Älykäs tuote- ja tuotannonkehitys - koulutusohjelma (30 op)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Älykäs tuote- ja tuotannonkehitys - koulutusohjelma (30 op)"

Transkriptio

1 Älykäs tuote- ja tuotannonkehitys - koulutusohjelma (30 op) Parempaa tuottavuutta ja kilpailuetua panostamalla uusiin suunnittelu- ja valmistusmenetelmiin, tuotekehityksen ja tuotannon integrointiin sekä kommunikointiin toimitusketjun toimijoiden kanssa. Muutokset sisällössä ovat mahdollisia.

2 Tausta ja tavoitteet Haasteet Koulutuksen tavoitteet 1. Tulevaisuuden tuotannon on vastattava ympäristö-, tai kestävän kehityksen vaatimuksia / ovat osa kilpailukykyistä tuotantoa tulevaisuudessa. 2. Tuotekehitykseen ja valmistukseen on käytettävissä entisestä vähemmän aikaa. 3. Tuotekehityksen ja valmistustoiminnan toisiinsa integrointi on edellytys toimitusketjussa toimivien yritysten tuottavuuden kehitykselle. 4. Tuotteiden hallinta ja tuotanto on hajautunut verkostoon. 5. Tuotteen koko elinkaari on hallittava ja se on kytkeydyttävä yrityksen muuhun kokonaisuuteen. 6. Yritysten roolit arvoverkossa ovat monimuotoisia ja haasteellisia hallita. Kansainvälisesti kilpailukykyinen tuotesuunnittelu ja tuotanto. Parantaa yrityksen valmiuksia kehittää tuotesuunnitteluaan ja tuotantoaan 1. valmentamalla yritysten asiantuntijoita, jotta kykenevät hallitsemaan tuotteen koko elinkaaren ja joilla on riittävästi tietämystä ja osaamista uusista suunnittelu- ja valmistusmenetelmistä sekä niiden integroinnista. 2. tarjoamalla asiantuntijoille mahdollisuuden oppia toisilta yrityksiltä sekä 3. tarjoamalla yliopiston tuotantotekniikan erityisasiantuntijuutta uusien toimintatapojen ja menetelmien käyttöönoton tukemiseksi yrityksessä tai toimitusketjussa. Lähteet: 1. Parhaat Tuottavat Valmistavan teknologiateollisuuden tutkimusagenda 2020 sekä Tekesin Uudistuvat teollisuus ohjelma. 2. Huhtala,P., Pulkkinen, A.: Tuotettavuuden kehittäminen -parempi tuotteisto useasta näkökulmasta, Teknova, Helsinki, Professori Asko Riitahuhta, TTY Tuotantotekniikka

3 Tuotekehityksen ja tuotannon parempi vuorovaikutus ja integraatio toimitusketjussa Tuotteen ja tuoterakennetiedon hallinta Hyödyt Yhteiset toimintatavat ja parantunut tiedonkulku toimitusketjussa Kansainvälisesti kilpailukykyinen tuotesuunnittelu ja tuotanto. Parempi valmius hallita kokonaisuuksia. Uusien suunnittelu- ja valmistusmenetelmien hyödyntäminen Elinkaarikustannusten parempi hallinta Kustannustehokkuus.

4 Kohderyhmä Tuotekehityksestä ja tuotannon kehityksestä vastaavat päälliköt Tehtävänimikkeitä ovat mm. tuotekehityspäällikkö tuotantopäällikkö valmistuspäällikkö tuotannon kehittäjä tuotepäällikkö suunnittelupäällikkö projektipäällikkö Parhain hyöty yritykselle tai toimitusketjulle syntyy, mikäli yrityksestä tai yrityksen toimitusketjusta osallistuu sekä tuotekehityksen/suunnittelun että tuotannon asiantuntija.

5 Kehittämisprojekti yrityksen/ toimitusketjun kilpailukyvyn kehittämiseksi Yrityksen nykyisen tuotesuunnittelu- ja tuotantoprosessin analysointi ja kehittämistarpeiden määrittäminen kilpailukykyisemmän prosessin käyttöönottamiseksi. 1. Johto asettaa kehittämisprojektin: tavoitteet, resurssit. 2. Johto seuraa ja ohjaa kehittämisprojektin etenemistä yrityksen toimintatapojen mukaisesti. 3. Johto arvioi projektin tulokset päättää projektin ja jatkotoimenpiteet. päivät tiedon päivittämiseksi t uuden tiedon soveltamiseksi käytäntöön Pienryhmät parhaiden käytäntöjen hyödyntämiseksi Asiantuntijaohjaus kehittymisen tukemiseksi/edistämiseksi

6 Henkilökohtainen kehittyminen 1. Osallistuja laatii oppimissuunnitelman. 2. Osallistuja kehittää omaa asiantuntijuuttaan sekä itsensä johtamista. 3. Osallistuja ja kouluttaja todentavat osaamisen kehittymisen. Kehittämisprojektin toteuttaminen päivät tiedon päivittämiseksi t uuden tiedon soveltamiseksi käytäntöön Pienryhmät parhaiden käytäntöjen jakamiseksi ja hyödyntämiseksi Asiantuntijaohjaus kehittymisen tukemiseksi/edistämiseksi

7 Hakeminen ja osallistumismaksu Hakuaika koulutukseen on Haku koulutukseen sähköisellä lomakkeella osoitteessa Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa. Kokonaishinta on 4500 (ALV 0%), josta yrityksen maksuosuus 1200 /osallistuja (ALV 0%). Koulutuksen hinta sisältää 11 teemapäivää sekä 3-5 ohjattua yksilö - /pienryhmätapaamista ajalla

8 t ja teemat Lähijakso Lähijakso 1pv ja Lähijakso Lähijakso Lähijakso xx Päätösseminaari Integroitu tuote- ja tuotannonkehitysprosessi Tuotteen elinkaari ja kustannustietoisuus Modulointi, simulointi, tuotetiedon hallinta Tuotettavuus, tuotantojärjestelmät, tuotantoverkostot Tuotannon kehittäminen ja uudet valmistusmenetelmät Innovointimenetelmät Päätösseminaari Kehittämistöiden esittely

9 Oppimismenetelmät Lähipäivät: Vuorovaikutteiset luennot ja harjoitukset ja ryhmätyöt Ennakko- ja välit t Kehittymissuunnitelma: Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS). Työssäoppiminen : Osallistujan työssäoppimista tukevat työnantajan työpaikkaohjaaja yliopiston asiantuntijaohjaaja Edutechin oppimisprosessin ohjaaja Osallistujan edistymistä arvioidaan koko koulutuksen ajan. Osaamisen näyttöinä toimivat mm. t, raportit, portfoliot, kehittämishanke. Kehittämistyö: Yrityksen nykyisen tuotesuunnittelu- ja tuotantoprosessin analysointi ja kehittämistarpeiden määrittäminen sekä kilpailukykyisemmän prosessin käyttöönottosuunnitelman laatiminen. Osallistujaa tukevat muut osallistujat sekä asiantuntijat.

10 Lähijakso Lähijakso 1, 2pv Integroitu tuote- ja tuotannonkehitysprosessi Tuotteen elinkaari ja kustannustietoisuus Jakso oppimistavoite Jakson jälkeen osallistujalla on hyvä kokonaiskuva koulutuksen sisällöstä ja siihen liittyvistä tehtävistä ja opetusmenetelmistä. Jaksolla orientoidutaan tuotejohtamiseen sekä syvennytään integroituun tuote- ja tuotannonkehitysprosessiin. Sisältö Koulutuksen esittely: teemat ja opetusmenetelmät Osallistujien esittely Orientaatio tuotejohtamiseen Integroitu tuote- ja tuotannonkehitysprosessi Kouluttajat: Timo Lehtonen ja Tero Juuti

11 Lähijakso ja Lähijakso 2, 3pv Tuote-johtaminen, modulointi, muutosten hallinta Jakso oppimistavoite Jakson jälkeen osallistujalla on hyvät tiedot kehittää ja toimia modulaarisessa sekä tuotealustapohjaisessa tuotekehityksessä. Osallistuja osaa käyttää systemaattisen moduloinnin menetelmiä. Osallistuja kykenee esittämään toimenpiteet, joita yrityksessä voidaan tehdä tuotetiedon hallinnan kehittämiseksi. Sisältö Tuotejohtaminen business näkökulma Modulointi Modulaarisuustyypit ja niiden tunnistaminen Modulaarisuuteen perustuvat liiketoimintamallit: konfigurointi ja tuotealusta-ajattelu Modulointia ja modulaarisen tuotteen hallintaa varten kehitetyt työkalut, niiden kyvyt ja rajoitteet. Tuotetiedon hallinta Tuotetiedon hallinnan käsitteet ja menetelmät, kuten nimikkeiden ja tuoterakenteiden, käyttäjien ja dokumenttien, työnkulun, muutosten ja versioiden hallinta Tuotetiedon metamallinnus. Metatiedon käsitteen ymmärtäminen. Metamallinnuksen menetelmät. Oliomallinnuksen peruskäsitteet. Tuotetiedon hallinnan kehitys- ja määrittelyprosessi Kouluttajat: Timo Lehtonen, Tero Juuti, Antti Pulkkinen

12 Lähijakso Lähijakso 3, 2 pv Tuotettavuus, tuotantojärjestelmät, tuotantoverkostot Jakso oppimistavoite Jakson jälkeen osallistuja kykenee arvioimaan organisaation tuotteiden tuotettavuuden, tuotantojärjestelmien toimivuuden ja tehokkuuden sekä tuotantoverkoston hallintakyvyn. Osallistuja pystyy kehittämään tuotantokonsepteja ja tuotantojärjestelmiä. Osallistuja ymmärtää kestävän kehityksen ja mukautuvan tuotannon merkitykset nyt ja tulevaisuudessa. Osallistuja ymmärtää globaalin tuotantoverkoston rakenteet, roolit, riskit ja mahdollisuudet. Osallistuja tietää globaalin tuotehallinnan ja tuotetiedon hallinnan keskeiset haasteet ja menetelmät. Sisältökuvaus: Valmistettavuuden, kokoonpantavuuden, turvallisuuden, elinkaarikustannusten, inkrementaalisen innovoinnin ja teknologian johtamisen rinnakkainen suunnittelu Design for Anything (DFX) Riskien analysointi ja hallinta, Verifiointi ja Validointi (V&V) Tuotantojärjestelmät, tuotantokonseptit ja tuotantostrategiat Mukautuva tuotanto Kestävän kehityksen tuotanto Tuotantojärjestelmien suunnittelu, kehittäminen ja operointi Globaalin tuotantoverkoston trendit ja tavoitteet, rakenne ja dynamiikka ja hallinta Kouluttajat: Mikko Vanhatalo, Hasse Nylund, Antti Pulkkinen,

13 Lähijakso Lähijakso 4 Tuotannon kehittäminen ja uudet valmistusmenetelmät Jakso oppimistavoite Jakson jälkeen osallistujalla on tietämys uusista valmistusmenetelmistä ja tuotannon kehittämisen menetelmistä, joiden pohjalta hän kykenee tekemään analysoimaan organisaation tuotannon kilpailukykyä sekä tekemään ehdotuksen sen parantamiseksi. Hän tunnistaa tehdassimuloinnin roolin ja sen tarjoamat mahdollisuudet tuotannon kehittämisessä sekä tuotannon mittaroinnin. Sisältökuvaus: Tuotannon kehittämisen aikajänteet Tuotannon ohjaaminen Tuotannon mittarit, analysointi ja arviointi Mallinnus ja simulointi tuotannon suunnittelussa ja kehittämisessä Materiaalia lisäävä valmistus Laserpohjaiset prosessit Sisältö: Kouluttajat: Hasse Nylund, Jorma Vihinen

14 Lähijakso xx Lähijakso 5 Innovointimenetelmät Jakso oppimistavoite Jakson jälkeen osallistuja ymmärtää teknisen luovuuden osana tuotekehitysprosessia ja insinöörityötä. Hän osaa kehittää omaa luovuuttaan sekä osaa soveltaa erilaisia innovatiivisen tuotekehityksen ja teknisen luovuuden menetelmiä käytännössä. Osallistuja oppii käyttämään systemaattisen innovoinnin menetelmää (TRIZ.) Osallistuja kykenee esittämään erilaisia näkökulmia, työkaluja ja menetelmiä organisaatioiden innovointijärjestelmien kehittämiseksi. Kesto: 1 pv, syyskuu Sisältökuvaus: Innovointi, systemaattinen innovointi, inkrementaalinen ja radikaali-innovointi käsitteet sekä innovaatioiden tasot Luovuus käsitteenä, tekninen luovuus sekä yksilön ja ryhmän luovuuden tunnistaminen, kehittäminen ja hyödyntäminen osana innovointia Ongelmasuuntautuneisuus ja innovointimahdollisuuksien ("hiljaiset signaalit ) kartoitus - Systemaattisen innovoinnin kehittyneet menetelmät, TRIZ menetelmään syventyminen ja harjoittelu - Yritysten innovointijärjestelmien ja -osaamisen kehittämisen haasteet ja kohdealueet Kouluttajat: Leena Ryynänen, Mikko Vanhatalo

15 Yhteystiedot Koulutuspäällikkö Raili Siekkinen Puh Sähköposti: Koulutuspäällikkö Paula Varpomaa Puh

16 TTY:n verkottumiskeskus tarjoaa erityisosaamista TTY:n tuotantotekniikan asiantuntijat tutkivat tuotteen ja tuotannon integroinnin parhaita käytäntöjä yhdessä yritysten kanssa. Tutkimusaiheita ovat mm. tuotteen strukturointi, modulointi, tuotealustat, arvoverkkoanalyysi, tuotteen ja prosessin suunnittelu, tuotannon tietovirrat, suunnittelutiede, tuotetiedon hallinta, tuotteen elinkaaren hallinta, konfigurointi. Tutkimustuloksia on jo sovellettu kansainvälisesti johtavissa teknologiayrityksissä. TTY:n täydennyskoulutuskeskus Edutech toimii tutkimustulosten välittäjänä muihin suomalaisiin yrityksiin mm. yritys-/yritysryhmäkohtaisten täydennyskoulutuksen ja kehittämisohjelmien avulla. Edutechilla ja koko TTY:llä on laaja kansainvälinen osaamisverkosto, jolla varmistetaan asiakas- ja työelämälähtöiset ratkaisut.

TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA

TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikka ja liikenne TTY15S Opetussuunnitelma 17.9.2015-31.5.2017 Vahvistettu 31.3.2015 ohjausryhmän kokouksessa Muutettu

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TYÖVOIMAKOULUTUS SUUNNITTELU- JA TUOTANTO-OSAAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUS TEKNOLOGIA-ALAN YRITYKSIIN

OPETUSSUUNNITELMA TYÖVOIMAKOULUTUS SUUNNITTELU- JA TUOTANTO-OSAAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUS TEKNOLOGIA-ALAN YRITYKSIIN TYÖVOIMAKOULUTUS SUUNNITTELU- JA TUOTANTO-OSAAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUS TEKNOLOGIA-ALAN YRITYKSIIN 21.1.2015 8.9.2015 (160 pv päivää) (33 opintopistettä) OPETUSSUUNNITELMA http://www.savonia.fi Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008

Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008 Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008 Teemaohjelman sisältö:. TIIVISTELMÄ...3 2. JOHDANTO...6 2.. Itä-Suomen kehittämisstrategian taustat,

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu EVTEK-ammattikorkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Anssi Talarmo Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu Insinöörityö 14.04.2007 Ohjaaja: talous- ja tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Tuotantotalouden koulutusohjelma. Harjoitustyöesite Lukuvuosi 2007 2008

Tuotantotalouden koulutusohjelma. Harjoitustyöesite Lukuvuosi 2007 2008 Tuotantotalouden koulutusohjelma esite Lukuvuosi 2007 2008 Arvoisa vastaanottaja Tämän esitteen tarkoituksena on tarjota Teille mahdollisuus säästää yrityksenne tai yhteisönne voimavaroja ja resursseja.

Lisätiedot

MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA RESTONOMI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA

MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA RESTONOMI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA RESTONOMI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 2 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2015 Hyväksytty 31.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15..20 hyväksymässä

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Quality Tools. Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut. Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi

Quality Tools. Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut. Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi 2015 Quality Tools Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi Kaikki valmennukset myös yrityskohtaisina toteutuksina - 2 - AJANKOHTAISTA Vuosi 2015 on

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Älykkään muutoksen Suomi

Älykkään muutoksen Suomi Älykkään muutoksen Suomi Sisällysluettelo Älykkäämmällä toiminnalla hyvinvointia 4 Julkisen sektorin tuottavuushyppy 5 Suomesta palvelujen maailmanmestari 8 Tietotekniikka kansalaistaidoksi ja luontevaksi

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO. TkL Helena Forsman Gsm 040 527 1211 helena.forsman@evtek.

FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO. TkL Helena Forsman Gsm 040 527 1211 helena.forsman@evtek. FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat Mihin tällä raportilla pyritään? 2 1 MIKSI MUUTOSTA TARVITAAN? 3 Yritysten haasteet ja miten ne

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN TUTKINTO-OHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2015-2016 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa 29.9.2014

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyyspolku

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyyspolku OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyyspolku Lahden ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Koulutusohjelma johtaa

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ BM- KLUBI PÄIJÄT HÄME 25.5.2015 BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ Työelämätaidot Oppimaanoppiminen Sisällysluettelo 1 Lukijalle... 4 2 Benchmarkingklubi Päijät Häme... 5 3 Työn taustaa... 6 4 Työn tavoitteet

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

TIETY - Tietotyötutkinto. Tutkinnon perusteet

TIETY - Tietotyötutkinto. Tutkinnon perusteet TIETY - Tietotyötutkinto Tutkinnon perusteet 1.9.2013 TIETY - Tietotyötutkinto, tutkinnon perusteet 2 Sisällysluettelo 1 Tutkinnon tavoitteet ja lähtökohdat... 3 1.1 Tietotyö... 3 1.2 Tavoitteet... 3 1.3

Lisätiedot