Patria vuosikertomus 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Patria vuosikertomus 2012"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 Sisällys Patria on puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaripalvelujen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patrian omistavat Suomen valtio (73,2 %) ja European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V. (26,8 %). Arvot Tahdomme menestyä Toimimme asiakasläheisesti Onnistumme yhdessä Poimintoja vuodelta Avainluvut 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö Land 14 Aviation 16 Systems 18 Millog 20 Nammo 22 Henkilöstö 24 Hallinto 26 Riskienhallinta ja sisäinen valvonta 26 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 28 Hallitus ja neuvottelukunta 30 Konsernin johto 32 Toimipisteet 34 Patria Oyj:n vuosikertomus 2012 Päätoimittaja: Birgitta Selonen, Toimitus ja ulkoasu: Miltton Oy Paino: Newprint Oy Paperi: kansi Galerie Art Silk 200 g, sisäsivut Galerie Art Silk 150 g Palaute, lisätiedot ja tilaukset: Kannen kuvat: Puolustusvoimat, Nammo ja Patria 1

3 Poimintoja vuodelta 2012 Poimintoja vuodelta 2012 Poimintoja vuodelta 2012 Kuvat: Patria Patrian vuosi 2012 oli kannattavan kasvun ja vastuullisuuden vuosi. Tällä aukeamalla muutamia kiinnostavia poimintoja niin kotimaisista kuin kansain välisistäkin hankkeista vuoden varrelta. 1 1 Patria AMV -ajoneuvojen Ruotsin tilauksen tuotanto käynnistyi. Ajoneuvoa esiteltiin median edustajille Hämeenlinnassa. 2 Patria Pilot Training ja Finnair Flight Academy sopivat koulutusyhteistyöstä tavoitteenaan tarjota Multi-Crew Pilot Licence (MPL) -lentokoulutusta Airbus A320 -lentokoneita käyttäville lentoyhtiöille. Koulutusohjelma on nimeltään Multifly. 3 Suomeen on toimitettu 14 NH-90-helikopteria, joita Patria huoltaa Hallin ja Utin toimipisteissä. 4 Patria esitteli Pariisin Eurosatory -tapahtumassa uuden Nemo Plus -konseptin, johon kuuluu 120 mm Patria Nemo -kranaatinheitinjärjestelmän lisäksi toinen kauko-ohjattava asejärjestelmä (RWS) Kongsberg PROTECTOR Super Lite. 5 vastuullisuuden ja eettisen toiminnan jatkuva kehittäminen ja sen seuranta ovat Patriassa kaiken toiminnan perustana. Vastuullisen toiminnan periaatteet koottiin kesällä julkaistuun konsernin ensimmäiseen yhteiskuntavastuuraporttiin. 6 Hornet-hävittäjien päivityshankkeet etenivät suunnitelmien mukaan. Hornet-huoltojen toimitustäsmällisyys on saatu esimerkilliselle tasolle

4 Avainluvut Avainluvut Avainluvut Patrian vuosikertomus koostuu kolmesta erillisestä osiosta: varsinaisesta vuosikertomuksesta, talouskatsauksesta ja yhteiskuntavastuuraportista. Nämä osiot täydentävät toisiaan. Tähän on koottu tärkeimmät avainluvut. Talouskatsaus ja yhteiskuntavastuuraportti löytyvät kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilta osoitteesta Liikevaihto 534,6 539,5 564,3 618,4 milj. EUR milj. EUR 736,1 Liikevoitto 60,3 87,0 milj. EUR Tilauskanta 1 192, , , ,5 milj. EUR milj. EUR 1 229,9 Heikki Allonen, Patrian toimitusjohtaja Patrialle 2012 oli vakaan ja kannattavan kasvun sekä vastuullisen toiminnan vuosi. Yhtiön liike vaihto kasvoi 19 prosent tia, ja kannattavuus parani selvästi. Vaikka toimintavuosi oli varsin hyvä, oli tilauskannan kehitys hidasta, mikä kuvaa markkinoiden tilannetta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Tuotteet ja palvelut Patria on kansainvälisesti toimiva puolustus-, turvallisuus- ja ilmailuteollisuuskonserni, joka toimittaa omaan erityisosaamiseensa ja kumppanuuksiin perustuvia, kilpailukykyisiä ratkaisuja asiakkailleen. Liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta Land 26 % Panssaroituja pyöräajoneuvoja ja kranaatinheitinjärjestelmiä sekä niiden elinkaaren tukipalveluja. 8,9 20,0 10,5 Aviation 15 % Henkilöstö keskimäärin Koulutuksen rakenne Patria-konsernissa % Lentokoneiden ja helikoptereiden elinkaaren tukipalvelut sekä lentäjäkoulutus. Lentokone- ja avaruusrakenteiden suunnittelu ja valmistus. Omavaraisuusaste % 47,7 43,5 42,2 43,5 40,0 Investoinnit ilman yritysostoja 29,7 28,3 24,1 16,0 milj. EUR 25,8 Liikevaihto 736,1 milj. EUR Systems 10 % Kriittistä infrastruktuuria tukevat sovellukset ja niiden ylläpito Viennin osuus liikevaihdosta % Muita konsernin avainlukuja Uudet tilaukset, (milj. EUR) ,3 432,4 Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja poistoja, (milj. EUR) Liikevoitto 87,0 milj. EUR 48,7 46,6 31,9 81,7 108,2 Tulos ennen veroja, (milj. EUR) 2,3 17,0 7,2 57,6 84,6 Nettovelkaantumisaste, (%) 55,1 40,8 7,0 4,2 7,8 Oman pääoman tuotto, (%) 0,4 5,8 1,7 17,7 23,1 Sijoitetun pääoman tuotto, (%) 3,1 6,4 3,2 16,5 21, Tekninen Kaupallinen Muu Sidosryhmäkohtaiset pääomavirrat (milj. EUR) Asiakkaat Myynti 571,8 624,7 745,3 Toimittajat Tavarat, materiaalit, palvelut 384,0 338,2 411,0 myynti menot=lisäarvo Henkilöstö Palkat ja palkkiot 190,8 203,4 224,7 Julkinen sektori Verot 3,7 6,5 6,1 Yleishyödylliset tahot Tuet ja lahjoitukset 0,0 0,1 0,0 Osakkeenomistajat Osingot 0,0 0,0 10,3 Rahoittajat Rahoituskulut 4,4 4,0 3,7 Investoinnit 17,0 28,9 31,4 Ammus- ja ohjustuotteita. Patria omistaa 50 prosenttia. Millog 19 % Maavoimien kunnossapito Suomen puolustusvoimille. Patria omistaa 55 prosenttia. Nammo 30 % 6 7

5 Toimitusjohtajan katsaus Kannattavan kasvun ja vastuullisen toiminnan vuosi Kuva: Arto Wiikari Patrialle vuosi 2012 oli kasvun aikaa. Yhtiön liikevaihto kasvoi 19 prosenttia, ja kannattavuus parani selvästi. Toiminnan kehitys oli vakaata, sillä aiempien vuosien aikana kertynyt tilauskanta loi vankan perustan myös menneelle vuodelle. Samalla kuitenkin merkittävät muutokset puolustusteollisuusmarkkinoilla ja erityisesti omilla kotimarkkinoillamme Suomessa ovat muuttaneet tulevaisuuden näkymiämme olennaisesti varovaisemmiksi. Patrian myönteiseen kehitykseen vaikuttivat muiden muassa Patria AMV ajoneuvojen Ruotsin tilausten tuotannon käynnistyminen, Millog Oy:n positiivinen kehitys yritysostoineen ja suunnitellusti edenneet muut hankkeet, kuten Suomen Puolustusvoimien AMOS-kranaatinheitinhanke, Kroatian ja Puolan ajoneuvohankkeet, Merivoimien Rauma-luokan ohjusveneiden peruskorjaus, Ilmavoimien Hornet-hävittäjien MLU2-järjestelmäpäivitykset ja Hawk Mk66-koneiden ohjaamo- ja avioniikkapäivitykset. Myös 50 prosenttisesti omistamamme Nammo AS:n toiminta kehittyi hyvin jälleen kerran. Slovenian Puolustusministeriön kanssa tehty sopimus vuonna 2006 allekirjoitetun toimitusprojektin päättämisestä oli Patrialle tärkeä. Sopimuksen seurauksena toimitusten jatkamiseen liittyvät merkittävät riskit poistuivat, ja samalla muutettiin ajoneuvojen lopullinen toimitusmäärä vastaamaan tuolloista toteutunutta tilannetta. Yhteensä asiakkaalle oli luovutettu 30 ajoneuvoa asejärjestelmineen. Toimitussopimuksen päättyessä myös siihen liittyvä vastakauppasopimus sovittiin loppuunsaatetuksi. Sopimuksella ei ollut merkittävää taloudellista vaikutusta vuoden 2012 tilinpäätökseen. Muita tilivuoden huomionarvoisia tapahtumia oli vuoden alussa Patrian ja Volvo Groupin allekirjoittama yhteistyösopimus liittyen elinkaaren tukipalveluihin, joita yhtiöt tarjoavat yhdessä Ruotsin puolustusvoimille sen mahdollisissa tulevissa tarjouskyselyissä. Patria Pilot Training ja Finnair Flight Academy sopivat koulutusyhteistyöstä, jonka tavoitteena on myydä Multi-Crew Pilot Licence eli MPLlentokoulutusta Airbus A320 -lentokoneita käyttäville lentoyhtiöille. Kesäkuussa Patria ja kroatialainen konserni ÐURO ÐAKOVIĆ Holding d.d. allekirjoittivat puite sopimuksen, joka vahvistaa yhteisiä pyrkimyksiä myydä Patria AMV -ajoneuvoja tapauskohtaisesti valittaviin kolmansiin maihin. Aivan tilikauden lopussa käynnistyivät Arabiemiirikuntien Liiton Nemo Navy -toimitukset. Keväällä 2012 käytiin Land Systems ja Land Services -liiketoiminnoissa toiminnan kehittämiseen ja uudelleenorganisointiin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluiden tuloksena Sastamalan ja Vihtavuoren toimipisteiden toiminnot, lukuun ottamatta raskaiden ampumatarvikkeiden tuotantoa Sastamalassa, liitettiin osaksi Tampereen ja Hämeenlinnan yksiköitä. Myös Millogin tytäryhtiössä Oricopa Oy:ssä käytiin yhteistoimintaneuvottelut toiminnan uudelleenjärjestelyiden vuoksi. Patriassa on käynnistetty toiminnan tehos tamiseen tähtäävä hanke, jonka johdosta muun muassa eräiden yksiköiden johtoa on organisoitu uudelleen. Edelleen on kehitetty uusia mittareita, joilla toiminnan tehokkuuden kehitystä mitataan tulevina vuosina kilpailun kiristyessä. Eräisiin Patrian vientihankkeisiin liittyvät esitutkinta- ja oikeusprosessit etenivät keskenään eri tahtiin. Egyptin hankkeen käsittely ei juuri edennyt, vaan sitä käsitellään hovioikeudessa vuonna Slovenian hanketta koskeva syyteharkinta, joka perustuu Keskusrikospoliisin vuonna 2007 aloittamaan esitutkintaan, valmistui joulukuussa. Tavoitteena on kasvun jatkuminen ja Patrian vientituotevalikoimaan sopivien hankkeiden käyntiinlähtö tärkeillä kansainvälisillä markkinoilla. Valtionsyyttäjä teki sekä syyttämis- että syyttämättäjättämispäätöksiä. Kaikki syytteen saaneet ovat kiistäneet syyllisyytensä. Patrian kannalta on myönteistä, että yli viisi vuotta kestäneet esitutkinta ja syyteharkinta on saatu päätökseen ja että oikeuskäsittely pääsee alkamaan. Kroatian hanketta koskeva esitutkinta on yhtiön tietojen mukaan kesken, mutta loppuvaiheessa. Tilikaudella 2012 yritysvastuutoimintaa ja organisaatiota on kehitetty, ohjeistusta tarkennettu ja otettu käyttöön uusia menetelmiä epäeettisen toiminnan ehkäisyyn. Läpinäkyvää ja avointa toimintaa Vastuullisuus ja toiminnan läpinäkyvyys ovat osa patrialaisten jokapäiväistä työtä. Niiden kehittämiseksi on tehty paljon vuosien kuluessa. Vuonna 2012 Patria julkaisi ensimmäisen konsernin yhteiskuntavastuuraportin. Se tehtiin Suomen valtion omistajapolitiikkaa koskevien valtioneuvoston linjausten mukaisesti. Puolustustarvikkeiden vientiä ja kauttakuljetusta säätelevät sekä kansainväliset että kansalliset lait ja sopimukset, joita Patria noudattaa kaikessa toiminnassaan. Osallistumme lisäksi aktiivisesti muun muassa YK:n pyrkimyksiin luoda maailmanlaajuiset säännöt koskien puolustusvälineiden vientiä, tuontia ja kauttakuljetuksia. Yhtiön tavoitteena on pitkäjänteinen kannattava liiketoiminta, joka huomioi ihmisiin, yhteiskuntaan, talouteen ja ympäristöön liittyvät asiat, joita myös raportoidaan systemaattisesti luotujen yhteismitallisten mittareiden pohjalta. Patriassa otettiin aiempien palautekanavien lisäksi käyttöön uusi, sisäinen ja anonyymi, koko henkilöstön raportointikanava, joka antaa mahdollisuuden puuttua epäiltyihin väärinkäytöksiin. Toimimalla avoimesti, antamalla rakentavaa palautetta ja tarvittaessa puuttumalla epäiltyihin väärinkäytöksiin kehitämme työympäristöämme ja varmistamme toiminnan tulevaisuutta ja jatkuvuutta. Me Patrian johdossa olemme motivoituneita ja sitoutuneita kehittämään eettistä tapaa toimia. Katse tulevaan Vuoden aikana Suomessa julkistettu Puolustusvoimauudistus vaikuttaa voimakkaasti puolustusvoimien toimintaan ja hankintoihin seuraavien vuosien aikana. Suomen puolustuksen tulevaisuuden pitkän tähtäimen rahoituskehyksen toivotaan selkiävän mahdollisimman nopeasti. Joulukuussa julkaistu turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko ei tuonut merkittäviä uusia avauksia aiempiin linjauksiin. Vaikka toimintavuosi oli varsin hyvä, oli tilauskannan kehitys edelleen hidasta, mikä kuvaa markkinoiden tilannetta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Puolustusalan leikkaukset ja puolustushankintoihin liittyvän lainsäädännön muutokset tiukentavat kilpailua hankkeista. Vuosi 2013 tulee heikentyneistä näkymistä huolimatta olemaan Patrialle kasvun vuosi, ja samalla odotamme luonnollisesti, että Patrian vientituotevalikoimaan sopivia hankkeita lähtee liikkeelle tärkeillä kansainvälisillä markkinoillamme. Haluan kiittää asiakkaitamme, omistajiamme, kumppaneitamme ja muita sidosryhmiämme sekä henkilöstöä hyvästä vuodesta ja yhteistyöstä. Heikki Allonen Toimitusjohtaja 9

6 Toimintaympäristö Toimintaympäristö Muutosten keskellä Eurooppalainen puolustusteollisuuden toimintaympäristö on monien rakenteellisten muutosten keskellä. Alalla korostuu kustannustehokkaiden ratkaisujen etsiminen pienemmin resurssein ja kiristyvässä kilpailussa. Markkinoiden avautumista tavoittelevien EU-direktiivien vaikutuksia puolustusvälinemarkkinoihin seurataan tiiviisti. Puolustusteollisuuden toimijat pyrkivät vahvistamaan asemiaan kovenevassa kilpailussa. Syksyllä seurattiin kahden merkittävän puolustusteollisuuskonsernin EADSin ja BAE Systemsin neuvotteluja yhdistymisestä, joka kuitenkin kariutui. Fuusiossa olisi syntynyt maailman suurin ilmailu- ja puolustuskonserni. Aloitteet sotilaallisten suorituskykyjen yhteiskäytöstä ja jakamisesta ovat saaneet merkittävän jalansijan sekä EU:n että Naton sotilaallisten suorituskykyjen kehittämisessä kahden viimeisen vuoden aikana. EU:n aloite on Pooling & Sharing ja Naton Smart Defence. Ilmailuteollisuuden toimintaympäristössä merkillepantavana vaikuttajana voidaan nähdä myös lentoliikenteen vuosikymmeniä jatkunut pitkän aikavälin kasvu. Vaikka maailmantalouden heilahtelut eri vuosikymmeninä ovat olleet haasteellisia myös ilmailualalle, on lentoliikenne silti jatkanut pitkän aikavälin kasvuaan. Tämä on tuonut kasvua myös ilmailuteollisuudelle. Eurooppalaisen puolustusteollisuuden toimintaympäristössä on samanaikaisesti nähtävissä sekä haasteita että mahdollisuuksia. Talouskriisin vaikutukset näkyvät puolustusteollisuudessa pidemmällä aikavälillä kuin joillain muilla toimialoilla. Heikentyneen taloustilanteen vuoksi puolustusbudjetteja on leikattu monissa EU-maissa, myös Suomessa. Tämän ohella Suomen puolustushallinnolla on vuosina edessään laaja uudistus, joka koskee puolustusvoimien rakenteita ja toimintatapoja. Puolustusvoimauudistuksen tavoitteena on tuottaa kustannustehokkaat ja henkilövahvuudeltaan nykyistä pienemmät, mutta turvallisuusympäristöön nähden suorituskykyiset puolustusvoimat. Vuoden 2012 lopussa valtioneuvoston julkaisema uusi turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko asettaa sotilaallisen puolustuksen lähtökohdiksi puolustusvoimien nykyiset tehtävät ja koko maan puolustamisen, sekä yleisen asevelvollisuuden. Asetettujen lähtökohtien toteuttaminen edellyttää kuitenkin lisärahoitusta, jota koskevat päätökset siirtyivät seuraavan hallituksen arvioitavaksi. Kumppanuudet, joiden avulla saadaan tuotettua kustannustehokkaita palveluja, ovat yksi tulevaisuuden maanpuolustuksen toimintamalli. Strateginen kumppanuus on toimintamalli, joka antaa Puolustusvoimille mahdollisuuden keskittyä omiin ydintoimintoihinsa varmistaen samalla teollisuuden kanssa sovittujen tehtävien hoitamisen rauhan aikana ja tarvittaessa myös poikkeustilanteissa. Hyvänä käytännön esimerkkinä tästä on Patrian tytäryhtiö Millog, joka toimii Maavoimien strategisena kumppanina tuottaen Maavoimien järjestelmiin elinkaaren tukipalveluita usealla eri toimialueella. Euroopassa tavoitellaan kilpailua ja kustannustehokkuutta Euroopassa paineet puolustusbudjettien leikkaamiseen ovat johtaneet keskusteluun ja aloitteisiin puolustukseen tarvittavien resurssien käytöstä. Euroopan markkinoilla ollaan vahvistamassa maiden välistä yhteistyötä ja poistamassa teollisuuden päällekkäisyyksiä kilpailukykyisen ja yhtenäisen puolustusvälinemarkkinan aikaansaamiseksi. Myös yhteisten kustannustehokkaiden ratkaisujen löytäminen helpottaa toimimista pienemmillä resursseilla. Puolustusvoimien kustannussäästöt saattavat myös siirtää uusia hankintoja tulevaisuuteen, jolloin käytetyn puolustusmateriaalin kierrättäminen ja päivittäminen saattaa yleistyä ja tuoda alan yhtiöille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. EU-direktiivit mukana markkinoilla Eurooppalaisen puolustusvälineteollisuuden liiketoimintaympäristöön vaikuttavat lähitulevaisuudessa EU:n uudet direktiivit. Vuonna 2009 tuli voimaan Puolustus- ja turvallisuushankintadirektiivi 2009/81/EC, joka integroitiin jäsenvaltioiden kansallisiin lainsäädäntöihin elokuussa Suomessa direktiivin vaatimukset kansallisesti toimeenpaneva laki (1531/2011) tuli voimaan vuoden 2012 alussa. Direktiivi avaa merkittävän osan aiemmin kansallisessa harkinnassa olleista puolustusmateriaalihankinnoista kilpailulle. Tällä on suuri vaikutus alalla, jolla Euroopassa on paljon toimijoita ja joiden tarjonnassa on päällekkäisyyksiä. Uuden lainsäädännön käyttöönoton ja siihen perustuvien käytäntöjen muodostumisen vaatiman ajan arvioidaan kuitenkin vaikeuttavan puolustustarvikkeiden hankintaa ja pahimmillaan johtavan hankintaa viivyttäviin prosesseihin. Hankintadirektiivin lisäksi Euroopassa on meneillään puolustusvälineiden vientiin ja siirtoon EU:n alueella liittyviä uudistuksia, joiden tavoitteena on erityisesti helpottaa EU-maiden keskinäistä puolustustarvikkeiden kauppaa. Maailmanlaajuisesti puolustustarvikkeiden kauppaa pyritään säätelemään Yhdistyneiden Kansakuntien aloitteesta neuvotellulla Arms Trade Treatylla (ATT). Euroopassa paineet puolustus budjettien leikkaamiseen ovat johtaneet keskusteluun ja aloitteisiin puolustukseen tarvittavien resurssien käytöstä. Alan yritysten elinehtona on kansainvälistyminen, sillä menestyksen laskeminen yksin kotimaisten asiakkaiden varaan ei enää ole mahdollista. Erityisen selvää tämä on, kun ollaan kehittämässä uusia järjestelmiä. Pohjoismainen yhteistyö puheenaiheena Pohjoismaiden puolustusvoimat ja puolustushallinnot pyrkivät tiivistämään yhteistyötään. Tavoitteena on löytää hyötyä kaikille toimijoille muun muassa yhteisen koulutuksen, harjoitusten, tietojenvaihdon ja jopa materiaalihankintojen avulla. Pohjoismaiden Nordic Defence Cooperation eli NORDEFCOyhteistyön tulokset ovat nähtävissä vasta tulevien vuosien aikana. Teollisuuden osalta pohjoismaisesta yhteistyöstä on viime vuosina saatu hyvää kokemusta. Vuoden 2012 puolustus- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa ajatus pohjoismaisesta yhteistyöstä muun muassa Islannin ilmavalvonnassa nähdään konkreettisena mahdollisuutena tiivistää kanssakäymistä lähitulevaisuudessa. NORDEFCOssa on viisi jäsenmaata: Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska. Yhteistyöelin perustettiin allekirjoitetulla aiesopimuksella. NATO keskeinen toimija Euroopassa Nato on jo pitkään ollut toimintamallien ja laitestandardien taustalla Euroopassa ja vaikuttanut näin muihinkin kuin omiin suoriin liittolaisiinsa. Patrian tuotteet ja järjestelmät ovat Nato-yhteensopivia, mikä on keskeistä niin kotimaisesti kuin kansainvälisestikin. EU:n 27 jäsenmaasta 21 on Naton jäseniä, ja osa Naton ulkopuolella olevista, kuten Suomi, osallistuu aktiivisesti kumppanina sen toimintaan. Toiminnan vastuullisuus korostuu Yhteiskuntavastuu ja eettinen toiminta ovat keskeisesti esillä puolustusteollisuuden toimintaympäristössä. Loppuvuodesta 2011 päivitettiin Suomen valtio-omisteisia yhtiöitä koskevia omistajapoliittisia tavoitteita ja periaatteita. Päivityksessä painottuivat yhtiöiden toiminnan vastuullisuus, avoimuus ja pitkäjänteisyys. Näiden tavoitteiden mukaisesti Patria julkaisi keväällä 2012 ensimmäisen yhteiskuntavastuuraporttinsa. Vuonna 2012 järjestetyssä YK:n Arms Trade Treaty -konferenssissa tavoiteltiin yhteisiä kansainvälisiä asekaupan sääntöjä YK:n johdolla. Neuvotteluihin osallistuivat valtuuskunnat 163 maasta. Patria tukee ATT-työtä ja on osallistunut Suomen delegaatioon. YK:n yleiskokous hyväksyi asekauppasopimuksen

7 Land Aviation Systems Millog Nammo Asiakaslähtöisiä ratkaisuja moderniin puolustukseen Kuva: Vesa Toivonen Patrian erikoisalaa ovat panssaroidut pyöräajoneuvot, kranaatinheitinjärjestelmät ja ampumatarvikkeet sekä näiden tuotteiden elinkaaren tuki palvelut. Ilmailualalla Patrian keskeisiä toiminta-alueita ovat lentokoneiden ja helikoptereiden elinkaaren tukipalvelut, lentokonerakenteisiin liittyvä osaaminen sekä lentäjäkoulutus. Patria tarjoaa myös vaativia järjestelmä- ja laitetoimituksia sekä puolustusvoimille että turvallisuusviranomaisille. Erikoisosaamisalueita ovat tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmät sekä niiden integrointi ja elinkaaren tuki.

8 Land Aviation Systems Millog Nammo Huipputuotteita ja tärkeitä vientihankkeita Kuva: Pentti Hokkanen Merkittävät ajoneuvojen ja kranaatinheitinjärjestelmien vientihankkeet etenivät suunnitellusti. Lukuisten käynnissä olevien ja potentiaalisten hankkeiden osalta tehtiin markkinointi- ja myyntityötä, jonka tavoitteena on Patrian vahvan markkina-aseman ylläpitäminen ja kasvattaminen tulevaisuudessa. AMV-tuotteita kehitetään jatkuvasti ja niihin sovelletaan uusinta teknologiaa. Patrialla on vuosikymmenien kokemus ja osaaminen panssaroiduista pyöräajoneuvoista ja raskaista asejärjestelmistä. Yhtiö toimii kiinteässä yhteistyössä sekä asiakkaiden että laajan kansainvälisen teollisuuskumppaniverkoston kanssa. Tuotteet ja tukitoiminnat on sovitettu kunkin asiakkaan tarpeeseen, ja ne ovat Natoyhteensopivia. Suunta eteenpäin Patria AMV 8x8 -panssaroitu pyöräajoneuvo on Patrian tärkein vientituote. Patrialla on sopimukset yhteensä lähes ajoneuvosta. AMV-tuotteita kehitetään jatkuvasti ja niihin sovelletaan uusinta teknologiaa. Ajoneuvon rakenneratkaisut mahdollistavat suuren kantavuuden, korkean suojaustason sekä raskaiden asejärjestelmien integroinnin. Patria AMV on saanut kiitettävää asiakaspalautetta kriisinhallintatehtävistä Afganistanissa ja Tšadissa. Ruotsin puolustusvoimille toimitettavien 113 panssaroidun pyöräajoneuvon toimitusprojekti eteni suunnitellusti tuotantoon ja siihen liittyvään intensiiviseen testausvaiheeseen. Tämän uuden sukupolven ajoneuvon ensimmäiset toimitukset ajoittuvat vuoden 2013 alkupuolelle. Ruotsin sopimus sisältää lisäksi option 113 ajoneuvosta sekä niiden elinkaarentukipalveluista. Vuonna 2003 solmitun Puolan sopmuksen toimitukset etenivät suunnitellusti tilikauden aikana. Puolalaisen yhteistyökumppanin Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A.:n kanssa toteutettava projekti, joka käsittää 690 ajoneuvon valmistuksen, saadaan päätökseen vuoden 2013 aikana. Toimitukset Kroatian puolustusvoimille etenivät aikataulun mukaisesti, ja 126 Patria AMV -ajoneuvoa sisältävän hankkeen odotetaan valmistuvan vuoden 2013 alku puolella. Patria on työskennellyt tiiviisti Kroatian hallituksen ja Duro Dakovicin kanssa jatkaakseen ajoneuvojen tuotantoa Kroatiassa. Patria ja ÐURO ÐAKOVIĆ Holding d.d. (DDH) allekirjoittivat kesäkuussa puitesopimuksen, joka vahvistaa yhteiset pyrkimykset myydä ajoneuvoja tapauskohtaisesti valittaviin kolmansiin maihin. Slovenian puolustusministeriö, Rotis Plus ja Patria sopivat ajoneuvojen toimitusprojektin päättämisestä. Sopimuksella muutettiin ajoneuvojen toimitusmäärää vastaamaan nykyistä tilannetta. Slovenian puolustusministeriölle on tähän mennessä luovutettu 30 Patria AMV -ajoneuvoa asejärjestelmineen. Uudella sopimuksella päätettiin ajoneuvojärjestelmien toimitussopimus, ja siihen liittyvä vastakauppasopimus saatettiin kokonaisuudessaan loppuun. Sopimuksen myötä vastuu toimitettujen järjestelmien huollon ja varaosatoimitusten järjestämisestä siirtyi Rotis Plus -yhtiöltä Patrialle. Land Patrian keskeisiin osaamisalueisiin lukeutuvat korkealuokkaiset panssaroidut pyöräajoneuvot, kranaatinheittimet sekä niiden koko elinkaaren tuki palvelut. Tunnetuimmat tuotteet ovat Patria AMV tuoteperhe sekä Patria Nemo -kranaatin heitinjärjestelmä. Sekä AMV että Nemo ovat markkinajohtajia tuotesegmenteissään. Henkilöstö 504 Liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta 26 % Henkilöstön osuus konsernin henkilökunnasta 14 % Sopimuksella ratkaistiin Slovenian valtion kanssa sovinnollisesti kaikki toimitussopimusta koskevat erimielisyydet. Sopimuksella ei ole vaikutusta hankkeeseen liittyviin keskeneräisiin viranomaisprosesseihin. Sopimuksella ei ollut merkittävää taloudellista vaikutusta vuoden 2012 tilinpäätökseen, ja Slovenian ajoneuvotoimituksiin liittyvät merkittävät riskit poistuivat. Vuoden lopussa valtakunnansyyttäjävirasto sai valmiiksi Slovenian hankkeeseen liittyvän syyteharkintansa. Vuosina tehdyksi epäillystä törkeästä lahjusten antamisesta syytetään kuutta henkilöä. Lisäksi eräitä heistä vastaan on nostettu yritysvakoilusyyte. Kaikki syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikokseen. Syyttäjä vaatii myös Patria Land Services Oy:n tuomitsemista yhteisösakkoon. Yhtiö on avustanut poliisia tutkimuksissa ja halunnut edistää asian nopeaa selvittämistä. Etelä-Afrikan vuonna 2007 allekirjoitetun sopimuksen ensimmäisen vaiheen toteutus on edennyt suunnitellusti paikallisen kumppanin Denel Land Systemsin kanssa. Hankkeen sarjatuotannon eli toisen vaiheen käynnistävän hankintapäätöksen odotetaan syntyvän alkuvuoden 2013 aikana, ja toteutuessaan se johtaa ajoneuvojen paikallisvalmistukseen Denel Land Systemsillä. Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa Patria on mukana merkittävässä panssaroitujen pyöräajoneuvojen tarjouskilpailussa. Tornillisten kranaatinheitinjärjestelmien markkinajohtaja Patrian tornilliset kranaatinheitinjärjestelmät edustavat markkinoiden edistyneimpiä epäsuoran tulen järjestelmiä. Päätuotteita ovat yksi- ja kaksiputkiset kranaatinheitinjärjestelmät. Patria on tornillisten 120 mm kranaatinheitinjärjestelmien markkinajohtaja maailmassa. Patria esitteli Pariisin Eurosatory 2012 tapahtumassa Nemo Plus -konseptin, joka avaa uusia mahdollisuuksia tornillisten kauko-ohjattavien asejärjestelmien käyttöön. Konseptiin kuuluu 120 mm Patria Nemo -kranaatinheitinjärjestelmän lisäksi toinen kauko-ohjattava asejärjestelmä (RWS) Kongsberg PROTECTOR Super Lite, jossa on 5, mm konekivääri. Patria Nemon vientihanke osana Yhdysvaltain hallituksen Foreign Military Sales -projektia eteni tuotantovaiheeseen. Projektin työllistävä vaikutus on Patrialle ja sen alihankkijoille Suomessa merkittävä. Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien merivoimille toimitettiin ensimmäiset Nemokranaatinheitinjärjestelmät. Suomen puolustusvoimille toimitettiin ensimmäiset AMOS-kranaatinheitinjärjestelmillä varustetut panssaroidut pyöräajoneuvot. Sarjan toimitukset saatetaan loppuun vuoden 2013 aikana. Merkittäviä mahdollisuuksia Tulevaisuudessakin Jo solmittujen sopimusten lisäksi Patrialla on meneillään niin AMV-ajoneuvoihin kuin Nemoonkin liittyen markkinointi- ja myyntihankkeita useille nykyisille ja uusille asiakkaille. Näistä odotetaan merkittävää jatkoa näiden tuotteiden kansainväliselle menestykselle seuraavan vuosikymmenen aikana. Vastuullista toimintaa Patria AMV -ajoneuvon ympäristövaikutukset on tunnistettu ja niitä pyritään aktiivisesti vähentämään. Tarkasteluajanjaksona on käytetty 20 vuotta, jonka aikana vuotuiset ajokilometrit ovat keskimäärin km ja vuotuiset käyttötunnit 422,5 h. Patria AMV:n ekotaseeseen voi tutustua internetissä > tietoa Patriasta > yhteiskuntavastuu Lue yhteiskuntavastuuraportti kokonaisuudessaan osoitteesta

9 Land Aviation Systems Millog Nammo Ilmailun vahva osaaja ja kehittäjä Kuva: ilmavoimat Vuonna 2012 ilmailutoimintojen merkittävimmät hankkeet etenivät suunnitellusti. Sisäisesti toteutettiin kehityshankkeita laadun, logistiikan, hankinnan, henkilöstöhallinnon ja talouden alueilla. Patrian ilmailutoimintojen osaaminen kattaa lentokoneiden ja helikoptereiden kokoonpanon, osien valmistuksen, huollon ja modifikaatiot sekä lentokoulutuksen. Yli 90 vuoden historia alalla takaa vahvan kokemuksen ja sitoutumisen ilmailun kehittämiseen. Puolustusvoimauudistuksen vaikutuksia Puolustusvoimauudistuksen mukanaan tuomat muutokset Ilmavoimien osalta ovat suurempia kuin osattiin odottaa. Säästöpaineet ovat suuria, ja jatkossa on löydettävä keinoja Ilmavoimien suorituskyvyn tuottamiselle entistä kustannustehokkaammin. Näihin haasteisiin Patria vastaa kehittämällä sisäistä toimintaa ja hakemalla uusia yhteistyömalleja puolustusvoimakumppanin ydintoimintojen turvaamiseksi myös niukempien taloudellisten resurssien aikana. Patrian ilmailutoimintojen kannalta välittömät muutokset jäävät melko vähäisiksi. Hallin lentokentän ylläpito ja toiminta jatkuu Ilmavoimien vastuulla, ja koelentotoiminta pystytään toteuttamaan suunnitelmien mukaisesti. Hornet-lentotuntien väheneminen näyttää lähivuosina pysyvän toiminnan jatkumisen kannalta riittävällä tasolla ja osuvan aikaan, jolloin Patrian työkuorma on varsin tasainen käynnissä olevien merkittävien hankkeiden ansiosta. Täsmällisiä toimituksia Keskeiset projektitoimitukset, kuten muun muassa Hawk-harjoitushävittäjien ja Hornet-hävittäjien päivityshankkeet, etenivät suunnitelmien mukaan. Hornethuolloissa toimitustäsmällisyys on saatu esimerkilliselle tasolle ja moottoreidenkin huollossa toimitustäsmällisyys on hyvällä tasolla. Myös Vinka-koulukoneen ja kuljetuskoneiden huoltotoiminta on sujunut suunnitelmien mukaan. NH90-hankeessa myönteistä kehitystä Viivästyneen NH90-helikopterihankkeen sopimuksiin liittyen päästiin Eurocopterin kanssa neuvottelutulokseen, jonka myötä edellytykset kannattavaan toimintaan NH90- projektissa saatiin palautettua. Hanke eteni myös tuotannollisesti parempaan suuntaan. Vuoden aikana toimitettiin loppuasiakkaalle kolme helikopteria ja niiden lisäksi kaksi helikopteria eteni asiakasvastaanottoon. Merkittävää on, että nämä nyt vastaanottoon toimitetut koneet ovat sekä Suomen että Ruotsin koptereista ensimmäiset, jotka lähtivät tuotannosta lopullisessa toimintakonfiguraatiossa. Yhteensä Suomeen on nyt toimitettu 14 helikopteria 20 tilatusta. NH90-huoltotoiminta Suomessa ja yhteistyö asiakkaan kanssa sujuvat luontevasti. Vuoden aikana asiakkaalle tehtiin lukuisa määrä määräaikaishuoltoja ja vikakorjauksia Utin toimipisteessä. Hallissa toteutettiin ensimmäisen Suomen koptereihin tehty 600-lentotunnin huolto, joka on sekä työmäärältään että vaativuudeltaan raskain kopterin huolto-ohjelmaan sisältyvä määräaikaishuolto. Aviation Aviation ja Aeostructures -liiketoiminnat tarjoavat lentokoneiden ja helikoptereiden elinkaaren tukipalveluita pääasiassa viranomais- ja sotilasasiakkaille Pohjois- Euroopassa. Elinkaaren tukipalvelut kattavat rungon, moottorin ja laitteiden huolto-, korjaus- ja modifiointipalvelut sekä lentokoulutuksen. Lisäksi Patria tarjoaa komposiittirakenteiden suunnittelua ja valmistusta. Henkilöstö Liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta 15 % Henkilöstön osuus konsernin henkilökunnasta 28 % Patrian ilmailutoimintojen osaaminen kattaa lentokoneiden ja helikoptereiden kokoonpanon, osien valmistuksen, huollon ja modifikaatiot sekä lentokoulutuksen. Kireä kilpailutilanne Ruotsissa Kilpailutilanne Ruotsissa on erittäin haasteellinen Patrian menetettyä vuoden 2012 alusta merkittävän ilmavoimien ylläpitosopimuksen kilpailijalle. Myönteistä oli, että Patria ja Ruotsin puolustusvoimien logistiikkaosasto, FMLOG, solmivat helikoptereiden tekniseen tukeen liittyvän sopimuksen. Sen myötä Patria vastaa pääpalveluntarjoajana tietyistä Ruotsin puolustusvoimien helikoptereiden teknisten järjestelmien ylläpidon ja huollon palveluista kaikkien helikopterityyppien osalta. Uutta koulutustarjontaa Sotilaslentokoulutuksen tilanne on hyvä ja vakaa. Siviililentokoulutuksessa Finnair Flight Academyn kanssa yhteistyössä kehitetty Multi-Crew Pilot Licence (MPL) -ohjelma on edennyt tavoitteen mukaisesti, ja uusien yritysasiakkaiden hankkiminen on käynnissä. Patria tarjoaa Multifly-tuotteeseen vahvan peruslentokoulutusosaamisensa sekä modernin lentokoulutuskaluston. Finnairin erinomainen maine lentoyhtiönä, tyyppikoulutusorganisaationa ja Airbusoperaattorina tuovat asiakaskunnassamme vahvan perustan tälle yhteistyölle. Vahvaa komposiittiosaamista Patria suunnittelee ja valmistaa vaativia, komposiittisia lentokone- ja avaruusrakenteita ja on aktiivisesti mukana uusien komposiittiteknologioiden kehittämisohjelmissa. Ydinosaamista ovat vahva komposiittirakenteiden suunnitteluosaaminen ja tehokkaat tuotantoprosessit. Tilikauden aikana Patria solmi sopimuksen liittyen A330-lentokoneen pyrstön sivuvakaimen komposiittikaarien toimituksiin. Vastuullista toimintaa Patrian merkittävimmillä toimipaikoilla on ISO ympäristösertifikaatti. Vuonna 2012 sertifikaatin saivat Patrian toimipaikat Utissa ja Tikkakoskella. Lue yhteiskuntavastuuraportti kokonaisuudessaan osoitteesta

10 Land Aviation Systems Millog Nammo Kriittisten sovellusten ja järjestelmäintegraation asiantuntija Vuonna 2012 toimitukset käynnissä oleviin järjestelmäintegrointihankkeisiin jatkuivat, minkä lisäksi Patria solmi joukon järjestelmäosaamiseen liittyviä uusia sopimuksia. Teknologian kehityksen myötä puolustusjärjestelmien ohjelmistopohjaisuus lisääntyy. Samalla ohjelmistojen ylläpito- ja käyttöpalvelujen rooli järjestelmien elinkaarenhallinnassa on kasvanut. Patrian vahva ohjelmisto-osaaminen vastaa monimutkaistuvien järjestelmien elinkaarenhallinnan tarpeisiin. Nykyaikaiset puolustusjärjestelmät ovat erilaisista osajärjestelmistä muodostuvia kokonaisuuksia, joiden toiminnan koordinoitu hallinta vaatii järjestelmäintegraatiota. Tällä varmistetaan, että kokonaisuus ja sen mahdollisesti eri teknologioilla toteutetut osajärjestelmät toimivat yhdessä. Patria on järjestelmäintegraation asiantuntija, jonka vahvuutena on vuosikymmenien kokemus niin kansallisista kuin kansainvälisistäkin hankkeista ja teknologioista. Lisäksi Patrian keskeisenä vahvuutena on kotimaisuus, jonka merkitys korostuu erityisesti kriittisten järjestelmien kohdalla. Uusia sopimuksia Patria allekirjoitti vuonna 2012 useita tiedustelun, valvonnan ja johtamisen järjestelmiin liittyviä sopimuksia. Patria muun muassa solmi Maavoimien kanssa sopimuksen taktisen puhelupalvelun tuotteistamisesta. Taktinen puhelupalvelu tuottaa joukkojen johtamista, tilannetietoisuuden ylläpitämistä ja tulenkäyttöä tukevan tietoteknisen palvelun maapuolustuksen taktisiin tietoliikenne verkkoihin. Patria solmi myös Ilmavoimien kanssa sopimuksen Hawk-harjoituskoneiden ohjaamoja avioniikkajärjestelmien (Hawk-Upgrade Taso 2 järjestelmä) suorituskykyperustaisesta kunnossapidosta vuoteen 2014 asti. Merkittäviä toimituksia järjestelmäintegrointihankkeissa Systems Systems tarjoaa vaativia järjestelmä- ja laitetoimituksia sekä puolustusvoimille että turvallisuusviranomaisille. Erikoisosaamisalueita ovat tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmät sekä niiden integrointi, ohjelmistot ja elinkaaren tuki. Henkilöstö 271 Liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta 10 % Vuonna 2012 Patria toimitti Hawk-lentosimulaattorin (FMS, Full Mission Simulator) Lentosotakoululle. Simulaattori valmistui koulutukseen kesän aikana. Edistystä yhteistyössä Kesällä 2012 Patria yhteistyökumppaneineen suoritti onnistuneesti MPNDL (Multi Purpose Networking Data Link) -tietovuon miehittämättömät koelennot osana saksalaisen Agile UAV NCE -tutkimus- ja tuotekehityshankkeen koelento-ohjelmaa. Hanke liittyy miehittämättömien ilma-alusten käyttöön osana verkkokeskeistä toimintaympäristöä. Patria liittyi hankkeeseen vuonna MPNDL:n onnistunut demonstrointi osana aitoa miehittämättömän järjestelmän toimintaskenaariota on tärkeä askel pitkäjänteisessä kehitystyössä miehittämättömän ilmailun tiedonsiirrolle. Kansainvälinen yhteistyö vahvuutena Nykyaikaiset uudet puolustusjärjestelmät ovat kansainvälisesti yhteensopivia, ja niiltä edellytetään mahdollisuutta kotimaisten erityisominaisuuksien yhteensovittamiseen. Eri osajärjestelmien keskinäisen toimivuuden varmistamiseksi järjestelmäintegraattorin on hallittava teknologioiden ja sovellusten väliset rajapinnat. Patrian toteuttamat järjestelmäintegrointihankkeet ovat pääasiassa jo olemassa olevien järjestelmien päivityksiä tai ulkomaisilta toimittajilta hankittuihin järjestelmiin liittyviä toimenpiteitä. Kansainvälinen yhteistyö ja erilaisissa kansainvälisissä hankkeissa mukana oleminen vahvistaa Patrian valmiuksia ja tarjontaa järjestelmäintegraatioiden kansallisiin erityistarpeisiin. Vahva ohjelmistoosaaminen vastaa monimutkaistuvien järjestelmien elinkaarenhallinnan tarpeisiin. Patria vastaa päätoimittajana Merivoimien Rauma-luokan ohjusveneiden mittavasta peruskorjaushankkeesta. Hanke etenee suunnitellusti. Luokan kaikki neljä alusta modernisoidaan Merivoimien käyttöön vuoden 2013 loppuun mennessä. Puolustusvoimien keskikantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmän viimeiset laukaisualustat toimitettiin norjalaiselle päätoimittajalle vuoden 2012 aikana, jolloin järjestelmä eteni käyttöönottovaiheeseen. Henkilöstön osuus konsernin henkilökunnasta 8 % Vastuullista toimintaa Syksyllä 2012 Systems-liiketoiminta järjesti työsuojelukierroksen, jossa tarkastettiin toimisto- ja laboratoriotilat sekä kartoitettiin korjaavien toimenpiteiden tarve. Lue yhteiskuntavastuuraportti kokonaisuudessaan osoitteesta

11 Land Aviation Systems Millog Nammo Millog - kustannustehokas kumppani materiaalin kunnossapidossa Kuva: Studio Sami Helenius Millog toimii Puolustusvoimien strategisena kumppanina ja tuottaa asiakkaalleen elinkaaripalveluja. Yhtiön myönteinen kehitys jatkui myös neljännen toimintavuoden aikana. Millog Oy on elinkaaripalvelujen erikoisosaaja ja kumppanuuden edelläkävijä, joka osallistuu aktiivisesti asiakkaidensa järjestelmien ja laitteiden elinjaksokustannusten suunnitteluun ja hallintaan. Millog hallitsee järjestelmien erityisvaatimukset tuotetiedonhallinnasta käytännön korjaus- ja huoltotyöhön sekä toteuttaa kunnossapidon kustannustehokkaasti. Millog toimii Suomen puolustusvoimien strategisena kumppanina ja kykenee tarjoamaan Puolustusvoimien järjestelmien vaatimia elinjaksopalveluita kaikissa valmiustiloissa. Millog on verkottunut Pohjoismaissa ja Euroopassa edistääkseen huoltovarmuutta ja varmistaakseen elinjaksopalveluiden jatkuvan kustannustehokkuuden. Palveluvalikoimaan kuuluvat muun muassa Maavoimien kaluston ja niiden järjestelmien elinjaksopalvelut, konfiguraation hallinta, elinjakson kustannuslaskelmat ja tuotetietopalvelut sekä kunnossapitotyöt. Tavoitteena on myös laajentaa palvelutarjontaa myös muille asiakkaille. Yhtiö on verkottunut Pohjoismaissa ja Euroopassa edistääkseen huoltovarmuutta ja varmistaakseen elinjaksopalveluiden jatkuvan kustannustehokkuuden. Lisäksi Millog tuottaa integrointipalveluita sekä kehittää optroniikkalaitteita asiakkaiden tarpeiden mukaan. Millog on toimialansa suurin optroniikkavalmistaja Pohjoismaissa. Saumatonta yhteistyötä Vuonna 2011 käynnistetty siirtyminen uuteen SAP-toiminnanohjausjärjestelmään eteni Millogissa onnistuneesti käyttöönottoon. Päätös siirtyä SAP-järjestelmään liittyy Millogin kumppanuuteen Suomen puolustusvoimien kanssa. Millog eteni vahvasti Maavoimien modernisointihankkeissa. Raskaiden raketinheittimien ammunnanhallintajärjestelmän päivitys eteni suunnitelmien mukaisesti, ja päivitykset valmistuvat vuoden 2014 alkupuolella. Hankkeen myötä Millog vahvistaa osaamistaan ja luo kyvyn kyseisen järjestelmän kunnossapitoon, mikä myös on kotimaassa tehtävän päivityksen keskeinen tarkoitus. Millog Millog toimii Puolustusvoimien strategisena kumppanina ja tuottaa maavoimien puolustusmateriaalin elinkaaren tukipalveluita. Tehtäviin kuuluvat ajoneuvo- ja panssarikaluston, ase- ja elektroniikkajärjestelmien kunnossapito- ja materiaalipalvelut sekä järjestelmiin liittyvät modifikaatiot ja asennukset. Millog Oy toimii maavoimien asiantuntijana osallistumalla maavoimien materiaalihankkeisiin. Henkilöstö 726 Liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta 19 % Henkilöstön osuus konsernin henkilökunnasta 20 % Millog osallistui vuosina 2011 ja 2012 Maavoimien johtamaan selvitykseen maavoimien materiaalin kunnossapidosta sekä materiaalin varastoinnista. Vuonna 2012 Puolustusvoimat käynnisti selvitystyön, jossa kartoitettiin Maavoimien materiaalin kunnossa pitämiseksi kahta vaihtoehtoa, oman toiminnan mallia ja laajempaan kumppanuuteen perustuvaa mallia. Millog osallistui selvitykseen vastaten laajemman kumppanuuden mallin suunnittelusta. Yritysjärjestelyt kilpailukyvyn vahvistajana Vuoden 2012 alussa saatettiin loppuun yritysjärjestely, jossa Millog Oy hankki omistukseensa Oricopa Oy:stä ja Insta DefSec Oy:n integrointiliiketoiminnasta koostuvan yrityksen. Uusi yritys toimii Oricopa Oy:n nimellä ja on Millogin kokonaan omistama tytäryhtiö. Yritysjärjestelyn avulla vahvistetaan suomalaisen puolustusvälineteollisuuden kilpailukykyä kiristyvässä kilpailutilanteessa. Emoyhtiö Millog Oy keskittyy strategisen kumppanuussopimuksen toteutukseen ja Oricopa integrointi- ja modernisointihankkeisiin

12 Land Aviation Systems Millog Nammo Nammo merkittävä ja kansainvälinen Kuvat: Nammo Nammon kilpailuetuja ovat laaja tuotevalikoima ja tuotteiden erikoisteknologia. Nammon erikoisalaa ovat ampumatarvikkeiden ja olalta laukaistavien ohjusten, rakettimoottoreiden sekä ympäristöystävällisten demilitarisointipalvelujen tuottaminen ja kehittäminen. Kansainvälisesti toimiva Nammokonserni on Patrian ja Norjan valtion yhteisomistuksessa tasaosuuksin. Nammo kehittää ja tuottaa korkean teknologian ampumatarvikkeita sekä sotilasettä siviilikäyttöön. Näiden lisäksi keskeisiä tuotteita ovat olalta laukaistavat asejärjestelmät sekä rakettimoottorit sotilas- ja avaruussovelluksiin. Nammo on Euroopan johtava ympäristövastuullisten demilitarisointipalvelujen tuottaja. Konserni on vahva toimija kansainvälisillä markkinoilla, ja sen liikevaihdosta noin 70 prosenttia tulee Pohjoismaiden ulkopuolelta. Vuonna 2012 Patrian osuus Nammon liikevaihdosta oli 221,9 miljoonaa euroa, ja sen kannattavuus oli jälleen hyvä. Nammon kilpailuetuja ovat laaja tuotevalikoima ja tuotteiden erikoisteknologia. Konsernin vahvuutena on sen toiminta useilla tuotesegmenteillä ja laajasti eri maantieteellisillä markkinoilla, joista Pohjoismaiden lisäksi keskeisimmät ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Tuotevalikoiman laajuus ja asiakkaiden suuri määrä tasoittavat kumpikin maailmantalouden suhdannevaihteluiden vaikutuksia liiketoimintaan. Useimpia Nammon ampumatarvikkeita voidaan lisäksi käyttää monissa eri maiden nykyisin sotilaskäytössä olevissa asejärjestelmissä. Nammon viiden eri liiketoiminnan painopisteet voivat vaihdella vuosittain markkinoiden kehityksen mukaan ja samalla siten kompensoida toisiaan. Nammo-konserni tavoittelee kasvua nykyisillä markkina- alueillaan sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Nammo AS julkaisee oman vuosikertomuksensa, joka löytyy osoitteesta Nammo Nammo AS keskittyy ammus- ja ohjustuotteiden sekä ympäristöystävällisten demilitarisointipalvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen. Nammolla on tytäryhtiöitä Suomessa, Saksassa, Norjassa, Ruotsissa, Sveitsissä, USA:ssa ja Kanadassa. Patria ja Norjan valtio omistavat tasaosuudet Nammosta. Liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta 30 % Henkilöstön osuus konsernin henkilökunnasta 27 % 22 23

13 Henkilöstö Henkilöstö Keijo Nyström, projektipäällikkö Kokemusta ja ammattitaitoa Kuvat: pentti hokkanen ja matti immonen Patrialaiset ovat aktiivisesti mukana kehittämässä yhtiön palveluita ja tuotteita. Työ tarjoaa ainutlaatuisia ja haasteellisia tehtäviä mielenkiintoisten teknologioiden parissa ja mahdollisuuden kehittyä huippuasiantuntijaksi omalla alallaan. Patrialaisena on mahdollisuus myös kasvaa useamman alan taitajaksi hankkimalla kokemusta eri liiketoiminnoissa. Systems, Tampere Toimin projektipäälikkönä Space-projekteissa. Tällä hetkellä teemme Remote Interface Unitia Solar Orbiter (RIU) -satelliittiin, jonka tehtävänä on tutkia tarkemmin auringon toimintaa. Työhöni kuuluu muun muassa asiakastapaamisia, sisäisten palaverien pitämistä ja raportointia sekä henkilöjohtamista. Spacen toiminta on projektityöskentelyä, joka on hyvin kontrolloitua Euroopan avaruusjärjestö ESA:n toimesta. Kuvaavaa suunnittelulle ovat pitkälle viedyt analyysit, joilla pyritään varmistamaan laitteiden toiminta vaatimusten mukaisesti ääriolosuhteissa. Patrialla on parinkymmenen vuoden kokemus alueelta, ja keskeisenä vahvuutena ovat muun muassa Remote Interface Unit -laitteiden suunnittelu ja valmistus. Luonteenomaista näille laitteille on yksilöllisyys johtuen eri satelliittien muuttuvista ohjaus- ja telemetriatarpeista. Ilkka Pietiläinen, lennonopettaja Patria Pilot Training, Malmi Juha Tylli, yksikön päällikkö Patria Helicopters, Utti Lentäminen on keskeinen osa lennonopettajan ammattiani. Kokonaisuudessaan opetustyö pitää sisällään paljon erilaisia tehtäviä. Etenkin kurssien alkuvaiheessa merkittävä painopiste on teoriassa, jota opetan luokkahuoneessa. Osa lennonopetuksesta tapahtuu simulaattorin äärellä. Erilaiset työympäristöt ja työtehtävät tuovat päiviin mukavaa vaihtelua. Myös vuodenajoilla on vaikutuksensa työpäivien sisältöön, sillä kesällä lennetään huomattavasti enemmän. Ammatin mukavin puoli on työn tuloksen näkeminen, kun oppilaat edistyvät. Olen työskennellyt Patrialla vuodesta 1979 lähtien. Tähän aikaan on mahtunut useita asiakkaita, yhteistyökumppaneita, kulttuureja sekä lukuisia lentokonetyyppejä ja -rakenteita. Muutos on ollut aina minulle osa haastetta. Näissä kaikissa on yhteisenä nimittäjänä ollut työyhteisöjen patrialainen henki sekä yhdessä yrittäminen ja onnistuminen. Nykyinen tehtäväni on Patrian helikopterihuollossa Utissa. On ollut hienoa olla alusta pitäen mukana sen toiminnassa: ensin huoltohallin suunnittelussa sekä rakennuttamisessa ja sitten toiminnan käynnistämisessä. Hyvän asiakassuhteen ja yhteistyökumppanien ansiosta toiminta on hyvällä perustalla. Erittäin tärkeä rooli onnistumisessa on yhteistyökykyisellä ja ammattitaitoisella huolto-organisaatiollamme. Puolustusvoimien palveluntuottajana tiedostamme työmme tärkeyden ja jatkuvan toiminnan kehittämisen. Sirpa Korhonen, laminoitsija Aerostructures, Halli Harri Hirvi, huolto-osaston työnjohtaja Land Services, Hämeenlinna Olen työskennellyt Patriassa Aerostructuresyksikön palveluksessa vuodesta Työnkuvaani on kuulunut erilaisia tehtäviä lentokonerakenteiden valmistuksessa muun muassa laminoitsijana sekä kokoonpanossa ja nykyisin röntgentarkastajan avustajana. Olen ollut myös mukana valmistamassa A380-lentokoneen spoilereita. Erilaiset projektit ovat tuoneet työn sisältöön uusia tehtäviä ja mielenkiintoista vaihtelua. Työtä tehdään monien eri ihmisten kanssa. Koulutukseltani olen tekstiiliartenomi. Myös tässä työssä käden taidot ja näppäryys ovat tärkeitä. Työskentelen elinkaaritukipalveluja tuottavan huolto-osaston työnjohtajana. Työ on monipuolista, eikä kahta samanlaista päivää ole. Ohjaan verstaan huoltotiimien toimintaa verstaspäällikön tai hänen sijaisensa ohjeiden mukaisesti. Jaan annetut työsuoritteet tiimille ja koordinoin sekä priorisoin työtehtävät annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Vastaan tuotteiden vastaanotoista ja luovutuksista sekä niihin liittyvistä kirjauksista. Huolehdin osaltani työsuojelunäkökohtien toteutumisesta päivittäisessä työssä. Tehtäviini kuuluu työn suunnittelua sekä raportointia, ja osallistun itse tarvittaessa asentajaresurssina tiimin toimintaan. Käyn myös huoltokomennuksilla. Parhaita puolia työssäni ovat mielenkiintoiset tuotteet ja hyvät työkaverit. Lukuisat huoltokomennukset muun muassa kriisialueilla ovat olleet mielenkiintoisia. Työn kannalta tärkeitä ovat muun muassa sosiaaliset taidot. Lisäksi on tunnettava hyvin tuotteet ja se miten niitä käytetään. Osaamista pitää välillä päivittääkin. Siksi tein tekniikan erikoisammattitutkinnon Hämeen ammattikorkeakoulussa viime vuonna

14 Riskienhallinta ja sisäinen valvonta Riskienhallinta ja sisäinen valvonta Riskienhallinta ja sisäinen valvonta Patriassa riskienhallinta ja sisäinen valvonta ovat riskeihin liittyvää koordinoitua konsernin toiminnan ohjausta ja valvontaa. Tavoitteena on riittävässä määrin varmistaa strategiaan, toimintaan, raportointiin ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien tavoitteiden saavuttaminen. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta ovat tärkeä osa johtamisjärjestelmää. Niiden avulla johto voi hallita tehokkaasti epävarmuuteen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia sekä edistää omistaja-arvon muodostumista, säilymistä ja kehittämistä. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta auttavat varmistamaan, että toiminnalle ja kannattavuudelle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa eikä resursseihin kohdistu menetyksiä. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta auttavat myös varmistamaan raportoinnin asianmukaisuuden, toiminnan lain- ja vaatimustenmukaisuuden sekä välttämään Patrian maineen vahingoittumista. Patrialla on hallituksen hyväksymä riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan politiikka, jossa määritellään riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tehtävät, tavoitteet, osa-alueet sekä vastuut ja valtuudet. Pääasiallinen vastuu riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta on liiketoimintayksiköillä sekä tukitoiminnoilla, jotka toteuttavat jokapäiväistä valvontaa ja riskienhallintaa pääasiallisina keinoina vakiinnutetut prosessit sekä projektien hallintaan sisältyvät kontrollit. Patrian tukitoiminnot antavat riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa koskevaa ohjeistusta sekä toteuttavat seurantaa eri tasoilla. Sisäinen tarkastus ja tilintarkastaja, turvallisuus- ja laatuauditoijat sekä asiakkaat seuraavat ja arvioivat riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tehokkuutta. Hallitus valvoo ja ohjaa ylimpänä tahona riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa; hallituksen tarkastusvaliokunta seuraa riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tehokkuutta. Toimitusjohtaja vastaa konsernin riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan asianmukaisesta toiminnasta ja seurannasta. Patriassa toimii riskienhallinnan ohjausryhmä, joka tukee konsernin ja liiketoimintojen johtoa riskienhallintaprosessin suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa. Riskit luokitellaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin, joita voivat aiheuttaa ulkoiset olosuhteet ja tapahtumat sekä oma toiminta. Riskien tunnistaminen, arviointi ja hallintatoimenpiteiden suunnittelu ja seuranta ovat osa strategia- ja vuosisuunnitteluprosessia sekä liiketoimintojen ja tukitoimintojen päivittäistä toimintaa. Patrian liiketoiminnan luonteesta seuraa, että yksittäiset myyntisopimukset voivat olla suuria suhteessa konsernin vuotuiseen liikevaihtoon. Ne voivat sisältää tuotekehitystä, laajaa alihankintaa ja yhteistyötä muiden osapuolten kanssa sekä johtaa usean vuoden aikana tapahtuviin toimituksiin. Lisäksi toimitussisältö ja yhteistyökumppanien kanssa toteutettavan teollisen yhteistyön muoto voivat olla monimutkaisia. Tällaisiin sopimuksiin ja hankkeisiin liittyvät riskit ja epävarmuudet ovat tyypillisesti moninaisia ja merkittäviä, mikä edellyttää huolellista arviointia ja hallintaa. Patrian liiketoiminnat ja tukitoiminnot raportoivat merkittävimmät riskinsä ja niiden hallintatoimenpiteet konsernijohdolle kaksi kertaa vuodessa. Uudet merkittävät riskit raportoidaan konsernijohdolle viipymättä, kun ne on tunnistettu. Konsernin merkittävimmät riskit ja niiden hallintatoimenpiteet raportoidaan Patrian hallitukselle ja sen tarkastusvaliokunnalle. Patrialla on voimassa asianmukainen vakuutusturva, jonka määrittämisessä, järjestämisessä ja hallinnoinnissa avustaa toimialallaan merkittävä vakuutusmeklariyhteisö. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta auttavat varmistamaan, että toiminnalle ja kannattavuudelle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa eikä resursseihin kohdistu menetyksiä

15 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Kuva: patria Sovellettavat säännökset Patria-konsernin hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja muuta konsernin toimintaan vaikuttavaa lainsäädäntöä. Lisäksi noudatetaan muita valtioenemmistöisiin yhtiöihin soveltuvia hyvää hallinnointi tapaa koskevia ohjeita ja suosituksia. Patriakonsernin osakkeenomistajat eli Suomen valtio ja European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V. ovat tehneet lisäksi osakassopimuksen, joka sisältää konsernin hallintoon vaikuttavia määräyksiä. Konsernin rakenne ja hallintajärjestelmä Organisaatio jakaantuu toiminnallisesti liiketoimintoihin. Jako liiketoimintoihin ei vastaa täysin konsernin juridista rakennetta. Patria-konsernin juridisen pääosan muodostavat emoyhtiö Patria Oyj ja sen omistamat tytäryhtiöt. Kokonaan omistettujen tytäryhtiöiden lisäksi Patria-konserni omistaa Millog Oy:stä 55 ja NAMMO AS:stä 50 prosenttia tasaosuuksin Norjan valtion kanssa. Konsernin hallinnosta ja toiminnasta vastaavat Patria Oyj:n lakisääteiset toimielimet eli yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Konsernin operatiivista toimintaa ohjaa toimitusjohtajan apuna konsernin johtokunta. Liiketoiminnoilla on tämän lisäksi omat johtoryhmänsä. Muiden kokonaan omistettujen konserniyhtiöiden kuin emoyhtiön lakisääteiset hallitukset hoitavat ainoastaan lainsäädännöstä johtuvat vähimmäistehtävät. Patria Oyj:n neuvottelukunta on yhtiön hallitukselle neuvoa-antava toimielin, jolla ei ole lakisääteisiä tehtäviä. Neuvottelukunta Yhtiöjärjestyksen mukaan Patria Oyj:ssä on yhtiökokouksen asettama neuvottelukunta. Patria Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen tulee kuulla neuvottelukuntaa asioissa, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista, laajentamista tai yhtiön organisaation olennaista muuttamista, tai joilla muutoin on suuri merkitys yhtiön toimialalle kotimaassa tai kansainvälisesti. Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään kymmenen muuta jäsentä. Tilikaudella neuvottelukuntaan kuului yhteensä 11 jäsentä. Neuvottelukunta on kokoontunut pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa. Vuonna 2012 emoyhtiön neuvottelukunnalla oli neljä kokousta. Neuvottelukunnan jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin keskimäärin 91 prosenttisesti. Hallituksen kokoonpano ja VALintamenettely Patria Oyj:n hallitukseen kuuluu voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kolme ja enintään seitsemän muuta jäsentä. Tilikauden aikana hallitukseen on kuulunut kuusi jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet ja päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan niin, että toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus kokoontuu normaalisti vähintään kahdeksan kertaa vuodessa. Vuonna 2012 emoyhtiön hallituksella oli yksitoista kokousta. Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin keskimäärin 98 prosenttisesti. Hallituksen päätehtävät ja työnjako Hallitus vastaa Patria-konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen sekä yhtiökokouksen mahdollisesti antamien ohjeiden mukaisesti. Lakisääteisten tehtävien lisäksi hallituksen päätehtävänä on konsernin strategisista linjauksista päättäminen sekä konsernin eri liiketoimintojen valvonta ja ohjaaminen sen varmistamiseksi, että konserni toimii sen toimintaan vaikuttavia säädöksiä noudattaen ja liiketaloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla sekä tuottaa lisäarvoa omistajilleen. Niin ikään hallitus päättää konsernin keskeisistä toimintaperiaatteista sekä hyväksyy vuosittain konsernin taloudelliset ja operatiiviset tavoitteet sekä tilinpäätöksen ja tarvittaessa osavuosikatsaukset. Hallitus myös päättää merkittävistä investoinneista ja vahvistaa konsernin eettiset arvot ja toimintatavat sekä seuraa niiden toteutumista. Lisäksi hallitus vahvistaa konsernin pääpiirteisen organisaatio- ja toimintarakenteen sekä määrittelee yhtiön osinkopolitiikan. Hallitus on nimittänyt sitä avustamaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu kolme jäsentä. Se valmistelee konsernin ja sen johdon palkkausrakenteita sekä palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiä, samoin kuin hyväksyy tärkeimmät johtajanimitykset. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu niin ikään kolme jäsentä, ja se seuraa sekä valvoo muun ohessa konsernin sisäisen valvonnan toteutumista, riskienhallintaa sekä taloudellista raportointia ja tilinpäätöksen laadintaa. Muilta osin hallituksen keskuudessa ei ole sovittu erityisestä työnjaosta. Yhtiön toimitusjohtaja ja konsernin johto Patria Oyj:n toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa yhtiön ja Patria-konsernin liiketoimintaa sekä hallintoa osakeyhtiölain säännösten sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. toimitusjohtajan apuna konsernin johtamisessa toimii konsernin johtokunta, joka kokoontuu kuukausittain. Tämän lisäksi konsernin johto kokoontuu myös muissa, johtamisen kannalta tarkoituksenmukaisiksi katsotuissa kokoonpanoissa. Palkitseminen Johdon palkitsemisjärjestelmää koskevat tiedot ovat saatavilla yhtiön tilinpäätöksen liitetiedoista kohdasta 7. Valvontajärjestelmä Osakeyhtiölain mukaisesti hallituksen on huolehdittava siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Toimitusjohtajan on vuorostaan huolehdittava siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Konsernin johto vastaa siitä, että konsernin jokapäiväisessä toiminnassa noudatetaan soveltuvaa lainsäädäntöä ja yhtiön hallituksen päätöksiä ja että konsernin riskienhallinta on järjestetty asianmukaisella tavalla. Konsernin jakaantuminen liiketoimintoihin tehostaa ja selkeyttää johtamista sekä parantaa tehokkaan valvonnan järjestämistä. Konsernin taloudellista valvontaa varten on olemassa operatiivinen raportointijärjestelmä, jonka mukaisesti tuotetaan kuukausittain monipuolista tietoa konsernin taloudellisesta tilasta ja sen kehittymisestä. Investointeja koskeva päätöksentekojärjestys on konsernissa selkeästi määritelty. Yhtiön tilintarkastajat raportoivat tarkastushavainnoistaan asianomaisille liiketoiminnoille ja konsernin taloushallintoon sekä myös hallitukselle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle vähintään kerran vuodessa. Tilintarkastajat antavat myös yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen

16 hallitus neuvottelukunta Hallitus Neuvottelukunta Kuvat: Pentti Hokkanen Hallitus vastaa Patria-konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen sekä yhtiökokouksen mahdollisesti antamien ohjeiden mukaisesti. Sen päätehtäviä ovat konsernin strategisista linjauksista päättäminen sekä liiketoimintojen ohjaus ja valvonta. Hallitus kokoontui tilikauden 2012 aikana yksitoista kertaa. Patria Oyj:ssä on yhtiökokouksen vuosittain asettama neuvottelu kunta, johon kuuluu henkilöstön edustajien lisäksi eduskunnan nimeämät edustajat sekä Puolustusvoimien edustaja. Hallitus kuulee neuvottelukuntaa muun muassa asioissa, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista tai yhtiön organisaation olennaista muuttamista, tai joilla muutoin on suuri merkitys yhtiön toimialalle kotimaassa tai kansainvälisesti. Neuvottelukunnalla ei ole lakisääteisiä tehtäviä. Siihen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään kymmenen muuta jäsentä. Tilikaudella 2012 neuvottelukuntaan kuului yksitoista jäsentä. Neuvottelukunta kokoontuu pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa. Hallitus vastaa Patriakonsernin hallinnosta sekä toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja kuulee tarvittaessa neuvottelukuntaa. Christer Granskog Puheenjohtaja Diplomi-insinööri Hallituksen jäsen vuodesta 2010 Kirsi Komi Varapuheenjohtaja Oikeustieteen kandidaatti Hallituksen jäsen vuodesta 2011 Peter Härtle Vice President Controlling & Finance Support Cassidian, EADS Hallituksen jäsen vuodesta 2012 Neuvottelukunta Kari Rimpi Kenraaliluutnantti evp Hallituksen jäsen vuodesta 2012 Arto Honkaniemi Finanssineuvos Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto Hallituksen jäsen vuodesta 2009 Jussi Itävuori Senior Partner, RJI Partners Limited Hallituksen jäsen vuodesta 2003 Raimo Vistbacka Puheenjohtaja Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Jäsen vuodesta 2012 Thomas Blomqvist Varapuheenjohtaja Kansanedustaja Jäsen vuodesta 2012 Jari Grönlund Laatuteknikko, Patria Jäsen vuodesta 2011 Ilkka Jokioja Laboratoriopäällikkö, Patria Jäsen vuodesta 2012 Jussi Karimäki Laiteasentaja, Patria Jäsen vuodesta 2009 Juha Kuusi Järjestelmäasiantuntija, Patria Jäsen vuodesta 2011 Seppo Kääriäinen Kansanedustaja Jäsen vuodesta 2012 Petri Peltonen Osastopäällikkö, elinkeino- ja innovaatio-osasto Työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen vuodesta 2012 Tuula Peltonen Kansanedustaja Jäsen vuodesta 2012 Juha Rannikko Vara-amiraali, Pääesikunnan päällikkö Jäsen vuodesta 2011 Kari Tolvanen Kansanedustaja Jäsen vuodesta

17 Konsernin johto Konsernin johto Kuva: Pentti Hokkanen Patria-konsernin toimitusjohtajan apuna konsernin johtamisessa toimii konsernin johtokunta, joka kokoontuu kuukausittain. Toiminnan läpinäkyvyys ja vastuullinen toiminta ovat osa johtamisjärjestelmää ja perustana toiminnan strategisessa suunnittelussa alusta saakka. Heikki Allonen, s Toimitusjohtaja Diplomi-insinööri Patrian palveluksessa vuodesta 2008 Lassi Matikainen, s johtaja, Aviation Diplomi-insinööri Patrian palveluksessa vuodesta 2008 Jukka Holkeri, s Markkinointijohtaja, toimitusjohtajan sijainen Diplomi-insinööri Patrian palveluksessa vuodesta 1988 Pasi Niinikoski, s johtaja, Systems Tekniikan tohtori Patrian palveluksessa vuodesta 2006 Ville Jaakonsalo, s Hallintojohtaja Oikeustieteen kandidaatti, MBA Patrian palveluksessa vuodesta 2010 Seppo Seppälä, s johtaja, Land Systems, Land Services Diplomi-insinööri Patrian palveluksessa vuodesta 2000 Markku Lakomaa, s Yrityssuunnittelujohtaja Diplomi-insinööri Patrian palveluksessa vuodesta 1974 Jäi eläkkeelle vuoden 2012 lopussa. Sirpa-Helena Sormunen, s Lakiasiainjohtaja, Chief Compliance Officer OTK, varatuomari Patrian palveluksessa vuodesta

18 Toimipisteet Toimipisteet Patria kotimaassa ja kansainvälisesti Vuosi 2013 tulee heikentyneistä näkymistä huolimatta olemaan Patrialle kasvun vuosi ja samalla odotamme luonnollisesti, että Patrian vientituotevalikoimaan sopivia hankkeita lähtee liikkeelle tärkeillä kansainvälisillä markkinoillamme. Patria maailmalla: Suomi, Ruotsi, Norja, Viro, Puola, Slovenia, Kroatia, Egypti, Yhdysvallat, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat, Saudi-Arabia, Etelä-Afrikka 1 Hallinto Aviation Systems Land Services Land Systems Aerostructures Millog Nammo 1. Tervola 2. Kauhava 3. Lapua 4. Vihtavuori 5. Lievestuore 6. Tikkakoski 7. Jäminkipohja 8. Halli 9. Lyly 10. Orivesi 11. Linnavuori 12. Tampere 13. Sastamala 14. Parolannummi 15. Hämeenlinna 16. Utti 17. Riihimäki 18. Malmi 19. Espoo 20. Helsinki Kuva: matti immonen 35

19 Kaivokatu 10 A, Helsinki 36

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3 2015

Osavuosikatsaus Q3 2015 Osavuosikatsaus Q3 2015 Enabling digital evolution Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Edistämme Company restricted Jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta. Company restricted Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013

Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013 Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013 Heikki Lehtonen Toimitusjohtaja 10.2.2014 Componenta Tuloslaskelma Me Q4 2013 Q4 2012 Muutos Q1-Q4 2013 Q1-Q4 2012 Muutos Tilauskanta

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa?

Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa? Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa? Tietoisku Espoon kaupunginvaltuutetuille ja varavaltuutetuille 23.10.2013 Johanna Kattelus, riskipäällikkö p. 816 84218 Julkisyhteisöillä entistä haasteellisempi

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Tammi kesäkuun 2016 osavuosikatsaus 20. heinäkuuta Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja

Tammi kesäkuun 2016 osavuosikatsaus 20. heinäkuuta Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja Tammi kesäkuun 2016 osavuosikatsaus 20. heinäkuuta 2016 Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja Keskeistä toisella vuosineljänneksellä Kannattavuus parani Kalmarissa

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS 17.3.2016 Liikevaihto kasvoi 635,6 milj. euroon, kasvua 3,6 % tai 6,0 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla EBITA 66,8 (65,8) milj. EUR tai 10,5 % (10,7 %)

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 26 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-26 7 6 5 4 3 Infrastruktuuri & ympäristö Energia Metsäteollisuus 2 1 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985 1991

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

SUOMEN HOIVATILAT OYJ. Oulu CEO Jussi Karjula & CFO Tommi Aarnio SUOMEN HOIVATILAT OYJ

SUOMEN HOIVATILAT OYJ. Oulu CEO Jussi Karjula & CFO Tommi Aarnio SUOMEN HOIVATILAT OYJ Oulu 02.11.2016 CEO Jussi Karjula & CFO Tommi Aarnio 1 Autamme kasvun haasteissa ja luomme tiloja hyvälle hoivalle. Teemme sen yhdessä kasvukuntien ja hoiva-alan yritysten kanssa. SADAS HANKKEEMME on käynnistetty

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Avainlukuja tammi kesäkuu 2011 1 6/11 1 6/10 Muutos % Q2/11 Q2/10 Muutos % Liikevaihto, Me 1066 903 18 % 536 487 10 % Liiketulos,

Lisätiedot

COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2 Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin (sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset) 120 100 80 60 40 20 0 3 Me Q1/10 Q2/10

Lisätiedot

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE Pörssi-ilta 25.3.2013, Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Vuosi 2012 lyhyesti KONE lyhyesti myynnin ja henkilöstön jakautuminen vuonna 2012 Liikevaihto liiketoiminnoittain, yhteensä 6,3 miljadia

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2007

YIT-konsernin tilinpäätös 2007 YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 8.2.2008 1 Sisältö YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Katsaus vuoteen 2007 Tulevaisuuden näkymät 2 YIT-konsernin

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki Etteplan vuonna Kannattavan kasvun vuosi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2016 Markkinakatsaus Talouden kehityksen epävarmuus oli tunnusomaista koko vuodelle. Kysynnässä oli huomattavia markkina- ja asiakastoimialakohtaisia

Lisätiedot

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 18.8.2016 Hannu Lehto, toimitusjohtaja Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja 1 Innovatiivinen rakennusalan uudistaja AKTIIVINEN SUUNNITTELUN OHJAUS SUORAVIIVAINEN

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Riku Kytömäki toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2013 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2014-2 - Vuonna 2013 liikevaihto oli

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Liikevaihto 1985-2004

Liikevaihto 1985-2004 Liikevaihto 1985-24 5 4 Infrastruktuuri & ympäristö 3 Energia 2 Metsäteollisuus 1 1985 1991 1997 23 24 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 2 Liikevaihto markkina-alueittain 23 411,6 milj.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Kohti toimialan parasta kannattavuutta. Martin Lindqvist, toimitusjohtaja

Kohti toimialan parasta kannattavuutta. Martin Lindqvist, toimitusjohtaja Kohti toimialan parasta kannattavuutta Martin Lindqvist, toimitusjohtaja Turvallisuus etusijalla tavoitteena nolla tapaturmaa SSAB:n tavoitteena on olla yksi maailman turvallisimmista teräsyhtiöistä Joissakin

Lisätiedot

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu Kuntaliiton ajankohtaiset Kirsi Rontu Kuntalain kokonaisuudistus Hallitus antoi esityksensä uudeksi kuntalaiksi Eduskunta hyväksyi 13.3.2015 uuden kuntalain ja siihen liittyvät lait. Uusi kuntalaki on

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Oriola KD Oyj Tammi syyskuu 2007. Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 23.10.2007

Oriola KD Oyj Tammi syyskuu 2007. Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 23.10.2007 Oriola KD Oyj Tammi syyskuu 2007 Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 23.10.2007 Avainluvut 1 9/2007 1 9/2006 Muutos % 2006 Laskutus, Me 1884,5 1737,1 + 8 % 2340,1 Liikevaihto, Me 1045,7 991,0 + 6 % 1334,7

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli

Metsähallituksen uusi toimintamalli Metsähallituksen uusi toimintamalli 17.2.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot