LAPJÄRVEN LEIRIKESKUS KOULURAKENNUS MIEHIKKÄLÄ ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPJÄRVEN LEIRIKESKUS KOULURAKENNUS MIEHIKKÄLÄ ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS"

Transkriptio

1 LAPJÄRVEN LEIRIKESKUS KOULURAKENNUS MIEHIKKÄLÄ ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS Laatija: Insinööritoimisto Nannari Oy/ Ari Liljasto Tökkärintie KOTKA Laadittu: Osoite Tökkärintie KOTKA Puhelin Y-tunnus Alv. rek

2 2 SISÄLLYSLUETTEL0 1.0 ALKUSANAT TARKASTUSMENETTELYSTÄ 2.0 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 2.1 Rajaukset kohteessa 2.2 Muuta 3.0 RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA 4.0 HAVAINNOT JA TOIMENPIDE EHDOTUKSET 4.1 Rakennuksen vierusta, salaoja- ja sadevesijärjestelmä. 4.2 Perustukset ja alapohjarakenteet 4.3 Ulkoseinät ja julkisivut ja muut kantavat rakenteet. 4.4 Väliseinät ja välipohjat 4.5 Ikkunat, ulko-ovet ja parvekeovet 4.6 Yläpohja, ullakko ja vesikatto (Katokset, parvekkeet, terassit yms. sekä rakennukseen liittyvät julkisivun rakenneosat) 4.7 Märkä- ja kosteat tilat 4.8 Muut sisätilat ja asumista palvelevat tilat 5 TALOTEKNIIKKA 5.1 Lämmitys 5.2 Vesi ja viemärilaitteet 5.3 Ilmanvaihto 5.4 Sähköistys 6 YHTEENVETO 7 OLLENNAISIMMAT EPÄKOHDAT JA RISKIT 8 VAURIOIDEN KORJAAMINEN JA KORJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKI 9 ASBESTIN ESIINTYMINEN 10 TEKNISET KÄYTTÖIÄT, TARKASTUSVÄLIT JA TARKASTUSVÄLIT KÄSITTEINÄ 11 VAKUUTUS PIILEVIEN RAKENNUSVIRHEIDEN VARALTA Liitteet: Liite 1: Liite 2: Asukaskysely Tekniset käyttöiät, tarkastusvälit ja kunnossapitojaksot

3 3 1 ALKUSANAT TARKASTUSMENETTELYSTÄ Kuntotarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin sekä tarkastuksen yhteydessä omistajalta ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin ja kohteesta otettuihin valokuviin. Raportin lukijan tulee aina tutustua raportin lisäksi myös Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, tilaajan ohjeeseen (LVI , KH ) Kuntotarkastus on tehty pääosin aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Suoritusohjeen(LVI , KH ) mukaisesti. Tarkastuksessa on kiinnitetty huomiota pintapuolisella tarkastelulla havaittaviin rakenteelliseen kestävyyteen, turvallisuuteen ja asumiskelpoisuuteen vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin, vikoihin ja riskeihin. Rakenteita rikkomattomalla menetelmällä ei voi havaita rakenteiden sisäisiä piileviä vaurioita, ellei niistä ole tarkastushetkellä kosteudentunnistimella havaittavaa, muulla tavalla aistittavaa tai rakenteiden pinnalla näkyvää viitettä. Edes rakenteita avaamalla ei voi saada täydellistä varmuutta rakenteiden kunnosta tekemättä erittäin laajoja ja kattavia rakenteiden purkutöitä. Tämän takia epäilyttävissä tapauksissa tulee aina tehdä lisäselvityksiä tai kuntotutkimuksia. Pintapuolisella tarkastuksella ei voida arvioida maanalaisten rakenteiden ja järjestelmien, kuten salaojien olemassaoloa, kuntoa ja toimivuutta tai sokkelin ulkopuolisen vedeneristyksen kuntoa tai korjaustarvetta. Kuntotarkastajalla on oikeus ja velvollisuus oikaista kuntotarkastussuoritteessa mahdollisesti havaittava virhe. Kaikista virheistä tulee reklamoida kuntotarkastajaa kohtuullisessa ajassa (kolmen kuukauden kuluessa kuntotarkastuksen suorituspäivästä). Tilaajan on tiedostettava, että kuntotarkastus koskee vain ja ainoastaan tilannetta tarkastusajankohtana ja tilanne kohteessa saattaa muuttua oleellisesti hyvinkin lyhyen ajan kuluessa tarkastuksesta.

4 4 2 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde: Lapjärven leirikeskus, Koulurakennus Miehikkälä Tarkastuksen tilaaja Nimi Osoite Omistushistoria Pinta-ala Tilavuus Rakennustyyppi Rakennusvuosi Käyttötarkoitus Miehikkälän kunta Markku Uski Keskustie 4 A Miehikkälä Toiminut aluksi kouluna ja tämän jälkeen osana leirikeskusta n. --- m² ( Ei tarkemitattu) n. --- ³ ( Ei tarkemitattu) Puurakenteinen koulurakennus luvulla Osana leirikeskusta Tarkastuspäivä Tarkastuksen tarkoitus Tarkastaja Läsnä Tarkastushetken sää Käytettävissä olevat asiakirjat Loppukatselmus Tarkastuksessa käytetyt apuvälineet Kiinteistökauppa Ari Liljasto, Rak. Ins. Tsto. Nannari Oy Kiinteistön hoitaja ja Ari Liljasto (RI). Pilvinen ajoittain sadetta Ulkoilman suhteellinen kosteus 83,5 % lämpötilassa 15,0 ºC (10,7 g/m³) Sisäilman suhteellinen kosteus 60,6 % lämpötilassa 20,0 ºC (10,5 g/m³) Pohja, julkisivut ja leikkaus. Ei tietoa Tramex Moisture Meter, Tramex Moisture Encounter, Vaisala HM 44/ HMP 42/ HMP 41, RH/ lämpötila mittari, Vedenvirtaamakuppi, Pistorasiakoetin, Digitaalinen vatupassi, lämpötilamittari, kopokoetin ja savukynä.

5 5 2.1 RAJAUKSET KOHTEESSA - Alapohjan keski- ja itäsivulle ei pääsyä - Vesikattoa tarkasteltiin lapetikkaiden yläpäästä, vesikatteen liukkauden vuoksi. 2.2 MUUTA

6 6 3 RAKENNUSTEKNISTÄ TIETOA KOHTEESTA Kerrosluku 1 Perustuvat paikalta saatuihin huomioihin ja kiinteistön hoitajan haastatteluun.. Rakennustapa Perustamistapa Perusmuuri Alapohjarakenteet Ulkoseinärakenteet Julkisivupinnoite Väliseinät Yläpohja Paikalla Luonnonkivisokkeli Luonnonkivisokkeli Krossipohja, keskiosalla maanvarainen laatta alapuolisella eristeellä. Hirsirunko Paneeli Puu- ja kivirakenteiset Puurakenteinen. Välipohja ---- Kattomuoto Vesikate Lämmitysjärjestelmä Lämmönjako Harjakatto Peltikate Sähkölämmitys Patterit Öljysäiliö ---- Kunnallistekniikka Ilmanvaihto Oma porakaivo ja jätevedet kahden kaivon kautta imeytyskenttään. Painovoimainen. Sähköjärjestelmä ---- Erityisjärjestelmät Ei ollut Tulisijat Pönttöuuneja Hormi nuohottu Ei käytössä Erityistilat Ei ollut.

7 7 3.1 KÄYTTÄJÄN HAVAINNOT JA TIEDOT KORJAUKSISTA Alkuhaastattelun yhteydessä on annettu käyttäjälle kirjallinen asukaskysely täytettäväksi. Asukaskysely on liitteenä tarkastuskertomuksessa (Liite 1). Suoritetut korjaukset - Katso asukaskysely Suunnitellut korjaukset - Katso asukaskysely Omistajan/ käyttäjän havaitsemat puutteet - Katso asukaskysely Tarkastustilaisuudessa saadut lisätiedot - Rakennuksen keskiosalle on tehty myöhemmin maanvarainen laatta. - Pönttöuunit eivät olleet käytössä. Hormia ei ollut nuohottu. - Saneerauksen yhteydessä asennettu tehty lisälämmöneristys ulkoseinien sisäpuolelle n. 50 mm koolaus + eristys sekä rakennuslevy. - n. 1995/ 96 tiilikate on muutettu peltikatteeksi. - Ulkovuori on maalattu noin Miesten wc oli uudistettu Pientä sisäremonttia on tehty

8 8 4 HAVAINNOT JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Raporttiin on kirjattu havainnot, johtopäätökset, toimenpide-ehdotukset sekä mahdolliset perusteet suositelluille toimenpiteille. Raportti on toteava ja ohjaa jatkotoimenpiteitä, raportti ei ole työselostus. Johtopäätökset sekä mahdolliset perusteet toimenpiteille on kirjoitettu kursivoituna. 4.1 Rakennuksen salaoja- ja sadevesijärjestelmä. Kyseessä on yksi kerroksinen koulurakennus Salaojien ja sadevesiputkien tasoerot verrattuna rakenneosiin on esitetty taulukossa yksi. Taulukko 1. Minkä tasoero Salaojan yläpintamaanpinta Salaojan yläpintaperustustaso Salaojan yläpinta asunnon lattianpinta Sadeveden poistoputken yläpinta- H maanpinta a Tasoero ± 50 mm Ei mitattavissa Ei mitattavissa Ei mitattavissa Ei mitattavissa. Min. Alue missä mm riittämätön Rakennuksen tontti oli rinne tontti. - Rakennus oli varustettu rännein ja syöksytorvin. - Keittiön viereinen syöksytorvi oli poikki - Rakennuksen sadevedet ei ollut johdettu pois rakennuksen läheisyydestä. - Salaojia tai salaojakaivoja ei ollut havaittavissa. - Ränneissä oli roskia ja seisoi vesi Suositellaan rännien puhdistamista ja huoltamista vuosittain. Tämä pienentää julkisivun rasitusta. Suositellaan keittiön viereisen syöksytorven kunnostamista. Suositellaan rakennuksen vierustalle salaojien asentamista. Suositellaan sadevesien pois viemistä rakennuksen vierustalta esimerkiksi betonikouruin. Suositellaan salaojien ja sadevesiputkiston huoltamista kolmen vuoden välein sekä tarkastuskaivojen huoltamista/ tarkastamista vuoden välein. Salaojat saattavat tukkeutua puutteellisen huollon vuoksi. Huoltamattomuus saattaa lyhentää rakenteen käyttöikä

9 9 4.2 PERUSTUKSET, ALAPOHJARAKENTEET JA RAKENNUKSEN VIERUSTA Taulukossa 2 on esitetty maanpinnan ja eri rakenneosien tasoerot. Taulukko 2. Tasoero ± 50 mm Min. mm Ei mitattavissa Alue missä riittämätön tasoero Maanpintasokkelin yläreuna Maanpintatilan lattia Maanpintaseinän puurungon alaosa Riskihavaintoja Keittiön kohta (nykytietojen mukaan puuosien ero maanpintaan tulisi olla 300 mm) Keittiön kohdalla maan ja puurungon välinen etäisyys Kosteusmittaukset Taulukossa 2b on esitetty luvun kosteusmittaukset. Mittauspiste Rh % C g/m³ P % Mittaussyvyy s Ulkoilma 83,5 15,0 10,7 x Sisäilma 60,6 20,0 10,5 x Ulkoseinä/ lattiarakenne ,0-20,2 10 mm HItäinen pääty (märkä) a - Sokkeli oli luonnonkivestä - Sokkelin itäkulmalla oli kiviä siirtynyt - Sokkelin ulkopuolella ei ollut havaittavissa kosteussulkua/ vedeneristettä. - Sokkelin ulkopuolella oli pääosin multapitoista maa-ainesta. - Sokkelissa ei ollut havaittavissa oleellisia siirtymiä. - Sokkelissa oli tuuletusluukkuja pohjois julkisivua lukuun ottamatta. - Sokkelin ja keittiön luiskan välissä oli lehtiä. - Alapohjarakenteena oli krossipohja ja keskiosalla maanvarainen laatta. - Alapohjan keskiosalle ja itäpäätyyn ei ollut näköyhteyttä muuta kuin tuuletusluukun kautta. - Krossipohjan ryömintäkorkeus vaihteli 0 ja 1020 mm välillä. - Alapohjassa oli paljon rakennusjätettä, kutterilastua, sahanpurua jne. - Alapohjarakenteessa ei ollut havaittavissa lahovaurioita. - Itäpäädyn oven ympärillä oli havaittavissa lahovaurioita oven ulko- ja sisäpuolella. - Oven ympärillä puun kosteus vaihteli 11 ja 20,2 p% välillä. (märkä).

10 10 - Kellarissa oli havaittavissa kosteutta seinän alaosissa ja lattiassa. - Kellarin puuhyllyt olivat lahonneet. - Sisääntulon rappusten valumuotti oli purkamatta. Tässä oli havaittavissa kosteusvauriota. - Suositellaan salaojien asentamista vähintään talon taakse ja kellarin läheisyyteen. - Suositellaan sokkelin sadevesien ohjaamista pois sokkelin vierustalta noin kolmen metrin päähän esimerkiksi betonikouruin. - Sokkelin vieruksen multapitoisen maan siirtämistä pois sokkelin vierestä. - Suositellaan sokkelin vierustalle hyvin vettä läpäisevää maa-ainesta. - Suositellaan pohjoisjulkisivun puolelle tuuletusluukun asentamista. - Suositellaan itäkulman sokkelikivien kunnostamista. - Suositellaan keittiön luiskan ja seinän välin siivoamista. - Suositellaan alapohjan siivoamista maatuvasta aineksesta. - Suositellaan kulun tekemistä rakennuksen itäosaan ja alapohjan lähempää tarkastamista. - Itäpäädyn oven vierus tulisi kunnostaa ja viereiset rakenteet tulisi käsitellä mikrobivaurio korjaus ohjeiden mukaisesti. - Suositellaan sisääntulon rappusten valumuotin purkamista. Kuva 1. Katkennut syöksytorvi Kuva 2. Siirtynyt kivi ja syöksytorven pää Kuva 3. Itäpäädyn oven vierus Kuva 4. Oven sisäpuoli

11 ULKOSEINÄT, JULKISIVUT JA MUUT KANTAVAT RAKENTEET Rakennuksen julkisivuna on puupaneeli. Rakennuksessa on hirsirunko. - Rakennuksen julkisivu oli pinnaltaan tyydyttävässä/ hyvässä kunnossa. - Rakennuksen julkisivun tuuletusraosta ei varmuutta. - Räystään alapuolisissa laudoissa oli maalipinta tyydyttävässä kunnossa. - Keittiön lipan räystäsrakenteessa oli havaittavissa lahovauriota. - Päädyistä puuttuivat yläpohjan tuuletusaukot - Suositellaan päätyihin tuuletusaukkojen tekemistä. - Suositellaan keittiön räystäsrakenteen kunnostamista. Kuva 5. Keittiön oven lippa. Lahovauriota 4.4 VÄLISEINÄT JA VÄLIPOHJAT Rakennuksen väliseinät olivat puu- ja kivirakenteiset. - Väliseinissä ei ollut havaittavissa siirtymiä tai kosteuden jättämiä jälkiä. - Väliseinissä ei ollut silmin havaittavaa suoruuspoikkeamaa. - Väliseinän alaosa lähti krossipohjarakenteesta. - Suositellaan väliseinien tarkkailemista.

12 IKKUNAT JA ULKO-OVET - Rakennuksen ikkunat vaikuttivat alkuperäisiltä. - Ikkunat olivat kaksilasia puuikkunoita. - Ikkunat olivat pinnaltaan heikossa/ tyydyttävässä kunnossa. - Ikkunoilla ei ollut vesipeltejä. - Keittiön ikkuna oli vaihdettu. - Keittiön ja sisääntulon ikkuna oli lämpölasillinen puuikkuna. - Keittiön ja sisääntulon ikkuna oli pinnaltaan tyydyttävässä kunnossa. - Ikkunan vesipellin kaadossa ei havaittu puutteita. - Vesipeltien pinta oli tyydyttävässä kunnossa. - Ulko-ovet olivat vaihdettu. - Ovet olivat pinnaltaan tyydyttävässä kunnossa. - Pääoven heloissa oli löysyyttä. - Ovilla ei ollut kynnyspeltiä. - Alkuperäisten ikkunoiden kunnostamista - Suositellaan vesipeltien asentamista. - Ovien helojen huoltamista. - Suositellaan ovien pinnan huoltomaalausta. - Suositellaan ovien kynnyspeltien asennusta. Kuva 6. Rakennuksen ikkuna Kuva 7. Itäpäädyn ovi

13 YLÄPOHJA, ULLAKKO JA VESIKATTO (Katokset, parvekeet, terassit yms sekä rakennukseen liittyvät julkisivun rakenneosat) Taulukossa kolme on esitetty vesikaton varusteet, läpiviennit ja piiput Kuva 8. Vesikatto Taulukko 3. Vesikaton varusteet, läpiviennit ja piiput Varuste Asennettu Korjattava Huomautettavaa Talotikkaat x Lumiesteet x Lapetikkaat x x Yläreunasta irti. Kulkusilta ---- x Suositellaan asennettavaksi Läpiviennit x Aluskate -- x Päätyjen tuuletus Piippu x Piipunhattu --- x Suositellaan asennettavaksi - Vesikatteena oli konesaumakatto. - Vesikate oli uusittu vuonna 1995/ Vesikate oli tyydyttävässä kunnossa - Lapetikkaan kiinnitys oli yläreunastaan irti. - Vesikatteella ei ollut aluskatetta - Rakennuksen päädyistä puuttuivat tuuletusaukot. - Yläpohjaan oli kulku sisäpuolelta rappusia pitkin - Yläpohjatilassa oli pohjois jiirin kohdalla vuotojälkiä.

14 14 - Tarkastushetkellä jiirin rakenteissa ei ollut havaittavissa kohonneita kosteuspitoisuuksia (8-10 p%) - Yläpohjan rappusten viereen oli levitetty muovi. - Yläpohjan eristeenä oli hiekka. - Ilmanvaihtoputken alaosasta puuttui eristettä. - Vesikaton tarkastamista vuosittain - Suositellaan kulkusillan asentamista. - Suositellaan vesikatteen lapetikkaiden kiinnityksen kunnostamista - Suositellaan päätyihin tuuletusaukon asentamista. - Suositellaan piipunhattujen asentamista. Tämä suojaa lakivalua ja hidastaa hormien rapautumista. - Suositellaan jiirin mikrobivaurioituneiden osien kunnostamista. Yläpohjatilasta saattaa kulkeutua vuotoilmaa alakerran tiloihin. - Muovi tulisi poistaa yläpohjan päältä. Tämän alapintaan saattaa kondensoitua kosteutta. - Ilmanvaihtoputkien eristeiden kunnostamista. Kuva 9. Lapetikkaan yläpää Kuva 10. Piippu Kuva 11. Jiirin alapää Kuva 12. Yläpohjan muovi

15 Märkä- ja kosteat tilat Pesuhuone/ sauna Taulukossa neljä on esitetty pesuhuoneen/sauna pinta- ja alusrakenteet. Taulukko 4 Rakenneosa Pohjarakenne Pintarakenne Lattia wc Betoni Klinkkeri Seinät wc Puu Keraaminen laatta Katto wc Puu Paneeli Olosuhteet Wc/ Ilman suhteellinen kosteus Rh 48-56,1 %, lämpötila 20,1-20,7 C 8,7-9,9 g/m³ Vedeneristys/ kosteudeneristys. - Wc:t tehty 1985, naisten wc:stä uudistettu kaksi seinää. - Miesten wc uudistettu Vesieristys on tehty todennäköisesti kosteussululla 1985 ja uudistetut rakenteet vedeneristeellä. - Vedeneristeet ei todennäköisesti vastaa nykymääräyksiä kaikilta osin - Vesieristyksestä tai sen laadusta ei ollut tietoa. Lattiakaivo - Lattiakaivot olivat muovisia. Lattioiden kallistukset - Kaadot olivat pesuhuoneessa silmämääräisesti sekä vesivaa alla katsoen yli 1/100 lattiakaivon läheisyydessä, inva wc:tä lukuun ottamatta. Ilmanvaihto - Wc:seissä oli painovoimainen ilmanvaihto - Ilmanvaihtoputkeen oli paikoittain kondensoitunut vettä. - Poistoaukot vetivät savukynällä tarkastettaessa. - Pintakosteudentunnistimella ei havaittu kohonneita pintakosteuspitoisuuksia - Kopoja laattoja oli inva- ja keittiön viereisessä wc:ssä - Silikoneissa oli havaittavissa tummentumaa.

16 16 - Lattiakaivon liitosten tiivistys ja tarkastus vuosittain - Lattiakaivon huolto ja puhdistus vuosittain - Pesuhuoneen silikonien vaihtamista vuoden aikana. - Kopojen laattojen tarkkailemista ja tarvittaessa uudelleen kiinnittämistä. - Varautumista 1985 tehtyjen tilojen uudistamistarpeeseen elinkaariajattelun perusteella. Kuva 13. Inva/ naisten Wc Kopoja laattoja. Kuva 14. Wc:n katto Kosteuden aiheuttamia jälkiä. Keittiö / allaskaappi Huomioita - Keittiön allaskaapissa ei ollut havaittavissa kohonneita kosteuspitoisuuksia. - Astiapesukoneen alla ei ollut kaukaloa - Keittiön hanan juuri vuoti. - Pistorasia oli irti, (kiinteistön hoitaja korjasi pistorasiaa tarkastuksen aikana) - Keittiön hanan kunnostamista - Kaukalon asentamista astianpesukoneen alle.

17 Muut sisätilat ja asumista palvelevat tilat - Rakenteita mitattiin pintakosteudentunnistimella satunnaisesti. Kohonneita kosteuspitoisuuksia ei havaittu. - Lattiamatto oli halki keittiön ja wc:n käytävän kohdalla. - Lattiamateriaalin kunnostamista. Kuva 15. Lattiamaton halkeama Tulisijat - Rakennuksessa oli tulisijoita, mutta nämä eivät olleet käytössä

18 Talotekniikka 5.1 Lämmitys - Rakennuksessa oli sähkölämmitys - Lämmönjako oli patterilla. - Lämmityksessä ei ollut silmienhavaittavia puutteita Vesi ja viemärilaitteet - Rakennuksen viemäröinti oli uusittu Rakennuksella oli porakaivo - Vesijohdot olivat kuparisia ja muovisia suojaputkissa. - Viemärit oli muovia. - Viemärijärjestelmässä oli kaksi kaivoa ja imeytyskenttä. - Sekoittajien virtaamissa ei havaittu poikkeavuutta RakMKD1 ohjearvoihin. - Käyttöveden lämpötila oli 47,0 C - Suositellaan käyttöveden ylärajaksi 65 C. Asumisterveys opas suosittelee käyttöveden lämpötilan ylärajaksi 65 C tapaturmien välttämiseksi. Veden tyydyttävän lämpötila on 55 C - Viemärijärjestelmän riittävyyden tarkastamista. 5.3 Ilmanvaihto - Rakennuksessa oli painovoimainen ilmanvaihto - Poistohormit vetivät savukynällä tarkasteltaessa. - Kaikissa huoneissa ei ollut korvausilma-aukkoja. - Suositellaan hormiston nuohousta. - Suositellaan korvausilma-aukkojen asentamista.

19 Sähköistys - Liittymän koosta ei varmuutta. - Märkätilan pistorasiat testattiin pistorasiakoettimella. Puutteita ei havaittu, lukuun ottamatta keittiön pistorasiaa. - Sähköt olivat uudistettu Keittiön pistorasian kunnostamista. Kuva 16. Eteisen sähkökeskus

20 20 6 Yhteenveto Rakennus on yksikerroksinen. Rakennus on tehty 1920-luvulla ja saneerattu Alapohjarakenne on krossipohja ja saneerauksen yhteydessä rakennuksen keskiosalle on tehty maanvarainen laatta alapohjarakenteeksi. Rakennus on hirsirunkoinen. Julkisivuna oli puupaneeli. Vesikatteena oli rivisaumakate ja kattomuotona oli harjakatto. Rakennuksessa on sähkölämmitys. Lämmönjako on pattereilla. Rakennuksessa oli tulisijoita, mutta nämä eivät olleet käytössä. Rakennuksen viemärit ja vesijohdot olivat uudistettu remontin yhteydessä.. Uudistetut viemärit olivat muovisia ja vesijohdot kuparisia/ muovisia. Ilmanvaihto oli painovoimainen. Sähköt olivat uudistettu. Rakennus sijaitsi rinnetontilla. Rakennuksen sadevesiä ei ollut johdettu pois rakennuksen vierustalta. Salaojia ei ollut havaittavissa. Rakennus oli varustettu rännein ja syöksytorvin. Merkittävämmät huolto- ja korjaustoimenpiteet ovat sadevesien poisto/ ohjaus pois rakennuksen vierustalta, itäpäädyn oven vierustan korjaus, lapetikkaiden kiinnityksen korjaus ja varautuminen wc/ pesuhuoneen uudistamistarpeeseen elinkaariajattelun perusteella.. Mahdollisia riskirakenteita oli maan ja sokkelin korkeuseron paikoittainen vähyys, itäpäädyn oven vierusrakenteet ja yläpohjan jiirin kosteusvaurioituneet rakenteet. Näistä on tarkemmin tarkastuskertomuksessa. Rakenteiden sisällä piilevien vaurioiden mahdollisuutta ei tarkastuksen pintapuolisuuden vuoksi voida pois sulkea. Kohtaan seitsemän on koottu olennaisinta lisätutkimusta, huoltoa, korjausta tai uusimista vaativat kohdat. Kohteen käytön ja kunnossapidon kannalta vähäisemmät asiat on käsitelty havaintojen yhteydessä.

21 21 7 Olennaisimmat epäkohdat ja riskit Taulukossa viisi on esitetty olennaisimmat lisätutkimukset, huoltoa, korjausta tai uusimista vaativat kohdat. Taulukko 5. Viite Lyhyt viiteselostus Huolto Lisätutkimus Korjaus/ uusiminen Riskirakenne 4.1 Salaojien/ sadeveden poiston x asentaminen 4.2 Itäpäädyn oven liittymärakenne x! 4.2 Sokkelin kosteudeneristys x 4.2 Alapohjan ja keittiön vierustan x siivous 4.6 Lapetikkaiden kiinnitys x 4.6 Yläpohjan puutteet x!! Mahdollinen korjaustarve riippuu lisätutkimuksista tai käytössä esille tulevista asioista. 8 Vaurioiden korjaaminen ja korjaamatta jättämisen riski Rakenteet tulee tehdä ja korjata käyttötarkoituksen asettamien vaatimusten mukaiseksi tarkoitukseen soveltuvista rakennusmateriaaleista siten, että ne eivät pääse mm. kosteudesta vaurioitumaan. Ennakoivat huoltotoimet ja syntyneiden tai havaittujen pikainen korjaaminen säästävät kustannuksia ja ylläpitävät rakennuksen arvoa. Jos vaurioita tai puutteita on tarkastuksessa havaittu, eikä toimenpiteisiin ryhdytä, vaurio tai haitta yleensä pahenee ja laajenee, korjaaminen hankaloituu ja korjauskustannukset kasvavat. Korjaamaton vaurio voi muodostaa haitan asumiselle. 9 Asbestin esiintyminen, radon Rakennuksen alkuperäiset rakenteet on rakennettu aikana, jolloin rakennusmateriaaleissa voi esiintyä asbestia. Asbestikartoituksen teettäminen on omistajan vastuulla. Radonista ei ollut tutkimusta saatavilla.

22 22 10 Tekniset käyttöiät, tarkastusvälit ja kunnossapitojaksot käsitteinä Tekninen käyttöikä Tämä tarkoittaa käyttöönoton jälkeistä aikaa, jona rakenteen, rakennusosan, järjestelmän tai laitteen tekniset toimivuusvaatimukset täyttyvät. Kun toimivuustavoitteet eivät enää täyty, kestoikä on kulunut loppuun umpeen ja rakeenne, rakennusosa, järjestelmä tai laite on tarkoituksenmukaista korvata uudella. Määritelty käyttöikä on yleistävä. Tarkastusväli Tämä tarkoittaa aikaväliä, jonka kuluttua rakenteen, rakennusosan, järjestelmän tai laitteen kunto ja toimivuus on tarkastettava. Tarkastusvälien on oltava sellaisia, että tarkastuskohde pysyy kunnossa tarkastusten välisen ajan. Tarkastusvälejä määrättäessä otetaan huomioon myös tarkastusten suositeltavat ajankohdat esimerkiksi kevät tai syksy. Kunnossapitojaksolla Tällä tarkoitetaan keskimääräistä aikaväliä, jonka jälkeen määrätty kunnossapitotoimenpide toistetaan. Kunnossapitotoimenpide voi olla rakennusosan, laitteen tai niissä käytetyn materiaalin tai osan korvaaminen toisella tai korvaaminen osittain uusimalla, täydentämällä, kunnostamalla tai maalaamalla. Kotkassa Ari Liljasto Rak. Ins. Pätevöitynyt Asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK/FISE) Sertifioitu kosteusmittaaja (VTT) Pätevöitynyt paikallisvalvoja.( PT/ FISE) Pätevöitynyt energiatodistuksen laatia (ARA/ FISE) Keskuskauppakamarin valtuuttama tavarantarkastaja (HTT) (Ei toimi tavarantarkastajan ominaisuudessa tässä tarkastuksessa)

23 23

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 22 Vierasniemen sauna Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Omakotitalo - 1 - 1 Yleistietoa tarkastuksesta Kohde Kohteen pinta-ala: 161 / 113 m 2 Omakotitalo Kohteen tilavuus: Kaskistentie 386 Kerrosluku: 1 64700 Teuva Rakennusvuosi:

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Kokonkatu 6 33960 Pirkkala 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Kokonkatu 6 33960 Pirkkala Kohteen pinta-ala: Ei tarkemitattu Kohteen tilavuus: - m³ Kerrosluku:

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm:

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm: Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Valhallavägen 9, 10360 Mustio Tutkimus pvm: 6.9.16 Raportointi pvm: 15.9.16 Tutkija: Rakennusmestari Mikael Walve 050-340

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5. Sivuja:1/21 Vastaanottaja: Göran Pertiö Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Haapakyläntie 19, 03100 Nummela Tutkimus pvm: 4.5.16 Raportointi pvm: 12.5.16 Läsnä olleet: Göran Pertiö ja

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4. Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Björn-Eric Falck Kuntokartoitus Kohde: Jokirannantie 21, 02570 Siuntio Tutkimus pvm: 6.4.16 Raportointi pvm: 16.4.16 Läsnä olleet: Björn-Eric

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/12. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovisrasto. Tonttukallionpolku 5, Bollsta. Tutkimus pvm:

Kuntokartoitus. Sivuja:1/12. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovisrasto. Tonttukallionpolku 5, Bollsta. Tutkimus pvm: Sivuja:1/12 Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovisrasto Kuntokartoitus Kohde: Tonttukallionpolku 5, 10440 Bollsta Tutkimus pvm: 12.2.16 Raportointi pvm: 6.3.16 Läsnä olleet: Björn-Eric Falck Tutkija: Rakennusmestari

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS

KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS Ok-talo Raahenkatu 38 67200 Kokkola PTT Pohjanmaan Talotutkimus Oy 67800 Kokkola 2/12 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: ok-talo Työnumero: K2135 Kohteen pinta-ala: ha.116

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/18. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovirasto. Kroggårdintie 36, Karjaa. Tutkimus pvm: Raportointi pvm: 6.3.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/18. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovirasto. Kroggårdintie 36, Karjaa. Tutkimus pvm: Raportointi pvm: 6.3. Sivuja:1/18 Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Kroggårdintie 36, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 12.2.16 Raportointi pvm: 6.3.16 Läsnä olleet: Björn-Eric Falk Tutkija: Rakennusmestari

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 23 Vierasniemen päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

2. RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA (Perustuvat suunnitelmista ja muista asiakirjoista, omistajalta sekä käyttäjältä saatuihin tietoihin)

2. RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA (Perustuvat suunnitelmista ja muista asiakirjoista, omistajalta sekä käyttäjältä saatuihin tietoihin) 1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Kirkkokatu 41, 75500 Nurmes. Kiinteistötunnus: 541 111-197-1 Kohteen pinta-ala: n. 250 m 2 (huoneistoala) n. 310 m 2 (kerrosala) + kellarikerros n. 140 m² Kerrosluku:

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 5 Vihmala, Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 10 Pihkala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu... Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

Läsnä olleet: Jukka Tolvanen ja Riitta-Liisa Saastamoinen ( ).

Läsnä olleet: Jukka Tolvanen ja Riitta-Liisa Saastamoinen ( ). 1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Tuhkalantie 8, 83900 Juuka Kiinteistötunnus: 176-403-27-54 Kohteen pinta-ala: 175 m 2 (huoneistoala) 246 m 2 (kerrosala) Tilavuus: 1230 m³ Kerrosluku: 2 Rakennusvuosi:

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu vuonna 1966 ja viimeisin omista on ostanut kiinteistön vuonna 2009.

Rakennus on rakennettu vuonna 1966 ja viimeisin omista on ostanut kiinteistön vuonna 2009. 1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Toukolantie 9, 81700 Lieksa Kiinteistötunnus: 422-3-30-5 Kohteen pinta-ala: 81 m 2 (huoneistoala) 141 m 2 (kerrosala) Kerrosluku: 1 Rakennusvuosi: 1966 Käyttötarkoitus:

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Tullimiehentie 1 F 46, 90560 Oulu Kosteuskartoituspäivä 28.01.2015 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT L E V O L A 1 JYLLIN LEIRIKESKUS / PÄÄRAKENNUS JA MAJOITUSTILAT PUKARANTIE 1123 38970 LAUHALA KUNTOTARKASTUS Tarkastusraportti 14.03.2016 L E V O L A 2 1. YLEISTÄ KUNTOTARKASTUKSESTA Kuntotarkastusraportti

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY Vastaanottaja: Mikko Tanskanen Yleiskuva kiinteistöstä: Kosteuskartoitusraportti Toimeksianto: Kohde: Asuinhuoneiston myyntimittaus As oy Jänisahde, Laaksotie 1 A 13, 33960 Pirkkala Tutkimus pvm: Läsnäolijat:

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 1 Kotila Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS

KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS Elokuvateatteri Kino City Styrmansgatan 7 68600 Pietarsaari PTT Pohjanmaan Talotutkimus Oy 67800 Kokkola 2/14 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Styrmansgatan 7 68600 Pietarsaari

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 11 Mäntylä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Nuolipolku 2, 40950 Muurame / 18.2.2015 RSA KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN. Nuolipolku 2, 40950 Muurame

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Nuolipolku 2, 40950 Muurame / 18.2.2015 RSA KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN. Nuolipolku 2, 40950 Muurame Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, / 18.2.2015 1(13) RSA KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Laatinut: Rakennusvalvonta S. Ahokas Oy Kyösti Peltokangas Rakennusinsinööri (AMK) Kuntotarkastus asuntokauppaa

Lisätiedot

Kuntotarkastus. Itäpalontie 16 92120 Raahe

Kuntotarkastus. Itäpalontie 16 92120 Raahe Kuntotarkastus Itäpalontie 16 92120 Raahe 6.5.2016 Kuntotarkastus 2 1. YHTEENVETO 1.1 YLEISKUVAUS KOHTEESTA Rakennus on yksikerroksinen 1965 rakennettu puurunkoinen omakotitalo, jota on peruskorjattu.

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 10.8.2016 Kumpulantie 5, Pyhtää SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 2 RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA 3 YHTEENVETO HAVAINNOISTA 4 OLENNAISIMMAT EPÄKOHDAT JA RISKIT 5

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI Mäkeläntie 2, Pulkkila 17.5.2014 HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI M Ä K E L Ä N T I E 2, P U L K K I LA Kohde Osia koulurakennuksesta osoitteessa Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Tilaaja

Lisätiedot

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 1(11) Kuntotarkastus asuntokauppaa varten MIKKELIN RAKENNUSASINTUNTIJAKESKUS Kuntotarkastus asuntokauppaa varten: MIKONTIE 20 OTAVA 2(11) OK-TALO MIKONTIE 20 MIKKELI

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 12.05.16 10658 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Pöröläntie 1 27500 Kauttua

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu vuonna 1990 ravintola ja kokoustilaksi. Vuodesta 2004 lähtien kiinteistö on ollut loma-asuntona.

Rakennus on rakennettu vuonna 1990 ravintola ja kokoustilaksi. Vuodesta 2004 lähtien kiinteistö on ollut loma-asuntona. 1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Saramontie 77, 75500 Nurmes Kohteen pinta-ala: 247 m 2 (kerrosala) Kerrosluku: 2 Rakennusvuosi: 1990 Käyttötarkoitus: 1990 ravintola ja kokoustila. Myöhemmät mahdolliset

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

PINTAKOSTEUSTARKASTUS

PINTAKOSTEUSTARKASTUS TERVE TALO TIIMI PINTAKOSTEUSTARKASTUS Leskeläntie 11 B 1 PYHÄSALMI Asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK), FISE Puh. 040-55 45 299 www.rakennustarkistus.fi 2 TARKASTUSLAUSUNTO 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio Kohde: Pinta-ala: Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: Käyttötarkoitus: Koulu Länsitie 62 Tilavuus: 66400 Laihia Kerrosluku: 2 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Mika Rajala (PKM) 52775 044 252 0007 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Mika Rajala (PKM) 52775 044 252 0007 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Nupponen Evita 029 562 6616 evita.nupponen@oikeus.fi KOHDE: Nummelantie 20 Nummelantie 20 28400 ULVILA Mittauspvm:

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

KUNTOARVIO. Kuntoarvio Omakotitalo Vallitie Tohmajärvi

KUNTOARVIO. Kuntoarvio Omakotitalo Vallitie Tohmajärvi Kuntoarvio 15.10.2015 Omakotitalo Vallitie 5 82600 Tohmajärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTIETOJA TARKASTUKSESTA... 3 1.1 KIINTEISTÖN TUNNISTETIEDOT... 3 1.2 TARKASTUSAJANKOHDAN ILMASTO-OLOSUHTEET... 4

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 Kohde: Kämmekänkuja 7 60100 Seinäjoki Tilaus 24.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon

Lisätiedot

ASUNTO OY LANKASALPA

ASUNTO OY LANKASALPA KIINTEISTÖTARKASTUS 1 ASUNTO OY LANKASALPA Malmikatu 6 55100 Imatra 30.05.2011 KIINTEISTÖTARKASTUS 2 1. YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Asunto Oy Lankasalpa Malmikatu 6 55100 Imatra Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

KRV - KUNTOTARKASTUS Omakotitalo Kajaanintie 23, Vuolijoki

KRV - KUNTOTARKASTUS Omakotitalo Kajaanintie 23, Vuolijoki 1 (11) KRV - KUNTOTARKASTUS Omakotitalo Kajaanintie 23, 88270 Vuolijoki sivu 1. Yleistiedot 2 2. Pääasialliset rakennetyypit ja Lvi-tekniikka 3 3. Käyttäjän havainnot ja tiedot korjauksista 3 4. Havainnot

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8 Säntinkatu 18, 64700 Teuva Omakotitalon kuntokartoitus 10.3.2016 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 2/8 Tilaus 25.2.2016: Etelä-Pohjanmaan Ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Petäjäaho 76, 41920 Kintaus / 11.6.2014 RSA KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN. Petäjäaho 76, 41920 Kintaus

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Petäjäaho 76, 41920 Kintaus / 11.6.2014 RSA KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN. Petäjäaho 76, 41920 Kintaus 1(11) RSA KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Petäjäaho 76, 41920 Kintaus Laatinut: Rakennusvalvonta S. Ahokas Oy Seppo Ahokas AKK Rakennusmestari 2(11) 3(11) Sisältö 1. Yleistiedot tarkastuksesta... 4

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS KIINTEISTÖKAUPPAA VARTEN Kesämökki Kangastie 54, Marttila 1/5

KUNTOTARKASTUS KIINTEISTÖKAUPPAA VARTEN Kesämökki Kangastie 54, Marttila 1/5 Kesämökki Kangastie 54, Marttila 1/5 Kohteen pinta-aloja ei mitattu Kerrosluku: Rakennusvuosi: Käyttötarkoitus: YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 1 + yläkerta n. 1980-luvulla Vapaa-ajan asunto (mm. lämpöeristys

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Omakotitalo Vanhanunnantie 226, Kaarina 1/6 KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Kohteen pinta-aloja ei mitattu Kerrosluku: 1 Rakennusvuosi: Käyttötarkoitus: YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 2000.luvulla Asuinrakennus

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

popjöis:f?i~j.äli\!'j- -~ ULO~ÄÄ~i3~)!t~;~\STC I I ' KUNTOARVIO Kuntoarvio Värtsiläntie 432 Värtsilä

popjöis:f?i~j.äli\!'j- -~ ULO~ÄÄ~i3~)!t~;~\STC I I ' KUNTOARVIO Kuntoarvio Värtsiläntie 432 Värtsilä popjöis:f?i~j.äli\!'j- -~ ULO~ÄÄ~i3~)!t~;~\STC I 2 1-01- 2016 I KUNTOARVIO '----.-- 1 Kuntoarvio 18.1.2016 Värtsiläntie 432 Värtsilä KUNTOARVIO 2 SISÄLL YSLUETTELO 1. YLEISTIETOJA TARKASTUKSESTA 3 1.1

Lisätiedot

KUNTOARVIO. Kuntoarvio Oskamontie Outokumpu

KUNTOARVIO. Kuntoarvio Oskamontie Outokumpu KUNTOARVIO Kuntoarvio 15.3.2016 Oskamontie 5 83500 Outokumpu KUNTOARVIO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTIETOJA TARKASTUKSESTA 3 1.1 KIINTEISTÖN TUNNISTETIEDOT 3 1.2 TARKASTUSAJANKOHDAN ILMASTO-OLOSUHTEET.4

Lisätiedot

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA 31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 1/9 Kaartotie 16, 60800 ILMAJOKI Omakotitalon kuntokartoitus 21.4.2015 klo 14.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 2/9 Tilaus 21.4.2015: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI Krakankuja 5 01510 VANTAA

RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI Krakankuja 5 01510 VANTAA RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI 01510 VANTAA KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOT KUNTOTUTKIMUSOHJELMA I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O R A K S Y S T E M S O Y W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N

Lisätiedot

Markku Viljanen PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Markku Viljanen PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.11.15 10150 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori pirjo.karilahti@oikeus.fi TYÖKOHDE Tuorintie 8 28260 Harjunpää

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 24 Ruokalarakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4103/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 4103/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 4103/2016 1/8 Koskenrannantie 50, 62800 Vimpeli Omakotitalon kuntokartoitus 12.4.2016 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4103/2016 2/8 Tilaus 23.3.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

Asuntokaupan kuntotarkastus

Asuntokaupan kuntotarkastus Raportti nro: 355 Asuntokaupan kuntotarkastus Kaavontönkkä 5, 66500 VÄHÄKYRÖ Mehtonen Consulting 045 808 1890 www.mehtonenconsulting.fi Y-tunnus: 2493554-8 Raportti nro: 355 Sivu: 2 1.1 Yleistietoa Kohde:

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Omakotitalo Hietalantie 5, Salo 1/6 KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohteen huoneistoala: n. 100 m2 (ei tarkistusmitattu) Kerrosluku: 1 Rakennusvuosi: Käyttötarkoitus: 2008-09

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Pia 040 520 4517 pia.hirvikoski@oikeus.fi KOHDE: Kirkkokatu 17 Kirkkokatu 17 28900 PORI Vakuutusyhtiö:

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

KUNTOARVIORAPORTTI INSINÖÖRITOIMISTO LAPIKAS OY

KUNTOARVIORAPORTTI INSINÖÖRITOIMISTO LAPIKAS OY KUNTOARVIORAPORTTI INSINÖÖRITOIMISTO LAPIKAS OY KÄTKÄRANNANTIE 12 A1 99130 SIRKKA SISÄLLYSLUETTELO I YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 2 RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA 3 YHTEENVETO HAVAINNOISTA KOHTEESSA

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

Kuntotarkastus RS 3. Kivisillantie 20 02400 Kirkkonummi 06.11.2015. Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0

Kuntotarkastus RS 3. Kivisillantie 20 02400 Kirkkonummi 06.11.2015. Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotarkastus RS 3 Kivisillantie 20 02400 Kirkkonummi 06.11.2015 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli vuonna 1920 rakennettu

Lisätiedot

LAMPITIE LEMPÄÄLÄ

LAMPITIE LEMPÄÄLÄ LAMPITIE 2 33880 LEMPÄÄLÄ KUNTOTARKASTUS 3.6.2016 I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O TÄHTIRANTA O Y KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ 2/22 1 YHTEENVETO HAVAINNOISTA KOHTEESSA Tarkastuksen kohteena

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 10 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Piia 040 520 4517 KOHDE: Pitkäkarintie 21 Pitkäkarintie 21 29100 LUVIA Vakuutusyhtiö: Vahinkonumero:

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 Kallionpääntie 11, 62190 Ruha Omakotitalon kuntokartoitus 5.8 ja 11.8.2016 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 2/8 Tilaus 27.7.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

KUNTOARVIORAPORTTI INSINÖÖRITOIMISTO LAPIKAS OY

KUNTOARVIORAPORTTI INSINÖÖRITOIMISTO LAPIKAS OY KUNTOARVIORAPORTTI INSINÖÖRITOIMISTO LAPIKAS OY OKT PIHLAJAKATU 3 95980 YLLÄSJÄRVI SISÄLLYSLUETTELO I YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 2 RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA 3 YHTEENVETO HAVAINNOISTA KOHTEESSA

Lisätiedot