Tässä täydennyslehtisessä on EPL-5700-tulostinta koskevaa päivitettyä tietoa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tässä täydennyslehtisessä on EPL-5700-tulostinta koskevaa päivitettyä tietoa."

Transkriptio

1 Tärkeä täydennys Tässä täydennyslehtisessä on EPL-5700-tulostinta koskevaa päivitettyä tietoa. Tulostinajurin asennus Muuta Alustavat toimenpiteet -oppaasi sivulla 13 olevan kohdan 7 ensimmäinen lause seuraavasti: Korvattava lause: Jos olet pannut CD-ROMin asemaan D, näpäytä OK. Uusi lause: Jos olet pannut CD-ROMin asemaan D, kirjoita D:\ WIN95 ja näpäytä OK. Näytöllä esitettävien merkkityyppien asennus Näytöllä esitettävät merkkityypit asennetaan suorittamalla seuraavat toimenpiteet: 1. Varmista että Windows on toiminnassa ja tulostimen virta katkaistu. 2. Pane tulostimen mukana toimitettu CD-ROM CD-ROM-asemaan D (tai E). 3. Käytettäessä järjestelmiä Windows 3.1, Windows 3.11 for Workgroups tai Windows NT 3.51, on varmistettava, että ohjelmiston käsittelyikkuna (Program Manager) on auki; valitse sitten Run tiedostovalikossa File. Jos käytät järjestelmää Windows 95 tai Windows NT 4.0, näpäytä Start ja valitse sitten Run. 4. Kirjoita D:\EPSETUP (tai E:\EPSETUP) ja näpäytä sitten OK.

2 5. [Ei koske Windows NT 3.51:n käyttäjiä]: Kaksoisnäpäytä Install Font Manager näytölle tulevassa valintaikkunassa; asennuksen voi suorittaa myös valitsemalla Install Font Manager ja näpäyttämällä sitten oikeassa yläkulmassa olevaa nuolta. [Koskee vain Windows NT 3.51:n käyttäjiä]: Kaksoisnäpäytä Install Screen Fonts näytölle tulevassa valintaikkunassa; asennuksen voi suorittaa myös valitsemalla Install Screen Fonts ja näpäyttämällä sitten oikeassa yläkulmassa olevaa nuolta. 6. Noudata näytölle tulevia kehotteita. 7. Kun asennus on suoritettu, näpäytä OK. Näytöllä esitettävät merkkityypit on nyt asennettu tietokoneeseen. EPSON Status Monitor -lisäohjelma Vaikka tulostimesi mukana toimitettu EPSON Status Monitor -lisäohjelma pystyy valvomaan paikallista tulostinta, se ei kuitenkaan pysty valvomaan verkkotulostinta. Jätä siis Käyttöoppaasi luvussa 4 oleva verkkokäytön kuvaus huomiotta. Käytä lisävarusteena saatavan liitinkortin Ethernet Interface Card (C82357* tai C82362*) mukana toimitettavaa EPSON Status Monitor 2 -lisäohjelmaa, kun haluat valvoa verkkotulostinta tai saada tiedot sen kulloisestakin toimintatilasta. Huomaa, että vaikka valitsetkin Advanced-valikon Paper Type -asetukseksi Thin (ohut), valinnan katsotaan olevan Normal. Lisäohjelma Etäohjauspaneeli Korvaa Käyttöoppaasi sivulla 5-14 kohdassa Paper Type oleva paperilaadun kuvaus seuraavalla: Paper Type Mahdollistaa eri paperilaatujen käytön. Thick on kätevä, kun tulostetaan paksulle paperille, jonka leveys on alle 132 mm. Transparency on kätevä kuultokuvakalvoille tulostettaessa. Normal on kuitenkin se asetus, jota on käytettävä aina, kun tulostus tapahtuu ilman hankaluuksia.

3 Kehitekasetin vaihto Jätä huomiotta Käyttöoppaasi luvussa 6 (muun muassa sivuilla 6-3 ja 6-26) olevat Toner Out -tekstit. Kehitekasetti on vaihdettava, kun näytölle tulee vikasanoma Toner Low (väriaine vähissä) ja kun tulostusjälki on kovin vaalea tai lähes näkymätön. Turvatietoja Lisää seuraava teksti sivun 6 alalaitaan: Varoitus: Muut kuin tässä oppaassa mainitut hallinta- ja säätötavat tai käyttömenettelyt saattavat altistaa käyttäjän vaaralliselle säteilylle. Korvaa myös sivun 8 rivit 1-7 seuraavalla tekstillä: Sisäpuolinen lasersäteily Suurin säteilyteho: 0,73 mw tulostinpään laseraukossa Aaltopituus: nm Tässä tuotteessa käytetään luokan IIIb laserdiodia. Laserdiodi ja lukijan monikulmiopeili ovat tulostinpäässä. Tulostinpää EI OLE KENTÄLLÄ VAIHDETTAVA OSA. Tulostinpäätä ei saa missään tapauksessa avata.

4 1

5 Tulostimen osat Tulostimen kansi Salpa Hallintapaneeli Luovutusalustan jatke Virtakytkin Paperin syöttöalusta Käsinsyöttöaukko Paperiradan valitsin AC-sisäänmeno B-tyyppisen liitäntäyksikön liitin (lisävaruste) Rinnakkaisliitäntäyksikön liitin Sarjaliitäntäyksikön liitin a

6 Lasertulostin Kaikki oikeudet pidštetššn. MitŠŠn tšmšn julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkššn hakujšrjestelmššn eikš lšhettšš elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, ŠŠnittŠmŠllŠ tai muulla tavalla ilman SEIKO EPSON CORPORATIONilta etukšteen hankittua kirjallista lupaa. Yhtiš ei ole patentin perusteella vastuullinen tšhšn julkaisuun sisšltyvien tietojen kšytšstš. Yhtiš ei myšskššn ole korvausvelvollinen vahingoista, jotka aiheutuvat tšhšn julkaisuun sisšltyvien tietojen kšytšstš. SEIKO EPSON CORPORATION tai sen tytšryhtišt eivšt ole vastuussa tšmšn tuotteen hankkineille tai kolmansille osapuolille mistššn nšille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat onnettomuudesta, tuotteen vššrinkšytšstš tai siihen tehdyistš luvattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai (USA:ta lukuun ottamatta) mikšli SEIKO EPSON CORPORATIONin antamia kšyttš- ja huolto-ohjeita ei ole noudatettu tarkoin. SEIKO EPSON CORPORATION ei ole vastuussa mistššn vahingoista tai hankaluuksista, jotka aiheutuvat muiden lisšvarusteiden tai kulutustarvikkeiden kuin SEIKO EPSON CORPORATIONin alkuperšisiksi EPSON-tuotteiksi ilmoittamien tai EPSONhyvŠksynnŠn saaneiden tuotteiden kšytšstš. EPSON ja EPSON ESC/P ovat rekisteršityjš tavaramerkkejš ja EPSON ESC/P 2 on SEIKO EPSON CORPORATIONin tavaramerkki. Speedo, Fontware, FaceLift, Swiss ja Dutch ovat Bitstream, Inc. -yhtišn tavaramerkkejš. CG Times ja CG Omega ovat Miles, Inc. -yhtišn tavaramerkkejš. Univers on Linotype AG -yhtišn ja/tai sen tytšryhtišiden tavaramerkki. Antique Olive on Fonderie Olive -yhtišn tavaramerkki. Albertus on Monotype Corporation plc -yhtišn tavaramerkki. Coronet on Ludlow Industries (UK) Ltd -yhtišn tavaramerkki. Arial ja Times New Roman ovat Monotype Corporation plc -yhtišn tavaramerkkejš. Yleinen huomautus: TŠssŠ opaskirjassa esiintyviš muita tuotenimiš on kšytetty vain tunnistustarkoituksessa; ne voivat olla tuotenimien omistajien tavaramerkkejš. EPSON ei vaadi itselleen mitššn oikeuksia nšihin tuotemerkkeihin. TekijŠnoikeus 1997 SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japani. Suomi KŠyttšopas a

7 Vakuutus mššršystenmukaisuudesta ISO/IEC Oppaan 22 ja EN 45014:n mukaan Valmistaja: Osoite: SEIKO EPSON CORPORATION 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392 Japani Edustaja: EPSON EUROPE B.V. Osoite: Prof. J.H. Bavincklaan , AT Amstelveen, HOLLANTI Vakuutamme tšten, ettš seuraava tuote Tuotenimi: lasertulostin Malli: L270C tšyttšš seuraavien direktiivien ja normien asettamat vaatimukset: Direktiivi 89/336/ETY: EN luokka B EN IEC IEC IEC EN EN Direktiivi 73/23/ETY: EN Maaliskuu 1998 Y. Ishii PŠŠjohtaja EPSON EUROPE B.V. b

8 SisŠllysluettelo Alustavat toimenpiteet Tulostimen sijoituspaikan valinta i Poisto pakkauksesta iii Suojanauhan irrotus iv 500 arkin alapaperikasetin paikalleenpano v Paperin sijoitus tulostimeen vi LiitŠntŠjohdon kiinnitys viii Tulostimen testaus ix Tulostimen kytkentš tietokoneeseen x Tulostinajurin asennus xi Ajurin perusasetukset xv PŠŠsy suoraan opastukseen xviii KŠyttšvalmistelut TŠstŠ opaskirjasta Tulostimestasi Toiminnot LisŠvarusteet ENERGY STAR toiminta-ajatuksen noudattaminen Turvatietoja Otsoniturva Lasertulostinta koskevia varoituksia TŠrkeitŠ turvaohjeita Varoitukset, Muistutukset, Huomautukset Luku 1 Tulostimen kšyttš Tulostimen hallinta Tulostinajuriin pššsy EtŠohjauspaneeli, lisšohjelma Intelligent Emulation Switch (IES) Paperin kšsittely Paperin sijoitus syšttšalustalle Paperin syšttš kšsin Tulostus erikoispaperille Suomi c

9 Luku 2 Tulostimen ymmšrtšminen Hallintapaneeli YleistŠ Merkkivalot Painikkeet Tulostuslaadun optimointi RITechin kšyttš Tulosteen tummuusasetus Enhanced MicroGray Luku 3 LisŠvarusteet Tulostimen lisšvarusteet arkin alapaperikasetti Alapaperikasetin asennus Paperin sijoitus alapaperikasettiin Face Up Tray -alusta Face Up Tray -alustan asennus Face Up Tray -alustan kšyttš Muistimoduuli Muistimoduulin asennus Muistimoduulin irrotus ROM-moduuli ROM-moduulin asennus ROM-moduulin irrotus LisŠvarusteina saatavat liitinyksikšt Liitinyksikkškortin asennus Luku 4 LisŠohjelma EPSON Status Monitor EPSON Status Monitor -lisšohjelma, yleistš Status Monitor -lisšohjelman asennus Status Monitor -lisšohjelmaan pššsy Windows 95 ja Windows NT Windows NT 3.51, Windows 3.11 for Workgroups, ja Windows d

10 PŠŠsy suoraan opastukseen VerkkokŠytšn asettamat vaatimukset Windows Windows NT 3.51 / NT Windows 3.11 for Workgroups Tulostimen asettelut verkkokšyttšš varten Windows Windows NT Windows NT Luku 5 LisŠohjelma EtŠohjauspaneeli EtŠohjauspaneeli-lisŠohjelma, yleistš Koska EtŠohjauspaneeli-lisŠohjelmaa kšytetššn EtŠohjauspaneeli-lisŠohjelman asennus EtŠohjauspaneeli-lisŠohjelmaan pššsy LaserJet 4 -toimintatila GL2-toimintatila PS-toimintatila ESCP2-toimintatila FX-toimintatila I239X-toimintatila Sivun asetteluvaihtoehdot Kirjainlajivaihtoehdot Tulostimen asetteluvaihtoehdot Muut vaihtoehdot GL2-toimintatila PS-toimintatila ESCP2-toimintatila LisŠvaihtoehtoja Portin valinta Emulointi Suomi e

11 Luku 6 VianetsintŠ ja kunnossapito Viat ja korjaustoimenpiteet Paperiruuhka ToimintahŠirišt Tulostusviat TulostuslaatuhŠirišt Muistiviat LisŠvarusteviat Virhesanomat Tulostimen uudelleenasetus Uudelleenasetus TŠydellinen uudelleenasetus Kulutustarvikkeiden vaihto Kehitekasetin vaihto Valojohdeyksikšn vaihto Tulostimen puhdistus Tulostimen sisšosien puhdistus Ulosvaluneen všriaineen poisto Tulostimen kotelon puhdistus Tulostimen kuljetus f

12 TŠmŠn ohjekirjasen avulla saat aseteltua tulostimen kšyttšvalmiiksi ja pššset nopeasti tulostuksen alkuun. Perehdy KŠyttšoppaaseen, jos haluat tarkempia tietoja tulostimesta tai jos kohtaat vaikeuksia tulostuksessa. 1 Tulostimen sijoituspaikan valinta q q Sijoita tulostin niin lšhelle tietokonetta tai tyšasemaa, ettš liitšntšjohto ylettyy molempiin laitteisiin. JŠtŠ tulostimen ympšrille riittšvšsti vapaata tilaa vaivatonta kšyttšš ja huoltoa sekš riittšvšš ilmanvaihtoa varten. 100 mm 590 mm 100 mm 100 mm 300 mm 460 mm 340 mm 560 mm Suomi 460 mm 550 mm Alustavat toimenpiteet i

13 q Jos kšytšt lisšvarusteena saatavaa alapaperikasettia, korkeussuunnassa tarvitaan 130 mm enemmšn tilaa. Jos kšytšt lisšvarusteena saatavaa Face Up Tray -jatkoalustaa, tilantarve tulostimen takana on 200 mm suurempi. Muistutus: lš missššn tapauksessa sijoita tulostinta sitš itseššn kapeammalle alustalle kuten alla olevassa kuvassa; tulostin voi silloin vaurioitua. q q q q q VŠltŠ sijoituspaikkoja, joihin voi paistaa aurinko tai jotka ovat alttiina kuumuudelle, kosteudelle tai pšlylle. Sijoita tulostin paikkaan, jossa liitšntšjohdon saa helposti irrotettua. VŠltŠ kšyttšmšstš pistorasioita, jotka on varustettu seinškatkaisimella tai automaattiajastimella. Jos virta katkaistaan epšhuomiossa, voit menettšš tšrkešš tietokoneen tai tulostimen muistissa olevaa tietoaineistoa. VŠltŠ sellaisiin virtapiireihin kuuluvia seinšrasioita, joihin on kytketty isoja moottoreita tai muita virransyšttšvaihtelua aiheuttavia laitteita. PidŠ koko tietokone- ja tulostinjšrjestelmš riittšvšn etššllš mahdollisia hširišitš aiheuttavista kohteista kuten kaiuttimista ja johdottoman puhelimen latausalustasta. Alustavat toimenpiteet ii

14 2 Poisto pakkauksesta 1. Poista tarvikkeet ja tulostin kuljetuspakkauksesta. Huom: Tulostin painaa noin 7 kg ja se tšytyy nostaa varoen. 2. Sijoita tulostin tasaisella ja vakaalle alustalle. 3. Poista tulostimesta ja tarvikkeista kaikki pakkausmateriaali ja pane se talteen vastaisen varalle. 4. Varmistaudu, ettš pakkauksessa on mukana kaikki alla kuvatut osat sekš tulostinajurin ja lisšohjelmat sisšltšvš CD-ROM. kehitekasetti tulostin valojohdeyksikkš Suomi syšttšalusta liitšntšjohto Alustavat toimenpiteet iii

15 Huom: q AC-liitŠntŠjohdon pistokkeen muoto vaihtelee maasta riippuen; varmistaudu, ettš toimitettu pistoke on omassa maassasi kšytettšvšš tyyppiš. q Valojohdeyksikkš ja kehitekasetti on sijoitettu valmiiksi tulostimeen. 3 Suojanauhan irrotus Ennen kuin tulostinta aletaan kšyttšš on irrotettava kaksi alla olevassa kuvassa esitettyš suojanauhaliuskaa. iv Alustavat toimenpiteet

16 4 500 arkin alapaperikasetin paikalleenpano Huom: TŠmŠ kohta on tarkoitettu vain niille, jotka kšyttšvšt 500 arkin alapaperikasettia. Nosta tulostinta ylšs ja varmistaudu, ettš tulostin ja kasetti ovat molemmat samansuuntaiset. Kohdista kasetissa olevat tapit tulostimen pohjassa oleviin reikiin ja laske sitten tulostinta alas kunnes se tulee kunnolla kasetin varaan. Suomi Alustavat toimenpiteet v

17 5 Paperin sijoitus tulostimeen 1. TyšnnŠ syšttšalusta tulostimen etuosassa olevien urien alle alla olevan kuvan mukaisesti ja paina alusta sitten kokonaan tulostimen sisššn. 2. Ota pino paperia (enintššn 150 arkkia), erottele arkit toisistaan ja tasaa pino sitten reunoiltaan lyšmšllš sitš jotain tasaista alustaa vasten. Aseta paperipino alustalle tulostuspuoli ylšspšin ja tyšnnš pino aivan tulostimen sisššn. Paina paperin sivustin pinon oikeaa reunaa vasten. vi Alustavat toimenpiteet

18 3. Pane suojakansi alustan pššlle kuvan osoittamalla tavalla. 4. Nosta tulostimen etuosassa oleva paperituki ylšs. Huom: q Paperialustan etuosan voi laskea alas kšytettšessš pidempšš kuin A4-kokoista paperia. Katso kohtaa ÒPaperin sijoitus syšttšalustalleó kšyttšoppaan luvussa 1. q Tulostimeen voi myšs panna yksittšisiš arkkeja kšyttšmšllš kšsinsyšttšaukkoa. Jos haluat sijoittaa paperin tulostimeen kšsin, perehdy kohtaan ÒPaperin sijoitus tulostimeen kšsinó kšyttšoppaan luvussa 1. Suomi Alustavat toimenpiteet vii

19 Tulostettaessa paksuille kirjekuorille, painavalle paperille tai tietovšlineille kuten tarrat tai kuultokuvakalvot on nšmš syštettšvš tulostimeen yksi kerrallaan. Katso kohtaa ÒTulostus erikoispaperilleó kšyttšoppaan luvussa 1. Tulostimen perusasetus on tulostus A4-kokoiselle paperille. Jos kšytetššn jotain muuta paperikokoa, on tulostimen paperikokoasetusta muutettava sen mukaisesti. Katso kohtaa ÒAjurin perusasetuksetó sivulla LiitŠntŠjohdon kiinnitys 1. Varmista ettš tulostimen virta on katkaistuna. Virta on katkaistu, kun tulostimen vasemmassa laidassa olevan virtakytkimen O-puoli on painettuna sisššn. 2. Kytke liitšntšjohto tulostimen takaosaan. Kytke sitten sen toinen pšš asianmuikaisesti maadoitettuun seinšrasiaan. Alustavat toimenpiteet viii

20 7 Tulostimen testaus Tulosta testiarkki varmistaaksesi, ettš tulostimen asettelut on suoritettu oikein. Testiarkissa on tulostinta koskevat tiedot mukaan luettuina senhetkiset asetukset. Suorita seuraavassa selostetut toimenpiteet. 1. Varmista ettš suojanauhat on irrotettu kuten sivulla 4 kohdassa ÒSuojanauhojen irrotusó on selostettu. 2. Kytke tulostimeen virta alla esitetyllš tavalla. Suomi Alustavat toimenpiteet ix

21 3. Paina yhtaikaa nšppšimiš Alt ja Form Feed tulostimen oikeassa ylškulmassa. Tulostin tulostaa tšllšin testiarkin. Paper Toner Memory Alt Continue Form Feed On Line Reset Status Sheet 8 Tulostimen kytkentš tietokoneeseen Tulostimen mukana on toimitettu kaksi vakiotyyppistš litšntšyksikšn liitintš: rinnakkais- ja sarjaliitin. RinnakkaisliitŠnnŠn kšyttšš koskevat ohjeet on annettu seuraavssa. SarjaliitŠntŠŠ kšytettšessš noudatetaan alla olevia ohjeita mutta lukien asianmukaisissa kohdissa ÔrinnakkaisenÕ sijaan ÔsarjaÕ. Tulostimeen on varattu paikka myšs lisšvarusteena saatavalle liitšntšyksikšn liittimelle, joka on B-tyyppinen liitin. Tarkempia tietoja tšstš ja muista lisšvarusteista on annettu KŠyttšoppaan luvun 3 kohdassa ÒLisŠvarusteetÓ. 1. Varmista ettš tulostimen ja tietokoneen virta on katkaistu. Alustavat toimenpiteet x

22 2. Kytke rinnakkaiskaapeli rinnakkaisliittimeen ja kiinnitš liitin tulostimeen puristamalla sinkilšitš vastakkain kunnes ne lukittuvat paikalleen liittimen molemmin puolin. Huom: On kšytettšvš vain suojattua, kierrettyš rinnakkaisparijohtoa Kytke kaapelin toinen pšš tietokoneeseen. 4. Kytke virta ensin tulostimeen ja sen jšlkeen tietokoneeseen. Tulostinajurin asennus Tulostimen mukana toimitetulla CD-ROMilla on lisšohjelmat sekš tulostinajuri jšrjestelmiin Microsoft Windows 3.1, Windows 3.11 for Workgroups, Windows 95, Windows NT 3.51 ja NT 4.0. Kun tulostin on liitetty tietokoneeseen, asennetaan tulostinajuri. Tulostinajuri on ohjelma, joka ÒajaaÓ tulostinta eli ohjaa sen toimintaa. Sen avulla voi suorittaa asetuksia kuten paperikoko, paperilšhde ja tulostussuunta. Tarkempia tietoja tulostimen asetuksista on annettu myšs tulostinajuria koskevassa suorassa opastuksessa. Suomi Alustavat toimenpiteet xi

23 DOS-kŠyttšjŠrjestelmien yhteydessš on kšytettšvš muuta kuin tulostimen mukana toimitettua ajuria. Kaikille Windows-kŠyttŠjille Asenna tulostinajuri toimimalla seuraavasti: 1. Varmista ettš tulostimen virta on katkaistu ja Windows toiminnassa. 2. Pane tulostimen mukana toimitettu CD-ROM tulostimen CD- ROM-asemaan D (tai E). 3. KŠytettŠessŠ jšrjestelmiš Windows 3.1, Windows 3.11 for Workgroups tai Windows NT 3.51, on varmistettava, ettš ohjelmiston kšsittelyikkuna on auki; valitse sitten Run tiedostovalikossa File. Jos kšytšt jšrjestelmšš Windows 95 tai Windows NT 4.0, nšpšytš Start ja valitse sitten Run. 4. Kirjoita D:\EPSETUP (tai E:\EPSETUP) ja nšpšytš sitten OK. 5. KaksoisnŠpŠytŠ Install Printer Driver nšytšlle tulevassa valintaikkunassa; asennuksen voi suorittaa myšs valitsemalla Install Printer Driver ja nšpšyttšmšllš sitten oikeassa ylškulmassa olevaa nuolta. 6. Valitse EPL-5700 nšytšlle tulevassa valintaikkunassa ja nšpšytš OK. Tulostinajurin asennus tapahtuu nyt automaattisesti. 7. Kun asennus on suoritettu, nšpšytš OK. Tulostinajuri on nyt asennettu tietokoneeseen. Windows 95 plug-and-play-liitšnnšllš Asenna tulostinajuri suorittamalla seuraavat toimenpiteet Windows 95:n plug-and-play-liitšntšš kšyttšen: xii Alustavat toimenpiteet

24 Huom: Asennettaessa tulostinohjelmistoa Windows 95:n plug-and-play-liitšntšš kšyttšen tietokoneen rinnakkaisportin tšytyy olla IEEE 1284 (ECP tai Nibble) -yhteensopiva ja kaksisuuntainen. Tarkempia tietoja on tietokonetta koskevassa kirjallisuudessa. 1. Katkaise tarvittaessa tulostimen ja tietokoneen virta. 2. Kytke virta ensin tulostimeen ja vasta sen jšlkeen tietokoneeseen. Tietokone alkaa tšllšin ladata Windows 95:ttŠ. 3. Jos olet valinnut salasanan, syštš se kun saat sitš koskevan kehotteen. NŠytšlle tulee tšllšin tekstiruutu New Hardware Found (lšytynyt uusi laite). Huom: Jos tekstiruutu New Hardware Found ei tule nšytšlle, katso edellisellš sivulla kohdassa ÒKaikille Windows-kŠyttŠjilleÓ annettuja asennusohjeita. 4. NŠpŠytŠ painiketta Driver from disk provided by hardware manufacturer. lš paina mitššn muuta painiketta. 5. NŠpŠytŠ OK. NŠytšlle tulee tšllšin tekstiruutu Install From Disk (asennus levykkeeltš). 6. Pane tulostimen mukana toimitettu CD-ROM CD-ROM-asemaan. 7. Jos olet pannut CD-ROMin asemaan D, nšpšytš OK. Muussa tapauksessa on ensin muutettava aseman kirjain ruudussa Copy manufacturerõs files from, ja nšpšytettšvš sitten OK. Tulostinajurin asennus tapahtuu nyt automaattisesti. 8. Seuraavaan tekstiruutuun voit kirjoittaa tulostimelle antamasi oman erikoisnimen tulostimen nimiruutuun Printer Name. Suositamme, ettš mallinimike sšilytetššn samana kuin nšytšllš. Ohjelma kopioi tiedostot kovalevylle lisšten Printers-tulostinkansioon kuvakkeen kšyttšen tulostimelle annettua nimeš. Jos haluat kšyttšš tulostinta perustulostimena Windows 95 -sovelluksissa, valitse ÔYesÕ. (ÔNoÕ on tulostimen oletusasetus.) Suomi Alustavat toimenpiteet xiii

25 9. NŠpŠytŠ Finish- painiketta. Tulostinohjelmisto on nyt asennettu tietokoneeseen. Huom: Seuraavan kerran kun kytket tietokoneeseen virran ajurin asennuksen jšlkeen, Windows 95:n nšytšlle saattaa tulla uudelleen tekstiruutu New Hardware Found (lšytynyt uusi laite). TŠllšin on nšpšytettšvš valintanappia Do not install a driver; nšpšytš sitten OK. TŠmŠ tekstiruutu ei sen jšlkeen enšš ilmaannu nšytšlle. DOS-ohjelmat Koska DOS-sovellusohjelmien ajurinvalintamenettelyssš on eroja, tulostinajurin valintaan ei ole mitššn vakio-ohjetta. Tulostimen valintaa koskevat ohjeet on annettu ohjelmistoa koskevassa ohjekirjassa. Kun nšytšlle tulee kehote valita tulostin, valitse ensimmšinen kšytettšvissš oleva tulostin alla olevalta listalta. EPL-5700 EPL-5500/5500+ EPL-N1200 EPL-N2000 EPL-5600 EPL-3000 EPL-5200/5200+ HP LaserJet III/IIIP/IIID HP LaserJet III Si HP LaserJet 4L EPL-9000 HP LaserJet 4 Jos valitset jonkin muun tulostimen kuin EPL-5700, et ehkš voi hyšdyntšš kaikkia tulostimen toimintoja. xiv Alustavat toimenpiteet

26 Huom: CD-ROMilla on myšs lisšohjelma EtŠohjauspaneeli. DOSia kšytettšessš tštš lisšohjelmaa voi hyšdyntšš haluttaessa muuttaa tulostimen hallintapaneeliasetuksia. Tarkempia tietoja on annettu KŠyttšoppaan luvussa Ajurin perusasetukset Ennen tulostuksen alouttamista on varmistettava, ettš ajurin asetukset vastaavat asiakirjan vaatimuksia. Vaikka monet Windows-sovellukset syrjšyttšvštkin ajurilla suoritetut tulostinasetukset, tšmš ei pšde kaikkiin sovelluksiin. On siis tarkastettava seuraavat seikat: q Paperi Tulostimeen sijoitetun paperin koko q q Tulostussuunta Tulostuslaatu Tulostussuunta sivulla (muotokuva tai maisema) Tulosteen piirtotarkkuus pisteinš tuumaa kohti (dpi) q PaperilŠhde Auto Selection (automaattinen valinta), MP Tray (syšttšalusta), Manual Feed (kšsinsyšttš) tai Lower Cassette (alakasetti) (jos on) Suomi Alustavat toimenpiteet xv

27 Windows 95:n ja Windows NT 4.0:n kšyttšjille Suorita tarvittavat asetukset toimimalla seuraavasti: 1. NŠpŠytŠ Start-painiketta. 2. Osoita Settings; nšpšytš sitten Printers. 3. NŠpŠytŠ oikealta tulostinkuvaketta ja valitse Properties (Windows 95) tai Document Defaults (Windows NT 4.0). NŠpŠytŠ ehdottomasti oikealta. 4. NŠpŠytŠ perusasetusotsikkoa Basic Settings. 5. Valitse tulostimeen panemasi paperin koko valikosta Paper. Jos listalla ei nšy haluttua paperikokoa, kšy lista lšpi vierittšmšllš sitš oikealla olevan nuolen avulla. 6. Valitse tulostussuunnaksi Portrait tai Landscape. Tulostussuunta ruudussa olevassa kuviossa muuttuu suorittamasi valinnan mukaan. 7. Valitse piirtotarkkuus valikosta Print Quality. 8. Valitse paperilšhde. Suorita mahdolliset muut asetukset ja nšpšytš OK, kun ne on tehty. Windows 3.1:n ja Windows 3.11:n for Workgroups kšyttšjille Hakeudu ajuriin toimimalla seuraavasti ja suorita tarvittavat asetukset: 1. KaksoisnŠpŠytŠ pššnšytšssš kuvaketta Control Panel. 2. KaksoisnŠpŠytŠ kuvaketta Printers. xvi Alustavat toimenpiteet

28 3. Varmistaudu ettš oma tulostimesi on korostettuna ja nšpšytš painiketta Setup. 4. Valitse tulostimeen panemasi paperin koko valikosta Paper. Jos listalla ei nšy haluttua paperikokoa, kšy lista lšpi vierittšmšllš sitš oikealla olevan nuolen avulla. 5. Valitse tulostussuunnaksi Portrait tai Landscape. Tulostussuunta ruudussa olevassa kuviossa muuttuu suorittamasi valinnan mukaan. 6. Valitse piirtotarkkuus valikosta Print Quality. 7. Valitse paperilšhde. Suorita mahdolliset muut asetukset ja nšpšytš OK, kun ne on tehty. Windows NT 3.51:n kšyttšjille Hakeudu ajuriin toimimalla seuraavasti ja suorita tarvittavat asetukset: 1. KaksoisnŠpŠytŠ pššnšytšssš kuvaketta Control Panel. 2. KaksoisnŠpŠytŠ kuvaketta Printers. 3. KaksoisnŠpŠytŠ tulostimesi kuvaketta. 4. Valitse Printers-valikossa Properties. 5. Varmistaudu ettš oma tulostimesi on valittuna ja nšpšytš painiketta Setup. 6. Valitse paperilšhde. 7. Valitse paperikoko. Suorita mahdolliset muut asetukset ja nšpšytš OK, kun ne on tehty. Suomi Alustavat toimenpiteet xvii

29 11 PŠŠsy suoraan opastukseen Windows-tulostinajuriin sisšltyy laajamittainen suoraopastus, josta saa ajurin asetuksia koskevia yksityiskohtaisia tietoja ja ohjeita. Suora opastus pystyy vastaamaan useimpiin ajuria koskeviin kysymyksiin. Huom: Suora opastus ei ole kšytettšvissš DOS-sovelluksissa. PŠŠsy suoraan opastukseen Windows-tulostinajurista Kun haluat pššstš suoraan opastukseen tulostinajurista, hakeudu ajuriin noudattamalla sivulla 16 annettuja ohjeita; nšpšytš sen jšlkeen painiketta Help nšytšlle tulevan ikkunan alalaidassa. PŠŠsy suoraan opastukseen Windows-sovelluksissa Kun haluat pššstš suoraan opastukseen omasta sovelluksestasi, avaa File-valikko ja valitse Print tai Print Setup. NŠpŠytŠ sitten Printer, Setup, Options tai Properties (voit joutua nšpšyttšmššn useampiakin nšistš painikkeista) riippuen kšytšssš olevasta ohjelmistosta. NŠpŠytŠ sen jšlkeen painiketta? tai Help nšytšlle tulevassa ikkunassa. xviii Alustavat toimenpiteet

30 KŠyttšvalmistelut EPSON EPL tulostin tarjoaa hyvšn suorituskyvyn ja toimintavarmuuden lisšksi suuren joukon erikoistoimintoja. Ennen kuin alat kšyttšš lasertulostintasi: q Lue tšssš osassa annetut turvatiedot, lasertulostimia koskevat varoitukset ja tšrkešr turvaohjeet q Suorita tulostimen kšyttšvalmistelut ja testaa se kšyttšen apuna opasta Alustavat toimenpiteet. TŠssŠ opaskirjassa on annettu tarkempia tietoja tulostimesta. TŠstŠ opaskirjasta TŠssŠ opaskirjassa on tulostimen kšyttšš koskevia tietoja. Tulostimen asennusta ja asettelua koskevat tiedot on annettu oppaassa Alustavat toimenpiteet. Luvussa 1 ÒTulostimen kšyttšó selvitetššn tulostimen hallintaa. SiinŠ on myšs tietoja paperin sijoittamisesta tulostimeen ja kuinka tulostin asetellaan kulloinkin kšytettšvšn paperilaadun ja -koon mukaan. Luvussa 2 ÒTulostimen ymmšrtšminenó selvitetššn tulostimen hallintapaneelin kšyttšš. SiinŠ selvitetššn myšs tulostetta koskevat asetukset. Luvussa 3 ÒLisŠvarusteetÓ annetaan yksityiskohtaiset ohjeet siitš kuinka tulostimeen saatavat lisšvarusteet asennetaan. Luvussa 4 ÒLisŠohjelma EPSON Status MonitorÓ selvitetššn kuinka EPSON Status Monitor -lisšohjelma asennetaan. Suomi KŠyttšvalmistelut 1

31 Luvussa 5 ÒEtŠohjauspaneeli, lisšohjelmaó selvitetššn niitš tulostinasetuksia, joita voi muunnella EtŠohjauspaneeli-lisŠohjelmalla. Lue tšmš luku, jos et pysty muuttamaan tulostimen asetuksia ohjelmiston kautta. Luvussa 6 ÒVianetsintŠ ja kunnossapitoó annetaan hyšdyllistš tietoa siitš, mitš on tehtšvš, kun tulostimeen tulee jokin vika; siinš on myšs tulostimen kunnossapitoa koskevia ohjeita. Tulostimestasi Tulostimesi on uusin malli EPSONin pitkšlle kehitetyssš lasertulostinsarjassa. Se on hyvin samanlainen kuin Hewlett-Packardin tulostin LaserJet 4 (LJ4) ja sillš tulostettaessa voi hyšdyntšš monenlaisia ohjelmia, jotka tukevat myšs HP LaserJet -tulostimia. Tulostimen suurta piirtotarkkuutta 600 dpi (pistettš/tuuma) tehostaa vielš EPSONin kehittšmš Resolution Improvement Technology (RITech), joka siloittelee diagonaaliviivojen rosoiset reunat sekš tekstissš ettš grafiikassa. TŠmŠ antaa asiakirjoille siistin ja tuoreen tunnun, mikš myšs osaltaan parantaa niiden laadukasta ulkonškšš. 2 KŠyttšvalmistelut

Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Handbok fšr installation och daglig anvšndning 750FC 12/10/99 11:44 am Page 1 Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning SCA-4009522 Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0024 Kaikki oikeudet pidštetššn. MitŠŠn tšmšn julkaisun

Lisätiedot

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning 1200 FC 12/10/99 2:42 pm Page 1 Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0021 Fin 1200 intro

Lisätiedot

R4C3810 Getting Ready Rev. C

R4C3810 Getting Ready Rev. C R4C3810 Getting Ready Front.fm R Lasertulostin Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään eikä lähettää missään muodossa tai millään

Lisätiedot

Lisätietojen etsiminen

Lisätietojen etsiminen Lisätietojen etsiminen Asennusopas Sisältää tulostimen toimintakuntoon saattamista ja ohjelmiston asentamista koskevat tiedot. Käyttöopas (tämä ohjekirja) Sisältää tulostimen toimintoja, valinnaisia lisävarusteita,

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4502-00 FI

Käyttöopas NPD4502-00 FI NPD4502-00 FI Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään eikä siirtää mekaanisesti, valokopioimalla, äänittämällä tai muulla tavalla

Lisätiedot

Käyttöopas NPD3374-00

Käyttöopas NPD3374-00 NPD3374-00 Sisältö Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Käyttöjärjestelmän versiot Turvallisuusohjeet Turvallisuus...................................................................... 11 Varoitukset, muistutukset

Lisätiedot

Käyttöopas NPD3409-00

Käyttöopas NPD3409-00 NPD3409-00 Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään eikä siirtää mekaanisesti, valokopioimalla, äänittämällä tai muulla tavalla

Lisätiedot

Käyttöopas NPD3358-00

Käyttöopas NPD3358-00 NPD3358-00 Sisällys Tekijänoikeus ja tavaramerkit Käyttöjärjestelmäversiot Turvallisuusohjeita Tärkeitä turvallisuusohjeita....................................................... 10 Tulostimen asentaminen......................................................

Lisätiedot

LBP-1210-laserkirjoitin

LBP-1210-laserkirjoitin LBP-1210-laserkirjoitin Käyttöopas TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Käytä tätä käyttöopasta, kun tarvitset pikaohjeita. Tekijänoikeudet Copyright 2002 Canon Inc. Kaikki tämän käyttöoppaan tiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025. Versio C

KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025. Versio C KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025 Versio C Jos haluat soittaa asiakaspalveluun Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-7010 ja DCP-7025 (Ympäröi oman mallisi numero) Sarjanumero:*

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla.

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5380DN Tietoa näkövammaisille Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta, kun laite on asetettu käyttökuntoon

Lisätiedot

LBP-800-laserkirjoitin

LBP-800-laserkirjoitin LBP-800-laserkirjoitin Käyttöopas TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Käytä tätä käyttöopasta, kun tarvitset pikaohjeita. Tekijänoikeudet Copyright 1999 Canon Inc. Kaikki oikeudet pidätetään Kaikki

Lisätiedot

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä opas on toimitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Samsung Electronics ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

Laserkirjoitin. Käyttöopas. TARKEAA: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten.

Laserkirjoitin. Käyttöopas. TARKEAA: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten. Laserkirjoitin Käyttöopas TARKEAA: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten. FIN LBP-1120 Laserkirjoitin Käyttöopas Kirjoittimen käyttöohjeet Tämän

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-2140 HL-2150N HL-2170W. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille

KÄYTTÖOPAS HL-2140 HL-2150N HL-2170W. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-2140 HL-2150N HL-2170W Tietoa näkövammaisille Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi. Kirjoitinta voidaan käyttää

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille

KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW Tietoa näkövammaisille Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta,

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Xerox Corporation ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

Noudata näitä varoituksia mahdollisten henkilövahinkojen välttämiseksi. Sähkövaara-kuvake varoittaa mahdollisesta sähköiskusta.

Noudata näitä varoituksia mahdollisten henkilövahinkojen välttämiseksi. Sähkövaara-kuvake varoittaa mahdollisesta sähköiskusta. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Turvallista ja oikeaa käyttöä varten muista lukea oppaan kohta Tärkeitä tietoja ennen laitteen käyttöä. SP 1210N

Lisätiedot

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Samsung Electronics ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

Color Jetprinter. Käyttöopas Windows 95-, Windows 98-, Mac OS 8.6- ja Mac OS 9 -käyttöjärjestelmiin

Color Jetprinter. Käyttöopas Windows 95-, Windows 98-, Mac OS 8.6- ja Mac OS 9 -käyttöjärjestelmiin Lexmark Z22/Z32 Color Jetprinter Käyttöopas Windows 95-, Windows 98-, Mac OS 8.6- ja Mac OS 9 -käyttöjärjestelmiin Versio: huhtikuu 2000 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4442-00 FI

Käyttöopas NPD4442-00 FI NPD4442-00 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 6 Tämän oppaan käyttö... 7 Käytännöt... 7 Tuotteen ominaisuudet... 8 Ominaisuudet... 8 Luku 1 Tekniset tiedot Tekniset tiedot... 9 Luku

Lisätiedot

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso Osat reunaohjain arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus asiakirjakansi tulostelokero kuljetuslukon vipu asiakirja-alusta lasitaso ohjauspaneeli (Lisätietoja on kohdassa Ohjauspaneelin toiminnot

Lisätiedot

2. Perusasetukset Esittelysivun tulostaminen... 2.1 Värinsäästötilan käyttäminen... 2.1

2. Perusasetukset Esittelysivun tulostaminen... 2.1 Värinsäästötilan käyttäminen... 2.1 Käyttöopas Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Xerox Corporation ei vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista,

Lisätiedot

VÄRILASERTULOSTIN Asennusopas

VÄRILASERTULOSTIN Asennusopas VÄRILASERTULOSTIN Asennusopas SISÄLLYS Vaihe 1. Pakkauksen purkaminen... 3 Vaihe 2. Tietoja tulostimesta... 5 Vaihe 3. Kuvayksikön, siirtohihnan ja väriainekasettien asentaminen... 7 Vaihe 4. Paperin lataaminen...

Lisätiedot

Käyttöopas NPD5196-01 FI

Käyttöopas NPD5196-01 FI NPD5196-01 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa mihinkään palautusjärjestelmään tai lähettää missään muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin Versio: tammikuu 2000 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen

Lisätiedot

Käyttöopas DCP-J140W. Versio 0 FIN

Käyttöopas DCP-J140W. Versio 0 FIN Käyttöopas DCP-J140W Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-J140W Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen takana.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BROTHER DCP-8040 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1224220

Käyttöoppaasi. BROTHER DCP-8040 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1224220 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle BROTHER DCP-8040. Löydät kysymyksiisi vastaukset BROTHER DCP-8040 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä. Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä. Tietoja käyttöoppaasta Tämä lasermonikäyttölaitteen käyttöopas sisältää tietoja,

Lisätiedot