ONNISTUNUT REMONTTI Miten varmistan hyvän lopputuloksen?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ONNISTUNUT REMONTTI Miten varmistan hyvän lopputuloksen?"

Transkriptio

1 ONNISTUNUT REMONTTI Miten varmistan hyvän lopputuloksen? Itä-Uudenmaan maistraatti / Raija Marttala

2 LUENNON SISÄLTÖ Ennalta mietittävät asiat Hyvä tarjouspyyntö Mistä ja miten löytää luotettavia remonttifirmoja Ostanko yritykseltä vai palkkaanko työmiehen Pieni vai iso remontti Sopimuksen tekeminen Hinnoitteluperusteet, maksutavat ja aikataulut, viivästyssakko Kotimyynti Ongelmatilanteet

3 MISTÄ ALOITTAA? Suunnittele etukäteen, käytä suunnitteluun tarvittaessa asiantuntijaa Tee realistinen kustannusarvio, jätä pelivaraa Selvitä rahoitus ja oikeutesi kotitalousvähennykseen ja muihin tukiin Selvitä ja hanki tarvittavat luvat (as oy:ssä lisäksi: tee ilmoitukset taloyhtiölle) Vertaile remontintekijöitä tai urakoitsijoita

4 HYVÄ TARJOUSPYYNTÖ Tee tarjouspyyntö kirjallisena, myös vastaukset kannattaa pyytää kirjallisena. Kirjaa pyyntöön ainakin työn sisältö hinta-arvio ja laskutusperusteet alustava aikataulu mihin mennessä tarjous on jätettävä onko mahdollisuus kotitalousvähennykseen

5 MITEN LÖYDÄN LUOTETTAVAN REMONTOIJAN Tuttavien ja ystävien suositusten perusteella Pyydä yrittäjällä varmistettavissa olevia suosituksia edellisiltä asiakkailta Nettipalvelut? Tapaa remontin tekijä ennen sopimuksen tekemistä henkilökohtaisesti. Suhtaudu varauksella: epämääräiset suositukset, et saa sovittua hintaa, valmistumisaikaa kirjallisesti ja maksu pyydetään käteisellä

6 TILAAJA VAI TYÖNANTAJA 1 Kun remontin tekijä on elinkeinonharjoittaja ovat Kuluttajansuojalain säännökset tilaajan (=kuluttaja) turvana. Elinkeinonharjoittaja vastaa kuluttajalle siitä, että työ tehdään ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Ongelmatilanteissa voi kääntyä myös kuluttajaviranomaisten puoleen. Kotitalousvähennys käytettävissä.

7 TILAAJA VAI TYÖNANTAJA 2 Työsuhteessa remontin tilaaja on työnantaja Työsuhteeseen remonttimiehen palkannut kotitalous on velvollinen huolehtimaan mm. työnantajamaksuista kuten muutkin työnantajat. Virheellisestä työstä tai työn viivästymisestä ei voi vedota kuluttajansuojalakiin. Kuluttajaviranomaiset eivät voi myöskään ratkaista riitaa.

8 PIENI VAI ISO REMONTTI Pienremontti < sisämaalaus, parketin hionta (REYS ) Korjausrakentaminen > ulkomaalaus, katon uusiminen, putkiremontti, pihan rakentaminen, keittiöremontti (RYS )

9 SOPIMUS REMONTIN PERUSTANA Kirjallinen sopimus ehkäisee riitoja Puheiden varassa olevassa sopimuksessa ei ole yksiselitteistä näyttöä, jonka perusteella voi vaatia remontintekijää pysymään esimerkiksi sovitussa hinnassa tai aikataulussa. Osapuolet saattavat muistaa hyvinkin eri tavalla sovitut asiat, vaikea tarkistaa, jos kirjallisia dokumentteja ei ole.

10 SOPIMUKSEEN KIRJATTAVAT ASIAT työn sisältö työn hinta, laskutusperusteet sekä maksuerien aikataulu mitä ja minkä laatuisia materiaaleja käytetään mahdolliset järjestelyt ja toimenpiteet, jotka tilaaja tekee, esim. vanhan purkaminen aloitus- ja valmistumisaika seuraukset, jos työ viivästyy mahdolliset aliurakoitsijat

11 MALLISOPIMUKSET AVUKSI Kilpailu- ja kuluttajavirasto on laatinut pienremontin sopimuslomakeen: Pienremontin sopimus (pdf) Pienremontin sopimus (word) Isommissa urakoissa varmista, että urakoitsija käyttää kuluttaja-asiamiehen hyväksymiä sopimusmalleja ja -ehtoja. Em. ehdot ovat kuluttajansuojalain mukaisia.

12 KULUTTA-ASIAMIEHEN HYVÄKSYMIÄ EHTOJA Rakennusalan erikoistöitä koskevat yleiset sopimusehdot (LVI, sähköasennus, vedeneristys, katto- ja maalaustyöt) REYS Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot, sopimuslomake ja tarjouslomake liitteineen RYS Rakennuspuusepäntuotteiden kuluttajakaupan yleiset sopimusehdot ja niihin liittyvien asennustöiden yleiset sopimusehdot Talopakettien ja -elementtien kuluttajakauppaa ja asennusta koskevat yleiset sopimusehdot Hirsitalopakettien ja hirsituotteiden yleiset sopimusehdot.

13 KIRJAA SOPIMUKSEEN MYÖS ALIURAKOITSIJAT Esimerkiksi keittiöremontissa tarvitaan kalusteasentajan lisäksi myös putki- ja sähkömiestä Kirjallinen sopimus yleensä vain pääurakoitsijan kanssa, esim. sähkö- tai putkimiehet paikalle urakoitsijan tilaamina. Varmista mitkä työt sisältyvät sopimukseen: Esim. huomaamatta jäänyt lause: putki- ja sähkötyöt tuntiveloituksena erillisen laskun mukaan voi aiheuttaa ikävän loven remonttibudjettiin.

14 Remonttisopimukseen kannattaa kirjata kaikkien työmaalla työtätekevien nimet ja yritystiedot, vaikka heidän tekemänsä työt sisältyisivät pääurakan hintaan. Pääurakoitsija vastaa käyttämiensä aliurakoitsijoiden työstä. Jos esimerkiksi pääurakoitsijaa ei enää tavoita ja aliurakoitsijan työssä on virhe, kuluttajalla on oikeus tehdä valitus myös suoraan aliurakoitsijalle.

15 HINNOITTELUPERUSTEET Käytetyimmät hinnoitteluperusteet ovat tuntilaskutus ja urakkahinta: Tuntilaskutuksessa remontin hinta muodostuu tehtyjen tuntien perusteella. Voit pyytää arviota työn viemästä ajasta ja kirjata sen sopimukseen. Tuntihinta pitää ilmoittaa lisineen ja veroineen.

16 HINNOITTELUPERUSTEET Urakkahinta on sovittu kiinteä hinta, jota urakoitsijan ei tarvitse alittaa eikä sitä saa ylittää. Kustannusarvio on arvio, jonka saa perustellusti ylittää max 15 prosentilla. Enimmäishinta on hinnan yläraja. Enempää ei saa laskuttaa, vaikka työ tulisi kalliimmaksi kuin etukäteen arvioitiin. Sen sijaan hinta voi alentua työ- tai materiaalimäärän mukaisesti.

17 MAKSUAIKATAULU Sovi, että työ maksetaan vasta, kun se on tehty ja hyväksytty. Etukäteismaksu on kuluttajalle riski. Maksettaessa luottokortilla, voi esim. konkurssitilanteessa vaatia hyvitystä myös luottoyhtiöltä. Jos työn hinta sovitaan maksettavaksi erissä, sovi maksuaikataulu takapainotteiseksi. Tilaajalla on oikeus olla maksamatta virhettä vastaava osuutta työn hinnasta siihen saakka, kun virhe on tullut asianmukaisesti korjatuksi.

18 LISÄTYÖT Sovi lisätöistä ja niiden hinnoista kirjallisesti. Urakoitsijan pitää sopia yllättävien lisätöiden tekemisestä ja laskuttamisesta tilaajan kanssa. Lisätöitä ei saa tehdä ilman tilaajan lupaa. Jos kuluttaja haluaa kesken työn ylimääräisiä töitä tai muutoksia sovittuun, hänen pitää myös varautua maksamaan niistä.

19 VALMISTUMISAIKA JA VIIVÄSTYS Sovi valmistumisaika kirjallisesti. Valmistumisen viivästymisestä voi vaatia hyvitystä. Kirjaa ehto viivästyskorvauksesta sopimukseen. Ilman selkeää valmistumispäivän sopimista, riitatilanteessa on vaikea näyttää, että työ on todella viivästynyt. Sovi viivästyskorvauksen määrä sellaiseksi, että se todella ehkäisee viivästyksen. Esim. xx%/hinta/vko tai xx /alkava vko

20 KOTIMYYNTI 1 Kotimyyntisopimuksella tarkoitetaan sopimusta, joka tehdään tai jota koskevan tarjouksen kuluttaja tekee muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa osapuolten ollessa samanaikaisesti läsnä. Merkitystä ei ole sillä, kumman aloitteesta sopimus tehdään Säännökset koskevat tavaroiden ja palveluiden kauppaa (myös ns. sekasopimuksia )

21 KOTIMYYNTI 2 Palvelun suorittaminen voidaan aloittaa ennen peruuttamisajan päättymistä, jos kuluttaja on tehnyt tätä koskevan nimenomaisen pyynnön. Kuluttaja voi silti käyttää peruuttamisoikeutta. Palvelusta on maksettava kohtuullinen korvaus, joka lasketaan suhteellisena osuutena sopimuksen kokonaishinnasta. Peruuttamisoikeutta ei ole, jos palvelu on kokonaan suoritettu ja kuluttajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta tällaisessa tilanteessa

22 KOTIMYYNTI 3 Kuluttajalla ei ole maksuvelvollisuutta peruuttamisaikana kokonaan tai osittain suoritetusta palvelusta, jos elinkeinonharjoittaja on aloittanut sopimuksen täyttämisen peruuttamisaikana ilman kuluttajan nimenomaista pyyntöä Tai kuluttajalle ei ole annettu tietoa peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, määräajoista ja menettelyistä ja sopimuksen täyttämisestä tehdystä suorituksesta aiheutuvasta korvausvelvollisuudesta, jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan tehtyään palvelun suorittamista koskevan pyynnön.

23 PERUUTTAMISOIKEUS KOTIMYYNNISSÄ 1 Kotimyynnissä kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla selkeällä tavalla myyjälle viimeistään 14 päivän kuluttua palvelusopimuksen tekemisestä kauppasopimuksessa tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta. Pelkkä tavaran palauttaminen tai noutamatta jättäminen postista ilman erillistä peruuttamista koskevaa ilmoitusta ei riitä. Kuluttajan vastuulla on tarvittaessa näyttää, että ilmoitus on tehty.

24 PERUUTTAMISOIKEUS KOTIMYYNNISSÄ 2 Jos myyjä ei ole kertonut ennen sopimuksen tekemistä kuluttajalle peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, määräajoista ja menettelyistä, peruuttamisaika päättyy 12 kuukauden kuluttua normaalin peruuttamisajan päättymisestä. Jos myyjä korjaa asian tänä aikana, peruuttamisaika päättyy 14 päivän kuluttua päivästä, jolloin kuluttaja sai kyseiset tiedot.

25 PERUUTTAMISOIKEUDEN RAJOITUKSET 1 Laissa on määritelty tyhjentävästi tilanteet, joissa peruuttamisoikeutta ei ole. Tässä esimerkkejä: Kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi valmistettu tai muunneltu tavara. Kyseessä voi olla myös kauppasopimus, jossa tavara myydään asennuksineen, esimerkiksi mittatilauksena valmistettavat keittiökalusteet asennuksineen. Tuote, joka on erottamattomasti sekoittunut muiden tavaroiden kanssa (esim. multakuorma, joka on jo levitetty maahan).

26 PERUUTTAMISOIKEUDEN RAJOITUKSET 2 Nopeasti pilaantuva tai vanhentuva tavara. Sinetöitynä toimitettu tavara, jota ei terveydellisistä tai hygieniasyistä voida palauttaa, on avattu. Sopimus koskee kiireellistä korjaus- tai huoltotyötä paikassa, jonne elinkeinonharjoittaja saapuu kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä.

27 MITÄ TEEN ONGELMATILANTEISSA Mikäli ongelmia ilmenee, on niihin syytä puuttua mahdollisimman pian: esim. huonolaatuisesta työstä kannattaa huomauttaa heti => korjaaminen usein helpompaa kuin työn valmistuttua.

28 VIIVÄSTYS 1 Jos remontti viivästyy, vaadi kirjallisesti työn tekemistä kohtuullisessa lisäajassa. Remontin viivästyessä, voit vaatia viivästys- tai vakiokorvausta, jos ne on kirjattu sopimukseen. Jos työ ei annetussa lisäajassa valmistu, tilaaja voi vaatia vahingonkorvausta viivästymisen aiheuttamista kuluista. Korvausta voi vaatia todellisista kuluista, jos ne ylittävät sopimuksen vakiokorvauksen. Molempia korvauksia ei kuitenkaan voi saada.

29 VIIVÄSTYS 2 Tilaajalla on oikeus olla maksamatta viivästyneen työn osuus kunnes hyvityksestä on sovittu ja työ on tehty valmiiksi. Jos viivästyksestä aiheutuu merkittävää haittaa, lisäaikaa työn tekemiselle ei tarvitse antaa, vaan sopimuksen voi purkaa heti. Tehdystä työstä on kuitenkin maksettava.

30 HINTARIITA 1 Jos hinnasta ei ole sovittu, kuluttajan on yleensä maksettava remonttilasku, kunhan hinta ei ole kohtuuton ja lasku on eritelty. Riitatilanteessa urakoitsijalla on velvollisuus näyttää, mistä hinnasta on sovittu. (=> kirjallinen sopimus!) Riitatilanteessa kuluttajalla on oikeus olla maksamatta liikaa laskutettua osuutta. Asiasta on lähetettävä yritykselle kirjallinen vaatimus hinnan korjaamisesta, perusteluineen.

31 HINTARIITA 2 Jos urakoitsija vaatii edelleen alkuperäistä summaa, kannattaa ottaa yhteys kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaoikeusneuvonnassa voidaan arvioida, onko asiassa syytä jatkaa hinnan pidättämistä ja mahdollisesti riitauttaa asia.

32 LISÄTYÖT MAKSETTAVA SOVITUSTI Urakoitsijan ei tarvitse tehdä ilmaista työtä. Toisaalta hänen riitatilanteessa näytettävä että on pyytänyt tilaajalta luvan lisätöiden tekemiseen mikä työ kuuluu alkuperäiseen urakkaan mikä on lisätyötä, josta voi laskuttaa sovitun hinnan yli. Jos selkeää kirjallista sopimusta ei ole eikä työn hinnastakaan ole sovittu tarkkaan, työstä ja lisätyöstä on yleensä maksettava kohtuullinen hinta.

33 HUONO TYÖNJÄLKI Jos työssä on virheitä, ilmoita asiasta urakoitsijalle kirjallisesti. Valitus pitää tehdä kohtuuajassa virheen havaitsemisesta. Tilaajalla on oikeus olla maksamatta virheellisen työn osuus kunnes virhe on korjattu tai muusta hyvityksestä on sovittu. Koko urakkahintaa ei automaattisesti voi pidättää vaatia virheellisen työn korjausta. Urakoitsijalla on oikeus korjata virheet ja puutteet itse, jos siitä ei aiheudu kuluttajalle kohtuutonta haittaa

34 HUONO TYÖNJÄLKI Jatkoremontin voi teettää toisella urakoitsijalla, jos on perusteltu syy epäillä, ettei urakoitsija pysty korjaukseen tai asiasta sovitaan hänen kanssaan. Silloin korjauksen kustannukset voi vaatia häneltä. Jos virheellisyydestä erimielisyyttä, saatetaan tarvita ulkopuolisen asiantuntijan lausunto. Jos virhettä ei voi korjata, voi vaatia hinnanalennusta. Sopimuksen purkaminen on viimeinen vaihtoehto. Silloinkin pitää maksaa virheettömän työ osuus.

35 HUONO TYÖNJÄLKI Kuluttajalla on oikeus saada myös vahingonkorvausta kuluista, joita virheestä aiheutuu. Näitä ovat mm. puhelin-, posti- ja matkakulut. Pääurakoitsija vastaa käyttämiensä aliurakoitsijoiden työstä. Jos esimerkiksi pääurakoitsijaa ei enää tavoita ja aliurakoitsijan työssä on virhe, kuluttajalla on oikeus tehdä valitus myös suoraan aliurakoitsijalle.

36 LISÄTIETOJA JA APUA ONGELMATILANTEISSA Kuluttajaneuvonta ma-pe klo 9-15 puh suomeksi / på svenska Kilpailu ja Kuluttajavirasto Kuluttajariitalautakunta Tietoa vakuutuksista ja pankkiasioista I-U Mti / RM

LINJAUKSEN LÄHTÖKOHTIA...

LINJAUKSEN LÄHTÖKOHTIA... Kuluttaja-asiamiehen linjaus KOTIMYYNTI 1 LINJAUKSEN LÄHTÖKOHTIA... 2 2 KOTIMYYNTISÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN JA LAIN PAKOTTAVUUS... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 2 4 MILLOIN KYSEESSÄ ON KOTIMYYNTI... 2 5 KOTIMYYNTISÄÄNNÖSTEN

Lisätiedot

tietoa KULUTTAJAKAUPASTA

tietoa KULUTTAJAKAUPASTA marraskuu 2005 tietoa KULUTTAJAKAUPASTA Saanko purkaa tekemäni kaupan? Millä tavalla elinkeinonharjoittajan pitää korjata tai muuten hyvittää tavarassa tai palvelussa oleva virhe? Kuluttajansuojalaki antaa

Lisätiedot

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta RT 16-10686 LVI 03-10288 Ratu 421-T KH X4-00261 ohjetiedosto marraskuu 1998 1(7) RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT REYS-8 1995 pienurakka, erikoistyöt, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI

VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI Kuluttajaoikeuden linjauksia VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI 1 LINJAUKSEN LÄHTÖKOHTIA... 2 2 ETÄMYYNTISÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN JA LAIN PAKOTTAVUUS... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 2 4 MILLOIN KYSEESSÄ ON ETÄMYYNTI...

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (8) Välittäjäkoelautakunta. Tehtävä 1

KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (8) Välittäjäkoelautakunta. Tehtävä 1 KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (8) Tehtävä 1 Sukulaiset tarkoittavat sitä, että palstan edustalla on mahdollisesti vesijättöä, joka on muodostunut maan nousemisen seurauksena

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY 1 Voimaantulopäivä: 1.12.2002 SÄHKÖISEN KULUTTAJAKAUPAN KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1.

Lisätiedot

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA Finland Version 6.0 Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA 1.1. Nämä sopimusehdot soveltuvat kaikkien tuotteiden (sisältäen, mutta ei rajoittuen laitteistot ja/tai ohjelmistot)(

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot!

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot! MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1 ( 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat MMD Networks Oy (myöhemmin MMD) sekä sopimuksen tekevä yksityishenkilö,

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS Tässä linjauksessa käsiteltävät pelisäännöt ovat yleisiä ja koskevat lähtökohtaisesti kaikkea maksamista, jossa kuluttaja maksaa yritykselle tai yritys

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana... 8 Asuinhuoneiston

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita.

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita. 1(8) Alan yleiset sopimusehdot YSE KL2004 Tilityy - Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu -alla tarjottaviin palveluihin, tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja palveluiden toimitussopimuksiin sovelletaan

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana...

Lisätiedot