Installations- og brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Installations- og brugervejledning"

Transkriptio

1 1200 FC 12/10/99 2:42 pm Page 1 Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0021

2 Fin 1200 intro 12/10/99 3:46 pm Page i VŠrikuvanlukija Kaikki oikeudet pidštetššn. MitŠŠn tšmšn julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa hakujšrjestelmššn eikš lšhettšš missššn muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, ŠŠnittŠmŠllŠ eikš muullakaan tavalla ilman SEIKO EPSON CORPORATIONilta edeltšvšsti hankittua kirjallista lupaa. EPSONilla ei ole patenttioikeuksien nojalla minkššnlaista korvausvelvollisuutta tšssš opaskirjassa annettujen tietojen kšytšn suhteen. EPSON ei myšskššn ole korvausvelvollinen sellaisten vahinkojen suhteen, jotka mahdollisesti aiheutuvat tšmšn opaskirjan sisšltšmien tietojen hyšdyntšmisestš. SEIKO EPSON CORPORATION tai sen tytšryhtišt eivšt ole vastuussa tšmšn tuotteen hankkijalle eivštkš kolmansillekaan osapuolille mistššn nšille mahdollisesti koituvista vahingoista, kustannuksista tai kuluista, jotka aiheutuvat onnettomuudesta, tšmšn tuotteen vššrinkšytšstš tai siihen tehdyistš luvattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista. SEIKO EPSON CORPORATION ja sen tytšryhtišt eivšt ole vastuussa mistššn vahingoista tai vaikeuksista, jotka aiheutuvat muiden lisšvarusteiden tai kulutustarvikkeiden kuin SEIKO EPSON CORPORATIONin ilmoittamien alkuperšisten EPSON-tuotteiden tai EPSON-hyvŠksynnŠn saaneiden tuotteiden kšytšstš. EPSON on SEIKO EPSON CORPORATIONin rekisteršimš tavaramerkki. IBM ja PS/2 ovat International Business Machines Corporationin rekisteršimiš tavaramerkkejš. Macintosh on Apple Computer Inc. -yhtišn rekisteršimš tavaramerkki. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteršimiš tavaramerkkejš. Presto! on NewSoft Technology Corporationin rekisteršimš tavaramerkki. Yleinen huomautus: TŠssŠ opaskirjassa esiintyviš muita tuotenimiš on kšytetty vain tunnistusmielessš; ne voivat olla kyseiset tuotenimet omistavien yritysten tavarame rkkejš. TekijŠnoikeus 1999 SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japani. Suomi Painettu uusiopaperille KŠyttšopas i

3 Fin 1200 intro 12/10/99 3:46 pm Page ii Vakuutus mššršystenmukaisuudesta Valmistaja: Osoite: SEIKO EPSON CORPORATION 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken JAPANI Edustaja: EPSON EUROPE B.V. Osoite: Prof. J.H. Bavincklaan , AT Amstelveen, HOLLANTI Vakuutamme tšten, ettš tuote: Tuotteen nimi: Malli: Kuvanlukija G752A/G752B tšyttšš seuraavien direktiivien ja normien asettamat vaatimukset: Direktiivi 89/336/ETY: Direktiivi 73/23/ETY: EN luokka B EN EN EN IEC IEC IEC EN HeinŠkuu 1999 H. Horiuchi PŠŠjohtaja EPSON EUROPE B.V. ii

4 Fin 1200 intro 12/10/99 3:46 pm Page iii SisŠllysluettelo Turvaohjeita TŠrkeitŠ turvaohjeita Varoitus, Muistutus, Huomautus ENERGY STAR toiminta-ajatuksen noudattaminen Luku 1 Lukijaan perehtyminen Toiminteet Lukijan poistaminen pakkauksesta Lukijan osat Merkkivalot ja painikkeet LisŠvarusteet Luku 2 Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi Lukijan sijoituspaikan valinta SCSI-liitŠntŠkortin asennus Kantolukon avaaminen Lukijan kytkentš verkkovirtaan Alustus Lukijan (SCSI) kytkentš tietokoneeseen SCSI-liitŠntšjen ymmšrtšminen SCSI:n ID-numeron asettaminen PŠŠtevastuskytkimen asetus Lukijan kytkentš Virran kytkentšmenettely Virran katkaisumenettely Lukijan (USB) kytkentš tietokoneeseen USB-liitŠntšjen ymmšrtšminen Lukijan kytkentš Lukijaohjelmiston asennus Suomi iii

5 Fin 1200 intro 12/10/99 3:46 pm Page iv Luku 3 Ohjelmiston asennus JŠrjestelmŠŠ koskevat vaatimukset PC:t Macintosh-tietokoneet ja SCSI-malli Macintosh-tietokoneet ja USB-malli Lukijaohjelmiston asennus (Windows) Windows Windows 95 ja Windows NT Siirtyminen Windows 95:stŠ Windows 98:aan Lukijaohjelmiston asennus (Macintosh) NŠyttšruudun hienosšštš Luku 4 Lukijan kšyttš Lukumenettely Asiakirjan sijoittaminen lukijaan Suojakannen irrotus paksuja tai isokokoisia asiakirjoja varten EPSON TWAINin kšynnistys Kuvan lukeminen Lukeminen helpon valikon avulla Lukeminen pidemmšlle kehitetyn valikon avulla Luetun kuvan tallennus Luenta kšynnistyspainiketta painaen Luku 5 KŠynnistyspainikkeen kšyttš KŠynnistyspainiketoiminto PageManager for EPSON Kohdesovellukset Scan Buttons -palkissa Sovelluksen mššrittšminen kšynnistyspainikkeelle Sovellusten lisššminen Scan Buttons -palkkiin Uusien sovellusten rekisteršinti EPSON lukijamonitorin asettelu KŠynnistyspainiketoiminnon asettelu (Windows 98) iv

6 Fin 1200 safety 12/10/99 4:20 pm Page 1 Turvaohjeita TŠrkeitŠ turvaohjeita Lue huolellisesti kaikki alla annetut ohjeet ja pidš ne hyvšssš tallessa vastaista tarvetta varten. Noudata kaikkia lukijaan merkittyjš varoituksia ja ohjeita. Irrota lukija verkkovirrasta ennen sen puhdistamista. KŠytŠ puhdistukseen pelkšstššn kosteaa liinaa. Varo, ettei lukijalle pššse kaatumaan mitššn nestettš. lš sijoita lukijaa epšvarmalle alustalle taikka lšhelle lšmpšpatteria tai muuta lšmmšnlšhdettš. KŠytŠ yksinomaan lukijan tehokilven mukaista virtalšhdettš. Kytke kaikki laitteet kunnolla maadoitettuun pistorasiaan. VŠltŠ kšyttšmšstš sellaisten virtapiirien pistorasioita, joihin on jo kytketty jatkuvasti pššlle ja pois kytkeytyviš laitteita kuten kopiokone tai ilmastointilaite. lš kšytš vahingoittunutta tai hankautunutta liitšntšjohtoa. Jos lukijan yhteydessš kšytetššn jatkojohtoa, varmistaudu, ettei jatkojohdon všlityksellš verkkoon kytkettyjen laitteiden yhteenlaskettu ampeerimššrš ylitš johdon virrankestoa. Varmista myšs, ettei kaikkien samaan seinškoskettimeen kytkettyjen laitteiden yhteenlaskettu ampeerimššrš ylitš seinškoskettimen virrankestoa. lš yritš suorittaa lukijalle muita kuin KŠyttšoppaassa erityisesti selostettuja huoltotoimia. Irrota lukija verkkovirrasta ja anna huoltaminen vaaditun pštevyyden omaavan huoltohenkilšstšn tehtšvšksi seuraavissa tilanteissa: Suomi Turvaohjeita 1

7 Fin 1200 safety 12/10/99 4:20 pm Page 2 Jos liitšntšjohto tai pistorasia on vahingoittunut; jos lukijaan on kaatunut jotakin nestettš; jos lukija on pššssyt putoamaan tai sen kotelo on vaurioitunut; jos lukija ei toimi normaalilla tavalla tai jos sen suorituskyky on huomattavasti heikentynyt. ( lš puutu muihin kuin niihin sšštšlaitteisiin, joiden tehtšvš on selostettu kšyttšohjeissa.) Jos lukijaa on tarkoitus kšyttšš Saksassa, on pantava merkille seuraavat seikat: RiittŠvŠn oikosulku- ja ylivirtasuojan antamiseksi lukijalle on rakennuksen verkkoliitšnnšt varustettava 16 ampeerin virrankatkaisimella. Bei Anschlu des Druckers an die Stromversorgung mu sichergestellt werden, da die GebŠudeinstallation mit einem 16 A- óberstromschalter abgesichert ist. Varoitus, Muistutus, Huomautus Varoituksia tšytyy noudattaa tarkoin mahdollisten henkilšvahinkojen všlttšmiseksi. Muistutukset tšytyy huomioida mahdollisten laitevaurioiden všlttšmiseksi. Huomautukset sisšltšvšt lukijan kšyttššn liittyviš tšrkeitš tietoja ja kšytšnnšn vinkkejš. 2 Turvaohjeita

8 Fin 1200 safety 12/10/99 4:20 pm Page 3 ENERGY STAR toiminta-ajatuksen noudattaminen ENERGY STAR -ohjelmaan osallistuvana yrityksenš EPSON on varmistanut, ettš tšmš tuote tšyttšš energiansššstšn osalta ENERGY STAR -normit. KansainvŠlinen ENERGY STAR -konttorikoneohjelma on tieto- ja konttorikoneteollisuuden piiriin muodostettu vapaaehtoinen ryhmittymš, joka pyrkii edistšmššn energiaa sššstšvien henkilškohtaisten tietokoneiden, monitorien, kirjoittimien, faksien, kopiokoneiden ja lukijoiden kšyttššnottoa energiankehityksestš aiheutuvan ilmansaasteen všhentšmiseksi. Suomi Turvaohjeita 3

9 Fin 1200 safety 12/10/99 4:20 pm Page 4 4 Turvaohjeita

10 Fin 1200 ch1 12/10/99 3:30 pm Page 1-1 Luku 1 Lukijaan perehtyminen 1 Toiminteet Lukijan poistaminen pakkauksesta Lukijan osat Merkkivalot ja painikkeet LisŠvarusteet Suomi Lukijaan perehtyminen 1-1

11 Fin 1200 ch1 12/10/99 3:30 pm Page 1-2 Toiminteet EPSON-lukijat Perfection 1200U / Perfection 1200S / Perfection 1200PHOTO tarjoavat seuraavat toiminteet: Optinen resoluutio 1200 dpi (pistettš/tuuma) tavallisessa luvussa ja 2400 dpi yksityiskohtaisessa luvussa (micro step for sub scanning) (syšttš 36 bittiš, tulostus 24 bittiš). KŠynnistyspainikkeella tapahtuva pikaluku. Kevytrakenteinen, lukualue A4/kirjekoko. MonivŠri- tai harmaa-asteikkoluku. Kuvien tulostuksessa on kšytettšvissš yli 16 miljoonaa všriš tai jopa 256 harmaan eri sšvyš. EPSON TWAINin avulla on mahdollista hyšdyntšš erittšin tarkoin lukijan kaikkia pitkšlle kehitettyjš ominaisuuksia. EPSON TWAINin Unsharp Mask -lisštoiminne teršvši kuvan automaattisesti, niin ettš kaikki yksityiskohdat nškyvšt selkeinš. EPSON TWAINin De-screening-ohjelma poistaa automaattisesti eitoivottavat lšikekuviot luetuista kuvista parantaen siten tulostuksen laatua. AAS-toiminteen (Auto Area Segmentation) avulla voit erottaa tekstin sivulal olevista valokuvista, jolloin harmaa-asteikkoa kšyttšvšt kuvat tulostuvat selkešmpinš ja tekstin tunnistus tapahtuu tarkemmin. Mallissa Perfection 1200PHOTO on erityinen filmiadapteri, jonka avulla voidaan lukea myšs filminegatiiveja ja -dioja. Filmiadapteri on saatavaissa lisšvarusteena malleihin Perfection 1200S ja Perfection 1200U. LisŠvarusteena on saatavissa myšs automaattinen asiakirjojen syšttšlaite, jonka avulla sivujen luku tapahtuu yhtšjaksoisesti. 1-2 Lukijaan perehtyminen

12 Lukijaan perehtyminen 1-3 Suomi Lukijan poistaminen pakkauksesta Lukijoiden Perfection 1200U / Perfection 1200S / Perfection 1200PHOTO mukana toimitetaan CD-ROMit, joihin sisšltyy lukijaa kšyttšvš ajuriohjelma sekš joitakin lisštarvikkeita riippuen siitš, mistš mallista on kysymys. liitšntšjohto USB-liitŠntŠkaapeli (vain mallit USB ja PHOTO) lukija SCSI-liitŠntŠkortti (vain SCSI-malli) SCSI-liitŠntŠkaapeli (vain SCSI-malli) Malli Perfection 1200PHOTO e? e? h? h? h? h? h? h? e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee?? e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee?? e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e??????????ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e g g g g g g filminpitimet filmiadapteria varten filmiadapteri (kšytetššn EPSON Instant Photo Print - toiminteen yhteydessš) Fin 1200 ch1 12/10/99 3:30 pm Page 1-3

13 Fin 1200 ch1 12/10/99 3:30 pm Page 1-4 Huom: Mallin Perfection 1200PHOTO mukana toimitetaan filmiadapteri, joka on saatavissa lisšvarusteena malleihin Perfection 1200S / Perfection 1200U. LiitŠntŠjohto voi hankintamaasta riippuen olla jo valmiiksi lukijaan kiinnitettynš. Myšs AC-pistokkeen muoto vaihtelee; sen vuoksi on varmistauduttava, ettš koneen mukana toimitettu pistoke on muodoltaan juuri suomalaiseen sšhkšverkkoon sopiva. Lukijan osat asiakirjan suojakansi kelkka (lepoasennossa) asiakirjan lukualusta kantolukko kšyttšpainike kšynnistyspainike toiminnan merkkivalo 1-4 Lukijaan perehtyminen

14 9 Fin 1200 ch1 12/10/99 3:30 pm Page 1-5 SCSI-malli SCSI-pŠŠtevastuskytkin SCSI ID -kiertokytkin lisšlaiteliitin 1 SCSI-liitŠntŠvastikkeet AC-sisŠŠnmeno Suomi Malli USB (ja Photo) USB-liitŠntŠvastike lisšlaiteliitin AC-sisŠŠnmeno Lukijaan perehtyminen 1-5

15 Fin 1200 ch1 12/10/99 3:30 pm Page 1-6 Merkkivalot ja painikkeet Lukijassa on yksi merkkivalo ja kaksi painiketta. Merkkivalo Toimintatapa (vilkkuu hitaasti) (vilkkuu nopeasti) VŠri VihreŠ VihreŠ Punainen tai oranssi Ei tule kysymykseen Lukijan tila Alustaa tai lukee parhaillaan. Valmis kuvanluentaan. On tapahtunut virhe. Lukijan virta ei ole pššllš. = pššllš, = pois pššltš, = vilkkuu 1-6 Lukijaan perehtyminen

16 Fin 1200 ch1 12/10/99 3:30 pm Page 1-7 Painikkeet Painike KŠyttš TehtŠvŠ Kytkee ja katkaisee lukijan virran. KŠynnistys Laitekytkin, jolla suoritetaan luku ja siirretššn luettu kuva valittuun sovellusohjelmaan. TŠmŠn toiminteen hyšdyntšmiseksi tarvitaan asetteluohjelma. Tarkempia ohjeita on luvussa 3. LisŠvarusteet Voit lisštš lukijasi monipuolisuutta seuraavilla valinnaisilla lisšvarusteilla. Tarkempia tietoja nšiden lisšvarusteiden kšytšstš on tšmšn kšyttšoppaan luvussa 6. Automaattinen asiakirjojen syšttšlaite (B81314*) Tarkoitettu ensisijaisesti optiseen kirjainmerkkien tunnistukseen (OCR) perustuvaan luentaan. Automaattisen asiakirjojen syšttšlaitteen avulla on mahdollista lukea automaattisesti jopa 20 sivua ja kšyttšš luettua tekstiš sitten tekstinkšsittelyohjelmassa aivan kuin olisit kirjoittanut tekstin itse. Filmiadapteri (B81317*) Filmiadapterin avulla voit lukea lšpikuultavaa materiaalia, lšhinnš 35 mm diapositiiveja ja filmiliuskoja. Filmiadapterin suuren lukualueen ansiosta voidaan lukea jopa 10 x 12,5 cm:n kokoista filmiš. Huom: TŠhti tarkoittaa tuotenumeron viimeistš merkkiš, joka vaihtelee eri maiden všlillš. Suomi Lukijaan perehtyminen 1-7

17 Fin 1200 ch1 12/10/99 3:30 pm Page Lukijaan perehtyminen

18 Fin 1200 ch2 12/10/99 3:34 pm Page 2-1 Luku 2 Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi 2 Lukijan sijoituspaikan valinta SCSI-liitŠntŠkortin asennus Kantolukon avaaminen Lukijan kytkentš verkkovirtaan Alustus Lukijan (SCSI) kytkentš tietokoneeseen SCSI-liitŠntšjen ymmšrtšminen SCSI:n ID-numeron asettaminen PŠŠtevastuskytkimen asetus Lukijan kytkentš Virran kytkentšmenettely Virran katkaisumenettely Lukijan (USB) kytkentš tietokoneeseen USB-liitŠntšjen ymmšrtšmine Lukijan kytkentš Lukijaohjelmiston asennus Suomi Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi 2-1

19 Fin 1200 ch2 12/10/99 3:34 pm Page 2-2 Lukijan sijoituspaikan valinta Lukijan sijoituspaikkaa valittaessa on noudatettava seuraavia ohjeita: Lukija tšytyy sijoittaa tasaiselle, tukevalle alustalle. Lukija ei toimi kunnollisesti, jos se on kallellaan tai vinossa. Aseta lukija niin lšhelle tietokonetta, ettei niiden všlinen liitšntšjohto tule liian tiukalle. Sijoita lukija lšhelle sellaista seinšrasiaa, ettš sen pistoke on helppo irrottaa. Huomautus ranskankielisille kšyttšjille: Placez le scanner pr s d'une prise de courant o la fiche peut tre džbranchže facilement. JŠtŠ riittšvšsti tilaa lukijan taakse johtoja varten ja sen ylšpuolelle asiakirjan suojakannen nostoa varten. 2-2 Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi

20 Fin 1200 ch2 12/10/99 3:34 pm Page mm 90 mm* 100 mm tai enemmšn 287 mm 427 mm *Asiakirjan suojakansi suljettuna PidŠ lukija poissa sellaisista paikoista, missš se voi joutua alttiiksi kuumuudelle ja kosteudelle tai pššstš likaantumaan tai pšlyttymššn pahoin. Lukijaa ei myšskššn pidš kšyttšš eikš sšilyttšš paikassa, missš lšmpštila ja kosteus vaihtelevat kovin nopeasti. Lukija on pidettšvš suojassa suoralta auringonpaisteelta ja voimakkaalta valolta. VŠltŠ paikkoja, joissa lukija voi joutua alttiiksi iskuille tai tšrinšlle. Suomi Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi 2-3

21 Fin 1200 ch2 12/10/99 3:34 pm Page 2-4 SCSI-liitŠntŠkortin asennus Koskee vain mallin Perfection 1200S kšyttšjiš. Jollei tietokoneessa jo ole SCSI-korttia asennettuna, siihen on ennen lukijan ajurin ja ohjelmasovellusten asentamista asennettava SCSI-kortti ja SCSI-ohjelmisto. Jos tietokoneesi on SCSI-liitŠnnŠllŠ varustettu Macintosh tai jos PC:hesi tai Macintoshiisi on jo asennettu SCSI-kortti, voit siirtyš suoraan seuraavaan kohtaan. Huom: Tarkempia tietoja on SCSI-kortin mukana toimitettavassa asennusoppaassa. 1. Katkaise tietokoneen ja mahdollisten oheislaitteiden virta. Irrota virtapistokkeet seinšrasioista ja irrota sen jšlkeen kaikki liitšntšjohdot tietokoneesi takapaneelista. 2. Irrota tietokoneen kansi. Muistutus: Staattinen sšhkš voi vahingoittaa elektroniikkakomponentteja. Poista staattinen sšhkš koskettamalla tietokoneen metallista runkoa ennen kuin kšsittelet mitššn tietokoneen piirilevyjen liitšntškorteista. 3. Sijoita liitšntškortti asianomaiseen laajennuspaikkaan ja kiinnitš se sitten kiinnitysruuvilla. 4. KiinnitŠ tietokoneen kansi takaisin paikalleen ja kytke kaikki johdot uudelleen. 2-4 Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi

22 Fin 1200 ch2 12/10/99 3:34 pm Page 2-5 Kantolukon avaaminen Ennen lukijan liittšmistš virtalšhteeseen on avattava sen kantolukko. 1. Aseta lukija tasaiselle, vakaalle alustalle sen takaosa itseesi pšin. 2. KierrŠ oikeassa laidassa oleva kantolukko auki kolikolla tai vastaavalla esineellš alla esitetyllš tavalla. Huom: Jos et saa kantolukkoa kiertymššn liiallisen vššntšvastuksen vuoksi, liitš lukija verkkovirtaan, ja kun kelkassa oleva loistevalolamppu alkaa vilkkua, irrota lukija verkkovirrasta ja yritš uudelleen. Katso seuraavassa kohdassa annettuja, lukijan kytkentšš koskevia ohjeita. KierrŠ kantolukko takaisin kiinni, kun kannat lukijaa. Suomi Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi 2-5

23 Fin 1200 ch2 12/10/99 3:34 pm Page 2-6 Lukijan kytkentš verkkovirtaan 1. Varmistaudu, ettš lukijasta on katkaistu virta. Virta on katkaistuna, kun kšyttšpainike ei ole painettuna sisššn etupaneelin pintaa syvemmšlle. 2. Jos litšntšjohto ei ole kiinni lukijassa, kytke se lukijan takaosassa olevaan AC-vastikkeeseen ja kytke sen toinen pšš kunnollisesti maadoitettuun pistorasiaan. Muistutus: Lukijan jšnnitettš ei voi muuttaa. Jos lukijan takaosassa olevassa tehokilvessš ei mainita Suomen olojen mukaista jšnnitettš, kššnny asiassa myyjšliikkeen puoleen. lš siis kytke pistoketta seinšrasiaan. 2-6 Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi

24 Fin 1200 ch2 12/10/99 3:34 pm Page 2-7 Alustus Ennen lukijan kytkentšš tietokoneeseen on suoritettava seuraavat toimenpiteet ja varmistettava siten, ettš lukija toimii kunnollisesti. 1. Avaa asiakirjan suojakansi, niin ettš nšet kuinka lukija toimii alustusvaiheen (ensikšynnistyksen) aikana. 2. Kytke lukijaan virta painamalla kšyttšpainiketta. Toiminnan merkkivalo alkaa tšllšin vilkkua. 3. Varmistaudu, ettš kelkassa oleva loistevalolamppu syttyy ja kelkka itse siirtyy jonkin matkaa. 4. Merkkivalolamppu jšš palamaan merkiksi siitš, ettš lukija on kšynyt lšpi alustavat kšynnistysvaiheet. 5. Katkaise lukijan virta. Jos lukija ei toimi selostetulla tavalla, varmistaudu, ettš liitšntšjohto on kytketty kunnolla ja ettš kantolukko on avattu; yritš sitten uudelleen. Suomi Muistutus: Odota aina lukijan virtaa katkaistessasi ainakin 10 sekuntia ennen kuin kytket sen uudelleen. Lukija voi vahingoittua, jos sen virta kytketššn ja katkaistaan liian lyhyin aikavšlein. Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi 2-7

25 Fin 1200 ch2 12/10/99 3:34 pm Page 2-8 Huom: Kun lukija on kšyttšvalmis, loistevalolamppu jšš palamaan.lukijan loistevalolamppu sammuu kuitenkin, jollei tietokone anna lukijalle 14 minuuttiin mitššn kšskyš. Lukijan (SCSI) kytkentš tietokoneeseen TŠssŠ kohdassa on annettu ohjeet, jotka koskevat SCSI-mallisen lukijan kytkentšš tietokoneeseen; lue ne tarkoin. PC:n kšyttšjšt: Jollei PC:ssŠ ole SCSI-korttia valmiiksi asennettuna, siihen tšytyy asentaa lukijan mukana toimitettu kortti sekš SCSI-ajuriohjelmisto. Asenna SCSI-kortti noudattaen sen mukana toimitettuja ohjeita. Katso myšs sivulla 2-4 olevaa kohtaa "SCSI-liitŠntŠkortin asennus". Jos PC:ssŠ jo on toiminnassa oleva SCSI-kortti, kytke lukija seuraavassa kohdassa selvitetyllš tavalla. Huom: Tietokoneeseen on asennettava SCSI-ajuri, joka yleensš sisšltyy kšyttšjšrjestelmiin Windows 95, 98 tai NT (katso jšrjestelmšš koskevissa asiakirjoissa annettuja ohjeita), tai ajuri, joka on mainittu SCSI-kortin asennusohjeissa. Voit pšivittšš jšrjestelmšssšsi jo asennettuna olevan SCSI-ajurin asentamalla lukijaohjelmistoromppuusi (CD-ROM) sisšltyvšn EZ- SCSI-ohjelman. Tarkempia tietoja on annettu EZ-SCSI-ohjelmaa koskevassa lukutiedostossa Readme. 2-8 Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi

26 Fin 1200 ch2 12/10/99 3:34 pm Page 2-9 Macintoshin kšyttšjille: Macintoshissasi saattaa olla SCSI-portti, mutta se riippuu siitš, mitš vuosimallia tietokoneesi on. Jos tietokoneesi on uusi Power Macintosh G3, siihen tšytyy asentaa lukijan mukana toimitettu SCSI-kortti ja ajuri noudattaen niiden mukana annettuja ohjeita. Katso myšs sivulla 2-4 olevaa kohtaa "SCSI-liitŠntŠkortin asennus". Lukijan mukana toimitetun SCSI-kortin SCSI-ajuri sisšltyy lukijaohjelmistoromppuun (CD-ROM). Tarkempia tietoja on annettu lukutiedostossa README FIRST. Lukijan ja tietokoneen všlinen kytkentš suoritetaan noudattaen jšljempšnš annettuja ohjeita. Huom: Uusin ajuri on ehkš mahdollista poimia suoraan SCSI-kortin valmistajan veppisivulta. SCSI-liitŠntšjen ymmšrtšminen Lue seuraavat kohdat selvittššksesi kuinka SCSI-laitteet asetellaan kšyttšvalmiiksi ja tarvitsetko mahdollisesti ylimššršisiš SCSI-kaapeleita. Ketjutus SCSI-liitŠnnŠn avulla tietokoneeseen on mahdollista kytkeš enintššn seitsemšn eri laitetta (kuten lukija, kovalevy, CD-ROM tms) hydyntšen ns. "daisy chain" eli ketjutusmenetelmšš. Vain ketjun ensimmšinen SCSI-laite kytketššn tietokoneeseen; kaikki muut laitteet kytketššn johonkin toiseen SCSI-laitteeseen. Suomi Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi 2-9

27 Fin 1200 ch2 12/10/99 3:34 pm Page 2-10 SCSI-kaapelit Voit joutua hankkimaan SCSI-kaapeleita ennen kuin saat SCSI-ketjusi kšyttšvalmiiksi. Varmista, ettš SCSI-kaapelinliittimet ovat yhteensopivia laitteittesi kanssa; se riippuu SCSI-laitteen ja SCSI-liitŠntŠkortin valmistemerkistš. SCSI ID ja pšštevastus Kullakin laitteella on oma SCSI ID-numeronsa: tietokone on yleensš numero 7 ja kaikilla muilla laitteilla tšytyy olla jokin muu numero všlillš LisŠksi ketjun ensimmšisen ja viimeisen laitteen (tietokonetta lukuun ottamatta) tšytyy olla varustetut pšštevastuksella. MissŠŠn muussa laitteessa ei saa olla pšštevastusta; jos niissš on pšštevastus, se tšytyy kytkeš pois toiminnasta tai poistaa kokonaan. SCSI:n ID-numeron asettaminen Lukijan SCSI:n ID-numeron oletusarvo on 2. SCSI ID -kiekko on sijoitettu lukijan takaosaan Jos lisššt lukijan jšrjestelmššn, jossa jollakin SCSI-laitteella on jo SCSI:n ID-numerona 2, muuta ID-numeroksi kiekkoa kiertšmšllš jokin numero, joka ei vielš ole kšytšssš. KŠytŠ apuna seuraavaa taulukkoa Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi

28 Fin 1200 ch2 12/10/99 3:34 pm Page 2-11 ID ,9 Saatavuus Ei saatavissa Macintoshiin Ei suositeta Windowsiin Ei suositeta Ei saatavissa Macintoshiin Ei ehkš saatavissa Windowsiin Ei saatavissa Kuvaus KŠytetŠŠn kovalevylle KŠytetŠŠn yleensš kovalevylle KŠytetŠŠn yleensš kovalevylle Lukijan tehdasasetus Ei saatavissa jos Macintoshissa on sisššnrakennettu CD-ROM KŠytetŠŠn aina Macintoshille itselleen KŠytetŠŠn yleensš SCSI-kortille Ei valita koskaan* *Lukija ei toimi, jos valitaan tšmš Muistutus: lš aseta SCSI ID-numeroksi numeroa, joka on jo annettu jollekin muulle laitteelle; silloin tietokone, lukija ja muut laitteet eivšt toimi kunnolla. Suomi Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi 2-11

29 Fin 1200 ch2 12/10/99 3:34 pm Page 2-12 PŠŠtevastuskytkimen asetus Lukijassa on sisššnrakennettu pšštevastus, jonka avulla SCSI-laitteet pystyvšt viestimššn kunnolla keskenššn. Voit joutua muuttamaan pšštevastuskytkimen asetuksen tietokonejšrjestelmšn mukaiseksi. Huom: lš kšytš ulkopuolista pšštevastusta. PŠŠtevastuskytkin on sijoitettu lukijan takaosana. Vain lukija on kytkettynš pšštevastus kytkettynš 2-12 Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi

30 Fin 1200 ch2 12/10/99 3:34 pm Page 2-13 Lukija on ketjun viimeinen laite (muu SCSI-laite) pšštevastus kytkettynš Lukija on ketjun keskellš (muu SCSI-laite) Lukijan kytkentš pšštevastus ei kytkettynš Lukija kytketššn tietokoneeseen tai johonkin toiseen SCSI-laitteeseen seuraavalla tavalla: Huom: Tarvittava 50- ja 25-napaisten liittimien yhdistelmš voi vaihdella riippuen SCSI-laitteen ja SCSI-liitŠntŠkortin valmistemerkistš. 1. Varmistaudu, ettš lukijan, tietokoneen ja kaikkien muiden SCSIlaitteiden virta on katkaistuna ja ettš ne on irrotettu virtalšhteestš. Suomi Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi 2-13

31 Fin 1200 ch2 12/10/99 3:34 pm Page 2-14 Muistutus: lš kytke lukijaa tietokoneeseen tai muihin laitteisiin, kun niiden virta on pššllš, koska siitš voi aiheutua vahinkoja. 2. Kytke liitšntškaapelin toinen pšš yhteen lukijan SCSI-liittimistŠ niin, ettš kummallakin puolella olevat lukot napsahtavat kiinni. Huom: Jos lukija liitetššn muuhun SCSI-laitteeseen kuin tietokoneeseen, ketjutukseen kšytettšvšn kaapelin pituus saa olla enintššn 6 metriš; muussa tapauksessa jšrjestelmš ei toimi kunnolla. Jos lukija liitetššn PC:hen SCSI-2:n všlityksellš, kaapelin pituus saa olla enintššn 3 metriš. 3. Kytke kaapelin toinen pšš tietokoneen tai muun SCSI-laitteen SCSI-porttiin. Huom: Macintoshin SCSI-portti on porteista suurempi, jonka pššllš on SCSI-kuvake. 4. LiitŠ tietokoneen, lukijan ja muiden ulkopuolisten SCSI-laitteiden liitšntšjohdot. Huom: Lue ehdottomasti seuraava kohta "Virran kytkentšmenettely" ennen kuin kytket virran jšrjestelmššn Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi

32 Fin 1200 ch2 12/10/99 3:34 pm Page 2-15 Virran kytkentšmenettely PidŠ aina mielessšsi seuraavat seikat, kun kytket virran tietokoneeseen ja SCSI-laitteisiin, lukija mukaan luettuna. Muista kytkeš virta ensin SCSI-laitteeseen, joka on kytketty ketjun kauimmaiseen pššhšn, seuraavaksi toiseksi kauimmaiseen ja niin edelleen sekš lopuksi itse tietokoneeseen. Jos yritšt kšyttšš SCSIlaitetta, jonka virta on kytketty tietokoneen jšlkeen, se ei ehkš toimi kunnolla; toinen mahdollisuus on, ettš tietokone ei toimi kunnolla. Windows 95:n ja 98:n kšyttšjille: Kun kytket tietokoneen virran pššlle ensimmšisen kerran sen jšlkeen, kun lukijaan on kytketty virta, nšytšlle voi tulla jompikumpi seuraavista keskusteluikkunoista: Windows 95 Suomi Windows 98 Jos nšytšllš on jompikumpi nšistš, noudata luvussa 3 annettuja asennusohjeita ja katso sitten seuraavaa kohtaa "Virran katkaisumenettely". Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi 2-15

33 Fin 1200 ch2 12/10/99 3:34 pm Page 2-16 Virran katkaisumenettely PidŠ aina mielessšsi seuraavat seikat, kun katkaiset virran tietokoneestasi ja SCSI-laitteista. Kun lakkaat kšyttšmšstš jšrjestelmšš, katkaise virta ensin tietokoneesta, sitten lukijasta ja muista SCSI-laitteista, siis pšinvastaisessa jšrjestyksessš kuin virtaa kytkettšessš. lš koskaan katkaise tietokonetta kšyttšessšsi vitaa mistššn SCSIlaitteesta, jossa on toimiva (pššllš oleva) pšštevastus. lš koskaan katkaise ja kytke lukijan virtaa tietokonetta kšyttšessšsi; lukija ei ehkš toimi silloin kunnolla. Kun liitšntš on suoritettu, on asennettava lukijaohjelmisto. Tarvittavat ohjeet on annettu luvussa 3. Lukijan (USB) kytkentš tietokoneeseen PC:ssŠ tšytyy olla Windows 98 valmiiksi asennettuna ja siinš tšytyy myšs olla toimiva USB-portti. Jos tietokoneesi on Apple Macintosh G3 tai imac, siinš tšytyy olla 8.5 tai sitš uudempi kšyttšjšrjestelmš, tai 8.1 ja imac Update 1.0 ja siinš tšytyy myšs olla toimiva USB-portti. Huom: Jos lukija kytketššn useamman kuin yhden tšhtipisteen kautta, jšrjestelmš ei ehkš toimi kunnolla. TŠllšin on yritettšvš kytkeš lukija suoraan tietokoneen USB-porttiin. JŠrjestelmŠ ei ehkš myšskššn toimi kunnolla, jos kšytetššn muuta kuin EPSONin toimittamaa USB-kaapelia Lukijan asettelu kšyttšvalmiiksi

Käyttöoppaasi. EPSON PERFECTION 1200S http://fi.yourpdfguides.com/dref/557630

Käyttöoppaasi. EPSON PERFECTION 1200S http://fi.yourpdfguides.com/dref/557630 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Handbok fšr installation och daglig anvšndning 610FC 12/10/99 1:04 pm Page 1 Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0020 Fin 610 intro

Lisätiedot

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas EPSON-digitaalikamera / Digitaalikamera Ohjelmisto-opas Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin elektronisesti,

Lisätiedot

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0024 Kaikki oikeudet pidštetššn. MitŠŠn tšmšn julkaisun

Lisätiedot

Yleinen huomautus: Suomi

Yleinen huomautus: Suomi Kaikki oikeudet pidštetššn. MitŠŠn tšmšn julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkššn hakujšrjestelmššn eikš lšhettšš elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, ŠŠnittŠmŠllŠ tai muulla tavalla

Lisätiedot

Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Handbok fšr installation och daglig anvšndning 750FC 12/10/99 11:44 am Page 1 Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning SCA-4009522 Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0006 Kaikki oikeudet pidštetššn. MitŠŠn tšmšn julkaisun

Lisätiedot

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Suomi MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Pakkauksen sisällön tarkistaminen paperituki tulostimen ohjelmat ja käsikirjan sisältävä CD-ROM värikasettipakkaus

Lisätiedot

Nopean asennuksen ohje

Nopean asennuksen ohje Tulostuspalvelin Nopean asennuksen ohje Nopean asennuksen ohje 1.1 Hardwaren asennusmenettely 1. Liitä tulostuspalvelin tulostimeen, jota haluat käyttää verkossa. 2. Liitä tulostuspalvelin verkkoon liittämällä

Lisätiedot

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Sivu 1/5 Kytkentäopas Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Paikallinen tulostin on tulostin, joka on liitetty tietokoneeseen USB- tai rinnakkaiskaapelilla.

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa.

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. KÄYTTÖOHJE 1 (5) VAROITUKSET Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. HUOMIO! Laite ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Sisältää pieniä osia - Tukehtumisvaara. Pidä huoli ettei

Lisätiedot

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen 1 (8) USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen Ladattuasi Handan CV-7700 PVR laitteen USB-siirto-ohjelman Welhon internet- sivuilta, asenna ohjelma alla olevien ohjeiden mukaan. Siirto-ohjelman asennus

Lisätiedot

P-touch Transfer Managerin käyttäminen

P-touch Transfer Managerin käyttäminen P-touch Transfer Managerin käyttäminen Versio 0 FIN Johdanto Tärkeä huomautus Tämän käyttöoppaan sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Brother pidättää oikeuden

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Handbok fšr installation och daglig anvšndning 900FC 12/10/99 11:04 am Page 1 Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0004 Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje 9234594 2. painos Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto

Lisätiedot

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa.

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa. 2 Sisällysluettelo Aihe: Sivunumero: 1. Yleistä tietoa laitteesta 1.1. Tärkeimmät ominaisuudet 3. 1.2. Laitteistovaatimukset 3. 1.3. Rajoitukset/kiellot 3. 2. Piirtopöydän esittely 2.1. Laitteen osat 4.

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Aloita tästä Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Noudata Asennusohjeessa annettuja laitteiston asennusohjeita. Jatka optimoimalla tulostuslaatu seuraavasti. 1 Varmista, että olet lisännyt paperikaukaloon

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Sight Fighter Vibration Feedback - ja Predator QZ 500 - tuotteiden

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

LevelOne PLI-2030. Asennusohje. 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta. Versio 07.04.12ish

LevelOne PLI-2030. Asennusohje. 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta. Versio 07.04.12ish LevelOne PLI-2030 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta Asennusohje Versio 07.04.12ish Esittely LevelOne 200Mbps HomePlug AV Ethernet-sillan avulla voit kytkeä mitkä tahansa Ethernet-liitännällä varustetut

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

VŠrimustesuihkukirjoitin

VŠrimustesuihkukirjoitin VŠrimustesuihkukirjoitin Kaikki oikeudet pidštetššn. MitŠŠn tšmšn julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkššn hakujšrjestelmššn eikš lšhettšš elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, ŠŠnittŠmŠllŠ

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Käyttöohje

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Käyttöohje WBelectronics Infinity USB Phoenix - Käyttöohje Johdanto Laitteen asentaminen Onneksi olkoon Infinity USB Phoenix -laitteen hankinnasta! Infinity kytketään toimintaan kolmessa vaiheessa: 1) Asenna laite

Lisätiedot

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta.

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta. Tuotetiedot C A G B A: Infrapunavastaanotin B: Virtavalo (LED) C: Antenniliitin D: USB-liitin D E F E: USB-verkkokaapelin liitin F: Kauko-ohjain G: Antenni Asennus Sijoita antenni mielellään lähelle ikkunaa.

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI

Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI NPD4758-00 FI Ohjelmiston asennus USB-liitäntää koskeva huomautus: Älä liitä USB-johtoa ennen kuin ohjeissa määrätään tekemään niin. Jos tämä näyttö tulee esiin, napsauta Cancel (Peruuta). Ethernet-liitäntää

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0022 Kaikki oikeudet pidštetššn. MitŠŠn tšmšn julkaisun

Lisätiedot

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää Asennusopas Värisäädettävä nestekidenäyttö Tärkeää Perehdy laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön lukemalla PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas.

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

PICS 2 PC KÄYTTÖOHJE SUOMI ( 1 6 )

PICS 2 PC KÄYTTÖOHJE SUOMI ( 1 6 ) PICS 2 PC KÄYTTÖOHJE SUOMI ( 1 6 ) TERVETULOA Kiitos, kun ostit PICS 2 PC filmi-, dia- ja valokuvaskannerin. Lue tämä käyttöopas huolellisesti, niin saat PICS 2 PC -laitteestasi parhaan hyödyn. ENNEN

Lisätiedot

DS150E:n käyttöopas. Dangerfield June 2009 V3.0 Delphi PSS

DS150E:n käyttöopas. Dangerfield June 2009 V3.0 Delphi PSS DS150E:n käyttöopas 1 SISÄLTÖ Osat.......3 Asennusohjeet..... 5 Bluetoothin asetusten määritys...26 Diagnoosiohjelma....39 ECU:n kirjoitus (OBD)... 86 Skannaus....89 Historia...94 EOBD-yhteys..97 Tiedosto..41

Lisätiedot

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille

Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille Käytettäessä eri käyttöjärjestelmää tai järjestelmäarkkitehtuuria palvelimelle ja asiakkaalle yhteys ei ehkä toimi oikein, kun yhteyden muodostus suoritetaan

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Tässä täydennyslehtisessä on EPL-5700-tulostinta koskevaa päivitettyä tietoa.

Tässä täydennyslehtisessä on EPL-5700-tulostinta koskevaa päivitettyä tietoa. Tärkeä täydennys Tässä täydennyslehtisessä on EPL-5700-tulostinta koskevaa päivitettyä tietoa. Tulostinajurin asennus Muuta Alustavat toimenpiteet -oppaasi sivulla 13 olevan kohdan 7 ensimmäinen lause

Lisätiedot

Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta

Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Fluke-VR1710 Häiriöjännitetallennin Pikakäyttöopas Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Maaliskuu 2008 2006 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen. Sivu 1/7 Kytkentäopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Kun asennat paikallisesti liitettyä tulostinta eikä Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD-levy ei tue käyttöjärjestelmää, käytä

Lisätiedot

Finnfoam tuotekirjaston asennusohje. Asennus ja rekisteröintiohje

Finnfoam tuotekirjaston asennusohje. Asennus ja rekisteröintiohje Finnfoam tuotekirjaston asennusohje Asennus ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Lataa asennuspaketti 4 2. Zip-tiedoston purku ja sovelluksen asennus 4 3. Sovelluksen rekisteröinti 8 4. Sisällön lataus 10

Lisätiedot

iloq P10S.10/20 -ohjelmointilaite Käyttöohje

iloq P10S.10/20 -ohjelmointilaite Käyttöohje iloq P10S.10/20 -ohjelmointilaite Käyttöohje SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 OHJELMOINTILAITTEEN KÄYTTÖ... 5 Virran kytkeminen... 5 Lukon ohjelmointi... 5 Avaimen ohjelmointi... 5 Lukon lokin lukeminen... 6 Paristojen

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Pikaopas NPD4499-00 FI

Pikaopas NPD4499-00 FI NPD4499-00 FI Luku 1 Esittely Kiitos, että valitsit tämän tuotteen. Tämä Quick Guide () sisältää laitteen esittelyn lisäksi kuvalliset ohjeet tavallisimmin käytetyistä perustoiminnoista. Lisätietoja eri

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi

Lisätiedot

Pikaopas. WiFi-kantaman laajennin N300 Malli EX2700

Pikaopas. WiFi-kantaman laajennin N300 Malli EX2700 Pikaopas WiFi-kantaman laajennin N300 Malli EX2700 Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä etäisyyksillä.

Lisätiedot

I J. D: Luku/kirjoitus-merkkivalo E: Aukko: SMC, SM-RAM F: Aukko: CF I, CF II, MD G: Aukko: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

I J. D: Luku/kirjoitus-merkkivalo E: Aukko: SMC, SM-RAM F: Aukko: CF I, CF II, MD G: Aukko: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC Tuotetiedot A B C D E F G H I J A: Kuuloke/kaiutinliitäntä B: Mikrofoniliitäntä C: Virtavalo D: Luku/kirjoitus-merkkivalo E: Aukko: SMC, SM-RAM F: Aukko: CF I, CF II, MD G: Aukko: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Valokuvien, diojen ja filminegatiivien skannaus ION PICS 2 PC Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. ION PICS 2 PC skannerilla voit skannata valokuvia, dioja ja filminegatiiveja tietokoneelle

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valintasi on Arlo Q Plus. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valintasi on Arlo Q Plus. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Tervetuloa Kiitos, että valintasi on Arlo Q Plus. Pääset alkuun helposti. 2 3 Pakkauksen sisältö 4 Arlo Q Plus -kamera Micro USB 2.0 -kaapeli PoE-sovitin TOP Seinäpidike 4 kiinnitysruuvia USBvirtasovitin

Lisätiedot

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan monistaminen tai siirtäminen sähköisesti tai mekaanisesti valokuvaamalla tai nauhoittamalla tieto- tai hakujärjestelmiin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas Windows Vista / 7 - asennusopas Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen laitteen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista / 7 -asennusoppaasta.

Lisätiedot

Trust PhotoCam 1300 TRUST PHOTOCAM 1300. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam 1300 TRUST PHOTOCAM 1300. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST PHOTOCAM 1300 Pika-asennusohje SF Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam 1300 -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakastukikeskuksista.

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB

TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB V2 Copyright Pikaohje Pakkauksen sisältö. 1 USB-sovittimen asennus Windows Xp.... 2 Windows Vista..... 6 Mac OS X..... 10 Wlan-tukiasemaan yhdistäminen Windows XP / Vista...

Lisätiedot

Copyright 2007 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisemattomat oikeudet pidätetään Yhdysvaltojen tekijänoikeuslakien mukaan.

Copyright 2007 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisemattomat oikeudet pidätetään Yhdysvaltojen tekijänoikeuslakien mukaan. Copyright 2007 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisemattomat oikeudet pidätetään Yhdysvaltojen tekijänoikeuslakien mukaan. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser ja

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

24.3.2005 Versio 1.0. BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille

24.3.2005 Versio 1.0. BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille 1 SISÄLLYLUETTELO 24.3.2005 1. Asennus...3 1.1 Bluetooth Dongle...3 1.2 Bluetooth GPS...3

Lisätiedot

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 fi Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Turvallisuusohjeita 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 DiBos-videotallentimen

Lisätiedot

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa Sisällys Laitteen käyttöönotto...3 Latauskehdon asennus...3 Tiedonsiirto-ohjelman asennus...4 Keräilylaitteen käyttö...5 Viivakoodien luku...5

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR Pika-asennusohje SF Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust USB Video Editor -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 MASSER Loader V2.00 käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 Masser Oy Tel. +358 400 904 500 BID No 0665142-9 Jämytie 1 Fax. +358 16 282 554 VAT No. FI06651429 FI-96910 Rovaniemi, Finland Domicile Rovaniemi OHJELMAN

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Ver. 2 Ohjelmisto-opas Copyright c PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Johdanto...3 Tämän ohjelmisto-oppaan käyttäminen...3 Järjestelmävaatimukset...4 Varoitukset...6 Asentaminen/poistaminen...6

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot