TRAKTORIN LISÄLAITTEET ATN305/ATT305/ATT330 ALATERÄN KÄYTTÖOHJE LAPINLAHDEN LEVYPALVELU OY LEVYTIE IISALMI PUH FAX

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TRAKTORIN LISÄLAITTEET ATN305/ATT305/ATT330 ALATERÄN KÄYTTÖOHJE LAPINLAHDEN LEVYPALVELU OY LEVYTIE 4 74510 IISALMI PUH. 020 1984 020 FAX 020 1984 029"

Transkriptio

1 TRAKTORIN LISÄLAITTEET ATN305/ATT305/ATT330 ALATERÄN KÄYTTÖOHJE LAPINLAHDEN LEVYPALVELU OY LEVYTIE IISALMI PUH FAX

2 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa, että markkinoille saatettu kone täyttää direktiivin 2006/42/EY ja standardit SFS-EN ISO ja SFS-ISO Försäkran om överensstämmelse Lapinlahden levypalvelu Oy försäkrar härmed till marknader tillförda maskin uppfyller maskindirektivet 2006/42/EY och standard SFS-EN ISO och SFS-ISO Certificate of conformity for a machine Lapinlahden levypalvelu Oy certifies that the following machine, which has been brought into the market, conforms to directives 2006/42/EY and standards SFS-EN ISO and SFS-ISO Tuote / Produkt / Product Valmistusnumero / Tillverkningsnummer / Serial number Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer: Lapinlahden levypalvelu Oy Osoite / Adress / Address: Levytie 4, FIN Iisalmi Puhelin / Telephone: +358 (0) Paikka / Ort / Place Iisalmi Aika / Datum / Date Allekirjoitus / Underskrift / Signature Nimenselvennys / Namnförtydligande / Clarification of signature Sivu 2

3 KÄYTTÄJÄLLE Tämä kirja on tarkoitettu tueksi ja oppaaksi alaterän käyttäjälle. Seuraavilla sivuilla pyrimme antamaan mahdollisimman yksityiskohtaiset tiedot alaterän oikeasta käsittelystä ja huollosta. Ne luovat perustan alaterän tehokkaalle ja taloudelliselle käytölle. Kehotamme Sinua lukemaan tämän kirjan huolellisesti. Tee huoltotoimenpiteet annetun määräaikaishuolto-ohjelman mukaan ja tee päivittäinen huolto rutiinityöksi itsellesi. Tämä kaikki on sekä Sinun että alaterän ja traktorin parhaaksi. Tässä kirjassa ei ole käsitelty sellaisia laajahkoja huoltotoimenpiteitä, jotka vaativat erikoistyövälineitä tai tarkkoja mitta-arvoja. Tällaisia palveluja tarvitessasi käänny luottamuksella koulutetun huoltohenkilökunnan puoleen. He ovat valmiit palvelemaan Sinua. Traktorisi ja alaterän edun mukaista on myös se, että käytät ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Varaosat voit tilata Valtran varaosapisteistä. Sivu 3

4 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 4 TURVALLISUUSOHJEET... 5 ALUSTERÄ... 7 ESITTELY... 7 RAKENNE... 8 TEKNISET TIEDOT... 9 HALLINTALAITTEET KÄYTTÖKYTKIMET TOIMINNANVALINTAKYTKIMET (Dynamic malli) TOIMINNANVALINTAKYTKIMET (Compact malli) TYÖSKENTELYN ALOITTAMINEN TERÄAUTOMATIIKKA TERÄN VAKIOPAINATUS TYÖSKENTELYN LOPETUS TOIMINTOJEN OHJELMOINTI LIIKENOPEUDEN SÄÄTÖ OHJAUSVIVUN KUOLLEEN ALUEEN SÄÄTÖ TERÄN NOSTO- JA LASKUAJAN OHJELMOINTI ALATERÄN TYÖOHJEET HUOLTO HUOLTO PÄIVITTÄIN HUOLTO VIIKOITTAIN HUOLTO 500 TUNNIN VÄLEIN VUOSIHUOLTO RASVAUSKOHTEET KIRISTETTÄVÄT RUUVIT MAHDOLLISET VIKATILANTEET Sivu 4

5 TURVALLISUUSOHJEET Nämä yleiset turvallisuusohjeet ovat yhteenveto säännöistä ja ohjeista, joita on noudatettava alusterällä työskenneltäessä. Ohjeet eivät kuitenkaan vapauta traktorinkuljettajaa noudattamasta lakiin perustuvia ja muita liikenneturvallisuus- ja työsuojelumääräyksiä. Eri työpaikkoja koskevia turvallisuusohjeita sekä tieliikennelainsäädäntöön perustuvia sääntöjä on noudatettava. Traktoreiden suunnittelussa on jo huomioitu työsuojeluhallituksen hyväksymät traktoreiden turvallisuusmääräykset. Seuraavassa on käsitelty yleisiä turvallisuuteen ja alusterän käyttöön liittyviä näkökohtia, jotka kuljettajan on huomioitava. TÄRKEÄÄ Käytä alaterää vain sen käyttötarkoitukseen. Ennen laitteen käyttöönottoa lue tämä käyttöohje huolellisesti. TÄRKEÄÄ Muista käyttää työkonevilkkua työskennellessäsi. TÄRKEÄÄ Kokeile ennen liikkeellelähtöä että kaikki liikkeet ja toiminnot toimivat moitteettomasti. TÄRKEÄÄ Opasta muita koneen käyttäjiä laitteen käyttöön ja sekä pyydä tutustumaan käyttöohjekirjaan. TÄRKEÄÄ Käytettäessä lisäsiipiä ota huomioon sen vaatima tila sivulla. Sivu 5

6 TÄRKEÄÄ Jos traktorin renkaita muutetaan suuremmaksi kuin alkuperäisessä varustuksessa, on alusterän kääntökulmaa rajoitettava siten että terän ja renkaan väliin jää 20mm väli. VAARA Älä työskentele viallisella laitteella. VAARA Varmistu siitä että laitteen lähietäisyydellä ei ole ketään kokeillessasi laitteen eri toimintoja. Turvaetäisyys 5 metriä. VAARA Ota huomioon laitteen terän suunta traktoriin nähden. Terä pyrkii siirtämään traktoria. (Erityisesti talviolosuhteissa) VAROITUS Työskentele laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS Ota huomioon muut tiellä liikkujat. Sivu 6

7 ALUSTERÄ ESITTELY 1. Ohjausyksikkö Hydrauliikkaventtiilistö 3. Alusterä 1. Ohjausyksikkö 2. Hydrauliikkaventtiilistö 3. Alaterä Sivu 7

8 RAKENNE 1. Terän kallistus sylinterit, tolpan sisällä 2. Terän nostosylinterit 3. Terän kääntösylinterit 4. Kiinnitys runko 5. Terärunko 6. Terän jatkeen sylinterit 7. Terän jatke Sivu 8

9 TEKNISET TIEDOT T-SARJA N-SARJA LEVEYS 2,5-3,1 m 2,8-3,4 m 2,5-3,1 m KÄÄNTÖKULMA ± 20 ± 18 KIINTEÄN TERÄN PITUUS 2450 mm/ 2750 mm 2450 mm LISÄSIIVEN PITUUS 400 mm 400 mm TERÄN KORKEUS SÄÄTÖ 150 mm 150 mm TERÄN KALLISTUS SÄÄTÖ LISÄSIIVEN LIIKEVARA 300 mm 300 mm OHJAUSJÄRJESTELMÄ 12 V 12 V TRAKTORIN MINIMI TEHO 135 Hv 120 Hv Sivu 9

10 HALLINTALAITTEET Laitteen käyttökytkimet on sijoitettu erilliseen ohjausyksikköön. Näiden ohjainten avulla säädetään kaikkia alaterän toimintoja. Compact Dynamic Sivu 10

11 KÄYTTÖKYTKIMET 1. Merkkivalo 2. Ohjausvipu 3. Potentiometri 4. Vakiopainatus 5. Päävirta 6. Teräautomatiikka 7. Toiminnanvalintakytkin 8. Toiminnanvalintakytkin Dynamic -mallissa toiminnanvalintakytkimet ovat sijoitettu ohjausvipuun. Sivu 11

12 TOIMINNANVALINTAKYTKIMET (Dynamic malli) Sivu 12

13 TOIMINNANVALINTAKYTKIMET (Compact malli) Sivu 13

14 TYÖSKENTELYN ALOITTAMINEN Kytke ohjausyksikön virta päälle painamalla virtakytkin (5) yläasentoon. Merkkivalo (1) palaa tällöin jatkuvasti. HUOM. Traktorissa tulee olla kytkettynä virta-avaimesta virta päällä. Valitse haluttu ohjausyksikön ohjaustoiminto toiminnanvalinta kytkimillä (7) ja (8). Käännä ohjausvipua (2) halutun toiminnan ohjaamiseksi. Dynamic -mallissa toiminnanvalintakytkimet (7 ja 8) ovat sijoitettu ohjausvipuun (2). Sivu 14

15 TERÄAUTOMATIIKKA Ohjausjärjestelmässä on traktorin ajosuunnanvaihtotunnistin, joka nostaa tai laskee terän automaattisesti ajosuunnasta ja valitusta toiminnosta riippuen. Ajosuunnanvaihtotunnistin on yhdistetty traktorin suunnanvaihdon ohjaukseen. Valitse haluttu teräautomatiikkatoiminto kytkimellä (6). - Automatiikka pois käytöstä (kytkin yläasennossa). - Automaattinen terän nosto. Terä nousee automaattisesti peruutukselle kytkettäessä (kytkin keskiasennossa). - Automaattinen terän nosto ja lasku. Terä nousee automaattisesti peruutukselle kytkettäessä. Terä laskee automaattisesti eteenpäin kytkettäessä (kytkin ala-asennossa). VAARA Kun teräautomatiikka on käytössä, huomioi että terä tekee automaattisia liikkeitä. Pidä huoli ettei turvaetäisyydellä ole ihmisiä. Turvaetäisyys 5 metriä. TÄRKEÄÄ! Kun teräautomatiikka on käytössä, ajosuunnan saa vaihtaa vain traktorin ollessa pysähdyksissä terän laskeutumisen vuoksi, laite voi vahingoittua. Sivu 15

16 TERÄN VAKIOPAINATUS Terän vakiopainatus toiminto pitää terän nostosylintereillä vakiopainatuksen päällä. Ohjausjärjestelmä pitää huolen siitä että järjestelmässä on tarvittava paine. Terän törmätessä kiinteään esteeseen, nostosylinteri antaa periksi ja korjaa terän asennon kun este on ohitettu. Kytke vakiopainatus toiminto päälle VAKIOPAINATUS kytkimellä (4) painamalla kytkin yläasentoon. Säädä terän paine halutuksi potentiometrillä (3). Terän vakiopainatuksen paine on säädettävissä välille bar. Kun vakiopainatus toiminto on kytketty päälle, terä laskeutuu vakiopainatukselle antamalla ohjausvivulla lyhyt terä alas ohjauskäsky. Sivu 16

17 TYÖSKENTELYN LOPETUS Ohjausyksiköstä katkeaa virta painamalla virtakytkintä (5) yläasentoon tai kytkemällä traktorista virta pois päältä. Voit lopettaa työskentelyn myös painamalla virtakytkintä (5) alaasentoon (terän kuljetusasento). Tällöin terä ohjautuu automaattisesti. Terän jatkeet menevät sisään, tolpat ja terä nousevat ylös. Tämän jälkeen ohjausyksiköstä katkeaa virta. HUOM. Terä kuljetusasentoon toiminto voidaan keskeyttää liikauttamalla ohjausvipua tai painamalla mitä tahansa kytkintä! Ohjausyksikkö kytkeytyy automaattisesti pois päältä mikäli mitään ohjausta ei ole käytetty 15 minuuttiin. Sivu 17

18 TOIMINTOJEN OHJELMOINTI LIIKENOPEUDEN SÄÄTÖ 1. Kytke ohjaimeen virta päälle. (Merkkivalo (1) palaa jatkuvasti). 2. Paina TERÄAUTOMATIIKKA kytkin (6) yläasentoon. 3. Paina ja pidä virtakytkintä (5) yläasennossa 5 sekuntia kunnes merkkivalo (1) alkaa vilkkua nopeasti. 4. Nyt voit käyttää haluttua toimintoa ja samalla säätää potentiometrillä (3) ohjausvivun maksiminopeuden, ohjausvipu ääriasennossaan. 5. Poistu ohjelmointi tilasta käyttämättä mitään ohjausyksikön toimintoa 10 sekuntiin. 6. Merkkivalo (1) lopettaa vilkkumisen ja muuttuu palamaan jatkuvasti. HUOM. Maksiminopeus on sama kaikille toiminnoille! Sivu 18

19 OHJAUSVIVUN KUOLLEEN ALUEEN SÄÄTÖ Ohjausvivun vapaaliikealueen säädöllä voidaan muuttaa ohjainvivun vapaaliikealuetta (K). Tällä ominaisuudella vältetään tahattomia ohjausliikkeitä. Ohjainvipu K Min Max. 1. Kytke ohjaimeen virta päälle. (Merkkivalo (1) palaa jatkuvasti). 2. Paina TERÄAUTOMATIIKKA kytkin (6) keskiasentoon. 3. Paina ja pidä virtakytkintä (5) yläasennossa 5 sekuntia kunnes merkkivalo (1) alkaa vilkkua nopeasti. 4. Nyt voit säätää vapaaliikealueen potentiometrillä (3). Laita haluamasi toiminto päälle ja kokeile ohjausvivulla onko vapaaliikealue sopiva. Säädä tarvittaessa uudestaan. 5. Poistu ohjelmointitilasta käyttämättä mitään ohjausyksikön toimintoa 10 sekuntiin. 6. Merkkivalo (1) lopettaa vilkkumisen ja muuttuu palamaan jatkuvasti. HUOM. Ohjausvivun vapaaliikkeen suuruus on sama kaikille toiminnoille. Sivu 19

20 TERÄN NOSTO- JA LASKUAJAN OHJELMOINTI Tällä ohjelmoinnilla säädetään venttiilin aukioloaikaa teräautomatiikka käytössä. Jos terän liikenopeudet on säädetty hitaalle, täytyy tätä aikaa kasvattaa. 1. Kytke ohjaimeen virta päälle. (Merkkivalo (1) palaa jatkuvasti). 2. Paina TERÄAUTOMATIIKKA kytkin (6) ala-asentoon. 3. Paina ja pidä virtakytkintä (5) yläasennossa 5 sekuntia kunnes merkkivalo (1) alkaa vilkkua nopeasti. 4. Nyt voit säätää nosto ja laskuaikaa potentiometrillä (3). Kokeile onko aika sopiva kytkemällä traktorista peruutus tai eteenpäin vaihde. Säädä tarvittaessa uudestaan. Aika on säädettävissä 1-7 sekuntiin. 5. Poistu ohjelmointi tilasta käyttämättä mitään ohjausyksikön toimintoa 10 sekuntiin. HUOM. Nosto ja laskuaika on sama molemmille toiminnoille! Sivu 20

21 ALATERÄN TYÖOHJEET Terä ylhäällä, kallistussylinterit ylhäällä, terän lisäsiivet lyhyellä. Tätä asentoa käytetään siirtoajossa Tällä asennolla suurin maavara Alaterä alhaalla, terän lisäsiivet lyhyellä tai pitkällä, terä käännettynä oikealle tai vasemmalle. Tarkoitettu massojen siirtoon, tasaukseen ja auraukseen Näissä asennoissa voidaan käyttää myös terän pysty ja vaakakallistusta VAARA Ota huomioon laitteen terän suunta traktoriin nähden. Terä pyrkii siirtämään traktoria. (Erityisesti talviolosuhteissa) Sivu 21

22 Pystykallistustoiminnolla voidaan säätää terän ottavuutta. Alaterän vaakakaltevuuden säätöä käytetään tienpinnan muotoilussa. Sivu 22

23 HUOLTO Alaterän käyttövarmuuden yksi tärkeimmistä edellytyksistä on oikein ja oikeaan aikaan suoritettu huolto. Huoltokustannukset ovat pienet verrattuina laiminlyönneistä aiheutuneiden vikojen korjauskustannuksiin. Tärkein huolto on se, mitä käyttäjänä itse annat alaterälle. Tähän huoltoon kuuluu kaikki voitelut sekä tarkastukset ja säädöt. Sivu 23

24 HUOLTO PÄIVITTÄIN - Tarkista terien kunto - Tarkista terien kiinnitys - Tarkista liikkeiden toimivuus - Tarkista vakiopainatuksen toiminta - Puhdista laite työpäivän päätteeksi HUOLTO VIIKOITTAIN - Voitele rasvanipat - Tarkista hydrauliikkaliitimien tiiveys HUOLTO 500 TUNNIN VÄLEIN - Tarkista tappien kunto - Tarkista ruuvien kireys VUOSIHUOLTO Kaikki edellä mainitut asiat ja alaterän säätö, joka suoritetaan valtuutetulla huoltoliikkeellä. HUOMAA: Huoltoja suoritettaessa on noudatettava huoltojaksotusta eli on suoritettava myös aikaisempien huoltojaksojen toimenpiteet HUOM! Ruuvien kireys tulee tarkistaa myös ensimmäisen käyttökerran jälkeen. Sivu 24

25 RASVAUSKOHTEET POS QTY 50h 200h Rasvaa kuvassa näkyvät rasvanipat oheisen taulukon mukaisesti. Sivu 25

26 KIRISTETTÄVÄT RUUVIT Kiristä kuvassa osoitetut ruuvit 500 tunnin välein. Kiinnitys ilman etukuormainta Kiinnitys etukuormaimella Sivu 26

27 MAHDOLLISET VIKATILANTEET 1. Ohjausyksikössä ei vilku valo, virta ei kytkeydy päälle. a. Pääsulake (15A) palanut b. Ohjausyksikön sulake (3A) palanut c. Virtakaapeli vaurioitunut d. Ohjausyksikön kaapeli vaurioitunut Korjaus: Tarkasta sulakkeet ja kaapeloinnit. 2. Painettaessa virtakytkintä, virta ei jää päälle. a. Traktoriin ei ole kytketty virta päälle b. Vika herätevirtapiirissä A3 Korjaus: Kytke traktorin virta päälle, tarkasta herätevirtapiiri(signaali A3). HUOM. Ohjausvivun ohjaukset ovat mahdollisia pitämällä virtakytkintä painettuna. 3. Käännettäessä ohjausvipua merkkivalo muuttuu punaiseksi. a. Alhainen käyttöjännite Korjaus: Tarkasta sulakkeet ja virtakaapelointi. 4. Automaattinen terän nosto ei toimi. a. Automaattinen terän nosto ei ole kytketty päälle. b. Automaattisen terän nosto aika on säädetty liian lyhyeksi. c. Ohjausyksikkö ei saa traktorilta peruutus signaalia TeräNosto A1. Korjaus: Kytke ohjausyksiköltä automaattinen terän nosto päälle, säädä automaattisen terän nosto/lasku aika sopivaksi, tarkasta että traktorilta tulee TeräNostoA1 signaali. 5. Automaattinen terän lasku ei toimi. a. Automaattinen terän lasku ei ole kytketty päälle. b. Automaattisen terän lasku aika on säädetty liian lyhyeksi. c. Ohjausyksikkö ei saa traktorilta eteenpäin signaalia Terä- Lasku A2. Korjaus: Kytke ohjausyksiköltä automaattinen terän nosto päälle, säädä automaattisen terän nosto/lasku aika sopivaksi, tarkasta että traktorilta tulee TeräLaskuA2 signaali. Sivu 27

28 6. Automaattinen teräpainatus ei toimi, kytkettäessä automaattinen teräpainatus päälle, merkkivalo vilkkuu punaisena. a. Terän paineanturi rikki. b. Terän paineanturin johto rikki. Korjaus: Tarkasta terän paineanturi ja paineanturin johto. 7. Ohjausyksikön toimintojen nopeudet liian hitaat. a. Toimintojen nopeudet ovat säädetty liian hitaalle. Korjaus: Säädä ohjausyksiköltä sopiva toimintojen liikenopeus. Sivu 28

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO

VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO KÄYTTÄJÄLLE, VAMISTENO:T, TURVALLISUUS- OHJEET, ESITTELY MITTARI- JA HALLINTALAITTEET KÄYTTÖ- JA AJO- OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 502 TYÖOHJEET HUOLTO- JA TÄYTÖSTAULUKOT

Lisätiedot

POTILA PREMIUM ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 www.potila.

POTILA PREMIUM ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 www.potila. POTILA PREMIUM ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 www.potila.fi Alkaen sarjanumerosta 15515 15 07/2013 POTILA PREMIUM ÄKEIDEN

Lisätiedot

VALMET 702 KÄYTTÖ JA HUOLTO

VALMET 702 KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 702 703 KÄYTTÖ JA HUOLTO KÄYTTÄJÄLLE, VAMISTENO:T, TURVALLISUUS- OHJEET, ESITTELY MITTARI- JA HALLINTALAITTEET KÄYTTÖ- JA AJO- OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 702, 703 TYÖOHJEET HUOLTO- JA TÄYTÖSTAULUKOT

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200. Käyttöohjekirja

Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200. Käyttöohjekirja Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200 Käyttöohjekirja Alkuperäiset ohjeet Painos 5 I Kesäkuu 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive 2006/42/EC

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F.

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. DINO 150ZX KÄYTTÖOHJE Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta 3904 3 SISÄLLYSLUETTELO ULOTTUVUUSKAAVIO...6

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET HUOMIO TURVALLISUUSSYISTÄ KAKSOISERISTETTYJEN LAITTEIDEN HUOLTO SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET! Turvallisuusmääräykset

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET HUOMIO TURVALLISUUSSYISTÄ KAKSOISERISTETTYJEN LAITTEIDEN HUOLTO SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET! Turvallisuusmääräykset Turvallisuusmääräykset 1 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET Kun käytät sähkölaitetta, noudata perusturvallisuusmääräysten lisäksi seuraavia ohjeita: Tutustu kaikkiin ohjeisiin huolella ennen koneen käyttöä. Noudata

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

RUISKUTUS- JA KASTELUJÄRJESTELMÄT BRAVO 201

RUISKUTUS- JA KASTELUJÄRJESTELMÄT BRAVO 201 ARAG RUISKUTUS- JA KASTELUJÄRJESTELMÄT BRAVO 201 HUOMIO! Lue huolto- ja käyttöopas huolellisesti. ARAG ei vastaa vaurioista jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. VAROITUS! Taataksesi

Lisätiedot

2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING

2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING 2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING OMISTAJAN KÄSIKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 TAKUUEHDOT 3 TURVALLISUUSOHJEET 4-5 VAROITUSTARRAT 6-15 TAKUUKORTIN TÄYTTÖ 16 AJONEUVON VALMISTE-/MALLINUMEROT

Lisätiedot

Snowek hiekoituskauhat S700 / S1000 / S1200 / S1500 / S2000 / S2500 / S3000. Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio Finland +358 4077 30125 info@snowek.

Snowek hiekoituskauhat S700 / S1000 / S1200 / S1500 / S2000 / S2500 / S3000. Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio Finland +358 4077 30125 info@snowek. KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Snowek hiekoituskauhat S700 / S1000 / S1200 / S1500 / S2000 / S2500 / S3000 Sarjanumerosta 0814XXXX alkaen Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio Finland +358 4077 30125 info@snowek.fi SNOWEK

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 ESIPUHE 3 TAKUUEHDOT 4 TAKUUKORTIN TÄYTTÖOHJE 5 AJONEUVON TUNNISTETIEDOT 6 TURVALLISUUS - Esipuhe 7 - Ajoneuvon

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE

FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE Johdanto Hyvä asiakas! Kiitos, että olet valinnut yrityksemme tuotteen. Tämä käyttöohje on laadittu yksinomaan asiakkaitamme varten. Tästä käsikirjasta löydät tiedot,

Lisätiedot

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 No.720201 SISÄLTÖ Sivu Takuu 1 Yleiset turvallisuusohjeet 2 Erityisesti huomiotavat varoitukset 3 Asennus 4 Pakkauksen purkaminen & Asennus 5 Asennuskaavio (1) 6 Osaluettelo

Lisätiedot

Ohjauskeskus DGC 1 Ohjekirja

Ohjauskeskus DGC 1 Ohjekirja Ohjauskeskus DGC FI Ohjekirja OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND . SISÄLTÖ. Sisältö... 2 2. Symbolien selitykset... 2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita... 2 4. Yleiskuva tuotteista... 3 4..

Lisätiedot

TOHATSU MD 40,50B MD 70,90B MD 115 A OMISTAJAN KÄSIKIRJA

TOHATSU MD 40,50B MD 70,90B MD 115 A OMISTAJAN KÄSIKIRJA TOHATSU MD 40,50B MD 70,90B MD 115 A OMISTAJAN KÄSIKIRJA MD 40B MD 50B MD 70B MD 90B MD 115A 40507090115141108 SISÄLLYSLUETTELO : SIVU 1. TOHATSU PERÄMOOTTORISI : ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B

TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B 30141108 SISÄLLYSLUETTELO : SIVU 1. TOHATSU PERÄMOOTTORISI : ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 3 2. TEKNISET TIEDOT 4 3. MOOTTORIN OSAT 5 4. MOOTTORIN ASENNUS 6 MOOTTORIN

Lisätiedot