IT / PC LISÄOMINAISUUDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IT / PC LISÄOMINAISUUDET"

Transkriptio

1 Motomit IT / PC Arvoapteeraus Tiedonsiirto Saksikalibrointi Satunnaisrunko-otanta

2

3 SISÄLLYSLUETTELO: Motomit PC Hakkuukoneen apteeraus- ja ohjausjärjestelmä 1 ARVO- JA JAKAUMA-APTEERAUS Arvoapteeraus Arvoapteeraukseen liittyvät asetukset Hintalista Hintalistan muokkaus Esimerkki hintalistan teosta Kiellettyjen mittojen määrittäminen Jakauma-apteeraus Määräraja Laatuapteeraus KUUTIOINTI Tilavuustyyppi Hintatyyppi LEIMIKOT TIEDONSIIRTO APT APT lataus Saman aptin lataus toiselle leimikolle Aptin tallennus Virheilmoitukset Aptin poisto Latvan halkaisijarajat aptin latauksessa Sallitut muutokset PRD tallennus muistikortille TIEDONSIIRTO Motomit PC APT-tiedostot Aptin lataus kun aktiivinen leimikko on nollattu Saman aptin lataus toiselle leimikolle Mittalaitteella muokatun aptin lataus toiselle leimikolle Seuraavan leimikon aloitus leimikon nollauksen jälkeen Muut toiminnot Virheilmoitukset, Motomit PC PRD tallennus STM-tallennus KTR-tallennus Metsäyhtiökohtaiset asetukset Rungonosamenetelmä Asetukset Kuutiointi Raportointi Tiedonsiirto...28 Sivu 1

4 6 KUUTIOINNIN TARKASTUS MITTASAKSILLA Mittasaksien käyttöönotto POMO-sakset Saksien kytkentä Mittasaksikontrollin suorittaminen Tarkastuksen aloitus Tietojen siirto mittalaitteelta saksille Tarkastusmittaus Tietojen siirto saksilta mittalaitteelle SATUNNAISRUNKO-OTANTA Asetukset Otanta käytännössä Mittalaitteen valitsema kontrollirunko Kontrollirungon hylkääminen Kuljettajan valitsema kontrollirunko Tiedonsiirto Kontrollin tulokset Halkaisija Pituus...39 Sivu 2

5 1 ARVO- JA JAKAUMA-APTEERAUS 1.1 Arvoapteeraus Arvoapteerauksessa maksimoidaan rungosta saatavien pölkkyjen arvoa. Arvot on määritelty arvomatriisina. Harvesteri pyrkii maksimoimaan rungosta saatavien pölkkyjen yhteenlaskettua arvoa. Koska tukeilla käytetään isompia arvoja kuin kuitupuulla, katkoo arvoapteeraus tukkiosan tarkasti talteen. Mittalaite tekee rungon muodosta ennusteen. Sen jälkeen kone laskee puusta erilaisia katkontavaihtoehtoja, valitsee arvokkaimman vaihtoehdon ja ajaa katkaisukohtaan. Kuljettajan ei tarvitse miettiä puun jakoa pölkyiksi, vaan hän voi keskittyä tarkkailemaan laaturajoja ja puun vikoja. Automaattinen apteeraus perustuu runkoprofiiliin ja sen tarkkaan ennustamiseen mitattujen läpimittojen perusteella. Motomitin runkoprofiili on mukautuva eli mittalaite oppii kaikista syötetyistä rungoista kuinka eri kokoiset leimikon puut kapenevat. Arvomatriisi eli hintalista on taulukko, jossa on määritelty kunkin tietynpituisen ja -läpimittaisen pölkyn arvo. Jakaumamatriisi on puolestaan tarvejakaumataulukko, joka kertoo pölkkyjen tavoiteosuuden kullekin pituuden ja läpimitan yhdistelmälle. Arvoapteerauksessa hakkuukone valitsee pölkytysvaihtoehdon, joka maksimoi arvomatriisien ja rungon geometrian perusteella laskettavan rungon arvon. Arvomatriiseilla optimoidaan runkon arvo ja jakaumamatriiseilla maksimoidaan tilattujen kappaleiden kertymä. Leimikkokohtaiset matriisit antavat perustan toimivalle katkonnan ohjaukselle Arvoapteeraukseen liittyvät asetukset Arvoapteeraus asetetaan päälle ikkunassa Asetukset > Ajotilat.. Autom. apt. muutos HALK = arvoapteeraus EI käytössä. Puulajikohtaisissa asetuksissa valitaan apteerauksen perusmitta, kaikki muut mitat valitaan käsin. ARVO = arvoapteeraus käytössä. Mittalaite valitsee itse apteerausmitat, ellei kuljettaja valitse niitä apteerausnäppäimillä. LAATU = arvoapteeraus käytössä. Lisäksi kuljettaja voi valita laatunäppäimillä, mitkä tavaralajit ovat apteerauksessa mukana eri rungon osissa. Sivu 3

6 Kaikki seuraavat asetukset voidaan lukea mittalaitteelle APT-tiedostosta. Ikkunassa Apteeraus > Mitat... Tavaralajit 1/5 Laadut Ruksit vasemmalta oikealle tarkoittavat laatuja 1-8. Asetetaan, jos käytetään laatuapteerausta. Muuten riittää yksikin ruksi. HUOM! Ottamalla kaikki ruksit pois voidaan kyseinen tavaralaji sulkea sekä manuaalisesta että automaattisesta valinnasta pois, vaikkei arvoapteerauskaan olisi käytössä. Ikkunaan Tavaralajit 2 päästään: Apteeraus > Mitat... Tavaralajit 1/5, ja valitsemalla alempi Seuraava ikkuna-nappi. Apteerausehto Vaikuttaa vain, jos arvoapteeraus on päällä. Pöllin käsinvalinta ohittaa apteerausehdon. AINA = tavaralajin teko sallittu kaikilta rungon alueilta EI = tavaralajia ei tehdä ollenkaan TYVI = tavaralajin teko sallittu vain tyvestä MUU KUIN TYVI = tavaralajin teko sallittu muualta paitsi tyveltä Hintatyyppi Määrää, miten rungon arvo lasketaan arvoapteerauksella. Suomessa käytetään m3s eli hinta / kiinto-m3 kuoren päältä mitattuna. Halkaisija mitataan 10 cm välein pätkän keskikohdalta. m3s löytyy listalta numeron 130 kohdalta. Ruotsissa käytetään tukkilajeilla latvakiintomittausta kuoren alta m3to ub (listalla 1.) ja kuitulajeilla pätkittäinmittausta kuoren alta m3s ub (listalla 2.). Jakaumapoikkeama Rajoittaa, kuinka monta prosenttia optimiarvosta voidaan tinkiä kohti parhaiten jakaumaa täyttävää apteerausta. Mitä suurempi prosenttiarvo, sitä enemmän jakauma vaikuttaa. Jos 0 %, pölkytys optimoidaan vain hintalistan perusteella. Sivu 4

7 Tyvilpm mittauskorkeus Tyven min ja max läpimitan mittauskohta pölkyn tyveltä. Pylväillä 300 cm, muilla 0 cm. Mittalaite huomioi nämä myös ennusteessa. Ikkunassa Apteeraus > Leimikko... Muut Ennustepituus Motomit optimoi seuraavan, maksimissaan kolmen, pölkyn apteerauksen. Parhaillaan syötettävä pöllin lisäksi ennustetaan kaksi seuraavaa pölliä. Runkoprofiilin ennustuksesta eli ns. runkopankista saadaan rungon muoto tyveltä latvaan. Optimointi laskee rungon arvoa ENNUSTEPITUUDEN mittaiselle matkalle eteenpäin. Suositeltava alue on cm, jolloin keskimäärin lasketaan 2-3 seuraavaa pölkkyä mukaan. Mitä pidempi arvo, sen pidemmälle runkoa jaetaan etukäteen. Kuitenkaan ei ole järkevää laskea esimerkiksi 30 m eteenpäin koko ajan, koska on todennäköistä, että runkomuoto eroaa ennusteesta jonkin verran. Uusi ennuste lasketaan joka tapauksessa jokaisella pölkyllä. Syötetty pituus ennen ennustetta Ennusteperuste. Mittalaite ennustaa runkoprofiilin jo kaatosahauksessa ja tarkentaa sitä, kun on syötetty vähän matkaa ja saatu näin läpimittahavaintoja. Ennuste lasketaan, kun ollaan syötetty tätä asetusta vastaava matka. Kyseinen asetusarvo kannattaa asettaa selvästi lyhyemmäksi kuin lyhyin arvoapteerauksen piirissä oleva mitta, jotta arvoapteeraus ehditään laskemaan ennen lyhintä mittaa, mutta kuitenkin vähintään 100cm. Sopiva asetus 200 cm. Max. ennustevirhe ylös/alas Jos oikea runkomuoto eroaa ennusteesta syötön aikana enemmän kuin ennustevirhe, mittalaite laskee uuden ennusteen rungolle. Uusi runkomuoto otetaan rinnankorkeusläpimitaltaan saman kokoisen rungon käyrästä, mutta alkaen siitä halkaisijasta, johon läpimitta on muuttunut. Uusi ennuste tehdään aina myös katkaisusahauksessa, jotta voidaan laskea tarkasti seuraavat pöllit myös manuaalisen syötön jälkeen. Manuaalisen syötön jälkeen puulaji-näppäimen painallus tai sahaus käynnistää jälleen optimoinnin. Ennustevirhettä ei saa asettaa nollaksi. Silloin mittalaite laskisi ennustetta koko ajan. 4 6 mm asetuksella voidaan vähentää tilanteita, joissa mittalaite vaihtaa pölkytysehdotusta häiritsevästi mm. nila-aikana, esim. syöttää kohti pituutta 580 ja peruuttaa 370:een. 2 mm asetuksella ylös ja alas päästään jo parhaaseen tarkkuuteen. Jakaumatyyppi Jakaumamatriisi voidaan täyttää lpm.luokittain tai koko matriisin yli promillearvoina tavoitellusta pölkkyjen määrästä. Sivu 5

8 Runkoprofiilit on hyvä nollata ennen uuden leimikon aloittamista, jos puusto poikkeaa olennaisesti edellisestä. Nollaus asettaa puulajeille oletuskapenevuuden, ja mittalaite oppii tämän jälkeen oikean kapenevuuden nopeammin. Runkoprofiilit nollautuvat myös kaikkien muistien nollauksessa, mutta eivät leimikon nollauksessa Hintalista Optimaalisen arvon laskemiseksi Motomitin pitää tietää, kuinka arvokasta puutavara on missäkin osissa runkoa - toisin sanoen eri läpimitta- ja pituusluokissa. Tämä tehdään täyttämällä hintamatriisiin suhteellisia hintoja dimensioittain eri tavaralajeille. Mittalaite ei tiedä, että tukki on kuitua arvokkaampaa muuten kuin hintalistan perusteella. Eri puutavaralajien hintamatriisien hinnat tulee selkeästi poiketa toisistaan, eli puutavaralajeilla tulee olla selkeät hintaerot. Näin arvot eivät mene limittäin, vaikka matriiseissa porrastettaisiin eri hintoja eri pituuksille. Esimerkki perushintojen asettamisesta mäntyrungon tavaralajeille Pylväs Pikkutukki A-tukki (tyvi) Kuitu B-tukki (latva) C-tukki (väli) 200 Esimerkki C-tukin (välitukin) arvomatriisista, jossa 370 ja pieniläpimittaiset 340 ovat käsiajomittoja Yli 180 mm 340 tukit on kiellettyjä 400 ja 550 ovat apumittoja 490 on halutuin mitta Sivu 6

9 Hintalistan muokkaus Hintalistoihin pääsemiseksi paina mittalistan Tavaralajisarakkeessa ENTER. Paina ENTER Seuraava ikkuna -nappulan päällä. Hintalista-ikkunassa voidaan selata kaikkia puulajin matriiseja. Taulukon arvoja voidaan muokata yksi kerrallaan tai painamalla ENTER taulukon vasemmassa yläkulmassa. Tällöin aukeaa ikkuna, jossa voidaan määrittää alue, jolle muutos kohdistuu. Pituudet / halkaisijat Ala- ja ylärajat pituuksille ja halkaisijoille, joihin hintamuutoksen halutaan vaikuttavan. Tässä tapauksessa pituudet välillä >=370 ja <=430 cm ja halkaisijat välillä >= 160 ja <= 280 mm. Lukemien ei tarvitse olla tasan apt mittoja, esim alaraja 372 ei koske mittaa 370 mutta kaikkia pitempiä mittoja annattuun ylärajaan asti. Vain jos arvo > 0 RUKSI = 0 -hinnat pysyvät nollina EI RUKSIA = muutos vaikuttaa myös 0 hintoihin Esim. Halutaan nostaa kuusitukin kaikkia hintoja 20:llä, mutta halutaan pitää 0-hintaiset entisellään. Aseta edellä kuvatussa hintalistan alustus -ikkunassa pituus- ja halkaisijarajat sellaisiksi, että kaikki dimensiot sopivat niiden väliin. Ruksaa Vain jos arvo > 0, anna Arvo 20 ja paina Lisää OK. Näin lisäys kohdistuu kaikkiin paitsi 0- hintoihin. Sivu 7

10 Esim. Asetetaan TUKKI 340 hinnaksi 1. Motomit PC Hakkuukoneen apteeraus- ja ohjausjärjestelmä Jos painetaan ENTER jonkin mitan kohdalla, tämä mitta alustuu automaattisesti muokkausikkunaan. Aseta halkaisijarajat kuten kuvassa, niin muutos vaikuttaa varmasti kaikkiin halkaisijaluokkiin. Arvoksi 1. Paina Korvaa OK Sivu 8

11 1.1.4 Esimerkki hintalistan teosta 1. Ohjelmoi kaikki tarvittavat apteerausmitat. Aseta oikea minimihalkaisija. 2. Muokkaa halkaisijaluokat ja aseta maksimipituus. 3. Alusta koko hintalista sopivalla perushinnalla. Sivu 9

12 4. Alusta vähemmän halutuille mitoille pienempi hinta. Esim. perushinta -20 %. 4. Siirry eteenpäin matriisiin 5/5 Määräraja. Merkkaa kielletyt dimensiot -1. Merkkaa käsiajo dimensiot -3. Vastaavat dimensiot värjäytyvät myös jakauma- ja hintalistoissa. OK Kiellettyjen mittojen määrittäminen Kielletyt mitat määritellään määrärajamatriisin negatiivisilla arvoilla: Hintamatriisin arvoja ei tarvitse, eikä hyödytä muuttaa, jos estetään mittojen tekoa. Jos hinta on nolla, mutta tekoa ei ole rajoitettu määrärajan kautta, niin mitta voidaan valita vaikka plus / miinus näppäimillä. Määräraja siis määrää - ei hinta. 1 = Täysin kielletty. Punainen. 2 = Käsinvalinta kielletty. Arvoapteerauksen valinta sallittu hintalistan mukaisesti. Keltainen. 3 = Vain käsivalinta sallittu. Vaalean sininen. Vastaavat solut hinta- ja jakaumalistassa näkyvät samoilla väreillä. Sivu 10

13 1.2 Jakauma-apteeraus Motomit PC Hakkuukoneen apteeraus- ja ohjausjärjestelmä Puhdas arvoapteeraus johtaa aina mittoihin, joista saadaan korkein arvo rungolle. Mikäli toinen tavoite on saada tehtaalle tietty jakauma eri mittojen kesken, voidaan arvoapteerauksen rinnalla käyttää jakaumamatriisia, jonka mukaista pölkkyjakaumaa hakkuukone pyrkii valmistamaan mahdollisimman tarkasti. Tällöin hakkuukone vertaa jatkuvasti toteutunutta jakaumaa tavoitejakaumaan ja valitsee pölkytysyhdistelmän, joka toteuttaa jakaumatavoitetta parhaiten, mutta jonka arvo samalla eroaa korkeintaan sallitun maksimimäärän arvoapteerauksen optimipölkytyksen mukaisesta rungon arvosta. Jakauma otetaan aina huomioon, kun arvoapteeraus on päällä; Asetukset > Ajotilat... Automaattinen apt. muutos = ARVO tai LAATU. Jakaumanohjauksella siirretään katkaisukohtaa ainoastaan läpimittaluokan sisällä, jolloin rungon optimointi säilyy aina hyvänä. Jakaumamatriisin toimivuus riippuu tilauksen sopimisesta käsiteltävään leimikkoon. Asetusarvolla Jakauma poikkeama rajoitetaan, kuinka monta prosenttia optimiarvosta voidaan tinkiä kohti parhaiten jakaumaa täyttävää apteerausta. Mitä suurempi prosenttiarvo, sitä enemmän jakauma vaikuttaa. Jakaumamatriisia käytetäessä hintamatriisi on yleensä ns. tasahintalista, jossa kaikille dimensioille on sama hinta. Vain kielletyille mitoille ja apumitoille annetaan eri arvo. Esimerkki tukin jakaumamatriisista, suhteellinen jakauma läpimittaluokittain (100%) Summa Sivu 11

14 1.3 Määräraja Asetuksia ja matriisin arvoja voidaan muuttaa, vaikka pöllejä on tehty. Asetukset ovat Tavaralajit 2 sivulla ja matriisi löytyy värimatriisista seuraavana; Apteeraus - Tavaralajit 5/5 Määräraja. Raja-arvotyyppi Esim. Kuvan mukaisella matriisilla: YHTEENSÄ KPL / YHTEENSÄ m3 Tukkia saadaan tehdä 20 yksikköä. Rajoitetaan koko tavaralajin tekoa. Riittää, kun määrä laitetaan johonkin matriisin soluun. LPM LUOKASSA KPL / LPM LUOKASSA m3 Latvahalk mm tukkia saadaan tehdä 20 yksikköä. Riittää, kun määrä laitetaan jonkun pituuden soluun halutulle halkaisijaluokalle. Sivu 12

15 PIT. LUOKASSA KPL / PIT. LUOKASSA m3 430 tukkia saadaan tehdä 20 yksikköä. Riittää, kun määrä laitetaan jonkin halkaisijaluokan kohdalle. Kätevintä on asettaa määrä ensimmäisen halk. luokan kohdalle. YKSITTÄISET MITAT KPL / YKSITTÄISET MITAT m3 Latvahalkaisijaltaan mm 430 tukkia saadaan tehdä 20 yksikköä. Toiminta määrärajan täyttyessä EI TOIMENPITEITÄ Matriisissa olevilla positiivisilla arvoilla ei ole merkitystä. AUTOM. TUOTANTO LOPETETAAN Vain käsinvalinta sallitaan hintalistan mukaisesti. KAIKKI TUOTANTO LOPETETAAN Ei voida valita käsivalinnallakaan. Päänäytölle tulee ilmoitus määrärajan täyttymisestä. Esim. Kuittaus ENTER tai ESC näppäimellä. Huom. ENTER ja ESC voidaan ohjelmoida ohjelmoitaviin näppäimiin. Runkon tekoa voidaan jatkaa normaalisti, vaikka ilmoitus on näytöllä. Sivu 13

16 1.4 Laatuapteeraus Laatuapteeraus on lisäominaisuus arvoapteerauksen päälle. Sitä käytetään, kun halutaan jakaa runko eri tavaralajeihin laadun perusteella. Optimointi tehdään hinta- ja jakaumalistan mukaan aivan kuten arvoapteerauksessakin, mutta kuljettaja voi valita ohjelmoiduilla laatunäppäimillä, mitkä tavaralajit ovat kulloinkin käytössä. Rungon aloituslaatu asetetaan puulajikohtaisesti. Eri laatuiset tavaralajit pitää olla omina tavaralajeinaan. Tällöin niillä on myös omat tavaralajikohtaiset asetuksensa ja hintamatriisinsa. Parhaalla laadulla on suurin hinta ja laatu 1 on ruksattu. Valittu laatu näkyy mittalaitteen päänäytöllä puulajin nimen alapuolella. Esimerkiksi L1 ollessa valittuna saadaan tehdä vain niitä tavaralajeja, joilla laatu 1 on ruksattu. Esim. Laatujen asettaminen männyn tavaralajeille. Tavaralaji Perushinta Lpm Apteerausehto L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 TUKKI AINA X PIKKUTUKKI AINA X X KUITU AINA X X X LAHO AINA X Kun mänty on kaadettu ja aloituslaaduksi on asetettu L1, on arvoapteerauksen näkyvissä muut paitsi laho. Jos tyven laatu ei täytä tukin vaatimuksia, tukki suljetaan pois painamalla L2 tai L3 näppäintä. L2 jakaa rungon pikkutukeiksi ja kuiduksi; L3 tekee vain kuitua. Laho valitaan näppäimellä L4. Laatunäppäimillä valinnan etuna on se, että arvoapteeraus ei keskeydy. Suoria mitan valintanäppäimiä ja mittojen selauksia voidaan silti käyttää. Suoralla mitan valinnalla ei tosin pysty vaihtamaan tavaralajille, jolla ei ole samaa laatua ruksattuna. Esimerkin rukseilla laho voidaan valita vain muuttamalla laatu L4:ksi näppäimellä L4. Kun taas L3 on valittuna, tukin valinta toimii vain L1 painamisella. Tyviehtoa käytetään lisäksi rajoittamaan tukkien tekoa eri rungon osilla. Sivu 14

17 2 KUUTIOINTI 2.1 Tilavuustyyppi Tilavuustyyppi määrittää kuutioinnissa käytettävän pituuden. Apteeraus > Tavaralajit 2 KATKAISTU PIT. cm Pölkyn pituus on todellinen katkaistu pituus. Esim. Pölkky katkaistaan 413cm kohdalta, joten tilavuus lasketaan 413cm mukaan. AIOTTU PITUUS Pölkyn pituus on aiottu pituus. Aiottu pituus on apteerausmitta, joka näkyy työtilassa juuri ennen pölkyn sahausta. Esim. Apteerausmitta 400cm on valittu ja katkaisu tehty 413cm kohdalta, joten tilavuus lasketaan 400cm mukaan. KATKAISTU PIT. dm Pölkyn pituus pyöristetään alaspäin täysiin desimetreihin. Esim. Pölkky katkaistaan 413cm kohdalta, joten tilavuus lasketaan 410cm mukaan. 2.2 Hintatyyppi Apteeraus > Tavaralajit 2 Hintatyyppi Pitää asettaa jokaiselle tavaralajille erikseen. Hintatyypillä on kaksi tarkoitusta. Se määrittää: 1. kuinka tukin hinta lasketaan apteerauksessa 2. kuinka tukin tilavuus lasketaan Ub = Kuoren alta (Under bark). Ub tyyppiset vaihtoehdot ovat listan alussa.vastaavat kuoren päältä tyyppiset vaihtoehdot alkavat listalla numerosta 128. Sivu 15

18 M3to Latvamittaus. Tilavuus lasketaan sylinteritilavuutena käyttäen halkaisijana tukin yläosan halkaisijaa. M3s Kiintotilavuus. Mittaus pätkittäin, normaalisti 10cm välein. Log Hinta / tukkia. Hinta ei riipu tilavuudesta mutta viittaa hintaan per kappale. M3sNO Norjalainen hintaluokka. Tilavuus lasketaan sylinteritilavuutena käyttäen tukin keskikohdan halkaisijaa. M3tobutt Hinta / m3. Erityinen latva ja tyvi mittaus. M3toDE Saksalainen hintatyyppi. Tilavuus lasketaan sylinteritilavuutena. Halkaisijana käytetään tukin keskeltä mitattua arvoa. Hinta luokitus sen sijaan perustuu latvahalkaisijaan, HKS -halkaisija. Halkaisija pyöristetään alaspäin täysiin senttimetreihin. Esim. Halkaisija 158cm pyöristyy arvoon 150cm. M3miDE Saksalainen hintatyyppi. Tilavuus ja hinta perustuvat HKS halkaisijaan, joka on mitattu pölkyn keskeltä. Halkaisija pyöristetään alaspäin täysiin senttimetreihin. m3smimi Kiintotilavuus. Tilavuus ja hinta perustuvat pölkyn keskeltä mitattuun halkaisijaan. BFeet Hinta / kuutiojalka. Amerikkalainen hintakategoria. Ei tuettu. M3sm Kiintotilavuus. Tilavuuden laskemiseen käytetään pölkyn keskeltä mitattua halkaisijaa. Hinta luokitus sen sijaan perustuu kapeimman pään halkaisijaan. LogNO Norjalainen hintatyyppi. Hinta kappaletta kohti. Tilavuus mitataan kuten M3sNO:ssa, kun tuotantotuloksia rekisteröidään. Sivu 16

19 3 LEIMIKOT Apteeraus > Leimikko Aktiivinen leimikko valitaan Leimikko-listalta. Samassa ikkunassa näkyy yhteenvetona leimikon yleistietoja. Ylemmästä >> -napista päästään katsomaan ja muuttamaan valitun leimikon tietoja, kuten lohko- ja sopimusnumero. Viimeisessä ikkunassa on arvoapteerauksen parametrit. Alemmasta >> -napista päästään sivulle,jossa mittalaitteen muistialueella oleva apti otetaan käyttöön. Alin kenttä on apt tiedoston tunnisteelle. Leimikon tila KESKEN Pöllejä on tehty. KESKEYTETTY Prd:tä tallentaessa on kuitattu Leimikko kesken (Cutting area finished? YES). NOLLATTU Pöllejä ei ole tehty. Leimikon nollaus nollaa tuotannon ja leimikkotiedot. Ei nollaa apteerausmittoja. Tuotanto Leimikon aloitusaika = ensimmäisen rungon aloitusaika. Leimikon lopetusaika ei käytössä toistaiseksi. APT: Leimikolle kuuluvan aptin nimi. Mittalaitteella tehdylle aptille nimi muodostuu vasta leimikon vaihtuessa Leimikon vaihto voi kestää muutaman sekunnin. Mittalaite lataa kaikki tarvittavat asetukset käyttöön. Leimikko voidaan vaihtaa ohjelmoitavilla näppäimillä MP+ ja MP. Muut MP toiminnot eivät ole käytössä. Vaihto toimii päänäytön ollessa päällä. Viestiriville tulee ilmoitus LEIMIKKO VAIHDETTU. Jos rungon teko on kesken, tulee ilmoitus RUNKO KESKEN ja leimikko ei vaihdu. Leimikkoa ei tarvitse käydä valitsemassa, jos hakataan ainoastaan yhteen leimikkoon. Mittalaite pitää aptit tallessa muistissaan. Jos mitään aptia ei ole ladattu, mittalaite luo aptin leimikolle itse. Leimikoilla voi olla samannimisiä apteja. Aiemmin mittalaite nimesi aptin uudelleen. Sivu 17

20 4 TIEDONSIIRTO Muistikorttia käytetään pääasiassa Motomit IT:ssä, mutta sitä voidaan käyttää myös PC -mallissa. Kortin tyyppi on Compact Flash, PCMCIA adapterilla. Aseta kortti apteerausmodulin korttipaikkaan, kun mittalaitteessa on virta päällä ja päänäyttö näkyvissä. Lopeta runko ennen tiedonsiirtoa. Älä käytä ääkkösiä tiedostonimissä. Tiedostot: APT Apteerausohjeet. Tiedosto pitää sisällään apteerausmitat, hintamatriisit, tavoitejakaumat, min ja max halkaisijat, katkontaikkunat, värimerkkaukset ja muut apteerauksen ohjaukseen liittyvät tiedot. PRD Hakatun leimikon tuotantotiedot. Pölkkyjen kappale- ja mottimäärät kuten mittaustodistuksessa ja tukkilistassa. STM Yksittäisen rungon mittaustiedot. DRF Työajan seuranta. KTR Saksikontrollin tiedot. MAS Konekohtaiset asetukset, näppäinten ohjelmoinnit, kalibroinnit. DUMP Tiedosto ohjelmakehityksen käyttöön. Ladattavat tiedostot riippuvat ohjelmaversiosta. MAS lataus/talletus on mukana kaikissa versioissa. 4.1 APT APT lataus 1. Laita kortti paikalleen 2. Siirry näyttöön Tietoliikenne > Lataus. 3. Paina halutun tiedoston kohdalla ENTER. 4. Valitse leimikko, jolle tämä apti halutaan ladata. Vain nollatut leimikot näkyvät listalla. Valitse Lataa. 5. Odota hetki kunnes lataus on suoritettu. Siirry takaisin päänäyttöön ja irroita kortti. Uusi apt korvaa leimikolla olleen aptin. Sivu 18

21 4.1.2 Saman aptin lataus toiselle leimikolle Esim. Leimikolle 1 on ladattu apt ja sitä halutaan käyttää myös leimikolla Valitse nollattu leimikko Siirry seuraavaan ikkunaan sivun alareunasta. 3. Valitse haluttu apt listasta. Lataa 4. Kun lataus on suoritettu, paine ENTER. Aloita hakkuu. HUOM. Jos leimikko 2:n tila on NOLLATTU ja sille ei ole vielä muodostunut omaa aptia, ei tarvitse muuta kuin vaihtaa leimikko ykköseltä kakkoselle. Apteerausmitat kopioituvat automaattisesti. Leimikon tunnistetiedot eivät kopioidu Aptin tallennus Tietoliikenne > Tallennus Aktiivista leimikkoa ei tarvitse vaihtaa. Aptit ovat listassa. Valitse haluttu apt ja Tallenna kortille OK Virheilmoitukset Aptin latauksessa kortilta: Virhe liitettäessä korttia.. Muistikortti ei ole kunnolla mittalaitteen korttipaikassa. Sivu 19

22 4.1.5 Aptin poisto Motomit PC Hakkuukoneen apteeraus- ja ohjausjärjestelmä Huolto > Nollaukset Kaikkien muistien nollauksessa vanhat apteeraustiedot nollautuvat. Kaikille leimikoille muodostuu oma perusapti. Aptit ovat samalla nimellä päivämäärän mukaan. Leimikon nollaus ei poista aptia. Apteeraus- ja leimikkotiedot ja aptin nimi eivät muutu Latvan halkaisijarajat aptin latauksessa Rajat voivat muuttua, jos mittalaitteella muokattu apti tallennetaan PC:lle ja ladataan takaisin. Pituuskohtaista minimi- ja maksimihalkaisijaa voidaan muuttaa mittalaitteella, mutta niitä ei voida tallentaa APTtiedostoon. Aptiin tulee minimihalkaisijaksi kaikille pituuksille tavaralajin minimihalkaisija ja maksimiksi maksimihalkaisija matriisista. Muokkaa halkaisijaluokat ennen hakkuun aloittamista Sallitut muutokset Metsäyhtiöiden apteihin saa tehdä muutoksia vain rajoitetusti. Seuraavia mittojen valintaan vaikuttavia muutoksia pystyy tekemään kesken leimikon. Kaikkien matriisien arvojen muokkaus (hinta, väri, jakauma, määräraja). Metsäyhtiöiden apteissa ei saa muuttaa kielletyiksi merkattuja dimensioita. Toteutuvan jakauman pitää noudattaa tavoitejakaumaa. Tyviehto Jakaumapoikkeama Raja-arvo Laadut Ylimittalisät Sivu 20

23 Ylimittalisät: Pituus Muuta sahausikkuna kokonaan positiiviselle puolelle esim mm. Halkaisija Muuta halkaisijaa pituuskohtaisesti apteerausmittataulukossa. Esim. kuidun minimihalkaisija 80:stä 83 milliin. Minimiä ei voi laskea ensimmäistä halkaisijaluokkaa pienemmäksi. Määrärajamatriisissa voidaan asettaa halkaisijaluokkia kielletyiksi. 4.2 PRD tallennus muistikortille Aktiivista leimikkoa ei tarvitse valita. Tietoliikenne > Tallennus 1. Valitse PRD 2. Valitse listalta mistä leimikosta haluat tallentaa PRD:n Suluissa näkyy leimikon numero 3. Jos leimikko on valmis, paina ENTER. Jos kesken, paina ESC. Tieto tallentuu PRD:hen, ei vaikuta mihinkään muuhun. Voit jatkaa hakkuuta valinnasta huolimatta. 4. Palaa päänäyttöön ja irroita kortti. Jos kortilla on jo samanniminen tiedosto, pyydetään antamaan uusi nimi. Jos nimeä ei muuteta, edellinen tiedosto korvautuu uudella. Sivu 21

24 5 TIEDONSIIRTO Motomit PC 5.1 APT-tiedostot Aptin lataus kun aktiivinen leimikko on nollattu Uuden aptin lataus pyyhkii aina kaikki edelliset apteerausmitta- ja leimikkotiedot pois. Valitse hiirellä Communications > Load Klikkaa OK. ( Voit määrittää hakemiston jossa aptit ovat klikkaamalla ja sitten osoittamalla haluttuun hakemistoon. ) Valitse siirrettävä APT-tiedosto ja klikkaa Avaa tai paina Enter. ( Apti voidaan hakea mistä tahansa kansiosta. ) Siirron edistyminen näkyy ikkunassa. Odota kunnes Status-rivillä lukee OK. Sulje ikkuna klikkaamalla Sulje tai painamalla ENTER. Tarkista apteeraustiedot. Aloita hakkuu. Sivu 22

25 5.1.2 Saman aptin lataus toiselle leimikolle Esim: Leimikolle 1 on ladattu apt ja sitä halutaan käyttää myös leimikolla 2. Vaihda aktiiviseksi leimikoksi 2. Lataa apti PC:ltä. Motomit nimeää aptin päivämäärän mukaan. Aloita hakkuu. Alkuperäinen apti säilyy PC:llä. Muutokset, jotka tehdään leimikolla 2, menevät leimikon 1 aptiin, joka on mittalaitteen muistissa. Leimikolla 2 tehtävät muutokset menevät leimikon 1 aptin kopioon Mittalaitteella muokatun aptin lataus toiselle leimikolle Esim: Leimikolle 1 on ladattu apt, mittoihin on tehty muutoksia ja niitä halutaan käyttää myös leimikolla 2. Menetelmä 1: Valitse nollattu leimikko 2 Siirry seuraavaan ikkunaan sivun alareunasta. Valitse haluttu apt-tiedosto. Lataa Kun apt on ladattu, paina ENTER. Menetelmä 2: Tallenna muokattu apti PC:lle ja lataa se; 1. Avaa hiirellä Communications > Save, kun leimikko 1 on aktiivinen. Tallenna APT. 2. Vaihda leimikko 2 aktiiviseksi. 3. Avaa hiirellä Communications > Load ja valitse äsken tallennettu apti Seuraavan leimikon aloitus leimikon nollauksen jälkeen Esim: Leimikolle 2 on ladattu apti, leimikko on hakattu loppuun ja nollattu. Halutaan aloittaa seuraava alue samalla aptilla. Nollaa leimikko. Leimikon nollaus ei poista aptia. Apteeraus- ja leimikkotiedot ja aptin nimi eivät muutu. Voit aloittaa hakkuun ilman mitään toimenpiteitä. Sivu 23

26 5.1.5 Muut toiminnot Motomit PC Hakkuukoneen apteeraus- ja ohjausjärjestelmä Keskeneräiselle leimikolle ei voi ladata uutta aptia, mutta aptin nimeä voidaan muuttaa vaikka kesken leimikon. Nimessä ei saa olla välilyöntejä eikä pisteitä. Mittalaite lisää päätteen.apt. Esim. Mitat on ohjelmoitu mittalaitteen näytöllä. Mittalaite nimeää aptin päivämäärän mukaan, mutta sille halutaan antaa muu nimi. Valitse Apteeraus > Leimikko... Leimikon APT ja muuta nimi haluamaksesi Virheilmoitukset, Motomit PC Cutting area started! Valittu Communications > Load kun aktiivinen leimikko ei ole NOLLATTU. Tiedostoja voidaan ladata vain kun leimikko on nollattu. Stem not finished! Valittu Communications > Save kun rungon teko on kesken. Tilttaa ylös ja yritä uudelleen Sivu 24

27 5.2 PRD tallennus Avaa Communications > Save Listasta voidaan valita mikä tiedosto halutaan tallentaa. PRD on listassa ensimmäisenä. Destination folder pitää asettaa vain kerran. Tämä on kansio johon siirrettävä tiedosto tallentuu PC:llä. Klikkaa neliötä polun oikealla puolella ja klikkaa avautuvassa ikkunassa kansiota johon haluat tiedoston tallentuvan. Jokaiselle listassa olevalle tallennettavalle tiedostolle voidaan asettaa eri kohdehakemisto. Valikosta Communications > Load avautuu vastaavanlainen ikkuna ladattavia tiedostoja varten. Save As... OK Avautuu ikkuna jossa voit nimetä tiedoston itse. Motomit nimeää tiedoston päivämäärän mukaan seuraavasti: ddmmyy_c_n (mm = kuukausi, dd = päivä, yy = vuosi, C = leimikkonumero n = kasvava numero, jotta tiedostolle tulee aina eri nimi, jos PRD tallennetaan samana päivänä useamman kerran) Klikkaa Yes jos leimikko on tehty loppuun. No jos kyseessä on päivittäinen tuotantotietojen lähetys ja leimikko on kesken. PRD -tiedostoon tulee leimikon lopetuspäiväys, jos vastataan Yes. Voit jatkaa hakkuuta valinnasta huolimatta. Siirron edistyminen näkyy ikkunassa. Odota kunnes tiedosto on siirtynyt ja Status-rivillä lukee OK. Sulje ikkuna klikkaamalla Close tai painamalla ENTER. Siirry metsäyhtiön tiedonsiirto-ohjelmaan ja lähetä mittaustiedot eteenpäin. Sivu 25

28 5.3 STM-tallennus Motomit PC Hakkuukoneen apteeraus- ja ohjausjärjestelmä Ominaisuus vain Motomit PC-mallissa. Mittalaite voi kerätä runkoprofiili-tiedostoa metsäyhtiön analysointia varten. Tallennus laitetaan päälle leimikoittain. Voidaan laittaa PÄÄLLE / POIS vain, kun leimikon tila on NOLLATTU. Kun STM-tallennus on päällä ja leimikko on aloitettu, mittoja ei voida poistaa / lisätä / muuttaa. Myös halkaisijaluokkien muuttaminen on estetty. Communications > Save... STM (all stems) Tallentaa aktiiviselta leimikolta kerätyn tiedoston haluttuun kansioon. Yhteen tiedostoon tulee kaikkien runkojen tiedot. Voidaan tallentaa, jos STM-tallennus on päällä. Communications > Save... STM (one stem) Tallentaa vain viimeksi tehdyn yksittäisen rungon STM-tiedoston. STM-tallennuksen ei tarvitse olla päällä. Mittalaite tallentaa automaattisesti tähän kansioon yksittäisistä kontrollirungoista omat STM-tiedostonsa. Tyhjentää tmp-kansion ja asettaa STM-tallennuksen pois päältä kaikista leimikoista. Sivu 26

29 5.4 KTR-tallennus Kun saksilta tulee tiedot takaisin mittalaitteelle, mittalaite muodostaa metsäyhtiölle sopivan KTR-tiedoston ja tallentaa sen automaattisesti hakemistoon, jonka polku on määritelty Communications > Save... KTR. Jos valitaan Communications > Save... KTR, tallentuu sama KTR kuin edellä, eli tiedostoa ei tarvitse erikseen tallentaa tätä kautta. Communications - Save -kautta tarvitsee vain kerran määrittää hakemistopolku kuten esim. PRD-tiedostolle. Mittalaite tallentaa yksittäisistä kontrollirungoista STM-tiedoston hakemistoon joka on määritetty Communications - Save... STM (one stem). 5.5 Metsäyhtiökohtaiset asetukset Destination ja Source folder hakemistopolut PRD:n tallennukselle ja APT:n lataukselle. Polut voivat muuttua metsäyhtiöiden ohjelmamuutosten takia. Metsähallitus PRD = C:\siipi_tu\mittala\ APT = C:\apti\ Metsäliitto PRD = C:\amoto\mittaus\ APT = C:\apti\ KTR = C:\amoto\kontrolli\ Stora Enso Katso oletushakemistojen polut karttaohjelmasta ja aseta sen mukaisesti mittalaitteella. UPM-Kymmene PRD = C:\mobi\ APT = C:\apti\ Sivu 27

30 5.6 Rungonosamenetelmä Asetukset Rungonosamenetelmään liittyvät asetukset ovat kauppakohtaisesti metsäyhtiön ja metsänomistajan välillä sovittavia asioita. Asetuksia ei voida muuttaa mittalaitteella. Tiedot tulevat metsäyhtiöltä leimikkokohtaisesti Aptixin muodostaman aptin kautta mittalaitteelle Kuutiointi Mittalaite laskee kuutiot normaalien tavaralajeittaisten lisäksi läpimittaluokittain. Esim. läpimittaluokkaan, jonka minimihalkaisija on 250 mm, kuutioidaan rungon 250 mm täyttävä osuus huolimatta tavaralajeista ja pölkytyksestä. Raakkeja ei kuutioida. Ositteella voi olla minimipituusehto jonka pitää täyttyä Raportointi Raportit > Kuutioinnit. Rungonosat tulee viiimeiseksi kuutiointitulosteiden listalle, jos leimikolla käytetyssä aptissa on rungonosatiedot ja tulostuksessa käytettäviin ositteisiin on tehty pöllejä. Esim. osa tulosteesta : KUUSI Osite Osite A Osite B Osite C Min lpm. mm YHTEENSÄ TUKKI KUITU YHTEENSÄ Tiedonsiirto Rungonosien kuutioinnit tulevat mittalaitteelta tallennettuihin PRD- ja STM tiedostoihin. Sivu 28

31 6 KUUTIOINNIN TARKASTUS MITTASAKSILLA Autokalibroinnissa mitataan mittasaksilla muutama rungo ja verrataan mittaustuloksia mittalaitteen mittaamiin. Mittalaite laskee kalibrointiehdotuksen sekä halkaisijalle että pituudelle, ja näyttää tulosteessa eron prosentteina tilavuudesta. Viimeisten tehtyjen runkojen tiedot pidetään Motomitin sivumuistissa ja saksikontrollin tuloksena laskettu vertailu pidetään Motomitin vertailumuistissa. Vertailumuisti tyhjenee automaattisesti aina, kun tehdään seuraava kontrolli, eli sitä ei tarvitse nollata erikseen. Hakkuuta voidaan jatkaa sen jälkeen, kun tiedot on siirretty saksille. Ennen kuin tiedot siirretään saksilta takaisin mittalaitteelle, ei saa tehdä pöllejä toiseen leimikkoon, eikä nollata sivumuistia. Mittasaksien mukana tulee niiden tarkempi käyttöohje. 6.1 Mittasaksien käyttöönotto Kaikki mittasakset: Tiedonsiirtonopeus 1200 baud. Tiedostotyyppi STI. Siirtotapa KERMIT POMO-sakset Mittasaksissa on kolme nappulaa: O <Enter> Painetaan etusormella. Kytkee virran päälle ja hyväksyy valinnan. [ < ] ja [ >] Jos näytöllä on <E/K> valinta, [ < ] = EI ja [ >] = KYLLÄ. Päävalikossa toimintoja selataan avaamalla ja sulkemalla saksien leukoja. Käyttöjärjestelmä-valikko. Mittasakset saattavat käynnistyä ensin käyttöjärjestelmä-valikkoon, kun niihin laitetaan paristo. Käytä kunnollista alkaaliparistoa tai ladattavaa akkuparistoa. Sakset pitävät tikittävää ääntä, jos pariston jännite on liian alhainen. Käyttöjärjestelmän perusasetukset: selaa nuolinäppäimillä kunnes näytön alarivillä lukee SYSTEM ja paina <Enter>. Protocoll on oltava Binary ja Baudin K Haglöf Start 8.81 Start Program Näytöllä on pariston jännite, esim Volt Paina <Enter> käynnistääksesi mittasakset. Päävalikko. -Kali V X.X - LOPETUS Perusasetukset: Sivu 29

32 avaa saksien leukoja, kunnes näytöllä lukee MÄÄRITTELY, paina <Enter> valitse TARK.TAPA paina <Enter> valitse STANDARDI paina <Enter>, jonka jälkeen näytössä vilkahtaa ilmoitus muistin tyhjentymisestä olet edelleen Määrittely-valikossa (teksti näytön yläosassa) valitse LÄPIM.SYÖTTÖ ja paina <Enter> voit valita joko YKSI MITTAUS tai RISTIMITTAUS haluamasi mukaan, jonka jälkeen paina <Enter> valitse PALUU ja paina <Enter> valitse ASETUKSET ja paina <Enter> valitse NOPEUS ja paina <Enter> näytölle tulostuu Aseta nopeus bps: 1200 jos 1200 on valmiina, voit palata Asetukset-valikkoon <Enter> -näppäimellä jos lukema on eri, voit asettaa 1200 selaamalla lukemia nuolinäppäimillä. Kun olet valinnut 1200, paina <Enter> valitse PALUU ja paina <Enter>, olet nyt päävalikossa jos et nyt käytä saksia, valitse LOPETUS ja paina <Enter> Saksien kytkentä Kytke kaapeli MCI-modulin CALLIPERS-liittimestä saksille. Käytä ainoastaan saksien mukana toimitettua kaapelia. HUOM! Väärä kaapeli voi rikkoa sakset. 6.2 Mittasaksikontrollin suorittaminen Tarkastuksen aloitus nollaa Sivumuisti (Huolto > Nollaukset ) ennen kontrollierän runkojen puintia. Nosta tiltti ylös ennen nollausta. HUOM: Sivumuistia ei välttämättä tarvitse nollata, mutta nollauksen jälkeen runkojen numerointi alkaa 1:stä, jolloin niitä on helpompi käsitellä mittasaksilla. tee tarkastuserään suoria ja hyvälaatuisia runkoja niin, että pöllit jäävät maahan siihen järjestykseen missä ne on tehty. Älä sahaa alle 150 cm pituisia raakkipöllejä. Älä vaihda leimikkoa välissä. Lopeta runko (tilt ylös) kontrollierän viimeisen rungon jälkeen. valitse Sivumuistin tulostuksesta tulostettavien runkojen määrä = runkojen määrä, joiden tiedot siirretään saksille. Max. 40 runkoa/tarkastuserä Tietojen siirto mittalaitteelta saksille Käynnistä tiedonsiirto saksilta Tarkastusmittaus Mittaa pöllit saksiohjeen mukaisesti Tietojen siirto saksilta mittalaitteelle Käynnistä tiedonsiirto saksilta. Mittalaitteen näytölle tulee ruutu, joka ilmoittaa, että tiedot on vastaanotettu saksilta. Siirry Sivu 30

33 Kalibrointi - Auto näyttöön ja tulosta kontrollin tulokset. Motomit PC Hakkuukoneen apteeraus- ja ohjausjärjestelmä Sivu 31

34 7 SATUNNAISRUNKO-OTANTA Mittalaitteessa on Suomen uuden hakkuukonemittausohjeen ja mm. Ruotsin laatumäärittelyn edellyttämä satunnaisten näyterunkojen otanta. 7.1 Asetukset Kalibrointi > Otanta Ilmoitus pölkyllä nro. Mittalaite näyttää "KONTROLLIRUNKO!" ilmoituksen päänäytöllä, jos kyseessä on satunnaisesti valittu näyterunko.. 0 = kaatosahauksessa 1 = ensimmäisen pölkyn sahauksessa 2 = toisen pölkyn sahauksessa... Jos asetus on 9 tai suurempi kuin rungosta tehty pölkkymäärä, ilmoitus tulee rungon lopetuksessa. Minimi rinnankork. lpm Esim. jos asetus on 100 mm, mittalaite valitsee kontrollirungoksi vain sellaiset joiden läpimitta on yli 100 mm rinnnankorkeudelta. Arvontavälin peruste ja Maksimi arvontaväli Nämä kaksi asetusta toimivat yhdessä. Arvontavälin yksikkö riippuu arvontavälin perusteesta. Peruste Yksikkö RUNKO runkomäärä PÄIVÄ päivä TILAVUUS m3 POIS = mittalaite ei valitse satunnaisrunkoja. Leimikon alussa ja kontrollirungon hylkäämisen jälkeen mittalaite valitsee ensimmäisen kontrollirungon rungosta. SUOMI: Jos koneella on Suomen uuden hakkuukonemittausohjeen mukaisesti toimivat mittasakset, asetetaan arvontavälin perusteeksi PÄIVÄ ja maksimiarvontaväliksi 1-3. Muuten arvontavälin peruste asetetaan POIS. Sivu 32

35 Aika jolloin runko voidaan valita Kellonaika, jolla välillä voidaan ottaa satunnaisrunkoja. Esim. Voit asettaa mittalaitteen valitsemaan satunnaisrunkoja välillä Otanta käytännössä Mittalaitteen valitsema kontrollirunko Päänäytölle tulee KONTROLLIRUNKO! ilmoitus riippuen asetuksesta Ilmoitus pölkyllä nro. Paina ENTER, jos hyväksyt rungon kontrolliin tai ESC hylätäksesi rungon. Voit kuitata ilmoituksen heti tai tehdä rungon loppuun ensin. Jos hyväksyit rungon kontrolliin, rungon lopussa tulee vielä ruutu, jossa on myös mahdollista hylätä runko. Tämä ruutu tulee suoraan rungon lopussa, jos asetus Ilmoitus pölkyllä nro. on suurempi kuin rungosta tehty pölkkymäärä. Valitse Hyväksy runko ja siirrä tiedot mittasaksille. Kun mittalaite on valinnut kontrollirungon, se muuttaa saksille lähetettävän runkomäärän 1:ksi, eli saksille siirtyy vain yksi runko. Otantarungon numero ja Otantarungon 1. pöllin numero ovat runkojen tarkempaa analysointia varten olevia tunnisteita. Ne voidaan muuttaa leimikon ensimmäisellä otantarungolla. Hylkää runko Tässä voidaan vielä hylätä runko, jos se ei sovellu kontrolliin. Sivu 33

36 7.2.2 Kontrollirungon hylkääminen Motomit PC Hakkuukoneen apteeraus- ja ohjausjärjestelmä Jos hylkäsit kontrollirungon, mittalaite kysyy hylkäämisen syytä. Liiku nuolilla ylös/alas ja paina ENTER valinnan kohdalla. Hylkäämisen jälkeen mittalaite valitsee seuraavan kontrollirungon rungosta Kuljettajan valitsema kontrollirunko Jos siirrät saksille vain yhden rungon tiedot, mittalaite käsitttelee sen kuljettajan valitsemana kontrollirunkona. Raportit > Muut Valitse Sivumuisti listalta. Aseta Tulostettavien runkojen määräksi 1. Siirrä tiedot saksille ja mittaa runko normaalisti. Kun mittaustiedot on siirretty takaisin saksilta mittalaitteelle, mittalaite muodostaa KTR tiedoston, jonka mukaan se on kuljettajan valitsema kontrollirunko. Sivu 34

37 7.2.4 Tiedonsiirto Motomit näyttää TIEDOT VASTAANOTETTU SAKSILTA ruudun, kun saksilta tulee kontrollin tiedot mittalaitteelle. Ruutu tulee sekä satunnaisrunkojen, että tavallisten kontrollien mittauksessa. Valitse ruudulla kuka suoritti mittauksen. Kuljettaja tai kolmas osapuoli, jolle voi kirjoittaa nimen, kun se on ruksattu. Kontrollin tiedot tallentuvat KTR-tiedostoon. Motomit tallentaa automaattisesti KTR-tiedoston joka saksikontrollista, kun saksilta siirretään tiedot mittalaitteelle. Tiedoston tallennuskansio määritellään Communications - Save Tallennuskansio riippuu metsäyhtiöstä. Mittalaite muodostaa KTR-tiedoston nimen seuraavasti: C_A_B_ddmmyyy.ktr C = tiedostonimen eteen tulee C-kirjain jos kyseessä on kontrollirunko. A = leimikkonumero ( ). B = runkonumero( 1... n ). dmmyyy = leimikon aloituspäiväys Motomit tallentaa lisäksi STM tiedoston joka kontrollirungosta kansioon, joka on asetettu STM (one stem). Sivu 35

38 7.3 Kontrollin tulokset Mittalaite laskee kalibrointiehdotuksen joka kontrollista, myös yksittäisistä rungoista. Yksittäisten runkojen tietoja voidaan kerätä mittalaitteen muistiin ja tehdä ehdotus niiden kaikkien perusteella. Huonot ja poikkeavat kontrollierät kannattaa poistaa Halkaisija Kalibrointi > Auto Näytöllä näkyy viimeksi suoritetun kontrollin tiedot. Lineaarinen regressiosuora näyttää ehdotuksen halkaisijan kalibroinnille. X akseli = mm ero nykyisen kalibroinnin ja kontrollimittauksen välillä. Y akseli = halkaisija-alue mm. Kontrollin päiväys on aika, jolloin saksilta on siirretty kontrollin tiedot. Kuvaajan alla olevat numerot näyttävät kuinka paljon ehdotus vaikuttaa eri läpimitoille 100 mm välein. Kuvan ehdotus: -2.1 mm muutos halkaisijalle 100 mm -0.3 mm " " 200 mm mm " " 500 mm Kaikki yksittäiset mittaukset näkyvät x merkattuina. Esim. Tässä on mittaus halkaisijasta 137 mm. Mittasaksilla mitattu on 3 mm enemmän kuin mittalaitteen mittaama. Sivu 36

39 Toiminnot: Hyväksy Hyväksyy ehdotuksen ko. puulajille ja muuttaa kalibrointiarvot sen mukaisiksi. R Regressio. Motomit laskee ehdotuksen koko läpimitta-alueelle. Hyväksyminen korjaa koko halkaisijakäyrän oikeaan suuntaan. M Mediaani. Motomit laskee mediaanin joka 33:lle halkaisijaluokalle. Jos luokassa ei ole mittauksia, mediaani on nolla ja luokalle ei tule ehdotusta. < > Oletuksena näytöllä näkyy viimeisin kontrollierä. Nuolilla voi selata vanhempia kontrollieriä. Kaikki Näyttää kaikkien muistissa olevien mittauserien mittaukset ja piirtää niiden mukaan ehdotuksen. Poista Muistista voidaan poistaa puulajeittain yksittäinen tai kaikki kontrollierät, joko halkaisija tai pituusehdotukset. Yhden kontrollierän poistaminen: Valitse poistettava erä < > nappuloilla ja valitse Poista. Kaikkien kontrollierien poistaminen: Valitse Kaikki ja sitten Poista. Tulosta Tulostaa kuutioinnin vertailutulosteen viimeisimmästä kontrollierästä. Tulosteessa näkyyy mittausero prosentteina. Kuvassa Mediaanikäyrä yhdestä rungosta. Mediaani vaatii useita mittauspisteitä, jotta ehdotuskäyrästä tulee tasainen. Ehdotusta voidaan muokata ennen sen hyväksymistä. >> -napilla pääsee seuraavalle sivulle. Sivu 37

40 Ruudussa voi näkyä 3 käyrää: Perus (vaalean sininen): Tehdasarvot Kalib. (keltainen): Varsinaiset kalibrointiarvot, jotka ovat käytössä Ehdot. (punainen): Ehdotus kalibroinnille Seuraavalla sivulla näkyy kalibrointitaulukko. Sarakkeet vasemmalta: # Halkaisijataulukkopisteet 1 33 Perus = Peruskalibrointiarvot (tehdasasetus) Kalib. = Tämänhetkiset kalibrointiarvot. Vain tämän sarakkeen arvoja voidaan muuttaa Muutos = Muutos peruskalibrointi- ja nykyisten arvojen välillä Ehd. = Saksikalibrointiehdotus pisteelle kpl = Halkaisija-alueelle osuneiden saksitarkistusmittahavaintojen määrä Sivu 38

41 7.3.2 Pituus Kalibrointi > Auto... Pituus Suora näyttää pituuden kalibrointiehdotuksen. X akseli = cm ero mittalaitteen mittaaman ja mittasaksilla mitatun pituuden välillä. Y akseli = pituus cm. Kuvaajan alla olevat numerot näyttävät, kuinka paljon ehdotus vaikuttaa eri pituuksille. Kuvan muutosehdotus pituuskalibroinnille vaikuttaa: +0.8 cm muutos pituudelle 200 cm +1.3 cm " " 300 cm cm muutos pituudelle 700 cm Hyväksy Hyväksyy ehdotetun pituuskalibroinnin ko. puulajille. Sivu 39

42 MUISTIINPANOJA V a n s c o E l e c t r o n i c s O y P O B o x 8 6 ( T i i l e n l y ö j ä n k a t u 5 ) F I N F o r s s a F i n l a n d P h o n e F a x h t t p : / / w w w. v a n s c o. c a i n f v a n s c o - f o r s s a. c o m

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 MASSER Loader V2.00 käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 Masser Oy Tel. +358 400 904 500 BID No 0665142-9 Jämytie 1 Fax. +358 16 282 554 VAT No. FI06651429 FI-96910 Rovaniemi, Finland Domicile Rovaniemi OHJELMAN

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 10.7.2014 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

Motomit IT / PC. Hakkuukoneen apteeraus- ja ohjausjärjestelmän käyttöohje

Motomit IT / PC. Hakkuukoneen apteeraus- ja ohjausjärjestelmän käyttöohje Motomit IT / PC Hakkuukoneen apteeraus- ja ohjausjärjestelmän käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO: Motomit IT apteeraus- ja ohjausjärjestelmä 1 JOHDANTO... 5 2 JÄRJESTELMÄN PERUSTOIMINNOT JA TEKNINEN RAKENNE...

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

CEM DT-3353 Pihtimittari

CEM DT-3353 Pihtimittari CEM DT-3353 Pihtimittari Sivu 1/5 CEM DT-3353 Pihtimittari Ongelma Mittarin ohjelmisto ilmoittaa NO DATA vaikka tiedonsiirtokaapeli on kytketty tietokoneen ja mittarin välille, mittarissa on virta päällä

Lisätiedot

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen RDS - ohjeet 1 (18) SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen Näytteenoton aloittaminen Shuttlen säädöt robotilla Telineen vaihto Näytteenoton lopettaminen Näyteraportin

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

VIS Online 2.0 version uudistukset

VIS Online 2.0 version uudistukset VIS Online 2.0 version uudistukset Tämä dokumentti kuvaa VIS Online 2.0 julkaisun erot VIS Online 1.0:aan nähden. Dokumentti on tarkoitettu vanhan VIS Online 1.0 version käyttäjille siirryttäessä uuden

Lisätiedot

Hakkuukoneen apteeraus- ja ohjausjärjestelmän käyttöohje

Hakkuukoneen apteeraus- ja ohjausjärjestelmän käyttöohje Hakkuukoneen apteeraus- ja ohjausjärjestelmän käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...7 2 JÄRJESTELMÄN PERUSTOIMINNOT JA TEKNINEN RAKENNE...8 :n modulit...8 :n näyttö...10 :N KÄYTTÖ...11 3.1 Valikkotoiminnot...11

Lisätiedot

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 S&A Matintupa 2007 Ohjelman käynnistys Ohjelma käynnistyy tuplaklikkaamalla DATALOGGER ohjelmakuvaketta. Ohjelma avautuu tuplaklikkaamalla Datalogger kuvaketta.

Lisätiedot

Transkribuksen pikaopas

Transkribuksen pikaopas Transkribuksen pikaopas Transkribus on alusta, jolla voi puhtaaksikirjoittaa haluamaansa aineistoa ja automaattisesti tunnistaa käsinkirjoitettua tekstiä. Sitä käyttääkseen täytyy rekisteröityä. Tässä

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_Kasetti 10.7.2014 1 C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla I Kasetin tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Kasettisoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä

Lisätiedot

Visma Fivaldi. Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin

Visma Fivaldi. Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin Visma Fivaldi Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Käyttöohje Contact WP Poca

Käyttöohje Contact WP Poca Käyttöohje Contact WP Poca 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Tilausvälityssovelluksen käynnistäminen...3 3 Poca-laitteen aktivoiminen...4 3.1 Toiminnon aktivoiminen:...4 4 Tilauksen vastaanottaminen...6

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Fingridin säätösähkötarjousohje Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Yleistä Tämän ohjeen mukaisesti osapuoli voi jättää säätötarjouksia Fingridin ylläpitämille säätösähkömarkkinoille Osapuolella tulee olla säätösähkömarkkinoille

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Näppäimet. Kello tila. Pelitila

Käyttöohjeet. Näppäimet. Kello tila. Pelitila Käyttöohjeet Näppäimet Kello tila Pelitila Kohdekuvakkeiden tiedot 1. Aloitus 1.1. Käynnistys / sammutus Paina ja pidä pohjassa -näppäintä käynnistääksesi / sulkeaksesi laitteen. 1.2. Lataaminen Lataa

Lisätiedot

Männyn laaturajojen integrointi runkokäyrän ennustamisessa. Laura Koskela Tampereen yliopisto 9.6.2003

Männyn laaturajojen integrointi runkokäyrän ennustamisessa. Laura Koskela Tampereen yliopisto 9.6.2003 Männyn laaturajojen integrointi runkokäyrän ennustamisessa Laura Koskela Tampereen yliopisto 9.6.2003 Johdantoa Pohjoismaisen käytännön mukaan rungot katkaistaan tukeiksi jo metsässä. Katkonnan ohjauksessa

Lisätiedot

Mittalaitteen tulee toimia luotettavasti kaikissa korjuuolosuhteissa.

Mittalaitteen tulee toimia luotettavasti kaikissa korjuuolosuhteissa. LIITE 1 HAKKUUKONEMITTAUS 1(5) HAKKUUKONEMITTAUS 1 Määritelmä Hakkuukonemittauksella tarkoitetaan hakkuukoneella valmistettavan puutavaran tilavuuden mittausta valmistuksen yhteydessä koneen mittalaitteella.

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

NORDEAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO

NORDEAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO 1 (11) NORDEAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO Sisältö 1 Web Services yhteyskanavan käyttöönotto... 1 2 Web Services varmenteiden tallennus... 2 2.1 Käyttäjätunnuksen tallennus Maksuliikenne-ohjelmistoon...

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

Lehden ennakkotilaus Valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteellinen lehti

Lehden ennakkotilaus Valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteellinen lehti Lehden ennakkotilaus Valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteellinen lehti Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Valitse lehti jolle ennakkotilaus tehdään dia Tarkista lehden yhteyshenkilö ja aloita

Lisätiedot

TiiMiMobile. KÄYTTÖOHJE v. 1.01

TiiMiMobile. KÄYTTÖOHJE v. 1.01 KÄYTTÖOHJE v. 1.01 KUVAUS TiiMiMobile on matkapuhelimessa toimiva Java -sovellus, jolla voi luoda etäyhteyden TiiMi-sarjan säätimeen. Yhteyden luonti voi tapahtua joko suoraan säätimeen tai palvelimen

Lisätiedot

BIRSSI.NET 2 - OHJEET KULJETTAJILLE

BIRSSI.NET 2 - OHJEET KULJETTAJILLE BIRSSI.NET 2 - OHJEET KULJETTAJILLE Sivu 1 1. KUN TYÖVUORO ALKAA / OHJELMAN KÄYNNISTYS 1. Ohjelmat käynnistyvät klikkaamalla Start = Käynnistysvalikko 2. Käynnistä birssi.net klikkaamalla sen käynnistyskuvaketta

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjanpitolain uudistus 2016... 3 Liitetietotosite...

Lisätiedot

Asio. Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella

Asio. Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella 1 Kirjautuminen Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella tila.savonia.fi Ohjelmassa on ns. Haka-kirjautumispalvelu, jolloin kirjautumiseen

Lisätiedot

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys 1. Esittely... 2 2. Asennusohjeet... 2 3. Yleiskuva ohjelmistosta... 3 4. Tietojen siirtäminen D-Boxin avulla... 4 4.1. Piirturitiedostojen siirtäminen...

Lisätiedot

Fixcom Webmail ohje. Allekirjoitus. Voit lisätä yhden tai useamman allekirjoituksen.

Fixcom Webmail ohje. Allekirjoitus. Voit lisätä yhden tai useamman allekirjoituksen. Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa.

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. Projekti kannattaa tallentaa muutenkin aina sillöin tällöin, jos käy niin ikävästi että

Lisätiedot

1. Kalenterin omistajan käyttöohje

1. Kalenterin omistajan käyttöohje 1. Kalenterin omistajan käyttöohje 1.1. Kielen vaihtamien Ajanvarausjärjestelmässä kielen vaihtaminen tapahtuu painamalla sivun ylälaidassa olevia lippuja. 1.2. Kirjautuminen Kirjautumissivulla käyttäjä

Lisätiedot

Liite 1 - Hakkuukonemittaus

Liite 1 - Hakkuukonemittaus Liite 1 - Hakkuukonemittaus Tämä ohje on MMM:n asetuksen nro 15/06, dnro 926/01/2006 liite 1. Asetus tuli voimaan 1 päivänä toukokuuta 2006. Hakkuukoneen, joka otetaan käyttöön 1 päivänä toukokuuta 2007

Lisätiedot

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata.

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. 1 Tulostaulun käyttöohje 1. Yleistä Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. Näytön alapuolella olevilla A, B, C jne. painikkeilla voi valita

Lisätiedot

Digitech Professional. Motomit Skalman V6.8 Suomi

Digitech Professional. Motomit Skalman V6.8 Suomi Digitech Professional Motomit Skalman V6.8 Suomi SISÄLLYSLUETTELO Skalman-ohjelman käynnistäminen...4 Käyttövalikko...5 Digitech Professional -mittasaksien asentaminen telineeseen: seinäkiinnike...6 Tietojen

Lisätiedot

Integroidun maksupäätteen lisääminen käyttöönotossa

Integroidun maksupäätteen lisääminen käyttöönotossa Integroidun maksupäätteen lisääminen käyttöönotossa Elisa tarjoaa maksupäätteiksi Netsin Ingenico ipp350 tai iwl250 Ethernet yhteydellä ja iwl250 mallia Bluetooth yhteydellä. Jotta maksupääte toimii Elisa

Lisätiedot

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA Asennusohjeiden sisältö 1. RICA optimointiohjelmoinnin periaate isoftloaderilla... 2 2. RICA isoftloader toimituspaketin sisältö... 3 3. isoftloader Sync-ohjelmiston

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

PUUTAVARA- PÖLKKYJEN MITTAUS

PUUTAVARA- PÖLKKYJEN MITTAUS PUUTAVARA- PÖLKKYJEN MITTAUS PUUTAVARAPÖLKKYJEN MITTAUS Metsähallitus Metsäteollisuus ry Yksityismetsätalouden Työnantajat ry Puu- ja erityisalojen liitto Ohje perustuu alla lueteltuihin maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Ohjekirja Kilipa Cup versio 1.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn cup-pisteiden laskentaohjelma

Ohjekirja Kilipa Cup versio 1.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn cup-pisteiden laskentaohjelma Ohjekirja Kilipa Cup versio 1.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn cup-pisteiden laskentaohjelma Keijo Hyttinen Live tulospalvelu: http://www.kilipa.com/ Sisältö 1 Laitteistovaatimukset 2 Yleistä 3 Cup-kilpailun

Lisätiedot

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015 TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO - Kannettava tietokone Panasonic CF-29, verkkolaturi, autolaturi ja langaton hiiri. (vara-akku) - Emit 250 -lukijaleimasin - MTR4-kortinlukija

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail)

NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail) 1 NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail) Kirjaudu iwowwe Back Officeen. HOME Klikkaa kotisivullasi (HOME) olevaa vihreää Video E-mail kuvaa Vastaava linkki Video Email on myös Video Tools - alasvetovalikossa

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Solve ja Nordean verkkopankki

Solve ja Nordean verkkopankki Solve laskutus Sivu 1 Solve ja Nordean verkkopankki Alustavat toimenpiteet (nämä tarvitsee tehdä vain kerran): Hakemiston muodostaminen siirrettäville aineistoille Muodostetaan siirtohakemisto tiedostoille:

Lisätiedot

Facebook-sivun luominen

Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Etene vaihe vaiheelta 1 Kirjaudu Facebook-palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi. Sen jälkeen sivun alareunassa näkyvät toimintolinkit, joista sinun täytyy

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

Kuvien lisääminen ja käsittely

Kuvien lisääminen ja käsittely Kuvien lisääminen ja käsittely KUVIEN LISÄÄMINEN JA KÄSITTELY Tämä on ote VIS Online Mediahallinta ohjeesta. Kuvia lisätään autojen tietoihin VIS Online kuvankäsittelyohjelmalla. Ohjelma käynnistyy klikkaamalla

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Painonhallinta Sisäänkirjautuminen Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Kuva 1 Sisäänkirjautuminen Yleistä Painonhallinta toimii internet-selaimella, mutta liikuttaessa sovelluksessa,

Lisätiedot

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1 1 Yleiskatsaus Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera SG520 Series Sivu 1 1 Yleiskatsaus Sisältö 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Kameran rakenne... 3 1.2 Yleinen kuvaus... 4 1.3 Näyttö... 4 1.4 Kuvien ja videoiden

Lisätiedot

Ohjeet e kirjan ostajalle

Ohjeet e kirjan ostajalle 1 Ohjeet e kirjan ostajalle 1. Ostaminen ja käyttöönotto 1.1. Näin saat e kirjan käyttöösi Lataa tietokoneellesi Adobe Digital Editions (ADE) ohjelma täältä: http://www.adobe.com/products/digitaleditions/.

Lisätiedot

RES - REAL ESTATE SYSTEM

RES - REAL ESTATE SYSTEM HUOLTOKIRJAN KÄYTTÖ Sivu 1/13 HELPPO KIINTEISTÖNHOITAJILLE RES - REAL ESTATE SYSTEM OUKA/ RES HUOLTOKIRJAN KÄYTTÖ Sivu 2/13 Ohjelmaan kirjaudutaan osoitteesta https://www.haahtela.fi Vinkki: luo pikakuvake

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN ALCOVISOR Alkometri Käyttöohjeet FIN BAC 200 Alcovisor BAC 200 on luotettava ja huipputarkka todistuskelpoisen mittaustuloksen antava alkometri ammatti ja viranomaiskäyttöön. BAC 200 on täysin automaattinen.

Lisätiedot

HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP]

HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP] HOWTO: Tulospalveluohjelman asetusten määrittely verkkokäytössä 1/5 HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP] Kaksi tietokonetta saa kytkettyä keskenään

Lisätiedot

Katkonta - ensimmäinen jalostuspäätös vai raaka-aineen hinnan määritystä?

Katkonta - ensimmäinen jalostuspäätös vai raaka-aineen hinnan määritystä? Katkonta - ensimmäinen jalostuspäätös vai raaka-aineen hinnan määritystä? Puupäivä, torstaina 27.10.2011 Jukka Malinen Metla / Joensuu Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Tarjoustyökalun käyttöohje

Tarjoustyökalun käyttöohje Tarjoustyökalun käyttöohje Suomen johtava projektipankki! Kustannustehokkaaseen rakennusprojektien hallintaan SokoPro on Kopijyvän ratkaisu kustannustehokkaaseen rakennusprojektin hallintaan. Rakennusprojektiaineistojen

Lisätiedot

Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta

Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta 1 Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta Multimakerohjelmalla tuotettuja ohjelmia voidaan julkaista joko CD-tuotantona tai webbisovelluksena. CD-tuotantoon käännettyjen ohjelmien katselu

Lisätiedot

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa Sisällys Laitteen käyttöönotto...3 Latauskehdon asennus...3 Tiedonsiirto-ohjelman asennus...4 Keräilylaitteen käyttö...5 Viivakoodien luku...5

Lisätiedot

HELLO. EZ3600 Aloitusopas. TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma. D3699-FI Rev E Tammikuu 14. Ft. Atkinson, Wisconsin USA

HELLO. EZ3600 Aloitusopas. TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma. D3699-FI Rev E Tammikuu 14. Ft. Atkinson, Wisconsin USA EZ600 Aloitusopas TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma HELLO Ft. Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Hollanti www.digi-star.com Tammikuu Tekijänoikeus Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen tai

Lisätiedot

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_Kasetti 10.6.2016 1 C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla I Kasetin tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Kasettisoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä

Lisätiedot

Satunnaisotantamittaus. Satunnaisotantamittaus 4.705

Satunnaisotantamittaus. Satunnaisotantamittaus 4.705 KOULUTUS Ponsse Opti 4G Satunnaisotantamittaus Satunnaisotantamittaus 4.705 Satunnaisotantamittaus SATUNNAISOTANTA ASETUKSET Kaikki arvonta välilehdellä olevat asetukset vaikuttavat kuinka usein Opti 4G

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta. Automaattitilauksien uudistettu käsittely

Automaattitilausten hallinta. Automaattitilauksien uudistettu käsittely Automaattitilausten hallinta Raportit Saat yhteenvedon voimassa olevista automaattitilauksista ja automaatti-ilmoituksista hakemistopuun Raportit-valikon alta. PDF-napista voit ladata koneellesi yhteenvedon

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Ponsse Opti 4G mittauksen ylläpito KOULUTUS. Satunnaisotantamittaus 4.705

Ponsse Opti 4G mittauksen ylläpito KOULUTUS. Satunnaisotantamittaus 4.705 Ponsse Opti 4G mittauksen ylläpito KOULUTUS Satunnaisotantamittaus 4.705 Satunnaisotantamittaus SATUNNAISOTANTA ASETUKSET Kaikki arvonta välilehdellä olevat asetukset vaikuttavat kuinka usein Opti 4G ehdottaa

Lisätiedot

Puhelinnumeroiden lataaminen laitteesta tietokoneelle

Puhelinnumeroiden lataaminen laitteesta tietokoneelle OHJE 1/9 Yleistä Saunalahti on lähettänyt asiakkaillemme uuden SIM kortin. Kaikki Saunalahden SIM kortit tulevat vaihtumaan jollakin aikajaksolla Saunalahden siirryttyä palveluoperaattorista virtuaalioperaattoriksi.

Lisätiedot

Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset

Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset Sivu 1(8) Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset www.procountor.com Internet Explorer 7 ja 8 sisältää pop-up ikkunoiden esto toiminnon. ProCountor -Taloushallintoohjelmistossa voidaan raportit tulostaa

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

Kuvien siirto-ohjelman käyttöohje Huom! Tämä ohjelmisto on käytössä vain yrityksillä, joilla ei ole käytössä Java Runtime 1.4 -sovellusta.

Kuvien siirto-ohjelman käyttöohje Huom! Tämä ohjelmisto on käytössä vain yrityksillä, joilla ei ole käytössä Java Runtime 1.4 -sovellusta. 1 Kuvien siirto-ohjelman käyttöohje Huom! Tämä ohjelmisto on käytössä vain yrityksillä, joilla ei ole käytössä Java Runtime 1.4 -sovellusta. Grey-Hen Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Päivitetty 18.10.2004

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Asiakas kortisto Oma asiakaskortti kaikille (Tilitys, sopimukset, viivakoodihintalaput) Tuote kortit Lisätään kaikki Alv: sisältävät tuotteet. (Myyntipaikat, kahvila, muut tuotteet)

Lisätiedot

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2017 TULOSPALVELUN OHJEET LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2017 TULOSPALVELUN OHJEET LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2017 TULOSPALVELUN OHJEET 30.4.2017 1. LAITTEISTO - Kannettava tietokone Panasonic CF-29, verkkolaturi, autolaturi ja langaton hiiri. (vara-akku) - Emit 250 -lukijaleimasin ( UUSI USB-lukija)

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten Sisältö: 1. Ohjelman toimintojen kuvaus 2. Ohjelman asennus 3. padvisor-ohjelman perustoiminnot 3.1 Ohjelman käynnistys 3.2

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla

Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla Lena Wahlroos-Hänninen, Helsingin Tikoteekki 2009 1 Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla Windows-käyttöjärjestelmä mahdollistaa useita eri helppokäyttötoimintoja, joilla voi

Lisätiedot