Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Handbok fšr installation och daglig anvšndning"

Transkriptio

1 750FC 12/10/99 11:44 am Page 1 Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning SCA

2 Kaikki oikeudet pidštetššn. MitŠŠn tšmšn julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkššn hakujšrjestelmššn eikš lšhettšš elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, ŠŠnittŠmŠllŠ tai muulla tavalla ilman SEIKO EPSON CORPORATIONilta etukšteen hankittua kirjallista lupaa. TŠssŠ opaskirjassa annettuja tietoja on tarkoitus kšyttšš vain tšmšn EPSON-kirjoittimen yhteydessš. EPSON ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat nšiden tietojen soveltamisesta muihin kirjoittimiin. SEIKO EPSON CORPORATION tai sen tytšryhtišt eivšt ole vastuussa tšmšn tuotteen hankkijalle tai kolmansille osapuolille nšille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, kustannuksista tai kuluista, jotka aiheutuvat onnettomuudesta, tšmšn tuotteen vššrinkšytšstš tai siihen tehdyistš luvattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai (USA:ta lukuun ottamatta) jos SEIKO EPSON CORPORATIONin antamia kšyttš- ja huolto-ohjeita ei noudateta tarkoin. SEIKO EPSON CORPORATION ei vastaa mistššn vahingoista tai vaikeuksista, jotka aiheutuvat muiden lisšvarusteiden tai kulutustarvikkeiden kuin SEIKO EPSON CORPORATIONin ilmoittamien alkuperšisten EPSON-tuotteiden tai EPSON-hyvŠksynnŠn saaneiden tuotteiden kšytšstš. SEIKO EPSON CORPORATION ei vastaa mistššn sšhkšmagneettisista hširišistš johtuvista vahingoista, mikšli niihin on syynš muiden liitinkaapelien kuin SEIKO EPSON CORPORATIONin EPSON- hyvšksynnšn saaneiden tuotteiden kšyttš. EPSON ja EPSON ESC/P ovat rekisteršityjš tavaramerkkejš ja EPSON ESC/P 2 ja EPSON Stylus ovat SEIKO EPSON CORPORATIONin tavaramerkkejš. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteršimiš tavaramerkkejš. Yleinen huomautus: TŠssŠ opaskirjassa esiintyviš muita tuotenimiš on kšytetty vain tunnistustarkoituksessa; ne voivat olla tuotenimien omistajien tavaramerkkejš. EPSON ei vaadi itselleen mitššn oikeuksia nšihin tuotemerkkeihin. TekijŠnoikeus 1998 SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japani. Suomi

3 Tuotetiedot Vakuutus mššršystenmukaisuudesta ISO/IEC Oppaan 22 ja EN 45014:n mukaan Valmistaja Osoite Edustaja SEIKO EPSON CORPORATION 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392 JAPANI EPSON EUROPE B.V. Osoite Prof. J.H. Bavincklaan AT Amstelveen HOLLANTI Vakuutamme tšten, ettš tuote: Tuotteen nimi Malli mustesuihkukirjoitin P112A tšyttšš seuraavien direktiivien ja normien asettamat vaatimukset: Direktiivi 89/336/ETY EN luokka B EN EN EN IEC IEC IEC Direktiivi 73/23/ETY EN Syyskuu 1998 H.Horiuchi PŠŠjohtaja EPSON EUROPE B.V. ii

4 SisŠllysluettelo Turvaohjeita TŠrkeitŠ turvaohjeita Varotoimia Varoitus, Muistutus, Huomautus Kirjoittimen asettelu kšyttšvalmiiksi JŠrjestelmŠŠ koskevat vaatimukset Kirjoittimen osat ja toiminnot Paperituen kiinnitys Kirjoittimen kytkentš verkkovirtaan Mustepatruunoiden sijoitus kirjoittimeen Kirjoittimen liittšminen PC:hen Kirjoitinohjelmiston asennus PC:hen Kirjoittimen liittšminen Macintoshiin Kirjoitinohjelmiston asennus Macintoshiin Kirjoittimen valinta Chooser-valitsimella LiitŠntŠ USB-porttiin Paperin sijoitus kirjoittimeen EnsimmŠisen sivun tulostus Windowsilla EnsimmŠisen sivun tulostus Macintoshilla Mustepatruunoiden vaihto Huolto KirjoitinpŠŠn suutinten tarkastus KirjoitinpŠŠn puhdistus KirjoitinpŠŠn suuntaus Suomi VianetsintŠ Vikojen merkkivalot MistŠ saan apua LisŠvarusteet ja kulutustarvikkeet

5 Turvaohjeita TŠrkeitŠ turvaohjeita Lue kaikki alla annetut ohjeet ennen kuin alat kšyttšš kirjoitinta. Noudata ehdottomasti kaikkia kirjoittimeen merkittyjš varoituksia ja ohjeita. lš tuki tai sulje kirjoitinkotelossa olevia aukkoja. lš tyšnnš mitššn esineitš sisššn kotelon raoista. Varo kaatamasta mitššn nestettš kirjoittimen pššlle. KŠytŠ vain kirjoittimen tehokilven mukaista virtalšhdettš. Kytke kaikki laitteet kunnollisesti maadoitettuun pistorasiaan. VŠltŠ kšyttšmšstš pistorasioita virtapiireissš, joihin on jo kytketty kopiokoneita tai jatkuvasti pššlle ja pois pššltš kytkeytyviš laitteita kuten ilmastointilaitteet. VŠltŠ kšyttšmšstš pistorasioita, jotka on varustettu seinškatkaisimella tai automaattiajastimella. PidŠ koko tietokonejšrjestelmš riittšvšn etššllš mahdollisista sšhkšmagneettisten hširišiden lšhteistš kuten kaiuttimista tai johdottomien puhelimien alustoista. lš kšytš vahingoittunutta tai hankautunutta liitšntšjohtoa. Jos kirjoittimen yhteydessš kšytetššn jatkojohtoa, varmistaudu, ettei jatkojohdon všlityksellš verkkoon kytkettyjen laitteiden yhteenlaskettu ampeerimššrš ylitš johdon virrankestoa. Varmista myšs, ettei kaikkien samaan seinškoskettimeen kytkettyjen laitteiden yhteenlaskettu ampeerimššrš ylitš seinškoskettimen virrankestoa. lš yritš suorittaa kirjoittimelle mitššn huoltotoimia. Suomi 1

6 Irrota kirjoitin verkkovirrasta ja anna huoltaminen vaaditun pštevyyden omaavan huoltohenkilšstšn tehtšvšksi seuraavissa tilanteissa: Jos liitšntšjohto tai pistorasia on vahingoittunut; jos kirjoittimeen on kaatunut jotakin nestettš; jos kirjoitin on pššssyt putoamaan tai sen kotelo on vaurioitunut; jos kirjoitin ei toimi normaalilla tavalla tai jos sen suorituskyky on huomattavasti heikentynyt. Jos kirjoitinta on tarkoitus kšyttšš Saksassa, pane merkille seuraava seikka: RiittŠvŠn oikosulku- ja ylivirtasuojan antamiseksi kirjoittimelle on rakennuksen verkkoliitšnnšt varustettava 16 ampeerin virrankatkaisimella. Bei Anschlu des Druckers an die Stromversorgung mu sichergestellt werden, da die GebŠudeinstallation mit einem 16 A-óberstromschalter abgesichert ist. Varotoimia Kun kšytšt kirjoitinta lš tyšnnš kšttšsi kirjoittimen sisššn ŠlŠkŠ koske mustepatruunoita tulostuksen aikana. lš liikuttele kirjoitinpšštš kšsin; muuten kirjoitin voi vaurioitua. Kirjoittimen virta katkaistaan aina painikkeella. TŠtŠ painiketta painettaessa virran merkkivalo vilkkuu hetken aikaa. Kirjoittimen pistoketta ei pidš irrottaa seinšrasiasta eikš virtaa katkaista ennen kuin merkkivalo on sammunut. Ennen kuin kirjoitinta ryhdytššn kuljettamaan on varmistettava, ettš kirjoitinpšš on perusasennossa (ŠŠrioikealla) ja ettš mustepatruunat ovat hyvin paikoillaan. 2

7 Mustepatruunoita kšsiteltšessš Mustepatruunat on pidettšvš poissa lasten ulottuvilta. Jos mustetta pššsee iholle, se tšytyy huuhdella pois vedellš ja saippualla. Jos sitš pššsee silmiin, silmšt tšytyy heti huuhtoa vedellš. Mustepatruunaa ei saa ravistella; siitš voi aiheutua vuoto. Pane mustepatruuna paikalleen kirjoittimeen heti, kun olet ottanut sen ulos pakkauksesta. Jos mustepatruuna jštetššn pitkšksi aikaa ulos pakkauksesta ennen kšyttššnottoa, seurauksena voi olla tulostuslaadun heikkenemistš. Kun mustepatruuna on kerran pantu paikalleen, ŠlŠ enšš avaa sen pidintš ŠlŠkŠ poista mustepatruunaa ennen kuin se tšytyy vaihtaa uuteen; muussa tapauksessa mustepatruuna voi tulla kšyttškelvottomaksi. Mustepatruunaa ei pidš kšyttšš pakkaukseen merkityn viimeisen kšyttšpšivšn jšlkeen. Paras tulos saavutetaan kšyttšmšllš mustepatruuna loppuun kuuden kuukauden sisšllš kšyttššnotosta. lš yritš purkaa mustepatruunoita osiin tai tšyttšš niitš uudelleen. SiitŠ voi seurata kirjoitinpššn vahingoittuminen. Valittaessa kirjoittimelle sijoituspaikkaa Sijoita kirjoitin tasaiselle, tukevalle alustalle, joka on itse kirjoitinta suurempi. Kirjoitin ei toimi kunnollisesti, jos se on kaltevassa tai vinossa asennossa. VŠltŠ paikkoja, joissa lšmpštila ja kosteus vaihtelevat kovin nopeasti. Suojaa kirjoitin auringonpaisteelta, voimakkaalta valolta sekš lšmmšnlšhteiltš. VŠltŠ paikkoja, joissa kirjoitin voi joutua alttiiksi iskuille tai tšrinšlle. Sijoita kirjoitin lšhelle seinšrasiaa, josta kirjoittimen pistoke on helppo irrottaa. Suomi 3

8 Huomautus ranskankielisille kšyttšjille: Placez l'imprimante pr s d'une prise de contact o la fiche peut tre džbranchže facilement. Varoitus, Muistutus, Huomautus Varoituksia tšytyy noudattaa tarkoin mahdollisten henkilšvahinkojen všlttšmiseksi. Muistutukset tšytyy huomioida laitevaurioiden všlttšmiseksi. Huomautukset sisšltšvšt kirjoittimen kšyttššn liittyviš tšrkeitš tietoja ja kšytšnnšn vinkkejš. 4

9 ENERGY STAR toiminta-ajatuksen noudattaminen KansainvŠliseen ENERGY STAR -ohjelmaan osallistuvana yrityksenš EPSON on varmistanut, ettš tšmš tuote tšyttšš energiansššstšn suhteen kansainvšlisen ENERGY STAR - ohjelman mukaiset ohjeelliset normit. KansainvŠlinen ENERGY STAR -konttorikoneohjelma on tietokone- ja konttorikoneteollisuuden piiriin muodostettu vapaaehtoinen ryhmittymš, joka pyrkii edistšmššn energiaa sššstšvien henkilškohtaisten tietokoneiden, monitorien, kirjoittimien, faksien ja kopiokoneiden kšyttššnottoa energiankehityksestš aiheutuvan ilmansaasteen všhentšmiseksi. SŠhkšjŠrjestelmŠ 120 V malli V malli SyšttšjŠnnitealue V V Nimellistaajuusalue Hz Syšttštaajuusalue Hz Nimellisvirta 0,4 A 0,2 A Virrankulutus Noin 18 W (ISO Kirjainkuvio) Noin 5 W valmiustilassa TŠmŠ kirjoitin on tarkoitettu kšytettšvšksi myšs IT-sŠhkšjŠrjestelmissŠ, joissa vaihejšnnite on V. Suomi Huom: Katso kirjoittimen jšnnite sen takaosassa olevasta tehokilvestš. 5

10 TurvahyvŠksynnŠt Turvastandardit: Amerikkalainen malli UL 1950, CSA Eurooppalainen malli EN (VDE) EMC (sšhkšmagneettinen yhteensopivuus): Amerikkalainen malli Eurooppalainen malli FCC osa 15 aliosa B luokka B EN (CISPR Pub. 22) luokka B EN EN EN Australialainen malli AS/NZS 3548 luokka B 6

11 Kirjoittimen asettelu kšyttšvalmiiksi JŠrjestelmŠŠ koskevat vaatimukset PC:t TŠtŠ kirjoitinta kšytettšessš tarvitaan Microsoft Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0, tai DOS; sekš suojattu kierretty parijohto. Jos haluat liittšš kirjoittimen USB-porttiin, tarvitset USB-portilla varustetun PC:n, johon on jo valmiiksi asennettu Windows 98; sekš suojatun USB-kaapelin. Tietokoneen on lisšksi tšytettšvš seuraavat jšrjestelmšš koskevat vaatimukset: VŠhimmŠisjŠrjestelmŠ: i486/25 MHz (Windows 95 ja NT 4.0) i486/66 (Windows 98) Suositeltava jšrjestelmš: Pentium- tai sitš parempi suoritin 16 MB RAM 10 MB kovalevytilaa (Windows 95 ja 98) 20 MB kovalevytilaa (Windows 3.1 ja nt 4.0) všhintššn 32 MB RAM (95 ja 98) všhintššn 64 MB RAM (Windows NT 4.0) všhintššn 50 MB vapaata kovalevytilaa (95 ja 98) všhintššn 100 MB (Windows NT 4.0) Suomi VGA-monitori VGA- tai parempi monitori Tietokoneliikkeesi auttaa mielellššn jšrjestelmšsi pšivityksessš, jos se ei tšytš nšitš vaatimuksia. 7

12 Macintosh-tietokoneet Voidaksesi kšyttšš tštš kirjoitinta on Apple Macintoshin tšytettšvš seuraavat jšrjestelmšš koskevat vaatimukset. LisŠksi tarvitset vakiotyyppisen Apple System Peripheral-8 -kaapelin (8-napainen pyšreš miniliitin) tai vastaavan. Jos haluat liittšš kirjoittimen USB-porttiin, tarvitset USB-portilla varustetun imac-tietokoneen sekš suojatun USB-kaapelin. Kysymykseen tulevat tietokonemallit ( alkaen) Macintosh LC475, LC575, LC630 Macintosh Quadra -sarja Macintosh Centris -sarja Macintosh PowerBookn -sarja (PowerBook 190, 520, 540, 550 tai uudempi) Macintosh PowerBook Duo 280, 2300c/100 Macintosh Performa 475, 575, 588, 630, 5210 tai uudempi Power Macintosh -sarja imac Series (for USB) YmpŠristš VŠhimmŠisjŠrjestelmŠ: JŠrjestelmŠ MB vapaata muistitilaa 10 MB vapaata muistitilaa kun taustatulostus on pššllš Suositeltava jšrjestelmš: JŠrjestelmŠ 7.6 tai uudempi všhintššn 16 MB vapaata muistitilaa 25 MB vapaata muistitilaa kun taustatulostus on pššllš Huom: KŠytettŠvissŠ olevan muistin mššrš vaihtelee riippuen auki olevien sovellusten lukumššršstš ja tyypistš. Jos haluat nšhdš paljonko muistia on kšytettšvissš, valitse Apple-valikossa About This Macintosh ja katso muistin kokoa (kilotavuissa esitettynš) sarakkeesta "Largest Unused Block" (suurin kšyttšmštšn lohko) (1 024 kb = 1 MB). 8

13 EdellŠ mainitut muistitilavaatimukset koskevat tulostusta kirjekokoa (Letter) olevalle paperille. NŠmŠ vaatimukset voivat vaihdella paperikoon, kulloisenkin kšyttšsovelluksen ja tulostettavan asiakirjan mutkikkuuden mukaan. NŠiden jšrjestelmšš ja muistia koskevien vaatimusten lisšksi kirjoitinohjelmiston asennukseen tarvitaan vielš 10 MB vapaata kovalevytilaa. Myšs tulostus vaatii enemmšn kovalevytilaa: kšytšnnšssš noin kaksi kertaa tulostettavan tiedoston verran. Suomi 9

14 Kirjoittimen osat ja toiminnot paperituki sivustimet kirjoittimen kansi luovutusalusta arkinsyšttšlaite luovutusalustan jatke sšštšvipu kšyttšpaneeli mustepatruunapidikkeet 10

15 Painikkeet Painikkeet Virta Lataus/Poisto Puhdistus TehtŠvŠ Kytkee ja katkaisee kirjoittimen virran. TyhjŠŠ kirjoittimen muistin painettaessa kahdesti virran ollessa kytkettynš. Lataa tai poistaa paperin painettaessa ja vapautettaessa kahden sekunnin sisšllš. Jatkaa tulostusta painettaessa ja vapautettaessa paperi loppu -vian jšlkeen. SiirtŠŠ kirjoitinpššn mustepatruunan vaihtoasentoon painettaessa kolme sekuntia merkkivalon muste loppu tai vilkkuessa tai palaessa. Palauttaa kirjoitinpššn perusasentoon mustepatruunan vaihdon jšlkeen. Puhdistaa kirjoitinpššn painettaessa kolme sekuntia merkkivalon muste loppu tai ollessa sammuksissa. Merkkivalot Merkkivalojen tila Kirjoittimen toimintatila Kirjoittimen virta on pššllš Datan vastaanotto, mustepatruunan vaihto, musteen syšttš tai kirjoitinpššn puhdistus. Paperi loppu. Pane paperia arkinsyšttšlaitteeseen; paina sitten lataus/poisto -painiketta ja jatka tulostusta. Paperiruuhka. Ota kaikki paperi ulos syšttšlaitteesta ja sijoita paperi takaisin kirjoittimeen. Jos merkkivalo vilkkuu edelleen, katkaise kirjoittimen virta ja vedš varoen kaikki paperi kirjoittimesta. Muste všhissš. Musta mustepatruuna on melkein tyhjš. Hanki uusi musta mustepatruuna (S020187). Muste loppu. Musta mustepatruuna on tyhjš. Vaihda musta mustepatruuna (S020187) uuteen. Muste všhissš. VŠrimustepatruuna on melkein tyhjš. Hanki uusi všrimustepatruuna (S020193). Muste loppu. VŠrimustepatruuna on tyhjš. Vaihda všrimustepatruuna (S020193) uuteen. Suomi = pššllš = vilkkuu 11

16 Paperituen kiinnitys Sijoita paperituki alla olevan kuvan osoittamalla tavalla kirjoittimen takaosassa oleviin loviin. Kirjoittimen kytkentš verkkovirtaan 1. Varmistaudu, ettš kirjoittimen virta on katkaistu. Virta on pois pššltš, kun virtapainike on koholla kšyttšpaneelista. 2. Tarkasta kirjoittimen takaosassa olevasta tehokilvestš, ettš kirjoittimen vaatima jšnnite on sama kuin seinšrasiassa, johon se on tarkoitus kytkeš. Varmistaudu myšs, ettš liitšntšjohto sopii kšytettšvššn virtalšhteeseen. Muistutus: Kirjoittimen jšnnitettš ei voi muuttaa. Jos nimellisjšnnite ja verkkojšnnite eivšt ole samat, pyydš neuvoa myyjšliikkeeltš. lš kytke liitšntšjohtoa seinšrasiaan. 3. Jos liitšntšjohto ei ole kiinni kirjoittimessa, kytke se kirjoittimen takaosassa olevaan AC-sisŠŠnmenoliittimeen. 4. Kytke liitšntšjohto asianmukaisesti maadoitettuun seinškoskettimeen. 12

17 Mustepatruunoiden sijoitus kirjoittimeen Ennen mustepatruunoiden asennusta on huomattava seuraavat seikat. Varoitus: Mustepatruunat ovat umpioituja kokonaisuuksia. Patruunasta ei normaaliolosuhteissa valu mustetta. Jos mustetta kuitenkin pššsee kšsille, ne tšytyy pestš hyvin vedellš ja saippualla. Jos sitš pššsee silmiin, silmšt tšytyy heti huuhtoa vedellš. Huom: Avaa mustepatruunapakkaus vasta, kun sijoitat patruunan kirjoittimeen; muussa tapauksessa muste voi alkaa kuivua. Kun sijoitat mustepatruunat kirjoittimeen ensimmšisen kerran, kšytš kirjoittimen mukana toimitettuja patruunoita; muuten kirjoitin ei ehkš lataa mustetta oikein. Mustepatruunat sijoitetaan paikoilleen seuraavasti: 1. Laske luovutusalusta alas; avaa sitten kirjoittimen kansi. Suomi 13

18 2. Kytke kirjoittimen virta pššlle. KirjoitinpŠŠ siirtyy tšllšin hiukan vasemmalle, mikš on mustepatruunan paikalleenpanoasento. Virran merkkivalo ja merkkivalot muste loppu ja syttyvšt. vilkkuu Muistutus: KirjoitinpŠŠtŠ ei missššn tapauksessa pidš yrittšš siirtšš kšsin. Kirjoitin voi silloin vahingoittua. 3. Nosta ylšs mustepatruunan pitimet. 14

19 4. Avaa mustepatruunapakkaukset. Irrota sitten kummastakin patruunasta vain keltainen sinettinauha. Muistutus: Irrota keltaiset sinettinauhat patruunoista ennen asennusta; muussa tapauksessa patruunat voivat tulla kšyttškelvottomiksi. lš irrota liimanauhan sinistš osaa patruunoista; muussa tapauksessa patruunoihin voi syntyš tukos ja kirjoitin ei tulosta. lš irrota sinettinauhoja patruunoiden alaosasta; muuten niistš voi vuotaa mustetta. 5. Laske patruunat varoen pitimiinsš niin, ettš niissš olevat tarrat tulevat ylšspšin. VŠrimustepatruuna, joka on suurempi, pannaan oikealle ja musta vasemmalle puolelle. lš paina patruunoita kovin voimakkaasti. Suomi Huom: Asenna molemmat mustepatruunat. Jos toinen patruuna jštetššn asentamatta, kirjoitin ei toimi. 15

20 6. Paina mustepatruunoiden pitimiš alaspšin kunnes ne lukittuvat paikoilleen. Muistutus: Kun mustepatruunat on pantu paikoilleen, pidikkeitš ei saa enšš avata ennen kuin seuraavan patruunanvaihdon yhteydessš. Muussa tapauksessa patruunat voivat tulla kšyttškelvottomiksi. 7. Paina puhdistuspainiketta. Kirjoitin siirtšš kirjoitinpššn ja alkaa ladata musteensyšttšjšrjestelmšš. Musteen latausprosessi voi kestšš noin yhden minuutin ja sinš aikana virran merkkivalo vilkkuu ja kirjoittimesta kuuluu erilaisia mekaanisia ŠŠniŠ. Se on aivan normaalia. Kun musteensyšttšjšrjestelmš on ladattu, kirjoitinpšš siirtyy takaisin perusasentoon (ŠŠrioikealle). Muistutus: lš missššn tapauksessa katkaise kirjoittimen virtaa virran merkkivalon vilkkuessa. 16

21 8. Sulje kirjoittimen kansi. Nyt olet valmis liittšmššn kirjoittimen tietokoneeseen. Kirjoittimen liittšminen PC:hen on selostettu seuraavassa osassa. Jos liitšt kirjoittimen Macintoshiin, katso kohtaa "Kirjoittimen liittšminen Macintoshiin" sivulla 21. Suomi 17

22 Kirjoittimen liittšminen PC:hen Huomautus: Katso tulostimen yhteydessš toimitettua USB-kŠyttšopasta USB-liittimen kytkemiseksi ja kšyttšmiseksi. LiittŠminen rinnakkaisliittimeen Kirjoittimen liittšmiseksi tietokoneeseen sisššnrakennettua rinnakkaisliitintš kšyttšen tarvitaan suojattu, kierretty parijohto. LiitŠ kirjoitin toimien seuraavasti: 1. Varmistaudu, ettš kirjoittimen ja tietokoneen virta on katkaistu. 2. Kytke johtoliitin lujasti kirjoittimen laiteliitšnnšn liittimeen. Purista sitten johdonpuristimia vastakkain kunnes ne lukittuvat paikoilleen molemmin puolin. Jos johdossa on maadoitusjohdin, se tšytyy kytkeš laiteliittimen alla olevaan maadoitusliittimeen. 3. Kytke johdon toinen pšš tietokoneen rinnakkaisliittimeen. Jos johdon tietokoneen puoleisessa pššssš on maadoitusjohdin, se kytketššn tietokoneen takana olevaan maadoitusliittimeen. Kirjoitinohjelmiston asennusta koskevat ohjeet on annettu kohdassa "Kirjoitinohjelmiston asennus PC:hen" sivulla 19. Kirjoitinohjelmisto on asennettava ennen kuin kirjoitinta aletaan kšyttšš. 18

23 Kirjoitinohjelmiston asennus PC:hen Kun kirjoitin on liitetty tietokoneeseen, asennetaan kirjoitinohjelmisto. Se sisšltyy kirjoittimen mukana toimitettuun CD-ROMiin "EPSON Stylus PHOTO 750 -kirjoitinohjelmisto". Kirjoitinohjelmisto kšsittšš seuraavat osat: Kirjoitinajuri Kirjoitinajuri on ohjelma, joka kšyttšš (tai "ajaa") kirjoitinta. Sen avulla on mahdollista suorittaa asetukset kuten tulostuslaatu, nopeus, tietovšlinetyyppi ja paperikoko. LisŠohjelmat LisŠohjelmilla suuttimien tarkastus, kirjoitinpššn puhdistus ja kirjoitinpššn kohdistus kirjoitin on helppo pitšš parhaassa mahdollisessa kšyttškunnossa. EPSON Status Monitor 2 EPSON Status Monitor 2 ilmoittaa kirjoittimessa ilmenevistš vioista ja tuo nšytšlle kirjoittimen kulloistakin tilaa koskevia tietoja, kuten jšljellš olevan musteen mššršn. LisŠksi Status Monitor opastaa mustepatruunoiden vaihdossa. HIGH QUALITY IMAGES (vain Windows 95 ja NT 4.0) HIGH QUALITY IMAGES -ohjelman avulla nšet nopeasti ja helposti kuinka korkealuokkaisia tulosteita EPSON Stylus PHOTO 750 pystyy tuottamaan. Jos kšytšt ohjelmiston levykeversiota, tee varakopio EPSONkirjoitinohjelmalevykkeestŠ ennen kuin aloitat asennuksen. Jos haluat tehdš levykeversion CD-ROMilla olevasta kirjoitinohjelmistosta, sijoita kirjoitinohjelmisto-cd-rom levyasemaan, nšpšytš lisšohjelmanappia Driver disk creation utility ja noudata nšytšlle tulevia ohjeita. Suomi 19

24 Asennus - Windows 95, 98 ja NT Sijoita kirjoittimen mukana toimitettu kirjoitinohjelmisto-cd CD- ROM-asemaan. NŠytšlle tulee Installer-valintaikkuna. (Levykkeen kšyttšjšt: pane levyke levykeasemaan, kaksoisnšpšytš FD-aseman kuvaketta ja kaksoisnšpšytš kuvaketta Setup.exe.) 2. KŠynnistŠ kirjoitinohelmiston asennus nšpšyttšmšllš Install. 3. Kun asennus on suoritettu, nšpšytš OK. EPSON Status Monitor 2:n asennus kšynnistyy automaattisesti. Noudata nšytšlle tulevia ohjeita. Huom: Jos nšytšlle tulee teksti New Hardware Found (lšytynyt uusi laite) tai jokin muu Wizard-teksti, kun kytket tietokoneeseen virran, nšpšytš painiketta Cancel ja noudata edellš annettuja ohjeita. Asennusaika riippuu omasta tietokoneestasi. Kun haluat tietoja ohjelmiston avaamisesta ja kšytšstš, katso kohtaa "EnsimmŠisen sivun tulostus Windowsilla" sivulla 36. Katso myšs kohtaa "Windows-kirjoitinohjelmiston kšyttš" suoran opastuksen kšyttšoppaassa. Jos kšytšt kirjoitinta verkossa Windows 95:n, 98:n tai NT 4.0:n yhteydessš, katso kohtaa "Kirjoittimen kšyttš verkossa" suoran opastuksen kšyttšoppaassa. Asennus - USB-liittimellŠ varustettu Windows 98 Jos kirjoitin on liitetty USB-liitintŠ kšyttšen, on asennettava EPSON USB Printer Device Driver ja kirjoitinohjelmisto-cd-romilla oleva kirjoitinohjelmisto. Noudata kirjoittimen mukana toimitetussa USBohjekirjassa olevia ohjeita. Kun haluat tietoja ohjelmiston avaamisesta ja kšytšstš, katso kohtaa "EnsimmŠisen sivun tulostus Windowsilla" sivulla 36. Katso myšs kohtaa "Windows-kirjoitinohjelmiston kšyttš" suoran opastuksen kšyttšoppaassa. 20

25 Kirjoittimen liittšminen Macintoshiin Huomautus: imac-tietokoneeseen liittšmiseksi USB-porttia kšyttšmšllš katso tulostimen yhteydessš toimitettua USB-kŠyttšopasta. Kirjoittimen sisššnrakennetun sarjaliittimen kšyttšmiseksi tarvitaan Apple System Peripheral-8 -kaapeli. LiitŠ kirjoitin noudattaen seuraavia ohjeita: 1. Varmistaudu, ettš kirjoittimen ja Macintoshin virta on katkaistu. 2. Kytke liitinkaapelin toinen pšš kirjoittimen takaosassa olevaan sarjaliittimeen. 3. Kytke liitinkaapelin toinen pšš Macintoshin modeemi- tai kirjoitinporttiin. Portit on merkitty seuraavin kuvakkein: Suomi modeemiportti kirjoitinportti Kirjoitinohjelmiston asennusohjeet on annettu seuraavalla sivulla. Kirjoitinohjelmisto on asennettava ennen kuin kirjoitinta aletaan kšyttšš. Tietojen saamiseksi ohjelman avaamisesta ja kšytšstš katso sivun 38 jaksoa "EnsimmŠisen sivun tulostus Macintoshia varten". Katso myšs online-viiteoppaan jaksoa "Tulostusohjelman kšyttš Macintoshia varten". 21

26 Kirjoitinohjelmiston asennus Macintoshiin LiitettyŠsi kirjoittimen Macintoshiin olet valmis asentamaan kirjoitinohjelmiston, joka on kirjoittimen mukana toimitetulla CD- ROMilla "Printer Software for EPSON Stylus PHPOTO 750". Kirjoitinohjelmisto sisšltšš seuraavat ohjelmat: EPSON Printer Driver Package SP750 TŠmŠ on kirjoitinajuriohjelma, joka kšyttšš kirjoitinta. Sen avulla on mahdollista suorittaa asetukset kuten tulostuslaatu, nopeus, tietovšlinetyyppi ja paperikoko. EPSON Monitor3 Valvoo ja ohjaa taustatulostustšitš. Taustatulostus on kytkettšvš pššlle Chooserissa ennen kuin tštš lisšohjelmaa voi kšyttšš. StatusMonitor Tarkkailee koko ajan kirjoittimen tilaa ja ilmoittaa heti, kun kirjoittimeen tulee jokin vika. Nozzle Check (suuttimien tarkastus) Tarkastaa, ettei kirjoitinpšš ole tukossa. Head Cleaning (kirjoitinpššn puhdistus) Puhdistaa kirjoitinpššn ja pitšš tulostuslaadun mahdollisimman hyvšnš. Print Head Alignment (kirjoitinpššn suuntaus) Suuntaa kirjoitinpššn niin, ettš pysty- ja vaakaviivat ovat oikeassa linjassa. ColorSync 2.0 ja Profiles Sovittaa automaattisesti tulosteen všrit ja nšytšssš nškyvšt všrit keskenššn. KŠytetŠŠn tulostettaessa kuvanlukijalla skannattuja valokuvia tai tietokonegrafiikkaa. 22

27 Jos kšytšt levykeversiota, tee varakopio EPSON Macintosh - kirjoitinohjelmistolevykkeestš ennen kuin aloitat asennuksen. Muistutus: Kytke kaikki virussuojaohjelmat pois pššltš ennen kuin asennat kirjoitinohjelmiston. Asenna kirjoitinohjelmisto noudattaen seuraavia ohjeita: 1. Kytke Macintoshin virta pššlle ja pane ohjelmisto-cd CD-ROMasemaan. (Jos kšytšt levykeversiota, pane se levyasemaan.) 2. EPSON-kirjoitinohjelmistolevyke avautuu automaattisesti. 3. Jos nšytšlle tulee vain yksi asennuskuvake Installer, kaksoisnšpšytš kuvaketta. Jos nšytšlle tulee erillisiš kansioita, joissa on asennuskuvakkeet useille eri kielille, kaksoisnšpšytš haluamasi kielen kansiota ja kaksoisnšpšytš sen sisšllš olevaa Installerkuvaketta. 4. Kun ensimmšinen tekstiruutu tulee nšytšlle, nšpšytš Continue. NŠytšlle tulee nyt seuraava valintaikkuna: Suomi 23

28 5. Jos haluat asentaa kaikki kirjoitinohjelmisto-cd-romilla olevat kirjoitinohjelmat, varmistaudu ensin, ettš ruudussa Install Location on oikea levykeasema, ja nšpšytš sitten Install. 6. Jos levykkeellš ei ole riittšvšsti muistitilaa, valitse ponnahdusvalikossa Custom Install ja nšpšytš Serial Driver Package. Vahvista asennusosoite ja nšpšytš Install. Huom: NŠpŠyttŠmŠllŠ kuvaketta saat tietoja eri ohjelmista. 7. Kun nšytšlle tulee viesti, ettš asennus on suoritettu, nšpšytš Restart, jolloin asennus pššttyy tietokone kšynnistyy uudelleen. Kirjoittimen valinta Chooser-valitsimella Kun kirjoitinohjelmisto on asennettu, on avattava Chooser ja valittava kirjoitin. Kirjoitin tšytyy valita ensimmšisellš kšyttškerralla tai aina, kun halutaan siirtyš kšyttšmššn jotakin muuta kirjoitinta. Macintosh tulostaa aina viimeksi valitulla kirjoittimella. Huom: KŠytettŠessŠ Macintosh-malleja Quadra 950 tai Quadra 900 on valittava Compatible valintaikkunassa Serial Switch ennen kuin valitaan kirjoitin Chooserissa. Valintaikkuna Serial Switch avataan valitsemalla Apple-valikossa Control Panel; sen jšlkeen valitaan Serial Switch. 1. Varmistaudu, ettš kirjoitin on liitetty Macintoshiin ja ettš sen virta on pššllš. 24

29 2. Valitse Chooser Apple-valikossa. NŠpŠytŠ sitten kirjoittimesi kuvaketta ja porttia, johon kirjoitin on llitetty. Huom: Jos kšytšt imac-tietokonetta, sinun on valittava USB-portti. Jos kšytšt AppleTalk-verkkoa, nšytšlle voi tulla huomioviesti, kun nšpšytšt porttia. Valitse tšllšin toinen kšytettšvissš olevista porteista tai valitse AppleTalk-asetukseksi Inactive ja valitse portti sen jšlkeen uudelleen. 3. Kytke taustatulostus pššlle tai pois valintanapilla Background Printing. 4. Taustatulostuksen ollessa pššllš voit kšyttšš Macintoshia sen valmistellessa asiakirjaa tulostusta varten. Taustatulostus tšytyy kytkeš pššlle, jos tulostustšiden hallintaan halutaan kšyttšš lisšohjelmaa EPSON Monitor3. 5. Sulje Chooser. Suomi Tietojen saamiseksi ohjelman avaamisesta ja kšytšstš katso sivun 38 jaksoa "EnsimmŠisen sivun tulostus Macintoshia varten". Katso myšs online-viitekšyttšoppaan jaksoa "Tulostusohjelman kšyttš Macintoshia varten". 25

30 LiitŠntŠ USB-porttiin JŠrjestelmŠvaatimukset Haluttaessa kšyttšš kirjoitinta kirjoittimen sisššnrakennetun USB-portin kautta tarvitaan seuraavat varusteet: USB-portilla varustettu PC, johon on asennettu valmiiksi Microsoft Windows 98, tai Apple imac -tietokone. USB-liitŠntŠkaapeli (suojattu) C83623* tietokoneesta (Series A 4-napainen) kirjoittimeen (Series B 4-napainen) Muistutus: Muun kuin EPSON-takuun kattaman (varsinkin yli 1,8 m pitkšn) kaapelin kšyttš voi aiheuttaa toimintahširišitš kirjoittimessa. Huom: TŠhti (*) tarkoittaa tuotenumeron viimeistš numeromerkkiš, joka vaihtelee riippuen siitš mistš maasta on kysymys. TŠtŠ kaapelia ei ehkš ole saatavissa kaikissa maissa. PC:ssŠ tarvitaan 10 MB kovalevytilaa USB-kirjoitinajurin ja kirjoitinohjelmiston asennukseen. imac-tietokoneissa tarvitaan 10 MB kovalevytilaa kirjoitinohjelmiston asennukseen. 26

31 USB-kaapelin liitšntš Kirjoittimen liittšminen tapahtuu seuraavasti. Huom: Asenna mustepatruunat ennen kuin liitšt kaapelin. Katso kirjoittimen ohjekirjassa annettuja ohjeita. PC:ssŠ on varmistettava, ettš všylšohjain Universal Serial Bus Controller toimii kunnolla Device Manager -laiteohjaimessa ennen kuin USB-kaapeli liitetššn. Tarkempia ohjeita on annettu tietokonetta koskevassa kirjallisuudessa. 1. LiitŠ suojatun USB-kaapelin asianmukainen pšš kirjoittimen takaosassa olevaan USB-porttiin. (Kaapelin kirjoittimeen sopiva pšš on eri muotoinen kuin tietokoneeseen sopiva pšš.) Suomi 2. LiitŠ toinen pšš tietokoneen USB-porttiin. Huom: Jos kšytšt USB-napaa, EPSON suosittaa kirjoittimen liittšmistš navan ensimmšiseen kerrokseen, sillš muuten kirjoittimessa voi ilmetš toimintahširišitš. Jos kirjoitin ei toimi kunnolla USB-navan kautta, liitš se suoraan tietokoneen USB-porttiin. 27

32 Kun kirjoitin on liitetty PC:hen, tšytyy asentaa EPSON USB Printer Device Driver -kirjoitinajuri. Katso kohtaa "USB-ohjelmiston asennus - Windows" sivulla 29. Kun kirjoitin on liitetty imac-tietokoneeseen, tšytyy asentaa kirjoitinohjelmisto ja valita kirjoittimelle USB-portti Chooservalitsimella. Katso kohtia "Kirjoitinohjelmiston asennus - Macintosh" ja "Kirjoittimen valinta Chooserissa" oppaassa Asetukset ja pšivittšinen kšyttš. 28

Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Handbok fšr installation och daglig anvšndning 900FC 12/10/99 11:04 am Page 1 Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0004 Kaikki oikeudet

Lisätiedot

VŠrimustesuihkukirjoitin

VŠrimustesuihkukirjoitin VŠrimustesuihkukirjoitin Kaikki oikeudet pidštetššn. MitŠŠn tšmšn julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkššn hakujšrjestelmššn eikš lšhettšš elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, ŠŠnittŠmŠllŠ

Lisätiedot

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Suomi MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Pakkauksen sisällön tarkistaminen paperituki tulostimen ohjelmat ja käsikirjan sisältävä CD-ROM värikasettipakkaus

Lisätiedot

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0022 Kaikki oikeudet pidštetššn. MitŠŠn tšmšn julkaisun

Lisätiedot

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen 1 (8) USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen Ladattuasi Handan CV-7700 PVR laitteen USB-siirto-ohjelman Welhon internet- sivuilta, asenna ohjelma alla olevien ohjeiden mukaan. Siirto-ohjelman asennus

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta

Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Fluke-VR1710 Häiriöjännitetallennin Pikakäyttöopas Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Maaliskuu 2008 2006 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää Asennusopas Värisäädettävä nestekidenäyttö Tärkeää Perehdy laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön lukemalla PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas.

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas Sivu 1/8 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Sight Fighter Vibration Feedback - ja Predator QZ 500 - tuotteiden

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa.

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. KÄYTTÖOHJE 1 (5) VAROITUKSET Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. HUOMIO! Laite ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Sisältää pieniä osia - Tukehtumisvaara. Pidä huoli ettei

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

LBP-1210-laserkirjoitin

LBP-1210-laserkirjoitin LBP-1210-laserkirjoitin Aloitusopas TÄRKEÄÄ: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten. Tekijänoikeudet Copyright 2002 Canon Inc. Kaikki tämän käyttöoppaan

Lisätiedot

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos.

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos. Sivu 1/10 Tulostusopas Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä monisyöttölaite täytetään. Lisäksi se sisältää tietoja paperin suunnasta, Paperikoko- ja Paperilaji-asetusten määrittämisestä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Handbok fšr installation och daglig anvšndning 610FC 12/10/99 1:04 pm Page 1 Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0020 Fin 610 intro

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta.

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta. Tuotetiedot C A G B A: Infrapunavastaanotin B: Virtavalo (LED) C: Antenniliitin D: USB-liitin D E F E: USB-verkkokaapelin liitin F: Kauko-ohjain G: Antenni Asennus Sijoita antenni mielellään lähelle ikkunaa.

Lisätiedot

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 KÄYTTÖOPAS TERVETULOA Tervetuloa Plantronicsin kuuloketuoteperheen pariin. Plantronics tarjoaa laajan tuotevalikoiman, joka kattaa tavoitteiden ja liiketoiminnan

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

PhotoCam. PhotoCam. Käyttäjän opas. Versio 1.1

PhotoCam. PhotoCam. Käyttäjän opas. Versio 1.1 PhotoCam Käyttäjän opas Versio 1.1 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti tai mekaanisesti,

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

24.3.2005 Versio 1.0. BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille

24.3.2005 Versio 1.0. BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille 1 SISÄLLYLUETTELO 24.3.2005 1. Asennus...3 1.1 Bluetooth Dongle...3 1.2 Bluetooth GPS...3

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Tarkoitus: WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Näiden ohjeiden avulla voidaan tarvittaessa muokata tulostimen verkkoasetuksia koneen käyttöpaneelista. Lisää tietoja on koneen käyttöoppaissa. Huom: Verkonvalvojan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse.

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. On tärkeää, että luet ohjeen läpi yksityiskohtaisesti. Pika-asennusohje Ennen kun

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

Paperialusta 5 (valinnainen) Paperialusta 6 (liitearkkialusta) (valinnainen) Ohjaustaulu. Iso viimeistelylaite (valinnainen) Ohjaustaulu

Paperialusta 5 (valinnainen) Paperialusta 6 (liitearkkialusta) (valinnainen) Ohjaustaulu. Iso viimeistelylaite (valinnainen) Ohjaustaulu Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Koneen esittely Koneen esittely Palvelut Laitekokoonpanon mukaan käytettävissä voi olla seuraavat palvelut: 8 Kopiointi Sähköposti Internet-faksi Palvelinfaksi Originaalien syöttölaite

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html Lataaminen ja asennus F-PROT Antivirus 6 Windows Home Huomautukset: Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html F-PROT Antivirus

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

MyTheatre asennus ja kanavien haku

MyTheatre asennus ja kanavien haku 25.10.2006 MyTheatre asennus ja kanavien haku Talletettuasi asennusohjelman koneellesi, käynnistä asennus kaksoisklikkaamalla tiedostoa Artec Driverpack by Toptronics.exe Valitse Seuraava Varmista, että

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

Tämä Parrot Minikit + käyttöohje on tehty helpottamaan laitteesi käyttöönottoa. Lisää tietoa laitteesta ja sen käytöstä löytyy www.parrot.com.

Tämä Parrot Minikit + käyttöohje on tehty helpottamaan laitteesi käyttöönottoa. Lisää tietoa laitteesta ja sen käytöstä löytyy www.parrot.com. Pikakäyttöohje Ennen aloittamista Tietoja käyttöohjeesta Vähentääksemme turhaa paperinkulutusta Parrot Minikit + käyttöohje julkaistaan painetun version sijaan verkossa. Löytät kaikkien valmistamiemme

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Midland BTNext -päivityssovellus

Midland BTNext -päivityssovellus Midland BTNext -päivityssovellus Kun olet ladannut BTNext-päivityssovelluksen web-sivultamme, kaksoisnapsauta sitä ja seuraa asennusmenettelyä. BTNext-päivityssovellus asentuu automaattisesti "Program"-valikkoon,

Lisätiedot

Pikaopas NPD4499-00 FI

Pikaopas NPD4499-00 FI NPD4499-00 FI Luku 1 Esittely Kiitos, että valitsit tämän tuotteen. Tämä Quick Guide () sisältää laitteen esittelyn lisäksi kuvalliset ohjeet tavallisimmin käytetyistä perustoiminnoista. Lisätietoja eri

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC käyttöoppaasta

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas Windows Vista / 7 - asennusopas Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen laitteen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista / 7 -asennusoppaasta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä

Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä Tuotetiedot Kytkentä Kuvaus A 1 Välikytkin: - Keskikaiutin / Subwoofer - Linjatulo: V / O Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä Jos käytetään 2-4 kaiuttimen

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot