Helsinki EU-toimiston palvelujen esittely Katsaus ohjelmiin Rogaciano Cavadas Kaipainen Helsinki EU-toimiston päällikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsinki EU-toimiston palvelujen esittely Katsaus 2014-2020 ohjelmiin 5.6.2013. Rogaciano Cavadas Kaipainen Helsinki EU-toimiston päällikkö"

Transkriptio

1 Helsinki EU-toimiston palvelujen esittely Katsaus ohjelmiin Rogaciano Cavadas Kaipainen Helsinki EU-toimiston päällikkö

2 Helsinki EU-toimisto Helsingin kaupunki Uudenmaan liitto, Hämeen liitto, Kymenlaakson liitto Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan, Laureaammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu.

3 Toimiston henkilökunta Toimiston päällikkö Rogaciano Cavadas Kaipainen (kaupunki- ja aluepolitiikka, tutkimus- ja innovaatiopolitiikka, yrittäjyysasiat, kulttuuriasiat) EU- suunnittelija Saara Vihko (korkeakoulut, koheesiopolitiikka, liikennepolitiikka, vierailuryhmät) EU-suunnittelija Sarika Vij (viestintä, ympäristöpolitiikka, energiapolitiikka) Viestinnän harjoittelija Annu Westerberg Hallinnon harjoittelija Sara Miettunen

4 Palvelut Neuvontapalvelu ja koulutukset yleisesti EU-politiikkaan ja rahoitusohjelmiin liittyen Uudet verkkosivut, Uutiskirje ilmestyy kahden viikon välein Tiedonvälitys EU-instituutioiden valmistelutyöstä, rahoitushauista ja tilaisuuksista ja Helsinki EU-toimiston ylläpitäjien ajankohtaisista asioista uutiskirjeen ja verkkosivujen välityksellä Edunvalvonta sekä kumppanien verkottaminen EU-tason päätöksentekijöiden ja asiantuntijoiden kanssa

5 Palvelut Ryhmien vierailuiden järjestämisessä auttaminen, ohjelmien ja tapaamisten suunnittelu Kokous- ja työskentelytilat Osallistuminen seminaareihin, kuulemisiin ja muihin tilaisuuksiin ja niistä raportoiminen ylläpitäjien toimeksiannon mukaisesti Tapahtumien ja seminaarien toteuttamisessa avustaminen

6 Palvelut Opiskelijaryhmien Brysselin vierailujen ohjelmien suunnittelu Mahdollisuus maksuttomaan tenttien suorittamiseen Helsinki EU-toimiston tiloissa Brysselissä Viestinnän ja hallinnon palkalliset, 6 kk:n harjoittelujaksot

7 Palvelujen hyödyntäminen

8 Nykytilanne EU-ohjelmat ja rahoitusmahdollisuudet kiinnostavat. Edunvalvonta sekä verkostoituminen EU-tason päätöksentekijöiden ja asiantuntijoiden kanssa on koettu tärkeäksi. Opintomatkojen avulla on saatu potkua kuntien ja korkeakoulujen kehittämiseen. EU-rahoituksen hyödyntämisessä paljon käyttämätöntä potentiaalia.

9 Kausi Elämme mielenkiintoisia aikoja, kun käynnissä on seitsenvuotisen EU-rahoituskauden viimeinen vuosi. Seuraavan kauden budjettia ja ohjelmien rakenteita neuvotellaan hiki hatussa. Lähes kaikissa EU-maissa kansallisen rahoituksen osalta jaetaan niukkuutta EU-rahoituksen parempi hyödyntäminen kiinnostaa aiempaa enemmän.

10 Kausi Nyt tulisikin lyödä kuntien, maakuntien, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kokeneiden hakemuskirjoittajien, projektiosaajien, hakemusten ja hankkeiden arvioijina toimineiden ja muiden EU-asiantuntijoiden päät yhteen. Vain näin Helsinki EU-toimiston kumppanit voivat menestyä kovenevassa kilpailussa EU-rahasta.

11 EU:n päätöksenteko

12 EU:n päätöksenteko Euroopan parlamentti EU:n neuvosto Euroopan komissio Alueiden komitea (lausunnot) Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (lausunnot)

13 Euroopan parlamentti Täysistunnot Valiokunnat Mietintöjen valmistelu Poliittiset ryhmät Ryhmien henkilöstön tehtävät

14 Valiokunnat Parlamentissa on 20 valiokuntaa, jotka valitaan joka vaalikauden alussa jäsentä Valiokuntien kokoonpano heijastaa parlamentin poliittisten ryhmien voimasuhteita Valiokunnat kokoontuvat yksi tai kaksi kertaa kuukaudessa Brysselissä Kokoukset ja keskustelut ovat yleisölle avoimia.

15 Suomen MEPit Tarja Cronberg (vihr.) Sari Essayah (kd.) Satu Hassi (vihr.) Liisa Jaakonsaari (sd.) Anneli Jäätteenmäki (kesk.) Eija-Riitta Korhola (kok.) Riikka Manner (kesk.) Sirpa Pietikäinen (kok.) Mitro Repo (sd.) Petri Sarvamaa (kok.) Hannu Takkula (kesk.) Sampo Terho (ps) Nils Torvalds (rkp)

16 Rahoituskehys (neuvoston esitys)

17 Rahoituskehys EU:n budjetti kaudelle on yhteensä 960 miljardia (sitoumukset 2011 hintoina) 997 miljardia euroa (sitoumukset 2011 hintoina, rahoituskehys ja kaikki sen ulkopuoliset välineet). Budjetti pienenee ensimmäistä kertaa (-24 mrd).

18 Rahoituskehys Kilpailukykyyn panostetaan seuraavalla rahoituskaudella 37 % kuluvaa rahoituskautta enemmän. Alue- ja rakennepolitiikan osuus laskee todella dramaattisesti. -24 %!

19 Rahoituskehys Suomen maksut nousevat: 12,3 miljardista 12,6 miljardiin. Suomen saannot laskevat: 9,46 miljardista 8,96 miljardiin. Suomen nettomaksu nousee: 2,84 miljardista 3,64 miljardiin.

20 Luova Eurooppa ( ) Uusi rahoitusohjelma, joka yhdistää nykyiset MEDIA-ohjelman, MEDIA Mundus -ohjelman sekä Kulttuuriohjelman. Komission budjettiehdotus 1,8 mrd Yksinkertaisemmat ohjelmat kuin aiemmilla kausilla.

21 Luova Eurooppa ( ) Euroopan parlamentti pyrkii säilyttämään nykyiset Kulttuuri- ja MEDIA-ohjelmat. EP ehdottaa, että Luova Eurooppa olisi puiteohjelma, jonka alla erilliset Kulttuuri- ja MEDIA-ohjelmat toimivat.

22 Luova Eurooppa ( ) Mediaohjelmalohkon toimet Budjetista puolet käytetään mediaohjelmalohkon toimiin kuten elokuva- ja av-alojen kasvun tukemiseen, erityisesti eurooppalaisten elokuvien levityksen edistämiseen Euroopassa ja maailmalla. Tukea AV-teosten tuotannolle, markkinoinnille, levittämiselle, koulutukselle ja digitoinnille. Tavoitteena, että vähintään 2500 elokuvateatterille myönnettäisiin tukea, jonka avulla vähintään puolet niiden ohjelmistosta koostuisi EU-maissa tuotetuista elokuvista.

23 Luova Eurooppa ( ) Kulttuuriohjelmalohkon toimet Rahoituksesta noin neljännes kohdennetaan kulttuurilohkolle. Tukea toimijoiden yhteisille EU-hankkeille, verkostoille, hyvien käytänteiden vaihtamiselle, kiertäville näyttelyille, konserteille sekä kirjallisuuden kääntämiselle Seitsemän vuoden aikana jopa eurooppalaisen taiteilijan ja luovien alojen yrittäjän teokset tavoittaisivat vähintään 100 miljoonaa kulttuuripalvelujen kuluttajaa Euroopassa ja sen ulkopuolella.

24 Luova Eurooppa ( ) Lainantakausväline pk-yrityksille (uusi väline) Kulttuurin ja luovien alojen toimijoiden lainarahoituksen helpottamiseksi komissio esitti reilun 200 miljoonan euron osoittamista uudelle lainantakausvälineelle, jonka avulla luovan alan ja kulttuurisektorin pk-yrityksille kyettäisiin tarjoamaan noin miljardin euron arvosta pankkilainoja.

25 Yhteinen Erasmus Yhteinen Erasmus on uusi koulutusta, nuorisoa ja urheilua koskeva rahoitusohjelma, joka sisältää aiemman ohjelmakauden Elinikäisen oppimisen ohjelman (LLP), nuorisotoimintaa käsittelevän Youth in Action ohjelman sekä kolmansille maille suunnatut korkeakouluohjelmat (esim. Erasmus Mundus).

26 Yhteinen Erasmus Komission päämääränä on saada tavoitettua ohjelmalla lähes 5 miljoonaa nuorta (kaksinkertainen määrä edelliseen tukiohjelmaan verrattuna) ja tukea heidän mahdollisuuksiaan ulkomailla opiskeluun. Ohjelma tähtää myös opiskelijoiden, harjoittelijoiden, opettajien, ohjaajien ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuuden ja yhteistyön vahvistamiseen.

27 Toimet (1/3) Yksilöiden oppimismahdollisuuksien tukeminen EU:ssa ja sen ulkopuolella. Tukien kohdentaminen opintoihin, harjoitteluun, opetukseen, ammatilliseen kehitykseen ja epämuodollisiin nuorisoaktiviteetteihin, kuten vapaaehtoistyöhön.

28 Toimet (2/3) Koulutuksen, työharjoittelun ja nuorisoaktiviteettien innovatiivisten käytäntöjen kehittämisen tukeminen. Institutionaalisen yhteistyön tukeminen koulutusinstituutioiden, nuorisojärjestöjen, yritysten, paikallisten ja alueellisten viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen välillä. Työllistettävyyden, luovuuden ja yrittäjyyden vahvistaminen.

29 Toimet (3/3) Jäsenmaissa toteutettavien politiikanuudistusten ja yhteistyön tukeminen EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

30 Hankehakemusten evaluointi

31 Viikko tai pari kerrallaan Viikko alkaa infotilaisuudella, jossa käydään läpi haun painotukset ja arvioijien työn aikataulutus Jokainen arvioija saa 4-6 noin 150-sivuista hankehakemusta luettavakseen ja kirjoittaa niistä Individual Evaluation Reportin arvioijat nimetään 3-5 henkilön ryhmiin ehdotusten sisältöjen perusteella

32 Arvioija tekee alustavan arvion ryhmä kokoaa konsensusraportin Ensimmäiset kaksi päivää perehdytään omatoimisesti hakemuksiin ja luonnostellaan alustavia arvioita Kaikki samaan ryhmään kuuluvat arvioijat lukevat kaikki ryhmälle osoitetut hakemukset, ja hyödyntävät omaa asiantuntijuuttaan alustavia arvioita koostaessaan Konsensuskokoukset ja itsenäiselle arviointityölle varattu aika saattavat mennä myös päällekkäin

33 Ryhmä kokoaa konsensusraportin Keskiviikko ja torstai on yleensä varattu ryhmän ns. konsensuskokouksille, joissa arvioijien näkemykset pyritään sovittamaan yhteen yksimieliseksi raportiksi Torstai-iltapäivällä on vielä aika cross readingille, jossa luetaan niitä hakemuksia joita ei itse ole arvioinut, mutta joille muut ryhmät esittää rahoitusta konsensuskokoustensa perusteella

34 Asiantuntija avustaa konsensuskokouksissa Konsensuskokouksissa ryhmän jäseniä avustaa joko ulkopuolinen tai komission asiantuntija (rapporteur), joka on usein itsekin entinen arvioija Rapporteur tekee kokouksesta yhteenvedon sekä esittelee hankehakemukset ja niiden konsensusraportit arvioijien yhteiskokouksessa

35 Arvioijien yhteiskokous määrittelee hakemusten lopulliset pisteet Perjantain yhteiskokous päättää kunkin hakemuksen lopullisen pisteytyksen sekä päättää tasapisteytettyjen hakemuksien priorisoinnista Hakemuksen arvioineen ryhmän jäsenet kertovat pisteytyksen perusteet sekä mahdolliset ryhmän sisäiset näkemyserot Jokainen prosessiin osallistunut arvioija pääsee kertomaan mielipiteensä kaikista hakemuksista

36 Arvioijille maksettava palkkio Veroton luottamushenkilöpalkkio, 450 /päivä Veroton päiväraha, 90 /päivä Kiinteä kulukorvaus majoituksesta, 100 /päivä Kulukorvaus lennoista tositteiden mukaan. Esimerkiksi 5 päivän työstä maksetaan siis 2250 (palkkio) (päiväraha) = 2700

37 Yhteystiedot Rogaciano Cavadas Kaipainen GSM , 24/7/365 Saara Vihko GSM , Sarika Vij GSM ,

38 Kiitos mielenkiinnostanne!

39 Yritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyohjelma (COSME) COSME on jatkoa vuosina toteuttavalle yrittäjyys- ja innovaatio-ohjelmalle EIP:lle, joka puolestaan on yksi kilpailukyvyn ja innovaatioiden puiteohjelman CIP:n pilareista. Komissio esittänyt COSME-ohjelmalle 2,5 miljardin euron rahoitusta ja tästä 1,5 miljardia euroa esitetään osoitettavaksi ohjelman rahoitusvälineisiin. Yritysten rahoitukseen käytettäisiin siis vuosittain reilut 200 miljoonaa euroa.

40 Yritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyohjelma (COSME) COSME-ohjelman toimet keskittyvät rahoitusvälineisiin ja yritysten kansainvälistymisen tukemiseen. COSME on erillinen ohjelma, jolla on kiinteä yhteys Horisontti puiteohjelmaan.

41 Rakenne Komissio ehdottaa 2,5 miljardin euron rahoitusta (käypinä hintoina), ja tästä 1,5 miljardia euroa (~60 %) osoitettaisiin kahdelle pk-yritysten rahoitusvälineelle. Eri rahoitusvälineiden toimia esitetään käytettäviksi yritysten elinkaaren eri vaiheissa: alkuvaiheessa, kasvuvaiheessa sekä mahdollisessa liiketoiminnan siirrossa.

42 Tavoitteet Helpottaa ja parantaa pk-yritysten rahoituksen hankkimista pääomasijoitus- sekä takausinstrumenttien avulla. Luoda yritysten syntymiselle ja kasvulle suotuisa toimintaympäristö. Yrittäjyyskulttuurin edistäminen Euroopassa mm. uusien yrittäjien, nuorten ja naisten yrittäjyystaitoja ja asennetta kehittämällä sekä parantamalla uudestaan yrittäjäksi lähtemisen mahdollisuuksia epäonnistumisen jälkeen.

43 Tavoitteet EU-alueen yritysten kestävän kilpailukyvyn parantaminen. Parantaa pk-yritysten pääsyä unionin sisämarkkinoille sekä globaalin tason markkinoille (424 miljoonaa euroa Enterprise Europe Network verkostolle ja 99 miljoonaa euroa pk-yritysten tukemiseen unionin ulkopuolisilla markkinoilla).

44 Tavoitteet COSME:n odotetaan tuovan hieman yli miljardin euron lisäyksen EU:n bkt:hen. 1,200 uutta tuotetta, palvelua tai palveluprosessia vuodessa. 400 miljoonan euron vuosittainen kasvu yritysten liikevaihtoon. Rahoituksen saamisen helpottaminen tuo EUalueen yrityksille investointeina 3,5 miljardia enemmän vuodessa.

45 Rakenne 1. Pääomasijoitusväline tarjoaa riskirahoitusta yrityksille erityisesti niiden kasvu- ja laajentumisvaiheessa. 2. Lainantakausvälineen on määrä kattaa arvopaperistetun salkun lainojen lisäksi enintään euron lainat, joiden laina-aika on vähintään 12 kuukautta.

46 Rakenne 1. Pääomasijoitusväline tarjoaa riskirahoitusta yrityksille erityisesti niiden kasvu- ja laajentumisvaiheessa. 2. Lainantakausvälineen on määrä kattaa arvopaperistetun salkun lainojen lisäksi enintään euron lainat, joiden laina-aika on vähintään 12 kuukautta.

47 Pääomasijoitusväline keskitytään rahastoihin, jotka tarjoavat riskipääomaa ja välirahoitusta, kuten toissijaisia lainoja ja osakkuuslainoja. laajeneviin ja kasvuvaiheen yrityksiin, etenkin valtioiden rajat ylittävästi toimiviin, mutta siitä on myös mahdollisuus tehdä investointeja alkuvaiheen yrityksiin yhdessä Horisontti puiteohjelman mukaisen RDI-pääoma-järjestelyn kanssa.

48 Lainantakausväline ensimmäisellä osalla pienennetään pk-yritysten rahoituksen saantiin liittyviä ongelmia, jotka johtuvat joko odotetuista suuremmista riskeistä tai riittävien vakuuksien puuttumisesta. Sen avulla tarjotaan lainoja, mukaan luettuna toissijaiset lainat ja osakkuuslainat, tai leasing-järjestelyihin perustuvaa velkarahoitusta.

49 Lainantakausväline toisella osalla eli lainasalkkujen arvopaperistamisella pyritään saamaan saada pkyritysten käyttöön lisää velkarahoitusta osajärjestelmän piiriin kuuluvien rahoituslaitosten kanssa tehtyjen asianmukaisten riskinjakojärjestelyjen mukaisesti.

50 Horisontti puiteohjelma Maailman suurin tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma Tutkimuksen ja Innovoinnin puiteohjelma Erityisohjelma Osallistumissäännöt

51 Horisontti puiteohjelma Monivuotinen rahoituskehys: ~72 mrd (2011 hinnoissa), 80 mrd (käyvissä hinnoissa) Kevään 2013 aikana Euroopan parlamentti käsittelee trilogineuvottelut Kahden kuukauden sisällä hieman enemmän kerrottavaa

52 Mikä muuttuu? Yksi ohjelma, yhdistää erillistä ohjelmaa/aloitetta (7. puiteohjelma, CIP, EIT) Pyrkii yhdistämään tiukemmin tutkimuksen innovaatioihin tutkimuksesta tuotteeksi Hallinnolliset uudistukset

53 Mikä muuttuu? Kolme pilaria: A) Huipputason tiede B) Teollisuuden johtoasema C) Yhteiskunnalliset haasteet

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus

EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Miten EU auttaa pk-yrityksiä? Esipuhe 2 1. EU haluaa helpottaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä ulkomaille 4 2. EU haluaa parantaa rahoituksen saantia 10 3. EU haluaa

Lisätiedot

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org Toimintakertomus 2012 Ruotsalaisen korkeateknologian teollisuuskonserni Sandvikin tutkimus- ja tuotekehitystoiminta vahvistaa Euroopan asemaa teollisuusteknologiajohtajana. EIP tukee innovaatiotoimintaa

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2 Pääjohtajan katsaus 4 Vuoden 2014 saavutuksia Sisällysluettelo 6 Vahva vastaus talouskriisiin 12 18 Innovaatioista älykästä kasvua Eurooppaan Tukea pienille ja keskisuurille yrityksille

Lisätiedot

Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima Yritys ja teollisuus Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima Euroopan komissio YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Yritys ja teollisuus Pk-yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Euroopan komissio Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 fi inforegio panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen 1986 1992 1989 2008 1999 2003 1993 1997 1999 2002 1997 2001 2004 SISÄLLYS Alkusanat Dirk

Lisätiedot

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 20072013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen

Lisätiedot

Uusi konteksti, vanha sisältö?

Uusi konteksti, vanha sisältö? Teksti: ANNA-MARI HÄMÄLÄINEN EUROOPAN KOMISSION TIEDONANTO URHEILUN EDISTÄMISEKSI EUROOPAN UNIONISSA: Uusi konteksti, vanha sisältö? 24 Liikunta & tiede 48 1 / 2011 Rahapelit ovat puhuttaneet jo jonkin

Lisätiedot

Syksy 2011 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013

Syksy 2011 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 Syksy 2011 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman Puh. +358

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella.

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Erasmus+ Ohjelmaopas Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Versio 3 (2015): 16/12/2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 7 A-OSA: YLEISTÄ TIETOA

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta R AKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta Hannu Pirkola RAKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ RAKENNERAHASTOT ohjelmien

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot