SKANSSI tavoitteena älykkäästi toimiva kaupunginosa kaavoitusarkkitehti Paula Keskikastari Turun kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SKANSSI tavoitteena älykkäästi toimiva kaupunginosa. 10.4.2013 kaavoitusarkkitehti Paula Keskikastari Turun kaupunki"

Transkriptio

1 SKANSSI tavoitteena älykkäästi toimiva kaupunginosa kaavoitusarkkitehti Paula Keskikastari Turun kaupunki

2 SKANSSIN ALUE Pinta-ala 85 hehtaaria, keskustasta noin 4 kilometriä Alueen vetovoimatekijöitä Kauppakeskus Skanssi Hyvät liikenneyhteydet Soraharjun maisemat ja luonto Helposti integroitavissa oleviin ulkoilureitteihin ja kevyenliikenteen reitistöihin

3 SUUNNITTELUN VAIHEITA Osayleiskaava valmistui 2000 Kauppakeskus aloitti toimintansa 2009 Ensimmäisiä asuinkortteleita alettiin rakentaa 2011 Joukkoliikenteen ja muiden tavoitteiden takia alueen asukasmäärää halutaan lisätä 2.500:sta 8.000:een asukkaaseen Rakennemalli ja maakuntakaava tukevat alueen tiivistämistä Kaupunginhallitus hyväksyi Teemat ja tavoitteet Yleissuunnitelman laatiminen Erilliset yhteistyöryhmät (mm energia-asiat)

4 ILMASTO- JA YMPÄRISTÖOHJELMA tavoitteena on vähentää asukaskohtaisia kasvihuonekaasupäästöjä 30 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. TURKU, ARVOT Asukas- ja asiakaslähtöisyys: osaaminen ja luovuus kestävä kehitys turvataan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti myös tulevien sukupolvien elämän mahdollisuudet tasapainoisella ja jatkuvalla muutoksella. yhteistyö: paikalliseen, seudulliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön panostetaan voimakkaasti.

5 SKANSSIN 10 TEEMAA 1. Älykäs rakennettu ympäristö: sähköisten palvelujen kehittäminen 2. Aluekokonaisuuden älykkäät energiaratkaisut 3. Ympäristöystävälliset liikenneratkaisut 4. Rakennussuunnittelu: energiaratkaisut, koerakentamiskohteet, rakennusmateriaalit 5. Työpaikkojen ja palvelujen sijoittuminen alueelle 6. Vesien hallinta osaksi kaupunkimiljöötä (hulevesi ja pohjavesi) 7. Virkistysalueiden korostaminen, ympäristörakentamisen prosenttiperiaate 8. Monipuolinen kaupunkirakenne 9. Jätehuollon kehittäminen / uudet jätehuoltoratkaisut 10. Aktiivinen kaavatalousnäkökulma Teemojen pohjalta laadittu TAVOITTEET alueelle teemat ja tavoitteet

6 yleissuunnitelma Kaupunkimaiset korttelit - Vaihtelevat rakennusmassat - Etelään suuntaaminen (aurinkoenergia) - Monipuolinen rakennuskanta Joukkoliikenneakselit: reitit, laatutaso, vuoroväli Pyöräily- ja kävelyreitit: sujuvuus, esteettömyys Autot: läpiajon rajoittaminen, pysäköintiratkaisut, vuokra-autot, sähköautojen huomioiminen

7 yleissuunnitelma Kaupunkipuisto: läheisyys ja toiminnallisuus Hulevedet: osana puistoa, osana rakentamista Energiaratkaisut: verkoston kehittäminen, pientuotanto Älykkäät palvelut: koko kaupungin haaste

8 ASUKAS HALUAA OLLA YLPEÄ Asukas haluaa olla ylpeä asumisestaan ja asuinympäristöstään. HUOLETON Teknisten ratkaisujen tulee olla helppoja, huomaamattomia. ILOINEN Ihminen valitsee mieluiten asioita jotka tekevät hänet iloiseksi.

9 SKANSSI Kokonaisvaltainen kaupunkisuunnitteluhanke, hyvä kaupunkisuunnittelu kaiken perustana Uusi tekniikka ja uudet palvelut apuna tavoitteiden saavuttamisessa Tavoitteet eivät voi olla irrallisia tai ristiriitaisia kaupungin muun maankäytön tavoitteiden kanssa Prosessin tuloksia pitää hyödyntää myös muussa kaupunkisuunnittelussa

10 ÄLYKKÄÄT PALVELUT - Koko kaupungin laajuinen asia AURINKOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN - Taloudellinen kannattavuus - Sovittaminen alueen ja rakennusten suunnitteluun ÄLYKKÄÄT ENERGIAVERKOT - Sähkö-, lämpö- ja kylmäverkko EKOLOGISET LIIKENNERATKAISUT - Kävelyn ja pyöräilyn edellytykset - Joukkoliikenne - Yhteisomistus-autot

11 ÄLYKKÄÄT PALVELUT Skanssin alue tulee toimimaan älykkäitten palvelujen alueena, kokeilukenttänä, moottorina. Älykkäitä palveluja voidaan kehittää kaikista palveluista, niin julkisista kuin yksityisistäkin. Älykkäät alueelliset terveyspalvelut koko kaupungin mittakaavassa ovat suuri mahdollisuus. Tarvitaan julkisen palvelun hankkeita, joissa palveluja aloitetaan kehittämään. Mahdollisimman pian. Tarvitaan konkreettisia lupauksia siitä, millaisia palveluja alueelle kehitetään.

12 Mallikortteli / PALVELUT Palvelutilat omassa korttelissa ja naapurikortteleissa Sosiaalinen etätyöpiste, jossa tekniikkaa ja seuraa. Älykkäät terveyspalvelut etähoitotilassa. Ulkotilat, piha + puisto Skanssin palvelut Hyvät alueelliset palvelut ja virkistysmahdollisuudet vähentävät liikenteen tarvetta ja parantavat kävelyn ja pyöräilyn osuuksia liikennemääristä

13 Mallikortteli / ENERGIA Rakennukset ovat energiatehokkaita. Kulutus on mittaroitu käyttäjäkohtaisesti: sähkö, lämpö, kylmä, vesi Aurinkopaneelit tuottavat sähköä. Korkeimmissa rakennuksissa on pieniä tuulivoimaloita. Aurinkokeräimet lämmittävät käyttövettä ja ylituotannolla lataavat lämpöä maalämpöputkistoon Älykäs kaukolämpöverkko osaa kytkeä maalämmön tukemaan kaukolämpöverkkoa silloin kun voimalakapasiteetti sitä tarvitsee Asukkaat näkevät omat ja yhtiön kulutustiedot kännykällään, sisäänkäynneissä on kulutustiedot näytöllä.

14 AURINKOENERGIA Saksa klo 12.00: 12,2 GW aurinkosähköä, Olkiluoto tuottaa MW (= 1,76 GW) max Saksa: Tämän vuoden aikana rakennettu uutta aurinkovoimaa hurjalla vauhdilla: tehoennätys vuonna 2011 oli 14 GW, 2012 jo 22 GW (22 GW teho vastaa noin 20 ydinvoimalaa) Paneelien hinnat pudonneet 25% vuodessa Kiinan massatuotannon ansiosta, kehitys jatkuu -> aurinkosähkön kannattavuus paranee

15 AURINKOENERGIA Suomessa 85% aurinkoenergiaa verrattuna pohjois- Saksaan Kattopinnat, parvekekaiteet, seinäpaneelit Älykäs sähköverkko antaa lisämahdollisuuksia Tarvitaan helppo tapa liittyä verkkoon ja myös myydä energiaa verkkoon: Plug and Play Skanssin ostoskeskukseen aurinkopaneeleja 2013 Imagoarvo, alueelle ja kaupungille Tuotekehitysarvo

16 Mallikortteli / LIIKENNE Rakenteellinen pysäköinti 80%, LP-alue kadunvarsi 20% Ratikkapysäkki (aluksi sähköbussi) on yhtä lähellä kuin parkkipaikkakin Autopaikkanormista saa helpotusta jos - Sitoutuu maksamaan joukkoliikenneliput asukkaille - Osallistuu alueellisen vuokra-autopalvelun tuottamiseen Parkkipaikat saattavat olla lähikorttelin pysäköintitalossa, jota laajennetaan tarpeen mukaan. Joka paikalla älykäs latauspiste. Pyöräparkit: sisätiloissa, esteetön pääsy, ikkunallinen tila

17 Mallikortteli / YMPÄRISTÖ Rakennusten katot ovat viherkattoja. Osa rakennuksista on puurakennuksia. Pihakannella kasvaa myös puita. Pihassa on myös yksityispihoja, yleisiä alueita ja yleisessä käytössä olevia puistoon liittyviä osia. Korttelipihan ja puiston välissä on senioriliikuntapuisto, josta taloyhtiö vastaa ja joka on yleisessä käytössä. Naapuripihassa on vastaavasti leikkikenttä tai pelikenttä.

18 ÄLYKÄS ENERGIAVERKKO Energiaverkon kehittäminen älykkäämmäksi on haaste joka on pakko toteuttaa jossain vaiheessa. Työtä tehdään jo. Älykkäässä energiaverkossa energian käyttöä, tuottamista ja varastointia ohjataan älykkäästi, jotta kulutus pienenee, kulutushuiput tasoittuvat ja päästöt vähenevät. Älykkyyttä tulee lisätä niin sähkö-, lämpö- kuin kylmäverkkoihinkin. Älykkyys mahdollistaa energian pientuotannon verkkoon sekä erilaisten järjestelmien yhteisen optimoinnin.

19 SIEMENS - YHTEISTYÖ Vaihe 1: Vaihe 2: Vaihe 3: Raitiotieselvitys: kiinteistöjen arvonnousu Selvitys kestävän kehityksen alueista Todennäköisesti syvennetään edellistä koskemaan vanhaa rakennuskantaa ja vanhoja alueita

20 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI YHTEISSAUNAT Rakentamiskustannukset ja mahdollinen säästö Oletukset Yhteissaunojen rakentamiskustannus / henkilö. Saunojen rakennusala yhteensä: Skanssi m 2 Yksityissaunojen rakentamiskustannus / henkilö. Saunojen rakennusala yhteensä : Skanssi m 2 Skanssin alueella säästö rakentamiskustannuksissa yhteensä 17,2 M (2.150 / asukas) Source: City of Turku; discussions with various stake-holders

21 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI YHTEISSAUNAT Energian kulutus & mahdolliset säästöt Oletukset Yksityissaunojen lämmittäminen: 1 x viikossa, 10 kwh / lämmitys, 1 sauna/ 3 asukasta Yhteissaunojen lämmittäminen: 3 x viikossa, 64 kwh / heating, 1 sauna/ 100 as Saunojen määrä: Skanssi: yksityistä tai 80 yhteissaunaa Energiakulutus Skanssissa yksityissaunat, Skanssi MWh / vuosi yhteissaunat, Skanssi 799 MWh / vuosi Lisäsäästöä tulee pienemmästä yleislämmityksen tarpeesta m 2 Skanssi. Sähkönkulutuksen huiput tasoittuvat. Kokonaissäästö 588 MWh / vuosi. (Skanssi)

22 RAITIOTIE / PYSÄKÖINTI Skanssi mukana Raitiotien yleissuunnittelussa Raitiotien imagoarvo alueelle olisi huomattava Reitin varrelle tarvitaan tehokasta rakentamista Toteutusaikataulujen yhteensovittaminen haastavaa Hyvä joukkoliikenne vähemmän parkkipaikkoja: rakenteellista autopaikkaa á 12.ooo maksaa % vähemmän autopaikkoja = säästöt

23 The study is organized in three main components Study Objectives Study Components To gain an understanding of the impacts of diverse new technologies on the urban image, planning and properties in Skanssi and more generally in Turku and other cities. To support the construction of sustainable city districts in Skanssi and Castle Town by developing a toolbox which outlines relevant technologies, policies and best practices Practices Technologies Financing 10 Reference districts selected and benchmarked against Skanssi goals Analysis of implemented good practices Analysis of implemented and planned concepts (incl. financing) Conclusions to be used by Turku Smart Grid technologies Smart services Waste management technologies Mobility planning and solutions (link of the district to the overall transport system Sustainability Evaluation as part of the district s planning process Diverse financing, ownership and business models for the implementation of new technologies and concepts Who finances, who implements, who owns? Local incentives and win-win arrangements Financial context in Finland and in the EU Economic incentives and financial conditions

24 Havainnekuva: Cederqvist & Jäntti arkkitehdit

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS 2014 ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 B2 Smart City 2 Puheenjohtaja: Johtaja Olli Sipilä, Pöyry Management Consulting Oy 12:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett Opinnäytetyö Syksy 2012 Rakennustekniikan

Lisätiedot

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Yhteenvedon rakenne Tämän raportin ensimmäinen osa sisältää

Lisätiedot

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Yhteenveto työpajojen ja seminaarien aineistoista 2 Tilaajan alkusanat Paikallisten resurssien entistä parempaan hyödyntämiseen energiantuotannossa Uusiutuvien

Lisätiedot

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS 2014 ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 A2 Smart City 1 Puheenjohtaja: Myyntijohtaja Jukka Soininen, ABB Oy 8:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 8:30

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun uudet yrityspuistot

Pääkaupunkiseudun uudet yrityspuistot Syksy 2012 Kaupunginjohtaja Aleksi Randell: Turun henkinen ilmapiiri kasvanut Turkuun uusia kaupunkikeskuksia Pääkaupunkiseudun uudet yrityspuistot Uudet energiamääräykset korostavat talotekniikkaa 4 6

Lisätiedot

JARI-PEKKA FLINCK UUSIUTUVAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUU- DET NURMI-SORILAN ALUEEN SUUNNITTELUSSA

JARI-PEKKA FLINCK UUSIUTUVAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUU- DET NURMI-SORILAN ALUEEN SUUNNITTELUSSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma JARI-PEKKA FLINCK UUSIUTUVAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUU- DET NURMI-SORILAN ALUEEN SUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: Lehtori Risto

Lisätiedot

JONI JÄRVENSIVU UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTANTOMAHDOLLISUUDET LÄNTISEN TAMPEREEN ALUEELLA. Diplomityö

JONI JÄRVENSIVU UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTANTOMAHDOLLISUUDET LÄNTISEN TAMPEREEN ALUEELLA. Diplomityö JONI JÄRVENSIVU UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTANTOMAHDOLLISUUDET LÄNTISEN TAMPEREEN ALUEELLA Diplomityö Tarkastaja: professori Risto Raiko Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

HELSINGIN ILMASTOTIEKARTTA Kohti hiilineutraalia ja ilmastoon sopeutunutta kaupunkiamme

HELSINGIN ILMASTOTIEKARTTA Kohti hiilineutraalia ja ilmastoon sopeutunutta kaupunkiamme LISÄTIETOA www.stadinilmasto.fi www.hel.fi/ymk jari.viinanen@hel.fi HELSINGIN ILMASTOTIEKARTTA Kohti hiilineutraalia ja ilmastoon sopeutunutta kaupunkiamme HELSINGIN ILMASTOTIEKARTTA kertoo, kuinka Helsingistä

Lisätiedot

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja vähentämisen kustannustehokkaat toimenpiteet 14.4.2014 Erkka Ryynänen, Laura Oja ja Iivo Vehviläinen Gaia Consulting Oy Olli-Pekka

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

JARI MATTILA SOSIAALISESTI KESTÄVÄN ASUINALUEEN PALVELUMALLI. Diplomityö

JARI MATTILA SOSIAALISESTI KESTÄVÄN ASUINALUEEN PALVELUMALLI. Diplomityö JARI MATTILA SOSIAALISESTI KESTÄVÄN ASUINALUEEN PALVELUMALLI Diplomityö Tarkastaja: professori Harry Edelman Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5. maaliskuuta

Lisätiedot

Kuntien infrarakentaminen

Kuntien infrarakentaminen Infrarakentaminen muutoksessa osa 5 Kuntien infrarakentaminen 30.4.2013 Terttu Vainio, VTT Eero Nippala, TAMK 2 Raportin nimi Infrarakentaminen muutoksessa, osa 5 - Kuntien infrarakentaminen Asiakkaat

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen . Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen. Julkaisija: Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

tekninen- ja ympäristötoimiala Petri Peltonen Alueellisen energiatehokkuuden lisääminen rakennetussa kulttuuriympäristössä Kiveriön pientaloalueella

tekninen- ja ympäristötoimiala Petri Peltonen Alueellisen energiatehokkuuden lisääminen rakennetussa kulttuuriympäristössä Kiveriön pientaloalueella tekninen- ja ympäristötoimiala Petri Peltonen Alueellisen energiatehokkuuden lisääminen rakennetussa kulttuuriympäristössä Kiveriön pientaloalueella Tiivistelmä Lahden kaupungin strategisena päämääränä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Sähköautojen latausverkon yleissuunnittelu

Sähköautojen latausverkon yleissuunnittelu Ünsal Yurdakul Sähköautojen latausverkon yleissuunnittelu Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 5.12.2013 Työn

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

n:o 1 2015 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET

n:o 1 2015 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET n:o 1 2015 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET 1 Sisällys Puheenjohtajalta... 2 Energia- ja ilmastoasiat yhä tärkeämpiä... 3 Haluaisitko palasen aurinkovoimalasta?... 8 Mistä energiaa vuonna

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Katsaus heinäkuu-joulukuu 2008 Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 hyväksyttiin YTV-kaupungeissa alkuvuodesta 2008. Ilmastotyöhön on tartuttu ja toimia hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Kuntien hiilitasekartoitus osa 2

Kuntien hiilitasekartoitus osa 2 Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 10/2014 Kuntien hiilitasekartoitus osa 2 Hiilitaselaskuri ja toimenpidevalikoima Jussi Rasinmäki (Simosol Oy) ja Riina Känkänen (Ramboll Finland Oy) Helsingin

Lisätiedot

- luonnon prosesseihin sitoutuva asuinaluesuunnitelma Mikkelin Riuttaan

- luonnon prosesseihin sitoutuva asuinaluesuunnitelma Mikkelin Riuttaan ELÄMÄÄ METSÄSSÄ - luonnon prosesseihin sitoutuva asuinaluesuunnitelma Mikkelin Riuttaan Diplomityö Maiju Suomi 2013 Valvoja: Pekka Heikkinen Ohjaaja: Kimmo Lylykangas Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004

Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004 Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004 Kuva: Laura Suhonen 1 Sisällysluettelo Turun kaupunki 2004... 4 Turun kaupunkiorganisaatio... 4 Kestävän kehityksen politiikka... 5 Kohti kestävää

Lisätiedot

Kirsi martink auppi (toim.)

Kirsi martink auppi (toim.) Kirsi martink auppi (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, SITR A JA TEKES Kirsi martink auppi (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, SITR A JA TEKES Helsinki 2010 Julkaisijat: ympäristöministeriö, Sitra ja Tekes Kansi:

Lisätiedot

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 ESIPUHE Työssä on laadittu Otaniemeen suositus autopaikkojen laskentaohjeeksi (pysäköintinormi) sekä siihen liittyvä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

KAUPPAKESKUSTEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITTELUOPAS Riikka Poutanen

KAUPPAKESKUSTEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITTELUOPAS Riikka Poutanen KAUPPAKESKUSTEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITTELUOPAS Riikka Poutanen Teknillisen korkeakoulun yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksella professori Timo Ernvallin valvonnassa tehty diplomityö. 2 TEKNILLINEN

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot