oppilaitokset ja lukiot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "oppilaitokset ja lukiot"

Transkriptio

1 5 Espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset Lukuvuosi oppilaitokset ja lukiot

2 Suomen koulutusjärjestelmät Yliopistot Ammattikorkeakoulut Erikois ammattitutkinnot (Aikuiskoulutus) TYÖKOKEMUS Ammattitutkinnot (Aikuiskoulutus) Lukiokoulutus Ammatillinen peruskoulutus Lisäopetus Perusopetus Esiopetus 2

3 Sisältö Yhteishaku... 4 Opintomahdollisuudet toisella asteella... 4 Ammatilliseen koulutuksen ja lukioihin haetaan yhteishaussa... 4 Valintaperusteet... 5 Joustava valinta... 6 Hakijan tultua valituksi...7 Opiskelun tuki ja opiskelukustannukset...7 Ammatillinen koulutus...8 Omnian ammattiopisto Omnian ammattiopiston koulutustarjonta kevään 2013 yhteishaussa opetuspisteittäin...12 Koulutustarjonta aakkosjärjestyksessä...14 Ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto...24 Kelloseppäkoulu Lukio-opinnot Lukio-oppimäärä ja kurssit Lukioiden tiedotustilaisuudet...27 Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto Lukioiden erityiset koulutustehtävät, painotukset ja lukiolinjat Lukioiden kieliohjelma Lukion valtakunnallinen tuntijako...30 Lukiot...31 Espoon Steinerkoulun lukio...31 Espoon yhteislyseon lukio...32 Espoonlahden lukio...33 Etelä-Tapiolan lukio...34 Etelä-Tapiolan lukio IB-linja Haukilahden lukio Kaitaan lukio...37 Kuninkaantien lukio Leppävaaran lukio Olarin lukio...40 Olarin matematiikka- ja luonnontiedelukio...41 Mattlidens Gymnasium IB-linja Pohjois-Tapiolan lukio...43 Tapiolan lukio...44 Tapiolan musiikkilukio...45 Viherlaakson lukio...46 Kauniaisten lukio Porkkalan lukio Masalan opetuspiste...48 Porkkalan lukio Kirkonkylän opetuspiste...49 Jos jäät yhteishaussa ilman koulutuspaikkaa

4 Yhteishaku Huoltajien tiedotustilaisuus yhteishausta Espoon kulttuurikeskuksessa Tapiolassa (Kulttuuriaukio 2). Huoltajien on mahdollista keskustella ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden edustajien kanssa tilaisuudessa. Opintomahdollisuudet toisella asteella Ammatillinen peruskoulutus Ammatillisissa opinnoissa yhdistyvät teoria, työ ja opinnot. Koulutus toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Tavoitteena on, että opiskelijalla on ammatillisen perustutkinnon suoritettuaan laaja-alainen alan perusammattitaito ja koulutusohjelman mukainen erityisosaaminen. Lukio Lukio on yleissivistävä oppilaitos, jossa voi omilla valinnoillaan painottaa tiettyjä oppiaineita. Lukio-opinnot koostuvat kielistä, matemaattisista aineista, reaaliaineista sekä taito- ja taideaineista. Lukio antaa hyvät ja laaja-alaiset jatkoopintomahdollisuudet erityisesti teoreettisiin korkeakouluopintoihin. Ammatillisten ja lukio-opintojen yhdistäminen Yksi mahdollisuus on suorittaa samanaikaisesti ammatillinen perustutkinto ja lukio-opintoja. Ammatilliseen koulutukseen ja lukioihin haetaan yhteishaussa Yhteishaun sähköinen hakulomake täytetään osoitteessa (suomi) tai (ruotsi). Yhteishaussa hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen, johon hakija merkitsee viisi hakutoivetta toiveittensa mukaisessa järjestyksessä. Hakuaikana verkkolomakkeen voi täyttää vain kerran. Hakija voi harjoitella sähköisen hakulomakkeen täyttämistä ennen hakuaikaa. Pääsääntöisesti yhteishaussa haetaan sähköisesti. Tarvittaessa on myös mahdollista täyttää paperinen hakulomake. 4

5 Valinnoista kannattaa keskustella vanhempien ja koulun oppilaanohjaajan kanssa. Yhteishaun tekemistä suositellaan tehtäväksi kouluilla, mutta hakija voi täyttää hakulomakkeen itsenäisestikin. Päättöluokkalaisten huoltajia kuullaan yhteishakuun liittyen ja kuulemisen toteuttamisesta kerrotaan tarkemmin peruskouluissa. Hakija voi tutustua Opetushallituksen julkaisemaan Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö koulutusoppaaseen, jossa esitellään tarkemmin yhteishakua: Ammatillisen perustutkinnon tai lukion suorittaminen antavat kumpikin yleisen jatko-opinto KELPOisuuden korkeakouluihin. VALINTAPERUSTEET Lukiokoulutus Lukioon voi hakea perusopetuksen päättötodistuksella tai vastaavalla todistuksella. Opiskelijat otetaan lukioon perusopetuksen päättötodistuksen seuraavien arvosanojen sadasosan tarkkuudella lasketun aritmeettisen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto ja maantiede. Korotetut arvosanat otetaan huomioon, jos korotuksista on koulun antama todistus. Mikäli useammalla hakijalla on sama keskiarvo, otetaan tällöin valinnassa huomioon 1. hakutoivejärjestys ja 2. seuraavien oppiaineiden aritmeettinen keskiarvo: äidinkieli- ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto, maantiede, liikunta, käsityö, kotitalous, musiikki ja kuvataide. Espoon ja Kirkkonummen lukioihin valittavan opiskelijan lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,00. Erityislukioihin ja erillisille lukiolinjoille valinta tapahtuu perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon tai painotetun keskiarvon ja valintakokeen ja/ tai mahdollisista lisänäytöistä saadun pistemäärän pohjalta. Opiskele! Omaan tulevaisuuteen sijoittaminen kannattaa aina. Yhteishaun tärkeät ajat Hakuaika Mahdolliset pääsy-, soveltuvuus- tai kielikokeet Tulokset julkistetaan aikaisintaan Tulokset julkaistaan internetissä niiden hakijoiden osalta, jotka ovat hakulomakkeessa antaneet siihen luvan. Opiskelupaikan vastaan ottaminen on vahvistettava viimeistään Yhteishaun täydennyshaku

6 Omnian ammattiopistossa pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään käsi- ja taideteollisuusalan (artesaani) ja sosiaali- ja terveysalan (lähihoitaja) perus tutkinnoissa sekä kaikissa er-koodin koulutuksissa. Muihin Omnian ammattiopiston koulutuksiin ei ole pääsy- ja soveltuvuuskokeita. Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan kielikokeeseen. Kelloseppäkoulun kello- ja mikromekaniikan koulutusohjelmaan on pääsykoe. Valintaperusteet Ammatillinen koulutus Opiskelijat valitaan ammatilliseen koulutukseen valintapistemäärän ja hakijan esittämän hakutoivejärjestyksen perusteella. Hakija saa pisteitä seuraavasti: yleinen koulumenestys: perusopetuksen päättötodistuksen keskiarvo (= äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, terveystieto, musiikki, kuvataide, käsityö ja kotitalous) painotettavat arvosanat: kolmen parhaan arvosanan keskiarvo näistä oppiaineista: kotitalous, kuvataide, käsityöt, liikunta ja musiikki (ei koske yo-pohjaista koulutusta) perusopetuksen jälkeinen työkokemus perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta hakuvuonna tai lisäopetuksen oppimäärän, vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen, muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävän kotitalousopetuksen tai ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen suorittamisesta ensimmäisestä ja toisesta hakutoiveesta joillakin aloilla pisteitä saa myös sukupuolen perusteella mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe Perusopetuksen päättötodistus on avain jatko-opintoihin. Toisen asteen opinnot avaavat tien itsenäiseen elämään. Joustava valinta Yhteishaussa voi hakea erityisen syyn perusteella kaikkiin ammatillisen koulutuksen hakutoiveisiin joustavassa valinnassa. Erityinen syy voi olla terveydelliset syyt, oppimisvaikeudet, ammatillisen peruskoulutuksen puuttuminen, koulutodistusten vertailuvaikeudet, harrastustoimintaan liittyvät syyt, urheilijan ammatillisen koulutuksen järjestäminen, sosiaaliset syyt, työllistymisen turvaamiseen liittyvät syyt tai muut syyt. Koulutuksen järjestäjä käsittelee joustavan valinnan hakemukset ottaen huomioon hakijan esittämät perustelut, koulutustarpeen ja mahdollisuudet selviytyä opinnoista. Kuhunkin koulutukseen voidaan joustavan valinnan kautta valita enintään 30 % opiskelijoista. Joustavassa valinnassa hakijan tulee sähköisen yhteishakulomakkeen täyttämisen lisäksi toimittaa erityisen syyn perustelut ja siihen mahdollisesti liittyvät todistukset suoraan jokaiseen joustavasti haettavaan koulutukseen erikseen. Joustavassa valinnassa hakeva on aina mukana myös normaalissa pistelaskentaan perustuvassa valinnassa, joten hän voi tulla valituksi koulutukseen, vaikka joustavan valinnan päätös olisi kielteinen. 6

7 Haettaessa lukioon hakijan tulee palauttaa useimpiin lukioihin myös erillinen lukion opinto-ohjelman valintakortti. joustavassa valinnassa hakijan tulee lähettää hakuaikana kopio hakemuksesta sekä kaikki ne perustelut ja todistukset (koulutodistukset, lausunnot jne.), joihin hakija vetoaa. suoraan jokaiseen oppilaitokseen ja tutkintoihin erikseen. ulkomaisella todistuksella kopio todistuksesta lähetetään kaikkiin haettaviin oppilaitoksiin ja tutkintoihin erikseen. Hakijan tultua valituksi Jokainen oppilaitos lähettää päätöksen opiskelijaksi valituille. Päätöksen yhteydessä annetaan ohjeet opiskelupaikan vahvistamiseksi. Yhteishaussa saatu opiskelupaikka on vastaanotettava mennessä oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaan. Ellei hakija varmista opiskelupaikkaansa määräaikaan mennessä, opiskelupaikka annetaan varasijalla olevalle. Osassa lukioita järjestetään kesäkuussa ohjausta kurssivalintoihin liittyen. Tästä asiasta lukiot tiedottavat myöhemmin. OPISKELUN TUKI JA OPISKELUKUSTANNUKSET Opiskelun tuki ja oppilashuolto Opiskelijat saavat ohjausta ja tukea opiskeluun koulun henkilökunnalta. Opiskelijoiden käytössä ovat opinto-ohjauksen, opiskelijahuollon sekä erityisen tuen palvelut. Opintotuki Opiskelija voi hakea opintotukea täytettyään 17 vuotta. Opintotuki määräytyy oppilaitosmuodon, iän, siviilisäädyn ja asumismuodon mukaan. Opintotuen myöntämiseen ja tuen määrään vaikuttavat myös muut opiskelijan saamat taloudelliset etuudet, tulot ja perheettömillä opiskelijoilla 20 ikävuoteen asti vanhempien tulot ja varallisuus. Lisätietoja opintotuesta Opiskelukustannukset ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa maksuton kouluateria ei lukukausimaksuja poikkeuksena muutamien erikoiskoulujen lukiot oppikirjat ja muut opiskelutarvikkeet maksetaan itse tarvittavat suojavaatteet ja -välineet ovat maksuttomia työvaatteet ja henkilökohtaiset työvälineet maksetaan itse koulumatkat maksetaan itse. Opiskelija voi saada koulumatkatukea, kun koulumatkan pituus on vähintään 10 km ja kustannukset ylittävät 54 euroa kuukaudessa. Lisätietoja koulumatkatuesta 7

8 Ammatillinen koulutus Valitse ammatillinen koulutus, kun haluat opiskella asioita käytännössä, teoriassa ja oikeilla työpaikoilla. haluat oppia tietyn ammattialan ja saada valmiudet työelämään. haluat hyvän yleissivistyksen ja ponnahduslaudan jatko-opintoihin. Ammatillisen koulutuksen jälkeen siirryt sujuvasti työelämään tai jatkat jatkoopintoihin aivan kuten lukiostakin. Ammatilliset perustutkinnot ovat 120 opintoviikon laajuisia. Opinnot kestävät pääsääntöisesti 3 vuotta. Yksi opintoviikko edellyttää keskimäärin 40 tunnin työpanosta ja siihen sisältyy opetuksen lisäksi itsenäistä työskentelyä. Lukion, ylioppilastutkinnon tai muiden tutkintojen suorittaneille hyväksiluetaan aiempien opintojen pohjalta opetussuunnitelmaa vastaavat opinnot. Ylioppilaspohjaisten ryhmien opiskeluaika on pääsääntöisesti 2 vuotta. Myös mm. harrastuksissa tai työelämässä hankittua osaamista voidaan tunnustaa osaksi opintoja, jos osaaminen vastaa ammatillisen perustutkinnon tavoitteita. Kaikki ammatilliset perustutkinnot ovat lähivuosina uudistuneet. Opintojen sisältöjä, opetusmenetelmiä ja arviointia on kehitetty yhä työelämälähtöisemmiksi. 8

9 Ammatillisiin tutkinnon osiin kuuluu tutkintokohtaisia yhteisiä ammatillisia opintoja ja koulutusohjelmittain eriytyviä opintoja. Iso osa ammatillisista opinnoista suoritetaan työelämässä, sillä kaikkiin tutkintoihin sisältyy vähintään 20 opintoviikkoa työssäoppimista. Ammatillisiin opintoihin sisältyy vähintään kahden opintoviikon laajuinen opinnäyte, joka sijoittuu opintojen loppupuolelle. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ovat kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa samat: niihin sisältyy 16 pakollista ja 4 valinnaista opintoviikkoa. Pakollisiin tutkinnon osiin kuuluu mm. äidinkieltä, englantia, ruotsia ja matemaattisia aineita sekä taito- ja taideaineita. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voi valita omien tavoitteiden mukaan. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla ammatillisia tutkinnon osia tai ammattitaitoa täydentäviä osia. Niitä voi valita myös oman oppilaitoksen muista koulutusohjelmista, muista ammatillisista oppilaitoksista, lukioista tai korkeakoulujen tarjonnasta. AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN RAKENNE Ammatillinen perustutkinto 120 ov Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov Ammattiosaamisen näytöt ja todistukset Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa käytännön työtehtävissä, oppilaitoksessa tai työpaikoilla, miten hyvin hän on saavuttanut ammatillisten tutkinnon osien keskeiset sisällöt ja työelämän edellyttämän ammattitaidon. Näytöt annetaan kaikista ammatillisista tutkinnon osista ja ne sijoittuvat koko koulutuksen ajalle. Näyttöjen myötä opiskelijan arvioinnissa painottuu osaamisen arviointi ja työelämän osallistuminen sen arviointiin. Kun opiskelija on suorittanut tutkintoon kuuluvat opinnot ja hyväksytysti ammattiosaamisen näytöt, hänelle annetaan tutkintotodistus, joka sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. Opiskelijalle annetaan lisäksi tutkintotodistuksen kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite englanniksi, ruotsiksi, saksaksi tai ranskaksi. 9

10 Omnian ammattiopisto omnia.fi Osoite: Kirkkokatu 16 B, Espoon keskus Aukioloajat: ma to 9 15 pe 9 14, lukuvuoden aikana iltapäivystys ti asti Palvelunumero: Ohjausnumero: Opiskelu Omnian ammattiopistossa on toiminnallista ja työelämälähtöistä. Oppimisympäristöt ovat monipuolisia ja ajanmukaisia. Vähintään puoli vuotta opinnoista suoritetaan työpaikoilla ja vaadittavan ammattitaidon saavuttaminen osoitetaan ammattiosaamisen näytöillä. Opintopolut mahdollistavat yksilöllisen koulutuksen Valinnaisuuden mahdollisuudet kaikissa ammatillisissa perustutkinnossa ovat laajat, mutta valintojen tekeminen voi olla käytännössä hankalaa. Omnian ammattiopistossa on laadittu esimerkkipolkuja, joiden avulla opiskelija voi suunnitella oman opintopolkunsa. Oma opintopolku motivoi oppimiseen sekä parantaa työllistymis- ja jatkoopintomahdollisuuksia. Lisäksi erityisopetusta annetaan sitä tarvitseville. Peruspolku on lähtökohtana, alla kuvauksia muista poluista: Hakijoita palvellaan InfoOmniassa ympäri vuoden InfoOmnia on palvelupiste, jossa opiskelijoita ja hakijoita palvelevat opintosihteerit, etsivän nuorisotyön ohjaajat ja ammattiopiston opinto-ohjaajat. InfoOmniasta saa tietoa, neuvontaa ja ohjausta myös kesällä. Ohjausta annetaan muuallekin kuin Omniaan. Tärkeintä on, että kaikille löytyy sopiva jatkopaikka! Moniosaajapolulla opinnoissa yhdistyy kaksi tutkintoa tai koulutusohjelmaa. Huippuosaajapolulla hiotaan ammatillista osaamista ja osallistutaan ammattitaitokilpailuihin. Laajennetun työssäoppimisen polulla ammattia opitaan painotetusti työelämässä. Lukiopolulla vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia ja tähdätään ylioppilastutkintoon. Aktiivipolulla opiskelijat toimivat opiskelijahallituksessa ja opiskelija-tutoreina. Kulttuuripolku tarjoaa mahdollisuutta harjoitella, esiintyä ja kilpailla kulttuurin saralla. Urheilupolun opiskelijoilla opintoihin sisältyy omaan lajiin valmentautumista. Yrittäjyyspolulla on opintoja ja oppimistapoja, jotka tukevat yrittäjyysvalmiuksien kehittymistä. Kansainvälisyyspolku vahvistaa kieli- ja kulttuuriosaamista koti- ja ulkomailla. Työpajapolulla suoritetaan opintoja tekemällä töitä nuorten työpajoilla. AMK-polulla suoritetaan opintoja Laureassa tai muissa ammattikorkeakouluissa. Oppisopimuspolulla siirrytään opiskelujen viimeiseksi vuodeksi työelämään. Valmistumisen jälkeen ammatillista osaamista voi täydentää lisä- ja täydennyskoulutuksilla, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoilla tai hakeutumalla opiskelemaan ammattikorkeakouluihin tai yliopistoihin. Hakeminen Omnian ammattiopistoon Omnian ammattiopistoon haetaan yhteishaussa. Ennen hakua kannattaa tarkasti tutustua tutkintojen terveydentilavaatimuksiin, koulutuksen sisältöihin sekä tuleviin työtehtäviin ja sitä kautta vahvistaa koulutusvalinnan onnistumista. Pääsykokeita järjestetään käsi- ja taideteollisuusalan (artesaani) ja sosiaali- ja terveysalan (lähihoitaja) perustutkinnoissa sekä kaikissa er-koodin koulutuksissa. Lisäksi joustavasti hakeneita voidaan kutsua haastatteluun. Hakijat, joilla äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan kielikokeeseen. Kokeet ja haastattelut ovat maksuttomia. 10

11 Tule tutustumaan Omnian ammattiopistoon! Omnian ammattiopiston avoimet ovet kaikissa toimipisteissä: to klo 9 14 ti klo 9 14 to klo 9 14 Omnian ammattiopiston pienryhmiin (er) tutustuminen ti Kesäkuussa opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä ilmoittaudutaan lukio-polulle, sekä tutkinnosta riippuen koulutusohjelmiin tai muille poluille. Pääasiassa polkuvalinnat tehdään syksyllä opintojen alussa. Valmistavat koulutukset Omnian ammattiopistossa on myös muita mahdollisuuksia, jos ei heti tule valituksi haluamaansa opiskelupaikkaan. Tarjolla on ammattistartti, kotitalousopetus, maahanmuuttajille suunnattu koulutus sekä valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Nämä koulutukset ovat lyhyitä (1/2 1 v) ja ne valmistavat ja ohjaavat myöhempiin hakuihin. Suoritetusta koulutuksesta saa 3 lisäpistettä yhteishaussa. Hakuaika on heinäkuussa. Lisäksi kannattaa tutustua yhteishaun täydennyshakuun kesällä ja Omnian nuorten työpajojen tarjontaan. Lisätietoa: Löydät meidät myös Facebookista ja YouTubesta. Omnian ammattiopiston opinto-ohjaajien ohjausnumero:

12 Omnian ammattiopiston koulutustarjonta kevään 2013 yhteishaussa opetuspisteittäin Espoon keskus, Kirkkokatu Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Media-assistentti (pk, yo) Kiinteistönhoitaja (pk) Artesaani, metalliala (pk, yo) Artesaani, vaatetusala (pk, yo) Artesaani, puuala (pk, yo) Artesaani, viherrakentaminen (pk, yo) Rakennusalan perustutkinto Talonrakentaja (pk, er) Espoon keskus, Lakelankatu Elintarvikealan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Leipuri-kondiittori (pk, yo, er) Kokki (pk, er) Tarjoilija (pk, yo) Vastaanottovirkailija (pk, yo) Laboratorioalan perustutkinto Matkailualan perustutkinto Laborantti (pk, yo) Matkailuvirkailija (pk, yo) Espoon keskus, Lehtimäentie Hiusalan perustutkinto Kauneudenhoitoalan perustutkinto Parturi-kampaaja (pk, yo) Kosmetologi (pk, yo) Kosmetiikkaneuvoja (pk, yo) Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kodinhuoltaja (pk, er) Toimitilahuoltaja (er) Liiketalouden perustutkinto Merkonomi, asiakaspalvelu ja myynti (pk) Merkonomi, talous- ja toimistopalvelu (pk, yo) Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Muu koulutus Lähihoitaja (pk, yo) Kotitalousopetus (pk, yo) 12

13 Kirkkonummi Kone- ja metallialan perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Koneistaja (er) Lähihoitaja (pk) Sähköasentaja (pk) Datanomi (pk) Leppävaara Kone- ja metallialan perustutkinto Koneenasentaja (pk) Koneistaja (pk, er) Levyseppä-hitsaaja (pk) Liiketalouden perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Merkonomi, asiakaspalvelu ja myynti (pk, yo) Automaatioasentaja (pk) Sähköasentaja (pk) Talotekniikan perustutkinto Putkiasentaja (pk) Lämmityslaiteasentaja (pk) Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Elektroniikka-asentaja (pk) ICT-asentaja (pk) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi (pk, yo) Suomenoja Autoalan perustutkinto Autokorinkorjaaja (pk) Ajoneuvoasentaja (pk) Lyhenteet tutkintonimikkeiden perässä tarkoittaa pohjakouluvaatimusta: pk= peruskoulu, yo=ylioppilas/lukio, er= mukautettu peruskoulu 13

14 Koulutustarjonta aakkosjärjestyksessä AJONEUVOASENTAJA (107 pk) Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentajat opiskelevat autonkorjausta ja -huoltoa. Opintoihin kuuluu tärkeänä osana ajoneuvojen korjaaminen ja asiakaspalvelu Omnian autokorjaamossa ja työssäoppimispaikoilla. Artesaani, puuala (111 pk, 190 yo) Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma Puualan artesaanit suunnittelevat ja valmistavat tuotteita perinteisiä käsityötapoja ja nykytekniikkaa käyttäen. Materiaalien tuntemus ja tekninen osaaminen yhdistyvät selkeästi ja esteettisesti edustavaan kokonaisuuteen. Työskentely luonnonläheisen materiaalin parissa antaa mahdollisuuksia luovuuteen ja yksilöllisyyden toteuttamiseen. Valmistuttuaan useimmat työskentelevät puusepänalan yrityksissä tai lavaste- ja messurakentamiseen keskittyneissä yrityksissä tai ryhtyvät itsenäisiksi yrittäjiksi. 14 Artesaani, metalliala (261 pk, 273 yo) Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma Sepän työt ovat painopisteenä koulutuksessa, jossa suunnitellaan ja valmistetaan koriste- ja käyttöesineitä perinteisiä käsityötapoja kunnioittaen ja nykytekniikkaa käyttäen. Asiakaslähtöinen työskentely ja yritystoiminnan perusteet sisältyvät opintoihin. Artesaani, vaatetusala (551 pk, 565 yo) Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma Tutkinto koostuu asusteiden suunnittelusta, materiaalitietoudesta, muotoilusta, kaavoituksesta ja valmistuksesta. Valmistuneet työskentelevät erilaisissa valmistus-, myynti- ja palvelutehtävissä sekä yksityisyrittäjinä.

15 Artesaani, viherrakentaminen (021 pk, 024 yo) Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma Koulutus sisältää monipuolisesti osia viher-, kivi- ja maanrakennuksesta sekä talonrakentamisesta aitojen, patioiden ja terassien rakentamista. Viherartesaani osaa tulkita puutarha- ja puistosuunnitelmia, rakentaa niiden mukaista ympäristöä, tehdä hoitotoimenpiteitä ja käyttää alalla tarvittavia koneita. AUTOKORINKORJAAJA (107 pk) Autoalan perustutkinto Autokorinkorjauksen koulutusohjelma Koulutusohjelmasta valmistuu autokorinkorjaajia, joilla on valmiudet vaurioi tuneiden ajoneuvojen alustan, korin ja sen varusteiden korjaustöihin. Työpaikat ovat autoliikkeissä ja -korjaamoissa. AUTOMAATIOASENTAJA (191 pk) Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Käytännönläheisen opiskelun avulla opitaan asentamaan, huoltamaan ja korjaamaan erilaisia sähköisiä ja mekaanisia laitteita sekä ohjelmoimaan ja säätämään tietokonepohjaisia kiinteistöjen ja teollisuuden automaatiojärjestelmiä. Tyypillisiä työtehtäviä ovat sähkö-, tele-, ATK- ja talotekniikkajärjestelmien sähköasennustyöt sekä niiden kunnossapito- ja muutostyöt. DATANOMI (515 pk, 516 yo) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytöntuen koulutusohjelma Käytöntuen datanomi kehittää ja ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä ja siinä tarjottavia palveluja. Hän toimii asiakaspalvelutehtävissä ratkaisten laitteistojen ja palveluiden käytössä ilmeneviä ongelmia yhteistyössä asiantuntijoiden sekä palveluntarjoajien kanssa. Datanomi asentaa, testaa ja dokumentoi työasemalaitteistot, sovellusohjelmat sekä tarvittavat tietoliikenneyhteydet ja opastaa niiden käyttöönotossa sekä varmistaa toimivuuden. Hän ylläpitää tietokantoja ja tietokantaympäristöjä sekä suojaa ja varmistaa tietoverkossa käsiteltävän tiedon ja huolehtii tietojärjestelmän tietoturvasta ja varmuuskopioinnista. Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon datanomi työskentelee ohjelmistoprojekteissa, joissa määritellään, suunnitellaan ja toteutetaan tietokantoja, tietohakuja ja käyttöliittymiä sekä tuotetaan helposti ylläpidettäviä, tehokkaita ja uudelleenkäytettäviä ratkaisuja. Työtehtäviin kuuluu laatia ja toteuttaa testaus-, käyttöönotto- sekä ylläpitosuunnitelmia sekä tuotteistaa ohjelmistototeutuksia. Työssä käytetään paljon englannin kieltä. 15

16 ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA (139 pk) Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Elektroniikka-asentaja tekee elektroniikkatuotantoon liittyviä testaus-, korjaus- ja käyttöönottotehtäviä, tai erilaisiin elektroniikka-alan sovelluksiin liittyviä huolto-, asennus- ja asiakaspalvelutöitä. ICT ASENTAJA (139 pk) Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma ICT-asentaja osaa tietokone- ja tietoliikennelaitteiden asennuksen, käyttöönoton ja kunnossapidon. Keskeistä ovat tietoteknisten laitteiden ja verkkojen rakenteet ja toiminta sekä niiden asennus ja konfigurointi käyttäjän vaatimusten mukaisesti. KIINTEISTÖNHOITAJA (597 pk) Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon koulutusohjelma Kiinteistönhoitajan opintoihin sisältyy runsaasti työssäoppimista. Työssään kiinteistönhoitaja tekee kiinteistönhoitosopimuksen mukaisia kiinteistön huoltotöitä sekä teknisten järjestelmien hoitotöitä. KODINHUOLTAJA (475 pk, 512 er) Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityöpalvelujen koulutusohjelma Kodinhuoltajat työskentelevät asiakkaiden kodeissa, palvelukodeissa ja kodinomaisissa laitoksissa ateriapalvelu-, siivous- ja tekstiilienhuoltotehtävissä sekä asiakkaiden päivittäisissä avustamis- ja asiointitehtävissä. Kodinhuoltajalla voi olla erityisosaamista asiakkaiden avustamiseen liittyvissä tehtävissä esim. lapsiperheissä tai vanhusten ja vammaisten parissa. 16

17 KOKKI (473 pk, 508 er) Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokin koulutusohjelma Ruoanvalmistus, erityisruokavaliot, ravitsemus- ja elintarviketietous, ruoka-, juoma- ja tapakulttuurin tuntemus sekä keittiöhygienia ovat olennainen osa kokin ammattitaitoa. Kokit toimivat erilaisissa ravintoloissa ja suurtalouksissa kuten, kahviloissa ja pikaruokapaikoissa, kouluissa ja päiväkodeissa sekä henkilöstöravintoloissa ruoanvalmistustehtävissä. KONEENASENTAJA (857 pk) Kone- ja metallialan perustutkinto Valmistustekniikan koulutusohjelma Opiskelu antaa valmiudet erilaisten koneiden asennukseen, huoltoon ja kunnossapitoon. Opinnoissa keskitytään automaatio- ja koneenasennustekniikkaan. Kone- ja metallialan perustutkinnossa on yksi koulutusohjelma, josta voi valmistua valinnoista riippuen kolmella eri tutkintonimikkeellä: koneenasentaja, koneistaja tai levyseppä-hitsaaja. KONEISTAJA (857 pk, 908 er) Kone- ja metallialan perustutkinto Valmistustekniikan koulutusohjelma Opiskelu on työskentelyä erilaisten työstökoneiden parissa. Koneistustehtävissä, kuten sorvaus, jyrsintä, hionta, poraus valmistetaan sekä yksittäis- että sarjatuotantokappaleita, joko manuaalisesti tai tietokoneavusteisesti. Koneistajaksi voi opiskella myös pienryhmässä. Kone- ja metallialan perustutkinnossa voi valmistua valinnoista riippuen kolmella eri tutkintonimikkeellä: koneenasentaja, koneistaja tai levyseppähitsaaja. KOSMETIIKKANEUVOJA (284 pk, 285 yo) Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma Keskeistä ammatissa on tuotetuntemus sekä myynti- ja asiakaspalvelutaidot. Kosmetiikkaneuvoja ohjaa ja neuvoo asiakkaita ihonhoidossa ja kauneudenhoitotuotteiden käytössä. Kosmetiikkaneuvojat työskentelevät myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä erilaisissa tavaratalojen ja maahantuojien esittely- ja myyntipisteissä. 17

18 KOSMETOLOGI (284 pk, 285 yo) Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi on ihonhoidon, siihen liittyvän ohjauksen sekä ehostuksen ja hieronnan asiantuntija. Keskeistä ammatissa on hyvät asiakaspalvelutaidot. Erikoistua voi mm. kylpylähoitoihin tai ehostukseen. Opinnoissa painotetaan yrittäjyyttä. Kosmetologi työskentelee hoito- ja myyntityössä esimerkiksi kauneushoitolassa, kylpylässä, tavaratalossa tai maahantuojan palveluksessa. Kauneudenhoitoalan opinnot valmentavat myös kansainväliseen CIDESCO-tutkintoon, joka on mahdollista suorittaa opintojen aikana. KOTITALOUSOPETUS (186 pk, 490 yo) Kotitalousopetus antaa opiskelijalle käytännön taitoja oman arjen hallintaan ja kotitalouden hoitamiseen liittyvissä tehtävissä, kuten ruoanvalmistuksen, kodinja tekstiilienhoidon, sisustuksen sekä erilaisten käsitöiden avulla. Kotitalousopetuksessa saa myös ohjausta jatko-opintoihin. Opintojen laajuus on 20 ov (1 lukukausi). Peruskoulupohjaisen talouskoulun käynyt saa yhteishaussa kolme lisäpistettä. LABORANTTI (583 pk, 584 yo) Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti tekee kemiallisia, biokemiallisia, mikrobiologisia ja fysikaalisia määrityksiä. Koulutus antaa valmiudet tuotekehittely- ja tutkimustehtäviin. Alan työpaikkoja ovat mm. teollisuuden, ympäristö- ja elintarvikevalvonnan sekä terveydenhuollon laboratoriot. LEIPURI-KONDIITTORI (866 pk, 894 yo, 917 er) Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan koulutusohjelma Leipuri-kondiittori valmistaa erilaisia leipomo- ja konditoriatuotteita, kuten ruokaja kahvileipiä, leivoksia, täytekakkuja ja voileipäkakkuja ja työskentelee esimerkiksi leipomossa, kahvilassa tai pitopalveluyrityksessä. LEVYSEPPÄ-HITSAAJA (857 pk) Kone- ja metallialan perustutkinto Valmistustekniikan koulutusohjelma Levyseppä-hitsaajan ammattiin opiskelussa on kolme eri osaamisaluetta: levyala, hitsausala ja rautarakennetyöt. Levytöissä opiskellaan perinteisten työmenetelmien lisäksi tietokoneavusteista valmistusta ja levytyökeskuksen käyttöä. Hitsauskoulutuksessa opetellaan kaikki tavanomaiset hitsausmenetelmät. Kone- ja metallialan perustutkinnossa on yksi koulutusohjelma, josta voi valmistua valinnoista riippuen kolmella eri tutkintonimikkeellä: koneenasentaja, koneistaja tai levyseppä-hitsaaja. 18

19 LÄHIHOITAJA (873 pk, 900 yo) Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Kuntoutuksen koulutusohjelma Koulutus rakentuu kahden vuoden laaja-alaisista kaikille koulutusohjelmille yhteisistä perusopinnoista ja vuoden erikoistumiseen tähtäävistä koulutusohjelmaopinnoista. Suuri osa opetuksesta toteutetaan työssä oppien. Kuntoutuksen koulutusohjelmasta valmistunut lähihoitaja työskentelee eri vammaisryhmiin kuuluvien, päihdeja mielenterveysongelmaisten sekä pitkäaikaissairaiden asiakkaiden parissa. Tavoitteena on asiakkaan kuntoutumisen ja toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen. Tyypillisimpiä työpaikkoja ovat hoitokoti, palvelukeskus, vammais-, mielenterveys-, päihdetoimintayksiköt, kotihoito, erityispäiväkoti tai erityiskoulu. Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelmasta valmistunut lähihoitaja työskentelee valmistuttuaan lasten päivähoidossa. Hän suunnittelee, toteuttaa ja arvioi lasten varhaiskasvatusta päiväkoti- ja perhepäivähoidossa sekä ohjaa lasten leikkiä ja toimintaa muun kasvatushenkilöstön kanssa yhdessä. Hän hallitsee myös terveiden vastasyntyneiden hoidon sairaaloissa ja kodeissa sekä lasten perustason sairaanhoidon. Tyypillisimmät työpaikat ovat päiväkoti ja perhepäivähoito. Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Koulutusohjelmasta valmistunut lähihoitaja työskentelee kaikenikäisten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien hoito- ja hoivatyössä. Hän tukee, ohjaa ja auttaa asiakasta saavuttamaan palvelu-, hoitotai kuntoutussuunnitelman tavoitteita. Tavanomaisia työpaikkoja ovat mm. katkaisuhoitoyksiköt, asumispalveluyksiköt ja päivätoimintakeskukset. Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma Koulutusohjelmasta valmistunut lähihoitaja työskentelee aikuisten ja ikääntyvien hoito- ja huolenpitotyössä. Työ on asiakkaan perushoitoa ja erilaisten hoitotoimenpiteiden suorittamista, tavoitteena sairauksien ehkäisy, hoito ja kuntoutumisessa tukeminen. Tyypillisimmät työpaikat ovat terveyskeskukset, kotihoito, sairaalan vuodeosastot sekä vanhusten ja vammaisten hoitokodit. 19

20 Vammaistyön koulutusohjelma Koulutusohjelmasta valmistunut lähihoitaja työskentelee mm. kehitys-, liikunta- ja aistivammaisten asiakkaiden parissa. Hän tukee moniammatillisen työryhmän jäsenenä asiakkaan omia vahvuuksia ja sosiaalista osallistumista. Tyypillisiä työpaikkoja ovat asumisyksiköt, palvelutalot, päivähoito, erityiskoulut sekä työ- ja toimintakeskukset. Vanhustyön koulutusohjelma Koulutusohjelmasta valmistunut lähihoitaja työskentelee ikääntyvien hoitoja huolenpitotyössä. Työ keskittyy toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen ja tavoitteena on rikastuttaa vanhuksen elämää ja arkea. Lisäksi työ sisältää perushoitoa sekä sairauksien ehkäisyä ja hoitoa. Tavanomaisia työpaikkoja ovat vanhusten palvelutalot, kotihoito ja terveyskeskusten vuodeosastot ja hoitokodit. LÄHIHOITAJA, Practical Nurse Education Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Englanninkielinen lähihoitajakoulutus on tarkoitettu ylioppilas- tai vastaavan tutkinnon suorittaneille. Koulutukseen hakulomakkeita saa osoitteesta omnia.fi. LÄMMITYSLAITeASENTAJA (858 pk) Talotekniikan perustutkinto Putkiasennuksen koulutusohjelma Koulutuksessa saadaan valmiudet asentaa, korjata ja huoltaa rakennusten lämpölaitteita ja -putkistoja. Keskeisiä osaamisalueita ovat lämmitystekniikan, kiinteistön vesi- ja viemäritekniikan, ilmastointitekniikan, kiinteistönhoidon, eristystekniikan, sähkötekniikan, työmaatekniikan ja rakennustekniikan perusteet. Alan asentajat sijoittuvat työelämässä mm. urakointiyrityksiin uudis- ja korjausrakennustöihin sekä kuntien vesi, viemäri- ja energialaitosten tai kiinteistönhuoltoyhtiöiden palvelukseen. 20

21 MATKAILUVIRKAILIJA (245 pk, 248 yo) Matkailualan perustutkinto Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen koulutusohjelma/ osaamisala Matkailuvirkailija toimii monipuolista kielitaitoa hyödyntäen matkailun tuotteistamis-, myynti-, neuvonta- ja opastustehtävissä kansainvälisissä, valtakunnallisissa, alueellisissa ja paikallisissa matkailun myynti- ja neuvontapalveluorganisaatioissa. Matkailuvirkailijan työpaikkana on matkailu- tai matkatoimisto, hotellin vastaanotto ja myyntipalvelu, matkailukeskus, keskusvaraamo, liikenneyhtiön myyntipalvelu ja terminaali tai muun matkailuyrityksen tai -organisaation myynti- ja neuvontapiste, jossa asiakkaille tarjotaan matkailun neuvontaa ja/tai myydään matkailupalveluita oheispalveluineen. MEDIA-ASSISTENTTI (452 pk, 511 yo) Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma Media-assistenttien koulutus on verkkoviestintä- ja multimediapainotteista. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon suorittaneet sijoittuvat työntekijätehtäviin ohjelmisto-, kustannus- ja lehtitaloissa, radio- ja TV-yhtiöissä sekä mainos- ja viestintätoimistoissa. AV-alalla tärkeään osaan ovat nousseet erilaiset uusmediayritykset ja niiden tuotteista mm. multimedia, interaktiiviset ohjelmat ja internetsivut. MERKONOMI (114 pk, 206 yo) Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Koulutusohjelman suorittanut merkonomi toimii erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin tehtävissä. Hän sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin tehtäviin: myyjä, somistaja, myyntineuvottelija, rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvoja, tuoteryhmä- tai osastovastaava, tuote-edustaja, markkinointiassistentti ja myyntisihteeri. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Koulutusohjelman suorittanut merkonomi toimii erilaisissa toimistotehtävissä. Suuntautumisensa mukaan opiskelija voi erikoistua mm. kirjanpitoon, toimistoassistentin töihin tai palkanlaskentaan. Hän sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin tehtäviin: kirjanpitäjä, reskontranhoitaja, laskuttaja, palkanlaskija, palkka-assistentti, toimistoassistentti, toimistosihteeri, käyttäjätukihenkilö, rahoitus- ja vakuutusalan toimihenkilö. 21

22 PARTURI-KAMPAAJA (163 pk, 480 yo) Hiusalan perustutkinto Parturi-kampaajan koulutusohjelma Parturi-kampaaja toteuttaa hiusten hoito-, leikkaus-, kampaus-, kihartamis- ja värikäsittelykokonaisuuksia sekä partakäsittelyjä ja ehostuksia. Keskeistä ammatissa on luovuus ja asiakaspalvelutaidot. Valinnaisopintoina on mahdollisuus opiskella mm. maskeerausta. Opinnoissa painotetaan yrittäjyyttä. Parturi-kampaajat työskentelevät alalla työntekijöinä tai yrittäjinä. He voivat toimia myös tuotemyynti- ja koulutustehtävissä. Kauneudenhoitoalan ja hiusalan perustutkinnoissa on osittain samoja sisältöjä, mikä mahdollistaa molempien tutkintojen joustavan suorittamisen. PUTKIASENTAJA (858 pk) Talotekniikan perustutkinto Putkiasennuksen koulutusohjelma Koulutuksessa saadaan valmiudet asentaa, korjata ja huoltaa rakennusten lämpölaitteita ja -putkistoja. Keskeisiä osaamisalueita ovat lämmitystekniikan, kiinteistön vesi- ja viemäritekniikan, ilmastointitekniikan, kiinteistönhoidon, eristystekniikan, sähkötekniikan, työmaatekniikan ja rakennustekniikan perusteet. Alan asentajat sijoittuvat työelämässä mm. urakointiyrityksiin uudis- ja korjausrakennustöihin sekä kuntien vesi-, viemäri- ja energialaitosten tai kiinteistönhuoltoyhtiöiden palvelukseen. SÄHKÖASENTAJA (191 pk) Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Sähköasennuksiin suuntautuneesta koulutusohjelmasta valmistuneen sähkö- tai automaatioasentajan tyypillisiä työtehtäviä ovat erilaisten sähkö-, tele-, ATK- ja talotekniikkajärjestelmien sähköasennustyöt sekä niiden kunnossapito- ja muutostyöt. Käytännönläheisen opiskelun ja asiakastöiden avulla opitaan asentamaan, huoltamaan ja korjaamaan erilaisia sähköisiä ja mekaanisia laitteita. TALONRAKENTAJA (861 pk, 913 er) Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma Koulutukseen sisältyy rakentamisen perusteita sekä perustus- ja maanrakennustöitä. Rakennuksen runko- ja vesikattotyöt sekä sisustus- ja viimeistelytyöt kuuluvat myös talonrakentajan osaamiseen. Talonrakentajat työskentelevät kirvesmiehinä, muurareina, betonimiehinä ja elementtiasentajina. Talonrakentajan koulutus toteutetaan yksilöllisten opetussuunnitelmien mukaisesti, työpainotteisena opetuksena. 22

23 TARJOILIJA (473 pk, 474 yo) Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun koulutusohjelma Tarjoilija osaa toimia asiakaspalvelijan tehtävissä erilaisin liikeideoin tai toiminta-ajatuksin toimivissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa. Työpaikkoja voivat olla kahvilat, ravintolat, henkilöstöravintolat, liikenneasemat, pikaruoka-, juhlapalvelu- tai matkailuyritykset sekä suurtalousalan toimipaikat. Tarjoilija kunnostaa asiakastiloja ja laittaa esille myytäviä tuotteita sekä esittelee, myy ja tarjoilee asiakkaille tuotteita ja palveluja. Hän palvelee yksittäisiä asiakkaita ja asiakasryhmiä. Hän tekee yhteistyötä muiden työntekijöiden kanssa asiakkaiden viihtyvyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. TOIMITILAHUOLTAJA (512 er) Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Puhdistuspalvelujen koulutusohjelma Toimitilahuoltajien toimintaympäristöjä ovat muun muassa toimistot, päiväkodit, hotellit, terveyskeskukset, vanhainkodit, koulut ja erilaiset tuotanto- ja huoltotilat. Toimitilahuoltaja tekee toimintaympäristössään ylläpito- ja perussiivoustehtäviä, ateriapalvelutehtäviä sekä muita asiakkaan tarvitsemia palveluja esim. tekstiilienhuoltoa ja kokouspalveluja. VASTAANOTTOVIRKAILIJA (473 pk, 474 yo) Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotellipalvelun koulutusohjelma Vastaanottovirkailija osaa toimia asiakaspalvelijan tehtävissä erilaisin liikeideoin toimivissa majoitusliikkeissä ja erilaisissa matkailu-, kokousja kongressi-, kylpylä-, terveys- ja hyvinvointipalveluja tarjoavissa yrityksissä ja toimipaikoissa. Vastaanottovirkailija tekee asiakkaiden huonevarauksen sekä sisäänkirjaamisen ja lähtöselvityksen. Hän esittelee ja myy yrityksen muita tuotteita ja palveluja sekä opastaa asiakkaita paikallisten matkailupalvelujen käytössä. Työtehtävissä toimiessaan hän huolehtii asiakkaiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. 23

24 Ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto Omnian ammattiopistossa kaikissa ammatillissa perustutkinnoissa opiskelevilla on mahdollisuus valita lukiopolku. Polun tavoitteena on jatko-opiskeluvalmiuksien vahvistaminen ja mahdollisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen. Lukio-opinnot (26 kurssia) hyväksiluetaan osaksi ammatillista perustutkintoa. Opetus järjestetään Omnian tiloissa kahtena iltapäivänä viikossa. Opettajina toimivat Espoon aikuislukion opettajat. Kirkkonummella yhteistyötä tehdään Porkkalan lukion kanssa. Ammatillisten opintojen loppuvaiheessa opiskelijalla on oikeus osallistua yo-kirjoituksiin. Äidinkielen koe on pakollinen kaikille. Kolme muuta pakollista koetta opiskelija valitsee seuraavista kokeista: toisen kotimaisen kielen (ruotsin) koe vieraan kielen koe matematiikan koe reaaliaineissa järjestettävä koe. Ylioppilastutkintotodistuksen saa, kun on suorittanut ammatillisen perustutkinnon ja hyväksytysti neljä pakollista koetta yo-kirjoituksissa. Hakuohjeet Ammattiopistoon hyväksytty opiskelija ilmoittautuu lukio-opintoihin opiskelupaikan vastaanottolomakkeella kesäkuussa. Lukio-opintojen suorittaminen ammatillisten opintojen rinnalla vaatii sitoutumista ja hyviä opiskeluvalmiuksia. Keskiarvorajaa ei ole, mutta ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään tietoa lukuaineiden keskiarvosta ja matematiikan, äidinkielen sekä englannin arvosanoja. Näiden tietojen perusteella opinto-ohjaaja arvioi ilmoittautujan valmiuksia suoriutua opinnoista ja on tarvittaessa yhteydessä opiskelijaan. Opintojen järjestämiseen ja tarjontaan voi tulla muutoksia. Omnian www-sivuilla tiedotetaan mahdollisista tämän oppaan tietoihin tulevista lisätiedoista ja mahdollisista muutoksista. Lisätietoja: Omnian ammattiopiston ohjausnumero, p Espoon aikuislukion opinto-ohjaaja Mia Snellman, p

25 Kelloseppäkoulu Kelloseppä ja mikromekaanikko ajan ammattilaisia Kelloseppäkoulu on valtakunnallinen, yksityinen ammattioppilaitos, joka kouluttaa kelloseppiä, mikromekaanikkoja sekä aikuiskoulutuksena kello- ja jalometallialan erikoismyyjiä. Opiskelu on hyvin käytännönläheistä ja se painottuu silmän ja käden koordinaation kehittämiseen, vaativiin käden taitoihin sekä tekniseen ongelmanratkaisutaitoon. Päästäkseen ammatissa vaadittavaan harjaantumistasoon, opiskelijan on tehtävä satoja työtunteja suurta huolellisuutta ja puhtautta vaativaa työtä. Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto (194 pk, 195 yo) Kello- ja mikromekaniikan perustutkinnossa on kelloalan (kelloseppä) ja mikromekaniikan (mikromekaanikko) koulutusohjelmat. Opinnot kestävät kolme vuotta ja opiskelijavalinta tapahtuu yhteishaun sekä kaksipäiväisen pääsykokeen kautta. Pääsykokeen haastattelussa ilmoitetaan toive koulutusohjelmasta. Opiskelijoiksi hakeutuvilta edellytetään kiinnostusta tekniikkaan ja mekaanisiin laitteisiin. Ammatissa edellytetään kykyä pitkäjänteiseen, itsenäiseen työskentelyyn. Usein varsinkin mikromekaanikot toimivat myös vaativissa tuotekehittelytehtävissä. Avoimet ovet la klo Vanha maantie 11, Espoo Rehtori Tiina Viitanen, p ,

26 Lukio-opinnot Lukio-opiskelu on itsenäistä ja vastuullista. Opiskelija suunnittelee itse oman opinto-ohjelmansa ja asettaa omat opintotavoitteensa. Lukio-opinnoissa opiskelija harjaantuu opintojen pitkäjänteiseen suunnitteluun sekä säännölliseen itsearviointiin. Lukio-opinnot edellyttävät tavoitteellista työtä. Alimmat sisäänottokeskiarvot vaihtelevat vuosittain. Lukioon pääsyn edellytyksenä Espoossa ja Kirkkonummella on, että lukuaineiden keskiarvo on vähintään Edellisen vuoden alin sisäänottokeskiarvo kertoo, millä keskiarvolla viimeisin opiskelija on päässyt lukioon edellisenä vuonna. Lukio-oppimäärä ja kurssit Lukion oppiaineet suoritetaan kursseina, ja lukion oppimäärään sisältyy vähintään 75 kurssia. Näistä kaikille pakollisia kursseja on 47 tai 51 riippuen siitä, 26

27 onko opiskelija valinnut lyhyen vai pitkän matematiikan. Tämän lisäksi lukio-opintoihin sisältyy vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia. Muiden syventävien ja soveltavien kurssien määrä riippuu opiskelijan valinnoista. Yhden kurssin laajuus on 38 oppituntia ja yleensä kurssi suoritetaan yhden jakson aikana. Lukioissa lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon, joista kukin kestää noin 7,5 viikkoa ja päättyy koeviikkoon. Jos opiskelija suorittaa lukion kolmessa vuodessa, on lukuvuoden aikana suoritettava kurssia. LUKIOIDEN TIEDOTUSTILAISUUDET ILTAISIN HAKIJOILLE JA HUOLTAJILLE Lukioiden esittelyiltapäivät oppilaille Espoon suomenkielisten lukioiden ja Espoon Steinerkoulun lukioasteen lukiokohtaiset esittelyiltapäivät ovat ke ja ti klo alkaen. Opinto-ohjaaja organisoi käynnit. Espoon yhteislyseon lukio ti klo Espoonlahden lukio ti klo Etelä-Tapiolan lukio yleislinja ke klo IB-linja ke klo Haukilahden lukio yleislukio ja urheilulinja ti klo Kaitaan lukio yleislukio ja kuvataidelinja to klo 18 Kuninkaantien lukio ma klo 18 Leppävaaran lukio yleislukio ja urheilulinja ke klo Mattlidens gymnasium IB-linja ti klo 18 englanniksi yleislinja to klo 18 ruotsiksi Olarin lukio yleislukio ti klo Pohjois-Tapiolan lukio erityislukio ke klo yleislukio ja ilmaisutaidon ja mediakasvatuksen linja to klo Tapiolan lukio yleislukio to klo musiikkilinja ke klo Viherlaakson lukio yleislukio ja taidelinja ke klo 18 Huoltajien tiedotus tilaisuus yhteishausta järjestetään Espoon kulttuurikeskuksessa Tapiolassa. Espoon Steinerkoulun lukio ke klo 18 Kauniaisten lukio ma klo Porkkalan lukio Masalan opetuspiste Porkkalan lukio Kirkonkylän opetuspiste ti klo 18 ke klo 18 27

28 Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto Lukiodiplomit täydentävät osaamista Lukiodiplomit ovat laajoja valtakunnallisia pitkäkestoisia näyttöjä taito- ja taideaineiden sekä media-alan osaamisesta. Ne täydentävät erillisten näyttöjen tavoin lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista. Suorituksesta saa erillisen lukiodiplomitodistuksen. Ylioppilastutkinnon voi suorittaa ajallisesti hajautettuna kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Ylioppilastutkinnossa vain äidinkielen koe on kaikille pakollinen koe. Kolme muuta pakollista koetta voi valita toisen kotimaisen kielen kokeen, yhden vieraan kielen kokeen sekä reaaliaineissa ja matematiikassa järjestettävien kokeiden joukosta. Lisätietoa Lukioiden erityiset koulutustehtävät, painotukset ja lukiolinjat Espoossa on neljä valtakunnallista erityisen koulutustehtävän saanutta lukiota: Olarin matematiikka- ja luonnontiedelukio, Tapiolan musiikkilukio, Etelä-Tapiolan IB-linja ja Mattlidens gymnasiumin IB-linja. Olarin ja Tapiolan lukion erityistehtävälinjan opiskelijat voivat jättää pois joitakin valtakunnallisia pakollisia kursseja ja valita tilalle lukion erityistehtävän mukaisia opintoja. Etelä-Tapiolan lukion ja Mattlidens gymnasiumin IB-opiskelijat keskittyvät kahtena viimeisenä vuonna vain IB-aineisiin. Painotus näkyy mm. lukion syventävien ja soveltavien kurssien määrässä sekä painotusaineiden sisältöjen mahdollisissa yhdistämisissä muihin opintoihin. Lukiolinjalla tarkoitetaan Espoon lukioissa sitä, että lukiossa on kehitetty tietyn oppiaineen opetusta laajemmaksi ja syvemmäksi, jolloin kursseja tarjotaan kyseisessä oppiaineessa enemmän. Lukiolinjan oppisisällöt eivät välttämättä näy lukion muissa oppiaineissa. Espoon lukioissa jokaisella lukiolinjalla on yhteishaussa oma valintakoodi. Valitse espoolainen lukio Espoossa lukioilla on erityinen koulutustehtävä, painotus tai linja. Tästä johtuen opiskelijalla on mahdollisuus valita tavallista joustavammin lahjakkuutensa ja kiinnostuksensa kohteita vastaavia kursseja. Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit ovat samat kaikissa lukioissa. Koulun omat syventävät ja soveltavat kurssit vaihtelevat, joten eri lukioiden tarjoamiin vaihtoehtoihin kannattaa tutustua huolella. Lukion opiskelija voi valita kursseja muista lukioista, ammatillisista oppilaitoksista ja korkeakouluista ja koota niistä itselleen sopivimmat lukio-opinnot. Yhteistyössä järjestetään mm. elämänkatsomustiedon, islamin, katolisen ja ortodoksisen uskonnon sekä suomi toisena kielenä -opetusta. Lisäksi on mahdollista suorittaa kursseja myös itsenäisesti esim. verkossa. Espoon lukioissa on mahdollisuus monipuoliseen kielten opiskeluun. Opetettavat A-kielet ovat englanti, saksa, ranska, ruotsi ja venäjä. B-kieliä ovat ruotsi, ranska, saksa, italia, latina, venäjä, espanja ja portugali. Niitä opetetaan joko B1-, B2- tai B3- oppimäärien mukaan. Yhteiseen kurssitarjontaan sijoitetut vieraat kielet takaavat tasavertaiset mahdollisuudet opiskella näitä kieliä lukioissa, joiden kieliohjelma on suppeampi. Monia B2 ja B3 -kieliä ja muita lyhyitä kieliä tarjotaan yhteisessä kurssitarjonnassa. Myös A-tason harvinaisia kieliä ja äidinkielenomaisia ruotsin kursseja voidaan tarjota yhteisessä kurssitarjonnassa. 28

29 LUKIOIDEN KIELIOHJELMA Lukiot A-taso B-taso Espoon yhteislyseon lukio EN, RU, SA RU, RA, SA, ES Espoonlahden lukio EN, RU, SA, RA, VE RU, RA, SA, VE, ES Etelä-Tapiolan lukio EN, RU, SA, RA RU, RA, SA, ES Etelä-Tapiolan lukio, IB EN, SU RA, SA Haukilahden lukio EN, RU, SA RU, RA, SA, ES Kaitaan lukio EN, SA RU, RA, SA, ES Kuninkaantien lukio EN, RU, SA, RA RU, RA, SA, ES Leppävaaran lukio EN, SA RU, RA, SA Olarin lukio EN, RU, SA, RA RU, RA, SA, ES Pohjois-Tapiolan lukio EN, RU, SA RU, RA, SA, ES Tapiolan lukio EN, RU, SA, RA RU, RA, SA, IT, ES Viherlaakson lukio EN, RU RU, RA, SA, ES Espoon Steinerkoulun lukio EN RU, SA, ES Mattlidens gymnasium, IB EN, RU, SU EN, RU, RA, SU Kauniaisten lukio EN, RU, SA RU, RA, SA, VE, ES Porkkalan lukio Masalan opetuspiste Porkkalan lukio Kirkonkylän opetuspiste EN, (RU joustavin järjestelyin) EN, RU, (SA, RA, VE joustavin järjestelyin) RU, RA, SA, VE RU, RA, SA, VE, ES Opetusryhmät muodostetaan, mikäli opiskelijoita on tulossa riittävä määrä ryhmää kohden. 29

Tervetuloa jatko-opintoiltaan! Espoonlahden koulu Virve Willstedt Oppilaanohjaaja

Tervetuloa jatko-opintoiltaan! Espoonlahden koulu Virve Willstedt Oppilaanohjaaja Tervetuloa jatko-opintoiltaan! Espoonlahden koulu Virve Willstedt Oppilaanohjaaja Teemat Suomen koulutusjärjestelmä Lukio vai ammatillinen koulutus? Kaksoistutkinto Muut koulutusvaihtoehdot ja harkintaan

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus ja

Lisätiedot

Yhteishakuilta päättöluokkalaisten huoltajille. Aikataulut ja järjestelyt. Nuorten valinnat ja aikuisten tuki.

Yhteishakuilta päättöluokkalaisten huoltajille. Aikataulut ja järjestelyt. Nuorten valinnat ja aikuisten tuki. Yhteishakuilta päättöluokkalaisten huoltajille Aikataulut ja järjestelyt. Nuorten valinnat ja aikuisten tuki. Oppilaanohjaajat Iiris Kurkela ja Suvi Koskinen KEVÄÄN 2018 HAKUAJAT www.opintopolku.fi Ammatillisen

Lisätiedot

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu Koulutustarjonta 2014 Opintopolku.fi -hakupalvelu Muutoksia yhteishaussa Valintaperusteet Pisteytys muuttunut aiemmasta käytännöstä Harkintaan perustuva valinta Aiemmin joustava valinta Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus, lukiokoulutus

Lisätiedot

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

KOULUTUSMESSUT NISSNIKUN KOULU torstai 13.11.2014 klo 16.00-19.00

KOULUTUSMESSUT NISSNIKUN KOULU torstai 13.11.2014 klo 16.00-19.00 Nissnikun koulu Kirkkoharjun koulu KOULUTUSMESSUT NISSNIKUN KOULU torstai 13.11.2014 klo 16.00-19.00 Tervetuloa peruskoulun päättöluokkien huoltajille sekä oppilaille tarkoitettuun koulutusesittelyyn,

Lisätiedot

Katso video Omnia opiskelijan silmin klikkaamalla kuvaa

Katso video Omnia opiskelijan silmin klikkaamalla kuvaa Katso video Omnia opiskelijan silmin klikkaamalla kuvaa 2 3 OMNIA ON TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA Työelämä ja jatko-opinnot Yksi Suomen suurimmista ammattioppilaitoksista Henkilökohtaistaminen ja yksilölliset

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä:

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä: OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 8.11.007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: 008 Koulutuksen järjestäjä: Oppilaitos: 10057 Salon seudun ammattiopisto Opetuspiste:

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

1 INFOA YHTEISHAUSTA

1 INFOA YHTEISHAUSTA INFOA YHTEISHAUSTA 1 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2017 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 21.2.-14.3.2017 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku 15.3.

Lisätiedot

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh.

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. 0400 663346 Suomen koulutusjärjestelmä Koulutusvaihtoehdot peruskoulun jälkeen Ammatillinen

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot Espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset LUKUVUOSI 2016 2017 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmä Yliopistot Ammattikorkeakoulut Erikois ammattitutkinnot (Aikuiskoulutus) TYÖKOKEMUS Ammattitutkinnot

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä.

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2017

YHTEISHAKU KEVÄT 2017 YHTEISHAKU KEVÄT 2017 MILLOIN HAETAAN? Hakuaika 21.2. 14.3.2017 (koulussa vkolla 10) Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Harkintaan perustuvan valinnan (oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt)

Lisätiedot

haetaan verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi

haetaan verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi hakuaika 24.2.-17.3.2015 haetaan verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi järjestelmä tarkistaa, että kaikki tarvittavat tiedot on syötetty & ohjaa tarvittaessa lomakkeen jokaisessa kohdassa demo on harjoitteluohjelma:

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot Espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset Lukuvuosi 2014 2015 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmät Yliopistot Ammattikorkeakoulut Erikois ammattitutkinnot (Aikuiskoulutus) TYÖKOKEMUS Ammattitutkinnot

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN YHTEISHAUN AIKATAULUT VUONNA 2015

TOISEN ASTEEN YHTEISHAUN AIKATAULUT VUONNA 2015 TOISEN ASTEEN YHTEISHAUN AIKATAULUT VUONNA 2015 Hakuaika 24.2. 17.3.2015 www.opintopolku.fi HUOM! Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haussa on mahdollista hakea yhdellä hakulomakkeella

Lisätiedot

9. lk vanhempainilta. Ti 8.9.2015 klo 18.00

9. lk vanhempainilta. Ti 8.9.2015 klo 18.00 9. lk vanhempainilta Ti 8.9.2015 klo 18.00 TET eli työelämään tutustuminen Linnainmaan TET 7.-18.9.2015 Päivittäinen työaika 6 h, viikottainen työaika enintään 30 h Työaika mielellään klo 8-14 tai 9-15

Lisätiedot

2014 2015 Elämän eväät

2014 2015 Elämän eväät 2014 2015 Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Kainuun maakunnan hakutoimisto Maija-Liisa Valtanen Ketunpolku 1 (Tieto 2) 87100 Kajaani Puh. 044 777 3115 hakutoimisto@kao.fi 1 Yhteishaku keväällä

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

yhteishaku 27.2. 16.3.2012 kpedu.fi hae netissä www.haenyt.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN

yhteishaku 27.2. 16.3.2012 kpedu.fi hae netissä www.haenyt.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN yhteishaku 27.2. 16.3.2012 hae netissä www.haenyt.fi kpedu.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN Ammatillinen perustutkinto Ammatilliset perustutkinnot ovat 120 opintoviikon

Lisätiedot

www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6.

www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6. YHTEISHAKU 2014 www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6. Opiskelupaikan vastaanottaminen 26.6. mennessä Opiskelijavalinta Yhteishaussa

Lisätiedot

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s.

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 KOTITALOUSOPETUS 20 ov s. 6 HAKEUTUMINEN KOULUTUKSIIN

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRROLLA JA HUOLTAJAN KUULEMISELLA Huoltajaa tiedotetaan ja kuullaan

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Lausuntoversio 10.7.2017 Asetusluonnos Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Tulevaisuutesi tukena. Vaasan ammattiopiston koulutustarjonta 2011

Tulevaisuutesi tukena. Vaasan ammattiopiston koulutustarjonta 2011 Tulevaisuutesi tukena Vaasan ammattiopiston koulutustarjonta 2011 Vaasan ammattiopiston koulutusalat: Tekniikka Liiketalous ja viestintä Hoiva- ja palveluala On se hyvä tietää. Vielä parempi osata. Vaasan

Lisätiedot

AVOIMET OVET 2014. Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi

AVOIMET OVET 2014. Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi AVOIMET OVET 2014 Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi Oppilaat ja huoltajat voivat käydä tutustumassa oppilaitosten avoimiin oviin ilman ennakkoilmoittautumista. Iltaisin olevat tiedotustilaisuudet

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO KOULUTUSYKSIKÖT KATE ammattiopisto RAKU TEPA SSKKY.FI 2 OPINTOJEN RAKENNE ov = opintoviikko 1 ov = 40 tuntia 40 ov = 1 vuosi 120 ov = 3 vuotta SSKKY.FI 3 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT

Lisätiedot

KOULUTUSMESSUT Nissnikun koulu torstai klo

KOULUTUSMESSUT Nissnikun koulu torstai klo Nissnikun koulu Kirkkoharjun koulu KOULUTUSMESSUT Nissnikun koulu torstai 17.11.2016 klo 16.00 19.00 Tervetuloa peruskoulun päättöluokkien huoltajille sekä oppilaille tarkoitetuille koulutusmessuille,

Lisätiedot

Opinvipinää

Opinvipinää Opinvipinää 4.11.2016 Haku Lappiaan Yhteishaku www.opintopolku.fi 21.2. 14.3.2017 Kaikilla aloilla myös yo-paikkoja Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen Yhteishakuaikana keskitetysti, jos jo aiempi ammatti

Lisätiedot

HUOLTAJAN ALLEKIRJOITTAMA KOPIO PALAUTETTAVA OPOLLE VIIMEISTÄÄN maanantaina 9.3.2015

HUOLTAJAN ALLEKIRJOITTAMA KOPIO PALAUTETTAVA OPOLLE VIIMEISTÄÄN maanantaina 9.3.2015 YHTEISHAUN AIKATAULU 24.2. - 17.3.2015 PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖLUOKKALAISTEN HAKUAIKA HAKEMUKSET TÄYTETÄÄN JA LÄHETETÄÄN LUOKITTAIN VIIKOLLA 10 HAKU SUORITETTAVA VIIMEISTÄÄN pe 6.3.2015 HUOLTAJAN ALLEKIRJOITTAMA

Lisätiedot

Opo Heidi Laurinen- Nokua. Opo Heidi Laurinen- Nokua. Opo Ulla Aulavuo. Opo Ulla Aulavuo. Opo Ulla Aulavuo

Opo Heidi Laurinen- Nokua. Opo Heidi Laurinen- Nokua. Opo Ulla Aulavuo. Opo Ulla Aulavuo. Opo Ulla Aulavuo ESPOON KESKUS KIRKKOKATU JA LEHTIMÄENTIE 2 3 KIRKKOKATU Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto MEDIAPALVELUJEN TOTEUTTAJA Rakennusalan perustutkinto TALONRAKENTAJA Puutarha-alan perustutkinto

Lisätiedot

Ajankohtaiset asiat 12.9.2014. Maija Aaltola vs. rehtori Omnian ammattiopisto

Ajankohtaiset asiat 12.9.2014. Maija Aaltola vs. rehtori Omnian ammattiopisto Ajankohtaiset asiat 12.9.2014 Maija Aaltola vs. rehtori Omnian ammattiopisto Uudistuva Omnia: Tulevaisuus työn alla Omnia 2017: Palvelemme asiakkaitamme entistä paremmin elinikäisen oppimisen tiellä! Nuorten

Lisätiedot

Alakohtaisia terveydentilavaatimuksia:

Alakohtaisia terveydentilavaatimuksia: Yhteishaun hakulomakkeessa kysytään, onko sinulla ammatinvalintaan ja koulutukseen vaikuttavia sairauksia tai vammoja. Alakohtaisia terveydentilavaatimuksia: lapsi- ja perhetyön pt (perustutkinto) nuoriso-

Lisätiedot

9. LK VANHEMPAINILTA. Ti klo 18.00

9. LK VANHEMPAINILTA. Ti klo 18.00 9. LK VANHEMPAINILTA Ti 30.8.2016 klo 18.00 TET eli työelämään tutustuminen Linnainmaan TET 12.-23.9.2016. Päivittäinen työaika 6 h, viikottainen työaika enintään 30 h. Työaika mielellään klo 8-14 tai

Lisätiedot

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s.

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 KOTITALOUSOPETUS 20 ov s. 6 HAKEUTUMINEN KOULUTUKSIIN

Lisätiedot

YHTEISHAUN AIKATAULU

YHTEISHAUN AIKATAULU YHTEISHAUN AIKATAULU 21.2. - 14.3.2017 PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖLUOKKALAISTEN HAKUAIKA YHTEISHAKU TEHDÄÄN OPINTOPOLKUUN KOTONA YHDESSÄ HUOLTAJAN KANSSA. HUOLTAJAN SUOSTUMUKSELLA HAKU VOIDAAN TEHDÄ KOULULLA

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset LUKUVUOSI 2015 2016 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmä Sisältö Yliopistot ammattikorkeakoulut Yhteishaku... 4 Opintomahdollisuudet toisella asteella...

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2017

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2017 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2017 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2013. Vihdin yhteiskoulu

YHTEISHAKU 2013. Vihdin yhteiskoulu YHTEISHAKU 2013 Vihdin yhteiskoulu Hakuaika 25.2.-15.3.2013 klo 16.15 Täydennyshaku 5.-12.7.2013 klo 16.15 oppilaitosten vapaiksi jääneille paikoille - tulokset aikaisintaan 2.8.2013 Syksyn yhteishaku

Lisätiedot

Koulutustarjonta syksyllä 2018 alkava koulutus. Ajankohtaista Amiksesta Riitta Murtorinne

Koulutustarjonta syksyllä 2018 alkava koulutus. Ajankohtaista Amiksesta Riitta Murtorinne Koulutustarjonta syksyllä 2018 alkava koulutus Ajankohtaista Amiksesta 13.10.2017 Riitta Murtorinne Koulutustarjonta 2018, Asikkala Tutkinto /Hakukohde Osaamisala Tutkintonimike Alpa yht.haku Jatkuva haku

Lisätiedot

Koulutustarjonta. www.vao.fi

Koulutustarjonta. www.vao.fi VAASAN AMMATTIOPISTO VASA YRKESINSTITUT Koulutustarjonta 2012 www.vao.fi On se hyvä tietää. Vielä parempi osata. Vaasan ammattiopisto on monialainen toisen asteen oppilaitos, jossa opiskelee n. 2000 nuorta.

Lisätiedot

VANTAA MINNE PERUSKOULUN JÄLKEEN? Toisen asteen koulutuksen opas LUKIO AMMATILLINEN KOULUTUS SUOMI

VANTAA MINNE PERUSKOULUN JÄLKEEN? Toisen asteen koulutuksen opas LUKIO AMMATILLINEN KOULUTUS SUOMI VANTAA LUKIO AMMATILLINEN KOULUTUS MINNE PERUSKOULUN JÄLKEEN? Toisen asteen koulutuksen opas SUOMI SISÄLLYS TOISEN ASTEEN KOULUTUS 3 KOULUTUKSEEN HAKEMINEN 6 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAT OPISKELIJAT 8 MUITA

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Tervetuloa Länsimäen koulun. yhteishaku 2015. vanhempainiltaan! Länsimäen koulu 2.12.2014 Antti Nyman

Tervetuloa Länsimäen koulun. yhteishaku 2015. vanhempainiltaan! Länsimäen koulu 2.12.2014 Antti Nyman Tervetuloa Länsimäen koulun yhteishaku 2015 vanhempainiltaan! Länsimäen koulu 2.12.2014 Antti Nyman OHJELMA Tervetuloa & avaussanat (Rehtori Riitta Reinikainen) Kevään yhteishaun aikataulu ja käytännöt

Lisätiedot

Aloitus klo Opiskelu lukiossa: Kiimingin lukion rehtori Pia Räsänen Opiskelu ammattioppilaitoksessa: OSAOn Haukiputaan yksikön opinto-ohjaaja

Aloitus klo Opiskelu lukiossa: Kiimingin lukion rehtori Pia Räsänen Opiskelu ammattioppilaitoksessa: OSAOn Haukiputaan yksikön opinto-ohjaaja Yhteishakuilta 29.11.2011 Aloitus klo 18.00 Opiskelu lukiossa: Kiimingin lukion rehtori Pia Räsänen Opiskelu ammattioppilaitoksessa: OSAOn Haukiputaan yksikön opinto-ohjaaja Hannu Heikkinen Yhteishaun

Lisätiedot

YHTEISHAKU Hakuaika ammatilliseen ja lukiokoulutukseen

YHTEISHAKU Hakuaika ammatilliseen ja lukiokoulutukseen YHTEISHAKU 2018 Hakuaika ammatilliseen ja lukiokoulutukseen 20.2.-13.3.2018 LISÄKSI: *Haku erityisammattioppilaitoksiin ja siellä oleviin VALMA ja TELMA valmentaviin koulutukseen 14.3.-4.4.2018 *Haku perusopetuksen

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Poimintoja yhteishakuinfosta

Poimintoja yhteishakuinfosta Poimintoja yhteishakuinfosta 2013 2014 Rajamäen yläasteella ensisijaisesti haettiin ammatillinen koulutus 74 lukiokoulutus 61 valittiin opiskelijaksi ammatillinen koulutus 62 lukiokoulutus 60 Yhteishaku

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2017

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2017 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2017 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä

Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä 29.05.13 Heidi Laurinen-Nokua Opinto-ohjaaja Omnia ammattiopisto Ammattioppilaitos ennen ja tänään Ei umpikujakoulutusta, vaan tutkinto takaa yhtäläiset jatkoopiskeluoikeudet

Lisätiedot

Kerro ne hänelle illalla

Kerro ne hänelle illalla Kerro ne hänelle illalla YHTEISHAKU 2015 Hakuaika ammatilliseen ja lukiokoulutukseen 24.2.-17.3.2015 LISÄKSI: *Haku erityisammattioppilaitoksiin, valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 *Haku VALMA-koulutuksiin,

Lisätiedot

Muutokset opiskelijavalinnoissa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden näkökulmasta

Muutokset opiskelijavalinnoissa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden näkökulmasta Muutokset opiskelijavalinnoissa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden näkökulmasta Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 23.- 24.4. Katariina Männikkö Esityksen sisältö Oppijan palvelut ja uudet

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Yhteishaku Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola Oppilaanohjaaja

Yhteishaku Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola Oppilaanohjaaja Yhteishaku 2018 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola Oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen perustutkinnon,

Lisätiedot

YHTEISHAKU TOISEN ASTEEN KOULUTUKSIIN

YHTEISHAKU TOISEN ASTEEN KOULUTUKSIIN YHTEISHAKU TOISEN ASTEEN KOULUTUKSIIN 2016 Koulutusjärjestelmä PERUSKOULUN JÄLKEEN Lukiokoulutus Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen erityisopetus Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Lisätiedot

www.vao.fi KOULUTUS- TARJONTA 2013

www.vao.fi KOULUTUS- TARJONTA 2013 www.vao.fi KOULUTUS- TARJONTA 2013 On se hyvä tietää. Vielä parempi osata. Vaasan ammattiopistossa voi opiskella 25:a perustutkintoa. Ammattiopisto toimii kahdessa toimipisteessa Vaasassa. Opiskelijoita

Lisätiedot

Tervetuloa yhteishaun vanhempainiltaan Virve Willstedt Espoonlahden koulun opinto-ohjaaja

Tervetuloa yhteishaun vanhempainiltaan Virve Willstedt Espoonlahden koulun opinto-ohjaaja Tervetuloa yhteishaun vanhempainiltaan 18.1.2017 Virve Willstedt Espoonlahden koulun opinto-ohjaaja Ohjelma 18.00-18.30 Sähköinen yhteishaku ja toiselle asteelle siirtyminen 18.30-19.00 Omnian ja ammatillisen

Lisätiedot

Tervetuloa 9.luokkien vanhempainiltaan 25.9.2013. Aiheena yhdeksännen luokan haasteet, aikataulut sekä suuntautuminen jatko opintoihin

Tervetuloa 9.luokkien vanhempainiltaan 25.9.2013. Aiheena yhdeksännen luokan haasteet, aikataulut sekä suuntautuminen jatko opintoihin Tervetuloa 9.luokkien vanhempainiltaan 25.9.2013 Aiheena yhdeksännen luokan haasteet, aikataulut sekä suuntautuminen jatko opintoihin Suomen koulutusjärjestelmä 1 Koulutustarjonta Lukiot: 11 lukiota Tampereen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 2015 ja haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin. Sompion koulu 10.1.

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 2015 ja haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin. Sompion koulu 10.1. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 2015 ja haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin Sompion koulu 10.1.2015 Hakuaika 24.2.-17.3.2015 osoitteessa: www.opintopolku.fi

Lisätiedot

VAATIVANA ERITYISTUKENA JÄRJESTETTÄVÄ AMMATILLINEN KOULUTUS

VAATIVANA ERITYISTUKENA JÄRJESTETTÄVÄ AMMATILLINEN KOULUTUS 20.2. 13.3.2018 AMMATILLINEN JA LUKIOKOULUTUS 14.3.-4.4.2018 VAATIVANA ERITYISTUKENA JÄRJESTETTÄVÄ AMMATILLINEN KOULUTUS 22.5.-24.7.2018 PERUSOPETUKSEN JÄLKEINEN VALMISTAVA KOULUTUS (10.LK JA VALMA) Lukiokoulutus

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Media-assistentti (audiovisuaalisen viestinnän ko.) PK, 40 (liikkuva kuva, ääni, valokuva, uusmedia, pk ja lukiopohjaiset yhdessä)

Lisätiedot

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset 22.3.2013 Katariina Männikkö Uusi lainsäädäntö 1047/2012: VnA ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2014. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu

Yhteishaku, kevät 2014. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Yhteishaku, kevät 2014 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Yhteishaku keväällä 2014 Kevään yhteishaussa haetaan: Ammatillisiin perustutkintoihin (52 kappaletta) Päivälukioihin Kotitalousopetukseen (entinen

Lisätiedot

TERVETULOA! 8.luokkien vanhempainiltaan

TERVETULOA! 8.luokkien vanhempainiltaan TERVETULOA! 8.luokkien vanhempainiltaan Ohjelmassa: *Työelämään tutustuminen TET *Suomen koulutusjärjestelmä *Ammattikoulut ja lukiot *Päättöarviointi AMMATTIKORKEAKOULU JA YLIOPISTO LUKIO II-TUTKINTO

Lisätiedot

Tavoitteena on tarjota syksystä 2018 alkaen Omnian ammatillisille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa ü ü

Tavoitteena on tarjota syksystä 2018 alkaen Omnian ammatillisille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa ü ü 2 AMMATTILUKIO Entinen lukiopolku-nimitys Syksystä 2018 alkaen Ammattilukiolla tarkoitetaan lukioopintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Visio: päivälukiolaisilla mahdollisuus sisällyttää lukion oppimäärään

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

Vaasan ammattiopiston KOULUTUSTARJONTA 2015 FACEBOOK.COM/VAO.VYI. www.vao.fi

Vaasan ammattiopiston KOULUTUSTARJONTA 2015 FACEBOOK.COM/VAO.VYI. www.vao.fi Vaasan ammattiopiston KOULUTUSTARJONTA 2015 FACEBOOK.COM/VAO.VYI www.vao.fi KEVÄÄN 2015 YHTEISHAKU 24.2. - 17.3.2015: opintopolku.fi Jos sinulla on toinen tutkinto, hae erillishaussa: www.vao.fi! On se

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013. 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013. 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa Annettu Helsingissä

Lisätiedot

YHTEISHAKU. 24.2.-17.3.2015 Osoitteessa: opintopolku.fi

YHTEISHAKU. 24.2.-17.3.2015 Osoitteessa: opintopolku.fi YHTEISHAKU 24.2.-17.3.2015 Osoitteessa: opintopolku.fi SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ Kaksoistutkinto Oppisopimus Lukioihin ja ammattikouluihin - Haetaan kevään päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvolla

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

TERVETULOA MEILAHDEN YLÄASTEEN KOULUN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN!

TERVETULOA MEILAHDEN YLÄASTEEN KOULUN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN! TERVETULOA MEILAHDEN YLÄASTEEN KOULUN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN! YHTEISHAKU 2018 - yhteishaun aikataulu ja muutokset - hakuprosessi meidän koulussa - nettihaku: www.opintopolku.fi - opiskelupaikan varmistaminen

Lisätiedot

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori 1 APUA MULLA EI OO OPISKELUPAIKKAA! MITÄ MÄ TEEN? Zoomausopas opiskelijoille jotka eivät saaneet 2 asteen koulutuspaikkaa Hakuaikaa myöhennettiin heinäkuulle

Lisätiedot

Tervetuloa Vaasan ammattiopistoon!

Tervetuloa Vaasan ammattiopistoon! Tervetuloa Vaasan ammattiopistoon! Optimaalista ohjausta Vaasassa! perjantaina 30.10.2015 klo 9.15 Tervetuloa, koulutuspäällikkö Seppo Uusitalo Kahvi + sämpylä klo 9.30 Vaasan ammattiopiston koulutustarjonta,

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

OPO-paketti. Ohjeita perusopetuksen päättäville

OPO-paketti. Ohjeita perusopetuksen päättäville OPO-paketti Ohjeita perusopetuksen päättäville Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 2014 ja Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin Kevään yhteishaku: Nettihaku missä

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Yli 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana 1/3 09/ 2013 Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana Opiskelijavalinnat uudistuvat vaiheittain kaikilla koulutusasteilla alkaen syksystä 2013. Yhdistävänä asiana uudistuksessa on uuden Opintopolku.fi

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

Yhteishakuasioita vs. koulutusjohtaja Jukka Penttinen

Yhteishakuasioita vs. koulutusjohtaja Jukka Penttinen Yhteishakuasioita vs. koulutusjohtaja Jukka Penttinen Kevään 2013 yhteishaku koulutusyhtymässä 1.174 ensisijaista hakijaa, 818 aloituspaikkaa 1,44 hakijaa/aloituspaikka Vetovoimaisuus täydennys- ja lisähaun

Lisätiedot

OPO-paketti. Ohjeita kevään 2010 sähköiseen yhteishakuun. Osaamisen ja sivistyksen asialla. 13.08.2009 www.oph.fi

OPO-paketti. Ohjeita kevään 2010 sähköiseen yhteishakuun. Osaamisen ja sivistyksen asialla. 13.08.2009 www.oph.fi OPO-paketti Ohjeita kevään 2010 sähköiseen yhteishakuun Osaamisen ja sivistyksen asialla 13.08.2009 www.oph.fi Kevään yhteishaku: Nettihaku missä ja milloin? www.haenyt.fi ja www.studieval.fi Hakuaika

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2016 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 23.2.-15.3.2016. Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Sähköinen yhteishaku tehdään

Lisätiedot

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.5.2017 Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Uudistusprosessin aikataulu Eduskunta hyväksyi 29.12.2016 perusopetuslain

Lisätiedot

TERVETULOA POROLAHDEN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN!

TERVETULOA POROLAHDEN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN! TERVETULOA POROLAHDEN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN! YHTEISHAKU 2016 - yhteishaun aikataulu ja muutokset - hakuprosessi meidän koulussa - nettihaku: www.opintopolku.fi - opiskelupaikan varmistaminen Opinto-ohjaajat

Lisätiedot

Ennakointikamari LVIS

Ennakointikamari LVIS Ennakointikamari LVIS LVIS-alojen ammatillisen koulutuksen tarjonta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla Minkälaisiin tehtäviin oppilaitoksista valmistutaan? Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö-

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

Avoimet ovet esittelypolut

Avoimet ovet esittelypolut LIITE 1 1 (6) Avoimet ovet 2016 -esittelypolut Tervetuloa tutustumaan Jyväskylän ammattiopiston koulutustarjontaan 22. 24.11.2016 klo 9.00 14.00. Ruokataukoa pidämme klo 11.00 12.00, jolloin ei järjestetä

Lisätiedot

Hyria Koulutus esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 2.12.2016 Toimipisteet Hyvinkäällä: Juna Jokelasta Hyvinkäälle 8 min HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 Matkaa autolla 2,2 km Matkaa kävellen 1,6 km Kävelyaika

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Yhteishakuinfo 23.1.2014. www.opintopolku.fi

Yhteishakuinfo 23.1.2014. www.opintopolku.fi Yhteishakuinfo 23.1.2014 www.opintopolku.fi Sähköinen yhteishaku www.opintopolku.fi Valtakunnallinen oppilasvalinta ammatilliseen koulutukseen, lukioon sekä kotitalousopetukseen 5 hakutoivetta, vain yhteen

Lisätiedot

Kirkkojärven koulun yhteishakuinfo keväälle Oppilaanohjaajat Kristiina Podduikin Pia Koski-Stremmelaar

Kirkkojärven koulun yhteishakuinfo keväälle Oppilaanohjaajat Kristiina Podduikin Pia Koski-Stremmelaar Kirkkojärven koulun yhteishakuinfo keväälle 2018 Oppilaanohjaajat Kristiina Podduikin Pia Koski-Stremmelaar 13.12.2017 ILLAN OHJELMA 18:00 lyhyet alkusanat ja musiikkiesitys 18:05 Ammatillisten opintojen

Lisätiedot