oppilaitokset ja lukiot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "oppilaitokset ja lukiot"

Transkriptio

1 Espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset Lukuvuosi oppilaitokset ja lukiot

2 Suomen koulutusjärjestelmät Yliopistot Ammattikorkeakoulut Erikois ammattitutkinnot (Aikuiskoulutus) TYÖKOKEMUS Ammattitutkinnot (Aikuiskoulutus) Lukiokoulutus Ammatillinen peruskoulutus Lisäopetus Perusopetus Esiopetus 2

3 Sisältö Yhteishaku... 4 Opintomahdollisuudet toisella asteella... 4 Ammatilliseen koulutuksen ja lukioihin haetaan yhteishaussa... 4 Valintaperusteet... 5 Hakijan tultua valituksi... 9 Opiskelun tuki ja opiskelukustannukset... 9 Ammatillinen koulutus Ammatillinen perustutkinto Työssäoppiminen Opintojen arviointi ja todistukset Omnian ammattiopisto...12 Opintopolut mahdollistavat yksilöllisen koulutuksen...12 Valmistavat koulutukset...13 InfoOmnia...13 Omnian ammattiopiston koulutustarjonta kevään 2014 yhteishaussa opetuspisteittäin...14 Koulutustarjonta aakkosjärjestyksessä...16 Englanninkielinen koulutus...24 Ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto Kelloseppäkoulu Keskuspuiston ammattiopiston Arlan toimipaikka...27 Lukio-opinnot Lukio-oppimäärä ja kurssit Lukioiden tiedotustilaisuudet Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto...30 Lukioiden erityiset koulutustehtävät, painotukset ja lukiolinjat...30 Lukioiden kieliohjelma...31 Lukion valtakunnallinen tuntijako...32 Lukiot...33 Espoon Steinerkoulun lukio...33 Espoon yhteislyseon lukio Espoonlahden lukio Etelä-Tapiolan lukio Etelä-Tapiolan lukio IB-linja...37 Haukilahden lukio Kaitaan lukio Kuninkaantien lukio...40 Leppävaaran lukio...41 Olarin lukio Olarin matematiikka- ja luonnontiedelukio...43 Mattlidens Gymnasium IB-linja...44 Pohjois-Tapiolan lukio...45 Tapiolan lukio...46 Tapiolan musiikkilukio Viherlaakson lukio...48 Kauniaisten lukio...49 Porkkalan lukio Masalan opetuspiste...50 Porkkalan lukio Kirkonkylän opetuspiste Yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille on monta vaihtoehtoa opintoihin

4 Yhteishaku Opintomahdollisuudet toisella asteella Ammatillinen peruskoulutus Ammatillisissa opinnoissa yhdistyvät teoria, työ ja opinnot. Koulutus toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Tavoitteena on, että opiskelijalla on ammatillisen perustutkinnon suoritettuaan laaja-alainen alan perusammattitaito ja koulutusohjelman mukainen erityisosaaminen. Lukio Lukio on yleissivistävä oppilaitos, jossa voi omilla valinnoillaan painottaa tiettyjä oppiaineita. Lukio-opinnot koostuvat kielistä, matemaattisista aineista, reaaliaineista sekä taito- ja taideaineista. Lukio antaa hyvät ja laaja-alaiset jatko-opintomahdollisuudet erityisesti teoreettisiin korkeakouluopintoihin. Toisen asteen opinnot avaavat tien itsenäiseen elämään. Ammatilliseen koulutukseen ja lukioihin haetaan yhteishaussa hakija tutustuu ammatillisen koulutuksen sekä lukiokoulutuksen tarjontaan osoitteessa tai hakijan kannattaa tutustua tarkasti myös ammatillisten perustutkintojen terveydentilavaatimuksiin hakija täyttää yhteishaun sähköisen hakulomakkeen osoitteessa tai hakija valitsee hakulomakkeeseen viisi hakukohdetta toiveittensa mukaisessa järjestyksessä valinnoista kannattaa keskustella vanhempien ja koulun oppilaanohjaajan kanssa hakuaikana sähköisen hakulomakkeen voi täyttää vain kerran 4

5 Hakijaa suositellaan täyttämään hakulomake koulussa, mutta halutessaan sen voi täyttää myös itsenäisesti. Päättöluokkalaisten huoltajia kuullaan yhteishakuun liittyen ja kuulemisen toteuttamisesta kerrotaan tarkemmin peruskouluissa. Tarvittaessa on myös mahdollista täyttää paperinen hakulomake. VALINTAPERUSTEET Lukiokoulutus Lukioon voi hakea perusopetuksen päättötodistuksella tai vastaavalla todistuksella. Lisäksi hakijan tulee palauttaa lukion opinto-ohjelman valintakortti ensimmäisenä hakukohteena olevaan lukioon. Espoon lukioiden opinto-ohjelman valintakortit löytyvät sivuilta kohdasta lukioon hakeminen ja yhteishaku. Ulkomaisella todistuksella haettaessa kopio todistuksesta lähetetään kaikkiin haettaviin oppilaitoksiin ja tutkintoihin erikseen. Opiskelijat otetaan lukioon perusopetuksen päättötodistuksen seuraavien arvosanojen sadasosan tarkkuudella lasketun aritmeettisen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto ja maantiede. Korotetut arvosanat otetaan huomioon, jos korotuksista on koulun antama todistus. Mikäli useammalla hakijalla on sama keskiarvo, otetaan tällöin valinnassa huomioon 1. hakutoivejärjestys ja 2. seuraavien oppiaineiden aritmeettinen keskiarvo: äidinkieli- ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto, maantiede, liikunta, käsityö, kotitalous, musiikki ja kuvataide. Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen lukioihin valittavan opiskelijan lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,00. Erityislukioihin ja erillisille lukiolinjoille valinta tapahtuu perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon tai painotetun keskiarvon ja valintakokeen ja/ tai mahdollisista lisänäytöistä saadun pistemäärän pohjalta. Hakumenettelyistä kerrotaan tarkemmin kunkin lukion verkkosivuilla. Ammatillisen perustutkinnon tai lukion suorittaminen antavat kumpikin yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Huoltajien tiedotustilaisuus yhteishausta järjestetään Espoon kulttuurikeskuksessa Tapiolassa (Kulttuuriaukio 2). Tilaisuudessa huoltajat pääsevät keskustelemaan ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden edustajien kanssa. Yhteishaun tärkeät ajat hakuaika klo 15 mahdolliset pääsy-, soveltuvuus- tai kielikokeet tulokset julkistetaan aikaisintaan opiskelupaikan vastaanottaminen on vahvistettava viimeistään lisähakuja vapaiksi jääneisiin opiskelupaikkoihin alkaen 5

6 Opiskele! Omaan tulevaisuuteen sijoittaminen kannattaa aina. Valintaperusteet Ammatillinen koulutus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneelle hakijalle annetaan valintapisteitä seuraavin kriteerein: 1. Ilman koulutuspaikkaa oleville 8 pistettä 2. Perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta hakeutumisvuonna 6 pistettä 3. Suoritetuista valmistavista koulutuksista 6 pistettä 4. Yleisestä koulumenestyksestä 1 16 pistettä 5. Painotettavista arvosanoista 1 8 pistettä 6. Työkokemuksesta ja siihen rinnastettavasta muusta toiminnasta 1 3 pistettä 7. Ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta 2 pistettä 8. Sukupuolen perusteella 0 tai 2 pistettä 9. Mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 1 10 pistettä 10. Aiemmista opinnoista, harrastuksista ja lisänäytöistä 1 3 pistettä Opetuskielen hallinta Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hakijan riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen selvitetään kielikokeella. Hakija kutsutaan kielikokeeseen ylimpään hakutoiveeseen. Opetuskielen taito katsotaan riittäväksi eikä kielikokeeseen kutsuta, jos: 1. hakija on suorittanut perusopetuksen päättötodistuksen vastaanottavan oppilaitoksen opetuskielellä 2. hakija on suorittanut perusopetuksessa toisen kotimaisen A-kielen oppimäärän vastaanottavan oppilaitoksen opetuskielessä vähintään arvosanalla 7 3. hakija on suorittanut perusopetuksen suomi tai ruotsi toisena kielenä -oppimäärän vastaanottavan oppilaitoksen opetuskielessä vähintään arvosanalla 7 4. hakija on suorittanut lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon vastaanottavan oppilaitoksen opetuskielellä 5. hakija on suorittanut lukiokoulutuksen äidinkielen ja kirjallisuuden koko oppimäärän jossakin seuraavista oppiaineista, joka on myös vastaanottavan oppilaitoksen opetuskieli: suomi äidinkielenä, ruotsi äidinkielenä, saame äidinkielenä, suomi toisena kielenä, ruotsi toisena kielenä, suomi saamenkielisille, suomi viittomakielisille 6. hakija on suorittanut lukiokoulutuksen toisen kotimaisen kielen koko oppimäärän vastaanottavan oppilaitoksen opetuskielessä 7. hakija on suorittanut yleisten kielitutkintojen suomen tai ruotsin kielen tutkinnon kaikki osakokeet vähintään taitotasolla 3 tai hakija on suorittanut Valtionhallinnon kielitutkintojen suomen tai ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnon vähintään taitotasolla tyydyttävä 6

7 Hakija voidaan jättää valitsematta ammatilliseen peruskoulutukseen sillä perusteella, että hänellä ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen ja ymmärtämiseen tai hän ei osallistu kielikokeeseen. Omnian yhteishaussa olevien koulutusten opetuskieli on suomi. Oletko sinä huomisen huippuosaaja? Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Mikäli koulutuksen järjestäjä järjestää pääsy- ja soveltuvuuskokeen, siihen kutsutaan kaikki hakijat. Hakija kutsutaan ylimpään saman valintaryhmän hakukohteeseen, jossa järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe. Hakija saa hyväksytystä pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 1 10 pistettä. Hakija saa 0 pistettä hylätystä kokeesta tai jos hakija ei osallistu kokeeseen. Pistemäärä siirtyy muiden koulutuksen järjestäjien vastaaviin hakukohteisiin. Hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen mikäli hän saa pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0 pistettä. Omnian ammattiopistossa pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään käsi- ja taideteollisuusalan (artesaani) ja sosiaali- ja terveysalan (lähihoitaja) perustutkinnoissa. Muihin Omnian ammattiopiston koulutuksiin ei ole pääsy- ja soveltuvuuskokeita. Omnian ammattiopistossa pääsy- ja soveltuvuuskokeet ovat maksuttomia. Kelloseppäkoulun kello- ja mikromekaniikan perustutkinnon opiskelijavalinta tapahtuu yhteishaun sekä kaksipäiväisen pääsykokeen kautta. Pääsykokeet ovat maksulliset ja muodostuvat Testorin suorittamasta psykologisesta soveltuvuuskokeesta, haastattelusta sekä kätevyyskokeista. Pääsy- ja soveltuvuuskokeen muodostumisesta ja pisteytyksestä tiedotetaan viimeistään ennen hakuajan alkamista ko. koulutuksien kohdalla www. opintopolku.fi tai Harkintaan perustuva valinta Hakija voi hakeutua koulutuksiin myös harkintaan perustuvan valinnan kautta seuraavin perustein: oppimisvaikeudet sosiaaliset syyt koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet Harkintaan perustuvassa haussa hakijan tulee sähköisen yhteishakulomakkeen täyttämisen lisäksi toimittaa erityisen syyn perustelut ja siihen mahdollisesti liittyvät todistukset suoraan oppilaitokseen. Yhteen hakukohteeseen voidaan ottaa enintään 30 prosenttia opiskelijoista harkintaan perustuvan valinnan kautta. Harkintaan perustuva valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Hakija voidaan kutsua oppimisvalmiuksia mittaavaan kokeeseen, jonka tulosta käytetään valintapäätöksen tukena. Oppimisvalmiuksia mittaava koe ei korvaa mahdollisia pääsy- tai soveltuvuuskokeita. 7

8 Perusopetuksen päättötodistus on avain jatko-opintoihin. Harkintaan perustuvassa haussa hakeva on mukana myös normaalissa pistelaskentaan perustuvassa yhteisvalinnassa, joten hän voi tulla valituksi koulutukseen, vaikka harkintaan perustuvan valinnan päätös olisi kielteinen. Poikkeuksena ovat ulkomaisella todistuksella hakevat ja oppivelvollisuuden keskeyttäneet, jotka voidaan valita koulutukseen ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta. 8

9 Erityistä tukea tarvitsevien haku yhteishaussa Erityisopetuksena järjestettäviin ammatillisiin perustutkintoihin, haetaan erillishaussa suoraan erityisammattioppilaitoksiin. Er-hakukoodi (pohjakoulutuksena mukautettu peruskoulu) on ainoastaan erityisoppilaitosten käytössä. Yhteishaussa mukana olevat ammatilliset koulutukset ovat joko peruskoulupohjaisia (pk) tai lukiopohjaisia (yo). Jos hakijalla on osin tai kokonaan yksilöllistetty peruskoulun päättötodistus, hän voi hakeutua myös pk-pohjaiseen koulutukseen er-pohjaisen koulutuksen sijasta, kuitenkin omat oppimisedellytykset huomioon ottaen. Yhteishakujärjestelmässä yksilöllistetyt arvosanat huomioidaan sellaisinaan, mikä ei välttämättä tue hakijan valintaa koulutukseen, jonka suorittamiseen hänellä on mahdollisuudet. Ammatilliset oppilaitokset tukevat jatkossakin erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita opinnoissaan integroituna perusryhmiin tai järjestämällä opinnot pienryhmässä. Omnian ammattiopiston koulutustarjonnan esittelyn yhteydessä kerrotaan tarkemmin missä tutkinnoissa on mahdollisuus perustaa pienryhmiä. Päätökset pienryhmistä tehdään syksyllä opintojen alussa erityisen tuen tarpeen kartoituksen perusteella. Hakijan tultua valituksi tulokset julkaistaan oppilaitosten www-sivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat hakulomakkeessa antaneet siihen luvan oppilaitokset lähettävät opiskelijaksi valituille valintapäätöksen ja ohjeet opiskelupaikan vahvistamiseksi opetushallitus lähettää tiedotteen kaikille koulutukseen valitsematta jääneille yhteishaussa saatu opiskelupaikka on vastaanotettava mennessä oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaan ellei hakija varmista opiskelupaikkaansa määräaikaan mennessä, opiskelupaikka annetaan varasijalla olevalle vapautuvia opiskelupaikkoja täytetään varasijalistan mukaan koko kesän ajan, hakijaan otetaan yhteyttä ensisijaisesti puhelimitse lukioon valitut kutsutaan kesän aikana kurssivalintaohjaukseen, mikäli sellaista järjestetään heidän lukiossaan Opiskelukustannukset ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa maksuton kouluateria ei lukukausimaksuja poikkeuksena muutamien erikoiskoulujen lukiot oppikirjat ja muut opiskelutarvikkeet maksetaan itse tarvittavat suojavaatteet ja -välineet ovat maksuttomia työvaatteet ja henkilökohtaiset työvälineet maksetaan itse koulumatkat maksetaan itse. Opiskelija voi saada koulumatkatukea, kun koulumatkan pituus on vähintään 10 km ja kustannukset ylittävät 54 euroa kuukaudessa. Lisätietoja koulumatkatuesta Opiskelun tuki ja opiskelukustannukset Opiskelun tuki ja oppilashuolto Opiskelijat saavat ohjausta ja tukea opiskeluun koulun henkilökunnalta. Opiskelijoiden käytössä ovat opinto-ohjauksen, opiskelijahuollon sekä erityisen tuen palvelut. Opintotuki Opiskelija voi hakea opintotukea täytettyään 17 vuotta. Opintotuki määräytyy oppilaitosmuodon, iän, siviilisäädyn ja asumismuodon mukaan. Opintotuen myöntämiseen ja tuen määrään vaikuttavat myös muut opiskelijan saamat taloudelliset etuudet, tulot ja perheettömillä opiskelijoilla 20 ikävuoteen asti vanhempien tulot ja varallisuus. Lisätietoja opintotuesta 9

10 Ammatillinen koulutus Valitse ammatillinen koulutus, kun haluat opiskella asioita käytännössä, teoriassa ja työpaikoilla haluat oppia tietyn ammattialan ja saada valmiudet työelämään haluat monipuolisen väylän työelämään ja jatko-opintoihin AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN RAKENNE Ammatillinen perustutkinto 120 ov Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov ammatillinen perustutkinto Ammatillinen perustutkinto antaa hyvän perusosaamisen opiskeltavan alan työtehtäviin. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskellaan asioita niin teoriassa kuin käytännössä työpaikoilla. Tavoitteena on, että opiskelijalla tutkinnon suoritettuaan on laaja-alainen ammatillinen perustutkinto ja hyvät tiedot ja taidot kehittyä oman alansa ammattilaiseksi. Ammatillisiin tutkinnon osiin kuuluu tutkintokohtaisia yhteisiä ammatillisia opintoja ja koulutusohjelmittain eriytyviä opintoja. Iso osa ammatillisista opinnoista suoritetaan työelämässä, sillä kaikkiin tutkintoihin sisältyy vähintään 20 opintoviikkoa työssäoppimista. Ammatillisiin opintoihin sisältyy vähintään kahden opintoviikon laajuinen opinnäyte. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ovat kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa samat: niihin sisältyy 16 pakollista ja 4 valinnaista opintoviikkoa. Pakollisiin tutkinnon osiin kuuluu mm. äidinkieltä, englantia, ruotsia ja matemaattisia aineita sekä taito- ja taideaineita. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voi valita omien tavoitteiden mukaan. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla ammatillisia tutkinnon osia tai ammattitaitoa täydentäviä osia. Niitä voi valita myös oman oppilaitoksen muista koulutusohjelmista, muista ammatillisista oppilaitoksista, lukioista tai korkeakoulujen tarjonnasta. Työssäoppiminen Kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa opiskellaan mahdollisimman aidoissa työtehtävissä ja toiminnallisesti. Työssäoppiminen on tärkeä oppimismenetelmä, se on ohjattua ja arvioitavaa opiskelua työelämässä käytännön työtehtävissä. Työssäoppimisen laajuus on tutkinnoittain vähintään 20 ov. Opiskelijakohtaisesti työssäoppimisen määrä voi olla myös suurempi. Työssäoppiminen tukee siirtymistä valmistumisen jälkeen työelämään. 10

11 Opintojen arviointi ja todistukset Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa käytännön työtehtävissä, työpaikalla tai oppilaitoksessa, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman ja työelämän edellyttämät ammattitaitovaatimukset. Ammattiosaamisen näytöt annetaan kaikista ammatillisista tutkinnon osista ja ne sijoittuvat koko koulutuksen ajalle. Näyttöjen myötä opiskelijan arvioinnissa painottuu osaamisen arviointi ja työelämän osallistuminen sen arviointiin. Kun opiskelija on suorittanut tutkintoon kuuluvat opinnot ja hyväksytysti ammattiosaamisen näytöt, hän saa tutkintotodistuksen, joka sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. Opiskelijalle annetaan lisäksi tutkintotodistuksen kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite englanniksi, ruotsiksi ja suomeksi. Ammatillisen koulutuksen jälkeen voi siirtyä sujuvasti työelämään tai hakeutua opiskelemaan ammattikorkeakouluihin tai yliopistoihin kuten lukioistakin. Valmistumisen jälkeen voi myös täydentää ammatillista osaamista lisä- ja täydennyskoulutuksilla sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoilla. 11

12 Omnian ammattiopisto AVOIMET OVET ti klo 9 14 PL ESPOON KAUPUNKI rehtori Juha-Pekka Saarinen Löydät meidät myös Facebookista 0211 Tule tutustumaan Omnian ammattiopistoon! Ammattiopistossa opiskelee ammatillisia opintoja tai ammatilliseen koulutukseen valmistavia opintoja yli 4000 nuorta Espoossa ja Kirkkonummella. Opiskelu Omnian ammattiopistossa on toiminnallista ja työelämälähtöistä. Oppimisympäristöt ovat monipuolisia ja ajanmukaisia. Vähintään puoli vuotta opinnoista suoritetaan työpaikoilla ja vaadittavan ammattitaidon saavuttaminen osoitetaan ammattiosaamisen näytöillä. Opintopolut mahdollistavat yksilöllisen koulutuksen Valinnaisuuden mahdollisuudet kaikissa ammatillisissa perustutkinnossa ovat laajat. Omnian ammattiopistossa on laadittu esimerkkipolkuja, joiden avulla opiskelija voi suunnitella oman opintopolkunsa. Oma opintopolku motivoi oppimiseen sekä parantaa työllistymis- ja jatko-opintomahdollisuuksia. Peruspolku on lähtökohtana, alla kuvauksia muista poluista: Moniosaajapolulla opinnoissa yhdistyy kaksi tutkintoa tai koulutusohjelmaa. Huippuosaajapolulla hiotaan ammatillista osaamista ja osallistutaan ammattitaitokilpailuihin. Laajennetun työssäoppimisen polulla ammattia opitaan painotetusti työelämässä. Lukiopolulla vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia ja tähdätään ylioppilastutkintoon. Aktiivipolulla opiskelijat toimivat opiskelijahallituksessa ja opiskelija-tutoreina. Kulttuuripolku tarjoaa mahdollisuutta harjoitella, esiintyä ja kilpailla kulttuurin saralla. Urheilupolun opiskelijoilla opintoihin sisältyy omaan lajiin valmentautumista. Omnia on pääkaupunkiseudun urheiluakatemian jäsen. Yrittäjyyspolulla on opintoja ja oppimistapoja, jotka tukevat yrittäjyysvalmiuksien kehittymistä. Kansainvälisyyspolku vahvistaa kieli- ja kulttuuriosaamista koti- ja ulkomailla. Työpajapolulla suoritetaan opintoja tekemällä töitä nuorten työpajoilla. AMK-polulla suoritetaan opintoja Laureassa tai muissa ammattikorkeakouluissa. Oppisopimuspolulla siirrytään opiskelujen viimeiseksi vuodeksi työelämään. Erityistä tukea annetaan sitä tarvitseville opiskelijoille. Tuen tarve kartoitetaan opintojen alussa. Näin halutaan ennakoida tuen tarve ennen kuin opintojen etenemiseen tulee ongelmia. 12

13 Valmistavat koulutukset Omnian ammattiopistossa on myös muita mahdollisuuksia, jos ei heti tule valituksi haluamaansa opiskelupaikkaan. Tarjolla on ammattistartti, kotitalousopetus, maahanmuuttajille suunnattu -koulutus sekä valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Koulutusten aikana on mahdollisuus tutustua eri alojen koulutuksiin ja suorittaa myös ammatillisiin perustutkintoihin kuuluvia opintoja. Valmistavat koulutukset ovat lyhyitä (1/2 1 v). Suoritetusta koulutuksesta saa 6 lisäpistettä yhteishaussa. InfoOmniasta tietoa, neuvontaa ja ohjausta ympäri vuoden InfoOmnia InfoOmniassa palvellaan Omnian opiskelijoita, opiskelemaan hakeutuvia sekä ohjataan tarvittaessa sopivien palvelujen piiriin. Palveluneuvontaa ja -ohjausta antavat etsivän nuorisotyön ohjaajat, opintosihteerit ja ammattiopiston opintoohjaajat. InfoOmniasta saa mm. tietoa eri koulutusvaihtoehdoista, neuvontaa koulutukseen hakeutumisessa, yksilöllistä tukea ja ohjausta palvelujen suunnittelemisessa, apua opintososiaalisten etuuksien hakemiseen. Ohjausta annetaan muuallekin kuin Omniaan. Kirkkokatu 16 B Espoon keskus aukioloajat ympäri vuoden ma to 9 15, pe 9 14 lukuvuoden aikana iltapäivystys ti asti palvelunumero opinto-ohjaajien ohjausnumero

14 Omnian ammattiopiston koulutustarjonta kevään 2014 yhteishaussa toimipisteittäin Espoon keskus, Kirkkokatu Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Media-assistentti (pk, yo) Kiinteistönhoitaja (pk) Artesaani, metalliala (pk, yo) Artesaani, puuala (pk, yo) Artesaani, vaatetusala (pk, yo) Artesaani, viherrakentaminen (pk, yo) Rakennusalan perustutkinto Talonrakentaja (pk, yo) Espoon keskus, Lakelankatu Elintarvikealan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Leipuri-kondiittori (pk, yo) Kokki (pk, yo) Tarjoilija (pk, yo) Vastaanottovirkailija (pk, yo) Laboratorioalan perustutkinto Matkailualan perustutkinto Laborantti (pk, yo) Matkailuvirkailija (pk, yo) Espoon keskus, Lehtimäentie Hiusalan perustutkinto Kauneudenhoitoalan perustutkinto Parturi-kampaaja (pk, yo) Kosmetiikkaneuvoja (pk, yo) Kosmetologi (pk, yo) Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kodinhuoltaja (pk) Toimitilahuoltaja (pk) Liiketalouden perustutkinto Merkonomi, asiakaspalvelu ja myynti (pk) Merkonomi, talous- ja toimistopalvelu (pk,yo) Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Muu koulutus Lähihoitaja (pk, yo) Kotitalousopetus (pk, yo) 14

15 Kirkkonummi Rakennusalan perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Talonrakentaja (pk) Lähihoitaja (pk) Sähköasentaja (pk) Datanomi (pk) Leppävaara Kone- ja metallialan perustutkinto Koneenasentaja (pk, yo) Koneistaja (pk, yo) Levyseppähitsaaja (pk, yo) Liiketalouden perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Merkonomi, asiakaspalvelu ja myynti (pk, yo) Automaatioasentaja (pk) Sähköasentaja (pk) Talotekniikan perustutkinto Lämmityslaiteasentaja (pk, yo) Putkiasentaja (pk, yo) Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Elektroniikka-asentaja (pk, yo) ICT-asentaja (pk, yo) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi (pk, yo) Suomenoja Autoalan perustutkinto Ajoneuvoasentaja (pk, yo) Autokorinkorjaaja (pk, yo) Automyyjä (pk, yo) Lyhenteet tutkintonimikkeiden perässä tarkoittavat hakukoodia pohjakouluvaatimuksittain: pk= peruskoulu, yo= lukio/ylioppilas. Er-hakukoodi (pohjakoulutuksena mukautettu peruskoulu) on käytössä vain erityisoppilaitoksissa. Omnian ammattiopiston seuraavissa perustutkinnoissa on kuitenkin mahdollisuus perustaa pienryhmiä: hotelli-, ravintola- ja catering-ala, kotityö- ja puhdistuspalvelu, rakennusala, kone- ja metalliala sekä elintarvikeala. Hakeutuminen pk-hakukoodin kautta. Lisäksi suositellaan käytettäväksi harkinnanvaraista hakua. 15

16 Koulutustarjonta aakkosjärjestyksessä AJONEUVOASENTAJA (107 pk, 255 yo) Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentajat opiskelevat autonkorjausta ja -huoltoa. Opintoihin kuuluu tärkeinä osina asiakaspalvelu, varastotoiminta ja laskutuksenhallinta. Työpaikat ovat autoliikkeissä, -korjaamoissa ja -huoltamoissa sekä kuljetusliikkeissä. ARTESAANI, Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Artesaani, puuala Artesaani, metalliala Artesaani, vaatetusala Artesaani, viherrakentaminen Artesaani, puuala (111 pk, 190 yo) Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma Puualan artesaanit suunnittelevat ja valmistavat tuotteita perinteisiä käsityötapoja ja nykytekniikkaa käyttäen. Materiaalien tuntemus ja tekninen osaaminen yhdistyvät selkeästi ja esteettisesti edustavaan kokonaisuuteen. Työskentely luonnonläheisen materiaalin parissa antaa mahdollisuuksia luovuuteen ja yksilöllisyyden toteuttamiseen. Valmistuttuaan useimmat työskentelevät puusepänalan yrityksissä tai lavaste- ja messurakentamiseen keskittyneissä yrityksissä tai ryhtyvät itsenäisiksi yrittäjiksi. Artesaani, metalliala (261 pk, 273 yo) Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma Sepän työt ovat painopisteenä koulutuksessa, jossa suunnitellaan ja valmistetaan koriste- ja käyttöesineitä perinteisiä käsityötapoja kunnioittaen ja nykytekniikkaa käyttäen. Asiakaslähtöinen työskentely ja yritystoiminnan perusteet sisältyvät opintoihin. Artesaani, vaatetusala (551 pk, 565 yo) Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma Tutkinto koostuu asusteiden suunnittelusta, materiaalitietoudesta, muotoilusta, kaavoituksesta ja valmistuksesta. Valmistuneet työskentelevät erilaisissa valmistus-, myynti- ja palvelutehtävissä sekä yksityisyrittäjinä. Artesaani, viherrakentaminen (021 pk, 024 yo) Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma Koulutus sisältää monipuolisesti osia viher-, kivi- ja maanrakennuksesta sekä talonrakentamisesta aitojen, patioiden ja terassien rakentamista. Viherartesaani osaa tulkita puutarha- ja puistosuunnitelmia, rakentaa niiden mukaista ympäristöä, tehdä hoitotoimenpiteitä ja käyttää alalla tarvittavia koneita. AUTOKORINKORJAAJA (107 pk, 255 yo) Autoalan perustutkinto Autokorinkorjauksen koulutusohjelma Koulutusohjelmasta valmistuu autokorinkorjaajia, joilla on valmiudet vaurioituneiden ajoneuvojen alustan, korin ja sen varusteiden korjaustöihin. 16

17 AUTOMAATIOASENTAJA (191 pk) Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Käytännönläheisen opiskelun avulla opitaan asentamaan, huoltamaan ja korjaamaan erilaisia sähköisiä ja mekaanisia laitteita sekä ohjelmoimaan ja säätämään tietokonepohjaisia kiinteistöjen ja teollisuuden automaatiojärjestelmiä. Tyypillisiä työtehtäviä ovat sähkö-, tele-, ATK- ja talotekniikkajärjestelmien sähköasennustyöt sekä niiden kunnossapito- ja muutostyöt. AUTOMYYJÄ (107 pk, 255 yo) Autoalan perustutkinto Automyynnin koulutusohjelma Opinnot antavat valmiuden toimia erilaisissa ajoneuvojen osto- ja myyntitehtävissä sekä asiakaspalvelussa. Opinnoissa perehdytään muun muassa autoliikkeen talouteen, ajoneuvojen rekisteröintiin, rahoitus- ja vakuutusvaihtoehtoihin sekä lisävarustemyyntiin liittyviin aiheisiin. Koulutus soveltuu myyntityöstä ja ihmisten kanssa toimimisesta kiinnostuneille. DATANOMI (515 pk, 516 yo) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytöntuen koulutusohjelma Käytöntuen datanomi kehittää ja ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä ja siinä tarjottavia palveluja. Hän toimii asiakaspalvelutehtävissä ratkaisten laitteistojen ja palveluiden käytössä ilmeneviä ongelmia yhteistyössä asiantuntijoiden sekä palveluntarjoajien kanssa. Datanomi asentaa, testaa ja dokumentoi työasemalaitteistot, sovellusohjelmat sekä tarvittavat tietoliikenneyhteydet ja opastaa niiden käyttöönotossa sekä varmistaa toimivuuden. Hän ylläpitää tietokantoja ja tietokantaympäristöjä sekä suojaa ja varmistaa tietoverkossa käsiteltävän tiedon ja huolehtii tietojärjestelmän tietoturvasta ja varmuuskopioinnista. Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon datanomi työskentelee ohjelmistoprojekteissa, joissa määritellään, suunnitellaan ja toteutetaan tietokantoja, tietohakuja ja käyttöliittymiä sekä tuotetaan helposti ylläpidettäviä, tehokkaita ja uudelleenkäytettäviä ratkaisuja. Työtehtäviin kuuluu laatia ja toteuttaa testaus-, käyttöönotto- sekä ylläpitosuunnitelmia sekä tuotteistaa ohjelmistototeutuksia. Työssä käytetään paljon englannin kieltä. ELEKTRONIIKKA ASENTAJA, ICT ASENTAJA (139 pk, 143 yo) Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Opinnoissa ja työssä on keskeistä tuotantoteknologian perusteiden, järjestelmien asennuksen ja kunnossapidon tuntemus. Asentaja hallitsee nykyaikaisten tietoteknisten laitteiden ja verkkojen rakenteet ja toiminnan. Opiskelija sijoittuu valmistuttuaan tietotekniikkayritysten palvelukseen mm. mikrotukihenkilönä. Kielitaitoisimmilla on mahdollisuus sijoittua esimerkiksi vientiteollisuuden vastaaviin tehtäviin ulkomaille. 17

18 KIINTEISTÖNHOITAJA (597 pk) Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon koulutusohjelma Kiinteistönhoitajan opintoihin sisältyy runsaasti työssäoppimista. Työssään kiinteistönhoitaja tekee kiinteistönhoitosopimuksen mukaisia kiinteistön huoltotöitä sekä teknisten järjestelmien hoitotöitä. KODINHUOLTAJA (475 pk) Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityöpalvelujen koulutusohjelma Kodinhuoltajat työskentelevät asiakkaiden kodeissa, palvelukodeissa ja kodinomaisissa laitoksissa ateriapalvelu-, siivous- ja tekstiilienhuoltotehtävissä sekä asiakkaiden päivittäisissä avustamis- ja asiointitehtävissä. Kodinhuoltajalla voi olla erityisosaamista asiakkaiden avustamiseen liittyvissä tehtävissä esim. lapsiperheissä tai vanhusten ja vammaisten parissa. KOKKI (473 pk, 474 yo) Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokin koulutusohjelma Ruoanvalmistus, erityisruokavaliot, ravitsemus- ja elintarviketietous, ruoka-, juoma- ja tapakulttuurin tuntemus sekä keittiöhygienia ovat olennainen osa kokin ammattitaitoa. Kokit toimivat erilaisissa ravintoloissa ja suurtalouksissa kuten, kahviloissa ja pikaruokapaikoissa, kouluissa ja päiväkodeissa sekä henkilöstöravintoloissa ruoanvalmistustehtävissä. KONEENASENTAJA (857 pk, 885 yo) Kone- ja metallialan perustutkinto Valmistustekniikan koulutusohjelma Opiskelu antaa valmiudet erilaisten koneiden asennukseen, huoltoon ja kunnossapitoon. Opinnoissa keskitytään automaatio- ja koneenasennustekniikkaan. Kone- ja metallialan perustutkinnossa on yksi koulutusohjelma, josta voi valmistua valinnoista riippuen kolmella eri tutkintonimikkeellä: koneenasentaja, koneistaja tai levyseppähitsaaja. KONEISTAJA (857 pk, 885 yo) Kone- ja metallialan perustutkinto Valmistustekniikan koulutusohjelma Opiskelu on työskentelyä erilaisten työstökoneiden parissa. Koneistustehtävissä, kuten sorvaus, jyrsintä, hionta, poraus valmistetaan sekä yksittäisettä sarjatuotantokappaleita, joko manuaalisesti tai tietokoneavusteisesti. Koneistajaksi voi opiskella myös pienryhmässä. Kone- ja metallialan perustutkinnossa voi valmistua valinnoista riippuen kolmella eri tutkintonimikkeellä: koneenasentaja, koneistaja tai levyseppähitsaaja. 18

19 KOSMETIIKKANEUVOJA (284 pk, 285 yo) Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma Keskeistä ammatissa on tuotetuntemus sekä myynti- ja asiakaspalvelutaidot. Kosmetiikkaneuvoja ohjaa ja neuvoo asiakkaita ihonhoidossa ja kauneudenhoitotuotteiden käytössä. Kosmetiikkaneuvojat työskentelevät myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä erilaisissa tavaratalojen ja maahantuojien esittely- ja myyntipisteissä. KOSMETOLOGI (284 pk, 285 yo) Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi on ihonhoidon, siihen liittyvän ohjauksen sekä ehostuksen ja hieronnan asiantuntija. Keskeistä ammatissa on hyvät asiakaspalvelutaidot. Erikoistua voi mm. kylpylähoitoihin tai ehostukseen. Opinnoissa painotetaan yrittäjyyttä. Kosmetologi työskentelee hoito- ja myyntityössä esimerkiksi kauneushoitolassa, kylpylässä, tavaratalossa tai maahantuojan palveluksessa. Kauneudenhoitoalan opinnot valmentavat myös kansainväliseen CIDESCO-tutkintoon, joka on mahdollista suorittaa opintojen aikana. KOTITALOUSOPETUS (186 pk, 490 yo) Kotitalousopetus antaa opiskelijalle käytännön taitoja oman arjen hallintaan ja kotitalouden hoitamiseen liittyvissä tehtävissä, kuten ruoanvalmistuksen, kodin- ja tekstiilienhoidon, sisustuksen sekä erilaisten käsitöiden avulla. Kotitalousopetuksessa saa myös ohjausta jatko-opintoihin. Opintojen laajuus on 20 ov (5 kuukautta). Peruskoulupohjaisen kotitalousopetuksen käynyt saa yhteishaussa kuusi lisäpistettä. LABORANTTI (583 pk, 584 yo) Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti tekee kemiallisia, biokemiallisia, mikrobiologisia ja fysikaalisia määrityksiä. Koulutus antaa valmiudet tuotekehittely- ja tutkimustehtäviin. Alan työpaikkoja ovat mm. teollisuuden, ympäristö- ja elintarvikevalvonnan sekä terveydenhuollon laboratoriot. 19

20 LEIPURI-KONDIITTORI (866 pk, 894 yo) Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan koulutusohjelma Leipuri-kondiittori valmistaa erilaisia leipomo- ja konditoriatuotteita, kuten ruoka- ja kahvileipiä, leivoksia, täytekakkuja ja voileipäkakkuja ja työskentelee esimerkiksi leipomossa, kahvilassa tai pitopalveluyrityksessä. LEVYSEPPÄ-HITSAAJA (857 pk,885 yo) Kone- ja metallialan perustutkinto Valmistustekniikan koulutusohjelma Levyseppä-hitsaajan ammattiin opiskelussa on kolme eri osaamisaluetta: levyala, hitsausala ja rautarakennetyöt. Levytöissä opiskellaan perinteisten työmenetelmien lisäksi tietokoneavusteista valmistusta ja levytyökeskuksen käyttöä. Hitsauskoulutuksessa opetellaan kaikki tavanomaiset hitsausmenetelmät. Kone- ja metallialan perustutkinnossa on yksi koulutusohjelma, josta voi valmistua valinnoista riippuen kolmella eri tutkintonimikkeellä: koneenasentaja, koneistaja tai levyseppähitsaaja. LÄHIHOITAJA (873 pk, 900 yo) Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Kuntoutuksen koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelmasta valmistunut lähihoitaja työskentelee eri vammaisryhmiin kuuluvien, päihde- ja mielenterveysongelmaisten sekä pitkäaikaissairaiden asiakkaiden parissa. Tavoitteena on asiakkaan kuntoutumisen ja toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen. Tyypillisimpiä työpaikkoja ovat hoitokoti, palvelukeskus, vammais-/mielenterveys-/päihdetoimintayksiköt, kotihoito, erityispäiväkoti tai erityiskoulu. 20

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset LUKUVUOSI 2015 2016 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmä Sisältö Yliopistot ammattikorkeakoulut Yhteishaku... 4 Opintomahdollisuudet toisella asteella...

Lisätiedot

Yhteishakuopas Kevät 2015

Yhteishakuopas Kevät 2015 Yhteishakuopas Kevät 2015 2 Yhteishakuopas 2015, sähköinen julkaisu Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Toteutus: OSAO Kuvat: OSAOn kuvapankki OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO OSAO Yhteishakuopas Kevät

Lisätiedot

Mikä sinusta tulee. isona? Hakijan opas 2015

Mikä sinusta tulee. isona? Hakijan opas 2015 Mikä sinusta tulee isona? Hakijan opas 2015 Aikuinen, vilkaise tämä SISÄLTÖ HAKEMINEN SAMIIN... 4 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSIÄ... 6 YHTEISHAUN AIKATAULU 2015... 7 ETUUDET SAMISSA... 8 SAVONLINNAAN

Lisätiedot

Mahdollisuuksien talo

Mahdollisuuksien talo Mahdollisuuksien talo Hakijan opas 2015 2016 SISÄLTÖ Opiskelu Validia Ammattiopistossa 3 Ammatillinen koulutus muutoksessa 4 Koulutustarjonta 2015 2016 5 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Lisätiedot

Espoo. Kirkkonummi. Omnia. Yhteishaun jälkeen

Espoo. Kirkkonummi. Omnia. Yhteishaun jälkeen Espoo 2014 Kirkkonummi Omnia Yhteishaun jälkeen Sisällysluettelo u YHTEISHAUN TULOSTEN JULKISTAMINEN JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN... 3 KESÄLLÄ HAUSSA OLEVAT KOULUTUKSET... 3 Yhteishaun lisähaku 16.6.2014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Lukiot ja Tampereen ammattiopisto

Lukiot ja Tampereen ammattiopisto HAKUOPAS 2012 Lukiot ja Tampereen ammattiopisto SISÄLLYS TAMPEREEN LUKIOIDEN INFOTILAISUUDET PERUSKOULULAISILLE... 3 MIKSI LUKIOON?... 4 Miten lukiossa opiskellaan?... 4 Onko lukioilla eroja?... 4 Muutoksia

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Ouluun lukioon 2015 2016

Ouluun lukioon 2015 2016 Ouluun lukioon 2015 2016 Työryhmä Mika Aalto, Pekka Fredriksson, Satu Fränti, Panu Kela, Tiina Rautalin, Mervi Tuomela Ulkoasu ja taitto Graafinen Suunnittelu Gasworks Oy Toimitus Satu Fränti Kuvat Oulun

Lisätiedot

pintoja yli oppilaitosrajojen Kuopion alueen toisen asteen yhteistyö

pintoja yli oppilaitosrajojen Kuopion alueen toisen asteen yhteistyö Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Juankosken lukio Kuopion konservatorio Kuopion lukiot Kuopion talouskoulu Leppävirran lukio Pohjois-Savon opisto Savon ammatti- ja aikuisopisto Siilinjärven

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Pohjois-Suomi 4 / 2013 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää.

Lisätiedot

Aikuiskoulutustarjonta

Aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutustarjonta kevät - syksy 2013 Mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja tietojen päivittämiseen joustavasti työn ohessa. Tutustu esitteeseemme ja innostu osaamisesi kehittämisestä! Kainuun

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Länsi-Suomi 2 / 2014 OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot