oppilaitokset ja lukiot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "oppilaitokset ja lukiot"

Transkriptio

1 espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset LUKUVUOSI oppilaitokset ja lukiot

2 Suomen koulutusjärjestelmä Sisältö Yliopistot ammattikorkeakoulut Yhteishaku... 4 Opintomahdollisuudet toisella asteella... 4 Lukioiden Lukion valtakunnallinen tuntijako Hakeminen yhteishaussa... 5 lukiot...30 Hakijan tultua valituksi... 5 Espoon yhteislyseon lukio...30 Valintaperusteet... 6 Espoonlahden lukio...31 erikois ammattitutkinnot (Aikuiskoulutus) Erityistä tukea tarvitsevien haku koulutukseen...8 Opiskelun tuki ja opiskelukustannukset...8 Ammatillinen koulutus... 9 Etelä-Tapiolan lukio...32 Etelä-Tapiolan lukio IB-linja...33 Haukilahden lukio...34 Kaitaan lukio työkokemus Ammatillisten perustutkintojen rakenne... 9 Työssäoppiminen... 9 Kuninkaantien lukio Leppävaaran lukio...37 Osaamisen arviointi ja todistukset... 9 Olarin lukio ammattitutkinnot (Aikuiskoulutus) omnian ammattiopisto Opintopolut mahdollistavat yksilöllisen koulutuksen Olarin matematiikka- ja luonnontiedelukio Mattlidens Gymnasium IB-linja...40 Pohjois-Tapiolan lukio...41 Ammatilliseen peruskoulutukseen Tapiolan lukio valmentava koulutus Tapiolan musiikkilukio...43 Omnian ammattiopiston koulutustarjonta Viherlaakson lukio...44 lukiokoulutus ammatillinen peruskoulutus kevään 2015 yhteishaussa toimipisteittäin...12 Espoon Steinerkoulun lukio...45 Koulutustarjonta aakkosjärjestyksessä...14 Kauniaisten lukio...46 Ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto...23 Porkkalan lukio Kelloseppäkoulu...24 Lukio-opinnot Jos jäät yhteishaussa ilman koulutuspaikkaa...48 lisäopetus Lukion oppimäärä ja kurssit Lukiodiplomit täydentävät osaamista Lukioiden Ammatilliset oppilaitokset, InfoOmnia ja lukiot kartta...50 Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto...27 perusopetus Lukioiden erityiset koulutustehtävät, painotukset ja lukiolinjat...27 esiopetus 2 3

3 Yhteishaku opintomahdollisuudet toisella asteella ammatillinen peruskoulutus Ammatillisessa koulutuksessa korostuvat työelämälähtöiset opintokokonaisuudet ja yhteistyö työelämän kanssa. Tavoitteena on, että opiskelija saa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon vähintään yhdellä osa-alueella. Ammatillinen koulutus valmistaa suoraan työelämään, mutta on myös hyvä väylä jatkoopintoihin. Tutkintojärjestelmä mahdollistaa yksilöllisiä tarpeita vastaavien valintojen tekemisen ja joustavat opintopolut. lukio Lukio on yleissivistävä oppilaitos, jossa voi omilla valinnoillaan painottaa haluamiaan oppiaineita. Lukio-opinnot koostuvat kielistä, matemaattisista aineista, reaaliaineista sekä taito- ja taideaineista. Lukio antaa hyvät tiedot jatko-opintoja varten sekä kehittää työelämässä vaadittavia taitoja. Lukiossa opiskelu valmentaa myös omien vahvuuksien löytämiseen: opiskelija voi panostaa itselleen tärkeisiin aineisiin sekä miettiä rauhassa lukion jälkeisiä opintoja. hakeminen yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen ja lukioihin haetaan yhteishaussa Koulutustarjonta ja sähköinen hakulomake löytyvät osoitteesta Opintopolussa voi etsiä koulutuksia ja kerätä niitä muistilistalle, josta voi siirtää viisi hakukohdetta hakulomakkeelle. Koulutuksiin haetaan täyttämällä hakulomakkeelle viisi hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen. Valinnoista on hyvä keskustella huoltajien ja koulun oppilaanohjaajan kanssa. Hakuaikana sähköisen hakulomakkeen voi täyttää vain kerran eikä hakua voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. Hakijaa suositellaan täyttämään hakulomake koulussa, mutta halutessaan sen voi täyttää myös itsenäisesti. Päättöluokkalaisten huoltajia kuullaan yhteishakuun liittyen ja kuulemisen toteuttamisesta kerrotaan tarkemmin peruskouluissa. hakijan tultua valituksi Tulokset julkaistaan oppilaitosten verkkosivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat hakulomakkeessa antaneet siihen luvan. Oppilaitokset lähettävät opiskelijaksi valituille valintapäätöksen ja ohjeet opiskelupaikan vahvistamiseksi. Yhteishaussa saatu opiskelupaikka on vastaanotettava mennessä oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaan. Jos hakija ei varmista opiskelupaikkaansa määräaikaan mennessä, opiskelupaikka annetaan varasijalla olevalle. Opetushallitus lähettää tiedotteen kaikille koulutukseen valitsematta jääneille. Vapautuvia opiskelupaikkoja täytetään varasijalistan mukaan koko kesän ajan, hakijaan otetaan yhteyttä ensisijaisesti puhelimitse. infoomniasta tietoa, neuvontaa ja ohjausta ympäri vuoden. Huoltajien tiedotustilaisuus yhteishausta järjestetään klo alkaen Espoon kulttuurikeskuksessa Tapiolassa (Kulttuuriaukio 2). Ammatillisen perustutkinnon tai lukion suorittaminen antavat kumpikin yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. ammatillisten ja lukio-opintojen yhdistäminen Ammattiopintojen kanssa on mahdollisuus suorittaa samanaikaisesti lukio-opintoja ja sisällyttää ne ammatilliseen perustutkintoon. Ammatillinen perustutkinto antaa opiskelijalle osallistumisoikeuden ylioppilastutkintoon, ilman lukion koko oppimäärän suorittamista. Kahden tutkinnon suorittaminen on suosittu ja hyvä tapa laajentaa jatko-opintovalmiuksia. Yhteishaun tärkeät ajat hakuaika mahdolliset pääsy-, klo 15 soveltuvuus- tai kielikokeet huhti-touko- kuussa 2015 (Omniassa ei järjestetä kokeita) tulokset julkistetaan aikaisintaan opiskelupaikan vastaanottaminen on vahvistettava viimeistään lisähaut vapaiksi jääneisiin opiskelupaikkoihin alkaa tulosten julkistamisen jälkeen 4 5

4 Oletko sinä huomisen huippuosaaja? valintaperusteet lukiokoulutus Lukioon voi hakea perusopetuksen päättötodistuksella tai vastaavalla todistuksella. Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen lukioihin valittavan opiskelijan lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,00. Lukioiden alimmat keskiarvot vaihtelevat vuosittain. Edellisen vuoden alin sisäänottokeskiarvo kertoo, millä keskiarvolla viimeisin opiskelija on päässyt lukioon edellisenä vuonna. Opiskelijat valitaan lukioon perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon osoittamassa järjestyksessä. Lukuaineita ovat äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto ja maantieto. Korotetut arvosanat otetaan huomioon, jos korotuksista on koulun antama todistus. Mikäli useammalla hakijalla on sama keskiarvo, valinnan ratkaisee ensin hakutoivejärjestys ja sitten keskiarvo, johon lasketaan edellä mainittujen arvosanojen lisäksi myös liikunnan, käsityön, kotitalouden, musiikin ja kuvataiteen arvosanat. Kaikki samalla keskiarvolla tai pistemäärällä hakeutuvat eivät siten välttämättä tule valituiksi. erityislukioihin ja erillisille lukiolinjoille valinta tapahtuu perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon tai painotetun keski arvon ja valintakokeen ja/ tai mahdollisista lisänäytöistä saadun pistemäärän pohjalta. Hakumenettelyistä kerrotaan tarkemmin kunkin lukion verkkosivuilla. Ulkomaisella todistuksella lukioon pyrkivä hakee harkintaan perustuvassa valinnassa. Tällöin kopio todistuksesta lähetetään hakuaikana kaikkiin haettaviin oppilaitoksiin ja tutkintoihin erikseen. Espoolaiseen lukioon hakevaa oppilasta pyydetään täyttämään lukion opintoohjelman valintakortti ja palauttamaan se lukioon hakuaikana. Espoon lukioiden opinto-ohjelman valintakortti löytyy sivulta espoo.fi/yhteishaku. Valintakorttia hyödynnetään lukio-opintojen suunnitte lussa, mutta sillä ei ole vaikutusta opiskelijavalintaan. ammatillinen koulutus ammatilliseen koulutukseen voi hakeutua yhteishaussa peruskoulun tai lukion päättö todistuksella. perusopetuksen oppimäärän suorittaneelle hakijalle annetaan valinta pisteitä seuraavin kriteerein: 1. Ilman koulutuspaikkaa oleville 8 pistettä 2. Perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta hakeutumisvuonna 6 pistettä 3. Suoritetuista valmistavista koulutuksista 6 pistettä 4. Yleisestä koulumenestyksestä 1 16 pistettä 5. Painotettavista arvosanoista 1 8 pistettä 6. Työkokemuksesta ja siihen rinnastettavasta muusta toiminnasta 1 3 pistettä 7. Ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta 2 pistettä 8. Sukupuolen perusteella 0 tai 2 pistettä 9. Mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 1 10 pistettä 10. Aiemmista opinnoista, harrastuksista ja lisänäytöistä 1 3 pistettä omnian ammattiopistossa ei järjestetä keväällä 2015 pääsy- ja soveltuvuuskokeita. opetuskielen hallinta ja kielikoe Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hakijan riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen selvitetään kielikokeella. Hakija kutsutaan kielikokeeseen ylimpään hakutoiveeseen. Lisätietoa opetuskielen riittävästä taidosta löytyy osoitteesta > ammatillinen koulutus > valintaperusteet > kielikokeet. harkintaan perustuva valinta Hakija voi hakeutua ammatilliseen koulutukseen myös harkintaan perustuvan valinnan kautta seuraavin perustein: oppimisvaikeudet sosiaaliset syyt koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet Opiskele! Omaan tulevaisuuteen sijoittaminen kannattaa aina. Harkintaan perustuvassa haussa hakijan tulee sähköisen yhteishakulomakkeen täyttämisen lisäksi toimittaa erityisen syyn perustelut ja siihen mahdollisesti liittyvät todistukset (kopiot) suoraan oppilaitokseen. Yhteen hakukohteeseen voidaan ottaa enintään 30 prosenttia opiskelijoista harkintaan perustuvan valinnan kautta. Harkintaan perustuva valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Hakija voidaan kutsua oppimisvalmiuksia mittaavaan kokeeseen, jonka tulosta käytetään valintapäätöksen tukena. Harkintaan perustuvassa haussa hakeva on mukana myös normaalissa pistelaskentaan perustuvassa yhteisvalinnassa, joten hän voi tulla valituksi koulutukseen, vaikka harkintaan perustuvan valinnan päätös olisi kielteinen. Poikkeuksena ovat ulkomaisella todistuksella hakevat ja oppivelvollisuuden keskeyttäneet, jotka voidaan valita koulutukseen ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta. 6 7

5 Ammatillinen koulutus Keskuspuiston ammattiopiston Arlan toimipaikka Puustellinmäki 4-6, Espoo tai Erityistä tukea tarvitsevien haku koulutukseen Hakuaika erityisopetuksen haussa mukana olevaan koulutukseen on Opiskelusta erityisoppilaitoksissa katso esimerkiksi Jos hakijalla on osin tai kokonaan yksilöllistetty peruskoulun päättötodistus, hän voi hakea erityisoppilaitoksen sijasta myös yhteishaussa Hakemisessa tulee kuitenkin ottaa huomioon omat oppimisedellytykset. Yhteishakujärjestelmä huomioi yksilöllistetyt arvosanat sellaisinaan (ilman tähteä), mikä ei välttämättä tue hakijan valintaa sellaiseen koulutukseen, jonka suorittamiseen hänellä on tosiasialliset mahdollisuudet. Ammatilliset oppilaitokset tukevat jatkossakin erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita opinnoissaan integroituna perusryhmiin tai järjestämällä opinnot pienryhmässä. Omnian ammattiopiston koulutustarjonnan esittelyn yhteydessä kerrotaan tarkemmin missä tutkinnoissa on mahdollisuus perustaa pienryhmiä. Päätökset pienryhmistä tehdään syksyllä opintojen alussa erityisen tuen tarpeen kartoituksen perusteella. Opiskelun tuki ja opiskelukustannukset Opiskelun tuki ja oppilashuolto Opiskelijat saavat ohjausta ja tukea opiskeluun koulun henkilökunnalta. Opiskelijoiden käytössä ovat opinto-ohjauksen, opiskelijahuollon sekä erityisen tuen palvelut. Opiskelukustannukset ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa maksuton kouluateria ei lukukausimaksuja poikkeuksena muutamien erikoiskoulujen lukiot oppikirjat ja muut opiskelutarvikkeet maksetaan itse tarvittavat suojavaatteet ja -välineet ovat maksuttomia työvaatteet ja henkilökohtaiset työvälineet maksetaan itse koulumatkat maksetaan itse. Opiskelija voi saada koulumatkatukea, kun koulumatkan pituus on vähintään 10 km ja kustannukset ylittävät 54 euroa kuukaudessa. Lisätietoja koulumatkatuesta Opintotuki Opiskelija voi hakea opintotukea täytettyään 17 vuotta. Opintotuki määräytyy oppilaitosmuodon, iän, siviilisäädyn ja asumismuodon mukaan. Opintotuen myöntämiseen ja tuen määrään vaikuttavat myös muut opiskelijan saamat taloudelliset etuudet, tulot ja perheettömillä opiskelijoilla 20 ikävuoteen asti vanhempien tulot. Lisätietoja opintotuesta Ammatillinen perustutkinto antaa hyvän perusosaamisen opiskeltavan alan työtehtäviin. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opitaan työelämälähtöisiä ammatillisia kokonaisuuksia. Saavutettua osaamista arvioidaan pääsääntöisesti käytännön työtilanteissa ja työtoiminnassa kirjallisten kokeiden sijaan. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osa-alueella. Ammatillisiin tutkinnon osiin kuuluu tutkintokohtaisia yhteisiä ammatillisia opintoja ja osaamisaloittain eriytyviä opintoja. Iso osa ammatillisista opinnoista suoritetaan työelämässä, sillä kaikkiin tutkintoihin sisältyy vähintään 30 osaamispistettä työssäoppimista. Yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, matemaattis-luonnontieteellistä osaamista, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavaa osaamista sekä sosiaalista ja kulttuurista osaamista yhteensä 35 osaamispistettä. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla tutkinnon osia ammattitaitoa syventävistä tai laajentavista ammatillisista tutkinnon osista, paikallisesti tarjottavia tutkinnon osia, tutkinnon osia yhteisistä tutkinnon osista tai lukio-opinnoista, jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja tai työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia tutkinnon osia. Työssäoppiminen Kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa opiskellaan mahdollisimman aidoissa työtehtävissä ja toiminnallisesti. Työssäoppiminen on tärkeä oppimismenetelmä, se on ohjattua ja arvioitavaa opiskelua työelämässä käytännön työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laajuus on vähintään 30 osaamispistettä. Opiskelijakohtaisesti työssäoppimisen määrä voi olla myös suurempi. Työssäoppiminen tukee siirtymistä valmistumisen jälkeen työelämään. Osaamisen arviointi ja todistukset Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa käytännön työtehtävissä, oppilaitoksessa tai työpaikalla, kuinka hyvin hän on saavuttanut työelämän edellyttämät ammattitaitovaatimukset. Ammattiosaamisen näytöt annetaan kaikista ammatillisista tutkinnon osista ja ne sijoittuvat koko koulutuksen ajalle. Näyttöjen myötä opiskelijan arvioinnissa painottuvat osaamisen arviointi käytännön työtehtävissä sekä työelämän osallistuminen sen arviointiin. Arviointiin osallistuvat opiskelija itse, työpaikan edustaja ja opettaja. Yhteisten tutkinnon osien arviointi on pääosin oppilaitoksessa tapahtuvaa ja perinteisempää, mutta myös tältä osin arviointia voidaan toteuttaa työelämässä ammattiosaamisen näyttöjen yhteydessä. Kun opiskelija on suorittanut hyväksytysti tutkinnon muodostumiseen vaadittavat tutkinnon osat hän saa tutkintotodistuksen, joka muodostuu päättötodistuksesta ja näyttötodistuksesta. Ammatillisten tutkinnon osien arvosanat sekä päättö- että Valitse ammatillinen koulutus, kun haluat oppia asioita käytännön työtehtävissä ja työpaikoilla haluat oppia ammatin ja saada nopeasti valmiudet työelämään haluat ammatin ja jatko-opintokelpoisuuden AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN RAKENNE Ammatillinen perustutkinto 180 osaamispistettä Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp Yhteiset tutkinnon osat 35 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp näyttötodistuksessa perustuvat ammattiosaamisen näyttöihin. 8 9

6 Omnian ammattiopisto avoimet ovet to klo 9 14 ti klo 9 14 lisätietoa: löydät meidät myös facebookista omnian ammattiopiston opinto-ohjaajien ohjausnumero: Tule tutustumaan Omnian ammattiopistoon! Ammattiopistossa opiskelee ammatillisia opintoja tai ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa yli 4000 nuorta Espoossa ja Kirkkonummella. Opiskelu Omnian ammattiopistossa on toiminnallista ja työelämälähtöistä. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua oppilaitoksen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Oppimisympäristöt ovat monipuolisia ja ajanmukaisia. Vaadittavan ammattitaidon saavuttaminen osoitetaan ammattiosaamisen näytöillä. Ammatillisen koulutuksen jälkeen voi siirtyä sujuvasti työelämään tai hakeutua opiskelemaan ammattikorkeakouluihin tai yliopistoihin kuten lukioistakin. Valmistumisen jälkeen voi täydentää ammatillista osaamista lisä- ja täydennyskoulutuksilla sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoilla. opintopolut mahdollistavat yksilöllisen koulutuksen Valinnaisuuden mahdollisuudet kaikissa ammatillisissa perustutkinnossa ovat laajat. Omnian ammattiopistossa on laadittu esimerkkipolkuja, joiden avulla opiskelija voi suunnitella oman opintopolkunsa. Oma opintopolku motivoi oppimiseen sekä parantaa työllistymis- ja jatko-opintomahdollisuuksia. peruspolku on lähtökohtana, alla kuvauksia muista poluista: aktiivipolulla opiskelijat toimivat opiskelijahallituksessa ja opiskelija-tutoreina huippuosaajapolulla hiotaan ammatillista osaamista ja osallistutaan ammatti taitokilpailuihin kansainvälisyyspolku vahvistaa kieli- ja kulttuuriosaamista koti- ja ulkomailla lukiopolulla vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia ja tähdätään ylioppilastutkintoon kulttuuripolku tarjoaa mahdollisuutta harjoitella, esiintyä ja kilpailla esim. kulttuurikilpailuissa urheilupolun opiskelijoilla opintoihin sisältyy omaan lajiin valmentautumista yrittäjyyspolulla on opintoja ja oppimistapoja, jotka tukevat yrittäjyysvalmiuk sien kehittymistä työelämäpainotteisilla poluilla ammattia opitaan tekemällä töitä työpaikoilla ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen päättäneet nuoret, jotka tarvitsevat opiskeluvalmiuksien vahvistamista sekä ohjausta ja tukea koulutuksen ja ammatin valinnassa. Kohderyhmänä ovat myös eri syistä koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret, jotka eivät ole löytäneet itselle sopivaa koulutuspaikkaa. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti nuorille, mutta koulutukseen voivat osallistua myös aikuiset, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen koulutukseen siirtymiseksi. Aikuiskohderyhmiä voivat olla erityisesti maahanmuuttajat sekä alan vaihtajat tai uudelleen kouluttautuvat henkilöt, joiden opiskeluvalmiuksissa on puutteita. Koulutukseen tulevien maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kielitaidon tulisi olla suomen tai ruotsin kielessä kielitaidon tasojen kuvausasteikolla tasoa A2.2. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa, ohjaavaa ja kuntouttavaa koulutusta. Valmentava koulutus mahdollistaa yksilölliset opintopolut ja joustavoittaa siirtymistä tutkintotavoitteeseen ammatilliseen koulutukseen. Koulutus on opiskelijalähtöistä ja perustuu alkukartoituksen jälkeen opiskelijan henkilökohtaisiin tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma mahdollistaa koulutuksen suuntaamisen yksilöllisesti ja henkilökohtaisen valinnaisuuden. Hakuaika perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen on Erityistä tukea annetaan sitä tarvitseville opiskelijoille. Tuen tarve kartoitetaan opintojen alussa. Näin halutaan ennakoida tuen tarve ennen kuin opintojen etenemiseen tulee ongelmia

7 Omnian ammattiopiston koulutustarjonta kevään 2015 yhteishaussa toimipisteittäin kirkkonummi, purotie 6 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Lähihoitaja (pk) Sähköasentaja (pk) Espoon keskus, kirkkokatu 16 Rakennusalan perustutkinto Talonrakentaja (pk) Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Media-assistentti (pk, yo) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi (pk) Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoitaja (pk) Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Artesaani, metalliala (pk, yo) leppävaara, upseerinkatu 11 Artesaani, vaatetusala (pk, yo) Kone- ja metallialan perustutkinto Koneenasentaja (pk, yo) Artesaani, puuala (pk, yo) Levyseppähitsaaja (pk, yo) Artesaani, viherrakentaminen (pk, yo) Liiketalouden perustutkinto Merkonomi, asiakaspalvelu ja myynti (pk, yo) Rakennusalan perustutkinto Talonrakentaja (pk, yo) Suunnitteluassistentin perustutkinto Suunnitteluassistentti (pk, yo) Espoon keskus, lakelankatu 1 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Automaatioasentaja (pk) Sähköasentaja (pk) Elintarvikealan perustutkinto Leipuri-kondiittori (pk, yo) Talotekniikan perustutkinto Putkiasentaja (pk, yo) Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokki (pk, yo) Lämmityslaiteasentaja (pk, yo) Tarjoilija (pk, yo) Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Elektroniikka-asentaja (pk, yo) Vastaanottovirkailija (pk, yo) ICT-asentaja (pk, yo) Laboratorioalan perustutkinto Laborantti (pk, yo) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi (pk, yo) Matkailualan perustutkinto Matkailuvirkailija (pk, yo) Espoon keskus, lehtimäentie 1 suomenoja, martinsillantie 10 Hiusalan perustutkinto Parturi-kampaaja (pk, yo) Autoalan perustutkinto Ajoneuvoasentaja (pk, yo) Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologi (pk, yo) Automyyjä (pk, yo) Kosmetiikkaneuvoja (pk, yo) Autokorinkorjaaja (pk, yo) Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kodinhuoltaja (pk) Liiketalouden perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Välinehuoltoalan perustutkinto Toimitilahuoltaja (pk) Merkonomi, asiakaspalvelu ja myynti (pk) Merkonomi, talous- ja toimistopalvelu (pk,yo) Lähihoitaja (pk, yo) Välinehuoltaja (pk) Seuraavissa perustutkinnoissa on mahdollisuus perustaa pienryhmiä: hotelli-, ravintola- ja catering-ala, kotityö- ja puhdistuspalvelu, rakennusala, kone- ja metalliala, viherrakentaminen sekä elintarvikeala

8 Koulutustarjonta aakkosjärjestyksessä ajoneuvoasentaja Autoalan perustutkinto Autokorinkorjauksen osaamisala Ajoneuvoasentajat opiskelevat autonkorjausta ja -huoltoa. Opintoihin kuuluvat tärkeinä osina asiakaspalvelu, varastotoiminta ja laskutuksen hallinta. Työpaikat ovat autoliikkeissä, -korjaamoissa ja -huoltamoissa sekä kuljetusliikkeissä. artesaani Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala Puualan artesaanit suunnittelevat ja valmistavat tuotteita perinteisiä käsityötapoja ja nykytekniikkaa käyttäen. Materiaalien tuntemus ja tekninen osaaminen yhdistyvät selkeästi ja esteettisesti edustavaan kokonaisuuteen. Työskentely luonnonläheisen materiaalin parissa antaa mahdollisuuksia luovuuteen ja yksilöllisyyden toteuttamiseen. Valmistuttuaan useimmat työskentelevät puusepänalan yrityksissä tai lavaste- ja messurakentamiseen keskittyneissä yrityksissä tai ryhtyvät itsenäisiksi yrittäjiksi. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala Sepän työt ovat painopisteenä koulutuksessa, jossa suunnitellaan ja valmistetaan koriste- ja käyttöesineitä perinteisiä käsityötapoja kunnioittaen ja nykytekniikkaa käyttäen. Asiakaslähtöinen työskentely ja yritystoiminnan perusteet sisältyvät metallialan artesaanin opintoihin. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala Vaatetusalan artesaanin opinnot koostuvat asusteiden suunnittelusta, materiaalitietoudesta, muotoilusta, kaavoituksesta ja valmistuksesta. Valmistuneet työskentelevät erilaisissa valmistus-, myynti- ja palvelutehtävissä sekä yksityisyrittäjinä. Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala Viherrakentamisen artesaanin koulutus sisältää monipuolisesti osia viher-, kivi- ja maanrakennuksesta sekä talonrakentamisesta aitojen, patioiden ja terassien rakentamista. Viherartesaani osaa tulkita puutarha- ja puistosuunnitelmia, rakentaa niiden mukaista ympäristöä, tehdä hoitotoimenpiteitä ja käyttää alalla tarvittavia koneita. autokorinkorjaaja Autoalan perustutkinto Autokorinkorjauksen osaamisala Osaamisalalta valmistuu autokorinkorjaajia, joilla on valmiudet vaurioituneiden ajoneuvojen alustan, korin ja sen varusteiden korjaustöihin. automaatioasentaja, sähköasentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala Käytännönläheisen opiskelun avulla opitaan asentamaan, huoltamaan ja korjaamaan erilaisia sähköisiä ja mekaanisia laitteita sekä ohjelmoimaan ja säätämään tietokonepohjaisia kiinteistöjen ja teollisuuden automaatiojärjestelmiä. Tyypillisiä työtehtäviä ovat sähkö-, tele-, ATK- ja talotekniikkajärjestelmien sähköasennustyöt sekä niiden kunnossapito- ja muutostyöt. automyyjä Autoalan perustutkinto Automyynnin osaamisala Opinnot antavat valmiuden toimia erilaisissa ajoneuvojen osto- ja myyntitehtävissä sekä asiakaspalvelussa. Opinnoissa perehdytään muun muassa autoliikkeen talouteen, ajoneuvojen rekisteröintiin, rahoitus- ja vakuutusvaihtoehtoihin sekä lisävarustemyyntiin liittyviin aiheisiin. Koulutus soveltuu myyntityöstä ja ihmisten kanssa toimimisesta kiinnostuneille. datanomi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuen osaamisala Käytön tuen datanomi kehittää ja ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä ja siinä tarjottavia palveluja. Hän toimii asiakaspalvelutehtävissä ratkaisten laitteistojen ja palveluiden käytössä ilmeneviä ongelmia yhteistyössä asiantuntijoiden sekä palveluntarjoajien kanssa. Datanomi asentaa, testaa ja dokumentoi työasemalaitteistot, sovellusohjelmat sekä tarvittavat tietoliikenneyhteydet ja opastaa niiden käyttöönotossa sekä varmistaa toimivuuden. Hän ylläpitää tietokantoja ja tietokantaympäristöjä sekä suojaa ja varmistaa tietoverkossa käsiteltävän tiedon ja huolehtii tietojärjestelmän tietoturvasta ja varmuuskopioinnista. Ohjelmistotuotannon osaamisala Ohjelmistotuotannon osaamisalan suorittanut datanomi toimii ohjelmistoprojektissa sekä erilaisissa systeemityön vaiheissa, joissa hän mallintaa organisaation toimintaa ja käsitteistöä käyttäen soveltuvia kuvausmenetelmiä ja hyödyntäen suunnittelumalleja. Hän suunnittelee määrittelyn mukaisen tietokannan ja käyttöliittymän sekä ottaa huomioon käytettävyyden sekä tietoturvan. Lisäksi työtehtäviin voi kuulua testaus- ja käyttöönottosuunnitelmien laadintaa. Ohjelmoidessaan hän hallitsee alan englanninkielistä terminologiaa sekä tuottaa helposti ylläpidettäviä, tehokkaita ja uudelleenkäytettäviä ratkaisuja Tutkinnon suorittanut voi työskennellä ICT- ja tietoturva-alalla sekä konsulttiyrityksissä, tietoliikenneoperaattoreilla, vähittäis- ja tukkukaupassa sekä laitteiden asennukseen, huoltoon ja korjaukseen erikoistuneissa yrityksissä sekä erilaisissa organisaatioissa tietojärjestelmien ylläpitäjinä, käytön tukena, neuvojana, kouluttajana, tietopalvelussa ja hallinnollisissa tehtävissä

9 ElEktroniikka asentaja, ict asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala Opinnoissa ja työssä on keskeistä tuotantoteknologian perusteiden, järjestelmien asennuksen ja kunnossapidon tuntemus. Asentaja hallitsee nykyaikaisten tietoteknisten laitteiden ja verkkojen rakenteet ja toiminnan. Opiskelija sijoittuu valmistuttuaan tietotekniikkayritysten palvelukseen mm. mikrotukihenkilönä. Kielitaitoisimmilla on mahdollisuus sijoittua esimerkiksi vientiteollisuuden vastaaviin tehtäviin ulkomaille. kiinteistönhoitaja Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon osaamisala Kiinteistönhoitajan opintoihin sisältyy runsaasti työssäoppimista. Työssään kiinteistönhoitaja tekee kiinteistönhoitosopimuksen mukaisia kiinteistön huoltotöitä sekä teknisten järjestelmien hoitotöitä. kodinhuoltaja Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityöpalvelujen osaamisala Kodinhuoltajat työskentelevät asiakkaiden kodeissa, palvelukodeissa ja kodinomaisissa laitoksissa ateriapalvelu-, siivous- ja tekstiilienhuoltotehtävissä sekä asiakkaiden päivittäisissä avustamis- ja asiointitehtävissä. Kodinhuoltajalla voi olla erityisosaamista asiakkaiden avustamiseen liittyvissä tehtävissä esim. lapsiperheissä tai vanhusten ja vammaisten parissa. kokki Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokin osaamisala Ruoanvalmistus, erityisruokavaliot, ravitsemus- ja elintarviketietous, ruoka-, juoma- ja tapakulttuurin tuntemus sekä keittiöhygienia ovat olennainen osa kokin ammattitaitoa. Kokit toimivat erilaisissa ravintoloissa ja suurtalouksissa kuten, kahviloissa ja pikaruokapaikoissa, kouluissa ja päiväkodeissa sekä henkilöstöravintoloissa ruoanvalmistustehtävissä. koneenasentaja Kone- ja metallialan perustutkinto Valmistustekniikan osaamisala Opiskelu antaa valmiudet erilaisten koneiden ja laitteiden asennukseen, huoltoon ja kunnossapitoon. Keskeiset osaamisalueet ovat metalliteollisuuden yleisosaamisen (hitsaus, koneistus) lisäksi koneenasennus-, automaatio- ja kunnossapitotekniikka sekä pienkoneiden, mopojen ja moottoripyörien huolto ja korjaus. Koneenasentajat työskentelevät valmistus-, asennus-, kokoonpano-, kor jaus-, huolto- ja kunnossapitotehtävissä monenlaisissa eri yrityksissä. Kone- ja metallialan perustutkinnossa on yksi osaamisala, josta voi valmistua valinnoista riippuen kolmella eri tutkintonimikkeellä: koneenasentaja, koneistaja tai levyseppä-hitsaaja. kosmetiikkaneuvoja Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan osaamisala Keskeistä ammatissa on tuotetuntemus sekä myynti- ja asiakaspalvelutaidot. Kosmetiikkaneuvoja ohjaa ja neuvoo asiakkaita ihonhoidossa ja kauneudenhoitotuotteiden käytössä. Kosmetiikkaneuvojat työskentelevät myyntija asiakaspalvelutehtävissä erilaisissa tavaratalojen ja maahantuojien esittely- ja myyntipisteissä. kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin osaamisala Kosmetologi on ihonhoidon, siihen liittyvän ohjauksen sekä ehostuksen ja hieronnan asiantuntija. Keskeistä ammatissa on hyvät asiakaspalvelutaidot. Erikoistua voi mm. kylpylähoitoihin tai ehostukseen. Opinnoissa painotetaan yrittäjyyttä. Kosmetologi työskentelee hoito- ja myyntityössä esimerkiksi kauneushoitolassa, kylpylässä, tavaratalossa tai maahantuojan palveluksessa. Kauneudenhoitoalan opinnot valmentavat myös kansainväliseen CIDESCO-tutkintoon, joka on mahdollista suorittaa opintojen aikana. kotitalousopetus Ks. ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus laborantti Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalan osaamisala Laborantti tekee kemiallisia, biokemiallisia, mikrobiologisia ja fysikaalisia määrityksiä. Koulutus antaa valmiudet tuotekehittely- ja tutkimustehtäviin. Alan työpaikkoja ovat mm. teollisuuden, ympäristö- ja elintarvikevalvonnan sekä terveydenhuollon laboratoriot. leipuri-kondiittori Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan osaamisala Leipuri-kondiittori valmistaa erilaisia leipomo- ja konditoriatuotteita, kuten ruoka- ja kahvileipiä, leivoksia, täytekakkuja ja voileipäkakkuja ja työskentelee esimerkiksi leipomossa, kahvilassa tai pitopalveluyrityksessä

Mikä sinusta tulee. isona? Hakijan opas 2015

Mikä sinusta tulee. isona? Hakijan opas 2015 Mikä sinusta tulee isona? Hakijan opas 2015 Aikuinen, vilkaise tämä SISÄLTÖ HAKEMINEN SAMIIN... 4 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSIÄ... 6 YHTEISHAUN AIKATAULU 2015... 7 ETUUDET SAMISSA... 8 SAVONLINNAAN

Lisätiedot

Yhteishakuopas Kevät 2015

Yhteishakuopas Kevät 2015 Yhteishakuopas Kevät 2015 2 Yhteishakuopas 2015, sähköinen julkaisu Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Toteutus: OSAO Kuvat: OSAOn kuvapankki OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO OSAO Yhteishakuopas Kevät

Lisätiedot

Mahdollisuuksien talo

Mahdollisuuksien talo Mahdollisuuksien talo Hakijan opas 2015 2016 SISÄLTÖ Opiskelu Validia Ammattiopistossa 3 Ammatillinen koulutus muutoksessa 4 Koulutustarjonta 2015 2016 5 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

Lukiot ja Tampereen ammattiopisto

Lukiot ja Tampereen ammattiopisto HAKUOPAS 2012 Lukiot ja Tampereen ammattiopisto SISÄLLYS TAMPEREEN LUKIOIDEN INFOTILAISUUDET PERUSKOULULAISILLE... 3 MIKSI LUKIOON?... 4 Miten lukiossa opiskellaan?... 4 Onko lukioilla eroja?... 4 Muutoksia

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Ouluun lukioon 2015 2016

Ouluun lukioon 2015 2016 Ouluun lukioon 2015 2016 Työryhmä Mika Aalto, Pekka Fredriksson, Satu Fränti, Panu Kela, Tiina Rautalin, Mervi Tuomela Ulkoasu ja taitto Graafinen Suunnittelu Gasworks Oy Toimitus Satu Fränti Kuvat Oulun

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Pohjois-Suomi 4 / 2013 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää.

Lisätiedot

Aikuiskoulutustarjonta

Aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutustarjonta kevät - syksy 2013 Mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja tietojen päivittämiseen joustavasti työn ohessa. Tutustu esitteeseemme ja innostu osaamisesi kehittämisestä! Kainuun

Lisätiedot

Espoo. Kirkkonummi. Omnia. Yhteishaun jälkeen

Espoo. Kirkkonummi. Omnia. Yhteishaun jälkeen Espoo 2014 Kirkkonummi Omnia Yhteishaun jälkeen Sisällysluettelo u YHTEISHAUN TULOSTEN JULKISTAMINEN JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN... 3 KESÄLLÄ HAUSSA OLEVAT KOULUTUKSET... 3 Yhteishaun lisähaku 16.6.2014

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

pintoja yli oppilaitosrajojen Kuopion alueen toisen asteen yhteistyö

pintoja yli oppilaitosrajojen Kuopion alueen toisen asteen yhteistyö Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Juankosken lukio Kuopion konservatorio Kuopion lukiot Kuopion talouskoulu Leppävirran lukio Pohjois-Savon opisto Savon ammatti- ja aikuisopisto Siilinjärven

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS www.poke.fi Luonnonvara- ja ympäristöala Uuraistentie 240, 43130 TARVAALA, puh. (014) 5192 600 SISÄLTÖ Johdanto... 1 1. POKE, luonnonvara- ja ympäristöala... 2 2. Yleistä

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot