Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Handbok fšr installation och daglig anvšndning"

Transkriptio

1 750FC 12/10/99 11:44 am Page 1 Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning SCA

2 Kaikki oikeudet pidštetššn. MitŠŠn tšmšn julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkššn hakujšrjestelmššn eikš lšhettšš elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, ŠŠnittŠmŠllŠ tai muulla tavalla ilman SEIKO EPSON CORPORATIONilta etukšteen hankittua kirjallista lupaa. TŠssŠ opaskirjassa annettuja tietoja on tarkoitus kšyttšš vain tšmšn EPSON-kirjoittimen yhteydessš. EPSON ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat nšiden tietojen soveltamisesta muihin kirjoittimiin. SEIKO EPSON CORPORATION tai sen tytšryhtišt eivšt ole vastuussa tšmšn tuotteen hankkijalle tai kolmansille osapuolille nšille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, kustannuksista tai kuluista, jotka aiheutuvat onnettomuudesta, tšmšn tuotteen vššrinkšytšstš tai siihen tehdyistš luvattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai (USA:ta lukuun ottamatta) jos SEIKO EPSON CORPORATIONin antamia kšyttš- ja huolto-ohjeita ei noudateta tarkoin. SEIKO EPSON CORPORATION ei vastaa mistššn vahingoista tai vaikeuksista, jotka aiheutuvat muiden lisšvarusteiden tai kulutustarvikkeiden kuin SEIKO EPSON CORPORATIONin ilmoittamien alkuperšisten EPSON-tuotteiden tai EPSON-hyvŠksynnŠn saaneiden tuotteiden kšytšstš. SEIKO EPSON CORPORATION ei vastaa mistššn sšhkšmagneettisista hširišistš johtuvista vahingoista, mikšli niihin on syynš muiden liitinkaapelien kuin SEIKO EPSON CORPORATIONin EPSON- hyvšksynnšn saaneiden tuotteiden kšyttš. EPSON ja EPSON ESC/P ovat rekisteršityjš tavaramerkkejš ja EPSON ESC/P 2 ja EPSON Stylus ovat SEIKO EPSON CORPORATIONin tavaramerkkejš. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteršimiš tavaramerkkejš. Yleinen huomautus: TŠssŠ opaskirjassa esiintyviš muita tuotenimiš on kšytetty vain tunnistustarkoituksessa; ne voivat olla tuotenimien omistajien tavaramerkkejš. EPSON ei vaadi itselleen mitššn oikeuksia nšihin tuotemerkkeihin. TekijŠnoikeus 1998 SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japani. Suomi

3 Tuotetiedot Vakuutus mššršystenmukaisuudesta ISO/IEC Oppaan 22 ja EN 45014:n mukaan Valmistaja Osoite Edustaja SEIKO EPSON CORPORATION 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392 JAPANI EPSON EUROPE B.V. Osoite Prof. J.H. Bavincklaan AT Amstelveen HOLLANTI Vakuutamme tšten, ettš tuote: Tuotteen nimi Malli mustesuihkukirjoitin P112A tšyttšš seuraavien direktiivien ja normien asettamat vaatimukset: Direktiivi 89/336/ETY EN luokka B EN EN EN IEC IEC IEC Direktiivi 73/23/ETY EN Syyskuu 1998 H.Horiuchi PŠŠjohtaja EPSON EUROPE B.V. ii

4 SisŠllysluettelo Turvaohjeita TŠrkeitŠ turvaohjeita Varotoimia Varoitus, Muistutus, Huomautus Kirjoittimen asettelu kšyttšvalmiiksi JŠrjestelmŠŠ koskevat vaatimukset Kirjoittimen osat ja toiminnot Paperituen kiinnitys Kirjoittimen kytkentš verkkovirtaan Mustepatruunoiden sijoitus kirjoittimeen Kirjoittimen liittšminen PC:hen Kirjoitinohjelmiston asennus PC:hen Kirjoittimen liittšminen Macintoshiin Kirjoitinohjelmiston asennus Macintoshiin Kirjoittimen valinta Chooser-valitsimella LiitŠntŠ USB-porttiin Paperin sijoitus kirjoittimeen EnsimmŠisen sivun tulostus Windowsilla EnsimmŠisen sivun tulostus Macintoshilla Mustepatruunoiden vaihto Huolto KirjoitinpŠŠn suutinten tarkastus KirjoitinpŠŠn puhdistus KirjoitinpŠŠn suuntaus Suomi VianetsintŠ Vikojen merkkivalot MistŠ saan apua LisŠvarusteet ja kulutustarvikkeet

5 Turvaohjeita TŠrkeitŠ turvaohjeita Lue kaikki alla annetut ohjeet ennen kuin alat kšyttšš kirjoitinta. Noudata ehdottomasti kaikkia kirjoittimeen merkittyjš varoituksia ja ohjeita. lš tuki tai sulje kirjoitinkotelossa olevia aukkoja. lš tyšnnš mitššn esineitš sisššn kotelon raoista. Varo kaatamasta mitššn nestettš kirjoittimen pššlle. KŠytŠ vain kirjoittimen tehokilven mukaista virtalšhdettš. Kytke kaikki laitteet kunnollisesti maadoitettuun pistorasiaan. VŠltŠ kšyttšmšstš pistorasioita virtapiireissš, joihin on jo kytketty kopiokoneita tai jatkuvasti pššlle ja pois pššltš kytkeytyviš laitteita kuten ilmastointilaitteet. VŠltŠ kšyttšmšstš pistorasioita, jotka on varustettu seinškatkaisimella tai automaattiajastimella. PidŠ koko tietokonejšrjestelmš riittšvšn etššllš mahdollisista sšhkšmagneettisten hširišiden lšhteistš kuten kaiuttimista tai johdottomien puhelimien alustoista. lš kšytš vahingoittunutta tai hankautunutta liitšntšjohtoa. Jos kirjoittimen yhteydessš kšytetššn jatkojohtoa, varmistaudu, ettei jatkojohdon všlityksellš verkkoon kytkettyjen laitteiden yhteenlaskettu ampeerimššrš ylitš johdon virrankestoa. Varmista myšs, ettei kaikkien samaan seinškoskettimeen kytkettyjen laitteiden yhteenlaskettu ampeerimššrš ylitš seinškoskettimen virrankestoa. lš yritš suorittaa kirjoittimelle mitššn huoltotoimia. Suomi 1

6 Irrota kirjoitin verkkovirrasta ja anna huoltaminen vaaditun pštevyyden omaavan huoltohenkilšstšn tehtšvšksi seuraavissa tilanteissa: Jos liitšntšjohto tai pistorasia on vahingoittunut; jos kirjoittimeen on kaatunut jotakin nestettš; jos kirjoitin on pššssyt putoamaan tai sen kotelo on vaurioitunut; jos kirjoitin ei toimi normaalilla tavalla tai jos sen suorituskyky on huomattavasti heikentynyt. Jos kirjoitinta on tarkoitus kšyttšš Saksassa, pane merkille seuraava seikka: RiittŠvŠn oikosulku- ja ylivirtasuojan antamiseksi kirjoittimelle on rakennuksen verkkoliitšnnšt varustettava 16 ampeerin virrankatkaisimella. Bei Anschlu des Druckers an die Stromversorgung mu sichergestellt werden, da die GebŠudeinstallation mit einem 16 A-óberstromschalter abgesichert ist. Varotoimia Kun kšytšt kirjoitinta lš tyšnnš kšttšsi kirjoittimen sisššn ŠlŠkŠ koske mustepatruunoita tulostuksen aikana. lš liikuttele kirjoitinpšštš kšsin; muuten kirjoitin voi vaurioitua. Kirjoittimen virta katkaistaan aina painikkeella. TŠtŠ painiketta painettaessa virran merkkivalo vilkkuu hetken aikaa. Kirjoittimen pistoketta ei pidš irrottaa seinšrasiasta eikš virtaa katkaista ennen kuin merkkivalo on sammunut. Ennen kuin kirjoitinta ryhdytššn kuljettamaan on varmistettava, ettš kirjoitinpšš on perusasennossa (ŠŠrioikealla) ja ettš mustepatruunat ovat hyvin paikoillaan. 2

7 Mustepatruunoita kšsiteltšessš Mustepatruunat on pidettšvš poissa lasten ulottuvilta. Jos mustetta pššsee iholle, se tšytyy huuhdella pois vedellš ja saippualla. Jos sitš pššsee silmiin, silmšt tšytyy heti huuhtoa vedellš. Mustepatruunaa ei saa ravistella; siitš voi aiheutua vuoto. Pane mustepatruuna paikalleen kirjoittimeen heti, kun olet ottanut sen ulos pakkauksesta. Jos mustepatruuna jštetššn pitkšksi aikaa ulos pakkauksesta ennen kšyttššnottoa, seurauksena voi olla tulostuslaadun heikkenemistš. Kun mustepatruuna on kerran pantu paikalleen, ŠlŠ enšš avaa sen pidintš ŠlŠkŠ poista mustepatruunaa ennen kuin se tšytyy vaihtaa uuteen; muussa tapauksessa mustepatruuna voi tulla kšyttškelvottomaksi. Mustepatruunaa ei pidš kšyttšš pakkaukseen merkityn viimeisen kšyttšpšivšn jšlkeen. Paras tulos saavutetaan kšyttšmšllš mustepatruuna loppuun kuuden kuukauden sisšllš kšyttššnotosta. lš yritš purkaa mustepatruunoita osiin tai tšyttšš niitš uudelleen. SiitŠ voi seurata kirjoitinpššn vahingoittuminen. Valittaessa kirjoittimelle sijoituspaikkaa Sijoita kirjoitin tasaiselle, tukevalle alustalle, joka on itse kirjoitinta suurempi. Kirjoitin ei toimi kunnollisesti, jos se on kaltevassa tai vinossa asennossa. VŠltŠ paikkoja, joissa lšmpštila ja kosteus vaihtelevat kovin nopeasti. Suojaa kirjoitin auringonpaisteelta, voimakkaalta valolta sekš lšmmšnlšhteiltš. VŠltŠ paikkoja, joissa kirjoitin voi joutua alttiiksi iskuille tai tšrinšlle. Sijoita kirjoitin lšhelle seinšrasiaa, josta kirjoittimen pistoke on helppo irrottaa. Suomi 3

8 Huomautus ranskankielisille kšyttšjille: Placez l'imprimante pr s d'une prise de contact o la fiche peut tre džbranchže facilement. Varoitus, Muistutus, Huomautus Varoituksia tšytyy noudattaa tarkoin mahdollisten henkilšvahinkojen všlttšmiseksi. Muistutukset tšytyy huomioida laitevaurioiden všlttšmiseksi. Huomautukset sisšltšvšt kirjoittimen kšyttššn liittyviš tšrkeitš tietoja ja kšytšnnšn vinkkejš. 4

9 ENERGY STAR toiminta-ajatuksen noudattaminen KansainvŠliseen ENERGY STAR -ohjelmaan osallistuvana yrityksenš EPSON on varmistanut, ettš tšmš tuote tšyttšš energiansššstšn suhteen kansainvšlisen ENERGY STAR - ohjelman mukaiset ohjeelliset normit. KansainvŠlinen ENERGY STAR -konttorikoneohjelma on tietokone- ja konttorikoneteollisuuden piiriin muodostettu vapaaehtoinen ryhmittymš, joka pyrkii edistšmššn energiaa sššstšvien henkilškohtaisten tietokoneiden, monitorien, kirjoittimien, faksien ja kopiokoneiden kšyttššnottoa energiankehityksestš aiheutuvan ilmansaasteen všhentšmiseksi. SŠhkšjŠrjestelmŠ 120 V malli V malli SyšttšjŠnnitealue V V Nimellistaajuusalue Hz Syšttštaajuusalue Hz Nimellisvirta 0,4 A 0,2 A Virrankulutus Noin 18 W (ISO Kirjainkuvio) Noin 5 W valmiustilassa TŠmŠ kirjoitin on tarkoitettu kšytettšvšksi myšs IT-sŠhkšjŠrjestelmissŠ, joissa vaihejšnnite on V. Suomi Huom: Katso kirjoittimen jšnnite sen takaosassa olevasta tehokilvestš. 5

10 TurvahyvŠksynnŠt Turvastandardit: Amerikkalainen malli UL 1950, CSA Eurooppalainen malli EN (VDE) EMC (sšhkšmagneettinen yhteensopivuus): Amerikkalainen malli Eurooppalainen malli FCC osa 15 aliosa B luokka B EN (CISPR Pub. 22) luokka B EN EN EN Australialainen malli AS/NZS 3548 luokka B 6

11 Kirjoittimen asettelu kšyttšvalmiiksi JŠrjestelmŠŠ koskevat vaatimukset PC:t TŠtŠ kirjoitinta kšytettšessš tarvitaan Microsoft Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0, tai DOS; sekš suojattu kierretty parijohto. Jos haluat liittšš kirjoittimen USB-porttiin, tarvitset USB-portilla varustetun PC:n, johon on jo valmiiksi asennettu Windows 98; sekš suojatun USB-kaapelin. Tietokoneen on lisšksi tšytettšvš seuraavat jšrjestelmšš koskevat vaatimukset: VŠhimmŠisjŠrjestelmŠ: i486/25 MHz (Windows 95 ja NT 4.0) i486/66 (Windows 98) Suositeltava jšrjestelmš: Pentium- tai sitš parempi suoritin 16 MB RAM 10 MB kovalevytilaa (Windows 95 ja 98) 20 MB kovalevytilaa (Windows 3.1 ja nt 4.0) všhintššn 32 MB RAM (95 ja 98) všhintššn 64 MB RAM (Windows NT 4.0) všhintššn 50 MB vapaata kovalevytilaa (95 ja 98) všhintššn 100 MB (Windows NT 4.0) Suomi VGA-monitori VGA- tai parempi monitori Tietokoneliikkeesi auttaa mielellššn jšrjestelmšsi pšivityksessš, jos se ei tšytš nšitš vaatimuksia. 7

12 Macintosh-tietokoneet Voidaksesi kšyttšš tštš kirjoitinta on Apple Macintoshin tšytettšvš seuraavat jšrjestelmšš koskevat vaatimukset. LisŠksi tarvitset vakiotyyppisen Apple System Peripheral-8 -kaapelin (8-napainen pyšreš miniliitin) tai vastaavan. Jos haluat liittšš kirjoittimen USB-porttiin, tarvitset USB-portilla varustetun imac-tietokoneen sekš suojatun USB-kaapelin. Kysymykseen tulevat tietokonemallit ( alkaen) Macintosh LC475, LC575, LC630 Macintosh Quadra -sarja Macintosh Centris -sarja Macintosh PowerBookn -sarja (PowerBook 190, 520, 540, 550 tai uudempi) Macintosh PowerBook Duo 280, 2300c/100 Macintosh Performa 475, 575, 588, 630, 5210 tai uudempi Power Macintosh -sarja imac Series (for USB) YmpŠristš VŠhimmŠisjŠrjestelmŠ: JŠrjestelmŠ MB vapaata muistitilaa 10 MB vapaata muistitilaa kun taustatulostus on pššllš Suositeltava jšrjestelmš: JŠrjestelmŠ 7.6 tai uudempi všhintššn 16 MB vapaata muistitilaa 25 MB vapaata muistitilaa kun taustatulostus on pššllš Huom: KŠytettŠvissŠ olevan muistin mššrš vaihtelee riippuen auki olevien sovellusten lukumššršstš ja tyypistš. Jos haluat nšhdš paljonko muistia on kšytettšvissš, valitse Apple-valikossa About This Macintosh ja katso muistin kokoa (kilotavuissa esitettynš) sarakkeesta "Largest Unused Block" (suurin kšyttšmštšn lohko) (1 024 kb = 1 MB). 8

13 EdellŠ mainitut muistitilavaatimukset koskevat tulostusta kirjekokoa (Letter) olevalle paperille. NŠmŠ vaatimukset voivat vaihdella paperikoon, kulloisenkin kšyttšsovelluksen ja tulostettavan asiakirjan mutkikkuuden mukaan. NŠiden jšrjestelmšš ja muistia koskevien vaatimusten lisšksi kirjoitinohjelmiston asennukseen tarvitaan vielš 10 MB vapaata kovalevytilaa. Myšs tulostus vaatii enemmšn kovalevytilaa: kšytšnnšssš noin kaksi kertaa tulostettavan tiedoston verran. Suomi 9

14 Kirjoittimen osat ja toiminnot paperituki sivustimet kirjoittimen kansi luovutusalusta arkinsyšttšlaite luovutusalustan jatke sšštšvipu kšyttšpaneeli mustepatruunapidikkeet 10

15 Painikkeet Painikkeet Virta Lataus/Poisto Puhdistus TehtŠvŠ Kytkee ja katkaisee kirjoittimen virran. TyhjŠŠ kirjoittimen muistin painettaessa kahdesti virran ollessa kytkettynš. Lataa tai poistaa paperin painettaessa ja vapautettaessa kahden sekunnin sisšllš. Jatkaa tulostusta painettaessa ja vapautettaessa paperi loppu -vian jšlkeen. SiirtŠŠ kirjoitinpššn mustepatruunan vaihtoasentoon painettaessa kolme sekuntia merkkivalon muste loppu tai vilkkuessa tai palaessa. Palauttaa kirjoitinpššn perusasentoon mustepatruunan vaihdon jšlkeen. Puhdistaa kirjoitinpššn painettaessa kolme sekuntia merkkivalon muste loppu tai ollessa sammuksissa. Merkkivalot Merkkivalojen tila Kirjoittimen toimintatila Kirjoittimen virta on pššllš Datan vastaanotto, mustepatruunan vaihto, musteen syšttš tai kirjoitinpššn puhdistus. Paperi loppu. Pane paperia arkinsyšttšlaitteeseen; paina sitten lataus/poisto -painiketta ja jatka tulostusta. Paperiruuhka. Ota kaikki paperi ulos syšttšlaitteesta ja sijoita paperi takaisin kirjoittimeen. Jos merkkivalo vilkkuu edelleen, katkaise kirjoittimen virta ja vedš varoen kaikki paperi kirjoittimesta. Muste všhissš. Musta mustepatruuna on melkein tyhjš. Hanki uusi musta mustepatruuna (S020187). Muste loppu. Musta mustepatruuna on tyhjš. Vaihda musta mustepatruuna (S020187) uuteen. Muste všhissš. VŠrimustepatruuna on melkein tyhjš. Hanki uusi všrimustepatruuna (S020193). Muste loppu. VŠrimustepatruuna on tyhjš. Vaihda všrimustepatruuna (S020193) uuteen. Suomi = pššllš = vilkkuu 11

16 Paperituen kiinnitys Sijoita paperituki alla olevan kuvan osoittamalla tavalla kirjoittimen takaosassa oleviin loviin. Kirjoittimen kytkentš verkkovirtaan 1. Varmistaudu, ettš kirjoittimen virta on katkaistu. Virta on pois pššltš, kun virtapainike on koholla kšyttšpaneelista. 2. Tarkasta kirjoittimen takaosassa olevasta tehokilvestš, ettš kirjoittimen vaatima jšnnite on sama kuin seinšrasiassa, johon se on tarkoitus kytkeš. Varmistaudu myšs, ettš liitšntšjohto sopii kšytettšvššn virtalšhteeseen. Muistutus: Kirjoittimen jšnnitettš ei voi muuttaa. Jos nimellisjšnnite ja verkkojšnnite eivšt ole samat, pyydš neuvoa myyjšliikkeeltš. lš kytke liitšntšjohtoa seinšrasiaan. 3. Jos liitšntšjohto ei ole kiinni kirjoittimessa, kytke se kirjoittimen takaosassa olevaan AC-sisŠŠnmenoliittimeen. 4. Kytke liitšntšjohto asianmukaisesti maadoitettuun seinškoskettimeen. 12

17 Mustepatruunoiden sijoitus kirjoittimeen Ennen mustepatruunoiden asennusta on huomattava seuraavat seikat. Varoitus: Mustepatruunat ovat umpioituja kokonaisuuksia. Patruunasta ei normaaliolosuhteissa valu mustetta. Jos mustetta kuitenkin pššsee kšsille, ne tšytyy pestš hyvin vedellš ja saippualla. Jos sitš pššsee silmiin, silmšt tšytyy heti huuhtoa vedellš. Huom: Avaa mustepatruunapakkaus vasta, kun sijoitat patruunan kirjoittimeen; muussa tapauksessa muste voi alkaa kuivua. Kun sijoitat mustepatruunat kirjoittimeen ensimmšisen kerran, kšytš kirjoittimen mukana toimitettuja patruunoita; muuten kirjoitin ei ehkš lataa mustetta oikein. Mustepatruunat sijoitetaan paikoilleen seuraavasti: 1. Laske luovutusalusta alas; avaa sitten kirjoittimen kansi. Suomi 13

18 2. Kytke kirjoittimen virta pššlle. KirjoitinpŠŠ siirtyy tšllšin hiukan vasemmalle, mikš on mustepatruunan paikalleenpanoasento. Virran merkkivalo ja merkkivalot muste loppu ja syttyvšt. vilkkuu Muistutus: KirjoitinpŠŠtŠ ei missššn tapauksessa pidš yrittšš siirtšš kšsin. Kirjoitin voi silloin vahingoittua. 3. Nosta ylšs mustepatruunan pitimet. 14

19 4. Avaa mustepatruunapakkaukset. Irrota sitten kummastakin patruunasta vain keltainen sinettinauha. Muistutus: Irrota keltaiset sinettinauhat patruunoista ennen asennusta; muussa tapauksessa patruunat voivat tulla kšyttškelvottomiksi. lš irrota liimanauhan sinistš osaa patruunoista; muussa tapauksessa patruunoihin voi syntyš tukos ja kirjoitin ei tulosta. lš irrota sinettinauhoja patruunoiden alaosasta; muuten niistš voi vuotaa mustetta. 5. Laske patruunat varoen pitimiinsš niin, ettš niissš olevat tarrat tulevat ylšspšin. VŠrimustepatruuna, joka on suurempi, pannaan oikealle ja musta vasemmalle puolelle. lš paina patruunoita kovin voimakkaasti. Suomi Huom: Asenna molemmat mustepatruunat. Jos toinen patruuna jštetššn asentamatta, kirjoitin ei toimi. 15

20 6. Paina mustepatruunoiden pitimiš alaspšin kunnes ne lukittuvat paikoilleen. Muistutus: Kun mustepatruunat on pantu paikoilleen, pidikkeitš ei saa enšš avata ennen kuin seuraavan patruunanvaihdon yhteydessš. Muussa tapauksessa patruunat voivat tulla kšyttškelvottomiksi. 7. Paina puhdistuspainiketta. Kirjoitin siirtšš kirjoitinpššn ja alkaa ladata musteensyšttšjšrjestelmšš. Musteen latausprosessi voi kestšš noin yhden minuutin ja sinš aikana virran merkkivalo vilkkuu ja kirjoittimesta kuuluu erilaisia mekaanisia ŠŠniŠ. Se on aivan normaalia. Kun musteensyšttšjšrjestelmš on ladattu, kirjoitinpšš siirtyy takaisin perusasentoon (ŠŠrioikealle). Muistutus: lš missššn tapauksessa katkaise kirjoittimen virtaa virran merkkivalon vilkkuessa. 16

21 8. Sulje kirjoittimen kansi. Nyt olet valmis liittšmššn kirjoittimen tietokoneeseen. Kirjoittimen liittšminen PC:hen on selostettu seuraavassa osassa. Jos liitšt kirjoittimen Macintoshiin, katso kohtaa "Kirjoittimen liittšminen Macintoshiin" sivulla 21. Suomi 17

22 Kirjoittimen liittšminen PC:hen Huomautus: Katso tulostimen yhteydessš toimitettua USB-kŠyttšopasta USB-liittimen kytkemiseksi ja kšyttšmiseksi. LiittŠminen rinnakkaisliittimeen Kirjoittimen liittšmiseksi tietokoneeseen sisššnrakennettua rinnakkaisliitintš kšyttšen tarvitaan suojattu, kierretty parijohto. LiitŠ kirjoitin toimien seuraavasti: 1. Varmistaudu, ettš kirjoittimen ja tietokoneen virta on katkaistu. 2. Kytke johtoliitin lujasti kirjoittimen laiteliitšnnšn liittimeen. Purista sitten johdonpuristimia vastakkain kunnes ne lukittuvat paikoilleen molemmin puolin. Jos johdossa on maadoitusjohdin, se tšytyy kytkeš laiteliittimen alla olevaan maadoitusliittimeen. 3. Kytke johdon toinen pšš tietokoneen rinnakkaisliittimeen. Jos johdon tietokoneen puoleisessa pššssš on maadoitusjohdin, se kytketššn tietokoneen takana olevaan maadoitusliittimeen. Kirjoitinohjelmiston asennusta koskevat ohjeet on annettu kohdassa "Kirjoitinohjelmiston asennus PC:hen" sivulla 19. Kirjoitinohjelmisto on asennettava ennen kuin kirjoitinta aletaan kšyttšš. 18

23 Kirjoitinohjelmiston asennus PC:hen Kun kirjoitin on liitetty tietokoneeseen, asennetaan kirjoitinohjelmisto. Se sisšltyy kirjoittimen mukana toimitettuun CD-ROMiin "EPSON Stylus PHOTO 750 -kirjoitinohjelmisto". Kirjoitinohjelmisto kšsittšš seuraavat osat: Kirjoitinajuri Kirjoitinajuri on ohjelma, joka kšyttšš (tai "ajaa") kirjoitinta. Sen avulla on mahdollista suorittaa asetukset kuten tulostuslaatu, nopeus, tietovšlinetyyppi ja paperikoko. LisŠohjelmat LisŠohjelmilla suuttimien tarkastus, kirjoitinpššn puhdistus ja kirjoitinpššn kohdistus kirjoitin on helppo pitšš parhaassa mahdollisessa kšyttškunnossa. EPSON Status Monitor 2 EPSON Status Monitor 2 ilmoittaa kirjoittimessa ilmenevistš vioista ja tuo nšytšlle kirjoittimen kulloistakin tilaa koskevia tietoja, kuten jšljellš olevan musteen mššršn. LisŠksi Status Monitor opastaa mustepatruunoiden vaihdossa. HIGH QUALITY IMAGES (vain Windows 95 ja NT 4.0) HIGH QUALITY IMAGES -ohjelman avulla nšet nopeasti ja helposti kuinka korkealuokkaisia tulosteita EPSON Stylus PHOTO 750 pystyy tuottamaan. Jos kšytšt ohjelmiston levykeversiota, tee varakopio EPSONkirjoitinohjelmalevykkeestŠ ennen kuin aloitat asennuksen. Jos haluat tehdš levykeversion CD-ROMilla olevasta kirjoitinohjelmistosta, sijoita kirjoitinohjelmisto-cd-rom levyasemaan, nšpšytš lisšohjelmanappia Driver disk creation utility ja noudata nšytšlle tulevia ohjeita. Suomi 19

24 Asennus - Windows 95, 98 ja NT Sijoita kirjoittimen mukana toimitettu kirjoitinohjelmisto-cd CD- ROM-asemaan. NŠytšlle tulee Installer-valintaikkuna. (Levykkeen kšyttšjšt: pane levyke levykeasemaan, kaksoisnšpšytš FD-aseman kuvaketta ja kaksoisnšpšytš kuvaketta Setup.exe.) 2. KŠynnistŠ kirjoitinohelmiston asennus nšpšyttšmšllš Install. 3. Kun asennus on suoritettu, nšpšytš OK. EPSON Status Monitor 2:n asennus kšynnistyy automaattisesti. Noudata nšytšlle tulevia ohjeita. Huom: Jos nšytšlle tulee teksti New Hardware Found (lšytynyt uusi laite) tai jokin muu Wizard-teksti, kun kytket tietokoneeseen virran, nšpšytš painiketta Cancel ja noudata edellš annettuja ohjeita. Asennusaika riippuu omasta tietokoneestasi. Kun haluat tietoja ohjelmiston avaamisesta ja kšytšstš, katso kohtaa "EnsimmŠisen sivun tulostus Windowsilla" sivulla 36. Katso myšs kohtaa "Windows-kirjoitinohjelmiston kšyttš" suoran opastuksen kšyttšoppaassa. Jos kšytšt kirjoitinta verkossa Windows 95:n, 98:n tai NT 4.0:n yhteydessš, katso kohtaa "Kirjoittimen kšyttš verkossa" suoran opastuksen kšyttšoppaassa. Asennus - USB-liittimellŠ varustettu Windows 98 Jos kirjoitin on liitetty USB-liitintŠ kšyttšen, on asennettava EPSON USB Printer Device Driver ja kirjoitinohjelmisto-cd-romilla oleva kirjoitinohjelmisto. Noudata kirjoittimen mukana toimitetussa USBohjekirjassa olevia ohjeita. Kun haluat tietoja ohjelmiston avaamisesta ja kšytšstš, katso kohtaa "EnsimmŠisen sivun tulostus Windowsilla" sivulla 36. Katso myšs kohtaa "Windows-kirjoitinohjelmiston kšyttš" suoran opastuksen kšyttšoppaassa. 20

25 Kirjoittimen liittšminen Macintoshiin Huomautus: imac-tietokoneeseen liittšmiseksi USB-porttia kšyttšmšllš katso tulostimen yhteydessš toimitettua USB-kŠyttšopasta. Kirjoittimen sisššnrakennetun sarjaliittimen kšyttšmiseksi tarvitaan Apple System Peripheral-8 -kaapeli. LiitŠ kirjoitin noudattaen seuraavia ohjeita: 1. Varmistaudu, ettš kirjoittimen ja Macintoshin virta on katkaistu. 2. Kytke liitinkaapelin toinen pšš kirjoittimen takaosassa olevaan sarjaliittimeen. 3. Kytke liitinkaapelin toinen pšš Macintoshin modeemi- tai kirjoitinporttiin. Portit on merkitty seuraavin kuvakkein: Suomi modeemiportti kirjoitinportti Kirjoitinohjelmiston asennusohjeet on annettu seuraavalla sivulla. Kirjoitinohjelmisto on asennettava ennen kuin kirjoitinta aletaan kšyttšš. Tietojen saamiseksi ohjelman avaamisesta ja kšytšstš katso sivun 38 jaksoa "EnsimmŠisen sivun tulostus Macintoshia varten". Katso myšs online-viiteoppaan jaksoa "Tulostusohjelman kšyttš Macintoshia varten". 21

26 Kirjoitinohjelmiston asennus Macintoshiin LiitettyŠsi kirjoittimen Macintoshiin olet valmis asentamaan kirjoitinohjelmiston, joka on kirjoittimen mukana toimitetulla CD- ROMilla "Printer Software for EPSON Stylus PHPOTO 750". Kirjoitinohjelmisto sisšltšš seuraavat ohjelmat: EPSON Printer Driver Package SP750 TŠmŠ on kirjoitinajuriohjelma, joka kšyttšš kirjoitinta. Sen avulla on mahdollista suorittaa asetukset kuten tulostuslaatu, nopeus, tietovšlinetyyppi ja paperikoko. EPSON Monitor3 Valvoo ja ohjaa taustatulostustšitš. Taustatulostus on kytkettšvš pššlle Chooserissa ennen kuin tštš lisšohjelmaa voi kšyttšš. StatusMonitor Tarkkailee koko ajan kirjoittimen tilaa ja ilmoittaa heti, kun kirjoittimeen tulee jokin vika. Nozzle Check (suuttimien tarkastus) Tarkastaa, ettei kirjoitinpšš ole tukossa. Head Cleaning (kirjoitinpššn puhdistus) Puhdistaa kirjoitinpššn ja pitšš tulostuslaadun mahdollisimman hyvšnš. Print Head Alignment (kirjoitinpššn suuntaus) Suuntaa kirjoitinpššn niin, ettš pysty- ja vaakaviivat ovat oikeassa linjassa. ColorSync 2.0 ja Profiles Sovittaa automaattisesti tulosteen všrit ja nšytšssš nškyvšt všrit keskenššn. KŠytetŠŠn tulostettaessa kuvanlukijalla skannattuja valokuvia tai tietokonegrafiikkaa. 22

27 Jos kšytšt levykeversiota, tee varakopio EPSON Macintosh - kirjoitinohjelmistolevykkeestš ennen kuin aloitat asennuksen. Muistutus: Kytke kaikki virussuojaohjelmat pois pššltš ennen kuin asennat kirjoitinohjelmiston. Asenna kirjoitinohjelmisto noudattaen seuraavia ohjeita: 1. Kytke Macintoshin virta pššlle ja pane ohjelmisto-cd CD-ROMasemaan. (Jos kšytšt levykeversiota, pane se levyasemaan.) 2. EPSON-kirjoitinohjelmistolevyke avautuu automaattisesti. 3. Jos nšytšlle tulee vain yksi asennuskuvake Installer, kaksoisnšpšytš kuvaketta. Jos nšytšlle tulee erillisiš kansioita, joissa on asennuskuvakkeet useille eri kielille, kaksoisnšpšytš haluamasi kielen kansiota ja kaksoisnšpšytš sen sisšllš olevaa Installerkuvaketta. 4. Kun ensimmšinen tekstiruutu tulee nšytšlle, nšpšytš Continue. NŠytšlle tulee nyt seuraava valintaikkuna: Suomi 23

28 5. Jos haluat asentaa kaikki kirjoitinohjelmisto-cd-romilla olevat kirjoitinohjelmat, varmistaudu ensin, ettš ruudussa Install Location on oikea levykeasema, ja nšpšytš sitten Install. 6. Jos levykkeellš ei ole riittšvšsti muistitilaa, valitse ponnahdusvalikossa Custom Install ja nšpšytš Serial Driver Package. Vahvista asennusosoite ja nšpšytš Install. Huom: NŠpŠyttŠmŠllŠ kuvaketta saat tietoja eri ohjelmista. 7. Kun nšytšlle tulee viesti, ettš asennus on suoritettu, nšpšytš Restart, jolloin asennus pššttyy tietokone kšynnistyy uudelleen. Kirjoittimen valinta Chooser-valitsimella Kun kirjoitinohjelmisto on asennettu, on avattava Chooser ja valittava kirjoitin. Kirjoitin tšytyy valita ensimmšisellš kšyttškerralla tai aina, kun halutaan siirtyš kšyttšmššn jotakin muuta kirjoitinta. Macintosh tulostaa aina viimeksi valitulla kirjoittimella. Huom: KŠytettŠessŠ Macintosh-malleja Quadra 950 tai Quadra 900 on valittava Compatible valintaikkunassa Serial Switch ennen kuin valitaan kirjoitin Chooserissa. Valintaikkuna Serial Switch avataan valitsemalla Apple-valikossa Control Panel; sen jšlkeen valitaan Serial Switch. 1. Varmistaudu, ettš kirjoitin on liitetty Macintoshiin ja ettš sen virta on pššllš. 24

29 2. Valitse Chooser Apple-valikossa. NŠpŠytŠ sitten kirjoittimesi kuvaketta ja porttia, johon kirjoitin on llitetty. Huom: Jos kšytšt imac-tietokonetta, sinun on valittava USB-portti. Jos kšytšt AppleTalk-verkkoa, nšytšlle voi tulla huomioviesti, kun nšpšytšt porttia. Valitse tšllšin toinen kšytettšvissš olevista porteista tai valitse AppleTalk-asetukseksi Inactive ja valitse portti sen jšlkeen uudelleen. 3. Kytke taustatulostus pššlle tai pois valintanapilla Background Printing. 4. Taustatulostuksen ollessa pššllš voit kšyttšš Macintoshia sen valmistellessa asiakirjaa tulostusta varten. Taustatulostus tšytyy kytkeš pššlle, jos tulostustšiden hallintaan halutaan kšyttšš lisšohjelmaa EPSON Monitor3. 5. Sulje Chooser. Suomi Tietojen saamiseksi ohjelman avaamisesta ja kšytšstš katso sivun 38 jaksoa "EnsimmŠisen sivun tulostus Macintoshia varten". Katso myšs online-viitekšyttšoppaan jaksoa "Tulostusohjelman kšyttš Macintoshia varten". 25

30 LiitŠntŠ USB-porttiin JŠrjestelmŠvaatimukset Haluttaessa kšyttšš kirjoitinta kirjoittimen sisššnrakennetun USB-portin kautta tarvitaan seuraavat varusteet: USB-portilla varustettu PC, johon on asennettu valmiiksi Microsoft Windows 98, tai Apple imac -tietokone. USB-liitŠntŠkaapeli (suojattu) C83623* tietokoneesta (Series A 4-napainen) kirjoittimeen (Series B 4-napainen) Muistutus: Muun kuin EPSON-takuun kattaman (varsinkin yli 1,8 m pitkšn) kaapelin kšyttš voi aiheuttaa toimintahširišitš kirjoittimessa. Huom: TŠhti (*) tarkoittaa tuotenumeron viimeistš numeromerkkiš, joka vaihtelee riippuen siitš mistš maasta on kysymys. TŠtŠ kaapelia ei ehkš ole saatavissa kaikissa maissa. PC:ssŠ tarvitaan 10 MB kovalevytilaa USB-kirjoitinajurin ja kirjoitinohjelmiston asennukseen. imac-tietokoneissa tarvitaan 10 MB kovalevytilaa kirjoitinohjelmiston asennukseen. 26

31 USB-kaapelin liitšntš Kirjoittimen liittšminen tapahtuu seuraavasti. Huom: Asenna mustepatruunat ennen kuin liitšt kaapelin. Katso kirjoittimen ohjekirjassa annettuja ohjeita. PC:ssŠ on varmistettava, ettš všylšohjain Universal Serial Bus Controller toimii kunnolla Device Manager -laiteohjaimessa ennen kuin USB-kaapeli liitetššn. Tarkempia ohjeita on annettu tietokonetta koskevassa kirjallisuudessa. 1. LiitŠ suojatun USB-kaapelin asianmukainen pšš kirjoittimen takaosassa olevaan USB-porttiin. (Kaapelin kirjoittimeen sopiva pšš on eri muotoinen kuin tietokoneeseen sopiva pšš.) Suomi 2. LiitŠ toinen pšš tietokoneen USB-porttiin. Huom: Jos kšytšt USB-napaa, EPSON suosittaa kirjoittimen liittšmistš navan ensimmšiseen kerrokseen, sillš muuten kirjoittimessa voi ilmetš toimintahširišitš. Jos kirjoitin ei toimi kunnolla USB-navan kautta, liitš se suoraan tietokoneen USB-porttiin. 27

32 Kun kirjoitin on liitetty PC:hen, tšytyy asentaa EPSON USB Printer Device Driver -kirjoitinajuri. Katso kohtaa "USB-ohjelmiston asennus - Windows" sivulla 29. Kun kirjoitin on liitetty imac-tietokoneeseen, tšytyy asentaa kirjoitinohjelmisto ja valita kirjoittimelle USB-portti Chooservalitsimella. Katso kohtia "Kirjoitinohjelmiston asennus - Macintosh" ja "Kirjoittimen valinta Chooserissa" oppaassa Asetukset ja pšivittšinen kšyttš. 28

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta-

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Turvallisuusohjeita Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 Ohjauspaneelin toiminnot Ohjauspaneeli...4 Tietojen tallentaminen Valokuvan tai asiakirjan skannaaminen...

Lisätiedot

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso Osat reunaohjain arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus asiakirjakansi tulostelokero kuljetuslukon vipu asiakirja-alusta lasitaso ohjauspaneeli (Lisätietoja on kohdassa Ohjauspaneelin toiminnot

Lisätiedot

Perustoimintaopas. Kaikki yhdessä tuotteessa. Suomi

Perustoimintaopas. Kaikki yhdessä tuotteessa. Suomi Kaikki yhdessä tuotteessa Perustoimintaopas Suomi Turvallisuusohjeet................................3 Tärkeitä turvallisuusohjeita........................... 3 Varoitukset, muistutukset ja huomautukset.............

Lisätiedot

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Sivu 1/482 Tietoja tästä käyttöoppaasta Tämän oppaan tulostaminen MC-5251-V1.00 Perusopas Sisältää tämän tuotteen yleiskuvauksen. Laaja käyttöopas Sisältää tämän

Lisätiedot

Office/2. Integroitu Taloushallintoohjelmisto. Windows:lle. Manuaali 1: Johdatus Office/2:en

Office/2. Integroitu Taloushallintoohjelmisto. Windows:lle. Manuaali 1: Johdatus Office/2:en Integroitu Taloushallintoohjelmisto Macintosh:lle ja Windows:lle Manuaali 1: Johdatus Office/2:en Asennus, TyšpšytŠ, Yritys, Tyšn aloitus, Asiakkaat, Tuotteet, ja JŠrjestelmŠ moduuli 1998 Hansa Business

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. EPSON STYLUS PHOTO RX700 http://fi.yourpdfguides.com/dref/557363

Käyttöoppaasi. EPSON STYLUS PHOTO RX700 http://fi.yourpdfguides.com/dref/557363 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-J925DW Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen

Lisätiedot

HP Deskjet D730 Printer. Windowsin ohje

HP Deskjet D730 Printer. Windowsin ohje HP Deskjet D730 Printer Windowsin ohje HP Deskjet D730 -tulostin HP Photosmart -ohjelmiston ohje 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Hewlett-Packard Companyn ilmoitukset HP pidättää itsellään

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4751-01 FI

Käyttöopas NPD4751-01 FI NPD4751-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 7 Tämän oppaan käyttö... 8 Käytännöt... 8 Tuotteen ominaisuudet... 9 Ominaisuudet... 9 Luku 1 Tekniset tiedot Tekniset tiedot... 11 Luku

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4

Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Faksiopas Faksin käyttöönotto Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Valokuvien tai asiakirjojen lähettäminen Alkuperäisten

Lisätiedot

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA XEROX DOCUCOLOR 1 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA 1999, 000, 001 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeussuoja kattaa kaiken suojan kohteena olevan aineiston ja asiat, joihin

Lisätiedot

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer VERKKO-OPAS

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer VERKKO-OPAS HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer VERKKO-OPAS Tavaramerkit HP ColorSmart II, HP PhotoREt II ja HP ZoomSmart Scaling Technology ovat Hewlett-Packard Companyn tavaramerkkejä. Microsoft on

Lisätiedot

Esittely. Arvoisa asiakas, Tietoja käyttöohjeesta. Esittely 3

Esittely. Arvoisa asiakas, Tietoja käyttöohjeesta. Esittely 3 Käyttöohje Arvoisa asiakas, ostamalla tämän monitoimilaitteen olet valinnut korkealaatuisen PHILIPS-tuotteen. Ostamasi laie täyttää kaikki nyyaikaisen kotitoimiston mitä erilaisimmat tarpeet. Tällä laitteella

Lisätiedot

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näiden ohjeiden tiedot voivat muuttua ilmoituksetta. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Lisätiedot

1.1 Eri menetelmšt eri tarpeisiin. Sirpa Riihiaho

1.1 Eri menetelmšt eri tarpeisiin. Sirpa Riihiaho 1 1 KŠytettŠvyyden arviointi ilman kšyttšjiš Sirpa Riihiaho KŠytettŠvyyttŠ voidaan arvioida jo hyvin aikaisessa vaiheessa, kun ensimmšiset tuoteideat syntyvšt. Asiantuntijat voivat arvioida tuotteen kšytettšvyyttš

Lisätiedot

hp color LaserJet xxxx käyttöopas hp LaserJet 2200

hp color LaserJet xxxx käyttöopas hp LaserJet 2200 hp color LaserJet xxxx käyttöopas hp LaserJet 2200 hp LaserJet 2200 -sarjan kirjoittimet Käyttöopas Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Kaikki oikeudet pidätetään. Jäljentäminen,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP OFFICEJET PRO K850DN http://fi.yourpdfguides.com/dref/4168986

Käyttöoppaasi. HP OFFICEJET PRO K850DN http://fi.yourpdfguides.com/dref/4168986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP OFFICEJET PRO K850DN. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP OFFICEJET PRO K850DN käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4791-00 FI

Käyttöopas NPD4791-00 FI NPD4791-00 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 11 Tämän oppaan käyttö... 12 Käytännöt... 12 Luvaton kopiointi ja tulostus... 13 Tuotteen ominaisuudet... 13 Tietoja Epson AcuLaser CX17

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. EPSON STYLUS SX600FW http://fi.yourpdfguides.com/dref/1119300

Käyttöoppaasi. EPSON STYLUS SX600FW http://fi.yourpdfguides.com/dref/1119300 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4756-01 FI

Käyttöopas NPD4756-01 FI NPD4756-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 11 Tämän oppaan käyttö... 12 Käytännöt... 12 Luvaton kopiointi ja tulostus... 13 Tuotteen ominaisuudet... 13 Ominaisuudet... 13 Luku 1

Lisätiedot

Acer Aspire 2020 -Sarja. Käyttöohjekirja

Acer Aspire 2020 -Sarja. Käyttöohjekirja Acer Aspire 2020 -Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2004 Kaikki Oikeudet Pidätetään Acer Aspire 2020 -Sarjan Kannettavan Tietokoneen Käyttöohjekirja Julkaistu Ensimmäisen Kerran: Maalis 2004 Näihin

Lisätiedot

ScanFront 330 Käyttöopas

ScanFront 330 Käyttöopas ScanFront 330 Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Toimistolaitteita koskeva kansainvälinen ENERGY STAR -ohjelma ENERGY STAR

Lisätiedot

Suomi DATA/VIDEOPROJEKTORI. Omistajan käsikirja

Suomi DATA/VIDEOPROJEKTORI. Omistajan käsikirja Suomi DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallent mihinkään hakujärjestelmään eikä lähettää elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Versio 1.00 toukokuu 2013 702P01524. Xerox Color 550/560/570 Printer Käyttöopas

Versio 1.00 toukokuu 2013 702P01524. Xerox Color 550/560/570 Printer Käyttöopas Versio 1.00 toukokuu 2013 702P01524 2013 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox ja Xerox ja kuviomerkki ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. FreeFlow,

Lisätiedot

Lenovo 3000 C100 Käyttö ja vianmääritys -julkaisu

Lenovo 3000 C100 Käyttö ja vianmääritys -julkaisu Lenovo 3000 C100 Käyttö ja vianmääritys -julkaisu Sisältää: v Muiden tietolähteiden esittely v Tietokoneen hoitoon liittyviä tärkeitä ohjeita v Vianmääritys v Elvytysvaihtoehdot v Ohjeiden ja tukipalveluiden

Lisätiedot

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Käyttöopas ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Huomautuksia: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue huolellisesti seuraavat tiedot: Turvaohjeet, takuutiedot ja

Lisätiedot

HP Deskjet 1050 All-in-One series

HP Deskjet 1050 All-in-One series HP Deskjet 1050 All-in-One series Sisältö 1 Miten?...3 2 HP All-in-One -ohjelmistoon tutustuminen Tulostimen osat...5 Ohjauspaneelin ominaisuudet...6 Tilaa osoittavat valot...6 3 Tulostus Asiakirjojen

Lisätiedot

käyttäminen hp LaserJet 2300 2300n 2300dn 2300dtn

käyttäminen hp LaserJet 2300 2300n 2300dn 2300dtn käyttäminen hp LaserJet 2300 2300L 2300 2300d 2300n 2300dn 2300dtn hp LaserJet 2300 series -tulostimet käyttäminen Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Kaikki oikeudet

Lisätiedot

S300 Series -käyttöopas

S300 Series -käyttöopas S300 Series -käyttöopas Huhtikuu 2009 www.lexmark.com Laitetyypit: 4443 Mallit: 101, 10E Sisällys Tärkeää tietoa turvallisuudesta...5 Tietoja tulostimesta...6 Kiitos, että valitsit tämän tulostimen!...6

Lisätiedot