Installations- og brugervejledning

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Installations- og brugervejledning"

Transkriptio

1 1200 FC 12/10/99 2:42 pm Page 1 Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0021

2 Fin 1200 intro 12/10/99 3:46 pm Page i VŠrikuvanlukija Kaikki oikeudet pidštetššn. MitŠŠn tšmšn julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa hakujšrjestelmššn eikš lšhettšš missššn muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, ŠŠnittŠmŠllŠ eikš muullakaan tavalla ilman SEIKO EPSON CORPORATIONilta edeltšvšsti hankittua kirjallista lupaa. EPSONilla ei ole patenttioikeuksien nojalla minkššnlaista korvausvelvollisuutta tšssš opaskirjassa annettujen tietojen kšytšn suhteen. EPSON ei myšskššn ole korvausvelvollinen sellaisten vahinkojen suhteen, jotka mahdollisesti aiheutuvat tšmšn opaskirjan sisšltšmien tietojen hyšdyntšmisestš. SEIKO EPSON CORPORATION tai sen tytšryhtišt eivšt ole vastuussa tšmšn tuotteen hankkijalle eivštkš kolmansillekaan osapuolille mistššn nšille mahdollisesti koituvista vahingoista, kustannuksista tai kuluista, jotka aiheutuvat onnettomuudesta, tšmšn tuotteen vššrinkšytšstš tai siihen tehdyistš luvattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista. SEIKO EPSON CORPORATION ja sen tytšryhtišt eivšt ole vastuussa mistššn vahingoista tai vaikeuksista, jotka aiheutuvat muiden lisšvarusteiden tai kulutustarvikkeiden kuin SEIKO EPSON CORPORATIONin ilmoittamien alkuperšisten EPSON-tuotteiden tai EPSON-hyvŠksynnŠn saaneiden tuotteiden kšytšstš. EPSON on SEIKO EPSON CORPORATIONin rekisteršimš tavaramerkki. IBM ja PS/2 ovat International Business Machines Corporationin rekisteršimiš tavaramerkkejš. Macintosh on Apple Computer Inc. -yhtišn rekisteršimš tavaramerkki. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteršimiš tavaramerkkejš. Presto! on NewSoft Technology Corporationin rekisteršimš tavaramerkki. Yleinen huomautus: TŠssŠ opaskirjassa esiintyviš muita tuotenimiš on kšytetty vain tunnistusmielessš; ne voivat olla kyseiset tuotenimet omistavien yritysten tavarame rkkejš. TekijŠnoikeus 1999 SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japani. Suomi Painettu uusiopaperille KŠyttšopas i

3 Fin 1200 intro 12/10/99 3:46 pm Page ii Vakuutus mššršystenmukaisuudesta Valmistaja: Osoite: SEIKO EPSON CORPORATION 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken JAPANI Edustaja: EPSON EUROPE B.V. Osoite: Prof. J.H. Bavincklaan , AT Amstelveen, HOLLANTI Vakuutamme tšten, ettš tuote: Tuotteen nimi: Malli: Kuvanlukija G752A/G752B tšyttšš seuraavien direktiivien ja normien asettamat vaatimukset: Direktiivi 89/336/ETY: Direktiivi 73/23/ETY: EN luokka B EN EN EN IEC IEC IEC EN HeinŠkuu 1999 H. Horiuchi PŠŠjohtaja EPSON EUROPE B.V. ii

4 Fin 1200 intro 12/10/99 3:46 pm Page iii SisŠllysluettelo Turvaohjeita TŠrkeitŠ turvaohjeita Varoitus, Muistutus, Huomautus ENERGY STAR toiminta-ajatuksen noudattaminen Luku 1 Lukijaan perehtyminen Toiminteet Lukijan poistaminen pakkauksesta Lukijan osat Merkkivalot ja painikkeet LisŠvarusteet Luku 2 Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi Lukijan sijoituspaikan valinta SCSI-liitŠntŠkortin asennus Kantolukon avaaminen Lukijan kytkentš verkkovirtaan Alustus Lukijan (SCSI) kytkentš tietokoneeseen SCSI-liitŠntšjen ymmšrtšminen SCSI:n ID-numeron asettaminen PŠŠtevastuskytkimen asetus Lukijan kytkentš Virran kytkentšmenettely Virran katkaisumenettely Lukijan (USB) kytkentš tietokoneeseen USB-liitŠntšjen ymmšrtšminen Lukijan kytkentš Lukijaohjelmiston asennus Suomi iii

5 Fin 1200 intro 12/10/99 3:46 pm Page iv Luku 3 Ohjelmiston asennus JŠrjestelmŠŠ koskevat vaatimukset PC:t Macintosh-tietokoneet ja SCSI-malli Macintosh-tietokoneet ja USB-malli Lukijaohjelmiston asennus (Windows) Windows Windows 95 ja Windows NT Siirtyminen Windows 95:stŠ Windows 98:aan Lukijaohjelmiston asennus (Macintosh) NŠyttšruudun hienosšštš Luku 4 Lukijan kšyttš Lukumenettely Asiakirjan sijoittaminen lukijaan Suojakannen irrotus paksuja tai isokokoisia asiakirjoja varten EPSON TWAINin kšynnistys Kuvan lukeminen Lukeminen helpon valikon avulla Lukeminen pidemmšlle kehitetyn valikon avulla Luetun kuvan tallennus Luenta kšynnistyspainiketta painaen Luku 5 KŠynnistyspainikkeen kšyttš KŠynnistyspainiketoiminto PageManager for EPSON Kohdesovellukset Scan Buttons -palkissa Sovelluksen mššrittšminen kšynnistyspainikkeelle Sovellusten lisššminen Scan Buttons -palkkiin Uusien sovellusten rekisteršinti EPSON lukijamonitorin asettelu KŠynnistyspainiketoiminnon asettelu (Windows 98) iv

6 Fin 1200 safety 12/10/99 4:20 pm Page 1 Turvaohjeita TŠrkeitŠ turvaohjeita Lue huolellisesti kaikki alla annetut ohjeet ja pidš ne hyvšssš tallessa vastaista tarvetta varten. Noudata kaikkia lukijaan merkittyjš varoituksia ja ohjeita. Irrota lukija verkkovirrasta ennen sen puhdistamista. KŠytŠ puhdistukseen pelkšstššn kosteaa liinaa. Varo, ettei lukijalle pššse kaatumaan mitššn nestettš. lš sijoita lukijaa epšvarmalle alustalle taikka lšhelle lšmpšpatteria tai muuta lšmmšnlšhdettš. KŠytŠ yksinomaan lukijan tehokilven mukaista virtalšhdettš. Kytke kaikki laitteet kunnolla maadoitettuun pistorasiaan. VŠltŠ kšyttšmšstš sellaisten virtapiirien pistorasioita, joihin on jo kytketty jatkuvasti pššlle ja pois kytkeytyviš laitteita kuten kopiokone tai ilmastointilaite. lš kšytš vahingoittunutta tai hankautunutta liitšntšjohtoa. Jos lukijan yhteydessš kšytetššn jatkojohtoa, varmistaudu, ettei jatkojohdon všlityksellš verkkoon kytkettyjen laitteiden yhteenlaskettu ampeerimššrš ylitš johdon virrankestoa. Varmista myšs, ettei kaikkien samaan seinškoskettimeen kytkettyjen laitteiden yhteenlaskettu ampeerimššrš ylitš seinškoskettimen virrankestoa. lš yritš suorittaa lukijalle muita kuin KŠyttšoppaassa erityisesti selostettuja huoltotoimia. Irrota lukija verkkovirrasta ja anna huoltaminen vaaditun pštevyyden omaavan huoltohenkilšstšn tehtšvšksi seuraavissa tilanteissa: Suomi Turvaohjeita 1

7 Fin 1200 safety 12/10/99 4:20 pm Page 2 Jos liitšntšjohto tai pistorasia on vahingoittunut; jos lukijaan on kaatunut jotakin nestettš; jos lukija on pššssyt putoamaan tai sen kotelo on vaurioitunut; jos lukija ei toimi normaalilla tavalla tai jos sen suorituskyky on huomattavasti heikentynyt. ( lš puutu muihin kuin niihin sšštšlaitteisiin, joiden tehtšvš on selostettu kšyttšohjeissa.) Jos lukijaa on tarkoitus kšyttšš Saksassa, on pantava merkille seuraavat seikat: RiittŠvŠn oikosulku- ja ylivirtasuojan antamiseksi lukijalle on rakennuksen verkkoliitšnnšt varustettava 16 ampeerin virrankatkaisimella. Bei Anschlu des Druckers an die Stromversorgung mu sichergestellt werden, da die GebŠudeinstallation mit einem 16 A- óberstromschalter abgesichert ist. Varoitus, Muistutus, Huomautus Varoituksia tšytyy noudattaa tarkoin mahdollisten henkilšvahinkojen všlttšmiseksi. Muistutukset tšytyy huomioida mahdollisten laitevaurioiden všlttšmiseksi. Huomautukset sisšltšvšt lukijan kšyttššn liittyviš tšrkeitš tietoja ja kšytšnnšn vinkkejš. 2 Turvaohjeita

8 Fin 1200 safety 12/10/99 4:20 pm Page 3 ENERGY STAR toiminta-ajatuksen noudattaminen ENERGY STAR -ohjelmaan osallistuvana yrityksenš EPSON on varmistanut, ettš tšmš tuote tšyttšš energiansššstšn osalta ENERGY STAR -normit. KansainvŠlinen ENERGY STAR -konttorikoneohjelma on tieto- ja konttorikoneteollisuuden piiriin muodostettu vapaaehtoinen ryhmittymš, joka pyrkii edistšmššn energiaa sššstšvien henkilškohtaisten tietokoneiden, monitorien, kirjoittimien, faksien, kopiokoneiden ja lukijoiden kšyttššnottoa energiankehityksestš aiheutuvan ilmansaasteen všhentšmiseksi. Suomi Turvaohjeita 3

9 Fin 1200 safety 12/10/99 4:20 pm Page 4 4 Turvaohjeita

10 Fin 1200 ch1 12/10/99 3:30 pm Page 1-1 Luku 1 Lukijaan perehtyminen 1 Toiminteet Lukijan poistaminen pakkauksesta Lukijan osat Merkkivalot ja painikkeet LisŠvarusteet Suomi Lukijaan perehtyminen 1-1

11 Fin 1200 ch1 12/10/99 3:30 pm Page 1-2 Toiminteet EPSON-lukijat Perfection 1200U / Perfection 1200S / Perfection 1200PHOTO tarjoavat seuraavat toiminteet: Optinen resoluutio 1200 dpi (pistettš/tuuma) tavallisessa luvussa ja 2400 dpi yksityiskohtaisessa luvussa (micro step for sub scanning) (syšttš 36 bittiš, tulostus 24 bittiš). KŠynnistyspainikkeella tapahtuva pikaluku. Kevytrakenteinen, lukualue A4/kirjekoko. MonivŠri- tai harmaa-asteikkoluku. Kuvien tulostuksessa on kšytettšvissš yli 16 miljoonaa všriš tai jopa 256 harmaan eri sšvyš. EPSON TWAINin avulla on mahdollista hyšdyntšš erittšin tarkoin lukijan kaikkia pitkšlle kehitettyjš ominaisuuksia. EPSON TWAINin Unsharp Mask -lisštoiminne teršvši kuvan automaattisesti, niin ettš kaikki yksityiskohdat nškyvšt selkeinš. EPSON TWAINin De-screening-ohjelma poistaa automaattisesti eitoivottavat lšikekuviot luetuista kuvista parantaen siten tulostuksen laatua. AAS-toiminteen (Auto Area Segmentation) avulla voit erottaa tekstin sivulal olevista valokuvista, jolloin harmaa-asteikkoa kšyttšvšt kuvat tulostuvat selkešmpinš ja tekstin tunnistus tapahtuu tarkemmin. Mallissa Perfection 1200PHOTO on erityinen filmiadapteri, jonka avulla voidaan lukea myšs filminegatiiveja ja -dioja. Filmiadapteri on saatavaissa lisšvarusteena malleihin Perfection 1200S ja Perfection 1200U. LisŠvarusteena on saatavissa myšs automaattinen asiakirjojen syšttšlaite, jonka avulla sivujen luku tapahtuu yhtšjaksoisesti. 1-2 Lukijaan perehtyminen

12 Lukijaan perehtyminen 1-3 Suomi Lukijan poistaminen pakkauksesta Lukijoiden Perfection 1200U / Perfection 1200S / Perfection 1200PHOTO mukana toimitetaan CD-ROMit, joihin sisšltyy lukijaa kšyttšvš ajuriohjelma sekš joitakin lisštarvikkeita riippuen siitš, mistš mallista on kysymys. liitšntšjohto USB-liitŠntŠkaapeli (vain mallit USB ja PHOTO) lukija SCSI-liitŠntŠkortti (vain SCSI-malli) SCSI-liitŠntŠkaapeli (vain SCSI-malli) Malli Perfection 1200PHOTO e? e? h? h? h? h? h? h? e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee?? e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee?? e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e??????????ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e g g g g g g filminpitimet filmiadapteria varten filmiadapteri (kšytetššn EPSON Instant Photo Print - toiminteen yhteydessš) Fin 1200 ch1 12/10/99 3:30 pm Page 1-3

13 Fin 1200 ch1 12/10/99 3:30 pm Page 1-4 Huom: Mallin Perfection 1200PHOTO mukana toimitetaan filmiadapteri, joka on saatavissa lisšvarusteena malleihin Perfection 1200S / Perfection 1200U. LiitŠntŠjohto voi hankintamaasta riippuen olla jo valmiiksi lukijaan kiinnitettynš. Myšs AC-pistokkeen muoto vaihtelee; sen vuoksi on varmistauduttava, ettš koneen mukana toimitettu pistoke on muodoltaan juuri suomalaiseen sšhkšverkkoon sopiva. Lukijan osat asiakirjan suojakansi kelkka (lepoasennossa) asiakirjan lukualusta kantolukko kšyttšpainike kšynnistyspainike toiminnan merkkivalo 1-4 Lukijaan perehtyminen

14 9 Fin 1200 ch1 12/10/99 3:30 pm Page 1-5 SCSI-malli SCSI-pŠŠtevastuskytkin SCSI ID -kiertokytkin lisšlaiteliitin 1 SCSI-liitŠntŠvastikkeet AC-sisŠŠnmeno Suomi Malli USB (ja Photo) USB-liitŠntŠvastike lisšlaiteliitin AC-sisŠŠnmeno Lukijaan perehtyminen 1-5

15 Fin 1200 ch1 12/10/99 3:30 pm Page 1-6 Merkkivalot ja painikkeet Lukijassa on yksi merkkivalo ja kaksi painiketta. Merkkivalo Toimintatapa (vilkkuu hitaasti) (vilkkuu nopeasti) VŠri VihreŠ VihreŠ Punainen tai oranssi Ei tule kysymykseen Lukijan tila Alustaa tai lukee parhaillaan. Valmis kuvanluentaan. On tapahtunut virhe. Lukijan virta ei ole pššllš. = pššllš, = pois pššltš, = vilkkuu 1-6 Lukijaan perehtyminen

16 Fin 1200 ch1 12/10/99 3:30 pm Page 1-7 Painikkeet Painike KŠyttš TehtŠvŠ Kytkee ja katkaisee lukijan virran. KŠynnistys Laitekytkin, jolla suoritetaan luku ja siirretššn luettu kuva valittuun sovellusohjelmaan. TŠmŠn toiminteen hyšdyntšmiseksi tarvitaan asetteluohjelma. Tarkempia ohjeita on luvussa 3. LisŠvarusteet Voit lisštš lukijasi monipuolisuutta seuraavilla valinnaisilla lisšvarusteilla. Tarkempia tietoja nšiden lisšvarusteiden kšytšstš on tšmšn kšyttšoppaan luvussa 6. Automaattinen asiakirjojen syšttšlaite (B81314*) Tarkoitettu ensisijaisesti optiseen kirjainmerkkien tunnistukseen (OCR) perustuvaan luentaan. Automaattisen asiakirjojen syšttšlaitteen avulla on mahdollista lukea automaattisesti jopa 20 sivua ja kšyttšš luettua tekstiš sitten tekstinkšsittelyohjelmassa aivan kuin olisit kirjoittanut tekstin itse. Filmiadapteri (B81317*) Filmiadapterin avulla voit lukea lšpikuultavaa materiaalia, lšhinnš 35 mm diapositiiveja ja filmiliuskoja. Filmiadapterin suuren lukualueen ansiosta voidaan lukea jopa 10 x 12,5 cm:n kokoista filmiš. Huom: TŠhti tarkoittaa tuotenumeron viimeistš merkkiš, joka vaihtelee eri maiden všlillš. Suomi Lukijaan perehtyminen 1-7

17 Fin 1200 ch1 12/10/99 3:30 pm Page Lukijaan perehtyminen

18 Fin 1200 ch2 12/10/99 3:34 pm Page 2-1 Luku 2 Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi 2 Lukijan sijoituspaikan valinta SCSI-liitŠntŠkortin asennus Kantolukon avaaminen Lukijan kytkentš verkkovirtaan Alustus Lukijan (SCSI) kytkentš tietokoneeseen SCSI-liitŠntšjen ymmšrtšminen SCSI:n ID-numeron asettaminen PŠŠtevastuskytkimen asetus Lukijan kytkentš Virran kytkentšmenettely Virran katkaisumenettely Lukijan (USB) kytkentš tietokoneeseen USB-liitŠntšjen ymmšrtšmine Lukijan kytkentš Lukijaohjelmiston asennus Suomi Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi 2-1

19 Fin 1200 ch2 12/10/99 3:34 pm Page 2-2 Lukijan sijoituspaikan valinta Lukijan sijoituspaikkaa valittaessa on noudatettava seuraavia ohjeita: Lukija tšytyy sijoittaa tasaiselle, tukevalle alustalle. Lukija ei toimi kunnollisesti, jos se on kallellaan tai vinossa. Aseta lukija niin lšhelle tietokonetta, ettei niiden všlinen liitšntšjohto tule liian tiukalle. Sijoita lukija lšhelle sellaista seinšrasiaa, ettš sen pistoke on helppo irrottaa. Huomautus ranskankielisille kšyttšjille: Placez le scanner pr s d'une prise de courant o la fiche peut tre džbranchže facilement. JŠtŠ riittšvšsti tilaa lukijan taakse johtoja varten ja sen ylšpuolelle asiakirjan suojakannen nostoa varten. 2-2 Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi

20 Fin 1200 ch2 12/10/99 3:34 pm Page mm 90 mm* 100 mm tai enemmšn 287 mm 427 mm *Asiakirjan suojakansi suljettuna PidŠ lukija poissa sellaisista paikoista, missš se voi joutua alttiiksi kuumuudelle ja kosteudelle tai pššstš likaantumaan tai pšlyttymššn pahoin. Lukijaa ei myšskššn pidš kšyttšš eikš sšilyttšš paikassa, missš lšmpštila ja kosteus vaihtelevat kovin nopeasti. Lukija on pidettšvš suojassa suoralta auringonpaisteelta ja voimakkaalta valolta. VŠltŠ paikkoja, joissa lukija voi joutua alttiiksi iskuille tai tšrinšlle. Suomi Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi 2-3

21 Fin 1200 ch2 12/10/99 3:34 pm Page 2-4 SCSI-liitŠntŠkortin asennus Koskee vain mallin Perfection 1200S kšyttšjiš. Jollei tietokoneessa jo ole SCSI-korttia asennettuna, siihen on ennen lukijan ajurin ja ohjelmasovellusten asentamista asennettava SCSI-kortti ja SCSI-ohjelmisto. Jos tietokoneesi on SCSI-liitŠnnŠllŠ varustettu Macintosh tai jos PC:hesi tai Macintoshiisi on jo asennettu SCSI-kortti, voit siirtyš suoraan seuraavaan kohtaan. Huom: Tarkempia tietoja on SCSI-kortin mukana toimitettavassa asennusoppaassa. 1. Katkaise tietokoneen ja mahdollisten oheislaitteiden virta. Irrota virtapistokkeet seinšrasioista ja irrota sen jšlkeen kaikki liitšntšjohdot tietokoneesi takapaneelista. 2. Irrota tietokoneen kansi. Muistutus: Staattinen sšhkš voi vahingoittaa elektroniikkakomponentteja. Poista staattinen sšhkš koskettamalla tietokoneen metallista runkoa ennen kuin kšsittelet mitššn tietokoneen piirilevyjen liitšntškorteista. 3. Sijoita liitšntškortti asianomaiseen laajennuspaikkaan ja kiinnitš se sitten kiinnitysruuvilla. 4. KiinnitŠ tietokoneen kansi takaisin paikalleen ja kytke kaikki johdot uudelleen. 2-4 Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi

22 Fin 1200 ch2 12/10/99 3:34 pm Page 2-5 Kantolukon avaaminen Ennen lukijan liittšmistš virtalšhteeseen on avattava sen kantolukko. 1. Aseta lukija tasaiselle, vakaalle alustalle sen takaosa itseesi pšin. 2. KierrŠ oikeassa laidassa oleva kantolukko auki kolikolla tai vastaavalla esineellš alla esitetyllš tavalla. Huom: Jos et saa kantolukkoa kiertymššn liiallisen vššntšvastuksen vuoksi, liitš lukija verkkovirtaan, ja kun kelkassa oleva loistevalolamppu alkaa vilkkua, irrota lukija verkkovirrasta ja yritš uudelleen. Katso seuraavassa kohdassa annettuja, lukijan kytkentšš koskevia ohjeita. KierrŠ kantolukko takaisin kiinni, kun kannat lukijaa. Suomi Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi 2-5

23 Fin 1200 ch2 12/10/99 3:34 pm Page 2-6 Lukijan kytkentš verkkovirtaan 1. Varmistaudu, ettš lukijasta on katkaistu virta. Virta on katkaistuna, kun kšyttšpainike ei ole painettuna sisššn etupaneelin pintaa syvemmšlle. 2. Jos litšntšjohto ei ole kiinni lukijassa, kytke se lukijan takaosassa olevaan AC-vastikkeeseen ja kytke sen toinen pšš kunnollisesti maadoitettuun pistorasiaan. Muistutus: Lukijan jšnnitettš ei voi muuttaa. Jos lukijan takaosassa olevassa tehokilvessš ei mainita Suomen olojen mukaista jšnnitettš, kššnny asiassa myyjšliikkeen puoleen. lš siis kytke pistoketta seinšrasiaan. 2-6 Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi

24 Fin 1200 ch2 12/10/99 3:34 pm Page 2-7 Alustus Ennen lukijan kytkentšš tietokoneeseen on suoritettava seuraavat toimenpiteet ja varmistettava siten, ettš lukija toimii kunnollisesti. 1. Avaa asiakirjan suojakansi, niin ettš nšet kuinka lukija toimii alustusvaiheen (ensikšynnistyksen) aikana. 2. Kytke lukijaan virta painamalla kšyttšpainiketta. Toiminnan merkkivalo alkaa tšllšin vilkkua. 3. Varmistaudu, ettš kelkassa oleva loistevalolamppu syttyy ja kelkka itse siirtyy jonkin matkaa. 4. Merkkivalolamppu jšš palamaan merkiksi siitš, ettš lukija on kšynyt lšpi alustavat kšynnistysvaiheet. 5. Katkaise lukijan virta. Jos lukija ei toimi selostetulla tavalla, varmistaudu, ettš liitšntšjohto on kytketty kunnolla ja ettš kantolukko on avattu; yritš sitten uudelleen. Suomi Muistutus: Odota aina lukijan virtaa katkaistessasi ainakin 10 sekuntia ennen kuin kytket sen uudelleen. Lukija voi vahingoittua, jos sen virta kytketššn ja katkaistaan liian lyhyin aikavšlein. Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi 2-7

25 Fin 1200 ch2 12/10/99 3:34 pm Page 2-8 Huom: Kun lukija on kšyttšvalmis, loistevalolamppu jšš palamaan.lukijan loistevalolamppu sammuu kuitenkin, jollei tietokone anna lukijalle 14 minuuttiin mitššn kšskyš. Lukijan (SCSI) kytkentš tietokoneeseen TŠssŠ kohdassa on annettu ohjeet, jotka koskevat SCSI-mallisen lukijan kytkentšš tietokoneeseen; lue ne tarkoin. PC:n kšyttšjšt: Jollei PC:ssŠ ole SCSI-korttia valmiiksi asennettuna, siihen tšytyy asentaa lukijan mukana toimitettu kortti sekš SCSI-ajuriohjelmisto. Asenna SCSI-kortti noudattaen sen mukana toimitettuja ohjeita. Katso myšs sivulla 2-4 olevaa kohtaa "SCSI-liitŠntŠkortin asennus". Jos PC:ssŠ jo on toiminnassa oleva SCSI-kortti, kytke lukija seuraavassa kohdassa selvitetyllš tavalla. Huom: Tietokoneeseen on asennettava SCSI-ajuri, joka yleensš sisšltyy kšyttšjšrjestelmiin Windows 95, 98 tai NT (katso jšrjestelmšš koskevissa asiakirjoissa annettuja ohjeita), tai ajuri, joka on mainittu SCSI-kortin asennusohjeissa. Voit pšivittšš jšrjestelmšssšsi jo asennettuna olevan SCSI-ajurin asentamalla lukijaohjelmistoromppuusi (CD-ROM) sisšltyvšn EZ- SCSI-ohjelman. Tarkempia tietoja on annettu EZ-SCSI-ohjelmaa koskevassa lukutiedostossa Readme. 2-8 Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi

26 Fin 1200 ch2 12/10/99 3:34 pm Page 2-9 Macintoshin kšyttšjille: Macintoshissasi saattaa olla SCSI-portti, mutta se riippuu siitš, mitš vuosimallia tietokoneesi on. Jos tietokoneesi on uusi Power Macintosh G3, siihen tšytyy asentaa lukijan mukana toimitettu SCSI-kortti ja ajuri noudattaen niiden mukana annettuja ohjeita. Katso myšs sivulla 2-4 olevaa kohtaa "SCSI-liitŠntŠkortin asennus". Lukijan mukana toimitetun SCSI-kortin SCSI-ajuri sisšltyy lukijaohjelmistoromppuun (CD-ROM). Tarkempia tietoja on annettu lukutiedostossa README FIRST. Lukijan ja tietokoneen všlinen kytkentš suoritetaan noudattaen jšljempšnš annettuja ohjeita. Huom: Uusin ajuri on ehkš mahdollista poimia suoraan SCSI-kortin valmistajan veppisivulta. SCSI-liitŠntšjen ymmšrtšminen Lue seuraavat kohdat selvittššksesi kuinka SCSI-laitteet asetellaan kšyttšvalmiiksi ja tarvitsetko mahdollisesti ylimššršisiš SCSI-kaapeleita. Ketjutus SCSI-liitŠnnŠn avulla tietokoneeseen on mahdollista kytkeš enintššn seitsemšn eri laitetta (kuten lukija, kovalevy, CD-ROM tms) hydyntšen ns. "daisy chain" eli ketjutusmenetelmšš. Vain ketjun ensimmšinen SCSI-laite kytketššn tietokoneeseen; kaikki muut laitteet kytketššn johonkin toiseen SCSI-laitteeseen. Suomi Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi 2-9

27 Fin 1200 ch2 12/10/99 3:34 pm Page 2-10 SCSI-kaapelit Voit joutua hankkimaan SCSI-kaapeleita ennen kuin saat SCSI-ketjusi kšyttšvalmiiksi. Varmista, ettš SCSI-kaapelinliittimet ovat yhteensopivia laitteittesi kanssa; se riippuu SCSI-laitteen ja SCSI-liitŠntŠkortin valmistemerkistš. SCSI ID ja pšštevastus Kullakin laitteella on oma SCSI ID-numeronsa: tietokone on yleensš numero 7 ja kaikilla muilla laitteilla tšytyy olla jokin muu numero všlillš LisŠksi ketjun ensimmšisen ja viimeisen laitteen (tietokonetta lukuun ottamatta) tšytyy olla varustetut pšštevastuksella. MissŠŠn muussa laitteessa ei saa olla pšštevastusta; jos niissš on pšštevastus, se tšytyy kytkeš pois toiminnasta tai poistaa kokonaan. SCSI:n ID-numeron asettaminen Lukijan SCSI:n ID-numeron oletusarvo on 2. SCSI ID -kiekko on sijoitettu lukijan takaosaan Jos lisššt lukijan jšrjestelmššn, jossa jollakin SCSI-laitteella on jo SCSI:n ID-numerona 2, muuta ID-numeroksi kiekkoa kiertšmšllš jokin numero, joka ei vielš ole kšytšssš. KŠytŠ apuna seuraavaa taulukkoa Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi

28 Fin 1200 ch2 12/10/99 3:34 pm Page 2-11 ID ,9 Saatavuus Ei saatavissa Macintoshiin Ei suositeta Windowsiin Ei suositeta Ei saatavissa Macintoshiin Ei ehkš saatavissa Windowsiin Ei saatavissa Kuvaus KŠytetŠŠn kovalevylle KŠytetŠŠn yleensš kovalevylle KŠytetŠŠn yleensš kovalevylle Lukijan tehdasasetus Ei saatavissa jos Macintoshissa on sisššnrakennettu CD-ROM KŠytetŠŠn aina Macintoshille itselleen KŠytetŠŠn yleensš SCSI-kortille Ei valita koskaan* *Lukija ei toimi, jos valitaan tšmš Muistutus: lš aseta SCSI ID-numeroksi numeroa, joka on jo annettu jollekin muulle laitteelle; silloin tietokone, lukija ja muut laitteet eivšt toimi kunnolla. Suomi Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi 2-11

29 Fin 1200 ch2 12/10/99 3:34 pm Page 2-12 PŠŠtevastuskytkimen asetus Lukijassa on sisššnrakennettu pšštevastus, jonka avulla SCSI-laitteet pystyvšt viestimššn kunnolla keskenššn. Voit joutua muuttamaan pšštevastuskytkimen asetuksen tietokonejšrjestelmšn mukaiseksi. Huom: lš kšytš ulkopuolista pšštevastusta. PŠŠtevastuskytkin on sijoitettu lukijan takaosana. Vain lukija on kytkettynš pšštevastus kytkettynš 2-12 Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi

30 Fin 1200 ch2 12/10/99 3:34 pm Page 2-13 Lukija on ketjun viimeinen laite (muu SCSI-laite) pšštevastus kytkettynš Lukija on ketjun keskellš (muu SCSI-laite) Lukijan kytkentš pšštevastus ei kytkettynš Lukija kytketššn tietokoneeseen tai johonkin toiseen SCSI-laitteeseen seuraavalla tavalla: Huom: Tarvittava 50- ja 25-napaisten liittimien yhdistelmš voi vaihdella riippuen SCSI-laitteen ja SCSI-liitŠntŠkortin valmistemerkistš. 1. Varmistaudu, ettš lukijan, tietokoneen ja kaikkien muiden SCSIlaitteiden virta on katkaistuna ja ettš ne on irrotettu virtalšhteestš. Suomi Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi 2-13

31 Fin 1200 ch2 12/10/99 3:34 pm Page 2-14 Muistutus: lš kytke lukijaa tietokoneeseen tai muihin laitteisiin, kun niiden virta on pššllš, koska siitš voi aiheutua vahinkoja. 2. Kytke liitšntškaapelin toinen pšš yhteen lukijan SCSI-liittimistŠ niin, ettš kummallakin puolella olevat lukot napsahtavat kiinni. Huom: Jos lukija liitetššn muuhun SCSI-laitteeseen kuin tietokoneeseen, ketjutukseen kšytettšvšn kaapelin pituus saa olla enintššn 6 metriš; muussa tapauksessa jšrjestelmš ei toimi kunnolla. Jos lukija liitetššn PC:hen SCSI-2:n všlityksellš, kaapelin pituus saa olla enintššn 3 metriš. 3. Kytke kaapelin toinen pšš tietokoneen tai muun SCSI-laitteen SCSI-porttiin. Huom: Macintoshin SCSI-portti on porteista suurempi, jonka pššllš on SCSI-kuvake. 4. LiitŠ tietokoneen, lukijan ja muiden ulkopuolisten SCSI-laitteiden liitšntšjohdot. Huom: Lue ehdottomasti seuraava kohta "Virran kytkentšmenettely" ennen kuin kytket virran jšrjestelmššn Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi

32 Fin 1200 ch2 12/10/99 3:34 pm Page 2-15 Virran kytkentšmenettely PidŠ aina mielessšsi seuraavat seikat, kun kytket virran tietokoneeseen ja SCSI-laitteisiin, lukija mukaan luettuna. Muista kytkeš virta ensin SCSI-laitteeseen, joka on kytketty ketjun kauimmaiseen pššhšn, seuraavaksi toiseksi kauimmaiseen ja niin edelleen sekš lopuksi itse tietokoneeseen. Jos yritšt kšyttšš SCSIlaitetta, jonka virta on kytketty tietokoneen jšlkeen, se ei ehkš toimi kunnolla; toinen mahdollisuus on, ettš tietokone ei toimi kunnolla. Windows 95:n ja 98:n kšyttšjille: Kun kytket tietokoneen virran pššlle ensimmšisen kerran sen jšlkeen, kun lukijaan on kytketty virta, nšytšlle voi tulla jompikumpi seuraavista keskusteluikkunoista: Windows 95 Suomi Windows 98 Jos nšytšllš on jompikumpi nšistš, noudata luvussa 3 annettuja asennusohjeita ja katso sitten seuraavaa kohtaa "Virran katkaisumenettely". Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi 2-15

33 Fin 1200 ch2 12/10/99 3:34 pm Page 2-16 Virran katkaisumenettely PidŠ aina mielessšsi seuraavat seikat, kun katkaiset virran tietokoneestasi ja SCSI-laitteista. Kun lakkaat kšyttšmšstš jšrjestelmšš, katkaise virta ensin tietokoneesta, sitten lukijasta ja muista SCSI-laitteista, siis pšinvastaisessa jšrjestyksessš kuin virtaa kytkettšessš. lš koskaan katkaise tietokonetta kšyttšessšsi vitaa mistššn SCSIlaitteesta, jossa on toimiva (pššllš oleva) pšštevastus. lš koskaan katkaise ja kytke lukijan virtaa tietokonetta kšyttšessšsi; lukija ei ehkš toimi silloin kunnolla. Kun liitšntš on suoritettu, on asennettava lukijaohjelmisto. Tarvittavat ohjeet on annettu luvussa 3. Lukijan (USB) kytkentš tietokoneeseen PC:ssŠ tšytyy olla Windows 98 valmiiksi asennettuna ja siinš tšytyy myšs olla toimiva USB-portti. Jos tietokoneesi on Apple Macintosh G3 tai imac, siinš tšytyy olla 8.5 tai sitš uudempi kšyttšjšrjestelmš, tai 8.1 ja imac Update 1.0 ja siinš tšytyy myšs olla toimiva USB-portti. Huom: Jos lukija kytketššn useamman kuin yhden tšhtipisteen kautta, jšrjestelmš ei ehkš toimi kunnolla. TŠllšin on yritettšvš kytkeš lukija suoraan tietokoneen USB-porttiin. JŠrjestelmŠ ei ehkš myšskššn toimi kunnolla, jos kšytetššn muuta kuin EPSONin toimittamaa USB-kaapelia Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta-

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Turvallisuusohjeita Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 Ohjauspaneelin toiminnot Ohjauspaneeli...4 Tietojen tallentaminen Valokuvan tai asiakirjan skannaaminen...

Lisätiedot

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso Osat reunaohjain arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus asiakirjakansi tulostelokero kuljetuslukon vipu asiakirja-alusta lasitaso ohjauspaneeli (Lisätietoja on kohdassa Ohjauspaneelin toiminnot

Lisätiedot

Perustoimintaopas. Kaikki yhdessä tuotteessa. Suomi

Perustoimintaopas. Kaikki yhdessä tuotteessa. Suomi Kaikki yhdessä tuotteessa Perustoimintaopas Suomi Turvallisuusohjeet................................3 Tärkeitä turvallisuusohjeita........................... 3 Varoitukset, muistutukset ja huomautukset.............

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. EPSON STYLUS PHOTO RX700 http://fi.yourpdfguides.com/dref/557363

Käyttöoppaasi. EPSON STYLUS PHOTO RX700 http://fi.yourpdfguides.com/dref/557363 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Office/2. Integroitu Taloushallintoohjelmisto. Windows:lle. Manuaali 1: Johdatus Office/2:en

Office/2. Integroitu Taloushallintoohjelmisto. Windows:lle. Manuaali 1: Johdatus Office/2:en Integroitu Taloushallintoohjelmisto Macintosh:lle ja Windows:lle Manuaali 1: Johdatus Office/2:en Asennus, TyšpšytŠ, Yritys, Tyšn aloitus, Asiakkaat, Tuotteet, ja JŠrjestelmŠ moduuli 1998 Hansa Business

Lisätiedot

Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4

Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Faksiopas Faksin käyttöönotto Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Valokuvien tai asiakirjojen lähettäminen Alkuperäisten

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4751-01 FI

Käyttöopas NPD4751-01 FI NPD4751-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 7 Tämän oppaan käyttö... 8 Käytännöt... 8 Tuotteen ominaisuudet... 9 Ominaisuudet... 9 Luku 1 Tekniset tiedot Tekniset tiedot... 11 Luku

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. EPSON STYLUS SX600FW http://fi.yourpdfguides.com/dref/1119300

Käyttöoppaasi. EPSON STYLUS SX600FW http://fi.yourpdfguides.com/dref/1119300 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Sivu 1/482 Tietoja tästä käyttöoppaasta Tämän oppaan tulostaminen MC-5251-V1.00 Perusopas Sisältää tämän tuotteen yleiskuvauksen. Laaja käyttöopas Sisältää tämän

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-J925DW Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen

Lisätiedot

ScanFront 330 Käyttöopas

ScanFront 330 Käyttöopas ScanFront 330 Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Toimistolaitteita koskeva kansainvälinen ENERGY STAR -ohjelma ENERGY STAR

Lisätiedot

Käyttöopas NPD5119-03 FI

Käyttöopas NPD5119-03 FI NPD5119-03 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa mihinkään palautusjärjestelmään tai lähettää missään muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näiden ohjeiden tiedot voivat muuttua ilmoituksetta. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Lisätiedot

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer VERKKO-OPAS

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer VERKKO-OPAS HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer VERKKO-OPAS Tavaramerkit HP ColorSmart II, HP PhotoREt II ja HP ZoomSmart Scaling Technology ovat Hewlett-Packard Companyn tavaramerkkejä. Microsoft on

Lisätiedot

17 tuuman PowerBook G4 Käyttöopas Sisältää PowerBook G4 -tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja

17 tuuman PowerBook G4 Käyttöopas Sisältää PowerBook G4 -tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja 17 tuuman PowerBook G4 Käyttöopas Sisältää PowerBook G4 -tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja K Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä käyttöopas

Lisätiedot

Suomi DATA/VIDEOPROJEKTORI. Omistajan käsikirja

Suomi DATA/VIDEOPROJEKTORI. Omistajan käsikirja Suomi DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallent mihinkään hakujärjestelmään eikä lähettää elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA XEROX DOCUCOLOR 1 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA 1999, 000, 001 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeussuoja kattaa kaiken suojan kohteena olevan aineiston ja asiat, joihin

Lisätiedot

Käyttöopas. A4310 -Series

Käyttöopas. A4310 -Series Käyttöopas A4310 -Series FI9161 Ensimmäinen painos Toukokuu 2014 Tekijänoikeustiedot Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää, tallentaa

Lisätiedot

Monitoimi- DVD-tallennin

Monitoimi- DVD-tallennin 4-156-864-11(2) Kopiointitilan valinta 8 DVDirect-esittely 22 Valmistelut kuvausta varten 29 Kopiointi Handycam -laitteelta 38 Monitoimi- DVD-tallennin Kopioiminen videolaitteilta 55 Kuvien kopiointi 60

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4756-01 FI

Käyttöopas NPD4756-01 FI NPD4756-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 11 Tämän oppaan käyttö... 12 Käytännöt... 12 Luvaton kopiointi ja tulostus... 13 Tuotteen ominaisuudet... 13 Ominaisuudet... 13 Luku 1

Lisätiedot

Acer Aspire 2020 -Sarja. Käyttöohjekirja

Acer Aspire 2020 -Sarja. Käyttöohjekirja Acer Aspire 2020 -Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2004 Kaikki Oikeudet Pidätetään Acer Aspire 2020 -Sarjan Kannettavan Tietokoneen Käyttöohjekirja Julkaistu Ensimmäisen Kerran: Maalis 2004 Näihin

Lisätiedot

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Sisältöluettelo C870/C870D/L870/L870D/L875/L875D Luku 1 Luku 2 Luku 3 Alkusanat Yleiset varotoimet Aloittaminen Toimitussisällön tarkistusluettelo... 1-1 Aloittaminen...

Lisätiedot

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Pikakäyttöohje LUE TÄMÄ OHJE ENSIN Käyttöoppaiden luettelo Osa käyttöoppaista on painettuja, osa PDF-tiedostoja, jotka on tallennettu Client Utilities/User Documentation

Lisätiedot

HP Deskjet D730 Printer. Windowsin ohje

HP Deskjet D730 Printer. Windowsin ohje HP Deskjet D730 Printer Windowsin ohje HP Deskjet D730 -tulostin HP Photosmart -ohjelmiston ohje 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Hewlett-Packard Companyn ilmoitukset HP pidättää itsellään

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4791-00 FI

Käyttöopas NPD4791-00 FI NPD4791-00 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 11 Tämän oppaan käyttö... 12 Käytännöt... 12 Luvaton kopiointi ja tulostus... 13 Tuotteen ominaisuudet... 13 Tietoja Epson AcuLaser CX17

Lisätiedot

Käyttöopas. w2228h w2448h/hc w2558hc

Käyttöopas. w2228h w2448h/hc w2558hc Käyttöopas w2228h w2448h/hc w2558hc HP:n tuotteita ja palveluja koskevat ainoat takuut on ilmoitettu kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa takuuilmoituksissa. Mikään tässä mainittu

Lisätiedot

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W Verkkokäyttäjän opas PT-E550W PT-E550W Tämä Verkkokäyttäjän opas sisältää hyödyllisiä tietoja langattoman verkon asetusten ja Wireless Direct -asetusten määrittämisestä Brother-laitteen avulla. Se sisältää

Lisätiedot

1.1 Eri menetelmšt eri tarpeisiin. Sirpa Riihiaho

1.1 Eri menetelmšt eri tarpeisiin. Sirpa Riihiaho 1 1 KŠytettŠvyyden arviointi ilman kšyttšjiš Sirpa Riihiaho KŠytettŠvyyttŠ voidaan arvioida jo hyvin aikaisessa vaiheessa, kun ensimmšiset tuoteideat syntyvšt. Asiantuntijat voivat arvioida tuotteen kšytettšvyyttš

Lisätiedot

DVD- ja CD-levyjen luonti. DVD-/CD-tallentimella

DVD- ja CD-levyjen luonti. DVD-/CD-tallentimella DVD- ja CD-levyjen luonti DVD-/CD-tallentimella Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Hewlett-Packard Company ei anna minkäänlaista tätä materiaalia koskevaa takuuta, mukaan

Lisätiedot