KUNNAT JA PALVELUNTUOTTAJAT KUMPPANEINA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNAT JA PALVELUNTUOTTAJAT KUMPPANEINA"

Transkriptio

1 KUNNAT JA PALVELUNTUOTTAJAT KUMPPANEINA Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa Aikuisten vastuuta vai kilpailutettua palvelutavaraa YM Aulikki Kananoja

2 TARKASTELUN LÄHTÖKOHTA Lapsen ja nuoren hyvän kasvun turvaaminen: Vähintään yksi turvallinen aikuinen, johon mahdollisuus kiintyä ja joka tukee identiteetin muodostumista Aikuissuhteiden pysyvyys, joka luo turvallisuutta ja luottamusta muihin ihmisiin Tyydytyksen ja pettymyksen kokemusten tasapaino Ikäkauden mukaiset tarpeet kasvatuksen lähtökohtana

3 KUNTA JA SIJAISHUOLTO Kunnalla on monta funktiota, myös suhteessa sijaishuoltoon: Kunnallisen itsehallinnon toteuttaja Paikkakunta: maantieteellinen ja väestöllinen yksikkö Palvelujen järjestäjä ja tuottaja Viranomainen Kunta on yhteisvastuun organisaatio, joka asettuu kasvatusvastuun kantajaksi, silloin kun vanhemmat eivät eri syistä kykene kasvattajiksi

4 SIJAISHUOLLON ULKOISTAMISEN PERUSTEITA Kunnan väestöpohja pieni eikä riitä erityistason palvelujen omaan tuottamiseen Sosiaalihuollosta puuttuu jäsentynyt ja kattava palvelujen porrastus, jonka mukaisesti erityistason palveluja tuottaisi kuntien yhteinen organisaatio Lastensuojelussa pitkä kolmannen sektorin palvelujen historia; kuntien ja järjestöjen yhteistyöstä paljon kokemusta Kunta olettaa ulkoistamisen olevan taloudellisesti edullista Yksityisen sijaishuollon tarjonta on kasvanut

5 KUNNAN JA PALVELUNTUOTTAJIEN YHTEISTYÖ Yhteistyö yksittäisen lapsen/nuoren sijoitustarpeen arvioinnissa ja sijoitusvaiheessa Yhteistyö lapsen/nuoren sijoituksen aikana ja sijoituksen päättymisvaiheessa Yhteistyö kunnan lastensuojelutarpeen yleisessä arvioinnissa ja palvelujen suunnittelussa Yhteistyö kunnan lastensuojelustrategioiden laadinnassa Yhteistyö kilpailutukseen liittyvissä kysymyksissä

6 MITÄ OSTETAAN KUN OSTETAAN SIJAISHUOLTOA? (1) Ostetaan lapsen ja nuoren hyvän kasvun edellytyksiä: Turvallista aikuissuhdetta, joka mahdollistaa kiintymisen ja jonka tuella voi rakentaa omaa identiteettiä Pysyvyyttä, jonka turvin rakentuu luottamus ympäröivään maailmaan ja ihmisiin Tyydytystä tuottavia sosiaalisia kokemuksia, mutta myös pettymysten kestämistä Rakkautta ja rajoja

7 MITÄ OSTETAAN KUN OSTETAAN SIJAISHUOLTOA? (2) Ostetaan kriisitilanteiden kestämistä Ostetaan korjaavia ja parantavia kokemuksia Ostetaan yhteistyötä sekä kunnan edustajan että mahdollisten täydentävien palvelujen ( esim. psykiatrinen hoito) kanssa Ostetaan tilanteen mukaan yhteistyötä biologisten vanhempien kanssa

8 SIJAISHUOLTO JA TUOTTEISTAMINEN (1) Tuotteistaminen on kustannusten laskemisen väline kun käytetään julkista rahaa, tarvitaan kustannusten läpinäkyvyyttä ja taloudellisuutta Kustannuslaskelma ei ole sijaishuollon sisällöllinen kuvaus ( vrt. edellä) Sijaishuoltoon sisältyy yksilöllisen tarpeen mukaan muotoutuvaa ja muuntuvaa työskentelyä, vaikeasti ennakoitavia tilanteita, ihmissuhteeseen perustuvaa auttamista; näitä sisältöjä on vaikea standardisoida tuotteiksi ja ennakoida niiden vaikutuksia

9 SIJAISHUOLTO JA TUOTTEISTAMINEN ( 2 ) Nykyinen kilpailutuskäytäntö perustuu useimmiten toiminnan tuotteistamiselle Kilpailutuksen mallit ( tarjouspyynnöt ja tarjoukset) ovat usein peräisin ns. kovilta sektoreilta ( esim. rakentaminen tai muu tekninen sektori taikka terveydenhuollon standardoidut hoitotoimet), jolloin myös sosiaalipalvelujen ostaminen perustuu palvelujen tekniseen toteutusmuotoon On vaarana, että tuotteistaminen alkaa hallita kuvaa toiminnan sisällöistä: turvallinen aikuinen tai sosiaalisesti vahvistava kokemus muuttuu palvelutavaraksi

10 KUNNAN JA SIJAISHUOLLON TUOTTAJAN YHTEISTYÖ ( 1 ) Kun kunta ottaa vastuun lapsen kasvusta ja kehityksestä (huostaanoton ja sijoittamisen muodossa), on kunnan edustajan sosiaalityöntekijän tärkeä tuntea se ympäristö johon lapsi sijoittuu, minkälaiset kasvun edellytykset sijaishuolto tarjoaa Nykyisessä kuntarakenteessa on mahdotonta että jokainen kunnallisen lastensuojelun edustaja tuntee kaikki sijaishuollon ympäristöt

11 KUNNAN JA SIJAISHUOLLON TUOTTAJAN YHTEISTYÖ ( 2 ) Kun kunta järjestää itse sijaishuollon, se kykenee myös vaikuttamaan sijaishuollon sisältöön ja pitämään tiivistä yhteyttä lapsen/nuoren sijoitusta valmistelleen sosiaalityöntekijän ja tarpeen vaatiessa biologisten vanhempien kanssa Kunnan ja sijaishuollon ulkopuolisen tuottajan pitkäaikainen yhteistyö kumppanuus - mahdollistaa molemminpuolisen tuntemisen

12 KUNNAN JA SIJAISHUOLLON TUOTTAJAN YHTEISTYÖ (3) Kunnan ja sijaishuollon tuottajan yhteistyön tulisi toimia kasvatusvastuuta jakaen, lapsen kasvuympäristöä ja kokemuksia eheyttäen, turvallisuutta ja pysyvyyttä varmistaen ja luottamusta rakentaen Kunnan ja sijaishuollon yhteistyön tulisi toteutua myös suunnittelun ja strategisen työn tasolla, yhteisenä kysymyksenä: miten voidaan turvata hyvän kasvun edellytykset siten, että sijaishuollon tarve vähenee?

13 KAKSI TOIMINTALOGIIKKAA Kunta yhteisvastuun organisaationa ja markkinat kilpailuun perustuvana organisaationa toimivat erilaisella logiikalla: Kunnan intressi on luoda sellaisia lasten, perheiden ja yhteisöjen olosuhteita, joissa sijaishuollon tarve vähenee Markkinoiden intressi on toimia siten, että kysyntä kasvaa

14 KAKSI TOIMINTALOGIIKKAA (2) Lasten ja nuorten suojelussa olennaisia perushuolenpidon ohella ovat ne psykososiaaliset kokemukset, joita lapsi omassa kasvuympäristössään saa kokemusten tuotteistaminen on äärimmäisen ongelmallista Sijaishuollon tuottajat tarvitsevat toiminnan ennustettavuuden ja investointien kannalta selkeitä toimenpideodotuksia: minkälaisiin toimintamuotoihin - tuotteisiin - kannattaa investoida?

15 MITÄ TARVITAAN? ( 1) Tarvitaan sosiaalipalvelujen tässä tapauksessa lasten sijaishuollon tarjouspyyntöjen uudistamista siten, että lasten ja nuorten kasvun kannalta tärkeät tekijät ja kokemukset saavat tilaajan asiakirjoissa keskeisen sijan Tarvitaan etenkin pieniä kuntia varten suuremmalla väestöpohjalla toimivia tilaajarenkaita, jolloin sekä tilaamiseen että sijaishuoltopaikkojen valintaan syntyy enemmän kokemusta ja asiantuntemusta

16 MITÄ TARVITAAN? (2) Tarvitaanko tulevien sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvastuualueiden panosta ja vastuuta sijaishuollon alueellista suunnittelua, koordinaatiota, kumppanuusmallien kehittämistä varten? Voisiko erityisvastuualue rakentaa ja kumuloida erityisosaamista kuntien tueksi, sijaishuollon hankintamuotojen uudistamiseksi, toiminnan arvioimiseksi, käytäntöjen kehittämiseksi sekä erilaisten tuottajien yhteistyön ja mahdollisen työnjaon toteuttamiseksi?

17 KIITOS!

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

KANSALAIS- JA ELÄMÄNTILANNE- LÄHTÖINEN JOHTAMINEN

KANSALAIS- JA ELÄMÄNTILANNE- LÄHTÖINEN JOHTAMINEN KANSALAIS- JA ELÄMÄNTILANNE- LÄHTÖINEN JOHTAMINEN SOSIAALITYÖN JOHTAMISEN KEHITTÄMISRAKENNE IV POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS 9.9.2010 AULIKKI KANANOJA ESITYKSEN RAKENNE Mitä ymmärrän sosiaalihuollon

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ Hanna Panula Pro gradu tutkielma Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2007 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 1 ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...4 1. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ?

Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen kehittämishankkeen raportti KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sijoitetun lapsen ja hänen

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA

JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA Orvokki Kuronen 0302122 Pro Gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2013 Lapinyliopisto SSOS 1326 okuronen@ulapland.fi Lapinyliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 1 VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 2 1 Johdanto 4 2 Tavoitteet 5 2.1 Hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet 5 2.2 Täsmennetyt tavoitteet: 5 2.3 Lähtökohdat ja reunaehdot 7 3 Nykytilan analyysi 7

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI

ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.4:2008 ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI Sanna Romppanen 2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS. Marja Heikkilä, johtaja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS. Marja Heikkilä, johtaja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS Marja Heikkilä, johtaja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Hankesuunnitelmassa luvattua 1. Selvityksen lähtökohtana on sosiaali- ja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ SOS-LAPSIKYLÄÄN SIJOITETTUJEN LASTEN SOSIAALISET VERKOSTOT Pro gradu -tutkielma Sonja Vanhanen 83199 Syksy 2009 Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto TURUN YLIOPISTO Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot