AVIOLIITTOON VIHKIMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVIOLIITTOON VIHKIMINEN"

Transkriptio

1 AVIOLIITTOON VIHKIMINEN Lahdessa

2 Lahden seurakuntyhtymän keskusrekisteri Keskusrekisterin asiakaspalvelu (asiakaskäynnillä) Avioliiton esteiden tutkinta Vihkivaraukset Avoinna ma-pe 9-15, to 9-16 Vapaudenkatu 6, 1 kerros Vaihde (03) Seurakuntatoimisto (vihkivaraukset puhelimitse) Avoinna ma-pe 9-15, to Postiosoite Lahden seurakuntayhtymän keskusrekisteri PL Lahti Julkaisija: Lahden seurakuntayhtymän keskusrekisteri. Teksti: Riikka Ryökäs. Taitto: Sirkku Muhli. Kuvat: Viestintätoimiston kuva-arkisto. 2015

3 Ennen vihkimistä SISÄLLYSLUETTELO Avioliittoasiat, yhteystiedot 4 Kuulutukset eli avioliiton esteiden tutkinta 4 Kirkollinen vihkiminen 5 Avioliiton siunaaminen 6 Sukunimen valinta 6 Vihkipaikka ja sen varaaminen 7 Vihkipappi ja vihkikeskustelu 8 Vihkitoimituksen valmistelu Saapuminen vihkipaikkaan 8 Vihkisormus 8 Kirkon koristelu 8 Häävieraiden käyttäytyminen 9 Avioliittoon vihkiminen Vihkikaava 9 Vihkikaavan selitys ja vaihtoehdot Vihkitoimitus alkaa 10 Vihkitoimituksen musiikki 10 Vihkitoimituksen raamatunluku 11 Vihkipuhe 11 Vihkikysymykset 12 Sormusrukous ja sormuksen antaminen 12 Avioliiton vahvistaminen ja aviopuolisoiden siunaaminen 13 Yhteinen esirukous vihittyjen puolesta 14 Isä meidän -rukous 14 Herran siunaus 14

4 ENNEN VIHKIMISTÄ Avioliiton esteiden tutkinta, kirkon ja papin varaukset, avioliittoasioiden neuvonta. Lahden seurakuntayhtymän asiakaspalvelu: Vapaudenkatu 6, puh. (03) Avoinna ma-pe 9-15, to 9-16 Ennen vihkimistä on suoritettava avioliiton esteiden tutkinta. Vanha kansa puhuu kuulutuksista tai kuuliaisista. Avioliiton esteiden tutkinnan tarkoituksena on varmistaa, että puolisot voivat avioliittolain mukaan solmia keskenään avioliiton ja heillä ei ole avioesteitä. Mikäli molemmat tai jompikumpi kihlakumppaneista on jonkin Lahden ev.lut. seurakunnan jäsen, tutkinnan suorittaa Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri. Kihlakumppanit pyytävät esteiden tutkintaa yhdessä allekirjoittamallaan lomakkeella, johon tulevat avioon aikovien henkilötiedot ja vakuutukset siitä, ettei heillä ole laissa mainittuja avioesteitä. Kun esteiden tutkija toteaa, ettei aiotulle avioliitolle ole esteitä, hän antaa todistuksen tutkinnasta. Todistuksen saaminen kestää viikon. Todistus on voimassa 4 kuukautta, jona aikana vihkimisen tulee tapahtua. Vihittävät tai keskusrekisteri toimittavat todistuksen vihkijälle ennen vihkitoimitusta. Tutkinta voidaan tehdä myös asiakirjojen perusteella. Kihlakumppanit saavat ko. asiakirjat keskusrekisteristä tai tulostamalla sen Maistraatti voi tutkia avioliiton esteet suomalaisten ja Suomessa asuvien ulkomaalaisten osalta. Kuulutukset eli avioliiton esteiden tutkinta 4 Avioliiton solmimisen yleiset edellytykset Avioliiton solmimiselle on olemassa muutamia yleisiä edellytyksiä. Laillinen avioliittoikä on 18 vuotta. Oikeusministeriö voi kuitenkin erityissyistä antaa 18 vuotta nuoremmalle luvan solmia avioliiton.

5 Avioliiton esteet Ehdottomat esteet. Avioliittoa ei voi solmia, jos aikaisempi avioliitto on voimassa tai jos jompikumpi kihlakumppaneista on rekisteröidyssä parisuhteessa. Sukulaisuus suoraan takenevassa tai etenevässä polvessa on avioeste. Takenevalla polvella tarkoitetaan henkilön vanhempia ja näiden vanhempia. Etenevällä polvella olevalla sukulaisuudella tarkoitetaan henkilön lasta, näiden lapsia, lapsen lapsia jne. Myöskään sisarensa/veljensä tai puolisisarensa/puoliveljensä kanssa ei saa solmia avioliittoa. Luvanvaraiset esteet. Luvanvaraiset esteet edellyttävät oikeusministeriön lupaa. Tällaisia ovat muun muassa ottolapsisuhde tai aikomus solmia avioliitto lähisukulaisen kuten veljen tai sisaren jälkeläisen, enon, sedän tai tädin kanssa. Kansainväliset avioliitot Keskusrekisteri tutkii avioliiton esteet seurakunnan jäsenen solmiessa avioliiton ulkomaalaisen kanssa Suomessa ja antaa tarvittavat asiakirjat ulkomailla solmittavaa avioliittoa varten. Tarkempia tietoja, ohjeita ja asiakirjoja saa seurakuntien keskusrekisteristä. Kuulutuksien lukeminen Seurakunnalla on tapana ilmoittaa päiväjumalanpalveluksessa avioon aikovien nimet ja rukoilla aiotun avioliiton puolesta. Kuulutus luetaan yleensä jommankumman kihlatun kotiseurakunnassa. Käytännössä esteiden tutkinnan yhteydessä sovitaan, milloin ja missä kirkossa nimien lukeminen suoritetaan. Vihkimisen jälkeen seurakunta ilmoittaa vihittyjen nimet paikallisen lehden kirkollisissa ilmoituksissa mikäli morsiuspari näin haluaa. Jos morsiuspari ei halua nimiään luettavan, siitä tulee ilmoittaa kuulutusten ottamisen yhteydessä rekisterin pitäjälle. Kirkollinen vihkiminen Kirkkohäät voivat olla pienet tai suuret. Pienimmissä on mukana vihkiparin lisäksi vihkijä ja kaksi todistajaa, suuremmissa runsaammin. Ketkä vihitään kirkollisesti Kirkollisen vihkimisen saa evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluva pari, jonka molemmat osapuolet ovat käyneet rippikoulun. Myös uudelleen avioituvat kirkon jäsenet voidaan vihkiä kirkollisesti. Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa myös silloin, kun toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkokuntaan. 5

6 Hyväksyttäviä kirkkokuntia ovat: Anglikaaninen kirkko Suomessa Finlands Svenska Adventkyrka Finlands svenska baptistsamfund Finlands Svenska Metodistkyrka Katolinen kirkko Suomessa Kristillisten Tekojen Kirkko Luterilainen Sanan Yhdyskunta Ortodoksinen Pokrovan seurakunta Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen seurakunta Suomen Adventtikirkko Suomen baptistiyhdyskunta Suomen Helluntaikirkko Suomen ortodoksinen kirkko Suomen Piispallinen Metodistikirkko Suomen Ruotsalainen Adventtikirkko Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko Suomen vapaa evankelisluterilainen seurakuntaliitto ja Suomen Vapaakirkko. Suomessa on olemassa myös muita, rekisteröimättömiä kristillisiä uskontokuntia, joiden kohdalla kirkollinen vihkiminen voi tulla kyseeseen. Ulkomaisia kristillisiä kirkkoja ovat mm. protestanttiset kirkot (luterilaiset, anglikaanit, reformoidut), katolinen kirkko ja ortodoksiset kirkot. Näiden lisäksi on muita ulkomailla toimivia uskontokuntia, joiden kohdalla tapaus tapaukselta tutkitaan, ovatko ne kristillisiä. Avioliiton siunaaminen Avioliitto voidaan solmia myös siviilivihkimisellä. Se on ainoa mahdollisuus esim. silloin, kun jompikumpi avioon aikovista ei kuulu kirkkoon, tai ole muun kristillisen uskontokunnan jäsen. Siviiliavioliitto voidaan siunata kirkollisesti. Toimitus muistuttaa kirkollista vihkimistä. Poikkeuksen muodostavat vihkikysymykset, sormusrukous ja aviopuolisoksi julistaminen, jotka on jo tehty siviilivihkimyksen yhteydessä. Toimitus on luonteeltaan seurakunnan esirukous solmitun avioliiton puolesta. Sukunimen valinta Ennen avioliiton solmimista kihlakumppanit ilmoittavat papille tulevan sukunimensä. Pappi toimittaa tiedot väestötietojärjestelmään, josta ne menevät suoraan valtion viranomaisille kuten poliisilaitokselle ja Kelaan. Tämän perusteella esim. kansaneläkelaitos lähettää Kela-kortin kotiin ilman erillistä hakemusta. Virkatodistuksia siviilisäädyn muuttumisesta tarvitaan vaihdettaessa nimeä muualle kuin valtion tietokantoihin. Lahden seurakuntien jäsenet saavat virkatodistuksen keskusrekisteristä. Vihkivä pappi antaa parille vihkitodistuksen, jos vihkiminen tapahtuu Lahden kirkossa. Muulloin, jos morsiuspari tarvitsee vihkitodistuksen, sen voi pyytää omasta seurakuntatoimistosta. Avioliitossa puolisot voivat pitää omat sukunimensä tai ottaa yhteiseksi sukunimeksi sen nimen, joka jommallakummalla puolisolla oli viimeksi naimattomana ollessaan. Yhteiseksi nimeksi ei siis voida ottaa sukuni- 6

7 meä, jonka toinen puoliso on saanut aiemmasta avioliitosta. Puoliso, jonka sukunimi yhteisen sukunimen myötä muuttuu, voi ottaa käyttöönsä myös yhdysnimen, henkilökohtaisen sukunimen. Tällöin hän voi käyttää yhteisen sukunimen edellä sitä nimeä, joka hänellä oli viimeksi naimattomana ollessaan tai joka hänellä on avioliittoon mennessään. Esimerkki: Maija Mäki ja Jussi Järvi solmivat avioliiton. Sukunimivaihtoehdot: Maija Järvi ja Jussi Järvi Maija Mäki-Järvi ja Jussi Järvi Maija Mäki ja Jussi Mäki Maija Mäki ja Jussi Järvi-Mäki Maija Mäki ja Jussi Järvi >Henkilöt & tilat löytyy kirkkojen sekä seurakuntakotien- ja keskusten virtuaaliesittely 360 o Vihkipaikka ja sen varaaminen Vihkipaikka on morsiusparin valittavissa. Vihkiminen voidaan toimittaa kirkossa, kodissa, kappelissa, morsiusparin kotitalon pihalla tai muussa paikassa. Useimmiten vihkiminen kuitenkin tapahtuu kirkossa. Lahdessa suosittuja vihkikirkkoja ovat Ristinkirkko sekä Launeen, Joutjärven ja Salpausselän kirkot. Monet lahtelaiset parit menevät vihille myös Lahden lähiseutujen kirkoissa, joista suosituin on Hollolan kirkko. Lahden seurakuntien jäsenille vihkiminen Lahden seurakuntien tiloissa on maksutonta, muille maksullista. Myös Hollolan seurakunta perii vuokraa Hollolan kirkon käytöstä muilta kuin seurakuntansa jäseniltä. Kirkon varaaminen Vihkikirkko varataan Lahden seurakuntien keskusrekisteristä riittävän ajoissa ennen vihkimistä. Sesonkiaikana, kesäisinä viikonloppuina, suosituimpien kirkkojen vihkiajat varataan jo useita kuukausia, jopa vuosi etukäteen. Lahden ulkopuoliset kirkot varataan ko. seurakunnan kirkkoherranvirastosta. Pienet vihkimiset Myös vihkimiset, joissa on pieni hääväki tai vain kaksi todistajaa paikalla, voivat tapahtua kirkossa tai muussa seurakunnan tilassa. Seurakunnilla on pieniä kappeleita ja muita sopivia tiloja tällaisia vihkimisiä varten. Myös näihin vihkimisiin tilan ja papin voi varata Lahden seurakuntien keskusrekisteristä. 7

8 Vihkipappi ja vihkikeskustelu Vihkimisen toimittaa morsiusparin kotiseurakunnan vuorossa oleva pappi. Parilla on myös mahdollisuus toivoa tiettyä pappia. Toiveen voi esittää vihkiaikaa varattaessa. Vihkipappi ottaa yhteyttä pariskuntaan hyvissä ajoin ennen vihkimistä. Myös vihkipari voi ottaa yhteyttä vihkijään sopiakseen vihkikeskustelun ajan ja paikan. Usein vihittävät ja pappi tapaavat viikko tai muutama päivä ennen vihkimistä, jolloin käydään vihkikeskustelu. Sen yhteydessä sovitaan toimituksen kulusta sekä keskustellaan avioliitosta ja sen merkityksestä. Keskustelun yhteydessä saattaa olla myös vihkiharjoitus kirkossa. Mikäli morsiuspari haluaa papin osallistuvan hääjuhlaan, pyyntö siitä olisi esitettävä viimeistään vihkikeskustelussa. toimituksen alkua täytetään avioliiton esteiden tutkinnasta saatu tutkintatodistus. Siihen tulevat kahden todistajan nimet ja puolisoiden valitsema sukunimi tai sukunimet. Vihkimisen jälkeen pappi varmentaa asiakirjan nimikirjoituksellaan. VIHKITOIMITUKSEN VALMISTELU Saapuminen vihkipaikkaan Morsiuspari saapuu vihkipaikalle hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkua. Kirkoissa ja kappeleissa on sakasti tai morsiushuone, jossa tehdään vihkitoimituksen viimeiset valmistelut. Ennen 8 Vihkisormus Vihkisormusta käytetään avioliiton merkkinä. Sitä tarvitaan vihittäessä sormusrukouksen yhteydessä. Tämän jälkeen sulhanen pujottaa sormuksen morsiamen nimettömään. Myös kahta vihkisormusta voidaan käyttää, jolloin vihittävät panevat sormuksen toinen toisensa sormeen. Bestman tai kaaso voivat säilyttää sormusta toimituksen aikana ja ojentaa sen sulhaselle. Sulhanen voi laittaa sen myös takkinsa

9 sivutaskuun tai säilyttää sitä pikkusormessaan. Kirkon koristelu Seurakunta koristelee kirkon tavalliseen tapaan vihkitoimitusta varten: alttarille asetetaan alttarikukat. Kirkkovuoden kulku näkyy kirkkotekstiilien väreissä. Alttarikaiteen eteen levitään vihkiryijy, jonka päällä morsiuspari seisoo vihkimisen aikana. Mikäli vihkipari haluaa koristella kirkkoa, siitä tulee sopia seurakuntatoimiston kanssa etukäteen. Häävieraiden käyttäytyminen Häävieraat saapuvat kirkkoon hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkua. Morsiamen lähiomaiset asettuvat etupenkkiin vasemmalle morsiamen puolelle ja sulhasen omaiset vastaavasti oikealle puolelle kirkon ovelta katsottuna. Muun hääväen osalta penkkijärjestys ei ole nykyään tiukka. Juhlan luontevuuden ja kodikkuuden kannalta olisi kuitenkin tärkeää, että hääväki asettuisi istumaan mahdollisimman lähelle morsiusparia eli kirkon etuosaan. Mikäli morsiamen isä tai saattaja tuo morsiamen kirkkoon, hänen paikkansa on morsiamen vasemmalla puolella. Saattaja luovuttaa morsiamen sulhaselle kirkon etuosassa ja asettuu omalle paikalleen. Seisomaan nousemisessa ja istumisessa on erilaisia käytäntöjä. Hääväki nousee seisomaan ainakin hääparin saapuessa ja poistuessa kirkosta sekä vihkikysymysten, sormusrukouksen ja aviopuolisoksi julistamisen ajaksi. Papilla on usein tapana antaa hääväelle selvä merkki näistä. AVIOLIITTOON VIHKIMINEN Vihkikaava Vihkikaavan liittyy sekä oikeudellisia että kirkollisia näkökulmia. Ensinnäkin vihkitoimitus on juridinen toimenpide, jossa avioliitto syntyy. Se tapahtuu avioliittolain edellyttämällä tavalla. Vihkiparin tulee vastata vihkikysymyksiin oikealla tavalla Tahdon. Papin tulee todeta syntynyt avioliitto ja julistaa kihlakumppanit aviopuolisoksi. Avioliitto on julkinen asia ja sen tulee tapahtua todistajien läsnä ollessa. Toiseksi vihkiminen liittyy kirkon jumalanpalveluselämään: seurakunta rukoilee aviopuolisoiden puolesta. Kun morsiuspari ja pappi suunnittelevat vihkikaavaa ja sen vaihtoehtoja, tämä näkökulma tarjoaa hyvän pohjan toimituksen sisällöksi. Morsiusparilla on mahdollisuus vaikuttaa vihkitoimituksen muotoon ja sisältöön: vihkikaava voi olla pelkistetty tai laaja. Usein kuulee puhuttavan pitkästä ja lyhyestä kaavasta. Itse asiassa on kysymys kuitenkin samasta 9

10 vihkikaavasta, jossa morsiusparin toivomuksesta on otettu mukaan valinnaisia osia. Toimitukseen voidaan ottaa mukaan musiikkia, lukea erilaisia raamatuntekstejä, morsiuspari voi lausua sormuslupaukset tai vihkitoimitukseen voidaan liittää ehtoollisen vietto, morsiusmessu. Morsiusmessussa vihkipari tai koko seurakunta voi osallistua ehtoollisen viettoon. Vihkikaava Johdantomusiikki Alkusiunaus Johdantosanat Psalmi Rukous Raamatunluku Vihkipuhe Vihkikysymykset Sormusrukous Sormuslupaukset Avioliiton vahvistaminen ja aviopuolisoiden siunaaminen Vihkivirsi Yhteinen esirukous Isä meidän -rukous Herran siunaus Lähettäminen Päätösmusiikki Vihkitoimituksen vaihtoehtoisista kohdista (kaavassa sisennettynä) sovitaan keskustelussa vihkiparin ja papin kanssa. 10 VIHKIKAAVAN SELITYS JA VAIHTOEHDOT Vihkitoimitus alkaa Vihkiminen alkaa morsiusparin asetuttua alttarin tai papin eteen, morsian sulhasen vasemmalle puolelle. Jos käytetään hääsoittoa eli häämarssia, morsiusparilla on kaksi mahdollisuutta sisääntuloon: pari saapuu kirkkoon kävellen yhdessä tai morsiamen isä saattaa tyttärensä. Jälkimmäisessä tapauksessa sulhanen odottaa morsiantaan alttarin etuosassa ja ottaa kirkon etuosassa morsiamen vastaan. Alttarille saavuttuaan morsiuspari voi polvistua rukouksen merkiksi. Vihkitoimituksen musiikki Musiikilla on tärkeä osuus vihkitoimituksessa. Se juhlistaa tilaisuutta ja tulkitsee sanomaa. Morsiuspari voi esittää toivomuksia vihkitoimituksensa musiikin valintaan. Kanttori ja pappi auttavat mielellään sopivan musiikin löytämisessä. Vihkikaavan tärkeimpiä musiikillisia kohtia ovat häämarssit, vihkivirren laulaminen ja muut musiikkiesitykset. Koska vihkitilaisuus on luonteeltaan jumalanpalvelus, tulee musiikki valita siten, että se sopii tilaisuuden luontee-

11 seen. Vihkimisen jälkeinen hääjuhla on morsiusparin päätettävissä ja sen musiikilliset muodot ovat vapaat. Vihkivirsi Vihkikaavassa on oma paikka vihkivirrelle tai vihkilaululle. Virsikirjasta löytyy runsaasti sopivaa musiikkia. Vihkitoimitukseen sopivat kiitosaiheiset virret kuten Herraa hyvää kiittäkää (virsi 332). Kesäiset häät voi kruunata myös Suvivirrellä (virsi 571). Virsikirjassa on vihkitilaisuuksia varten oma osastonsa Avioliitto, virret , ja virsikirjan uusimmassa jumalanpalveluliitteessä virret Yksi suosituimmista on virsi 240 Herra kaiken onnen tuoja. Häämarsseista Morsiuspari astelee alttarin eteen hääsoiton aikana. Vastavihitty pariskunta myös poistuu juhlavasti kirkosta häämarssin saattamana. Häämarsseja on olemassa runsaasti, vaikka niistä käytetään vain muutamia. Morsiuspari valitsee mielestään sopivimmat. Jos kysymyksessä on harvinaisempi häämarssi, kannattaa asia varmistaa kanttorilta hyvissä ajoin etukäteen. Häneltä voi muutenkin kysyä neuvoa vihkitoimitukseen liittyvissä musiikillisissa asioissa. Esimerkkejä yleisimmistä häämarsseista: E. Melartin: Juhlamarssi (Prinsessa Ruususen häämarssi) T. Kuula: Häämarssi F. Mendelssohn-Bartholdy: Häämarssi 11 (Kesäyön unelma) J.S. Bach: Preludi es-duuri J.S. Bach: Preludi C-duuri R. Wagner: Morsiuskuoro J. Clarke: Trumpet voluntary E. Elgar: Pomp & Circumstance C.-M. Widor: Toccata (Urkusinfoniasta nro 5) Vihkitoimituksen yksinlaulut Virren lisäksi vihkitoimituksessa voi olla yksinlaulua. Koska vihkitoimitus on luonteeltaan jumalanpalvelusta, valitun musiikin tulee sopia sen luonteeseen. Hyviä tilaisuuteen sopivia lauluja on tarjolla runsaasti. Vihkitoimituksen raamatunluku Toimituksen alkupuolella luetaan katkelmia Raamatusta. Tekstit liittyvät avioliittoon, naisen ja miehen väliseen suhteeseen tai kirkkovuoteen. Niissä pohditaan myös avioliiton koossapitävää tekijää - rakkautta. Joku hääväestä voi lukea raamatunkohdat. Yleistymässä on myös tapa, jonka mukaan bestman ja kaaso lukevat raamatuntekstin ystäviensä juhlassa. Vihkipuhe Ennen toimituksen oikeudellista osuutta pappi pitää morsiusparille puheen. Hän käsittelee persoonallisella tavallaan jotakin avioliittoa suojelevaa ja kantavaa tekijää. Aiheena voi

12 olla avioliitto puolisoiden kasvun paikkana, perhe yhteiskunnan perussoluna, ilo ja kiitollisuus, rakkaus ja uskollisuus, sukulaisten ja ystävien tuen merkitys avioliitolle tai jokin muu seikka. Vihkikysymykset Kysymyksinä käytetään toista seuraavista kysymysvaihtoehdoista: Pappi kysyy sulhaselta: Kaikkitietävän Jumalan kasvojen edessä ja tämän seurakunnan (näiden todistajien) läsnä ollessa kysyn sinulta, NN (koko nimi), tahdotko ottaa NN:n (koko nimi) aviovaimoksesi ja osoittaa hänelle uskollisuutta ja rakkautta myötä- ja vastoinkäymisissä? Sulhasen vastaus: Tahdon. Pappi kysyy morsiamelta: Kaikkitietävän Jumalan kasvojen edessä ja tämän seurakunnan (näiden todistajien) läsnä ollessa kysyn sinulta, NN (koko nimi), tahdotko ottaa NN:n (koko nimi) aviomieheksesi ja osoittaa hänelle uskollisuutta ja rakkautta myötä- ja vastoinkäymisissä? Morsiamen vastaus: Tahdon. 12 TAI Pappi kysyy sulhaselta: Jumalan edessä ja tämän seurakunnan (näiden todistajien) läsnä ollessa kysyn sinulta, NN (koko nimi), tahdotko ottaa NN:n (koko nimi) aviovaimoksesi, olla hänelle uskollinen ja rakastaa häntä hyvinä ja pahoina päivinä, aina kuolmaan asti? Sulhasen vastaus: Tahdon. Pappi kysyy morsiamelta: Jumalan edessä ja tämän seurakunnan (näiden todistajien) läsnä ollessa kysyn sinulta, NN (koko nimi), tahdotko ottaa NN:n (koko nimi) aviomieheksesi, olla hänelle uskollinen ja rakastaa häntä hyvinä ja pahoina päivinä, aina kuolemaan asti? Morsiamen vastaus: Tahdon. Vihkikysymykset ovat eräs vihkimisen kohokohta. Pappi kysyy kysymyksen ensin sulhaselta ja sitten morsiamelta. Molemmat vastaavat samoin, yhdellä ainoalla oikealla tavalla: Tahdon. Sana on pieni, mutta sen merkitys suuri. Tahdon ilmaisee, että avioliitto on kahden ihmisen vapaaehtoinen sopimus. Tuo sopimus saa lainvoimansa siinä, kun se tapahtuu määrämuodoin vihkijän ja todistajien läsnä ollessa. Toisaalta sanassa Tahdon ilmenee eräs avioliiton koossapitävä tekijä: se on ihmisen tahto ja sopimus yhteisestä liitosta. Sormusrukous ja sormuksen antaminen Ennen sormusrukousta sulhanen antaa papille sormuksen. Jos käytetään kahta sormusta, sulhanen ja morsian antavat papille sormukset. Sormusta on käytetty avioliiton merkkinä jo ammoisista ajoista. Sen pyöreää muotoa - sillä ei ole alkua eikä loppua - tulkitaan ikui-

13 suuden, eliniän kestävän liiton merkkinä. Vihkikaavassa sormukseen ja sen antamiseen liittyy myös rukous. Sormuslupaukset Jos vihittävät toivovat, he voivat antaa sormuslupaukset. Tällöin sulhanen pitää morsiamen kanssa sormusta (sormuksia) ja lausuu toisen seuraavista lupauksista. Morsian lausuu vastaavanlaisen lupauksen kuin sulhanen. Sulhanen lausuu: Minä, NN, otan sinut, NN, nyt aviovaimokseni ja tahdon rakastaa sinua hyvinä ja pahoina päivinä [elämän loppuun asti]. Merkiksi annan sinulle tämän sormuksen. Morsian lausuu: Minä, NN, otan sinut, NN, nyt aviomiehekseni ja tahdon rakastaa sinua hyvinä ja pahoina päivinä [elämän loppuun asti]. Merkiksi otan sinulta (annan sinulle) tämän sormuksen. TAI Sulhanen lausuu: Minä rakastan sinua, NN. Haluan jakaa ilot ja surut kanssasi ja olla sinulle uskollinen, kunnes kuolema meidät erottaa. Morsian lausuu: Minä rakastan sinua, NN. Haluan jakaa ilot ja surut kanssasi ja olla sinulle uskollinen, kunnes kuolema meidät erottaa. Hääsuudelma Jotkut morsiusparit haluavat antaa hääsuudelman. Sen luonteva paikka on hääkaavan tässä kohdassa heti sormusten antamisen jälkeen. Vaihtoehtoinen mahdollisuus on avioliiton vahvistamisen jälkeen. Avioliiton vahvistaminen ja aviopuolisoiden siunaaminen Sormuksen antamisen jälkeen tapahtuu avioliiton vahvistaminen. Pappi ei puhu enää morsiusparista vaan aviopuolisoista. Hän toteaa, että avioliitto on nyt syntynyt. Puolisot ovat ottaneet toisensa aviopuolisoiksi ja tunnustaneet sen julkisesti. Kaikki on tapahtunut todistajien läsnä ollessa. Puolisot ovat antaneet liittonsa merkiksi sormukset. 13

14 Yhteinen esirukous vihittyjen puolesta Vihkitoimituksen loppupuolella seurakunta saattelee aviopuolisoita yhteiselle matkalle rukouksen kauneimmalla muodolla, esirukouksella. Rukouksen ajaksi vastavihityt polvistuvat, jos se on mahdollista. Yhteinen esirukous voidaan tehdä usealla tavalla. Pappi voi rukoilla puolisoiden puolesta. Rukous voidaan myös laatia vapaasti. Läsnäolojoista joku voi lukea rukouksen eri osia, esim. isä, äiti, sisarus, kummi tai ystävä. Yhteiseen esirukoukseen voi liittyä seuraavia rukouksia: Pappi: Jumala, taivaallinen Isä. Sinä olet asettanut avioliiton. Sinä pyhität kotimme läsnäolollasi. Me rukoilemme sinua: Yhdistä nämä aviopuolisot toisiinsa rakkaudella ja siunaa heidän avioliittonsa nimesi kunniaksi. Me rukoilemme sinua. Isä tai äiti: Sinä annoit meille kerran lapsemme. Kiitämme siitä ilosta, jota he ovat tuoneet elämäämme. Siunaa heitä, kun he rakentavat omaa kotia ja perhettä. Varjele heitä kaikelta pahalta. Anna heille sovinnollinen mieli ja opeta heitä pyytämään ja antamaan anteeksi. [Me rukoilemme sinua.] Joku sisaruksista: Tänään me kiitämme sinua lapsuudenkodistamme. Ole NN:n ja NN:n kanssa ja varjele heitä sillä matkalla, jolle he ovat nyt lähteneet. Auta meitä pysymään läheisinä toisillemme. [Me rukoilemme sinua.] Joku kummeista: Kasteessa sinä lupasit siunauksesi kummilapselleni. Siunaa vieläkin häntä ja hänelle rakkainta ihmistä. Auta heitä muistamaan, että kasteen armoon saa aina uudestaan palata. [Me rukoilemme sinua.] Joku ystävistä: Sinä olet johdattanut NN:n ja NN:n yhteen. Siunaa heidän rakkautensa. Auta heitä pysymään yhdessä elämänsä loppuun asti. Anna meille iloa ystävyydestämme myös tulevina päivinä. [Me rukoilemme sinua.] Pappi: Taivaallinen Isä. Kiitos, että kuulet rukouksemme. Jätämme nämä aviopuolisot ja itsemme sinun haltuusi. Vie meidät kerran taivaan kotiin. Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Seurakunta: Aamen. Isä meidän -rukous Tämä kristittyjä yhdistävä rukous lausutaan yhteen ääneen. Herran siunaus Pappi siunaa seurakunnan lukemalla 14

15 Herran siunauksen. Tämän jälkeen hän antaa parille vihkiraamatun ja samalla hän voi sanoa lähettämissanat.toimitus päättyy vihkisoittoon, jota vihkipari kuuntelee hetken ja poistuu sitten kirkosta. Vihkimisen jälkeen siirrytään hääjuhlaan. Suurin on rakkaus Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa. Mutta profetoiminen vaikenee,kielillä puhuminen lakkaa, tieto käy turhaksi. Tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista, mutta kun täydellinen tulee, vajavainen katoaa. Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt, kun olen mies, olen jättänyt sen mikä kuuluu lapsuuteen. Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. 1. kor.13

16 Paina minut sinetiksi sydäntäsi vasten, pane sinetiksi ranteesi nauhaan. Rakkaus on väkevä kuin kuolema, kiivas ja kyltymätön kuin tuonela. Sen hehku on tulen hehkua, sen liekki on Herran liekki. Suuret vedet eivät voi sitä sammuttaa, virran tulva ei vie sitä mukanaan. Jos joku tarjoaisi talot ja tavarat rakkauden hinnaksi, hän saisi vain toisten pilkan. Laulujen laulu 8: 6-7

Naantalin seurakunnan Laaja oppimäärä kirkolliseen vihkimiseen

Naantalin seurakunnan Laaja oppimäärä kirkolliseen vihkimiseen Naantalin seurakunnan Laaja oppimäärä kirkolliseen vihkimiseen Avioliiton merkitys Avioliiton esteiden tutkinta Vihkimisen varaaminen Tapaaminen papin kanssa Avioliittoon vihkiminen vai morsiusmessu? Häämusiikki

Lisätiedot

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN www.espoonseurakunnat.fi www.esboforsamlingar.fi www.espoonseurakunnat.fi Avioliittoon vihkiminen Espoossa Avioliittoon vihkiminen siunausta elämäänne Avioliitto

Lisätiedot

Avioliittoon vihkiminen

Avioliittoon vihkiminen Avioliittoon vihkiminen Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä

Lisätiedot

Rakkaani on minun ja minä olen hänen

Rakkaani on minun ja minä olen hänen Rakkaani on minun ja minä olen hänen Laul. l. 6:3 Sastamalan seurakunta Aittalahdenkatu 12 38200 SASTAMALA puh. (03) 521 9000 www.sastamalanseurakunta.fi Kirkkoherranvirasto puh. (03) 521 9090 avoinna

Lisätiedot

Avioliittoon vihkiminenopas

Avioliittoon vihkiminenopas Avioliittoon vihkiminenopas Suurin on rakkaus Olette kohdanneet ihmisen, jonka kanssa haluatte viettää loppuelämänne. Se on ihmeellisen hienoa. Kirkossa voitte solmia avioliiton, pyytää sille Jumalan siunausta

Lisätiedot

Avioliittoon vihkiminen

Avioliittoon vihkiminen Avioliittoon vihkiminen AVIOLIITON MERKITYS Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei

Lisätiedot

Opas vihkimisen järjestelyihin

Opas vihkimisen järjestelyihin Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Joh. 15:9 12 Jyväskylän seurakunnan Opas vihkimisen järjestelyihin Avioliittoon vihkiminen K ristillisen uskomme mukaan

Lisätiedot

Avioliittoon vihkiminen

Avioliittoon vihkiminen Avioliittoon vihkiminen 1. Johdantomusiikki Seurakunta seisoo. 2. Alkusiunaus Pappi Isän ja + Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Seurakunta Aamen. 3. Johdantosanat 4. Psalmi 5. Rukous 6. Raamatunluku Luetaan

Lisätiedot

Opas vihkiparille Oulun ev.-lut. seurakunnat

Opas vihkiparille Oulun ev.-lut. seurakunnat ~Naimisiin ~ Opas vihkiparille Oulun ev.-lut. seurakunnat Haukiputaan kirkko, Kirkkotie 10 Karjasillan kirkko, Nokelantie 39 Kiimingin kirkko, Kirkonniementie 6 Oulujoen kirkko, Oulujoentie 69 Kristillinen

Lisätiedot

N A K K I L A N S E U R A K U N T A. hääopas

N A K K I L A N S E U R A K U N T A. hääopas MITÄ PITÄÄ MUISTAA? N A K K I L A N S E U R A K U N T A hääopas VIHKIKAAVA Mitä, missä, milloin? AVIOLIITON MERKITYS Rakkaus, sitoutuminen, turva Ennen häitä, juhlan aikana ja sen jälkeen. NAKKILAN SEURAKUNTA

Lisätiedot

Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. 1. Kor. 13:13

Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. 1. Kor. 13:13 OHJEITA VIHKIPARILLE Lapuan tuomiokirkkoseurakunta Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. 1. Kor. 13:13 Ohjeita vihkiparille vihkitoimituksesta ja sen musiikista

Lisätiedot

Avioliittoon vihkiminen Morsiusmessu Avioliiton siunaaminen

Avioliittoon vihkiminen Morsiusmessu Avioliiton siunaaminen Avioliittoon vihkiminen Morsiusmessu Avioliiton siunaaminen Sauvo-Karunan seurakunta 2013 1 Hyvä morsiuspari, olette varanneet Sauvo-Karunan seurakunnalta Sauvon tai Karunan kirkon avioliittonne solmimisen

Lisätiedot

AVIOLIITTOON MUISTILISTA VIHKIPAREILLE OPAS VIHKIPAREILLE

AVIOLIITTOON MUISTILISTA VIHKIPAREILLE OPAS VIHKIPAREILLE MUISTILISTA VIHKIPAREILLE AVIOLIITTOON OPAS VIHKIPAREILLE Välttämättömiä kirkllisessa vihkimisessä: aviliitn esteiden tutkinta vihkipaikan, papin ja kanttrin varaaminen kaksi tdistajaa srmus KIRKKOHERRANVIRASTO

Lisätiedot

Opas vihkiparille Oulun ev.-lut. seurakunnat

Opas vihkiparille Oulun ev.-lut. seurakunnat ~Naimisiin ~ Opas vihkiparille Oulun ev.-lut. seurakunnat Haukiputaan kirkko, Kirkkotie 10 Karjasillan kirkko, Nokelantie 39 Kiimingin kirkko, Kirkonniementie 6 Oulujoen kirkko, Oulujoentie 69 Kristillinen

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

Avioliittoon vihkiminen

Avioliittoon vihkiminen Avioliittoon vihkiminen Avioliittoon vihkiminen voidaan toimittaa sen jälkeen, kun vihittävät ovat saaneet todistuksen siitä, että avioliiton solmimiselle ei ole estettä. Kirkollisesti vihittävien tulee

Lisätiedot

Opas vihkiparille Oulun aluekeskusrekisteri

Opas vihkiparille Oulun aluekeskusrekisteri ~Naimisiin ~ Opas vihkiparille Oulun aluekeskusrekisteri Haukiputaan kirkko, Kirkkotie 10 Karjasillan kirkko, Nokelantie 39 Kiimingin kirkko, Kirkonniementie 6 Oulujoen kirkko, Oulujoentie 69 Kristillinen

Lisätiedot

Avioliittoon vihkiminenopas

Avioliittoon vihkiminenopas Avioliittoon vihkiminenopas Suurin on rakkaus Olette kohdanneet ihmisen, jonka kanssa haluatte viettää loppuelämänne. Se on ihmeellisen hienoa. Kirkossa voitte solmia avioliiton, pyytää sille Jumalan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Taitto: Taitto-Nuotta Valokuvat: Saara Jouhtinen ja sxc.hu

Sisällysluettelo. Taitto: Taitto-Nuotta Valokuvat: Saara Jouhtinen ja sxc.hu 1 Sisällysluettelo Onnea matkaan!................................3 Avioliiton merkitys...........................4 5 Ennakkovalmistelut...........................6 7 Vihkitoimituksen sisältö..........................8

Lisätiedot

Suurinta on rakkaus. Häitä suunnitteleville. porievl.fi

Suurinta on rakkaus. Häitä suunnitteleville. porievl.fi Suurinta on rakkaus Häitä suunnitteleville porievl.fi Sun silmäs aina mä muistan, niin yltäin murheen puistan. Kun illoin panen maate, on mielessäni aate: minä sulle kihlat ostan, sinut vielä mä sylliin

Lisätiedot

Ikimuistoiset häät Kauhajoella

Ikimuistoiset häät Kauhajoella Ikimuistoiset häät Kauhajoella TAHDON, TAHDON! Lämpimät onnittelut ja sydämelliset siunauksen toivotukset teille, jotka olette solmimassa avioliittoa. Ilmaisu avioliiton solmiminen kuvastaa hyvin avioliittoon

Lisätiedot

Ehdotus rukoukseksi avioliiton solmineiden samaa sukupuolta olevien avioparien juhlaan kirkossa tai muussa paikassa

Ehdotus rukoukseksi avioliiton solmineiden samaa sukupuolta olevien avioparien juhlaan kirkossa tai muussa paikassa Ehdotus rukoukseksi avioliiton solmineiden samaa sukupuolta olevien avioparien juhlaan kirkossa tai muussa paikassa Musiikkia Alkusiunaus Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Johdantosanat Hyvät N ja

Lisätiedot

Suurinta on rakkaus. Häitä suunnitteleville. porievl.fi

Suurinta on rakkaus. Häitä suunnitteleville. porievl.fi Suurinta on rakkaus Häitä suunnitteleville porievl.fi Sun silmäs aina mä muistan, niin yltäin murheen puistan. Kun illoin panen maate, on mielessäni aate: minä sulle kihlat ostan, sinut vielä mä sylliin

Lisätiedot

C. Avioliiton siunaaminen

C. Avioliiton siunaaminen C. Avioliiton siunaaminen Avioliitto, joka on solmittu muussa kuin evankelis-luterilaisen kirkon käyttämässä järjestyksessä, voidaan pyydettäessä siunata (KJ 2: 20). Avioliiton siunaaminen toimitetaan

Lisätiedot

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi 1 Lähde: oikeusministerio.fi-verkkosivu, 7/2017 Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi Tässä esitteessä kerrotaan, millä tavalla sukunimi voi muuttua avioliiton solmimisen yhteydessä. Esitteessä kerrotaan

Lisätiedot

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA Onnittelut uuden perheenjäsenen vanhemmille! Odotus on päättynyt, ja hän lepää sylissänne. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Ja vaikka ei menisikään, Jeesus lupaa olla

Lisätiedot

RUKOUSHETKI SEURAKUNNAN TOIMITILAA KÄYTÖSTÄ POISTETTAESSA. 3. Psalmi. 1. Alkuvirsi. 2. Johdanto Alkusiunaus. Johdantosanat

RUKOUSHETKI SEURAKUNNAN TOIMITILAA KÄYTÖSTÄ POISTETTAESSA. 3. Psalmi. 1. Alkuvirsi. 2. Johdanto Alkusiunaus. Johdantosanat RUKOUHETKI EURAKUNNAN TOIMITILAA KÄYTÖTÄ POITETTAEA 1. Alkuvirsi Voidaan käyttää esimerkiksi virttä 38: 1-3, 176: 1-3, 181: 1-3, 194, 317. Virren sijasta voi olla muuta musiikkia. 2. Johdanto Alkusiunaus

Lisätiedot

Suurinta on rakkaus. Häitä suunnitteleville. Wedding Planning

Suurinta on rakkaus. Häitä suunnitteleville. Wedding Planning Suurinta on rakkaus Häitä suunnitteleville Wedding Planning Sun silmäs aina mä muistan, niin yltäin murheen puistan. Kun illoin panen maate, on mielessäni aate: minä sulle kihlat ostan, sinut vielä mä

Lisätiedot

Käsivarret vahvemmat pienokaista kantavat, saakoot Herran kädet näin lasta hoitaa päivittäin. Virsi 218:2. Kastetilaisuus. Maskun seurakunnassa

Käsivarret vahvemmat pienokaista kantavat, saakoot Herran kädet näin lasta hoitaa päivittäin. Virsi 218:2. Kastetilaisuus. Maskun seurakunnassa Käsivarret vahvemmat pienokaista kantavat, saakoot Herran kädet näin lasta hoitaa päivittäin. Virsi 218:2 Kastetilaisuus Maskun seurakunnassa Lämpimät onnittelut kotiseurakunnasta vauvanne syntymän johdosta!

Lisätiedot

Avioliiton siunaaminen

Avioliiton siunaaminen Avioliiton siunaaminen Avioliitto, joka on solmittu muussa kuin evankelis-luterilaisen kirkon käyttämässä järjestyksessä, voidaan pyydettäessä siunata (KJ 2:20). Avioliiton siunaaminen toimitetaan kirkossa

Lisätiedot

D. Koulua aloitettaessa

D. Koulua aloitettaessa D. Koulua aloitettaessa Kouluun lähtevien siunaaminen voidaan toimittaa keväällä tai syksyllä juuri ennen koulun alkamista. iunaamisen toimittaa pappi tai muu seurakunnan työntekijä. Kouluun lähtevien

Lisätiedot

Surun kohdatessa. - Ohjeita hautaukseen - Kangasalan seurakunta

Surun kohdatessa. - Ohjeita hautaukseen - Kangasalan seurakunta Surun kohdatessa - Ohjeita hautaukseen - Kangasalan seurakunta Päivitetty 7.5.2013 Vainajan lähimmät Ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Avioliittoon vihkimisen vuosipäivä

Avioliittoon vihkimisen vuosipäivä Avioliittoon vihkimisen vuosipäivä Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jota vietetään avioliittoon vihkimisen vuosipäivänä tai muulloinkin avioparin sitä toivoessa. Aineistoa

Lisätiedot

Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde

Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde Ihmiset voivat elää monenlaisissa liitoissa. Tässä saat tietoa neljästä eri liitosta ja siitä, mitä ne tarkoittavat. Avoliitto Kun kaksi ihmistä

Lisätiedot

Helsingin maistraatti toteaa kansalaisaloitteen johdosta seuraavaa.

Helsingin maistraatti toteaa kansalaisaloitteen johdosta seuraavaa. H E L S I N G I N MAISTRAATTI 1.4.2014 Eduskunta Lakivaliokunta Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle kansalaisaloitteesta avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin

Lisätiedot

Millainen on Sinun Jumalasi?

Millainen on Sinun Jumalasi? Millainen on Sinun Jumalasi? Mielikuvat ja todellisuus Mikko Summala 12.01.2014 Johdanto Vuoden vaihde ja uuden vuoden alku on aina hyvää aikaa katsoa tarkemmin elämäämme, arvoida kulunutta vuotta sekä

Lisätiedot

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa Kasteesta ja siihen valmistautumisesta ks. Lapsen kasteen kaava (1. A). Kun kaste toimitetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa (messu, sanajumalanpalvelus, viikkomessu,

Lisätiedot

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti?

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti? Testamentin teko-ohjeet YLEISTÄ Miksi on syytä tehdä testamentti? Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin, sisarusten lapsiin, isovanhempiin ja heidän lapsiinsa

Lisätiedot

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi OIKEUSMINISTERIÖ Puolisoiden sukunimi avioliittoa solmittaessa Puolisoiden sukunimi avioliiton purkauduttua Lapsen sukunimi syntymän perusteella Lapsen sukunimen muuttaminen

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

KASTETOIMITUS Lahdessa

KASTETOIMITUS Lahdessa KASTETOIMITUS Lahdessa Julkaisija: Lahden seurakuntayhtymän keskusrekisteri. Teksti: Riikka Ryökäs. Taitto: Sirkku Muhli. Kuvat: Viestintätoimiston kuva-arkisto. 2015 SISÄLLYSLUETTELO Vastasyntyneen vanhemmille

Lisätiedot

Aviopuolisoiden velvollisuuksista

Aviopuolisoiden velvollisuuksista 1 Efesolaiskirjeen selitys 14 Ef. 5:21 32 Aviopuolisoiden velvollisuuksista Olemme siirtyneet Paavalin Efesolaiskirjeen selityksessä osioon, jossa on kehotuksia kristityille oikeanlaiseen elämään. Näitä

Lisätiedot

Morsiusmessu. L I - sän ja + Po - jan ja Py - hän Hen - gen ni - meen. Aa - men, aa - men, aa - men. ol - koon tei - dän kans - san - ne.

Morsiusmessu. L I - sän ja + Po - jan ja Py - hän Hen - gen ni - meen. Aa - men, aa - men, aa - men. ol - koon tei - dän kans - san - ne. Morsiusmessu Ohjeet avioliittoon vihkimisestä ja siihen valmistautumisesta ovat avioliittoon vihkimisen kaavan alussa. Vihittävät saapuvat johdantomusiikin aikana alttarin eteen, polvistuvat ja siirtyvät

Lisätiedot

Läheisen kuoltua. Voidaan käyttää esimerkiksi virttä 249, 383, 384 tai 397.

Läheisen kuoltua. Voidaan käyttää esimerkiksi virttä 249, 383, 384 tai 397. Läheisen kuoltua Rukoushetki läheisen kuoltua (saattohartaus) vietetään omaisten pyynnöstä. Se pidetään potilashuoneessa, sairaalan kappelissa tai kodissa. Rukoushetken johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä

Lisätiedot

Naimisiin OPAS VIHKIPAREILLE PARKANON SEURAKUNTA

Naimisiin OPAS VIHKIPAREILLE PARKANON SEURAKUNTA Naimisiin OPAS VIHKIPAREILLE PARKANON SEURAKUNTA Ajatuksia vihkimisestä ja avioliitosta Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä keskeistä on siunauksen pyytäminen. Vihittävät jättävät toinen toisensa ja

Lisätiedot

26. LIPUN SIUNAAMINEN

26. LIPUN SIUNAAMINEN 26. LIPUN IUNAAMINEN Pappi siunaa pyydettäessä lipun. Lipun siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai muussa sopivassa paikassa. Ennen toimitusta kannetaan kuoriin uomen lippu ja sen jäljessä siunattava

Lisätiedot

Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä

Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä Kun kaste toimitetaan seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa, siihen liitetään tässä esitetyt kohdat. Saarnan jälkeen vanhemmat ja kummit siirtyvät kastettavan

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Herra, rakkaastani tunnen iloa. Kiitos ystävästä, suuri Jumala. Virsi 241:1. Vihkitilaisuus. Maskun seurakunnassa

Herra, rakkaastani tunnen iloa. Kiitos ystävästä, suuri Jumala. Virsi 241:1. Vihkitilaisuus. Maskun seurakunnassa Herra, rakkaastani tunnen iloa. Kiitos ystävästä, suuri Jumala. Virsi 241:1 Vihkitilaisuus Maskun seurakunnassa Lämpimät onnittelut teille, kun suunnittelette hääjuhlaa! Avioliittoon vihkiminen on aina

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus

Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus Pyhäinpäivän iltajumalanpalveluksessa muistetaan uskossa Kristukseen kuolleita ja erityisesti seurakunnan poisnukkuneita jäseniä sekä rukoillaan heidän puolestaan (ks.

Lisätiedot

OHJE SEURAKUNNAN VIERASKIELISEN JA EKUMEENISEN TYÖN JÄRJESTÄMISTÄ VARTEN

OHJE SEURAKUNNAN VIERASKIELISEN JA EKUMEENISEN TYÖN JÄRJESTÄMISTÄ VARTEN OULUN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI OHJE SEURAKUNNAN VIERASKIELISEN JA EKUMEENISEN TYÖN JÄRJESTÄMISTÄ VARTEN 17.9.2008/th SISÄLLYS 1. Aluksi 1 2. Jumalanpalvelukset 2 Saarna 3 Ehtoollinen 3 3. Kirkolliset

Lisätiedot

Kastekodin opas Perhon seurakunta

Kastekodin opas Perhon seurakunta Kastekodin opas Perhon seurakunta Kasteen merkitys KASTEEN KAUTTA KRISTITYKSI Kirkon jäseneksi tullaan kasteen kautta. Kasteessa ihminen liittyy kotipaikkansa paikallisseurakuntaan ja maailmanlaajuiseen

Lisätiedot

P/E Meidän auttajamme on Her - ra,

P/E Meidän auttajamme on Her - ra, Rukoushetken rakenne noudattaa pienen rukoushetken kaavaa. Rakennetta voidaan käyttää soveltaen. Rukoushetken johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. Rukoushetken laulettavaksi merkityt

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Perhejumalanpalvelukset

Perhejumalanpalvelukset Perhejumalanpalvelukset 269 Johdantosanat Johdantosanojen alussa puhuttelun jälkeen kerrotaan päivän ja sen jumalanpalveluksen erityisluonteesta. Tämän vapaan osan merkkinä on käytetty seuraavassa kahta

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Tuomasmessun kulku. Messun aloitus. Alkusiunaus. Ennen messun alkua on mahdollisuus yksityiseen rippiin.

Tuomasmessun kulku. Messun aloitus. Alkusiunaus. Ennen messun alkua on mahdollisuus yksityiseen rippiin. Tuomasmessun kulku Ennen messun alkua on mahdollisuus yksityiseen rippiin. Messun aloitus Kirkossa vallitsee hiljaisuus. Messun alkua odoteltaessa lauletaan rukoushymnejä. Rukousalttareilla voi hiljentyä

Lisätiedot

Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa.

Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. 15 vuotta täyttänyt, joka on kastettu oikein, otetaan kirkon jäseneksi siten, että hän tarpeellisen opetuksen jälkeen tunnustaa kirkon uskon (KJ 1:3). Jos henkilö on käynyt rippikoulun, ei jäseneksi ottaminen

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Psalmin kertosäkeitä

Psalmin kertosäkeitä Psalmin kertosäkeitä Kaste Tämän päivän on Herra tehnyt Ps. 118:24. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 852. Tuomo Nikkola 2001 Tä - män päi - vän on Her - ra teh - nyt, i - loit - kaa ja rie - muit

Lisätiedot

Opas kastejärjestelyihin

Opas kastejärjestelyihin Perheeseenne on syntynyt pieni vauva. Kotiseurakuntanne toivottaa teille onnea ja Jumalan siunausta lapsen syntymän johdosta. Tämän vihkosen kautta tahdomme auttaa Teitä kastejuhlan valmistelussa. Jyväskylän

Lisätiedot

Hätäkasteen vahvistaminen

Hätäkasteen vahvistaminen Hätäkasteen vahvistaminen Tätä kaavaa käytetään lapsen hätäkastetta vahvistettaessa. Siinä noudatetaan kasteesta annettuja ohjeita. Aikuisen hätäkastetta vahvistettaessa käytetään nuoren ja aikuisen kasteen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä. Aamen. Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia

Lisätiedot

Testamentin teko-ohjeet

Testamentin teko-ohjeet Suomen Luther-säätiö Testamentin teko-ohjeet Seurakunta seuraaville sukupolville YLEISTÄ Miksi on syytä tehdä testamentti? Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin,

Lisätiedot

päiväni jo luodut. Psalmi 139:13-16

päiväni jo luodut. Psalmi 139:13-16 Pyhä kaste Onnittelut... 4 Kasteesta sopiminen... 5 Miksi kastetaan?... 5 Nimeltä kutsuttu... 7 Kummin tehtävä... 7 Kasteen jälkeen... 8 Tervetuloa mukaan seurakuntaan... 8 Kastekynttilä kutsuu rukoukseen...

Lisätiedot

Perheen perusteet 1. osa

Perheen perusteet 1. osa Perheen perusteet 1. osa 1 opettaja rabbi J. Melamed 2013 talvi Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, Bereshit, Jumala puhuu omassa sanassaan, että ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Vaikea sanoa, mitä suomenkielinen

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Maahan kätkeminen. Rukoushetken johtaja laatii johdantosanat itse tai käyttää seuraavia vaihtoehtoja:

Maahan kätkeminen. Rukoushetken johtaja laatii johdantosanat itse tai käyttää seuraavia vaihtoehtoja: Maahan kätkeminen Kaavaa voidaan käyttää uurnaa tai tuhkaa maahan kätkettäessä tai kun vainaja lasketaan hautaan toisella paikkakunnalla varsinaisen hautaan siunaamisen jo tapahduttua. Rukoushetken johtaa

Lisätiedot

TERVEHDYS VASTASYNTYNEEN KOTIIN. Tuomme luokse Jeesuksen, rakkaan lapsen pienoisen. Hän saa turvan kestävän, kasteen lahjan elämän.

TERVEHDYS VASTASYNTYNEEN KOTIIN. Tuomme luokse Jeesuksen, rakkaan lapsen pienoisen. Hän saa turvan kestävän, kasteen lahjan elämän. TERVEHDYS VASTASYNTYNEEN KOTIIN Tuomme luokse Jeesuksen, rakkaan lapsen pienoisen. Hän saa turvan kestävän, kasteen lahjan elämän. virsi 218 HYVÄT VANHEMMAT Tervehdin teitä lapsenne syntymän johdosta.

Lisätiedot

Palat esitellään kinkeritilanteessa, tämän voi tehdä opettaja tai etukäteen valittu oppilas. Kullekin palalle on aikaa muutama minuutti.

Palat esitellään kinkeritilanteessa, tämän voi tehdä opettaja tai etukäteen valittu oppilas. Kullekin palalle on aikaa muutama minuutti. JOHDANTO - sopisi 2. luokkalaisille 1) JOHDANTO pala aiheena anteeksi pyytäminen Liturgisena lauluna alkusiunaus: Pappi: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen Seurakunta: Aamen, aamen, aamen Pappi: Herra,

Lisätiedot

Jumalanpalvelusten kirjan käyttäjälle

Jumalanpalvelusten kirjan käyttäjälle Jumalanpalvelusten kirjan käyttäjälle Ilo valtasi minut, kun kuulin sanan: Me lähdemme Herran huoneeseen. (Ps. 122: 1) Jumalanpalvelusten kirja sisältää seurakunnassa tarvittavat keskeiset jumalanpalveluskaavat.

Lisätiedot

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo.

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo. 1 Jeesus sanoi juutalaisille:»totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää

Lisätiedot

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI Päivitetty 26.12.2014 SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI P: Alkusiunaus L: Amen. Kunnia olkoon sinulle... Taivaallinen Kuningas... Pyhä Jumala... Isä meidän...

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita Katolinen kirkko Katolinen kirkko eli roomalaiskatolinen kirkko on kristikunnan suurin kirkko, jonka jäsenmäärä on maailmanlaajuisesti suurin piirtein 1,25 miljardia. Puolet katolisen kirkon jäsenistä

Lisätiedot

Rukoilemme: Kun me rukoilemme

Rukoilemme: Kun me rukoilemme 1 sutkksnkanomra Rukoilemme: Niin Herra, kosketa meitä tälläkin hetkellä Henkesi ja Sanasi kautta, kuten tuossa virressä veisasimme: "Kosketa minua, Henki, kosketa, kirkkaus! Anna elälle suunta ja tarkoitus.!

Lisätiedot

Tietoa avioliittolaista

Tietoa avioliittolaista Tietoa avioliittolaista Avioliiton solmiminen Avioliitto solmitaan joko kirkollisella vihkimisellä tai siviilivihkimisellä. Ennen vihkimistä on aina toimitettava avioliiton esteiden tutkinta, jossa varmistutaan

Lisätiedot

RUKOUSHETKI SEURAKUNTIEN YHDISTYESSÄ

RUKOUSHETKI SEURAKUNTIEN YHDISTYESSÄ RUKOUSHETKI SEURAKUNTIEN YHDISTYESSÄ 1. Alkuvirsi Voidaan käyttää esimerkiksi virttä 164,174,178 tai 842:1,2,4. Virren sijasta voi olla muuta musiikkia. 2. Johdanto Alkusiunaus Alkusiunaus voidaan lausua

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Olisiko kirkon luovuttava vihkioikeudesta? Mitä selvityksessä selvisi?

Olisiko kirkon luovuttava vihkioikeudesta? Mitä selvityksessä selvisi? Olisiko kirkon luovuttava vihkioikeudesta? Mitä selvityksessä selvisi? Tiililä-seura 3.10. 2017 Eila Helander, professori emerita 3.10.2017 1 Piispainkokouksen tehtäväanto Selvityksen tuli olla: Perinpohjainen

Lisätiedot

Seurakunnallisten toimitusten kirja

Seurakunnallisten toimitusten kirja Seurakunnallisten toimitusten kirja Suomen Helluntaikirkko Seurakunnallisten toimitusten kirja Suomen Helluntaikirkon julkaisuja 5 2015 Suomen Helluntaikirkko ja Aikamedia Oy Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen

Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen Koonnut ja ohjeistanut kanavointina, Anu Markoff, Rakkaudentähti Ry Ennen rukouksia voit sytyttää kynttilän ja suitsuttaa huonetta Salvialla ja Paolo Santolla.

Lisätiedot

VINKKEJÄ TYHJÄN SYLIN MESSUN TAI HARTAUDEN JÄRJESTÄJÄLLE

VINKKEJÄ TYHJÄN SYLIN MESSUN TAI HARTAUDEN JÄRJESTÄJÄLLE VINKKEJÄ TYHJÄN SYLIN MESSUN TAI HARTAUDEN JÄRJESTÄJÄLLE SISÄLLYS 1 TYHJÄN SYLIN MESSU JA HARTAUS... 3 2 MESSUN JÄRJESTÄMINEN... 4 2.1 Yhteistyökumppanit... 4 2.2 Käytännön vinkkejä... 5 3 OHJELMAIDEOITA...

Lisätiedot

Kaste kantaa. Tietoa kastettavan vanhemmille

Kaste kantaa. Tietoa kastettavan vanhemmille Kaste kantaa Tietoa kastettavan vanhemmille Esipuhe Hyvät vanhemmat, Perheeseenne on syntynyt pieni vauva. Kotiseurakuntanne toivottaa Teille onnea ja Jumalan siunausta. Tämän vihkosen kautta tahdomme

Lisätiedot

Mahdollisista kustannuksista ja kustannussäästöistä Helsingin maistraatti toteaa seuraavaa.

Mahdollisista kustannuksista ja kustannussäästöistä Helsingin maistraatti toteaa seuraavaa. H E L S I N G I N MAISTRAATTI 16.5.2014 Eduskunta Lakivaliokunta Lisäselvitys eduskunnan lakivaliokunnalle kansalaisaloitteesta avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin

Lisätiedot

(nämä ohjeet tulevat voimaan )

(nämä ohjeet tulevat voimaan ) OHJEET AVIOLIITON ESTEIDEN TUTKINNASTA SEKÄ OHJEET JA MÄÄRÄYKSET VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN VAHVISTAMIEN LOMAKKEIDEN KÄYTÖSTÄ (nämä ohjeet tulevat voimaan 1.3.2017) 1 JOHDANTO Laki avioliittolain muuttamisesta

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Tuhkakeskiviikon messu

Tuhkakeskiviikon messu Tuhkakeskiviikon messu Tuhkakeskiviikon jumalanpalvelus voidaan viettää myös sanajumalanpalveluksena. Tällöin voidaan jättää tuhkakeskiviikon messun kohta 5 (Herra, armahda) pois. Ehtoollisosa jätetään

Lisätiedot

Surun ensimmäiset askeleet...

Surun ensimmäiset askeleet... Surun ensimmäiset askeleet... Läheisen kuoltua tämä tapahtuma täyttää mielen ja elämän. Varsin pian on kuitenkin ryhdyttävä käytännön toimiin vainajan saattamiseksi hautaan. Aina voimat eivät tahdo riittää

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

YKSITYINEN EHTOOLLINEN

YKSITYINEN EHTOOLLINEN 3. YKSITYINEN EHTOOLLINEN Tätä kaavaa käytetään vietettäessä yksityistä ehtoollista esimerkiksi sairaan luona. Myös muille läsnäoleville annetaan ehtoollinen, jos he sitä haluavat. Ehtoollisvälineet asetetaan

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa.

Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Vietettäessä ehtoollista sairaan luona myös muille läsnä oleville voidaan antaa ehtoollinen. Ehtoollisvälineet asetetaan valkoisella liinalla peitetylle pöydälle. Pöydälle voidaan asettaa myös risti tai

Lisätiedot