Patria vuosikertomus 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Patria vuosikertomus 2012"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 Sisällys Patria on puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaripalvelujen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patrian omistavat Suomen valtio (73,2 %) ja European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V. (26,8 %). Arvot Tahdomme menestyä Toimimme asiakasläheisesti Onnistumme yhdessä Poimintoja vuodelta Avainluvut 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö Land 14 Aviation 16 Systems 18 Millog 20 Nammo 22 Henkilöstö 24 Hallinto 26 Riskienhallinta ja sisäinen valvonta 26 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 28 Hallitus ja neuvottelukunta 30 Konsernin johto 32 Toimipisteet 34 Patria Oyj:n vuosikertomus 2012 Päätoimittaja: Birgitta Selonen, Toimitus ja ulkoasu: Miltton Oy Paino: Newprint Oy Paperi: kansi Galerie Art Silk 200 g, sisäsivut Galerie Art Silk 150 g Palaute, lisätiedot ja tilaukset: Kannen kuvat: Puolustusvoimat, Nammo ja Patria 1

3 Poimintoja vuodelta 2012 Poimintoja vuodelta 2012 Poimintoja vuodelta 2012 Kuvat: Patria Patrian vuosi 2012 oli kannattavan kasvun ja vastuullisuuden vuosi. Tällä aukeamalla muutamia kiinnostavia poimintoja niin kotimaisista kuin kansain välisistäkin hankkeista vuoden varrelta. 1 1 Patria AMV -ajoneuvojen Ruotsin tilauksen tuotanto käynnistyi. Ajoneuvoa esiteltiin median edustajille Hämeenlinnassa. 2 Patria Pilot Training ja Finnair Flight Academy sopivat koulutusyhteistyöstä tavoitteenaan tarjota Multi-Crew Pilot Licence (MPL) -lentokoulutusta Airbus A320 -lentokoneita käyttäville lentoyhtiöille. Koulutusohjelma on nimeltään Multifly. 3 Suomeen on toimitettu 14 NH-90-helikopteria, joita Patria huoltaa Hallin ja Utin toimipisteissä. 4 Patria esitteli Pariisin Eurosatory -tapahtumassa uuden Nemo Plus -konseptin, johon kuuluu 120 mm Patria Nemo -kranaatinheitinjärjestelmän lisäksi toinen kauko-ohjattava asejärjestelmä (RWS) Kongsberg PROTECTOR Super Lite. 5 vastuullisuuden ja eettisen toiminnan jatkuva kehittäminen ja sen seuranta ovat Patriassa kaiken toiminnan perustana. Vastuullisen toiminnan periaatteet koottiin kesällä julkaistuun konsernin ensimmäiseen yhteiskuntavastuuraporttiin. 6 Hornet-hävittäjien päivityshankkeet etenivät suunnitelmien mukaan. Hornet-huoltojen toimitustäsmällisyys on saatu esimerkilliselle tasolle

4 Avainluvut Avainluvut Avainluvut Patrian vuosikertomus koostuu kolmesta erillisestä osiosta: varsinaisesta vuosikertomuksesta, talouskatsauksesta ja yhteiskuntavastuuraportista. Nämä osiot täydentävät toisiaan. Tähän on koottu tärkeimmät avainluvut. Talouskatsaus ja yhteiskuntavastuuraportti löytyvät kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilta osoitteesta Liikevaihto 534,6 539,5 564,3 618,4 milj. EUR milj. EUR 736,1 Liikevoitto 60,3 87,0 milj. EUR Tilauskanta 1 192, , , ,5 milj. EUR milj. EUR 1 229,9 Heikki Allonen, Patrian toimitusjohtaja Patrialle 2012 oli vakaan ja kannattavan kasvun sekä vastuullisen toiminnan vuosi. Yhtiön liike vaihto kasvoi 19 prosent tia, ja kannattavuus parani selvästi. Vaikka toimintavuosi oli varsin hyvä, oli tilauskannan kehitys hidasta, mikä kuvaa markkinoiden tilannetta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Tuotteet ja palvelut Patria on kansainvälisesti toimiva puolustus-, turvallisuus- ja ilmailuteollisuuskonserni, joka toimittaa omaan erityisosaamiseensa ja kumppanuuksiin perustuvia, kilpailukykyisiä ratkaisuja asiakkailleen. Liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta Land 26 % Panssaroituja pyöräajoneuvoja ja kranaatinheitinjärjestelmiä sekä niiden elinkaaren tukipalveluja. 8,9 20,0 10,5 Aviation 15 % Henkilöstö keskimäärin Koulutuksen rakenne Patria-konsernissa % Lentokoneiden ja helikoptereiden elinkaaren tukipalvelut sekä lentäjäkoulutus. Lentokone- ja avaruusrakenteiden suunnittelu ja valmistus. Omavaraisuusaste % 47,7 43,5 42,2 43,5 40,0 Investoinnit ilman yritysostoja 29,7 28,3 24,1 16,0 milj. EUR 25,8 Liikevaihto 736,1 milj. EUR Systems 10 % Kriittistä infrastruktuuria tukevat sovellukset ja niiden ylläpito Viennin osuus liikevaihdosta % Muita konsernin avainlukuja Uudet tilaukset, (milj. EUR) ,3 432,4 Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja poistoja, (milj. EUR) Liikevoitto 87,0 milj. EUR 48,7 46,6 31,9 81,7 108,2 Tulos ennen veroja, (milj. EUR) 2,3 17,0 7,2 57,6 84,6 Nettovelkaantumisaste, (%) 55,1 40,8 7,0 4,2 7,8 Oman pääoman tuotto, (%) 0,4 5,8 1,7 17,7 23,1 Sijoitetun pääoman tuotto, (%) 3,1 6,4 3,2 16,5 21, Tekninen Kaupallinen Muu Sidosryhmäkohtaiset pääomavirrat (milj. EUR) Asiakkaat Myynti 571,8 624,7 745,3 Toimittajat Tavarat, materiaalit, palvelut 384,0 338,2 411,0 myynti menot=lisäarvo Henkilöstö Palkat ja palkkiot 190,8 203,4 224,7 Julkinen sektori Verot 3,7 6,5 6,1 Yleishyödylliset tahot Tuet ja lahjoitukset 0,0 0,1 0,0 Osakkeenomistajat Osingot 0,0 0,0 10,3 Rahoittajat Rahoituskulut 4,4 4,0 3,7 Investoinnit 17,0 28,9 31,4 Ammus- ja ohjustuotteita. Patria omistaa 50 prosenttia. Millog 19 % Maavoimien kunnossapito Suomen puolustusvoimille. Patria omistaa 55 prosenttia. Nammo 30 % 6 7

5 Toimitusjohtajan katsaus Kannattavan kasvun ja vastuullisen toiminnan vuosi Kuva: Arto Wiikari Patrialle vuosi 2012 oli kasvun aikaa. Yhtiön liikevaihto kasvoi 19 prosenttia, ja kannattavuus parani selvästi. Toiminnan kehitys oli vakaata, sillä aiempien vuosien aikana kertynyt tilauskanta loi vankan perustan myös menneelle vuodelle. Samalla kuitenkin merkittävät muutokset puolustusteollisuusmarkkinoilla ja erityisesti omilla kotimarkkinoillamme Suomessa ovat muuttaneet tulevaisuuden näkymiämme olennaisesti varovaisemmiksi. Patrian myönteiseen kehitykseen vaikuttivat muiden muassa Patria AMV ajoneuvojen Ruotsin tilausten tuotannon käynnistyminen, Millog Oy:n positiivinen kehitys yritysostoineen ja suunnitellusti edenneet muut hankkeet, kuten Suomen Puolustusvoimien AMOS-kranaatinheitinhanke, Kroatian ja Puolan ajoneuvohankkeet, Merivoimien Rauma-luokan ohjusveneiden peruskorjaus, Ilmavoimien Hornet-hävittäjien MLU2-järjestelmäpäivitykset ja Hawk Mk66-koneiden ohjaamo- ja avioniikkapäivitykset. Myös 50 prosenttisesti omistamamme Nammo AS:n toiminta kehittyi hyvin jälleen kerran. Slovenian Puolustusministeriön kanssa tehty sopimus vuonna 2006 allekirjoitetun toimitusprojektin päättämisestä oli Patrialle tärkeä. Sopimuksen seurauksena toimitusten jatkamiseen liittyvät merkittävät riskit poistuivat, ja samalla muutettiin ajoneuvojen lopullinen toimitusmäärä vastaamaan tuolloista toteutunutta tilannetta. Yhteensä asiakkaalle oli luovutettu 30 ajoneuvoa asejärjestelmineen. Toimitussopimuksen päättyessä myös siihen liittyvä vastakauppasopimus sovittiin loppuunsaatetuksi. Sopimuksella ei ollut merkittävää taloudellista vaikutusta vuoden 2012 tilinpäätökseen. Muita tilivuoden huomionarvoisia tapahtumia oli vuoden alussa Patrian ja Volvo Groupin allekirjoittama yhteistyösopimus liittyen elinkaaren tukipalveluihin, joita yhtiöt tarjoavat yhdessä Ruotsin puolustusvoimille sen mahdollisissa tulevissa tarjouskyselyissä. Patria Pilot Training ja Finnair Flight Academy sopivat koulutusyhteistyöstä, jonka tavoitteena on myydä Multi-Crew Pilot Licence eli MPLlentokoulutusta Airbus A320 -lentokoneita käyttäville lentoyhtiöille. Kesäkuussa Patria ja kroatialainen konserni ÐURO ÐAKOVIĆ Holding d.d. allekirjoittivat puite sopimuksen, joka vahvistaa yhteisiä pyrkimyksiä myydä Patria AMV -ajoneuvoja tapauskohtaisesti valittaviin kolmansiin maihin. Aivan tilikauden lopussa käynnistyivät Arabiemiirikuntien Liiton Nemo Navy -toimitukset. Keväällä 2012 käytiin Land Systems ja Land Services -liiketoiminnoissa toiminnan kehittämiseen ja uudelleenorganisointiin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluiden tuloksena Sastamalan ja Vihtavuoren toimipisteiden toiminnot, lukuun ottamatta raskaiden ampumatarvikkeiden tuotantoa Sastamalassa, liitettiin osaksi Tampereen ja Hämeenlinnan yksiköitä. Myös Millogin tytäryhtiössä Oricopa Oy:ssä käytiin yhteistoimintaneuvottelut toiminnan uudelleenjärjestelyiden vuoksi. Patriassa on käynnistetty toiminnan tehos tamiseen tähtäävä hanke, jonka johdosta muun muassa eräiden yksiköiden johtoa on organisoitu uudelleen. Edelleen on kehitetty uusia mittareita, joilla toiminnan tehokkuuden kehitystä mitataan tulevina vuosina kilpailun kiristyessä. Eräisiin Patrian vientihankkeisiin liittyvät esitutkinta- ja oikeusprosessit etenivät keskenään eri tahtiin. Egyptin hankkeen käsittely ei juuri edennyt, vaan sitä käsitellään hovioikeudessa vuonna Slovenian hanketta koskeva syyteharkinta, joka perustuu Keskusrikospoliisin vuonna 2007 aloittamaan esitutkintaan, valmistui joulukuussa. Tavoitteena on kasvun jatkuminen ja Patrian vientituotevalikoimaan sopivien hankkeiden käyntiinlähtö tärkeillä kansainvälisillä markkinoilla. Valtionsyyttäjä teki sekä syyttämis- että syyttämättäjättämispäätöksiä. Kaikki syytteen saaneet ovat kiistäneet syyllisyytensä. Patrian kannalta on myönteistä, että yli viisi vuotta kestäneet esitutkinta ja syyteharkinta on saatu päätökseen ja että oikeuskäsittely pääsee alkamaan. Kroatian hanketta koskeva esitutkinta on yhtiön tietojen mukaan kesken, mutta loppuvaiheessa. Tilikaudella 2012 yritysvastuutoimintaa ja organisaatiota on kehitetty, ohjeistusta tarkennettu ja otettu käyttöön uusia menetelmiä epäeettisen toiminnan ehkäisyyn. Läpinäkyvää ja avointa toimintaa Vastuullisuus ja toiminnan läpinäkyvyys ovat osa patrialaisten jokapäiväistä työtä. Niiden kehittämiseksi on tehty paljon vuosien kuluessa. Vuonna 2012 Patria julkaisi ensimmäisen konsernin yhteiskuntavastuuraportin. Se tehtiin Suomen valtion omistajapolitiikkaa koskevien valtioneuvoston linjausten mukaisesti. Puolustustarvikkeiden vientiä ja kauttakuljetusta säätelevät sekä kansainväliset että kansalliset lait ja sopimukset, joita Patria noudattaa kaikessa toiminnassaan. Osallistumme lisäksi aktiivisesti muun muassa YK:n pyrkimyksiin luoda maailmanlaajuiset säännöt koskien puolustusvälineiden vientiä, tuontia ja kauttakuljetuksia. Yhtiön tavoitteena on pitkäjänteinen kannattava liiketoiminta, joka huomioi ihmisiin, yhteiskuntaan, talouteen ja ympäristöön liittyvät asiat, joita myös raportoidaan systemaattisesti luotujen yhteismitallisten mittareiden pohjalta. Patriassa otettiin aiempien palautekanavien lisäksi käyttöön uusi, sisäinen ja anonyymi, koko henkilöstön raportointikanava, joka antaa mahdollisuuden puuttua epäiltyihin väärinkäytöksiin. Toimimalla avoimesti, antamalla rakentavaa palautetta ja tarvittaessa puuttumalla epäiltyihin väärinkäytöksiin kehitämme työympäristöämme ja varmistamme toiminnan tulevaisuutta ja jatkuvuutta. Me Patrian johdossa olemme motivoituneita ja sitoutuneita kehittämään eettistä tapaa toimia. Katse tulevaan Vuoden aikana Suomessa julkistettu Puolustusvoimauudistus vaikuttaa voimakkaasti puolustusvoimien toimintaan ja hankintoihin seuraavien vuosien aikana. Suomen puolustuksen tulevaisuuden pitkän tähtäimen rahoituskehyksen toivotaan selkiävän mahdollisimman nopeasti. Joulukuussa julkaistu turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko ei tuonut merkittäviä uusia avauksia aiempiin linjauksiin. Vaikka toimintavuosi oli varsin hyvä, oli tilauskannan kehitys edelleen hidasta, mikä kuvaa markkinoiden tilannetta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Puolustusalan leikkaukset ja puolustushankintoihin liittyvän lainsäädännön muutokset tiukentavat kilpailua hankkeista. Vuosi 2013 tulee heikentyneistä näkymistä huolimatta olemaan Patrialle kasvun vuosi, ja samalla odotamme luonnollisesti, että Patrian vientituotevalikoimaan sopivia hankkeita lähtee liikkeelle tärkeillä kansainvälisillä markkinoillamme. Haluan kiittää asiakkaitamme, omistajiamme, kumppaneitamme ja muita sidosryhmiämme sekä henkilöstöä hyvästä vuodesta ja yhteistyöstä. Heikki Allonen Toimitusjohtaja 9

6 Toimintaympäristö Toimintaympäristö Muutosten keskellä Eurooppalainen puolustusteollisuuden toimintaympäristö on monien rakenteellisten muutosten keskellä. Alalla korostuu kustannustehokkaiden ratkaisujen etsiminen pienemmin resurssein ja kiristyvässä kilpailussa. Markkinoiden avautumista tavoittelevien EU-direktiivien vaikutuksia puolustusvälinemarkkinoihin seurataan tiiviisti. Puolustusteollisuuden toimijat pyrkivät vahvistamaan asemiaan kovenevassa kilpailussa. Syksyllä seurattiin kahden merkittävän puolustusteollisuuskonsernin EADSin ja BAE Systemsin neuvotteluja yhdistymisestä, joka kuitenkin kariutui. Fuusiossa olisi syntynyt maailman suurin ilmailu- ja puolustuskonserni. Aloitteet sotilaallisten suorituskykyjen yhteiskäytöstä ja jakamisesta ovat saaneet merkittävän jalansijan sekä EU:n että Naton sotilaallisten suorituskykyjen kehittämisessä kahden viimeisen vuoden aikana. EU:n aloite on Pooling & Sharing ja Naton Smart Defence. Ilmailuteollisuuden toimintaympäristössä merkillepantavana vaikuttajana voidaan nähdä myös lentoliikenteen vuosikymmeniä jatkunut pitkän aikavälin kasvu. Vaikka maailmantalouden heilahtelut eri vuosikymmeninä ovat olleet haasteellisia myös ilmailualalle, on lentoliikenne silti jatkanut pitkän aikavälin kasvuaan. Tämä on tuonut kasvua myös ilmailuteollisuudelle. Eurooppalaisen puolustusteollisuuden toimintaympäristössä on samanaikaisesti nähtävissä sekä haasteita että mahdollisuuksia. Talouskriisin vaikutukset näkyvät puolustusteollisuudessa pidemmällä aikavälillä kuin joillain muilla toimialoilla. Heikentyneen taloustilanteen vuoksi puolustusbudjetteja on leikattu monissa EU-maissa, myös Suomessa. Tämän ohella Suomen puolustushallinnolla on vuosina edessään laaja uudistus, joka koskee puolustusvoimien rakenteita ja toimintatapoja. Puolustusvoimauudistuksen tavoitteena on tuottaa kustannustehokkaat ja henkilövahvuudeltaan nykyistä pienemmät, mutta turvallisuusympäristöön nähden suorituskykyiset puolustusvoimat. Vuoden 2012 lopussa valtioneuvoston julkaisema uusi turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko asettaa sotilaallisen puolustuksen lähtökohdiksi puolustusvoimien nykyiset tehtävät ja koko maan puolustamisen, sekä yleisen asevelvollisuuden. Asetettujen lähtökohtien toteuttaminen edellyttää kuitenkin lisärahoitusta, jota koskevat päätökset siirtyivät seuraavan hallituksen arvioitavaksi. Kumppanuudet, joiden avulla saadaan tuotettua kustannustehokkaita palveluja, ovat yksi tulevaisuuden maanpuolustuksen toimintamalli. Strateginen kumppanuus on toimintamalli, joka antaa Puolustusvoimille mahdollisuuden keskittyä omiin ydintoimintoihinsa varmistaen samalla teollisuuden kanssa sovittujen tehtävien hoitamisen rauhan aikana ja tarvittaessa myös poikkeustilanteissa. Hyvänä käytännön esimerkkinä tästä on Patrian tytäryhtiö Millog, joka toimii Maavoimien strategisena kumppanina tuottaen Maavoimien järjestelmiin elinkaaren tukipalveluita usealla eri toimialueella. Euroopassa tavoitellaan kilpailua ja kustannustehokkuutta Euroopassa paineet puolustusbudjettien leikkaamiseen ovat johtaneet keskusteluun ja aloitteisiin puolustukseen tarvittavien resurssien käytöstä. Euroopan markkinoilla ollaan vahvistamassa maiden välistä yhteistyötä ja poistamassa teollisuuden päällekkäisyyksiä kilpailukykyisen ja yhtenäisen puolustusvälinemarkkinan aikaansaamiseksi. Myös yhteisten kustannustehokkaiden ratkaisujen löytäminen helpottaa toimimista pienemmillä resursseilla. Puolustusvoimien kustannussäästöt saattavat myös siirtää uusia hankintoja tulevaisuuteen, jolloin käytetyn puolustusmateriaalin kierrättäminen ja päivittäminen saattaa yleistyä ja tuoda alan yhtiöille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. EU-direktiivit mukana markkinoilla Eurooppalaisen puolustusvälineteollisuuden liiketoimintaympäristöön vaikuttavat lähitulevaisuudessa EU:n uudet direktiivit. Vuonna 2009 tuli voimaan Puolustus- ja turvallisuushankintadirektiivi 2009/81/EC, joka integroitiin jäsenvaltioiden kansallisiin lainsäädäntöihin elokuussa Suomessa direktiivin vaatimukset kansallisesti toimeenpaneva laki (1531/2011) tuli voimaan vuoden 2012 alussa. Direktiivi avaa merkittävän osan aiemmin kansallisessa harkinnassa olleista puolustusmateriaalihankinnoista kilpailulle. Tällä on suuri vaikutus alalla, jolla Euroopassa on paljon toimijoita ja joiden tarjonnassa on päällekkäisyyksiä. Uuden lainsäädännön käyttöönoton ja siihen perustuvien käytäntöjen muodostumisen vaatiman ajan arvioidaan kuitenkin vaikeuttavan puolustustarvikkeiden hankintaa ja pahimmillaan johtavan hankintaa viivyttäviin prosesseihin. Hankintadirektiivin lisäksi Euroopassa on meneillään puolustusvälineiden vientiin ja siirtoon EU:n alueella liittyviä uudistuksia, joiden tavoitteena on erityisesti helpottaa EU-maiden keskinäistä puolustustarvikkeiden kauppaa. Maailmanlaajuisesti puolustustarvikkeiden kauppaa pyritään säätelemään Yhdistyneiden Kansakuntien aloitteesta neuvotellulla Arms Trade Treatylla (ATT). Euroopassa paineet puolustus budjettien leikkaamiseen ovat johtaneet keskusteluun ja aloitteisiin puolustukseen tarvittavien resurssien käytöstä. Alan yritysten elinehtona on kansainvälistyminen, sillä menestyksen laskeminen yksin kotimaisten asiakkaiden varaan ei enää ole mahdollista. Erityisen selvää tämä on, kun ollaan kehittämässä uusia järjestelmiä. Pohjoismainen yhteistyö puheenaiheena Pohjoismaiden puolustusvoimat ja puolustushallinnot pyrkivät tiivistämään yhteistyötään. Tavoitteena on löytää hyötyä kaikille toimijoille muun muassa yhteisen koulutuksen, harjoitusten, tietojenvaihdon ja jopa materiaalihankintojen avulla. Pohjoismaiden Nordic Defence Cooperation eli NORDEFCOyhteistyön tulokset ovat nähtävissä vasta tulevien vuosien aikana. Teollisuuden osalta pohjoismaisesta yhteistyöstä on viime vuosina saatu hyvää kokemusta. Vuoden 2012 puolustus- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa ajatus pohjoismaisesta yhteistyöstä muun muassa Islannin ilmavalvonnassa nähdään konkreettisena mahdollisuutena tiivistää kanssakäymistä lähitulevaisuudessa. NORDEFCOssa on viisi jäsenmaata: Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska. Yhteistyöelin perustettiin allekirjoitetulla aiesopimuksella. NATO keskeinen toimija Euroopassa Nato on jo pitkään ollut toimintamallien ja laitestandardien taustalla Euroopassa ja vaikuttanut näin muihinkin kuin omiin suoriin liittolaisiinsa. Patrian tuotteet ja järjestelmät ovat Nato-yhteensopivia, mikä on keskeistä niin kotimaisesti kuin kansainvälisestikin. EU:n 27 jäsenmaasta 21 on Naton jäseniä, ja osa Naton ulkopuolella olevista, kuten Suomi, osallistuu aktiivisesti kumppanina sen toimintaan. Toiminnan vastuullisuus korostuu Yhteiskuntavastuu ja eettinen toiminta ovat keskeisesti esillä puolustusteollisuuden toimintaympäristössä. Loppuvuodesta 2011 päivitettiin Suomen valtio-omisteisia yhtiöitä koskevia omistajapoliittisia tavoitteita ja periaatteita. Päivityksessä painottuivat yhtiöiden toiminnan vastuullisuus, avoimuus ja pitkäjänteisyys. Näiden tavoitteiden mukaisesti Patria julkaisi keväällä 2012 ensimmäisen yhteiskuntavastuuraporttinsa. Vuonna 2012 järjestetyssä YK:n Arms Trade Treaty -konferenssissa tavoiteltiin yhteisiä kansainvälisiä asekaupan sääntöjä YK:n johdolla. Neuvotteluihin osallistuivat valtuuskunnat 163 maasta. Patria tukee ATT-työtä ja on osallistunut Suomen delegaatioon. YK:n yleiskokous hyväksyi asekauppasopimuksen

7 Land Aviation Systems Millog Nammo Asiakaslähtöisiä ratkaisuja moderniin puolustukseen Kuva: Vesa Toivonen Patrian erikoisalaa ovat panssaroidut pyöräajoneuvot, kranaatinheitinjärjestelmät ja ampumatarvikkeet sekä näiden tuotteiden elinkaaren tuki palvelut. Ilmailualalla Patrian keskeisiä toiminta-alueita ovat lentokoneiden ja helikoptereiden elinkaaren tukipalvelut, lentokonerakenteisiin liittyvä osaaminen sekä lentäjäkoulutus. Patria tarjoaa myös vaativia järjestelmä- ja laitetoimituksia sekä puolustusvoimille että turvallisuusviranomaisille. Erikoisosaamisalueita ovat tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmät sekä niiden integrointi ja elinkaaren tuki.

8 Land Aviation Systems Millog Nammo Huipputuotteita ja tärkeitä vientihankkeita Kuva: Pentti Hokkanen Merkittävät ajoneuvojen ja kranaatinheitinjärjestelmien vientihankkeet etenivät suunnitellusti. Lukuisten käynnissä olevien ja potentiaalisten hankkeiden osalta tehtiin markkinointi- ja myyntityötä, jonka tavoitteena on Patrian vahvan markkina-aseman ylläpitäminen ja kasvattaminen tulevaisuudessa. AMV-tuotteita kehitetään jatkuvasti ja niihin sovelletaan uusinta teknologiaa. Patrialla on vuosikymmenien kokemus ja osaaminen panssaroiduista pyöräajoneuvoista ja raskaista asejärjestelmistä. Yhtiö toimii kiinteässä yhteistyössä sekä asiakkaiden että laajan kansainvälisen teollisuuskumppaniverkoston kanssa. Tuotteet ja tukitoiminnat on sovitettu kunkin asiakkaan tarpeeseen, ja ne ovat Natoyhteensopivia. Suunta eteenpäin Patria AMV 8x8 -panssaroitu pyöräajoneuvo on Patrian tärkein vientituote. Patrialla on sopimukset yhteensä lähes ajoneuvosta. AMV-tuotteita kehitetään jatkuvasti ja niihin sovelletaan uusinta teknologiaa. Ajoneuvon rakenneratkaisut mahdollistavat suuren kantavuuden, korkean suojaustason sekä raskaiden asejärjestelmien integroinnin. Patria AMV on saanut kiitettävää asiakaspalautetta kriisinhallintatehtävistä Afganistanissa ja Tšadissa. Ruotsin puolustusvoimille toimitettavien 113 panssaroidun pyöräajoneuvon toimitusprojekti eteni suunnitellusti tuotantoon ja siihen liittyvään intensiiviseen testausvaiheeseen. Tämän uuden sukupolven ajoneuvon ensimmäiset toimitukset ajoittuvat vuoden 2013 alkupuolelle. Ruotsin sopimus sisältää lisäksi option 113 ajoneuvosta sekä niiden elinkaarentukipalveluista. Vuonna 2003 solmitun Puolan sopmuksen toimitukset etenivät suunnitellusti tilikauden aikana. Puolalaisen yhteistyökumppanin Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A.:n kanssa toteutettava projekti, joka käsittää 690 ajoneuvon valmistuksen, saadaan päätökseen vuoden 2013 aikana. Toimitukset Kroatian puolustusvoimille etenivät aikataulun mukaisesti, ja 126 Patria AMV -ajoneuvoa sisältävän hankkeen odotetaan valmistuvan vuoden 2013 alku puolella. Patria on työskennellyt tiiviisti Kroatian hallituksen ja Duro Dakovicin kanssa jatkaakseen ajoneuvojen tuotantoa Kroatiassa. Patria ja ÐURO ÐAKOVIĆ Holding d.d. (DDH) allekirjoittivat kesäkuussa puitesopimuksen, joka vahvistaa yhteiset pyrkimykset myydä ajoneuvoja tapauskohtaisesti valittaviin kolmansiin maihin. Slovenian puolustusministeriö, Rotis Plus ja Patria sopivat ajoneuvojen toimitusprojektin päättämisestä. Sopimuksella muutettiin ajoneuvojen toimitusmäärää vastaamaan nykyistä tilannetta. Slovenian puolustusministeriölle on tähän mennessä luovutettu 30 Patria AMV -ajoneuvoa asejärjestelmineen. Uudella sopimuksella päätettiin ajoneuvojärjestelmien toimitussopimus, ja siihen liittyvä vastakauppasopimus saatettiin kokonaisuudessaan loppuun. Sopimuksen myötä vastuu toimitettujen järjestelmien huollon ja varaosatoimitusten järjestämisestä siirtyi Rotis Plus -yhtiöltä Patrialle. Land Patrian keskeisiin osaamisalueisiin lukeutuvat korkealuokkaiset panssaroidut pyöräajoneuvot, kranaatinheittimet sekä niiden koko elinkaaren tuki palvelut. Tunnetuimmat tuotteet ovat Patria AMV tuoteperhe sekä Patria Nemo -kranaatin heitinjärjestelmä. Sekä AMV että Nemo ovat markkinajohtajia tuotesegmenteissään. Henkilöstö 504 Liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta 26 % Henkilöstön osuus konsernin henkilökunnasta 14 % Sopimuksella ratkaistiin Slovenian valtion kanssa sovinnollisesti kaikki toimitussopimusta koskevat erimielisyydet. Sopimuksella ei ole vaikutusta hankkeeseen liittyviin keskeneräisiin viranomaisprosesseihin. Sopimuksella ei ollut merkittävää taloudellista vaikutusta vuoden 2012 tilinpäätökseen, ja Slovenian ajoneuvotoimituksiin liittyvät merkittävät riskit poistuivat. Vuoden lopussa valtakunnansyyttäjävirasto sai valmiiksi Slovenian hankkeeseen liittyvän syyteharkintansa. Vuosina tehdyksi epäillystä törkeästä lahjusten antamisesta syytetään kuutta henkilöä. Lisäksi eräitä heistä vastaan on nostettu yritysvakoilusyyte. Kaikki syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikokseen. Syyttäjä vaatii myös Patria Land Services Oy:n tuomitsemista yhteisösakkoon. Yhtiö on avustanut poliisia tutkimuksissa ja halunnut edistää asian nopeaa selvittämistä. Etelä-Afrikan vuonna 2007 allekirjoitetun sopimuksen ensimmäisen vaiheen toteutus on edennyt suunnitellusti paikallisen kumppanin Denel Land Systemsin kanssa. Hankkeen sarjatuotannon eli toisen vaiheen käynnistävän hankintapäätöksen odotetaan syntyvän alkuvuoden 2013 aikana, ja toteutuessaan se johtaa ajoneuvojen paikallisvalmistukseen Denel Land Systemsillä. Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa Patria on mukana merkittävässä panssaroitujen pyöräajoneuvojen tarjouskilpailussa. Tornillisten kranaatinheitinjärjestelmien markkinajohtaja Patrian tornilliset kranaatinheitinjärjestelmät edustavat markkinoiden edistyneimpiä epäsuoran tulen järjestelmiä. Päätuotteita ovat yksi- ja kaksiputkiset kranaatinheitinjärjestelmät. Patria on tornillisten 120 mm kranaatinheitinjärjestelmien markkinajohtaja maailmassa. Patria esitteli Pariisin Eurosatory 2012 tapahtumassa Nemo Plus -konseptin, joka avaa uusia mahdollisuuksia tornillisten kauko-ohjattavien asejärjestelmien käyttöön. Konseptiin kuuluu 120 mm Patria Nemo -kranaatinheitinjärjestelmän lisäksi toinen kauko-ohjattava asejärjestelmä (RWS) Kongsberg PROTECTOR Super Lite, jossa on 5, mm konekivääri. Patria Nemon vientihanke osana Yhdysvaltain hallituksen Foreign Military Sales -projektia eteni tuotantovaiheeseen. Projektin työllistävä vaikutus on Patrialle ja sen alihankkijoille Suomessa merkittävä. Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien merivoimille toimitettiin ensimmäiset Nemokranaatinheitinjärjestelmät. Suomen puolustusvoimille toimitettiin ensimmäiset AMOS-kranaatinheitinjärjestelmillä varustetut panssaroidut pyöräajoneuvot. Sarjan toimitukset saatetaan loppuun vuoden 2013 aikana. Merkittäviä mahdollisuuksia Tulevaisuudessakin Jo solmittujen sopimusten lisäksi Patrialla on meneillään niin AMV-ajoneuvoihin kuin Nemoonkin liittyen markkinointi- ja myyntihankkeita useille nykyisille ja uusille asiakkaille. Näistä odotetaan merkittävää jatkoa näiden tuotteiden kansainväliselle menestykselle seuraavan vuosikymmenen aikana. Vastuullista toimintaa Patria AMV -ajoneuvon ympäristövaikutukset on tunnistettu ja niitä pyritään aktiivisesti vähentämään. Tarkasteluajanjaksona on käytetty 20 vuotta, jonka aikana vuotuiset ajokilometrit ovat keskimäärin km ja vuotuiset käyttötunnit 422,5 h. Patria AMV:n ekotaseeseen voi tutustua internetissä > tietoa Patriasta > yhteiskuntavastuu Lue yhteiskuntavastuuraportti kokonaisuudessaan osoitteesta

9 Land Aviation Systems Millog Nammo Ilmailun vahva osaaja ja kehittäjä Kuva: ilmavoimat Vuonna 2012 ilmailutoimintojen merkittävimmät hankkeet etenivät suunnitellusti. Sisäisesti toteutettiin kehityshankkeita laadun, logistiikan, hankinnan, henkilöstöhallinnon ja talouden alueilla. Patrian ilmailutoimintojen osaaminen kattaa lentokoneiden ja helikoptereiden kokoonpanon, osien valmistuksen, huollon ja modifikaatiot sekä lentokoulutuksen. Yli 90 vuoden historia alalla takaa vahvan kokemuksen ja sitoutumisen ilmailun kehittämiseen. Puolustusvoimauudistuksen vaikutuksia Puolustusvoimauudistuksen mukanaan tuomat muutokset Ilmavoimien osalta ovat suurempia kuin osattiin odottaa. Säästöpaineet ovat suuria, ja jatkossa on löydettävä keinoja Ilmavoimien suorituskyvyn tuottamiselle entistä kustannustehokkaammin. Näihin haasteisiin Patria vastaa kehittämällä sisäistä toimintaa ja hakemalla uusia yhteistyömalleja puolustusvoimakumppanin ydintoimintojen turvaamiseksi myös niukempien taloudellisten resurssien aikana. Patrian ilmailutoimintojen kannalta välittömät muutokset jäävät melko vähäisiksi. Hallin lentokentän ylläpito ja toiminta jatkuu Ilmavoimien vastuulla, ja koelentotoiminta pystytään toteuttamaan suunnitelmien mukaisesti. Hornet-lentotuntien väheneminen näyttää lähivuosina pysyvän toiminnan jatkumisen kannalta riittävällä tasolla ja osuvan aikaan, jolloin Patrian työkuorma on varsin tasainen käynnissä olevien merkittävien hankkeiden ansiosta. Täsmällisiä toimituksia Keskeiset projektitoimitukset, kuten muun muassa Hawk-harjoitushävittäjien ja Hornet-hävittäjien päivityshankkeet, etenivät suunnitelmien mukaan. Hornethuolloissa toimitustäsmällisyys on saatu esimerkilliselle tasolle ja moottoreidenkin huollossa toimitustäsmällisyys on hyvällä tasolla. Myös Vinka-koulukoneen ja kuljetuskoneiden huoltotoiminta on sujunut suunnitelmien mukaan. NH90-hankeessa myönteistä kehitystä Viivästyneen NH90-helikopterihankkeen sopimuksiin liittyen päästiin Eurocopterin kanssa neuvottelutulokseen, jonka myötä edellytykset kannattavaan toimintaan NH90- projektissa saatiin palautettua. Hanke eteni myös tuotannollisesti parempaan suuntaan. Vuoden aikana toimitettiin loppuasiakkaalle kolme helikopteria ja niiden lisäksi kaksi helikopteria eteni asiakasvastaanottoon. Merkittävää on, että nämä nyt vastaanottoon toimitetut koneet ovat sekä Suomen että Ruotsin koptereista ensimmäiset, jotka lähtivät tuotannosta lopullisessa toimintakonfiguraatiossa. Yhteensä Suomeen on nyt toimitettu 14 helikopteria 20 tilatusta. NH90-huoltotoiminta Suomessa ja yhteistyö asiakkaan kanssa sujuvat luontevasti. Vuoden aikana asiakkaalle tehtiin lukuisa määrä määräaikaishuoltoja ja vikakorjauksia Utin toimipisteessä. Hallissa toteutettiin ensimmäisen Suomen koptereihin tehty 600-lentotunnin huolto, joka on sekä työmäärältään että vaativuudeltaan raskain kopterin huolto-ohjelmaan sisältyvä määräaikaishuolto. Aviation Aviation ja Aeostructures -liiketoiminnat tarjoavat lentokoneiden ja helikoptereiden elinkaaren tukipalveluita pääasiassa viranomais- ja sotilasasiakkaille Pohjois- Euroopassa. Elinkaaren tukipalvelut kattavat rungon, moottorin ja laitteiden huolto-, korjaus- ja modifiointipalvelut sekä lentokoulutuksen. Lisäksi Patria tarjoaa komposiittirakenteiden suunnittelua ja valmistusta. Henkilöstö Liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta 15 % Henkilöstön osuus konsernin henkilökunnasta 28 % Patrian ilmailutoimintojen osaaminen kattaa lentokoneiden ja helikoptereiden kokoonpanon, osien valmistuksen, huollon ja modifikaatiot sekä lentokoulutuksen. Kireä kilpailutilanne Ruotsissa Kilpailutilanne Ruotsissa on erittäin haasteellinen Patrian menetettyä vuoden 2012 alusta merkittävän ilmavoimien ylläpitosopimuksen kilpailijalle. Myönteistä oli, että Patria ja Ruotsin puolustusvoimien logistiikkaosasto, FMLOG, solmivat helikoptereiden tekniseen tukeen liittyvän sopimuksen. Sen myötä Patria vastaa pääpalveluntarjoajana tietyistä Ruotsin puolustusvoimien helikoptereiden teknisten järjestelmien ylläpidon ja huollon palveluista kaikkien helikopterityyppien osalta. Uutta koulutustarjontaa Sotilaslentokoulutuksen tilanne on hyvä ja vakaa. Siviililentokoulutuksessa Finnair Flight Academyn kanssa yhteistyössä kehitetty Multi-Crew Pilot Licence (MPL) -ohjelma on edennyt tavoitteen mukaisesti, ja uusien yritysasiakkaiden hankkiminen on käynnissä. Patria tarjoaa Multifly-tuotteeseen vahvan peruslentokoulutusosaamisensa sekä modernin lentokoulutuskaluston. Finnairin erinomainen maine lentoyhtiönä, tyyppikoulutusorganisaationa ja Airbusoperaattorina tuovat asiakaskunnassamme vahvan perustan tälle yhteistyölle. Vahvaa komposiittiosaamista Patria suunnittelee ja valmistaa vaativia, komposiittisia lentokone- ja avaruusrakenteita ja on aktiivisesti mukana uusien komposiittiteknologioiden kehittämisohjelmissa. Ydinosaamista ovat vahva komposiittirakenteiden suunnitteluosaaminen ja tehokkaat tuotantoprosessit. Tilikauden aikana Patria solmi sopimuksen liittyen A330-lentokoneen pyrstön sivuvakaimen komposiittikaarien toimituksiin. Vastuullista toimintaa Patrian merkittävimmillä toimipaikoilla on ISO ympäristösertifikaatti. Vuonna 2012 sertifikaatin saivat Patrian toimipaikat Utissa ja Tikkakoskella. Lue yhteiskuntavastuuraportti kokonaisuudessaan osoitteesta

10 Land Aviation Systems Millog Nammo Kriittisten sovellusten ja järjestelmäintegraation asiantuntija Vuonna 2012 toimitukset käynnissä oleviin järjestelmäintegrointihankkeisiin jatkuivat, minkä lisäksi Patria solmi joukon järjestelmäosaamiseen liittyviä uusia sopimuksia. Teknologian kehityksen myötä puolustusjärjestelmien ohjelmistopohjaisuus lisääntyy. Samalla ohjelmistojen ylläpito- ja käyttöpalvelujen rooli järjestelmien elinkaarenhallinnassa on kasvanut. Patrian vahva ohjelmisto-osaaminen vastaa monimutkaistuvien järjestelmien elinkaarenhallinnan tarpeisiin. Nykyaikaiset puolustusjärjestelmät ovat erilaisista osajärjestelmistä muodostuvia kokonaisuuksia, joiden toiminnan koordinoitu hallinta vaatii järjestelmäintegraatiota. Tällä varmistetaan, että kokonaisuus ja sen mahdollisesti eri teknologioilla toteutetut osajärjestelmät toimivat yhdessä. Patria on järjestelmäintegraation asiantuntija, jonka vahvuutena on vuosikymmenien kokemus niin kansallisista kuin kansainvälisistäkin hankkeista ja teknologioista. Lisäksi Patrian keskeisenä vahvuutena on kotimaisuus, jonka merkitys korostuu erityisesti kriittisten järjestelmien kohdalla. Uusia sopimuksia Patria allekirjoitti vuonna 2012 useita tiedustelun, valvonnan ja johtamisen järjestelmiin liittyviä sopimuksia. Patria muun muassa solmi Maavoimien kanssa sopimuksen taktisen puhelupalvelun tuotteistamisesta. Taktinen puhelupalvelu tuottaa joukkojen johtamista, tilannetietoisuuden ylläpitämistä ja tulenkäyttöä tukevan tietoteknisen palvelun maapuolustuksen taktisiin tietoliikenne verkkoihin. Patria solmi myös Ilmavoimien kanssa sopimuksen Hawk-harjoituskoneiden ohjaamoja avioniikkajärjestelmien (Hawk-Upgrade Taso 2 järjestelmä) suorituskykyperustaisesta kunnossapidosta vuoteen 2014 asti. Merkittäviä toimituksia järjestelmäintegrointihankkeissa Systems Systems tarjoaa vaativia järjestelmä- ja laitetoimituksia sekä puolustusvoimille että turvallisuusviranomaisille. Erikoisosaamisalueita ovat tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmät sekä niiden integrointi, ohjelmistot ja elinkaaren tuki. Henkilöstö 271 Liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta 10 % Vuonna 2012 Patria toimitti Hawk-lentosimulaattorin (FMS, Full Mission Simulator) Lentosotakoululle. Simulaattori valmistui koulutukseen kesän aikana. Edistystä yhteistyössä Kesällä 2012 Patria yhteistyökumppaneineen suoritti onnistuneesti MPNDL (Multi Purpose Networking Data Link) -tietovuon miehittämättömät koelennot osana saksalaisen Agile UAV NCE -tutkimus- ja tuotekehityshankkeen koelento-ohjelmaa. Hanke liittyy miehittämättömien ilma-alusten käyttöön osana verkkokeskeistä toimintaympäristöä. Patria liittyi hankkeeseen vuonna MPNDL:n onnistunut demonstrointi osana aitoa miehittämättömän järjestelmän toimintaskenaariota on tärkeä askel pitkäjänteisessä kehitystyössä miehittämättömän ilmailun tiedonsiirrolle. Kansainvälinen yhteistyö vahvuutena Nykyaikaiset uudet puolustusjärjestelmät ovat kansainvälisesti yhteensopivia, ja niiltä edellytetään mahdollisuutta kotimaisten erityisominaisuuksien yhteensovittamiseen. Eri osajärjestelmien keskinäisen toimivuuden varmistamiseksi järjestelmäintegraattorin on hallittava teknologioiden ja sovellusten väliset rajapinnat. Patrian toteuttamat järjestelmäintegrointihankkeet ovat pääasiassa jo olemassa olevien järjestelmien päivityksiä tai ulkomaisilta toimittajilta hankittuihin järjestelmiin liittyviä toimenpiteitä. Kansainvälinen yhteistyö ja erilaisissa kansainvälisissä hankkeissa mukana oleminen vahvistaa Patrian valmiuksia ja tarjontaa järjestelmäintegraatioiden kansallisiin erityistarpeisiin. Vahva ohjelmistoosaaminen vastaa monimutkaistuvien järjestelmien elinkaarenhallinnan tarpeisiin. Patria vastaa päätoimittajana Merivoimien Rauma-luokan ohjusveneiden mittavasta peruskorjaushankkeesta. Hanke etenee suunnitellusti. Luokan kaikki neljä alusta modernisoidaan Merivoimien käyttöön vuoden 2013 loppuun mennessä. Puolustusvoimien keskikantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmän viimeiset laukaisualustat toimitettiin norjalaiselle päätoimittajalle vuoden 2012 aikana, jolloin järjestelmä eteni käyttöönottovaiheeseen. Henkilöstön osuus konsernin henkilökunnasta 8 % Vastuullista toimintaa Syksyllä 2012 Systems-liiketoiminta järjesti työsuojelukierroksen, jossa tarkastettiin toimisto- ja laboratoriotilat sekä kartoitettiin korjaavien toimenpiteiden tarve. Lue yhteiskuntavastuuraportti kokonaisuudessaan osoitteesta

11 Land Aviation Systems Millog Nammo Millog - kustannustehokas kumppani materiaalin kunnossapidossa Kuva: Studio Sami Helenius Millog toimii Puolustusvoimien strategisena kumppanina ja tuottaa asiakkaalleen elinkaaripalveluja. Yhtiön myönteinen kehitys jatkui myös neljännen toimintavuoden aikana. Millog Oy on elinkaaripalvelujen erikoisosaaja ja kumppanuuden edelläkävijä, joka osallistuu aktiivisesti asiakkaidensa järjestelmien ja laitteiden elinjaksokustannusten suunnitteluun ja hallintaan. Millog hallitsee järjestelmien erityisvaatimukset tuotetiedonhallinnasta käytännön korjaus- ja huoltotyöhön sekä toteuttaa kunnossapidon kustannustehokkaasti. Millog toimii Suomen puolustusvoimien strategisena kumppanina ja kykenee tarjoamaan Puolustusvoimien järjestelmien vaatimia elinjaksopalveluita kaikissa valmiustiloissa. Millog on verkottunut Pohjoismaissa ja Euroopassa edistääkseen huoltovarmuutta ja varmistaakseen elinjaksopalveluiden jatkuvan kustannustehokkuuden. Palveluvalikoimaan kuuluvat muun muassa Maavoimien kaluston ja niiden järjestelmien elinjaksopalvelut, konfiguraation hallinta, elinjakson kustannuslaskelmat ja tuotetietopalvelut sekä kunnossapitotyöt. Tavoitteena on myös laajentaa palvelutarjontaa myös muille asiakkaille. Yhtiö on verkottunut Pohjoismaissa ja Euroopassa edistääkseen huoltovarmuutta ja varmistaakseen elinjaksopalveluiden jatkuvan kustannustehokkuuden. Lisäksi Millog tuottaa integrointipalveluita sekä kehittää optroniikkalaitteita asiakkaiden tarpeiden mukaan. Millog on toimialansa suurin optroniikkavalmistaja Pohjoismaissa. Saumatonta yhteistyötä Vuonna 2011 käynnistetty siirtyminen uuteen SAP-toiminnanohjausjärjestelmään eteni Millogissa onnistuneesti käyttöönottoon. Päätös siirtyä SAP-järjestelmään liittyy Millogin kumppanuuteen Suomen puolustusvoimien kanssa. Millog eteni vahvasti Maavoimien modernisointihankkeissa. Raskaiden raketinheittimien ammunnanhallintajärjestelmän päivitys eteni suunnitelmien mukaisesti, ja päivitykset valmistuvat vuoden 2014 alkupuolella. Hankkeen myötä Millog vahvistaa osaamistaan ja luo kyvyn kyseisen järjestelmän kunnossapitoon, mikä myös on kotimaassa tehtävän päivityksen keskeinen tarkoitus. Millog Millog toimii Puolustusvoimien strategisena kumppanina ja tuottaa maavoimien puolustusmateriaalin elinkaaren tukipalveluita. Tehtäviin kuuluvat ajoneuvo- ja panssarikaluston, ase- ja elektroniikkajärjestelmien kunnossapito- ja materiaalipalvelut sekä järjestelmiin liittyvät modifikaatiot ja asennukset. Millog Oy toimii maavoimien asiantuntijana osallistumalla maavoimien materiaalihankkeisiin. Henkilöstö 726 Liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta 19 % Henkilöstön osuus konsernin henkilökunnasta 20 % Millog osallistui vuosina 2011 ja 2012 Maavoimien johtamaan selvitykseen maavoimien materiaalin kunnossapidosta sekä materiaalin varastoinnista. Vuonna 2012 Puolustusvoimat käynnisti selvitystyön, jossa kartoitettiin Maavoimien materiaalin kunnossa pitämiseksi kahta vaihtoehtoa, oman toiminnan mallia ja laajempaan kumppanuuteen perustuvaa mallia. Millog osallistui selvitykseen vastaten laajemman kumppanuuden mallin suunnittelusta. Yritysjärjestelyt kilpailukyvyn vahvistajana Vuoden 2012 alussa saatettiin loppuun yritysjärjestely, jossa Millog Oy hankki omistukseensa Oricopa Oy:stä ja Insta DefSec Oy:n integrointiliiketoiminnasta koostuvan yrityksen. Uusi yritys toimii Oricopa Oy:n nimellä ja on Millogin kokonaan omistama tytäryhtiö. Yritysjärjestelyn avulla vahvistetaan suomalaisen puolustusvälineteollisuuden kilpailukykyä kiristyvässä kilpailutilanteessa. Emoyhtiö Millog Oy keskittyy strategisen kumppanuussopimuksen toteutukseen ja Oricopa integrointi- ja modernisointihankkeisiin

12 Land Aviation Systems Millog Nammo Nammo merkittävä ja kansainvälinen Kuvat: Nammo Nammon kilpailuetuja ovat laaja tuotevalikoima ja tuotteiden erikoisteknologia. Nammon erikoisalaa ovat ampumatarvikkeiden ja olalta laukaistavien ohjusten, rakettimoottoreiden sekä ympäristöystävällisten demilitarisointipalvelujen tuottaminen ja kehittäminen. Kansainvälisesti toimiva Nammokonserni on Patrian ja Norjan valtion yhteisomistuksessa tasaosuuksin. Nammo kehittää ja tuottaa korkean teknologian ampumatarvikkeita sekä sotilasettä siviilikäyttöön. Näiden lisäksi keskeisiä tuotteita ovat olalta laukaistavat asejärjestelmät sekä rakettimoottorit sotilas- ja avaruussovelluksiin. Nammo on Euroopan johtava ympäristövastuullisten demilitarisointipalvelujen tuottaja. Konserni on vahva toimija kansainvälisillä markkinoilla, ja sen liikevaihdosta noin 70 prosenttia tulee Pohjoismaiden ulkopuolelta. Vuonna 2012 Patrian osuus Nammon liikevaihdosta oli 221,9 miljoonaa euroa, ja sen kannattavuus oli jälleen hyvä. Nammon kilpailuetuja ovat laaja tuotevalikoima ja tuotteiden erikoisteknologia. Konsernin vahvuutena on sen toiminta useilla tuotesegmenteillä ja laajasti eri maantieteellisillä markkinoilla, joista Pohjoismaiden lisäksi keskeisimmät ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Tuotevalikoiman laajuus ja asiakkaiden suuri määrä tasoittavat kumpikin maailmantalouden suhdannevaihteluiden vaikutuksia liiketoimintaan. Useimpia Nammon ampumatarvikkeita voidaan lisäksi käyttää monissa eri maiden nykyisin sotilaskäytössä olevissa asejärjestelmissä. Nammon viiden eri liiketoiminnan painopisteet voivat vaihdella vuosittain markkinoiden kehityksen mukaan ja samalla siten kompensoida toisiaan. Nammo-konserni tavoittelee kasvua nykyisillä markkina- alueillaan sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Nammo AS julkaisee oman vuosikertomuksensa, joka löytyy osoitteesta Nammo Nammo AS keskittyy ammus- ja ohjustuotteiden sekä ympäristöystävällisten demilitarisointipalvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen. Nammolla on tytäryhtiöitä Suomessa, Saksassa, Norjassa, Ruotsissa, Sveitsissä, USA:ssa ja Kanadassa. Patria ja Norjan valtio omistavat tasaosuudet Nammosta. Liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta 30 % Henkilöstön osuus konsernin henkilökunnasta 27 % 22 23

13 Henkilöstö Henkilöstö Keijo Nyström, projektipäällikkö Kokemusta ja ammattitaitoa Kuvat: pentti hokkanen ja matti immonen Patrialaiset ovat aktiivisesti mukana kehittämässä yhtiön palveluita ja tuotteita. Työ tarjoaa ainutlaatuisia ja haasteellisia tehtäviä mielenkiintoisten teknologioiden parissa ja mahdollisuuden kehittyä huippuasiantuntijaksi omalla alallaan. Patrialaisena on mahdollisuus myös kasvaa useamman alan taitajaksi hankkimalla kokemusta eri liiketoiminnoissa. Systems, Tampere Toimin projektipäälikkönä Space-projekteissa. Tällä hetkellä teemme Remote Interface Unitia Solar Orbiter (RIU) -satelliittiin, jonka tehtävänä on tutkia tarkemmin auringon toimintaa. Työhöni kuuluu muun muassa asiakastapaamisia, sisäisten palaverien pitämistä ja raportointia sekä henkilöjohtamista. Spacen toiminta on projektityöskentelyä, joka on hyvin kontrolloitua Euroopan avaruusjärjestö ESA:n toimesta. Kuvaavaa suunnittelulle ovat pitkälle viedyt analyysit, joilla pyritään varmistamaan laitteiden toiminta vaatimusten mukaisesti ääriolosuhteissa. Patrialla on parinkymmenen vuoden kokemus alueelta, ja keskeisenä vahvuutena ovat muun muassa Remote Interface Unit -laitteiden suunnittelu ja valmistus. Luonteenomaista näille laitteille on yksilöllisyys johtuen eri satelliittien muuttuvista ohjaus- ja telemetriatarpeista. Ilkka Pietiläinen, lennonopettaja Patria Pilot Training, Malmi Juha Tylli, yksikön päällikkö Patria Helicopters, Utti Lentäminen on keskeinen osa lennonopettajan ammattiani. Kokonaisuudessaan opetustyö pitää sisällään paljon erilaisia tehtäviä. Etenkin kurssien alkuvaiheessa merkittävä painopiste on teoriassa, jota opetan luokkahuoneessa. Osa lennonopetuksesta tapahtuu simulaattorin äärellä. Erilaiset työympäristöt ja työtehtävät tuovat päiviin mukavaa vaihtelua. Myös vuodenajoilla on vaikutuksensa työpäivien sisältöön, sillä kesällä lennetään huomattavasti enemmän. Ammatin mukavin puoli on työn tuloksen näkeminen, kun oppilaat edistyvät. Olen työskennellyt Patrialla vuodesta 1979 lähtien. Tähän aikaan on mahtunut useita asiakkaita, yhteistyökumppaneita, kulttuureja sekä lukuisia lentokonetyyppejä ja -rakenteita. Muutos on ollut aina minulle osa haastetta. Näissä kaikissa on yhteisenä nimittäjänä ollut työyhteisöjen patrialainen henki sekä yhdessä yrittäminen ja onnistuminen. Nykyinen tehtäväni on Patrian helikopterihuollossa Utissa. On ollut hienoa olla alusta pitäen mukana sen toiminnassa: ensin huoltohallin suunnittelussa sekä rakennuttamisessa ja sitten toiminnan käynnistämisessä. Hyvän asiakassuhteen ja yhteistyökumppanien ansiosta toiminta on hyvällä perustalla. Erittäin tärkeä rooli onnistumisessa on yhteistyökykyisellä ja ammattitaitoisella huolto-organisaatiollamme. Puolustusvoimien palveluntuottajana tiedostamme työmme tärkeyden ja jatkuvan toiminnan kehittämisen. Sirpa Korhonen, laminoitsija Aerostructures, Halli Harri Hirvi, huolto-osaston työnjohtaja Land Services, Hämeenlinna Olen työskennellyt Patriassa Aerostructuresyksikön palveluksessa vuodesta Työnkuvaani on kuulunut erilaisia tehtäviä lentokonerakenteiden valmistuksessa muun muassa laminoitsijana sekä kokoonpanossa ja nykyisin röntgentarkastajan avustajana. Olen ollut myös mukana valmistamassa A380-lentokoneen spoilereita. Erilaiset projektit ovat tuoneet työn sisältöön uusia tehtäviä ja mielenkiintoista vaihtelua. Työtä tehdään monien eri ihmisten kanssa. Koulutukseltani olen tekstiiliartenomi. Myös tässä työssä käden taidot ja näppäryys ovat tärkeitä. Työskentelen elinkaaritukipalveluja tuottavan huolto-osaston työnjohtajana. Työ on monipuolista, eikä kahta samanlaista päivää ole. Ohjaan verstaan huoltotiimien toimintaa verstaspäällikön tai hänen sijaisensa ohjeiden mukaisesti. Jaan annetut työsuoritteet tiimille ja koordinoin sekä priorisoin työtehtävät annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Vastaan tuotteiden vastaanotoista ja luovutuksista sekä niihin liittyvistä kirjauksista. Huolehdin osaltani työsuojelunäkökohtien toteutumisesta päivittäisessä työssä. Tehtäviini kuuluu työn suunnittelua sekä raportointia, ja osallistun itse tarvittaessa asentajaresurssina tiimin toimintaan. Käyn myös huoltokomennuksilla. Parhaita puolia työssäni ovat mielenkiintoiset tuotteet ja hyvät työkaverit. Lukuisat huoltokomennukset muun muassa kriisialueilla ovat olleet mielenkiintoisia. Työn kannalta tärkeitä ovat muun muassa sosiaaliset taidot. Lisäksi on tunnettava hyvin tuotteet ja se miten niitä käytetään. Osaamista pitää välillä päivittääkin. Siksi tein tekniikan erikoisammattitutkinnon Hämeen ammattikorkeakoulussa viime vuonna

14 Riskienhallinta ja sisäinen valvonta Riskienhallinta ja sisäinen valvonta Riskienhallinta ja sisäinen valvonta Patriassa riskienhallinta ja sisäinen valvonta ovat riskeihin liittyvää koordinoitua konsernin toiminnan ohjausta ja valvontaa. Tavoitteena on riittävässä määrin varmistaa strategiaan, toimintaan, raportointiin ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien tavoitteiden saavuttaminen. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta ovat tärkeä osa johtamisjärjestelmää. Niiden avulla johto voi hallita tehokkaasti epävarmuuteen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia sekä edistää omistaja-arvon muodostumista, säilymistä ja kehittämistä. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta auttavat varmistamaan, että toiminnalle ja kannattavuudelle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa eikä resursseihin kohdistu menetyksiä. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta auttavat myös varmistamaan raportoinnin asianmukaisuuden, toiminnan lain- ja vaatimustenmukaisuuden sekä välttämään Patrian maineen vahingoittumista. Patrialla on hallituksen hyväksymä riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan politiikka, jossa määritellään riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tehtävät, tavoitteet, osa-alueet sekä vastuut ja valtuudet. Pääasiallinen vastuu riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta on liiketoimintayksiköillä sekä tukitoiminnoilla, jotka toteuttavat jokapäiväistä valvontaa ja riskienhallintaa pääasiallisina keinoina vakiinnutetut prosessit sekä projektien hallintaan sisältyvät kontrollit. Patrian tukitoiminnot antavat riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa koskevaa ohjeistusta sekä toteuttavat seurantaa eri tasoilla. Sisäinen tarkastus ja tilintarkastaja, turvallisuus- ja laatuauditoijat sekä asiakkaat seuraavat ja arvioivat riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tehokkuutta. Hallitus valvoo ja ohjaa ylimpänä tahona riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa; hallituksen tarkastusvaliokunta seuraa riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tehokkuutta. Toimitusjohtaja vastaa konsernin riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan asianmukaisesta toiminnasta ja seurannasta. Patriassa toimii riskienhallinnan ohjausryhmä, joka tukee konsernin ja liiketoimintojen johtoa riskienhallintaprosessin suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa. Riskit luokitellaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin, joita voivat aiheuttaa ulkoiset olosuhteet ja tapahtumat sekä oma toiminta. Riskien tunnistaminen, arviointi ja hallintatoimenpiteiden suunnittelu ja seuranta ovat osa strategia- ja vuosisuunnitteluprosessia sekä liiketoimintojen ja tukitoimintojen päivittäistä toimintaa. Patrian liiketoiminnan luonteesta seuraa, että yksittäiset myyntisopimukset voivat olla suuria suhteessa konsernin vuotuiseen liikevaihtoon. Ne voivat sisältää tuotekehitystä, laajaa alihankintaa ja yhteistyötä muiden osapuolten kanssa sekä johtaa usean vuoden aikana tapahtuviin toimituksiin. Lisäksi toimitussisältö ja yhteistyökumppanien kanssa toteutettavan teollisen yhteistyön muoto voivat olla monimutkaisia. Tällaisiin sopimuksiin ja hankkeisiin liittyvät riskit ja epävarmuudet ovat tyypillisesti moninaisia ja merkittäviä, mikä edellyttää huolellista arviointia ja hallintaa. Patrian liiketoiminnat ja tukitoiminnot raportoivat merkittävimmät riskinsä ja niiden hallintatoimenpiteet konsernijohdolle kaksi kertaa vuodessa. Uudet merkittävät riskit raportoidaan konsernijohdolle viipymättä, kun ne on tunnistettu. Konsernin merkittävimmät riskit ja niiden hallintatoimenpiteet raportoidaan Patrian hallitukselle ja sen tarkastusvaliokunnalle. Patrialla on voimassa asianmukainen vakuutusturva, jonka määrittämisessä, järjestämisessä ja hallinnoinnissa avustaa toimialallaan merkittävä vakuutusmeklariyhteisö. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta auttavat varmistamaan, että toiminnalle ja kannattavuudelle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa eikä resursseihin kohdistu menetyksiä

15 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Kuva: patria Sovellettavat säännökset Patria-konsernin hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja muuta konsernin toimintaan vaikuttavaa lainsäädäntöä. Lisäksi noudatetaan muita valtioenemmistöisiin yhtiöihin soveltuvia hyvää hallinnointi tapaa koskevia ohjeita ja suosituksia. Patriakonsernin osakkeenomistajat eli Suomen valtio ja European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V. ovat tehneet lisäksi osakassopimuksen, joka sisältää konsernin hallintoon vaikuttavia määräyksiä. Konsernin rakenne ja hallintajärjestelmä Organisaatio jakaantuu toiminnallisesti liiketoimintoihin. Jako liiketoimintoihin ei vastaa täysin konsernin juridista rakennetta. Patria-konsernin juridisen pääosan muodostavat emoyhtiö Patria Oyj ja sen omistamat tytäryhtiöt. Kokonaan omistettujen tytäryhtiöiden lisäksi Patria-konserni omistaa Millog Oy:stä 55 ja NAMMO AS:stä 50 prosenttia tasaosuuksin Norjan valtion kanssa. Konsernin hallinnosta ja toiminnasta vastaavat Patria Oyj:n lakisääteiset toimielimet eli yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Konsernin operatiivista toimintaa ohjaa toimitusjohtajan apuna konsernin johtokunta. Liiketoiminnoilla on tämän lisäksi omat johtoryhmänsä. Muiden kokonaan omistettujen konserniyhtiöiden kuin emoyhtiön lakisääteiset hallitukset hoitavat ainoastaan lainsäädännöstä johtuvat vähimmäistehtävät. Patria Oyj:n neuvottelukunta on yhtiön hallitukselle neuvoa-antava toimielin, jolla ei ole lakisääteisiä tehtäviä. Neuvottelukunta Yhtiöjärjestyksen mukaan Patria Oyj:ssä on yhtiökokouksen asettama neuvottelukunta. Patria Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen tulee kuulla neuvottelukuntaa asioissa, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista, laajentamista tai yhtiön organisaation olennaista muuttamista, tai joilla muutoin on suuri merkitys yhtiön toimialalle kotimaassa tai kansainvälisesti. Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään kymmenen muuta jäsentä. Tilikaudella neuvottelukuntaan kuului yhteensä 11 jäsentä. Neuvottelukunta on kokoontunut pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa. Vuonna 2012 emoyhtiön neuvottelukunnalla oli neljä kokousta. Neuvottelukunnan jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin keskimäärin 91 prosenttisesti. Hallituksen kokoonpano ja VALintamenettely Patria Oyj:n hallitukseen kuuluu voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kolme ja enintään seitsemän muuta jäsentä. Tilikauden aikana hallitukseen on kuulunut kuusi jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet ja päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan niin, että toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus kokoontuu normaalisti vähintään kahdeksan kertaa vuodessa. Vuonna 2012 emoyhtiön hallituksella oli yksitoista kokousta. Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin keskimäärin 98 prosenttisesti. Hallituksen päätehtävät ja työnjako Hallitus vastaa Patria-konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen sekä yhtiökokouksen mahdollisesti antamien ohjeiden mukaisesti. Lakisääteisten tehtävien lisäksi hallituksen päätehtävänä on konsernin strategisista linjauksista päättäminen sekä konsernin eri liiketoimintojen valvonta ja ohjaaminen sen varmistamiseksi, että konserni toimii sen toimintaan vaikuttavia säädöksiä noudattaen ja liiketaloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla sekä tuottaa lisäarvoa omistajilleen. Niin ikään hallitus päättää konsernin keskeisistä toimintaperiaatteista sekä hyväksyy vuosittain konsernin taloudelliset ja operatiiviset tavoitteet sekä tilinpäätöksen ja tarvittaessa osavuosikatsaukset. Hallitus myös päättää merkittävistä investoinneista ja vahvistaa konsernin eettiset arvot ja toimintatavat sekä seuraa niiden toteutumista. Lisäksi hallitus vahvistaa konsernin pääpiirteisen organisaatio- ja toimintarakenteen sekä määrittelee yhtiön osinkopolitiikan. Hallitus on nimittänyt sitä avustamaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu kolme jäsentä. Se valmistelee konsernin ja sen johdon palkkausrakenteita sekä palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiä, samoin kuin hyväksyy tärkeimmät johtajanimitykset. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu niin ikään kolme jäsentä, ja se seuraa sekä valvoo muun ohessa konsernin sisäisen valvonnan toteutumista, riskienhallintaa sekä taloudellista raportointia ja tilinpäätöksen laadintaa. Muilta osin hallituksen keskuudessa ei ole sovittu erityisestä työnjaosta. Yhtiön toimitusjohtaja ja konsernin johto Patria Oyj:n toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa yhtiön ja Patria-konsernin liiketoimintaa sekä hallintoa osakeyhtiölain säännösten sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. toimitusjohtajan apuna konsernin johtamisessa toimii konsernin johtokunta, joka kokoontuu kuukausittain. Tämän lisäksi konsernin johto kokoontuu myös muissa, johtamisen kannalta tarkoituksenmukaisiksi katsotuissa kokoonpanoissa. Palkitseminen Johdon palkitsemisjärjestelmää koskevat tiedot ovat saatavilla yhtiön tilinpäätöksen liitetiedoista kohdasta 7. Valvontajärjestelmä Osakeyhtiölain mukaisesti hallituksen on huolehdittava siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Toimitusjohtajan on vuorostaan huolehdittava siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Konsernin johto vastaa siitä, että konsernin jokapäiväisessä toiminnassa noudatetaan soveltuvaa lainsäädäntöä ja yhtiön hallituksen päätöksiä ja että konsernin riskienhallinta on järjestetty asianmukaisella tavalla. Konsernin jakaantuminen liiketoimintoihin tehostaa ja selkeyttää johtamista sekä parantaa tehokkaan valvonnan järjestämistä. Konsernin taloudellista valvontaa varten on olemassa operatiivinen raportointijärjestelmä, jonka mukaisesti tuotetaan kuukausittain monipuolista tietoa konsernin taloudellisesta tilasta ja sen kehittymisestä. Investointeja koskeva päätöksentekojärjestys on konsernissa selkeästi määritelty. Yhtiön tilintarkastajat raportoivat tarkastushavainnoistaan asianomaisille liiketoiminnoille ja konsernin taloushallintoon sekä myös hallitukselle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle vähintään kerran vuodessa. Tilintarkastajat antavat myös yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen

16 hallitus neuvottelukunta Hallitus Neuvottelukunta Kuvat: Pentti Hokkanen Hallitus vastaa Patria-konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen sekä yhtiökokouksen mahdollisesti antamien ohjeiden mukaisesti. Sen päätehtäviä ovat konsernin strategisista linjauksista päättäminen sekä liiketoimintojen ohjaus ja valvonta. Hallitus kokoontui tilikauden 2012 aikana yksitoista kertaa. Patria Oyj:ssä on yhtiökokouksen vuosittain asettama neuvottelu kunta, johon kuuluu henkilöstön edustajien lisäksi eduskunnan nimeämät edustajat sekä Puolustusvoimien edustaja. Hallitus kuulee neuvottelukuntaa muun muassa asioissa, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista tai yhtiön organisaation olennaista muuttamista, tai joilla muutoin on suuri merkitys yhtiön toimialalle kotimaassa tai kansainvälisesti. Neuvottelukunnalla ei ole lakisääteisiä tehtäviä. Siihen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään kymmenen muuta jäsentä. Tilikaudella 2012 neuvottelukuntaan kuului yksitoista jäsentä. Neuvottelukunta kokoontuu pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa. Hallitus vastaa Patriakonsernin hallinnosta sekä toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja kuulee tarvittaessa neuvottelukuntaa. Christer Granskog Puheenjohtaja Diplomi-insinööri Hallituksen jäsen vuodesta 2010 Kirsi Komi Varapuheenjohtaja Oikeustieteen kandidaatti Hallituksen jäsen vuodesta 2011 Peter Härtle Vice President Controlling & Finance Support Cassidian, EADS Hallituksen jäsen vuodesta 2012 Neuvottelukunta Kari Rimpi Kenraaliluutnantti evp Hallituksen jäsen vuodesta 2012 Arto Honkaniemi Finanssineuvos Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto Hallituksen jäsen vuodesta 2009 Jussi Itävuori Senior Partner, RJI Partners Limited Hallituksen jäsen vuodesta 2003 Raimo Vistbacka Puheenjohtaja Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Jäsen vuodesta 2012 Thomas Blomqvist Varapuheenjohtaja Kansanedustaja Jäsen vuodesta 2012 Jari Grönlund Laatuteknikko, Patria Jäsen vuodesta 2011 Ilkka Jokioja Laboratoriopäällikkö, Patria Jäsen vuodesta 2012 Jussi Karimäki Laiteasentaja, Patria Jäsen vuodesta 2009 Juha Kuusi Järjestelmäasiantuntija, Patria Jäsen vuodesta 2011 Seppo Kääriäinen Kansanedustaja Jäsen vuodesta 2012 Petri Peltonen Osastopäällikkö, elinkeino- ja innovaatio-osasto Työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen vuodesta 2012 Tuula Peltonen Kansanedustaja Jäsen vuodesta 2012 Juha Rannikko Vara-amiraali, Pääesikunnan päällikkö Jäsen vuodesta 2011 Kari Tolvanen Kansanedustaja Jäsen vuodesta

17 Konsernin johto Konsernin johto Kuva: Pentti Hokkanen Patria-konsernin toimitusjohtajan apuna konsernin johtamisessa toimii konsernin johtokunta, joka kokoontuu kuukausittain. Toiminnan läpinäkyvyys ja vastuullinen toiminta ovat osa johtamisjärjestelmää ja perustana toiminnan strategisessa suunnittelussa alusta saakka. Heikki Allonen, s Toimitusjohtaja Diplomi-insinööri Patrian palveluksessa vuodesta 2008 Lassi Matikainen, s johtaja, Aviation Diplomi-insinööri Patrian palveluksessa vuodesta 2008 Jukka Holkeri, s Markkinointijohtaja, toimitusjohtajan sijainen Diplomi-insinööri Patrian palveluksessa vuodesta 1988 Pasi Niinikoski, s johtaja, Systems Tekniikan tohtori Patrian palveluksessa vuodesta 2006 Ville Jaakonsalo, s Hallintojohtaja Oikeustieteen kandidaatti, MBA Patrian palveluksessa vuodesta 2010 Seppo Seppälä, s johtaja, Land Systems, Land Services Diplomi-insinööri Patrian palveluksessa vuodesta 2000 Markku Lakomaa, s Yrityssuunnittelujohtaja Diplomi-insinööri Patrian palveluksessa vuodesta 1974 Jäi eläkkeelle vuoden 2012 lopussa. Sirpa-Helena Sormunen, s Lakiasiainjohtaja, Chief Compliance Officer OTK, varatuomari Patrian palveluksessa vuodesta

18 Toimipisteet Toimipisteet Patria kotimaassa ja kansainvälisesti Vuosi 2013 tulee heikentyneistä näkymistä huolimatta olemaan Patrialle kasvun vuosi ja samalla odotamme luonnollisesti, että Patrian vientituotevalikoimaan sopivia hankkeita lähtee liikkeelle tärkeillä kansainvälisillä markkinoillamme. Patria maailmalla: Suomi, Ruotsi, Norja, Viro, Puola, Slovenia, Kroatia, Egypti, Yhdysvallat, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat, Saudi-Arabia, Etelä-Afrikka 1 Hallinto Aviation Systems Land Services Land Systems Aerostructures Millog Nammo 1. Tervola 2. Kauhava 3. Lapua 4. Vihtavuori 5. Lievestuore 6. Tikkakoski 7. Jäminkipohja 8. Halli 9. Lyly 10. Orivesi 11. Linnavuori 12. Tampere 13. Sastamala 14. Parolannummi 15. Hämeenlinna 16. Utti 17. Riihimäki 18. Malmi 19. Espoo 20. Helsinki Kuva: matti immonen 35

19 Kaivokatu 10 A, Helsinki 36

PATRIA VUOSIKA TS AUS 2 013 Vuosikatsaus 2013

PATRIA VUOSIKA TS AUS 2 013 Vuosikatsaus 2013 Vuosikatsaus 2013 Sisällys Konserni lyhyesti 4 Avainluvut 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö 10 Liiketoimintojen tapahtumat 12 Aviation 14 Land 16 Systems 18 Millog 20 Nammo 22 Vastuullisuus

Lisätiedot

884,0 63,3 0,70. Liikevaihto EBITDA. Osinko/osake* ) miljoonaa euroa. miljoonaa euroa. euroa VUOSIKERTOMUS 2013

884,0 63,3 0,70. Liikevaihto EBITDA. Osinko/osake* ) miljoonaa euroa. miljoonaa euroa. euroa VUOSIKERTOMUS 2013 Vuosikertomus 2013 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 LIIKETOIMINTA 3 PKC lyhyesti 4 PKC sijoituskohteena 6 Strategiset linjaukset 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 PKC 45 vuotta 13 Liiketoiminta-alueet 23 Yritysvastuu

Lisätiedot

kilpailukykyä strategisena kumppanina

kilpailukykyä strategisena kumppanina kilpailukykyä strategisena kumppanina Vuosikertomus 2012 incap Vuosikertomus 2012 sisällys konserni Liiketoiminta vastuullisuus hallinnointi Incap lyhyesti... 2 Vuosi 2012 lyhyesti... 3 toimitusjohtajan

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

Simpler, Smoother, Smarter

Simpler, Smoother, Smarter Vuosikertomus 2013 Simpler, Smoother, Smarter Sisältö Enfo Oyj Avainluvut 2013... 3 Konsernin strategia... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Enfo 50 vuotta... 8 Enfon vuosi 2013... 10 Liiketoiminnot...12

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2005. Digitalized services in true partnership

Vuosikatsaus 2005. Digitalized services in true partnership Vuosikatsaus 2005 Digitalized services in true partnership Sisältö TietoEnator vuonna 2005 2 Matti Lehti ja Pentti Heikkinen: Strategian määrätietoinen toteuttaminen jatkuu 4 Johtoajatukset ja strategia

Lisätiedot

vuosikertomus 2013 Muodin edelläkävijä

vuosikertomus 2013 Muodin edelläkävijä vuosikertomus 213 Muodin edelläkävijä stockmann kansainvälinen vähittäiskaupan moniosaaja Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Stockmann tarjoaa tavarataloissaan, Lindex-

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA

PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA VUOSIKATSAUS 2014 Sisältö Oras Invest lyhyesti... 1 MISSIO... 2 Oras Investin vuosi 2014... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 4 Oras Investin tarina... 6 VISIO... 8 Arvot...

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Edistämme... Vuosi 2014

Edistämme... Vuosi 2014 Edistämme... Vuosi 2014 jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta turvallisuutta Teleste, digitaalisuuden edistäjäu Teleste vuonna 2014 Liiketoiminta-alueet Vastuullisuus johto tehokkuutta SISÄLTÖ KONSERNI Teleste

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 14. Hallituksen toimintakertomus 16. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27. Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin 74

Toimitusjohtajan katsaus 14. Hallituksen toimintakertomus 16. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27. Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin 74 VUOSIKERTOMUS Larox 2008 Laroxin maailma 3 Toimitusjohtajan katsaus 14 Hallituksen toimintakertomus 16 Tilinpäätös Konsernitilinpäätös, IFRS 23 Konsernin tuloslaskelma, IFRS 23 Konsernin tase, IFRS 24

Lisätiedot

us m kerto 2012 si o Vu

us m kerto 2012 si o Vu Vuosikertomus 2012 Suominen Oyj vuosikertomus 2012 2 Suominen valmistaa kuitukankaita, kosteuspyyhkeitä ja pakkauksia, jotka helpottavat ihmisten arkielämää Sisällysluettelo Suominen lyhyesti... 3 Tulos

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

Sisältö. Simpler Smoother Smarter. Enfo Oyj. Tilinpäätöstiedot

Sisältö. Simpler Smoother Smarter. Enfo Oyj. Tilinpäätöstiedot Vuosikertomus 2012 Sisältö Enfo Oyj Avainluvut 2012... 3 Toimitusjohtajan katsaus...4 Enfon vuosi 2012... 6 Konsernin strategia... 8 Liiketoiminnot... 9 Henkilöstö...16 Yhteiskuntavastuu...19 Case Case

Lisätiedot

Building leaders of the digital world. Vuosikertomus 2009

Building leaders of the digital world. Vuosikertomus 2009 Building leaders of the digital world Vuosikertomus 2009 Tieto on tietotekniikka-, tuotekehitys- ja konsultointipalveluja tarjoava palveluyhtiö. Noin 16 000 asiantuntijaamme tekevät meistä yhden Pohjois-Euroopan

Lisätiedot

taloudelliset tavoitteet

taloudelliset tavoitteet Vuosikertomus 2012 > > > Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka Pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen LIIKEVAIHDON KASVU VELKAANTUMISASTE SIJOITETUN PÄÄOMAN

Lisätiedot

Lindströmin vastuuraportti

Lindströmin vastuuraportti VASTUURAPORTTI 2014 Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palveluntuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden

Lisätiedot

S U M O T ER IK S UO V 2007

S U M O T ER IK S UO V 2007 2007 VUOSIKERTOMUS Suunnittelu ja toteutus: Teksti: Martti Ojala, Mia Luostarinen, Trainers House Oyj Graafinen suunnittelu, kuvien käsittely ja muokkaus: Tarja Sartolahti, Trainers House Oyj, LIVE Helsinki

Lisätiedot

CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS 2013

CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS 2013 CENCORP OYJ CENCORP LYHYESTI SISÄLTÖ Sivu Cencorpin ydinliiketoimintaa ovat puhtaan teknologian sovelluksien kehittäminen, laser- ja automaatiolinjojen ja laitteiden valmistus ja elinkaarihallinta. Yhtiö

Lisätiedot

Luomme kasvuyrityksiä

Luomme kasvuyrityksiä Luomme kasvuyrityksiä Panostaja Oyj vuosikertomus 2010 Viisi johtotähteämme Missio Panostaja tukee aktiivisesti omistamiensa liiketoiminta-alueiden yrittäjiä kehittämään yhdessä omistettuja liiketoiminta-alueita

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan liiketoimintaa,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo 1 2011 lyhyesti 2 Avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Liiketoimintojen

Lisätiedot

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011 vuosikertomus 2011 ONE COMPONENTA 4 700 TYÖNTEKIJÄÄ HALUTUIN VALU- RATKAISUJEN TOIMITTAJA Sisällys 4 Toimintatapamme 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia 10 Liiketoimintamme 16 Vastuullisuus 20 Tuotannon

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus 2014

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus 2014 Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus 2014 Suomen Rahapaja -konserni on vastuullinen kumppani. Suomen Rahapajan vuosikertomus 2014 Sisällys Suomen Rahapajan vuosikertomus on kaksiosainen. Tässä kertomusosassa

Lisätiedot

SSH Communications Security. Vuosikertomus 2006

SSH Communications Security. Vuosikertomus 2006 SSH Communications Security Vuosikertomus 2006 YHTIÖKOKOUS SSH Communications Security Oyj:n yhtiökokous pidetään torstaina 29. maaliskuuta 2007 klo 15.00 alkaen Helsingissä, SSH Communications Security

Lisätiedot