Tuotteistamisen mahdollisuudet ja haasteet hyvinvointialalla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "31.3.2008. Tuotteistamisen mahdollisuudet ja haasteet hyvinvointialalla"

Transkriptio

1 Tuotteistamisen mahdollisuudet ja haasteet hyvinvointialalla Oy

2 PALVELUYRITYKSEN SÄÄ TILANNE TÄNÄÄN KASVAVA PALVELUJEN KYSYNTÄ YRITTÄJIEN AMMATILLINEN OSAAMINEN YRITTÄJIEN PALVELUASENNE ASIAKASLÄHTÖISYYS KASVUSSA ASIAKAS LAATUTIETOINEN BUSINESS-AJATTELU OSIN KATEISSA AMMATTITAITOISEN HSTÖN SAATAVUUS KILPAILU KOVENEE PIENI YRITYSKOKO PALVELUJA EI TUOTTEISTETTU OHUT ASIAKASPOHJA PALVELUN MAKSAJA (KUNTA, KELA) KÖYHTYY

3 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot ja käyttötulot Käyvin hinnoin indeksoituina, 1990= Toimintamenot Käyttötulot 1) e 07e Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennusteet Kuntaliitto ) Käyttötulot = toimintatulot + verotulot + käyttötalouden valtionosuudet /J. Turkkila/hp

4

5

6 Jos veloitushinnat nousevat, ostettavan työn määrä vähenee, ostamme palvelua budjetin mukaan Nykyinen hinta kattaa juuri ja juuri palkkakustannukset Emme ole korottaneet hintojamme kuuteen vuoteen! En halua laskuttaa kuin yhdellä tuntihinnalla, ei tarvitse seurata kelloa! Sopimuksessamme ei puhuta mitään hinnanmuutoksesta!? hinnoittelusta

7 Olen tehnyt 3-vuotta kahtavuoroa, valvon yöt ja teen aamuvuoron. Kerran olen jo palanut loppuun! Aloitin joululta ja tähän asti (14.1) olen tehnyt kahta vuoroa! Laskuja karhutaan lähes joka päivä, aina pitää miettiä minkä maksan seuraavaksi! Aloitan aamulla klo 6.00 ja lopetan klo Työtunteja kertyy 3000 h/v jaksaminen

8 HYVÄN SOTE-YRITYKSEN TOIMINTA- EDELLYTYKSET!!! Jatkuva parantaminen Verkostoituminen -kaikkea ei tarvitse tehdä itse Ajantasalla oleva suunnittelu ja seuranta Huolehdi henkilöstöstä -palkitseminen -koulutus -ammattitaito -jaksaminen Toimiva ja kilpailukykyinen palvelukonsepti Esimiestaidot hallitaan -henkilöstö tärkein voimavara Palvelut tuotteistettu ja hinnoiteltu oikein Sopimukset kunnossa Laatujärjestelmä Hyvän palvelun ominaisuudet käytössä -laadulla ja asiakaslähtöisesti

9 Tuotteistaminen Palvelupaketin markkinointi Palvelu paketin kehittäminen Palvelupakettien määrittely Hinnoittelu Kustannustekijöiden määritys Palvelupakettien työmäärän arviointi Hoitoisuuden arviointi

10 selkeä hinta koko sektori hallinnassa tuotteella nimi, jota asiakas osaa kysyä tuotteistaminen sisältö konkretisoitavissa palvelun tuottaja voi erikoistua voidaan tehdä vertailua lisäarvo asiakkaalle

11 Mitä palveluun kuuluu Mitä palvelu maksaa Mitkä ovat palvelun kustannukset Tuotteistaminen vastaa kysymyksiin Kuka palvelusta vastaa Miten palvelumme eroaa muista Kenelle palvelu on tarkoitettu

12 TUOTTEISTETTU PALVELU Prosessi Sisältö Laatu Hinta

13 LAATU SUOSITUS -laadun arvioinnin tekijät LAATUINDI- KAATTORI(T) -mittarit LAATUKRITEERIT -tavoitetaso(t) johon pyritään

14 PÄIVÄHOITO ESIOPETUS RUOKAHUOLTO hstön ammattitaito sosiaalisuus saatavuus yksilölliset tarpeet monipuolinen tarjonta turvallisuus terveellisyys kunto huolto pysyvyys ja jatkuvuus turvallisuus hoito, kasvatus, opetus siisteys kouluvalmiudet tukeminen tehokkaammin tilojen asianmukaisuus esteettisyys monipuoliset välineet saatavuus monipuolisuus yhteistyö oikea aikaisuus leikin kautta oppiminen omatoimisuus ryhmässä toimiminen ravinto-op kasvatus varhainen puuttuminen asiaan ammattitaito tiedonkulku käytännön järjestelyt tuoreus lähi-ruoka terveellisyys taloudellisuus monipuolisuus palvelun läheisyys selkeästi organisoitu tasapuolisuus lähellä toimintaa Hyvän palvelun ominaisuudet kasvatuskumppanuus kouluyhteistyö lapsiystävällisyys ammattitaito toiminnan mahdollistaja joustavuus einesten vähäisyys nopeus ja oikea-aikaisuus taloudellisuus lain ja asetuksen mukaisuus KIINTEISTÖT JA PIHA-ALUEET MUUT TUKIPALV HALLINTO

15 PALVELUJEN SISÄLTÖ

16 ÄLÄ MENE LIIAN YKSITYIS- KOHTAISELLE TASOLLE MUISTA ASIAKAS- LÄHTÖISYYS SUUNNITTELE VAIHEET HUOLELLA -VÄLTYT TURHALTA TYÖLTÄ SUDENKUOPPIEN VÄLTTÄMINEN

17 Palvelun nimi: Asiakas/kohderyhmä: Palvelun takoitus: Palvelun sisältö: TUOTE Tarvittavat resurssit: Laatukriteerit ja mittarit: Hinta:

18 JÄLKIHUOLTOPALVELU Palvelun tai tuotteen nimi Tarkoitus (Päämäärä, tavoiteltu tulos) Palvelun sisältö Resurssien käyttö nuorisokodin jälkihuolto Tuottaa jälkihuollossa oleville nuorille palveluja, jotka lisäävät heidän turvallista siirtymistään itsenäiseen elämään. Pyrkiä estämään jälkihuollossa olevien nuorten syrjäytymisprosseja, auttamalla heitä löytämään oman elämänsä hyvinvointia lisääviä ajatus- ja toimintamalleja. Jälkihuolto mahdollistaa nuorelle itsenäisen asumisen, jossa mahdollisuus saada ympärivuorokautista tukea tarvittaessa. Jälkihuollossa olevien nuorten hyvinvointia ohjaavat toiminnot: psyykkinen hyvinvointi; ohjaamista ja keskusteluja kriistilanteissa, yksinäisyydestä, tulevaisuudesta, epäonnistumisista jne... fyysinen hyvinvointi; ohjaamista harrastuksiin, terveydestä, vuorokausirytmin pitämisestä jne... sosiaalinen verkosto; ohjaamista yhteydenpidossa läheisiin, parisuhteessa, uusien suhteiden luomisessa jne... koulukäynti/työ; ohjaamista työ/opiskelupaikan etsimisessä, aikatauluissa, kokeissa jne... asioiden hoitaminen; ohjaamista erilaisten virallisten asioiden hoitamisessa raha-asiat; ohjaaminen järkevään rahankäyttöön ruokahuolto; ohjaaminen ruuanlaittoon sekä ruuan terveellisyyteen asunnon siisteys; ohjaaminen siistiin ja turvalliseen asumiseen, missä tulee huomioida säännöt ja osata pienet huoltotyöt aikuisen tuki ja turva; ohjaaminen, että nuori tiedostaa, että tarvittaessa on tukea saatavilla nuoriskodin jälkihuollossa oleminen on ympärivuorokautista palvelua, jota tuotetaan itsenäistymisasunnoissa asuville jälkihuollossa oleville nuorille. Palvelun vaatimat resurssit ovat Henkilöstö(jälkihuollon työntekijä, varalla olo nuoriskodilla) Tilat (itsenäistymisasunnot Jyvässeudulla, jälkihuolto toimitila) Materiaalit(harrastukset, matkat, terveys, ruokailu jne...) Ostopalvelut(terapiapalvelut)

19 Laatukriteerit Laatukriteerit - ja vaatimukset liittyvät nuorisokodin jälkihuollossa mm. oheisiin tekijöihin (mittareita/kriteerejä tulee miettiä ja näin saada toimintaa läpinäkyväksi ja arvioitavaksi) Perustiedot tuottajasta: Luvat ja lait, todistukset, selvitykset, laadunhallinta, valvonta Toimintaympäristö ja resurssit: Turvallisuus: ajantasainen turvallisuussuunnitelma, voimassa olevat vakuutukset, säilytystilat, avaimet, kriisi- ja katastrofitilanteen tunnistus, tietosuoja ja tietoturva Henkilöstö; työehtosopimukset, pätevyys, vastuut, määrä/asiakaspaikka, työtyytyväisyys, työterveyshuolto, koulutus/kehittäminen, raportointi, viestintä Asiakkuus; asiakkaaksi tulo, asiakkaana olo ja sen seuranta asiakas/jälkihuoltosuunnitelma avulla ja yhteistyö verkostossa ja tietojen siirto sekä arkistointi ja asiakkuuden päättyminen Palvelun onnistumisen arviointi Palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset Kustannuslaskennan eteneminen: Työajanseuranta Toimintolaskenta Tuntilaskelma Tuotelaskelma Asiakastyytyväisyys ym. palautteet (asiakas itse, omainen, lähiverkosto, sosiaalityöntekijä) Itsearviointi, arviointineuvottelut, henkilökunnan osallistuminen toiminnan arviointiin Sosiaaliviraston(tai muun valvovan elimen) tulee pystyä seuraamaan ja arvioimaan järjestelmällisesti palvelujen tuottamista erilaisin laadunvalvontamenetelmin, kuten asiakaspalautteiden, kyselyjen ja tarvittaessa tarkastusten avulla sekä edellyttäen, että merkittävistä muutoksista tiedotetaan Jälkihuollon tuotteistus ja kustannuslaskenta toteutettuna toimintolaskennan periaatteiden mukaisesti (aiheuttamisperiaate ja kaksivaiheinen kohdistus) Jälkihuollon kustannustekijät: Työvoimakustannukset (palkat ja palkkiot ja henkilösivukulut) Palvelujen ostot (toimistopalvelut, atk-palvelut, painatukset ja ilmoitukset, posti-, puhelin- ja telepalvelut, kiinteistövakuutukset, koneiden- ja laitteiden kunnossapito, matkustus- ja kuljetuspalvelut, henkilöstön koulutus, työnohjaus, nuorten harrastukset) Aineet, tarvikkeet, tavarat (toimistotarvikkeet, kirjallisuus, elintarvikkeet, puhdistusaineet ja tarvikkeet, siivousaineet ja välineet, lämmitys, sähkö, vesi, kalusto, muut materiaalit) Muut toimintakulut (sisäiset vuokrat ja keskitetyt menot, juhla-, ja merkkipäivä sekä muut kulut)

20

21

22

23 Kehittämisalue Kehittämistoimenpiteet/-suunnitelma Vastuuhenkilö Aikataulu Onnistuminen Liikkuminen Hygienia ja siisteys Pukeutuminen Sosiaaliset taidot Ilmaisutaidot Viestien ymmärtäminen Oman toiminnan hallinta Terveellisyys

24 Kehittämisalue Kehittämistoimenpiteet/-suunnitelma Vastuuhenkilö Aikataulu Onnistu Aggressiivisuus Ahdistuneisuus Mieliala Poikkeava käyttäytyminen

25 Selviytyminen päivit- A = itsenäisesti, ei vaikeuksia D = osittain autettuna täisistä B = itsenäisesti, jonkin verran tai lieviä vaikeuksia E = täysin autettuna/ei lainkaan toimin- C = itsenäisesti, paljon tai suuria vaikeuksia noista kotona Avustaja Kuntoutumistavoite A B C D E omainen koho muu 1. Ruokailu 2. Liikkuminen/apuväline A B C D E omainen koho muu a. vuoteeseen meno/ylösnousu b. asennon vaihtaminen vuoteessa c. liikkuminen sisällä d. liikkuminen portaissa e. liikkuminen ulkona f. liikkuminen pyörätuolilla 3. WC-toiminnot A B C D E omainen koho muu a. WC:hen meno b. pöntölle istuutuminen/nousu c. pyyhkiminen d. vesihanan käsitteleminen WC:ssä 4. Pukeutuminen A B C D E omainen koho muu a. sukkien pukeminen b. puseron pukeminen 5. Peseytyminen, hygienia A B C D E omainen koho muu a. hampaiden pesu b. hiusten kampaaminen c. kokovartalon pesu d. varpaankynsien leikkaaminen

26 HOITOISUUDEN ARVIOINTI

27 Palvelun hinnoittelu Asiakkaan hoitoisuuden arviointi Indeksointi Asiakkaan palvelusisällön määritys Resurssitarpeen määrittely Asiakkaan kehittymisen seuranta Hoito- ja palvelusuunnitelma

28

29 Poikkeava käyttäytyminen Psykoottiset oireet Ärtyisyys, väkivaltaisuus Ahdistuneisuus Mieliala Herkkyys Viriketoiminta Toiminnalliset taidot Terveellisyys MMSE Rava Oman toiminnan hallinta Liikkuminen Viestien ymmärtäminen Hygienia ja siisteys Osallistuminen päivittäiseen toimintaan Sosiaalinen käyttäytyminen Käyttäytyminen yhteisössä Ilmaisutaidot TOIMINTAKYVYN INDEKSOINTI

30

31

32

33 OSA-ALUEIDEN PAINOTUS

34 Pistetaso rava minimental Pistetaso Ajankäytön seuranta/ Indeksointi X palvelukeskus Hlö 1 1. Mittarien valinta 2. Mittarien skaalaus 3. Painoarvojen määritys 4. Indeksin luokittelu 5. Asiakkaiden indeksointi 10 3, , ,5-2, ,0-2, ,5-1, ,29-1, , Arvo 1,3 11 Arvo Pisteet 5 9 Pisteet Painoarvo Painoarvo Tulos Tulos Indeksi 680 Indeksitaso Indeksi Hoiva-aika h/kk

35 TOIMINTAKYKYINDEKSI Sabine Hanna Saara Jonne Raili Sabine Hanna Saara Jonne Raili

36 TYÖMÄÄRÄN ARVIOINTI

37 Miksi? Kustannusten %-jakautuminen 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % ver 1 ver2 ver 3 ver 4 ver 5 ver 6 Me Poistot ja rahoituskulut 4,9 3,8 0,0 9,1 8,7 4,4 8,2 Liiketoiminnan muut kulut 10,3 13,7 40,3 7,1 12,8 20,0 16,1 Henkilöstökulut 79,1 75,2 54,0 78,0 72,5 62,9 66,7 Ulkopuoliset palvelut 0,0 9,5 7,2 0,0 0,0 2,0 0,0 Aineet tarvikkeet ja tavarat 5,6 7,3 5,8 5,9 6,0 12,7 9,0

38 työntekijäkohtainen seuranta asiakaskohtainen seuranta Miten?

39 Ajankäytön seuranta 1. Suunnitellaan seurantalomake 2. Seurataan valittujen asioiden hoitamiseen menevää aikaa 3. Seurataan yhteisiin tehtäviin käytettyä aikaa 4. Tulosten analysointi

40 Asiakkaan nimi: PALVELUSEURANTA Seurantapäivä Huom! kirjaa käynnit 5 min tarkkuudella ma ti ke to pe la su Palvelun nimi Palveluun sisältyvät asiat min min min min min min min PSYYKKINEN HYVINVOINTI FYYSISEN HYVINVOINTI SOSIAALINEN VERKOSTO KOULUNKÄYNTI TAI TYÖ ASIOIDEN HOITAMINEN RAHA-ASIAT RUOKAHUOLTO ASUNNON SIISTEYS MUU OHJAUS SIIRTYMÄ HALLINTO ohjaaminen eri tilanteissa, läsnäolo nuoren kanssa, perusohjaus ohjaaminen (harrastukset, vaatehuolto, terveys, lääkehoito, vuorokausirytmi, kunto, hygienia,..) ohjaaminen (parisuhde, yhteydenpito läheisiin, uusien suhteiden luominen) ohjaaminen (herättely, matkat, läksyt, kokeet, opiskelupaikka, työpaikka, työnteko) ohjaaminen (pankki, viranomaiset, muutto) ohjaaminen (ostokset, rahankäyttö,..) ohjaaminen (ruoka-ajat, ruoan terveellisyys, valmistus, kattaminen, siivous, ) ohjaaminen (siivous, hygienia, huoltotyöt, säännöt, turvallisuus, ) ohjaajan oma siirtyminen paikasta toiseen seurannat, laskutus, talousesuranta

41 Ajankäytön seuranta MUU PALVELUTYÖ PALVELUSEURANTA Seurantapäivä Huom! 5 minuutin tarkkuus ma ti ke to pe la su Palvelun nimi Palveluun sisältyvät asiat min min min min min min min KEITTIÖTYÖ ostot, ruoan vastaanotto, esivalmistus, esillelaitto, kattaminen, jälkien siivous, tiskaukseen liittyvä työ, ruoan valmistus PAPERITYÖT YHTEINEN VIRIKETOIMINTA tuntilistat, laskutus, työvuorot, työsopimukset, tiimipalaverin valmistelu, useammalle henkilölle samanaikaisesti kohdistuva viriketyö (valmistelu ja toteutus) RAPORTIT JA PALAVERIT kirjaamiseen liittyvä raportointi, hoitoneuvottelut

42 Ajankäytön seuranta Asukkaan nimi: PALVELUSEURANTA Seurantapäivä Huom! kirjaa käynnit 5 min tarkkuudella Palvelun nimi Palveluun sisältyvät asiat min min min min min min HOITOTYÖ LÄÄKEHOITO SIISTIMINEN HYGIENIA PUKEMINEN RUOKAILUSSA AVUSTAMINEN VIRIKETOIMINTA YHTEYDENOTOT OMAISIIN ASIOINTI ETUISUUKSIEN VALVONTA/HOITO päivittäistoiminnot, suolen ja rakon toiminta, lämmön mittaus, nestetasapainon tarkkailu, fysioterapia, kuntoutus, RR, painon seuranta, näytteenotto, diabetes seuranta, jalkahoito, MMSE, mielialatesti, toimintakykytesti,. lääkkeiden jako, lääkkeiden antaminen, lääkehoidon seuranta, lääkevalvonta, insuliini, lääkehankinnat, reseptien uusiminen, vaatehuolto, tilapäinen siivous, päivä- tai viikkosiivous, saunotus, suihkutus, aamupesu, iltapesu, kynsien hoito, vaipanvaihto, wc:ssä käynti, suun hoito, ihon hoito ja tarkkailu, rasvaus, asukkaan aamu, päivä ja ilta pukemisessa avustaminen, aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala TARJOILU ja AVUSTUS, ulkoiluttaminen, henkilökohtainen viriketoiminta omaisten kanssa asiointi ajanvaraus, "juoksevien" asioiden hoito, kioskikäynnit, näytteiden vienti tuki-, eläke- ja raha-asioiden hoito YÖHOITO

43 Ajankäytön seuranta MUU PALVELUTYÖ PALVELUSEURANTA Seurantapäivä Huom! 5 minuutin tarkkuus Palvelun nimi Palveluun sisältyvät asiat min min min min KEITTIÖTYÖ ruoan vastaanotto, esivalmistus, esillelaitto, kattaminen, jälkien siivous, tiskaukseen liittyvä työ, leipominen, ruoan valmistus, ostot YHTEISPYYKINPESU esivalmistelu, pesuun liittyvä valmistelu, kuivaukseen laitto ja otto, silitys, korjaus/ompelu, YLEISTEN TILOJEN PERUS- /MÄÄRÄAIKAIS-SIIVOUS PAPERITYÖT YHTEINEN VIRIKETOIMINTA huoneiden ja yleisten tilojen kausisiivoukset (lattiat, ikkunat, seinät, katot) tuntilistat, laskutus, työvuorot, työsopimukset, vk valmistelu, useammalle henkilölle samanaikaisesti kohdistuva viriketyö (valmistelu ja toteutus) TURVAPUHELINPALVELU turvapuhelimen hoitoon käytetty aika (puhelujen vastaanotto, jatkotoimenpiteiden organisointi)

44 Nimi: TYÖAIKASEURANTA Seurantapäivä ma ti ke to pe la su Tehtävä min min min min min min min ASIAKKAALLE TEHTY KOTIHOITOTYÖ Työaika joka kohdistuu asiakkaan palveluun. Laskutettava työaika! KOTIHOITOON LIITTYVÄ TYÖAIKA, JOTA EI LASKUTETA Siirtyminen, raportointi, kirjaaminen, suunnittelu, koulutus, laskutus, palaverit Kilometrit Tälle riville kirjataan siirtymisestä asiakkaalta toiselle kertyneet kilometrit

45 Työajan jakautuminen pääluokkiin Muu 12 % Hoitotyö yht 37 % Ruokahuolto 28 % Vaatehuolto ja siivous 23 %

46 Ajankäytön seuranta

47 Hlö x Yöhoito 3 % Etuisuuksien valv 0 % Yhteydenotot omaisiin 8 % Asiointi 0 % Muu 0 % Hoitotyö 14 % Lääkehoito 2 % Viriketoiminta 14 % Siistiminen 0 % Hygienia 15 % Pukeminen 5 % Ruokailussa avustaminen 39 %

48 Esitys hoitoluokkien hoitoajaksi Hoitoluokka 1 Hoitoluokka 2 Hoitoluokka 3 Aika

49 Keittiön ajankäyttö/suorite 6,0 Aika min/annos 5,0 4,8 4,0 3,0 2,5 2,5 2,0 1,0 1,2 0,8 1,0 0,0 Aamupalan valmistus Lounaan valmistus Ulosmenevien aterioiden pakk. Välipalan valmistus Päivällisen valmistus Tiskaus

50 Keittiö Ajankäytön suhteellinen jakautuminen Omavalvonta 1 % Hallinto 8 % Ylim kahvitukset Palaverit 1 % 0 % Aamupalan valmistus 4 % Kioskimyynti 0 % Kuormien purku 0 % Lounaan valmistus 19 % Siivous 10 % Säilöminen ja pakastaminen 1 % Ulosmenevien pakkaus 3 % Ruoan kuljetus 2 % Päiväkahvin/Välipalan valmistus 4 % Ruokailussa avustaminen 8 % Päivällisen valmistus 6 % Juuresten esikäsittely 1 % Tiskaus 23 % Leivonta 6 % Seuraavien päivien esivalm 3 %

51 550 Toimintakykyindeksi vs hoitoaika 35 h/kk Korrelaatio 0, Indeksi Sarja2 Hoitoaika h/kk Sabine Hanna Saara Jonne Raili 10

52

53

54 KUSTANNUSTEKIJÖIDEN MÄÄRITYS HINNOITTELU

55 Palvelusuunnitelman ja -tarpeiden toteuttamisen esimerkkejä ja avainkysymyksiä:

56 Aineet tarvikkeet ja tavarat 3500 Elintarvikeostot keittiö X Muut aineet keittiö X Ulkopuoliset palvelut Alihankintapalvelut suorakohdennus - Aineet tarvikkeet ja palvelut Henkilöstökulut Palkat suorakohdennus, siivous oma X X X Eläkkeet suorakohdennus Lomapalkat suorakohdennus Hallinnon palkat suhteellinen jako SV- ja KELA-korvaukset suorakohdennus - Palkkiot hallitus/tilintark tasan Sotumaksut suorakohdennus - TEL,TAEL-ennakot suorakohdennus - Tapaturmavakuutus Hlömäärän muka (2 keitt, 7 rk) - Työttömyysvakuutus Hlömäärän muka (2 keitt, 7 rk) - Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu suorakohdennus - Ryhmähenkivakuutus Hlömäärän muka (2 keitt, 7 rk) - Henkilöstökulut yhteensä Liiketoiminnan muut kulut - Matkakulut suorakohdennus Laitekorjaukset ja huollot suorakohdennus Käyttötarvikkeet alle 3v suorakohdennus Hlömäärän muka 3537 Työvaatteet (2 keitt, 7 rk) X Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Ryhmäkoti X Terveyshuolto Hlömäärän muka (2 keitt, 7 rk,1 pas) Koulutus suorakohdennus Somistus X X Virkistystoiminta (HSTÖ) Hlömäärän muka (2 keitt, 7 rk) Asukkaiden virkistys tasan X X Merkkipäivät ja muistamiset tasan Mainos- ja ilmoituskulut tasan 33,3 33,3 33, Kone- ja kalustovuokrat (turval, lattianhoito) rk ja pas neliöt 60,9 39, neliöt (pas 624, rk 3710 Kiinteistön korjaukset 400, k 152) 53,1 34,0 12, Siivoustarvikkeet ja pesuaineet neliöt (pas 624, rk 400, k 152) 53,1 34,0 12, Kiinteistön ja alueiden kunnossapito neliöt (pas 624, rk 400, k 152) 53,1 34,0 12,

57 työvuorosuunnittelun ja työn suunnittelun tärkeys turhan/ylimääräisen työn hinta 2 h/päivä päivässä viikossa kuukaudessa vuodessa

58 Keittiön kustannusten jakautuminen 2006 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 12 % Lainat yhteensä 4 % Aineet tarvikkeet ja palvelut 29 % Henkilöstökulut yhteensä 55 %

59 Palveluasuntojen kustannusten jakautuminen 2006 Lainat yhteensä 27 % Henkilöstökulut yhteensä 20 % Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 53 %

60 Ryhmäkodin kustannusten jakautuminen 2006 Lainat yhteensä 4 % Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 11 % Henkilöstökulut yhteensä 85 %

61 Keittiön kustannukset v % Tavoite % 2004 Palkat ,7-10, yht kpl/v yht kpl /pv % /v /annos Henkilösivukulut , Aamupaloja ,60 Raaka-aineet ,0-2, Lounaita ,78 Pesuaineet , Kahvituksia ,91 Liiketoiminnan muut kulut/yhteiset , Päivällisiä ,08 Kaluston korjaus , Ateriapäivän hinta ,37 Muut satunnaiset kulut , Astiat , ,0 Tavoite yht kpl/v Yht kpl /pv % /v /annos Lainat (korot ja lyhennykset) , ,7 Aamupaloja ,47 Poistot , ,0 Lounaita ,30 Yhteensä kulut , Kahvituksia ,83 Ateriatulot Päivällisiä ,83 Työll korvaus Ateriapäivän hinta ,43 Palvelukeskus ateriatuotto , Ateriamaksun osuus hoitomaksuista

62 Palvelupakettien hinnoittelu á hinta Palveluluokka 1 Palveluluokka 2 Palveluluokka 2 Palveluluokka 4 Palveluluokka 5 Esitys h/kk Hoitotyön hinta/kk 18, Tarvikkeet Pyykki Hstön koulutus Kate Kuljetukset Hallinto (palkat, palv, vak) Hoivapaketti Hoivapaketti/päivä 36,89 45,00 49,43 92,51 108,49 Vuokra/kk Ateriapaketti/kk 12, Hoiva+ateria/pv 49,4 57,5 61,9 472,5 488,5 Koko paketti/kk Koko paketti/pv 56,8 64,9 69,3 116,6 133,1 Asiakkaita Laskutus/kk (alv 0%) Hoivahenkilöstöä 0,6 1,1 1,7 3,7 5,2

63 Hintavertailua Hoitopv hinta Savas 1 Savas 2 Savas 3 Moisio ISSHP Osastohoito ISSHP Eristyshoito SVL psykiatr os Hoitopv hinta

64

65 Oikea hinnoittelu yritys/kunta

66 Yrityksen taloudellinen tilanne, nykyinen palvelujen hinnoittelu ja asukkaiden hoitoisuus Yrityksen toiminta on tällä hetkellä kannattamatonta. Esimerkiksi yrittäjän yksityisotot (palkka) on ollut vuositasolla ainoastaan (1.167 /kk). Ja yrittäjän oma eläketurvamaksut ovat minimissä. Yrityksen oma pääoma on vuoden 2005 tilinpäätöksen mukaan negatiivinen ( ). OMA PÄÄOMA/PIENKOTI MUMMOLA

67 hoitovälineet raportointivälineet valvontavälineet ohjausjärjestelmä Teknologian lisääminen asiakkaan apuvälineet järki voittaa tunteen työajan tehokas käyttö Työn tehokkuus TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN oikea määrä hstöä oikeaan aikaan työmenetelmät oikeat ja osataan oikea johtamismenetelmä kannustimet käytössä ammattitaitoinen henkilöstö palvelujen tuotteistaminen osataan sanoa EI Kuntouttava ja aktivoiva työote Ostot ulkopuolisten resurssien järkevä käyttö kilpailuttaminen oikea työmenetelmä asiakkaan motivointi en tee puolesta, jollei pakko oikeaaikaisuus oikea laatutaso

68 KIITOS! PROMANA OY Laukaantie 4 PL JYVÄSKYLÄ puh fax gsm Sähköposti:

5.5.2011. Kunnan oma palvelutuotanto vs. ostopalvelut Veli Puttonen, Promana Oy

5.5.2011. Kunnan oma palvelutuotanto vs. ostopalvelut Veli Puttonen, Promana Oy Hoiva ja sotepalvelut kehittämisen haasteissa seminaari 5.5.11 Seinäjoki Kunnan oma palvelutuotanto vs. ostopalvelut Veli Puttonen, Oy ONKO MEILLÄ VARAA HUONOON LAATUUN 1 TUOTTAVUUS = TUOTOKSET PANOKSET

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 693 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 168 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 461 Asiakaspalveluiden ostot 2 963

Lisätiedot

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826 TALOUSARVIO POSKE 2013 9 600 9 551 9560-9563 9 504 9 505 9 506 Perus TUKEVA Pakaste 2 TAATUSTI Hyvinvointi- VIRTU yhteensä TOIMINTATUOTOT raha Lappi TURVASSA tili Myyntituotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat Keuruulla 2016

Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat Keuruulla 2016 n kaupunki Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat lla 2016 Aamusta Iltaan Palvelut Oy - Kotipalvelu ark. klo 18-21 - Kotipalvelu ark. klo 21-06 34,34 / tunti 40,06 / tunti p. 045 1221 000 - Kotipalvelu

Lisätiedot

Tässä liitteessä on kuvattu palveluseteleiden sisältö ja niille asetettavat vähimmäisvaatimukset, tukipalvelut, palvelusetelitasot ja hinnat.

Tässä liitteessä on kuvattu palveluseteleiden sisältö ja niille asetettavat vähimmäisvaatimukset, tukipalvelut, palvelusetelitasot ja hinnat. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Palvelusetelikuvaus YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI Tässä liitteessä on kuvattu palveluseteleiden sisältö ja niille asetettavat vähimmäisvaatimukset, tukipalvelut,

Lisätiedot

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12)

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) Kotihoidon palveluja toteutetaan asiakaslähtöisesti ja toimintakykyä edistävällä työotteella, joka tukee asiakkaiden itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat Keuruulla

Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat Keuruulla n kaupunki Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat lla Aamusta Iltaan Palvelut Oy - Kotipalvelu ark. klo 18-21 - Kotipalvelu ark. klo 21-06 34,34 / tunti 40,06 / tunti p. 045 1221 000 - Kotipalvelu ark.

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57 Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto 11.10.2016 9:09:57 3016 Myyntituotot kunnilta -7 100-100,0 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -7

Lisätiedot

Vapaudenkatu 23 B, Lahti - (03)

Vapaudenkatu 23 B, Lahti - (03) - Aada ja Aatos Oy Kurukatu 6 15950 Lahti 0400 503 221 kotihoitoaada@gmail.com kotihoito, injektiot, rokotukset, näytteenotto, haavaja avannehoidot sairaalasta kotiutuspalvelu ilta ja yöhoito ruuanlaitto,

Lisätiedot

PALVELUSETELIOPAS HUITTINEN Kotihoitotoimisto Särkimyskoskenkatu 3 B, 32700 Huittinen p. 044 560 4246

PALVELUSETELIOPAS HUITTINEN Kotihoitotoimisto Särkimyskoskenkatu 3 B, 32700 Huittinen p. 044 560 4246 PALVELUSETELIOPAS HUITTINEN Kotihoitotoimisto Särkimyskoskenkatu 3 B, 32700 Huittinen p. 044 560 4246 päivitetty 3.9.2015 2 MIKÄ ON PALVELUSETELI? Palveluseteli on kunnan viranhaltijan myöntämä avustussitoumus,

Lisätiedot

Edullisuusvertailun ja tuotteistamisen periaatteet palveluasumisessa

Edullisuusvertailun ja tuotteistamisen periaatteet palveluasumisessa Edullisuusvertailun ja tuotteistamisen periaatteet palveluasumisessa 5.11.2012Tero Tyni, erityisasiantuntija, sosiaali-ja terveystoimi Tero.Tyni@kuntaliitto.fi 09 771 2246 Sisältö: Tuotteistaminen Mitä

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat Keuruulla 2015

Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat Keuruulla 2015 n kaupunki Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat lla 2015 Aamusta Iltaan Palvelut Oy - Kotipalvelu ark. klo 18-21 - Kotipalvelu ark. klo 21-06 34,34 / tunti 40,06 / tunti p. 045 1221 000 - Kotipalvelu

Lisätiedot

Avun päiväkirja Apuväline oman avun tarpeen selvittämiseen ja kuvailuun

Avun päiväkirja Apuväline oman avun tarpeen selvittämiseen ja kuvailuun ASUMISPALVELUSÄÄTIÖ Mervi Valta 2010 Avun päiväkirja Apuväline oman avun tarpeen selvittämiseen ja kuvailuun Päiväkirjan pitäjän nimi: Päivämäärät: Oman avun tarpeen arviointi päiväkirjalla siitä selviää

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO TOIMINTAKULUT/MENOT 5 700,-

Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO TOIMINTAKULUT/MENOT 5 700,- Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO 5 700,- HENKILÖSTÖKULUT 40400 Lautakunnan kokouspalkkiot 4 000 40410 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot

Lisätiedot

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3. Päätös voimaan 1.5.2013. Perusturvalautakunta 27.2.2013 Liite 8 KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2013 alkaen (Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja asetus 17.11.2011)

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 20.925 239.075 8,0 260.000 32.920

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA Jokioisten kunta Sivu 1 003510 Kirjastotoimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Muut myyntituotot 1.402,56 667,63 1.700,00 602,52 35,4 Muut suoritteiden myyntituotot

Lisätiedot

HALLINNON YHTEISET VASTUUALUEELLE BUDJETOIDUT RAHAT JA VASTUUHENKILÖT

HALLINNON YHTEISET VASTUUALUEELLE BUDJETOIDUT RAHAT JA VASTUUHENKILÖT HALLINNON YHTEISET VASTUUALUEELLE BUDJETOIDUT RAHAT JA VASTUUHENKILÖT Seija Ryymin Hannu Suoniemi Susanna Sarvanto-Hohtari Tarja Malmivirta TB 2014 HALLINON YHTEISTEN BUDJETTI YHTEENSÄ 1 567 000 Toiminto

Lisätiedot

Vapaudenkatu 23 B, 15140 Lahti - (03) 818 5555 23.1.2015

Vapaudenkatu 23 B, 15140 Lahti - (03) 818 5555 23.1.2015 Vapaudenkatu 23 B, 15140 Lahti - (03) 818 5555 23.1. Heinola Heinola - Palveluasuminen Attendo Oy Hoivakoti Tähtiniemi / Lauttaranta 5 18100 Heinola 044 494 4247 anne.vilkman@attendo.fi w w w.attendo.fi

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot

Lisätiedot

Page 1 of 16 T U O T O T - K U L U T TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 0 00:30 TA 2013 LTK 2014 TOT% 3000 (Sivistystoimen hallintopalvelu) Tuotot 500 200 40 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 500 200 40

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Maarit Kairala marit.kairala@ulapland.fi Miten kunnat varautuvat kansalliseen tietojärjestelmään?

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain

Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain - Alue - Koulutus - Ohjelma - Viestintä - Talous - Projektit ja yhteiskuntasuhteet - Hallinto Suomen Partiolaiset Kohteiden tuloslaskelma,

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot%

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% 4000 (Tekninen lautakunta) Kulut -663 680-8 790 1 4001 Luott.henkilöiden

Lisätiedot

Ed.Budj Budj Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos % ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset

Lisätiedot

Matkailu 2012 Palkat Vakinaiset palkat 3680,21 Tilapäisten palkat 30 907,00 Työllisyysvaroin palkatut 3789,79 Huom! Matkailu budj+kust.

Matkailu 2012 Palkat Vakinaiset palkat 3680,21 Tilapäisten palkat 30 907,00 Työllisyysvaroin palkatut 3789,79 Huom! Matkailu budj+kust. Matkailu 2012 Menot Palkat Vakinaiset palkat 3680,21 Tilapäisten palkat 30 907,00 Työllisyysvaroin palkatut 3789,79 Huom! Matkailu budj+kust. 2013 taulukko Jaksotetut palkat, lomapalkkavaraus 389,03 sisältää

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN MÄÄRITTELY

YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN MÄÄRITTELY 21.3.2011 YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN MÄÄRITTELY Tässä liitteessä on kuvattu palvelusetelin sisältö ja sille asetettavat vähimmäisvaatimukset, tukipalvelut, palvelusetelitasot ja

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA. Perusturvan asiakasmaksut 1.3.2015 lukien. Sisällys AVOPALVELUMAKSUT. 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu

LAIHIAN KUNTA. Perusturvan asiakasmaksut 1.3.2015 lukien. Sisällys AVOPALVELUMAKSUT. 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu Sivu 1 / 5 Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c. peruspalvelumaksu d. hygieniamaksu

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

HALLINNON YHTEISET VASTUUALUEELLE BUDJETOIDUT RAHAT JA VASTUUHENKILÖT

HALLINNON YHTEISET VASTUUALUEELLE BUDJETOIDUT RAHAT JA VASTUUHENKILÖT HALLINNON YHTEISET VASTUUALUEELLE BUDJETOIDUT RAHAT JA VASTUUHENKILÖT Seija Ryymin Hannu Suoniemi Mauno Kemppi Tarja Malmivirta BUDJETOINTITASO (B) TILIÖINTITASO TB 2015 HALLINON YHTEISTEN BUDJETTI YHTEENSÄ

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO TAVOITTEET Kotityö- ja puhdistuspalvelujen tutkinto sisältää siivous-, ateriapalvelu-, tekstiilihuolto- ja asiakaspalvelukoulutusta, hygienia- ja työturvallisuuskoulutusta.

Lisätiedot

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 000100 Rahoitus 5000 Kunnan tulovero 6 444 942 6 350 000,00 6 600 000,00 6 700 000,00 6 850 000,00 5100 Kiinteistövero 518 186 570 000,00 575 000,00 575 000,00 575 000,00 5200 Osuus

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSARVIO OPISKELIJAMÄÄRÄT JA OPISKELIJATYÖVUODET: 410 /Perustutkinnot; nuoret ja valmistava koulutus 200/Perustutkinnot oppisopimuksella 34/Tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET

ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET TARJOUSPYYNTÖ/ LIITE 4 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET Espoon kaupungin terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalvelujen

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216

Lisätiedot

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti:

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: 911 VALTIMO Toiminto: - - 999 Kohde: - - 565 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 217 Projekti: - - 9852 51 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 215 TA+MUUT. KV 217 Ero% 216 MAKSUTUOTOT 26 5 21 3 13-39, 3285 Rakennusvalvonta-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 3530 Muut tuotot 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3410 Muut tuotot yht. 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3001 TOIMINTATUOTOT 0-1 845-1 845-1 900-1 945 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 12 083 13 000 13 000 13 000 13

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Terveyskeskuksen valmistavan keittiön muuttaminen jakelukeittiöksi Nykyinen keittiö on suunniteltu jakelukeittiöksi terveyskeskuksen perusparannushankkeessa

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Tässä liitteessä on kuvattu palveluseteleiden sisältö ja niille asetettavat vähimmäisvaatimukset, tukipalvelut, palvelusetelitasot ja hinnat.

Tässä liitteessä on kuvattu palveluseteleiden sisältö ja niille asetettavat vähimmäisvaatimukset, tukipalvelut, palvelusetelitasot ja hinnat. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI Tässä liitteessä on kuvattu palveluseteleiden sisältö ja niille asetettavat vähimmäisvaatimukset, tukipalvelut, palvelusetelitasot

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Päivitetty Palveluntuottaja Toiminta-ajat Palvelut Hinta. Kotipalvelua arkisin ja viikonloppuisin klo 7-20 välillä.

Päivitetty Palveluntuottaja Toiminta-ajat Palvelut Hinta. Kotipalvelua arkisin ja viikonloppuisin klo 7-20 välillä. Palveluntuottaja Toiminta-ajat Palvelut Hinta Hoivapalvelu Hupulaanen Ulla Laakso-Murtoniemi Laaksontie 241 62420 Kortesjärvi Puh. 050 3028577 ulla.lamur@gmail.com Kaarinan kotipalvelu Kaarina Lahti Etelärannantie

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008 Toimitusjohtaja Risto Parjanne Palveluista selviytyminen edellyttää kuntien aseman säilymistä vahvana (järjestämisvastuu) hyvää taloutta henkilöstön saatavuutta

Lisätiedot

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 4001 Kokouspalkkiot -25 312-27 000,00-25 000,00-25 750,00-26 523,00 4100 KuEL-maksut -591 4101 Eläkemenoperust.maksu -3 665-6 150,00-6 150,00-6 335,00-6 525,00

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11 Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186

Lisätiedot

LIITE 2 B B TILIÖINTITASO

LIITE 2 B B TILIÖINTITASO Hyväksyjä UDJETOINTITASO () LIITE 2 TILIÖINTITASO HALLINNON YHTEISET VASTUUALUEELLE UDJETOIDUT RAHAT JA VASTUUHENKILÖT Seija Ryymin/Hirvikoski Soili Haapala Hannu Suoniemi Mauno Kemppi Tarja Malmivirta

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2013 1. Yleistä Toimintavuonna 2013 jatketaan osuuskunnan jäsenten aktivointia, jotta kiinteistöt liitettäisiin osuuskunnan vesi-

Lisätiedot

EUR. Ulkoinen/Sisäinen

EUR. Ulkoinen/Sisäinen Viitasaaren kaupunki Sivu 1 030000 Hallintopalvelut sivistystoimi KÄYTTÖ 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -109.798.00-109.798.00-109.798.00-109.798.00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -109.798.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Lisätiedot

PALVELUSETELIOPAS HARJAVALTA. Sosiaalikeskus. Koulukatu 7, 29200 Harjavalta. p. (02) 5335 804

PALVELUSETELIOPAS HARJAVALTA. Sosiaalikeskus. Koulukatu 7, 29200 Harjavalta. p. (02) 5335 804 PALVELUSETELIOPAS HARJAVALTA Sosiaalikeskus Koulukatu 7, 29200 Harjavalta p. (02) 5335 804 2 MIKÄ ON PALVELUSETELI? Palveluseteli on kunnan viranhaltijan myöntämä avustussitoumus, jota käytetään palvelutuottajarekisteriin

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TALOUSARVIOSTA 2016

TIIVISTELMÄ TALOUSARVIOSTA 2016 - TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ TALOUSARVIOSTA 2016 1 (13) 100 SAUNA-LEHTI JA TIEDOTUSTOIMINTA Budjetti 2016 Ennuste 2015 Budjetti 2015 Toteuma Budjetti 2014 2012 Tuotot yhteensä 81 000,00 101 000,00 71 000,00

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

HOIVA (ALV 0 %) Yksittäiset käynnit laskutetaan alkavalta 15 minuutilta alla olevan taulukon mukaisesti:

HOIVA (ALV 0 %) Yksittäiset käynnit laskutetaan alkavalta 15 minuutilta alla olevan taulukon mukaisesti: Tuulensuun Palvelu Oy Huvilakatu 32, 32200 Loimaa p. 02 7637 5600 toimisto@tuulensuunpalvelukeskus.fi www.tuulensuunpalvelukeskus.fi TUULENSUUN PALVELU OY:N PALVELUHINNASTO RIVITALOJEN PALVELUSOPI- MUS

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

Uudistuvat työnkuvat -hanke

Uudistuvat työnkuvat -hanke Uudistuvat työnkuvat -hanke Jyväskylän kaupunki / vanhus- ja vammaispalvelut Ulla Halonen, projektipäällikkö Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää sairaanhoitajien, lähihoitajien ja laitoshuoltajien

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Budjetti 2015 Ennuste 2014 Budjetti 2014 Toteuma 2013

TALOUSARVIO 2015 Budjetti 2015 Ennuste 2014 Budjetti 2014 Toteuma 2013 1 (12) V A R S I N AI N E N T O I M I N T A TIEDOTUSTOIMINTA 100 SAUNA-LEHTI JA MUU TIEDOTUSTOIMINTA T u o t o t 3010 Lehtituotot, tilatut lehdet 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 075,00 3011 Lehden ilmoitustuotot

Lisätiedot

Toimintakate ,

Toimintakate , Tuloslaskelma 20.9.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300,

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 0, ,78 0,00 SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET

AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 0, ,78 0,00 SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET TASE VASTAAVAA Sivu: 1 (2) PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO 1200 Koneet ja laitteet alv 0% 0,00 0,00 9470,78 9470,78 0,00 0,00 12627,69 12627,69 AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot