oppilaitokset ja lukiot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "oppilaitokset ja lukiot"

Transkriptio

1 5 Espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset Lukuvuosi oppilaitokset ja lukiot

2 Suomen koulutusjärjestelmät Yliopistot Ammattikorkeakoulut Erikois ammattitutkinnot (Aikuiskoulutus) TYÖKOKEMUS Ammattitutkinnot (Aikuiskoulutus) Lukiokoulutus Ammatillinen peruskoulutus Lisäopetus Perusopetus Esiopetus 2

3 Sisältö Yhteishaku... 4 Opintomahdollisuudet toisella asteella... 4 Ammatilliseen koulutuksen ja lukioihin haetaan yhteishaussa... 4 Valintaperusteet... 5 Joustava valinta... 6 Hakijan tultua valituksi...7 Opiskelun tuki ja opiskelukustannukset...7 Ammatillinen koulutus...8 Omnian ammattiopisto Omnian ammattiopiston koulutustarjonta kevään 2013 yhteishaussa opetuspisteittäin...12 Koulutustarjonta aakkosjärjestyksessä...14 Ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto...24 Kelloseppäkoulu Lukio-opinnot Lukio-oppimäärä ja kurssit Lukioiden tiedotustilaisuudet...27 Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto Lukioiden erityiset koulutustehtävät, painotukset ja lukiolinjat Lukioiden kieliohjelma Lukion valtakunnallinen tuntijako...30 Lukiot...31 Espoon Steinerkoulun lukio...31 Espoon yhteislyseon lukio...32 Espoonlahden lukio...33 Etelä-Tapiolan lukio...34 Etelä-Tapiolan lukio IB-linja Haukilahden lukio Kaitaan lukio...37 Kuninkaantien lukio Leppävaaran lukio Olarin lukio...40 Olarin matematiikka- ja luonnontiedelukio...41 Mattlidens Gymnasium IB-linja Pohjois-Tapiolan lukio...43 Tapiolan lukio...44 Tapiolan musiikkilukio...45 Viherlaakson lukio...46 Kauniaisten lukio Porkkalan lukio Masalan opetuspiste...48 Porkkalan lukio Kirkonkylän opetuspiste...49 Jos jäät yhteishaussa ilman koulutuspaikkaa

4 Yhteishaku Huoltajien tiedotustilaisuus yhteishausta Espoon kulttuurikeskuksessa Tapiolassa (Kulttuuriaukio 2). Huoltajien on mahdollista keskustella ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden edustajien kanssa tilaisuudessa. Opintomahdollisuudet toisella asteella Ammatillinen peruskoulutus Ammatillisissa opinnoissa yhdistyvät teoria, työ ja opinnot. Koulutus toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Tavoitteena on, että opiskelijalla on ammatillisen perustutkinnon suoritettuaan laaja-alainen alan perusammattitaito ja koulutusohjelman mukainen erityisosaaminen. Lukio Lukio on yleissivistävä oppilaitos, jossa voi omilla valinnoillaan painottaa tiettyjä oppiaineita. Lukio-opinnot koostuvat kielistä, matemaattisista aineista, reaaliaineista sekä taito- ja taideaineista. Lukio antaa hyvät ja laaja-alaiset jatkoopintomahdollisuudet erityisesti teoreettisiin korkeakouluopintoihin. Ammatillisten ja lukio-opintojen yhdistäminen Yksi mahdollisuus on suorittaa samanaikaisesti ammatillinen perustutkinto ja lukio-opintoja. Ammatilliseen koulutukseen ja lukioihin haetaan yhteishaussa Yhteishaun sähköinen hakulomake täytetään osoitteessa (suomi) tai (ruotsi). Yhteishaussa hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen, johon hakija merkitsee viisi hakutoivetta toiveittensa mukaisessa järjestyksessä. Hakuaikana verkkolomakkeen voi täyttää vain kerran. Hakija voi harjoitella sähköisen hakulomakkeen täyttämistä ennen hakuaikaa. Pääsääntöisesti yhteishaussa haetaan sähköisesti. Tarvittaessa on myös mahdollista täyttää paperinen hakulomake. 4

5 Valinnoista kannattaa keskustella vanhempien ja koulun oppilaanohjaajan kanssa. Yhteishaun tekemistä suositellaan tehtäväksi kouluilla, mutta hakija voi täyttää hakulomakkeen itsenäisestikin. Päättöluokkalaisten huoltajia kuullaan yhteishakuun liittyen ja kuulemisen toteuttamisesta kerrotaan tarkemmin peruskouluissa. Hakija voi tutustua Opetushallituksen julkaisemaan Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö koulutusoppaaseen, jossa esitellään tarkemmin yhteishakua: Ammatillisen perustutkinnon tai lukion suorittaminen antavat kumpikin yleisen jatko-opinto KELPOisuuden korkeakouluihin. VALINTAPERUSTEET Lukiokoulutus Lukioon voi hakea perusopetuksen päättötodistuksella tai vastaavalla todistuksella. Opiskelijat otetaan lukioon perusopetuksen päättötodistuksen seuraavien arvosanojen sadasosan tarkkuudella lasketun aritmeettisen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto ja maantiede. Korotetut arvosanat otetaan huomioon, jos korotuksista on koulun antama todistus. Mikäli useammalla hakijalla on sama keskiarvo, otetaan tällöin valinnassa huomioon 1. hakutoivejärjestys ja 2. seuraavien oppiaineiden aritmeettinen keskiarvo: äidinkieli- ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto, maantiede, liikunta, käsityö, kotitalous, musiikki ja kuvataide. Espoon ja Kirkkonummen lukioihin valittavan opiskelijan lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,00. Erityislukioihin ja erillisille lukiolinjoille valinta tapahtuu perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon tai painotetun keskiarvon ja valintakokeen ja/ tai mahdollisista lisänäytöistä saadun pistemäärän pohjalta. Opiskele! Omaan tulevaisuuteen sijoittaminen kannattaa aina. Yhteishaun tärkeät ajat Hakuaika Mahdolliset pääsy-, soveltuvuus- tai kielikokeet Tulokset julkistetaan aikaisintaan Tulokset julkaistaan internetissä niiden hakijoiden osalta, jotka ovat hakulomakkeessa antaneet siihen luvan. Opiskelupaikan vastaan ottaminen on vahvistettava viimeistään Yhteishaun täydennyshaku

6 Omnian ammattiopistossa pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään käsi- ja taideteollisuusalan (artesaani) ja sosiaali- ja terveysalan (lähihoitaja) perus tutkinnoissa sekä kaikissa er-koodin koulutuksissa. Muihin Omnian ammattiopiston koulutuksiin ei ole pääsy- ja soveltuvuuskokeita. Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan kielikokeeseen. Kelloseppäkoulun kello- ja mikromekaniikan koulutusohjelmaan on pääsykoe. Valintaperusteet Ammatillinen koulutus Opiskelijat valitaan ammatilliseen koulutukseen valintapistemäärän ja hakijan esittämän hakutoivejärjestyksen perusteella. Hakija saa pisteitä seuraavasti: yleinen koulumenestys: perusopetuksen päättötodistuksen keskiarvo (= äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, terveystieto, musiikki, kuvataide, käsityö ja kotitalous) painotettavat arvosanat: kolmen parhaan arvosanan keskiarvo näistä oppiaineista: kotitalous, kuvataide, käsityöt, liikunta ja musiikki (ei koske yo-pohjaista koulutusta) perusopetuksen jälkeinen työkokemus perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta hakuvuonna tai lisäopetuksen oppimäärän, vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen, muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävän kotitalousopetuksen tai ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen suorittamisesta ensimmäisestä ja toisesta hakutoiveesta joillakin aloilla pisteitä saa myös sukupuolen perusteella mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe Perusopetuksen päättötodistus on avain jatko-opintoihin. Toisen asteen opinnot avaavat tien itsenäiseen elämään. Joustava valinta Yhteishaussa voi hakea erityisen syyn perusteella kaikkiin ammatillisen koulutuksen hakutoiveisiin joustavassa valinnassa. Erityinen syy voi olla terveydelliset syyt, oppimisvaikeudet, ammatillisen peruskoulutuksen puuttuminen, koulutodistusten vertailuvaikeudet, harrastustoimintaan liittyvät syyt, urheilijan ammatillisen koulutuksen järjestäminen, sosiaaliset syyt, työllistymisen turvaamiseen liittyvät syyt tai muut syyt. Koulutuksen järjestäjä käsittelee joustavan valinnan hakemukset ottaen huomioon hakijan esittämät perustelut, koulutustarpeen ja mahdollisuudet selviytyä opinnoista. Kuhunkin koulutukseen voidaan joustavan valinnan kautta valita enintään 30 % opiskelijoista. Joustavassa valinnassa hakijan tulee sähköisen yhteishakulomakkeen täyttämisen lisäksi toimittaa erityisen syyn perustelut ja siihen mahdollisesti liittyvät todistukset suoraan jokaiseen joustavasti haettavaan koulutukseen erikseen. Joustavassa valinnassa hakeva on aina mukana myös normaalissa pistelaskentaan perustuvassa valinnassa, joten hän voi tulla valituksi koulutukseen, vaikka joustavan valinnan päätös olisi kielteinen. 6

7 Haettaessa lukioon hakijan tulee palauttaa useimpiin lukioihin myös erillinen lukion opinto-ohjelman valintakortti. joustavassa valinnassa hakijan tulee lähettää hakuaikana kopio hakemuksesta sekä kaikki ne perustelut ja todistukset (koulutodistukset, lausunnot jne.), joihin hakija vetoaa. suoraan jokaiseen oppilaitokseen ja tutkintoihin erikseen. ulkomaisella todistuksella kopio todistuksesta lähetetään kaikkiin haettaviin oppilaitoksiin ja tutkintoihin erikseen. Hakijan tultua valituksi Jokainen oppilaitos lähettää päätöksen opiskelijaksi valituille. Päätöksen yhteydessä annetaan ohjeet opiskelupaikan vahvistamiseksi. Yhteishaussa saatu opiskelupaikka on vastaanotettava mennessä oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaan. Ellei hakija varmista opiskelupaikkaansa määräaikaan mennessä, opiskelupaikka annetaan varasijalla olevalle. Osassa lukioita järjestetään kesäkuussa ohjausta kurssivalintoihin liittyen. Tästä asiasta lukiot tiedottavat myöhemmin. OPISKELUN TUKI JA OPISKELUKUSTANNUKSET Opiskelun tuki ja oppilashuolto Opiskelijat saavat ohjausta ja tukea opiskeluun koulun henkilökunnalta. Opiskelijoiden käytössä ovat opinto-ohjauksen, opiskelijahuollon sekä erityisen tuen palvelut. Opintotuki Opiskelija voi hakea opintotukea täytettyään 17 vuotta. Opintotuki määräytyy oppilaitosmuodon, iän, siviilisäädyn ja asumismuodon mukaan. Opintotuen myöntämiseen ja tuen määrään vaikuttavat myös muut opiskelijan saamat taloudelliset etuudet, tulot ja perheettömillä opiskelijoilla 20 ikävuoteen asti vanhempien tulot ja varallisuus. Lisätietoja opintotuesta Opiskelukustannukset ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa maksuton kouluateria ei lukukausimaksuja poikkeuksena muutamien erikoiskoulujen lukiot oppikirjat ja muut opiskelutarvikkeet maksetaan itse tarvittavat suojavaatteet ja -välineet ovat maksuttomia työvaatteet ja henkilökohtaiset työvälineet maksetaan itse koulumatkat maksetaan itse. Opiskelija voi saada koulumatkatukea, kun koulumatkan pituus on vähintään 10 km ja kustannukset ylittävät 54 euroa kuukaudessa. Lisätietoja koulumatkatuesta 7

8 Ammatillinen koulutus Valitse ammatillinen koulutus, kun haluat opiskella asioita käytännössä, teoriassa ja oikeilla työpaikoilla. haluat oppia tietyn ammattialan ja saada valmiudet työelämään. haluat hyvän yleissivistyksen ja ponnahduslaudan jatko-opintoihin. Ammatillisen koulutuksen jälkeen siirryt sujuvasti työelämään tai jatkat jatkoopintoihin aivan kuten lukiostakin. Ammatilliset perustutkinnot ovat 120 opintoviikon laajuisia. Opinnot kestävät pääsääntöisesti 3 vuotta. Yksi opintoviikko edellyttää keskimäärin 40 tunnin työpanosta ja siihen sisältyy opetuksen lisäksi itsenäistä työskentelyä. Lukion, ylioppilastutkinnon tai muiden tutkintojen suorittaneille hyväksiluetaan aiempien opintojen pohjalta opetussuunnitelmaa vastaavat opinnot. Ylioppilaspohjaisten ryhmien opiskeluaika on pääsääntöisesti 2 vuotta. Myös mm. harrastuksissa tai työelämässä hankittua osaamista voidaan tunnustaa osaksi opintoja, jos osaaminen vastaa ammatillisen perustutkinnon tavoitteita. Kaikki ammatilliset perustutkinnot ovat lähivuosina uudistuneet. Opintojen sisältöjä, opetusmenetelmiä ja arviointia on kehitetty yhä työelämälähtöisemmiksi. 8

9 Ammatillisiin tutkinnon osiin kuuluu tutkintokohtaisia yhteisiä ammatillisia opintoja ja koulutusohjelmittain eriytyviä opintoja. Iso osa ammatillisista opinnoista suoritetaan työelämässä, sillä kaikkiin tutkintoihin sisältyy vähintään 20 opintoviikkoa työssäoppimista. Ammatillisiin opintoihin sisältyy vähintään kahden opintoviikon laajuinen opinnäyte, joka sijoittuu opintojen loppupuolelle. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ovat kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa samat: niihin sisältyy 16 pakollista ja 4 valinnaista opintoviikkoa. Pakollisiin tutkinnon osiin kuuluu mm. äidinkieltä, englantia, ruotsia ja matemaattisia aineita sekä taito- ja taideaineita. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voi valita omien tavoitteiden mukaan. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla ammatillisia tutkinnon osia tai ammattitaitoa täydentäviä osia. Niitä voi valita myös oman oppilaitoksen muista koulutusohjelmista, muista ammatillisista oppilaitoksista, lukioista tai korkeakoulujen tarjonnasta. AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN RAKENNE Ammatillinen perustutkinto 120 ov Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov Ammattiosaamisen näytöt ja todistukset Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa käytännön työtehtävissä, oppilaitoksessa tai työpaikoilla, miten hyvin hän on saavuttanut ammatillisten tutkinnon osien keskeiset sisällöt ja työelämän edellyttämän ammattitaidon. Näytöt annetaan kaikista ammatillisista tutkinnon osista ja ne sijoittuvat koko koulutuksen ajalle. Näyttöjen myötä opiskelijan arvioinnissa painottuu osaamisen arviointi ja työelämän osallistuminen sen arviointiin. Kun opiskelija on suorittanut tutkintoon kuuluvat opinnot ja hyväksytysti ammattiosaamisen näytöt, hänelle annetaan tutkintotodistus, joka sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. Opiskelijalle annetaan lisäksi tutkintotodistuksen kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite englanniksi, ruotsiksi, saksaksi tai ranskaksi. 9

10 Omnian ammattiopisto omnia.fi Osoite: Kirkkokatu 16 B, Espoon keskus Aukioloajat: ma to 9 15 pe 9 14, lukuvuoden aikana iltapäivystys ti asti Palvelunumero: Ohjausnumero: Opiskelu Omnian ammattiopistossa on toiminnallista ja työelämälähtöistä. Oppimisympäristöt ovat monipuolisia ja ajanmukaisia. Vähintään puoli vuotta opinnoista suoritetaan työpaikoilla ja vaadittavan ammattitaidon saavuttaminen osoitetaan ammattiosaamisen näytöillä. Opintopolut mahdollistavat yksilöllisen koulutuksen Valinnaisuuden mahdollisuudet kaikissa ammatillisissa perustutkinnossa ovat laajat, mutta valintojen tekeminen voi olla käytännössä hankalaa. Omnian ammattiopistossa on laadittu esimerkkipolkuja, joiden avulla opiskelija voi suunnitella oman opintopolkunsa. Oma opintopolku motivoi oppimiseen sekä parantaa työllistymis- ja jatkoopintomahdollisuuksia. Lisäksi erityisopetusta annetaan sitä tarvitseville. Peruspolku on lähtökohtana, alla kuvauksia muista poluista: Hakijoita palvellaan InfoOmniassa ympäri vuoden InfoOmnia on palvelupiste, jossa opiskelijoita ja hakijoita palvelevat opintosihteerit, etsivän nuorisotyön ohjaajat ja ammattiopiston opinto-ohjaajat. InfoOmniasta saa tietoa, neuvontaa ja ohjausta myös kesällä. Ohjausta annetaan muuallekin kuin Omniaan. Tärkeintä on, että kaikille löytyy sopiva jatkopaikka! Moniosaajapolulla opinnoissa yhdistyy kaksi tutkintoa tai koulutusohjelmaa. Huippuosaajapolulla hiotaan ammatillista osaamista ja osallistutaan ammattitaitokilpailuihin. Laajennetun työssäoppimisen polulla ammattia opitaan painotetusti työelämässä. Lukiopolulla vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia ja tähdätään ylioppilastutkintoon. Aktiivipolulla opiskelijat toimivat opiskelijahallituksessa ja opiskelija-tutoreina. Kulttuuripolku tarjoaa mahdollisuutta harjoitella, esiintyä ja kilpailla kulttuurin saralla. Urheilupolun opiskelijoilla opintoihin sisältyy omaan lajiin valmentautumista. Yrittäjyyspolulla on opintoja ja oppimistapoja, jotka tukevat yrittäjyysvalmiuksien kehittymistä. Kansainvälisyyspolku vahvistaa kieli- ja kulttuuriosaamista koti- ja ulkomailla. Työpajapolulla suoritetaan opintoja tekemällä töitä nuorten työpajoilla. AMK-polulla suoritetaan opintoja Laureassa tai muissa ammattikorkeakouluissa. Oppisopimuspolulla siirrytään opiskelujen viimeiseksi vuodeksi työelämään. Valmistumisen jälkeen ammatillista osaamista voi täydentää lisä- ja täydennyskoulutuksilla, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoilla tai hakeutumalla opiskelemaan ammattikorkeakouluihin tai yliopistoihin. Hakeminen Omnian ammattiopistoon Omnian ammattiopistoon haetaan yhteishaussa. Ennen hakua kannattaa tarkasti tutustua tutkintojen terveydentilavaatimuksiin, koulutuksen sisältöihin sekä tuleviin työtehtäviin ja sitä kautta vahvistaa koulutusvalinnan onnistumista. Pääsykokeita järjestetään käsi- ja taideteollisuusalan (artesaani) ja sosiaali- ja terveysalan (lähihoitaja) perustutkinnoissa sekä kaikissa er-koodin koulutuksissa. Lisäksi joustavasti hakeneita voidaan kutsua haastatteluun. Hakijat, joilla äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan kielikokeeseen. Kokeet ja haastattelut ovat maksuttomia. 10

11 Tule tutustumaan Omnian ammattiopistoon! Omnian ammattiopiston avoimet ovet kaikissa toimipisteissä: to klo 9 14 ti klo 9 14 to klo 9 14 Omnian ammattiopiston pienryhmiin (er) tutustuminen ti Kesäkuussa opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä ilmoittaudutaan lukio-polulle, sekä tutkinnosta riippuen koulutusohjelmiin tai muille poluille. Pääasiassa polkuvalinnat tehdään syksyllä opintojen alussa. Valmistavat koulutukset Omnian ammattiopistossa on myös muita mahdollisuuksia, jos ei heti tule valituksi haluamaansa opiskelupaikkaan. Tarjolla on ammattistartti, kotitalousopetus, maahanmuuttajille suunnattu koulutus sekä valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Nämä koulutukset ovat lyhyitä (1/2 1 v) ja ne valmistavat ja ohjaavat myöhempiin hakuihin. Suoritetusta koulutuksesta saa 3 lisäpistettä yhteishaussa. Hakuaika on heinäkuussa. Lisäksi kannattaa tutustua yhteishaun täydennyshakuun kesällä ja Omnian nuorten työpajojen tarjontaan. Lisätietoa: Löydät meidät myös Facebookista ja YouTubesta. Omnian ammattiopiston opinto-ohjaajien ohjausnumero:

12 Omnian ammattiopiston koulutustarjonta kevään 2013 yhteishaussa opetuspisteittäin Espoon keskus, Kirkkokatu Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Media-assistentti (pk, yo) Kiinteistönhoitaja (pk) Artesaani, metalliala (pk, yo) Artesaani, vaatetusala (pk, yo) Artesaani, puuala (pk, yo) Artesaani, viherrakentaminen (pk, yo) Rakennusalan perustutkinto Talonrakentaja (pk, er) Espoon keskus, Lakelankatu Elintarvikealan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Leipuri-kondiittori (pk, yo, er) Kokki (pk, er) Tarjoilija (pk, yo) Vastaanottovirkailija (pk, yo) Laboratorioalan perustutkinto Matkailualan perustutkinto Laborantti (pk, yo) Matkailuvirkailija (pk, yo) Espoon keskus, Lehtimäentie Hiusalan perustutkinto Kauneudenhoitoalan perustutkinto Parturi-kampaaja (pk, yo) Kosmetologi (pk, yo) Kosmetiikkaneuvoja (pk, yo) Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kodinhuoltaja (pk, er) Toimitilahuoltaja (er) Liiketalouden perustutkinto Merkonomi, asiakaspalvelu ja myynti (pk) Merkonomi, talous- ja toimistopalvelu (pk, yo) Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Muu koulutus Lähihoitaja (pk, yo) Kotitalousopetus (pk, yo) 12

13 Kirkkonummi Kone- ja metallialan perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Koneistaja (er) Lähihoitaja (pk) Sähköasentaja (pk) Datanomi (pk) Leppävaara Kone- ja metallialan perustutkinto Koneenasentaja (pk) Koneistaja (pk, er) Levyseppä-hitsaaja (pk) Liiketalouden perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Merkonomi, asiakaspalvelu ja myynti (pk, yo) Automaatioasentaja (pk) Sähköasentaja (pk) Talotekniikan perustutkinto Putkiasentaja (pk) Lämmityslaiteasentaja (pk) Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Elektroniikka-asentaja (pk) ICT-asentaja (pk) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi (pk, yo) Suomenoja Autoalan perustutkinto Autokorinkorjaaja (pk) Ajoneuvoasentaja (pk) Lyhenteet tutkintonimikkeiden perässä tarkoittaa pohjakouluvaatimusta: pk= peruskoulu, yo=ylioppilas/lukio, er= mukautettu peruskoulu 13

14 Koulutustarjonta aakkosjärjestyksessä AJONEUVOASENTAJA (107 pk) Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentajat opiskelevat autonkorjausta ja -huoltoa. Opintoihin kuuluu tärkeänä osana ajoneuvojen korjaaminen ja asiakaspalvelu Omnian autokorjaamossa ja työssäoppimispaikoilla. Artesaani, puuala (111 pk, 190 yo) Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma Puualan artesaanit suunnittelevat ja valmistavat tuotteita perinteisiä käsityötapoja ja nykytekniikkaa käyttäen. Materiaalien tuntemus ja tekninen osaaminen yhdistyvät selkeästi ja esteettisesti edustavaan kokonaisuuteen. Työskentely luonnonläheisen materiaalin parissa antaa mahdollisuuksia luovuuteen ja yksilöllisyyden toteuttamiseen. Valmistuttuaan useimmat työskentelevät puusepänalan yrityksissä tai lavaste- ja messurakentamiseen keskittyneissä yrityksissä tai ryhtyvät itsenäisiksi yrittäjiksi. 14 Artesaani, metalliala (261 pk, 273 yo) Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma Sepän työt ovat painopisteenä koulutuksessa, jossa suunnitellaan ja valmistetaan koriste- ja käyttöesineitä perinteisiä käsityötapoja kunnioittaen ja nykytekniikkaa käyttäen. Asiakaslähtöinen työskentely ja yritystoiminnan perusteet sisältyvät opintoihin. Artesaani, vaatetusala (551 pk, 565 yo) Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma Tutkinto koostuu asusteiden suunnittelusta, materiaalitietoudesta, muotoilusta, kaavoituksesta ja valmistuksesta. Valmistuneet työskentelevät erilaisissa valmistus-, myynti- ja palvelutehtävissä sekä yksityisyrittäjinä.

15 Artesaani, viherrakentaminen (021 pk, 024 yo) Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma Koulutus sisältää monipuolisesti osia viher-, kivi- ja maanrakennuksesta sekä talonrakentamisesta aitojen, patioiden ja terassien rakentamista. Viherartesaani osaa tulkita puutarha- ja puistosuunnitelmia, rakentaa niiden mukaista ympäristöä, tehdä hoitotoimenpiteitä ja käyttää alalla tarvittavia koneita. AUTOKORINKORJAAJA (107 pk) Autoalan perustutkinto Autokorinkorjauksen koulutusohjelma Koulutusohjelmasta valmistuu autokorinkorjaajia, joilla on valmiudet vaurioi tuneiden ajoneuvojen alustan, korin ja sen varusteiden korjaustöihin. Työpaikat ovat autoliikkeissä ja -korjaamoissa. AUTOMAATIOASENTAJA (191 pk) Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Käytännönläheisen opiskelun avulla opitaan asentamaan, huoltamaan ja korjaamaan erilaisia sähköisiä ja mekaanisia laitteita sekä ohjelmoimaan ja säätämään tietokonepohjaisia kiinteistöjen ja teollisuuden automaatiojärjestelmiä. Tyypillisiä työtehtäviä ovat sähkö-, tele-, ATK- ja talotekniikkajärjestelmien sähköasennustyöt sekä niiden kunnossapito- ja muutostyöt. DATANOMI (515 pk, 516 yo) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytöntuen koulutusohjelma Käytöntuen datanomi kehittää ja ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä ja siinä tarjottavia palveluja. Hän toimii asiakaspalvelutehtävissä ratkaisten laitteistojen ja palveluiden käytössä ilmeneviä ongelmia yhteistyössä asiantuntijoiden sekä palveluntarjoajien kanssa. Datanomi asentaa, testaa ja dokumentoi työasemalaitteistot, sovellusohjelmat sekä tarvittavat tietoliikenneyhteydet ja opastaa niiden käyttöönotossa sekä varmistaa toimivuuden. Hän ylläpitää tietokantoja ja tietokantaympäristöjä sekä suojaa ja varmistaa tietoverkossa käsiteltävän tiedon ja huolehtii tietojärjestelmän tietoturvasta ja varmuuskopioinnista. Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon datanomi työskentelee ohjelmistoprojekteissa, joissa määritellään, suunnitellaan ja toteutetaan tietokantoja, tietohakuja ja käyttöliittymiä sekä tuotetaan helposti ylläpidettäviä, tehokkaita ja uudelleenkäytettäviä ratkaisuja. Työtehtäviin kuuluu laatia ja toteuttaa testaus-, käyttöönotto- sekä ylläpitosuunnitelmia sekä tuotteistaa ohjelmistototeutuksia. Työssä käytetään paljon englannin kieltä. 15

16 ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA (139 pk) Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Elektroniikka-asentaja tekee elektroniikkatuotantoon liittyviä testaus-, korjaus- ja käyttöönottotehtäviä, tai erilaisiin elektroniikka-alan sovelluksiin liittyviä huolto-, asennus- ja asiakaspalvelutöitä. ICT ASENTAJA (139 pk) Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma ICT-asentaja osaa tietokone- ja tietoliikennelaitteiden asennuksen, käyttöönoton ja kunnossapidon. Keskeistä ovat tietoteknisten laitteiden ja verkkojen rakenteet ja toiminta sekä niiden asennus ja konfigurointi käyttäjän vaatimusten mukaisesti. KIINTEISTÖNHOITAJA (597 pk) Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon koulutusohjelma Kiinteistönhoitajan opintoihin sisältyy runsaasti työssäoppimista. Työssään kiinteistönhoitaja tekee kiinteistönhoitosopimuksen mukaisia kiinteistön huoltotöitä sekä teknisten järjestelmien hoitotöitä. KODINHUOLTAJA (475 pk, 512 er) Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityöpalvelujen koulutusohjelma Kodinhuoltajat työskentelevät asiakkaiden kodeissa, palvelukodeissa ja kodinomaisissa laitoksissa ateriapalvelu-, siivous- ja tekstiilienhuoltotehtävissä sekä asiakkaiden päivittäisissä avustamis- ja asiointitehtävissä. Kodinhuoltajalla voi olla erityisosaamista asiakkaiden avustamiseen liittyvissä tehtävissä esim. lapsiperheissä tai vanhusten ja vammaisten parissa. 16

17 KOKKI (473 pk, 508 er) Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokin koulutusohjelma Ruoanvalmistus, erityisruokavaliot, ravitsemus- ja elintarviketietous, ruoka-, juoma- ja tapakulttuurin tuntemus sekä keittiöhygienia ovat olennainen osa kokin ammattitaitoa. Kokit toimivat erilaisissa ravintoloissa ja suurtalouksissa kuten, kahviloissa ja pikaruokapaikoissa, kouluissa ja päiväkodeissa sekä henkilöstöravintoloissa ruoanvalmistustehtävissä. KONEENASENTAJA (857 pk) Kone- ja metallialan perustutkinto Valmistustekniikan koulutusohjelma Opiskelu antaa valmiudet erilaisten koneiden asennukseen, huoltoon ja kunnossapitoon. Opinnoissa keskitytään automaatio- ja koneenasennustekniikkaan. Kone- ja metallialan perustutkinnossa on yksi koulutusohjelma, josta voi valmistua valinnoista riippuen kolmella eri tutkintonimikkeellä: koneenasentaja, koneistaja tai levyseppä-hitsaaja. KONEISTAJA (857 pk, 908 er) Kone- ja metallialan perustutkinto Valmistustekniikan koulutusohjelma Opiskelu on työskentelyä erilaisten työstökoneiden parissa. Koneistustehtävissä, kuten sorvaus, jyrsintä, hionta, poraus valmistetaan sekä yksittäis- että sarjatuotantokappaleita, joko manuaalisesti tai tietokoneavusteisesti. Koneistajaksi voi opiskella myös pienryhmässä. Kone- ja metallialan perustutkinnossa voi valmistua valinnoista riippuen kolmella eri tutkintonimikkeellä: koneenasentaja, koneistaja tai levyseppähitsaaja. KOSMETIIKKANEUVOJA (284 pk, 285 yo) Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma Keskeistä ammatissa on tuotetuntemus sekä myynti- ja asiakaspalvelutaidot. Kosmetiikkaneuvoja ohjaa ja neuvoo asiakkaita ihonhoidossa ja kauneudenhoitotuotteiden käytössä. Kosmetiikkaneuvojat työskentelevät myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä erilaisissa tavaratalojen ja maahantuojien esittely- ja myyntipisteissä. 17

18 KOSMETOLOGI (284 pk, 285 yo) Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi on ihonhoidon, siihen liittyvän ohjauksen sekä ehostuksen ja hieronnan asiantuntija. Keskeistä ammatissa on hyvät asiakaspalvelutaidot. Erikoistua voi mm. kylpylähoitoihin tai ehostukseen. Opinnoissa painotetaan yrittäjyyttä. Kosmetologi työskentelee hoito- ja myyntityössä esimerkiksi kauneushoitolassa, kylpylässä, tavaratalossa tai maahantuojan palveluksessa. Kauneudenhoitoalan opinnot valmentavat myös kansainväliseen CIDESCO-tutkintoon, joka on mahdollista suorittaa opintojen aikana. KOTITALOUSOPETUS (186 pk, 490 yo) Kotitalousopetus antaa opiskelijalle käytännön taitoja oman arjen hallintaan ja kotitalouden hoitamiseen liittyvissä tehtävissä, kuten ruoanvalmistuksen, kodinja tekstiilienhoidon, sisustuksen sekä erilaisten käsitöiden avulla. Kotitalousopetuksessa saa myös ohjausta jatko-opintoihin. Opintojen laajuus on 20 ov (1 lukukausi). Peruskoulupohjaisen talouskoulun käynyt saa yhteishaussa kolme lisäpistettä. LABORANTTI (583 pk, 584 yo) Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti tekee kemiallisia, biokemiallisia, mikrobiologisia ja fysikaalisia määrityksiä. Koulutus antaa valmiudet tuotekehittely- ja tutkimustehtäviin. Alan työpaikkoja ovat mm. teollisuuden, ympäristö- ja elintarvikevalvonnan sekä terveydenhuollon laboratoriot. LEIPURI-KONDIITTORI (866 pk, 894 yo, 917 er) Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan koulutusohjelma Leipuri-kondiittori valmistaa erilaisia leipomo- ja konditoriatuotteita, kuten ruokaja kahvileipiä, leivoksia, täytekakkuja ja voileipäkakkuja ja työskentelee esimerkiksi leipomossa, kahvilassa tai pitopalveluyrityksessä. LEVYSEPPÄ-HITSAAJA (857 pk) Kone- ja metallialan perustutkinto Valmistustekniikan koulutusohjelma Levyseppä-hitsaajan ammattiin opiskelussa on kolme eri osaamisaluetta: levyala, hitsausala ja rautarakennetyöt. Levytöissä opiskellaan perinteisten työmenetelmien lisäksi tietokoneavusteista valmistusta ja levytyökeskuksen käyttöä. Hitsauskoulutuksessa opetellaan kaikki tavanomaiset hitsausmenetelmät. Kone- ja metallialan perustutkinnossa on yksi koulutusohjelma, josta voi valmistua valinnoista riippuen kolmella eri tutkintonimikkeellä: koneenasentaja, koneistaja tai levyseppä-hitsaaja. 18

19 LÄHIHOITAJA (873 pk, 900 yo) Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Kuntoutuksen koulutusohjelma Koulutus rakentuu kahden vuoden laaja-alaisista kaikille koulutusohjelmille yhteisistä perusopinnoista ja vuoden erikoistumiseen tähtäävistä koulutusohjelmaopinnoista. Suuri osa opetuksesta toteutetaan työssä oppien. Kuntoutuksen koulutusohjelmasta valmistunut lähihoitaja työskentelee eri vammaisryhmiin kuuluvien, päihdeja mielenterveysongelmaisten sekä pitkäaikaissairaiden asiakkaiden parissa. Tavoitteena on asiakkaan kuntoutumisen ja toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen. Tyypillisimpiä työpaikkoja ovat hoitokoti, palvelukeskus, vammais-, mielenterveys-, päihdetoimintayksiköt, kotihoito, erityispäiväkoti tai erityiskoulu. Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelmasta valmistunut lähihoitaja työskentelee valmistuttuaan lasten päivähoidossa. Hän suunnittelee, toteuttaa ja arvioi lasten varhaiskasvatusta päiväkoti- ja perhepäivähoidossa sekä ohjaa lasten leikkiä ja toimintaa muun kasvatushenkilöstön kanssa yhdessä. Hän hallitsee myös terveiden vastasyntyneiden hoidon sairaaloissa ja kodeissa sekä lasten perustason sairaanhoidon. Tyypillisimmät työpaikat ovat päiväkoti ja perhepäivähoito. Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Koulutusohjelmasta valmistunut lähihoitaja työskentelee kaikenikäisten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien hoito- ja hoivatyössä. Hän tukee, ohjaa ja auttaa asiakasta saavuttamaan palvelu-, hoitotai kuntoutussuunnitelman tavoitteita. Tavanomaisia työpaikkoja ovat mm. katkaisuhoitoyksiköt, asumispalveluyksiköt ja päivätoimintakeskukset. Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma Koulutusohjelmasta valmistunut lähihoitaja työskentelee aikuisten ja ikääntyvien hoito- ja huolenpitotyössä. Työ on asiakkaan perushoitoa ja erilaisten hoitotoimenpiteiden suorittamista, tavoitteena sairauksien ehkäisy, hoito ja kuntoutumisessa tukeminen. Tyypillisimmät työpaikat ovat terveyskeskukset, kotihoito, sairaalan vuodeosastot sekä vanhusten ja vammaisten hoitokodit. 19

20 Vammaistyön koulutusohjelma Koulutusohjelmasta valmistunut lähihoitaja työskentelee mm. kehitys-, liikunta- ja aistivammaisten asiakkaiden parissa. Hän tukee moniammatillisen työryhmän jäsenenä asiakkaan omia vahvuuksia ja sosiaalista osallistumista. Tyypillisiä työpaikkoja ovat asumisyksiköt, palvelutalot, päivähoito, erityiskoulut sekä työ- ja toimintakeskukset. Vanhustyön koulutusohjelma Koulutusohjelmasta valmistunut lähihoitaja työskentelee ikääntyvien hoitoja huolenpitotyössä. Työ keskittyy toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen ja tavoitteena on rikastuttaa vanhuksen elämää ja arkea. Lisäksi työ sisältää perushoitoa sekä sairauksien ehkäisyä ja hoitoa. Tavanomaisia työpaikkoja ovat vanhusten palvelutalot, kotihoito ja terveyskeskusten vuodeosastot ja hoitokodit. LÄHIHOITAJA, Practical Nurse Education Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Englanninkielinen lähihoitajakoulutus on tarkoitettu ylioppilas- tai vastaavan tutkinnon suorittaneille. Koulutukseen hakulomakkeita saa osoitteesta omnia.fi. LÄMMITYSLAITeASENTAJA (858 pk) Talotekniikan perustutkinto Putkiasennuksen koulutusohjelma Koulutuksessa saadaan valmiudet asentaa, korjata ja huoltaa rakennusten lämpölaitteita ja -putkistoja. Keskeisiä osaamisalueita ovat lämmitystekniikan, kiinteistön vesi- ja viemäritekniikan, ilmastointitekniikan, kiinteistönhoidon, eristystekniikan, sähkötekniikan, työmaatekniikan ja rakennustekniikan perusteet. Alan asentajat sijoittuvat työelämässä mm. urakointiyrityksiin uudis- ja korjausrakennustöihin sekä kuntien vesi, viemäri- ja energialaitosten tai kiinteistönhuoltoyhtiöiden palvelukseen. 20

21 MATKAILUVIRKAILIJA (245 pk, 248 yo) Matkailualan perustutkinto Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen koulutusohjelma/ osaamisala Matkailuvirkailija toimii monipuolista kielitaitoa hyödyntäen matkailun tuotteistamis-, myynti-, neuvonta- ja opastustehtävissä kansainvälisissä, valtakunnallisissa, alueellisissa ja paikallisissa matkailun myynti- ja neuvontapalveluorganisaatioissa. Matkailuvirkailijan työpaikkana on matkailu- tai matkatoimisto, hotellin vastaanotto ja myyntipalvelu, matkailukeskus, keskusvaraamo, liikenneyhtiön myyntipalvelu ja terminaali tai muun matkailuyrityksen tai -organisaation myynti- ja neuvontapiste, jossa asiakkaille tarjotaan matkailun neuvontaa ja/tai myydään matkailupalveluita oheispalveluineen. MEDIA-ASSISTENTTI (452 pk, 511 yo) Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma Media-assistenttien koulutus on verkkoviestintä- ja multimediapainotteista. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon suorittaneet sijoittuvat työntekijätehtäviin ohjelmisto-, kustannus- ja lehtitaloissa, radio- ja TV-yhtiöissä sekä mainos- ja viestintätoimistoissa. AV-alalla tärkeään osaan ovat nousseet erilaiset uusmediayritykset ja niiden tuotteista mm. multimedia, interaktiiviset ohjelmat ja internetsivut. MERKONOMI (114 pk, 206 yo) Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Koulutusohjelman suorittanut merkonomi toimii erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin tehtävissä. Hän sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin tehtäviin: myyjä, somistaja, myyntineuvottelija, rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvoja, tuoteryhmä- tai osastovastaava, tuote-edustaja, markkinointiassistentti ja myyntisihteeri. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Koulutusohjelman suorittanut merkonomi toimii erilaisissa toimistotehtävissä. Suuntautumisensa mukaan opiskelija voi erikoistua mm. kirjanpitoon, toimistoassistentin töihin tai palkanlaskentaan. Hän sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin tehtäviin: kirjanpitäjä, reskontranhoitaja, laskuttaja, palkanlaskija, palkka-assistentti, toimistoassistentti, toimistosihteeri, käyttäjätukihenkilö, rahoitus- ja vakuutusalan toimihenkilö. 21

22 PARTURI-KAMPAAJA (163 pk, 480 yo) Hiusalan perustutkinto Parturi-kampaajan koulutusohjelma Parturi-kampaaja toteuttaa hiusten hoito-, leikkaus-, kampaus-, kihartamis- ja värikäsittelykokonaisuuksia sekä partakäsittelyjä ja ehostuksia. Keskeistä ammatissa on luovuus ja asiakaspalvelutaidot. Valinnaisopintoina on mahdollisuus opiskella mm. maskeerausta. Opinnoissa painotetaan yrittäjyyttä. Parturi-kampaajat työskentelevät alalla työntekijöinä tai yrittäjinä. He voivat toimia myös tuotemyynti- ja koulutustehtävissä. Kauneudenhoitoalan ja hiusalan perustutkinnoissa on osittain samoja sisältöjä, mikä mahdollistaa molempien tutkintojen joustavan suorittamisen. PUTKIASENTAJA (858 pk) Talotekniikan perustutkinto Putkiasennuksen koulutusohjelma Koulutuksessa saadaan valmiudet asentaa, korjata ja huoltaa rakennusten lämpölaitteita ja -putkistoja. Keskeisiä osaamisalueita ovat lämmitystekniikan, kiinteistön vesi- ja viemäritekniikan, ilmastointitekniikan, kiinteistönhoidon, eristystekniikan, sähkötekniikan, työmaatekniikan ja rakennustekniikan perusteet. Alan asentajat sijoittuvat työelämässä mm. urakointiyrityksiin uudis- ja korjausrakennustöihin sekä kuntien vesi-, viemäri- ja energialaitosten tai kiinteistönhuoltoyhtiöiden palvelukseen. SÄHKÖASENTAJA (191 pk) Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Sähköasennuksiin suuntautuneesta koulutusohjelmasta valmistuneen sähkö- tai automaatioasentajan tyypillisiä työtehtäviä ovat erilaisten sähkö-, tele-, ATK- ja talotekniikkajärjestelmien sähköasennustyöt sekä niiden kunnossapito- ja muutostyöt. Käytännönläheisen opiskelun ja asiakastöiden avulla opitaan asentamaan, huoltamaan ja korjaamaan erilaisia sähköisiä ja mekaanisia laitteita. TALONRAKENTAJA (861 pk, 913 er) Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma Koulutukseen sisältyy rakentamisen perusteita sekä perustus- ja maanrakennustöitä. Rakennuksen runko- ja vesikattotyöt sekä sisustus- ja viimeistelytyöt kuuluvat myös talonrakentajan osaamiseen. Talonrakentajat työskentelevät kirvesmiehinä, muurareina, betonimiehinä ja elementtiasentajina. Talonrakentajan koulutus toteutetaan yksilöllisten opetussuunnitelmien mukaisesti, työpainotteisena opetuksena. 22

23 TARJOILIJA (473 pk, 474 yo) Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun koulutusohjelma Tarjoilija osaa toimia asiakaspalvelijan tehtävissä erilaisin liikeideoin tai toiminta-ajatuksin toimivissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa. Työpaikkoja voivat olla kahvilat, ravintolat, henkilöstöravintolat, liikenneasemat, pikaruoka-, juhlapalvelu- tai matkailuyritykset sekä suurtalousalan toimipaikat. Tarjoilija kunnostaa asiakastiloja ja laittaa esille myytäviä tuotteita sekä esittelee, myy ja tarjoilee asiakkaille tuotteita ja palveluja. Hän palvelee yksittäisiä asiakkaita ja asiakasryhmiä. Hän tekee yhteistyötä muiden työntekijöiden kanssa asiakkaiden viihtyvyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. TOIMITILAHUOLTAJA (512 er) Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Puhdistuspalvelujen koulutusohjelma Toimitilahuoltajien toimintaympäristöjä ovat muun muassa toimistot, päiväkodit, hotellit, terveyskeskukset, vanhainkodit, koulut ja erilaiset tuotanto- ja huoltotilat. Toimitilahuoltaja tekee toimintaympäristössään ylläpito- ja perussiivoustehtäviä, ateriapalvelutehtäviä sekä muita asiakkaan tarvitsemia palveluja esim. tekstiilienhuoltoa ja kokouspalveluja. VASTAANOTTOVIRKAILIJA (473 pk, 474 yo) Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotellipalvelun koulutusohjelma Vastaanottovirkailija osaa toimia asiakaspalvelijan tehtävissä erilaisin liikeideoin toimivissa majoitusliikkeissä ja erilaisissa matkailu-, kokousja kongressi-, kylpylä-, terveys- ja hyvinvointipalveluja tarjoavissa yrityksissä ja toimipaikoissa. Vastaanottovirkailija tekee asiakkaiden huonevarauksen sekä sisäänkirjaamisen ja lähtöselvityksen. Hän esittelee ja myy yrityksen muita tuotteita ja palveluja sekä opastaa asiakkaita paikallisten matkailupalvelujen käytössä. Työtehtävissä toimiessaan hän huolehtii asiakkaiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. 23

24 Ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto Omnian ammattiopistossa kaikissa ammatillissa perustutkinnoissa opiskelevilla on mahdollisuus valita lukiopolku. Polun tavoitteena on jatko-opiskeluvalmiuksien vahvistaminen ja mahdollisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen. Lukio-opinnot (26 kurssia) hyväksiluetaan osaksi ammatillista perustutkintoa. Opetus järjestetään Omnian tiloissa kahtena iltapäivänä viikossa. Opettajina toimivat Espoon aikuislukion opettajat. Kirkkonummella yhteistyötä tehdään Porkkalan lukion kanssa. Ammatillisten opintojen loppuvaiheessa opiskelijalla on oikeus osallistua yo-kirjoituksiin. Äidinkielen koe on pakollinen kaikille. Kolme muuta pakollista koetta opiskelija valitsee seuraavista kokeista: toisen kotimaisen kielen (ruotsin) koe vieraan kielen koe matematiikan koe reaaliaineissa järjestettävä koe. Ylioppilastutkintotodistuksen saa, kun on suorittanut ammatillisen perustutkinnon ja hyväksytysti neljä pakollista koetta yo-kirjoituksissa. Hakuohjeet Ammattiopistoon hyväksytty opiskelija ilmoittautuu lukio-opintoihin opiskelupaikan vastaanottolomakkeella kesäkuussa. Lukio-opintojen suorittaminen ammatillisten opintojen rinnalla vaatii sitoutumista ja hyviä opiskeluvalmiuksia. Keskiarvorajaa ei ole, mutta ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään tietoa lukuaineiden keskiarvosta ja matematiikan, äidinkielen sekä englannin arvosanoja. Näiden tietojen perusteella opinto-ohjaaja arvioi ilmoittautujan valmiuksia suoriutua opinnoista ja on tarvittaessa yhteydessä opiskelijaan. Opintojen järjestämiseen ja tarjontaan voi tulla muutoksia. Omnian www-sivuilla tiedotetaan mahdollisista tämän oppaan tietoihin tulevista lisätiedoista ja mahdollisista muutoksista. Lisätietoja: Omnian ammattiopiston ohjausnumero, p Espoon aikuislukion opinto-ohjaaja Mia Snellman, p

25 Kelloseppäkoulu Kelloseppä ja mikromekaanikko ajan ammattilaisia Kelloseppäkoulu on valtakunnallinen, yksityinen ammattioppilaitos, joka kouluttaa kelloseppiä, mikromekaanikkoja sekä aikuiskoulutuksena kello- ja jalometallialan erikoismyyjiä. Opiskelu on hyvin käytännönläheistä ja se painottuu silmän ja käden koordinaation kehittämiseen, vaativiin käden taitoihin sekä tekniseen ongelmanratkaisutaitoon. Päästäkseen ammatissa vaadittavaan harjaantumistasoon, opiskelijan on tehtävä satoja työtunteja suurta huolellisuutta ja puhtautta vaativaa työtä. Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto (194 pk, 195 yo) Kello- ja mikromekaniikan perustutkinnossa on kelloalan (kelloseppä) ja mikromekaniikan (mikromekaanikko) koulutusohjelmat. Opinnot kestävät kolme vuotta ja opiskelijavalinta tapahtuu yhteishaun sekä kaksipäiväisen pääsykokeen kautta. Pääsykokeen haastattelussa ilmoitetaan toive koulutusohjelmasta. Opiskelijoiksi hakeutuvilta edellytetään kiinnostusta tekniikkaan ja mekaanisiin laitteisiin. Ammatissa edellytetään kykyä pitkäjänteiseen, itsenäiseen työskentelyyn. Usein varsinkin mikromekaanikot toimivat myös vaativissa tuotekehittelytehtävissä. Avoimet ovet la klo Vanha maantie 11, Espoo Rehtori Tiina Viitanen, p ,

26 Lukio-opinnot Lukio-opiskelu on itsenäistä ja vastuullista. Opiskelija suunnittelee itse oman opinto-ohjelmansa ja asettaa omat opintotavoitteensa. Lukio-opinnoissa opiskelija harjaantuu opintojen pitkäjänteiseen suunnitteluun sekä säännölliseen itsearviointiin. Lukio-opinnot edellyttävät tavoitteellista työtä. Alimmat sisäänottokeskiarvot vaihtelevat vuosittain. Lukioon pääsyn edellytyksenä Espoossa ja Kirkkonummella on, että lukuaineiden keskiarvo on vähintään Edellisen vuoden alin sisäänottokeskiarvo kertoo, millä keskiarvolla viimeisin opiskelija on päässyt lukioon edellisenä vuonna. Lukio-oppimäärä ja kurssit Lukion oppiaineet suoritetaan kursseina, ja lukion oppimäärään sisältyy vähintään 75 kurssia. Näistä kaikille pakollisia kursseja on 47 tai 51 riippuen siitä, 26

27 onko opiskelija valinnut lyhyen vai pitkän matematiikan. Tämän lisäksi lukio-opintoihin sisältyy vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia. Muiden syventävien ja soveltavien kurssien määrä riippuu opiskelijan valinnoista. Yhden kurssin laajuus on 38 oppituntia ja yleensä kurssi suoritetaan yhden jakson aikana. Lukioissa lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon, joista kukin kestää noin 7,5 viikkoa ja päättyy koeviikkoon. Jos opiskelija suorittaa lukion kolmessa vuodessa, on lukuvuoden aikana suoritettava kurssia. LUKIOIDEN TIEDOTUSTILAISUUDET ILTAISIN HAKIJOILLE JA HUOLTAJILLE Lukioiden esittelyiltapäivät oppilaille Espoon suomenkielisten lukioiden ja Espoon Steinerkoulun lukioasteen lukiokohtaiset esittelyiltapäivät ovat ke ja ti klo alkaen. Opinto-ohjaaja organisoi käynnit. Espoon yhteislyseon lukio ti klo Espoonlahden lukio ti klo Etelä-Tapiolan lukio yleislinja ke klo IB-linja ke klo Haukilahden lukio yleislukio ja urheilulinja ti klo Kaitaan lukio yleislukio ja kuvataidelinja to klo 18 Kuninkaantien lukio ma klo 18 Leppävaaran lukio yleislukio ja urheilulinja ke klo Mattlidens gymnasium IB-linja ti klo 18 englanniksi yleislinja to klo 18 ruotsiksi Olarin lukio yleislukio ti klo Pohjois-Tapiolan lukio erityislukio ke klo yleislukio ja ilmaisutaidon ja mediakasvatuksen linja to klo Tapiolan lukio yleislukio to klo musiikkilinja ke klo Viherlaakson lukio yleislukio ja taidelinja ke klo 18 Huoltajien tiedotus tilaisuus yhteishausta järjestetään Espoon kulttuurikeskuksessa Tapiolassa. Espoon Steinerkoulun lukio ke klo 18 Kauniaisten lukio ma klo Porkkalan lukio Masalan opetuspiste Porkkalan lukio Kirkonkylän opetuspiste ti klo 18 ke klo 18 27

28 Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto Lukiodiplomit täydentävät osaamista Lukiodiplomit ovat laajoja valtakunnallisia pitkäkestoisia näyttöjä taito- ja taideaineiden sekä media-alan osaamisesta. Ne täydentävät erillisten näyttöjen tavoin lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista. Suorituksesta saa erillisen lukiodiplomitodistuksen. Ylioppilastutkinnon voi suorittaa ajallisesti hajautettuna kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Ylioppilastutkinnossa vain äidinkielen koe on kaikille pakollinen koe. Kolme muuta pakollista koetta voi valita toisen kotimaisen kielen kokeen, yhden vieraan kielen kokeen sekä reaaliaineissa ja matematiikassa järjestettävien kokeiden joukosta. Lisätietoa Lukioiden erityiset koulutustehtävät, painotukset ja lukiolinjat Espoossa on neljä valtakunnallista erityisen koulutustehtävän saanutta lukiota: Olarin matematiikka- ja luonnontiedelukio, Tapiolan musiikkilukio, Etelä-Tapiolan IB-linja ja Mattlidens gymnasiumin IB-linja. Olarin ja Tapiolan lukion erityistehtävälinjan opiskelijat voivat jättää pois joitakin valtakunnallisia pakollisia kursseja ja valita tilalle lukion erityistehtävän mukaisia opintoja. Etelä-Tapiolan lukion ja Mattlidens gymnasiumin IB-opiskelijat keskittyvät kahtena viimeisenä vuonna vain IB-aineisiin. Painotus näkyy mm. lukion syventävien ja soveltavien kurssien määrässä sekä painotusaineiden sisältöjen mahdollisissa yhdistämisissä muihin opintoihin. Lukiolinjalla tarkoitetaan Espoon lukioissa sitä, että lukiossa on kehitetty tietyn oppiaineen opetusta laajemmaksi ja syvemmäksi, jolloin kursseja tarjotaan kyseisessä oppiaineessa enemmän. Lukiolinjan oppisisällöt eivät välttämättä näy lukion muissa oppiaineissa. Espoon lukioissa jokaisella lukiolinjalla on yhteishaussa oma valintakoodi. Valitse espoolainen lukio Espoossa lukioilla on erityinen koulutustehtävä, painotus tai linja. Tästä johtuen opiskelijalla on mahdollisuus valita tavallista joustavammin lahjakkuutensa ja kiinnostuksensa kohteita vastaavia kursseja. Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit ovat samat kaikissa lukioissa. Koulun omat syventävät ja soveltavat kurssit vaihtelevat, joten eri lukioiden tarjoamiin vaihtoehtoihin kannattaa tutustua huolella. Lukion opiskelija voi valita kursseja muista lukioista, ammatillisista oppilaitoksista ja korkeakouluista ja koota niistä itselleen sopivimmat lukio-opinnot. Yhteistyössä järjestetään mm. elämänkatsomustiedon, islamin, katolisen ja ortodoksisen uskonnon sekä suomi toisena kielenä -opetusta. Lisäksi on mahdollista suorittaa kursseja myös itsenäisesti esim. verkossa. Espoon lukioissa on mahdollisuus monipuoliseen kielten opiskeluun. Opetettavat A-kielet ovat englanti, saksa, ranska, ruotsi ja venäjä. B-kieliä ovat ruotsi, ranska, saksa, italia, latina, venäjä, espanja ja portugali. Niitä opetetaan joko B1-, B2- tai B3- oppimäärien mukaan. Yhteiseen kurssitarjontaan sijoitetut vieraat kielet takaavat tasavertaiset mahdollisuudet opiskella näitä kieliä lukioissa, joiden kieliohjelma on suppeampi. Monia B2 ja B3 -kieliä ja muita lyhyitä kieliä tarjotaan yhteisessä kurssitarjonnassa. Myös A-tason harvinaisia kieliä ja äidinkielenomaisia ruotsin kursseja voidaan tarjota yhteisessä kurssitarjonnassa. 28

29 LUKIOIDEN KIELIOHJELMA Lukiot A-taso B-taso Espoon yhteislyseon lukio EN, RU, SA RU, RA, SA, ES Espoonlahden lukio EN, RU, SA, RA, VE RU, RA, SA, VE, ES Etelä-Tapiolan lukio EN, RU, SA, RA RU, RA, SA, ES Etelä-Tapiolan lukio, IB EN, SU RA, SA Haukilahden lukio EN, RU, SA RU, RA, SA, ES Kaitaan lukio EN, SA RU, RA, SA, ES Kuninkaantien lukio EN, RU, SA, RA RU, RA, SA, ES Leppävaaran lukio EN, SA RU, RA, SA Olarin lukio EN, RU, SA, RA RU, RA, SA, ES Pohjois-Tapiolan lukio EN, RU, SA RU, RA, SA, ES Tapiolan lukio EN, RU, SA, RA RU, RA, SA, IT, ES Viherlaakson lukio EN, RU RU, RA, SA, ES Espoon Steinerkoulun lukio EN RU, SA, ES Mattlidens gymnasium, IB EN, RU, SU EN, RU, RA, SU Kauniaisten lukio EN, RU, SA RU, RA, SA, VE, ES Porkkalan lukio Masalan opetuspiste Porkkalan lukio Kirkonkylän opetuspiste EN, (RU joustavin järjestelyin) EN, RU, (SA, RA, VE joustavin järjestelyin) RU, RA, SA, VE RU, RA, SA, VE, ES Opetusryhmät muodostetaan, mikäli opiskelijoita on tulossa riittävä määrä ryhmää kohden. 29

Tervetuloa jatko-opintoiltaan! Espoonlahden koulu Virve Willstedt Oppilaanohjaaja

Tervetuloa jatko-opintoiltaan! Espoonlahden koulu Virve Willstedt Oppilaanohjaaja Tervetuloa jatko-opintoiltaan! Espoonlahden koulu Virve Willstedt Oppilaanohjaaja Teemat Suomen koulutusjärjestelmä Lukio vai ammatillinen koulutus? Kaksoistutkinto Muut koulutusvaihtoehdot ja harkintaan

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus ja

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus, lukiokoulutus

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2017

YHTEISHAKU KEVÄT 2017 YHTEISHAKU KEVÄT 2017 MILLOIN HAETAAN? Hakuaika 21.2. 14.3.2017 (koulussa vkolla 10) Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Harkintaan perustuvan valinnan (oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt)

Lisätiedot

1 INFOA YHTEISHAUSTA

1 INFOA YHTEISHAUSTA INFOA YHTEISHAUSTA 1 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2017 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 21.2.-14.3.2017 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku 15.3.

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRROLLA JA HUOLTAJAN KUULEMISELLA Huoltajaa tiedotetaan ja kuullaan

Lisätiedot

9. LK VANHEMPAINILTA. Ti klo 18.00

9. LK VANHEMPAINILTA. Ti klo 18.00 9. LK VANHEMPAINILTA Ti 30.8.2016 klo 18.00 TET eli työelämään tutustuminen Linnainmaan TET 12.-23.9.2016. Päivittäinen työaika 6 h, viikottainen työaika enintään 30 h. Työaika mielellään klo 8-14 tai

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

KOULUTUSMESSUT Nissnikun koulu torstai klo

KOULUTUSMESSUT Nissnikun koulu torstai klo Nissnikun koulu Kirkkoharjun koulu KOULUTUSMESSUT Nissnikun koulu torstai 17.11.2016 klo 16.00 19.00 Tervetuloa peruskoulun päättöluokkien huoltajille sekä oppilaille tarkoitetuille koulutusmessuille,

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Opinvipinää

Opinvipinää Opinvipinää 4.11.2016 Haku Lappiaan Yhteishaku www.opintopolku.fi 21.2. 14.3.2017 Kaikilla aloilla myös yo-paikkoja Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen Yhteishakuaikana keskitetysti, jos jo aiempi ammatti

Lisätiedot

Ajankohtaiset asiat 12.9.2014. Maija Aaltola vs. rehtori Omnian ammattiopisto

Ajankohtaiset asiat 12.9.2014. Maija Aaltola vs. rehtori Omnian ammattiopisto Ajankohtaiset asiat 12.9.2014 Maija Aaltola vs. rehtori Omnian ammattiopisto Uudistuva Omnia: Tulevaisuus työn alla Omnia 2017: Palvelemme asiakkaitamme entistä paremmin elinikäisen oppimisen tiellä! Nuorten

Lisätiedot

Aloitus klo Opiskelu lukiossa: Kiimingin lukion rehtori Pia Räsänen Opiskelu ammattioppilaitoksessa: OSAOn Haukiputaan yksikön opinto-ohjaaja

Aloitus klo Opiskelu lukiossa: Kiimingin lukion rehtori Pia Räsänen Opiskelu ammattioppilaitoksessa: OSAOn Haukiputaan yksikön opinto-ohjaaja Yhteishakuilta 29.11.2011 Aloitus klo 18.00 Opiskelu lukiossa: Kiimingin lukion rehtori Pia Räsänen Opiskelu ammattioppilaitoksessa: OSAOn Haukiputaan yksikön opinto-ohjaaja Hannu Heikkinen Yhteishaun

Lisätiedot

Tervetuloa yhteishaun vanhempainiltaan Virve Willstedt Espoonlahden koulun opinto-ohjaaja

Tervetuloa yhteishaun vanhempainiltaan Virve Willstedt Espoonlahden koulun opinto-ohjaaja Tervetuloa yhteishaun vanhempainiltaan 18.1.2017 Virve Willstedt Espoonlahden koulun opinto-ohjaaja Ohjelma 18.00-18.30 Sähköinen yhteishaku ja toiselle asteelle siirtyminen 18.30-19.00 Omnian ja ammatillisen

Lisätiedot

TERVETULOA! 8.luokkien vanhempainiltaan

TERVETULOA! 8.luokkien vanhempainiltaan TERVETULOA! 8.luokkien vanhempainiltaan Ohjelmassa: *Työelämään tutustuminen TET *Suomen koulutusjärjestelmä *Ammattikoulut ja lukiot *Päättöarviointi AMMATTIKORKEAKOULU JA YLIOPISTO LUKIO II-TUTKINTO

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013. 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013. 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2016 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 23.2.-15.3.2016. Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Sähköinen yhteishaku tehdään

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

YHTEISHAKU AIKATAULU, KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS, VALINTAPERUSTEET JA MUUTA HYÖDYLLISTÄ Riihikallion koulu

YHTEISHAKU AIKATAULU, KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS, VALINTAPERUSTEET JA MUUTA HYÖDYLLISTÄ Riihikallion koulu YHTEISHAKU 2017 AIKATAULU, KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS, VALINTAPERUSTEET JA MUUTA HYÖDYLLISTÄ Riihikallion koulu 23.11.2016 YLEISIÄ PERUSTEITA Yhteishaussa haetaan toisen asteen opintoihin (lukio ja ammattikoulut)

Lisätiedot

Avoimet ovet esittelypolut

Avoimet ovet esittelypolut LIITE 1 1 (6) Avoimet ovet 2016 -esittelypolut Tervetuloa tutustumaan Jyväskylän ammattiopiston koulutustarjontaan 22. 24.11.2016 klo 9.00 14.00. Ruokataukoa pidämme klo 11.00 12.00, jolloin ei järjestetä

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 28.09.2016 Sivu 1 / 1 4002/2016 12.01.00 150 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2017-2018 Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

OPO-paketti Ohjeita perusopetuksen päättäville

OPO-paketti Ohjeita perusopetuksen päättäville OPO-paketti 2017 Ohjeita perusopetuksen päättäville Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku Perusopetuksen jälkeisen valmistavan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Valmistaudu tuleviin opintoihin!

Valmistaudu tuleviin opintoihin! Valmistaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2017 2018 Oletko vailla opiskelupaikkaa? Ei hätää, tarjolla on useita mahdollisuuksia! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ LUKIOKOULUTUKSEN PÄÄSYPERUSTEET -Valinta tehdään päättötodistuksen lukuaineiden (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto,

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opintopolku-info opintoohjaajille

Opintopolku-info opintoohjaajille Opintopolku-info opintoohjaajille 18.2.2016 Yleistä OPH aloittanut katsaukset hakuihin ja valintoihin liittyvistä asioista sekä Opintopolun uusista toiminnallisuuksista n. 1-2 kertaa kuukaudessa Infot

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA YHTEISHAUSTA. Launeen koulu

VANHEMPAINILTA YHTEISHAUSTA. Launeen koulu VANHEMPAINILTA YHTEISHAUSTA Launeen koulu 23.11.2016 URAVALINTAAN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ: YHTEISKUNTA KOTI - koulutusjärjestelmä - tavoitteiden asettelu - työllisyystilanne - asenteet koulutukseen - hakumenettely

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus Tilastotietoja lukioista lukuvuonna 2012-2013 Sisällys Kuopion lukioiden opiskelijavalinta 2012... 3 Kuopion lukioiden opiskelijat 20.9.2012...

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 536 435 124 106 89 198 40 369 2009 443 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

TERVETULOA! 8.luokkien vanhempainiltaan

TERVETULOA! 8.luokkien vanhempainiltaan TERVETULOA! 8.luokkien vanhempainiltaan Ohjelmassa: *Työelämään tutustuminen TET *Suomen koulutusjärjestelmä *Ammattikoulut ja lukiot *Päättöarviointi Työelämään tutustuminen eli TET Hyvä keino hankkia

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Antti Ylä-Jarkko. Oppijan palvelut

Antti Ylä-Jarkko. Oppijan palvelut 7.9.2012 Antti Ylä-Jarkko Oppijan palvelut Omat palvelunäkymät hakijoille ja virkailijoille Virkailijan käyttöliittymä (näkymä) Virkailija voi hoitaa kaikki hakuihin, valintoihin ja tiedotukseen liittyvät

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua

Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua Kielikoe ja oppimisvalmiuskoe tilaisuus VARIA 23.11. Kevään 2016 ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku + muutokset

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kokkolassa 1.9.2014 31.5.2016 Koulutus Aikuisopiskelijoille tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistava koulutus. Tutkintonimikkeenä

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA LUKIOKENTÄLTÄ

AJANKOHTAISTA LUKIOKENTÄLTÄ AJANKOHTAISTA LUKIOKENTÄLTÄ Polku toisen asteen opintoihin 12.2.2016 Opinto-ohjaaja Visa Tuominen Joensuun normaalikoulun lukio Visa Tuominen UEF // University of Eastern Finland Kaupungin lukioverkko

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 RANUAN KR. KANSANOPISTO REISJÄRVEN KRISTILLINEN OPISTO Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA Perustietoja lukio-opinnoista ja Paimion lukiosta MIKSI LUKIOON? o SAAT HYVÄN YLEISSIVISTYKSEN Pohja henkiselle kasvulle Eväät elinikäiseen oppimiseen o SAAT HYVÄT VALMIUDET JATKO-OPINTOIHIN

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 8.11.2013 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen

Lisätiedot