Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning"

Transkriptio

1 Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0024

2 Kaikki oikeudet pidštetššn. MitŠŠn tšmšn julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkššn hakujšrjestelmššn eikš lšhettšš elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, ŠŠnittŠmŠllŠ tai muulla tavalla ilman SEIKO EPSON CORPORATIONilta etukšteen hankittua kirjallista lupaa. TŠssŠ opaskirjassa annettuja tietoja on tarkoitus kšyttšš vain tšmšn EPSON-kirjoittimen yhteydessš. EPSON ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat nšiden tietojen soveltamisesta muihin kirjoittimiin. SEIKO EPSON CORPORATION tai sen tytšryhtišt eivšt ole vastuussa tšmšn tuotteen hankkijalle tai kolmansille osapuolille nšille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, kustannuksista tai kuluista, jotka aiheutuvat onnettomuudesta, tšmšn tuotteen vššrinkšytšstš tai siihen tehdyistš luvattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai (USA:ta lukuun ottamatta) jos SEIKO EPSON CORPORATIONin antamia kšyttš- ja huoltoohjeita ei noudateta tarkoin. SEIKO EPSON CORPORATION ei vastaa mistššn vahingoista tai vaikeuksista, jotka aiheutuvat muiden lisšvarusteiden tai kulutustarvikkeiden kuin SEIKO EPSON CORPORATIONin ilmoittamien alkuperšisten EPSON-tuotteiden tai EPSON-hyvŠksynnŠn saaneiden tuotteiden kšytšstš. SEIKO EPSON CORPORATION ei vastaa mistššn sšhkšmagneettisista hširišistš johtuvista vahingoista, mikšli niihin on syynš muiden liitinkaapelien kuin SEIKO EPSON CORPORATIONin EPSON- hyvšksynnšn saaneiden tuotteiden kšyttš. EPSON on rekisteršity tavaramerkki ja EPSON ESC/P ja EPSON Stylus ovat SEIKO EPSON CORPORATIONin tavaramerkkejš. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteršimiš tavaramerkkejš. Yleinen huomautus: TŠssŠ opaskirjassa esiintyviš muita tuotenimiš on kšytetty vain tunnistustarkoituksessa; ne voivat olla tuotenimien omistajien tavaramerkkejš. EPSON ei vaadi itselleen mitššn oikeuksia nšihin tuotemerkkeihin. TekijŠnoikeus 1999 SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japani. Suomi Painettu uusiopaperille.

3 Vakuutus mššršystenmukaisuudesta ISO/IEC Oppaan 22 ja EN 45014:n mukaan Valmistaja Osoite SEIKO EPSON CORPORATION 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392 JAPANI Edustaja EPSON EUROPE B.V. Osoite Prof. J.H. Bavincklaan AT Amstelveen HOLLANTI Vakuutamme tšten, ettš tuote: Tuotteen nimi: Mustesuihkukirjoitin Malli P150B tšyttšš seuraavien direktiivien ja normien asettamat vaatimukset: Direktiivi 89/336/ETY: EN luokka B EN EN EN IEC IEC IEC Direktiivi 73/23/ETY: EN Elokuu 1999 H. Horiuchi PŠŠjohtaja EPSON EUROPE B.V. ii

4 SisŠllysluettelo Turvaohjeita TŠrkeitŠ turvaohjeita Varotoimia Kun kšytšt kirjoitinta Mustepatruunoita kšsiteltšessš Valittaessa kirjoittimelle sijoituspaikkaa ENERGY STAR toiminta-ajatuksen noudattaminen Varoitus, Muistutus, Huomautus Kirjoittimen osat ja toiminnot Kirjoittimen osat ja ohjauspaneelitoiminteet Tulostus Windowsilla Johdanto kirjoitinohjelmistoon LisŠtietojen saanti Kirjoitinohjelmistoon pššsy Kirjoitinajuriasetusten muuttaminen TietovŠlinetyypin mukainen asetus Automatiikan kšyttš Photo Enhance -tilan kšyttš Custom-tilan kšyttš Tulosteen esikatselu Kirjoitinajuriasetusten muuttaminen Windows 3.1:ssŠ Tiedon saanti suorasta opastuksesta (Online Help) Opastuksen saanti omassa sovelluksessasi Opastuksen saanti Windows-versioissa 95, 98 ja NT Suomi

5 Tulostus Macintoshilla Johdanto kirjoitinohjelmistoon Kirjoitinajuriasetusten muuttaminen TietovŠlinetyypin mukainen asetus Automaattisten asetusten kšyttš Photo Enhance -tilan kšyttš Custom-tilan kšyttš Tulosteen esikatselu Tulostustietojen tallennus tiedostoihin Mustepatruunoiden vaihto Huolto KirjoitinpŠŠn suutinten tarkastus Nozzle Check -lisšohjelman kšyttš Ohjauspaneelin nšppšimiš kšyttšen KirjoitinpŠŠn puhdistus Head Cleaning -lisšohjelman kšyttš Ohjauspaneelin nšppšimiš kšyttšen KirjoitinpŠŠn suuntaus VianetsintŠ USB-kirjoitinajurin asennus ei onnistu Varmista, ettš tietokoneessasi on Windows 98 valmiiksi asennettuna Varmista, ettš EPSON USB Printer Devices (kirjoitinlaitteet) nškyy Device Manager -valikossa Vikojen merkkivalot TyypillisiŠ ongelmia ja ratkaisuja Tulostuslaatuun liittyvšt ongelmat Paperin syšttššn tai ruuhkautumiseen liittyvšt ongelmat Kirjoitin ei toimi kunnolla USB-liitŠnnŠllŠ Tulostuksen peruuttaminen Windows 95, 98 ja NT Windows Macintosh LisŠvarusteet ja kulutustarvikkeet

6 Turvaohjeita TŠrkeitŠ turvaohjeita Lue kaikki alla annetut ohjeet ennen kuin alat kšyttšš kirjoitinta. Noudata ehdottomasti kaikkia kirjoittimeen merkittyjš varoituksia ja ohjeita. lš tuki tai sulje kirjoitinkotelossa olevia aukkoja. lš tyšnnš mitššn esineitš sisššn kotelon raoista. Varo kaatamasta mitššn nestettš kirjoittimen pššlle. KŠytŠ vain kirjoittimen tehokilven mukaista virtalšhdettš. Kytke kaikki laitteet kunnollisesti maadoitettuun pistorasiaan. VŠltŠ kšyttšmšstš pistorasioita virtapiireissš, joihin on jo kytketty kopiokoneita tai jatkuvasti pššlle ja pois pššltš kytkeytyviš laitteita kuten ilmastointilaitteet. VŠltŠ kšyttšmšstš pistorasioita, jotka on varustettu seinškatkaisimella tai automaattiajastimella. PidŠ koko tietokonejšrjestelmš riittšvšn etššllš mahdollisista sšhkšmagneettisten hširišiden lšhteistš kuten kaiuttimista tai johdottomien puhelimien alustoista. lš kšytš vahingoittunutta tai hankautunutta liitšntšjohtoa. Jos kirjoittimen yhteydessš kšytetššn jatkojohtoa, varmista, ettei jatkojohdon všlityksellš verkkoon kytkettyjen laitteiden yhteenlaskettu ampeerimššrš ylitš johdon virrankestoa. Varmista myšs, ettei kaikkien samaan seinškoskettimeen kytkettyjen laitteiden yhteenlaskettu ampeerimššrš ylitš seinškoskettimen virrankestoa. lš yritš itse suorittaa kirjoittimelle mitššn huoltotoimia. Suomi 1

7 Irrota kirjoitin verkkovirrasta ja anna huoltaminen vaaditun pštevyyden omaavan huoltohenkilšstšn tehtšvšksi seuraavissa tilanteissa: Jos liitšntšjohto tai pistorasia on vahingoittunut; jos kirjoittimeen on kaatunut jotakin nestettš; jos kirjoitin on pššssyt putoamaan tai sen kotelo on vaurioitunut; jos kirjoitin ei toimi normaalilla tavalla tai jos sen suorituskyky on huomattavasti heikentynyt. Jos kirjoitinta on tarkoitus kšyttšš Saksassa, pane merkille seuraava seikka: RiittŠvŠn oikosulku- ja ylivirtasuojan antamiseksi kirjoittimelle on rakennuksen verkkoliitšnnšt varustettava 16 ampeerin virrankatkaisimella. Varotoimia Kun kšytšt kirjoitinta lš tyšnnš kšttšsi kirjoittimen sisššn ŠlŠkŠ koske mustepatruunoita tulostuksen aikana. lš liikuttele kirjoitinpšštš kšsin; muuten kirjoitin voi vaurioitua. Kirjoittimen virta katkaistaan aina painikkeella. TŠtŠ painiketta painettaessa virran merkkivalo vilkkuu hetken aikaa. Kirjoittimen pistoketta ei pidš irrottaa seinšrasiasta eikš virtaa katkaista ennen kuin merkkivalo on lakannut vilkkumasta. Ennen kuin kirjoitinta ryhdytššn kuljettamaan on varmistettava, ettš kirjoitinpšš on perusasennossa (ŠŠrioikealla) ja ettš mustepatruunat ovat hyvin paikoillaan. 2

8 Mustepatruunoita kšsiteltšessš Mustepatruunat on pidettšvš poissa lasten ulottuvilta. lš anna lasten juoda mustepatruunoista ŠlŠkŠ muutenkaan kšsitellš niitš. Jos mustetta pššsee iholle, se tšytyy huuhdella pois vedellš ja saippualla. Jos sitš pššsee silmiin, silmšt tšytyy heti huuhtoa vedellš. Mustepatruunaa ei saa ravistella; siitš voi aiheutua vuoto. Pane mustepatruuna paikalleen kirjoittimeen heti, kun olet ottanut sen ulos pakkauksesta. Jos mustepatruuna jštetššn pitkšksi aikaa ulos pakkauksesta ennen kšyttššnottoa, seurauksena voi olla tulostuslaadun heikkenemistš. Kun mustepatruuna on kerran pantu paikalleen, ŠlŠ enšš avaa sen pidintš ŠlŠkŠ poista mustepatruunaa ennen kuin se tšytyy vaihtaa uuteen; muussa tapauksessa mustepatruuna voi tulla kšyttškelvottomaksi. Mustepatruunaa ei pidš kšyttšš pakkaukseen merkityn viimeisen kšyttšpšivšn jšlkeen. Paras tulos saavutetaan kšyttšmšllš mustepatruuna loppuun kuuden kuukauden sisšllš kšyttššnotosta. lš yritš purkaa mustepatruunoita osiin tai tšyttšš niitš uudelleen. SiitŠ voi seurata kirjoitinpššn vahingoittuminen. Valittaessa kirjoittimelle sijoituspaikkaa Sijoita kirjoitin tasaiselle, tukevalle alustalle, joka on itse kirjoitinta suurempi. Kirjoitin ei toimi kunnollisesti, jos se on kaltevassa tai vinossa asennossa. VŠltŠ paikkoja, joissa lšmpštila ja kosteus vaihtelevat kovin nopeasti. Suojaa kirjoitin auringonpaisteelta, voimakkaalta valolta sekš lšmmšnlšhteiltš. VŠltŠ paikkoja, joissa kirjoitin voi joutua alttiiksi iskuille tai tšrinšlle. JŠtŠ kirjoittimen ympšrille riittšvšsti tilaa, niin ettš ilma vaihtuu tehokkaasti. Suomi 3

9 Sijoita kirjoitin lšhelle seinšrasiaa, josta kirjoittimen pistoke on helppo irrottaa. Huomautus ranskankielisille kšyttšjille: Placez l'imprimante pr s d'une prise de contact o la fiche peut tre džbranchže facilement. ENERGY STAR toiminta-ajatuksen noudattaminen KansainvŠliseen ENERGY STAR -ohjelmaan osallistuvana yrityksenš EPSON on varmistanut, ettš tšmš tuote tšyttšš energiansššstšn suhteen kansainvšlisen ENERGY STAR - ohjelman mukaiset ohjeelliset normit. KansainvŠlinen ENERGY STAR -konttorikoneohjelma on tietokone- ja konttorikoneteollisuuden piiriin muodostettu vapaaehtoinen ryhmittymš, joka pyrkii edistšmššn energiaa sššstšvien henkilškohtaisten tietokoneiden, monitorien, kirjoittimien, faksien ja kopiokoneiden kšyttššnottoa energiankehityksestš aiheutuvan ilmansaasteen všhentšmiseksi. Varoitus, Muistutus, Huomautus Varoituksia tšytyy noudattaa tarkoin mahdollisten henkilšvahinkojen všlttšmiseksi. Muistutukset tšytyy huomioida laitevaurioiden všlttšmiseksi. Huom Huomautukset sisšltšvšt kirjoittimen kšyttššn liittyviš tšrkeitš tietoja ja kšytšnnšn vinkkejš. 4

10 SŠhkšjŠrjestelmŠ 120 V malli V malli SyšttšjŠnnitealue V V Nimellistaajuusalue Hz SyšttšjŠnnjuusalue 49,5-60,5 Hz Nimellisvirta 0,4 A 0,2 A Virrankulutus Noin 14 W (ISO Letter Pattern) Valmiustilassa noin 3.5 W Huom: Katso kirjoittimen jšnnite sen takaosassa olevasta tehokilvestš. TurvahyvŠksynnŠt Turvastandardit: Amerikkalainen malli UL 1950 CSA C22.2 No. 950 Eurooppalainen malli EN EMC (sšhkšmagneettinen yhteensopivuus): Amerikkalainen malli FCC osa 15 aliosa B luokka B Eurooppalainen malli EN (CISPR Publ. 22) luokka B EN IEC IEC IEC EN EN Australialainen malli AS/NZS 3548 luokka B Suomi 5

11 6

12 JŠrjestelmŠŠ koskevat vaatimukset PC:t TŠtŠ kirjoitinta kšytettšessš tarvitaan Microsoft Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0, tai DOS; sekš suojattu kierretty parijohto. Jos haluat liittšš kirjoittimen USB-porttiin, tarvitset USBportilla varustetun PC:n, johon on jo valmiiksi asennettu Windows 98; sekš suojatun USB-kaapelin. Tietokoneen on lisšksi tšytettšvš seuraavat jšrjestelmšš koskevat vaatimukset: VŠhimmŠisjŠrjestelmŠ: i386/25 MHz (Windows 3.1) i486/25 MHz (Windows 95 ja NT 4.0) i486/66 MHz (Windows 98) 16 MB RAM 10 MB kovalevytilaa (Windows 3.1, 95 ja 98) 20 MB (Windows NT 4.0) VGA-monitori Suositeltava jšrjestelmš: Pentium- tai sitš parempi suoritin všhintššn 32 MB RAM (Windows 3.1, 95 ja 98) všhintššn 64 MB RAM (Windows NT 4.0) všhintššn 50 MB vapaata kovalevytilaa (Windows 3.1, 95 ja 98) všhintššn 100 MB (Windows NT 4.0) VGA- tai parempi monitori Tietokoneliike auttaa mielellššn jšrjestelmšsi pšivityksessš, jos se ei tšytš nšitš vaatimuksia. Suomi Macintosh-tietokoneet Jos kirjoitin halutaan liittšš Apple Macintosh -tietokoneeseen, on kšytettšvš USB-muuntokaapelia. Macintoshin on lisšksi tšytettšvš seuraavat jšrjestelmšš koskevat vaatimukset: 7

13 VŠhimmŠisjŠrjestelmŠ: Suositeltava jšrjestelmš: Mac OS 8.1 Mac OS tai uudempi 6 MB vapaata muistitilaa všhintššn 14 MB vapaata muistitilaa 9 MB vapaata muistitilaa 24 MB vapaata muistitilaa kun kun taustatulostus taustatulostus on toiminnassa. on toiminnassa. Huom: KŠytettŠvissŠ olevan muistin mššrš vaihtelee riippuen auki olevien sovellusten lukumššršstš ja tyypistš. Jos haluat tietšš paljonko muistia on kšytettšvissš, valitse Apple- valikossa About This Computer ja katso muistin kokoa (kilotavuissa) sarakkeesta "Largest Unused Block" (suurin kšyttšmštšn lohko) (1,024 K = 1 MB). EdellŠ mainitut muistitilavaatimukset koskevat tulostusta kirjekokoa (Letter) olevalle paperille. NŠmŠ vaatimukset voivat vaihdella paperikoon, kšytettšvšn sovelluksen ja tulostettavan asiakirjan monimutkaisuuden mukaan. NŠiden jšrjestelmš- ja muistivaatimusten lisšksi tarvitaan vielš 10 MB vapaata kovalevytilaa kirjoitinohjelmiston asennusta varten. Tulostukseen tarvitaan ylimššršistš kovalevytilaa, joka on noin kaksi kertaa tulostettavan tiedoston koko. 8

14 Kirjoittimen osat ja ohjauspaneelitoiminteet paperituki sivustimet kirjoittimen kansi luovutusalusta arkinsyšttšlaite luovutusalustan jatke sšštšvipu ohjauspaneeli Suomi mustepatruunapidikkeet 9

15 Painikkeet Painike Virta Lataus/Poisto Puhdistus TehtŠvŠ Kytkee ja katkaisee kirjoittimen virran. TyhjŠŠ kirjoittimen muistin painettaessa kahdesti virran ollessa kytkettynš. Lataa tai poistaa paperin painettaessa ja vapautettaessa kahden sekunnin sisšllš. Jatkaa tulostusta painettaessa ja vapautettaessa paperi loppu -vian jšlkeen. SiirtŠŠ kirjoitinpššn mustepatruunan vaihtoasentoon painettaessa kolme sekuntia merkkivalon muste loppu tai vilkkuessa tai palaessa. Palauttaa kirjoitinpššn perusasentoon mustepatruunan vaihdon jšlkeen. Puhdistaa kirjoitinpššn painettaessa kolme sekuntia merkkivalon muste loppu tai ollessa sammuksissa. Merkkivalot Merkkivalo Virta Paperi loppu Musta muste loppu VŠrimuste loppu Kirjoittimen toimintatila Kirjoittimen virta on pššllš Datan vastaanotto, mustepatruunan vaihto, musteen syšttš tai kirjoitinpššn puhdistus. Paperi loppu. Pane paperia arkinsyšttšlaitteeseen; paina sitten lataus/poisto -painiketta ja jatka tulostusta. Paperiruuhka. Ota kaikki paperi ulos syšttšlaitteesta ja sijoita paperi takaisin kirjoittimeen. Jos merkkivalo vilkkuu edelleen, katkaise kirjoittimen virta ja vedš varoen kaikki paperi kirjoittimesta. Vilkkuu kun musta mustepatruuna on melkein tyhjš. Palaa kun musta mustepatruuna on tyhjš. Vaihda musta mustepatruuna (S020189) uuteen. Vilkkuu kun všrimustepatruuna on melkein tyhjš. Palaa kun všrimustepatruuna on tyhjš. Vaihda všrimustepatruuna (S020191) uuteen. 10

16 Tulostus Windowsilla Johdanto kirjoitinohjelmistoon Kirjoitinohjelmisto kšsittšš kirjoitinajurin ja kirjoittimen lisšohjelmat. Kirjoitinajurin avulla on mahdollista tehdš valinta runsaasta asetusvalikoimasta parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi. LisŠohjelmien avulla taas voidaan tarkastaa kirjoitin ja pitšš se moitteettomassa kunnossa. LisŠtietojen saanti Kirjoitinajurin kšyttšš koskevia tietoja on annettu kohdassa "Kirjoitinajurin asetusten muuttaminen" sivulla 12. Kirjoittimen lisšohjelmien kšyttšš koskevia tietoja on annettu suoran Hakuoppaan kohdassa "Kirjoittimen lisšohjelmien kšyttš". Huom: Kirjoitinohjelmiston erityistoimintet riippuvat siitš, mikš Windowsversio on kšytšssš. Suorasta opastuksesta on saatavissa lisšš kirjoitinohjelmistoa koskevaa tietoa. Katso tietojensaantiohjeita kohdassa "Tietojen saanti suorasta opastuksesta" sivulla 23. Kirjoitinohjelmistoon pššsy Kirjoitinohjelmistoon pššsee useimmista Windows-sovelluksista, tai Windowsin Start-valikosta (Windows 95, 98 ja NT 4.0) tai suoraan ohjauspaneelista (Windows 3.1). Kun hakeudut kirjoitinohjelmiston Windows-sovelluksesta, suoritetut tulostusasetukset koskevat vain kšytettšvšš sovellusta. Kun hakeudut kirjoitinohjelmiston Start-valikosta, suoritetut tulostusasetukset koskevat kaikkia Windows-sovelluksiasi. Suomi 11

17 Windows-sovelluksista Avaa File-valikko ja valitse Print tai Print Setup. Napauta sitten Printer, Setup, Options tai Properties (sovelluksesta riippuen voi olla tarpeen napauttaa jotain nšiden painikkeiden yhdistelmšš). NŠytšlle tule nyt kirjoitinohjelmistoikkuna. Windows 95, 98 tai NT Napauta Start, osoita Settings ja napauta sitten Printers. 2. Windows 95:ssŠ ja 98:ssa valitse ensin kirjoittimesi ja napauta sitten Properties valikossa File. Windows NT 4.0:ssa valitse ensin kirjoittimesi ja napauta Document Defaults valikossa File. NŠytšlle tule nyt kirjoitinohjelmistoikkuna. Windows KaksoisnŠpŠytŠ kuvaketta Control Panel pššohjelmaryhmšssš Main. 2. KaksoisnŠpŠytŠ Printers-kuvaketta. 3. Valitse kirjoittimesi asennettujen kirjoittimien listalta Installed Printers. 4. Valitse Setup. NŠet tšllšin kirjoitinohjelmistoikkunan nšytšllš. Kirjoitinajuriasetusten muuttaminen Kirjoitinohjelmistossa on seuraavat kirjoitinajurin asetusvalikot. Main TietovŠlinetyyppi, Muste, Tila Paperi Paperin koko, KopiomŠŠrŠ, Suunta, Tulostusala Layout Pienennys/suurennus, Tulostussommittelu, Vesileima Huom: Layout-valikko on kšytettšvissš vain Windows-versioissa 95, 98 ja NT

18 Main-valikon toimintatilavaihtoehdot on jšrjestetty niin, ettš kirjoitinajuria voi hallita neljšllš eri tasolla, kuten jšljempšnš on selvitetty. Automatic PhotoEnhance Custom Advanced Nopein ja helpoin tapa aloittaa tulostus. Katso kohtaa "Automatiikan kšyttš" sivulla 15 (Windows 95, 98 ja NT 4.0) tai "Automaattisen asetuksen kšyttš" sivulla 21 (Windows 3.1) Sallii erilaisten, erityisesti valokuville tarkoitettujen kuvankorjausasetusten kšytšn. Katso kohtaa "Photo Enhance -toiminnon kšyttš" sivulla 16. Tee valintasi valmiiksi tehtyjen asetusten l uettelosta sen mukaan, minkš tyyppisen asiakirjan aiot tulostaa. Voit lisštš myšs omia asetuksiasi luetteloon. Katso kohtaa "Custom-tilan kšyttš" sivulla 16 (Windows 95, 98 ja NT 4.0) tai "Custom-asetusten kšyttš" sivulla 22 (Windows 3.1).. Sallii yksityiskohtaisten asetusten teon kunkin yksittšisten tarpeiden mukaan. Voit myšs lisštš omia asetuksiasi Custom Settings -luetteloon. Huom: PhotoEnhance-asetus on kšytettšvissš vain Windows-versioissa 95, 98 ja NT 4.0. Yleiseen tulostuslaatuun vaikuttavien asetusryhmien lisšksi voit myšs muunnella tulostustavan yksilšllisiš piirteitš valikoissa Paper (paperi) ja Layout (sommittelu). Tarkempia tietoja valikoista Paper (paperi) ja Layout (sommittelu) on annettu suorassa Hakuoppaassa. Suomi 13

19 TietovŠlinetyypin mukainen asetus TietovŠlinetyypin mukainen asetus mššrittšš mitš muita asetuksia on kšytettšvissš. TŠmŠ asetus on sen vuoksi suoritettava ensimmšiseksi. Valitse pššvalikosta tietovšlinetyyppiasetus, joka vastaa kirjoittimeen sijoitettua paperilaatua. 14

20 Automatiikan kšyttš Huom: Jos kšytšt Windows-versiota 3.1, katso kohtaa "Kirjoitinajuriasetusten muuttaminen Windows 3.1:ssŠ" sivulla 21. Kun pššvalikossa Main on valittuna asetus Automatic, kirjoitinajuri pitšš huolen tarkemmista asetuksista tekemiesi tietovšlinetyyppi- ja musteasetusten perusteella. Musteasetus tehdššn napauttamalla Color (všritulostus) tai Black (tulostus mustavalkoisena tai harmaa-asteikon sšvyissš). TietovŠlinetyypin mukaista asetusta koskevat ohjeet on annettu Kohdassa "TietovŠlinetyypin mukainen asetus" sivulla 14. Huom: Riippuen valitusta tietovšlinetyypistš Media Type -listassa (Automatic valittuna), Mode-ikkunaan ilmaantuu liukupalkki, jossa voit tehdš valinnan Quality tai Speed. Valitse Quality, jos tulostuslaatu on tšrkešmpi kuin nopeus. Useimpiin Windows-sovelluksiin sisšltyvšt paperikoko- ja sivunsommitteluasetukset, jotka syrjšyttšvšt kirjoitinajurin vastaavat asetukset. Mutta jos omassa sovelluksessasi ei ole nšitš asetuksia, varmista asetukset kirjoitinajurin valikosta Paper (paperi), Suomi 15

21 Photo Enhance -tilan kšyttš Photo Enhance -toiminto tarjoaa useita kuvankorjausasetuksia, joita voidaan kšyttšš valokuviin ennen niiden tulostusta. Photo Enhance ei vaikuta alkuperšiseen dataan. Jos tulostat digitaalisella kameralla otettuja valokuvia, voit valita myšs tarkistusruudun Digital Camera Correction, jolloin tulostuvat kuvat nšyttšvšt tasaisilta ja luonnollisilta aivan kuin filmikameralla otetut kuvat. Huom: TŠmŠ toimintatila on kšytettšvissš vain 24 tai 32 bitin všritulostuksessa. Tulostettaessa Photo Enhance valittuna tulostusaika voi olla pidempi riippuen kšytettšvšstš tietokonejšrjestelmšstš ja kuvan sisšltšmšstš datamššršstš. Photo Enhance -toimintatilassa voi suorittaa seuraavat asetukset: Standard People Nature Soft Focus Sepia Vakio kuvankorjaus, joka soveltuu useimpiin valokuviin. YritŠ ensin tštš asetusta. Korostaa ihonvšriš. Sopii erityisesti ihmisistš otettuihin valokuviin. Sopii parhaiten ulkomaisemiin, kuten vuoristo, taivas ja meri. Saa kuvat nšyttšmššn siltš kuin ne olisi otettu "pehmešllš optiikalla". Antaa valokuville sepiasšvyn. Custom-tilan kšyttš Huom: Jos kšytšt Windows-versiota 3.1, katso kohtaa "Kirjoitinajuriasetusten muuttaminen Windows 3.1:ssŠ" sivulla 21. Custom-toimintatila tarjoaa valmiiksi tehtyjš asetuksia, jotka on tarkoitettu tekstin ja kšyršstšjen tulostukseen sekš všrien yhdenmukaistusmenetelmšn kšyttššn. Voit myšs tehdš ja tallentaa omat Custom-asetuksesi. 16

22 Custom-tilassa on kšytettšvissš seuraavat valmiit asetukset: Text/Graph Sopii esittelyasiakirjojen kuten kšyršstšjen ja taulukkojen tulostukseen. Economy Sopii tekstiluonnosten tulostukseen. ICM ICM tulee sanoista Image Color Matching (kuvan (Windows všrien yhdenmukaistus). TŠmŠ toiminto sšštšš 95 ja 98) tulostuvat všrit automaattisesti kuvaruudun všrien mukaisiksi. srgb Sopii parhaiten všrien yhdenmukaistukseen muiden srgb-laitteiden kanssa. Valitse Custom-asetus toimimalla seuraavasti: 1. Napauta Custom-nappia pššvalikossa Main. 2. Avaa luetteloikkuna napauttamalla sitš mistš kohtaa tahansa ja valitse sitten soveliain asetus sille asiakirja- tai kuvatyypille, jonka aiot tulostaa. 3. Kun valitset jonkin Custom-asetuksen, muut asetukset, kuten Print Quality (tulostuslaatu), Halftoning (puolisšvy) ja Color Adjustment (všrien sšštš), asettuvat automaattisesti. Muutokset nšhdššn nšytšllš pššvalikon (Main) vasemmalla puolella. 4. Ennen tulostusta on tarkastettava tietovšlinetyyppi- ja musteasetus (Media Type ja Ink), sillš valittu Custom-asetus voi vaikuttaa niihin. Katso kohtaa "TietovŠlinetyypin mukainen asetus" sivulla 14. Suomi 17

23 Tulosteen esikatselu Jos haluat nšhdš asiakirjan etukšteen sellaisena kuin se tulostuu, valitse pššvalikossa (Main) tarkistusruutu Print Preview. Kun tulostat asiakirjan, avautuu esikatseluikkuna: Keskusteluikkunassa Preview on useita kuvakenappeja, joilla voit suorittaa seuraavat toiminnot: Zoom (zoom) TŠmŠ toiminto suurentaa esikatseltavan sivun kaksinkertaiseen kokoon. Fit-to-screen (ikkunan kokoinen) TŠmŠ toiminto mitoittaa esikatseltavan sivun niin, ettš se sopii juuri sivunnšyttšikkunan mittoihin. TŠmŠ toiminto valitaan, kun halutaan nšhdš kerralla koko sivu. Maximum zoom (maksimizoom) TŠmŠ toiminto nšyttšš esikatseltavan sivun suurimmassa mahdollisessa suurennussuhteessa. 18

24 Printable area on/off (tulostusalue nškyy/ei nšy) Watermark (vesileima) Reset watermark settings (palauta vesileimaasetukset) Previous page (edellinen sivu) Next page (seuraava sivu) TŠmŠ toiminto nšyttšš esikatseltavalla sivulla suorakulmion, joka vastaa tulostusalaa kyseisellš sivulla. Kirjoitin ei pysty tulostamaan mitššn tšmšn suorakulmion reunojen ulkopuolelle. TŠmŠ toiminto nšyttšš vesileimaasetusten keskusteluikkunan, jossa on mahdollista muuttaa senhetkisiš vesileima-asetuksia. TŠmŠ toiminto palauttaa kaikki vesileima-asetukset niihin arvoihin, jotka olivat kšytšssš, kun esikatseluikkuna avattiin. Jos mitššn ei ole muutettu, toiminto nškyy nšytšllš harmaana. TŠmŠ toiminto nšyttšš parhaillaan esikatseltavaa sivua edeltšvšn sivun. (Jos aikaisempaa sivua ei ole, tšmš toiminto nškyy nšytšllš harmaana.) TŠmŠ toiminto nšyttšš asiakirjan seuraavan sivun. (Jos seuraavaa sivua ei ole, tšmš toiminto nškyy nšytšllš harmaana.) Voit kšsitellš esikatseltavaa asiakirjaa seuraavin tavoin: Valitse ja esikatsele yksittšisiš sivuja. PienennŠ tai suurenna esikatseltava sivu. Valitse ja tulosta mitkš tahansa tai kaikki sivut. Valitse wesileima. Valitsemasi vesileima tulee esikatselukuvaan. Tarkempia tietoja vesileimojen yksilšinnistš on Hakuoppaan kohdassa "Vesileiman tulostus asiakirjaan". Kun olet esikatsellut asiakirjan, tulosta asiakirja napauttamalla Print tai peruuta tulostus napauttamalla Cancel. Suomi 19

25 q Toiminnoilla Add (lisššd) ja Remove (poista) voi valita mitkš asiakirjan sivut tulostuvat. Haluttaessa lisštš tai poistaa jokin sivu on ensin korostettava kyseinen sivu esikatseluikkunan vasemmassa laidassa olevassa sivukuvakelistassa. Korosta haluamasi sivu napauttamalla kyseisen sivun kuvaketta. Sen jšlkeen voit joko valita tai poistaa sen valikossa Print Options. Add page Remove page Korostetut sivut lisštššn tulostettavien sivujen luetteloon. Korostetut sivut poistetaan tulostettavien sivujen luettelosta. Kun olet esikatsellut asiakirjan, tulosta asiakirja napauttamalla Print tai peruuta tulostus napauttamalla Cancel. 20

26 Kirjoitinajuriasetusten muuttaminen Windows 3.1:ssŠ Automaattisen asetuksen kšyttš Kun pššvalikossa Main on valittuna asetus Automatic, kirjoitinajuri pitšš huolen tarkemmista asetuksista tekemiesi tietovšlinetyyppi- ja musteasetusten perusteella. Musteasetus tehdššn napauttamalla Color (všritulostus) tai Black (tulostus mustavalkoisena tai harmaa-asteikon sšvyissš). TietovŠlinetyypin mukaista asetusta koskevat ohjeet on annettu Kohdassa "TietovŠlinetyypin mukainen asetus" sivulla 14. Huom: q Riippuen valitusta tietovšlinetyypistš Media Type -listassa (Automatic valittuna), Mode-ikkunaan ilmaantuu liukupalkki, jossa voit tehdš joko valinnan Quality, Speed tai valita jonkin asennon niiden všliltš. Valitse Quality, jos tulostuslaatu on tšrkešmpi kuin nopeus. q Useimpiin Windows-sovelluksiin sisšltyvšt paperikoko- ja sivunsommitteluasetukset, jotka syrjšyttšvšt kirjoitinajurin vastaavat asetukset. Mutta jos omassa sovelluksessasi ei ole nšitš asetuksia, varmista asetukset kirjoitinajurin valikosta Paper (paperi). Suomi 21

27 Custom-asetusten kšyttš Custom-asetusten avulla on mahdollista tehdš runsaasti muutoksia yhdellš hiiren napautuksella. Custom-asetusten luettelossa on valmiiksi tehtyjš asetuksia, jotka EPSON on tarkoittanut erilaisiin tulosteisiin, kuten esittelyissš kšytettšvien kšyršstšjen ja taulukkojen tai digitaalikameralla otettujen kuvien tulostukseen. Custom-tilassa on kšytettšvissš seuraavat valmiit asetukset: Text/Graph PhotoEnhance Economy Sopii esittelyasiakirjojen kuten kšyršstšjen ja taulukkojen tulostukseen. Sopii video- tai digitaalikameralla tai kuvanlukijalla otettujen kuvien tulostukseen. EPSON PhotoEnhance -toiminto tekee tulosteista teršvšmpiš ja všreiltššn kirkkaampia sšštšmšllš automaattisesti alkuperšiskuvan kontrasti-, všrikyllšisyys- ja kirkkausdataa. PhotoEnhance-toiminto ei kuitenkaan vaikuta alkuperšiskuvan dataan. Huom: Tulostus voi kestšš kauemmin, kun PhotoEnhance on valittuna, mutta tulostusaika riippuu tietokonejšrjestelmšstš ja kuvan sisšltšmšn datan mššršstš. Sopii tekstiluonnosten tulostukseen. Valitse Custom-asetus toimimalla seuraavasti: 1. Napauta Advanced-nappia pššvalikossa Main. 2. Valitse Custom-asetusten luettelosta sopivin asetus sille asiakirja- tai kuvatyypille, jonka aiot tulostaa. 3. Kun valitset jonkin Custom-asetuksen, muut asetukset kuten Print Quality (tulostuslaatu), Halftoning (puolisšvy) ja Color Adjustment (všrin sšštš) tapahtuvat automaattisesti. Muutokset nšhdššn ikkunassa Current Settings (nykysiet asetukset) pššvalikon (Main) alalaidassa. 4. Ennen tulostusta on tarkastettava tietovšlinetyyppi- ja musteasetus (Media Type ja Ink), sillš valittu Custom-asetus voi vaikuttaa niihin. Katso kohtaa "TietovŠlinetyypin mukainen asetus" sivulla

28 Tiedon saanti suorasta opastuksesta (Online Help) Kirjoitinohjelmistoosi sisšltyy laajamittainen suora opastustoiminto, joka antaa tulostukseen, kirjoitinajurin asetusten tekemiseen ja kirjoittimen lisšohjelmien kšyttššn liittyviš ohjeita. Opastuksen saanti omassa sovelluksessasi Avaa tiedostovalikko (File) ja valitse Print tai Print Setup. Napauta sitten Printer, Setup, Options tai Properties. (Voit myšs joutua napauttamaan jotakin nšiden yhdistelmšš riippuen kšyttšmšstšsi sovelluksesta.) Napauta Help-painiketta pšš-, paperi-, sommittelu- tai lisšohjelmavalikon alalaidassa, kun haluat opastusta ko. valikkoon sisšltyvissš asioissa. Windows-versioissa 95, 98 ja NT 4.0 saat tehokasta apua kaikissa valikkoon sisšltyvissš asioissa napauttamalla oikealta kyseistš asiaa ja napauttamalla sitten What's This? -kehotetta. Opastuksen saanti Start-valikosta Napauta Start-painiketta, osoita Programs ja Epson (Windows 95 ja 98) tai EPSON Printers (Windows NT 4.0) ja napauta sitten EPSON Stylus COLOR 760 Help. NŠyttššn tulee tšllšin opastuksen sisšllysikkuna. Suomi 23

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0022 Kaikki oikeudet pidštetššn. MitŠŠn tšmšn julkaisun

Lisätiedot

Yleinen huomautus: Suomi

Yleinen huomautus: Suomi Kaikki oikeudet pidštetššn. MitŠŠn tšmšn julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkššn hakujšrjestelmššn eikš lšhettšš elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, ŠŠnittŠmŠllŠ tai muulla tavalla

Lisätiedot

Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Handbok fšr installation och daglig anvšndning 750FC 12/10/99 11:44 am Page 1 Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning SCA-4009522 Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0006 Kaikki oikeudet pidštetššn. MitŠŠn tšmšn julkaisun

Lisätiedot

Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Handbok fšr installation och daglig anvšndning 900FC 12/10/99 11:04 am Page 1 Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0004 Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Kaikki yhdessä tuotteessa " # "" $! ""% $ "% " & ' () ! "%# #! $ !! $! # "% Suomi %$ % %" * " ! +, -. +, % "$ / 0111! $ 2. Painettu uusiopaperille

Kaikki yhdessä tuotteessa  #  $! % $ %  & ' () ! %# #! $ !! $! # % Suomi %$ % % *  ! +, -. +, % $ / 0111! $ 2. Painettu uusiopaperille Kaikki yhdessä tuotteessa!! " # "" $! ""% $ "% " & ' ()! "%# #! $! # #"" "%! $! # "% %$ % %" * "! +, -. +, % Suomi "$ / 0111! $ 2 Painettu uusiopaperille !,! "#$ % "#&'!$ %#'$ (#! ")#* + -.// 01/ +/ 2/.3&

Lisätiedot

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0026 Kaikki oikeudet pidštetššn. MitŠŠn tšmšn julkaisun

Lisätiedot

VŠrimustesuihkukirjoitin

VŠrimustesuihkukirjoitin VŠrimustesuihkukirjoitin Kaikki oikeudet pidštetššn. MitŠŠn tšmšn julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkššn hakujšrjestelmššn eikš lšhettšš elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, ŠŠnittŠmŠllŠ

Lisätiedot

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas EPSON-digitaalikamera / Digitaalikamera Ohjelmisto-opas Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin elektronisesti,

Lisätiedot

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning 1200 FC 12/10/99 2:42 pm Page 1 Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0021 Fin 1200 intro

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. EPSON PERFECTION 1200S http://fi.yourpdfguides.com/dref/557630

Käyttöoppaasi. EPSON PERFECTION 1200S http://fi.yourpdfguides.com/dref/557630 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Suomi MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Pakkauksen sisällön tarkistaminen paperituki tulostimen ohjelmat ja käsikirjan sisältävä CD-ROM värikasettipakkaus

Lisätiedot

EPSON on rekisteröity tavaramerkki ja EPSON Stylus on SEIKO EPSON CORPORATIONin tavaramerkki.

EPSON on rekisteröity tavaramerkki ja EPSON Stylus on SEIKO EPSON CORPORATIONin tavaramerkki. Proof Sign-off: A5 size Front.fm R Värimustesuihkutulostin Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään eikä lähettää elektronisesti, mekaanisesti,

Lisätiedot

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Aloita tästä Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Noudata Asennusohjeessa annettuja laitteiston asennusohjeita. Jatka optimoimalla tulostuslaatu seuraavasti. 1 Varmista, että olet lisännyt paperikaukaloon

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. EPSON STYLUS COLOR 480 http://fi.yourpdfguides.com/dref/557426

Käyttöoppaasi. EPSON STYLUS COLOR 480 http://fi.yourpdfguides.com/dref/557426 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tässä täydennyslehtisessä on EPL-5700-tulostinta koskevaa päivitettyä tietoa.

Tässä täydennyslehtisessä on EPL-5700-tulostinta koskevaa päivitettyä tietoa. Tärkeä täydennys Tässä täydennyslehtisessä on EPL-5700-tulostinta koskevaa päivitettyä tietoa. Tulostinajurin asennus Muuta Alustavat toimenpiteet -oppaasi sivulla 13 olevan kohdan 7 ensimmäinen lause

Lisätiedot

Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Handbok fšr installation och daglig anvšndning 610FC 12/10/99 1:04 pm Page 1 Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0020 Fin 610 intro

Lisätiedot

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa.

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. KÄYTTÖOHJE 1 (5) VAROITUKSET Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. HUOMIO! Laite ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Sisältää pieniä osia - Tukehtumisvaara. Pidä huoli ettei

Lisätiedot

EPSON on rekisteröity tavaramerkki ja EPSON Stylus on SEIKO EPSON CORPORATIONin tavaramerkki.

EPSON on rekisteröity tavaramerkki ja EPSON Stylus on SEIKO EPSON CORPORATIONin tavaramerkki. Proof Sign-off: FRONT.fm R Värimustesuihkutulostin Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään eikä lähettää elektronisesti, mekaanisesti,

Lisätiedot

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää Asennusopas Värisäädettävä nestekidenäyttö Tärkeää Perehdy laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön lukemalla PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas.

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

P-touch Transfer Managerin käyttäminen

P-touch Transfer Managerin käyttäminen P-touch Transfer Managerin käyttäminen Versio 0 FIN Johdanto Tärkeä huomautus Tämän käyttöoppaan sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Brother pidättää oikeuden

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

R4C621Setup Guide Rev. C

R4C621Setup Guide Rev. C L 6XRPL MAEUL0062 . L Pakkauksen sisällön tarkistaminen paperituki tulostinohjelmiston ja Pikaoppaan sisältävä CD-ROM-levy mustepatruunapakkaus (sisältää sekä mustan että väripatruunan) Päivittäinen käyttö

Lisätiedot

Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta

Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Fluke-VR1710 Häiriöjännitetallennin Pikakäyttöopas Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Maaliskuu 2008 2006 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet

Lisätiedot

PhotoCam. PhotoCam. Käyttäjän opas. Versio 1.1

PhotoCam. PhotoCam. Käyttäjän opas. Versio 1.1 PhotoCam Käyttäjän opas Versio 1.1 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti tai mekaanisesti,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille

Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille Käytettäessä eri käyttöjärjestelmää tai järjestelmäarkkitehtuuria palvelimelle ja asiakkaalle yhteys ei ehkä toimi oikein, kun yhteyden muodostus suoritetaan

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas Sivu 1/8 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Nopean asennuksen ohje

Nopean asennuksen ohje Tulostuspalvelin Nopean asennuksen ohje Nopean asennuksen ohje 1.1 Hardwaren asennusmenettely 1. Liitä tulostuspalvelin tulostimeen, jota haluat käyttää verkossa. 2. Liitä tulostuspalvelin verkkoon liittämällä

Lisätiedot

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Pikaopas M276 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on

Lisätiedot

Online käyttöopas Käynnistys

Online käyttöopas Käynnistys Online käyttöopas Käynnistys Napauta tätä "Käynnistys" painiketta. Johdanto Tämä opas käsittelee digitaalisen e- STUDIO161 monikäyttöjärjestelmän tulostustoimintoja. Erillinen ja laajempi käyttöohje sisältää

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen.

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Sivu 1/7 Värilaatuopas Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Laatu-valikko Tulostustila Väri Vain musta

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Paperialusta 5 (valinnainen) Paperialusta 6 (liitearkkialusta) (valinnainen) Ohjaustaulu. Iso viimeistelylaite (valinnainen) Ohjaustaulu

Paperialusta 5 (valinnainen) Paperialusta 6 (liitearkkialusta) (valinnainen) Ohjaustaulu. Iso viimeistelylaite (valinnainen) Ohjaustaulu Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Koneen esittely Koneen esittely Palvelut Laitekokoonpanon mukaan käytettävissä voi olla seuraavat palvelut: 8 Kopiointi Sähköposti Internet-faksi Palvelinfaksi Originaalien syöttölaite

Lisätiedot

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet HP Roar Plus -kaiutin Muut ominaisuudet Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-konsernin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

R4C649 12/15/00. EPSON on rekisteröity tavaramerkki ja EPSON Stylus on SEIKO EPSON CORPORATIONin tavaramerkki.

R4C649 12/15/00. EPSON on rekisteröity tavaramerkki ja EPSON Stylus on SEIKO EPSON CORPORATIONin tavaramerkki. Proof Sign-off: R4C649 FRONT.fm R Värimustesuihkutulostin Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään eikä lähettää elektronisesti, mekaanisesti,

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Videokuvan siirtäminen kamerasta tietokoneelle Windows Movie Maker -ohjelman avulla

Videokuvan siirtäminen kamerasta tietokoneelle Windows Movie Maker -ohjelman avulla Videokuvan siirtäminen kamerasta tietokoneelle Windows Movie Maker -ohjelman avulla 1. Digivideokamera liitetään tietokoneeseen FireWire-piuhalla. (Liitännällä on useita eri nimiä: myös IEEE 1394, DV,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. EPSON STYLUS PHOTO 875DC

Käyttöoppaasi. EPSON STYLUS PHOTO 875DC Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Tyhjiä sivuja. Tulostuslaatuopas

Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Tyhjiä sivuja. Tulostuslaatuopas Sivu 1/7 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

Midland BTNext -päivityssovellus

Midland BTNext -päivityssovellus Midland BTNext -päivityssovellus Kun olet ladannut BTNext-päivityssovelluksen web-sivultamme, kaksoisnapsauta sitä ja seuraa asennusmenettelyä. BTNext-päivityssovellus asentuu automaattisesti "Program"-valikkoon,

Lisätiedot

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Sivu 1/5 Kytkentäopas Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Paikallinen tulostin on tulostin, joka on liitetty tietokoneeseen USB- tai rinnakkaiskaapelilla.

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI

Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI NPD4758-00 FI Ohjelmiston asennus USB-liitäntää koskeva huomautus: Älä liitä USB-johtoa ennen kuin ohjeissa määrätään tekemään niin. Jos tämä näyttö tulee esiin, napsauta Cancel (Peruuta). Ethernet-liitäntää

Lisätiedot

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0018 Hvor De kan finde information om printeren

Lisätiedot

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurissa voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun tämä pidätetty työ halutaan tulostaa, se määritetään tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelin valikoissa.

Lisätiedot

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT PUHELIN ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español Italiano

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 MASSER Loader V2.00 käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 Masser Oy Tel. +358 400 904 500 BID No 0665142-9 Jämytie 1 Fax. +358 16 282 554 VAT No. FI06651429 FI-96910 Rovaniemi, Finland Domicile Rovaniemi OHJELMAN

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

Tulostinajurin ja paperikoon konfigurointiohjeet AutoCad 2006-2007 ohjelmille

Tulostinajurin ja paperikoon konfigurointiohjeet AutoCad 2006-2007 ohjelmille Tulostinajurin ja paperikoon konfigurointiohjeet AutoCad 2006-2007 ohjelmille Erilaisista tulostusjärjestelmistä johtuen kopiolaitokset suosittelevat eri tulostinajureita tulostustiedostojen tekemiseen.

Lisätiedot

24.3.2005 Versio 1.0. BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille

24.3.2005 Versio 1.0. BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille 1 SISÄLLYLUETTELO 24.3.2005 1. Asennus...3 1.1 Bluetooth Dongle...3 1.2 Bluetooth GPS...3

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Valokuvien, diojen ja filminegatiivien skannaus ION PICS 2 PC Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. ION PICS 2 PC skannerilla voit skannata valokuvia, dioja ja filminegatiiveja tietokoneelle

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

5210n / 5310n -pikaopas

5210n / 5310n -pikaopas 5210n / 5310n -pikaopas VAARA: Ennen kuin asennat Dell-tulostimen ja käytät sitä, lue Omistajan oppaassa olevat turvallisuusohjeet. 1 5 1 Vastaanottoalusta 2 6 2 Käyttöpaneeli 3 Lokero 1 (vakiolokero)

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

ESIKATSELU, TULOSTAMINEN, TUNNISTEET

ESIKATSELU, TULOSTAMINEN, TUNNISTEET Excel 2013 Tulostaminen Sisällysluettelo ESIKATSELU, TULOSTAMINEN, TUNNISTEET TULOSTAMINEN JA TULOSTUSASETUKSET... 1 Esikatselu ja tulostaminen... 1 Reunuksien määrittäminen, keskittäminen... 2 Ylä- ja

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB

TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB V2 Copyright Pikaohje Pakkauksen sisältö. 1 USB-sovittimen asennus Windows Xp.... 2 Windows Vista..... 6 Mac OS X..... 10 Wlan-tukiasemaan yhdistäminen Windows XP / Vista...

Lisätiedot

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. MFP-sarja. Pikaopas

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. MFP-sarja. Pikaopas LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-sarja Pikaopas Erikoispaperille, tarroille tai kalvoille tulostaminen Windowsissa 1. Valitse ohjelman Tiedosto-valikosta Tulosta. 2. Valitse laite ja paina Ominaisuudet-

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Pikaopas NPD4499-00 FI

Pikaopas NPD4499-00 FI NPD4499-00 FI Luku 1 Esittely Kiitos, että valitsit tämän tuotteen. Tämä Quick Guide () sisältää laitteen esittelyn lisäksi kuvalliset ohjeet tavallisimmin käytetyistä perustoiminnoista. Lisätietoja eri

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos.

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos. Sivu 1/10 Tulostusopas Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä monisyöttölaite täytetään. Lisäksi se sisältää tietoja paperin suunnasta, Paperikoko- ja Paperilaji-asetusten määrittämisestä

Lisätiedot

Asennuksen pikaopas. Laitteistokuvaus. AXIS PrintPoint 140 BJC:n asennus. Laitteistoasennus

Asennuksen pikaopas. Laitteistokuvaus. AXIS PrintPoint 140 BJC:n asennus. Laitteistoasennus Asennuksen pikaopas Tässä ohjeessa käsitellään AXIS PrintPoint 140 BJC:n asennusta ja käyttöönoton perusteita. Lähempiä tietoja ja ohjeita saat AXIS PrintPoint 140 BJC:n käyttöoppaasta. Laitteistokuvaus

Lisätiedot

MySchenker tulostimen ohjeet

MySchenker tulostimen ohjeet MySchenker tulostimen ohjeet Paperirullan asettaminen tulostimeen 1. Avaa tulostin painamalla etulevyn OPEN painikkeesta ja nostamalla kansi kevyesti yläasentoonsa Paperirullan asettaminen tulostimeen

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot