Tuotteistamisen mahdollisuudet ja haasteet hyvinvointialalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "31.3.2008. Tuotteistamisen mahdollisuudet ja haasteet hyvinvointialalla"

Transkriptio

1 Tuotteistamisen mahdollisuudet ja haasteet hyvinvointialalla Oy

2 PALVELUYRITYKSEN SÄÄ TILANNE TÄNÄÄN KASVAVA PALVELUJEN KYSYNTÄ YRITTÄJIEN AMMATILLINEN OSAAMINEN YRITTÄJIEN PALVELUASENNE ASIAKASLÄHTÖISYYS KASVUSSA ASIAKAS LAATUTIETOINEN BUSINESS-AJATTELU OSIN KATEISSA AMMATTITAITOISEN HSTÖN SAATAVUUS KILPAILU KOVENEE PIENI YRITYSKOKO PALVELUJA EI TUOTTEISTETTU OHUT ASIAKASPOHJA PALVELUN MAKSAJA (KUNTA, KELA) KÖYHTYY

3 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot ja käyttötulot Käyvin hinnoin indeksoituina, 1990= Toimintamenot Käyttötulot 1) e 07e Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennusteet Kuntaliitto ) Käyttötulot = toimintatulot + verotulot + käyttötalouden valtionosuudet /J. Turkkila/hp

4

5

6 Jos veloitushinnat nousevat, ostettavan työn määrä vähenee, ostamme palvelua budjetin mukaan Nykyinen hinta kattaa juuri ja juuri palkkakustannukset Emme ole korottaneet hintojamme kuuteen vuoteen! En halua laskuttaa kuin yhdellä tuntihinnalla, ei tarvitse seurata kelloa! Sopimuksessamme ei puhuta mitään hinnanmuutoksesta!? hinnoittelusta

7 Olen tehnyt 3-vuotta kahtavuoroa, valvon yöt ja teen aamuvuoron. Kerran olen jo palanut loppuun! Aloitin joululta ja tähän asti (14.1) olen tehnyt kahta vuoroa! Laskuja karhutaan lähes joka päivä, aina pitää miettiä minkä maksan seuraavaksi! Aloitan aamulla klo 6.00 ja lopetan klo Työtunteja kertyy 3000 h/v jaksaminen

8 HYVÄN SOTE-YRITYKSEN TOIMINTA- EDELLYTYKSET!!! Jatkuva parantaminen Verkostoituminen -kaikkea ei tarvitse tehdä itse Ajantasalla oleva suunnittelu ja seuranta Huolehdi henkilöstöstä -palkitseminen -koulutus -ammattitaito -jaksaminen Toimiva ja kilpailukykyinen palvelukonsepti Esimiestaidot hallitaan -henkilöstö tärkein voimavara Palvelut tuotteistettu ja hinnoiteltu oikein Sopimukset kunnossa Laatujärjestelmä Hyvän palvelun ominaisuudet käytössä -laadulla ja asiakaslähtöisesti

9 Tuotteistaminen Palvelupaketin markkinointi Palvelu paketin kehittäminen Palvelupakettien määrittely Hinnoittelu Kustannustekijöiden määritys Palvelupakettien työmäärän arviointi Hoitoisuuden arviointi

10 selkeä hinta koko sektori hallinnassa tuotteella nimi, jota asiakas osaa kysyä tuotteistaminen sisältö konkretisoitavissa palvelun tuottaja voi erikoistua voidaan tehdä vertailua lisäarvo asiakkaalle

11 Mitä palveluun kuuluu Mitä palvelu maksaa Mitkä ovat palvelun kustannukset Tuotteistaminen vastaa kysymyksiin Kuka palvelusta vastaa Miten palvelumme eroaa muista Kenelle palvelu on tarkoitettu

12 TUOTTEISTETTU PALVELU Prosessi Sisältö Laatu Hinta

13 LAATU SUOSITUS -laadun arvioinnin tekijät LAATUINDI- KAATTORI(T) -mittarit LAATUKRITEERIT -tavoitetaso(t) johon pyritään

14 PÄIVÄHOITO ESIOPETUS RUOKAHUOLTO hstön ammattitaito sosiaalisuus saatavuus yksilölliset tarpeet monipuolinen tarjonta turvallisuus terveellisyys kunto huolto pysyvyys ja jatkuvuus turvallisuus hoito, kasvatus, opetus siisteys kouluvalmiudet tukeminen tehokkaammin tilojen asianmukaisuus esteettisyys monipuoliset välineet saatavuus monipuolisuus yhteistyö oikea aikaisuus leikin kautta oppiminen omatoimisuus ryhmässä toimiminen ravinto-op kasvatus varhainen puuttuminen asiaan ammattitaito tiedonkulku käytännön järjestelyt tuoreus lähi-ruoka terveellisyys taloudellisuus monipuolisuus palvelun läheisyys selkeästi organisoitu tasapuolisuus lähellä toimintaa Hyvän palvelun ominaisuudet kasvatuskumppanuus kouluyhteistyö lapsiystävällisyys ammattitaito toiminnan mahdollistaja joustavuus einesten vähäisyys nopeus ja oikea-aikaisuus taloudellisuus lain ja asetuksen mukaisuus KIINTEISTÖT JA PIHA-ALUEET MUUT TUKIPALV HALLINTO

15 PALVELUJEN SISÄLTÖ

16 ÄLÄ MENE LIIAN YKSITYIS- KOHTAISELLE TASOLLE MUISTA ASIAKAS- LÄHTÖISYYS SUUNNITTELE VAIHEET HUOLELLA -VÄLTYT TURHALTA TYÖLTÄ SUDENKUOPPIEN VÄLTTÄMINEN

17 Palvelun nimi: Asiakas/kohderyhmä: Palvelun takoitus: Palvelun sisältö: TUOTE Tarvittavat resurssit: Laatukriteerit ja mittarit: Hinta:

18 JÄLKIHUOLTOPALVELU Palvelun tai tuotteen nimi Tarkoitus (Päämäärä, tavoiteltu tulos) Palvelun sisältö Resurssien käyttö nuorisokodin jälkihuolto Tuottaa jälkihuollossa oleville nuorille palveluja, jotka lisäävät heidän turvallista siirtymistään itsenäiseen elämään. Pyrkiä estämään jälkihuollossa olevien nuorten syrjäytymisprosseja, auttamalla heitä löytämään oman elämänsä hyvinvointia lisääviä ajatus- ja toimintamalleja. Jälkihuolto mahdollistaa nuorelle itsenäisen asumisen, jossa mahdollisuus saada ympärivuorokautista tukea tarvittaessa. Jälkihuollossa olevien nuorten hyvinvointia ohjaavat toiminnot: psyykkinen hyvinvointi; ohjaamista ja keskusteluja kriistilanteissa, yksinäisyydestä, tulevaisuudesta, epäonnistumisista jne... fyysinen hyvinvointi; ohjaamista harrastuksiin, terveydestä, vuorokausirytmin pitämisestä jne... sosiaalinen verkosto; ohjaamista yhteydenpidossa läheisiin, parisuhteessa, uusien suhteiden luomisessa jne... koulukäynti/työ; ohjaamista työ/opiskelupaikan etsimisessä, aikatauluissa, kokeissa jne... asioiden hoitaminen; ohjaamista erilaisten virallisten asioiden hoitamisessa raha-asiat; ohjaaminen järkevään rahankäyttöön ruokahuolto; ohjaaminen ruuanlaittoon sekä ruuan terveellisyyteen asunnon siisteys; ohjaaminen siistiin ja turvalliseen asumiseen, missä tulee huomioida säännöt ja osata pienet huoltotyöt aikuisen tuki ja turva; ohjaaminen, että nuori tiedostaa, että tarvittaessa on tukea saatavilla nuoriskodin jälkihuollossa oleminen on ympärivuorokautista palvelua, jota tuotetaan itsenäistymisasunnoissa asuville jälkihuollossa oleville nuorille. Palvelun vaatimat resurssit ovat Henkilöstö(jälkihuollon työntekijä, varalla olo nuoriskodilla) Tilat (itsenäistymisasunnot Jyvässeudulla, jälkihuolto toimitila) Materiaalit(harrastukset, matkat, terveys, ruokailu jne...) Ostopalvelut(terapiapalvelut)

19 Laatukriteerit Laatukriteerit - ja vaatimukset liittyvät nuorisokodin jälkihuollossa mm. oheisiin tekijöihin (mittareita/kriteerejä tulee miettiä ja näin saada toimintaa läpinäkyväksi ja arvioitavaksi) Perustiedot tuottajasta: Luvat ja lait, todistukset, selvitykset, laadunhallinta, valvonta Toimintaympäristö ja resurssit: Turvallisuus: ajantasainen turvallisuussuunnitelma, voimassa olevat vakuutukset, säilytystilat, avaimet, kriisi- ja katastrofitilanteen tunnistus, tietosuoja ja tietoturva Henkilöstö; työehtosopimukset, pätevyys, vastuut, määrä/asiakaspaikka, työtyytyväisyys, työterveyshuolto, koulutus/kehittäminen, raportointi, viestintä Asiakkuus; asiakkaaksi tulo, asiakkaana olo ja sen seuranta asiakas/jälkihuoltosuunnitelma avulla ja yhteistyö verkostossa ja tietojen siirto sekä arkistointi ja asiakkuuden päättyminen Palvelun onnistumisen arviointi Palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset Kustannuslaskennan eteneminen: Työajanseuranta Toimintolaskenta Tuntilaskelma Tuotelaskelma Asiakastyytyväisyys ym. palautteet (asiakas itse, omainen, lähiverkosto, sosiaalityöntekijä) Itsearviointi, arviointineuvottelut, henkilökunnan osallistuminen toiminnan arviointiin Sosiaaliviraston(tai muun valvovan elimen) tulee pystyä seuraamaan ja arvioimaan järjestelmällisesti palvelujen tuottamista erilaisin laadunvalvontamenetelmin, kuten asiakaspalautteiden, kyselyjen ja tarvittaessa tarkastusten avulla sekä edellyttäen, että merkittävistä muutoksista tiedotetaan Jälkihuollon tuotteistus ja kustannuslaskenta toteutettuna toimintolaskennan periaatteiden mukaisesti (aiheuttamisperiaate ja kaksivaiheinen kohdistus) Jälkihuollon kustannustekijät: Työvoimakustannukset (palkat ja palkkiot ja henkilösivukulut) Palvelujen ostot (toimistopalvelut, atk-palvelut, painatukset ja ilmoitukset, posti-, puhelin- ja telepalvelut, kiinteistövakuutukset, koneiden- ja laitteiden kunnossapito, matkustus- ja kuljetuspalvelut, henkilöstön koulutus, työnohjaus, nuorten harrastukset) Aineet, tarvikkeet, tavarat (toimistotarvikkeet, kirjallisuus, elintarvikkeet, puhdistusaineet ja tarvikkeet, siivousaineet ja välineet, lämmitys, sähkö, vesi, kalusto, muut materiaalit) Muut toimintakulut (sisäiset vuokrat ja keskitetyt menot, juhla-, ja merkkipäivä sekä muut kulut)

20

21

22

23 Kehittämisalue Kehittämistoimenpiteet/-suunnitelma Vastuuhenkilö Aikataulu Onnistuminen Liikkuminen Hygienia ja siisteys Pukeutuminen Sosiaaliset taidot Ilmaisutaidot Viestien ymmärtäminen Oman toiminnan hallinta Terveellisyys

24 Kehittämisalue Kehittämistoimenpiteet/-suunnitelma Vastuuhenkilö Aikataulu Onnistu Aggressiivisuus Ahdistuneisuus Mieliala Poikkeava käyttäytyminen

25 Selviytyminen päivit- A = itsenäisesti, ei vaikeuksia D = osittain autettuna täisistä B = itsenäisesti, jonkin verran tai lieviä vaikeuksia E = täysin autettuna/ei lainkaan toimin- C = itsenäisesti, paljon tai suuria vaikeuksia noista kotona Avustaja Kuntoutumistavoite A B C D E omainen koho muu 1. Ruokailu 2. Liikkuminen/apuväline A B C D E omainen koho muu a. vuoteeseen meno/ylösnousu b. asennon vaihtaminen vuoteessa c. liikkuminen sisällä d. liikkuminen portaissa e. liikkuminen ulkona f. liikkuminen pyörätuolilla 3. WC-toiminnot A B C D E omainen koho muu a. WC:hen meno b. pöntölle istuutuminen/nousu c. pyyhkiminen d. vesihanan käsitteleminen WC:ssä 4. Pukeutuminen A B C D E omainen koho muu a. sukkien pukeminen b. puseron pukeminen 5. Peseytyminen, hygienia A B C D E omainen koho muu a. hampaiden pesu b. hiusten kampaaminen c. kokovartalon pesu d. varpaankynsien leikkaaminen

26 HOITOISUUDEN ARVIOINTI

27 Palvelun hinnoittelu Asiakkaan hoitoisuuden arviointi Indeksointi Asiakkaan palvelusisällön määritys Resurssitarpeen määrittely Asiakkaan kehittymisen seuranta Hoito- ja palvelusuunnitelma

28

29 Poikkeava käyttäytyminen Psykoottiset oireet Ärtyisyys, väkivaltaisuus Ahdistuneisuus Mieliala Herkkyys Viriketoiminta Toiminnalliset taidot Terveellisyys MMSE Rava Oman toiminnan hallinta Liikkuminen Viestien ymmärtäminen Hygienia ja siisteys Osallistuminen päivittäiseen toimintaan Sosiaalinen käyttäytyminen Käyttäytyminen yhteisössä Ilmaisutaidot TOIMINTAKYVYN INDEKSOINTI

30

31

32

33 OSA-ALUEIDEN PAINOTUS

34 Pistetaso rava minimental Pistetaso Ajankäytön seuranta/ Indeksointi X palvelukeskus Hlö 1 1. Mittarien valinta 2. Mittarien skaalaus 3. Painoarvojen määritys 4. Indeksin luokittelu 5. Asiakkaiden indeksointi 10 3, , ,5-2, ,0-2, ,5-1, ,29-1, , Arvo 1,3 11 Arvo Pisteet 5 9 Pisteet Painoarvo Painoarvo Tulos Tulos Indeksi 680 Indeksitaso Indeksi Hoiva-aika h/kk

35 TOIMINTAKYKYINDEKSI Sabine Hanna Saara Jonne Raili Sabine Hanna Saara Jonne Raili

36 TYÖMÄÄRÄN ARVIOINTI

37 Miksi? Kustannusten %-jakautuminen 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % ver 1 ver2 ver 3 ver 4 ver 5 ver 6 Me Poistot ja rahoituskulut 4,9 3,8 0,0 9,1 8,7 4,4 8,2 Liiketoiminnan muut kulut 10,3 13,7 40,3 7,1 12,8 20,0 16,1 Henkilöstökulut 79,1 75,2 54,0 78,0 72,5 62,9 66,7 Ulkopuoliset palvelut 0,0 9,5 7,2 0,0 0,0 2,0 0,0 Aineet tarvikkeet ja tavarat 5,6 7,3 5,8 5,9 6,0 12,7 9,0

38 työntekijäkohtainen seuranta asiakaskohtainen seuranta Miten?

39 Ajankäytön seuranta 1. Suunnitellaan seurantalomake 2. Seurataan valittujen asioiden hoitamiseen menevää aikaa 3. Seurataan yhteisiin tehtäviin käytettyä aikaa 4. Tulosten analysointi

40 Asiakkaan nimi: PALVELUSEURANTA Seurantapäivä Huom! kirjaa käynnit 5 min tarkkuudella ma ti ke to pe la su Palvelun nimi Palveluun sisältyvät asiat min min min min min min min PSYYKKINEN HYVINVOINTI FYYSISEN HYVINVOINTI SOSIAALINEN VERKOSTO KOULUNKÄYNTI TAI TYÖ ASIOIDEN HOITAMINEN RAHA-ASIAT RUOKAHUOLTO ASUNNON SIISTEYS MUU OHJAUS SIIRTYMÄ HALLINTO ohjaaminen eri tilanteissa, läsnäolo nuoren kanssa, perusohjaus ohjaaminen (harrastukset, vaatehuolto, terveys, lääkehoito, vuorokausirytmi, kunto, hygienia,..) ohjaaminen (parisuhde, yhteydenpito läheisiin, uusien suhteiden luominen) ohjaaminen (herättely, matkat, läksyt, kokeet, opiskelupaikka, työpaikka, työnteko) ohjaaminen (pankki, viranomaiset, muutto) ohjaaminen (ostokset, rahankäyttö,..) ohjaaminen (ruoka-ajat, ruoan terveellisyys, valmistus, kattaminen, siivous, ) ohjaaminen (siivous, hygienia, huoltotyöt, säännöt, turvallisuus, ) ohjaajan oma siirtyminen paikasta toiseen seurannat, laskutus, talousesuranta

41 Ajankäytön seuranta MUU PALVELUTYÖ PALVELUSEURANTA Seurantapäivä Huom! 5 minuutin tarkkuus ma ti ke to pe la su Palvelun nimi Palveluun sisältyvät asiat min min min min min min min KEITTIÖTYÖ ostot, ruoan vastaanotto, esivalmistus, esillelaitto, kattaminen, jälkien siivous, tiskaukseen liittyvä työ, ruoan valmistus PAPERITYÖT YHTEINEN VIRIKETOIMINTA tuntilistat, laskutus, työvuorot, työsopimukset, tiimipalaverin valmistelu, useammalle henkilölle samanaikaisesti kohdistuva viriketyö (valmistelu ja toteutus) RAPORTIT JA PALAVERIT kirjaamiseen liittyvä raportointi, hoitoneuvottelut

42 Ajankäytön seuranta Asukkaan nimi: PALVELUSEURANTA Seurantapäivä Huom! kirjaa käynnit 5 min tarkkuudella Palvelun nimi Palveluun sisältyvät asiat min min min min min min HOITOTYÖ LÄÄKEHOITO SIISTIMINEN HYGIENIA PUKEMINEN RUOKAILUSSA AVUSTAMINEN VIRIKETOIMINTA YHTEYDENOTOT OMAISIIN ASIOINTI ETUISUUKSIEN VALVONTA/HOITO päivittäistoiminnot, suolen ja rakon toiminta, lämmön mittaus, nestetasapainon tarkkailu, fysioterapia, kuntoutus, RR, painon seuranta, näytteenotto, diabetes seuranta, jalkahoito, MMSE, mielialatesti, toimintakykytesti,. lääkkeiden jako, lääkkeiden antaminen, lääkehoidon seuranta, lääkevalvonta, insuliini, lääkehankinnat, reseptien uusiminen, vaatehuolto, tilapäinen siivous, päivä- tai viikkosiivous, saunotus, suihkutus, aamupesu, iltapesu, kynsien hoito, vaipanvaihto, wc:ssä käynti, suun hoito, ihon hoito ja tarkkailu, rasvaus, asukkaan aamu, päivä ja ilta pukemisessa avustaminen, aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala TARJOILU ja AVUSTUS, ulkoiluttaminen, henkilökohtainen viriketoiminta omaisten kanssa asiointi ajanvaraus, "juoksevien" asioiden hoito, kioskikäynnit, näytteiden vienti tuki-, eläke- ja raha-asioiden hoito YÖHOITO

43 Ajankäytön seuranta MUU PALVELUTYÖ PALVELUSEURANTA Seurantapäivä Huom! 5 minuutin tarkkuus Palvelun nimi Palveluun sisältyvät asiat min min min min KEITTIÖTYÖ ruoan vastaanotto, esivalmistus, esillelaitto, kattaminen, jälkien siivous, tiskaukseen liittyvä työ, leipominen, ruoan valmistus, ostot YHTEISPYYKINPESU esivalmistelu, pesuun liittyvä valmistelu, kuivaukseen laitto ja otto, silitys, korjaus/ompelu, YLEISTEN TILOJEN PERUS- /MÄÄRÄAIKAIS-SIIVOUS PAPERITYÖT YHTEINEN VIRIKETOIMINTA huoneiden ja yleisten tilojen kausisiivoukset (lattiat, ikkunat, seinät, katot) tuntilistat, laskutus, työvuorot, työsopimukset, vk valmistelu, useammalle henkilölle samanaikaisesti kohdistuva viriketyö (valmistelu ja toteutus) TURVAPUHELINPALVELU turvapuhelimen hoitoon käytetty aika (puhelujen vastaanotto, jatkotoimenpiteiden organisointi)

44 Nimi: TYÖAIKASEURANTA Seurantapäivä ma ti ke to pe la su Tehtävä min min min min min min min ASIAKKAALLE TEHTY KOTIHOITOTYÖ Työaika joka kohdistuu asiakkaan palveluun. Laskutettava työaika! KOTIHOITOON LIITTYVÄ TYÖAIKA, JOTA EI LASKUTETA Siirtyminen, raportointi, kirjaaminen, suunnittelu, koulutus, laskutus, palaverit Kilometrit Tälle riville kirjataan siirtymisestä asiakkaalta toiselle kertyneet kilometrit

45 Työajan jakautuminen pääluokkiin Muu 12 % Hoitotyö yht 37 % Ruokahuolto 28 % Vaatehuolto ja siivous 23 %

46 Ajankäytön seuranta

47 Hlö x Yöhoito 3 % Etuisuuksien valv 0 % Yhteydenotot omaisiin 8 % Asiointi 0 % Muu 0 % Hoitotyö 14 % Lääkehoito 2 % Viriketoiminta 14 % Siistiminen 0 % Hygienia 15 % Pukeminen 5 % Ruokailussa avustaminen 39 %

48 Esitys hoitoluokkien hoitoajaksi Hoitoluokka 1 Hoitoluokka 2 Hoitoluokka 3 Aika

49 Keittiön ajankäyttö/suorite 6,0 Aika min/annos 5,0 4,8 4,0 3,0 2,5 2,5 2,0 1,0 1,2 0,8 1,0 0,0 Aamupalan valmistus Lounaan valmistus Ulosmenevien aterioiden pakk. Välipalan valmistus Päivällisen valmistus Tiskaus

50 Keittiö Ajankäytön suhteellinen jakautuminen Omavalvonta 1 % Hallinto 8 % Ylim kahvitukset Palaverit 1 % 0 % Aamupalan valmistus 4 % Kioskimyynti 0 % Kuormien purku 0 % Lounaan valmistus 19 % Siivous 10 % Säilöminen ja pakastaminen 1 % Ulosmenevien pakkaus 3 % Ruoan kuljetus 2 % Päiväkahvin/Välipalan valmistus 4 % Ruokailussa avustaminen 8 % Päivällisen valmistus 6 % Juuresten esikäsittely 1 % Tiskaus 23 % Leivonta 6 % Seuraavien päivien esivalm 3 %

51 550 Toimintakykyindeksi vs hoitoaika 35 h/kk Korrelaatio 0, Indeksi Sarja2 Hoitoaika h/kk Sabine Hanna Saara Jonne Raili 10

52

53

54 KUSTANNUSTEKIJÖIDEN MÄÄRITYS HINNOITTELU

55 Palvelusuunnitelman ja -tarpeiden toteuttamisen esimerkkejä ja avainkysymyksiä:

56 Aineet tarvikkeet ja tavarat 3500 Elintarvikeostot keittiö X Muut aineet keittiö X Ulkopuoliset palvelut Alihankintapalvelut suorakohdennus - Aineet tarvikkeet ja palvelut Henkilöstökulut Palkat suorakohdennus, siivous oma X X X Eläkkeet suorakohdennus Lomapalkat suorakohdennus Hallinnon palkat suhteellinen jako SV- ja KELA-korvaukset suorakohdennus - Palkkiot hallitus/tilintark tasan Sotumaksut suorakohdennus - TEL,TAEL-ennakot suorakohdennus - Tapaturmavakuutus Hlömäärän muka (2 keitt, 7 rk) - Työttömyysvakuutus Hlömäärän muka (2 keitt, 7 rk) - Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu suorakohdennus - Ryhmähenkivakuutus Hlömäärän muka (2 keitt, 7 rk) - Henkilöstökulut yhteensä Liiketoiminnan muut kulut - Matkakulut suorakohdennus Laitekorjaukset ja huollot suorakohdennus Käyttötarvikkeet alle 3v suorakohdennus Hlömäärän muka 3537 Työvaatteet (2 keitt, 7 rk) X Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Ryhmäkoti X Terveyshuolto Hlömäärän muka (2 keitt, 7 rk,1 pas) Koulutus suorakohdennus Somistus X X Virkistystoiminta (HSTÖ) Hlömäärän muka (2 keitt, 7 rk) Asukkaiden virkistys tasan X X Merkkipäivät ja muistamiset tasan Mainos- ja ilmoituskulut tasan 33,3 33,3 33, Kone- ja kalustovuokrat (turval, lattianhoito) rk ja pas neliöt 60,9 39, neliöt (pas 624, rk 3710 Kiinteistön korjaukset 400, k 152) 53,1 34,0 12, Siivoustarvikkeet ja pesuaineet neliöt (pas 624, rk 400, k 152) 53,1 34,0 12, Kiinteistön ja alueiden kunnossapito neliöt (pas 624, rk 400, k 152) 53,1 34,0 12,

57 työvuorosuunnittelun ja työn suunnittelun tärkeys turhan/ylimääräisen työn hinta 2 h/päivä päivässä viikossa kuukaudessa vuodessa

58 Keittiön kustannusten jakautuminen 2006 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 12 % Lainat yhteensä 4 % Aineet tarvikkeet ja palvelut 29 % Henkilöstökulut yhteensä 55 %

59 Palveluasuntojen kustannusten jakautuminen 2006 Lainat yhteensä 27 % Henkilöstökulut yhteensä 20 % Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 53 %

60 Ryhmäkodin kustannusten jakautuminen 2006 Lainat yhteensä 4 % Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 11 % Henkilöstökulut yhteensä 85 %

61 Keittiön kustannukset v % Tavoite % 2004 Palkat ,7-10, yht kpl/v yht kpl /pv % /v /annos Henkilösivukulut , Aamupaloja ,60 Raaka-aineet ,0-2, Lounaita ,78 Pesuaineet , Kahvituksia ,91 Liiketoiminnan muut kulut/yhteiset , Päivällisiä ,08 Kaluston korjaus , Ateriapäivän hinta ,37 Muut satunnaiset kulut , Astiat , ,0 Tavoite yht kpl/v Yht kpl /pv % /v /annos Lainat (korot ja lyhennykset) , ,7 Aamupaloja ,47 Poistot , ,0 Lounaita ,30 Yhteensä kulut , Kahvituksia ,83 Ateriatulot Päivällisiä ,83 Työll korvaus Ateriapäivän hinta ,43 Palvelukeskus ateriatuotto , Ateriamaksun osuus hoitomaksuista

62 Palvelupakettien hinnoittelu á hinta Palveluluokka 1 Palveluluokka 2 Palveluluokka 2 Palveluluokka 4 Palveluluokka 5 Esitys h/kk Hoitotyön hinta/kk 18, Tarvikkeet Pyykki Hstön koulutus Kate Kuljetukset Hallinto (palkat, palv, vak) Hoivapaketti Hoivapaketti/päivä 36,89 45,00 49,43 92,51 108,49 Vuokra/kk Ateriapaketti/kk 12, Hoiva+ateria/pv 49,4 57,5 61,9 472,5 488,5 Koko paketti/kk Koko paketti/pv 56,8 64,9 69,3 116,6 133,1 Asiakkaita Laskutus/kk (alv 0%) Hoivahenkilöstöä 0,6 1,1 1,7 3,7 5,2

63 Hintavertailua Hoitopv hinta Savas 1 Savas 2 Savas 3 Moisio ISSHP Osastohoito ISSHP Eristyshoito SVL psykiatr os Hoitopv hinta

64

65 Oikea hinnoittelu yritys/kunta

66 Yrityksen taloudellinen tilanne, nykyinen palvelujen hinnoittelu ja asukkaiden hoitoisuus Yrityksen toiminta on tällä hetkellä kannattamatonta. Esimerkiksi yrittäjän yksityisotot (palkka) on ollut vuositasolla ainoastaan (1.167 /kk). Ja yrittäjän oma eläketurvamaksut ovat minimissä. Yrityksen oma pääoma on vuoden 2005 tilinpäätöksen mukaan negatiivinen ( ). OMA PÄÄOMA/PIENKOTI MUMMOLA

67 hoitovälineet raportointivälineet valvontavälineet ohjausjärjestelmä Teknologian lisääminen asiakkaan apuvälineet järki voittaa tunteen työajan tehokas käyttö Työn tehokkuus TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN oikea määrä hstöä oikeaan aikaan työmenetelmät oikeat ja osataan oikea johtamismenetelmä kannustimet käytössä ammattitaitoinen henkilöstö palvelujen tuotteistaminen osataan sanoa EI Kuntouttava ja aktivoiva työote Ostot ulkopuolisten resurssien järkevä käyttö kilpailuttaminen oikea työmenetelmä asiakkaan motivointi en tee puolesta, jollei pakko oikeaaikaisuus oikea laatutaso

68 KIITOS! PROMANA OY Laukaantie 4 PL JYVÄSKYLÄ puh fax gsm Sähköposti:

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI Ritva Harjula Projektipäällikkö

Lisätiedot

Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen kustannukset palvelusetelin perustana Loppuraportti. Pasi Leppänen, Anu Servo ja Joonatan Laakso

Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen kustannukset palvelusetelin perustana Loppuraportti. Pasi Leppänen, Anu Servo ja Joonatan Laakso Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen kustannukset palvelusetelin perustana Loppuraportti Pasi Leppänen, Anu Servo ja Joonatan Laakso 2 Selvityksen tausta ja toteutus Selvityksen taustat ja tavoitteet

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma

Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma Liite 3, perusturvaltk 16.9.2014 109 Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma Hyväksytty perusturvalautakunnassa 16.9.2014 109 2 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 3 2. Määritelmät

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT SIIKAINEN Metsätähden palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI MARTTILAN KUNTA OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI 1. TAMMIKUUTA 2015 MARTTILAN KUNTA 1 Sisällys 1. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 2. TOIMINNAN ORGANISOINTI,

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Dementiakoti Villa Tapiola Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN SEKÄ TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN, PROSESSIEN JA SISÄLLÖN OHJEISTUS

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN SEKÄ TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN, PROSESSIEN JA SISÄLLÖN OHJEISTUS JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN SEKÄ TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN, PROSESSIEN JA SISÄLLÖN OHJEISTUS Palvelusetelin sisällön kuvaus, vähimmäisvaatimukset ostettavaan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Kuninkaanhovi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN 1 Pääkkö Mervi TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN - KÄSIKIRJA VANHUSTYÖN ARKEEN Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön hanke 1.11.2007 31.8.2009 2 Copyright 2009 Mervi Pääkkö ja Sodankylän kunta

Lisätiedot

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS 2015 Hyvä varkautelainen Kädessä pitelemänne paperinippu on opas Varkauden kaupungin, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista.

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 Yhtymähallitus 3.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 2 KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAKENNE... 4 3 TASAPAINOTETUT TULOSKORTIT... 4 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito Kotihoitopalvelut Lempäälässä, palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet Sisältö 1. Johdanto 1.1. Visio 1.2. Kotihoito 2. Palvelutarpeen arviointi 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma 4. Kotihoidon sisältö

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

Ihan viturallaan täällä on asiat.

Ihan viturallaan täällä on asiat. Ihan viturallaan täällä on asiat. Tampereen Ateria Selvitys ruokapalvelujen keskittämisestä 1.7.2005-30.4.2006 KUVA: MAIJA KAUPPILA Anna Kontula Tampereen Ateria Selvitys ruokapalvelujen keskittämisestä

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI RAPORTTEJA 11 SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI SINIKKA TYYNELÄ Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raportteja 11 Käyntiosoite Matarankatu 4, 1. kerros, Jyväskylä Postiosoite PL 35 (MaT),

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle. SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.) Sodankylän vanhustyö/kotihoito Vanhustyönjohtaja Inga Mukku Kotihoidon

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ

LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ SISÄLLYS 1. LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOITO 3 2. KOTIHOIDON KRITEERIT 3 3. KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ 6 3.1 Kotihoidon sisältö ja tehtävät 6 3.2

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot