omistaja tai taustatahot 1 taustayhteisöt. Tällä hetkellä yhtiöllä on 8 osakasta. Lisäksi yhtiö omistaa itse 22,7 prosenttia osakaskannasta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "omistaja tai taustatahot 1 taustayhteisöt. Tällä hetkellä yhtiöllä on 8 osakasta. Lisäksi yhtiö omistaa itse 22,7 prosenttia osakaskannasta."

Transkriptio

1 0 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Helsinki 1.3. Ylläpitäjän Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) ylläpitäjänä toimii Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy (SHAK). Yhtiön osakkaina ovat Humakin perustaneiden kansanopistojen omistaja tai taustatahot 1 taustayhteisöt. Tällä hetkellä yhtiöllä on 8 osakasta. Lisäksi yhtiö omistaa itse 22,7 prosenttia osakaskannasta. Osakasluettelo mukaiset omistusosuudet: 7,1 % Alkio opiston kannatusyhdistys ry 14,2 % Kuurojen liitto ry 7,1 % Paasikiviopistoyhdistys ry 13,5 % Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry 7,1 % Pohjois Karjalan Koulutuskuntayhtymä 14,2 % Pohjois Savon Kansanopistoseura r.y. 7,1 % SAK:n koulutussäätiö 7,1 % Työväen Akatemian Kannatusosakeyhtiö 77,3 % 22,7 % Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy 100 % SHAK on sopinut Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry:n kanssa ja Pohjois Karjalan Koulutuskuntayhtymän kanssa ostavansa niiden osakkeet mennessä. Samalla nämä osakkaat ovat sitoutuneet vetäytymään SHAK:n toiminnasta keväällä Näin ollen yhtiöllä on alkaen kuusi osakasta. Niiden omistusosuudet ovat seuraavat. Lisäksi yhtiö omistaa itse 43,2 prosenttia osakekannasta. Omistusosuudet lukien: 7,1 % Alkio opiston kannatusyhdistys ry 14,2 % Kuurojen liitto ry 7,1 % Paasikiviopistoyhdistys ry 14,2 % Pohjois Savon Kansanopistoseura r.y. 7,1 % SAK:n koulutussäätiö 7,1 % Työväen Akatemian Kannatusosakeyhtiö 56,8 % 43,2 % Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy 100 % Yhtiöön jäljellejäävät osakkaat ovat sopineet uuden osakassopimuksen sisällöstä. Sopimuksen virallinen allekirjoittaminen tapahtuu, kun se on käsitelty osakkaiden toimielimissä ja yhtiö on toteuttanut viimeiset osakekaupat poisjäävien osakkaiden kanssa. Uudessa osakassopimuksessa ei ole ylläpitäjän hallituksen strategista päätösvaltaa sitovia pykäliä Ammattikorkeakoulun nimi 1.5. Ammattikorkeakoulun opetus ja tutkintokielet 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, joilla am mattikorkea Ylläpitäjä valmistautui ammattikorkeakoulu uudistuksen toiseen vaiheeseen valitsemalla yhtiökokouksessa yhtiön uuteen hallitukseen henkilöstön ja opiskelijoiden edustajat. Tämä muutos tehtiin myös yhtiöjärjestykseen Uuden osakassopimuksen periaatteet sekä yhtiöjärjestys ovat toimilupahakemuksen liitteenä (Liitteet 1 ja 2). Humanistinen Ammattikorkeakoulu Suomi, muu tutkintokieli: englanti, suomalainen viittomakieli Päätoimipiste: Helsinki Muut paikkakunnat joilla on tarkoitus järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta: Jyväskylä, Kauniainen, Kuopio, Nurmijärvi ja Turku Muuta vakiintunutta toimintaa: Imatra

2 1 koulutoimintaa on tarkoitus harjoittaa 2 2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toiminta ajatus ja visio SHAK Oy:n hallituksen hyväksymä Humakin uusi strategia vuoteen 2017 (ks. liite 3: Humakin strategia 2017). Humakin missio (toiminta ajatus): Humak on inhimillisen yhteiskunnan rohkea rakentaja Humakin visio on vuoteen 2017: Työelämäkumppanit ja HUMAK tekevät yhdessä toimialojensa tulevaisuutta. Vuonna 2020 Humak on vahva ja aktiivinen yhteiskunnallinen valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka toimii aktiivisesti toimialojensa kehittäjänä ja palvelun tuottajana uudistaen tehokkaasti toimialojaan ja niiden osaamista. Humakin toiminnan vaikuttavuus perustuu yhteistoiminnalliseen työotteeseen, jonka avulla pystytään yhdessä työelämän kumppaneiden kanssa ennakoimaan toimialojen kehittämistarpeet ja tukemaan niiden osaamista, luovuutta ja kilpailukykyä. Yhteiskunnallisena ammattikorkeakouluna Humak hakee aktiivisesti vastauksia toimialojensa keskeisiin haasteisiin yhteiskunnan eheyden, yhteisöjen ja kansalaisten osallisuuden vahvistamiseksi Ammattikorkeakoulun profiili ja painoalat 4 Humak on humanistisen ja kasvatusalan sekä kulttuurituotannon asiantuntija ja johtava kouluttaja, jonka tehtävänä on järjestö ja nuorisotyön, kulttuurituotannon ja luovan alan yrittäjyyden sekä viittomakielialan valtakunnallinen kehittäminen. Sekä edelleen Humak korostaa tehtävässään kansalaisten tarpeesta lähtevää innovaatiotoimintaa sekä yhteisöjen kehittämistä. (OKM:n, SHAK OY:n ja Humakin sopimus ) Humak profiloituu valtakunnallisena aikuiskouluttajana ja kumppanuudella kehittäjänä. Humakin painoaloja ovat sosiaalisten ja kulttuuristen innovaatioiden ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen. Humakin nykyiset painoalat ja profiili eivät muutu Humakin profiloituminen aikuiskouluttajana on luonnollinen sen valtakunnallisen tehtävän perusteella. Humanistisen ja kasvatusalan sekä kulttuurituotannon asiantuntijana ja johtavana kouluttajana Humakin tehtävänä on varmistaa näiden alojen ajanmukaisen osaamisen ja työvoiman saatavuus koko maassa. Aikuiskoulutus/monimuotokoulutus on tehokas ja joustava tapa hoitaa tämä osa koulutusvastuuta. Toimilupahakemuksessa Humak hakee tehtävän täsmennystä seuraavasti: viittomakielialan valtakunnallinen kehittäminen täsmennetään muotoon: tulkkaus ja viittomakielialan valtakunnallinen kehittäminen. Perustelut tälle muutokselle tulevat toimialojen kehityksestä (ks. luku 3.4.1: Koulutustarve ja liite 4: Tulkkaus ja viittomakielialan valtakunnallinen kehittäminen). Humakin painoalat kytkeytyvät toimialojen keskeisiin valtakunnallisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin.toimialojen kansalliset strategiat luovat pohjan ja tärkeän toimintaympäristöllisen viitekehyksen Humakin strategisille tavoitteille. Alueyksiköiden toimintaympäristössä ammattikorkeakoulun tavoitteisiin ja strategiaan vaikuttavat myös alueiden omat kehittämis ja innovaatiostrategiat ja ohjelmat Ammattikorkeakoulun strategiset kumppanuudet 5 Humakin ylläpitäjäyhteisöt ja niiden opistot. 1) Alkio opiston kannatusyhdistys ry (Alkioopisto), 2) Kuurojen liitto ry (Kuurojen kansanopisto), 3) Paasikiviopistoyhdistys ry (Paasikiviopisto), 4) Pohjois Savon Kansanopistoseura ry (Pohjois Savon opisto), 5) SAK:n koulutussäätiö (Kiljavan opisto) ja 6) Työväen Akatemian Kannatusosakeyhtiö (Työväen akatemia), muodostavat Humakille strategisesti tärkeän yhteistyökumppanuuden. Opistot toimivat Humakin koulutuskampusten vuokranantajina ja tukipalvelujen myyjinä. Tämä mahdollistaa luontevan oppilaitosten välisen yhteistoiminnan ja synergian tilojen käytössä ja palvelujen toteutuksessa. Humak toimii yhdessä vahvojen verkostojen omaavien opistojen kanssa toimialojensa valtakunnallisena kehittäjinä. Opistojen kanssa tehdään koulutusyhteistyötä esimerkiksi väyläopin

3 2 noissa ammattikorkeakouluun ja maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavassa koulutuksessa. Tulevaisuudessa Humakin tavoitteena on lisätä toimialojen kehittämiseen liittyvää yhteistyötä ja osaamisen jakamista opistojen kanssa. Humak on määritellyt strategisiksi kotimaisiksi korkeakoulukumppaneiksi sellaiset korkeakoulut, joilla on Humakin toimialojen koulutusta ja koulutusvastuiden toteuttamiseen sekä alojen kehittämiseen liittyvää yhteistyötä. Kaikkien mainittujen kumppaneiden kanssa on tehty myös sopimukset yhteistyöstä. 1. Diak: Humanistinen ja kasvatusala: Humakilla ja Diakilla on yhteisesti toteutettu viittomakielentulkin ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Muut yhteistyön muodot: koulutusyhteistyö, TKI toiminta ja toimialojen valtakunnallinen kehittäminen 2. Metropolia: Humak ja Metropolia järjestävät yhteistyössä kulttuurituotannon ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Tulevaisuudessa selvitetään mahdollisuus yhteisesti toteutettavan englanninkielisen ylemmän tutkinnon käynnistämiseen. 3. Centria: Suunnitteilla on yhteinen yhteisöpedagogin aikuiskoulutus Pohjanmaalle. 4. 4Y ammattikorkeakoulut (Arcada Diak Haaga Helia Humak). Yhteistyötä tehdään TKI toiminnassa ja mm. maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa. Strategisesti tärkeimpien kansainvälisten korkeakoulukumppaneiden kanssa on sopimuksiin perustuvaa yhteistoimintaa yhteisten koulutusohjelmien toteuttamisessa, laajamittaisessa muussa koulutusyhteistyössä ja opiskelija ja henkilöstövaihdossa. 1. Hochschule Magdeburg Stendal (Saksa) ja Heriot Watt University (Skotlanti). Degree Programme in Sign Language Interpreting (EUMASLI) koulutusohjelma (Master of Humanities) yhteistoteutus. 2. Bedfordshire University (Englanti) ja University of Tartu: Viljandin kulttuuriakatemia (Viro). Degree Programme in Youth Work and Social Equality (EuYouthMA) koulutusohjelma yhteistoteutus vuosina (Master of Humanities). 3. Encatc (European Network of Cultural Administration Training Centers), kulttuurituotannon kouluttajien eurooppalainen katto organisaatio sekä AAAE (Association of Arts Administration Educators), pohjoisamerikkalainen kulttuurituottajakouluttajien, tutkijoiden ja toimijoiden yhteistyöverkosto. 4. Eutag Group, nuorisoalan kouluttajien eurooppalainen yhteistoimintajärjestö ja Pohjoismainen nuorisoalan kouluttajien verkosto. 5. European Forum of Sign Language Interpreters (EFSLI). 2.4 Keskeiset muutokset Humakin pääkoulutustehtävä ja vastuut eivät muutu strategiakaudella. Myös Humakin toiminta alue ja verkostomainen toimintatapa säilyvät valtakunnallisena. Ammattikorkeakoulun toimintarakenne sen sijaan muuttuu kokonaan vuosien aikana. Ammattikorkeakoulun toiminta kootaan vuodesta 2013 alkaen neljään monialaiseen yksikköön: Jyväskylän, Kuopion, Pääkaupunkiseudun ja Turun yksikköihin. Joensuussa ja Torniossa toiminta lakkaa vuoden 2015 lopussa. Äänekosken kampuksen toiminta lakkaa lukuvuoden päätyttyä, jolloin kampuksen opiskelijat siirtyvät Jyväskylän yksikköön. Uusi rakenne on otettu asteittain käyttöön elokuusta 2013 alkaen. Syksyllä 2013 aloittavat opiskelijat opiskelevat jo uusissa yksiköissä. Kulttuurituotannon yksikkö toteuttaa TKI toimintaa myös Imatran TKIkeskus Voimassa, joka palvelee laajojen verkostojensa avulla itäisen raja alueen ja Etelä Karjalan toimialojen, erityisesti kulttuurimatkailun kehittämistä. Yksikkö mahdollistaa Humakille pääsyn raja alueyhteistyöhön sekä raja alueohjelmiin. Rakenneuudistuksella tuetaan Humakin roolia yhteiskunnallisena ammattikorkeakouluna ja vahvistetaan työelämälähtöisyyttä. Uudet opiskelijat aloittavat opiskelunsa monialaisilla kampuksilla, joissa he opiskelevat kaksi vuotta. Kolmannesta opiskeluvuodesta eteenpäin opinnot toteutetaan pääosin TKI keskuksissa. Aikuiskoulutusta järjestetään valtakunnallisen työelämätarpeen mukaan tarvittaessa eri puolilla maata. Ylempien tutkintojen opetus toteutetaan pääsääntöisesti pääkaupunkiseudun TKI keskuksessa. Henkilöstö uuteen organisaatioon on rekrytoitu lukuvuoden aikana. Samalla on otettu käyttöön uusi johtamisjärjestelmä, jonka ytimen muodostavat toimialakohtaisesti (jär

4 3 2.5 Perustelut ammattikorkeakoulun toimintarakenteelle jestötyö, kulttuurituotanto, nuorisotyö, tulkkausala) organisoidut tulosyksiköt ja alueellisesti organisoidut yksiköt (Jyväskylä, Kuopio, Pääkaupunkiseutu, Turku). Kunkin tulosyksikön toiminnasta vastaa johtaja, joka samalla vastaa myös yhden alueyksikön toiminnasta. Ammattikorkeakoulun koulutustehtävää on terävöitetty perustamalla järjestötyön yksikkö Humakin yhteiskunnallisen tehtävän vahvistamiseksi. Koulutusvastuisiin tämä ei aiheuta muutoksia, koska järjestötyön ja nuorisotyön yksiköt vastaavat yhdessä yhteisöpedagogikoulutuksesta. Järjestötyön yksikön perustaminen vastaa ennen kaikkea järjestö ja kansalaistoiminnan sisällöllisiin kehittämistarpeisiin. Humak tulee kehittämään vahvasti myös uutta liiketoimintaa toimialojen täydennyskoulutus ja kehittämistarpeisiin. Tarvittavia toimenpiteitä koskeva selvitystyö tehdään syksyn 2013 aikana. Humakin organisaatio ja rakenneuudistus on tehty, jotta ammattikorkeakoulu pystyy entistä paremmin toteuttamaan valtakunnallista tehtäväänsä. Uudistus vahvistaa ammattikorkeakoulua, koska yksiköt monialaistuvat ja niiden opiskelija ja henkilöstömäärä kasvaa. Samalla tavoitteena on ollut Humakin vetovoiman kasvattaminen. Kevään 2013 yhteishaun 44 prosentin vetovoiman kasvu osoitti, että rakennemuutos tukee tätä tavoitetta. Kaupunkikeskuksiin sijoittuvat TKI keskukset sijaitsevat yhteistyökumppaneiden ja työelämän keskellä mahdollistaen kiinteämmän yhteistyön alueellisten korkeakoulujen kanssa. Tulevina vuosina Humak muodostaa aiempaa kompaktimman kokonaisuuden ja pystyy uuden rakenteensa avulla palvelemaan entistä paremmin kasvavaa koulutuskysyntää ja toimialojen kehittämistä. Kampus TKI keskus rakenne mahdollistaa Humakille myös tehokkaan tilankäytön ja säästöt tilakustannuksissa. Muita muutoksia toimipisterakenteeseen ei ole suunnitteilla vuosina Humak on valmis laajentamaan ja/tai vastaanottamaan lisää koulutusvastuita tehtävänsä ja profiilinsa painoalojen mukaisilla toimialoilla. 3. Haetun ammattikorkeakoulun toiminnalliset edellytykset 3.1 Toimintaympäristöanalyysi 6 esimerkiksi alueen väestökehityksestä, työ ja elinkeinorakenteen muutoksesta, kansainvälistymisestä tai korkeakouluverkon muutoksesta tai muista vastaavista seikoista aiheutuvia mahdollisuuksia tai riskejä ja niiden vaikutusta haetun ammattikorkeakoulun toimintaa. Toimipisteverkko on rakennettu alueille, joilla valtakunnallisen väestönkehityksen mukaan on suurin työvoiman tarve Humakin toimialoilla. Uuden organisaation mukaiset toimipisteet sijaitsevat kaikki väestökehityksen kannalta otollisilla alueilla pääkaupunkiseudulla, Keski Suomessa, Pohjois Savossa ja Varsinais Suomessa (ks. Tilastokeskus 2013a). Työ ja elinkeinorakenne on muuttunut Humakin koulutusvastuun mukaisilla toimialoilla palveluvaltaisemmaksi ja kaupunkimaisissa työympäristöissä tapahtuvaksi. Näille aloille ennakoidaan tulevaisuudessa palvelutyöpaikkojen lisäystä (Myrskylä 2012). Leimallista kaikilla Humakin koulutusvastuun mukaisilla toimialoilla on myös julkisen palveluntuottajien määrän väheneminen ja niiden siirtyminen yksityiselle sektorille. Yhteisöpedagogien työllistymissektorilla mm. sosiaalipalveluihin ennakoidaan työvoiman 2%:n vuosittaista kasvua vuoteen 2025 saakka (ks. Tilastokeskus 2013b). Myös muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden sekä kotitalouspalveluiden kohdalla ennakoidaan maltillista kasvua. Molemmat sektorit ovat sekä yhteisöpedagogien että kulttuurituottajien työllistymissektoreita. Yhteisöpedagogi kouluttajana Humak kantaa osaltaan valtakunnallista vastuuta nuorista ikäluokista, koska suurin osa valmistuneista työskentelee nuorten kanssa tehtävässä työssä. Kulttuurituottajien työllistymissektorilla (ks. Immonen yms. 2012) ennakoidaan luovan osaamisen merkityksen vahvistuvan kasvun tuottajana ja elinkeinorakenteen uudistajana. Kulttuurisen osaamisen tarve on kasvamassa eri toimialoilla ja kulttuurituottajien työmahdollisuuksien ennakoidaan kasvavan entisestään lähivuosina (ks. Hjelt yms. 2010, OKM 2010 ja Nikoskinen 2010). Työllistäjänä kulttuuriala on suurempi kuin yksikään teollisuuden ala rakentamista lukuun ottamatta ja (TEM 40/2012). Tulkkauspalvelu on kehittynyt voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Palvelun kysyntä on kasvanut välitysjärjestelmän tehostuessa. Viittomakielisten ja tulkkausta tarvitsevien oikeudet on turvattu perustuslaissa (1999) ja tulkkauspalvelusta on säädetty lailla (2010/133). Suomi on myös ratifioimassa Vammaistenhenkilöiden ihmisoikeuksia koskevan sopimuksen (2006), joka edellyttää koulutettujen tulkkien käyttöä. Tulkkauspalvelulakia toteuttaa vastuulli

5 4 sena viranomaistahona Kela. Tulkkauspalvelulaki on tuonut palvelun piiriin myös muita kuin kuulovammaisia henkilöitä, joten työelämätarpeet ovat laadullisesti muuttuneet ja tulkkien asiakaskunta on monipuolistunut. Kansainvälistyminen ja monikulttuurisuus tuovat uusia mahdollisuuksia Humakin toimintaan. Lisääntyvä maahanmuuttajaväestö, erityisesti venäläiset, luo uusia koulutustarpeita kotouttamistoimintaan, joka on yhteisöpedagogien työkenttää. Koulutusvientiin kohdistuvia odotuksia on mm. viittomakielen tulkkauksessa, nuorisotyössä ja seikkailukasvatuksessa. Jo luodut kansainväliset suhteet ja yhteistutkinnot tarjoavat tarvittaessa mahdollisuuksia myös englanninkielisten tutkintojen laajentamiseen ja ulkomaalaisten tutkinto opiskelijoiden laajempaan rekrytoimiseen Humakin opiskelijoiksi. Siirtyminen kaupunkikeskuksiin tarjoaa Humakille hyvät mahdollisuudet laajentaa yhteistyötä alueellisten korkeakoulujen kanssa. Koulutuksen kilpailu ja yhteistyöverkostossa tapahtuneet muutokset vahvistavat Humakin asemaa esim. kulttuurituottajien koulutuksessa. Humakin yhteisöpedagogikoulutus siirtyy kokonaan uusille alueille Varsinais Suomeen ja Pohjois Savoon laajentamalla koulutuksen kysyntäympäristöä ja luomalla uusia mahdollisuuksia valtakunnallisen koulutustehtävän ja toimialojen kehittämistyön toteuttamiseen. Tulkkien koulutuksessa Humak palvelee edelleen koko Suomen koulutustarpeita Keskeiset työelämäkumppanuudet Kaikilla Humakin koulutusaloilla kilpailuympäristö on jäsentynyt Humakin omien ratkaisujen ja muiden ammattikorkeakoulujen päätösten seurauksena tasapainoiseksi. Varsinaista kilpailua muiden korkeakoulujen kanssa ei ole, vaan yhteistyötä tehdään kollegiaalisesti. Valtakunnallisen tehtävän vuoksi Humakin on palveltava myös valtakunnallisia katvealueita, joille Humakin ja muiden kouluttajien toimipisteverkko ei yllä, kuten Hämettä, Pohjanmaata sekä pohjoista ja Itäistä Suomea. Haasteena on vastata työelämän tarpeeseen mm. maahanmuuttajaväestön kohdalla. Erityisesti Uudellamaalla ja itäisessä Suomessa tarvitaan osaavaa työvoimaa mm. maahanmuuttanuorten parissa tehtävään työhön sekä toisaalta opintopolkujen/siltojen rakentamista maahanmuuttajille korkeakouluopintoihin. Tämä edellyttää joustavien ja monimuotoisten opiskelumuotojen kehittelyä. Humakin keskeiset työelämäkumppanuudet rakentuvat toimialojen valtakunnallisista ja alueellisista verkostoista. Vuosien aikana kehitetään keskeisten työelämäkumppaneiden kanssa kumppanuusfoorumi toimintamalli (ks ), mikä on osaltaan vastaus Humakin laadunvarmistujärjestelmän audiointoinin yhteydessä 2011 nostettuun kehittämistarpeeseen keskeisten työelämäkumppaneiden täsmentämisestä. Nuorisotyön keskeisiä työelämäkumppaneita ovat suurten kaupunkien nuorisotoimista muodostuva Kanuuna verkosto, nuorisoalan yhteistyöjärjestö Allianssi sekä valtakunnalliset suuret nuorisojärjestöt ja nuorisokysymyksiin keskittyneet organisaatiot. Järjestötyön keskeisiä työelämäkumppaneita ovat sekä perinteiset että uudet valtakunnalliset järjestöt ja niiden alakohtaiset yhteistyöjärjestöt (esim. Soste, SAK STTK Akava, Kepa, Valo) sekä monet alueelliset pedagogiseen ja TKI toimintaan sopivat järjestöt ja kansalaistoiminnan yhteisöt. Kulttuurituotannon keskeiset työelämäkumppanuudet muodostuvat Luovien alojen verkostosta, eri taide ja kulttuurilaitoksista ja järjestöistä, alojen kunnallisista toimijoista sekä luovien alojen yrityksistä. Tulkkaus ja viittomakielialan keskeisiä työelämäkumppaneita ovat tulkkien asiakkaiden etujärjestöt, alan yritykset sekä palvelun tuottamiseen liittyvät viranomaistahot. Työelämäkumppaneiden kanssa tärkeimpiä yhteistyömuotoja ovat harjoittelun ja opinnäytteiden lisäksi erilaiset toimialojen kehittämiseen liittyvät koulutus ja TKI toiminnot. Alueellisesti yhteistyö liittyy erityisesti opetuksen ja TKI toiminnan integrointiin mm. harjoittelussa, hankkeissa ja opinnäytetöissä. Tärkeimpiä kansainvälisiä työelämäkumppaneita ovat ulkomailla työharjoittelua tarjoavat erilaiset työnantajaorganisaatiot ja toimialojen kehittämisverkostot. Esimerkkejä työnantajaorganisaatioista ovat kulttuurituotannossa Engage in the Virtual Arts (Lontoo), viittomakielialalla Bridge Interpreting (Dublin) ja järjestö ja nuorisotyössä Safer Luton Partnership (Lontoo).

6 5 3.3 Henkilöstöresurssit ja henkilöstön kehittäminen Vuonna 2014 valtionosuudella palkattua henkilöstöä tulee olemaan arviolta 122 henkilötyövuotta (v. 2012: 126,2 htv ja v. 2011: 129 htv). Vakinaisen henkilöstön määrässä tapahtuu kaudella muutoksia: vuonna 2018 valtionosuudella palkattua henkilöstöä tulisi olemaan arviolta 115. Vanha organisaatio on toiminnassa arvion mukaan noin vuoden 2015 loppuun saakka. Suurimmat muutokset henkilöstömitoituksessa on arvioitu suunnittelukaudella tapahtuvan opetushenkilöstön määrissä. Uusien alueyksiköiden henkilöstön määrä kasvaa rakentumisvaiheessa, mutta toisaalta lakkautuvien kampusten henkilöstömäärä pienenee. Jatkossa opetushenkilöstö osallistuu entistä enemmän TKI toiminnan toteutukseen, mikä mahdollistaa määräaikaisen hankehenkilöstön säästön (5 12 htv). Henkilöstöresussien kehitys on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa sopeuttamissuunnitelmassa (Liite 5) Koulutus Henkilöstöresurssien yhteiskäyttöä Humakilla on kulttuurituotannon ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa Metropolian kanssa ja tulkkausalan ylemmässä tutkinnossa Diakin kanssa sekä englanninkielisissä ylemmissä tutkinnoissa kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Henkilöstön yhteiskäyttöä on myös omistajaopistojen kanssa erityisesti väyläopintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä keskitytään tulevina vuosina niihin asioihin joilla edistetään uuden strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Koko opetus ja TKI henkilöstöä koskettaa uuden pedagogisen valmentajuusmallin omaksuminen ja siihen liittyvän TKI:n ja pedagogiikan integroinnin kehittäminen. Humakin tasa arvon edistämistä ohjaa tasa arvosuunnitelma. Yhteistoiminta ja työsuojelutoimikunta (YT TS) vastaa tasa arvosuunnitelman laatimisesta, sen ajantasaisuudesta ja yleisestä seurannasta sekä antaa menettelytapaohjeita häirintä ja syrjintätilanteisiin puuttumiseksi. Humakin henkilöstöä varten on työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu sekä esimiehet ja rehtori. Työhyvinvoinnin kehittämisuunnitelma määrittelee työhyvinvoinnin kehittämiskohteet. Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan työterveyshuollolla, tukemalla omaehtoista liikunta ja kultuuritoimintaa ja panostamalla ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Työterveyshuoltopalvelut ostetaan Terveystalo Oy:stä valtakunnallisen saavutettavuuden vuoksi. Lakisääteisen ja ennaltaehkäisevän terveydenhuollon lisäksi Humakin työntekijät saavat maksuttomia sairaanhoitopalveluja. Omaehtoiseen liikuntaan ja kulttuuritoimintaan kannustetaan liikunta ja kulttuuriseteleillä. Työhyvinvointikysely toteutetaan joka toinen vuosi.sen perusteella päivitetään työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Koulutustarve 7 Humak palvelee toimialojensa valtakunnallista koulutuskysyntää ja on kaikilla edustamillaan koulutusaloilla Suomen suurin ammattikorkeakoulutason kouluttaja. Läsnäolo runsasväkisimmillä alueilla, kuten pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa, on Humakille tärkeää valtakunnallisen saavutettavuuden kannalta. Verkostomainen toimintatapa puolestaan mahdollistaa koulutusten toteutukset ja painotukset koulutuskysynnän ja työelämän tarpeen mukaan eri alueilla. Uudella rakenneratkaisulla Humak pystyy aikaisempaa paremmin vastaamaan valtakunnalliseen koulutustarpeeseen. Suunnitellun koulutustarjonnan kokonaislaajuus tulee pysymään tarkasteluvuosina ( ) samansuuruisena. Kulttuurituotannon opiskelijoiden määrä vähenee aikaisemman leikkauspäätöksen mukaisesti porrastetusti opiskelijoiden valmistuessa. Ylemmän tutkinnon koulutettavien osuus hieman kasvaa, koska yhteisöpedagogikoulutuksessa siirrytään jokavuotiseen sisäänottoon aikaisemman joka toisen vuoden sijaan. Aikuisten (monimuotoisen) koulutuksen osuus suhteessa nuorten koulutukseen tulee pysymään ennallaan. Yhteisöpedagogien työllistymistilanne on ollut valtakunnallisesti hyvä (Nikoskinen 2008). Toimialalle luvataan myös kasvavaa työvoimantarvetta (ks. Tilastokeskus 2013a). Nuorten kanssa tehtävä työ lisääntyy tulevaisuudessa (ks. Hallitusohjelma 2011, 37: nuoriso) nimenomaan pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa. Uutta koulutuskysyntää tuottaa myös kasvava maahanmuuttajaväestö. Heidän keskuudessaan tehtävän ehkäisevän ja myös korjaavan työn tarve

7 kotouttamisen tukemiseksi kasvaa. Nuorisotakuun toteuttamiseen liittyvät nuorisotyön ammattilaiset, kuten etsivän työn tekijät, nuorten työpajojen ja ammattistarttien työntekijät ovat koulutukseltaan usein yhteisöpedagogeja. Myös uusissa toimintaympäristöissä tehtävän ehkäisevän työn tarve on kasvava muun muassa netissä tehtävässä nuorten neuvonta ja palvelutyössä sekä kouluissa tehtävässä ehkäisevässä työssä (yhteisöllinen työ). Yhteisöpedagogien merkittävä työllistymissektori on myös kasvava lastensuojeluala. Kansalaisjärjestötyö on ammatillistunut, ja sen palvelutehtävä yhteiskunnassa jatkuvasti kasvanut. Järjestöissä tarvitaan työntekijöinä mm. koulutettuja yhteisöjen kehittäjiä ja vapaaehtoistyön suunnittelijoita ja aktivaattoreita. Lisäksi järjestöissä työskentelevät tarvitsevat edetessään asiantuntija tai esimiestehtäviin korkeakoulutusta täydentämään aiempaa substanssialan koulutustaan ja kokemustaan. Järjestöjen työntekijät ja aktiivit tulevat yhä pääsääntöisesti järjestön omalta toimialalta, minkä vuoksi myös erilaiset järjestötyön sisältöihin liittyvät lisä ja täydennyskoulutuspalvelut ovat järjestökentän kehittymiselle tärkeitä. Yhteiskunnallisena ammattikorkeakouluna Humak toimii aktiivisesti kansalaisjärjestökentän kehittämisyhteistyökumppanina. Kulttuurituottajien työllisyystilanne on säilynyt vuosien mittaan hyvänä (Kalhama 2004 ja Nikoskinen 2010). Koulutuspaikkojen vähennykset sekä koulutuksen sisällön muuttaminen (liiketoiminta, verkostotyö ja kansainvälistyminen) vaikuttavat tulevien kulttuurituottajien työllistymiseen positiivisesti. Kulttuurituottajien päätyöllistäjiä ovat kolmas sektori, kunnat ja lisääntyvästi myös yritykset. Kulttuurituotannon koulutukselle arvioidaan lisääntyvää kysyntää tulevaisuudessa moninaistuvan ammattikuvan myötä. Luovien alojen osaamisesta, tuotteiden ja palvelujen hyödyntämisestä muilla aloilla on tullut merkittävä kilpailutekijä sekä lisäarvon ja kasvun lähde (emt.). Tässä kehityksessä korostuu erityisesti välittäjäportaan merkitys ja tarve sen kehittämiseen, mikä lisää juuri kulttuurituottajien tarvetta työmarkkinoilla (OKM 2011:20). Humakin tulkkikoulutus vastaa lakisääteiseen valtakunnalliseen palveluntarpeeseen. Pääkaupunkiseudun yksiköstä työllistytään pääasiassa Etelä Suomeen, Kuopion alueyksiköstä valmistuvat opiskelijat sijoittuvat laajasti ympäri Suomea, erityisesti Itä ja Pohjois Suomeen (Rissanen & Mikkonen 2007). Työmarkkinat ovat olleet viime vuosina vakaat ja tulkkien työoikeudellinen asema on parantunut. Humakista valmistuneista tulkeista työttömänä oli vuonna 2010 vain 3% (Nikoskinen 2010). Tulevaisuudessa viittomakielentulkkien tarve säilyy edelleen vakaana (ks. edellä 3.1 ) ja tulkkauspalvelulain piirissä olevat muut ryhmät kasvavat huolimatta sisäkorvaistutteiden (SI) lisääntymisestä. Työn luonne tulee kuitenkin muuttumaan monimuotoisemmaksi ja erilaisia kommunikaatiomenetelmiä hyödyntäväksi Koulutusvastuu Tulevaisuudessa julkisen palvelutuotannon vähentyessä yksityisen ja kolmannen sektorin asema palveluiden tuottajina ja työllistäjänä kasvaa Humakin kaikilla toimialoilla. Humak on valmistautunut yrittäjyyspainotteisempaan työelämään lisäämällä opetussuunnitelmiin yrittäjyysopintoja ja kehittämällä edelleen TKI keskusten yhteydessä toimivia yrittäjyyttä tukevia osaamiskeskittymiä (mm. Creve). Humak hakee seuraavia koulutusvastuita (ks. liitetaulukko 3: Uuden koulutusvastuun mukaiset hakukohteet). Hakukohde ja tutkintonimike: 1. Kulttuurituottaja, Kulttuurituottaja (AMK) 2. Kulttuurituottaja, Kulttuurituottaja (ylempi AMK) 3. Kansalaistoiminta ja nuorisotyö, Yhteisöpedagogi (AMK) 4. Kansalaistoiminta ja nuorisotyö, Bachelor of Humanities (AMK) 5. Kansalaistoiminta ja nuorisotyö, Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) 6. Kansalaistoiminta ja nuorisotyö, Master of Humanities (ylempi AMK) 7. Viittomakieli ja tulkkaus, Tulkki (AMK)* 8. Viittomakieli ja tulkkaus, Master of Humanities(ylempi AMK) *Tulkki nimikkeen Humak haluaa ottaa käyttöön aiemman viittomakielentulkki nimikkeen sijaan vuoden 2014 alusta. Humak hakee jatkuvuutta nykyisen tehtävänsä mukaiseen toimintaan, jota on tehty johdonmu

8 kaisesti Humakin perustamisesta saakka. Tavoitteena on saada vuoteen 2018 mennessä kaikille Humakin koulutusvastuun mukaisille aloille perustutkinnon ja suomenkielisen ylemmän tutkinnon lisäksi englanninkielinen ylempi tutkinto. Humak käynnistää englanninkielisen yhteisöpedagin perustutkinon vuonna Tutkinto tulee palvelemaan erityisesti suomalaisen maahanmuuttajaväestön sekä lähialueen (esimerkiksi Venäjä) ja mahdollisesti myös kolmansista maista tulevien opiskelijoiden koulutuskysyntää. Hyvät työllistymisluvut sekä hakijamäärien nousu (44 %) keväällä 2013 osoittavat, että kaikille Humakin koulutusvastuille on työvoiman tarvetta ja koulutuskysyntää (ks. edellinen luku). Hakijamäärien nousu oli ammattikorkeakoulukentän suurin. Suhteellisesti suurinta kasvu oli yhteisöpedagogien koulutuksessa sen siirtyessä uusille toiminta alueille. Humak tekee tiivistä yhteistyötä muiden humanistisen ja kasvatusalan sekä kulttuurituotannon kouluttajien kanssa mm. yhteisten tutkintojen kehittämisessä ja toimialakohtaisissa kehittämisryhmissä. Humak on käynyt muiden kouluttajien kanssa työnjakoa koskevat rajapintakeskustelut, joten työnjako koulutustehtävissä on selkeä. Centrian kanssa on tehty sopimus yhteistyöstä yhteisöpedagogikoulutuksen toteuttamisessa Muu koulutustehtävä Humakin uuden rakenteen mukaan jokaisessa alueyksikössä (Jyväskylä, Kuopio, Pääkaupunkiseutu ja Turku) on koulutuskampus ja kaupunkikeskuksissa sijaitseva TKI keskus. Alueyksiköiden koulutus ja työtilat rakennetaan samoin periaattein tasalaatuisuuden varmistamiseksi. Paikkakunnat, joilla koulutusta toteutetaan, on valittu tulevaisuuden työvoiman tarpeen ja väestökehityksen mukaisesti. TKI keskukset palvelevat erityisesti opetuksen ja työelämän integrointia ja työelämän kehittämistä. 1. Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) Yhteisöpedagogi (YAMK) opinnot antavat valmiuksia toimia vaativissa yhteisöjen johtamis ja kehittämistehtävissä sekä menetelmiä oman työn ja toimialan laajempaan kehittämiseen. Lisäksi tutkinto tarjoaa jatko opintopolun perustutkinnon suorittaneille järjestö ja nuorisotyön ammattilaisille. Toteutus vuosittain. 2. Master of Humanities (ylempi AMK), Degree Programme in Youth Work and Social Equality, yhteistyössä kv kumppaneiden kanssa Koulutus on suunnattu toimialan vaativissa kehittämistehtävissä toimiville ammattilaisille, jotka tekevät kansainvälistä tai monikulttuurista työtä ja myös niille, jotka haluavat kehittää toimialaa erityisesti kansainvälistymisen näkökulmasta Suomessa. Seuraava toteutus Kulttuurituottaja (ylempi AMK), yhteistyössä Metropolian kanssa Koulutus syventää asiantuntijuutta kulttuurituotannon alalla ja sen rajapinnoilla (matkailuala, uusi teknologia, sosiaali ja terveydenhoitoala, hyvinvointi ja elämysteollisuus) ja tuottaa uusia toimintamalleja kulttuurialalle ja kulttuurivientiin. Toteutus on vuosittain. Parhaillaan kartoitetaan yhteistyössä Metropolian kanssa mahdollisuutta kulttuurituotannon ylempään englanninkieliseen tutkintoon. Uuden tutkinnon tarve nousee toimialan toimintaympäristöjen kansainvälistymisestä. Toteutus tulisi olemaan vuorovuosin suomenkielisen kanssa. 4. Tulkki (ylempi AMK), yhteistyössä DIAKin kanssa Kouluksen tavoitteena on antaa valmiuksia viittomakielialan vaativiin kehittämis, tutkimus ja johtamistehtäviin uudistuvissa palvelurakenteissa. Koulutuksen tavoitteena on myös varmistaa viittomakielentulkkien koulutuksellinen tasa arvo moniammatillisissa työyhteisöissä. Jatkossa koulutusohjelmaa muokataan niin, että se palvelee myös Diakista valmistuvia puhuttujen kielten tulkkeja. Toteutus 2 3 vuoden välein. 5. Master of Humanities (ylempi AMK), Degree Programme in Sign Language Interpreting, yhteistyössä Hochschule Magdeburg Stendalin ja Heriot Watt Universityn kanssa. Kansainvälisesti tarjottava tutkinto, jolla vastataan eurooppalaisen koulutuskysyntään, koska vain harvoissa Euroopan maissa on viittomakielentulkeille MA tutkinto. Myäs alan BA tutkinto on harvinainen. Tutkinto toimii samalla tulkkikoulutuksen tason kohottajana Euroopassa, mikä vaikuttaa myös kuurojen aseman kohentumiseen. Toteutus joka kolmas vuosi. Tarjoamalla mahdollisuuden ylempien tutkintojen suorittamiseen Humak toimii jatkokoulutusreittien mahdollistajana ja tasa arvoisten koulutusmahdollisuuksien luojana edustamillaan

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Humak pidättää oikeuden muutoksiin HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 MIKÄ ON HUMAK? Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIA 2013 2017

HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIA 2013 2017 sivu 1 23.9.2013 Suomen Humanistisen Ammattikorkeakoulun toimilupahakemus 30.9.2013, liite 6 HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIA 2013 2017 SHAK Oy:n hallitus 25.9.2013 sivu 2 1 Humanistisen ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

päätoimipaikka luettelo paikkakunnista, joilla on tarkoitus järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta

päätoimipaikka luettelo paikkakunnista, joilla on tarkoitus järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN ylläpitäjän toimintamuoto osakeyhtiö, säätiö, kunta tai kuntayhtymä 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi

Lisätiedot

Toimilupaohjeistuksen kokonaisuus ja lupahakemusten käsittelyprosessi. Maarit Palonen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimilupaohjeistuksen kokonaisuus ja lupahakemusten käsittelyprosessi. Maarit Palonen Opetus- ja kulttuuriministeriö Toimilupaohjeistuksen kokonaisuus ja lupahakemusten käsittelyprosessi Maarit Palonen Opetus- ja kulttuuriministeriö 3.4.2013 Toimilupien uudistamisen tavoitteista Korkeakoulujen nykyistä toimipisteverkkoa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Opiskelijapalaute on myönteistä erityisesti työelämäyhteyksien ja harjoittelun järjestämisen osalta.

Opiskelijapalaute on myönteistä erityisesti työelämäyhteyksien ja harjoittelun järjestämisen osalta. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT HUMAK ja sen ylläpitäjät

Lisätiedot

ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja

ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS 13.2.2015 Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja Ammattikorkeakoulut ovat uudistuneet Toimiluvat ja rahoitusmalli

Lisätiedot

Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Matti Uusitupa, pj

Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Matti Uusitupa, pj Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 2014-2015 Matti Uusitupa, pj 1 Selvityksen lähtökohdat Yliopistojen yhteistyö, työnjako ja profilointi ovat

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU V I S I O 2 0 2 0 Metropolialueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kansainvälinen kehittäjä 30.1.2014 Jouni Koski www.laurea.fi Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 Metropolialueen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, SUOMEN HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE

OPETUSMINISTERIÖN, SUOMEN HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 12.11.2010 OPETUSMINISTERIÖN, SUOMEN HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Arene ry 17.8.2016 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 26.8.2016 Ajankohtaista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään)

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32 1(5) Strategia 2016-2019 Hyväksytty yv 25.11.2015 32 2(5) Toimintaympäristö Strategiakausi on ammatillisessa koulutuksessa suurten muutosten aikaa. Ammatillisen koulutuksen resursseja leikataan voimakkaasti.

Lisätiedot

MITÄ HAASTEITA NUORISOLAIN MUUTOKSET JA NUORTEN YHTEISKUNTATAKUU ASETTAVAT OHJAUSALAN AMMATTILAISTEN KOULUTUKSELLE?

MITÄ HAASTEITA NUORISOLAIN MUUTOKSET JA NUORTEN YHTEISKUNTATAKUU ASETTAVAT OHJAUSALAN AMMATTILAISTEN KOULUTUKSELLE? MITÄ HAASTEITA NUORISOLAIN MUUTOKSET JA NUORTEN YHTEISKUNTATAKUU ASETTAVAT OHJAUSALAN AMMATTILAISTEN KOULUTUKSELLE? Katariina Soanjärvi Johtaja, nuorisotyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Verkostoammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Monta tapaa. parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Monta tapaa. parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Monta tapaa parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hae opiskelupaikka, jolla on merkitystä Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka koulut taa auttamisen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2010 rakennerahasto-ohjelma Ohjaamoa tukevien valtakunnallisten ja alueellisten hakujen hakuajat Pia Pirskanen 4.11.2014 Valtakunnallinen ESR-toimenpidekokonaisuus: Nuorisotakuu

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

Opiskelijapalautteen perusteella ammattikorkeakoulun neuvonta- ja ohjauspalvelut tukevat opiskelua hyvin. Myös työelämäyhteyksien tuki toimii hyvin.

Opiskelijapalautteen perusteella ammattikorkeakoulun neuvonta- ja ohjauspalvelut tukevat opiskelua hyvin. Myös työelämäyhteyksien tuki toimii hyvin. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu on laatinut

Lisätiedot

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016 Kansalaistoiminta ja nuorisotyö - Kulttuurituotanto - Viittomakieli ja tulkkaus AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016 Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella amkopintojaksoja olipa ikäsi tai koulutustaustasi

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-

Lisätiedot

Myönteistä on, että ammattikorkeakoulu on vahvistanut opiskelijoiden tukemiseen tähtäävää toimintaa.

Myönteistä on, että ammattikorkeakoulu on vahvistanut opiskelijoiden tukemiseen tähtäävää toimintaa. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulun Strategia

Hämeen ammattikorkeakoulun Strategia Hämeen ammattikorkeakoulun Strategia 25.2.2014 Janne Salminen Avoin strategointi malli Kuntayhtymän hallitus Ammattikorkeakoulun hallitus Hallitusten ja johdon seminaarit Johtoryhmä ja johtotiimit LUONNOS

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia.

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Tavoitteena ei ole juosta nopeammin, vaan kulkea lyhyempi matka! (Taiichi Ohno)

Tavoitteena ei ole juosta nopeammin, vaan kulkea lyhyempi matka! (Taiichi Ohno) Tavoitteena ei ole juosta nopeammin, vaan kulkea lyhyempi matka! (Taiichi Ohno) Hanna Hauta-aho / Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy SOSTE: Arviointifoorumi, 4.6.2015 Helsinki 03.06.2015 Pum, pum, pum Tässä

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Savonia-ammattikorkeakoulu ja

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Tutkintorakenteen uudistaminen. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén

Tutkintorakenteen uudistaminen. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén Tutkintorakenteen uudistaminen Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Koulutustarjonta mitoitetaan kansakunnan sivistystarpeiden ja työmarkkinoiden

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk aloitti , kun Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut yhdistyivät

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk aloitti , kun Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut yhdistyivät Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk aloitti 1.1.2017, kun Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut yhdistyivät Visio Xamk on kansainvälinen korkeakoulu, jonka kampuksena on koko maailma. Olemme

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

Satakunnan vanhusneuvosto

Satakunnan vanhusneuvosto Satakunnan vanhusneuvosto Tuula Rouhiainen-Valo 13.9.2016 Ammattikorkeakoulukoulutus /OKM sivuilta *Ammattikorkeakoulut (AMK), ovat luonteeltaan pääosin monialaisia ja alueellisia korkeakouluja, joiden

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi OSSI - osaaminen esiin hanke 1.8.2015-31.1.2018 Projektipäällikkö Siru Kilpilampi 2.10.2015 Ossi -hankkeessa tuotetaan ohjaus- ja koulutusmalli, joka edistää

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu on laatinut tavoitteellisen toimintasuunnitelman vuosiksi , joka jatkaa korkeakoulun aloittamaa painoalojen kehittämistä.

Ammattikorkeakoulu on laatinut tavoitteellisen toimintasuunnitelman vuosiksi , joka jatkaa korkeakoulun aloittamaa painoalojen kehittämistä. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu on laatinut

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 AMMATTIKORKEAKOULUT OSAKEYHTIÖIKSI Ammattikorkeakoulut ovat jatkossa osakeyhtiöitä ja siten

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Energiatehokkuuden koulutuksen ja osaamisen haasteet RIL / RET - ryhmä, Talotekniikan Instituutti. 22.05.2012 Jukka Nivala

Energiatehokkuuden koulutuksen ja osaamisen haasteet RIL / RET - ryhmä, Talotekniikan Instituutti. 22.05.2012 Jukka Nivala Energiatehokkuuden koulutuksen ja osaamisen haasteet RIL / RET - ryhmä, Talotekniikan Instituutti 22.05.2012 Jukka Nivala Ammattikorkeakoulut - tulevat haasteet Mikä muuttuu Rahoituslakiuudistus 2014 Aloituspaikkapäätökset

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille

Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Työväen Akatemia Terhi Dahlman & Minna-Mari Roms Hyvät edellytykset yhteistyölle HUMAKin ja Työväen Akatemian

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Kulttuurin edistäminen www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään) Poliittisen ohjauksen näkökulmasta (mitä kansan valitsemat

Lisätiedot

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO 1 KESKI-SUOMI JA PIRKANMAA TOIMINTA-ALUEINA Väkiluku n. 800 000 2 KESKEISET TUNNUSLUVUT JAMK TAMK Liikevaihto, M 58 75

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

TULE HARRASTAMAAN TAI KEHITTÄMÄÄN ITSEÄSI. Opiston toiminta ja toimintaympäristön muutokset 2014-2016. opisto@psko.fi

TULE HARRASTAMAAN TAI KEHITTÄMÄÄN ITSEÄSI. Opiston toiminta ja toimintaympäristön muutokset 2014-2016. opisto@psko.fi TULE HARRASTAMAAN TAI KEHITTÄMÄÄN ITSEÄSI Opiston toiminta ja toimintaympäristön muutokset 2014-2016 Pieni yksityinen koulutuksenjärjestäjä Pohjana kansanopisto, jonka tehtävä ylläpitämisluvassa: Pohjois-Savon

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Uusi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VERKKOVÄLITTEINEN VERTAISMENTOROINTI JÄRJESTÖTYÖN TUEKSI EMESSI2. 12.2.2015 /Minna Rajalin

VERKKOVÄLITTEINEN VERTAISMENTOROINTI JÄRJESTÖTYÖN TUEKSI EMESSI2. 12.2.2015 /Minna Rajalin VERKKOVÄLITTEINEN VERTAISMENTOROINTI JÄRJESTÖTYÖN TUEKSI EMESSI2 12.2.2015 /Minna Rajalin EMESSI2 11/2013 11/2015 Tavoite: edistää verkossa tapahtuvan vertaismentoroinnin avulla järjestötyöntekijöiden

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Yhdessä koulutustakuuseen - hankkeen avausseminaari 22.4.2015 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Ammatillinen

Lisätiedot

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä 1 Tämänhetkisiä ongelmia työn ja opintojen integroinnissa Opiskelijoiden opintojen aikaista työssäkäyntiä ja siinä syntyvää osaamista ei riittävässä

Lisätiedot

pienenevät, sama tulos ulos ja laatu paranee?

pienenevät, sama tulos ulos ja laatu paranee? Juha Kettunen Minne menet korkeakoulutus III 6.10.2010 Mission (im)possible sisäänotot pienenevät, sama tulos ulos ja laatu paranee? Toteutuiko ammattikorkeakoulujen visio 2010? Vahvaa osaamista työelämän

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Tilannekartoitus ammatillisen toisen asteen koulutuksen ja AMK:n välisen siirtymävaiheen opintojen ja ohjauksen toteuttamisesta Sanna Lappalainen,

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen ja OKM

Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen ja OKM Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen 2017-2019 ja 2018-2020 OKM 22.8.2017 Erityisavustukset korkeakoulutuksen kehittämishankkeisiin 2017-2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen koordinaatio. Harri Haarikko

Elinikäisen ohjauksen koordinaatio. Harri Haarikko Elinikäisen ohjauksen koordinaatio Harri Haarikko 30.10.2014 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet (OKM 2011) 1) Ohjauspalveluita on tasapuolisesti saatavilla ja ne vastaavat asiakkaiden

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu -Yleisesittely Laatua laivalla 30.8.2011 Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu toimintaa vuodesta 1992 (väliaikainen ammattikorkeakoulu) vakinainen

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Strategiakysely 2013 Tulosten yhteenveto. VirtuaaliAMK verkoston kehittämisyksikkö, 17.6.2013

Strategiakysely 2013 Tulosten yhteenveto. VirtuaaliAMK verkoston kehittämisyksikkö, 17.6.2013 Strategiakysely 2013 Tulosten yhteenveto VirtuaaliAMK verkoston kehittämisyksikkö, 17.6.2013 Taustaa Toukokuussa 2013 VirtuaaliAMK:n strategiatyöryhmä toteutti kyselyn, jossa kartoitettiin, miten ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Hanke-esittely OK-opintokeskus 2015 #järjestöosaaja Tietoa hankkeesta Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä -hanke rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahaston

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu on toteuttanut

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Uudistunut aluehallinto ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä -seminaari Helsinki 30.3.2010 Merja Leinonen Mitä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä on?

Lisätiedot

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Opopatio 13.10.2017 Merja Paloniemi, koordinoiva opo/ Opiskelijapalvelut Raija Lehtonen, vs. kehityspäällikkö/ Opiskelijapalvelut OSAO kouluttaa kuudella paikkakunnalla

Lisätiedot

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen Birgitta Vuorinen Hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen julkisen talouden vakauttaminen kestävän

Lisätiedot