Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut"

Transkriptio

1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen Saapumispäivä Ankomstdag Yrityksen tiedot Företagets uppgifter Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod Konsernitiedot Koncernuppgifter Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen Bokslutet omfattar ett koncernbokslut Tilinpäätös ei sisällä konsernitilinpäätöstä Bokslutet omfattar inte koncernbokslutet Konsernitilinpäätöstieto näytetään asiakkaan ilmoittamalla tavalla Koncernbokslutsuppgiften visas på det sätt som kunden har anmält

2

3 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen Saapumispäivä Ankomstdag Yrityksen tiedot Företagets uppgifter Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod Konsernitiedot Koncernuppgifter Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen Bokslutet omfattar ett koncernbokslut Tilinpäätös ei sisällä konsernitilinpäätöstä Bokslutet omfattar inte koncernbokslutet Konsernitilinpäätöstieto näytetään asiakkaan ilmoittamalla tavalla Koncernbokslutsuppgiften visas på det sätt som kunden har anmält

4 TASEKIRJA

5 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA SISÄLLYSLUETTELO sivu Tase 1-2 Tase, konserni 3 Tuloslaskelma 4 Tuloslaskelma, konserni 5 Liitetiedot 6 Hallituksen esitys tilikauden tulosta koskeviksi toimenpiteiksi 9 Allekirjoitukset 10 Tilinpäätösmerkintä 10 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 11 Tilintarkastuskertomus Tasekirja on säilytettävä saakka. Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä saakka. Tilinpäätöksen laatija: Yhtiön tiedot: Administer Oy Euroloan Consumer Finance Oyj Itämerenkatu 5 Energiakuja Helsinki Helsinki Y-tunnus: Y-tunnus: Puh. (09) Puh Fax. (09)

6 Y-tunnus: TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot , ,32 Yhteensä , ,32 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksistä ,27 0,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä ,00 0,00 Yhteensä ,27 0,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,32 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,56 Lainasaamiset , ,31 Muut saamiset 300, ,92 Siirtosaamiset , ,25 Yhteensä , ,04 Rahat ja pankkisaamiset , ,33 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,37 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,69

7 2 EUROLOAN CONSUMER FINANCE OYJ TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,19 Edellisten tilikausien voitto (-tappio) , ,69 Tilikauden voitto (-tappio) , ,72 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,60 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat , ,00 Ostovelat , ,08 Velat saman konsernin yrityksille , ,24 Muut velat , ,74 Siirtovelat , ,03 Yhteensä , ,09 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,09 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,69

8 3 KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot ,24 Yhteensä ,24 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksistä ,35 Saamiset saman konsernin yrityksiltä ,00 Yhteensä ,35 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,59 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä ,28 Lainasaamiset ,69 Muut saamiset 300,00 Siirtosaamiset ,75 Yhteensä ,72 Rahat ja pankkisaamiset ,03 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,75 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,34 EUROLOAN CONSUMER FINANCE OYJ KONSERNITASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma ,00 Muuntoero 387,23 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,19 Edellisten tilikausien voitto (-tappio) ,41 Osingonjako ,00 Keskikurssiero ,76 Tilikauden voitto (-tappio) ,48 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,55 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat ,00 Ostovelat ,75 Velat saman konsernin yrityksille ,69 Muut velat ,04 Siirtovelat ,31 Yhteensä ,79 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,79 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,34

9 Y-tunnus: TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,88 Liiketoiminnan muut tuotot ,31 0,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,26 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,11 Muut henkilösivukulut , ,34 Yhteensä , ,71 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,33 Yhteensä , ,33 Liiketoiminnan muut kulut , ,02 LIIKEVOITTO / -TAPPIO , ,82 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 0, ,00 Muilta 3.148, ,03 Yhteensä 3.148, ,03 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , ,01 Muille , ,48 Yhteensä , ,49 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,46 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,36 Tuloverot ,28 TILIKAUDEN VOITTO / -TAPPIO , ,36

10 5 KONSERNITULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO ,34 Liiketoiminnan muut tuotot ,31 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,46 Henkilösivukulut Eläkekulut ,88 Muut henkilösivukulut ,76 Yhteensä ,10 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,14 Yhteensä ,14 Liiketoiminnan muut kulut ,29 LIIKEVOITTO / -TAPPIO ,12 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 3.410,29 Korkokulut ja muut rahoituskulut ,65 Yhteensä ,36 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA ,76 Tuloverot ,28 TILIKAUDEN VOITTO / -TAPPIO ,48

11 Y-tunnus: TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätöksessä on noudatettu samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin konsernin emoyhtiön tilinpäätöksessä. Tytäryhtiö Euroloan Consumer Finance Sweden AB on yhdistelty konsernitilinpäätöksen voimassa olevan kirjanpitolain mukaisesti. Muiden tytäryritysten yhdistely on jätetty tekemättä. Tytäyrityksillä ei vielä ole ollut liiketoimintaa ja niiden ensimmäiset tilikaudet päättyvät Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiö on yhdistelty tilinpäätöspäivän kurssilla. Hankintahetken ja tilinpäätöshetken kurssiero on esitetty tilinpäätöksessä muuntoerona. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta Energiakuja 3, Helsinki. Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön käyttöomaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa. Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Käyttöomaisuushyödyke Pitoaika Poistomenetelmä/ -prosentti Kehittämismenot 5 tasapoisto Yhtiö on kehittänyt oman rahoitusjärjestelmän joka mahdollistaa pitkälle automatisoidun, hyvin skaalautuvan ja paremmin tuottavan liiketoiminnan. Yhtiö odottaa merkittävää kannattavuuden kasvua järjestelmäinvestoinnin ansiosta. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Johtuen yhtiön liiketoiminnan ja kirjauskäytännön muutoksista tilikausi ei ole suoraan vertailukelpoinen edellisten tilikausien kanssa. Yhtiön siirtyessä pidempiin lainoihin tilikauden 2012 aikana annetuista pitkistä lainoista liikevaihto kirjautuu kirjaussääntöjen takia osittain vuodelle Näiden osalta kustannukset ovat kohdistuneet tilikauteen 2012, minkä johdosta vuoden 2013 tulos paranee. Positiivinen vaikutus tilikauden 2013 liikevaihtoon ja operatiiviseen tulokseen on noin EUR. Perinnästä aiheutuneet kulut Perinnästä Euroloanille aiheutuneet kulut 2012 olivat ,43. Myynnin tuloutusperiaatteet Myönnettyjen lainojen järjestelypalkkiot kirjataan lainojen myöntämishetkellä. Järjestelypalkkiot sisältävät laina-aikaiset korot ja lainojen järjestelykulut. Yli 90 päivän lainojen osalta lainakorko tuloutuu laskutusperusteisesti. Laskutus tapahtuu kuukausittain.

12 Y-tunnus: TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Luottotappioiden kirjausperiaatteet Luottotappioiksi kirjataan kvartaaleittain yli 360 päivää erääntyneet lainasaamiset. Yli 360 päivää erääntynyt lainakanta myydään kvartaaleittain konserniyhtiölle luottotappioiden myyntiä koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti. Myyntihinta vähentää luottotappiota. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Kehittämismenot Kirjanpitoarvo tilikauden alussa , ,99 Lisäykset , ,66 Suunnitelman mukaiset poistot , ,33 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,32 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oman pääoman erittely Sidottu oma pääoma Osakepääoma Tilikauden alussa , ,00 Tilikauden lopussa , ,00 Sidottu oma pääoma yhteensä , ,00 Vapaa oma pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Tilikauden alussa , ,71 Lisäykset 0, ,30 Vähennykset 0, ,85 Tilikauden lopussa , ,16 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,69 Maksetut osingot , ,00 Ennakko-osinko , ,00 Tilikauden voitto (tappio) , ,72 Kertyneet voittovarat , ,41 Vapaa oma pääoma yhteensä , ,57 Voitonjakokelpoiset varat , ,57 Joukkovelkakirjalainat liikkeeseenlaskupäivä eräpäivä määrä FI ,00 FI ,00 FI ,00 FI ,00 FI ,00 FI ,00 Kaikkien lainojen liikkeeseenlaskun hoitajana ja maksuasiamiehenä on toiminut Nordea Pankki Suomi Oyj.

13 Y-tunnus: TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Velat ja niiden vakuudet tase-erittäin ja vakuuslajeittain Vieraan pääoma erittely Velan määrä Vakuus Velat osakkaille ,00 yhtiön lainasaamiskanta Muut velat ,00 yhtiön lainasaamiskanta Leasingsopimusvastuut Seuraavalla tilikaudella erääntyvät , ,72 Myöhemmin erääntyvät , ,72 Yhteensä , ,44 TIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ Henkilöstön keskim. lukumäärä 13 8 KONSERNIIN KUULUVAA KIRJANPITOVELVOLLISTA KOSKEVAT TIEDOT Emoyhtiö Euroloan Consumer Finance Oyj kuuluu konserniin, jonka emoyhtiö on Cochito Oy, kotipaikka Helsinki. Konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta Energiakuja 3, Helsinki. Tytäryhtiöt Euroloan Consumer Finance Oyj omistaa 100 %:sti Euroloan Consumer Finance Sweden AB:n, kotipaikka Tukholma. Euroloan Consumer Finance Oyj omistaa 100 %:sti Euroloan Consumer Finance Polska zoo:n, kotipaikka Varsova. Euroloan Consumer Finance Oyj omistaa 100 %:sti Euroloan Consumer Finance APS:n, kotipaikka Kööpenhamina. Euroloan Consumer Finance Oyj omistaa 100 %:sti Euroloan Finance AB:n, kotipaikka Tukholma. Konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta Energiakuja 3, Helsinki. Saamiset konserniyrityksiltä Pääomalainat ,00 0,00 Myyntisaamiset , ,00 Siirtosaamiset 320,00 0,00 Lainasaamiset , ,35 Muut saamiset , ,21 Yhteensä , ,56 Velat konserniyrityksille Ostovelat , ,12 Muut velat 0, ,12 Yhteensä , ,24 YHTIÖN OSAKKEET

14 Y-tunnus: TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet Hankinta-aika Kpl Hankintahinta Lunastettu SVOP rahastovaroilla ,13 Osakepääoma osakelajeittain ja osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset Sarja Kpl Euroa Äänivalta / kpl A-sarja OSAKEYHTIÖLAIN MUKAISET LIITETIEDOT Osakeantivaltuutus ja optio-ohjelma Ylimääräinen yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään suunnatusta maksullisesta osakeannista. Hallitus voi tarjota merkittäväksi enintään yhtiön uutta osaketta. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakkeiden merkintähinnasta, osakkeiden suuntaamisesta sekä kunkin annin muista ehdoista ja tarvittavista käytännön toimenpiteistä. Valtuutuksen nojalla yhtiö on päättänyt jakaa henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille optioita yhtiön optiopolitiikan ja optiosopimusten mukaisesti. Optiosopimusten ehtojen toteutuessa optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhtiön uusia osakkeita enintään kappaletta. Optio-oikeuksien jakamisen jälkeen hallituksella on valtuudet päättää vielä yhtiön uuden osakkeen suunnatusta osakeannista. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat ,31 joista tilikauden voitto on ,74 Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia ottaen huomioon OYL 13:2. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti: Osinkoa jaetaan osakkeelle 0,06 euroa ,00 josta ennakko-osinkona maksettu ,00 Jätetään vapaaseen omaan pääomaan ,31 Yhteensä ,31

15 u t Å!{ MmEx ffi f* e Y.l Y&r,1å r' l$'lä&$ lo x T LIHPÅÅTÖK Eru ÅLLEKN.'OITI.I8 F,lsl {nl'i *J-.ä 13 Tommi Lindtor fäut' H åer sr }lslltu tssn s he niälltåjä Tlusp, r &äääsiln*vå uorltetu ta tilintarkasuksesta on tånään anndru k6rtomu. ai Hersinki -aj,j_.zots

16 Y-tunnus: KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT KIRJANPITOKIRJAT Tasekirja ja tase-erittelyt Tililuettelo Päiväkirja Pääkirja Myyntireskontra Ostoreskontra sidottu cd-rom cd-rom cd-rom cd-rom cd-rom TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA Laji Nro alkaen Säilyttämistapa LA Ostolaskut 1 paperitositteina ja cd-rom MY Myyntilaskut cd-rom T1 Pankkitositteet paperitositteina Tiliotteet cd-rom PA Palkat paperitositteina MU Muut paperitositteina

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 toimitusjohtajan katsaus KehityKsen eturintamassa omistajien eduksi Kun vuotta 2010 budjetoitiin, olivat sähköntuotannon näkymät heikot mutta loppujen lopuksi vuosi

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. äätö. ö n tilinpää. Osakeyhtiö. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut HTM Matti J. Mäkinen / Tiliextra Oy

TILINPÄÄTÖSMALLI. äätö. ö n tilinpää. Osakeyhtiö. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut HTM Matti J. Mäkinen / Tiliextra Oy TILINPÄÄTÖSMALLI Osakeyhtiö ö n tilinpää äätö ää ö s Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu voimassa oleva osakeyhtiölaki (21.7.2006) on huomioitu mm. KILA:n

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation NEXSTIM OYJ TASEKIRJA 31.12. SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös TASEKIRJA: NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2-11 NEXSTIM

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002 V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 T I L I N P Ä Ä T Ö S SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma 7 Tase 8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 10 Liitetiedot 12 Hallituksen

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Hallituksen toimintakertomus 3-7 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot