ENERGIATEHOKKUUS. versio 0.95

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIATEHOKKUUS. versio 0.95"

Transkriptio

1 1 versio 0.95 Koonnut Eero Nippala Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampere Puh ,

2 Tämä kalvoaineisto on koottu RIL "Rakennetun omaisuuden tila" - ROTI - projektiin syys-marraskuussa Kalvoaineiston ovat koonneet Eero Nippala Tampereen ammattikorkeakoulusta. RIL:stä yhteyshenkilönä on ollut Teemu Vehmaskoski. Energiatehokkuus paneelin puheenjohtaja toimii TKK:lta Heikki Lamminaho ja sihteerinä Matti Sivunen Rakennetun ympäristön energiatehokkuus - Rakennuskanta - Liikenne - Teollisuus - Ilmasto, ilmastonmuutos - Sähköntuotanto, energiantuotanto 1. Energiankulutus 2. Energiajohtaminen Suunnittelu Ylläpito, kehittäminen, omistaminen, omavaraisuus 3. Yhdyskuntarakenteen energiatehokkuus

3 3 0. RAKENNETUN YMPÄRISTÖN

4 4 RAKENNUSKANTA

5 5 Uudet energiamääräykset v ja Tiukennetaan % Määräysten rakenne sama kuin aikaisemmin Lausuntoja käsitellään Annettaneen jo vuoden 2008 lopussa, voimaan Tiukennetaan vielä noin 20 % Siirrytään kokonaisenergiatarkasteluun Otetaan primäärienergia tarkastelun kohteeksi Lähde: Mikko saari, VTT Rakennusvalvontapäivät, Lahti 2008

6 Rakennusten energiamääräykset kiristyvät vuonna 2010 ja Rakennusosien U- arvot lausunto 2012? Ulkoseinä 0,4 0,29 0,28 0,25 0,24 0,14 -> 0,11? Yläpohja 0,35 0,23 0,22 0,16 0,15 0,09 -> 0,07? Alapohja 0,40 0,40 0,36 0,25 0,24 0,14/0,1 1 -> 0,11/0,09? Ikkuna 2,1 2,1 2,1 1,4 1,4 1,0 -> 0,8? Ovet 0,7 0,7 0,7 1,4 1,4 0,7 -> 0,6? Muut laskennan lähtöarvot n50-luku ? LTO:n vuosihyötysuhde % 30% 50% 50%? Vaipan lämpöhäviön jousto % 20 % 30 % 30 %? Kokonaisenergiavaatimus? Primäärienergiavaatimus? Lähde: Mikko saari, VTT Rakennusvalvontapäivät, Lahti 2008

7 7 / Rakennusten energiankulutus ja CO2-ekv päästöt Suomessa

8 8 / Rakennusten energiankulutus ja CO2-ekv päästöt Suomessa

9 9

10 10

11 Lämmityksen energiankulutuslaskennan vertailutieto saatetaan laskea koko rakennuksen tilavuudelle, vaikka osa rakennusta olisikin lämmittämätön. Tämä aiheuttaa virhettä. 11

12 12

13 13

14 14

15 15 Varusteiden ja laitteiden yleisyys asunnoissa ja kotitalouksissa 100 % Viemäri WC Vesijohto Kylpy/suihku Huoneistosauna Keskuslämmitys Mikrotietokone 10 Lämmin vesi Internet-yhteys Lähde: Tilastokeskus

16 16 60 Asumisväljyys m2/henkilö Suomi Ruotsi Tanska Viro Liettua Puola Hollanti

17 17 LIIKENNE

18 Väylät 18 Tieverkosto maantiet sillat, alikulut, tunnelit kevyen liikenteen väylät yksityis- ja metsäautotiet Katuverkosto kadut sillat, alikulut liikennevalot pysäköintialueet Raideliikenneverkosto rautatiet metro raitiotiet Tietoliikenneverkosto maa- ja ilmakaapelit linkkitornitt keskukset tv,radio,puhelin,internet Vesiväylät merisatamat kanavat sisävesiväylät padot Lentokentät kiitotiet rullaustiet terminaalit kentät.

19 19

20 20

21 CO2 (t/a) Liikenteen päästöjen kasvu Suomessa 21 Liikenteen hiilidioksidipäästöennuste (LVM ) Liikenteen päästöjen kasvu tulee henkilöautoliikenteestä, josta yli puolet on vapaa-ajan liikkumista Kasvuennuste Vähennystavoite Ilmaliikenne Vesiliikenne Junat MP+Mopot KA LA PA HA Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö

22 Kuvan lähde: Liikenne 2030, Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenteen hiilipäästöt ja tavoitteet Ajoneuvo- ja polttoainetekniikka Yhdyskuntarakenne, elämäntavat Joukkoliikenteen kehittäminen Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Autoilun rajoittaminen

23 23

24 24

25 25

26 26 ILMASTO

27 Kuukausikeskilämpötilat, Helsinki 27

28 Kuukausikeskilämpötilat, Sodankylä 28

29 29 Lähde: Kirsti Jylhä, Ilmatieteen laitos

30 30 ILMASTONMUUTOS

31 Vuoden keskilämpötilan ja sademäärän muuttuminen Suomessa 31

32 32

33 33 Maapallon keskilämpötilan muutokset havaintotietojen perusteella: harmaa käyrä esittää poikkeamia jakson keskiarvosta. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuudet, jotka on analysoitu Etelämantereen jäätikkökairauksista, on merkitty sinisillä neliöillä. Sininen yhtenäinen viiva kuvaa suoraan ilmakehästä mitattuja hiilidioksidipitoisuuksia.

34 Ilmastonmuutoksen vaikutuksia rakentamiseen 34 Lämpötilan nousu Muutokset maan routimisessa ja lumipeitteessä; Routasuojaukset hyvä pitää nykyisellä tasolla, jolloin routavaurioriski pienenee Sademäärän kasvu Eroosion ja sortumariskin kasvu; Rakentamisen ohjauksessa kiinnitettävä huomiota maaperän ominaisuuksiin Pohjaveden tason vaihtelu; Kosteusrasitus rakenteissa, puurakenteiden lahoaminen, teräsrakenteiden syöpyminen, teiden alentunut kantavuus, rakennusten painuminen savimailla Tulvariskin muutokset; Myrskytuulen nostattamat rannikkotulvat, rankkasadetulvat rakennetuilla alueilla, pienten vesiväylien tulvariski, keskusjärvien tulviminen, talvitulviin varautuminen Huuhtoutumisen lisääntyminen; Eroosioherkkiä alueita vältettävä Kuivuusjaksojen kasvava todennäköisyys etenkin kesäisin Sään ääriarvojen muutokset Mahdollinen myrskytuhojen kasvu Rankkasateet Kuivuusjaksot ja helteet Lähde: Seppo Saarelainen, VTT

35 35 ENERGIANTUOTANTO

36 Energialähteet Suomessa Suomessa käytettäviä uusiutuvia energialähteitä ovat vesi- ja tuulivoima, aurinkoenergia, maalämpö, biokaasu, kierrätys- ja jätepolttoaineiden biohajoava osuus, puuperäiset polttoaineet sekä muut kasvi- ja eläinperäiset polttoaineet PJ Lähde: Tilastokeskus 2007

37 37

38 Lokakuu

39 Yhden vuorokauden ( ) tunnit eriteltynä 39

40 Sähkön hankinta energialähteittäin 2007 (90,3 TWh) Kivihiili 14,8 % Nettotuonti 13,9 % Öljy 0,4 % Vesivoima 15,5 % Tuuli 0,2 % Turve 7,3 % 40 Biomassa 10,9 % Maakaasu 11,4 % Ydinvoima 24,9 % Jäte 0,7 %

41 41

42 GWh / kk GWh/ Month SÄHKÖNTUOTANTO ENERGIALÄHTEITTÄIN POWER GENERATION BY ENERGY SOURCE y dinv oima - Nuclear tuuliv oima - Wind v esiv oima - Hy dro puu ja muu bio - Bio muu ei-bio - Others turv e - Peat maakaasu - Natural gas öljy - Oil hiili - Coal y hteensä - Total

43 43

44 44

45 45 OMAVARAISUUS

46 Energiantuotannon omavaraisuus 46

47 47

48 48 ENERGIAN HINTA

49 Raakaöljyn hinta heinäkuu 1988 marraskuu Irakin sota alkaa Irak/ Kuwait sota Aasian finanssikriisi

50 Uusiutuvien energialähteiden käyttö Lähde: Tilastokeskus, Energiatilasto Suomessa käytettäviä uusiutuvia energialähteitä ovat vesi- ja tuulivoima, aurinkoenergia, maalämpö, biokaasu, kierrätys- ja jätepolttoaineiden biohajoava osuus, puuperäiset polttoaineet sekä muut kasvi- ja eläinperäiset polttoaineet.

51 51 14 Sähkön hinta c/kwh pientalo kotital pientalo varaava sähkölämmitys

52 52 1. ENERGIANKULUTUS

53 Energian kokonaiskulutus ja loppukäyttö Suomessa 53 Lähde: Tilastokeskus, energiatilasto

54 54 Lähde: Kareinen METLA

55 Sähkön toteutunut kokonaiskulutus Suomessa ja ennuste vuoteen 2025 asti TWh Ennuste Tilasto Sähkön kokonaiskulutuksen arvioidaan kasvavan vuoteen 2025 mennessä 108 terawattituntiin vuodessa.

56 56

57 57

58 Sähkön kokonaiskulutus ,3 TWh Teollisuus 53 % 58 Häviöt 4 % Sähkölämmitys 10 % Palvelut 18 % Asuminen, maatalous 15 % Häviöt Sähkölämmitys Palvelut Asuminen Teollisuus TWh

59 Primäärienergian kokonaiskulutus 59

60 60

61 61

62 Kaukojäähdytysenergian myynti 62

63 63 2 ENERGIAJOHTAMINEN

64 64

65 65

66 66 ENERGIASTRATEGIA

67 67

68 Tavoitteet CO 2 vähentämiseksi, uusiutuvien energialähteiden lisäämiseksi ja energiankäytön tehostamiseksi 68

69 69

70 70

71 Lämpöpumput, puun pienkäyttö, biopohjainen öljy, pelletit ja aurinkoenergia lämmityksessä 71

72 72 3 YHDYSKUNTARAKENTEEN

73 Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 Miten pysäyttää yhdyskuntarakenteen hajautuminen? 78 Asutun alueen pinta-alan muutos kaupunkiseuduilla

79 79

80 80 Yhdyskuntarakenteen hajautumisen vaikutus

81 81 Lähde: Irmeli Wahlgren, VTT

82 82 Lähde: Irmeli Wahlgren, VTT

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Sitran selvityksiä 39 Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Iivo Vehviläinen, Aki Pesola, Gaia Consulting Oy Juhani Heljo, Jaakko Vihola, Tampereen teknillinen yliopisto Saara

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen)

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) ALKUSANAT Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista uhkista ihmiskunnan hyvinvoinnille. Ympäristövaikutusten lisäksi

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

4.Luento: Energiankäyttö Suomessa

4.Luento: Energiankäyttö Suomessa 4.Luento: Energiankäyttö Suomessa Rakennusten lämmitys Teollisuus tärkein Liikenteen energiankulutus lähes kaksinkertaistunut 80- luvusta Sähkön osuus kulutuksessa kasvanut nopeasti Suomen energiantuotannon

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

Kainuun ilmastostrategia 2020

Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2011 B:26 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. (08) 6155 41 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 TOIMINTAYMPÄRISTÖ KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ERI ALUETASOILLA LIIKENNE MAANKÄYTTÖ SÄHKÖNKULUTUS RAKENNUKSET: LÄMMITYS,

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Helsinki Helsingfors 2013 Tiedustelut

Lisätiedot

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 lohjan kaupungin ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 LOHJAN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Toimittaja: Eerika Niemelä 2009 Painopaikka: Karprint Oy TIIVISTELMÄ Lohjan kaupungin

Lisätiedot

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352 KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: SATELY /0112/05.02.09/2013 Päätöksen pvm: 18.12.2013 RAUMAN KAUPUNKI KANALINRANTA 3 26101 RAUMA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motiva kuntakatselmusraportti

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 2010 Sisällysluettelo 1.0 Alkusanat... 3 2.0 Johdanto...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.2011 SISÄLTÖ 1. Tausta 2. Kaukolämmön nykytila Mikkelissä 3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Sipoon yleiskaava 2025 Yleiskaavaehdotuksen vaikutusten arviointi Irmeli Wahlgren

Sipoon yleiskaava 2025 Yleiskaavaehdotuksen vaikutusten arviointi Irmeli Wahlgren TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 02114 08 29..2.2008 Sipoon yleiskaava 2025 Yleiskaavaehdotuksen vaikutusten arviointi Irmeli Wahlgren Tiivistelmä Raportissa esitellään Sipoon yleiskaavan 2025 yleiskaavaehdotuksen

Lisätiedot

Maalämmön ja -viilennyksen hyödyntäminen asuinkerrostalon lämmityksessä ja jäähdytyksessä

Maalämmön ja -viilennyksen hyödyntäminen asuinkerrostalon lämmityksessä ja jäähdytyksessä VTT TIEDOTTEITA 2546 Riikka Holopainen, Sirje Vares, Jouko Ritola & Sakari Pulakka Maalämmön ja -viilennyksen hyödyntäminen asuinkerrostalon lämmityksessä ja jäähdytyksessä VTT TIEDOTTEITA 2546 Riikka

Lisätiedot

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa Toimikunnan mietintö Valmistunut 21.06.2004 2 Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 3.10.2002 toimikunnan selvittämään kivihiilen

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

Energiankulutusjakauma 2011 Yht. 2,94 milj.euroa

Energiankulutusjakauma 2011 Yht. 2,94 milj.euroa 1 (10) Jyrki Lappi / JL Kaarinan kaupungin energia- ja ilmastostrategia Kaupungin energian kulutuksen nykytila Kaarinan kaupungilla energian käyttö painottuu ensisijaisesti kaupungin omistamiin rakennuksiin.

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen . Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen. Julkaisija: Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

TIEDONKERUU VIITASAAREN UUSIUTUVAN ENERGIAN HANKKEEN PILOTTIKOHTEESSA

TIEDONKERUU VIITASAAREN UUSIUTUVAN ENERGIAN HANKKEEN PILOTTIKOHTEESSA TIEDONKERUU VIITASAAREN UUSIUTUVAN ENERGIAN HANKKEEN PILOTTIKOHTEESSA Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Uusiutuvan energian koulutusohjelma pro gradu -tutkielma Jukka Väkeväinen 3.3.2005

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet Aalto yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely Inventaarioanalyysi Vaikutusarviointi Tulosten tulkinta

Lisätiedot

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa RAPORTTI SUOMI 2013 WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa SISÄLTÖ 100 % uusiutuvaa energiaa on mahdollista! s. 4 Alkusanat s.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11 Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Martti Flyktman Julkinen 2 (44) 3 (44) ALKUSANAT VTT selvitti Turveteollisuusliitto

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot