Vuosi Tuomas Velling Puheenjohtaja. Teksti: Mikael Lehtonen, Tuomas Velling Taitto: Raakel Hämäläinen Kuvat: Jari Saukkonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi 2013. Tuomas Velling Puheenjohtaja. Teksti: Mikael Lehtonen, Tuomas Velling Taitto: Raakel Hämäläinen Kuvat: Jari Saukkonen"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2013

2 Vuosi 2013 Suomen elektronisen urheilun liitolle vuosi 2013 oli järjestyksessään kolmas kokonainen toimintavuosi. Toimintavuoden suurimpina tavoitteina olivat elektronisen urheilun toimijoiden yhdistäminen, kansainvälisen toiminnan kehittäminen ja pelaajien tuominen mukaan liiton toimintaan. 1 Alkuvuoden toimintaa vaikeuttivat sisäiset ristiriidat, jotka kuitenkin saatiin loppuvuoden aikana korjattua. Syksyllä toteutettu brändiuudistus ja toimijoiden yhtenäinen linja korjasivat kurssia tavoitteiden mukaisiksi. Nuorisotyössä ja nuorille järjestetyissä palveluissa edettiin odotettua paremmin. Toimintavuodelle 2014 liitolle jäävät erinomaiset edellytykset jatkaa elektronisen urheilun ja oman toimintansa kehittämistä. 2 Tuomas Velling Puheenjohtaja Teksti: Mikael Lehtonen, Tuomas Velling Taitto: Raakel Hämäläinen Kuvat: Jari Saukkonen

3 Hallinto Kokoukset Toimintavuonna 2013 liittohallituksessa aloitti puheenjohtajana Jarmo Keto, varapuheenjohtajana Erkka Jouste sekä hallituksen jäseninä Pekka Aaltonen, Mikael Lehtonen, Petri Hämälä, Mikko Rauhala ja Matti Tuunanen. Liitossa toteutettiin sääntömuutos, jonka seurauksena puheenjohtajistoon liitettiin toinen varapuheenjohtajan tehtävä. Pekka Aaltonen valittiin liittohallituksen kokouksessa toiseksi varapuheenjohtajaksi. Sääntömääräisen vuosikokouksensa lisäksi liittohallitus kutsui koolle kaksi (2) ylimääräistä liittokokousta. Ensimmäinen ylimääräinen liittokokous hyväksyi liitolle liittohallituksen esityksen mukaiset uudet säännöt. Jarmo Keto erosi tehtävästään huhtikuussa ylimääräisessä Vuoden 2013 päätteeksi kautensa päättivät Mi- Ensimmäinen ylimääräinen liittokokous kutsut- 3 liittokokouksessa pidetyn luottakael Lehtonen ja Mikko Rauhala. Petri Hämälä tiin koolle liiton jäsen VECTOR-Suomen verkko- musäänestyksen jälkeen jättäen samalla kaikki erosi liittohallituksesta vuoden alkupuoliskolla. peliyhdistys ry:n esittämän luottamusäänestysvaatimuksen 4 SEUL ry:hyn liittyvät luottamustoimet. Varapuheenjohtaja Erkka Jouste otti puheenjohtajan tehtävät vastuulleen. Syksyn liittokokouksessa vuodelle 2014 hallitukseen valittiin Katariina Pirttijärvi, Jaakko Markkanen, Riku Sulamäki, Joonas Kapiainen vuoksi, joka koski puheenjohtaja Jarmo Ketoa. Toinen ylimääräinen liittokokous kutsuttiin koolle valitsemaan liitolle uusi puheenjohtaja. Tuomas Velling valittiin puheenjohtajaksi vuoden toisessa ylimääräisessä liittokokouksessa. Erkka Jouste erosi samassa kokouksessa ja tuli valituksi uudestaan hallitukseen sekä varapuheenjohtajaksi jatkamaan omaa kauttaan. Liittohallitukseen valittiin samalla Kalle Muurila ja Joonas Kapiainen. ja Tomi Juntunen. Juntunen erosi hallituksesta ennen kautensa alkamista. Liittohallitus päätti organisaatiorakenteen uudistuksesta, jossa luovuttiin tehottomaksi havaitusta valiokuntajärjestelmästä yli vuoden kestäneen kokeilun jälkeen. Liittohallitus kokoontui tekemään päätöksiä 16 kertaa ja kaksi kertaa linjauspäivään. Linjauspäivinä päätetyt yleiset toimintalinjat luotsasivat liiton toimintaa koko toimintavuoden ajan. Hallituksen kokouksissa tehdyt päätökset tarkensivat näiden toimintalinjausten mukaisia toimia, samalla kuitenkin mahdollistaen joustavan kyvyn vastata nopeasti yllättäviin haasteisiin.

4 Liiton jäsenet Liiton jäsenorganisaatioiden lukumäärä muuttui vuoden 2013 aikana kuudestatoista jäsenestä viiteentoista. Eronneita jäseniä olivat Peliliiga Oy ja Sysvia Oy. esport Challenge Oy liittyi jäseneksi. Digitaalisen pelaamisen ja elektronisen urheilun toimintaedellytykset Suomessa pysyivät erinomaisina. Liiton jäsenet onnistuivat tapahtumien ja toiminnan järjestämisessä erinomaisesti. Sisäinen ja ulkoinen viestintä Liiton viestintä keskittyi vuonna 2013 pelikulttuurista ja elektronisesta urheilusta tiedottami- graafiset asiat. Brändiuudistus konkretisoitui lisesti katsoen kaikki ulkoviestintään liittyvät seen ulospäin sekä liiton viestinnän perusrakenteiden kehittämiseen, jonka tuloksena liitto vuoden 2014 puolella. päätti toteuttaa brändiuudistuksen. Liiton edustajat kävivät useita kertoja eri medioiden haastateltavina koskien elektronista urheilua ja digitaalista kilpapelaamista. Brändiuudistuksen keskeistä sisältöä ovat logo, www-sivut ja dokumenttipohjat - eli käytännöl- Toimintavuoden 2013 aikana liittohallitus totesi olevansa tyytyväinen kotimaisten lähimissa oli järjestämisvastuussa olevan organi- Useissa liiton jäsenorganisaatioiden tapahtuverkkotapahtumien laatuun ja määrään. Kilpapelitapahtumia toivottiin lisää ja entistäkin teistyö elektronisen urheilun eteen toimi jälleen saation tukena myös muita liiton jäseniä. Yh- laadukkaammiksi. Liiton edustajat vierailivat erinomaisesti ja vuosi olikin täynnä mielekkäitä useiden jäsentensä tapahtumissa ja toiminta- turnauksia ja pelikilpailuja kautta maan. Julkaisut 5 vuoden 2013 aikana kehitetty Lounge-järjestely 6 otti tuulta purjeisiinsa. Liitto julkaisi alkuvuodesta painetun version Tapahtumajärjestäjän Liitto panosti myös pelikasvattajien verkoston käsikirjasta. Kirjan sisältö tuottamaan Pelikasvattajan käsikirjaan - kas- on ollut laajalti kiiteltyä ja sen avulla on toimintavuoden vatusalalla toimiville ja vanhemmille suunnattu aikana järjestetty useita tapahtumia, opus pelaamisen maailmasta - asettamalla toivatusalalla joista uusista lienee sopivaa mainita LucidLan minnanjohtajan sen kirjoitusryhmään. Helsingistä ja QLan Kuusamosta, joiden järjestäjät ottivat nimenomaisesti liittoon yhteyttä tapahtuman järjestämistä koskien. Tiedottaminen ja keskustelu Liitto otti julkisuudessa kantaa energiajuomien sidonnaisuudesta pelikulttuuriin ja järjesti pelialan toimijoita keskustelemaan vanhempainil- toihin pelaamisesta ja sen hyödyistä sekä ongelmapelaamisen haittapuolista.

5 Toimintaa pelaajille Liitto tuotti yhdessä Codecrew ry:n kanssa pelaajarekisteri-järjestelmää, jolla yhdessä tapah- ja joukkueiden tiedot ovat vain heidän omassa kaikille avoimet, mutta yksittäisten pelaajien tumajärjestämisjärjestelmän kanssa voi kerätä käytössään. Tilastointi mahdollistaa myös suomalaisen pelaamisen tutkimusta tuottaen sii- tilastollista dataa myöhempää käyttöä varten pelaajien sijoittumisesta turnauksissa. Koko järhen tarpeellista taustatietoa. jestelmä on suunniteltu siten, että tilastot ovat 7 Liitto tuotti jäsenilleen ja yhteiskunnalle useita palveluita toimintavuoden 2013 aikana. Konkreettiset toimintakohteet pelaajien ja jäsenten 8 suuntaan olivat kansainvälisen elektronisen urheilun kattojärjestön maailmanmestaruuskilpailu IeSF World Championship-karsinnat, pelaajalounget ja esports-gaala. Tutkimusta ja tilastointia Työllisyys Turnausstandardeja testattiin, mutta ne joutuivat ensimmäisen kolmen testin jälkeen kokonaisvaltaisen uudistuksen kohteeksi. Liiton toiminnanjohtaja Mikael Lehtonen irtisanoutui tehtävästään syksyllä. Hallitus päätti palkata Mikko Jokipiin puolipäiväiseksi verkostokoordinaattoriksi hoitamaan osan toiminnanjohtajan jälkeensä jättämistä työtehtävistä. Muut toiminnanjohtajalta jääneet työtehtävät jakau- tuivat liittohallituksen jäsenten tehtäväksi. Liittohallitus katsoi linjauspäivässään tarvetta olevan noin kahdelle täyspäiväiselle työntekijälleen, mutta liiton talous ei toistaiseksi kestä lisätyöntekijöiden palkkaamista.

6 9 10 Matkat ja osallistuminen Kalustolainaus Liittohallituksen jäsenet ja työntekijät vierailivat toimintavuoden 2013 aikana lukuisissa jäsentensä ja muiden elektronisen urheilun kentällä toi- mivien tahojen tapahtumissa. Lisäksi liitto lähetti IeSF World Championship -turnaukseen omien edustajiensa lisäksi 12 pelaajaa Romaniaan. Yhdessä Lounge-toiminnan ja vierailuiden lisäksi liitto tuki jäsentensä ja muiden tapahtumajärjestäjien toimintaa antamalla tarvittavaa tietotaitoa ja kalustoa - kuten sähkökeskuksia ja verkkoliikennekytkimiä - lainaan tapahtumien järjestämiseksi. Vuonna 2013 oltiin mukana yhteensä 16 tapahtumassa. Kalustolainaustoiminnasta vastasi Matti Tuunanen.

7 Nuoret fokuksessa Jäsentensä tapahtumien ja suoran tuen kautta liitto tuki jälleen tuhansien suomalaisnuorten peliharrastuneisuutta. Vuoden 2013 aikana liitto toteutti tapahtumajärjestäjäkurssia sekä yläluokille Helsingissä että 2. asteen koulutuksina lukiolaisille kurssimuotoisena Oulussa ja Helsingissä jäsentensä kanssa. Kurssi on laajalti koettu yleishyödylliseksi, sillä se antaa valmiudet minkä tahansa tapahtuman tuottamiseen yhdessä tapahtumajärjestäjän käsikirjan kanssa. Digitaalinen pelaaminen antaa liiton nuorisoalalla toimiville yhteistyötahoille rajapinnan toimia myös sellaisten nuorten kanssa, joita perinteinen nuorisotyö ei välttämättä tavoita. Toimintavuoden 2013 aikana liitto kannusti jäsenistöään luomaan nuorille soveltuvat pelipuitteet ja huomioimaan pelien ikärajat Liitto järjestäjänä Jäsentensä tapahtumien ja suoran tuen kautta liitto tuki jälleen tuhansien suomalaisnuorten peliharrastuneisuutta. Vuoden 2013 aikana liitto toteutti tapahtumajärjestäjäkurssia sekä yläluokille Helsingissä että 2. asteen koulutuksina lukiolaisille kurssimuotoisena Oulussa ja Helsingissä jäsentensä kanssa. Kurssi on laajalti koettu yleishyödylliseksi, sillä se antaa valmiudet minkä tahansa tapahtuman tuottamiseen yhdessä tapahtumajärjestäjän käsikirjan kanssa. Digitaalinen pelaaminen antaa liiton nuorisoalalla toimiville yhteistyötahoille rajapinnan toimia myös sellaisten nuorten kanssa, joita perinteinen nuorisotyö ei välttämättä tavoita. Toimintavuoden 2013 aikana liitto kannusti jäsenistöään luomaan nuorille soveltuvat pelipuitteet ja huomioimaan pelien ikärajat.

8 13 14 Talous Suomen elektronisen urheilun liitto Liiton tärkeimpänä tulonlähteenä vuonna 2013 oli Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus nuorisojärjestöille. OKM:n antama avustus vuoden 2013 toimintaan oli aiempia toi- mintavuosia suurempi. Liitolla oli myös tuloja palvelusopimuksesta Helsingin kaupungin nuorisotoimen kanssa, joka oli kuitenkin aikaisempaa vuotta huomattavasti pienempi. Sörnäisten rantatie 31 2.krs Helsinki Puhelin:

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Valkeakosken kuvataidekoulun historia

Valkeakosken kuvataidekoulun historia Valkeakosken kuvataidekoulun historia Vuosikertomusten pohjalta koostanut Johanna Kivioja Sisältö: 1980-luku... 3 Perustaminen... 3 Toiminnan vakiintuminen... 3 Toiminnan kehittäminen... 4 Omat toimitilat

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Johanna Suihko Sisältö 1 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustaminen... 4 1.1 Yhdistymistä valmistelevat järjestöt... 4 1.1.1 Elämä On

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN 3 Ilkka Salomäenpää YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN Selvitys taiteen ja kulttuurin aluekeskusten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kehittämisestä Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2011 4 5 ESIPUHE Yleisen

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Opetusteknologia koulun arjessa Opetusteknologia koulun arjessa Toimittanut Marja Kankaanranta JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen tutkimuslaitos Asiakaspalvelu

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ Maarit Manninen Säätiöt Suomessa Cuporen julkaisuja 7 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

2015 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Pelit puheeksi -projekti Kaisa Luhtala

2015 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Pelit puheeksi -projekti Kaisa Luhtala Aihe näkyy ja kuuluu työssä, mutta itseltä puuttuu tieto Selvitys lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten tiedoista ja tarpeista pelikasvatukseen liittyen 2015 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Pelit puheeksi

Lisätiedot

Suomen Nuorisosirkusliitto ry Toimintakertomus 2013

Suomen Nuorisosirkusliitto ry Toimintakertomus 2013 Suomen Nuorisosirkusliitto ry Toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vuoden 2013 tavoitteena on ollut jatkaa edellisvuosien työtä sirkusharrastuksen saavutettavuuden edistämiseksi sekä järjestää ohjaajakoulutusta

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 / 2004 Kilpailuinstituutti ylittää tiede- ja yliopistorajat Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja P ÄÄKIRJOITUS Yliopistojen kolmas tehtävä ei ole

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Meillä on suunnaton onni

Meillä on suunnaton onni 2 2010 Tyttöjen leirillä oli tyttöjen juttuja Puuhaa ja peuhaa vauvan kanssa Meillä on suunnaton onni Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista tässä numerossa 3 4 7 16 21 22 25 26 27 Pääkirjoitus Kannustavia

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta Pentti Rauhala 2013 1 SELVITYS TURUN JA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUJEN PYSYVÄSTÄ STRATEGISESTA INTEGRAATIOSTA

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2012

SKVL:n syystiedote 2012 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy 2012 1 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot