Haettu summa, Haettu käyttötarkoitus Kuluerittely, Viestintäkoulutus sekä 3300 varainhankintakoulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haettu summa, Haettu käyttötarkoitus Kuluerittely, Viestintäkoulutus sekä 3300 varainhankintakoulutus"

Transkriptio

1 Nr o Järjestön nimi Järjestön profiili 1 Berri-Somal Kehitys Ry 2 Ga'anlibah development and Education Jäsenmäärä/m uunkielise t Rekist. Vuosi Somalialaisten järjestö, joka tekee kehitysyhteistyötä ja järjestää jäsenilleen koulutuksia ja tapahtumia Suomessa. Erikoisosaamisena kouluttaa mehiläishoitoa Suomaliassa Haettu summa, Haettu käyttötarkoitus Kuluerittely, Strategiapäivä, koulutus yhdistystoiminnasta ja vapaaehtoistyöstä, nettisivut Somalialainen järjestö, joka tukee lapsia, orpoja ja naisia Somaliassa sekä kotouttaa jäseniään Suomessa Viestintäkoulutus sekä 3300 varainhankintakoulutus Esitetään myönnettäväksi, Saadun avustuksen suhde haettuun Päätösesitys Myönnetään 1700 euroa: nettisivujen (750), kouluttajan palkkioon (350), sikä Kouluttajien palkkiot (1050), tilat, majoitus, ruokailu ja kuljetus (1800), kotisivujen teko (800), hallintokulut (500) 1700 koulutusjärjestelyihin (600). Avustuksen varoja ei saa käyttää osallistujien majoitus- ja 41 % matkakulujen korvaamiseen. Viestintä (2500), yhdistyksen toiminnan kehittäminen (800) 0 hakemuksen sekä liitteiden 0 % laadussa on kehittämisen varaa. 3 Keski-Aasian kansojen yhdistys Julduz 4 Kiinalainen ystävyysseura 5 Koillis-Helsingin Maahanmuuttajien Urheiluseura 6 Kontulan somalilaiset keski-aasian kansalaisten neuvonta ja palvelu, dialogi Suomessa ja kehitysyhteistyö, erityisesti työperusteiset strategiapäivät Pitkään toiminut kiinalaisten järjestö. Edistää kiinalaista kulttuuria, työllistymistä, kotoutumista Monietninen somalipainotteinen nuorten liikuntajärjestö internet-sivuston uudistamiseen, suomenkielisen sivuston tekoon strategia ja varainhankintakoulutus. Kululuokat: seuran toiminnan kehittämiskoulutus, verkostoituminen yhteiskehitysseminaarissa, asiantuntija ja koulutusmateriaali, vuokra Alueellinen somalialaisten järjestö, joka erikoistuu lasten, nuorten ja perheiden tematiikkaan. Nuori mutta erittäin aktiivinen Yhdistystoiminnan koulutuksen ruoka ja tilat, 4000 viestinnän perusteet Myönnetään 2150 euroa: vuokriin (400), kouluttajien palkkioihin Vuokra (400), kouluttajien palkkiot (1500), materiaalikulut (120), hallintokulut (80), tarjoilut (150) 2150 (1500), materiaalikuluihin (50), hallintokuluihin (50), 96 % tarjoiluihin(150) Myönnetään 1510 euroa: Nettisivun päivitys ja suomen kielen lisäys (2500), suomenkielinen käännös (700) 1510 käännökseen kiina-suomi ja suomenkielisen verrkosivun 47 % 2-3 seuratoiminnan kehittämiskoulutus (800), 2 verkkostoitumistilauutta (800), asiantuntija ja koulutusmateriaalihankinta (900), vuokra (700) % vuokra (500), tarjoilut (220), hallintakulut (120), koulutustarvikkeet (95), yhdistyksen ABC kirjoja (150), nettisivun ulkoasu (1400), nettisivun jäsenmaksujärjestelmä (640), mainosmateriaali (875) % Myönnetään 1400 euroa: koulutustilojen vuokriin (400), tarjoiluihin (200), materiaalikuluihinn (50) sekä asiantintijoiden palkkioihin (750) Myönnetään 1440 euroa: vuokriin (400), tarjoiluihin (200), yhdistystoiminnan ABC -kirjojen hankintaan (150), jäsenmaksujärjestlemään (640), materiaali- ja hallintokuluihin (50)

2 Kurdistanin Rauhan ja 7 Kehityksen Seura KDPA 8 9 Lastenteaatteriyhdistys Pelikan LOGRUS - Kansainvälinen nuorisoaloitteiden tukiyhdistys 10 Länsi-Helsinki somaliyhteisö Kurdilainen järjestö, joka toimii sekä kurdien kotoutumisen edistäjänä ja edunvalvojana (nuoret, osallisuus, vaikuttaminen, yrittäjyys), että Kurdistanin rauhan rakentajana Venäjänkielinen järjestö, joka tuottaa lapsille ja perheille kulttuuripalveluita (teaatterikerhoa, venäjän kielen tunteja, puheterapiaa, juhlia) ,56 Edistää venäjänkielisten nuorten kotoutumista Suomeen kulttuurin, journalismin ja median keinoin kattojärjestön perustamistyöhön Myönnetään 2600 euroa kattojärjestön perustamiseen strategiapäivä (1600), kattojärjesto ja viestintästrategia (1600), kansalaisjärjestö ja viranomaisyhteistyö (1200), kattojärjestön perustamisen koulutus (3000) 2600 (neuvottelut, säännöt, jäsenten ja katon sopimuksen laadinta, konsulttipalvelujen osto) ja strategiapäivään (yhteinen visio ja toimintasuunnitelma) osana 35 % prosessia Myönnetään 1400 euroa: kouluttajan palkkioihin (558), 10 t kirjanpidon periaatteita + Luennot 10 kpl (558), vuokra (110), verkkosivujen käännättäminen tarjoilu (200), käännöstyö (426,56), vuokriin (110), tarjoiluihin (200), käännöstyöhön (430), kotisivujen suomeksi kotisivujen päivitys (100) % (100) Kehittämisohjelmaan, jossa viestinnän kehittämistä, fundraising ja työnohjaus, vapaaehtoistoiminta, luovan alan tuotantokoulutus, työohjausta psykologien kanssa Alueellinen somalialaisten järjestö, joka tarjoaa palveluita ja edunvalvoo perheiden tarpeita yhdistyksen jäsenten koulutus 2518 järjestötoimintaan Räätälöity koulutus ja konsultointi Myönnetään 2300 euroa: (1300), vuokra (300), tarjoilut (400), hyvinvointiohjelma (300), kouluttajien matkakulut (100), graafinen ilme ja käyntikortit (600) % materiaalit (238), koulutukset (780), kouluttajan palkkiot (1500) 0 0 % palkkioihin (1500), vuokraan (300), tarjoiluihin (400), kouluttajien matkakuluihin (100). Avustusta ei myönnetä graaffisiin uudistuksiin. käyttötarkoituksen kuvaus jäi liian yleiselle tasolle, joten sen vaikuttavuutta ei pystytty arvioimaan. 11 Monika-Naiset liitto Sosiaalialallla toimiva monikulttuurinen naisjärjestö, joka kehittää ja tarjoaa erityispalveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisil le naisille ja lapsille, toimii asinantuntijana ja vaikuttajana etniseen yhdenvertaisuuteen ja väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä sekä edistää kotoutumista tukemalla maahanmuuttajien kansalaistoimintaa ,4 hallituksen, jäsenten ja vapaaehtoisten koulutusten osallistumismaksuihin vapaaehtois-, vaikuttamis- ja yhdistystoiminnasta; viestintätoiminnan (Uutiskirjetyökalu ja Adobe Design) Koulutusten ja tilaisuuksien osallistumismaksut (1700), postiviidakko /tilin asennus, oman graafisen ilmeen mukaisen viestipohjan koodaus, käyttökoulutus (1345,4), postiviidakko /käyttökustannukset (620), adobe creative suite 6 design standard -ohjelmista (1843) 3000 Myönnetään 3000 euroa: Postiviidakko- työkaluun, koulutukseen, koodaukseen, ensimmäiseen käyttökustannuserään (2000) sekä henkilöstön ja jäsenten koulutusja tilaisuusosallistumismaksuihin 54 % (1000).

3 12 NEFES PACUNET - Palace and Cultural Network Sahan International Relief Association 15 Sambo 2000 Turkkilaisen ja itämaisen musiikin ja tanssiin harrastamisen edistäminen ja näistä asioista kiinnostuneiden ihmisten kokoaminen ja näin ollen tiedonvälityksen mahdollistaminen Rasisminvastaista ja ennakkoluulojen vastaista työtä nuorten keskuudessa taiteen ja kulttuurin keinoin tukeva afrikkalaisten järjestö Somalialaisten järjestö, joka tekee kehitysyhteistyötä ja järjestää jäsenilleen koulutuksia ja tapahtumia (atk-koulutukset, seminaarit, tukiopetus) Suomessa Edistetääm lasten, nuorten ja perheiden kotoutumista liikunnan keinoin verkkosivun suunnittelu, rakentaminen, ylläpitokoulutus, hosting Koulutukseen yhdistyslaista, vaikuttamisesta, kirjanpidosta ja atk:sta: 20 pvää Jäsenten ja hallituksen koulutussarjaan järjestötoiminnasta hallinnon koulutukseen, ohjaaja ja valmennuskoulutukseen suomen kielellä Myönnetään 800 euroa Internetsivun suunnittelu (700), hosting (100) 800 verkkosivujen suunnitteluun ja 100 % hosting-palveluun. 4 koulutusta yhdistystoiminnasta, edunvalvonnasta, kirjanpidosta ja IT-sta (2300), vuokra (1000), tarjoilu (200), materiaalikulut (200) 1950 Myönnetään 1950 euroa: kouluttajien palkkioihin (1200), vuokriin (500), tarjoiluihin (200), 53 % materiaalikuluihin (50). Myönnetään 2450 euroa kahteen koulutussarjaan á 3 krt per sarja: vuokriin (800), koulutusmaksuihin Tilavuokra (2400), koulutusmaksu (2000), internet ja puhelinkulut (480), kahvitus ja matkakulut (1000) 2450 (1000), tarjoilut (600), internet ja hallinto (50). Avustusta ei myönnetä osallistujien 42 % matkakuluihin. Myönnetään 2000 euroa Yhdistyksen hallinnon koulutuksiin (900), ohjaajien valmennuskoulutukseen (1200) 2000 yhdistyksen hallinnon koulutuksiin ja ohjaaja- ja 95 % valmennuskoulutuksiin. 16 Somaliland Development organisation Somalilainen järjestö, joka tekee kehitysyhteistyötä ja edistää jäsentensä kotoutumista (suomen kielen opetus, koulutukset, juhlat, liikuntakerhot, leirit) 312? koulutuspäivää "yhdistyksen tapojen rakenteiden ja vahvistamiseen", kululuokat: palkkiot, matkakulut, vuokra, ruokailu, materiaali, muu Myönnetään 1900 euroa neljään koulutuspäivään: vuokriin (450), Palkkiot (950), matkakulut (250), ruokailu (825), vuokra (500), materiaalikulut (380), muut kulut (200) 1900 ulkopuolisten kouluttajien matkakuluihin (200), palkkioihin (800), tarjoiluihin (400), 61 % metriaaleihin (50). 17 Suomen muslimiperheet USRA Uskonnollinen järjestö, joka edistää perheiden hyvinvointia ja sosiaalisia taitoja. Tarjoaa vanhemmille kasvatustukea Koulutuksiin, aihe epäselvä, 5130 markkinointiin Myönnetään 1320 euroa kolmen Markkinointiin (kotisivut, käyntikortit, yms) (1940), kouluttajien palkkiot ja matkakustannukset (890), vuokramenot ja materiaalit (1070), tarjoilut (1230) 1320 koulutuksen järjestämiseen (talousja kirjanpito, toimintasuunnitelma ja toimintakertomus, hallituksen rooli): kouluttajien palkkioihin (600), vuokrat (375), tarjoilut 26 % (300), materiaalit (45)

4 18 Suomen Somalia-verkosto Kattojärjestö, joka tiedottaa ja toimii yhteistyöelimenä Somaliassa kehitysyhteistyötä tekeville järjestöille. Järjestö kehittää jäsenjärjestöjen kapasiteettia ja suomalaisen järjestötyön osaamista koulutuksen ja neuvonnan avulla. 33 järj Katon ja jäsenjärjestöjen varainhankinnan konsulttiopalkkio (2356), kaksi koulutuspäivää hallitukselle ja jäsenistölle (vuokra, tarjoilu) (300), hankkeen kirjanpito (100) 2750 Myönnetään 2750 euroa: konsulttipalkkioon (2360), kahteen koulutuspäivään (300), 100 % kirjanpitoon (90). 19 Suomen Somaliland Kehitys ja Integraatio Somalialaisten järjestö, joka kotouttaa jäseniään työllistymisen, kulttuuritapahtumien ja liikunnan kautta pv koulutusta yhdistyksen työtapojen, rakenteiden aj suunnitelmallisen työtavan Myönnetään 1880 euroa neljään koulutukseen (nykytilanne ja visio, toimintasuunnitelma, Kouluttajien palkkiot (1000), kouluttajan matkakorvaus (150), osallistujien ruoka (1375), tilavuokra (700), materiaalikulut (300), kirjanpitokulut (50) 1880 tiimikoulutus, toimintasuunnitelma 2015): kouluttajien palkkioihin (800), matkakorvauksiin (120), tilavuokraan (560), tarjoiluihin 53 % (400). 20 Suomen somaliliitto 21 Sveaborg seura Somalialaisten järjestöjen kattojärjestö. Kotouttaa jäseniään, kehittää organisaatiojäseniään ja edunvalvoo somalialaisten kysymyksissä sähköiseen uutiskirjeeseen Ylläpitää ja tukee Suomen kulttuurihistoriaallista arvoa, tekee Suomenlinnan alueen ja historian tunnetuksi, edistää kansalaisten omaehtoista kultuurin ja historian harrastusta Yhdistyksen markkinointituki uusien jäsenten hankkimiseksi, koulutusohjelma yhdistystoiminnasta (jossa myös historiaa), lakimiehen ja kirjapitäjän konsultointi Graafikon suunnittelema ulkoasu uutiskirjeeseen (900), uutiskirjeen IT-testaus (700), markkinointitilaisuus jäsenille (500), muut kulut (100) 1900 Myönnetään 1900 euroa: uutiskirjeeseen liittyviin asiantitijapalveluihin (1500), jäsentilaisuuteen viestinnästä 86 % (400) yhdistyksen pienen koon, toimintafookuksen ja lyhyen olemassaolon vuoksi esitetyn toiminnan vaikuttavuudesta ei saatu riittävää näyttöä. Kustannusarvon kokoluokka oli ylimitoitettu yhdistyksen toimintasuunnitelman ja Palkattava ekspertti yhdistyksen markkinointiin (200 /tx10=2000), kouluttajien palkkiot (160 /tx20t=3200), asianajotoimisto ja tilitoimisto (350 /tx10=3500) 0 talousarvion nähden. Vaikuttavuuden kasvattamiseksi yhdistyksen toivotaan laajentavan fookustaan Suomenlinnasta muihin Suomen historiaallisiin 0 % alueihin.

5 22 Taakuleeye Helping Hand Somalialainen järjestö, joka tukee nuoria ja katulapsia Suomessa ja Somaliassa, kotouttaa jäseniään Kotisivun, järjestön markkinointiin, 6 koulutukseen (aiheina järjestön ydintoiminta, markkinonti ja vapaaehtoistoiminta) hakemuksen toiminnankuvaus ei osoita, miten toiminta kehittää järjestön toimintakykyä. Yhdistyksen toivotaan ensiksi vahvistaa hallinnollista osaamista kotisivun tekeminen (1200), ja vasta sitten keskittyä markkinointi ja koulutus (2980) 0 0 % yhdistyksen markkinointiin. 23 Toimintakeskus Semja - Lastenkulttuurikeskus Musikantit 24 Vironkielisen opetuksen seura 25 Yhteistyön edistämiskeskus Africans and African Europeans Association (AFAES) Yhdessä on voimaa - Neliapila Tuottavat lapsiperheille venäjän- ja suomenkielistä kerhotoimintaa (musiikki, laulu, teaatteri), suomen kielen opetusta, venäjänkielistä puheterapiaa Konsultointipalveluihin Nonprofit-palvelut oy: varainhankinnan hallituksen Viron kielen ja kulttuurin ylläpitäminen Suomessa, vironkielisen opetuksen tukeminen strategiaviikonloppuun, hallituksen ATK-tuokioon (2t), 2 jäsenhankintatapahtumaan, 3000 ilmoittautumismoduuliin sosiaalisen ja työsyrjäytymisen vähentäminen, kulttuurien välisen yhteisymmärksen edistäminen rasisminvastainen työ ja kulttuurien välisen dialogin edistäminen: afrikkalainen järjestö Afrikkalaisten, filippiiniläisten, kiinalaisten ja thaimaalaisten yhteinen järjestö, joka tekee yhteistyötä ja rasisminvastaista työtä pkseudulla Kongolaisten järjestö, joka edunvalvoo jäsenten hyvinvointia ja kotouttaa heitä Amucorf 7000 atk-koulutukseen, strategiatyöhön, jäsenten elämähallintataitokoulutuksee n Konsultointipalveluihin Nonprofitpalvelut Oy (3000) % Hallituksen strategiaviikonloppu (vuokra 480, ruoka 200, ATKkouluttaja 700), 2 X jäsentapahtuma (vuokra 720, ruoka 500), kotisivun uusi moduuli (400) % Myönnetään 3000 euroa konsultointipalveluihin varainhankinnasta. Myönnetään 2400 euroa: hallituksen strategiaviikonloppuun ja it-koulutukseen (1400), verkkosivun ilmoittautumismoduuliin (400) sekä yhteen jäsenhankintatapahtumaan (600). IT- asiantuntijan ostopalvelut (1600), elämänvalmentajan konsulttipalvelu ja tulkkaus (800), strategiatyöhön (50e x 11kk=550) 750 Myönnetään 750 euroa 25 % verkkosivun. Strategiaviikonloppu ja/tai Yhteinen strategiaviikonloppu iltakoulutus (2-3 päivää), jossa (6000), käännös englanti-ranskaenglanti(1000) 60 ihmistä, kääntäjä ranskaan % Myönnetään 3500 euroa strategiaviikonlopun järjestämiseen tai 2-3 strategiailtakokoukseen.

6 African Care Puntland community Venäläinen kulttuuridemokraattinen liitto Helsingin Venäläinen Sadkoklubi Moniheli Liikkukaa Tarjoaa maahanmuuttajille kotoutumista edistäviä palveluita ja tietoutta, erityisesti nais- ja tyttöjen oikeuksien puolesta Somalalialainen järjestö erittäin laajalla kotouttamis- j aedunvalvontamandaatill a Yhdistää venälänkielisiä ja venäjänkielestä ja kulttuurista kiinnostuneita, tukee venäjänkielisten maahanmuuttajien kotoutumista VKDL:n tytärosasto, toimii venäjänkielisten lasten ja nuorten parissa (kotoutumista kulttuurin keinoin) 141? Maahanmuuttajajärjestöj en kattojärjestö: monikulttuurijärjestöjen toiminnan tukeminen, suvaitsevaisen suomalaisen yhteiskunnan kehittymisen tukeminen Liikunnallisten maahanmuuttajajärjestöj en kattojärjestö, edistää järjestöjen toimivuutta ja maahanmuuttajien osallisuutta Yhteisesti hankkivat kevyempää alustaa, yhteinen käyttöönottokoulutus ja graafinen suunnittelu Koulutukset yhdistystoiminnasta, nuorisolaista, kokoustekniikasta, päätöstekniikka, arkistointiin, talouden läpinäkevyyden lisäämiseen. Jäsenjärjestöjen hallinnosta vastaavien ihmisten ja itse yhteistyöverkoston hallituksen jäsenten kouluttamiseen suomalaisesta yhdistyslaista, hallintokäytännöistä, budjetoinnista, taseen lukemisesta. Mukana yhteinen osio ja kunkin järjestön hallituksille räätälöidyt erillisen osiot. Kululuokat: palkkiot, tarveselvityksen kulut, kahvituskulut, toimistokulut Verkkosivujen teko (4000), ilmeen suunnittelutyö (500), kouluttajan palkkio (250), koulutustilat ja tarjoilut (800), muut kulut mm. kirjanpito (200) % hallitustyöskentelyn koulutus (2000), toimistotyö: asiakirjojen laatiminen ja arkistointi (5000), toiminnan suunnittelu, toteutus ja seuranta strategian mukaisiksi (6000) hallintoasioiden kouluttajien palkkiot (2 x950=1900), talousasioiden kouluttajan palkkio (1000), tarveselvityksen kulut (työ, puhelin, kopiointi, matkakulut: 500), osallistujien kahvitukset (1400), toimistokulut ja Yhdistyksen ABC-kirjojen osto (1440) % 87 % Myönnetään 4500 euroa: verkkosivujen tekoon (1800*2=3600), graaffiseen suunnitteluun (500), kouluttajan palkkioon (250), vuokraan ja tarjoiluihin (100), kirjanpitoon (50). Myönnetään 6000 euroa toimintamallien kartoituksiin ja, vanhojen toimintatapojen auditointiin ja sen pohjalta niiden Myönnetään 5400 euroa: asiantuntijoiden palkkioihin (3300), toimistokuluihin (200), Yhdistystoiminnan ABC -kirjoihin (1000), tarjoiluihin (900). YHTEENSÄ , KÄSITTELYSSÄ HYLÄTYT Yhdistystoiminnan perusteet - 30 Rastilan somalivanhemmat 16 perhettä 2012 koulutuksen vuokriin ja 2100 tarjoiluihin 0 liitteet puuttuvat 31 Union Youth Development Vapaaehtoistyön koulutusta nuorelle 0 liitteet puuttuvat

7 polkupyöräilyn ja uinnin 32 Irakin Naisten Yhdistys oppiminen 0 kohdistettu perustoimintaan 33 Suomi-Turkki ystävyysseura TÖMERkieliopetusjärjestelmään ja opetukseen: verkkosivuston valmistuminen, leikkipuistojen vuokra, koulutusmateriaalit, 5750 painomateriaalit 0 kohdistettu perustoimintaan Muutostuki (Sonadom Somaliland national 34 development) johtohmän kouluttamiseen, 3200 kotisivujen luomiseen 0 liitteet puuttuvat YHTEENSÄ YHTEENSÄ HYLÄTYT JA TÄYDENNETYT ,4

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Lisätiedot

JÄRJESTÖTIEDOTE 5.10.2011

JÄRJESTÖTIEDOTE 5.10.2011 JÄRJESTÖTIEDOTE 5.10.2011 Järjestötiedote on Järjestöhautomon kuukausittain julkaisema tiedote järjestötoiminnan ajankohtaisista asioista. Tiedotteen kautta saat tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen. - maahanmuuttajien. yhdistystoiminnan problematiikka. p luilla

Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen. - maahanmuuttajien. yhdistystoiminnan problematiikka. p luilla Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen - maahanmuuttajien yhdistystoiminnan problematiikka p luilla ISBN 978-952-99468-8-4 Julkaisija: Suomen Pakolaisapu ry/järjestöhautomo-projekti Toimitus:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1. Kehittäminen

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA! LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!» Oppiminen ajattelun ja toiminnan muutos! Ota talteen! Tarvitset tätä esitettä koko vuoden. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry SISÄLTÖ 5 LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3 Vuosikertomus 1 2 Sisällysluettelo Toiminnanjohtajan katsaus 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 Toiminnan johtolinjat 4 Missio 4 Arvot 4 Lasten ja nuorten liikunta 5 Lasten liikunnan edistäminen yhteistyössä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS 1 SISÄLLYS Toimintakertomus Toimitusjohtajan katsaus 3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 Perheiden hyvinvoinnin kehittämisohjelma 12 Nuorten hyvinvoinnin kehittämisohjelma 27

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Johdanto Toimintavuosi 2008 merkitsee uusia haasteita, jotka vaikuttavat niin maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011 Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011... 3 Yhteenveto... 3 1. Johdanto... 4 2. Rahoituskauden toiminta... 4 A. Hankerahoitus... 4 2.1. Hakemukset

Lisätiedot

Vantaan Niceheartsin yhteisöbondi

Vantaan Niceheartsin yhteisöbondi Vantaan Niceheartsin yhteisöbondi Vantaan Nicehearts ry tarjoaa merkittäväksi 250 kappaletta 100 euron nimellisarvoisia velkakirjoja. Tämä esite ei ole Finassivalvonnan tarkastama ja hyväksymä vaan laadittu

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot