Tuotteistamisen mahdollisuudet ja haasteet hyvinvointialalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "31.3.2008. Tuotteistamisen mahdollisuudet ja haasteet hyvinvointialalla"

Transkriptio

1 Tuotteistamisen mahdollisuudet ja haasteet hyvinvointialalla Oy

2 PALVELUYRITYKSEN SÄÄ TILANNE TÄNÄÄN KASVAVA PALVELUJEN KYSYNTÄ YRITTÄJIEN AMMATILLINEN OSAAMINEN YRITTÄJIEN PALVELUASENNE ASIAKASLÄHTÖISYYS KASVUSSA ASIAKAS LAATUTIETOINEN BUSINESS-AJATTELU OSIN KATEISSA AMMATTITAITOISEN HSTÖN SAATAVUUS KILPAILU KOVENEE PIENI YRITYSKOKO PALVELUJA EI TUOTTEISTETTU OHUT ASIAKASPOHJA PALVELUN MAKSAJA (KUNTA, KELA) KÖYHTYY

3 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot ja käyttötulot Käyvin hinnoin indeksoituina, 1990= Toimintamenot Käyttötulot 1) e 07e Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennusteet Kuntaliitto ) Käyttötulot = toimintatulot + verotulot + käyttötalouden valtionosuudet /J. Turkkila/hp

4

5

6 Jos veloitushinnat nousevat, ostettavan työn määrä vähenee, ostamme palvelua budjetin mukaan Nykyinen hinta kattaa juuri ja juuri palkkakustannukset Emme ole korottaneet hintojamme kuuteen vuoteen! En halua laskuttaa kuin yhdellä tuntihinnalla, ei tarvitse seurata kelloa! Sopimuksessamme ei puhuta mitään hinnanmuutoksesta!? hinnoittelusta

7 Olen tehnyt 3-vuotta kahtavuoroa, valvon yöt ja teen aamuvuoron. Kerran olen jo palanut loppuun! Aloitin joululta ja tähän asti (14.1) olen tehnyt kahta vuoroa! Laskuja karhutaan lähes joka päivä, aina pitää miettiä minkä maksan seuraavaksi! Aloitan aamulla klo 6.00 ja lopetan klo Työtunteja kertyy 3000 h/v jaksaminen

8 HYVÄN SOTE-YRITYKSEN TOIMINTA- EDELLYTYKSET!!! Jatkuva parantaminen Verkostoituminen -kaikkea ei tarvitse tehdä itse Ajantasalla oleva suunnittelu ja seuranta Huolehdi henkilöstöstä -palkitseminen -koulutus -ammattitaito -jaksaminen Toimiva ja kilpailukykyinen palvelukonsepti Esimiestaidot hallitaan -henkilöstö tärkein voimavara Palvelut tuotteistettu ja hinnoiteltu oikein Sopimukset kunnossa Laatujärjestelmä Hyvän palvelun ominaisuudet käytössä -laadulla ja asiakaslähtöisesti

9 Tuotteistaminen Palvelupaketin markkinointi Palvelu paketin kehittäminen Palvelupakettien määrittely Hinnoittelu Kustannustekijöiden määritys Palvelupakettien työmäärän arviointi Hoitoisuuden arviointi

10 selkeä hinta koko sektori hallinnassa tuotteella nimi, jota asiakas osaa kysyä tuotteistaminen sisältö konkretisoitavissa palvelun tuottaja voi erikoistua voidaan tehdä vertailua lisäarvo asiakkaalle

11 Mitä palveluun kuuluu Mitä palvelu maksaa Mitkä ovat palvelun kustannukset Tuotteistaminen vastaa kysymyksiin Kuka palvelusta vastaa Miten palvelumme eroaa muista Kenelle palvelu on tarkoitettu

12 TUOTTEISTETTU PALVELU Prosessi Sisältö Laatu Hinta

13 LAATU SUOSITUS -laadun arvioinnin tekijät LAATUINDI- KAATTORI(T) -mittarit LAATUKRITEERIT -tavoitetaso(t) johon pyritään

14 PÄIVÄHOITO ESIOPETUS RUOKAHUOLTO hstön ammattitaito sosiaalisuus saatavuus yksilölliset tarpeet monipuolinen tarjonta turvallisuus terveellisyys kunto huolto pysyvyys ja jatkuvuus turvallisuus hoito, kasvatus, opetus siisteys kouluvalmiudet tukeminen tehokkaammin tilojen asianmukaisuus esteettisyys monipuoliset välineet saatavuus monipuolisuus yhteistyö oikea aikaisuus leikin kautta oppiminen omatoimisuus ryhmässä toimiminen ravinto-op kasvatus varhainen puuttuminen asiaan ammattitaito tiedonkulku käytännön järjestelyt tuoreus lähi-ruoka terveellisyys taloudellisuus monipuolisuus palvelun läheisyys selkeästi organisoitu tasapuolisuus lähellä toimintaa Hyvän palvelun ominaisuudet kasvatuskumppanuus kouluyhteistyö lapsiystävällisyys ammattitaito toiminnan mahdollistaja joustavuus einesten vähäisyys nopeus ja oikea-aikaisuus taloudellisuus lain ja asetuksen mukaisuus KIINTEISTÖT JA PIHA-ALUEET MUUT TUKIPALV HALLINTO

15 PALVELUJEN SISÄLTÖ

16 ÄLÄ MENE LIIAN YKSITYIS- KOHTAISELLE TASOLLE MUISTA ASIAKAS- LÄHTÖISYYS SUUNNITTELE VAIHEET HUOLELLA -VÄLTYT TURHALTA TYÖLTÄ SUDENKUOPPIEN VÄLTTÄMINEN

17 Palvelun nimi: Asiakas/kohderyhmä: Palvelun takoitus: Palvelun sisältö: TUOTE Tarvittavat resurssit: Laatukriteerit ja mittarit: Hinta:

18 JÄLKIHUOLTOPALVELU Palvelun tai tuotteen nimi Tarkoitus (Päämäärä, tavoiteltu tulos) Palvelun sisältö Resurssien käyttö nuorisokodin jälkihuolto Tuottaa jälkihuollossa oleville nuorille palveluja, jotka lisäävät heidän turvallista siirtymistään itsenäiseen elämään. Pyrkiä estämään jälkihuollossa olevien nuorten syrjäytymisprosseja, auttamalla heitä löytämään oman elämänsä hyvinvointia lisääviä ajatus- ja toimintamalleja. Jälkihuolto mahdollistaa nuorelle itsenäisen asumisen, jossa mahdollisuus saada ympärivuorokautista tukea tarvittaessa. Jälkihuollossa olevien nuorten hyvinvointia ohjaavat toiminnot: psyykkinen hyvinvointi; ohjaamista ja keskusteluja kriistilanteissa, yksinäisyydestä, tulevaisuudesta, epäonnistumisista jne... fyysinen hyvinvointi; ohjaamista harrastuksiin, terveydestä, vuorokausirytmin pitämisestä jne... sosiaalinen verkosto; ohjaamista yhteydenpidossa läheisiin, parisuhteessa, uusien suhteiden luomisessa jne... koulukäynti/työ; ohjaamista työ/opiskelupaikan etsimisessä, aikatauluissa, kokeissa jne... asioiden hoitaminen; ohjaamista erilaisten virallisten asioiden hoitamisessa raha-asiat; ohjaaminen järkevään rahankäyttöön ruokahuolto; ohjaaminen ruuanlaittoon sekä ruuan terveellisyyteen asunnon siisteys; ohjaaminen siistiin ja turvalliseen asumiseen, missä tulee huomioida säännöt ja osata pienet huoltotyöt aikuisen tuki ja turva; ohjaaminen, että nuori tiedostaa, että tarvittaessa on tukea saatavilla nuoriskodin jälkihuollossa oleminen on ympärivuorokautista palvelua, jota tuotetaan itsenäistymisasunnoissa asuville jälkihuollossa oleville nuorille. Palvelun vaatimat resurssit ovat Henkilöstö(jälkihuollon työntekijä, varalla olo nuoriskodilla) Tilat (itsenäistymisasunnot Jyvässeudulla, jälkihuolto toimitila) Materiaalit(harrastukset, matkat, terveys, ruokailu jne...) Ostopalvelut(terapiapalvelut)

19 Laatukriteerit Laatukriteerit - ja vaatimukset liittyvät nuorisokodin jälkihuollossa mm. oheisiin tekijöihin (mittareita/kriteerejä tulee miettiä ja näin saada toimintaa läpinäkyväksi ja arvioitavaksi) Perustiedot tuottajasta: Luvat ja lait, todistukset, selvitykset, laadunhallinta, valvonta Toimintaympäristö ja resurssit: Turvallisuus: ajantasainen turvallisuussuunnitelma, voimassa olevat vakuutukset, säilytystilat, avaimet, kriisi- ja katastrofitilanteen tunnistus, tietosuoja ja tietoturva Henkilöstö; työehtosopimukset, pätevyys, vastuut, määrä/asiakaspaikka, työtyytyväisyys, työterveyshuolto, koulutus/kehittäminen, raportointi, viestintä Asiakkuus; asiakkaaksi tulo, asiakkaana olo ja sen seuranta asiakas/jälkihuoltosuunnitelma avulla ja yhteistyö verkostossa ja tietojen siirto sekä arkistointi ja asiakkuuden päättyminen Palvelun onnistumisen arviointi Palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset Kustannuslaskennan eteneminen: Työajanseuranta Toimintolaskenta Tuntilaskelma Tuotelaskelma Asiakastyytyväisyys ym. palautteet (asiakas itse, omainen, lähiverkosto, sosiaalityöntekijä) Itsearviointi, arviointineuvottelut, henkilökunnan osallistuminen toiminnan arviointiin Sosiaaliviraston(tai muun valvovan elimen) tulee pystyä seuraamaan ja arvioimaan järjestelmällisesti palvelujen tuottamista erilaisin laadunvalvontamenetelmin, kuten asiakaspalautteiden, kyselyjen ja tarvittaessa tarkastusten avulla sekä edellyttäen, että merkittävistä muutoksista tiedotetaan Jälkihuollon tuotteistus ja kustannuslaskenta toteutettuna toimintolaskennan periaatteiden mukaisesti (aiheuttamisperiaate ja kaksivaiheinen kohdistus) Jälkihuollon kustannustekijät: Työvoimakustannukset (palkat ja palkkiot ja henkilösivukulut) Palvelujen ostot (toimistopalvelut, atk-palvelut, painatukset ja ilmoitukset, posti-, puhelin- ja telepalvelut, kiinteistövakuutukset, koneiden- ja laitteiden kunnossapito, matkustus- ja kuljetuspalvelut, henkilöstön koulutus, työnohjaus, nuorten harrastukset) Aineet, tarvikkeet, tavarat (toimistotarvikkeet, kirjallisuus, elintarvikkeet, puhdistusaineet ja tarvikkeet, siivousaineet ja välineet, lämmitys, sähkö, vesi, kalusto, muut materiaalit) Muut toimintakulut (sisäiset vuokrat ja keskitetyt menot, juhla-, ja merkkipäivä sekä muut kulut)

20

21

22

23 Kehittämisalue Kehittämistoimenpiteet/-suunnitelma Vastuuhenkilö Aikataulu Onnistuminen Liikkuminen Hygienia ja siisteys Pukeutuminen Sosiaaliset taidot Ilmaisutaidot Viestien ymmärtäminen Oman toiminnan hallinta Terveellisyys

24 Kehittämisalue Kehittämistoimenpiteet/-suunnitelma Vastuuhenkilö Aikataulu Onnistu Aggressiivisuus Ahdistuneisuus Mieliala Poikkeava käyttäytyminen

25 Selviytyminen päivit- A = itsenäisesti, ei vaikeuksia D = osittain autettuna täisistä B = itsenäisesti, jonkin verran tai lieviä vaikeuksia E = täysin autettuna/ei lainkaan toimin- C = itsenäisesti, paljon tai suuria vaikeuksia noista kotona Avustaja Kuntoutumistavoite A B C D E omainen koho muu 1. Ruokailu 2. Liikkuminen/apuväline A B C D E omainen koho muu a. vuoteeseen meno/ylösnousu b. asennon vaihtaminen vuoteessa c. liikkuminen sisällä d. liikkuminen portaissa e. liikkuminen ulkona f. liikkuminen pyörätuolilla 3. WC-toiminnot A B C D E omainen koho muu a. WC:hen meno b. pöntölle istuutuminen/nousu c. pyyhkiminen d. vesihanan käsitteleminen WC:ssä 4. Pukeutuminen A B C D E omainen koho muu a. sukkien pukeminen b. puseron pukeminen 5. Peseytyminen, hygienia A B C D E omainen koho muu a. hampaiden pesu b. hiusten kampaaminen c. kokovartalon pesu d. varpaankynsien leikkaaminen

26 HOITOISUUDEN ARVIOINTI

27 Palvelun hinnoittelu Asiakkaan hoitoisuuden arviointi Indeksointi Asiakkaan palvelusisällön määritys Resurssitarpeen määrittely Asiakkaan kehittymisen seuranta Hoito- ja palvelusuunnitelma

28

29 Poikkeava käyttäytyminen Psykoottiset oireet Ärtyisyys, väkivaltaisuus Ahdistuneisuus Mieliala Herkkyys Viriketoiminta Toiminnalliset taidot Terveellisyys MMSE Rava Oman toiminnan hallinta Liikkuminen Viestien ymmärtäminen Hygienia ja siisteys Osallistuminen päivittäiseen toimintaan Sosiaalinen käyttäytyminen Käyttäytyminen yhteisössä Ilmaisutaidot TOIMINTAKYVYN INDEKSOINTI

30

31

32

33 OSA-ALUEIDEN PAINOTUS

34 Pistetaso rava minimental Pistetaso Ajankäytön seuranta/ Indeksointi X palvelukeskus Hlö 1 1. Mittarien valinta 2. Mittarien skaalaus 3. Painoarvojen määritys 4. Indeksin luokittelu 5. Asiakkaiden indeksointi 10 3, , ,5-2, ,0-2, ,5-1, ,29-1, , Arvo 1,3 11 Arvo Pisteet 5 9 Pisteet Painoarvo Painoarvo Tulos Tulos Indeksi 680 Indeksitaso Indeksi Hoiva-aika h/kk

35 TOIMINTAKYKYINDEKSI Sabine Hanna Saara Jonne Raili Sabine Hanna Saara Jonne Raili

36 TYÖMÄÄRÄN ARVIOINTI

37 Miksi? Kustannusten %-jakautuminen 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % ver 1 ver2 ver 3 ver 4 ver 5 ver 6 Me Poistot ja rahoituskulut 4,9 3,8 0,0 9,1 8,7 4,4 8,2 Liiketoiminnan muut kulut 10,3 13,7 40,3 7,1 12,8 20,0 16,1 Henkilöstökulut 79,1 75,2 54,0 78,0 72,5 62,9 66,7 Ulkopuoliset palvelut 0,0 9,5 7,2 0,0 0,0 2,0 0,0 Aineet tarvikkeet ja tavarat 5,6 7,3 5,8 5,9 6,0 12,7 9,0

38 työntekijäkohtainen seuranta asiakaskohtainen seuranta Miten?

39 Ajankäytön seuranta 1. Suunnitellaan seurantalomake 2. Seurataan valittujen asioiden hoitamiseen menevää aikaa 3. Seurataan yhteisiin tehtäviin käytettyä aikaa 4. Tulosten analysointi

40 Asiakkaan nimi: PALVELUSEURANTA Seurantapäivä Huom! kirjaa käynnit 5 min tarkkuudella ma ti ke to pe la su Palvelun nimi Palveluun sisältyvät asiat min min min min min min min PSYYKKINEN HYVINVOINTI FYYSISEN HYVINVOINTI SOSIAALINEN VERKOSTO KOULUNKÄYNTI TAI TYÖ ASIOIDEN HOITAMINEN RAHA-ASIAT RUOKAHUOLTO ASUNNON SIISTEYS MUU OHJAUS SIIRTYMÄ HALLINTO ohjaaminen eri tilanteissa, läsnäolo nuoren kanssa, perusohjaus ohjaaminen (harrastukset, vaatehuolto, terveys, lääkehoito, vuorokausirytmi, kunto, hygienia,..) ohjaaminen (parisuhde, yhteydenpito läheisiin, uusien suhteiden luominen) ohjaaminen (herättely, matkat, läksyt, kokeet, opiskelupaikka, työpaikka, työnteko) ohjaaminen (pankki, viranomaiset, muutto) ohjaaminen (ostokset, rahankäyttö,..) ohjaaminen (ruoka-ajat, ruoan terveellisyys, valmistus, kattaminen, siivous, ) ohjaaminen (siivous, hygienia, huoltotyöt, säännöt, turvallisuus, ) ohjaajan oma siirtyminen paikasta toiseen seurannat, laskutus, talousesuranta

41 Ajankäytön seuranta MUU PALVELUTYÖ PALVELUSEURANTA Seurantapäivä Huom! 5 minuutin tarkkuus ma ti ke to pe la su Palvelun nimi Palveluun sisältyvät asiat min min min min min min min KEITTIÖTYÖ ostot, ruoan vastaanotto, esivalmistus, esillelaitto, kattaminen, jälkien siivous, tiskaukseen liittyvä työ, ruoan valmistus PAPERITYÖT YHTEINEN VIRIKETOIMINTA tuntilistat, laskutus, työvuorot, työsopimukset, tiimipalaverin valmistelu, useammalle henkilölle samanaikaisesti kohdistuva viriketyö (valmistelu ja toteutus) RAPORTIT JA PALAVERIT kirjaamiseen liittyvä raportointi, hoitoneuvottelut

42 Ajankäytön seuranta Asukkaan nimi: PALVELUSEURANTA Seurantapäivä Huom! kirjaa käynnit 5 min tarkkuudella Palvelun nimi Palveluun sisältyvät asiat min min min min min min HOITOTYÖ LÄÄKEHOITO SIISTIMINEN HYGIENIA PUKEMINEN RUOKAILUSSA AVUSTAMINEN VIRIKETOIMINTA YHTEYDENOTOT OMAISIIN ASIOINTI ETUISUUKSIEN VALVONTA/HOITO päivittäistoiminnot, suolen ja rakon toiminta, lämmön mittaus, nestetasapainon tarkkailu, fysioterapia, kuntoutus, RR, painon seuranta, näytteenotto, diabetes seuranta, jalkahoito, MMSE, mielialatesti, toimintakykytesti,. lääkkeiden jako, lääkkeiden antaminen, lääkehoidon seuranta, lääkevalvonta, insuliini, lääkehankinnat, reseptien uusiminen, vaatehuolto, tilapäinen siivous, päivä- tai viikkosiivous, saunotus, suihkutus, aamupesu, iltapesu, kynsien hoito, vaipanvaihto, wc:ssä käynti, suun hoito, ihon hoito ja tarkkailu, rasvaus, asukkaan aamu, päivä ja ilta pukemisessa avustaminen, aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala TARJOILU ja AVUSTUS, ulkoiluttaminen, henkilökohtainen viriketoiminta omaisten kanssa asiointi ajanvaraus, "juoksevien" asioiden hoito, kioskikäynnit, näytteiden vienti tuki-, eläke- ja raha-asioiden hoito YÖHOITO

43 Ajankäytön seuranta MUU PALVELUTYÖ PALVELUSEURANTA Seurantapäivä Huom! 5 minuutin tarkkuus Palvelun nimi Palveluun sisältyvät asiat min min min min KEITTIÖTYÖ ruoan vastaanotto, esivalmistus, esillelaitto, kattaminen, jälkien siivous, tiskaukseen liittyvä työ, leipominen, ruoan valmistus, ostot YHTEISPYYKINPESU esivalmistelu, pesuun liittyvä valmistelu, kuivaukseen laitto ja otto, silitys, korjaus/ompelu, YLEISTEN TILOJEN PERUS- /MÄÄRÄAIKAIS-SIIVOUS PAPERITYÖT YHTEINEN VIRIKETOIMINTA huoneiden ja yleisten tilojen kausisiivoukset (lattiat, ikkunat, seinät, katot) tuntilistat, laskutus, työvuorot, työsopimukset, vk valmistelu, useammalle henkilölle samanaikaisesti kohdistuva viriketyö (valmistelu ja toteutus) TURVAPUHELINPALVELU turvapuhelimen hoitoon käytetty aika (puhelujen vastaanotto, jatkotoimenpiteiden organisointi)

44 Nimi: TYÖAIKASEURANTA Seurantapäivä ma ti ke to pe la su Tehtävä min min min min min min min ASIAKKAALLE TEHTY KOTIHOITOTYÖ Työaika joka kohdistuu asiakkaan palveluun. Laskutettava työaika! KOTIHOITOON LIITTYVÄ TYÖAIKA, JOTA EI LASKUTETA Siirtyminen, raportointi, kirjaaminen, suunnittelu, koulutus, laskutus, palaverit Kilometrit Tälle riville kirjataan siirtymisestä asiakkaalta toiselle kertyneet kilometrit

45 Työajan jakautuminen pääluokkiin Muu 12 % Hoitotyö yht 37 % Ruokahuolto 28 % Vaatehuolto ja siivous 23 %

46 Ajankäytön seuranta

47 Hlö x Yöhoito 3 % Etuisuuksien valv 0 % Yhteydenotot omaisiin 8 % Asiointi 0 % Muu 0 % Hoitotyö 14 % Lääkehoito 2 % Viriketoiminta 14 % Siistiminen 0 % Hygienia 15 % Pukeminen 5 % Ruokailussa avustaminen 39 %

48 Esitys hoitoluokkien hoitoajaksi Hoitoluokka 1 Hoitoluokka 2 Hoitoluokka 3 Aika

49 Keittiön ajankäyttö/suorite 6,0 Aika min/annos 5,0 4,8 4,0 3,0 2,5 2,5 2,0 1,0 1,2 0,8 1,0 0,0 Aamupalan valmistus Lounaan valmistus Ulosmenevien aterioiden pakk. Välipalan valmistus Päivällisen valmistus Tiskaus

50 Keittiö Ajankäytön suhteellinen jakautuminen Omavalvonta 1 % Hallinto 8 % Ylim kahvitukset Palaverit 1 % 0 % Aamupalan valmistus 4 % Kioskimyynti 0 % Kuormien purku 0 % Lounaan valmistus 19 % Siivous 10 % Säilöminen ja pakastaminen 1 % Ulosmenevien pakkaus 3 % Ruoan kuljetus 2 % Päiväkahvin/Välipalan valmistus 4 % Ruokailussa avustaminen 8 % Päivällisen valmistus 6 % Juuresten esikäsittely 1 % Tiskaus 23 % Leivonta 6 % Seuraavien päivien esivalm 3 %

51 550 Toimintakykyindeksi vs hoitoaika 35 h/kk Korrelaatio 0, Indeksi Sarja2 Hoitoaika h/kk Sabine Hanna Saara Jonne Raili 10

52

53

54 KUSTANNUSTEKIJÖIDEN MÄÄRITYS HINNOITTELU

55 Palvelusuunnitelman ja -tarpeiden toteuttamisen esimerkkejä ja avainkysymyksiä:

56 Aineet tarvikkeet ja tavarat 3500 Elintarvikeostot keittiö X Muut aineet keittiö X Ulkopuoliset palvelut Alihankintapalvelut suorakohdennus - Aineet tarvikkeet ja palvelut Henkilöstökulut Palkat suorakohdennus, siivous oma X X X Eläkkeet suorakohdennus Lomapalkat suorakohdennus Hallinnon palkat suhteellinen jako SV- ja KELA-korvaukset suorakohdennus - Palkkiot hallitus/tilintark tasan Sotumaksut suorakohdennus - TEL,TAEL-ennakot suorakohdennus - Tapaturmavakuutus Hlömäärän muka (2 keitt, 7 rk) - Työttömyysvakuutus Hlömäärän muka (2 keitt, 7 rk) - Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu suorakohdennus - Ryhmähenkivakuutus Hlömäärän muka (2 keitt, 7 rk) - Henkilöstökulut yhteensä Liiketoiminnan muut kulut - Matkakulut suorakohdennus Laitekorjaukset ja huollot suorakohdennus Käyttötarvikkeet alle 3v suorakohdennus Hlömäärän muka 3537 Työvaatteet (2 keitt, 7 rk) X Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Ryhmäkoti X Terveyshuolto Hlömäärän muka (2 keitt, 7 rk,1 pas) Koulutus suorakohdennus Somistus X X Virkistystoiminta (HSTÖ) Hlömäärän muka (2 keitt, 7 rk) Asukkaiden virkistys tasan X X Merkkipäivät ja muistamiset tasan Mainos- ja ilmoituskulut tasan 33,3 33,3 33, Kone- ja kalustovuokrat (turval, lattianhoito) rk ja pas neliöt 60,9 39, neliöt (pas 624, rk 3710 Kiinteistön korjaukset 400, k 152) 53,1 34,0 12, Siivoustarvikkeet ja pesuaineet neliöt (pas 624, rk 400, k 152) 53,1 34,0 12, Kiinteistön ja alueiden kunnossapito neliöt (pas 624, rk 400, k 152) 53,1 34,0 12,

57 työvuorosuunnittelun ja työn suunnittelun tärkeys turhan/ylimääräisen työn hinta 2 h/päivä päivässä viikossa kuukaudessa vuodessa

58 Keittiön kustannusten jakautuminen 2006 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 12 % Lainat yhteensä 4 % Aineet tarvikkeet ja palvelut 29 % Henkilöstökulut yhteensä 55 %

59 Palveluasuntojen kustannusten jakautuminen 2006 Lainat yhteensä 27 % Henkilöstökulut yhteensä 20 % Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 53 %

60 Ryhmäkodin kustannusten jakautuminen 2006 Lainat yhteensä 4 % Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 11 % Henkilöstökulut yhteensä 85 %

61 Keittiön kustannukset v % Tavoite % 2004 Palkat ,7-10, yht kpl/v yht kpl /pv % /v /annos Henkilösivukulut , Aamupaloja ,60 Raaka-aineet ,0-2, Lounaita ,78 Pesuaineet , Kahvituksia ,91 Liiketoiminnan muut kulut/yhteiset , Päivällisiä ,08 Kaluston korjaus , Ateriapäivän hinta ,37 Muut satunnaiset kulut , Astiat , ,0 Tavoite yht kpl/v Yht kpl /pv % /v /annos Lainat (korot ja lyhennykset) , ,7 Aamupaloja ,47 Poistot , ,0 Lounaita ,30 Yhteensä kulut , Kahvituksia ,83 Ateriatulot Päivällisiä ,83 Työll korvaus Ateriapäivän hinta ,43 Palvelukeskus ateriatuotto , Ateriamaksun osuus hoitomaksuista

62 Palvelupakettien hinnoittelu á hinta Palveluluokka 1 Palveluluokka 2 Palveluluokka 2 Palveluluokka 4 Palveluluokka 5 Esitys h/kk Hoitotyön hinta/kk 18, Tarvikkeet Pyykki Hstön koulutus Kate Kuljetukset Hallinto (palkat, palv, vak) Hoivapaketti Hoivapaketti/päivä 36,89 45,00 49,43 92,51 108,49 Vuokra/kk Ateriapaketti/kk 12, Hoiva+ateria/pv 49,4 57,5 61,9 472,5 488,5 Koko paketti/kk Koko paketti/pv 56,8 64,9 69,3 116,6 133,1 Asiakkaita Laskutus/kk (alv 0%) Hoivahenkilöstöä 0,6 1,1 1,7 3,7 5,2

63 Hintavertailua Hoitopv hinta Savas 1 Savas 2 Savas 3 Moisio ISSHP Osastohoito ISSHP Eristyshoito SVL psykiatr os Hoitopv hinta

64

65 Oikea hinnoittelu yritys/kunta

66 Yrityksen taloudellinen tilanne, nykyinen palvelujen hinnoittelu ja asukkaiden hoitoisuus Yrityksen toiminta on tällä hetkellä kannattamatonta. Esimerkiksi yrittäjän yksityisotot (palkka) on ollut vuositasolla ainoastaan (1.167 /kk). Ja yrittäjän oma eläketurvamaksut ovat minimissä. Yrityksen oma pääoma on vuoden 2005 tilinpäätöksen mukaan negatiivinen ( ). OMA PÄÄOMA/PIENKOTI MUMMOLA

67 hoitovälineet raportointivälineet valvontavälineet ohjausjärjestelmä Teknologian lisääminen asiakkaan apuvälineet järki voittaa tunteen työajan tehokas käyttö Työn tehokkuus TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN oikea määrä hstöä oikeaan aikaan työmenetelmät oikeat ja osataan oikea johtamismenetelmä kannustimet käytössä ammattitaitoinen henkilöstö palvelujen tuotteistaminen osataan sanoa EI Kuntouttava ja aktivoiva työote Ostot ulkopuolisten resurssien järkevä käyttö kilpailuttaminen oikea työmenetelmä asiakkaan motivointi en tee puolesta, jollei pakko oikeaaikaisuus oikea laatutaso

68 KIITOS! PROMANA OY Laukaantie 4 PL JYVÄSKYLÄ puh fax gsm Sähköposti:

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826 TALOUSARVIO POSKE 2013 9 600 9 551 9560-9563 9 504 9 505 9 506 Perus TUKEVA Pakaste 2 TAATUSTI Hyvinvointi- VIRTU yhteensä TOIMINTATUOTOT raha Lappi TURVASSA tili Myyntituotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat Keuruulla 2016

Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat Keuruulla 2016 n kaupunki Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat lla 2016 Aamusta Iltaan Palvelut Oy - Kotipalvelu ark. klo 18-21 - Kotipalvelu ark. klo 21-06 34,34 / tunti 40,06 / tunti p. 045 1221 000 - Kotipalvelu

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12)

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) Kotihoidon palveluja toteutetaan asiakaslähtöisesti ja toimintakykyä edistävällä työotteella, joka tukee asiakkaiden itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Page 1 of 16 T U O T O T - K U L U T TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 0 00:30 TA 2013 LTK 2014 TOT% 3000 (Sivistystoimen hallintopalvelu) Tuotot 500 200 40 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 500 200 40

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA Jokioisten kunta Sivu 1 003510 Kirjastotoimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Muut myyntituotot 1.402,56 667,63 1.700,00 602,52 35,4 Muut suoritteiden myyntituotot

Lisätiedot

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Maarit Kairala marit.kairala@ulapland.fi Miten kunnat varautuvat kansalliseen tietojärjestelmään?

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

Ed.Budj Budj Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos % ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET

ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET TARJOUSPYYNTÖ/ LIITE 4 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET Espoon kaupungin terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalvelujen

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TALOUSARVIOSTA 2016

TIIVISTELMÄ TALOUSARVIOSTA 2016 - TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ TALOUSARVIOSTA 2016 1 (13) 100 SAUNA-LEHTI JA TIEDOTUSTOIMINTA Budjetti 2016 Ennuste 2015 Budjetti 2015 Toteuma Budjetti 2014 2012 Tuotot yhteensä 81 000,00 101 000,00 71 000,00

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

Päivitetty Palveluntuottaja Toiminta-ajat Palvelut Hinta. Kotipalvelua arkisin ja viikonloppuisin klo 7-20 välillä.

Päivitetty Palveluntuottaja Toiminta-ajat Palvelut Hinta. Kotipalvelua arkisin ja viikonloppuisin klo 7-20 välillä. Palveluntuottaja Toiminta-ajat Palvelut Hinta Hoivapalvelu Hupulaanen Ulla Laakso-Murtoniemi Laaksontie 241 62420 Kortesjärvi Puh. 050 3028577 ulla.lamur@gmail.com Kaarinan kotipalvelu Kaarina Lahti Etelärannantie

Lisätiedot

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11 Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN MÄÄRITTELY

YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN MÄÄRITTELY 21.3.2011 YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN MÄÄRITTELY Tässä liitteessä on kuvattu palvelusetelin sisältö ja sille asetettavat vähimmäisvaatimukset, tukipalvelut, palvelusetelitasot ja

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

Uudistuvat työnkuvat -hanke

Uudistuvat työnkuvat -hanke Uudistuvat työnkuvat -hanke Jyväskylän kaupunki / vanhus- ja vammaispalvelut Ulla Halonen, projektipäällikkö Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää sairaanhoitajien, lähihoitajien ja laitoshuoltajien

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

EUR. Ulkoinen/Sisäinen

EUR. Ulkoinen/Sisäinen Viitasaaren kaupunki Sivu 1 030000 Hallintopalvelut sivistystoimi KÄYTTÖ 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -109.798.00-109.798.00-109.798.00-109.798.00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -109.798.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 80.000 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit Käyttötalous 1 TEHTÄVÄLUOKKA 215 1 käyttötalous yht Koonti opev 7 Kululajit palkkausmenot tarkistusrivi 338245 Palkat ja palkkiot 1 258459 Eläkekulut 375 64131 Muut henkiölsivukulut 39 15655 Asiakaspalveluiden

Lisätiedot

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE 1. OJUSNIITTY 2. HENKILÖKUNTA JA PUHELINNUMEROT 3. PÄIVÄRYTMI 4. OJUSNIITYN TOIMINTA- AJATUSTA 5. OMAHOITAJUUS 6. HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA 7. RAHA-ASIOIDEN HOITO 8. VAATEHUOLTO

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15 Sivu 7.1 MYYNTITUOTOT Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 22%/23% 297 322,91 280 559,59 Yhteensä 297 322,91 280 559,59 Myynti, rakentamispalvelut 3188 Myynti rakentamispalv. 0%(käänn. alv) 0,00 1 140,00 Yhteensä

Lisätiedot

JAKSAMINEN VUOROTYÖSSÄ

JAKSAMINEN VUOROTYÖSSÄ JAKSAMINEN VUOROTYÖSSÄ 2/23/2016 Ulla Peltola; OH lab.hoit., TtM, opettaja 1 SISÄLTÖ vuorotyö ja terveys vuorotyön edut ja haitat työvuorosuunnittelu esimiestyö työn ja perheen/muun elämän yhteensovittaminen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut Päivähoitomaksut Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut

3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut Päivähoitomaksut Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut IITIN KUNTA, varhaiskasvatus INTIME/Talouden Suunnittelu 3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut -19 700 3257 Päivähoitomaksut -267 606 3330 Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 1 94

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 1 94 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 3.11.2016 Liite 1 94 Ympäristölautakunta TA 2017 Toimielimen ehdotus, Periodic 2017.Yhteensä Ympäristölautakunta ja hallinto 311500 Muut yhteistoimintak. kunnilta ja

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Hämeenkatu 26 A, Lahti - (03)

Hämeenkatu 26 A, Lahti - (03) Padasjoki Padasjoki - Hoivapalvelu Anneliina Oy Rautatienkatu 11 B (Studio 11, yläkerta) 15110 Lahti 040 540 4211 tea.sarkka@anneliina.net w w w.anneliina.net kotipalvelu kotisairaanhoito, näytteenotto

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus. JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu SEURAN SYYSKOKOUS 2007 PÖYTÄKIRJA AIKA Keskiviikko 21.11.2007 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

YLÄKOULULEIRITYS KISAKALLION URHEILUOPISTO SISÄLLÖT JA TOIMINTAMALLIT - KS

YLÄKOULULEIRITYS KISAKALLION URHEILUOPISTO SISÄLLÖT JA TOIMINTAMALLIT - KS YLÄKOULULEIRITYS 2016-2017 KISAKALLION URHEILUOPISTO SISÄLLÖT JA TOIMINTAMALLIT - KS KISAKALLION YLÄKOULULEIRITYS 2016-2017 SISÄLLÖT IKÄLUOKITTAIN Sisällöt (+opetussuunnitelma) 7. luokka Lähiopetus leireillä

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun % -määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa 1-5 yli 5-12 yli yli yli yli 33

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun % -määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa 1-5 yli 5-12 yli yli yli yli 33 Perusturvalautakunta 21.12.2016 liite nro 3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2017 ALKAEN Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun % -määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA.

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA. 1/5 Päivämäärä: ASIAKAS Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Lähiomainen Sukunimi ja etunimi: Suhde asiakkaaseen: Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto: Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi: N LAATIJAT: ASUMINEN,

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 18.11.2004 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Toimintakeskus-Yhteisökoti Asemakatu

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Liite 6 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA HALLINTO

Liite 6 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA HALLINTO VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2013 Liite 6 11201 HALLINTO MENOT 59.416 5000 Kuukausipalkat 34.564 5005 Kokouspalkkiot 1.400 Vapaa-ajanlautakunta Eläkekulut ja muut henkilöstösivukulut 10.522 5410

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Saga Care on osa Esperi Care -konsernia. Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Munkkiniemi

Saga Care on osa Esperi Care -konsernia. Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Munkkiniemi Saga Care on osa Esperi Care -konsernia Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Saga Munkkiniemi Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Sagan asukkaana kuukausikulusi koostuvat asumiskuluista (vuokra,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Henkilöstöravintola Kapyysin talous- ja toimintaraportti

Henkilöstöravintola Kapyysin talous- ja toimintaraportti 1781/02.02.02/2016 Henkilöstöravintola Kapyysin talous- ja toimintaraportti 1/2016 Niina Isberg Ruokapalvelut Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2015 4490 Kabyssen kök 29.1.2016 muuttujat Tot 2015 TA-% TP

Lisätiedot

Lastensuojelun tehostettu perhetyö LASTEN KASTE 2014 2016, Lapin osahanke, Ranuan kunnan kehittämispilotti

Lastensuojelun tehostettu perhetyö LASTEN KASTE 2014 2016, Lapin osahanke, Ranuan kunnan kehittämispilotti Lastensuojelun tehostettu perhetyö LASTEN KASTE 2014 2016, Lapin osahanke, Ranuan kunnan kehittämispilotti Ranuan kunnan kuntastrategia: hyvinvoiva kuntalainen, laadukkaat lähipalvelut Riskittömin perhekuntoutus

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo Kuusamon kaupunki KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo KOTIHOIDON ARVOT * TURVALLISUUS * IHMISEN ARVOSTAMINEN * LUOVA OSAAMINEN *kunnioitamme asiakkaan vakaumusta, kotia ja yksityisyyttä *työtämme tekevät

Lisätiedot

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus LIITE 1. RISKIEN ARVIOINTI kotiin annettavissa palveluissa RISKI (mielenterveysasiakkailla) Fyysinen väkivalta - lääkitys ei toteudu - päihteet - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / - psyykkisen

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-

Lisätiedot

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3 Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset

Lisätiedot

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Lappeenranta 9.10.2013 Kotihoito on ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä edistäviä

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy Hyvinvointialan ICT-projekti Hoiva-ICT 18.01.2012 Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy HOIVA - ICT Ydinajatus Tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan välineillä tuodaan lisäarvoa hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 16.11. 071010 Teknisen toimen hallinto 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkast 894 4001 Kokouspalkkiot -3 600-2 800,00 4002 Viranhaltijoiden palkat -57 311-27 220,00-25 685,00 4060 Jaksotetut

Lisätiedot

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Haasteet: asiakas & kumppanuus Asiakkuuden määrittäminen - segmentit Kasvatuskumppanuuden toteutuminen perheiden

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A PYHÄJOEN KUNTA Sivu 1 007111 **Sivistystoimi/Hallinto 5000 Vakinaisten palkat -61.930-51.500-56.730-8,4 10,2 5005 Palkkiot -3.118-3.000-3.000-3,8 5010 Sijaisten palkat -15.814-100,0 5060 Jaksotetut palkat

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Sosiaalinen selvitys työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa palveluesimies Sari Käsmä

Sosiaalinen selvitys työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa palveluesimies Sari Käsmä palveluesimies Sari Käsmä toimintakyvyn arvioinnissa Taustatiedot Koulutus ja työhistoria Toimeentulo Sosiaaliset ongelmat Sosiaalinen toimintakyky Aikaisemmat tutkimus-, hoito- ja kuntoutustoimet Asiakkaan

Lisätiedot

Avustushakemus: Projektiavustus

Avustushakemus: Projektiavustus Lähetetty 31.05.2015 22:23 Avustushakemus: Projektiavustus Lähettäjä Järjestön nimi JARI TAPANI KOKKO Lapin Omakoti- ja Mökkiläisyhdistys ry Järjestönumero 7984 Käyttötarkoitus Nuoria palkataan ikääntyville

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa?

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa? Sivu 1 / 5 1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Etunimet Kotikunta Puhelunnumero Sähköpostiosoite Siviilisääty Naimaton Avoliitossa Naimisissa Eronnut Leski Asuu erillään

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

RAVA -tiedon hyödyntäminen kunnallisessa organisaatiossa

RAVA -tiedon hyödyntäminen kunnallisessa organisaatiossa RAVA -tiedon hyödyntäminen kunnallisessa organisaatiossa KIRSI HYNNINEN, KOTIHOIDON ESIMIES VARKAUS-JOROINEN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA -ALUE Tervehdys Joroisista Joroinen sijaitsee

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA HUKKATYÖAJAN VÄHENTÄMINEN/POISTAMINEN KASTE/OMA KOTI -OSAKOKONAISUUDEN LOPPUSEMINAARI 16.9.2015

SIUNTION KUNTA HUKKATYÖAJAN VÄHENTÄMINEN/POISTAMINEN KASTE/OMA KOTI -OSAKOKONAISUUDEN LOPPUSEMINAARI 16.9.2015 SIUNTION KUNTA HUKKATYÖAJAN VÄHENTÄMINEN/POISTAMINEN KASTE/OMA KOTI -OSAKOKONAISUUDEN LOPPUSEMINAARI 16.9.2015 Hukkatyön vähentäminen Siuntion kotihoidossa 2013 Lähdettiin liikkeelle työpäivän kuvauksilla

Lisätiedot