KASTETOIMITUS Lahdessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASTETOIMITUS Lahdessa"

Transkriptio

1 KASTETOIMITUS Lahdessa

2 Julkaisija: Lahden seurakuntayhtymän keskusrekisteri. Teksti: Riikka Ryökäs. Taitto: Sirkku Muhli. Kuvat: Viestintätoimiston kuva-arkisto. 2015

3 SISÄLLYSLUETTELO Vastasyntyneen vanhemmille 4 Miksi kastetaan 4 Kastetilaisuuden valmisteluja 5 Kasteesta sopiminen 5 Kasteen ajankohta 5 Kenet voidaan kastaa 5 Kuka kastaa 6 Missä kastetaan 6 Kasteesta ilmoittaminen 6 Kastekeskustelu 6 Kasteasiakirjat 7 Lomake Lapsen tietojen ilmoittaminen 7 Lapsen nimet 7 Kummit 8 Kummiuden merkitys 8 Kuka voi toimia kummina 8 Kummin lisääminen 9 Kastepuku 10 Kastepöytä 10 Kastekaava 10 Kastejuhlan musiikki 10 Kastetoimituksen kulku 10 Kastetoimitus 11 Hätäkaste ja sen vahvistaminen 15 Kasteasioissa palvelevat 16 SUOMEN EV.LUT.KIRKKO

4 VASTASYNTYNEEN VANHEMMILLE Hyvä äiti ja isä, onnittelemme teitä pienokaisenne syntymän johdosta! Olette saaneet ihmiselämän arvokkaimman lahjan - lapsen. Saatte iloita hänestä ja kaikesta siitä elämän rikkaudesta, jota hän levittää ympärilleen. Lapsi on myös kutsu vanhemmuuteen. Lapsi tarvitsee turvallisuutta, rakkautta, huolenpitoa ja hyväksyntää. Vanhempina te olette niiden tärkeitä välittäjiä. Miksi kastetaan Lapsen tärkeimpiä perusoikeuksia on kuuluminen lähiyhteisöön, perheeseen. Kasteessa lapsi liitetään perhettä suuremman yhteisön, seurakunnan ja kristillisen kirkon jäseneksi. Kastettava liitetään Jeesusten opetuslasten joukkoon ja hänestä tulee Jumalan lapsi. Kaste on Kristuksen asettama sakramentti. Kirkkomme opettaa, että kasteen sisältönä on syntien anteeksiantaminen ja kaste lahjoittaa meille pelastuksen ja iankaikkisen elämän. Kirkkomme pitää tärkeänä, että ihminen tulee osalliseksi näistä Jumalan lahjoista mahdollisimman varhain, ja sen takia kirkkomme liittyy perinteiseen lapsikastekäytäntöön. Kun tuot lapsesi kastettavaksi, annat äitinä ja isänä parasta lapsellesi, rakentaen hänen perusturvallisuuttaan. Kasteessa mainitaan lapsen nimi. Lapsi liittyy omalla nimellään seurakunnan jäseneksi. Sekä perhepiirissä, yhteiskunnassa että seurakunnassa lapsenne tunnetaan juuri tällä kasteessa mainitulla nimellä. Hän on ainutlaatuinen ja arvokas. Lapsen kastaminen on myös seurakunnan jäsenten vuosituhantinen tapa, joka perustuu Jeesuksen omaan toivomukseen, ns. kastekäskyyn. Siinä Jeesus antaa seuraajilleen tehtäväksi viedä viestiä hänestä eteenpäin ja kastaa ihmisiä. 4

5 KASTETILAISUUDEN VALMISTELUJA Kasteesta sopiminen Vanhemmat sopivat kasteen ajankohdan, paikan ja kastavan papin ottamalla yhteyttä seurakuntaan. Puhelimitse kasteesta voi sopia seurakuntatoimiston kanssa. Puhelinnumerot löytyvät vihon alkusivuilta. Asiakaskäynnillä kasteasioissa palvelee keskusrekisterin asiakaspalvelu Vapaudenkatu 6:ssa. Kasteen ajankohta Valtaosa suomalaisista kastetaan pikkulapsina, yleensä kahden kuukauden kuluessa syntymästä. Kahden kuukauden sääntö on peräisin lainsäädännöstä. Kirkkolain mukaan kirkon jäsenten tulee saattaa lapsensa kastettavaksi ilman tarpeetonta viivytystä. Väestötiedoista annetun lain mukaan lapsen huoltajien on ilmoitettava lapsen nimi ja äidinkieli väestötietojärjestelmään kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Ilmoittaminen tapahtuu normaalisti kasteen yhteydessä. Käytännössä tästä kahden kuukauden säännöstä voidaan joustaa parilla viikolla, jos se on kastejärjestelyjen vuoksi tarpeen. Mikäli kaste viivästyy yli kuukaudella, on asiasta hyvä ilmoittaa seurakuntatoimistoon. Kenet voidaan kastaa Kaste merkitsee kirkkoon liittymistä ja seurakunnan jäseneksi tulemista. Lapsen kastamisen edellytyksenä on, että toinen hänen vanhemmistaan tai yksi hänen huoltajistaan on kirkon jäsen. Jos molemmat vanhemmat kuuluvat kirkkoon, on luonnollista, että lapsi kastetaan kirkon jäseneksi. Uskonnonvapauslain mukaan huoltajat yhdessä päättävät alaikäisen lapsen uskonnollisesta asemasta eli siitä, että lapsi liitetään kirkon jäseneksi. Lapsen huoltajana toimiva äiti voi päättää yksin alle yksivuotiaan lapsen liittämisestä ensimmäistä kertaa jonkin uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi. Tämä sääntö pätee, vaikka äiti itse ei olisi kirkon jäsen. Tällöin kuitenkin on lapsen isän tai lapsen muun huoltajan oltava ev.lut. kirkon jäsen. Ulkomailla syntynyt lapsi voidaan kastaa samoilla edellytyksillä kuin Suomessa syntynyt lapsi. Ennen kastetta lapsen syntymä on rekisteröitävä maistraatissa. Ottolapsi voidaan kastaa samoin edellytyksin kuin biologinenkin lapsi, kun tieto ottolapsisuhteesta ja lapsen 5

6 kotikunnasta on rekisteröity väestötietojärjestelmään. Tämä koskee myös ulkomaisia adoptioita. Kuka kastaa Kasteen toimittaa seurakunnan kastevuorossa oleva pappi. Hänen nimensä saa puhelimitse seurakuntatoimistosta tai asiakaskäynnillä asiakaspalvelusta. Vanhemmilla on mahdollisuus toivoa kasteen suorittajaksi tiettyä pappia. Kasteen toimittajan tulee olla ev.lut. kirkon pappi. Kasteen voi Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa toimittaa myös Luterilaisen maailmanliiton jäsenkirkon pappi sekä lisäksi EKD:n (Evankelische Kirche in Deutschland), Englannin kirkon, Skotlannin kirkon, Skotlannin episkopaalisen kirkon, Walesin kirkon ja Irlannin kirkon pappi. Kasteen toimittamisesta on näissä tapauksissa sovittava lapsen tulevan kotiseurakunnan kirkkoherran kanssa. Tällöin kirkkoherra selvittää kastamisen ja kirkkoon liittymisen edellytykset. päiväjumalanpalveluksen yhteydessä. Kasteesta ilmoittaminen Kun kaste on toimitettu, siitä ilmoitetaan sunnuntaina jumalanpalveluksessa esirukouksen yhteydessä. Kastettujen nimet ilmoitetaan seurakunnan ilmoituksissa paikallislehdessä. Kastava pappi kysyy lapsen vanhemmilta luvan kasteen ilmoittamiseen ja julkaisemiseen mm. kirkossa ja lehdessä. Kastekeskustelu Pappi ottaa vanhempiin yhteyttä sopiakseen kastekeskustelun ajankohdan ja paikan. Tällöin pappi keskustelee vanhempien kanssa kasteen merkityksestä, käy läpi kastekaavan ja sopii käytännön järjestelyistä. Samalla voidaan ottaa esille vanhempien toivomia kasteeseen, lapsen syntymään ja kasvatukseen liittyviä aiheita. Pappi keskustelee myös lapselle annettavasta nimestä, sillä papin on selvitettävä nimen lainmukaisuus. Missä kastetaan Kaste toimitetaan kirkossa, kappelissa, kotona tai muualla sen mukaan kuin pappi ja asianosaiset siitä sopivat. Tyypillinen suomalainen tapa on kotikaste. Tämä korostaa perheyhteyttä. Kirkkokaste puolestaan painottaa liittymistä seurakuntayhteisöön. Kirkkokaste voidaan toimittaa omana toimituksena tai 6

7 KASTEASIAKIRJAT Lomake Lapsen tietojen ilmoittaminen Kastamista varten seurakunnasta lähetetään esitäytetty lomake Lapsen tietojen ilmoittaminen. Samalla vanhemmat saavat muuta materiaalia. Tiedote lapsen vanhemmille kertoo lapsen uskonnollisen aseman määräytymisestä, lapsen ottamisesta seurakunnan jäseneksi ja nimeen liittyvää tietoa. Vanhemmat täyttävät lomakkeen Lapsen tietojen ilmoittaminen lapsen nimen ja äidinkielen tietojen osalta. Ilmoitus päivätään ja molemmat vanhemmista allekirjoittavat lomakkeen. Jos vanhemmat eivät ole yhdessä lapsen huoltajia, ilmoituksen allekirjoittaa huoltaja. Tämä asiakirja tulee olla kastekeskustelussa ja kastetoimituksessa mukana. Sarakkeeseen Kasteilmoitus ev.lut. kirkon tai ortodoksisen seurakunnan jäseneksi rekisteröitävästä lapsesta (Kastaja täyttää) tulevat kastetta varten tarvittavat tiedot. Kummeista tarvitaan nimen lisäksi henkilötunnus ja sen seurakunnan nimi, jossa kummi on jäsenenä. Nämä tiedot vanhempien on hyvä selvittää valmiiksi, mutta halutessaan kummi voi antaa henkilötunnuksensa kastetilaisuudessa suoraan papille. Lisäksi pappi merkitsee onko lapsi hätäkastettu, kastepaikan ja -päivän sekä allekirjoittaa asiakirjan. Kastava pappi toimittaa allekirjoitetun lomakkeen seurakuntien keskusrekisteriin, missä lapsen nimi-, kaste- ja kummitiedot rekisteröidään seurakunnan jäsenrekisteriin ja väestötietojärjestelmään. Lapsen nimet Etu- ja sukunimen lainmukaisuus on hyvä selvittää jo kastekeskustelussa. Papin tehtävänä on ensimmäisenä arvioida nimen lainmukaisuus. Nimiasioissa vanhempia neuvovat seurakuntien keskusrekisteri ja paikallinen maistraatti. Etunimi Nimilain mukaan etunimiä on oltava vähintään yksi ja enintään kolme. Vakiintuneen käytännön mukaan sallittu etunimiyhdistelmä voi sisältää myös yhden kaksiosaisen etunimen. Etunimiksi ei voida hyväksyä etunimeä, joka on sopimaton tai jonka käyttö voi aiheuttaa ilmeistä haittaa. Nimilain mukaan ei voida hyväksyä myöskään Nimeä, joka muodoltaan tai kirjoitustavaltaan on kotimaisen nimikäytännön 7

8 vastainen; Pojalle naisennimeä eikä tytölle miehennimeä; Sukunimeä, ellei kysymyksessä ole isän tai äidin etunimestä muodostettu poika- tai tytär-loppuinen nimi, jota käytetään muun etunimen jäljessä; eikä Nimeä, joka ennestään on sisaruksella tai puolisisaruksella, muutoin kuin toisen etunimen ohella. Sukunimi Lapsi saa syntyessään sen sukunimen, joka vanhemmilla on lapsen syntymän hetkellä, jos vanhemmilla on yhteinen sukunimi. Jos vanhemmilla ei ole yhteistä sukunimeä, lapsi saa sen sukunimen, jonka vanhemmat ilmoittavat lapsen sukunimeksi ja joka jommallakummalla vanhemmalla on ilmoitusta tehtäessä. Jos vanhemmilla on yhteisessä huollossa yhteinen alaikäinen lapsi, lapsi saa kuitenkin syntyessään sen sukunimen, joka hänen sisaruksellaan on. Jos lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella ja lapsen isyys on vahvistettu ennen kuin lapsen nimitiedot ilmoitetaan väestötietojärjestelmään, voidaan lapselle rekisteröidä isän sukunimi. Lapsen vanhemman henkilökohtaiseen käyttöönsä ottama yhteisen sukunimen edellä käytettävä nimi ei periydy lapselle. 8 KUMMIT Kummiuden merkitys Vanhempien tehtävänä on valita lapselle kummit. Kirkon varhaisista ajoista lähtien kastetulle on nimetty kummi tai kummit. Kummin tehtävänä on ollut kastetun tukeminen hänen kristillisessä uskossaan. Lapsikasteen yhteydessä kummilla on ollut kasvatuksellinen merkitys. Kummin tehtävänä on rukoilla lapsen puolesta ja toimia hänelle myös kristityn ihmisen esikuvana. Kuka voi toimia kummina Kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Täysin rinnastettavia Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäseniin ovat Suomen vapaan evankelisluterilaisen seurakuntaliiton, Suomen Tunnustuksellisen Luterilaisen Kirkon, Luterilaisen Sanan Yhdyskunnan, Suomen Anglikaanisen kirkon, ulkomaisten luterilaisten kirkkojen sekä Englannin, Irlannin, Walesin ja Skotlannin anglikaanisten kirkkojen jäsenet. Näiden lisäksi voi kummina olla myös muuhun evankelis-luterilaisen kirkon toimittaman kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva henkilö. Kummin ei tarvitse olla Suomen kansalainen.

9 Suomessa evankelis-luterilaisen kirkon kasteen hyväksyvät Katolinen kirkko Suomessa, Suomen Metodistikirkko, Suomen ortodoksinen kirkkokunta ja Yksityinen Kreikkalaiskatolinen Kirkollinen Yhdyskunta Viipurissa. Suomen Vapaakirkon, helluntaikirkon tai helluntaiseurakunnan jäsen ei voi toimia kirkossamme kummina, koska he eivät hyväksy ev.lut. kirkon kastetta. 9 Vähintään kahden kummin tai muun todistajan tulee olla läsnä kastetoimituksessa. Papin velvollisuus on ennen kastetta tarkistaa kummiuden edellytysten täyttyminen. Kummin nimi, henkilötunnus sekä seurakunta tallennetaan jäsentietojärjestelmään. Lapsen vanhemmat voivat anoa lapsen tulevan kotiseurakunnan kirkkoherralta lupaa yhden kummin riittävyyteen. Asia tulee laittaa vireille hyvissä ajoin ennen kastetta. Anomuslomakkeen saa asiakaspalvelusta. Pyynnöstä seurakuntatoimisto lähettää anomuslomakkeen vanhemmille. Kummin lisääminen Kummius on elinikäinen tehtävä. Kummeja ei voi myöhemmin vaihtaa eikä poistaa. Lapselle (alle 18-vuotiaalle) voidaan erityisestä syystä kasteen jälkeen lisätä enintään kaksi kummia. Erityisiä syitä ovat esim. kummin kuolema, muutto ulkomaille tai kirkosta eroaminen sekä kummin ja perheen välien tosiasiallinen katkeaminen. Kummin lisäämistä tulee anoa kotiseurakunnan kirkkoherralta. Pyynnöstä seurakuntatoimisto lähettää anomuslomakkeen vanhemmille.

10 KASTETOIMITUKSEN KULKU Kastepuku Kastekaava Kastetoimitusta varten lapsi puetaan valkoiseen kastepukuun. Kastepuvun valkoinen väri kuvaa iloa, kiitollisuutta ja puhtautta. Vanhastaan valkea kastepuku on kuvannut valkeudessa vaeltamista ja Kristuksen päälle pukemista. Kastepuvussa voi olla vaalean väriset nauhat. Perinteisesti tytöllä on vaaleanpunaiset ja pojalla vaaleansiniset nauhat. Kastepukuja on lainattavissa seurakuntatoimistossa ja seurakuntien kirkoilla. Kastepöytä Kotikastetta varten tarvitaan kastepöytä, joka on peitetty valkoisella liinalla. Pöydälle asetetaan kynttilä, kastemalja, valkoinen liina lapsen pään kuivaamista varten, tuoreita leikkokukkia ja Raamattu. Kastepöydän esineet ilmentävät kasteeseen liittyvää sanomaa. Palava kynttilä on rukouksen vertauskuva ja kertoo Jeesuksesta Kristuksesta, joka on maailman valo. Kukat kuvaavat Jumalan luomistyötä ja Raamattu Jumalan sanaa. Ennen kastetoimituksen alkua kynttilä sytytetään ja kastemaljaan laitetaan kädenlämpöistä vettä Virsi 2. Alkusiunaus 3. Johdantosanat (4. Psalmi) 5. Kysymykset tai kehotus 6. Ristinmerkki 7. Rukous 8. Raamatunluku 9. Puhe (10. Virsi) 11. Kastekäsky *12. Uskontunnustus *13. Kaste (14. Virsi) 15. Yhteinen esirukous 16. Isä meidän -rukous 17. Siunaus 18. Virsi Sulkeissa () olevat kohdat voidaan jättää pois. * -merkityt kohdat seistään. Kastejuhlan musiikki Kastejuhlaan kuuluu virsien laulaminen yhdessä. Se on mahdollista useammassa eri kohdassa, esimerkiksi juhlan alussa ja lopussa. Vanhemmat voivat etukäteen miettiä mieleisiä kastevirsiä. Sopivia virsiä on virsikirjan eri osissa.

11 Virsikirjan kastevirsistä (virret ) mainittakoon virret 216 Pyhä Isä Jumala, 217 Täynnä kiitosta ja hämmästystä ja 218 Tuomme luokse Jeesuksen. Perheen virsistä (virret ) mahdollinen on 468 Syliisi hellään sulje. Lasten virsissä (virret ) on monia tuttuja virsiä, kuten 490 Mä silmät luon ylös taivaaseen, 491 Oi Jumala, et hylkää pientä lasta, 492 Ystävä sä lapsien, 493 Jeesus, lasten auttaja, 494 Luoja enkeleineen, 495 Taivaan Isä, nostit minut, 496 Oi Jeesus, ota syliisi, 498 Nyt kulkee halki korpimaan, 499 Jumalan kämmenellä, 503 Taivaan Isä suojan antaa. Uusia kastelauluja on virsikirjan uusimmassa jumalanpalvelusliitteessä numerot Kastetoimituksessa voi olla muutakin tilaisuuden jumalanpalvelusluonteeseen sopivaa musiikkia. Siitä on hyvä sopia kastavan papin kanssa. Kastetoimitus Nykyinen kastekaava korostaa kaikkien läsnäolijoiden osuutta juhlaan. Virsiä laulamalla, uskontunnustuksen lausumalla ja Isä meidän -rukouksen rukoilemalla jokainen läsnäolija voi olla toteuttamassa yhteistä juhlaa. Vanhemmilla, sisaruksilla, kummeilla ja 11 isovanhemmilla on mahdollisuus osallistua toimitukseen myös eri tavoin. Yksityiskohdista sovitaan papin kanssa kastekeskustelun yhteydessä. Kastejuhla alkaa, kun vanhemmat, kummit, pappi ja juhlaväki asettuvat kastemaljan äärelle. Kastettavaa lasta voi pitää käsivarsillaan kummi tai muu läsnäolija. Kastetoimitus alkaa virrellä. Kysymykset tai kehotus Alkusiunauksen ja johdanto-osan jälkeen pappi esittää vanhemmille ja kummeille kysymykset lapsen nimestä ja kasteesta tai vaihtoehtoisesti toteaa lapsen nimen ja lukee kehotuksen. Seuraavassa eri vaihtoehdot: Vaihtoehto 1: Pappi: Vanhemmat, minkä nimen olette antaneet lapsellenne? Vastaus: (Lapsen nimi) Pappi: Vanhemmat, tahdotteko, että hänet kastetaan kristilliseen uskoon? Vastaus: Tahdon. Pappi: Vanhemmat ja kummit, tahdotteko yhdessä seurakunnan kanssa huolehtia siitä, että (lapsen nimi) saa kristillisen kasvatuksen? Vastaus: Tahdon. Vaihtoehto 2: Pappi: Te vanhemmat olette antaneet lapsellenne nimen (lapsen nimi). Tahdotteko, että hänet kastetaan kristilliseen uskoon? Vastaus: Tahdon. Pappi: Vanhemmat ja kummit, tah-

12 dotteko yhdessä seurakunnan kanssa huolehtia siitä, että (lapsen nimi) saa kristillisen kasvatuksen? Vastaus: Tahdon. Vaihtoehto 3: Pappi: Te vanhemmat olette antaneet lapsellenne nimen (lapsen nimi). Tänään hänet kastetaan kristilliseen uskoon. Vanhemmat ja kummit, pyhä kaste velvoittaa teitä yhdessä seurakunnan kanssa huolehtimaan hänen kristillisestä kasvatuksestaan. Ristinmerkki Pappi tekee lapsen otsaan ja rintaan ristin lausuen samalla: Ota pyhä ristinmerkki otsaasi ja rintaasi todistukseksi siitä, että ristiinnaulittu ja ylösnoussut Jeesus Kristus on sinut lunastanut ja kutsunut opetuslapsekseen. Tämän jälkeen pappi rukoilee lapsen puolesta. Raamatun tekstit Rukouksen jälkeen on vuorossa Raamatun tekstejä. Lasten evankeliumin (Mark. 10:13 16) edellä voidaan lukea jokin seuraavista teksteistä: Jes. 43:1, Room. 6:3 4, Gal. 3:26 28, Tiit. 3:4 5, 1 Piet. 3: Teksti voidaan valita myös kirkkovuoden ajankohdan mukaan. Näiden ja lasten evankeliumin lukeminen sopii hyvin esimerkiksi kummin tai isovanhemman tehtäväksi. Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille:»sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse.» Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. (Mark. 10:13 16) Uskontunnustus Kastekäskyn luettuaan pappi johdattaa juhlaväen yhteiseen uskontunnustukseen: Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja Pyhään Henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksiantamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Kastaminen kolmiyhteisen Jumalan nimeen Pappi valaa vettä lapsen pään päälle kolme kertaa ja lausuu: (Lapsen nimi), minä kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tämän jälkeen lapsi siunataan apostoli- 12

13 sella siunauksella. Pappi panee kätensä lapsen pään päälle ja voi pyytää vanhempia ja kummeja tekemään samoin. Pappi lausuu: Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Jos kasteessa käytetään kastekynttilää, pappi sytyttää sen ja ojentaa vanhemmille. Myös muita paikallisia kastetapoja ja -perinteitä on mahdollista käyttää. Näistä tulee sopia papin kanssa kastekeskustelun yhteydessä. Yhteinen esirukous Yhteinen esirukous voidaan valmistella yhdessä kastetoimitukseen osallistuvien kanssa. Mikäli esirukous rukoillaan yhdessä, voidaan käyttää seuraavaa tekstiä: Pappi: Rakas taivaallinen Isämme. Kiitämme sinua siitä, että olet ottanut (lapsen nimi) lapseksesi, seurakuntasi jäseneksi ja iankaikkisen elämän perilliseksi. Ole aina lähellä häntä ja anna armosi ja rakkautesi hänelle turvaksi. Kastettavan äiti tai isä: Kiitämme sinua lapsestamme. Anna meille vanhemmille rakkautta ja viisautta niin, että osaisimme kasvattaa häntä tahtosi mukaan. Pidä hänestä huolta koko elämän ajan. Anna kotiimme anteeksiantavaa ja rohkaisevaa mieltä. Auta meitä vaikeuksissa niin, että eläisimme lähellä toisiamme ja sinua. 13 Joku kastettavan kummeista: Auta meitä kummeja hoitamaan tehtäväämme niin, että ystävyytemme tähän lapseen kasvaisi ja lujittuisi. Opeta meitä olemaan perheen tukena kristillisessä kasvatuksessa ja etsimään yhdessä sinun apuasi. Joku kastettavan sisaruksista: Kiitos tästä pikkusiskosta/pikkuveljestä. Kiitos siitä, että saamme kasvaa yhdessä. Auta meitä pysymään aina läheisinä toisillemme. Joku kastettavan isovanhemmista: Kiitän sinua tästä lapsenlapsesta. Kiitos, että saamme nähdä hänessä luomistekosi ihmeitä. Varjele häntä kaikkina päivinä. Anna meidän kokea yhdessä iloa, läheisyyttä ja hellyyttä. Ole meidän turvanamme. Pappi: Taivaallinen Isä. Kiitos, että kuulet rukouksemme. Jätämme tämän lapsen ja itsemme sinun haltuusi. Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Isä meidän -rukous Läsnäolijat rukoilevat yhdessä Isä meidän -rukouksen. Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.

14 Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Pappi siunaa Herran siunauksella koko juhlaväen. Lopuksi lauletaan virsi. Virren jälkeen pappi antaa kaste- ja kummitodistukset ja kutsuu läsnäolijat jumalanpalvelukseen, jossa rukoillaan kastetun sekä hänen vanhempiensa ja kummiensa puolesta. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. 14

15 HÄTÄKASTE JA SEN VAHVISTAMINEN Jos lapsen pelätään kuolevan eikä pappia ole heti saatavissa toimittamaan kaste, tulee lapsi kastaa vedellä kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Hätäkasteen suorittajan tulee itse olla kastettu, jonkun kristillisen kirkon (ei välttämättä ev.lut. kirkon) jäsen. Mikäli mahdollista, saapuvilla tulee olla todistajia. Hätäkasteessa kastaja valaa vettä kastettavan päähän kolme kertaa ja lausuu: (lapsen nimi), minä kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tämän jälkeen paikallaolijat lausuvat Isä meidän -rukouksen ja kastaja sanoo Herran siunauksen. Lopuksi voidaan laulaa virsi (esim. 397, 490, 492, 499). Hätäkasteesta on ilmoitettava Lahden seurakuntiin kuuluvien lasten osalta keskusrekisteriin. Pappi vahvistaa hätäkasteen vanhempien kanssa. Hätäkasteen vahvistamisen yhteydessä lapsen kummitiedot rekisteröidään. Vanhemmat voivat tällöin muuttaa hätäkasteessa annettuja lapsen nimiä. Rekisteröitävät nimet vanhempien on annettava kirjallisena. Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. 15

16 KASTEASIOISSA PALVELEVAT Keskusrekisterin asiakaspalvelu (kastevaraukset asiakaskäynnillä) Avoinna ma-pe 9-15, to 9-16 Vapaudenkatu 6, 1 kerros Vaihde (03) Seurakuntatoimisto (kastevaraukset puhelimitse) Postiosoite Avoinna ma-pe 9-15, to Lahden seurakuntayhtymän keskusrekisteri PL Lahti LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA Onnittelut uuden perheenjäsenen vanhemmille! Odotus on päättynyt, ja hän lepää sylissänne. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Ja vaikka ei menisikään, Jeesus lupaa olla

Lisätiedot

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa Kasteesta ja siihen valmistautumisesta ks. Lapsen kasteen kaava (1. A). Kun kaste toimitetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa (messu, sanajumalanpalvelus, viikkomessu,

Lisätiedot

Hätäkasteen vahvistaminen

Hätäkasteen vahvistaminen Hätäkasteen vahvistaminen Tätä kaavaa käytetään lapsen hätäkastetta vahvistettaessa. Siinä noudatetaan kasteesta annettuja ohjeita. Aikuisen hätäkastetta vahvistettaessa käytetään nuoren ja aikuisen kasteen

Lisätiedot

Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä

Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä Kun kaste toimitetaan seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa, siihen liitetään tässä esitetyt kohdat. Saarnan jälkeen vanhemmat ja kummit siirtyvät kastettavan

Lisätiedot

Käsivarret vahvemmat pienokaista kantavat, saakoot Herran kädet näin lasta hoitaa päivittäin. Virsi 218:2. Kastetilaisuus. Maskun seurakunnassa

Käsivarret vahvemmat pienokaista kantavat, saakoot Herran kädet näin lasta hoitaa päivittäin. Virsi 218:2. Kastetilaisuus. Maskun seurakunnassa Käsivarret vahvemmat pienokaista kantavat, saakoot Herran kädet näin lasta hoitaa päivittäin. Virsi 218:2 Kastetilaisuus Maskun seurakunnassa Lämpimät onnittelut kotiseurakunnasta vauvanne syntymän johdosta!

Lisätiedot

TERVEHDYS VASTASYNTYNEEN KOTIIN. Tuomme luokse Jeesuksen, rakkaan lapsen pienoisen. Hän saa turvan kestävän, kasteen lahjan elämän.

TERVEHDYS VASTASYNTYNEEN KOTIIN. Tuomme luokse Jeesuksen, rakkaan lapsen pienoisen. Hän saa turvan kestävän, kasteen lahjan elämän. TERVEHDYS VASTASYNTYNEEN KOTIIN Tuomme luokse Jeesuksen, rakkaan lapsen pienoisen. Hän saa turvan kestävän, kasteen lahjan elämän. virsi 218 HYVÄT VANHEMMAT Tervehdin teitä lapsenne syntymän johdosta.

Lisätiedot

Kastekodin opas Perhon seurakunta

Kastekodin opas Perhon seurakunta Kastekodin opas Perhon seurakunta Kasteen merkitys KASTEEN KAUTTA KRISTITYKSI Kirkon jäseneksi tullaan kasteen kautta. Kasteessa ihminen liittyy kotipaikkansa paikallisseurakuntaan ja maailmanlaajuiseen

Lisätiedot

KIRKKOHERRANVIRASTO Avoinna ma-pe klo 9-13 Hyvättyläntie 17, 21420 Lieto p. (02) 4894 146, fax (02) 4894 148 liedon.khranvirasto@evl.

KIRKKOHERRANVIRASTO Avoinna ma-pe klo 9-13 Hyvättyläntie 17, 21420 Lieto p. (02) 4894 146, fax (02) 4894 148 liedon.khranvirasto@evl. KIRKKOHERRANVIRASTO Avoinna ma-pe klo 9-13 Hyvättyläntie 17, 21420 Lieto p. (02) 4894 146, fax (02) 4894 148 liedon.khranvirasto@evl.fi www.liedonseurakunta.fi Virsi 218 Heinrich Albert 1640 / Ruotsissa

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

Kaste kantaa. Tietoa kastettavan vanhemmille

Kaste kantaa. Tietoa kastettavan vanhemmille Kaste kantaa Tietoa kastettavan vanhemmille Esipuhe Hyvät vanhemmat, Perheeseenne on syntynyt pieni vauva. Kotiseurakuntanne toivottaa Teille onnea ja Jumalan siunausta. Tämän vihkosen kautta tahdomme

Lisätiedot

Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus

Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus Pitkäperjantaina seurakunta murehtii Herransa kuolemaa, mutta samalla jumalanpalvelukseen heijastuu myös sovituksen ilo. Ristin äärellä olemista leimaa jo ylösnousemuksen

Lisätiedot

Kastettavan vanhemmille Oulun ev.-lut. seurakunnat

Kastettavan vanhemmille Oulun ev.-lut. seurakunnat ~Kasteopas ~ Kastettavan vanhemmille Oulun ev.-lut. seurakunnat Haukiputaan kirkko, Kirkkotie 10 Karjasillan kirkko, Nokelantie 39 Kiimingin kirkko, Kirkonniementie 6 Oulujoen kirkko, Oulujoentie 69 2

Lisätiedot

13. Yhteinen esirukous Voidaan käyttää seuraavaa rukousta: III KASTAMINEN I JOHDANTO

13. Yhteinen esirukous Voidaan käyttää seuraavaa rukousta: III KASTAMINEN I JOHDANTO Pyhä kaste I JOHDANTO 1. Virsi 2. Alkusiunaus 3. Johdantosanat 4. Psalmi 5. Kysymykset tai kehotus 6. Ristinmerkki 7. Rukous II SANA 8. Raamatunluku Lasten evankeliumin (Mark 10:13-16) edellä voidaan lukea

Lisätiedot

Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus

Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus Pyhäinpäivän iltajumalanpalveluksessa muistetaan uskossa Kristukseen kuolleita ja erityisesti seurakunnan poisnukkuneita jäseniä sekä rukoillaan heidän puolestaan (ks.

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

Tuomme luokse Jeesuksen, rakkaan lapsen pienoisen. Hän saa turvan kestävän, kasteen lahjan elämän. virsi 218

Tuomme luokse Jeesuksen, rakkaan lapsen pienoisen. Hän saa turvan kestävän, kasteen lahjan elämän. virsi 218 TERVEHDYS VASTASYNTYNEEN KOTIIN Tuomme luokse Jeesuksen, rakkaan lapsen pienoisen. Hän saa turvan kestävän, kasteen lahjan elämän. virsi 218 HYVÄT VANHEMMAT Tervehdin teitä lapsenne syntymän johdosta.

Lisätiedot

Kirkollisten toimitusten kirja

Kirkollisten toimitusten kirja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkokäsikirja III Kirkollisten toimitusten kirja Kasuaalitoimitukset Hyväksytty kirkolliskokouksessa 8. marraskuuta 2003 2 SISÄLLYS Kirkollisten toimitusten kirjan

Lisätiedot

Jouluaaton sanajumalanpalvelus

Jouluaaton sanajumalanpalvelus Jouluaaton sanajumalanpalvelus Jouluaaton sanajumalanpalvelus vietetään iltapäivällä. Mikäli jouluaatto on sunnuntai, voi jouluaaton sanajumalanpalvelus olla myös seurakunnan pääjumalanpalvelus. I Johdanto

Lisätiedot

Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa.

Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Vietettäessä ehtoollista sairaan luona myös muille läsnä oleville voidaan antaa ehtoollinen. Ehtoollisvälineet asetetaan valkoisella liinalla peitetylle pöydälle. Pöydälle voidaan asettaa myös risti tai

Lisätiedot

D. Koulua aloitettaessa

D. Koulua aloitettaessa D. Koulua aloitettaessa Kouluun lähtevien siunaaminen voidaan toimittaa keväällä tai syksyllä juuri ennen koulun alkamista. iunaamisen toimittaa pappi tai muu seurakunnan työntekijä. Kouluun lähtevien

Lisätiedot

Palat esitellään kinkeritilanteessa, tämän voi tehdä opettaja tai etukäteen valittu oppilas. Kullekin palalle on aikaa muutama minuutti.

Palat esitellään kinkeritilanteessa, tämän voi tehdä opettaja tai etukäteen valittu oppilas. Kullekin palalle on aikaa muutama minuutti. JOHDANTO - sopisi 2. luokkalaisille 1) JOHDANTO pala aiheena anteeksi pyytäminen Liturgisena lauluna alkusiunaus: Pappi: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen Seurakunta: Aamen, aamen, aamen Pappi: Herra,

Lisätiedot

Opas kastejärjestelyihin

Opas kastejärjestelyihin Perheeseenne on syntynyt pieni vauva. Kotiseurakuntanne toivottaa teille onnea ja Jumalan siunausta lapsen syntymän johdosta. Tämän vihkosen kautta tahdomme auttaa Teitä kastejuhlan valmistelussa. Jyväskylän

Lisätiedot

Messu. Hollolan seurakunta Hämeenkosken kappeliseurakunta

Messu. Hollolan seurakunta Hämeenkosken kappeliseurakunta Messu Hollolan seurakunta Hämeenkosken kappeliseurakunta Messun sisältö on osuvasti kuvattu Martti Lutherin saarnassa:... rakas Herramme itse puhuu meille Pyhän Sanansa kautta ja me vastaamme Hänelle rukoillen

Lisätiedot

Messu Viitasaaren kirkossa

Messu Viitasaaren kirkossa Messu Viitasaaren kirkossa 1 Pappilantie 6 44500 Viitasaari Puh. 014 333 4900 Tästä vihkosesta voit seurata jumalanpalveluksen kulkua. Keskellä näkyvät eri osien sisällöt, marginaalissa kerrotaan, mitä

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2012 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 29.4.2012 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

26. LIPUN SIUNAAMINEN

26. LIPUN SIUNAAMINEN 26. LIPUN IUNAAMINEN Pappi siunaa pyydettäessä lipun. Lipun siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai muussa sopivassa paikassa. Ennen toimitusta kannetaan kuoriin uomen lippu ja sen jäljessä siunattava

Lisätiedot

Sámedikki ekumenalaš rahpanipmilbálvalus AnárA girkus. SaamelaiSkäräjien avajaisjumalanpalvelus InarIn kirkossa d.

Sámedikki ekumenalaš rahpanipmilbálvalus AnárA girkus. SaamelaiSkäräjien avajaisjumalanpalvelus InarIn kirkossa d. Sámedikki ekumenalaš rahpanipmilbálvalus AnárA girkus SaamelaiSkäräjien avajaisjumalanpalvelus InarIn kirkossa 3.4.2012 d. /klo 15 Bismá Samuel Salmi Veahkkit Leanaroavás Jouko Lepistö Ortodoksabáhppa

Lisätiedot

Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa.

Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. 15 vuotta täyttänyt, joka on kastettu oikein, otetaan kirkon jäseneksi siten, että hän tarpeellisen opetuksen jälkeen tunnustaa kirkon uskon (KJ 1:3). Jos henkilö on käynyt rippikoulun, ei jäseneksi ottaminen

Lisätiedot

Perhejumalanpalvelukset

Perhejumalanpalvelukset Perhejumalanpalvelukset 269 Johdantosanat Johdantosanojen alussa puhuttelun jälkeen kerrotaan päivän ja sen jumalanpalveluksen erityisluonteesta. Tämän vapaan osan merkkinä on käytetty seuraavassa kahta

Lisätiedot

Tervetuloa rippikouluun Hakunilan seurakunnassa! Hyvät vanhemmat,

Tervetuloa rippikouluun Hakunilan seurakunnassa! Hyvät vanhemmat, Tervetuloa rippikouluun Hakunilan seurakunnassa! Hyvät vanhemmat, Rippikoulun käyminen on merkittävä asia niin rippikoulalaisen kuin hänen vanhempiensakin elämässä. Lapsenne ottaa ison askeleen kohti aikuisuutta.

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

P/E Meidän auttajamme on Her - ra,

P/E Meidän auttajamme on Her - ra, Rukoushetken rakenne noudattaa pienen rukoushetken kaavaa. Rakennetta voidaan käyttää soveltaen. Rukoushetken johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. Rukoushetken laulettavaksi merkityt

Lisätiedot

Lapsen kaste. Johdanto. 1. Virsi. 2. Alkusiunaus. Siunaus. Vuorotervehdys. P Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. S Aamen. P S

Lapsen kaste. Johdanto. 1. Virsi. 2. Alkusiunaus. Siunaus. Vuorotervehdys. P Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. S Aamen. P S Lapsen kaste Tätä kaavaa käytetään alle 15-vuotiasta lasta kastettaessa. Varhaisnuoren kasteessa voidaan harkinnan mukaan käyttää myös nuoren ja aikuisen kasteen kaavaa. Kirkkoon kuuluvien vanhempien lapsi

Lisätiedot

RIPPIKOULU 2016. Korvaamaton kokemus. Ilmoittautuminen

RIPPIKOULU 2016. Korvaamaton kokemus. Ilmoittautuminen RIPARIT 2016 RIPPIKOULU 2016 Korvaamaton kokemus Luotettavista lähteistä on saatu tieto, että rippikoulussa on ollut jopa kivaa. Nuotioillat ystävien seurassa ovat sittenkin olleet mieleenpainuvia. Rippikoululauluja

Lisätiedot

Nuoren ja aikuisen kaste

Nuoren ja aikuisen kaste Nuoren ja aikuisen kaste Tätä kaavaa käytetään 15 vuotta täyttänyttä kastettaessa. Harkinnan mukaan sitä voidaan käyttää myös varhaisnuoren kasteessa. (Alle 15-vuotiaan lapsen uskonnolliseen asemaan liittyvistä

Lisätiedot

Tuhkakeskiviikon messu

Tuhkakeskiviikon messu Tuhkakeskiviikon messu Tuhkakeskiviikon jumalanpalvelus voidaan viettää myös sanajumalanpalveluksena. Tällöin voidaan jättää tuhkakeskiviikon messun kohta 5 (Herra, armahda) pois. Ehtoollisosa jätetään

Lisätiedot

RIPPIKOULU 2015. Ilmoittautuminen. Korvaamaton kokemus

RIPPIKOULU 2015. Ilmoittautuminen. Korvaamaton kokemus Riparit 2015 RIPPIKOULU 2015 Korvaamaton kokemus Luotettavista lähteistä on saatu tietoon, että rippikoulussa on ollut jopa kivaa. Nuotioillat ystävien seurassa ovat sittenkin olleet mieleenpainuvia. Rippikoululauluja

Lisätiedot

Johdanto. 1. Alkuvirsi. 2. Alkusiunaus. Siunaus. Vuorotervehdys. Siunaus. L I - sän ja + Po - jan ja Py - hän Hen - gen ni - meen.

Johdanto. 1. Alkuvirsi. 2. Alkusiunaus. Siunaus. Vuorotervehdys. Siunaus. L I - sän ja + Po - jan ja Py - hän Hen - gen ni - meen. anajumalanpalvelus anajumalanpalveluksen kaavaa voidaan käyttää sekä sunnuntain tai muun pyhäpäivän pääjumalanpalveluksena että arkipäivän tai erityistilanteiden jumalanpalveluksena (esim. nuorten jumalanpalvelukset,

Lisätiedot

Pääsiäisyön messu (A)

Pääsiäisyön messu (A) Pääsiäisyön messu (A) Pääsiäisyön messua vietetään myöhään pääsiäislauantaina. Seurakunta kokoontuu hämärään ja hiljaiseen kirkkoon. Alttarikynttilät ovat vielä sytyttämättä. Seurakuntalaisille voidaan

Lisätiedot

Läheisen kuoltua. Voidaan käyttää esimerkiksi virttä 249, 383, 384 tai 397.

Läheisen kuoltua. Voidaan käyttää esimerkiksi virttä 249, 383, 384 tai 397. Läheisen kuoltua Rukoushetki läheisen kuoltua (saattohartaus) vietetään omaisten pyynnöstä. Se pidetään potilashuoneessa, sairaalan kappelissa tai kodissa. Rukoushetken johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Viidensadan keljarukoussääntö

Viidensadan keljarukoussääntö Viidensadan keljarukoussääntö www.ortodoksi.net Optinan luostarin Viidensadan keljarukoussääntö Rukoussäännön nimi tulee siitä, että se on kehitetty Optinan luostarissa ja siihen kuuluu muiden tekstien

Lisätiedot

PARTAHARJU 6 1 7.6.2015 INFO. Säilytä tämä!

PARTAHARJU 6 1 7.6.2015 INFO. Säilytä tämä! PARTAHARJU 6 1 7.6.2015 INFO Säilytä tämä! Sivu 2/8 Rippikoulusi on nyt alkanut. Se on ainutlaatuista aikaa elämässäsi ota siitä siis kaikki irti. Lähde mukaan touhuun omana itsenäsi, avoimella ja kyselevällä

Lisätiedot

Tunnista esine: Tunnista esine: Tunnista esine: Tunnista esine:

Tunnista esine: Tunnista esine: Tunnista esine: Tunnista esine: V: Äänirauta V: Ehtoolliskalkki /-malja V: Ehtoollispeite V: Ikoni V: Jälkiviinikauha V: Käspaikka V:Kasteastia V: Keihäs V: Kastepuku/-mekko V: Kirkkoleipä/ prosfora V: Kirkkolippu V: Kirkonkellot V:

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN www.espoonseurakunnat.fi www.esboforsamlingar.fi www.espoonseurakunnat.fi Avioliittoon vihkiminen Espoossa Avioliittoon vihkiminen siunausta elämäänne Avioliitto

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

päiväni jo luodut. Psalmi 139:13-16

päiväni jo luodut. Psalmi 139:13-16 Pyhä kaste Onnittelut... 4 Kasteesta sopiminen... 5 Miksi kastetaan?... 5 Nimeltä kutsuttu... 7 Kummin tehtävä... 7 Kasteen jälkeen... 8 Tervetuloa mukaan seurakuntaan... 8 Kastekynttilä kutsuu rukoukseen...

Lisätiedot

Maahan kätkeminen. Rukoushetken johtaja laatii johdantosanat itse tai käyttää seuraavia vaihtoehtoja:

Maahan kätkeminen. Rukoushetken johtaja laatii johdantosanat itse tai käyttää seuraavia vaihtoehtoja: Maahan kätkeminen Kaavaa voidaan käyttää uurnaa tai tuhkaa maahan kätkettäessä tai kun vainaja lasketaan hautaan toisella paikkakunnalla varsinaisen hautaan siunaamisen jo tapahduttua. Rukoushetken johtaa

Lisätiedot

RUKOUSHETKI SEURAKUNNAN TOIMITILAA KÄYTÖSTÄ POISTETTAESSA. 3. Psalmi. 1. Alkuvirsi. 2. Johdanto Alkusiunaus. Johdantosanat

RUKOUSHETKI SEURAKUNNAN TOIMITILAA KÄYTÖSTÄ POISTETTAESSA. 3. Psalmi. 1. Alkuvirsi. 2. Johdanto Alkusiunaus. Johdantosanat RUKOUHETKI EURAKUNNAN TOIMITILAA KÄYTÖTÄ POITETTAEA 1. Alkuvirsi Voidaan käyttää esimerkiksi virttä 38: 1-3, 176: 1-3, 181: 1-3, 194, 317. Virren sijasta voi olla muuta musiikkia. 2. Johdanto Alkusiunaus

Lisätiedot

Tässä kirjeessä on tarvittavaa ennakkotietoa leiristämme. Lue tämä kirje yhdessä huoltajasi kanssa.

Tässä kirjeessä on tarvittavaa ennakkotietoa leiristämme. Lue tämä kirje yhdessä huoltajasi kanssa. Tervehdys Lempsu 6 riparilainen ja kotiväki! Olet tulossa ensi syksynä riparille Lempsuun 1-7.8.2017. Hienoa, että olet mukana porukassa! Me vetäjät toivomme, että leiristämme tulee hyvä kokemus kaikille.

Lisätiedot

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA STI, 25.9.2013 DANIEL NUMMELA LUTERILAISUUS TÄNÄÄN OPINKOHTIEN VALOSSA TUNNUSTUSKIRJAT TUTUIKSI JOHDANTO - 1517 Lutherin 95 teesiä - 1530 Augsburgin tunnustus - 1537 Schmalkaldenin opinkohdat 1 JOHDANTO

Lisätiedot

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI Päivitetty 26.12.2014 SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI P: Alkusiunaus L: Amen. Kunnia olkoon sinulle... Taivaallinen Kuningas... Pyhä Jumala... Isä meidän...

Lisätiedot

7/ 12.10.07 Euhologion / Kaste Rukoukset neljäntenäkymmenentenä päivänä lapsen syntymän jälkeen

7/ 12.10.07 Euhologion / Kaste Rukoukset neljäntenäkymmenentenä päivänä lapsen syntymän jälkeen 7/ 12.10.07 Euhologion / Kaste Rukoukset neljäntenäkymmenentenä päivänä lapsen syntymän jälkeen www.ortodoksi.net Euhologion / Kaste Rukoukset neljäntenäkymmenentenä päivänä lapsen syntymän jälkeen 40.

Lisätiedot

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! KIRKKOPÄIVÄT LAHDESSA 13.-15.5.2011 Saarna Kärkölän kirkossa 15.5.2011 3. sunnuntai pääsiäisestä (Jubilate) JUMALAN KANSAN KOTI-IKÄVÄ (Joh. 17:11-17) Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

A. Rukous sairaan puolesta

A. Rukous sairaan puolesta A. Rukous sairaan puolesta Rukoushetken johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. Kaavaa voidaan käyttää soveltaen. Voiteluun käytetään ruokaöljyä, esimerkiksi oliiviöljyä. Valkoisella

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi OIKEUSMINISTERIÖ Puolisoiden sukunimi avioliittoa solmittaessa Puolisoiden sukunimi avioliiton purkauduttua Lapsen sukunimi syntymän perusteella Lapsen sukunimen muuttaminen

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

YKSITYINEN EHTOOLLINEN

YKSITYINEN EHTOOLLINEN 3. YKSITYINEN EHTOOLLINEN Tätä kaavaa käytetään vietettäessä yksityistä ehtoollista esimerkiksi sairaan luona. Myös muille läsnäoleville annetaan ehtoollinen, jos he sitä haluavat. Ehtoollisvälineet asetetaan

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Naantalin seurakunnan Laaja oppimäärä kirkolliseen vihkimiseen

Naantalin seurakunnan Laaja oppimäärä kirkolliseen vihkimiseen Naantalin seurakunnan Laaja oppimäärä kirkolliseen vihkimiseen Avioliiton merkitys Avioliiton esteiden tutkinta Vihkimisen varaaminen Tapaaminen papin kanssa Avioliittoon vihkiminen vai morsiusmessu? Häämusiikki

Lisätiedot

Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen

Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen Koonnut ja ohjeistanut kanavointina, Anu Markoff, Rakkaudentähti Ry Ennen rukouksia voit sytyttää kynttilän ja suitsuttaa huonetta Salvialla ja Paolo Santolla.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto Matka Raamatun kastetilanteisiin Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto I Kristillinen kaste ja muut puhdistautumisrituaalit Puhdistautumisriitit tavallisia uskonnoissa Puhdistautumisriitti Ganges- virrassa

Lisätiedot

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ?

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? 1. Kertomuksen taustatietoja a) Vieraat termit Synti on Jumalan käskyjen rikkomista. Raamattu nimittää sitä mm. laittomuudeksi,

Lisätiedot

Surun kohdatessa. - Ohjeita hautaukseen - Kangasalan seurakunta

Surun kohdatessa. - Ohjeita hautaukseen - Kangasalan seurakunta Surun kohdatessa - Ohjeita hautaukseen - Kangasalan seurakunta Päivitetty 7.5.2013 Vainajan lähimmät Ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Pyhä kaste. Tuomme luokse Jeesuksen rakkaan lapsen pienoisen. Hän saa turvan kestävän, kasteen lahjan, elämän. Virsi 218

Pyhä kaste. Tuomme luokse Jeesuksen rakkaan lapsen pienoisen. Hän saa turvan kestävän, kasteen lahjan, elämän. Virsi 218 Pyhä kaste Tuomme luokse Jeesuksen rakkaan lapsen pienoisen. Hän saa turvan kestävän, kasteen lahjan, elämän. Virsi 218 KASTEEN MERKITYS Kaste on Jumalan lahja, joka kantaa läpi koko elämän. Kaste on

Lisätiedot

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Lundin hiippakunnan visio Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Oppimaan innostaen ja toivon ympärille kokoontuen... kaste perustana kohtaamaan elämän ja maailman haasteet Armoon pohjaten, maailmassa

Lisätiedot

SUUREN PAASTON ARKIPÄIVÄN EHTOO- JA AAMUPALVELUS

SUUREN PAASTON ARKIPÄIVÄN EHTOO- JA AAMUPALVELUS SUUREN PAASTON ARKIPÄIVÄN EHTOO- JA AAMUPALVELUS EHTOOPALVELUS P: Alkusiunaus L: Amen. Kunnia olkoon sinulle... Taivaallinen Kuningas... Pyhä Jumala... Isä meidän... Tulkaa kumartukaamme... ja psalmi 103

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

Opas vihkimisen järjestelyihin

Opas vihkimisen järjestelyihin Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Joh. 15:9 12 Jyväskylän seurakunnan Opas vihkimisen järjestelyihin Avioliittoon vihkiminen K ristillisen uskomme mukaan

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Avioliittoon vihkiminenopas

Avioliittoon vihkiminenopas Avioliittoon vihkiminenopas Suurin on rakkaus Olette kohdanneet ihmisen, jonka kanssa haluatte viettää loppuelämänne. Se on ihmeellisen hienoa. Kirkossa voitte solmia avioliiton, pyytää sille Jumalan siunausta

Lisätiedot

Opettajalle. RUKOUS JA VIRRET Tunnettuja rukouksia RUKOUS JA VIRRET. TAUSTATIETOA JA VINKKEJÄ Rukous ja rukoileminen

Opettajalle. RUKOUS JA VIRRET Tunnettuja rukouksia RUKOUS JA VIRRET. TAUSTATIETOA JA VINKKEJÄ Rukous ja rukoileminen RUKOUS JA VIRRET Tunnettuja rukouksia Isä meidän Herran siunaus Ruokarukous ennen ruokaa Opettajalle Kiitosrukous ruuan jälkeen Pöytärukous, joka voidaan laulaa Ystävä sä lapsien RUKOUS JA VIRRET TAUSTATIETOA

Lisätiedot

Hei, sinä siellä! Minne. olet matkalla? Opas oikean tien valintaan

Hei, sinä siellä! Minne. olet matkalla? Opas oikean tien valintaan Hei, sinä siellä! Minne olet matkalla? Opas oikean tien valintaan 2 Minne olet matkalla? ei! Oletko koskaan pysähtynyt pohtimaan elämäsi tarkoitusta, tai mitä sinulle ja läheisillesi tapahtuu kuoleman

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka Kirkkovuosi Adventti aloittaa kirkkovuoden. Ensimmäisenä adventtina lauletaan Hoosianna ja sytytetään ensimmäinen kynttilä, toisena toinen, kolmantena kolmas ja neljäntenä neljäs kynttilä. Adventti, Adventus

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

PÄÄMESSU KÄSIKIRJAEHDOTUS 2012

PÄÄMESSU KÄSIKIRJAEHDOTUS 2012 PÄÄMESSU KÄSIKIRJAEHDOTUS 2012 KOKOONTUMINEN - Kellojensoitto - Virsi - Johdantosanat - Anteeksipyyntö, anteeksianto tai armonvakuutus, (Nämä voidaan liittää myös kirkon esirukouksen yhteyteen.) -Kiitosrukous

Lisätiedot

Tuomasmessun kulku. Messun aloitus. Alkusiunaus. Ennen messun alkua on mahdollisuus yksityiseen rippiin.

Tuomasmessun kulku. Messun aloitus. Alkusiunaus. Ennen messun alkua on mahdollisuus yksityiseen rippiin. Tuomasmessun kulku Ennen messun alkua on mahdollisuus yksityiseen rippiin. Messun aloitus Kirkossa vallitsee hiljaisuus. Messun alkua odoteltaessa lauletaan rukoushymnejä. Rukousalttareilla voi hiljentyä

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta

Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta Kirkkovuoden juhlat Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta Adventin jälkeen seuraava juhla on Suomen itsenäisyyspäivä 6.12$ Kirkossa rukoillaan

Lisätiedot

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista.

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista. 1 Efesolaiskirjeen selitys 4 Ef. 1:10-14 Pyhän Hengen sinetti Tämä on neljäs luento Paavalin Efesolaiskirjettä käsittelevässä luentosarjassa. Tähän mennessä olemme kuulleet siitä, kuinka meidät kristityt

Lisätiedot

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä. Aamen. Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia

Lisätiedot

Sairaan luona. Voidaan käyttää esimerkiksi virttä 318, 375, 388 tai 392.

Sairaan luona. Voidaan käyttää esimerkiksi virttä 318, 375, 388 tai 392. Sairaan luona Rukoushetken johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. Kaavaa voidaan käyttää soveltaen. Öljyllä voitelemiseen (kohta 6) käytetään ruokaöljyä, esimerkiksi oliiviöljyä.

Lisätiedot

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Nettiraamattu lapsille Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita Katolinen kirkko Katolinen kirkko eli roomalaiskatolinen kirkko on kristikunnan suurin kirkko, jonka jäsenmäärä on maailmanlaajuisesti suurin piirtein 1,25 miljardia. Puolet katolisen kirkon jäsenistä

Lisätiedot

Risti näkyy Su 4.7.2010 klo 15 päätösjuhla Lasse Nikkarikoski

Risti näkyy Su 4.7.2010 klo 15 päätösjuhla Lasse Nikkarikoski Risti näkyy Su 4.7.2010 klo 15 päätösjuhla Lasse Nikkarikoski Risti tuntuu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kristuksessa rakkaat kuulijat! Luen Jumalan sanaa profeetta Jeremian kirjan luvusta kaksi,

Lisätiedot

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde?

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? DOGMATIIKKA Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? JUMALA RAKKAUS EHTOOLLINEN KIRKKO PELASTUS USKONTUNNUSTUKSET

Lisätiedot

Voidaan käyttää esimerkiksi virttä 471 tai 492. Virren sijasta voi olla muuta musiikkia.

Voidaan käyttää esimerkiksi virttä 471 tai 492. Virren sijasta voi olla muuta musiikkia. Kodin siunaamisen toimittaa pappi, muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. Valkoisella liinalla peitetylle pöydälle voidaan asettaa Raamattu ja risti tai krusifiksi sekä sytyttää kynttilä. Kodin

Lisätiedot

Avioliittoon vihkiminen

Avioliittoon vihkiminen Avioliittoon vihkiminen 1. Johdantomusiikki Seurakunta seisoo. 2. Alkusiunaus Pappi Isän ja + Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Seurakunta Aamen. 3. Johdantosanat 4. Psalmi 5. Rukous 6. Raamatunluku Luetaan

Lisätiedot

B. Kirkkoa rakennettaessa

B. Kirkkoa rakennettaessa B. Kirkkoa rakennettaessa Ennen töiden alkamista tai peruskiveä laskettaessa voidaan kirkon rakennuspaikalla viettää rukoushetki. Kaavaa voidaan käyttää myös seurakunnan muuta toimitilaa rakennettaessa.

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhempi / vanhemmat! Rippileiri Solkullassa lähestyy!

Hyvä rippikoululainen ja vanhempi / vanhemmat! Rippileiri Solkullassa lähestyy! Hyvä rippikoululainen ja vanhempi / vanhemmat! Rippileiri Solkullassa lähestyy! Tähän kirjeeseen olemme keränneet tärkeää tietoa rippileiristä jotta saisimme mahdollisimman hyvän ja turvallisen leirin.

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

PYHÄ KASTE JOHDANTO SANA KASTAMINEN

PYHÄ KASTE JOHDANTO SANA KASTAMINEN PYHÄ KASTE PYHÄ KASTE JOHDANTO Virsi Alkusiunaus Johdantosanat Kysymykset/kehotus, nimestä/kasteesta ja kris llisestä kasvatuksesta Ris nmerkki Rukous SANA Raamatun luku Mark. 10:13 16 Jeesuksen luo tuo

Lisätiedot