ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille"

Transkriptio

1 ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille

2

3 SISÄLLYS: KYSELYN TAUSTAA 6 KYSELY NUORILLE ÄÄNESTÄMISESTÄ UURNALLA JA NETISSÄ 7 KYSELYN PAKOLLISET JA VAPAAEHTOISET KYSYMYKSET 8 Pakolliset kysymykset 1. Sukupuoli? 2. Minkä ikäinen olet? 3. Minkä vaalipiirin alueella asut? 4. Minkä nimistä koulua käyt? 5. Miten äänestit nuorisovaaleissa? 6. Miltä tuntui äänestää netissä? 7. Jos vastasit ei hyvältä, miksi? 8. Oliko netissä äänestäminen helppoa? 9. Miten kuulit nettiäänestämisen mahdollisuudesta? 10. Olisitko äänestänyt uurnalla, jos netissä äänestäminen ei olisi ollut mahdollista? 11. Minkä vuoksi et äänestänyt sähköisesti ennakkoon tai et äänestänyt ollenkaan? 12. Pitäisikö mielestäsi nettiäänestämistä käyttää myös oikeissa vaaleissa? 13. Miten nettiäänestämisen käyttäminen oikeissa vaaleissa mielestäsi vaikuttaisi omaan äänestyskäyttäytymiseesi? 14. Miten tutustuit ehdokkaisiin etukäteen? 15. Aiotko tulevaisuudessa äänestää oikeissa vaaleissa? 16. Miten haluaisit itse mieluiten äänestää oikeissa vaaleissa? Vapaaehtoiset kysymykset 17. Miksi valitsit nettiäänestyksen etkä perinteistä uurnaäänestämistä? 18. Mitä haluaisit sanoa netissä äänestämisestä? 19. Miten äänestyspalvelua/-järjestelmää voisi kehittää, että se olisi vieläkin parempi? 20. Missä muussa yhteydessä sinä haluaisit äänestää tällä tavalla? 21. Mitä merkitystä äänestämisen harjoittelulla on sinulle? 22. Mitä merkitystä äänestämisellä on mielestäsi yhteiskunnalle? ÄÄNESTÄMISKYSELYN TULOKSET 9 NETTIETÄ-ÄÄNESTÄMINEN NUORISOVALTUUSTOJEN JA LASTENPARLAMENTTIEN VAALEIHIN? 40 TUNNISTAUTUMINEN JATKOSSA AVAINTEKIJÄ 41 NETTIETÄ-ÄÄNESTÄMISEN RAHOITUS 41 TIIVISTELMÄ 43 3

4 LIITTEET Liite 1 Kyselyn kysymykset 52 Liite 2 Oppilaille lähetetty saatekirje kyselystä 55 Liite 3 Opettajille jaettu alkuperäinen saatekirje 56 Liite 4 Opettajien motivointikirje 58 Liite 5 Vaalikoneiden TOP 10 luettelo 60 Liite 6 Nettietä-äänestäminen mediassa 62 Liite 7 Allianssin tiedote 70 Liite 8 Ministerien kirje kouluille 72 4

5 KYSELYN TAUSTAA Suomen nuorisoyhteistyöjärjestö Allianssi ry toteutti vuoden 2011 eduskuntavaalien yhteydessä jo kahdeksatta kertaa erityiset Nuorisovaalit, joissa yläasteen ja lukioiden sekä keskiasteen laitosten oppilaat saattoivat äänestää eduskuntavaalien oikeita ehdokkaita. Nuorisovaalien päätavoitteena on demokratiakasvatuksen keinoin tuoda tutuksi yhtä kansalaisten vaikuttamisen perustoimintoa eli äänestämistä. Vuoden 2011 Nuorisovaalien yhteydessä tarjottiin kouluille ensimmäistä kertaa Suomessa mahdollisuutta äänestää perinteisen uurnavaalin ohella myös netissä. Nuorisovaaleihin ilmoittautui 265 koulua eri puolilta Suomea, ja näistä 25 koulua halusi kokeilla myös nettietä-äänestämisen mahdollisuutta. Äänioikeutettuja koululaisia näissä 25 oppilaitoksessa oli yhteensä Näistä netin kautta äänesti yhteensä 874 oppilasta eli 20,8 prosenttia kaikista kokeiluun ilmoittautuneista äänioikeutetuista. Tätä lukemaa, 20,8 prosenttia, on pidettävä aika korkeana verrattuna esimerkiksi Viron äänestyskokeiluihin. Viron parlamenttivaaleissa vuonna 2006, jolloin äänestäminen netin kautta oli ensi kertaa mahdollista, äänesti vain 1,2 prosenttia äänioikeutetuista. Netti oli aluksi vieras väline äänestämiseen, mutta esimerkiksi Viron parlamenttivaaleissa maaliskuussa 2011 nettiäänestäjien määrä oli kohonnut jo 24,5 prosenttiin ( ääntä) kaikista äänestäneistä. Viron parlamenttivaalien äänestysprosentti oli 62,9. Mainittakoon, että ensi kertaa käytössä ollutta etä-äänestämisen kännykkätunnistautumisen mahdollisuutta käytti virolaista. Virossa toteutettiin kevään 2011 parlamenttivaalien yhteydessä myös Suomen koulujen kaltainen nuorisovaali, ja näissä vaaleissa netissä äänesti yhteensä nuorta eli 4,5 prosenttia äänioikeutetuista. Viron ensimmäisten nuorisovaalien nettiäänestysprosentti oli ainoastaan 0,9. Suomen ensimmäinen kansanedustuslaitosta koskeva nettietä-äänestys toteutettiin Nuorisovaalien 2011 ennakkoäänestämisenä Ennakkovaalien jälkeen varsinainen uurnavaali toteutettiin näissä 265 koulussa kahden viikon kuluessa eli Uurnavaalien tulokset syötettiin samaan tuloslaskentajärjestelmään nettiäänestämisen kanssa. Tulokset julkaistiin

6 KYSELY NUORILLE ÄÄNESTÄMISESTÄ UURNALLA JA NETISSÄ Suomen verkkodemokratiaseura toteutti toukokuussa 2011 ( ) nuorisovaaleihin osallistuneille nuorille kyselyn, jossa pyrittiin selvittämään yhtäältä nuorten motivaatiota ja kiinnostusta ylipäätään äänestämiseen, toisaalta netissä äänestäneiden nuorten kokemuksia sekä nettietääänestämisen hyviä ja huonoja puolia. Äänestys toteutettiin verkossa webropol-työkalulla osoitteessa Äänestyksessä ei turvallisuus- ja tietosuojasyistä voitu käyttää äänestäjien suoria sähköpostiosoitteita, vaan kysely postitettiin kouluille ja jaettiin yhdyshenkilöopettajien välityksellä kiinnostuneille oppilaille. Vastaajien kesken arvottiin kuusi 50 euron lahjakorttia, mikä mahdollisesti jossakin määrin motivoi nuoria osallistumaan kyselyyn. Jo tämä tietoturvasyy itsessään rajasi vastanneiden määrää, koska kyselyyn mahdollisesti vastaavien määrä jäi täysin yhdyshenkilöiden aktiivisuuden varaan. Alun perin viikon mittaiseksi tarkoitettua kyselyä jouduttiin vastausten vähyyden vuoksi jatkamaan ensin kahden viikon mittaiseksi, ja senkin jälkeen vastausaikaa lisättiin vielä viikolla. Opettajille lähetettiin kolme erillistä muistutuskirjettä. Kyselyn kysymykset ovat liitteessä 1, oppilaille mennyt monistettu saatekirje liitteessä 2, opettajille jaettu alkuperäinen saatekirje liitteessä 3 ja opettajien motivointikirje liitteessä 4. Kaiken kaikkiaan opettajat olivat aika kyllääntyneitä koulun ulkopuolelta tulevaan toimintaan ja lisätyöhön, vaikkakin kyse oli demokratiakasvatuksen edistämisestä ja äänestystyökalun tuottamisesta myös koulujen omaan käyttöön. Opettajien vaikeasta asemasta ja passiivisesta asenteesta kertovat mm. seuraavat lisäkehotusten jälkeiset sähköpostikommentit: Hei! Olen yrittänyt järjestää pyytämäänne kyselyä, mutta laihoin seurauksin. Eilen sain muutaman vastaamaan. Nyt on kevätkiireitä koulussa, joten jos vastata voisi vielä ensi viikon, niin ehkä ennättäisin saada lisää vastaajia. Tosin me emme käyttäneetkään nettiäänestystä, joten onko vastauksillamme edes merkitystä? - Terv. Aulikki Tervehdys Tenetistä! Yritämme mainostaa asiaa. Vaikka loppukiri on ihan hirveä... - Janne Meillä äänestysprosentti jäi reippaasti alle 30 %. Ne, jotka vaivautuivat uurnille, äänestivät vitsinä: esim. nro 69 sai eniten ääniä, toinen suosion aihe ehdokkaan etunimi jne. - Pauli 7

7 KYSELYN PAKOLLISET JA VAPAAEHTOISET KYSYMYKSET Vaikeuksista huolimatta äänestyskyselyyn osallistui lopulta 146 nuorta eli 3,4 prosenttia kaikista nuorisovaalien nettiäänestämiseen ilmoittautuneiden 25 koulun oppilaasta (4 205). Opettajien passiivisuuden vuoksi moni koululainen ei saanut lainkaan tietoa kyselystä. Sen vuoksi vastaajien suhteellinen prosenttiluku on todellisuudessa huomattavasti korkeampi ja siten edustaa riittävän laadukkaasti nuorten äänestäjäkunnan mielipiteitä. Nuorilta kysyttiin ensin pakolliset 16 kysymystä ja sen jälkeen vapaaehtoiset kuusi kysymystä. Äänestämistä koskevat pakolliset kysymykset: 1. Sukupuoli? 2. Minkä ikäinen olet? 3. Minkä vaalipiirin alueella asut? 4. Minkä nimistä koulua käyt? 5. Miten äänestit nuorisovaaleissa? 6. Miltä tuntui äänestää netissä? 7. Jos vastasit ei hyvältä, miksi? 8. Oliko netissä äänestäminen helppoa? 9. Miten kuulit nettiäänestämisen mahdollisuudesta? 10. Olisitko äänestänyt uurnalla, jos netissä äänestäminen ei olisi ollut mahdollista? 11. Minkä vuoksi et äänestänyt sähköisesti ennakkoon tai et äänestänyt ollenkaan? 12. Pitäisikö mielestäsi nettiäänestämistä käyttää myös oikeissa vaaleissa? 13. Miten nettiäänestämisen käyttäminen oikeissa vaaleissa mielestäsi vaikuttaisi omaan äänestyskäyttäytymiseesi? 14. Miten tutustuit ehdokkaisiin etukäteen? 15. Aiotko tulevaisuudessa äänestää oikeissa vaaleissa? 16. Miten haluaisit itse mieluiten äänestää oikeissa vaaleissa? Vapaaehtoiset kysymykset: 17. Miksi valitsit nettiäänestyksen etkä perinteistä uurnaäänestämistä? 18. Mitä haluaisit sanoa netissä äänestämisestä? 19. Miten äänestyspalvelua/-järjestelmää voisi kehittää, että se olisi vieläkin parempi? 20. Missä muussa yhteydessä sinä haluaisit äänestää tällä tavalla? 21. Mitä merkitystä äänestämisen harjoittelulla on sinulle? 22. Mitä merkitystä äänestämisellä on mielestäsi yhteiskunnalle? 8

8 ÄÄNESTÄMISKYSELYN TULOKSET Nuorisovaalit Sukupuoli? Vastaajien määrä: Mies 2. Nainen Kaiken kaikkiaan 146 kyselyyn vastanneesta miehiä oli 71 ja naisia 75. Jakauma edustaa tasaisen kattavasti molempia sukupuolia. 2. Minkä ikäinen olet? Vastaajien määrä: vuotta 13-vuotta 14-vuotta 15-vuotta 16-vuotta 17-vuotta Vastaajien ikäjakauma vaihteli 13 ja 17 vuoden välillä. Äänestämiskyselyyn osallistuivat lähinnä yläasteen sekä lukion ensimmäisten luokkien oppilaat. Eniten vastaajien joukossa oli 16-vuotiaita (41/145) ja toiseksi eniten 15-vuotiaita (36/145). Nämä ikäluokat muodostivat 52,4 prosenttia kaikista vastanneista. 9

9 3. Minkä vaalipiirin alueella asut? Vastaajien määrä Helsinki Uusimaa Oulu Lappi Pohjois-Savo Etelä-Savo Pohjois-Karjala Vaasa Varsinais-Suomi Satakunta Kymi Häme Pirkanmaa Keski-Suomi Kaikkein aktiivisimmin äänestyskyselyyn osallistuttiin Etelä-Savosta (45/145) ja Vaasasta (45/145). Kymen ja Lapin vaalipiireistä ei saatu yhtään vastausta. Erot selittyvät mahdollisesti nuorisovaalien yhdyshenkilöiden henkilökohtaisella aktiivisuudella ja toisaalta sen puutteella. Osa opettajista hoiti tehtävän rasittavana ylimääräisenä työmääräyksenä ja osa kiinnostavana demokratiakasvatuksen muotona. 4. Minkä nimistä koulua käyt? Vastaajien määrä: 144 Yläkoulu: Tikkakosken koulu 10

10 Puumalan koulu Tikkakosken koulu Tikkakosken koulu Koivupuhdon koulu Koivupuhdon koulu Puumalan koulu Koivupuhdon koulu Koivupuhto Koivupuhdon koulu Koivupuhdon koulu Puuttuu Kuusiston koulu Tikkakosken koulu Kuusiston koulu Kuusiston yläkoulu Kuusiston koulu Tikkakosken koulu 11

11 Kuusiston koulu Kuusiston koulu Toholammin Kuusisto koulu Vantaankosken koulu Vantaankosken koulu Vantaankosken koulu Vantaankosken koulu Vantaankosken koulu Vantaankosken Vantaankosken koulu Vantaankosken koulu Vantaankosken koulu Vantaankosken koulu Vantaankosken koulu Vantaankoski Kuusistonkoulu Toholammin yläaste Utajärven yläkoulu Kuusiston yläaste ja lukio Kuusiston koulu Utajärven yläkoulu Utajärven yläkoulu Utajärven yläkoulu Kuusisto Tikkakosken koulu Tikkakosken koulu Kuusiston koulu Kuusiston koulu Kuusioton koulu Kuusiston koulu Kuusiston koulu Joroisten yläkoulu Moision koulu Moision koulu Moisio Moision koulu Moision koulu Moision koulu Joroisten yläkoulu Moision yläkoulu Kiuruveden yläkoulu Moision koulu Kauhajoen yhteiskoulu 12

12 Lukio: Kauhajoen lukio Kauhajoen lukio Kauhajoen lukio Kauhajoen lukio Kauhajoen lukio Kauhajoen lukio Kauhajoen lukio Kauhajoen lukio Kauhajoen lukio Kauhajoen lukio Kauhajoen lukio Kauhajoen lukio Kauhajoen lukio Kauhajoen lukio Kauhajoen lukio Kauhajoen lukio Kiuruveden lukio Kiuruveden lukio Kiuruveden lukio Kauhajoen lukio Kauhajoen lukio Kauhajoen lukio Mikkelin etä- ja aikuislukio Mikkelin etä- ja aikuislukio Mikkelin etä- ja aikuislukion Puumalan toimipiste Toholammin lukio Toholammin lukio Toholammin lukio Toholammin lukio Kauhajoen lukio Kauhajoen lukio Kauhajoen lukio Kauhajoen lukio Kauhajoen lukio Kauhajoen lukio Kauhajoen lukio Toholampi Kauhajoen lukio Kiuruveden lukio Kiuruveden lukio Kiuruveden lukio Toholammin lukio Toholammin lukio Kiuruveden lukio 13

13 Kiuruveden lukio Kiuruveden lukio Ammattikoulu: Kouluvastauksista ilmenee, että kaikki osallistujien koulut olivat joko yläasteita tai lukioita, ammattikouluja ei vastaajista edustanut kukaan. Kouluista lukioiden määrä oli noin kolmasosa. Kaksi vastaajista jätti koulun mainitsematta. Kyselyyn osallistui 12 koulua (48 %) nuorisovaaleihin osallistuneista 25 nettietä-äänestämisen mahdollistaneesta koulusta. 5. Miten äänestit nuorisovaaleissa? Vastaajien määrä: Äänestin sähköisesti ennakkoon 2. Äänestin uurnalla 3. En äänestänyt ollenkaan Ensimmäinen varsinainen äänestämiseen liittyvä kysymys koski äänestystapaa. Kyselyyn vastanneista 52 % (76/146) äänesti ennakkoon ja nimenomaan netissä. Vastaajista 30,1 % (44/146) käytti perinteistä uurnaäänestämistä, ja kyselyyn osallistuneista 17,8 % (26/146) ei ollut käynyt lainkaan äänestämässä nuorisovaaleissa omaa kansanedustajaehdokastaan. Kyselyn tulosten kannalta tämä jakauma on erittäin hyvä ja antaa kiintoisan tuloksen nuorten suhtautumisesta äänestämiseen joko uurnalla tai netissä tai ylipäätään äänestämisen merkityksestä, koska netissä äänestäneitä oli hieman yli puolet vastaajista ja perinteisesti uurnalla äänestäneitä joka kolmas. Joka viides kyselyyn vastanneista nuorista jätti kokonaan äänestämättä. Kaikkien näiden kolmen ryhmän edustus kyselyssä on suhteellisen vahva ja kertoo monipuolisesti niistä mahdollisuuksista, joita nuorilla tulevaisuuden vaaleissa todennäköisesti on käytettävissään. 14

14 6. Miltä tuntui äänestää netissä? Vastaajien määrä: Erittäin hyvältä 2. Hyvältä 3. Ei juuri miltään 4. Ei miltään 5. Ei hyvältä Liki kaikki (75/76) netissä äänestäneet vastasivat myös kysymykseen, miltä tuntui äänestää nimenomaan netissä. Näistä 57,3 % (43/75) oli sitä mieltä, että netissä äänestäminen tuntui erittäin hyvältä (19/75) tai hyvältä (24/75). Huomattavaa on kuitenkin se seikka, että netissä äänestäneistä 40 % (30/75) piti tapahtumaa kovin arkisena, eli netissä äänestäminen ei sinänsä tuntunut miltään erityiseltä. Tätä neutraalia asennetta voitaneen tulkita joko siltä kannalta, että äänestäminen joko uurnalla tai netissä on nuorista suuren osan mielestä suhteellisen sama asia, tai sitten niin, että netin käyttö on jo nuorista aivan arkipäivästä toimintaa ja nettietä-äänestäminen ei eroa tästä netin arjen hyötykäytöstä millään tavoin. Jos katsotaan, kuinka moni nuorista piti nettietä-äänestämistä hyvänä tai neutraalina eli arkipäiväisenä, luku on hyvin korkea, 73 nuorta 75:stä eli 97,3 prosenttia. Silmiinpistävää on se, että nettiäänestäminen ei herättänyt nuorten keskuudessa juuri lainkaan negatiivisia tuntemuksia: vain 2 nuorta 75:stä (2,65 %) suhtautui siihen negatiivisesti. 7. Jos vastasit ei hyvältä, miksi? Vastaajien määrä: 2 En vastannut niin.. Vaivatonta ja helppoa. Tämän kysymyksen piti alun perin selittää netin negatiivisten tuntemusten syitä, mutta kuten edellä on todettu, näitä tuntemuksia ei vastanneiden keskuudessa herännyt juuri lainkaan. Edellä kirjatut kaksi vastausta olivat ainoat tähän kysymykseen. 15

15 8. Oliko netissä äänestäminen helppoa? Vastaajien määrä: Erittäin helppoa 2. Helppoa 3. Aika vaikeaa 4. Vaikeaa 5. Erittäin vaikeaa Nettiäänestämisen helppoutta tai vaativuutta arvioitiin kahdeksannella kysymyksellä, ja vastausten perusteella voidaan todeta, että 93,3 % nuorista (70/75) piti nettiäänestämistä erittäin helppona tai helppona tapana äänestää. Yksikään vastanneista eli 0 % ei pitänyt nettiäänestämistä vaikeana tai erittäin vaikeana. Nämäkin luvut kertovat siitä, miten luontevaa nuorten netinkäyttö on, sekä osittain siitä, että nettietä-äänestämisen käyttöliittymä koettiin helpoksi ja äänestäminen onnistui tässä käyttöliittymässä vaivattomasti. 9. Miten kuulit nettiäänestämisen mahdollisuudesta? Vastaajien määrä: Opettajalta Netistä Mainoslehtisestä Kaverilta Muualta En edes tiennyt mahdollisuudesta 16

16 Koska nuorisovaalit toteutettiin ainoastaan kouluissa ja vaalien aktiivisena yhdyshenkilönä toimi jokaisen koulun asettama opettajayhdyshenkilö, niin valtaosa (92 %) kyselyyn osallistuneista ja netissä äänestäneistä kuuli nettietä-äänestämisen mahdollisuudesta opettajalta (69/75). Muutama oppilas on saanut tiedon nettietä-äänestämisestä internetin kautta mahdollisesti Allianssin nuorisovaaleja koskevalta sivustolta tai nuorisovaaleja koskevasta uutisoinnista (lopussa mediakatsaus nettietä-äänestämistä koskevasta uutisoinnista). Kaksi netissä äänestänyttä oli kuullut asiasta kaveriltaan. 10. Olisitko äänestänyt uurnalla, jos netissä äänestäminen ei olisi ollut mahdollista? Vastaajien määrä: Kyllä ehdottomasti 2. Ehkä 3. En osaa sanoa 4. Ehkä en 5. En missään tapauksessa Tämä kysymys paljastaa mahdollisesti jotakin nuorten suhtautumisesta perinteiseen uurnavaaliin ja toisaalta nettietä-äänestämiseen. Netissä äänestäneistä 38,6 % (29/75) olisi joka tapauksessa äänestänyt uurnalla, vaikka netissä ei olisikaan voinut etukäteen käydä äänestysvelvollisuuttaan suorittamassa. Nuorista 25,3 % (19/75) olisi ehkä käynyt äänestämässä uurnalla, ellei nettiäänestäminen olisi ollut käytössä. Suhteellisen korkea on kuitenkin niiden äänestäjien lukumäärä, 36 % (27/75), jotka mahdollisesti olisivat jättäneet äänestämisen väliin ilman nettiä. Näistä 6,6 % (5/75) ei missään tapauksessa olisi äänestänyt uurnalla, jos äänestys netissä ei olisi ollut mahdollista. Luvuista voidaan vielä päätellä, että ilman nettiäänestämisen mahdollisuutta jopa kolme neljästä nuoresta eli 56 nuorta 75:stä (74,6 %) olisi voinut jättää uurnavaalin väliin. Erityisesti tätä lukua tukee myös se seikka, että koulujen uurnavaali on paitsi osa demokratiakasvatusta niin nuorelle myös osa aikuistumiseen liittyvää käyttäytymismallia, jota lienee kiintoisaa kokeilla ainakin ensimmäisiä kertoja. Toisella ja kolmannella kerralla tämä uutuudenviehätys vähenee ja mitä se vaikuttaa nuoren äänestäjän haluun lähteä äänestyspäivänä toteuttamaan kansalaisvelvollisuuttaan, ellei äänestäminen onnistu nuoren arkipäiväisessä ympäristössä eli netissä? 17

17 11. Minkä vuoksi et äänestänyt sähköisesti ennakkoon tai et äänestänyt ollenkaan? Vastaajien määrä: 71 Nettiäänestämisen asemesta moni nuori halusi kokeilla uurnalla äänestämistä, koska se nettiin verrattuna edusti jotakin uutta ja ennen kokematonta. Tyypillisiä nuorten kommentteja: Halusin kokeilla uurnalla äänestämistä ja nähdä miten sen toimii. Halusin kokeilla uurnalla äänestämistä. Tietokoneen kanssa leikkiminen on tutumpaa, joten halusin kokeilla jotain uutta. Äänestin uurnalla koska se oli uusi kokemus, netti oli tuttu. Mielestäni on paljon tunnelmallisempaa ja aidompaa, kun käy oikeasti kirjoittamassa sen numeron paperille ja tiputtaa sen siihen laatikkoon. Silloin tuntuu, että on oikeasti äänestänytkin. Suurin syy nettiäänestämisen tai äänestämisen kokonaan väliin jättämiseen näyttää kuitenkin olleen se, että nuori yksinkertaisesti unohti (19,7 %, 14/71) ennakkoon tehtävän nettiäänestämisen. Äänestämisen väliin jättämisen muita syitä olivat asian kiinnostamattomuus, kiire tai se, että nuori ei ollut löytänyt sopivaa ehdokasta. Muutama nuori, 4 nuorta 71:stä (5 %) jätti nettiäänestämisen väliin sen vuoksi, että ei saanut tunnuksia kännykkäänsä tai että tunnukset eivät toimineet vastaajan omalla koneella. En saanut sähkö tunnuksia sähköpostiin. Annettu käyttäjätunnus ei toiminut sähköisesti äänestämällä. En äänestänyt sähköisesti, koska en saanut sitä tekstiviestiä, jossa olisi ollut ne tunnukset. Koska koneeni ei päästänyt minua sisään tunnuksillani, kun koitin äänestää sähköisesti ennakkoon.. Äänestykseen ilmoittautuneiden koulujen oppilastiedot kirjattiin äänestysjärjestelmään koulujen omien oppilastietojen perusteella. Tunnukset lähetettiin ensi sijassa nuoren kännykkään, sen jälkeen sähköpostiosoitteeseen ja ellei kumpaakaan näistä koululla ollut tiedossa, tunnukset lähettiin nuorelle postissa. Järjestelmän toimivuus testeissä oli 100 prosenttia, ja edellä mainitun kaltaista palautetta tuli ainoastaan neljältä kaikista 146 kyselyyn vastanneesta. Kännykkänumeron vaihto, väärän tunnuksen syöttö tai väärä sähköpostiosoite koulujen omissa oppilasluetteloissa saattoivat aiheuttaa nämä epäonnistumiset. Nettietä-äänestämisessä oleellisinta on juuri äänestäjän turvallinen tunnistaminen. Viron vaaleissa se tapahtuu kansalaisten sähköisen vahvan henkilötunnisteen avulla. Suomessa on laajalti käytössä pankkitunnisteet, jotka on myös mahdollista ottaa käyttöön teknisesti. Suomessa kansalaisen vahva sähköinen tunnistaminen on vasta hitaasti kehittymässä tavaksi tunnistaa asiakas sähköisissä julkisen sektorin avainpalveluissa. Virossa vuoden 2011 parlamenttivaaleissa käyttöön otettu henkilön vahva sirukännykkätunnistautuminen on teknisesti mahdollista ottaa käyttöön tulevaisuudessa myös Suomessa. 18

18 Nuorten kaikki vastaukset kysymykseen, miksi et äänestänyt ennakkoon netissä tai et ollenkaan? Vastaajien määrä: 71 Halusin kokeilla uurnalla äänestämistä ja nähdä miten sen toimii. Osittain sen takia, etten ollut varma ketä äänestää. Osittain myös siksi, että äänestyspäivänä koko luokka kävi äänestyspaikalla kouluaikana ja siellä sai äänestää uurnalla. Työpaikat tuskin järjestävät ylimääräistä taukoa äänestämisen takia, joten oikeissa vaaleissa voisi olla näppärämpi äänestää sähköisesti. Sähköisesti äänestäminen tuntuisi jotenkin luonnottomalta, vaikka kyllä siinä varmasti hyviäkin puolia on. En muistanut. En löytänyt itselleni sopivaa ehdokasta. Ei tullut aikaiseksi, ennen kuin mentiin luokittain uurnalle.. Halusin kokeilla uurnalla äänestämistä. Tietokoneen kanssa leikkiminen on tutumpaa, joten halusin kokeilla jotain uutta. Ei kiinnostanut. En kokenut ennakkoon äänestämistä niin tärkeänä kun tiesin äänestäväni sitten uurnalla. Koska en muistanut äänestää netissä. En muistanut äänestää netissä. Siksi koska en muistanut mutta äänestin uurnalla. En saanu sähkötunnuksia sähköpostiin. En jaksanut liian monimutkainen. Koska minusta on helpompi äänestää silloin kun on sen aika. En ole muistanut. Koska en halunnut. Olin lomal enkä tienny. En jaksanut koska niillä ei ole merkitystä tulokseen. Muuten olisin. En äänestänyt siksi ollekaan,koska mielestäni ei ollut oikein hyviä ehdokkaita. Koska se ei vaikuta loppu tulokseen.. En muistanut. Annettu käyttäjätunnus ei toiminut sähköisesti äänestämällä. En löytänyt ketään sopivaa ehdokasta ja ajattelin ettei se kuitenkaan vaikuta mihinkään. Päätin jättää äänestämättä sillä en halua alaikäisille muutenkaan äänestysoikeutta. Ei jaksanut. En muistanut. En muistanut. En ollut varma ehdokkaasta. Ei jaksanut eikä kiinnostanut... Uurnalla on mukavampi. Uurnalla oli helpompi ja luotettavampi. Koska en löytänyt mieleistä äänestettävää. Äänestin uurnalla. Koska unohdin äänestää sähköisesti ja halusin äänestää niin en jättänyt äänestämättä. =D Äänestin uurnalla koska se oli uusi kokemus, netti oli tuttu. 19

19 En tiennyt asiasta. En tiennyt asiasta. En kerennyt. Ei kerennyt eikä tullut mahdollisuutta. En muistanut. En tienny. En ehtinyt. Ei kiinnosta yhtää. En jaksanut minua ei kiinnostanut äänestää. Sillä ei ole mitään merkitystä kaikki poliitikot täysiä valtion sätkynukkeja vitun valtion kusipäääät. Laillistakaaa kannabis! Koska en pitänyt sitä tarpeellisena tulevaisuuden kannalta. En jaksanut. Ei kiinnostanut ja tiesin että se ei vaikuta ja ei oikeat vaalit. En muistanut. En tiennyt sähköisestä. En muistanut äänestää ennakkoon joten äänestin sitten koulussa. Mielestäni on paljon tunnelmallisempaa ja aidonpaa, kun käy oikeasti kirjottamassa sen numeron paperille ja tiputtaa sen siihen laatikkoon. Silloin tuntuu, että on oikeasti äänestänytkin. Äänestettiin koulussa. Koska halusin äänestää paikan päällä. Koska oli mahdollisuus äänestää uurnaan. En äänestänyt sähköisesti, koska uurnalla äänestäminen tuntui luontevammalta ja se oli vähän jännittävämpää. En ole seurannut juuri mitään tällästä. En äänestänyt sähköisesti, koska en saanut sitä tekstiviestiä, jossa olisi ollut ne tunnukset. Koska koneeni ei päästänyt minua sisään tunnuksillani, kun koitin äänestää sähköisesti ennakkoon.. Uurnaäänestys tuntui oikeammalta. En halunnut äänestää sähköisesti koska en luota siihen. Halusin kokeilla uurna äänestystä. Koska uurnalla äänestäminen tuntuu "oikeammalta". En muistanut enkä ollut koulussa silloin kun oli uurnaäänestys. En muistanut äänestää sähköisesti. Ja koska oli helpompi äänestää koulussa sillä kaikki omat luokkalaiset äänestivät samaan aikaan. En halunnut äänestää. Äänestin kyllä. Olin kovasti kiireinen tuon viikon aikana koulutöiden takia. koska en kerennyt / muistanut mutta äänestin koululla. Halusin kokeilla uurnalla. Mikäli joku nostaa "yhteisten asioiden hoitamisesta" aivan törkeää kuukausipalkkaa minun tulevista verorahoistani, en usko sen tarkoittavan, että MINUN pitäisi VIELÄ LISÄKSI tehdä jotain hänen työnsä hyväksi. Ei ollut tarpeen. 20

20 12. Pitäisikö mielestäsi nettiäänestämistä käyttää myös oikeissa vaaleissa? Vastaajien määrä: Kyllä ehdottomasti 2. Kyllä 3. En osaa sanoa 4. Ehkä ei 5. En missään tapauksessa Nuorten netin käyttö on erittäin laajaa, ja uusimpien tutkimusten mukaan nuoret käyttävät päivittäin nettiä keskimäärin 2 4 t vuorokaudessa. Tilastokeskuksen mukaan (2010) 76 prosenttia nuorista (16 24 v.) käyttää internetiä useita kertoja päivässä. Suurin osa tästä ajasta menee omien pelien lataamiseen ja pelaamiseen, oman profiilin päivittämiseen, musiikin kuunteluun, elokuvien katsomiseen tai kavereiden kanssa keskusteluun ja chattailuun. Nuorille netin hyötykäyttö ja asiointi ovat hivenen vieraampia kuin aikuisille. Nettiäänestämisen käyttö oikeissa vaaleissa sai kyselyyn vastanneilta nuorilta 54,5 prosentin (78/146) kannatuksen. Nuorista peräti hieman yli joka viides eli 23,2 % (34/146) suhtautui nettiäänestämisen käyttöön oikeissa vaaleissa joko melko kielteisesti (27/146) tai ehdottoman kielteisesti (7/146). Neutraalisti asiaan suhtautui myös suhteellisen suuri joukko nuorista eli 23,8 % (34/146). Toisaalta voidaan sanoa, että neljä viidestä nuoresta suhtautui nettiäänestämiseen oikeissa vaaleissa vähintäänkin neutraalisti tai avoimen positiivisesti. 21

21 13. Miten nettiäänestämisen käyttäminen oikeissa vaaleissa mielestäsi vaikuttaisi omaan äänestyskäyttäytymiseesi? Vastaajien määrä: Lisäisi äänestysinnokkuutta 2. Lisäisi hieman äänestysinnokkuutta 3. Ei millään tavalla 4. Vähentäisi hieman äänestysinnokkuutta 5. Vähentäisi äänestysinnokkuutta Nuorten äänestyskäyttäytyminen on viime vuosien vaaleissa herättänyt kasvavaa huolta. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilaaman tutkimuksen mukaan vuoden 2007 eduskuntavaalien äänestysaktiivisuus väheni nuorten vuotiaiden osalta viitisen prosenttia. Heikoin äänestysprosentti 46 % saatiin kerrostalolähiöissä ja paras ydinkeskustan eliittialueilla, missä 66 prosenttia ikäluokasta kävi uurnilla. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin IRC-galleriassa toteuttaman kyselyn perusteella äänestysikäisistä nuorista aikoi kevään eduskuntavaaleissa 2011 äänestää 64 %. Vastaajista peräti 70 % aikoi äänestää kevään 2012 presidentinvaaleissa. Parlamenttivaalien toteutumaa ei tämän raportin valmistumiseen mennessä vielä ole julkistettu. Joka tapauksessa nuorten äänestämisinto on ollut hälyttävän vähäistä, ja se on laskenut 2000-luvun vaaleissa koko ajan. Yksi kysymys koskee äänestysikää. Kesäkuussa 2011 julkaistun opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n teettämän Nuorten paneeli tutkimuksen mukaan nuoret haluaisivat osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon nykyistä aktiivisemmin, kantaa vastuuta ja tehdä yhteistyötä päättäjien kanssa. Nettiäänestämiskyselyyn vastanneiden nuorten mielestä nettiäänestämisen toteuttaminen oikeissa vaaleissa lisäisi peräti 64,3 prosentin (94/146) mielestä nuorten äänestysinnokkuutta. Tosin kolmekymmentä prosenttia nuorista (44/146) oli sitä mieltä, että vaalien toteuttaminen myös netissä ei vaikuttaisi heidän intoonsa äänestää. Ainoastaan 0,5 prosenttia nuorista oli sitä mieltä, että netissä toteutetut julkiset vaalit saattaisivat vähentää heidän äänestysinnokkuuttaan. Tuloksista voidaan päätellä, että aikaan ja paikkaan sidottu perinteinen äänestämisen muoto kaipaa nuorten mielestä rinnalleen arkista ja tavallista toimintatapaa. Nuoret toivovat äänestä- 22

22 miseen osallistumisen mahdollisuutta ilman, että toiminta sidotaan paikkaan tai tiukasti aikaan. Ennakkoon toteutettu nettietä-äänestäminen on yksi tapa vastata tähän toiveeseen. 14. Miten tutustuit ehdokkaisiin etukäteen? Vastaajien määrä: Lehdissä Netissä Vaalikoneessa Kaveri kertoi En tutustunut Nuorten tutustuminen vaalien ehdokkaisiin näyttää kyselyn perusteella tapahtuvan kaikkein parhaiten vaalikoneiden avulla. Kyselyyn vastanneista 44,8 % (65/145) perehtyi ehdokkaisiin internetin vaalikoneissa, joita vuoden 2011 edustakuntavaaleissa julkaistiin lukuisia. Suosituimpia olivat Helsingin Sanomien, YLEn ja MTV 3:n vaalikoneet, mutta myös eri tahojen ja eri teemojen ympärille julkaistut SAK:n, ulkopolitiikan, nuorten ja sosiaalisuuden vaalikoneet saivat runsaasti käyttäjiä (Vaalikoneiden TOP 10, liite 5). Vaalikoneiden jälkeen nuoret tutustuivat kansanedustajaehdokkaisiin yhtä lailla sekä lehdissä (29/145) että netissä (29/145). Netissä kohteena olivat ilmeisesti ehdokkaiden ja puolueiden omat sivustot. Kavereiden suosituksiin turvautui ainoastaan 0,3 % nuorista (5/145). Nuorista 11,7 prosenttia (17/145) jätti kokonaan tutustumatta ehdokkaisiin etukäteen. Mitä kertoo äänestämisen motiiveista se, että joka kymmenes nuori ei vaivaudu tutustumaan etukäteen ehdokkaisiin lainkaan? 23

23 15. Aiotko tulevaisuudessa äänestää oikeissa vaaleissa? Vastaajien määrä: Kyllä ehdottomasti Ehkä En osaa sanoa Ehkä en En missään tapauksessa Nuorten positiivinen suhtautuminen ylipäätään äänestämiseen näkyy kyselyn perusteella siinä, että 58,6 prosenttia (85/145) ilmoitti ehdottomasti äänestävänsä tulevaisuudessa oikeissa vaaleissa. Jos mahdollisesti tulevaisuudessa äänestävät otetaan mukaan, niin positiivisesti äänestämiseen tulevaisuudessa suhtautui peräti 93,1 prosenttia nuorista. Tämä luku on erittäin korkea, koska kyselyyn vastanneista liki kolmannes ei ollut osallistunut lainkaan koulujen järjestämiin eduskuntavaalien varjovaaleihin. Tämä tulos osoittaa, että yläasteen ja lukion nuorilla ei ainakaan tässä vaiheessa ole juurikaan kielteistä ennakkoasennetta äänestämällä tapahtuvaan osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Tilanne on pikemminkin päinvastoin. Mikäli tulevaisuudessa voidaan nettietä-äänestämistä tarjota oikeiden vaalien yhteydessä, niin nämä positiiviset ennakkoasenteet kysymysten 13 ja 15 vastauksissa viittaisivat siihen, että nuorten äänestysprosentti oikeasti saattaisi tulevaisuudessa kasvaa. Asiaa pitää joka tapauksessa huolella pohtia osana uuden nuorisolain (2006) linjauksia edistää nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä kunta- että valtakunnan tasolla. Tämä saattaisi luoda edellytyksiä nuorten toiveiden huomioimiseen myös uudessa hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan toimenpideohjelmassa. Erityisesti nuorten positiivista suhtautumista äänestämisellä vaikuttamiseen voitaisiin nykyistä paremmin tukea toteuttamalla koulujen oppilaskuntavaalit tai kunnan nuorisovaltuustovaalit myös netissä. 24

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA 1 ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille TIIVISTELMÄ Kyselyn taustaa Suomen nuorisoyhteistyöjärjestö

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

Tasavallan presidentin vaali

Tasavallan presidentin vaali Tasavallan presidentin vaali 2012 Selkoesite Presidentinvaali Tämä esite kertoo presidentinvaalista, joka järjestetään Suomessa vuonna 2012. Presidentin tehtävät Presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Selkoesite TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI

Selkoesite TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI Selkoesite TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI 2018 Presidentinvaali Suomen kansalaiset valitsevat presidentin vaalissa kuuden vuoden välein. Ensimmäinen vaali: Vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2018 Ennakkoäänestys

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 18.3.2007

Eduskuntavaalit 18.3.2007 Eduskuntavaalit 18.3.2007 Ennakkoäänestys 7. 13.3.2007 Eduskuntavaalit Suomen ensimmäiset eduskuntavaalit järjestettiin 100 vuotta sitten. Ne olivat myös ensimmäiset vaalit, joissa kaikilla Suomen kansalaisilla

Lisätiedot

Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa

Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa Kaksi kolmesta ( %) arvioi, että hänen äänellään on merkitystä kuntavaalien lopputuloksen kannalta. Prosenttiluku on samaa luokkaa

Lisätiedot

Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa

Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa Enemmistö ( %) suomalaisista arvioi ymmärtävänsä hyvin tärkeitä poliittisia kysymyksiä, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja

Sosiaalinen media. Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja Sosiaalinen media Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja Eduskuntavaalit käydään vuonna 2011 Facebookissa [ ] puolueet menevät sinne, missä ihmiset jo ovat Helsingin

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä RAPORTTI 1/6 Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä Vanhempainyhdistyksissä tehdään monenlaista vaikuttamistyötä lasten koulu- ja päiväkotiympäristön ja ilmapiirin parantamiseksi. Oman koulun lisäksi

Lisätiedot

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Tutkimuskohteet 1. Yleisellä tasolla nuorten suhtautuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja politiikkaan, nuorille tärkeät

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa!

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! Löydät Internetistä kotibilekuvia, joissa esiinnyt. Mitä ajattelet kuvista? 1) SIISTII! 2) EVVK 3) En pidä siitä, että kuviani laitetaan nettiin ilman lupaani Internetiin laitettua kuvaa tai aineistoa

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Eduskuntavaaliehdokastutkimus Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa koskien terveyspalvelualan tulevaisuutta

Lisätiedot

Sähköinen äänestämisen testaus

Sähköinen äänestämisen testaus Sähköinen äänestämisen testaus Oikeusministeriö, 12.3.-28.3.2008 Pohja- ja paikkatiedot 1 evote:n testaus kokonaisuudessaan Toimittajien komponenttitestaukset TE:n integraatiotestaus TE:n järjestelmätestaus

Lisätiedot

Ennakkotuloksia Kuntalaiskyselystä 2017

Ennakkotuloksia Kuntalaiskyselystä 2017 Ennakkotuloksia Kuntalaiskyselystä 17 Liite mediatiedotteeseen 29.3.17 Vastanneita 4 086. Tiedonkeruu jatkuu huhtikuuhun asti. Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö Marianne.pekola-sjoblom(at)kuntaliitto.fi

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Kunnallisvaalit 2008

Kunnallisvaalit 2008 0% valmiina Kunnallisvaalit 2008 Hyvä vastaanottaja SDP:n toiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää että arvioimme omaa toimintaamme. Edellinen suuri koitoksemme olivat kunnallisvaalit. Seuraavalla sivulla

Lisätiedot

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho OECD Youth Forum Helsinki 27.10.2015 Arja Terho Tieto Suomalaisten nuorten näkemyksiä Missä ollaan? Tiedon puute. Ei ole tietoa siitä, miten poliittinen päätöksenteko toimii. Tarvitaan enemmän tietoa ja

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Sähköinen äänestäminen HYYn edarivaaleissa. Petrus Repo 23.3.2015

Sähköinen äänestäminen HYYn edarivaaleissa. Petrus Repo 23.3.2015 Sähköinen äänestäminen HYYn edarivaaleissa Petrus Repo 23.3.2015 Taustaa Selvitys sähköisestä äänestämisestä (liite). Painopisteenä riskianalyysi sähköisestä vaalista. Ensin raamit, sen jälkeen toteutusyksityiskohdat.

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Sukupuoli 1. Nainen 415 49,11% 2. Mies 430 50,89% 2. Ikä 1. alle 30 19 2,25%

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2011

Eduskuntavaalit 2011 2011 Eduskuntavaalit Eduskuntavaalit Eduskuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi. Vaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa päättämään yhteisistä asioistamme. Vuoden 2011 eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Tietopaketti: presidentinvaalit. Ajatuspaja Toivo

Tietopaketti: presidentinvaalit. Ajatuspaja Toivo Tietopaketti: presidentinvaalit Ajatuspaja Toivo 25.1.2018 Presidentinvaali 2012 ensimmäinen kierros Vaalipiiri Äänestysprosentti Äänestäneet Ennakkoäänestäneet Ennakoiden osuus Helsingin vaalipiiri 76,6

Lisätiedot

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä?

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä? Koulu ja työ - ohje Koulunkäyntiin liittyen tärkeää on selvittää sekä motivaatio käydä koulua, mutta myös mahdolliset pulmat tai oppimisvaikeudet. Mikäli koulut on jo käyty, niin työelämään liittyen on

Lisätiedot

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S PAIKALLA OLI ASIANTUNTIJOINA TOIMENSA PUOLESTA PAIKALLA OLIVAT HELI MANTILA A- KLINIKKA, TERO RÖNKKÖ

Lisätiedot

Nettiäänestäminen. Tasapainoilua demokratian edistämisen ja luottamuksen välillä. Online Voting Leadership Series Finland Seminar, Espoo 17.5.

Nettiäänestäminen. Tasapainoilua demokratian edistämisen ja luottamuksen välillä. Online Voting Leadership Series Finland Seminar, Espoo 17.5. Nettiäänestäminen Tasapainoilua demokratian edistämisen ja luottamuksen välillä Online Voting Leadership Series Finland Seminar, Espoo 17.5. Jussi Westinen, tutkija (VTT) 12.9.2017 Nettiäänestämistä on

Lisätiedot

Q1 Olen. Koulutuskysely kevät / 47. Answered: 2,264 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15.55% 352.

Q1 Olen. Koulutuskysely kevät / 47. Answered: 2,264 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15.55% 352. Q1 Olen Answered: 2,264 Skipped: 0 Mies Nainen Mies Nainen 15.55% 352 84.45% 1,912 Total 2,264 1 / 47 Q2 Ikäni on Answered: 2,264 Skipped: 0 15 17 vuotta 18 20 vuotta 21 25 vuotta 26 30 vuotta yli 31 vuotta

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

KANSALAISET: VAALIKAMPANJASSA SAA LOUKATA, MUTTA EI VALEHDELLA

KANSALAISET: VAALIKAMPANJASSA SAA LOUKATA, MUTTA EI VALEHDELLA Tiedote KANSALAISET: VAALIKAMPANJASSA SAA LOUKATA, MUTTA VALEHDELLA Valtaosa ( %) suomalaisista yhtyy väittämään on hyvä, että vaaleissa joku uskaltaa sanoa asiat suoraan, vaikka se loukkaisi monia ihmisiä.

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Käyttäjien näkemyksiä

Käyttäjien näkemyksiä Sähköiset rekisteröintitoimenpiteet Käyttäjien näkemyksiä Copyright TNS 2011 Sähköiset rekisteröintitoimenpiteet Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 4.4.20114 Tutkija: Sakari Nurmela Projekti: 78726.

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE VAALITULOS 2011 19.5.2011

PIRAATTIPUOLUE VAALITULOS 2011 19.5.2011 PIRAATTIPUOLUE VAALITULOS 2011 19.5.2011 SISÄLTÖ Lähtökohta vaaleihin Mitä tehtiin Vaalitulos Vaikutukset Muut puolueet Onnistumiset Kehittämistarpeet Toimenpiteitä LÄHTÖKOHTA VAALEIHIN Tavoitteena x ehdokasta

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

KUNTAVAALEISSA ÄÄNESTETTIIN VELVOLLISUUDEN TUNNOSTA

KUNTAVAALEISSA ÄÄNESTETTIIN VELVOLLISUUDEN TUNNOSTA KUNTAVAALEISSA ÄÄNESTETTIIN VELVOLLISUUDEN TUNNOSTA Tärkein äänestämään ajava tekijä kuntavaaleissa oli velvollisuuden tunne, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Enemmän kuin neljä

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Summary1/2 59 vastausta (vastanneista naisia 8 ja miehiä 51) Kysely oli avoinna 2 viikkoa (11.2. 25.2.2015) 78% vastanneista kuului ikäryhmään 18-39 49% vastanneista

Lisätiedot

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta #digikoulu Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peruskoulun ja lukion opettajien odotuksia ja

Lisätiedot

Daniel Valtakari. TEK vaalit 2014

Daniel Valtakari. TEK vaalit 2014 TEK vaalit 2014 TEK = Tekniikan Akateemiset ja TFiF Tekniikan Akateemisten Liitto TEK on etu- ja palvelujärjestö, johon kuuluu kaksi jäsenjärjestöä: Tekniikan Akateemiset ry edustaa pääasiassa suomenkielisiä

Lisätiedot

Nuorten heikko äänestysaktiivisuus puhuttaa vuodesta

Nuorten heikko äänestysaktiivisuus puhuttaa vuodesta ÄÄNESTYSAKTIIVISUUDEN JÄLJILLÄ Nuorisovaalit demokratiakasvatuksen työkaluna Allianssi on järjestänyt Nuorisovaaleja eduskuntavaalien ja presidentinvaalien yhteydessä jo 1990-luvulta lähtien. Nuorisovaalit

Lisätiedot

,6 % 44,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.18, Hajonta:2.43) (Vastauksia:606)

,6 % 44,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.18, Hajonta:2.43) (Vastauksia:606) 1 (6) KENELLÄ ON VASTUU NUORILLE ANNETTAVASTA PÄIHDEKASVATUKSESTA Selvitys yläkouluikäisten nuorten vanhempien ajatuksista koskien nuorille suunnattua päihdekasvatusta ja nuorten päihteidenkäyttöä Etelä-Karjalassa

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

Palautteen antajat oppilaitoksittain. Pohjanlinna PSAI Yhteislyseo

Palautteen antajat oppilaitoksittain. Pohjanlinna PSAI Yhteislyseo Rajattoman koululaiskonsertin palautteet 23.3.2009 2(47) Palautteen antajat oppilaitoksittain 134 136 68 Pohjanlinna PSAI Yhteislyseo yhteensä 338 oppilasta 8,2 % 10,3 % Rajattoman koululaiskonsertin palautteet

Lisätiedot

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hiljattain julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kouluterveyskysely 2009 kertoo aiempaa uupuneemmista nuorista. Lukiolaiset kärsivät niin päivittäisestä väsymyksestä

Lisätiedot

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 LASTEN JA NUORTEN KUULEMISJÄRJESTELMÄ Syyslukukausi Arviointi ja kehittäminen Teemojen valinta Kuntayhteistyö Etenemissuunnitelma

Lisätiedot

OAJ:n valtuustovaalit 2010

OAJ:n valtuustovaalit 2010 VANTAAN OPETTAJA VAALIEXTRA 8.2.2010 Vantaan opettajien ammattiyhdistys ry Talkootie 7, 01350 Vantaa puh: 09-873 4020, toimisto@voay.fi, www.voay.fi Tiedottaja: Annika Arstila-Aaltonen p. 050-4096 460

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA Tervetuloa vastaamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten opetushenkilöstön kiinnostusta sosiaalisen median

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Sipoon Sanomat on Sipoon ykköslehti, sillä millään muulla lehdellä ei ole yhtä suurta levikkiä Sipoossa.

Sipoon Sanomat on Sipoon ykköslehti, sillä millään muulla lehdellä ei ole yhtä suurta levikkiä Sipoossa. Kuntavaalit 0 Kuntavaalit 0 Sipoon Sanomat on täysillä mukana kuntavaaleissa ja vaalikoneemme on taatusti puheenaihe! Sipoon Sanomat käy tiivistä keskustelua kuntalaisille tärkeistä asioista, heidän kanssaan.

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset 007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset Siltamäki Suutarila-Töyrynummi-alueella toteutettiin loka-marraskuussa 2007 kysely pohjaksi alueen lapsille ja nuorille laadittaville yhteisille pelisäännöille.

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman koulunne oppilaiden

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014 HS ipad profiilitutkimus Tammikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tulokset InterQuestin SPOT -profiilitutkimuksesta. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin HS ipad-sovelluksessa 10.1.-22.1.2014 välisenä aikana.

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot