OPINNÄYTETYÖSUUNNITELMA. Uudenlaisen yhteistyön rakentuminen. Case Gymnaestrada 2015, Helsinki. Elina Tamminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINNÄYTETYÖSUUNNITELMA. Uudenlaisen yhteistyön rakentuminen. www.humak.fi. Case Gymnaestrada 2015, Helsinki. Elina Tamminen"

Transkriptio

1 OPINNÄYTETYÖSUUNNITELMA Uudenlaisen yhteistyön rakentuminen Case Gymnaestrada 2015, Helsinki Elina Tamminen Kulttuurituotannon ko. (240 op) Arvioitavaksi jättämisaika kk / vuosi

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 TAVOITTEET 3 3 TUTKIMUSMENETELMÄT 4 4 ORGANISAATIO 5 5 AIKATAULU 6 6 ALUSTAVA SISÄLLYSLUETTELO 7 ALUSTAVA LÄHDELUETTELO: 9

3 3 1 JOHDANTO Suomen voimisteluliitto järjestää vuonna 2015 yhden maailman suurimmista voimistelun suurtapahtumista, The World Gymnaestradan. Tapahtuma on kansainvälisen voimisteluliitto FIG:n auktorisoima tapahtuma, joka järjestetään, jossain liiton jäsenmaassa joka neljäs vuosi. Tapahtuma on kansainväliseltä osallistujamäärältään. (The World Gymnaestrada: Gymnaestrada) Suomen suurin koskaan järjestetty tapahtuma. Tapahtuman suuruusluokka, sen kansainvälinen näkyvyys ja voimistelujärjestö FIG:n vaatimukset ovat laatineet pohjan uudenlaisen yhteistyökuvion saavuttamiselle. Tapahtuman katsotaan tuovan hyötyä koko Suomelle ja sen pohjalta lähdettiin hakemaan tapahtumalle sen pääyhteistyökumppaneita. Suomen voimisteluliitto, Helsingin kaupunki sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö ovat allekirjoittaneet yhdessä kumppanuussopimuksen, joka sitouttaa kaikki tahot tapahtumanjärjestämiseen. Tämänkaltaista kumppanuussopimusta ei ole aiemmin luotu ja tämän vuoksi sen toimivuutta, mahdollisuuksia ja käytäntöä tulisi tutkia lähemmin. Opinnäytetyöni tulee valmistumaan ennen virallista tapahtumapäivää, joten se ei tule sisältämään tapahtuman jälkeisiä tuntemuksia yhteistyöstä tai sen lopullisia tuloksia. Sen sijaan opinnäytetyöni tulee keskittymään nimenomaan uudenlaisen yhteistyösopimuksen luomiseen ja sen toiminnallisen puolen kehittämiseen. Työtäni voitaisiin jatkossa hyödyntää Helsingin kaupungin, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä muiden kaupunkien yhteistyökuvioissa organisaatiomallina, jonka pohjalta aloitettaisiin yhteistyö. 2 TAVOITTEET Opinnäytetyölläni on useampia kohderyhmiä kuin ainoastaan tilaajani Suomen voimisteluliitto. Tavoitteena on luoda organisaatiomalli, jota voitaisiin käyttää tulevaisuudessa kaikenlaisissa yhteistyökumppanuuksissa. Tämä malli palvelisi

4 4 paitsi Helsingin kaupunkia, Opetus- ja kulttuuriministeriötä ja Suomen voimisteluliitoa niin myös muita heidän kaltaisiaan organisaatioita. Tämä auttaisi tulevaisuudessa suurtapahtumien järjestäjiä ja helpottaisi Suomessa tapahtumanjärjestäjän työtä. 3 TUTKIMUSMENETELMÄT Opinnäytetyössäni tulen käyttämään kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Aihepiirini ei kosketa suuria massoja, joten kvantitatiivisesta tutkimuksesta ei juuri olisi tutkimuksessani hyötyä. Laskennallisten määrien tutkiminen aiheessa, josta todellisuudessa normaali kuluttaja tietää hyvinkin vähän, olisi paitsi hyödytöntä, myös mahdollisesti haitallista tutkimukselle. Tapahtumien kävijät tietävät loppujen lopuksi tapahtumien yhteistyökuvioista hyvin vähän, mutta saattavat kuvitella tietävänsä paljonkin. Oikein kohdistettu kvalitatiivinen tutkimus voisi sen sijaan tässä tapauksessa paljastaa enemmän. Sen sijaan tulen tekemään henkilökohtaisia haastatteluja sekä sähköisesti, että henkilökohtaisesti tarkkaan valituilta henkilöiltä. Valitsen haastatteluihini henkilöitä, jotka ovat olleet voimisteluliiton ja sen yhteistyökumppaneiden sopimuksen taustatyössä, mukana kirjoittamassa sopimuksia sekä henkilöitä, joilla on aikaisempia kokemuksia suurtapahtumien järjestämisestä. Pyrin suurtapahtumissani huomioimaan kaikki osa-alueet enkä ainoastaan keskittymään urheilutapahtumiin.

5 5 4 ORGANISAATIO Federation de gymnastics Suomen voimisteluliitto Gymnaestrada järjestelytoimikunta (Local organizing committee LOC) Voimistelu / Näytökset Toimisto Helsingin kaupunki Opetus- ja kulttuuriministeriö & tapahtuma paikat Vapaaehtoiset Havainnekuva 1 The World Gymnaestrada tapahtuma on kansainvälisen voimisteluliitto FIG :n tapahtuma. FIG :n alaisuudessa toimii Gymnastics For All, GfA, komitea, joka järjestää joka neljäs vuosi The World Gymnaestrada tapahtuman. Tapahtumaa

6 6 haetaan 5- vuotta ennen tapahtumaa, ja se myönnetään komitean äänestyksen jälkeen eniten ääniä saavuttaneelle järjestölle. Gymnaestrada järjestetään vuonna 2015 ensi kertaa Suomessa, mutta se on kaiken kaikkiaan 15. laatuaan. Gymnastics for All komitea on luovuttanut järjestely vastuun Suomen voimisteluliitolle vuoden 2015 Gymnaestradan järjestämisestä Helsinkiin. Suomen voimisteluliiton hallitus on viimeisessä päätäntä vastuussa suurimmista osakokonaisuuksista. Suomen Voimisteluliitto on nimennyt tapahtumalle Gymnaestrada Local organizing committeen, lyhennettynä LOC:ille. Tämä komitea sisältää neljä eri osa-aluetta. Nämä ovat voimisteluosasto, toimisto, Helsingin kaupunki ja muut yhteystyökumppanit, joihin sisältyy muun muassa Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä tapahtumapaikkojen vastuuhenkilöitä.. Kaikilla näillä osa-alueilla on omat johtajansa, jotka vastaavat oman osa-alueensa etenemisestä. Tätä johtoryhmää kutsutaan nimellä Executive group, EXE. Ryhmään kuuluu myös LOC:n presidentti sekä pääsihteeri. Käytännön järjestelytyö tehdään WG2015 toimisto osa-alueella, jossa toimii tapahtuman pääsihteeri, varapääsihteeri sekä viisi täysipäiväistä työntekijää vuosi ennen tapahtumaa. Tämä ryhmä hoitaa tapahtuman käytännön järjestelyjä sekä yhteistyötä muiden organisaatioiden ja yritysten kanssa. Voimisteluosasto koostuu pääasiassa vapaaehtoisista, erikseen valituista luottamushenkilöistä, joilla on suurivastuu tapahtuman erilaisista kokonaisuuksista. Helsingin kaupungin osasto koostuu eri kaupungin organisaatioiden päättäjistä muun muassa liikunta-, matkailu-, ympäristö- ja koulutusvirastosta. Muina yhteistyökumppaneina tapahtumalla toimii muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriö, sekä tapahtumapaikkojen vastaavat henkilöt. 5 AIKATAULU Opinnäytetyöni aikatauluna on valmistua syyskuussa. Huhtikuun aion käyttää taustoituksen ja kirjallisuuden etsimiseen ja tutkimiseen. Aion tutkia kaupungin ja järjestöjen organisaatiomalleja sekä hankkia kirjallisuutta projektitoiminnasta, valtion ja kaupungin toimintatavoista ja yhteistyön tärkeydestä. Ulkopuolisen

7 7 kirjallisuuden hankkiminen on kuitenkin tämänkaltaisessa tutkimuksessa haastavaa, joten olen sopinut myös Suomen voimisteluliiton Gymnaestrada komitean pääsihteerin kanssa palavereja, jossa käyn hänen kanssaan läpi projektin yhteistyökumppanuuden kehittymistä, sekä tutustun apulaispääsihteerin luomaan hakuprosessia käsittelevään raporttiin. Toukokuuksi pyrin sopimaan mahdollisimman paljon haastatteluja ja hakemaan tutkimuspohjan opinnäytetyölleni. Kesän ollessa virkamiesten kesäloma aikaa ja heitä on vaikea saada kiinni, niin toukokuu on opinnäytetyöni kannalta tärkeää aikaa. Haastatteluni tulevat kohdistumaan Helsingin kaupungin Gymnaestradan parissa toimiviin virkamiehiin, Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtuman yhteyshenkilöihin sekä muiden suurtapahtumien vastuutuottajiin. Ajatuksenani olisi pyytää muun muassa Valon (entinen Nuori Suomi) erinäisiä tuottajia heidän toiminnastaan muun muassa Your Move- suurtapahtumassa, jääkiekkoliiton vastuutuottajaa jääkiekon MM- kilpailuista sekä yleisurheilun EM2012- tapahtuman vastuutuottajaa. Lisäksi haluaisin benchmarkata myös kulttuurin suurtapahtumia ja löytää suurien tapahtumien tuottajia ja haastatella heitä aiheesta. Kesän aion pyhittää opinnäytetyön kirjoittamiseen. Työskentelen vielä kesä- ja heinäkuun alussa, mutta sen jälkeen pyhitän kaiken ajan opinnäytetyön viimeistelyyn niin, että syyskuussa työ on kokonaisuudessaan valmis. Tavoitteena olisi, että elokuun loppuun mennessä työ olisi luettavissa voimisteluliitolla, jonka jälkeen opinnäyte lopullisesti palautetaan. 6 ALUSTAVA SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä Johdanto Organisaatio Suomen voimisteluliitto Federation de gymnastics FIG and Gymnastics for All- committee

8 8 Gymnaestrada järjestelytoimikunta Helsingin kaupunki Päätäntäkaavio Opetus- ja kulttuuriministeriö Päätäntäkaavio Yhteistyösopimus Toimintamuodot Päätöksenteko Gymnaestrada komitea Helsingin kaupunki Opetus- ja kulttuuriministeriö Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä Tutkimusmenetelmät Sähköiset haastattelut Henkilöhaastattelut Benchmarking Yhteistyökumppanuudet Muut suurtapahtumat Analyysi Lähteet Liitteet

9 9 ALUSTAVA LÄHDELUETTELO: Federation de gymnastics, Gymnastics for all Committee The World Gymnaestrada Regulations manual. Ei julkaistu. Helsingin kaupunki : Helsingin kaupungin päätöksen tekojärjestelmä. Viitattu t_ksenteko+ja+hallinto/p t_ksentek o Helsingin kaupunki: Helsingin strategiaohjelma Viitattu Opetus ja kulttuuriminiteriö: Kansainvälinen yhteistyö liikunta asioissa. Viitattu Helsingin kaupunki : Designpääkaupunkivuosi kasvoi ennakoitua laajemmaksi. Viitattu Malvela, Marko Käytäntöä parhaimmillaan: Urheilijalähtöistä yhteistyötä. Jyväskylä: Luento ja suunnittelupalvelu Pelikirja. Mäntysalo, Raine Keskuskaupungin ja kehyskunnan jännitteiset kytkennät : viiden kaupunkiseudun yhdyskuntarakenne ja suunnitteluyhteistyö Paras-hankkeen käynnistysvaiheessa. Helsinki: Suomen kuntaliitto. Opetus- ja kulttuuriministeriö : Tukea aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan. Viitattu

10 distava_liikunta.html 10 Opetus- ja kulttuuriministeriö: Kulttuuri politiikkaan liittyvät linjaukset, ohjelmat ja hankkeet. Viitattu t_ja_hankkeet/?lang=fi Pelin, Risto Projektihallinnan käsikirja. Helsinki: Projektijohtaminen Oy Risto Pelin. Ristikangas, Vesa & Junkkari, Lari Sukset ristissä: omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyö. Helsinki: Kauppakamari. Ristikangas, Vesa & Rinne, Tapani Johtoryhmästä tähtijoukkue. Helsinki: Talentum. Suomen voimisteluliitto, The World Gymnaestrada komitea Projektisuunnitelma. Ei julkaistu. The World Gymnaestrada: Gymnaestrada. Viitattu comn The World Gymnaestrada Lausanne 2011, Final Raport. Ei julkaistu. Valanko, Eero Sponsorointi: Yhteistyökumppanuus strategisena voimana. Helsinki: Talentum. Valkokari, Katri Verkostot liiketoiminnan kehittämisessä. Helsinki: WSOYpro

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

SEKE(seurakehittämö) - hanke Tapahtumaopas. Tapahtumajärjestäjän pikaopas 1.0

SEKE(seurakehittämö) - hanke Tapahtumaopas. Tapahtumajärjestäjän pikaopas 1.0 SEKE(seurakehittämö) - hanke Tapahtumaopas Tapahtumajärjestäjän pikaopas 1.0 SEKE(seurakehittämö) - hanke Tapahtumaopas Tapahtumajärjestäjän pikaopas 1.0 SEKE (seurakehittämö) - hanke Tapahtumaopas Tapahtumajärjestäjän

Lisätiedot

ALTIA VIINIKERHON MESSUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VIINIEXPOSSA 2004

ALTIA VIINIKERHON MESSUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VIINIEXPOSSA 2004 ALTIA VIINIKERHON MESSUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VIINIEXPOSSA 2004 Anu Ojala Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa Jarmo Hatunen Diplomityö Konetekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatin

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

MAL-aiesopimukset ja institutionaalinen epäselvyys

MAL-aiesopimukset ja institutionaalinen epäselvyys MAL-aiesopimukset ja institutionaalinen epäselvyys Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty kandidaatintyö Espoossa 10.2.2015 Lari Tuominen Ohjaaja: Professori

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni

Lisätiedot

Suomi Frankfurtin kirjamessujen teemamaana 2014: selvitys teemamaahankkeen hallinnosta, johtamisjärjestelmästä ja toimijayhteistyöstä

Suomi Frankfurtin kirjamessujen teemamaana 2014: selvitys teemamaahankkeen hallinnosta, johtamisjärjestelmästä ja toimijayhteistyöstä Suomi Frankfurtin kirjamessujen teemamaana 2014: selvitys teemamaahankkeen hallinnosta, johtamisjärjestelmästä ja toimijayhteistyöstä Loppuraportti Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore)

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Järjestämisopas. Uudistettu ja toimitettu laitos 2013. Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander

Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Järjestämisopas. Uudistettu ja toimitettu laitos 2013. Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander Valtakunnalliset kotiseutupäivät Järjestämisopas Uudistettu ja toimitettu laitos 2013 Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander Sisällys Oppaan käyttäjälle ------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 Yhteisjulkaisu LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa Kati Lehtonen (toim.) NUORTEN HARRASTELIIKUNNAN KEHITTÄMINEN 1999 2011 1 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

VIITTOMAKIELENTULKIN TYÖHÖN LIITTYVIÄ ORGANISAATIOITA

VIITTOMAKIELENTULKIN TYÖHÖN LIITTYVIÄ ORGANISAATIOITA VIITTOMAKIELENTULKIN TYÖHÖN LIITTYVIÄ ORGANISAATIOITA Päivi Rajalin Opinnäytetyö Kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö Viittomakielentulkin koulutusohjelma 2 OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/TURUN

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Kirjasto tervehdyttää

Kirjasto tervehdyttää 0 2013 Kirjasto tervehdyttää Projekti erilaisten asiakasryhmien kohtaamisesta, hakeutuvasta kirjastotyöstä sekä toiminnan ja palveluiden kehittämisestä erityisryhmien ehdoilla Johanna Jyrkinen Porin kaupunginkirjasto

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Projektitoiminta. Teatterin projektit Työilmapiirillä tuloksia Afrikan projektimarkkinat Mistä on hyvä projektipäällikkö tehty?

Projektitoiminta. Teatterin projektit Työilmapiirillä tuloksia Afrikan projektimarkkinat Mistä on hyvä projektipäällikkö tehty? Projektitoiminta Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti No. 2/2002 Vol. XXV, ISSN 1455-4178 Teatterin projektit Työilmapiirillä tuloksia Afrikan projektimarkkinat Mistä on hyvä projektipäällikkö tehty? Sisällysluettelo

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot