Tässä täydennyslehtisessä on EPL-5700-tulostinta koskevaa päivitettyä tietoa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tässä täydennyslehtisessä on EPL-5700-tulostinta koskevaa päivitettyä tietoa."

Transkriptio

1 Tärkeä täydennys Tässä täydennyslehtisessä on EPL-5700-tulostinta koskevaa päivitettyä tietoa. Tulostinajurin asennus Muuta Alustavat toimenpiteet -oppaasi sivulla 13 olevan kohdan 7 ensimmäinen lause seuraavasti: Korvattava lause: Jos olet pannut CD-ROMin asemaan D, näpäytä OK. Uusi lause: Jos olet pannut CD-ROMin asemaan D, kirjoita D:\ WIN95 ja näpäytä OK. Näytöllä esitettävien merkkityyppien asennus Näytöllä esitettävät merkkityypit asennetaan suorittamalla seuraavat toimenpiteet: 1. Varmista että Windows on toiminnassa ja tulostimen virta katkaistu. 2. Pane tulostimen mukana toimitettu CD-ROM CD-ROM-asemaan D (tai E). 3. Käytettäessä järjestelmiä Windows 3.1, Windows 3.11 for Workgroups tai Windows NT 3.51, on varmistettava, että ohjelmiston käsittelyikkuna (Program Manager) on auki; valitse sitten Run tiedostovalikossa File. Jos käytät järjestelmää Windows 95 tai Windows NT 4.0, näpäytä Start ja valitse sitten Run. 4. Kirjoita D:\EPSETUP (tai E:\EPSETUP) ja näpäytä sitten OK.

2 5. [Ei koske Windows NT 3.51:n käyttäjiä]: Kaksoisnäpäytä Install Font Manager näytölle tulevassa valintaikkunassa; asennuksen voi suorittaa myös valitsemalla Install Font Manager ja näpäyttämällä sitten oikeassa yläkulmassa olevaa nuolta. [Koskee vain Windows NT 3.51:n käyttäjiä]: Kaksoisnäpäytä Install Screen Fonts näytölle tulevassa valintaikkunassa; asennuksen voi suorittaa myös valitsemalla Install Screen Fonts ja näpäyttämällä sitten oikeassa yläkulmassa olevaa nuolta. 6. Noudata näytölle tulevia kehotteita. 7. Kun asennus on suoritettu, näpäytä OK. Näytöllä esitettävät merkkityypit on nyt asennettu tietokoneeseen. EPSON Status Monitor -lisäohjelma Vaikka tulostimesi mukana toimitettu EPSON Status Monitor -lisäohjelma pystyy valvomaan paikallista tulostinta, se ei kuitenkaan pysty valvomaan verkkotulostinta. Jätä siis Käyttöoppaasi luvussa 4 oleva verkkokäytön kuvaus huomiotta. Käytä lisävarusteena saatavan liitinkortin Ethernet Interface Card (C82357* tai C82362*) mukana toimitettavaa EPSON Status Monitor 2 -lisäohjelmaa, kun haluat valvoa verkkotulostinta tai saada tiedot sen kulloisestakin toimintatilasta. Huomaa, että vaikka valitsetkin Advanced-valikon Paper Type -asetukseksi Thin (ohut), valinnan katsotaan olevan Normal. Lisäohjelma Etäohjauspaneeli Korvaa Käyttöoppaasi sivulla 5-14 kohdassa Paper Type oleva paperilaadun kuvaus seuraavalla: Paper Type Mahdollistaa eri paperilaatujen käytön. Thick on kätevä, kun tulostetaan paksulle paperille, jonka leveys on alle 132 mm. Transparency on kätevä kuultokuvakalvoille tulostettaessa. Normal on kuitenkin se asetus, jota on käytettävä aina, kun tulostus tapahtuu ilman hankaluuksia.

3 Kehitekasetin vaihto Jätä huomiotta Käyttöoppaasi luvussa 6 (muun muassa sivuilla 6-3 ja 6-26) olevat Toner Out -tekstit. Kehitekasetti on vaihdettava, kun näytölle tulee vikasanoma Toner Low (väriaine vähissä) ja kun tulostusjälki on kovin vaalea tai lähes näkymätön. Turvatietoja Lisää seuraava teksti sivun 6 alalaitaan: Varoitus: Muut kuin tässä oppaassa mainitut hallinta- ja säätötavat tai käyttömenettelyt saattavat altistaa käyttäjän vaaralliselle säteilylle. Korvaa myös sivun 8 rivit 1-7 seuraavalla tekstillä: Sisäpuolinen lasersäteily Suurin säteilyteho: 0,73 mw tulostinpään laseraukossa Aaltopituus: nm Tässä tuotteessa käytetään luokan IIIb laserdiodia. Laserdiodi ja lukijan monikulmiopeili ovat tulostinpäässä. Tulostinpää EI OLE KENTÄLLÄ VAIHDETTAVA OSA. Tulostinpäätä ei saa missään tapauksessa avata.

4 1

5 Tulostimen osat Tulostimen kansi Salpa Hallintapaneeli Luovutusalustan jatke Virtakytkin Paperin syöttöalusta Käsinsyöttöaukko Paperiradan valitsin AC-sisäänmeno B-tyyppisen liitäntäyksikön liitin (lisävaruste) Rinnakkaisliitäntäyksikön liitin Sarjaliitäntäyksikön liitin a

6 Lasertulostin Kaikki oikeudet pidštetššn. MitŠŠn tšmšn julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkššn hakujšrjestelmššn eikš lšhettšš elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, ŠŠnittŠmŠllŠ tai muulla tavalla ilman SEIKO EPSON CORPORATIONilta etukšteen hankittua kirjallista lupaa. Yhtiš ei ole patentin perusteella vastuullinen tšhšn julkaisuun sisšltyvien tietojen kšytšstš. Yhtiš ei myšskššn ole korvausvelvollinen vahingoista, jotka aiheutuvat tšhšn julkaisuun sisšltyvien tietojen kšytšstš. SEIKO EPSON CORPORATION tai sen tytšryhtišt eivšt ole vastuussa tšmšn tuotteen hankkineille tai kolmansille osapuolille mistššn nšille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat onnettomuudesta, tuotteen vššrinkšytšstš tai siihen tehdyistš luvattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai (USA:ta lukuun ottamatta) mikšli SEIKO EPSON CORPORATIONin antamia kšyttš- ja huolto-ohjeita ei ole noudatettu tarkoin. SEIKO EPSON CORPORATION ei ole vastuussa mistššn vahingoista tai hankaluuksista, jotka aiheutuvat muiden lisšvarusteiden tai kulutustarvikkeiden kuin SEIKO EPSON CORPORATIONin alkuperšisiksi EPSON-tuotteiksi ilmoittamien tai EPSONhyvŠksynnŠn saaneiden tuotteiden kšytšstš. EPSON ja EPSON ESC/P ovat rekisteršityjš tavaramerkkejš ja EPSON ESC/P 2 on SEIKO EPSON CORPORATIONin tavaramerkki. Speedo, Fontware, FaceLift, Swiss ja Dutch ovat Bitstream, Inc. -yhtišn tavaramerkkejš. CG Times ja CG Omega ovat Miles, Inc. -yhtišn tavaramerkkejš. Univers on Linotype AG -yhtišn ja/tai sen tytšryhtišiden tavaramerkki. Antique Olive on Fonderie Olive -yhtišn tavaramerkki. Albertus on Monotype Corporation plc -yhtišn tavaramerkki. Coronet on Ludlow Industries (UK) Ltd -yhtišn tavaramerkki. Arial ja Times New Roman ovat Monotype Corporation plc -yhtišn tavaramerkkejš. Yleinen huomautus: TŠssŠ opaskirjassa esiintyviš muita tuotenimiš on kšytetty vain tunnistustarkoituksessa; ne voivat olla tuotenimien omistajien tavaramerkkejš. EPSON ei vaadi itselleen mitššn oikeuksia nšihin tuotemerkkeihin. TekijŠnoikeus 1997 SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japani. Suomi KŠyttšopas a

7 Vakuutus mššršystenmukaisuudesta ISO/IEC Oppaan 22 ja EN 45014:n mukaan Valmistaja: Osoite: SEIKO EPSON CORPORATION 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392 Japani Edustaja: EPSON EUROPE B.V. Osoite: Prof. J.H. Bavincklaan , AT Amstelveen, HOLLANTI Vakuutamme tšten, ettš seuraava tuote Tuotenimi: lasertulostin Malli: L270C tšyttšš seuraavien direktiivien ja normien asettamat vaatimukset: Direktiivi 89/336/ETY: EN luokka B EN IEC IEC IEC EN EN Direktiivi 73/23/ETY: EN Maaliskuu 1998 Y. Ishii PŠŠjohtaja EPSON EUROPE B.V. b

8 SisŠllysluettelo Alustavat toimenpiteet Tulostimen sijoituspaikan valinta i Poisto pakkauksesta iii Suojanauhan irrotus iv 500 arkin alapaperikasetin paikalleenpano v Paperin sijoitus tulostimeen vi LiitŠntŠjohdon kiinnitys viii Tulostimen testaus ix Tulostimen kytkentš tietokoneeseen x Tulostinajurin asennus xi Ajurin perusasetukset xv PŠŠsy suoraan opastukseen xviii KŠyttšvalmistelut TŠstŠ opaskirjasta Tulostimestasi Toiminnot LisŠvarusteet ENERGY STAR toiminta-ajatuksen noudattaminen Turvatietoja Otsoniturva Lasertulostinta koskevia varoituksia TŠrkeitŠ turvaohjeita Varoitukset, Muistutukset, Huomautukset Luku 1 Tulostimen kšyttš Tulostimen hallinta Tulostinajuriin pššsy EtŠohjauspaneeli, lisšohjelma Intelligent Emulation Switch (IES) Paperin kšsittely Paperin sijoitus syšttšalustalle Paperin syšttš kšsin Tulostus erikoispaperille Suomi c

9 Luku 2 Tulostimen ymmšrtšminen Hallintapaneeli YleistŠ Merkkivalot Painikkeet Tulostuslaadun optimointi RITechin kšyttš Tulosteen tummuusasetus Enhanced MicroGray Luku 3 LisŠvarusteet Tulostimen lisšvarusteet arkin alapaperikasetti Alapaperikasetin asennus Paperin sijoitus alapaperikasettiin Face Up Tray -alusta Face Up Tray -alustan asennus Face Up Tray -alustan kšyttš Muistimoduuli Muistimoduulin asennus Muistimoduulin irrotus ROM-moduuli ROM-moduulin asennus ROM-moduulin irrotus LisŠvarusteina saatavat liitinyksikšt Liitinyksikkškortin asennus Luku 4 LisŠohjelma EPSON Status Monitor EPSON Status Monitor -lisšohjelma, yleistš Status Monitor -lisšohjelman asennus Status Monitor -lisšohjelmaan pššsy Windows 95 ja Windows NT Windows NT 3.51, Windows 3.11 for Workgroups, ja Windows d

10 PŠŠsy suoraan opastukseen VerkkokŠytšn asettamat vaatimukset Windows Windows NT 3.51 / NT Windows 3.11 for Workgroups Tulostimen asettelut verkkokšyttšš varten Windows Windows NT Windows NT Luku 5 LisŠohjelma EtŠohjauspaneeli EtŠohjauspaneeli-lisŠohjelma, yleistš Koska EtŠohjauspaneeli-lisŠohjelmaa kšytetššn EtŠohjauspaneeli-lisŠohjelman asennus EtŠohjauspaneeli-lisŠohjelmaan pššsy LaserJet 4 -toimintatila GL2-toimintatila PS-toimintatila ESCP2-toimintatila FX-toimintatila I239X-toimintatila Sivun asetteluvaihtoehdot Kirjainlajivaihtoehdot Tulostimen asetteluvaihtoehdot Muut vaihtoehdot GL2-toimintatila PS-toimintatila ESCP2-toimintatila LisŠvaihtoehtoja Portin valinta Emulointi Suomi e

11 Luku 6 VianetsintŠ ja kunnossapito Viat ja korjaustoimenpiteet Paperiruuhka ToimintahŠirišt Tulostusviat TulostuslaatuhŠirišt Muistiviat LisŠvarusteviat Virhesanomat Tulostimen uudelleenasetus Uudelleenasetus TŠydellinen uudelleenasetus Kulutustarvikkeiden vaihto Kehitekasetin vaihto Valojohdeyksikšn vaihto Tulostimen puhdistus Tulostimen sisšosien puhdistus Ulosvaluneen všriaineen poisto Tulostimen kotelon puhdistus Tulostimen kuljetus f

12 TŠmŠn ohjekirjasen avulla saat aseteltua tulostimen kšyttšvalmiiksi ja pššset nopeasti tulostuksen alkuun. Perehdy KŠyttšoppaaseen, jos haluat tarkempia tietoja tulostimesta tai jos kohtaat vaikeuksia tulostuksessa. 1 Tulostimen sijoituspaikan valinta q q Sijoita tulostin niin lšhelle tietokonetta tai tyšasemaa, ettš liitšntšjohto ylettyy molempiin laitteisiin. JŠtŠ tulostimen ympšrille riittšvšsti vapaata tilaa vaivatonta kšyttšš ja huoltoa sekš riittšvšš ilmanvaihtoa varten. 100 mm 590 mm 100 mm 100 mm 300 mm 460 mm 340 mm 560 mm Suomi 460 mm 550 mm Alustavat toimenpiteet i

13 q Jos kšytšt lisšvarusteena saatavaa alapaperikasettia, korkeussuunnassa tarvitaan 130 mm enemmšn tilaa. Jos kšytšt lisšvarusteena saatavaa Face Up Tray -jatkoalustaa, tilantarve tulostimen takana on 200 mm suurempi. Muistutus: lš missššn tapauksessa sijoita tulostinta sitš itseššn kapeammalle alustalle kuten alla olevassa kuvassa; tulostin voi silloin vaurioitua. q q q q q VŠltŠ sijoituspaikkoja, joihin voi paistaa aurinko tai jotka ovat alttiina kuumuudelle, kosteudelle tai pšlylle. Sijoita tulostin paikkaan, jossa liitšntšjohdon saa helposti irrotettua. VŠltŠ kšyttšmšstš pistorasioita, jotka on varustettu seinškatkaisimella tai automaattiajastimella. Jos virta katkaistaan epšhuomiossa, voit menettšš tšrkešš tietokoneen tai tulostimen muistissa olevaa tietoaineistoa. VŠltŠ sellaisiin virtapiireihin kuuluvia seinšrasioita, joihin on kytketty isoja moottoreita tai muita virransyšttšvaihtelua aiheuttavia laitteita. PidŠ koko tietokone- ja tulostinjšrjestelmš riittšvšn etššllš mahdollisia hširišitš aiheuttavista kohteista kuten kaiuttimista ja johdottoman puhelimen latausalustasta. Alustavat toimenpiteet ii

14 2 Poisto pakkauksesta 1. Poista tarvikkeet ja tulostin kuljetuspakkauksesta. Huom: Tulostin painaa noin 7 kg ja se tšytyy nostaa varoen. 2. Sijoita tulostin tasaisella ja vakaalle alustalle. 3. Poista tulostimesta ja tarvikkeista kaikki pakkausmateriaali ja pane se talteen vastaisen varalle. 4. Varmistaudu, ettš pakkauksessa on mukana kaikki alla kuvatut osat sekš tulostinajurin ja lisšohjelmat sisšltšvš CD-ROM. kehitekasetti tulostin valojohdeyksikkš Suomi syšttšalusta liitšntšjohto Alustavat toimenpiteet iii

15 Huom: q AC-liitŠntŠjohdon pistokkeen muoto vaihtelee maasta riippuen; varmistaudu, ettš toimitettu pistoke on omassa maassasi kšytettšvšš tyyppiš. q Valojohdeyksikkš ja kehitekasetti on sijoitettu valmiiksi tulostimeen. 3 Suojanauhan irrotus Ennen kuin tulostinta aletaan kšyttšš on irrotettava kaksi alla olevassa kuvassa esitettyš suojanauhaliuskaa. iv Alustavat toimenpiteet

16 4 500 arkin alapaperikasetin paikalleenpano Huom: TŠmŠ kohta on tarkoitettu vain niille, jotka kšyttšvšt 500 arkin alapaperikasettia. Nosta tulostinta ylšs ja varmistaudu, ettš tulostin ja kasetti ovat molemmat samansuuntaiset. Kohdista kasetissa olevat tapit tulostimen pohjassa oleviin reikiin ja laske sitten tulostinta alas kunnes se tulee kunnolla kasetin varaan. Suomi Alustavat toimenpiteet v

17 5 Paperin sijoitus tulostimeen 1. TyšnnŠ syšttšalusta tulostimen etuosassa olevien urien alle alla olevan kuvan mukaisesti ja paina alusta sitten kokonaan tulostimen sisššn. 2. Ota pino paperia (enintššn 150 arkkia), erottele arkit toisistaan ja tasaa pino sitten reunoiltaan lyšmšllš sitš jotain tasaista alustaa vasten. Aseta paperipino alustalle tulostuspuoli ylšspšin ja tyšnnš pino aivan tulostimen sisššn. Paina paperin sivustin pinon oikeaa reunaa vasten. vi Alustavat toimenpiteet

18 3. Pane suojakansi alustan pššlle kuvan osoittamalla tavalla. 4. Nosta tulostimen etuosassa oleva paperituki ylšs. Huom: q Paperialustan etuosan voi laskea alas kšytettšessš pidempšš kuin A4-kokoista paperia. Katso kohtaa ÒPaperin sijoitus syšttšalustalleó kšyttšoppaan luvussa 1. q Tulostimeen voi myšs panna yksittšisiš arkkeja kšyttšmšllš kšsinsyšttšaukkoa. Jos haluat sijoittaa paperin tulostimeen kšsin, perehdy kohtaan ÒPaperin sijoitus tulostimeen kšsinó kšyttšoppaan luvussa 1. Suomi Alustavat toimenpiteet vii

19 Tulostettaessa paksuille kirjekuorille, painavalle paperille tai tietovšlineille kuten tarrat tai kuultokuvakalvot on nšmš syštettšvš tulostimeen yksi kerrallaan. Katso kohtaa ÒTulostus erikoispaperilleó kšyttšoppaan luvussa 1. Tulostimen perusasetus on tulostus A4-kokoiselle paperille. Jos kšytetššn jotain muuta paperikokoa, on tulostimen paperikokoasetusta muutettava sen mukaisesti. Katso kohtaa ÒAjurin perusasetuksetó sivulla LiitŠntŠjohdon kiinnitys 1. Varmista ettš tulostimen virta on katkaistuna. Virta on katkaistu, kun tulostimen vasemmassa laidassa olevan virtakytkimen O-puoli on painettuna sisššn. 2. Kytke liitšntšjohto tulostimen takaosaan. Kytke sitten sen toinen pšš asianmuikaisesti maadoitettuun seinšrasiaan. Alustavat toimenpiteet viii

20 7 Tulostimen testaus Tulosta testiarkki varmistaaksesi, ettš tulostimen asettelut on suoritettu oikein. Testiarkissa on tulostinta koskevat tiedot mukaan luettuina senhetkiset asetukset. Suorita seuraavassa selostetut toimenpiteet. 1. Varmista ettš suojanauhat on irrotettu kuten sivulla 4 kohdassa ÒSuojanauhojen irrotusó on selostettu. 2. Kytke tulostimeen virta alla esitetyllš tavalla. Suomi Alustavat toimenpiteet ix

21 3. Paina yhtaikaa nšppšimiš Alt ja Form Feed tulostimen oikeassa ylškulmassa. Tulostin tulostaa tšllšin testiarkin. Paper Toner Memory Alt Continue Form Feed On Line Reset Status Sheet 8 Tulostimen kytkentš tietokoneeseen Tulostimen mukana on toimitettu kaksi vakiotyyppistš litšntšyksikšn liitintš: rinnakkais- ja sarjaliitin. RinnakkaisliitŠnnŠn kšyttšš koskevat ohjeet on annettu seuraavssa. SarjaliitŠntŠŠ kšytettšessš noudatetaan alla olevia ohjeita mutta lukien asianmukaisissa kohdissa ÔrinnakkaisenÕ sijaan ÔsarjaÕ. Tulostimeen on varattu paikka myšs lisšvarusteena saatavalle liitšntšyksikšn liittimelle, joka on B-tyyppinen liitin. Tarkempia tietoja tšstš ja muista lisšvarusteista on annettu KŠyttšoppaan luvun 3 kohdassa ÒLisŠvarusteetÓ. 1. Varmista ettš tulostimen ja tietokoneen virta on katkaistu. Alustavat toimenpiteet x

22 2. Kytke rinnakkaiskaapeli rinnakkaisliittimeen ja kiinnitš liitin tulostimeen puristamalla sinkilšitš vastakkain kunnes ne lukittuvat paikalleen liittimen molemmin puolin. Huom: On kšytettšvš vain suojattua, kierrettyš rinnakkaisparijohtoa Kytke kaapelin toinen pšš tietokoneeseen. 4. Kytke virta ensin tulostimeen ja sen jšlkeen tietokoneeseen. Tulostinajurin asennus Tulostimen mukana toimitetulla CD-ROMilla on lisšohjelmat sekš tulostinajuri jšrjestelmiin Microsoft Windows 3.1, Windows 3.11 for Workgroups, Windows 95, Windows NT 3.51 ja NT 4.0. Kun tulostin on liitetty tietokoneeseen, asennetaan tulostinajuri. Tulostinajuri on ohjelma, joka ÒajaaÓ tulostinta eli ohjaa sen toimintaa. Sen avulla voi suorittaa asetuksia kuten paperikoko, paperilšhde ja tulostussuunta. Tarkempia tietoja tulostimen asetuksista on annettu myšs tulostinajuria koskevassa suorassa opastuksessa. Suomi Alustavat toimenpiteet xi

23 DOS-kŠyttšjŠrjestelmien yhteydessš on kšytettšvš muuta kuin tulostimen mukana toimitettua ajuria. Kaikille Windows-kŠyttŠjille Asenna tulostinajuri toimimalla seuraavasti: 1. Varmista ettš tulostimen virta on katkaistu ja Windows toiminnassa. 2. Pane tulostimen mukana toimitettu CD-ROM tulostimen CD- ROM-asemaan D (tai E). 3. KŠytettŠessŠ jšrjestelmiš Windows 3.1, Windows 3.11 for Workgroups tai Windows NT 3.51, on varmistettava, ettš ohjelmiston kšsittelyikkuna on auki; valitse sitten Run tiedostovalikossa File. Jos kšytšt jšrjestelmšš Windows 95 tai Windows NT 4.0, nšpšytš Start ja valitse sitten Run. 4. Kirjoita D:\EPSETUP (tai E:\EPSETUP) ja nšpšytš sitten OK. 5. KaksoisnŠpŠytŠ Install Printer Driver nšytšlle tulevassa valintaikkunassa; asennuksen voi suorittaa myšs valitsemalla Install Printer Driver ja nšpšyttšmšllš sitten oikeassa ylškulmassa olevaa nuolta. 6. Valitse EPL-5700 nšytšlle tulevassa valintaikkunassa ja nšpšytš OK. Tulostinajurin asennus tapahtuu nyt automaattisesti. 7. Kun asennus on suoritettu, nšpšytš OK. Tulostinajuri on nyt asennettu tietokoneeseen. Windows 95 plug-and-play-liitšnnšllš Asenna tulostinajuri suorittamalla seuraavat toimenpiteet Windows 95:n plug-and-play-liitšntšš kšyttšen: xii Alustavat toimenpiteet

24 Huom: Asennettaessa tulostinohjelmistoa Windows 95:n plug-and-play-liitšntšš kšyttšen tietokoneen rinnakkaisportin tšytyy olla IEEE 1284 (ECP tai Nibble) -yhteensopiva ja kaksisuuntainen. Tarkempia tietoja on tietokonetta koskevassa kirjallisuudessa. 1. Katkaise tarvittaessa tulostimen ja tietokoneen virta. 2. Kytke virta ensin tulostimeen ja vasta sen jšlkeen tietokoneeseen. Tietokone alkaa tšllšin ladata Windows 95:ttŠ. 3. Jos olet valinnut salasanan, syštš se kun saat sitš koskevan kehotteen. NŠytšlle tulee tšllšin tekstiruutu New Hardware Found (lšytynyt uusi laite). Huom: Jos tekstiruutu New Hardware Found ei tule nšytšlle, katso edellisellš sivulla kohdassa ÒKaikille Windows-kŠyttŠjilleÓ annettuja asennusohjeita. 4. NŠpŠytŠ painiketta Driver from disk provided by hardware manufacturer. lš paina mitššn muuta painiketta. 5. NŠpŠytŠ OK. NŠytšlle tulee tšllšin tekstiruutu Install From Disk (asennus levykkeeltš). 6. Pane tulostimen mukana toimitettu CD-ROM CD-ROM-asemaan. 7. Jos olet pannut CD-ROMin asemaan D, nšpšytš OK. Muussa tapauksessa on ensin muutettava aseman kirjain ruudussa Copy manufacturerõs files from, ja nšpšytettšvš sitten OK. Tulostinajurin asennus tapahtuu nyt automaattisesti. 8. Seuraavaan tekstiruutuun voit kirjoittaa tulostimelle antamasi oman erikoisnimen tulostimen nimiruutuun Printer Name. Suositamme, ettš mallinimike sšilytetššn samana kuin nšytšllš. Ohjelma kopioi tiedostot kovalevylle lisšten Printers-tulostinkansioon kuvakkeen kšyttšen tulostimelle annettua nimeš. Jos haluat kšyttšš tulostinta perustulostimena Windows 95 -sovelluksissa, valitse ÔYesÕ. (ÔNoÕ on tulostimen oletusasetus.) Suomi Alustavat toimenpiteet xiii

25 9. NŠpŠytŠ Finish- painiketta. Tulostinohjelmisto on nyt asennettu tietokoneeseen. Huom: Seuraavan kerran kun kytket tietokoneeseen virran ajurin asennuksen jšlkeen, Windows 95:n nšytšlle saattaa tulla uudelleen tekstiruutu New Hardware Found (lšytynyt uusi laite). TŠllšin on nšpšytettšvš valintanappia Do not install a driver; nšpšytš sitten OK. TŠmŠ tekstiruutu ei sen jšlkeen enšš ilmaannu nšytšlle. DOS-ohjelmat Koska DOS-sovellusohjelmien ajurinvalintamenettelyssš on eroja, tulostinajurin valintaan ei ole mitššn vakio-ohjetta. Tulostimen valintaa koskevat ohjeet on annettu ohjelmistoa koskevassa ohjekirjassa. Kun nšytšlle tulee kehote valita tulostin, valitse ensimmšinen kšytettšvissš oleva tulostin alla olevalta listalta. EPL-5700 EPL-5500/5500+ EPL-N1200 EPL-N2000 EPL-5600 EPL-3000 EPL-5200/5200+ HP LaserJet III/IIIP/IIID HP LaserJet III Si HP LaserJet 4L EPL-9000 HP LaserJet 4 Jos valitset jonkin muun tulostimen kuin EPL-5700, et ehkš voi hyšdyntšš kaikkia tulostimen toimintoja. xiv Alustavat toimenpiteet

26 Huom: CD-ROMilla on myšs lisšohjelma EtŠohjauspaneeli. DOSia kšytettšessš tštš lisšohjelmaa voi hyšdyntšš haluttaessa muuttaa tulostimen hallintapaneeliasetuksia. Tarkempia tietoja on annettu KŠyttšoppaan luvussa Ajurin perusasetukset Ennen tulostuksen alouttamista on varmistettava, ettš ajurin asetukset vastaavat asiakirjan vaatimuksia. Vaikka monet Windows-sovellukset syrjšyttšvštkin ajurilla suoritetut tulostinasetukset, tšmš ei pšde kaikkiin sovelluksiin. On siis tarkastettava seuraavat seikat: q Paperi Tulostimeen sijoitetun paperin koko q q Tulostussuunta Tulostuslaatu Tulostussuunta sivulla (muotokuva tai maisema) Tulosteen piirtotarkkuus pisteinš tuumaa kohti (dpi) q PaperilŠhde Auto Selection (automaattinen valinta), MP Tray (syšttšalusta), Manual Feed (kšsinsyšttš) tai Lower Cassette (alakasetti) (jos on) Suomi Alustavat toimenpiteet xv

27 Windows 95:n ja Windows NT 4.0:n kšyttšjille Suorita tarvittavat asetukset toimimalla seuraavasti: 1. NŠpŠytŠ Start-painiketta. 2. Osoita Settings; nšpšytš sitten Printers. 3. NŠpŠytŠ oikealta tulostinkuvaketta ja valitse Properties (Windows 95) tai Document Defaults (Windows NT 4.0). NŠpŠytŠ ehdottomasti oikealta. 4. NŠpŠytŠ perusasetusotsikkoa Basic Settings. 5. Valitse tulostimeen panemasi paperin koko valikosta Paper. Jos listalla ei nšy haluttua paperikokoa, kšy lista lšpi vierittšmšllš sitš oikealla olevan nuolen avulla. 6. Valitse tulostussuunnaksi Portrait tai Landscape. Tulostussuunta ruudussa olevassa kuviossa muuttuu suorittamasi valinnan mukaan. 7. Valitse piirtotarkkuus valikosta Print Quality. 8. Valitse paperilšhde. Suorita mahdolliset muut asetukset ja nšpšytš OK, kun ne on tehty. Windows 3.1:n ja Windows 3.11:n for Workgroups kšyttšjille Hakeudu ajuriin toimimalla seuraavasti ja suorita tarvittavat asetukset: 1. KaksoisnŠpŠytŠ pššnšytšssš kuvaketta Control Panel. 2. KaksoisnŠpŠytŠ kuvaketta Printers. xvi Alustavat toimenpiteet

28 3. Varmistaudu ettš oma tulostimesi on korostettuna ja nšpšytš painiketta Setup. 4. Valitse tulostimeen panemasi paperin koko valikosta Paper. Jos listalla ei nšy haluttua paperikokoa, kšy lista lšpi vierittšmšllš sitš oikealla olevan nuolen avulla. 5. Valitse tulostussuunnaksi Portrait tai Landscape. Tulostussuunta ruudussa olevassa kuviossa muuttuu suorittamasi valinnan mukaan. 6. Valitse piirtotarkkuus valikosta Print Quality. 7. Valitse paperilšhde. Suorita mahdolliset muut asetukset ja nšpšytš OK, kun ne on tehty. Windows NT 3.51:n kšyttšjille Hakeudu ajuriin toimimalla seuraavasti ja suorita tarvittavat asetukset: 1. KaksoisnŠpŠytŠ pššnšytšssš kuvaketta Control Panel. 2. KaksoisnŠpŠytŠ kuvaketta Printers. 3. KaksoisnŠpŠytŠ tulostimesi kuvaketta. 4. Valitse Printers-valikossa Properties. 5. Varmistaudu ettš oma tulostimesi on valittuna ja nšpšytš painiketta Setup. 6. Valitse paperilšhde. 7. Valitse paperikoko. Suorita mahdolliset muut asetukset ja nšpšytš OK, kun ne on tehty. Suomi Alustavat toimenpiteet xvii

29 11 PŠŠsy suoraan opastukseen Windows-tulostinajuriin sisšltyy laajamittainen suoraopastus, josta saa ajurin asetuksia koskevia yksityiskohtaisia tietoja ja ohjeita. Suora opastus pystyy vastaamaan useimpiin ajuria koskeviin kysymyksiin. Huom: Suora opastus ei ole kšytettšvissš DOS-sovelluksissa. PŠŠsy suoraan opastukseen Windows-tulostinajurista Kun haluat pššstš suoraan opastukseen tulostinajurista, hakeudu ajuriin noudattamalla sivulla 16 annettuja ohjeita; nšpšytš sen jšlkeen painiketta Help nšytšlle tulevan ikkunan alalaidassa. PŠŠsy suoraan opastukseen Windows-sovelluksissa Kun haluat pššstš suoraan opastukseen omasta sovelluksestasi, avaa File-valikko ja valitse Print tai Print Setup. NŠpŠytŠ sitten Printer, Setup, Options tai Properties (voit joutua nšpšyttšmššn useampiakin nšistš painikkeista) riippuen kšytšssš olevasta ohjelmistosta. NŠpŠytŠ sen jšlkeen painiketta? tai Help nšytšlle tulevassa ikkunassa. xviii Alustavat toimenpiteet

30 KŠyttšvalmistelut EPSON EPL tulostin tarjoaa hyvšn suorituskyvyn ja toimintavarmuuden lisšksi suuren joukon erikoistoimintoja. Ennen kuin alat kšyttšš lasertulostintasi: q Lue tšssš osassa annetut turvatiedot, lasertulostimia koskevat varoitukset ja tšrkešr turvaohjeet q Suorita tulostimen kšyttšvalmistelut ja testaa se kšyttšen apuna opasta Alustavat toimenpiteet. TŠssŠ opaskirjassa on annettu tarkempia tietoja tulostimesta. TŠstŠ opaskirjasta TŠssŠ opaskirjassa on tulostimen kšyttšš koskevia tietoja. Tulostimen asennusta ja asettelua koskevat tiedot on annettu oppaassa Alustavat toimenpiteet. Luvussa 1 ÒTulostimen kšyttšó selvitetššn tulostimen hallintaa. SiinŠ on myšs tietoja paperin sijoittamisesta tulostimeen ja kuinka tulostin asetellaan kulloinkin kšytettšvšn paperilaadun ja -koon mukaan. Luvussa 2 ÒTulostimen ymmšrtšminenó selvitetššn tulostimen hallintapaneelin kšyttšš. SiinŠ selvitetššn myšs tulostetta koskevat asetukset. Luvussa 3 ÒLisŠvarusteetÓ annetaan yksityiskohtaiset ohjeet siitš kuinka tulostimeen saatavat lisšvarusteet asennetaan. Luvussa 4 ÒLisŠohjelma EPSON Status MonitorÓ selvitetššn kuinka EPSON Status Monitor -lisšohjelma asennetaan. Suomi KŠyttšvalmistelut 1

31 Luvussa 5 ÒEtŠohjauspaneeli, lisšohjelmaó selvitetššn niitš tulostinasetuksia, joita voi muunnella EtŠohjauspaneeli-lisŠohjelmalla. Lue tšmš luku, jos et pysty muuttamaan tulostimen asetuksia ohjelmiston kautta. Luvussa 6 ÒVianetsintŠ ja kunnossapitoó annetaan hyšdyllistš tietoa siitš, mitš on tehtšvš, kun tulostimeen tulee jokin vika; siinš on myšs tulostimen kunnossapitoa koskevia ohjeita. Tulostimestasi Tulostimesi on uusin malli EPSONin pitkšlle kehitetyssš lasertulostinsarjassa. Se on hyvin samanlainen kuin Hewlett-Packardin tulostin LaserJet 4 (LJ4) ja sillš tulostettaessa voi hyšdyntšš monenlaisia ohjelmia, jotka tukevat myšs HP LaserJet -tulostimia. Tulostimen suurta piirtotarkkuutta 600 dpi (pistettš/tuuma) tehostaa vielš EPSONin kehittšmš Resolution Improvement Technology (RITech), joka siloittelee diagonaaliviivojen rosoiset reunat sekš tekstissš ettš grafiikassa. TŠmŠ antaa asiakirjoille siistin ja tuoreen tunnun, mikš myšs osaltaan parantaa niiden laadukasta ulkonškšš. 2 KŠyttšvalmistelut

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Suomi MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Pakkauksen sisällön tarkistaminen paperituki tulostimen ohjelmat ja käsikirjan sisältävä CD-ROM värikasettipakkaus

Lisätiedot

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas Sivu 1/8 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Sight Fighter Vibration Feedback - ja Predator QZ 500 - tuotteiden

Lisätiedot

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos.

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos. Sivu 1/10 Tulostusopas Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä monisyöttölaite täytetään. Lisäksi se sisältää tietoja paperin suunnasta, Paperikoko- ja Paperilaji-asetusten määrittämisestä

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

VŠrimustesuihkukirjoitin

VŠrimustesuihkukirjoitin VŠrimustesuihkukirjoitin Kaikki oikeudet pidštetššn. MitŠŠn tšmšn julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkššn hakujšrjestelmššn eikš lšhettšš elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, ŠŠnittŠmŠllŠ

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

hp LaserJet 1005 series

hp LaserJet 1005 series hp LaserJet 1005 series HP LaserJet 1005 Series Hewlett-Packard Company, 2003.,,. Hewlett-Packard,, : ) Ӏ, Ӏ, ), Ӏ, Hewlett-Packard,. : Q2676-90912, 2003. Ӏ,,. Hewlett-Packard. Ӏ HEWLETT-PACKARD Ӏ ӀӀ

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas Versio 1.0 Heinäkuu 2008 Office-viimeistelylaite Käyttöopas Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Tulostusmateriaaliopas

Tulostusmateriaaliopas Sivu /5 Tulostusmateriaaliopas Tulostin tukee seuraavia paperi- ja erikoistulostusmateriaalikokoja. Universal-asetuksessa voit valita mukautettuja paperikokoja enimmäiskokoon asti. Tuetut paperikoot, -lajit

Lisätiedot

2001 Hewlett-Packard Company., Microsoft, MS Windows, Windows MS-DOS. Microsoft. ENERGY STAR. Netscape Communications. Zenographics, Incorporated

2001 Hewlett-Packard Company., Microsoft, MS Windows, Windows MS-DOS. Microsoft. ENERGY STAR. Netscape Communications. Zenographics, Incorporated hp LaserJet 1000 Ӏ HP LaserJet 1000 2001 Hewlett-Packard Company.,,. Hewlett-Packard,, : ) Ӏ, Ӏ, ), Ӏ, Hewlett-Packard,. : Q1342-online : 2001. Ӏ,,. Hewlett-Packard. Ӏ HEWLETT-PACKARD Ӏ ӀӀ Ӏ Ӏ Ӏ Ӏ Ӏ Ӏ

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Handbok fšr installation och daglig anvšndning 900FC 12/10/99 11:04 am Page 1 Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0004 Kaikki oikeudet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa.

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. KÄYTTÖOHJE 1 (5) VAROITUKSET Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. HUOMIO! Laite ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Sisältää pieniä osia - Tukehtumisvaara. Pidä huoli ettei

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Tulostuslaatuopas. Tyhjät tai valkoiset sivut. Tumma tuloste. Tulostuslaatuopas. Sivu 1/16

Tulostuslaatuopas. Tyhjät tai valkoiset sivut. Tumma tuloste. Tulostuslaatuopas. Sivu 1/16 Sivu 1/16 Tulostuslaatuopas Tyhjät tai valkoiset sivut a Poista kuvayksikkö tai kuvansiirtopaketti ja asenna se uudelleen. Varoitus Vaurioitumisen mahdollisuus: Älä altista kuvayksikköä tai kuvansiirtopakettia

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Merkintöjen selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa tulee toimia tai miten toimintoa voi käyttää muiden

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen 1 Käyttöpaneelin näyttö on tyhjä, tai siinä näkyy vain vinoneliöitä. Työt eivät tulostu. Tulostimen testaus epäonnistui. Tulostin ei ole valmis vastaanottamaan tietoa. Määritetty vastaanottoalusta on täynnä.

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC käyttöoppaasta

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse.

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. On tärkeää, että luet ohjeen läpi yksityiskohtaisesti. Pika-asennusohje Ennen kun

Lisätiedot

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Tarkoitus: WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Näiden ohjeiden avulla voidaan tarvittaessa muokata tulostimen verkkoasetuksia koneen käyttöpaneelista. Lisää tietoja on koneen käyttöoppaissa. Huom: Verkonvalvojan

Lisätiedot

Paperin koon määrittäminen

Paperin koon määrittäminen Lisävarusteena saatava painavan tulostusmateriaalin lokero korvaa lokeron 1. Ohjeet lokeron 1 irrottamisesta ja asentamisesta ovat kohdassa Lokeron 1 vaihtaminen. Raskaan tulostusmateriaalin lokero on

Lisätiedot

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurissa voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun tämä pidätetty työ halutaan tulostaa, se määritetään tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelin valikoissa.

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot