LAPJÄRVEN LEIRIKESKUS KOULURAKENNUS MIEHIKKÄLÄ ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPJÄRVEN LEIRIKESKUS KOULURAKENNUS MIEHIKKÄLÄ ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS"

Transkriptio

1 LAPJÄRVEN LEIRIKESKUS KOULURAKENNUS MIEHIKKÄLÄ ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS Laatija: Insinööritoimisto Nannari Oy/ Ari Liljasto Tökkärintie KOTKA Laadittu: Osoite Tökkärintie KOTKA Puhelin Y-tunnus Alv. rek

2 2 SISÄLLYSLUETTEL0 1.0 ALKUSANAT TARKASTUSMENETTELYSTÄ 2.0 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 2.1 Rajaukset kohteessa 2.2 Muuta 3.0 RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA 4.0 HAVAINNOT JA TOIMENPIDE EHDOTUKSET 4.1 Rakennuksen vierusta, salaoja- ja sadevesijärjestelmä. 4.2 Perustukset ja alapohjarakenteet 4.3 Ulkoseinät ja julkisivut ja muut kantavat rakenteet. 4.4 Väliseinät ja välipohjat 4.5 Ikkunat, ulko-ovet ja parvekeovet 4.6 Yläpohja, ullakko ja vesikatto (Katokset, parvekkeet, terassit yms. sekä rakennukseen liittyvät julkisivun rakenneosat) 4.7 Märkä- ja kosteat tilat 4.8 Muut sisätilat ja asumista palvelevat tilat 5 TALOTEKNIIKKA 5.1 Lämmitys 5.2 Vesi ja viemärilaitteet 5.3 Ilmanvaihto 5.4 Sähköistys 6 YHTEENVETO 7 OLLENNAISIMMAT EPÄKOHDAT JA RISKIT 8 VAURIOIDEN KORJAAMINEN JA KORJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKI 9 ASBESTIN ESIINTYMINEN 10 TEKNISET KÄYTTÖIÄT, TARKASTUSVÄLIT JA TARKASTUSVÄLIT KÄSITTEINÄ 11 VAKUUTUS PIILEVIEN RAKENNUSVIRHEIDEN VARALTA Liitteet: Liite 1: Liite 2: Asukaskysely Tekniset käyttöiät, tarkastusvälit ja kunnossapitojaksot

3 3 1 ALKUSANAT TARKASTUSMENETTELYSTÄ Kuntotarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin sekä tarkastuksen yhteydessä omistajalta ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin ja kohteesta otettuihin valokuviin. Raportin lukijan tulee aina tutustua raportin lisäksi myös Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, tilaajan ohjeeseen (LVI , KH ) Kuntotarkastus on tehty pääosin aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Suoritusohjeen(LVI , KH ) mukaisesti. Tarkastuksessa on kiinnitetty huomiota pintapuolisella tarkastelulla havaittaviin rakenteelliseen kestävyyteen, turvallisuuteen ja asumiskelpoisuuteen vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin, vikoihin ja riskeihin. Rakenteita rikkomattomalla menetelmällä ei voi havaita rakenteiden sisäisiä piileviä vaurioita, ellei niistä ole tarkastushetkellä kosteudentunnistimella havaittavaa, muulla tavalla aistittavaa tai rakenteiden pinnalla näkyvää viitettä. Edes rakenteita avaamalla ei voi saada täydellistä varmuutta rakenteiden kunnosta tekemättä erittäin laajoja ja kattavia rakenteiden purkutöitä. Tämän takia epäilyttävissä tapauksissa tulee aina tehdä lisäselvityksiä tai kuntotutkimuksia. Pintapuolisella tarkastuksella ei voida arvioida maanalaisten rakenteiden ja järjestelmien, kuten salaojien olemassaoloa, kuntoa ja toimivuutta tai sokkelin ulkopuolisen vedeneristyksen kuntoa tai korjaustarvetta. Kuntotarkastajalla on oikeus ja velvollisuus oikaista kuntotarkastussuoritteessa mahdollisesti havaittava virhe. Kaikista virheistä tulee reklamoida kuntotarkastajaa kohtuullisessa ajassa (kolmen kuukauden kuluessa kuntotarkastuksen suorituspäivästä). Tilaajan on tiedostettava, että kuntotarkastus koskee vain ja ainoastaan tilannetta tarkastusajankohtana ja tilanne kohteessa saattaa muuttua oleellisesti hyvinkin lyhyen ajan kuluessa tarkastuksesta.

4 4 2 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde: Lapjärven leirikeskus, Koulurakennus Miehikkälä Tarkastuksen tilaaja Nimi Osoite Omistushistoria Pinta-ala Tilavuus Rakennustyyppi Rakennusvuosi Käyttötarkoitus Miehikkälän kunta Markku Uski Keskustie 4 A Miehikkälä Toiminut aluksi kouluna ja tämän jälkeen osana leirikeskusta n. --- m² ( Ei tarkemitattu) n. --- ³ ( Ei tarkemitattu) Puurakenteinen koulurakennus luvulla Osana leirikeskusta Tarkastuspäivä Tarkastuksen tarkoitus Tarkastaja Läsnä Tarkastushetken sää Käytettävissä olevat asiakirjat Loppukatselmus Tarkastuksessa käytetyt apuvälineet Kiinteistökauppa Ari Liljasto, Rak. Ins. Tsto. Nannari Oy Kiinteistön hoitaja ja Ari Liljasto (RI). Pilvinen ajoittain sadetta Ulkoilman suhteellinen kosteus 83,5 % lämpötilassa 15,0 ºC (10,7 g/m³) Sisäilman suhteellinen kosteus 60,6 % lämpötilassa 20,0 ºC (10,5 g/m³) Pohja, julkisivut ja leikkaus. Ei tietoa Tramex Moisture Meter, Tramex Moisture Encounter, Vaisala HM 44/ HMP 42/ HMP 41, RH/ lämpötila mittari, Vedenvirtaamakuppi, Pistorasiakoetin, Digitaalinen vatupassi, lämpötilamittari, kopokoetin ja savukynä.

5 5 2.1 RAJAUKSET KOHTEESSA - Alapohjan keski- ja itäsivulle ei pääsyä - Vesikattoa tarkasteltiin lapetikkaiden yläpäästä, vesikatteen liukkauden vuoksi. 2.2 MUUTA

6 6 3 RAKENNUSTEKNISTÄ TIETOA KOHTEESTA Kerrosluku 1 Perustuvat paikalta saatuihin huomioihin ja kiinteistön hoitajan haastatteluun.. Rakennustapa Perustamistapa Perusmuuri Alapohjarakenteet Ulkoseinärakenteet Julkisivupinnoite Väliseinät Yläpohja Paikalla Luonnonkivisokkeli Luonnonkivisokkeli Krossipohja, keskiosalla maanvarainen laatta alapuolisella eristeellä. Hirsirunko Paneeli Puu- ja kivirakenteiset Puurakenteinen. Välipohja ---- Kattomuoto Vesikate Lämmitysjärjestelmä Lämmönjako Harjakatto Peltikate Sähkölämmitys Patterit Öljysäiliö ---- Kunnallistekniikka Ilmanvaihto Oma porakaivo ja jätevedet kahden kaivon kautta imeytyskenttään. Painovoimainen. Sähköjärjestelmä ---- Erityisjärjestelmät Ei ollut Tulisijat Pönttöuuneja Hormi nuohottu Ei käytössä Erityistilat Ei ollut.

7 7 3.1 KÄYTTÄJÄN HAVAINNOT JA TIEDOT KORJAUKSISTA Alkuhaastattelun yhteydessä on annettu käyttäjälle kirjallinen asukaskysely täytettäväksi. Asukaskysely on liitteenä tarkastuskertomuksessa (Liite 1). Suoritetut korjaukset - Katso asukaskysely Suunnitellut korjaukset - Katso asukaskysely Omistajan/ käyttäjän havaitsemat puutteet - Katso asukaskysely Tarkastustilaisuudessa saadut lisätiedot - Rakennuksen keskiosalle on tehty myöhemmin maanvarainen laatta. - Pönttöuunit eivät olleet käytössä. Hormia ei ollut nuohottu. - Saneerauksen yhteydessä asennettu tehty lisälämmöneristys ulkoseinien sisäpuolelle n. 50 mm koolaus + eristys sekä rakennuslevy. - n. 1995/ 96 tiilikate on muutettu peltikatteeksi. - Ulkovuori on maalattu noin Miesten wc oli uudistettu Pientä sisäremonttia on tehty

8 8 4 HAVAINNOT JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Raporttiin on kirjattu havainnot, johtopäätökset, toimenpide-ehdotukset sekä mahdolliset perusteet suositelluille toimenpiteille. Raportti on toteava ja ohjaa jatkotoimenpiteitä, raportti ei ole työselostus. Johtopäätökset sekä mahdolliset perusteet toimenpiteille on kirjoitettu kursivoituna. 4.1 Rakennuksen salaoja- ja sadevesijärjestelmä. Kyseessä on yksi kerroksinen koulurakennus Salaojien ja sadevesiputkien tasoerot verrattuna rakenneosiin on esitetty taulukossa yksi. Taulukko 1. Minkä tasoero Salaojan yläpintamaanpinta Salaojan yläpintaperustustaso Salaojan yläpinta asunnon lattianpinta Sadeveden poistoputken yläpinta- H maanpinta a Tasoero ± 50 mm Ei mitattavissa Ei mitattavissa Ei mitattavissa Ei mitattavissa. Min. Alue missä mm riittämätön Rakennuksen tontti oli rinne tontti. - Rakennus oli varustettu rännein ja syöksytorvin. - Keittiön viereinen syöksytorvi oli poikki - Rakennuksen sadevedet ei ollut johdettu pois rakennuksen läheisyydestä. - Salaojia tai salaojakaivoja ei ollut havaittavissa. - Ränneissä oli roskia ja seisoi vesi Suositellaan rännien puhdistamista ja huoltamista vuosittain. Tämä pienentää julkisivun rasitusta. Suositellaan keittiön viereisen syöksytorven kunnostamista. Suositellaan rakennuksen vierustalle salaojien asentamista. Suositellaan sadevesien pois viemistä rakennuksen vierustalta esimerkiksi betonikouruin. Suositellaan salaojien ja sadevesiputkiston huoltamista kolmen vuoden välein sekä tarkastuskaivojen huoltamista/ tarkastamista vuoden välein. Salaojat saattavat tukkeutua puutteellisen huollon vuoksi. Huoltamattomuus saattaa lyhentää rakenteen käyttöikä

9 9 4.2 PERUSTUKSET, ALAPOHJARAKENTEET JA RAKENNUKSEN VIERUSTA Taulukossa 2 on esitetty maanpinnan ja eri rakenneosien tasoerot. Taulukko 2. Tasoero ± 50 mm Min. mm Ei mitattavissa Alue missä riittämätön tasoero Maanpintasokkelin yläreuna Maanpintatilan lattia Maanpintaseinän puurungon alaosa Riskihavaintoja Keittiön kohta (nykytietojen mukaan puuosien ero maanpintaan tulisi olla 300 mm) Keittiön kohdalla maan ja puurungon välinen etäisyys Kosteusmittaukset Taulukossa 2b on esitetty luvun kosteusmittaukset. Mittauspiste Rh % C g/m³ P % Mittaussyvyy s Ulkoilma 83,5 15,0 10,7 x Sisäilma 60,6 20,0 10,5 x Ulkoseinä/ lattiarakenne ,0-20,2 10 mm HItäinen pääty (märkä) a - Sokkeli oli luonnonkivestä - Sokkelin itäkulmalla oli kiviä siirtynyt - Sokkelin ulkopuolella ei ollut havaittavissa kosteussulkua/ vedeneristettä. - Sokkelin ulkopuolella oli pääosin multapitoista maa-ainesta. - Sokkelissa ei ollut havaittavissa oleellisia siirtymiä. - Sokkelissa oli tuuletusluukkuja pohjois julkisivua lukuun ottamatta. - Sokkelin ja keittiön luiskan välissä oli lehtiä. - Alapohjarakenteena oli krossipohja ja keskiosalla maanvarainen laatta. - Alapohjan keskiosalle ja itäpäätyyn ei ollut näköyhteyttä muuta kuin tuuletusluukun kautta. - Krossipohjan ryömintäkorkeus vaihteli 0 ja 1020 mm välillä. - Alapohjassa oli paljon rakennusjätettä, kutterilastua, sahanpurua jne. - Alapohjarakenteessa ei ollut havaittavissa lahovaurioita. - Itäpäädyn oven ympärillä oli havaittavissa lahovaurioita oven ulko- ja sisäpuolella. - Oven ympärillä puun kosteus vaihteli 11 ja 20,2 p% välillä. (märkä).

10 10 - Kellarissa oli havaittavissa kosteutta seinän alaosissa ja lattiassa. - Kellarin puuhyllyt olivat lahonneet. - Sisääntulon rappusten valumuotti oli purkamatta. Tässä oli havaittavissa kosteusvauriota. - Suositellaan salaojien asentamista vähintään talon taakse ja kellarin läheisyyteen. - Suositellaan sokkelin sadevesien ohjaamista pois sokkelin vierustalta noin kolmen metrin päähän esimerkiksi betonikouruin. - Sokkelin vieruksen multapitoisen maan siirtämistä pois sokkelin vierestä. - Suositellaan sokkelin vierustalle hyvin vettä läpäisevää maa-ainesta. - Suositellaan pohjoisjulkisivun puolelle tuuletusluukun asentamista. - Suositellaan itäkulman sokkelikivien kunnostamista. - Suositellaan keittiön luiskan ja seinän välin siivoamista. - Suositellaan alapohjan siivoamista maatuvasta aineksesta. - Suositellaan kulun tekemistä rakennuksen itäosaan ja alapohjan lähempää tarkastamista. - Itäpäädyn oven vierus tulisi kunnostaa ja viereiset rakenteet tulisi käsitellä mikrobivaurio korjaus ohjeiden mukaisesti. - Suositellaan sisääntulon rappusten valumuotin purkamista. Kuva 1. Katkennut syöksytorvi Kuva 2. Siirtynyt kivi ja syöksytorven pää Kuva 3. Itäpäädyn oven vierus Kuva 4. Oven sisäpuoli

11 ULKOSEINÄT, JULKISIVUT JA MUUT KANTAVAT RAKENTEET Rakennuksen julkisivuna on puupaneeli. Rakennuksessa on hirsirunko. - Rakennuksen julkisivu oli pinnaltaan tyydyttävässä/ hyvässä kunnossa. - Rakennuksen julkisivun tuuletusraosta ei varmuutta. - Räystään alapuolisissa laudoissa oli maalipinta tyydyttävässä kunnossa. - Keittiön lipan räystäsrakenteessa oli havaittavissa lahovauriota. - Päädyistä puuttuivat yläpohjan tuuletusaukot - Suositellaan päätyihin tuuletusaukkojen tekemistä. - Suositellaan keittiön räystäsrakenteen kunnostamista. Kuva 5. Keittiön oven lippa. Lahovauriota 4.4 VÄLISEINÄT JA VÄLIPOHJAT Rakennuksen väliseinät olivat puu- ja kivirakenteiset. - Väliseinissä ei ollut havaittavissa siirtymiä tai kosteuden jättämiä jälkiä. - Väliseinissä ei ollut silmin havaittavaa suoruuspoikkeamaa. - Väliseinän alaosa lähti krossipohjarakenteesta. - Suositellaan väliseinien tarkkailemista.

12 IKKUNAT JA ULKO-OVET - Rakennuksen ikkunat vaikuttivat alkuperäisiltä. - Ikkunat olivat kaksilasia puuikkunoita. - Ikkunat olivat pinnaltaan heikossa/ tyydyttävässä kunnossa. - Ikkunoilla ei ollut vesipeltejä. - Keittiön ikkuna oli vaihdettu. - Keittiön ja sisääntulon ikkuna oli lämpölasillinen puuikkuna. - Keittiön ja sisääntulon ikkuna oli pinnaltaan tyydyttävässä kunnossa. - Ikkunan vesipellin kaadossa ei havaittu puutteita. - Vesipeltien pinta oli tyydyttävässä kunnossa. - Ulko-ovet olivat vaihdettu. - Ovet olivat pinnaltaan tyydyttävässä kunnossa. - Pääoven heloissa oli löysyyttä. - Ovilla ei ollut kynnyspeltiä. - Alkuperäisten ikkunoiden kunnostamista - Suositellaan vesipeltien asentamista. - Ovien helojen huoltamista. - Suositellaan ovien pinnan huoltomaalausta. - Suositellaan ovien kynnyspeltien asennusta. Kuva 6. Rakennuksen ikkuna Kuva 7. Itäpäädyn ovi

13 YLÄPOHJA, ULLAKKO JA VESIKATTO (Katokset, parvekeet, terassit yms sekä rakennukseen liittyvät julkisivun rakenneosat) Taulukossa kolme on esitetty vesikaton varusteet, läpiviennit ja piiput Kuva 8. Vesikatto Taulukko 3. Vesikaton varusteet, läpiviennit ja piiput Varuste Asennettu Korjattava Huomautettavaa Talotikkaat x Lumiesteet x Lapetikkaat x x Yläreunasta irti. Kulkusilta ---- x Suositellaan asennettavaksi Läpiviennit x Aluskate -- x Päätyjen tuuletus Piippu x Piipunhattu --- x Suositellaan asennettavaksi - Vesikatteena oli konesaumakatto. - Vesikate oli uusittu vuonna 1995/ Vesikate oli tyydyttävässä kunnossa - Lapetikkaan kiinnitys oli yläreunastaan irti. - Vesikatteella ei ollut aluskatetta - Rakennuksen päädyistä puuttuivat tuuletusaukot. - Yläpohjaan oli kulku sisäpuolelta rappusia pitkin - Yläpohjatilassa oli pohjois jiirin kohdalla vuotojälkiä.

14 14 - Tarkastushetkellä jiirin rakenteissa ei ollut havaittavissa kohonneita kosteuspitoisuuksia (8-10 p%) - Yläpohjan rappusten viereen oli levitetty muovi. - Yläpohjan eristeenä oli hiekka. - Ilmanvaihtoputken alaosasta puuttui eristettä. - Vesikaton tarkastamista vuosittain - Suositellaan kulkusillan asentamista. - Suositellaan vesikatteen lapetikkaiden kiinnityksen kunnostamista - Suositellaan päätyihin tuuletusaukon asentamista. - Suositellaan piipunhattujen asentamista. Tämä suojaa lakivalua ja hidastaa hormien rapautumista. - Suositellaan jiirin mikrobivaurioituneiden osien kunnostamista. Yläpohjatilasta saattaa kulkeutua vuotoilmaa alakerran tiloihin. - Muovi tulisi poistaa yläpohjan päältä. Tämän alapintaan saattaa kondensoitua kosteutta. - Ilmanvaihtoputkien eristeiden kunnostamista. Kuva 9. Lapetikkaan yläpää Kuva 10. Piippu Kuva 11. Jiirin alapää Kuva 12. Yläpohjan muovi

15 Märkä- ja kosteat tilat Pesuhuone/ sauna Taulukossa neljä on esitetty pesuhuoneen/sauna pinta- ja alusrakenteet. Taulukko 4 Rakenneosa Pohjarakenne Pintarakenne Lattia wc Betoni Klinkkeri Seinät wc Puu Keraaminen laatta Katto wc Puu Paneeli Olosuhteet Wc/ Ilman suhteellinen kosteus Rh 48-56,1 %, lämpötila 20,1-20,7 C 8,7-9,9 g/m³ Vedeneristys/ kosteudeneristys. - Wc:t tehty 1985, naisten wc:stä uudistettu kaksi seinää. - Miesten wc uudistettu Vesieristys on tehty todennäköisesti kosteussululla 1985 ja uudistetut rakenteet vedeneristeellä. - Vedeneristeet ei todennäköisesti vastaa nykymääräyksiä kaikilta osin - Vesieristyksestä tai sen laadusta ei ollut tietoa. Lattiakaivo - Lattiakaivot olivat muovisia. Lattioiden kallistukset - Kaadot olivat pesuhuoneessa silmämääräisesti sekä vesivaa alla katsoen yli 1/100 lattiakaivon läheisyydessä, inva wc:tä lukuun ottamatta. Ilmanvaihto - Wc:seissä oli painovoimainen ilmanvaihto - Ilmanvaihtoputkeen oli paikoittain kondensoitunut vettä. - Poistoaukot vetivät savukynällä tarkastettaessa. - Pintakosteudentunnistimella ei havaittu kohonneita pintakosteuspitoisuuksia - Kopoja laattoja oli inva- ja keittiön viereisessä wc:ssä - Silikoneissa oli havaittavissa tummentumaa.

16 16 - Lattiakaivon liitosten tiivistys ja tarkastus vuosittain - Lattiakaivon huolto ja puhdistus vuosittain - Pesuhuoneen silikonien vaihtamista vuoden aikana. - Kopojen laattojen tarkkailemista ja tarvittaessa uudelleen kiinnittämistä. - Varautumista 1985 tehtyjen tilojen uudistamistarpeeseen elinkaariajattelun perusteella. Kuva 13. Inva/ naisten Wc Kopoja laattoja. Kuva 14. Wc:n katto Kosteuden aiheuttamia jälkiä. Keittiö / allaskaappi Huomioita - Keittiön allaskaapissa ei ollut havaittavissa kohonneita kosteuspitoisuuksia. - Astiapesukoneen alla ei ollut kaukaloa - Keittiön hanan juuri vuoti. - Pistorasia oli irti, (kiinteistön hoitaja korjasi pistorasiaa tarkastuksen aikana) - Keittiön hanan kunnostamista - Kaukalon asentamista astianpesukoneen alle.

17 Muut sisätilat ja asumista palvelevat tilat - Rakenteita mitattiin pintakosteudentunnistimella satunnaisesti. Kohonneita kosteuspitoisuuksia ei havaittu. - Lattiamatto oli halki keittiön ja wc:n käytävän kohdalla. - Lattiamateriaalin kunnostamista. Kuva 15. Lattiamaton halkeama Tulisijat - Rakennuksessa oli tulisijoita, mutta nämä eivät olleet käytössä

18 Talotekniikka 5.1 Lämmitys - Rakennuksessa oli sähkölämmitys - Lämmönjako oli patterilla. - Lämmityksessä ei ollut silmienhavaittavia puutteita Vesi ja viemärilaitteet - Rakennuksen viemäröinti oli uusittu Rakennuksella oli porakaivo - Vesijohdot olivat kuparisia ja muovisia suojaputkissa. - Viemärit oli muovia. - Viemärijärjestelmässä oli kaksi kaivoa ja imeytyskenttä. - Sekoittajien virtaamissa ei havaittu poikkeavuutta RakMKD1 ohjearvoihin. - Käyttöveden lämpötila oli 47,0 C - Suositellaan käyttöveden ylärajaksi 65 C. Asumisterveys opas suosittelee käyttöveden lämpötilan ylärajaksi 65 C tapaturmien välttämiseksi. Veden tyydyttävän lämpötila on 55 C - Viemärijärjestelmän riittävyyden tarkastamista. 5.3 Ilmanvaihto - Rakennuksessa oli painovoimainen ilmanvaihto - Poistohormit vetivät savukynällä tarkasteltaessa. - Kaikissa huoneissa ei ollut korvausilma-aukkoja. - Suositellaan hormiston nuohousta. - Suositellaan korvausilma-aukkojen asentamista.

19 Sähköistys - Liittymän koosta ei varmuutta. - Märkätilan pistorasiat testattiin pistorasiakoettimella. Puutteita ei havaittu, lukuun ottamatta keittiön pistorasiaa. - Sähköt olivat uudistettu Keittiön pistorasian kunnostamista. Kuva 16. Eteisen sähkökeskus

20 20 6 Yhteenveto Rakennus on yksikerroksinen. Rakennus on tehty 1920-luvulla ja saneerattu Alapohjarakenne on krossipohja ja saneerauksen yhteydessä rakennuksen keskiosalle on tehty maanvarainen laatta alapohjarakenteeksi. Rakennus on hirsirunkoinen. Julkisivuna oli puupaneeli. Vesikatteena oli rivisaumakate ja kattomuotona oli harjakatto. Rakennuksessa on sähkölämmitys. Lämmönjako on pattereilla. Rakennuksessa oli tulisijoita, mutta nämä eivät olleet käytössä. Rakennuksen viemärit ja vesijohdot olivat uudistettu remontin yhteydessä.. Uudistetut viemärit olivat muovisia ja vesijohdot kuparisia/ muovisia. Ilmanvaihto oli painovoimainen. Sähköt olivat uudistettu. Rakennus sijaitsi rinnetontilla. Rakennuksen sadevesiä ei ollut johdettu pois rakennuksen vierustalta. Salaojia ei ollut havaittavissa. Rakennus oli varustettu rännein ja syöksytorvin. Merkittävämmät huolto- ja korjaustoimenpiteet ovat sadevesien poisto/ ohjaus pois rakennuksen vierustalta, itäpäädyn oven vierustan korjaus, lapetikkaiden kiinnityksen korjaus ja varautuminen wc/ pesuhuoneen uudistamistarpeeseen elinkaariajattelun perusteella.. Mahdollisia riskirakenteita oli maan ja sokkelin korkeuseron paikoittainen vähyys, itäpäädyn oven vierusrakenteet ja yläpohjan jiirin kosteusvaurioituneet rakenteet. Näistä on tarkemmin tarkastuskertomuksessa. Rakenteiden sisällä piilevien vaurioiden mahdollisuutta ei tarkastuksen pintapuolisuuden vuoksi voida pois sulkea. Kohtaan seitsemän on koottu olennaisinta lisätutkimusta, huoltoa, korjausta tai uusimista vaativat kohdat. Kohteen käytön ja kunnossapidon kannalta vähäisemmät asiat on käsitelty havaintojen yhteydessä.

21 21 7 Olennaisimmat epäkohdat ja riskit Taulukossa viisi on esitetty olennaisimmat lisätutkimukset, huoltoa, korjausta tai uusimista vaativat kohdat. Taulukko 5. Viite Lyhyt viiteselostus Huolto Lisätutkimus Korjaus/ uusiminen Riskirakenne 4.1 Salaojien/ sadeveden poiston x asentaminen 4.2 Itäpäädyn oven liittymärakenne x! 4.2 Sokkelin kosteudeneristys x 4.2 Alapohjan ja keittiön vierustan x siivous 4.6 Lapetikkaiden kiinnitys x 4.6 Yläpohjan puutteet x!! Mahdollinen korjaustarve riippuu lisätutkimuksista tai käytössä esille tulevista asioista. 8 Vaurioiden korjaaminen ja korjaamatta jättämisen riski Rakenteet tulee tehdä ja korjata käyttötarkoituksen asettamien vaatimusten mukaiseksi tarkoitukseen soveltuvista rakennusmateriaaleista siten, että ne eivät pääse mm. kosteudesta vaurioitumaan. Ennakoivat huoltotoimet ja syntyneiden tai havaittujen pikainen korjaaminen säästävät kustannuksia ja ylläpitävät rakennuksen arvoa. Jos vaurioita tai puutteita on tarkastuksessa havaittu, eikä toimenpiteisiin ryhdytä, vaurio tai haitta yleensä pahenee ja laajenee, korjaaminen hankaloituu ja korjauskustannukset kasvavat. Korjaamaton vaurio voi muodostaa haitan asumiselle. 9 Asbestin esiintyminen, radon Rakennuksen alkuperäiset rakenteet on rakennettu aikana, jolloin rakennusmateriaaleissa voi esiintyä asbestia. Asbestikartoituksen teettäminen on omistajan vastuulla. Radonista ei ollut tutkimusta saatavilla.

22 22 10 Tekniset käyttöiät, tarkastusvälit ja kunnossapitojaksot käsitteinä Tekninen käyttöikä Tämä tarkoittaa käyttöönoton jälkeistä aikaa, jona rakenteen, rakennusosan, järjestelmän tai laitteen tekniset toimivuusvaatimukset täyttyvät. Kun toimivuustavoitteet eivät enää täyty, kestoikä on kulunut loppuun umpeen ja rakeenne, rakennusosa, järjestelmä tai laite on tarkoituksenmukaista korvata uudella. Määritelty käyttöikä on yleistävä. Tarkastusväli Tämä tarkoittaa aikaväliä, jonka kuluttua rakenteen, rakennusosan, järjestelmän tai laitteen kunto ja toimivuus on tarkastettava. Tarkastusvälien on oltava sellaisia, että tarkastuskohde pysyy kunnossa tarkastusten välisen ajan. Tarkastusvälejä määrättäessä otetaan huomioon myös tarkastusten suositeltavat ajankohdat esimerkiksi kevät tai syksy. Kunnossapitojaksolla Tällä tarkoitetaan keskimääräistä aikaväliä, jonka jälkeen määrätty kunnossapitotoimenpide toistetaan. Kunnossapitotoimenpide voi olla rakennusosan, laitteen tai niissä käytetyn materiaalin tai osan korvaaminen toisella tai korvaaminen osittain uusimalla, täydentämällä, kunnostamalla tai maalaamalla. Kotkassa Ari Liljasto Rak. Ins. Pätevöitynyt Asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK/FISE) Sertifioitu kosteusmittaaja (VTT) Pätevöitynyt paikallisvalvoja.( PT/ FISE) Pätevöitynyt energiatodistuksen laatia (ARA/ FISE) Keskuskauppakamarin valtuuttama tavarantarkastaja (HTT) (Ei toimi tavarantarkastajan ominaisuudessa tässä tarkastuksessa)

23 23

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14.

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14. Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Gun Adamsson Mittauspöytäkirja Kohde: Toimeksianto: Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari Pintamittaus Tutkimus pvm: 14.8.15 Raportointi pvm: 14.815 Yhteyshenkilö: Gun Adamsson Tutkijat:

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013 1(8) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta 29.08.2013 2(8) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/20. Vastaanottaja: Fredrik Karlsson. Crista Berdtson. Mattilantie 119, Karkkila. Tutkimus pvm: 20.8.15

Kuntokartoitus. Sivuja:1/20. Vastaanottaja: Fredrik Karlsson. Crista Berdtson. Mattilantie 119, Karkkila. Tutkimus pvm: 20.8.15 Sivuja:1/20 Vastaanottaja: Fredrik Karlsson Crista Berdtson Kuntokartoitus Kohde: Mattilantie 119, Karkkila Tutkimus pvm: 20.8.15 Raportointi pvm: 30.8.15 Läsnä olleet: Omistajat, Fredrik Karlsson ja Crista

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Omakotitalo - 1 - 1 Yleistietoa tarkastuksesta Kohde Kohteen pinta-ala: 161 / 113 m 2 Omakotitalo Kohteen tilavuus: Kaskistentie 386 Kerrosluku: 1 64700 Teuva Rakennusvuosi:

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Kokonkatu 6 33960 Pirkkala 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Kokonkatu 6 33960 Pirkkala Kohteen pinta-ala: Ei tarkemitattu Kohteen tilavuus: - m³ Kerrosluku:

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm:

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm: Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Valhallavägen 9, 10360 Mustio Tutkimus pvm: 6.9.16 Raportointi pvm: 15.9.16 Tutkija: Rakennusmestari Mikael Walve 050-340

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Omistushistoria: Nykyiset omistajat ovat ostaneet kiinteistön vuonna 2007. Jukka Tolvanen, Mervi Pirinen ja Janne Juntunen.

Omistushistoria: Nykyiset omistajat ovat ostaneet kiinteistön vuonna 2007. Jukka Tolvanen, Mervi Pirinen ja Janne Juntunen. 1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Kuhmontie 174, 75500 Nurmes. Kiinteistötunnus: 541-416-15-19 Kohteen pinta-ala: 97 m 2 (huoneistoala) 113 m² (kerrosala) Kerrosluku: 1 Rakennusvuosi: 1934 sekä laajennus

Lisätiedot

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 1(8) Kuntotarkastus asuntokauppaa varten OK-TALO MÄKIPIRTINKATU 18 KUOPIO MIKKELIN RAKENNUSASINTUNTIJAKESKUS Kuntotarkastus asuntokauppaa varten: MÄKIPIRTINKATU 18 2(8)

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5. Sivuja:1/21 Vastaanottaja: Göran Pertiö Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Haapakyläntie 19, 03100 Nummela Tutkimus pvm: 4.5.16 Raportointi pvm: 12.5.16 Läsnä olleet: Göran Pertiö ja

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Liite kuntotarkastusraporttiin

Liite kuntotarkastusraporttiin Liite kuntotarkastusraporttiin Tarkastuspäivä 19.2.2014 Liite kuntotarkastusraporttiin 2 LIITE RS-3 RAPORTTIIN Kohde: Tilaaja: Tehtävä: Päivitys: Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto Pasi Saarenheimo

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4. Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Björn-Eric Falck Kuntokartoitus Kohde: Jokirannantie 21, 02570 Siuntio Tutkimus pvm: 6.4.16 Raportointi pvm: 16.4.16 Läsnä olleet: Björn-Eric

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/12. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovisrasto. Tonttukallionpolku 5, Bollsta. Tutkimus pvm:

Kuntokartoitus. Sivuja:1/12. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovisrasto. Tonttukallionpolku 5, Bollsta. Tutkimus pvm: Sivuja:1/12 Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovisrasto Kuntokartoitus Kohde: Tonttukallionpolku 5, 10440 Bollsta Tutkimus pvm: 12.2.16 Raportointi pvm: 6.3.16 Läsnä olleet: Björn-Eric Falck Tutkija: Rakennusmestari

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Crista Berdtson. Tammisaarentie 33, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 14.9.15

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Crista Berdtson. Tammisaarentie 33, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 14.9.15 Sivuja:1/21 Vastaanottaja: Gun Adamsson Crista Berdtson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 33, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 14.9.15 Raportointi pvm: 14.9.15 Läsnä olleet: Gun Adamsson, Crista Berdtson

Lisätiedot

Prosolve Oy Puh: 0207 641 552 Onkapannu 4 Fax: 0207 641 559 40700 Jyväskylä www.prosolve.fi etunimi.sukunimi@prosolve.fi

Prosolve Oy Puh: 0207 641 552 Onkapannu 4 Fax: 0207 641 559 40700 Jyväskylä www.prosolve.fi etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(12) Yhteisen toimintamallin mukainen KH 90-00317 KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 2 RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA 3 YHTEENVETO HAVAINNOISTA

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS

KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS Ok-talo Raahenkatu 38 67200 Kokkola PTT Pohjanmaan Talotutkimus Oy 67800 Kokkola 2/12 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: ok-talo Työnumero: K2135 Kohteen pinta-ala: ha.116

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 13.7.2015

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 13.7.2015 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 13.7.2015 Vanamotie 4, Kotka SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 2 RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA 3 YHTEENVETO HAVAINNOISTA 4 OLENNAISIMMAT EPÄKOHDAT JA RISKIT 5 VAURIOIDEN

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/18. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovirasto. Kroggårdintie 36, Karjaa. Tutkimus pvm: Raportointi pvm: 6.3.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/18. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovirasto. Kroggårdintie 36, Karjaa. Tutkimus pvm: Raportointi pvm: 6.3. Sivuja:1/18 Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Kroggårdintie 36, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 12.2.16 Raportointi pvm: 6.3.16 Läsnä olleet: Björn-Eric Falk Tutkija: Rakennusmestari

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1 Jotta saisitte suurimman mahdollisen hyödyn kuntotarkastuksesta, olkaa ystävällisiä ja vastatkaa mukaan alla oleviin kysymyksiin etukäteen, ennen tarkastusta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa kuntotarkastusta.

Lisätiedot

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Raportti Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 17.06.2013 Laukaantie 4, Fax 0 10 322 0909 pts@pts.fi www.pts.fi Tekijä: Juhana

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 23 Vierasniemen päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien.

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien. KUNTOTARKASTUKSEN KIRJALLINEN HAASTATTELUOSA Kuntotarkastuksessa myyjälle ja ostajalle parhaimman hyödyn saamiseksi, toivomme teidän vastaavan kysymyksiin huolellisesti ja parhaanne mukaan. Täytetty lomake

Lisätiedot

2. RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA (Perustuvat suunnitelmista ja muista asiakirjoista, omistajalta sekä käyttäjältä saatuihin tietoihin)

2. RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA (Perustuvat suunnitelmista ja muista asiakirjoista, omistajalta sekä käyttäjältä saatuihin tietoihin) 1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Kirkkokatu 41, 75500 Nurmes. Kiinteistötunnus: 541 111-197-1 Kohteen pinta-ala: n. 250 m 2 (huoneistoala) n. 310 m 2 (kerrosala) + kellarikerros n. 140 m² Kerrosluku:

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 Kohteen osoite: Omistushistoria: (vähintään vuosi, jolloin kohde on tullut nykyisen omistajan omistukseen) 1 RAKENTEET TEHDYT KORJAUS- JA HUOLTOTYÖT SEKÄ RAKENTEIDEN

Lisätiedot

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi sivu 1 Kohteen osoite: 1 RAKENTEET Rakenne On korjauksia ja huoltotöitä; Toimenpiteet Korjaus ajankohta n. 1v tarkkuudella 1.1 Rakennuksen vierustan työt (maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen,

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 5 Vihmala, Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 10 Pihkala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 Tammisentie 4, 63700 Ähtäri Omakotitalon kuntokartoitus 4.12.2015 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 2/9 Tilaus 18.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT L E V O L A 1 JYLLIN LEIRIKESKUS / PÄÄRAKENNUS JA MAJOITUSTILAT PUKARANTIE 1123 38970 LAUHALA KUNTOTARKASTUS Tarkastusraportti 14.03.2016 L E V O L A 2 1. YLEISTÄ KUNTOTARKASTUKSESTA Kuntotarkastusraportti

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu vuonna 1966 ja viimeisin omista on ostanut kiinteistön vuonna 2009.

Rakennus on rakennettu vuonna 1966 ja viimeisin omista on ostanut kiinteistön vuonna 2009. 1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Toukolantie 9, 81700 Lieksa Kiinteistötunnus: 422-3-30-5 Kohteen pinta-ala: 81 m 2 (huoneistoala) 141 m 2 (kerrosala) Kerrosluku: 1 Rakennusvuosi: 1966 Käyttötarkoitus:

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 1 Kotila Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 15.10.15 10105 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori kirsi.sjogren@oikeus.fi TYÖKOHDE Enäjärventie 37 28370 Pori VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

Tarkastettu omakotitalo

Tarkastettu omakotitalo Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI

LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI 1(28) LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI 2(28) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOA KOHTEESTA... 3 2 YLEISTIETOA KUVAUKSESTA JA KUVAUSOLOSUHTEET... 3 2.1 Yleistietoa kuvauksesta... 3 2.2 Kuvausolosuhteet... 4 3

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Kuntotarkastus. Itäpalontie 16 92120 Raahe

Kuntotarkastus. Itäpalontie 16 92120 Raahe Kuntotarkastus Itäpalontie 16 92120 Raahe 6.5.2016 Kuntotarkastus 2 1. YHTEENVETO 1.1 YLEISKUVAUS KOHTEESTA Rakennus on yksikerroksinen 1965 rakennettu puurunkoinen omakotitalo, jota on peruskorjattu.

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Omakotitalo Lammenkuja 9, Turku 1/6 KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Kohteen pinta-aloja ei mitattu Kerrosluku: Rakennusvuosi: Käyttötarkoitus: YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 1,5 + kellarikerros 1900- luvun

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 11 Mäntylä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Tullimiehentie 1 F 46, 90560 Oulu Kosteuskartoituspäivä 28.01.2015 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS

KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS Elokuvateatteri Kino City Styrmansgatan 7 68600 Pietarsaari PTT Pohjanmaan Talotutkimus Oy 67800 Kokkola 2/14 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Styrmansgatan 7 68600 Pietarsaari

Lisätiedot

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Nuolipolku 2, 40950 Muurame / 18.2.2015 RSA KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN. Nuolipolku 2, 40950 Muurame

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Nuolipolku 2, 40950 Muurame / 18.2.2015 RSA KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN. Nuolipolku 2, 40950 Muurame Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, / 18.2.2015 1(13) RSA KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Laatinut: Rakennusvalvonta S. Ahokas Oy Kyösti Peltokangas Rakennusinsinööri (AMK) Kuntotarkastus asuntokauppaa

Lisätiedot

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY Vastaanottaja: Mikko Tanskanen Yleiskuva kiinteistöstä: Kosteuskartoitusraportti Toimeksianto: Kohde: Asuinhuoneiston myyntimittaus As oy Jänisahde, Laaksotie 1 A 13, 33960 Pirkkala Tutkimus pvm: Läsnäolijat:

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS (Pintamittaus) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä

KOSTEUSKARTOITUS (Pintamittaus) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä 2(10) JHDANT Tämä kosteuskartoitusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin, sekä tarkastuksen yhteydessä omistajalta ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin ja kohteesta otettuihin

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 10.8.2016 Kumpulantie 5, Pyhtää SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 2 RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA 3 YHTEENVETO HAVAINNOISTA 4 OLENNAISIMMAT EPÄKOHDAT JA RISKIT 5

Lisätiedot

Omakotitalon kuntotarkastus 20.1.2015

Omakotitalon kuntotarkastus 20.1.2015 Omakotitalon kuntotarkastus 20.1.2015 Mokrantie 101 49270 Pyhtää Petri Karnaattu p. 0400 579 310 Etujulkisivu 1. YLEISTIETOA RAKENNUKSESTA: Omakotitalo Mokrantie 101 49270 Pyhtää Tarkastuksen tilaaja(t)

Lisätiedot

Vuorokausi (24h) ennen tarkastusta. Ennen tarkastusta ja sen aikana VALMISTAUTUMISOHJE KUNTOTARKASTUKSEEN. Tarvittavat asiakirjat.

Vuorokausi (24h) ennen tarkastusta. Ennen tarkastusta ja sen aikana VALMISTAUTUMISOHJE KUNTOTARKASTUKSEEN. Tarvittavat asiakirjat. VALMISTAUTUMISOHJE KUNTOTARKASTUKSEEN Vuorokausi (24h) ennen tarkastusta Pintoja ei tule kastella noin vuorokausi ennen tarkastusta (pesuhuone, sauna, kylpyhuone). Mikäli suihkussa käynti on välttämätöntä

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 940 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Omakotitalo Hännälänmäentie 41, Sauvo 1/7 KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Kohteen pinta-aloja ei mitattu Kerrosluku: Rakennusvuosi: Käyttötarkoitus: YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 1,5 + kellarikerros 1940-,-60-

Lisätiedot

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy RAPORTTI Tuusulan kunta/ Tilakeskus Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Kohde on Hyrylässä Ajomiehentiellä sijaitseva vanha kauppiastalo ( tila 3:282 ). Rakennus

Lisätiedot

KUNTOARVIO. Metsolankatu 15 b, 80260 Joensuu. Tarkastuspäivä 15.6.2015. Insinööritoimisto H.Partanen Kauppakatu 51, 80100 JOENSUU

KUNTOARVIO. Metsolankatu 15 b, 80260 Joensuu. Tarkastuspäivä 15.6.2015. Insinööritoimisto H.Partanen Kauppakatu 51, 80100 JOENSUU KUNTOARVIO Metsolankatu 15 b, 80260 Joensuu Tarkastuspäivä 15.6.2015 Insinööritoimisto H.Partanen Kauppakatu 51, 80100 JOENSUU tel. 0400 439 600 e-mail hannu.partanen@laulutalo.fi Metsolankatu 15 b, 80260

Lisätiedot

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 1(11) Kuntotarkastus asuntokauppaa varten MIKKELIN RAKENNUSASINTUNTIJAKESKUS Kuntotarkastus asuntokauppaa varten: MIKONTIE 20 OTAVA 2(11) OK-TALO MIKONTIE 20 MIKKELI

Lisätiedot

Tarkastusraportti Kosteuskartoitus 13.10.2015 Työnro: 101115 Rekolantie 64, 32100 Ypäjä

Tarkastusraportti Kosteuskartoitus 13.10.2015 Työnro: 101115 Rekolantie 64, 32100 Ypäjä Rekolantie 64, 32100 Ypäjä 1/10 Tarkastusraportti Kosteuskartoitus 13.10.2015 Työnro: 101115 Rekolantie 64, 32100 Ypäjä Rakennustyyppi: Hirsirunkoinen omakotitalo. Rakennusvuosi: 2011 Lämmitysjärjestelmä:

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9 Tattikuja 3, 62510 Evijärvi Omakotitalon kuntokartoitus 14.10.2015 klo 14.30 KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 2/9 Tilaus 6.10.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto /

Lisätiedot

Rakennuksen kuntotarkastus

Rakennuksen kuntotarkastus Rakennuksen kuntotarkastus Kohde: Laatija: Tonttula, Tonttulantie 15, 92180 Lapaluoto Jyrki Määttä, tarkastusarkkitehti Raahen kaupunki, Rakennusvalvonta Ruskatie 1, 90240 Pattijoki puh. 040-830 3153 jyrki.maatta@raahe.fi

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 12.05.16 10658 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Pöröläntie 1 27500 Kauttua

Lisätiedot

KUNTOARVIO. Kuntoarvio Omakotitalo Vallitie Tohmajärvi

KUNTOARVIO. Kuntoarvio Omakotitalo Vallitie Tohmajärvi Kuntoarvio 15.10.2015 Omakotitalo Vallitie 5 82600 Tohmajärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTIETOJA TARKASTUKSESTA... 3 1.1 KIINTEISTÖN TUNNISTETIEDOT... 3 1.2 TARKASTUSAJANKOHDAN ILMASTO-OLOSUHTEET... 4

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu vuonna 1990 ravintola ja kokoustilaksi. Vuodesta 2004 lähtien kiinteistö on ollut loma-asuntona.

Rakennus on rakennettu vuonna 1990 ravintola ja kokoustilaksi. Vuodesta 2004 lähtien kiinteistö on ollut loma-asuntona. 1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Saramontie 77, 75500 Nurmes Kohteen pinta-ala: 247 m 2 (kerrosala) Kerrosluku: 2 Rakennusvuosi: 1990 Käyttötarkoitus: 1990 ravintola ja kokoustila. Myöhemmät mahdolliset

Lisätiedot

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012. Kosteusvaurioiden korjaaminen

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012. Kosteusvaurioiden korjaaminen Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012 Kosteusvaurioiden korjaaminen Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry Jukka Jaakkola Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus

Lisätiedot

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus)

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

Tark. pvm 28.07.2011 Kuntotarkastus kiinteistön kauppaa varten Alajoentie 14, 97670 Kivitaipale

Tark. pvm 28.07.2011 Kuntotarkastus kiinteistön kauppaa varten Alajoentie 14, 97670 Kivitaipale Tark. pvm 28.07.2011 Kuntotarkastus kiinteistön kauppaa varten Alajoentie 14, 97670 Kivitaipale 1 2 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohteen pinta-ala: m 2 Kohteen tilavuus: m 3 Kohteen huoneistoala: Noin

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Omakotitalo Jousitarha 5, Turku 1/7 KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohteen asuinpinta-ala: n. 159 m2 (ei tarkistusmitattu) Kerrosluku: Rakennusvuosi: 2001 Käyttötarkoitus:

Lisätiedot

KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY

KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY OMAKOTITALON SYYSHUOLTO 22.9.2010 Rakennusmestari Esa Kinnarinen Rakennus NAVA Oy Miksi taloa kannattaa huoltaa? Säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla talo säilyy paremmassa

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 Kohde: Kämmekänkuja 7 60100 Seinäjoki Tilaus 24.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon

Lisätiedot

KUNTOARVIO. Kuntoarvio Oskamontie Outokumpu

KUNTOARVIO. Kuntoarvio Oskamontie Outokumpu KUNTOARVIO Kuntoarvio 15.3.2016 Oskamontie 5 83500 Outokumpu KUNTOARVIO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTIETOJA TARKASTUKSESTA 3 1.1 KIINTEISTÖN TUNNISTETIEDOT 3 1.2 TARKASTUSAJANKOHDAN ILMASTO-OLOSUHTEET.4

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat...

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 990-200 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

31.08.15 9970 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN

31.08.15 9970 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 31.08.15 9970 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE. Karhiniementie 22 32730

Lisätiedot

KUNTOKARTOITUS HUNSALAN TALO KIVISILLANTIE 27230 LAPPI

KUNTOKARTOITUS HUNSALAN TALO KIVISILLANTIE 27230 LAPPI KUNTOKARTOITUS HUNSALAN TALO KIVISILLANTIE 27230 LAPPI Sivu 1 / 41 Sisällys 1. Yhteystiedot... 3 2. Yleistä... 4 3. Rakennus... 5 3.1 Kellarikerros... 5 3.2 Ensimmäinen kerros... 5 3.3 Toinen kerros...

Lisätiedot

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Lattiarakenteen kuntotukimus Tarkastuskohde: Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VNT Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot