LAPJÄRVEN LEIRIKESKUS KOULURAKENNUS MIEHIKKÄLÄ ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPJÄRVEN LEIRIKESKUS KOULURAKENNUS MIEHIKKÄLÄ ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS"

Transkriptio

1 LAPJÄRVEN LEIRIKESKUS KOULURAKENNUS MIEHIKKÄLÄ ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS Laatija: Insinööritoimisto Nannari Oy/ Ari Liljasto Tökkärintie KOTKA Laadittu: Osoite Tökkärintie KOTKA Puhelin Y-tunnus Alv. rek

2 2 SISÄLLYSLUETTEL0 1.0 ALKUSANAT TARKASTUSMENETTELYSTÄ 2.0 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 2.1 Rajaukset kohteessa 2.2 Muuta 3.0 RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA 4.0 HAVAINNOT JA TOIMENPIDE EHDOTUKSET 4.1 Rakennuksen vierusta, salaoja- ja sadevesijärjestelmä. 4.2 Perustukset ja alapohjarakenteet 4.3 Ulkoseinät ja julkisivut ja muut kantavat rakenteet. 4.4 Väliseinät ja välipohjat 4.5 Ikkunat, ulko-ovet ja parvekeovet 4.6 Yläpohja, ullakko ja vesikatto (Katokset, parvekkeet, terassit yms. sekä rakennukseen liittyvät julkisivun rakenneosat) 4.7 Märkä- ja kosteat tilat 4.8 Muut sisätilat ja asumista palvelevat tilat 5 TALOTEKNIIKKA 5.1 Lämmitys 5.2 Vesi ja viemärilaitteet 5.3 Ilmanvaihto 5.4 Sähköistys 6 YHTEENVETO 7 OLLENNAISIMMAT EPÄKOHDAT JA RISKIT 8 VAURIOIDEN KORJAAMINEN JA KORJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKI 9 ASBESTIN ESIINTYMINEN 10 TEKNISET KÄYTTÖIÄT, TARKASTUSVÄLIT JA TARKASTUSVÄLIT KÄSITTEINÄ 11 VAKUUTUS PIILEVIEN RAKENNUSVIRHEIDEN VARALTA Liitteet: Liite 1: Liite 2: Asukaskysely Tekniset käyttöiät, tarkastusvälit ja kunnossapitojaksot

3 3 1 ALKUSANAT TARKASTUSMENETTELYSTÄ Kuntotarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin sekä tarkastuksen yhteydessä omistajalta ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin ja kohteesta otettuihin valokuviin. Raportin lukijan tulee aina tutustua raportin lisäksi myös Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, tilaajan ohjeeseen (LVI , KH ) Kuntotarkastus on tehty pääosin aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Suoritusohjeen(LVI , KH ) mukaisesti. Tarkastuksessa on kiinnitetty huomiota pintapuolisella tarkastelulla havaittaviin rakenteelliseen kestävyyteen, turvallisuuteen ja asumiskelpoisuuteen vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin, vikoihin ja riskeihin. Rakenteita rikkomattomalla menetelmällä ei voi havaita rakenteiden sisäisiä piileviä vaurioita, ellei niistä ole tarkastushetkellä kosteudentunnistimella havaittavaa, muulla tavalla aistittavaa tai rakenteiden pinnalla näkyvää viitettä. Edes rakenteita avaamalla ei voi saada täydellistä varmuutta rakenteiden kunnosta tekemättä erittäin laajoja ja kattavia rakenteiden purkutöitä. Tämän takia epäilyttävissä tapauksissa tulee aina tehdä lisäselvityksiä tai kuntotutkimuksia. Pintapuolisella tarkastuksella ei voida arvioida maanalaisten rakenteiden ja järjestelmien, kuten salaojien olemassaoloa, kuntoa ja toimivuutta tai sokkelin ulkopuolisen vedeneristyksen kuntoa tai korjaustarvetta. Kuntotarkastajalla on oikeus ja velvollisuus oikaista kuntotarkastussuoritteessa mahdollisesti havaittava virhe. Kaikista virheistä tulee reklamoida kuntotarkastajaa kohtuullisessa ajassa (kolmen kuukauden kuluessa kuntotarkastuksen suorituspäivästä). Tilaajan on tiedostettava, että kuntotarkastus koskee vain ja ainoastaan tilannetta tarkastusajankohtana ja tilanne kohteessa saattaa muuttua oleellisesti hyvinkin lyhyen ajan kuluessa tarkastuksesta.

4 4 2 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde: Lapjärven leirikeskus, Koulurakennus Miehikkälä Tarkastuksen tilaaja Nimi Osoite Omistushistoria Pinta-ala Tilavuus Rakennustyyppi Rakennusvuosi Käyttötarkoitus Miehikkälän kunta Markku Uski Keskustie 4 A Miehikkälä Toiminut aluksi kouluna ja tämän jälkeen osana leirikeskusta n. --- m² ( Ei tarkemitattu) n. --- ³ ( Ei tarkemitattu) Puurakenteinen koulurakennus luvulla Osana leirikeskusta Tarkastuspäivä Tarkastuksen tarkoitus Tarkastaja Läsnä Tarkastushetken sää Käytettävissä olevat asiakirjat Loppukatselmus Tarkastuksessa käytetyt apuvälineet Kiinteistökauppa Ari Liljasto, Rak. Ins. Tsto. Nannari Oy Kiinteistön hoitaja ja Ari Liljasto (RI). Pilvinen ajoittain sadetta Ulkoilman suhteellinen kosteus 83,5 % lämpötilassa 15,0 ºC (10,7 g/m³) Sisäilman suhteellinen kosteus 60,6 % lämpötilassa 20,0 ºC (10,5 g/m³) Pohja, julkisivut ja leikkaus. Ei tietoa Tramex Moisture Meter, Tramex Moisture Encounter, Vaisala HM 44/ HMP 42/ HMP 41, RH/ lämpötila mittari, Vedenvirtaamakuppi, Pistorasiakoetin, Digitaalinen vatupassi, lämpötilamittari, kopokoetin ja savukynä.

5 5 2.1 RAJAUKSET KOHTEESSA - Alapohjan keski- ja itäsivulle ei pääsyä - Vesikattoa tarkasteltiin lapetikkaiden yläpäästä, vesikatteen liukkauden vuoksi. 2.2 MUUTA

6 6 3 RAKENNUSTEKNISTÄ TIETOA KOHTEESTA Kerrosluku 1 Perustuvat paikalta saatuihin huomioihin ja kiinteistön hoitajan haastatteluun.. Rakennustapa Perustamistapa Perusmuuri Alapohjarakenteet Ulkoseinärakenteet Julkisivupinnoite Väliseinät Yläpohja Paikalla Luonnonkivisokkeli Luonnonkivisokkeli Krossipohja, keskiosalla maanvarainen laatta alapuolisella eristeellä. Hirsirunko Paneeli Puu- ja kivirakenteiset Puurakenteinen. Välipohja ---- Kattomuoto Vesikate Lämmitysjärjestelmä Lämmönjako Harjakatto Peltikate Sähkölämmitys Patterit Öljysäiliö ---- Kunnallistekniikka Ilmanvaihto Oma porakaivo ja jätevedet kahden kaivon kautta imeytyskenttään. Painovoimainen. Sähköjärjestelmä ---- Erityisjärjestelmät Ei ollut Tulisijat Pönttöuuneja Hormi nuohottu Ei käytössä Erityistilat Ei ollut.

7 7 3.1 KÄYTTÄJÄN HAVAINNOT JA TIEDOT KORJAUKSISTA Alkuhaastattelun yhteydessä on annettu käyttäjälle kirjallinen asukaskysely täytettäväksi. Asukaskysely on liitteenä tarkastuskertomuksessa (Liite 1). Suoritetut korjaukset - Katso asukaskysely Suunnitellut korjaukset - Katso asukaskysely Omistajan/ käyttäjän havaitsemat puutteet - Katso asukaskysely Tarkastustilaisuudessa saadut lisätiedot - Rakennuksen keskiosalle on tehty myöhemmin maanvarainen laatta. - Pönttöuunit eivät olleet käytössä. Hormia ei ollut nuohottu. - Saneerauksen yhteydessä asennettu tehty lisälämmöneristys ulkoseinien sisäpuolelle n. 50 mm koolaus + eristys sekä rakennuslevy. - n. 1995/ 96 tiilikate on muutettu peltikatteeksi. - Ulkovuori on maalattu noin Miesten wc oli uudistettu Pientä sisäremonttia on tehty

8 8 4 HAVAINNOT JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Raporttiin on kirjattu havainnot, johtopäätökset, toimenpide-ehdotukset sekä mahdolliset perusteet suositelluille toimenpiteille. Raportti on toteava ja ohjaa jatkotoimenpiteitä, raportti ei ole työselostus. Johtopäätökset sekä mahdolliset perusteet toimenpiteille on kirjoitettu kursivoituna. 4.1 Rakennuksen salaoja- ja sadevesijärjestelmä. Kyseessä on yksi kerroksinen koulurakennus Salaojien ja sadevesiputkien tasoerot verrattuna rakenneosiin on esitetty taulukossa yksi. Taulukko 1. Minkä tasoero Salaojan yläpintamaanpinta Salaojan yläpintaperustustaso Salaojan yläpinta asunnon lattianpinta Sadeveden poistoputken yläpinta- H maanpinta a Tasoero ± 50 mm Ei mitattavissa Ei mitattavissa Ei mitattavissa Ei mitattavissa. Min. Alue missä mm riittämätön Rakennuksen tontti oli rinne tontti. - Rakennus oli varustettu rännein ja syöksytorvin. - Keittiön viereinen syöksytorvi oli poikki - Rakennuksen sadevedet ei ollut johdettu pois rakennuksen läheisyydestä. - Salaojia tai salaojakaivoja ei ollut havaittavissa. - Ränneissä oli roskia ja seisoi vesi Suositellaan rännien puhdistamista ja huoltamista vuosittain. Tämä pienentää julkisivun rasitusta. Suositellaan keittiön viereisen syöksytorven kunnostamista. Suositellaan rakennuksen vierustalle salaojien asentamista. Suositellaan sadevesien pois viemistä rakennuksen vierustalta esimerkiksi betonikouruin. Suositellaan salaojien ja sadevesiputkiston huoltamista kolmen vuoden välein sekä tarkastuskaivojen huoltamista/ tarkastamista vuoden välein. Salaojat saattavat tukkeutua puutteellisen huollon vuoksi. Huoltamattomuus saattaa lyhentää rakenteen käyttöikä

9 9 4.2 PERUSTUKSET, ALAPOHJARAKENTEET JA RAKENNUKSEN VIERUSTA Taulukossa 2 on esitetty maanpinnan ja eri rakenneosien tasoerot. Taulukko 2. Tasoero ± 50 mm Min. mm Ei mitattavissa Alue missä riittämätön tasoero Maanpintasokkelin yläreuna Maanpintatilan lattia Maanpintaseinän puurungon alaosa Riskihavaintoja Keittiön kohta (nykytietojen mukaan puuosien ero maanpintaan tulisi olla 300 mm) Keittiön kohdalla maan ja puurungon välinen etäisyys Kosteusmittaukset Taulukossa 2b on esitetty luvun kosteusmittaukset. Mittauspiste Rh % C g/m³ P % Mittaussyvyy s Ulkoilma 83,5 15,0 10,7 x Sisäilma 60,6 20,0 10,5 x Ulkoseinä/ lattiarakenne ,0-20,2 10 mm HItäinen pääty (märkä) a - Sokkeli oli luonnonkivestä - Sokkelin itäkulmalla oli kiviä siirtynyt - Sokkelin ulkopuolella ei ollut havaittavissa kosteussulkua/ vedeneristettä. - Sokkelin ulkopuolella oli pääosin multapitoista maa-ainesta. - Sokkelissa ei ollut havaittavissa oleellisia siirtymiä. - Sokkelissa oli tuuletusluukkuja pohjois julkisivua lukuun ottamatta. - Sokkelin ja keittiön luiskan välissä oli lehtiä. - Alapohjarakenteena oli krossipohja ja keskiosalla maanvarainen laatta. - Alapohjan keskiosalle ja itäpäätyyn ei ollut näköyhteyttä muuta kuin tuuletusluukun kautta. - Krossipohjan ryömintäkorkeus vaihteli 0 ja 1020 mm välillä. - Alapohjassa oli paljon rakennusjätettä, kutterilastua, sahanpurua jne. - Alapohjarakenteessa ei ollut havaittavissa lahovaurioita. - Itäpäädyn oven ympärillä oli havaittavissa lahovaurioita oven ulko- ja sisäpuolella. - Oven ympärillä puun kosteus vaihteli 11 ja 20,2 p% välillä. (märkä).

10 10 - Kellarissa oli havaittavissa kosteutta seinän alaosissa ja lattiassa. - Kellarin puuhyllyt olivat lahonneet. - Sisääntulon rappusten valumuotti oli purkamatta. Tässä oli havaittavissa kosteusvauriota. - Suositellaan salaojien asentamista vähintään talon taakse ja kellarin läheisyyteen. - Suositellaan sokkelin sadevesien ohjaamista pois sokkelin vierustalta noin kolmen metrin päähän esimerkiksi betonikouruin. - Sokkelin vieruksen multapitoisen maan siirtämistä pois sokkelin vierestä. - Suositellaan sokkelin vierustalle hyvin vettä läpäisevää maa-ainesta. - Suositellaan pohjoisjulkisivun puolelle tuuletusluukun asentamista. - Suositellaan itäkulman sokkelikivien kunnostamista. - Suositellaan keittiön luiskan ja seinän välin siivoamista. - Suositellaan alapohjan siivoamista maatuvasta aineksesta. - Suositellaan kulun tekemistä rakennuksen itäosaan ja alapohjan lähempää tarkastamista. - Itäpäädyn oven vierus tulisi kunnostaa ja viereiset rakenteet tulisi käsitellä mikrobivaurio korjaus ohjeiden mukaisesti. - Suositellaan sisääntulon rappusten valumuotin purkamista. Kuva 1. Katkennut syöksytorvi Kuva 2. Siirtynyt kivi ja syöksytorven pää Kuva 3. Itäpäädyn oven vierus Kuva 4. Oven sisäpuoli

11 ULKOSEINÄT, JULKISIVUT JA MUUT KANTAVAT RAKENTEET Rakennuksen julkisivuna on puupaneeli. Rakennuksessa on hirsirunko. - Rakennuksen julkisivu oli pinnaltaan tyydyttävässä/ hyvässä kunnossa. - Rakennuksen julkisivun tuuletusraosta ei varmuutta. - Räystään alapuolisissa laudoissa oli maalipinta tyydyttävässä kunnossa. - Keittiön lipan räystäsrakenteessa oli havaittavissa lahovauriota. - Päädyistä puuttuivat yläpohjan tuuletusaukot - Suositellaan päätyihin tuuletusaukkojen tekemistä. - Suositellaan keittiön räystäsrakenteen kunnostamista. Kuva 5. Keittiön oven lippa. Lahovauriota 4.4 VÄLISEINÄT JA VÄLIPOHJAT Rakennuksen väliseinät olivat puu- ja kivirakenteiset. - Väliseinissä ei ollut havaittavissa siirtymiä tai kosteuden jättämiä jälkiä. - Väliseinissä ei ollut silmin havaittavaa suoruuspoikkeamaa. - Väliseinän alaosa lähti krossipohjarakenteesta. - Suositellaan väliseinien tarkkailemista.

12 IKKUNAT JA ULKO-OVET - Rakennuksen ikkunat vaikuttivat alkuperäisiltä. - Ikkunat olivat kaksilasia puuikkunoita. - Ikkunat olivat pinnaltaan heikossa/ tyydyttävässä kunnossa. - Ikkunoilla ei ollut vesipeltejä. - Keittiön ikkuna oli vaihdettu. - Keittiön ja sisääntulon ikkuna oli lämpölasillinen puuikkuna. - Keittiön ja sisääntulon ikkuna oli pinnaltaan tyydyttävässä kunnossa. - Ikkunan vesipellin kaadossa ei havaittu puutteita. - Vesipeltien pinta oli tyydyttävässä kunnossa. - Ulko-ovet olivat vaihdettu. - Ovet olivat pinnaltaan tyydyttävässä kunnossa. - Pääoven heloissa oli löysyyttä. - Ovilla ei ollut kynnyspeltiä. - Alkuperäisten ikkunoiden kunnostamista - Suositellaan vesipeltien asentamista. - Ovien helojen huoltamista. - Suositellaan ovien pinnan huoltomaalausta. - Suositellaan ovien kynnyspeltien asennusta. Kuva 6. Rakennuksen ikkuna Kuva 7. Itäpäädyn ovi

13 YLÄPOHJA, ULLAKKO JA VESIKATTO (Katokset, parvekeet, terassit yms sekä rakennukseen liittyvät julkisivun rakenneosat) Taulukossa kolme on esitetty vesikaton varusteet, läpiviennit ja piiput Kuva 8. Vesikatto Taulukko 3. Vesikaton varusteet, läpiviennit ja piiput Varuste Asennettu Korjattava Huomautettavaa Talotikkaat x Lumiesteet x Lapetikkaat x x Yläreunasta irti. Kulkusilta ---- x Suositellaan asennettavaksi Läpiviennit x Aluskate -- x Päätyjen tuuletus Piippu x Piipunhattu --- x Suositellaan asennettavaksi - Vesikatteena oli konesaumakatto. - Vesikate oli uusittu vuonna 1995/ Vesikate oli tyydyttävässä kunnossa - Lapetikkaan kiinnitys oli yläreunastaan irti. - Vesikatteella ei ollut aluskatetta - Rakennuksen päädyistä puuttuivat tuuletusaukot. - Yläpohjaan oli kulku sisäpuolelta rappusia pitkin - Yläpohjatilassa oli pohjois jiirin kohdalla vuotojälkiä.

14 14 - Tarkastushetkellä jiirin rakenteissa ei ollut havaittavissa kohonneita kosteuspitoisuuksia (8-10 p%) - Yläpohjan rappusten viereen oli levitetty muovi. - Yläpohjan eristeenä oli hiekka. - Ilmanvaihtoputken alaosasta puuttui eristettä. - Vesikaton tarkastamista vuosittain - Suositellaan kulkusillan asentamista. - Suositellaan vesikatteen lapetikkaiden kiinnityksen kunnostamista - Suositellaan päätyihin tuuletusaukon asentamista. - Suositellaan piipunhattujen asentamista. Tämä suojaa lakivalua ja hidastaa hormien rapautumista. - Suositellaan jiirin mikrobivaurioituneiden osien kunnostamista. Yläpohjatilasta saattaa kulkeutua vuotoilmaa alakerran tiloihin. - Muovi tulisi poistaa yläpohjan päältä. Tämän alapintaan saattaa kondensoitua kosteutta. - Ilmanvaihtoputkien eristeiden kunnostamista. Kuva 9. Lapetikkaan yläpää Kuva 10. Piippu Kuva 11. Jiirin alapää Kuva 12. Yläpohjan muovi

15 Märkä- ja kosteat tilat Pesuhuone/ sauna Taulukossa neljä on esitetty pesuhuoneen/sauna pinta- ja alusrakenteet. Taulukko 4 Rakenneosa Pohjarakenne Pintarakenne Lattia wc Betoni Klinkkeri Seinät wc Puu Keraaminen laatta Katto wc Puu Paneeli Olosuhteet Wc/ Ilman suhteellinen kosteus Rh 48-56,1 %, lämpötila 20,1-20,7 C 8,7-9,9 g/m³ Vedeneristys/ kosteudeneristys. - Wc:t tehty 1985, naisten wc:stä uudistettu kaksi seinää. - Miesten wc uudistettu Vesieristys on tehty todennäköisesti kosteussululla 1985 ja uudistetut rakenteet vedeneristeellä. - Vedeneristeet ei todennäköisesti vastaa nykymääräyksiä kaikilta osin - Vesieristyksestä tai sen laadusta ei ollut tietoa. Lattiakaivo - Lattiakaivot olivat muovisia. Lattioiden kallistukset - Kaadot olivat pesuhuoneessa silmämääräisesti sekä vesivaa alla katsoen yli 1/100 lattiakaivon läheisyydessä, inva wc:tä lukuun ottamatta. Ilmanvaihto - Wc:seissä oli painovoimainen ilmanvaihto - Ilmanvaihtoputkeen oli paikoittain kondensoitunut vettä. - Poistoaukot vetivät savukynällä tarkastettaessa. - Pintakosteudentunnistimella ei havaittu kohonneita pintakosteuspitoisuuksia - Kopoja laattoja oli inva- ja keittiön viereisessä wc:ssä - Silikoneissa oli havaittavissa tummentumaa.

16 16 - Lattiakaivon liitosten tiivistys ja tarkastus vuosittain - Lattiakaivon huolto ja puhdistus vuosittain - Pesuhuoneen silikonien vaihtamista vuoden aikana. - Kopojen laattojen tarkkailemista ja tarvittaessa uudelleen kiinnittämistä. - Varautumista 1985 tehtyjen tilojen uudistamistarpeeseen elinkaariajattelun perusteella. Kuva 13. Inva/ naisten Wc Kopoja laattoja. Kuva 14. Wc:n katto Kosteuden aiheuttamia jälkiä. Keittiö / allaskaappi Huomioita - Keittiön allaskaapissa ei ollut havaittavissa kohonneita kosteuspitoisuuksia. - Astiapesukoneen alla ei ollut kaukaloa - Keittiön hanan juuri vuoti. - Pistorasia oli irti, (kiinteistön hoitaja korjasi pistorasiaa tarkastuksen aikana) - Keittiön hanan kunnostamista - Kaukalon asentamista astianpesukoneen alle.

17 Muut sisätilat ja asumista palvelevat tilat - Rakenteita mitattiin pintakosteudentunnistimella satunnaisesti. Kohonneita kosteuspitoisuuksia ei havaittu. - Lattiamatto oli halki keittiön ja wc:n käytävän kohdalla. - Lattiamateriaalin kunnostamista. Kuva 15. Lattiamaton halkeama Tulisijat - Rakennuksessa oli tulisijoita, mutta nämä eivät olleet käytössä

18 Talotekniikka 5.1 Lämmitys - Rakennuksessa oli sähkölämmitys - Lämmönjako oli patterilla. - Lämmityksessä ei ollut silmienhavaittavia puutteita Vesi ja viemärilaitteet - Rakennuksen viemäröinti oli uusittu Rakennuksella oli porakaivo - Vesijohdot olivat kuparisia ja muovisia suojaputkissa. - Viemärit oli muovia. - Viemärijärjestelmässä oli kaksi kaivoa ja imeytyskenttä. - Sekoittajien virtaamissa ei havaittu poikkeavuutta RakMKD1 ohjearvoihin. - Käyttöveden lämpötila oli 47,0 C - Suositellaan käyttöveden ylärajaksi 65 C. Asumisterveys opas suosittelee käyttöveden lämpötilan ylärajaksi 65 C tapaturmien välttämiseksi. Veden tyydyttävän lämpötila on 55 C - Viemärijärjestelmän riittävyyden tarkastamista. 5.3 Ilmanvaihto - Rakennuksessa oli painovoimainen ilmanvaihto - Poistohormit vetivät savukynällä tarkasteltaessa. - Kaikissa huoneissa ei ollut korvausilma-aukkoja. - Suositellaan hormiston nuohousta. - Suositellaan korvausilma-aukkojen asentamista.

19 Sähköistys - Liittymän koosta ei varmuutta. - Märkätilan pistorasiat testattiin pistorasiakoettimella. Puutteita ei havaittu, lukuun ottamatta keittiön pistorasiaa. - Sähköt olivat uudistettu Keittiön pistorasian kunnostamista. Kuva 16. Eteisen sähkökeskus

20 20 6 Yhteenveto Rakennus on yksikerroksinen. Rakennus on tehty 1920-luvulla ja saneerattu Alapohjarakenne on krossipohja ja saneerauksen yhteydessä rakennuksen keskiosalle on tehty maanvarainen laatta alapohjarakenteeksi. Rakennus on hirsirunkoinen. Julkisivuna oli puupaneeli. Vesikatteena oli rivisaumakate ja kattomuotona oli harjakatto. Rakennuksessa on sähkölämmitys. Lämmönjako on pattereilla. Rakennuksessa oli tulisijoita, mutta nämä eivät olleet käytössä. Rakennuksen viemärit ja vesijohdot olivat uudistettu remontin yhteydessä.. Uudistetut viemärit olivat muovisia ja vesijohdot kuparisia/ muovisia. Ilmanvaihto oli painovoimainen. Sähköt olivat uudistettu. Rakennus sijaitsi rinnetontilla. Rakennuksen sadevesiä ei ollut johdettu pois rakennuksen vierustalta. Salaojia ei ollut havaittavissa. Rakennus oli varustettu rännein ja syöksytorvin. Merkittävämmät huolto- ja korjaustoimenpiteet ovat sadevesien poisto/ ohjaus pois rakennuksen vierustalta, itäpäädyn oven vierustan korjaus, lapetikkaiden kiinnityksen korjaus ja varautuminen wc/ pesuhuoneen uudistamistarpeeseen elinkaariajattelun perusteella.. Mahdollisia riskirakenteita oli maan ja sokkelin korkeuseron paikoittainen vähyys, itäpäädyn oven vierusrakenteet ja yläpohjan jiirin kosteusvaurioituneet rakenteet. Näistä on tarkemmin tarkastuskertomuksessa. Rakenteiden sisällä piilevien vaurioiden mahdollisuutta ei tarkastuksen pintapuolisuuden vuoksi voida pois sulkea. Kohtaan seitsemän on koottu olennaisinta lisätutkimusta, huoltoa, korjausta tai uusimista vaativat kohdat. Kohteen käytön ja kunnossapidon kannalta vähäisemmät asiat on käsitelty havaintojen yhteydessä.

21 21 7 Olennaisimmat epäkohdat ja riskit Taulukossa viisi on esitetty olennaisimmat lisätutkimukset, huoltoa, korjausta tai uusimista vaativat kohdat. Taulukko 5. Viite Lyhyt viiteselostus Huolto Lisätutkimus Korjaus/ uusiminen Riskirakenne 4.1 Salaojien/ sadeveden poiston x asentaminen 4.2 Itäpäädyn oven liittymärakenne x! 4.2 Sokkelin kosteudeneristys x 4.2 Alapohjan ja keittiön vierustan x siivous 4.6 Lapetikkaiden kiinnitys x 4.6 Yläpohjan puutteet x!! Mahdollinen korjaustarve riippuu lisätutkimuksista tai käytössä esille tulevista asioista. 8 Vaurioiden korjaaminen ja korjaamatta jättämisen riski Rakenteet tulee tehdä ja korjata käyttötarkoituksen asettamien vaatimusten mukaiseksi tarkoitukseen soveltuvista rakennusmateriaaleista siten, että ne eivät pääse mm. kosteudesta vaurioitumaan. Ennakoivat huoltotoimet ja syntyneiden tai havaittujen pikainen korjaaminen säästävät kustannuksia ja ylläpitävät rakennuksen arvoa. Jos vaurioita tai puutteita on tarkastuksessa havaittu, eikä toimenpiteisiin ryhdytä, vaurio tai haitta yleensä pahenee ja laajenee, korjaaminen hankaloituu ja korjauskustannukset kasvavat. Korjaamaton vaurio voi muodostaa haitan asumiselle. 9 Asbestin esiintyminen, radon Rakennuksen alkuperäiset rakenteet on rakennettu aikana, jolloin rakennusmateriaaleissa voi esiintyä asbestia. Asbestikartoituksen teettäminen on omistajan vastuulla. Radonista ei ollut tutkimusta saatavilla.

22 22 10 Tekniset käyttöiät, tarkastusvälit ja kunnossapitojaksot käsitteinä Tekninen käyttöikä Tämä tarkoittaa käyttöönoton jälkeistä aikaa, jona rakenteen, rakennusosan, järjestelmän tai laitteen tekniset toimivuusvaatimukset täyttyvät. Kun toimivuustavoitteet eivät enää täyty, kestoikä on kulunut loppuun umpeen ja rakeenne, rakennusosa, järjestelmä tai laite on tarkoituksenmukaista korvata uudella. Määritelty käyttöikä on yleistävä. Tarkastusväli Tämä tarkoittaa aikaväliä, jonka kuluttua rakenteen, rakennusosan, järjestelmän tai laitteen kunto ja toimivuus on tarkastettava. Tarkastusvälien on oltava sellaisia, että tarkastuskohde pysyy kunnossa tarkastusten välisen ajan. Tarkastusvälejä määrättäessä otetaan huomioon myös tarkastusten suositeltavat ajankohdat esimerkiksi kevät tai syksy. Kunnossapitojaksolla Tällä tarkoitetaan keskimääräistä aikaväliä, jonka jälkeen määrätty kunnossapitotoimenpide toistetaan. Kunnossapitotoimenpide voi olla rakennusosan, laitteen tai niissä käytetyn materiaalin tai osan korvaaminen toisella tai korvaaminen osittain uusimalla, täydentämällä, kunnostamalla tai maalaamalla. Kotkassa Ari Liljasto Rak. Ins. Pätevöitynyt Asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK/FISE) Sertifioitu kosteusmittaaja (VTT) Pätevöitynyt paikallisvalvoja.( PT/ FISE) Pätevöitynyt energiatodistuksen laatia (ARA/ FISE) Keskuskauppakamarin valtuuttama tavarantarkastaja (HTT) (Ei toimi tavarantarkastajan ominaisuudessa tässä tarkastuksessa)

23 23

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS KEKKOLANTIE 7 50770 MIKKELI LAATIJA: RAKENNUSMESTARI(AKK) SUHONEN ILKKA PETÄIKÖNKATU 29 78210 VARKAUS 040-704 3557 1 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto 1.1 Yleiskuvaus kohteesta

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 YTTERKULLAN KOULU, DRAGSFJÄRD, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Ytterkullan koulu, Dragsfjärd

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ (omakotitalo) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ (omakotitalo) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 2(38) SISÄLTÖ YTEENVET... 4 JDANT... 5 LUENTAJE... 5 VIITTAUKSET RAKENTAMISMÄÄRÄYKSIIN JA -JSIIN... 5 KRJAUSJDEN TULKINTA... 5 VAURIIDEN KRJAAMINEN JA KRJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKIT...

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI (Käännös) KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 2014 Yrittäjätalo Företagargården Näsby 21760 Houtskari 2 Raportin sisältö: 1. Lähtötiedot... 3 2. Rakennusteknisiä tietoja kohteesta.. 4 3. Havainnot kohteesta ja toimenpide-ehdotukset.

Lisätiedot

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Häiviän päiväkoti Tarkastuspäivä 30..2013 Terveystalontie 2 31300 TAMMELA Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI 1 SUOVUOREN KARTANON TALOUSKESKUS Suovuoren kaupunginosassa Myllärinmäessä Rakennukset sijaitsevat 8 389 m²:n

Lisätiedot

tuuletusväli lumieste vesikouru syöksytorvi sadevesisuppilo (rännikaivo) sadevesikouru sadevesikaivo perusvesikaivo

tuuletusväli lumieste vesikouru syöksytorvi sadevesisuppilo (rännikaivo) sadevesikouru sadevesikaivo perusvesikaivo TSt,ANP/1/toukokuu 2007/1000/Kyriiri/Rakennustieto Oy KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ Tilaajan ohje kuntotarkastus, asuintalot, asuntokauppa, tilaaminen granskning, bostadsbesiktning, bostadshus,

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA. Tarkastuspäivä 24.9.2013

Kuntoarvio Start. Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA. Tarkastuspäivä 24.9.2013 Kuntoarvio Start Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntoarvio Start 2/17 Latvan Koulu, yläkoulurakennus

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/67 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1970 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009 Hangon Casino Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO ys R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X. F I V A L

Lisätiedot

KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola

KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS Lampikatu 5, 18100 Heinola 16.2.2009 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 YHTEENVETO...4 2.1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja toimenpide-ehdotuksista...4

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 08.10.2009 Raportin päiväys: 12.11.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Kiinteistöjohtaminen 2 Emma Peltola ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

Tekninen kuvaus ja kunto

Tekninen kuvaus ja kunto 16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Jussi Karjalainen, Tommi Riippa Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 15/2010 Aducate Centre for Training and Development JUSSI KARJALAINEN TOMMI RIIPPA Jälleenrakennuskauden

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio Taalintehtaan kunnantoimisto Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS Tarkastuspäivä 1.6.2010 RS 15 Kuntoarvio 2/47 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot

Pientalojen mikrobivauriot

Pientalojen mikrobivauriot Tampereen teknillinen yliopisto Tampere University of Technology Pientalojen mikrobivauriot Lähtökohtana asukkaiden kokemat terveyshaitat Hengitysliiton julkaisuja 19/2006 Hengitysliitto Heli ry Juhani

Lisätiedot

TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO SAATSI ARKKITEHDIT

TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO SAATSI ARKKITEHDIT TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO Tuusulan Prijuutin kuntoarvio Tilaaja: Tekijä: Valmistunut: 6.4.2015 Kansikuva: Kuvat: Tuusulan kuntakehitys/kaavoitus Maria Suutari-Jääskö ja Jaana Pohjola Hyryläntie 16

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com Kuva IdeaStructura IdeaStructura Oy Kutomotie 16 003 Helsinki Satamatie 330 / PL 17 67101 Kokkola etunimi.sukunimi@ideastructura.com Y-tunnus 2424612-8 2/34 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin.

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. 9.11.2012 Korjausrakentaminen Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. Mikäli huomaat materiaalissa jotakin korjattavaa

Lisätiedot

Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden

Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-08246-08 30.9.2008 Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden esitys Tilaaja: Kankaanpään kaupunki Tekninen

Lisätiedot

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS

Lisätiedot

TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE

TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE OPETUSMATERIAALI Pientalojen riskirakenteet PIENTALOJEN RISKIRAKENTEET Sisällysluettelo Saate... 3 Puurakenteinen väliseinä eristämättömän väliseinän päällä... 4-10 Valesokkeli...

Lisätiedot

Vanhan puutalon peruskorjaus. Perustietoa puusta

Vanhan puutalon peruskorjaus. Perustietoa puusta Vanhan puutalon peruskorjaus Perustietoa puusta Yleistä Kuntoarvio ja jatkuva huolto Kuntoarvio on silmämääräisten tarkastustoimenpiteiden pohjalta laadittu asiakirja, johon kootaan havainnot eri rakennusosien

Lisätiedot

VOIMANTALON KUNNOSTUKSEN HANKESUUNNITELMA 2008 2013 versio 1.2

VOIMANTALON KUNNOSTUKSEN HANKESUUNNITELMA 2008 2013 versio 1.2 1 VOIMANTALON KUNNOSTUKSEN HANKESUUNNITELMA 2008 2013 versio 1.2 2 3 Johdanto... 4 Voimantalon aiemmat kuntoselvitykset ja korjaussuunnitelmat...6 Rakennusarkkitehti Leena Raiskion selvitys ja suunnitelma

Lisätiedot

Kuntotarkastuksen RS 3 haastatteluosa

Kuntotarkastuksen RS 3 haastatteluosa 1/7 Puhelut 030-alkuisiin numeroihin lankapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min (alv. 24 %), matkapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min (alv. 24 %). Kohteen osoite Omistushistoria 1. RAKENTEET,

Lisätiedot

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 C2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 Ympäristöministeriö on rakennuslain 13 :n (557/89) nojalla antanut rakennusten toimivuutta

Lisätiedot