KAUPUNKISTRATEGIAN SISÄLTÖ KV FINAL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNKISTRATEGIAN SISÄLTÖ 17062013 KV FINAL"

Transkriptio

1 KAUPUNKISTRATEGIAN SISÄLTÖ KV FINAL

2 Strategia-alueet ja Ennakoiva strategia 1. Historia Millä aiemmin on menestytty 2. Nykytila Nykyiset ylivoimatekijät Keskeiset tunnusluvut ja vertailut 4. Strategiasisältö Päästrategia Strategiset ohjelmat ja hankkeet Visio Päämäärät 3. Tulevaisuus ja toimintaympäristö Megatrendit Varkautta erityisesti koskevat näkymät HYVÄ STRATEGIA LÄHTEE % NYKYTILASTA, % TULEVASTA! Punaisella ydinkohdat. Suorakaiteen koko kuvaa sen painotusta prosessissa. Aikajana

3 Varkauden strategiaan erityisesti vaikuttavat näkymät -Varkauden työpaikkakehitys -Varkauden talous- ja väestökehitys -Kunta- ja seuturakenteen kehitys erityisesti Keski-Savo, Kuopio, Mikkeli - Keski-Savon soten toteuttaminen edistää luonnollisen työssäkäyntialueen pohjalta rakentuvaa alueen palvelu- ja kuntarakennetta - analyysi / arvio Keski-Savon ja Varkauden kehityspotentiaalista -tehdään mahdollisen kuntaliitosselvityksen yhteydessä - Energiatekniikan koulutus ja osaaminen, innovaatioalusta - Maailmantalouden ja kansantalouden näkymät, EU:n talous - kustannuskilpailukyky - alueen teollisuus on vahvasti sidoksissa maailmantalouteen -Venäjän vaikutus elinkeinoelämään

4 Varkauden seudun globaalit mahdollisuudet Kaupungistuminen ja energiatarpeen kasvu Kaupungistuminen vauhdittaa kaikkea rakentamiseen liittyvää yritystoimintaa ja kasvattaa energian tarvetta merkittävästi. Nämä tukevat niin kärkiyritystemme kuin alan palveluliiketoiminnan kasvua. Puhtaat teknologiat, cleantech Hyödynnetään uusinta teknologiaa tavoitteena säästää luontoa, välttää saastumista ja vähentää päästöjä Metsäteollisuuden uuden sukupolven tuotteet

5 Energia-, metalli- ja metsäklusteri (PEAK) Keski-Savossa: Yrityksiä, koulutusta ja TKI -toimintaa KOULUTUS Savonia AMK Varkaus Energiatekniikan koulutusohjelma 2010 Energiatekniikan prosessiosaaminen Painelaitteiden suunnitteluosaminen Voimalaitosautomaatio Projektiosaaminen Polttotekniikka Biopolttoaineosaaminen Metalli- ja konepajaosaaminen Savon ammatti- ja aikuisopisto Prosessi-, automaatio-, kone- ja metallialan koulutus TUTKIMUS-, KEHITYS- JA INNOVAATIOTOIMINTA Lappeenrannan teknillisen yliopiston T&K -toiminta Itä-Suomen yliopiston T&K - toiminta Savonia AMK:n Varkauden yksikön T&K -toiminta Foster Wheelerin T&K -toiminta Useiden yritysten kehittämistoiminta OKE METALLI Foster Wheeler Energia Oy Pöyry Rantotek ENERGIA KPA Unicon Etteplan IS-Consults Polartek Sweco METSÄ Seudun liikevaihto ,8 mrd., vienti 0,7 mrd. Yrityksiä 1250 kpl, joista alle 10 henk.työll kpl henk.työll. 127 kpl ja yli 100 henk.työll. 6 kpl LTA European Batteries Energiateknologiaklusterin yrityksiä noin 40 kpl, lähes 2000 työpaikkaa HögforsGST Gebwell Warkaus Works Metalliset Andritz Oy Honeywell Geotools U-Cont Kojex Pivaset MHplan NSE Biofuels Jormet Biower SSPWS YIT Power Steel OC-systems Best Line Clean Flame Inspecta PB-asennus Iittala Normet MetalMix Dekra MEK Field Engin. Bureau Veritas StoraEnso Timber VR-konepaja Ekin muovi Oravikosken konepaja SSG Rp-hitsaus Sahala Works Lehtoniemen metalli Flawless Welding Nordic Power Service Elpro StoraEnso Oyj Savopak Alufer VV-Work Varfer OS-Automation Cramo Master Lahden lämpökäsittely Metos Elcoline KV-automaatio Teijo-Talot Savo Franke AFT Puunkorjuu- ja Parmarine RollTest kuljetusyrittäjät Metso Efora Oplatek JV MK RA

6 Pääviesti: Varkaus - luovaa energiaa Itä-Suomesta Visio: Rohkea ja inhimillinen Varkaus Olemme energiateknologian kansainvälinen osaamiskeskittymä. Keskellä Itä-Suomea, osana Keski-Savoa tarjoamme erinomaiset edellytykset monipuoliselle yrittäjyydelle ja laadukkaalle elämälle. Varkaudessa kaikki on lähellä ihmistä.

7 Elinvoiman kehittämisen päälinjat 1. Työpaikka- ja väestökehityksen kääntäminen panostamalla olemassa olevien alojen ja nykyisten yritysten kehittämiseen PEAK- ja palveluliiketoimintakärjet PEAK tulee sanoista Puu, Energia, Automaatio ja Konepajat/metalli; palveluliiketoiminta tarkoittaa koko yksityistä palvelusektoria ml. matkailun sekä palveluelementin kytkemisen myös teollisiin tuotteisiin 2. Innovaatioiden kokoaja ja edistäjä elinkeinojen kehittämisessä 3. Positiivisen kehityskierteen aikaansaaminen useilla peräkkäisillä konkreettisilla asioilla, strategisilla hankkeilla. Riikinnevan ekovoimalaitos Biolaitos / metsäteollisuuden uuden sukupolven tuotteet, pinnoitteet, kosmetiikka, biolääketiede. Joutenlahden (5-tien varsi) kauppa- ja vetovoimakeskus Kasvumahdollisuudet: kohtien 1-2 lisäksi akkuteknologian jatko ja muut sovellukset, datacenter, sampi, kaviaari ja lohi. Taitotalo Navitas 3. Uusi kunta / kuntayhteistyö. Varkauden / Keski-Savon brändin muodostaminen. 5-tien ja valtatie 23:n kehityskäytävä

8 Kaupungin vetovoimatekijät Hyvin toimivat peruspalvelut ovat lähellä Monialainen ja kansainvälinen elinkeinopohja, maailmanluokan energiateknologiaosaaminen Laadukas, monipuolinen ja edullinen asunto- ja elinkeinotonttitarjonta Logistinen sijainti ja monipuoliset liikenneyhteydet Luonto ja vesistöt Työelämälähtöiset kansainvälisiä valmiuksia lisäävät koulutus- ja oppimispolut Korkean osaamisen keskittymä, piilaakso, lähes 1000 insinöörityöpaikkaa Maailmanluokkaa olevat sampi ja kaviaari Teatteri ja Mekaanisen Musiikin Museo ja muut seudun matkailuaktiviteetit

9 Strategian painopistealueet 1. Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina 2. Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago 3. Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat 4. Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 5. Kuntayhteistyö, kuntauudistus

10 1. Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina Päämäärät 2016 Strategiamittarit Päälinjaukset ja toimenpiteet Vastuutaho Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen Lapset ja lapsiperheet; terve ja turvallinen kasvu; syrjäytyminen vähenee Nuoret; nuorten osallisuus Työikäiset; Varkaudessa on hyvä asua ja elää, tarvittavat palvelut ovat hyvin saatavilla Ikäihmiset; Ikäihmisillä on hyvä ja arvokas vanhuus Hyvinvointikertomuksen keskeiset mittarit toimialoittain Toimeentulotukea hakevien määrä Huostaanottojen määrä Nuorisotakuu toteutuu 100 %:sti Nuorten äänestysprosentti Kouluterveyskyselyn tulokset Asiakastyytyväisyys Sähköisten palvelujen määrä Seniorikortin käyttö ja monipuolisuus Kotona asuvien määrä yli 75 vuotiailla yli 90 % Palveluasumisen tarjonnan riittävyys Terveyden edistämisen ja ennalta ehkäisevän työn vahvistaminen Asiakaslähtöisten ja poikkihallinnollisten prosessien kehittäminen Kotikunta- ym. korvausten aleneminen. Etsivän nuorisotyön tehostaminen, nuorisoon panostaminen Laadukkaiden ja kustannustehokkaiden palveluiden kehittäminen Palvelujen sähköistäminen Kuntalaisen omavastuun lisääminen ja tukeminen Tiivistetään yhteistyötä mm. 3.sektorin kanssa Viranhaltijat, kaupunginvaltuusto ja hallitus, lautakunnat Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Sivistystoimi Työllisyysryhmä Johtoryhmä Johtoryhmä

11 2. Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, vetovoima, imago Päämäärät 2016 Strategiamittarit Päälinjaukset ja toimenpiteet Vastuutaho Työpaikkojen kokonaismäärän lisääminen ja elinkeinorakenteen monipuolistaminen Pitkäaikaistyöttömien työllistämisen maksimointi Kela-sakkomaksujen väheneminen Uusien yritysten syntyminen ja nykyisten työpaikkojen säilyminen Nettomuutto Työllisyys- ja työttömyysaste Nuorten työttömyysaste Työpaikkojen määrä Työmarkkinatuen määrän kehitys Kuntakokeilun tulokset Uusien yritysten määrä Yritysbarometri Työpaikka- ja väestökehityksen kääntäminen panostamalla olemassa olevien alojen ja nykyisten yritysten kehittämiseen Innovaatio-alustan ja strategian toteutus, Savonia-LUT-yritykset yhteistyö Toteutetaan uusia työllistymisratkaisuja ja matalan kynnyksen toimenpiteitä Laajennetaan alueellista elinkeinopoliittista yhteistyötä Vahva ennakoiva edunvalvonta Päivitetään pelisäännöt yritystoiminnan kehittämiseen ja tukemiseen Kaupunginhallitus ja elinkeinoryhmä Navitas Kehitys Oy Työllisyysryhmä Kaupunginhallitus Elinkeinoryhmä Navitas Kehitys Oy Keski-Savon Teollisuuskylä Oy Matkailun volyymi kasvaa + 20 % Matkailutulo ja yöpymiset Merkittävien tapahtumien määrä Seudullisen matkailu- ja tapahtumakonseptin edelleen kehittäminen. Navitas Kehitys Oy Kaupungin hyvä imago ja vetovoima Tonttitarjonta on kilpailukyistä Imago- tutkimuksissa kaupunkien keskiarvon yläpuolella Luovutettujen tonttien määrä Pitkäjänteinen imagotyö, valtateiden pysäyttäjät, jotka houkuttelevat tulemaan sisälle kaupunkiin Käynnistetään Saimaa-brändihanke yhdessä maakunnallisen vastaavan hankkeen kanssa Tehokas markkinointi Kaupunginhallitus Tekninen virasto

12 3. Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat Päämäärät 2016 Strategiamittarit Päälinjaukset ja toimenpiteet Vastuutaho Valtuustokaudella syntyy toiminnallista ylijäämää, uutta kumulatiivista alijäämää ei synny Seudullisesti kilpailukykyiset veroprosentit ja maksut Tilikauden tulos Vuosikate kattaa vähintään poistot Toimintakate kasvu selvästi alle maan keskiarvon Veroprosentti seudun kuntien tasolla Velkamäärä /asukas on alle maan keskiarvon ja enintään verrokkikuntien tasolla Konsernivelka ja vastuut vähenevät olennaisesti Toimintaa tehostetaan erikseen laaditun talouden sopeutusohjelman mukaisesti Toimenpiteet kohdistetaan niihin palvelukokonaisuuksiin, joilla on suuri vaikuttavuus ja joissa on odotekustannusten mukaan merkittävimmät poikkeamat Valitaan kokonaisuuden kannalta kustannustehokkain ja vaikuttavin tapa tuottaa palveluja Pitkäaikaistyöttömyyden minimointi Palvelusetelin käyttöä laajennetaan tarvittaessa Kaupunginvaltuusto ja - hallitus, kaupunginjohtaja, johtoryhmän jäsenet Kaupungin johtoryhmä Sote- ja sivistystoimi Työllisyysryhmä Kustannustehokkaasti tuotetut laadukkaat palvelut ja palveluprosessien toimivuus Vertailu verrokkikuntiin Palvelujen kustannustaso on verrokkikuntien tasolla Palveluja voidaan tuottaa monituottajamallilla Tiivistetään yhteistyötä eri toimijatahojen kanssa, mm. 3.sektori Kaupungin johtoryhmä

13 4. Henkilöstöresurssit, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Päämäärät 2016 Strategiamittarit Päälinjaukset ja toimenpiteet Vastuutaho Työelämän hyvä laatu ja henkilöstön hyvinvointi Henkilöresurssin joustava ja tehokas käyttö Työterveyshuollon painotus ennaltaehkäisevään toimintaan Henkilöstökyselyn tulokset, työtapaturmien sekä työkyvyttömyyseläkkeiden määrä Sairauslomien määrä ja laatu Henkilöstön ikärakenne Kuntavertailut Sijaisten määrä ja kustannukset Henkilöstökustannusten kehitys Työterveyshuollon kustannukset Henkilökunnan määrän kehittyminen Hakijamäärä / paikka Kehityskeskustelujen määrä ja laatu Osaamisen kehittäminen Riskien arvioinnin kehittäminen Työkierto mallin laatiminen ja käytön laajentaminen Rekrytoinnissa ensin arvioidaan sisäiset resurssit Ikäohjelma Henkilöstön joustava käyttö koko konsernissa Oppisopimuskoulutuksen tehostaminen Työterveyshuollon kehittäminen ennaltaehkäisevään toimintaan Seudulliset sisäiset rekrytoinnit Varaudutaan monikulttuuriseen rekrytointiin Kehityskeskustelu työvälineen kehittäminen Johtoryhmä, esimiehet, tiimit ja henkilöstö Johtoryhmä Soisalon Työterveys liikelaitos Johtoryhmä

14 5. Kuntayhteistyö, kuntauudistus Päämäärät 2016 Strategiamittarit Päälinjaukset ja toimenpiteet Vastuutaho On muodostunut vahva peruskunta Keski-Savoon, joka kykenee tuottamaan laadukkaat ja kustannustehokkaat peruspalvelut Alueen elinvoiman lisäys kustannustehokkuuden merkittävän nousun kautta, taso M ; kuntien määrä alueella Käynnistetään kuntaliitosselvitys viimeistään elokuussa 2013, selvitys on valmis ja päätös tehty mennessä Kaupunginvaltuusto ja hallitus, johtoryhmä

15 PALVELUSTRATEGIA - Sopeutusohjelma talouden tasapainottamiseksi Visiomme: Rohkea ja inhimillinen Varkaus KAUPUNKISTRATEGIA 1. Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina 2. Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago 3. Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat 4. Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 5. Kuntayhteistyö, kuntauudistus KAUPUNGIN JOHTORYHMÄ SOTE Toteutussuunnitelma - Strateginen osio - Tuloskortti SIVISTYS Toteutussuunnitelma - Strateginen osio - Tuloskortti TEVI Toteutussuunnitelma - Strateginen osio - Tuloskortti Konsernin yhtiöt Toteutussuunnitelma - Strateginen osio - Tuloskortti HALLINTOPALVELUT Toteutussuunnitelma (sis. Strateginen osio ja ) Yksikön Yksikön Yksikön

16 Strategiaa tukeva 1. Perustehtävämme 2. Visiomme 3. Arvomme 4. Mitä (ympäristö)tekijöitä on otettava huomioon a laadittaessa? Mitä asioita ylemmän tason tuo meille? 5. Tarkastele toimintaa Varkauden strategisten painopisteiden kautta 1. Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina 2. Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago 3. Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat 4. Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 5. Kuntayhteistyö ja kuntauudistus 6. Mitkä ovat kaupunkistrategiaa tukevat, ylemmän tason toteutussuunnitelmasta johdetut tavoitteet per näkökulma sinun vastuualueellasi? 7. Mikä on nykytilamme suhteessa strategisiin tavoitteisiin? Mikä estää tai hidastaa em. tavoitteiden saavuttamista? 8. Mitkä ovat konkreettiset tavoitteemme, niitä kuvaavat mittarit ja tavoitetasot? 9. Millaisilla toimenpiteillä tavoitteet saavutetaan? (toimintasuunnitelma)

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.11.28 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O sivu 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN STRATEGIA 1 2. SASTAMALAN TOIMINTAMALLI 13 3. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen Muistio Raision kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 19.4.2013 Suunnittelup päällikkö Marja Riitta Pulkkinen 1 1. Tilaisuuden avaus Hallituksen puheenjohtaja Ari Leinonen toivotti osallistujat lämpimästi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 16.6..2008

Kaupunginhallitus 16.6..2008 YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2009-2015 Kaupunginhallitus 16.6..2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGIAPROSESSI 1.1. Mitä on strategia ja strateginen suunnittelu? 1 2. STRATEGIAPERUSTA 2 3. YLÖJÄRVEN VISIO

Lisätiedot

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 1 IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Toimintaympäristö muuttuu 3. Strategian laatiminen, toteuttaminen ja seuranta 4. Iin arvot ja toimintaperiaatteet 5. Iin visio 6. Tavoitteet

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016

ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016 ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016 Kaupunginvaltuusto 26.10.2009 Monipuolista palvelutarjontaa viihtyisässä ja luonnonläheisessä kulttuurikaupungissa. Strategian uudistamisprosessi Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I YLEISPERUSTELUT... 4 1. KAUPUNGIN ALUE... 4 2. VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT... 4 3. ELINKEINOT...

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus:

Lisätiedot

1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2012 talousarvio toteutui huomattavasti huonompana kuin alun perin budjetoitiin. Alkuperäisen talousarvion mukainen alijäämä oli 3,16 miljoonaa euroa ja tilinpäätöksessä

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 Kaupunginhallitus 18.6.2013 Valtuusto 19.6.2013 2 Aktiivinen Akaa hyvien yhteyksien ja viihtyisän asumisen kaupunki Kasvava Akaan kaupunki sijaitsee pääväylien varrella Etelä-Pirkanmaalla.

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 TALOUSARVIO 21 TALOUSSUUNNITELMA 21-212 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.29 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 21 TALOUSSUUNNITELMA 21-212 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O sivu 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 2.3. Jotta kukaan ei putoaisi

2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 2.3. Jotta kukaan ei putoaisi 1 Pormestariohjelma 2013-2016 Uusi Tampere, tervetuloa 1. Tampereen talous tasapainoon 1.1. Pohjalla kaksi alijäämäistä vuotta 1.2 Tavoitteena ylijäämäinen tulos 2015 1.3 Verotulojen turvallinen pohja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

Forssan seudun elinkeinopainotteinen

Forssan seudun elinkeinopainotteinen Forssan seudun elinkeinopainotteinen strategia 2007 Forssan seutu kasvua keskellä Päivitys 25.8.2008 Oy Tero Maksimainen & Kaj Työppönen Lisäykset 2007 ja päivitys 25.8.2008 FSKK, Kirsi Sippola Sisällysluettelo

Lisätiedot

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 2 Taloudelliset lähtökohdat... 14 2.1 Kansantalouden kehitysnäkymät... 14 2.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin Mikkeli

Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin Mikkeli Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin Mikkeli Mikkelin kaupunkistrategia 2014 2017 Kuva: Jere Lauha Kuva: Jere Lauha 1 Johdanto: Mikkeli tähtää parempaan hyvinvointiin kestävällä tavalla Mikkelin kaupunkistrategia

Lisätiedot