Haettu summa, Haettu käyttötarkoitus Kuluerittely, Viestintäkoulutus sekä 3300 varainhankintakoulutus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haettu summa, Haettu käyttötarkoitus Kuluerittely, Viestintäkoulutus sekä 3300 varainhankintakoulutus"

Transkriptio

1 Nr o Järjestön nimi Järjestön profiili 1 Berri-Somal Kehitys Ry 2 Ga'anlibah development and Education Jäsenmäärä/m uunkielise t Rekist. Vuosi Somalialaisten järjestö, joka tekee kehitysyhteistyötä ja järjestää jäsenilleen koulutuksia ja tapahtumia Suomessa. Erikoisosaamisena kouluttaa mehiläishoitoa Suomaliassa Haettu summa, Haettu käyttötarkoitus Kuluerittely, Strategiapäivä, koulutus yhdistystoiminnasta ja vapaaehtoistyöstä, nettisivut Somalialainen järjestö, joka tukee lapsia, orpoja ja naisia Somaliassa sekä kotouttaa jäseniään Suomessa Viestintäkoulutus sekä 3300 varainhankintakoulutus Esitetään myönnettäväksi, Saadun avustuksen suhde haettuun Päätösesitys Myönnetään 1700 euroa: nettisivujen (750), kouluttajan palkkioon (350), sikä Kouluttajien palkkiot (1050), tilat, majoitus, ruokailu ja kuljetus (1800), kotisivujen teko (800), hallintokulut (500) 1700 koulutusjärjestelyihin (600). Avustuksen varoja ei saa käyttää osallistujien majoitus- ja 41 % matkakulujen korvaamiseen. Viestintä (2500), yhdistyksen toiminnan kehittäminen (800) 0 hakemuksen sekä liitteiden 0 % laadussa on kehittämisen varaa. 3 Keski-Aasian kansojen yhdistys Julduz 4 Kiinalainen ystävyysseura 5 Koillis-Helsingin Maahanmuuttajien Urheiluseura 6 Kontulan somalilaiset keski-aasian kansalaisten neuvonta ja palvelu, dialogi Suomessa ja kehitysyhteistyö, erityisesti työperusteiset strategiapäivät Pitkään toiminut kiinalaisten järjestö. Edistää kiinalaista kulttuuria, työllistymistä, kotoutumista Monietninen somalipainotteinen nuorten liikuntajärjestö internet-sivuston uudistamiseen, suomenkielisen sivuston tekoon strategia ja varainhankintakoulutus. Kululuokat: seuran toiminnan kehittämiskoulutus, verkostoituminen yhteiskehitysseminaarissa, asiantuntija ja koulutusmateriaali, vuokra Alueellinen somalialaisten järjestö, joka erikoistuu lasten, nuorten ja perheiden tematiikkaan. Nuori mutta erittäin aktiivinen Yhdistystoiminnan koulutuksen ruoka ja tilat, 4000 viestinnän perusteet Myönnetään 2150 euroa: vuokriin (400), kouluttajien palkkioihin Vuokra (400), kouluttajien palkkiot (1500), materiaalikulut (120), hallintokulut (80), tarjoilut (150) 2150 (1500), materiaalikuluihin (50), hallintokuluihin (50), 96 % tarjoiluihin(150) Myönnetään 1510 euroa: Nettisivun päivitys ja suomen kielen lisäys (2500), suomenkielinen käännös (700) 1510 käännökseen kiina-suomi ja suomenkielisen verrkosivun 47 % 2-3 seuratoiminnan kehittämiskoulutus (800), 2 verkkostoitumistilauutta (800), asiantuntija ja koulutusmateriaalihankinta (900), vuokra (700) % vuokra (500), tarjoilut (220), hallintakulut (120), koulutustarvikkeet (95), yhdistyksen ABC kirjoja (150), nettisivun ulkoasu (1400), nettisivun jäsenmaksujärjestelmä (640), mainosmateriaali (875) % Myönnetään 1400 euroa: koulutustilojen vuokriin (400), tarjoiluihin (200), materiaalikuluihinn (50) sekä asiantintijoiden palkkioihin (750) Myönnetään 1440 euroa: vuokriin (400), tarjoiluihin (200), yhdistystoiminnan ABC -kirjojen hankintaan (150), jäsenmaksujärjestlemään (640), materiaali- ja hallintokuluihin (50)

2 Kurdistanin Rauhan ja 7 Kehityksen Seura KDPA 8 9 Lastenteaatteriyhdistys Pelikan LOGRUS - Kansainvälinen nuorisoaloitteiden tukiyhdistys 10 Länsi-Helsinki somaliyhteisö Kurdilainen järjestö, joka toimii sekä kurdien kotoutumisen edistäjänä ja edunvalvojana (nuoret, osallisuus, vaikuttaminen, yrittäjyys), että Kurdistanin rauhan rakentajana Venäjänkielinen järjestö, joka tuottaa lapsille ja perheille kulttuuripalveluita (teaatterikerhoa, venäjän kielen tunteja, puheterapiaa, juhlia) ,56 Edistää venäjänkielisten nuorten kotoutumista Suomeen kulttuurin, journalismin ja median keinoin kattojärjestön perustamistyöhön Myönnetään 2600 euroa kattojärjestön perustamiseen strategiapäivä (1600), kattojärjesto ja viestintästrategia (1600), kansalaisjärjestö ja viranomaisyhteistyö (1200), kattojärjestön perustamisen koulutus (3000) 2600 (neuvottelut, säännöt, jäsenten ja katon sopimuksen laadinta, konsulttipalvelujen osto) ja strategiapäivään (yhteinen visio ja toimintasuunnitelma) osana 35 % prosessia Myönnetään 1400 euroa: kouluttajan palkkioihin (558), 10 t kirjanpidon periaatteita + Luennot 10 kpl (558), vuokra (110), verkkosivujen käännättäminen tarjoilu (200), käännöstyö (426,56), vuokriin (110), tarjoiluihin (200), käännöstyöhön (430), kotisivujen suomeksi kotisivujen päivitys (100) % (100) Kehittämisohjelmaan, jossa viestinnän kehittämistä, fundraising ja työnohjaus, vapaaehtoistoiminta, luovan alan tuotantokoulutus, työohjausta psykologien kanssa Alueellinen somalialaisten järjestö, joka tarjoaa palveluita ja edunvalvoo perheiden tarpeita yhdistyksen jäsenten koulutus 2518 järjestötoimintaan Räätälöity koulutus ja konsultointi Myönnetään 2300 euroa: (1300), vuokra (300), tarjoilut (400), hyvinvointiohjelma (300), kouluttajien matkakulut (100), graafinen ilme ja käyntikortit (600) % materiaalit (238), koulutukset (780), kouluttajan palkkiot (1500) 0 0 % palkkioihin (1500), vuokraan (300), tarjoiluihin (400), kouluttajien matkakuluihin (100). Avustusta ei myönnetä graaffisiin uudistuksiin. käyttötarkoituksen kuvaus jäi liian yleiselle tasolle, joten sen vaikuttavuutta ei pystytty arvioimaan. 11 Monika-Naiset liitto Sosiaalialallla toimiva monikulttuurinen naisjärjestö, joka kehittää ja tarjoaa erityispalveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisil le naisille ja lapsille, toimii asinantuntijana ja vaikuttajana etniseen yhdenvertaisuuteen ja väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä sekä edistää kotoutumista tukemalla maahanmuuttajien kansalaistoimintaa ,4 hallituksen, jäsenten ja vapaaehtoisten koulutusten osallistumismaksuihin vapaaehtois-, vaikuttamis- ja yhdistystoiminnasta; viestintätoiminnan (Uutiskirjetyökalu ja Adobe Design) Koulutusten ja tilaisuuksien osallistumismaksut (1700), postiviidakko /tilin asennus, oman graafisen ilmeen mukaisen viestipohjan koodaus, käyttökoulutus (1345,4), postiviidakko /käyttökustannukset (620), adobe creative suite 6 design standard -ohjelmista (1843) 3000 Myönnetään 3000 euroa: Postiviidakko- työkaluun, koulutukseen, koodaukseen, ensimmäiseen käyttökustannuserään (2000) sekä henkilöstön ja jäsenten koulutusja tilaisuusosallistumismaksuihin 54 % (1000).

3 12 NEFES PACUNET - Palace and Cultural Network Sahan International Relief Association 15 Sambo 2000 Turkkilaisen ja itämaisen musiikin ja tanssiin harrastamisen edistäminen ja näistä asioista kiinnostuneiden ihmisten kokoaminen ja näin ollen tiedonvälityksen mahdollistaminen Rasisminvastaista ja ennakkoluulojen vastaista työtä nuorten keskuudessa taiteen ja kulttuurin keinoin tukeva afrikkalaisten järjestö Somalialaisten järjestö, joka tekee kehitysyhteistyötä ja järjestää jäsenilleen koulutuksia ja tapahtumia (atk-koulutukset, seminaarit, tukiopetus) Suomessa Edistetääm lasten, nuorten ja perheiden kotoutumista liikunnan keinoin verkkosivun suunnittelu, rakentaminen, ylläpitokoulutus, hosting Koulutukseen yhdistyslaista, vaikuttamisesta, kirjanpidosta ja atk:sta: 20 pvää Jäsenten ja hallituksen koulutussarjaan järjestötoiminnasta hallinnon koulutukseen, ohjaaja ja valmennuskoulutukseen suomen kielellä Myönnetään 800 euroa Internetsivun suunnittelu (700), hosting (100) 800 verkkosivujen suunnitteluun ja 100 % hosting-palveluun. 4 koulutusta yhdistystoiminnasta, edunvalvonnasta, kirjanpidosta ja IT-sta (2300), vuokra (1000), tarjoilu (200), materiaalikulut (200) 1950 Myönnetään 1950 euroa: kouluttajien palkkioihin (1200), vuokriin (500), tarjoiluihin (200), 53 % materiaalikuluihin (50). Myönnetään 2450 euroa kahteen koulutussarjaan á 3 krt per sarja: vuokriin (800), koulutusmaksuihin Tilavuokra (2400), koulutusmaksu (2000), internet ja puhelinkulut (480), kahvitus ja matkakulut (1000) 2450 (1000), tarjoilut (600), internet ja hallinto (50). Avustusta ei myönnetä osallistujien 42 % matkakuluihin. Myönnetään 2000 euroa Yhdistyksen hallinnon koulutuksiin (900), ohjaajien valmennuskoulutukseen (1200) 2000 yhdistyksen hallinnon koulutuksiin ja ohjaaja- ja 95 % valmennuskoulutuksiin. 16 Somaliland Development organisation Somalilainen järjestö, joka tekee kehitysyhteistyötä ja edistää jäsentensä kotoutumista (suomen kielen opetus, koulutukset, juhlat, liikuntakerhot, leirit) 312? koulutuspäivää "yhdistyksen tapojen rakenteiden ja vahvistamiseen", kululuokat: palkkiot, matkakulut, vuokra, ruokailu, materiaali, muu Myönnetään 1900 euroa neljään koulutuspäivään: vuokriin (450), Palkkiot (950), matkakulut (250), ruokailu (825), vuokra (500), materiaalikulut (380), muut kulut (200) 1900 ulkopuolisten kouluttajien matkakuluihin (200), palkkioihin (800), tarjoiluihin (400), 61 % metriaaleihin (50). 17 Suomen muslimiperheet USRA Uskonnollinen järjestö, joka edistää perheiden hyvinvointia ja sosiaalisia taitoja. Tarjoaa vanhemmille kasvatustukea Koulutuksiin, aihe epäselvä, 5130 markkinointiin Myönnetään 1320 euroa kolmen Markkinointiin (kotisivut, käyntikortit, yms) (1940), kouluttajien palkkiot ja matkakustannukset (890), vuokramenot ja materiaalit (1070), tarjoilut (1230) 1320 koulutuksen järjestämiseen (talousja kirjanpito, toimintasuunnitelma ja toimintakertomus, hallituksen rooli): kouluttajien palkkioihin (600), vuokrat (375), tarjoilut 26 % (300), materiaalit (45)

4 18 Suomen Somalia-verkosto Kattojärjestö, joka tiedottaa ja toimii yhteistyöelimenä Somaliassa kehitysyhteistyötä tekeville järjestöille. Järjestö kehittää jäsenjärjestöjen kapasiteettia ja suomalaisen järjestötyön osaamista koulutuksen ja neuvonnan avulla. 33 järj Katon ja jäsenjärjestöjen varainhankinnan konsulttiopalkkio (2356), kaksi koulutuspäivää hallitukselle ja jäsenistölle (vuokra, tarjoilu) (300), hankkeen kirjanpito (100) 2750 Myönnetään 2750 euroa: konsulttipalkkioon (2360), kahteen koulutuspäivään (300), 100 % kirjanpitoon (90). 19 Suomen Somaliland Kehitys ja Integraatio Somalialaisten järjestö, joka kotouttaa jäseniään työllistymisen, kulttuuritapahtumien ja liikunnan kautta pv koulutusta yhdistyksen työtapojen, rakenteiden aj suunnitelmallisen työtavan Myönnetään 1880 euroa neljään koulutukseen (nykytilanne ja visio, toimintasuunnitelma, Kouluttajien palkkiot (1000), kouluttajan matkakorvaus (150), osallistujien ruoka (1375), tilavuokra (700), materiaalikulut (300), kirjanpitokulut (50) 1880 tiimikoulutus, toimintasuunnitelma 2015): kouluttajien palkkioihin (800), matkakorvauksiin (120), tilavuokraan (560), tarjoiluihin 53 % (400). 20 Suomen somaliliitto 21 Sveaborg seura Somalialaisten järjestöjen kattojärjestö. Kotouttaa jäseniään, kehittää organisaatiojäseniään ja edunvalvoo somalialaisten kysymyksissä sähköiseen uutiskirjeeseen Ylläpitää ja tukee Suomen kulttuurihistoriaallista arvoa, tekee Suomenlinnan alueen ja historian tunnetuksi, edistää kansalaisten omaehtoista kultuurin ja historian harrastusta Yhdistyksen markkinointituki uusien jäsenten hankkimiseksi, koulutusohjelma yhdistystoiminnasta (jossa myös historiaa), lakimiehen ja kirjapitäjän konsultointi Graafikon suunnittelema ulkoasu uutiskirjeeseen (900), uutiskirjeen IT-testaus (700), markkinointitilaisuus jäsenille (500), muut kulut (100) 1900 Myönnetään 1900 euroa: uutiskirjeeseen liittyviin asiantitijapalveluihin (1500), jäsentilaisuuteen viestinnästä 86 % (400) yhdistyksen pienen koon, toimintafookuksen ja lyhyen olemassaolon vuoksi esitetyn toiminnan vaikuttavuudesta ei saatu riittävää näyttöä. Kustannusarvon kokoluokka oli ylimitoitettu yhdistyksen toimintasuunnitelman ja Palkattava ekspertti yhdistyksen markkinointiin (200 /tx10=2000), kouluttajien palkkiot (160 /tx20t=3200), asianajotoimisto ja tilitoimisto (350 /tx10=3500) 0 talousarvion nähden. Vaikuttavuuden kasvattamiseksi yhdistyksen toivotaan laajentavan fookustaan Suomenlinnasta muihin Suomen historiaallisiin 0 % alueihin.

5 22 Taakuleeye Helping Hand Somalialainen järjestö, joka tukee nuoria ja katulapsia Suomessa ja Somaliassa, kotouttaa jäseniään Kotisivun, järjestön markkinointiin, 6 koulutukseen (aiheina järjestön ydintoiminta, markkinonti ja vapaaehtoistoiminta) hakemuksen toiminnankuvaus ei osoita, miten toiminta kehittää järjestön toimintakykyä. Yhdistyksen toivotaan ensiksi vahvistaa hallinnollista osaamista kotisivun tekeminen (1200), ja vasta sitten keskittyä markkinointi ja koulutus (2980) 0 0 % yhdistyksen markkinointiin. 23 Toimintakeskus Semja - Lastenkulttuurikeskus Musikantit 24 Vironkielisen opetuksen seura 25 Yhteistyön edistämiskeskus Africans and African Europeans Association (AFAES) Yhdessä on voimaa - Neliapila Tuottavat lapsiperheille venäjän- ja suomenkielistä kerhotoimintaa (musiikki, laulu, teaatteri), suomen kielen opetusta, venäjänkielistä puheterapiaa Konsultointipalveluihin Nonprofit-palvelut oy: varainhankinnan hallituksen Viron kielen ja kulttuurin ylläpitäminen Suomessa, vironkielisen opetuksen tukeminen strategiaviikonloppuun, hallituksen ATK-tuokioon (2t), 2 jäsenhankintatapahtumaan, 3000 ilmoittautumismoduuliin sosiaalisen ja työsyrjäytymisen vähentäminen, kulttuurien välisen yhteisymmärksen edistäminen rasisminvastainen työ ja kulttuurien välisen dialogin edistäminen: afrikkalainen järjestö Afrikkalaisten, filippiiniläisten, kiinalaisten ja thaimaalaisten yhteinen järjestö, joka tekee yhteistyötä ja rasisminvastaista työtä pkseudulla Kongolaisten järjestö, joka edunvalvoo jäsenten hyvinvointia ja kotouttaa heitä Amucorf 7000 atk-koulutukseen, strategiatyöhön, jäsenten elämähallintataitokoulutuksee n Konsultointipalveluihin Nonprofitpalvelut Oy (3000) % Hallituksen strategiaviikonloppu (vuokra 480, ruoka 200, ATKkouluttaja 700), 2 X jäsentapahtuma (vuokra 720, ruoka 500), kotisivun uusi moduuli (400) % Myönnetään 3000 euroa konsultointipalveluihin varainhankinnasta. Myönnetään 2400 euroa: hallituksen strategiaviikonloppuun ja it-koulutukseen (1400), verkkosivun ilmoittautumismoduuliin (400) sekä yhteen jäsenhankintatapahtumaan (600). IT- asiantuntijan ostopalvelut (1600), elämänvalmentajan konsulttipalvelu ja tulkkaus (800), strategiatyöhön (50e x 11kk=550) 750 Myönnetään 750 euroa 25 % verkkosivun. Strategiaviikonloppu ja/tai Yhteinen strategiaviikonloppu iltakoulutus (2-3 päivää), jossa (6000), käännös englanti-ranskaenglanti(1000) 60 ihmistä, kääntäjä ranskaan % Myönnetään 3500 euroa strategiaviikonlopun järjestämiseen tai 2-3 strategiailtakokoukseen.

6 African Care Puntland community Venäläinen kulttuuridemokraattinen liitto Helsingin Venäläinen Sadkoklubi Moniheli Liikkukaa Tarjoaa maahanmuuttajille kotoutumista edistäviä palveluita ja tietoutta, erityisesti nais- ja tyttöjen oikeuksien puolesta Somalalialainen järjestö erittäin laajalla kotouttamis- j aedunvalvontamandaatill a Yhdistää venälänkielisiä ja venäjänkielestä ja kulttuurista kiinnostuneita, tukee venäjänkielisten maahanmuuttajien kotoutumista VKDL:n tytärosasto, toimii venäjänkielisten lasten ja nuorten parissa (kotoutumista kulttuurin keinoin) 141? Maahanmuuttajajärjestöj en kattojärjestö: monikulttuurijärjestöjen toiminnan tukeminen, suvaitsevaisen suomalaisen yhteiskunnan kehittymisen tukeminen Liikunnallisten maahanmuuttajajärjestöj en kattojärjestö, edistää järjestöjen toimivuutta ja maahanmuuttajien osallisuutta Yhteisesti hankkivat kevyempää alustaa, yhteinen käyttöönottokoulutus ja graafinen suunnittelu Koulutukset yhdistystoiminnasta, nuorisolaista, kokoustekniikasta, päätöstekniikka, arkistointiin, talouden läpinäkevyyden lisäämiseen. Jäsenjärjestöjen hallinnosta vastaavien ihmisten ja itse yhteistyöverkoston hallituksen jäsenten kouluttamiseen suomalaisesta yhdistyslaista, hallintokäytännöistä, budjetoinnista, taseen lukemisesta. Mukana yhteinen osio ja kunkin järjestön hallituksille räätälöidyt erillisen osiot. Kululuokat: palkkiot, tarveselvityksen kulut, kahvituskulut, toimistokulut Verkkosivujen teko (4000), ilmeen suunnittelutyö (500), kouluttajan palkkio (250), koulutustilat ja tarjoilut (800), muut kulut mm. kirjanpito (200) % hallitustyöskentelyn koulutus (2000), toimistotyö: asiakirjojen laatiminen ja arkistointi (5000), toiminnan suunnittelu, toteutus ja seuranta strategian mukaisiksi (6000) hallintoasioiden kouluttajien palkkiot (2 x950=1900), talousasioiden kouluttajan palkkio (1000), tarveselvityksen kulut (työ, puhelin, kopiointi, matkakulut: 500), osallistujien kahvitukset (1400), toimistokulut ja Yhdistyksen ABC-kirjojen osto (1440) % 87 % Myönnetään 4500 euroa: verkkosivujen tekoon (1800*2=3600), graaffiseen suunnitteluun (500), kouluttajan palkkioon (250), vuokraan ja tarjoiluihin (100), kirjanpitoon (50). Myönnetään 6000 euroa toimintamallien kartoituksiin ja, vanhojen toimintatapojen auditointiin ja sen pohjalta niiden Myönnetään 5400 euroa: asiantuntijoiden palkkioihin (3300), toimistokuluihin (200), Yhdistystoiminnan ABC -kirjoihin (1000), tarjoiluihin (900). YHTEENSÄ , KÄSITTELYSSÄ HYLÄTYT Yhdistystoiminnan perusteet - 30 Rastilan somalivanhemmat 16 perhettä 2012 koulutuksen vuokriin ja 2100 tarjoiluihin 0 liitteet puuttuvat 31 Union Youth Development Vapaaehtoistyön koulutusta nuorelle 0 liitteet puuttuvat

7 polkupyöräilyn ja uinnin 32 Irakin Naisten Yhdistys oppiminen 0 kohdistettu perustoimintaan 33 Suomi-Turkki ystävyysseura TÖMERkieliopetusjärjestelmään ja opetukseen: verkkosivuston valmistuminen, leikkipuistojen vuokra, koulutusmateriaalit, 5750 painomateriaalit 0 kohdistettu perustoimintaan Muutostuki (Sonadom Somaliland national 34 development) johtohmän kouluttamiseen, 3200 kotisivujen luomiseen 0 liitteet puuttuvat YHTEENSÄ YHTEENSÄ HYLÄTYT JA TÄYDENNETYT ,4

1) Yhdistyksen strategian kehittämiseen/ jäsenhankintaan. 2) Konsulttipalveluihin yhdistyksen kotisivujen laatimiseksi. 1300 2300

1) Yhdistyksen strategian kehittämiseen/ jäsenhankintaan. 2) Konsulttipalveluihin yhdistyksen kotisivujen laatimiseksi. 1300 2300 Nro YHTEENVETO SAAPUNEISTA AVUSTUSHAKEMUKSISTA Virasto Kaupunginkanslia Avustuksen nimi Diaarinro HEL 2015-001553 Päättävä elin Elinkeinojohtaja, MAKO tekee päätösesityksen Saapumispvm + klo Hakija Järjestön

Lisätiedot

YHTEENVETO HAKIJOISTA 2017

YHTEENVETO HAKIJOISTA 2017 YHTEENVETO HAKIJOISTA 2017 Virasto Kaupunginkanslia Avustuksen nimi Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus Maksatuksen projekti 1816001 Diaarinro HEL 2017-002950 Päättävä elin Elinkeinojohtaja päättää,

Lisätiedot

PÄÄTÖSESITYS Avustuksen nimi Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus Maksatuksen projekti

PÄÄTÖSESITYS Avustuksen nimi Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus Maksatuksen projekti PÄÄTÖSESITYS 217 Virasto Kaupunginkanslia Avustuksen nimi Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus Maksatuksen projekti 18161 Diaarinro HEL 217-295 Päättävä elin Elinkeinojohtajan päätös, maahanmuutto-

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAJÄRJESTÖJEN KEHITTÄMISAVUSTUSTEN PÄÄTÖSEHDOTUSTIIVISTELMÄ Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus. Diaarinro HEL

MAAHANMUUTTAJAJÄRJESTÖJEN KEHITTÄMISAVUSTUSTEN PÄÄTÖSEHDOTUSTIIVISTELMÄ Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus. Diaarinro HEL MAAHANMUUTTAJAJÄRJESTÖJEN KEHITTÄMISAVUSTUSTEN PÄÄTÖSEHDOTUSTIIVISTELMÄ 2016 Virasto Avustuksen nimi Kaupunginkanslia Diaarinro HEL 2016-004028 Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus Päättävä elin

Lisätiedot

Hl 16/

Hl 16/ HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSK Saapunut/lnkommit O 8. 05, 2014 Helsingin Kaupunginhallitus PL 10, Pohjoisesplanadi 11-13 0099 Helsingin kaupunki Hl 16/2014 08.05.2014 Dnro/Dnr

Lisätiedot

Valtionavustukset monikulttuurisuuden tukemiseen ja rasismin vastaiseen työhön 2013

Valtionavustukset monikulttuurisuuden tukemiseen ja rasismin vastaiseen työhön 2013 Valtionavustukset monikulttuurisuuden tukemiseen ja rasismin vastaiseen työhön 2013 Hakija Asia "Äs-sänääbil" arabilaisen kulttuurin yhdistys Toiminta-avustus Ad Astra i Helsingfors rf Mångkulturellt festår

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

2 3 4 5 6 7 8 The Finnish Thai Association Auttaa thaimaalaisia kotoutumaan Suomeen ja edistää suomalais-thaimaalaisia suhteita Auttaa thaimaalaisia kotoutumaan Edistää thaimaalaisen kulttuurin ja taiteiden

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

2010 toiminta-avustus 2 000. Africarewo ry Afrikkalaisnaisten monikulttuurisuusohjelma 2010 2 500. 2010 toiminta-avustus 4 500

2010 toiminta-avustus 2 000. Africarewo ry Afrikkalaisnaisten monikulttuurisuusohjelma 2010 2 500. 2010 toiminta-avustus 4 500 Hakija Asia PÄÄTÖS EUR ABC Nuorisotoiminta yhdistys Africans and African- Europeans Association AFAES Monikulttuurisuus osana suomalaista todellisuutta 2 000 Africarewo Afrikkalaisnaisten monikulttuurisuusohjelma

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Työtä yhteisön ja yhteiskunnan hyväksi - maahanmuuttajajärjestöt palvelujen tuottajina. Valtion kotouttamisohjelman valmistelutilaisuus 16.9.

Työtä yhteisön ja yhteiskunnan hyväksi - maahanmuuttajajärjestöt palvelujen tuottajina. Valtion kotouttamisohjelman valmistelutilaisuus 16.9. Työtä yhteisön ja yhteiskunnan hyväksi - maahanmuuttajajärjestöt palvelujen tuottajina Valtion kotouttamisohjelman valmistelutilaisuus 16.9.2015 Maahanmuuttajajärjestöt palvelujen tuottajina -selvityksen

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke Tavoite: Hanke tukee maakunnan

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2013 / Hallituksen esitys liittokokoukselle 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2013 TA2013 TA2013 TA2012 TP2011 8 Nykyinen Optimistinen

Lisätiedot

Luova & innostava toiminnansuunnittelu sekä budjetointi

Luova & innostava toiminnansuunnittelu sekä budjetointi Luova & innostava toiminnansuunnittelu sekä budjetointi 1 Päivän ohjelma 10.00-10.30 Aamukahvi, esittelyt, päivän ohjelma 10.30-11.30 Toimintasuunnitelma ja budjetti. Ketä ja mitä varten 11.30-11.40 Ryhmäytyminen

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2011 / Hallituksen esitys 09.11.2010 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2011 TA2011 TA2011 TA2010 TP2009 8 Haetaan Optimistinen Nykyinen

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

TYYn avustukset järjestöille

TYYn avustukset järjestöille TYYn avustukset järjestöille 23.03.2016 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen

Lisätiedot

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMAA (6) Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Ajankohta

TOIMINTASUUNNITELMAA (6) Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Ajankohta TOIMINTASUUNNITELMAA 2017 1 (6) Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Ajankohta Painopiste 1. Tiedottaminen Tavoite 1. Vastuuhenkilöiden sitouttaminen sekä osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen tiedotusvastaavan

Lisätiedot

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus JÄRJESTÖT VAIKUTTAJINA 1(2) Järjestöissä kaikki ovat

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA TA2012 TA2012 TA2012 TA2011 TP2010 Nykyinen Optimistinen Haetaan Yleinen

Lisätiedot

Ohjeita Invalidiliiton hankehakemuksen tekemiseen Invalidiliitto

Ohjeita Invalidiliiton hankehakemuksen tekemiseen Invalidiliitto Ohjeita Invalidiliiton hankehakemuksen tekemiseen 12.12.2017 1 1. Yleisiä periaatteita yhdistyksen hankehakemuksen tekemiseen 2. Invalidiliiton hankeavustus 2018 3. Ohjeita hankeavustuslomakkeen täyttämiseen

Lisätiedot

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2 Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen 4.2.2015 Avustustiimi 2 Ohjelma Kahvitarjoilu Esittäytyminen Järjestöavustusten haku 2015 Hakuohjeet ja periaatteet Vuosiavustukset, lomake Kohdeavustukset,

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille 22.9.2015 Leena Kauhanen 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen käyttötarkoitus Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo. 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen

SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo. 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen Taustaa Suomen Pakolaisavusta Järjestö perustettiin vuonna 1965 uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kehitysyhteistyöjärjestö

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

Järjestö palveluiden tarjoajana

Järjestö palveluiden tarjoajana Järjestö palveluiden tarjoajana Hotelli Arthur 3.11. 2011 - Järjestöhautomo 11.11.2011 Maahanmuuttajien järjestäytyminen Suomessa arviolta 700-900 maahanmuuttajayhdistystä Yhdistykset ovat melko nuoria

Lisätiedot

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Talousarvio 2015 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 3359,2 Vuokratuotot 3720

Lisätiedot

Seuratuen painopisteet

Seuratuen painopisteet Seuratuki 2013 Seuratuki Urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen Seuratoiminnan laadun vahvistamiseen Perustoiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen Liikunnan harrastamisen mahdollistamiseksi

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 13 Lastenkulttuurikeskus Musikantit ry:n avustuksen maksatuksen aikaistaminen HEL 2016-000330 T 02 05 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

KARIJOEN KUNNAN Liikuntalautakunta ja Nuorisolautakunta julistavat paikallisten järjestöjen haettavaksi seuraavat AVUSTUKSET.

KARIJOEN KUNNAN Liikuntalautakunta ja Nuorisolautakunta julistavat paikallisten järjestöjen haettavaksi seuraavat AVUSTUKSET. TIEDOTE KUULUTUS / 2013 KARIJOEN KUNNAN Liikuntalautakunta ja Nuorisolautakunta julistavat paikallisten järjestöjen haettavaksi seuraavat AVUSTUKSET. 2013 URHEILUSEUROJEN VUOSIAVUSTUKSET (6700 euroa )

Lisätiedot

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 Vapaa-ajanlautakunta 28.2.2017 Sisällysluettelo VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 KULTTUURIPALVELUT... 4 LIIKUNTAPALVELUT... 6 NUORISOPALVELUT... 8

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Martoissa on arjen mahdollisuus Vuosikokous 26.4.2014 Tavoitteet 2015 Toiminnan tunnettuuden parantaminen sisältölähtöisesti Kestävän kehityksen edistäminen kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Luonnos syyskuu 2015, vahvistetaan liiton syyskokouksessa 3.12.2015 ja päivitetään rahoituspäätösten jälkeen tammikuussa 2016. TAVOITTEET 2016 1. MONIKA-NAISET LIITOLLA ON LAADUKKAITA

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry 0 Suomen Cheerleadingliitto ry Talousarvio 2012 Lasten ja nuorten liikunta/talousarvio 2012 VARSINAINEN TOIMINTA Kesäleiri Osallistumismaksut 18350,00 15900,00 Ohjaajapalkkiot -1480,00-1120,00 Ulkom.ohjaajien

Lisätiedot

Järjestö 2.0: Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa

Järjestö 2.0: Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa Järjestö 2.0: Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa JESSICA FAGERSTRÖM, HANKEKOORDINAATTORI JUSSI KOIRANEN, HANKETYÖNTEKIJÄ JARNO MÄKINEN, I T- ASI ANTU NTIJA Järjestö 2.0: järjestöt mukana muutoksessa

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Missio, visio, arvot ja strategia. Hallituksen kehittämispäivä

Missio, visio, arvot ja strategia. Hallituksen kehittämispäivä Missio, visio, arvot ja strategia Hallituksen kehittämispäivä 16.6.2012 MISSIO = OLEMASSAOLON PERUSTARKOITUS/ OIKEUTUS Säännöt 2 Liiton tarkoituksena on edistää ja valvoa Suomen lain mukaisten perusoikeuksien

Lisätiedot

MARTTA- TOIMINTA. Kotitalousneuvonta Ruoka ja ravitsemus Kodin talous ja kuluttaja-asiat Kodinhoito Kotipuutarha ja ympäristö

MARTTA- TOIMINTA. Kotitalousneuvonta Ruoka ja ravitsemus Kodin talous ja kuluttaja-asiat Kodinhoito Kotipuutarha ja ympäristö SINUSTAKO MARTTA HISTORIA Marttajärjestö syntyi vuonna 1899. Suomessa elettiin tuolloin kansallisen heräämisen, naisasialiikkeen ja kansanvalistustyön aikaa. Lucina Hagmanin aloitteesta perustettu naisyhdistys

Lisätiedot

Talousarvio 2017, toiminnoittain

Talousarvio 2017, toiminnoittain Talousarvio, toiminnoittain 1/2 1.1. - 31.7. Kaikki yhteensä Järjestötoiminta Tuotot 47 500 21 500 26 000 63 006 8 778 24 931 Kulut -227 798-173 900-53 898-163 986-79 151-168 411 Yhteensä -180 298-152

Lisätiedot

Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille. www.salibandy.net

Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille. www.salibandy.net Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille www.salibandy.net Seuratuki: tarkoitus Liikunnan harrastaminen kaikille lapsille ja nuorille Liikunnallinen elämäntapa ohjatun seuratoiminnan kautta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli. Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi. Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija

Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli. Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi. Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija Pohjois-Karjalan ELY-keskus 22.11.2016 1 Miksi kotoutuminen on tärkeää? Laki kotoutumisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (5) 74 Pääkaupunkiseudun Helsingin Selkäyhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä HEL 2015-000578 T 02 05 01 00 Päätös päätti

Lisätiedot

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry Aino Alasentie ECO SCHOOLS OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools ohjelmaa Eco Schools

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen.

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen. 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Kaikki kustannukset ilmoitetaan

Lisätiedot

Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu ry Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty liiton syyskokouksessa 27.11.2010

Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu ry Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty liiton syyskokouksessa 27.11.2010 Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu ry Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty liiton syyskokouksessa 27.11.2010 Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu ry Kivensilmänkuja 2, 3 krs 00920 Helsinki

Lisätiedot

Konkreettiset toimet Vastuut Aikataulu

Konkreettiset toimet Vastuut Aikataulu JANE TYÖSKENTELY Konkreettiset toimet Vastuut Aikataulu Järjestöasiain neuvottelukunta TVK + JANE: JANEn kokoukset Tutustumisvierailut kokousten yhteydessä Kokouksissa yhteistä työskentelyä JANEn työvaliokunta

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Kotkan Pelastakaa Lapset ry

Kotkan Pelastakaa Lapset ry Kotkan Pelastakaa Lapset ry Perustettu 1948 vuonna 2018 70-vuotisjuhlavuosi Pelastakaa Lapset järjestön paikallisyhdistys 68 paikallisyhdistystä Jäseniä on tällä hetkellä 147 Poliittisesti ja eri uskontokuntiin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (4)

HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (4) HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (4) Yhdistyksen nimi vuodelle Rekisterinumero Y-tunnus Nuorisoyhdistys Yhdistyksen jakeluosoite Nuorten toimintaryhmä Postinumero ja -toimipaikka Tilinumero Tilinhaltija

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

panostus johonkin avustusta matkoihin 15 x

panostus johonkin avustusta matkoihin 15 x 1 Yleinen järjestötoiminta perustaso optimistinen haetaan 2 3 Tuotot 4 Osallistumismaksut 0,00 0,00 0,00 5 Vuokratuotot 3600,00 3600,00 3600,00 6 Nuhevi 12 x 300 e 3600,00 7 Palveluiden myynti 8641,31

Lisätiedot

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016 SLL TALOUSARVIO 2016 Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta 3070 Muut tuotot 5 000,00 YHTEENSÄ 5 000,00 4004 Matkakulut 1 800,00 4005 Kilometrikorvaukset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015 Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Malliyhdistys Ry Puh. 040 123 4567 Y-tunnus 12345-6 Tiekatu 23 A 15 00120 PAIKKAKUNTA www.malliyhdistys.fi

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset Yhdistysohjelma Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset TOIMINTA 1. Yhdistyksen perustoimintaa ja ohjelmaa rakennetaan rohkeasti uudelleen Yhdistyksen toiminta on jäsenlähtöistä ja se näyttäytyy raikkaana

Lisätiedot

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit Liikuntaseurojen toiminta-avustus 1 (5) Yhdistyksen perustiedot Yhdistyksen nimi Yhdistyksen osoite Pankkitili (IBAN) Rekisteröimisvuosi Y-tunnus Keskusjärjestö/-liitto Www-osoite Www-osoitteen saa julkaista

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8. LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.2014 Esityksen runko 1. Valtakunnalliset nuorisokeskukset ja Suomen

Lisätiedot

TJS Opintokeskus tukee järjestöjen. Edellytykset TJS-tuen saamiselle

TJS Opintokeskus tukee järjestöjen. Edellytykset TJS-tuen saamiselle TJS-tukiohje 2016 TJS Opintokeskus tukee järjestöjen koulutustoimintaa TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio, jonka perustehtävänä on tukea liittojen, yhdistysten,

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Järjestöjen rahoituslähteitä Yleiskatsaus Tiina Sivonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry PÄHKINÖITÄ PUSSIIN KOULUTUS

Järjestöjen rahoituslähteitä Yleiskatsaus Tiina Sivonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry PÄHKINÖITÄ PUSSIIN KOULUTUS Järjestöjen rahoituslähteitä Yleiskatsaus Tiina Sivonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry PÄHKINÖITÄ PUSSIIN KOULUTUS 13.2.2014 Rahoituslähteitä kehittämishankkeisiin ja toiminnan toteuttamiseen Kansalliset

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Vuosikokous 18.4.2015

Vuosikokous 18.4.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Vuosikokous 18.4.2015 MARTOISSA ON ARJEN MAHDOLLISUUS TEEMA 2016 Teemakausi 2014-2016 Martoissa on arjen mahdollisuus jatkuu viimeisen vuoden. Tarjoamme tietoja ja taitoja sujuvaan

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS AIKA Sunnuntai 30.3.2014 klo 12:00. Valtakirjojen tarkistus klo 11:30 alkaen PAIKKA Helsinki Petankin halli, Pasila, Tallikatu 99 ALUSTAVA ESITYSLISTA

Lisätiedot

Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus

Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus Jos olette tehnyt hakemuksen aikaisemmin, löydätte vanhan hakemuksenne kirjoittamalla rekisterinumeronne tai y-tunnuksenne. Jos olette uusi

Lisätiedot

Kulttuurilautakunnan päätös

Kulttuurilautakunnan päätös IISALMEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunnan päätös 20.1.2011 7 1. YLEISPERIAATTEET Kulttuurilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - on vuonna 1935 perustettu valtakunnallinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - liittyi kansainväliseen hostelliliittoon, IYHF:ään,

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Hae vuoden 2013 seuratukea!

Hae vuoden 2013 seuratukea! Hae vuoden 2013 seuratukea! Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukien hakuaika on 24.1. 15.3.2013 Tuen hakuperiaate on muuttunut aiemmista vuosista! Hakemuksen tulee olla perillä OKM:ssä 15.3.2013! Varaa

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

KURSSIT KULTTUURI KURSSIT OPINTOJÄRJESTÖT JA PAIKALLISTOIMINTA KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN KULTTUURI

KURSSIT KULTTUURI KURSSIT OPINTOJÄRJESTÖT JA PAIKALLISTOIMINTA KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN KULTTUURI KURSSIT KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN KULTTUURI SEMINAARIT JA KESKUSTELUTILAISUUDET JULKAISUT KESKUSTELU- TILAISUUDET KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN SEMINAARIT KULTTUURI KURSSIT OPINTOJÄRJESTÖT

Lisätiedot

Mitä avustusta haetaan

Mitä avustusta haetaan 1 Hakemus palautetaan: Pirkkalan kunta /Kirjaamo Suupantie 6 C 33960 Pirkkala tai kirjaamo@pirkkala.fi vapaa-aikapäällikkö Tero Saatsi 040 133 5629 Hakemus on jätettävä viimeistään 112016 klo 15.00 Huom!

Lisätiedot

03 Budjetointiraportti, pitkä

03 Budjetointiraportti, pitkä 1/4 1.1. - 31.8. VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 3105 Hanke- ja erityisavustukset 555 826 419 000 136 826 352 552 500 961 664 792 3106 Tapahtumien valtionavut 66 000 104 000-38 000 33 000 0 0 3110 Kuntien

Lisätiedot

Järjestökartoitus Kyselyn tavoitteena on saada tietoa Etelä-Savon maakunnan järjestöjen nykytilasta. Kysymyksiin vastataan vuoden 2017 tiedoilla.

Järjestökartoitus Kyselyn tavoitteena on saada tietoa Etelä-Savon maakunnan järjestöjen nykytilasta. Kysymyksiin vastataan vuoden 2017 tiedoilla. Järjestökartoitus Kyselyn tavoitteena on saada tietoa Etelä-Savon maakunnan järjestöjen nykytilasta. Kysymyksiin vastataan vuoden 2017 tiedoilla. 1. Yhdistyksen/järjestön taustatiedot Mikä on yhdistyksenne

Lisätiedot

Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen Liitto MTK Kaakkois-Suomi. Toimintasuunnitelma 2012

Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen Liitto MTK Kaakkois-Suomi. Toimintasuunnitelma 2012 Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen Liitto MTK Kaakkois-Suomi Toimintasuunnitelma 2012 Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen Liitto, MTK Kaakkois-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SEURATUET (VEIKKAUSVOITTOVAROISTA)

SEURATUET (VEIKKAUSVOITTOVAROISTA) SEURATUET (VEIKKAUSVOITTOVAROISTA) SEURATUEN PAINOPISTEET edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastus-mahdollisuuksia mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen (uudet

Lisätiedot

- Miten koulutan ja perhdytän vapaaehtoiset tukihenkilöt talousneuvonnan saloihin?

- Miten koulutan ja perhdytän vapaaehtoiset tukihenkilöt talousneuvonnan saloihin? Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Nitta Lindroos 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - yhteisöpedagogi, talousneuvonta, projektit 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit 4. Organisaatio

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot