Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning"

Transkriptio

1 Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0024

2 Kaikki oikeudet pidštetššn. MitŠŠn tšmšn julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkššn hakujšrjestelmššn eikš lšhettšš elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, ŠŠnittŠmŠllŠ tai muulla tavalla ilman SEIKO EPSON CORPORATIONilta etukšteen hankittua kirjallista lupaa. TŠssŠ opaskirjassa annettuja tietoja on tarkoitus kšyttšš vain tšmšn EPSON-kirjoittimen yhteydessš. EPSON ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat nšiden tietojen soveltamisesta muihin kirjoittimiin. SEIKO EPSON CORPORATION tai sen tytšryhtišt eivšt ole vastuussa tšmšn tuotteen hankkijalle tai kolmansille osapuolille nšille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, kustannuksista tai kuluista, jotka aiheutuvat onnettomuudesta, tšmšn tuotteen vššrinkšytšstš tai siihen tehdyistš luvattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai (USA:ta lukuun ottamatta) jos SEIKO EPSON CORPORATIONin antamia kšyttš- ja huoltoohjeita ei noudateta tarkoin. SEIKO EPSON CORPORATION ei vastaa mistššn vahingoista tai vaikeuksista, jotka aiheutuvat muiden lisšvarusteiden tai kulutustarvikkeiden kuin SEIKO EPSON CORPORATIONin ilmoittamien alkuperšisten EPSON-tuotteiden tai EPSON-hyvŠksynnŠn saaneiden tuotteiden kšytšstš. SEIKO EPSON CORPORATION ei vastaa mistššn sšhkšmagneettisista hširišistš johtuvista vahingoista, mikšli niihin on syynš muiden liitinkaapelien kuin SEIKO EPSON CORPORATIONin EPSON- hyvšksynnšn saaneiden tuotteiden kšyttš. EPSON on rekisteršity tavaramerkki ja EPSON ESC/P ja EPSON Stylus ovat SEIKO EPSON CORPORATIONin tavaramerkkejš. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteršimiš tavaramerkkejš. Yleinen huomautus: TŠssŠ opaskirjassa esiintyviš muita tuotenimiš on kšytetty vain tunnistustarkoituksessa; ne voivat olla tuotenimien omistajien tavaramerkkejš. EPSON ei vaadi itselleen mitššn oikeuksia nšihin tuotemerkkeihin. TekijŠnoikeus 1999 SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japani. Suomi Painettu uusiopaperille.

3 Vakuutus mššršystenmukaisuudesta ISO/IEC Oppaan 22 ja EN 45014:n mukaan Valmistaja Osoite SEIKO EPSON CORPORATION 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392 JAPANI Edustaja EPSON EUROPE B.V. Osoite Prof. J.H. Bavincklaan AT Amstelveen HOLLANTI Vakuutamme tšten, ettš tuote: Tuotteen nimi: Mustesuihkukirjoitin Malli P150B tšyttšš seuraavien direktiivien ja normien asettamat vaatimukset: Direktiivi 89/336/ETY: EN luokka B EN EN EN IEC IEC IEC Direktiivi 73/23/ETY: EN Elokuu 1999 H. Horiuchi PŠŠjohtaja EPSON EUROPE B.V. ii

4 SisŠllysluettelo Turvaohjeita TŠrkeitŠ turvaohjeita Varotoimia Kun kšytšt kirjoitinta Mustepatruunoita kšsiteltšessš Valittaessa kirjoittimelle sijoituspaikkaa ENERGY STAR toiminta-ajatuksen noudattaminen Varoitus, Muistutus, Huomautus Kirjoittimen osat ja toiminnot Kirjoittimen osat ja ohjauspaneelitoiminteet Tulostus Windowsilla Johdanto kirjoitinohjelmistoon LisŠtietojen saanti Kirjoitinohjelmistoon pššsy Kirjoitinajuriasetusten muuttaminen TietovŠlinetyypin mukainen asetus Automatiikan kšyttš Photo Enhance -tilan kšyttš Custom-tilan kšyttš Tulosteen esikatselu Kirjoitinajuriasetusten muuttaminen Windows 3.1:ssŠ Tiedon saanti suorasta opastuksesta (Online Help) Opastuksen saanti omassa sovelluksessasi Opastuksen saanti Windows-versioissa 95, 98 ja NT Suomi

5 Tulostus Macintoshilla Johdanto kirjoitinohjelmistoon Kirjoitinajuriasetusten muuttaminen TietovŠlinetyypin mukainen asetus Automaattisten asetusten kšyttš Photo Enhance -tilan kšyttš Custom-tilan kšyttš Tulosteen esikatselu Tulostustietojen tallennus tiedostoihin Mustepatruunoiden vaihto Huolto KirjoitinpŠŠn suutinten tarkastus Nozzle Check -lisšohjelman kšyttš Ohjauspaneelin nšppšimiš kšyttšen KirjoitinpŠŠn puhdistus Head Cleaning -lisšohjelman kšyttš Ohjauspaneelin nšppšimiš kšyttšen KirjoitinpŠŠn suuntaus VianetsintŠ USB-kirjoitinajurin asennus ei onnistu Varmista, ettš tietokoneessasi on Windows 98 valmiiksi asennettuna Varmista, ettš EPSON USB Printer Devices (kirjoitinlaitteet) nškyy Device Manager -valikossa Vikojen merkkivalot TyypillisiŠ ongelmia ja ratkaisuja Tulostuslaatuun liittyvšt ongelmat Paperin syšttššn tai ruuhkautumiseen liittyvšt ongelmat Kirjoitin ei toimi kunnolla USB-liitŠnnŠllŠ Tulostuksen peruuttaminen Windows 95, 98 ja NT Windows Macintosh LisŠvarusteet ja kulutustarvikkeet

6 Turvaohjeita TŠrkeitŠ turvaohjeita Lue kaikki alla annetut ohjeet ennen kuin alat kšyttšš kirjoitinta. Noudata ehdottomasti kaikkia kirjoittimeen merkittyjš varoituksia ja ohjeita. lš tuki tai sulje kirjoitinkotelossa olevia aukkoja. lš tyšnnš mitššn esineitš sisššn kotelon raoista. Varo kaatamasta mitššn nestettš kirjoittimen pššlle. KŠytŠ vain kirjoittimen tehokilven mukaista virtalšhdettš. Kytke kaikki laitteet kunnollisesti maadoitettuun pistorasiaan. VŠltŠ kšyttšmšstš pistorasioita virtapiireissš, joihin on jo kytketty kopiokoneita tai jatkuvasti pššlle ja pois pššltš kytkeytyviš laitteita kuten ilmastointilaitteet. VŠltŠ kšyttšmšstš pistorasioita, jotka on varustettu seinškatkaisimella tai automaattiajastimella. PidŠ koko tietokonejšrjestelmš riittšvšn etššllš mahdollisista sšhkšmagneettisten hširišiden lšhteistš kuten kaiuttimista tai johdottomien puhelimien alustoista. lš kšytš vahingoittunutta tai hankautunutta liitšntšjohtoa. Jos kirjoittimen yhteydessš kšytetššn jatkojohtoa, varmista, ettei jatkojohdon všlityksellš verkkoon kytkettyjen laitteiden yhteenlaskettu ampeerimššrš ylitš johdon virrankestoa. Varmista myšs, ettei kaikkien samaan seinškoskettimeen kytkettyjen laitteiden yhteenlaskettu ampeerimššrš ylitš seinškoskettimen virrankestoa. lš yritš itse suorittaa kirjoittimelle mitššn huoltotoimia. Suomi 1

7 Irrota kirjoitin verkkovirrasta ja anna huoltaminen vaaditun pštevyyden omaavan huoltohenkilšstšn tehtšvšksi seuraavissa tilanteissa: Jos liitšntšjohto tai pistorasia on vahingoittunut; jos kirjoittimeen on kaatunut jotakin nestettš; jos kirjoitin on pššssyt putoamaan tai sen kotelo on vaurioitunut; jos kirjoitin ei toimi normaalilla tavalla tai jos sen suorituskyky on huomattavasti heikentynyt. Jos kirjoitinta on tarkoitus kšyttšš Saksassa, pane merkille seuraava seikka: RiittŠvŠn oikosulku- ja ylivirtasuojan antamiseksi kirjoittimelle on rakennuksen verkkoliitšnnšt varustettava 16 ampeerin virrankatkaisimella. Varotoimia Kun kšytšt kirjoitinta lš tyšnnš kšttšsi kirjoittimen sisššn ŠlŠkŠ koske mustepatruunoita tulostuksen aikana. lš liikuttele kirjoitinpšštš kšsin; muuten kirjoitin voi vaurioitua. Kirjoittimen virta katkaistaan aina painikkeella. TŠtŠ painiketta painettaessa virran merkkivalo vilkkuu hetken aikaa. Kirjoittimen pistoketta ei pidš irrottaa seinšrasiasta eikš virtaa katkaista ennen kuin merkkivalo on lakannut vilkkumasta. Ennen kuin kirjoitinta ryhdytššn kuljettamaan on varmistettava, ettš kirjoitinpšš on perusasennossa (ŠŠrioikealla) ja ettš mustepatruunat ovat hyvin paikoillaan. 2

8 Mustepatruunoita kšsiteltšessš Mustepatruunat on pidettšvš poissa lasten ulottuvilta. lš anna lasten juoda mustepatruunoista ŠlŠkŠ muutenkaan kšsitellš niitš. Jos mustetta pššsee iholle, se tšytyy huuhdella pois vedellš ja saippualla. Jos sitš pššsee silmiin, silmšt tšytyy heti huuhtoa vedellš. Mustepatruunaa ei saa ravistella; siitš voi aiheutua vuoto. Pane mustepatruuna paikalleen kirjoittimeen heti, kun olet ottanut sen ulos pakkauksesta. Jos mustepatruuna jštetššn pitkšksi aikaa ulos pakkauksesta ennen kšyttššnottoa, seurauksena voi olla tulostuslaadun heikkenemistš. Kun mustepatruuna on kerran pantu paikalleen, ŠlŠ enšš avaa sen pidintš ŠlŠkŠ poista mustepatruunaa ennen kuin se tšytyy vaihtaa uuteen; muussa tapauksessa mustepatruuna voi tulla kšyttškelvottomaksi. Mustepatruunaa ei pidš kšyttšš pakkaukseen merkityn viimeisen kšyttšpšivšn jšlkeen. Paras tulos saavutetaan kšyttšmšllš mustepatruuna loppuun kuuden kuukauden sisšllš kšyttššnotosta. lš yritš purkaa mustepatruunoita osiin tai tšyttšš niitš uudelleen. SiitŠ voi seurata kirjoitinpššn vahingoittuminen. Valittaessa kirjoittimelle sijoituspaikkaa Sijoita kirjoitin tasaiselle, tukevalle alustalle, joka on itse kirjoitinta suurempi. Kirjoitin ei toimi kunnollisesti, jos se on kaltevassa tai vinossa asennossa. VŠltŠ paikkoja, joissa lšmpštila ja kosteus vaihtelevat kovin nopeasti. Suojaa kirjoitin auringonpaisteelta, voimakkaalta valolta sekš lšmmšnlšhteiltš. VŠltŠ paikkoja, joissa kirjoitin voi joutua alttiiksi iskuille tai tšrinšlle. JŠtŠ kirjoittimen ympšrille riittšvšsti tilaa, niin ettš ilma vaihtuu tehokkaasti. Suomi 3

9 Sijoita kirjoitin lšhelle seinšrasiaa, josta kirjoittimen pistoke on helppo irrottaa. Huomautus ranskankielisille kšyttšjille: Placez l'imprimante pr s d'une prise de contact o la fiche peut tre džbranchže facilement. ENERGY STAR toiminta-ajatuksen noudattaminen KansainvŠliseen ENERGY STAR -ohjelmaan osallistuvana yrityksenš EPSON on varmistanut, ettš tšmš tuote tšyttšš energiansššstšn suhteen kansainvšlisen ENERGY STAR - ohjelman mukaiset ohjeelliset normit. KansainvŠlinen ENERGY STAR -konttorikoneohjelma on tietokone- ja konttorikoneteollisuuden piiriin muodostettu vapaaehtoinen ryhmittymš, joka pyrkii edistšmššn energiaa sššstšvien henkilškohtaisten tietokoneiden, monitorien, kirjoittimien, faksien ja kopiokoneiden kšyttššnottoa energiankehityksestš aiheutuvan ilmansaasteen všhentšmiseksi. Varoitus, Muistutus, Huomautus Varoituksia tšytyy noudattaa tarkoin mahdollisten henkilšvahinkojen všlttšmiseksi. Muistutukset tšytyy huomioida laitevaurioiden všlttšmiseksi. Huom Huomautukset sisšltšvšt kirjoittimen kšyttššn liittyviš tšrkeitš tietoja ja kšytšnnšn vinkkejš. 4

10 SŠhkšjŠrjestelmŠ 120 V malli V malli SyšttšjŠnnitealue V V Nimellistaajuusalue Hz SyšttšjŠnnjuusalue 49,5-60,5 Hz Nimellisvirta 0,4 A 0,2 A Virrankulutus Noin 14 W (ISO Letter Pattern) Valmiustilassa noin 3.5 W Huom: Katso kirjoittimen jšnnite sen takaosassa olevasta tehokilvestš. TurvahyvŠksynnŠt Turvastandardit: Amerikkalainen malli UL 1950 CSA C22.2 No. 950 Eurooppalainen malli EN EMC (sšhkšmagneettinen yhteensopivuus): Amerikkalainen malli FCC osa 15 aliosa B luokka B Eurooppalainen malli EN (CISPR Publ. 22) luokka B EN IEC IEC IEC EN EN Australialainen malli AS/NZS 3548 luokka B Suomi 5

11 6

12 JŠrjestelmŠŠ koskevat vaatimukset PC:t TŠtŠ kirjoitinta kšytettšessš tarvitaan Microsoft Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0, tai DOS; sekš suojattu kierretty parijohto. Jos haluat liittšš kirjoittimen USB-porttiin, tarvitset USBportilla varustetun PC:n, johon on jo valmiiksi asennettu Windows 98; sekš suojatun USB-kaapelin. Tietokoneen on lisšksi tšytettšvš seuraavat jšrjestelmšš koskevat vaatimukset: VŠhimmŠisjŠrjestelmŠ: i386/25 MHz (Windows 3.1) i486/25 MHz (Windows 95 ja NT 4.0) i486/66 MHz (Windows 98) 16 MB RAM 10 MB kovalevytilaa (Windows 3.1, 95 ja 98) 20 MB (Windows NT 4.0) VGA-monitori Suositeltava jšrjestelmš: Pentium- tai sitš parempi suoritin všhintššn 32 MB RAM (Windows 3.1, 95 ja 98) všhintššn 64 MB RAM (Windows NT 4.0) všhintššn 50 MB vapaata kovalevytilaa (Windows 3.1, 95 ja 98) všhintššn 100 MB (Windows NT 4.0) VGA- tai parempi monitori Tietokoneliike auttaa mielellššn jšrjestelmšsi pšivityksessš, jos se ei tšytš nšitš vaatimuksia. Suomi Macintosh-tietokoneet Jos kirjoitin halutaan liittšš Apple Macintosh -tietokoneeseen, on kšytettšvš USB-muuntokaapelia. Macintoshin on lisšksi tšytettšvš seuraavat jšrjestelmšš koskevat vaatimukset: 7

13 VŠhimmŠisjŠrjestelmŠ: Suositeltava jšrjestelmš: Mac OS 8.1 Mac OS tai uudempi 6 MB vapaata muistitilaa všhintššn 14 MB vapaata muistitilaa 9 MB vapaata muistitilaa 24 MB vapaata muistitilaa kun kun taustatulostus taustatulostus on toiminnassa. on toiminnassa. Huom: KŠytettŠvissŠ olevan muistin mššrš vaihtelee riippuen auki olevien sovellusten lukumššršstš ja tyypistš. Jos haluat tietšš paljonko muistia on kšytettšvissš, valitse Apple- valikossa About This Computer ja katso muistin kokoa (kilotavuissa) sarakkeesta "Largest Unused Block" (suurin kšyttšmštšn lohko) (1,024 K = 1 MB). EdellŠ mainitut muistitilavaatimukset koskevat tulostusta kirjekokoa (Letter) olevalle paperille. NŠmŠ vaatimukset voivat vaihdella paperikoon, kšytettšvšn sovelluksen ja tulostettavan asiakirjan monimutkaisuuden mukaan. NŠiden jšrjestelmš- ja muistivaatimusten lisšksi tarvitaan vielš 10 MB vapaata kovalevytilaa kirjoitinohjelmiston asennusta varten. Tulostukseen tarvitaan ylimššršistš kovalevytilaa, joka on noin kaksi kertaa tulostettavan tiedoston koko. 8

14 Kirjoittimen osat ja ohjauspaneelitoiminteet paperituki sivustimet kirjoittimen kansi luovutusalusta arkinsyšttšlaite luovutusalustan jatke sšštšvipu ohjauspaneeli Suomi mustepatruunapidikkeet 9

15 Painikkeet Painike Virta Lataus/Poisto Puhdistus TehtŠvŠ Kytkee ja katkaisee kirjoittimen virran. TyhjŠŠ kirjoittimen muistin painettaessa kahdesti virran ollessa kytkettynš. Lataa tai poistaa paperin painettaessa ja vapautettaessa kahden sekunnin sisšllš. Jatkaa tulostusta painettaessa ja vapautettaessa paperi loppu -vian jšlkeen. SiirtŠŠ kirjoitinpššn mustepatruunan vaihtoasentoon painettaessa kolme sekuntia merkkivalon muste loppu tai vilkkuessa tai palaessa. Palauttaa kirjoitinpššn perusasentoon mustepatruunan vaihdon jšlkeen. Puhdistaa kirjoitinpššn painettaessa kolme sekuntia merkkivalon muste loppu tai ollessa sammuksissa. Merkkivalot Merkkivalo Virta Paperi loppu Musta muste loppu VŠrimuste loppu Kirjoittimen toimintatila Kirjoittimen virta on pššllš Datan vastaanotto, mustepatruunan vaihto, musteen syšttš tai kirjoitinpššn puhdistus. Paperi loppu. Pane paperia arkinsyšttšlaitteeseen; paina sitten lataus/poisto -painiketta ja jatka tulostusta. Paperiruuhka. Ota kaikki paperi ulos syšttšlaitteesta ja sijoita paperi takaisin kirjoittimeen. Jos merkkivalo vilkkuu edelleen, katkaise kirjoittimen virta ja vedš varoen kaikki paperi kirjoittimesta. Vilkkuu kun musta mustepatruuna on melkein tyhjš. Palaa kun musta mustepatruuna on tyhjš. Vaihda musta mustepatruuna (S020189) uuteen. Vilkkuu kun všrimustepatruuna on melkein tyhjš. Palaa kun všrimustepatruuna on tyhjš. Vaihda všrimustepatruuna (S020191) uuteen. 10

16 Tulostus Windowsilla Johdanto kirjoitinohjelmistoon Kirjoitinohjelmisto kšsittšš kirjoitinajurin ja kirjoittimen lisšohjelmat. Kirjoitinajurin avulla on mahdollista tehdš valinta runsaasta asetusvalikoimasta parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi. LisŠohjelmien avulla taas voidaan tarkastaa kirjoitin ja pitšš se moitteettomassa kunnossa. LisŠtietojen saanti Kirjoitinajurin kšyttšš koskevia tietoja on annettu kohdassa "Kirjoitinajurin asetusten muuttaminen" sivulla 12. Kirjoittimen lisšohjelmien kšyttšš koskevia tietoja on annettu suoran Hakuoppaan kohdassa "Kirjoittimen lisšohjelmien kšyttš". Huom: Kirjoitinohjelmiston erityistoimintet riippuvat siitš, mikš Windowsversio on kšytšssš. Suorasta opastuksesta on saatavissa lisšš kirjoitinohjelmistoa koskevaa tietoa. Katso tietojensaantiohjeita kohdassa "Tietojen saanti suorasta opastuksesta" sivulla 23. Kirjoitinohjelmistoon pššsy Kirjoitinohjelmistoon pššsee useimmista Windows-sovelluksista, tai Windowsin Start-valikosta (Windows 95, 98 ja NT 4.0) tai suoraan ohjauspaneelista (Windows 3.1). Kun hakeudut kirjoitinohjelmiston Windows-sovelluksesta, suoritetut tulostusasetukset koskevat vain kšytettšvšš sovellusta. Kun hakeudut kirjoitinohjelmiston Start-valikosta, suoritetut tulostusasetukset koskevat kaikkia Windows-sovelluksiasi. Suomi 11

17 Windows-sovelluksista Avaa File-valikko ja valitse Print tai Print Setup. Napauta sitten Printer, Setup, Options tai Properties (sovelluksesta riippuen voi olla tarpeen napauttaa jotain nšiden painikkeiden yhdistelmšš). NŠytšlle tule nyt kirjoitinohjelmistoikkuna. Windows 95, 98 tai NT Napauta Start, osoita Settings ja napauta sitten Printers. 2. Windows 95:ssŠ ja 98:ssa valitse ensin kirjoittimesi ja napauta sitten Properties valikossa File. Windows NT 4.0:ssa valitse ensin kirjoittimesi ja napauta Document Defaults valikossa File. NŠytšlle tule nyt kirjoitinohjelmistoikkuna. Windows KaksoisnŠpŠytŠ kuvaketta Control Panel pššohjelmaryhmšssš Main. 2. KaksoisnŠpŠytŠ Printers-kuvaketta. 3. Valitse kirjoittimesi asennettujen kirjoittimien listalta Installed Printers. 4. Valitse Setup. NŠet tšllšin kirjoitinohjelmistoikkunan nšytšllš. Kirjoitinajuriasetusten muuttaminen Kirjoitinohjelmistossa on seuraavat kirjoitinajurin asetusvalikot. Main TietovŠlinetyyppi, Muste, Tila Paperi Paperin koko, KopiomŠŠrŠ, Suunta, Tulostusala Layout Pienennys/suurennus, Tulostussommittelu, Vesileima Huom: Layout-valikko on kšytettšvissš vain Windows-versioissa 95, 98 ja NT

18 Main-valikon toimintatilavaihtoehdot on jšrjestetty niin, ettš kirjoitinajuria voi hallita neljšllš eri tasolla, kuten jšljempšnš on selvitetty. Automatic PhotoEnhance Custom Advanced Nopein ja helpoin tapa aloittaa tulostus. Katso kohtaa "Automatiikan kšyttš" sivulla 15 (Windows 95, 98 ja NT 4.0) tai "Automaattisen asetuksen kšyttš" sivulla 21 (Windows 3.1) Sallii erilaisten, erityisesti valokuville tarkoitettujen kuvankorjausasetusten kšytšn. Katso kohtaa "Photo Enhance -toiminnon kšyttš" sivulla 16. Tee valintasi valmiiksi tehtyjen asetusten l uettelosta sen mukaan, minkš tyyppisen asiakirjan aiot tulostaa. Voit lisštš myšs omia asetuksiasi luetteloon. Katso kohtaa "Custom-tilan kšyttš" sivulla 16 (Windows 95, 98 ja NT 4.0) tai "Custom-asetusten kšyttš" sivulla 22 (Windows 3.1).. Sallii yksityiskohtaisten asetusten teon kunkin yksittšisten tarpeiden mukaan. Voit myšs lisštš omia asetuksiasi Custom Settings -luetteloon. Huom: PhotoEnhance-asetus on kšytettšvissš vain Windows-versioissa 95, 98 ja NT 4.0. Yleiseen tulostuslaatuun vaikuttavien asetusryhmien lisšksi voit myšs muunnella tulostustavan yksilšllisiš piirteitš valikoissa Paper (paperi) ja Layout (sommittelu). Tarkempia tietoja valikoista Paper (paperi) ja Layout (sommittelu) on annettu suorassa Hakuoppaassa. Suomi 13

19 TietovŠlinetyypin mukainen asetus TietovŠlinetyypin mukainen asetus mššrittšš mitš muita asetuksia on kšytettšvissš. TŠmŠ asetus on sen vuoksi suoritettava ensimmšiseksi. Valitse pššvalikosta tietovšlinetyyppiasetus, joka vastaa kirjoittimeen sijoitettua paperilaatua. 14

20 Automatiikan kšyttš Huom: Jos kšytšt Windows-versiota 3.1, katso kohtaa "Kirjoitinajuriasetusten muuttaminen Windows 3.1:ssŠ" sivulla 21. Kun pššvalikossa Main on valittuna asetus Automatic, kirjoitinajuri pitšš huolen tarkemmista asetuksista tekemiesi tietovšlinetyyppi- ja musteasetusten perusteella. Musteasetus tehdššn napauttamalla Color (všritulostus) tai Black (tulostus mustavalkoisena tai harmaa-asteikon sšvyissš). TietovŠlinetyypin mukaista asetusta koskevat ohjeet on annettu Kohdassa "TietovŠlinetyypin mukainen asetus" sivulla 14. Huom: Riippuen valitusta tietovšlinetyypistš Media Type -listassa (Automatic valittuna), Mode-ikkunaan ilmaantuu liukupalkki, jossa voit tehdš valinnan Quality tai Speed. Valitse Quality, jos tulostuslaatu on tšrkešmpi kuin nopeus. Useimpiin Windows-sovelluksiin sisšltyvšt paperikoko- ja sivunsommitteluasetukset, jotka syrjšyttšvšt kirjoitinajurin vastaavat asetukset. Mutta jos omassa sovelluksessasi ei ole nšitš asetuksia, varmista asetukset kirjoitinajurin valikosta Paper (paperi), Suomi 15

21 Photo Enhance -tilan kšyttš Photo Enhance -toiminto tarjoaa useita kuvankorjausasetuksia, joita voidaan kšyttšš valokuviin ennen niiden tulostusta. Photo Enhance ei vaikuta alkuperšiseen dataan. Jos tulostat digitaalisella kameralla otettuja valokuvia, voit valita myšs tarkistusruudun Digital Camera Correction, jolloin tulostuvat kuvat nšyttšvšt tasaisilta ja luonnollisilta aivan kuin filmikameralla otetut kuvat. Huom: TŠmŠ toimintatila on kšytettšvissš vain 24 tai 32 bitin všritulostuksessa. Tulostettaessa Photo Enhance valittuna tulostusaika voi olla pidempi riippuen kšytettšvšstš tietokonejšrjestelmšstš ja kuvan sisšltšmšstš datamššršstš. Photo Enhance -toimintatilassa voi suorittaa seuraavat asetukset: Standard People Nature Soft Focus Sepia Vakio kuvankorjaus, joka soveltuu useimpiin valokuviin. YritŠ ensin tštš asetusta. Korostaa ihonvšriš. Sopii erityisesti ihmisistš otettuihin valokuviin. Sopii parhaiten ulkomaisemiin, kuten vuoristo, taivas ja meri. Saa kuvat nšyttšmššn siltš kuin ne olisi otettu "pehmešllš optiikalla". Antaa valokuville sepiasšvyn. Custom-tilan kšyttš Huom: Jos kšytšt Windows-versiota 3.1, katso kohtaa "Kirjoitinajuriasetusten muuttaminen Windows 3.1:ssŠ" sivulla 21. Custom-toimintatila tarjoaa valmiiksi tehtyjš asetuksia, jotka on tarkoitettu tekstin ja kšyršstšjen tulostukseen sekš všrien yhdenmukaistusmenetelmšn kšyttššn. Voit myšs tehdš ja tallentaa omat Custom-asetuksesi. 16

22 Custom-tilassa on kšytettšvissš seuraavat valmiit asetukset: Text/Graph Sopii esittelyasiakirjojen kuten kšyršstšjen ja taulukkojen tulostukseen. Economy Sopii tekstiluonnosten tulostukseen. ICM ICM tulee sanoista Image Color Matching (kuvan (Windows všrien yhdenmukaistus). TŠmŠ toiminto sšštšš 95 ja 98) tulostuvat všrit automaattisesti kuvaruudun všrien mukaisiksi. srgb Sopii parhaiten všrien yhdenmukaistukseen muiden srgb-laitteiden kanssa. Valitse Custom-asetus toimimalla seuraavasti: 1. Napauta Custom-nappia pššvalikossa Main. 2. Avaa luetteloikkuna napauttamalla sitš mistš kohtaa tahansa ja valitse sitten soveliain asetus sille asiakirja- tai kuvatyypille, jonka aiot tulostaa. 3. Kun valitset jonkin Custom-asetuksen, muut asetukset, kuten Print Quality (tulostuslaatu), Halftoning (puolisšvy) ja Color Adjustment (všrien sšštš), asettuvat automaattisesti. Muutokset nšhdššn nšytšllš pššvalikon (Main) vasemmalla puolella. 4. Ennen tulostusta on tarkastettava tietovšlinetyyppi- ja musteasetus (Media Type ja Ink), sillš valittu Custom-asetus voi vaikuttaa niihin. Katso kohtaa "TietovŠlinetyypin mukainen asetus" sivulla 14. Suomi 17

23 Tulosteen esikatselu Jos haluat nšhdš asiakirjan etukšteen sellaisena kuin se tulostuu, valitse pššvalikossa (Main) tarkistusruutu Print Preview. Kun tulostat asiakirjan, avautuu esikatseluikkuna: Keskusteluikkunassa Preview on useita kuvakenappeja, joilla voit suorittaa seuraavat toiminnot: Zoom (zoom) TŠmŠ toiminto suurentaa esikatseltavan sivun kaksinkertaiseen kokoon. Fit-to-screen (ikkunan kokoinen) TŠmŠ toiminto mitoittaa esikatseltavan sivun niin, ettš se sopii juuri sivunnšyttšikkunan mittoihin. TŠmŠ toiminto valitaan, kun halutaan nšhdš kerralla koko sivu. Maximum zoom (maksimizoom) TŠmŠ toiminto nšyttšš esikatseltavan sivun suurimmassa mahdollisessa suurennussuhteessa. 18

24 Printable area on/off (tulostusalue nškyy/ei nšy) Watermark (vesileima) Reset watermark settings (palauta vesileimaasetukset) Previous page (edellinen sivu) Next page (seuraava sivu) TŠmŠ toiminto nšyttšš esikatseltavalla sivulla suorakulmion, joka vastaa tulostusalaa kyseisellš sivulla. Kirjoitin ei pysty tulostamaan mitššn tšmšn suorakulmion reunojen ulkopuolelle. TŠmŠ toiminto nšyttšš vesileimaasetusten keskusteluikkunan, jossa on mahdollista muuttaa senhetkisiš vesileima-asetuksia. TŠmŠ toiminto palauttaa kaikki vesileima-asetukset niihin arvoihin, jotka olivat kšytšssš, kun esikatseluikkuna avattiin. Jos mitššn ei ole muutettu, toiminto nškyy nšytšllš harmaana. TŠmŠ toiminto nšyttšš parhaillaan esikatseltavaa sivua edeltšvšn sivun. (Jos aikaisempaa sivua ei ole, tšmš toiminto nškyy nšytšllš harmaana.) TŠmŠ toiminto nšyttšš asiakirjan seuraavan sivun. (Jos seuraavaa sivua ei ole, tšmš toiminto nškyy nšytšllš harmaana.) Voit kšsitellš esikatseltavaa asiakirjaa seuraavin tavoin: Valitse ja esikatsele yksittšisiš sivuja. PienennŠ tai suurenna esikatseltava sivu. Valitse ja tulosta mitkš tahansa tai kaikki sivut. Valitse wesileima. Valitsemasi vesileima tulee esikatselukuvaan. Tarkempia tietoja vesileimojen yksilšinnistš on Hakuoppaan kohdassa "Vesileiman tulostus asiakirjaan". Kun olet esikatsellut asiakirjan, tulosta asiakirja napauttamalla Print tai peruuta tulostus napauttamalla Cancel. Suomi 19

25 q Toiminnoilla Add (lisššd) ja Remove (poista) voi valita mitkš asiakirjan sivut tulostuvat. Haluttaessa lisštš tai poistaa jokin sivu on ensin korostettava kyseinen sivu esikatseluikkunan vasemmassa laidassa olevassa sivukuvakelistassa. Korosta haluamasi sivu napauttamalla kyseisen sivun kuvaketta. Sen jšlkeen voit joko valita tai poistaa sen valikossa Print Options. Add page Remove page Korostetut sivut lisštššn tulostettavien sivujen luetteloon. Korostetut sivut poistetaan tulostettavien sivujen luettelosta. Kun olet esikatsellut asiakirjan, tulosta asiakirja napauttamalla Print tai peruuta tulostus napauttamalla Cancel. 20

26 Kirjoitinajuriasetusten muuttaminen Windows 3.1:ssŠ Automaattisen asetuksen kšyttš Kun pššvalikossa Main on valittuna asetus Automatic, kirjoitinajuri pitšš huolen tarkemmista asetuksista tekemiesi tietovšlinetyyppi- ja musteasetusten perusteella. Musteasetus tehdššn napauttamalla Color (všritulostus) tai Black (tulostus mustavalkoisena tai harmaa-asteikon sšvyissš). TietovŠlinetyypin mukaista asetusta koskevat ohjeet on annettu Kohdassa "TietovŠlinetyypin mukainen asetus" sivulla 14. Huom: q Riippuen valitusta tietovšlinetyypistš Media Type -listassa (Automatic valittuna), Mode-ikkunaan ilmaantuu liukupalkki, jossa voit tehdš joko valinnan Quality, Speed tai valita jonkin asennon niiden všliltš. Valitse Quality, jos tulostuslaatu on tšrkešmpi kuin nopeus. q Useimpiin Windows-sovelluksiin sisšltyvšt paperikoko- ja sivunsommitteluasetukset, jotka syrjšyttšvšt kirjoitinajurin vastaavat asetukset. Mutta jos omassa sovelluksessasi ei ole nšitš asetuksia, varmista asetukset kirjoitinajurin valikosta Paper (paperi). Suomi 21

27 Custom-asetusten kšyttš Custom-asetusten avulla on mahdollista tehdš runsaasti muutoksia yhdellš hiiren napautuksella. Custom-asetusten luettelossa on valmiiksi tehtyjš asetuksia, jotka EPSON on tarkoittanut erilaisiin tulosteisiin, kuten esittelyissš kšytettšvien kšyršstšjen ja taulukkojen tai digitaalikameralla otettujen kuvien tulostukseen. Custom-tilassa on kšytettšvissš seuraavat valmiit asetukset: Text/Graph PhotoEnhance Economy Sopii esittelyasiakirjojen kuten kšyršstšjen ja taulukkojen tulostukseen. Sopii video- tai digitaalikameralla tai kuvanlukijalla otettujen kuvien tulostukseen. EPSON PhotoEnhance -toiminto tekee tulosteista teršvšmpiš ja všreiltššn kirkkaampia sšštšmšllš automaattisesti alkuperšiskuvan kontrasti-, všrikyllšisyys- ja kirkkausdataa. PhotoEnhance-toiminto ei kuitenkaan vaikuta alkuperšiskuvan dataan. Huom: Tulostus voi kestšš kauemmin, kun PhotoEnhance on valittuna, mutta tulostusaika riippuu tietokonejšrjestelmšstš ja kuvan sisšltšmšn datan mššršstš. Sopii tekstiluonnosten tulostukseen. Valitse Custom-asetus toimimalla seuraavasti: 1. Napauta Advanced-nappia pššvalikossa Main. 2. Valitse Custom-asetusten luettelosta sopivin asetus sille asiakirja- tai kuvatyypille, jonka aiot tulostaa. 3. Kun valitset jonkin Custom-asetuksen, muut asetukset kuten Print Quality (tulostuslaatu), Halftoning (puolisšvy) ja Color Adjustment (všrin sšštš) tapahtuvat automaattisesti. Muutokset nšhdššn ikkunassa Current Settings (nykysiet asetukset) pššvalikon (Main) alalaidassa. 4. Ennen tulostusta on tarkastettava tietovšlinetyyppi- ja musteasetus (Media Type ja Ink), sillš valittu Custom-asetus voi vaikuttaa niihin. Katso kohtaa "TietovŠlinetyypin mukainen asetus" sivulla

28 Tiedon saanti suorasta opastuksesta (Online Help) Kirjoitinohjelmistoosi sisšltyy laajamittainen suora opastustoiminto, joka antaa tulostukseen, kirjoitinajurin asetusten tekemiseen ja kirjoittimen lisšohjelmien kšyttššn liittyviš ohjeita. Opastuksen saanti omassa sovelluksessasi Avaa tiedostovalikko (File) ja valitse Print tai Print Setup. Napauta sitten Printer, Setup, Options tai Properties. (Voit myšs joutua napauttamaan jotakin nšiden yhdistelmšš riippuen kšyttšmšstšsi sovelluksesta.) Napauta Help-painiketta pšš-, paperi-, sommittelu- tai lisšohjelmavalikon alalaidassa, kun haluat opastusta ko. valikkoon sisšltyvissš asioissa. Windows-versioissa 95, 98 ja NT 4.0 saat tehokasta apua kaikissa valikkoon sisšltyvissš asioissa napauttamalla oikealta kyseistš asiaa ja napauttamalla sitten What's This? -kehotetta. Opastuksen saanti Start-valikosta Napauta Start-painiketta, osoita Programs ja Epson (Windows 95 ja 98) tai EPSON Printers (Windows NT 4.0) ja napauta sitten EPSON Stylus COLOR 760 Help. NŠyttššn tulee tšllšin opastuksen sisšllysikkuna. Suomi 23

Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Handbok fšr installation och daglig anvšndning 750FC 12/10/99 11:44 am Page 1 Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning SCA-4009522 Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning 1200 FC 12/10/99 2:42 pm Page 1 Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0021 Fin 1200 intro

Lisätiedot

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta-

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Turvallisuusohjeita Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 Ohjauspaneelin toiminnot Ohjauspaneeli...4 Tietojen tallentaminen Valokuvan tai asiakirjan skannaaminen...

Lisätiedot

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso Osat reunaohjain arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus asiakirjakansi tulostelokero kuljetuslukon vipu asiakirja-alusta lasitaso ohjauspaneeli (Lisätietoja on kohdassa Ohjauspaneelin toiminnot

Lisätiedot

Käyttöopas NPD5196-01 FI

Käyttöopas NPD5196-01 FI NPD5196-01 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa mihinkään palautusjärjestelmään tai lähettää missään muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Perustoimintaopas. Kaikki yhdessä tuotteessa. Suomi

Perustoimintaopas. Kaikki yhdessä tuotteessa. Suomi Kaikki yhdessä tuotteessa Perustoimintaopas Suomi Turvallisuusohjeet................................3 Tärkeitä turvallisuusohjeita........................... 3 Varoitukset, muistutukset ja huomautukset.............

Lisätiedot

Lisätietojen etsiminen

Lisätietojen etsiminen Lisätietojen etsiminen Asennusopas Sisältää tulostimen toimintakuntoon saattamista ja ohjelmiston asentamista koskevat tiedot. Käyttöopas (tämä ohjekirja) Sisältää tulostimen toimintoja, valinnaisia lisävarusteita,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. EPSON STYLUS PHOTO RX700 http://fi.yourpdfguides.com/dref/557363

Käyttöoppaasi. EPSON STYLUS PHOTO RX700 http://fi.yourpdfguides.com/dref/557363 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4502-00 FI

Käyttöopas NPD4502-00 FI NPD4502-00 FI Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään eikä siirtää mekaanisesti, valokopioimalla, äänittämällä tai muulla tavalla

Lisätiedot

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Sivu 1/482 Tietoja tästä käyttöoppaasta Tämän oppaan tulostaminen MC-5251-V1.00 Perusopas Sisältää tämän tuotteen yleiskuvauksen. Laaja käyttöopas Sisältää tämän

Lisätiedot

Office/2. Integroitu Taloushallintoohjelmisto. Windows:lle. Manuaali 1: Johdatus Office/2:en

Office/2. Integroitu Taloushallintoohjelmisto. Windows:lle. Manuaali 1: Johdatus Office/2:en Integroitu Taloushallintoohjelmisto Macintosh:lle ja Windows:lle Manuaali 1: Johdatus Office/2:en Asennus, TyšpšytŠ, Yritys, Tyšn aloitus, Asiakkaat, Tuotteet, ja JŠrjestelmŠ moduuli 1998 Hansa Business

Lisätiedot

hp deskjet 450 -kannettava kirjoitin

hp deskjet 450 -kannettava kirjoitin hp deskjet 450 -kannettava kirjoitin käyttöopas Tekijänoikeustiedot 2002 Hewlett-Packard Company Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi, sovitus tai kääntäminen ilman etukäteen hankittua kirjallista sitoumusta

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla.

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5380DN Tietoa näkövammaisille Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta, kun laite on asetettu käyttökuntoon

Lisätiedot

Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4

Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Faksiopas Faksin käyttöönotto Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Valokuvien tai asiakirjojen lähettäminen Alkuperäisten

Lisätiedot

HP Photosmart 8400 series -tulostimen pikaopas. Suomi

HP Photosmart 8400 series -tulostimen pikaopas. Suomi HP Photosmart 8400 series -tulostimen pikaopas Suomi Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Lisätiedot

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin Versio: tammikuu 2000 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille

KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW Tietoa näkövammaisille Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta,

Lisätiedot

Käyttöopas. Sisällysluettelo

Käyttöopas. Sisällysluettelo Käyttöopas Sisällysluettelo Käyttöoppaassa liikkuminen..........................................2 Kirjoittimen asennus............................. 3 Kirjoittimen liittäminen rinnakkaiskaapelilla...........................3

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-J925DW Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen

Lisätiedot

OHJELMISTON KÄYTTÖOPAS DCP-7010L DCP-7025 MFC-7225N MFC-7420 MFC-7820N

OHJELMISTON KÄYTTÖOPAS DCP-7010L DCP-7025 MFC-7225N MFC-7420 MFC-7820N OHJELMISTON KÄYTTÖOPAS DCP-7010L DCP-7025 MFC-7225N MFC-7420 MFC-7820N Sisällysluettelo 1 Laitteen käyttö tulostimena Brother-tulostinohjaimen käyttö...1-1 Asiakirjan tulostaminen...1-1 Tulostus käsinsyöttöaukosta...1-2

Lisätiedot

Esittely. Arvoisa asiakas, Tietoja käyttöohjeesta. Esittely 3

Esittely. Arvoisa asiakas, Tietoja käyttöohjeesta. Esittely 3 Käyttöohje Arvoisa asiakas, ostamalla tämän monitoimilaitteen olet valinnut korkealaatuisen PHILIPS-tuotteen. Ostamasi laie täyttää kaikki nyyaikaisen kotitoimiston mitä erilaisimmat tarpeet. Tällä laitteella

Lisätiedot

Digital Photo Printer

Digital Photo Printer Ennen käytön aloittamista Digital Photo Printer DPP-FP85/FP95 Valmistelut Suora tulostus Tulostaminen PictBridgedigikamerasta Tulostaminen Bluetoothyhteensopivasta laitteesta Tulostaminen PC:n avulla Vikailmoitukset

Lisätiedot

HP Photosmart 330 series -tulostimen pikaopas. Suomi

HP Photosmart 330 series -tulostimen pikaopas. Suomi HP Photosmart 330 series -tulostimen pikaopas Suomi Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

HP Deskjet D730 Printer. Windowsin ohje

HP Deskjet D730 Printer. Windowsin ohje HP Deskjet D730 Printer Windowsin ohje HP Deskjet D730 -tulostin HP Photosmart -ohjelmiston ohje 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Hewlett-Packard Companyn ilmoitukset HP pidättää itsellään

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. EPSON STYLUS SX600FW http://fi.yourpdfguides.com/dref/1119300

Käyttöoppaasi. EPSON STYLUS SX600FW http://fi.yourpdfguides.com/dref/1119300 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

1.1 Eri menetelmšt eri tarpeisiin. Sirpa Riihiaho

1.1 Eri menetelmšt eri tarpeisiin. Sirpa Riihiaho 1 1 KŠytettŠvyyden arviointi ilman kšyttšjiš Sirpa Riihiaho KŠytettŠvyyttŠ voidaan arvioida jo hyvin aikaisessa vaiheessa, kun ensimmšiset tuoteideat syntyvšt. Asiantuntijat voivat arvioida tuotteen kšytettšvyyttš

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Käyttöopas DCP-J552DW DCP-J752DW. Versio 0 FIN

Käyttöopas DCP-J552DW DCP-J752DW. Versio 0 FIN Käyttöopas DCP-J552DW DCP-J752DW Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallinumero: DCP-J552DW ja DCP-J752DW (Ympyröi laitteesi mallinumero) Sarjanumero:

Lisätiedot

Käyttöohjeet Käyttäjän opas

Käyttöohjeet Käyttäjän opas Käyttöohjeet Käyttäjän opas Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu kohtaan "Turvallisuustiedot" ennen laitteen käyttämistä. SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...4 Johdanto...4

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4751-01 FI

Käyttöopas NPD4751-01 FI NPD4751-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 7 Tämän oppaan käyttö... 8 Käytännöt... 8 Tuotteen ominaisuudet... 9 Ominaisuudet... 9 Luku 1 Tekniset tiedot Tekniset tiedot... 11 Luku

Lisätiedot