0RGXXOL. ODLWWHHQNl\WW MD WLHGRQKDOOLQWD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "0RGXXOL. ODLWWHHQNl\WW MD WLHGRQKDOOLQWD"

Transkriptio

1 0RGXXOL ODLWWHHQNl\WW MD WLHGRQKDOOLQWD Hannu Mikkonen m2ohje.doc 1/9

2 Moduuli 2 laitteen käyttö ja tiedonhallinta Tutkinnon perusteet 7XWNLQQRQVXRULWWDMDRVRLWWDDLWVHQlLVHVWLWLHWRNRQHWWDNl\WWlHQHWWlKlQKDOOLWVHHYDOLWVHPDQVDODLWWHLVWRQ Nl\WW QMDWLHGRQKDOOLQWDDQOLLWW\YlWSHUXVDVLDW9DDGLWWDYLDWDLWRMDRYDWPPVHXUDDYDW 1. Käyttöliittymän hallinta työpöydän merkitys o graafinen alusta ohjelmille (kuvakkeet, pikakuvakkeet, tehtäväpalkki) näppäimistön ja hiiren käyttö o näppäimistössä samat näppäimet kuin kirjoituskoneissa, sekä lisänäppäimiä o hiiren ƒ vasemmalla valitaan ƒkaksoisnapsauttamalla avataan ƒvasen nappi alhaalla siirretään (yleensä) saman levyaseman sisällä näin kopioidaan eri levyasemien välillä näin siirretään Ctrl + vasemmalla hiiren napilla vetäen kopioidaan myös eri levyasemien välillä ƒ«rlnhdood avataan pikavalikoita, joissa valinta tehdään hiiren vasurilla ohjelman käynnistäminen ja sulkeminen o käynnistäminen ƒ Käynnistä valikosta eli Käynnistä Kaikki ohjelmat ja valitaan hiiren vasurilla napauttamalla ohjelma ohjelmaryhmästä (esim. Apuohjelmat, jossa mm. Muistio, Laskin, Paint) tai ohjelman (pika)kuvakkeesta ƒkuvakkeen tai pikakuvakkeen kaksoisnapautus työpöydällä ƒtiedostonimen kaksoisnapsautus Resurssienhallinnassa tai Omalla tietokoneella avaa tiedostotyyppiin kytketyn ohjelman ƒtehtäväpalkin pikakäynnistysyökalurivillä yksi hiiren vasemman napautus o sulkeminen ƒoikean ylänurkan sulkemisrastista ƒtiedosto Lopeta valikkokomennoilla ƒalt+f4 näppäinyhdistelmällä ƒotsikkorivin vasemman nurkan ohjelmakuvaketta hiiren vasurilla kaksoisnapauttaen usean ohjelman samanaikainen käyttö o siirtyminen avoimesta ohjelmasta toiseen tehtäväpalkin kautta hiiren vasurilla tai o Alt + tab (eli sarkain) näppäinyhdistelmällä avoimesta ohjelmasta toiseen siirtyen ikkunoiden ja kuvakkeiden käsittely o ikkuna kutistuu, pienene/suurenee tai sulkeutuu oikean ylänurkan ohjauspainikkeista pikakuvakkeen tekeminen o tiedostonimen tai ohjelman päällä KLLUHQ RLNHDOOD ja avautuvasta pikavalikosta hiiren vasurilla Lähetä Työpöytä (luo pikakuvake) ja sinne menee että heilahtaa valikoiden, työkalurivien ja valintaikkunoiden käyttö o valikko ƒavautuu hiiren vasemmalla ƒalt näppäintä napauttamalla ja sitten Enterillä tai alaspäin nuolinäppäimellä valikossa liikutaan nuolinäppäimillä (ylös/alas ja oikealle, jos jatkovalikko) valikkokomento toteutuu Enterillä m2ohje.doc 2/9

3 ƒsulkeutuu napauttamalla valikon ulkopuolella tai painamalla Esc (jos jatkovalikoita, niin useampi Esc tarvitaan) o työkalurivien painikkeista saadaan aikaiseksi hiiren vasemmalla toivottu toiminto o valintaikkunassa tehdään tarvittavat valinnat ja napautetaan OK tai jos kaduttaa Peruuta 2. Ohjauspaneelin tuntemus hiiri, kirjoittimet, päivämäärä ja aika, näyttö o hiiri ƒkäynnistä Ohjauspaneeli ja edelleen jos luokiteltu näkymä; Tulostimet ja muut laitteet ja edelleen Hiiri jos perinteinen näkymä; Hiiri kaksoisnapauttaen o päivämäärä ja aika ƒkäynnistä Ohjauspaneeli jos luokiteltu näkymä; Päivämäärä-, aika-, kieli- ja alueasetukset ja edelleen haluamasi toiminto jos perinteinen näkymä; Päivämäärä ja aika kaksoisnapauttaen o näyttö ƒkäynnistä Ohjauspaneeli jos luokiteltu näkymä; Ulkoasu ja teemat ja sitten haluamasi toiminto jos perinteinen näkymä; Näyttö kaksoisnapauttaen ƒnäytön asetuksia voit raplata myös työpöydän tyhjällä alueella KLLUHQRLNHDOOD napauttaen, pikavalikosta Ominaisuudet ja avautuvasta Ominaisuudet: Näyttö ikkunasta Asetukset välilehti. Sieltähän niitä muutellaan - 3. Apuohjelmien käyttö laskin o Käynnistä Kaikki ohjelmat Apuohjelmat (-ryhmä) ja sieltä Laskin ƒlaskettuasi laskun Muokkaa Kopioi ja siirry esim. Muistioon ja siellä Muokkaa Liitä. Näin laskun tulos kopioidaan ja liitetään Laskimesta Muistioon - tai mihin ohjelmaan haluat (esim. Word) tekstieditori (Muistio) o Käynnistä Kaikki ohjelmat Apuohjelmat (-ryhmä) ja sieltä Muistio ƒtallennus.txt tiedostomuotoon ƒon karvareuhkamalli kirjoittamiseen, mutta aina se huonon kynän voittaa piirto-ohjelma (Paint) o Käynnistä Kaikki ohjelmat Apuohjelmat (-ryhmä) ja sieltä Paint ƒpiirtelyyn soveltuva ohjelma ƒei kuvankäsittelyyn 4. Leikepöydän käyttö tietojen siirto ja kopiointi ohjelmasta toiseen o avaa haluamasi ohjelmat (esim. Muistio ja Word Pad) ƒvalitse Muistiossa teksti hiiren vasen nappi alas painettuna maalaten ƒmuokkaa Kopioi ƒsiirry Word Padiin ƒnapauta hiirellä haluamassasi kohdassa ƒmuokkaa Liitä ƒmuista tallentaa m2ohje.doc 3/9

4 näytön ja ikkunan kaappaus (print screen käyttö) o napauta jossain ohjelmassa Print Screen näppäintä ƒavaa Paint ƒliitä kuvaruudulta KOKO NÄYTÖN kaappauskuva Muokkaa Liitä -komennoilla o Alt + Print Screen - näppäinyhdistelmällä saat kaappauksen aktiivisesta ikkunasta ƒaktiivinen ikkuna on sellainen ikkuna, jonka otsikkopalkki on perusasetuksilla sininen ƒjonka liität sitten Paintiin Muokkaa Liitä -komennoilla 5. Hakemistojen / kansioiden käsittely Hakemistoja (eli kansioita) on helpointa käsitellä Resurssienhallinnassa (tai Omalla tietokoneella). Resurssienhallinta avautuu näin a) KLLUHQRLNHDOOD Käynnistä painikkeen päällä ja pikavalikosta Resurssienhallinta tai b) Windows-lippu + E -kirjain luominen ja poistaminen o luominen ƒnapauta haluamasi kansion sisällä KLLUHQRLNHDOOD ja pikavalikosta Uusi Kansio ƒtiedosto Uusi Kansio valikkokomennot ajavat saman asian o poistaminen ƒvalitse poistettavaksi aikomasi kansio ja paina Delete ƒjos kansiossa on jokin avoinna oleva tiedosto, sen poistaminen on (yleensä?) estetty ja saat siitä ilmoituksen kopioiminen ja siirtäminen o kopioiminen (kopioi nimensä mukaisesti uuteen paikkaan) ƒnapauta (lähde)kansion nimen päällä KLLUHQRLNHDOOD ja pikavalikosta Kopioi ƒsiirry haluamasi (kohde)kansion sisälle ƒnapauta KLLUHQ RLNHDOOD ja pikavalikosta Liitä ƒkansio on kopioitu uuteen paikkaan o siirtäminen (siirtää nimensä mukaisesti uuteen paikkaan) ƒnapauta (lähde)kansion nimen päällä KLLUHQ RLNHDOOD ja pikavalikosta Leikkaa ƒsiirry haluamasi (kohde)kansion sisälle ƒnapauta KLLUHQ RLNHDOOD ja pikavalikosta Liitä ƒkansio on siirretty uuteen paikkaan nimeäminen uudelleen o napauta kansion nimen päällä KLLUHQRLNHDOOD ja pikavalikosta Nimeä uudelleen o kansion nimi on korvaustilassa (sininen tausta, valkea teksti) o kirjoita kansiolle uusi nimi o napauta jossain nimen ulkopuolella tai paina Enter o nimi on vaihdettu 6. Tiedostojen käsittely ja ominaisuudet avaaminen ja sulkeminen o avaa (Resurssienhallinnassa) ƒtiedosto kaksoisnapsauttamalla hiiren vasurilla tiedoston nimen päällä tai ƒklluhq RLNHDQ napautus ja pikavalikosta Avaa o avaa (itse ohjelmassa) ƒanna Tiedosto Avaa valikkokomennot ja etsi (Resurssienhallinnan kaltaisessa näkymässä) haluamasi tiedosto ƒnapsauta tiedoston nimeä hiiren vasurilla m2ohje.doc 4/9

5 ƒnapauta Avaa -painiketta o sulje ƒoikean ylänurkan sulkemisrastista ylempi rasti sulkee tiedoston ja ohjelman alempi rasti sulkee tiedoston luominen ja tallentaminen oikeaan paikkaan, oikeassa tiedostomuodossa o luominen ƒtiedoston luominen tapahtuu tallentamalla se (sisällöstä viis!) o tallentaminen valikkokomennot Tiedosto Tallenna nimellä, joka avaa Tiedoston tallentaminen valintaikkunan, jossa o oikea nimi ƒtiedostonimi -kenttään kirjoitetaan tiedostolle haluttu nimi ei erikoismerkkejä, kuten */{? ja mitä lie muita ollutkaan? kirjaimet ja numerot käy (255 kappaletta välilyönnit mukaan luettuina?) o oikea paikka ƒkohde kenttään haetaan juuri se ainoa oikea paikka, johon haluat juuri tämän tiedoston tallentaa (jotta sen myös joskus löytäisit, eikö?) o oikea tiedostomuoto ƒvalitaan Tallennusmuoto kentän valintalistasta Muistio ei anna paljon tiedostomuotoja valita:.txt Wordissa on jo vaihtoehtoja:.doc,.rtf,.txt ja paljon muuta tallentaminen uudella nimellä o Tiedosto Tallenna nimellä valikkokomennot avaavat valintaikkunan, jossa ƒanna Tiedostonimi kentässä tiedostolle uusi nimi ƒvoit myös valita uuden tallennuspaikan Kohde kentän valinnoilla o ei hävitä entistä alta eli nimensä mukaisesti nimi on uusi ƒkuvankäsittelyssä ainakin työläitä kuvia käsitellessä kannattaa tallentaa kuvista eri versioita ja sitten kun kuva on valmis, heittää aikaisemmat versiot menemään. ƒesim. pamela01.jpg, pamela02.jpg pamela 67.jpg, ja kun tuo viimeinen on se valmis, voi poistaa nuo aiemmat versiot. miksi näin? jos viimeisin tiedosto menee ketuille, voit jatkaa siitä toiseksi viimeisestä siirtäminen, kopioiminen ja poistaminen (Resurssienhallinnassa tai Omalla tietokoneella) o samanlaistahan tuo on kuin kansioidenkin kanssa ƒjos tiedosto on avoinna, sitä ei (yleensä) pitäisi pystyä siirtelemään, kopioimaan saatikka poistamaan (ainakin Muistio näyttäisi tekevän poikkeuksen. Lähtee, siirtyy ja kopioituu vaivatta vaikka olisi avoinna) tulostaminen o jos tiedosto on avoinna, niin ƒtiedosto Tulosta valikkokomennoilla avautuu Tulostuksen valintaikkuna, jossa tehdään valintoja mm. tulosteiden määrästä, siitä mitä sivuja tulostetaan, valitaan ehkä toinen tulostin jne. ƒresurssienhallinnassa tiedostonimen päällä KLLUHQ RLNHDOOD ja pikavalikosta Tulosta. Siitä se lähtee sujumaan ;-) tiedoston ominaisuudet: vain-luku, luotu, muokattu, käytetty, tyyppi, sijainti, koko (Resurssienhallinta on oiva paikka, tahi Oma tietokone) o KLLUHQ RLNHDOOD tiedoston nimen päällä ja pikavalikosta Ominaisuudet, josta nähdään tiedoston ominaisuudet ƒvain-luku; ei voi muokata m2ohje.doc 5/9

6 ƒluotu; luomisajankohta ƒmuokattu, viimeisen muokkauksen ajankohta ƒkäytetty, milloin käytetty viimeksi ƒtyyppi, tiedostotyyppi ƒsijainti, sijaintipolku ƒkoko, (kilo/mega/tera)tavuina ainakin siis nämä voi olla myös lisävälilehtiä, joissa enemmänkin tietoa yleisimpien tiedostomuotojen ja -tarkentimien tunnistaminen o Resurssienhallinnassa tai Omalla tietokoneella useimmiten tiedostonimen edessä on ko. tiedostotyyppiin kytketyn ohjelman kuvake o.doc,.txt,.rtf ovat tekstitiedostojen tarkentimia o.xls on Excel tiedoston tiedostopääte o.jpg,.tif,.bmp,.gif ovat kuvatiedostojen tiedostopäätteitä o.htm,.html ovat nettisivujen tiedostomuotoja o.js. javaskripti tiedoston tiedostopääte o.exe on ohjelmatiedoston tiedostopääte (esim. excel.exe) o.wav,.mid ovat ääni- tai musiikkitiedostojen tiedostopäätteitä o.zip,.arj,.cab ovat pakattujen tiedostojen tiedostopäätteitä tiedostojen pakkaamien ja paketin purkaminen (Resurssienhallinnassa) o pakkaaminen (XP:n oma pakettiohjelma) ƒvalitse pakattavaksi aiottu tiedosto (tai tiedostot) ƒnapauta KLLUHQ RLNHDOOD ƒvalitse pikavalikosta Lähetä Pakattu kansio tiedosto(t) pakataan samaan kansioon, missä ne sijaitsevat nimeksi tulee valitun yksittäisen tiedoston nimi.zip tarkentimella jos pakataan useampi tiedosto (monivalinta Ctrl näppäin alaspainettuna ja hiiren vasurilla valiten), niin nimeksi tulee viimeisimpänä valittu kansio lisättynä.zip -tarkentimella o purkaminen ƒnapauta pakettia KLLUHQ RLNHDOOD ƒvalitse pikavalikosta Pura kaikki ƒohjattu toiminto opastaa valitsemaan kohdekansion, jonne paketti puretaan Selaa -painikkeella etsitään kohdekansio (ellei haluta siihen kansioon, jossa paketti on) Seuraava -painikkeella mennään eteenpäin 7. Tallennusvälineet esim. kiintolevy, CD-levyt, DVD -levyt, USB -muisti, verkkolevy, zippilevy (Iomega), levyke (korppu; jäämässä historiaan) käyttöönotto (alustaminen, nimeäminen) Resurssienhallinnassa o levyke eli korppu levykeasemaan o KLLUHQ RLNHDQ napautus levykeaseman kuvakkeen päällä o pikavalikosta Alusta o seuraa ohjeita o levyke alustettiin käyttöä varten kopioiminen o esim. USB tikku ƒklluhq RLNHDOOD ja pikavalikosta Kopioi ƒsiirry haluamasi levyasemalla haluamaasi kansioon (tai luo tarvittaessa uusi kansio) m2ohje.doc 6/9

7 ƒklluhq RLNHDOOD ja pikavalikosta Liitä 8. Oman tietokoneen ja verkkoympäristön ymmärtäminen mitä omalta tietokoneelta löytyy o työpöytä (ylin hierarkinen taso) o sen alla levy(ke)asemat ja kaikki muu ohjelmat, kansiot ja tiedostot omalla koneella ja palvelimella o ohjelmat yleensä Program Files kansiossa o kansioita ja tiedostoja on sekä ohjelmille, että itse luotuja o emme käsittele palvelinasioita kansioiden ja tiedostojen lukumäärä, lajittelu (Resurssienhallinta tai oma tietokone) o kansioiden ja tiedostojen lukumäärä ƒklluhq RLNHDOOD haluamasi kansion päällä ja pikavalikosta Ominaisuudet ƒominaisuudet ikkunasta näet mm. kansioiden ja tiedostojen lukumäärä o lajittelu ƒhiiren vasurin napautus tiedostoikkunassa (oikeanpuoleinen ikkuna) haluamasi saraketunnuksen päällä lajittelee nousevasti (A > Ö) ƒuusi napautus lajittelee laskevasti (Ö >A) ohjelmien versionumero ƒlöytyy valikkorivin Ohje valikosta Tietoja sta valikkokomennon takaa vapaan levytilan määrä o napauta KLLUHQ RLNHDOOD levyaseman päällä ja pikavalikosta Ominaisuudet o näin avautuu Ominaisuudet ikkuna, josta näet mm. vapaan levytilan määrän o ja voit vaihtaa vaikka levyaseman nimen järjestelmätyökalujen merkitys, esim. levyn kunto ja eheytys (XP) o Käynnistä Kaikki ohjelmat Apuohjelmat Järjestelmätyökalut Järjestä uudelleen ƒlevyltä siivotaan ylimääräiset tiedostot pois o Käynnistä Kaikki ohjelmat Apuohjelmat Järjestelmätyökalut Levyn eheytys ƒlaitetaan taas tiedostot peräkkäin, jolloin nopeutetaan koneen käyttöä roskakorin käyttö: tiedostojen poistaminen ja palauttaminen o tiedosto poistuu roskakoriin, josta se voidaan palauttaa takaisin alkuperäiselle paikalleen o roskakori avautuu esim. työpöydällä sen kuvaketta hiiren vasurilla kaksoisnapsauttaen ongelmatilanteista selviytyminen, esim. tehtävien hallinta o Ctrl + Alt + Del tai o Vaihto + Ctrl + Esc näppäinyhdistelmä ƒavaa Tehtävienhallinnan, jossa Sovellukset välilehdeltä voidaan sulkea mm. kiinni jumiutuneet ohjelmat (jumiutuneen ohjelman kohdalla lukee Ei vastaa) järjestelmästä uloskirjautuminen ja uudelleen käynnistäminen o uloskirjautuminen ƒkäynnistä Kirjaudu ulos ja edelleen Kirjaudu ulos ja edelleen Sammuta (Windows sulkeutuu) tai Vaihda käyttäjää, jos haluat vaihtaa käyttäjää itse ulos kirjautumatta o sammuttaminen (ja uudelleen käynnistys) ƒkäynnistä Sammuta tietokone, jolloin avautuu kolmen vaihtoehdon ikkuna Lepotila Sammuta Käynnistä uudelleen (tai peruuta) kansion tai tiedoston etsiminen eri hakuehdoin o Käynnistä Etsi m2ohje.doc 7/9

8 ƒvasemmasta laidasta valitaan etsinnän kohde, jolloin avautuu mahdollisuus valita erilaisia ehtoja etsinnälle tiedostonimi tai nimen osa sana tai lause tiedostossa mistä etsitään? erilaisia vaihtoehtoja o milloin muokattu? o tiedoston koko o lisävaihtoehtoina vielä: ƒtiedoston koko ƒtiedostotyyppi ƒlisäksi muita lisävaihtoehtoja 9. Tietoturva oman tietokoneen ja verkkoympäristön tietoturvan ymmärtäminen o kotikoneissa tärkeää ƒvirustorjunta ƒpalomuuri ƒvakoojantorjunta ƒomat tietokoneen käyttötavat o verkkoympäristössä riskinä, että ƒkuskataan esim. saastuneella levykkeellä tai muistitikulla haittaohjelma verkon sisälle, jossa se voi sitten levitä ƒavataan saastunut sähköpostin liitetiedosto ja päästetään näin belsebuupi valloilleen virustorjunta ja haittaohjelmat o mikä on virus? ƒhaittaohjelma o miten sellaisen voi saada? ƒsähköpostissa ƒerilaisilla muistivälineillä (levyke, USB muisti, itse krematoitu CD-ROM) o miten torjutaan? ƒomat toimintatavat ƒaktiivisesti taustalla toimivat torjuntaohjelmat, joissa säännöllinen päivitys ƒresurssienhallinnassa tai Omalla tietokoneella tiedoston tai kansion päällä KLLUHQ RLNH DOOD ja pikavalikosta Tarkista tai Scan with (virustorjuntaohjelman nimi). Tämä käynnistää tarkistuksen o miten poistetaan? ƒvirustorjuntaohjelmissa yleensä oma poistotoiminto ƒvakoojantorjuntaohjelmissa yleensä oma poistotoiminto ƒjoskus vaatii lisäosien hankkimisen ja korjaustoimia, jotta poisto onnistuu o ennaltaehkäisy ƒomat toimintatavat ƒaktiivisesti taustalla toimivat torjuntaohjelmat, joissa säännöllinen päivitys palomuurin merkitys o estää ulkoapäin yhteydenotot o (ainakin yrittää) estää mahdollisen koneelle asentuneen haittaohjelman yhteydenotot ulospäin o valvoo sisään/ulos -liikennettä varmuuskopiointi o entäs jos, niin mitä sitten? ƒkotikoneilla esim. CD- tai DVD levyille polttaminen ƒongelmana, ettei tiedetä kuinka kauan tieto säilyy m2ohje.doc 8/9

9 o yrityksissä yleensä erillisille varmuuskopiointilaitteille ƒnauha-asemat o mikä on kadonneen tiedon palautuksen hinta? 10. Ohje-toiminto ohjelmakohtainen o jokaisessa ohjelmassa se on (tai ainakin pitäisi olla) o kannattaa tutustua o sisältää yleensä kaiken ohjelman käyttöön liittyvä Windowsin o Käynnistä Ohje ja tuki o kannattaa tutustua m2ohje.doc 9/9

ATK yrittäjän työvälineenä

ATK yrittäjän työvälineenä ATK yrittäjän työvälineenä Perusteet 16.3.2009 Rovaniemen Design Park Kouluttaja Timo Laapotti / F4U Foto For You f4u@f4u.fi 0400 684 358 http://f4u.fi/ ATK yrittäjän työvälineenä Esityksen sisältö A-ajokorttivaatimukset

Lisätiedot

K ä y t t ö j ä r j e s t e l m ä s e l k o k i e l e l l ä WINDOWS MICROSOFT. Petri Ilmonen ja Juha Hällfors. -sarja

K ä y t t ö j ä r j e s t e l m ä s e l k o k i e l e l l ä WINDOWS MICROSOFT. Petri Ilmonen ja Juha Hällfors. -sarja MICROSOFT K ä y t t ö j ä r j e s t e l m ä s e l k o k i e l e l l ä WINDOWS Petri Ilmonen ja Juha Hällfors -sarja Sisällysluettelo Saatesanat 3 Johdanto 6 Kirjan rakenne ja tasomerkinnät 6 Käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1 Ajokorttimoduuli Moduuli 2 - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta Harjoitus 1 Tämän harjoituksen avulla opit alustamaan levykkeesi (voit käyttää levykkeen sijasta myös USBmuistitikkua). Harjoitus tehdään Resurssienhallinnassa.

Lisätiedot

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta..1 Tiedoston kytkeminen haluttuun ohjelmaan...2 Pikakuvakkeen luominen...3 Resurssien jakaminen verkossa olevien

Lisätiedot

Tietokoneen peruskäyttö

Tietokoneen peruskäyttö 1 Tietokoneen peruskäyttö Windows 7 Sähköposti Internet 2 Windows 7 tehtäväpalkki Kiinnitä tehtäväpalkkiin tarvitsemasi ohjelmat Hiiren oikea näppäin: Kiinnitä tehtäväpalkkiin Poista turhat kuvakkeet tehtäväpalkista

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 10.7.2014 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Uuden työtilan luonti

Uuden työtilan luonti Uuden työtilan luonti 1. Valitaan Uusi työtila vasemmanpuoleisesta valikosta 2. Valitaan Tyhjä työtila aukeavasta valikosta. Tämä toiminto luo uuden tyhjän työtilan. 3. Kun uusi työtila on luotu, aukeaa

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Windows 2000. -käyttöjärjestelmän perusteet. TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Windows 2000. -käyttöjärjestelmän perusteet. TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Windows 2000 -käyttöjärjestelmän perusteet Sisällys sivu Mikrotietokoneen osat 1 Windows 2000:n käytön aloittaminen

Lisätiedot

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet Luku 6 Pikanäppäimet Pikanäppäimet ovat näppäinyhdistelmiä, jotka mahdollistavt ZoomTextin komennot ilman ZoomTextin käyttäjäliittymän aktivointia. Pikanäppäin komentoja on melkein jokaisella ZoomTextin

Lisätiedot

KJK. Windows 7 KÄYTÖN PERUSTEET. Kari J Keinonen

KJK. Windows 7 KÄYTÖN PERUSTEET. Kari J Keinonen Windows 7 KÄYTÖN PERUSTEET Kari J Keinonen Käyttöoikeustiedot Windows 7 Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsitelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_Kasetti 10.7.2014 1 C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla I Kasetin tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Kasettisoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä

Lisätiedot

Jäsenrekisteri (dos) Kirjuri tekstinkäsittely Vuosipäivitys 3.11.2007

Jäsenrekisteri (dos) Kirjuri tekstinkäsittely Vuosipäivitys 3.11.2007 Jäsenrekisteri (dos) Kirjuri tekstinkäsittely Vuosipäivitys 3.11.2007 Asentaminen... 4 Näppäinpikakomentoja... 5 EtäAsteri... 6 Tulostaminen doswintu:n avulla... 8 Wordiin tulostaminen... 10 Windows XP

Lisätiedot

Selkosanakirja sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq. Tietokoneet. wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1.4.

Selkosanakirja sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq. Tietokoneet. wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1.4. qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty uiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxc vbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåa Selkosanakirja

Lisätiedot

1 Copyright Juha-Pekka Ruuska

1 Copyright Juha-Pekka Ruuska MIKÄ ON WINDOWS 95??...2 ALOITUS...2 WINDOWS 95 SAMMUTTAMINEN...2 OHJELMIEN KÄYNNISTÄMINEN JA NIIDEN VÄLILLÄ LIIKKUMINEN...4 TEHTÄVÄPALKKI...5 KÄYNNISTÄ - VALIKKO TARKEMMIN...5 HIIREN KÄYTTÖ...6 YKKÖSPAINIKE...6

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

ATK-taitojen päivitys luento 1. Maaningan seurakunta Hannu Räisänen 2013

ATK-taitojen päivitys luento 1. Maaningan seurakunta Hannu Räisänen 2013 ATK-taitojen päivitys luento 1 Maaningan seurakunta Hannu Räisänen 2013 1 Taustaa Pielavesi, Hyvinkää, Helsinki, Maaninka Yhden megan Winchester WordPerfect korvaa sihteerin Pankki on kotona Sitä sanaa

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_Kasetti 10.6.2016 1 C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla I Kasetin tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Kasettisoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä

Lisätiedot

Kansionäkymä listasta suuriin kuvakkeisiin

Kansionäkymä listasta suuriin kuvakkeisiin Sirpa Leinonen Kansionäkymä listasta suuriin kuvakkeisiin Riippuen koneen Windows versiosta hieman eroja miten näkymä valitaan 1. Tiedosto 2. Näytä välilehdellä valinta kansio näkymlle Suurimmat tai suuret

Lisätiedot

Windows Vista KÄYTÖN PERUSTEET

Windows Vista KÄYTÖN PERUSTEET KÄYTÖN PERUSTEET Kari J Keinonen 2009 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsitelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Opintomateriaalin

Lisätiedot

WINDOWS 7... 1 MICROSOFT OUTLOOK 2010:N UUDET OMINAISUUDET...

WINDOWS 7... 1 MICROSOFT OUTLOOK 2010:N UUDET OMINAISUUDET... 2010 SISÄLLYS WINDOWS 7... 1 MICROSOFT OUTLOOK 2010:N UUDET OMINAISUUDET... 3 MS OUTLOOK OHJE HTTP://OFFICE.MICROSOFT.COM/FI-FI/OUTLOOK-HELP/... 3 LAAJENNETTU VALINTANAUHA... 3 ASETUKSET... 4 LISÄÄ TILAA

Lisätiedot

MultiSave - käyttö ja käyttöönotto

MultiSave - käyttö ja käyttöönotto Tämä ohje on otos oikeusministeriön julkaisusta OpenOffice.org versio 2. Asennuskäsikirja. Se on ilmestynyt sarjassa Oikeusministeriön toiminta ja hallinto numerolla 2006:27. Koko julkaisun verkkoversio

Lisätiedot

Ohje. ipadia käytetään sormella napauttamalla, kaksoisnapsauttamalla, pyyhkäisemällä ja nipistämällä kosketusnäytön

Ohje. ipadia käytetään sormella napauttamalla, kaksoisnapsauttamalla, pyyhkäisemällä ja nipistämällä kosketusnäytön ipadin käyttö 1. Käynnistä ipad oikeassa yläreunassa olevasta painikkeesta. 2. Valitse alareunasta nuoli Avaa. Vedä sormella nuolesta eteenpäin palkin verran eli pyyhkäise. Tietoturva Käyttöön tarvitaan

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

AMIS-ohjelman käyttöohjeet

AMIS-ohjelman käyttöohjeet AMIS-ohjelman käyttöohjeet Yleistä AMIS-ohjelma on Daisy-kirjojen ilmainen lukuohjelma. AMISin avulla voit lukea Daisy-äänikirjoja, Daisy-yhdistelmäkirjoja, jotka sisältävät sekä tekstiä että ääntä, ja

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Windows 10 käyttöjärjestelmän helppokäyttötoiminnot ja asetukset

Windows 10 käyttöjärjestelmän helppokäyttötoiminnot ja asetukset Windows 10 käyttöjärjestelmän helppokäyttötoiminnot ja asetukset Windowsin asetukset on keskus, jossa voit mm. muuttaa tietokoneen näkemistä, kuulemista ja käyttämistä helpottavia helppokäyttötoimintoja.

Lisätiedot

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft-käyttäjätunnukset Käyttäjätunnukset voit tilata suoraan omalta Lemonsoft-myyjältäsi tai Lemonsoftin asiakaspalvelun kautta. Käyttäjätunnusta tilatessasi ilmoitathan

Lisätiedot

Windowsin pikanäppäimet

Windowsin pikanäppäimet 1 / 9 12.9.2017 klo 15.02 Windowsin pikanäppäimet Valitse tuoteversio Windows 10 Windows 10 Pikanäppäimet ovat näppäimiä tai näppäinyhdistelmiä, joiden avulla voidaan tehdä joitakin samoja toimia kuin

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Adobe Premiere Elements ohjeet

Adobe Premiere Elements ohjeet Adobe Premiere Elements ohjeet 1. Käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla työpöydän kuvaketta. 2. Avautuvasta Elements-ikkunasa valitse a. New Project jos aloitat uuden videoeditoinnin. b. Open Project

Lisätiedot

Kopioi cd-levyt kiintolevylle, niin fyysiset levyt joutavat eläkkeelle.

Kopioi cd-levyt kiintolevylle, niin fyysiset levyt joutavat eläkkeelle. TEE KONEESTA CD-VARASTO: Kopioi cd-levyt kiintolevylle, niin fyysiset levyt joutavat eläkkeelle. Siirrä cd-levysi TIETOJA Kopioi cd-levyt kiintolevylle levykuviksi, niin pääset sisältöön nopeasti käsiksi

Lisätiedot

E s i t y s g r a f i i k k a a s e l k o k i e l e l l ä MICROSOFT. PowerPoint. P e t r i V a i n i o P e t r i I l m o n e n TIKAS-SARJA

E s i t y s g r a f i i k k a a s e l k o k i e l e l l ä MICROSOFT. PowerPoint. P e t r i V a i n i o P e t r i I l m o n e n TIKAS-SARJA MICROSOFT E s i t y s g r a f i i k k a a s e l k o k i e l e l l ä PowerPoint P e t r i V a i n i o P e t r i I l m o n e n TIKAS-SARJA 6 Sisällysluettelo JOHDANTO TIKAS-PROJEKTI KIRJAN RAKENNE JA TASOMERKINNÄT

Lisätiedot

Ohjelman Suositukset. Luku 5 Suositukset

Ohjelman Suositukset. Luku 5 Suositukset Luku 5 Suositukset Suositukset ovat asetuksia jotka määräävät kuinka ZoomText käynnistyy, lopettaa ja esiintyy Windows työpöydällä käytön aikana. Aktivoimalla Automaattiset Päivitykset, aina ZoomTextin

Lisätiedot

elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi

elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON ELSA, ENTÄ MOODLE?... 3 1.1 MITÄ KURSSILLA VOIDAAN TEHDÄ?... 3 2 KURSSILLE KIRJAUTUMINEN... 3 3 KURSSILLE LIITTYMINEN...

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen s. 1/5 Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen Yleistä Internetissä on paljon hyödyllisiä ilmaisohjelmia, jotka voi ladata ja asentaa omalle koneelle. Osa ohjelmista löytyy suomenkielisiltä sivuilta,

Lisätiedot

TERVETULOA CHROME-TYÖASEMALLE!

TERVETULOA CHROME-TYÖASEMALLE! 1 TERVETULOA CHROME-TYÖASEMALLE! Hämeenlinnan kaupunginkirjaston käytössä on Chromebox-työasemia. Työasemat ovat pääsääntöisesti aina käynnissä, mutta tarvittaessa laite käynnistyy virtapainikkeesta. Laitteet

Lisätiedot

Riikka Marttinen, Helsingin Tikoteekki, 2012. Windows 7:n helppokäyttötoiminnot

Riikka Marttinen, Helsingin Tikoteekki, 2012. Windows 7:n helppokäyttötoiminnot Windows 7:n helppokäyttötoiminnot Windows-käyttöjärjestelmä mahdollistaa useita eri helppokäyttötoimintoja, joilla voi helpottaa tietokoneen käyttöä. Valitsemalla Käynnistä/Ohjauspaneeli/Helppokäyttökeskus

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Periaatteessa kaikki omat tiedostot suoraan oman kotihakemiston alle esimerkiksi työpöytä, dokumentit, kuvat, lataukset, musiikki,

Periaatteessa kaikki omat tiedostot suoraan oman kotihakemiston alle esimerkiksi työpöytä, dokumentit, kuvat, lataukset, musiikki, OSX -PERUSTEET TÄRKEIN EROAVAISUUS OsX:n hakemistorakenne on Unix-tyylinen Periaatteessa kaikki omat tiedostot suoraan oman kotihakemiston alle esimerkiksi työpöytä, dokumentit, kuvat, lataukset, musiikki,

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

WinOodin käyttö VDI-ympäristössä

WinOodin käyttö VDI-ympäristössä n käyttö VDI-ympäristössä a käytetään VDI-ympäristössä joko yliopiston koneelta tai www-selaimen kautta (Esim. Firefox). Sisällysluettelo Käyttö yliopiston koneella... 1 Käyttö selaimen kautta... 2 VDIn

Lisätiedot

1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa

1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa 1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa 1. Avaa Paint: 2. Käynnistä/Kaikki Ohjelmat/Apuohjelmat/Paint. 3. Pienennä Paint -ohjelma kuvakkeeksi tehtäväpalkkiin, ohjelman pienennyspainikkeesta. 4. Avaa Internet

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla

Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla Lena Wahlroos-Hänninen, Helsingin Tikoteekki 2009 1 Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla Windows-käyttöjärjestelmä mahdollistaa useita eri helppokäyttötoimintoja, joilla voi

Lisätiedot

Windows Vistan varmuuskopiointi

Windows Vistan varmuuskopiointi Vaihtoehtoja varmuuskopiointiin 1 Windows Vistan varmuuskopiointi Sisällysluettelo mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Windows Vistan varmuuskopiointi... 2 Ensimmäinen varmuuskopiointi ja asetukset... 2 Seuraava

Lisätiedot

Ohjelmisto on tietokanta pohjainen tiedostojärjestelmä, joka sisältää virtuaalisen hakemisto rakenteen.

Ohjelmisto on tietokanta pohjainen tiedostojärjestelmä, joka sisältää virtuaalisen hakemisto rakenteen. 1 / 50 1. Etusivu Ohjelmisto on tietokanta pohjainen tiedostojärjestelmä, joka sisältää virtuaalisen hakemisto rakenteen. Virtuaali hakemistoihin voi tuoda tiedostoja tietokoneelta tai luoda niitä tällä

Lisätiedot

Kari J Keinonen Windows 8.1 KÄYTÖN PERUSTEET

Kari J Keinonen Windows 8.1 KÄYTÖN PERUSTEET Kari J Keinonen Windows 8.1 KÄYTÖN PERUSTEET Käyttöoikeustiedot Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. E-kirjan

Lisätiedot

RESURSSIENHALLINTA...2 OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN...2 RESURSSIENHALLINTAAN TUTUSTUMINEN JA SEN RAKENNE...3 KANSIOT, ALIKANSIOT JA TIEDOSTOT...

RESURSSIENHALLINTA...2 OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN...2 RESURSSIENHALLINTAAN TUTUSTUMINEN JA SEN RAKENNE...3 KANSIOT, ALIKANSIOT JA TIEDOSTOT... RESURSSIENHALLINTA...2 OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN...2 RESURSSIENHALLINTAAN TUTUSTUMINEN JA SEN RAKENNE...3 KANSIOT, ALIKANSIOT JA TIEDOSTOT...4 KANSIOHIERARKIA...4 KUVAKKEET JA TARKENTEET...5 KANSIOIDEN JA

Lisätiedot

WINDOWS XP perusteita osa I

WINDOWS XP perusteita osa I WINDOWS XP perusteita osa I Hannu Mikkonen 1 1(1) WINDOWS XP perusteita osa I 2 WINDOWS XP Perusteita osa I Hannu Mikkonen 2(2) WINDOWS XP perusteita osa I 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 WINDOWS XP...1 1.1 Käyttöliittymä...1

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta

Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta 1 Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta Multimakerohjelmalla tuotettuja ohjelmia voidaan julkaista joko CD-tuotantona tai webbisovelluksena. CD-tuotantoon käännettyjen ohjelmien katselu

Lisätiedot

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 12.8.2011

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 12.8.2011 METROPOLIA Tekstinkäsittely1 Peruskäyttö Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 12.8.2011 Sisällys 1 Tekstinkäsittelyohjelma... 1 2 Tekstinkäsittelyprosessi... 2 3 Word-tekstinkäsittelyohjelman käyttöliittymä...

Lisätiedot

NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi Internet puheluissa, kokouksissa, etätyössä, etäopiskelussa ja teknisessä tuessa.

NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi Internet puheluissa, kokouksissa, etätyössä, etäopiskelussa ja teknisessä tuessa. NetMeeting NetMeeting on ilmainen pienimuotoinen videoneuvottelu- ja ryhmätyöohjelmisto, joka mahdollistaa virtuaalikokousten pitämisen Internetissä tai Intranetissä. NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi

Lisätiedot

Lupa opetuskäyttöön pyydettävä. info@tietsikka.net. Näppäimistö. Kohdistimen ohjausnäppäimistö. Funktionäppäimistö. Kirjoitusnäppäimistö

Lupa opetuskäyttöön pyydettävä. info@tietsikka.net. Näppäimistö. Kohdistimen ohjausnäppäimistö. Funktionäppäimistö. Kirjoitusnäppäimistö Näppäimistö 2005 Päivi Vartiainen 1 Kohdistimen ohjausnäppäimistö Funktionäppäimistö Kirjoitusnäppäimistö Numeronäppäimistö Kohdistimen ohjausnäppäimistöllä siirretään hiiren osoitinta ruudulla. Kohdistin

Lisätiedot

2. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN BAANA-CLIENT Windows 2000 / XP

2. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN BAANA-CLIENT Windows 2000 / XP DHCP-käyttöönotto 1 1. YLEISTÄ...2 2. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN BAANA-CLIENT Windows 2000 / XP...2 3. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN - RAS PPPoE Windows 2000 / XP...4 4. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN Windows

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tuotetarrat. Käsikirja

Visma Business AddOn Tuotetarrat. Käsikirja Visma Business AddOn Tuotetarrat Käsikirja Oppaan päiväys: 30.8.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä

Lisätiedot

Petri Ilmonen. Internet selkokielellä

Petri Ilmonen. Internet selkokielellä Petri Ilmonen Internet selkokielellä 139 banneri Internetsivulla oleva mainos. Bannerissa on yleensä jokin kuva. Se toimii usein linkkinä toiselle sivulle. Se voi olla pysty- tai vaakasuuntainen. e-lippu

Lisätiedot

Laitteen käyttö ja tiedonhallinta

Laitteen käyttö ja tiedonhallinta Laitteen käyttö ja tiedonhallinta Tietokoneen käyttäjän A-kurssi 2. moduuli (www.tieke.fi) Windows XP -käyttöjärjestelmä Materiaaliversio 1.1 (päivitetty 13.2.2007) Materiaalin kopioiminen muuhun kuin

Lisätiedot

Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL

Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL Taso 1 1 MICROSOFT Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL Tuomas Seitsemän veljeksen Tuomas on vakaa ja vahva kuin tammi. Hänellä ei ole juuri mielikuvitusta, hän ei keksi mitään itse, vaan ideat tulevat

Lisätiedot

LUE ENSIN KOKO OHJE LÄPI JA KYSY NEUVOA! 5. Klikkaa Audacity-ohjelmassa mikrofonikuvakkeen vieressä tekstiä Napsautus käynnistää seurannan.

LUE ENSIN KOKO OHJE LÄPI JA KYSY NEUVOA! 5. Klikkaa Audacity-ohjelmassa mikrofonikuvakkeen vieressä tekstiä Napsautus käynnistää seurannan. C-KASETIN DIGITOINTI 1 LUE ENSIN KOKO OHJE LÄPI JA KYSY NEUVOA! 1. Yhdistä kasettisoitin tietokoneeseen. 2. Kirjaudu työasemalle kirjastokortillasi. 3. Käynnistä Audacity-ohjelma tuplaklikkaamalla pikakuvaketta

Lisätiedot

X-Change-tekstinkäsittely ja kopiointiohje

X-Change-tekstinkäsittely ja kopiointiohje X-Change-tekstinkäsittely ja kopiointiohje Avaa PDF_X-Change Editor Avaa kopioitava asiakirja X-Change-ohjelmaan Jos olet saanut asiakirjan sähköpostissa tallenna asiakirja ensin omaan henkilökohtaiseen

Lisätiedot

Optima käyttöopas opiskelijalle

Optima käyttöopas opiskelijalle Optima käyttöopas opiskelijalle Sisällys 1. Laitteistovaatimukset...3 2. Optimaan kirjautuminen...4 3. Optiman käyttöliittymä...5 4. Työskentely Optimassa...9 Materiaalin avaaminen...9 Tallentaminen ja

Lisätiedot

Ubuntu - peruskäyttö. Seuraavassa läpikäydään Ubuntun peruskäyttöä:

Ubuntu - peruskäyttö. Seuraavassa läpikäydään Ubuntun peruskäyttöä: Ubuntu - peruskäyttö Seuraavassa läpikäydään Ubuntun peruskäyttöä: Perustoiminnot Sisäänkirjautuminen Työpöytä Uloskirjautuminen Lähteinä on käytettu Ubuntu tutuksi Wikikirjaa http://fi.wikibooks.org/wiki/ubuntu_tutuksi.

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015 TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO - Kannettava tietokone Panasonic CF-29, verkkolaturi, autolaturi ja langaton hiiri. (vara-akku) - Emit 250 -lukijaleimasin - MTR4-kortinlukija

Lisätiedot

Portfolio OneNotessa

Portfolio OneNotessa Portfolio OneNotessa Mikä portfolio on ja miksi sitä on hyvä käyttää: Portfolio rakentuu opintojen aikana hankitun osaamisen, sen kuvaamisen ja itsereflektion kautta. Portfoliotyöskentelystä voidaan karkeasti

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKAKESKUS WINDOWS 7

TIETOTEKNIIKKAKESKUS WINDOWS 7 TIETOTEKNIIKKAKESKUS WINDOWS 7 Pikaopas käyttöjärjestelmään siirtyjälle Teksti: Arja Sipola ja Krista Tuominen Helsingin yliopisto Tietotekniikkakeskus 2011 www.helsinki.fi/helpdesk 3 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Lukkarin käynnistys ja sisäänkirjautuminen... 2 3. Vapaa aikatauluhaku... 2 4. Lukujärjestyksen luominen ja avaaminen... 3 Lukukauden valinta... 3 Uuden

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot

Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo

Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo Excel 2013 Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo TAULUKKORYHMÄT TAULUKOIDEN VÄLISET KAAVAT, FUNKTIOT YM.... 1 Taulukon lisääminen työkirjaan... 1 Taulukon (välilehden) poistaminen työkirjasta... 1

Lisätiedot

Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007

Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007 Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Vista... 6 Uuteen koneeseen siirtäminen... 7 - pikakuvake työpöydälle... 9 Tulostusongelmat uusissa koneissa... 12 - Tulostaminen

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Tyylien käyttö on keskeinen osa tehokasta tekstinkäsittelyä. Merkki- ja kappalemuotoilujen tallentaminen valmiiksi tyyleiksi nopeuttavat tekstinkäsittelyä; tekstin kirjoittamista ja

Lisätiedot

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 3.8.2010

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 3.8.2010 METROPOLIA Tekstinkäsittely1 Peruskäyttö Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 3.8.2010 Tavoitteet ja sisältö Tavoite Lyhyen asiakirjan kirjoitustaito Word-tekstinkäsittelyohjelmalla Sisältö Tekstinkäsittelyohjelman

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTALUETTELON HINNOITTELU SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. YH-LUETTELON HINNOITTELU SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Päivityksen asentaminen...4 Uudelle koneelle siirtäminen...6 - pikakuvake Vistan työpöydälle...7 - moniyrityskäytön polkumäärittelyt...9 - jos åäö näppäimistä

Lisätiedot

idvd 5 ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi

idvd 5 ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi Elokuvakasvatus Sodankylässä -projekti Opettajien täydennyskoulutus Oppimateriaali 10/2005 idvd 5

Lisätiedot

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja.

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja. 1 1 Tivax Laskutus 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxLaskutus version 4.5 asentamiseksi on oltava asennus CD. Asennusohjelma käynnistetään tuplaklikkamalla asennus CD:llä olevaa Tivax45LaskuSetup.exe

Lisätiedot

1 Tivax siirto uuteen koneeseen

1 Tivax siirto uuteen koneeseen Tivax siirto uuteen koneeseen 1 1 Tivax siirto uuteen koneeseen 1.1 Tivax ohjelman asentaminen Huom. Siirrossa mahdollisesti esiintyvien ongelmien ratkaisu on veloituksetonta ainoastaan asiakkaille, joilla

Lisätiedot

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1 2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat Table of Contents Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät... 1 Asiakirjan kentät:... 1 Asiakirjan kentät /alavalikko/ ensimmäinen välilehti:... 2 Asiakirjan

Lisätiedot

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2017 TULOSPALVELUN OHJEET LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2017 TULOSPALVELUN OHJEET LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2017 TULOSPALVELUN OHJEET 30.4.2017 1. LAITTEISTO - Kannettava tietokone Panasonic CF-29, verkkolaturi, autolaturi ja langaton hiiri. (vara-akku) - Emit 250 -lukijaleimasin ( UUSI USB-lukija)

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

Tiedostojen palauttaminen tehtävien palautuskansioihin Office 365 tilin yhdistäminen iperho verkko-oppimisympäristöön

Tiedostojen palauttaminen tehtävien palautuskansioihin Office 365 tilin yhdistäminen iperho verkko-oppimisympäristöön Tiedostojen palauttaminen tehtävien palautuskansioihin Office 365 tilin yhdistäminen iperho verkko-oppimisympäristöön Tiedoston palauttaminen tiedostona / Office 365 -kirjastosta Tiedoston palauttaminen

Lisätiedot

Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi

Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi Katri Laaksonen 14.3.2011 Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi Ohjeen sisältö: Yleistä Oppaaseen liittyvien opintokohteiden käsittely Opintokohteen tila Vastuuopettajatietojen lisäys Kuvaustekstien

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

MOODLE-KURSSIN LAATIMINEN /OPETTAJAN OHJEET

MOODLE-KURSSIN LAATIMINEN /OPETTAJAN OHJEET MOODLE-KURSSIN LAATIMINEN /OPETTAJAN OHJEET Jos haluat itsellesi tai jollekin ryhmälle uuden kurssipohjan, ota yhteyttä Virpi Järvenreunaan, Leena Kankaanpäähän, Mervi Lehtoseen, Konsta Ojaseen, Jarno

Lisätiedot

Resteri laskutus (Dos) ("enemmän asiakkaita ja tuotteita; monipuolisempi reskontra)

Resteri laskutus (Dos) (enemmän asiakkaita ja tuotteita; monipuolisempi reskontra) Resteri laskutus (Dos) ("enemmän asiakkaita ja tuotteita; monipuolisempi reskontra) Vuosipäivitys 10.9.2004 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Päivystys: Malminkaari 21 B Puh (09)3507530 0400 316 088 00700

Lisätiedot