Sukuneuvoston kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sukuneuvoston kokous"

Transkriptio

1 Sukuneuvoston kokous AIKA klo 13:00 PAIKKA Pekka Marttusen toimitiloissa, Vinssikatu 1, Lahti Läsnä: Lea Pulkkinen, hallituksen puheenjohtaja Mika Marttunen, varapuheenjohtaja; Anssi Hatakka, sihteeri Ahti Peltonen Matias Pusa Pekka Marttunen Olli Hämäläinen Salli Wahlberg Juho Orpana Annikki Kivioja, varajäsen Poissa: Raino Marttunen Miika Marttunen Aliresa Farshid, varajäsen Maila Laine, varajäsen Läsnä kutsuttuna: - Ennen kokouksen alkua onniteltiin Annikki Kiviojaa 85 vuotissyntymäpäivän johdosta ja Mika Marttusta tohtorinväitöksen johdosta. Asialista 1. Kokouksen avaus Sukuseura Marttunen Ry:n puheenjohtaja Lea Pulkkinen avasi kokouksen klo Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valittiin Matias Pusa ja Juho Orpana

2 4. Sukuluettelo Puheenjohtaja Lea Pulkkinen selvitti Matti Mertasen kanssa käymiään neuvotteluja sukuluettelon uudistamiseksi; Matti Mertanen on lupautunut laatimaan uudenmuotoisen sukuluettelon vuoteen 2014 mennessä. Hän on vienyt jo paljon tietoa REUNION -nimiseen englanninkieliseen ohjelmaan. Matti selvittää, saako ohjelmaa käännettyä / editoitua suomenkieliseksi. Sukuneuvosto tutustui jo laadittuun materiaaliin ja todettiin ulkoasun olevan hyvä. Sukuhaaroille luovutettava tarkastettava versio saattaa valmistua jo maaliskuussa Tarkastettiin sukuhaarojen yhteyshenkilöt; 1. Sinikka Aho (sähköpostiosoite?) 2. Mika Marttunen 3. Lea Pulkkinen 4. Juho Orpana 5. Aliresa Farshid 6. Ahti Peltonen 7. Matias Pusa 8. Raino Marttunen 9. Miika Marttunen 10. Pekka Marttunen 11. Annikki Kivioja (ilmoittaa sähköpostiosoitteen) 12. Olli Hämäläinen 13. Salli Wahlberg 14. Maila Laine 5. Kotisivut Kotisivutyöryhmän pj Mika Marttunen selvitti kotisivujen tilannetta. Sivustoa on hieman päivitetty edellisen kokouksen jälkeen ja sinne on lisätty materiaalia. Keskusteltiin kokouksessa sivujen järjestelystä. Mika ilmoitti, että sukuseuran suljettujen sivujen osuus mahdollistuu ilman lisäkustannuksia. Matias Pusa nimettiin mukaan kotisivutyöryhmään. Todettiin, että sukuseuran kotisivuista otetaan vuosittain varmuuskopio sukuseuran arkistoon. Tehtävä annettiin työryhmälle, vastuuhenkilönä on tällä kaudella Matias. Sukuneuvostolle tiedotettiin sukuseuran sivuston tunnussanat Tunnus = Salasana = ValmiJulia

3 Todettiin sukuseuran sivuston merkitys nykyaikaisen, välittömän tiedottamisen kanavana. 6. Sukuarkisto Matias Pusa esitteli arkistonhoitoryhmän pj. Tuula Hatakan suunnitelmia sukuarkiston kehittämiseksi. Käytiin keskustelu ja todettiin tärkeäksi tavoitteeksi muuttaa arkistomateriaali sähköiseen muotoon. Samoin selvitetään, mihin alkuperäinen materiaali arkistoidaan. Tuulan laatimat ajatukset ovat tämän pöytäkirjan liitteenä. Sukuseura vetoaa kaikkiin sukuhaaroihin ja jokaiseen jäseneen puuttuvan materiaalin löytämiseksi ja perimätiedon säilyttämiseksi. Todettiin, että aiheesta voidaan laittaa ilmoitus sukuseuran kotisivuille. 7. Vuoden 2011 tilinpäätökseen ja toiminnan tarkastukseen liittyvät asiat Rahastonhoitaja Olli Hämäläinen kertoi, että tilinpäätös toimitetaan toiminnan tarkastajille (Unto Nokelainen ja Ansa Parikka) tämän kokouksen jälkeen. Tilikirja osoitti varallisuutta 4533,66. Alijäämä vuodelta 2011 oli 1093,97 jonka todettiin aiheutuneen sukutapaamisen kustannuksista. Sukuseuran hallitus vahvisti tilinpäätöksen allekirjoituksillaan. 8. Kolmivuotiskauden jäsenmaksujen kokoaminen Sihteeri Anssi Hatakka esitteli suunnitelman; 1. Laaditaan sukukirje, jossa annetaan ohjeet sukuseuran jäsenmaksun maksamisesta. Jäsenistöä kehotetaan maksamaan jäsenmaksu vuoden 2012 loppuun mennessä. 2. Kirje voidaan lähettää sähköisesti kaikille joiden sähköpostiosoite on sihteerin tiedossa. Kirjeeseen liitetään viittaus uusista säännöistä, jonka mukaan tiedotus voidaan jatkossa hoitaa myös sähköisesti. 3. Kirjeen määräajaksi sovittiin helmikuun loppuun mennessä (pöytäkirjaa puhtaaksi kirjoitettaessa voidaan todeta, että määräaikaan ei ehditä). Todettiin tärkeäksi, että sukuhaarojen yhteyshenkilöt toimittavat sihteerille listan sukuhaarojensa sähköpostiosoitteista, koska sähköinen jakelu säästäisi merkittävästi sukuseuran varoja. Yksi kaikille jaettu kirje maksaa postituskuluina noin Sukuseuran onnittelukortti Keskusteltiin Salli Wahlbergin ajatuksista kortin laatimiseksi. Todettiin, että kortin tavoitteena on luoda sukuseuralle yhteisen ilmeen mukainen kortti / ulkoasu, jota voidaan käyttää eri yhteyksissä sukuseuran tarkoitusperien mukaisesti. Kortti valmistetaan omakustanteiseksi myyntituotteeksi.

4 Salli suunnittelee korttia edelleen ja ilmoittaa työn etenemisestä sukuneuvostolle. 10. Välivuosiohjelman toimintaryhmän perustaminen Valittiin sukuseuralle vuosittaiseksi yhteisen tekemisen päiväksi elokuun toinen lauantai. 1. Vuonna 2012 yhteisen tekemisen päivä on ja teemana on urheilupäivä. Työryhmäksi valittiin Mika Marttunen ja Juho Orpana. 2. Vuonna 2013 yhteisen tekemisen päivä on ja teemana on alustavan suunnitelman mukaan Päijänne risteily. Työryhmä nimetään myöhemmin. 11. Kokoustarjoilujen kustannukset. Todettiin, että kokouskustannus on jatkossa 5 / henkilö. Kustannuksella katetaan kokoustarjoilu. 12. Muut asiat Tilataan Tiina Mari Ruuttulalta sukuseuran hallitukselle oma viiri ja sen laattaan sukuseuran kaiverrus. Jatkossa viiri pidetään esillä sukuseuran kokouksissa. Viiri annetaan toistaiseksi Pekka Marttusen hallintaan toimitettavaksi kokouksiin ja suvun yhteisiin tapahtumiin. 13. Seuraavan kokouksen ajankohta 1. Päätettiin pitää seuraava kokous lauantaina klo 1200, paikkana on vakiintunut Marttunen Oy:n toimitilat (Vinssikatu 1, Lahti). 2. Vuoden viimeisen kokouksen ajankohdaksi sovittiin alustavasti sunnuntai klo 1300 vakiopaikassa Lahdessa. 14. Kokouksen päättäminen Kokouksen puheenjohtaja Lea Pulkkinen kiitti tehdyistä valmisteluista ja päätti kokouksen klo Lea Pulkkinen Puheenjohtaja Anssi Hatakka Sihteeri Matias Pusa Pöytäkirjan tarkastaja Juho Orpana Pöytäkirjan tarkastaja

5 Tuula Hatakan ajatuksia sukuarkiston kehittämiseksi. Lähtökohtana Kyösti Hämäläisen tekemä muistio. Sukukirjaksi painettu arkisto (1966) on erinomainen perusta Marttusen suvun arkistolle. Se sisältää oleellisimman kantavanhemmista, entisistä asuinsijoista ja suurperheen 1. polven jälkeläisistä. Sukukirjaa on täydennetty ajanmukaistetuin sukuluetteloin, ja niitä tulee laatia sovituin väliajoin. Sukukirjaa laadittaessa on kuitenkin jätetty pois huomattava määrä erityisesti Julia - mummon elämän viimeisiä aikoja koskevaa tietoa, joilla on jälkipolville kiinnostavaa kerrottavaa. Sukukirjastahan puuttuvat myös Kyöstin laatimat kantavanhempiemme Julian ja Hjalmarin henkilökuvaukset. Käydessäni arkistonpitäjillä olevaa materiaalia läpi, olen laatinut luettelon kysymyksistä, joiden ratkaisemiseen tarvitaan suvun vanhimpien edustajien apua: Missä on Julia-mummon omat valokuva-albumit? Missä on Julia-mummon muut asiakirjat (Siltapuron rakentaminen, Maaherrankadun asunnon osto- ja myyntipaperit, sopimukset Vanha-Tuusjärvi -kodin kanssa viimeisistä vuosista, kirjeenvaihto lasten ja sukulaisten kanssa, henkilökohtaiset kirjat ja rakkaat esineet)? Miten mummon muutot tapahtuivat, minne hänen tavaransa joutuivat, onko niitä vielä jossain? Minkälainen talo Siltapuro oli? Suvun arkiston tiedot päättyvät Vanha-Tuusjärven myyntiin ja Julia-mummon muuttoon Siltapuroon v Mummo eli vielä 10 vuotta, josta muutamia vuosia Siltapurossa yhdessä kasvattityttären Ritva Koiviston kanssa. Kun Ritva meni naimisiin, mummo muutti Maaherrankadulle. Millainen se asunto oli? Kuka häntä auttoi päivittäisissä toimissa, kun hän oli jo hyvin heikkokuntoinen? Olivatko lapset perheineen saatavilla? Syksyllä 1959 mummo vietiin Vanha-Tuusjärvelle, jossa hän kuoli samassa huoneessa, jossa Hjalmar-pappakin. Mummo synnytti 16 lasta ja kasvatti heistä aikuisiksi 14. Hän oli suuren kartanon moniosaaja arvostettu emäntä. Viimeiset vuotensa hän asui kasvattityttärensä kanssa, sitten yksin pienessä kerrostaloasunnossa Heinolassa. Onneksi oli Vanha-Tuusjärvi, jossa hän varmasti sai hyvän viimeisen kodin vieraiden ihmisten hoitamana. Miten nämä tiedot saadaan kootuksi? Olisiko sukuneuvostolla arvovaltaa vedota sukuhaarojen yhteyshenkilöihin, että saataisiin tämä puuttuva materiaali ja tieto yhteisesti nähtäville ja sopivin osin arkistoiduksi? VALOKUVAT Sukukirja sisältää huomattavan vähän valokuvia. Jos mummon valokuva-albumit löytyvät, ne pitäisi saada kopioiduksi. Niissä varmasti olisivat kuvat lasten perheistä ja elämästä, joita nyt ei arkistossa ole. Sukuhaarojen omien valokuvien etsintään pitäisi nyt kiireesti ryhtyä. 2.sukupolvi vanhenee kovaa vauhtia ja muistitieto ja kiinnostus edellisten sukupolvien vaiheisiin vähenevät. Valokuvat ja niiden tekstitykset levittäisivät perinnetietoa henkilöhistorioista, asumisen muodoista, pukeutumisesta, vapaa-ajanvietosta, perhejuhlista, ammatinvalinnoista...

6 Ehdotan, että sukuneuvosto vetoaa sukuhaarojen yhteyshenkilöihin valokuvien etsimiseksi ja toimittamiseksi arkistonpitäjien käyttöön. Samalla pitää tehdä ehdottoman selväksi, miten kuvia käytetään, missä ne ovat esillä ja missä muodossa. Arkistoryhmä tekee tästä ehdotuksen seuraavassa sukuneuvoston kokouksessa. LEHTILEIKKEET Arkistossa on erittäin vähän lehtileikkeitä. Näin suuressa suvussa on ollut jo suvun sisäisiä suurtapahtumia, jotka ovat saaneet palstatilaa. Suvun yksittäisiä jäseniä on kuvattu lehtiin, heidän elämästään ja aikaansaannoksistaan on eri puolilla maata kerrottu sukua kiinnostavia juttuja, joita ei kuitenkaan ole saatu luettaviksi. Ja tällä en tarkoita pelkästään suvun julkkishenkilöitä vaan aivan meitä kaikkia. Olisi hienoa, jos suvun jäsenet luopuisivat turhasta vaatimattomuudesta ja toimittaisivat arkistoon lehtileikkeitä, joita saataisiin jossakin yhteisesti sovitussa muodossa suvun jäsenten luettaviksi. Tämä olisi osa sitä sukuperintöä, jota sukuarkisto voisi tallettaa ja julkaista. Ja tämän tavan soisi jatkuvan ja tulevan itsestään selväksi myös nykyisten polvien osalta. Millainen joukko me oikein todella olemmekaan! Kotisivujen merkitys on suuri, ja niiden päivittäminen tärkeää. Sivuja ei lueta, elleivät ne elä. Arkiston- ja kotisivujen pitäjien yhteistyötä tarvitaan. Tuula Hatakka

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002 AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 PAIKKA:Kuntaliitto, 2. Linja 14, kokoushuone B 3.2 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

Erityiskiitokset toiminnasta sukuseurassa saivat sukuneuvoston tällä kertaa jättäneet Ari Kekäläinen, Jussi Kekäläinen ja Sirpa Kekäläinen.

Erityiskiitokset toiminnasta sukuseurassa saivat sukuneuvoston tällä kertaa jättäneet Ari Kekäläinen, Jussi Kekäläinen ja Sirpa Kekäläinen. Hyvät immeiset, sukuseuran jäsenet! Vuosi on vaihtunut ja sukumme suuntaa taas kohti uusia seikkailuja. Tässä kuitenkin hiukan muistoja menneeltä vuodelta, joka olikin sukukokouksen vuosi. Sukukokouksiahan

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia.

Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia. Vartiaisten Viesti 4 2010 YHTEYS SUKUUMME Toimitussihteerin palsta Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia.

Lisätiedot

Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10

Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10 Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10 Läsnä Poissa Piia Keskimaa, puheenjohtaja Irma Harden Jaana Saloniemi Anna-Mari

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Haveristen sukuseuran jäsenlehti 58 /2015. Pyällyspuu

Haveristen sukuseuran jäsenlehti 58 /2015. Pyällyspuu Haveristen sukuseuran jäsenlehti 58 /2015 Pyällyspuu Tässä numerossa Aarno-veljen 24.7.1937 31.1.2013 muistolle.... Aarno-veljen muistolle. 3 Puheenjohtajan tervehdys. 8 Ystävyyden puu. 9 Kiitoskirje Aulangolta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT Tieteellisten seurain valtuuskunta Helsinki 2011 Tieteellisten seurain valtuuskunta Mariankatu 5 00170 Helsinki Puhelin *(09) 228 691 Sähköposti: tsv@tsv.fi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

edetessä on sukutietojen laajuus hieman yllättänyt. Tällä hetkellä rekistereissämme on yli 12000 henkilön tiedot ja kirjan sivumäärän

edetessä on sukutietojen laajuus hieman yllättänyt. Tällä hetkellä rekistereissämme on yli 12000 henkilön tiedot ja kirjan sivumäärän TIEDOTE 1/2010 Vuosikymmenen pakkastalvi alkaa helpottaa otettaan ja selvät kevään merkit ovat jo näkyvissä. Pakkasten keskellä on ollut mukava muistella mennyttä kesää ja onnistuneita Silvastien kesäkokouspäiviä

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

Vuoksenranta-seuran jäsenlehti N:o 29 2011

Vuoksenranta-seuran jäsenlehti N:o 29 2011 JOUKKOKIRJE Vuoksenranta-seuran jäsenlehti N:o 29 2011 Maija Jantunen kotipaikkansa Pientalon raunioilla yhdessä Henri Jantusen ja Ritva Jantusen kanssa. Takana näkymää Jantselan navetan raunioiden päältä

Lisätiedot

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008 JÄSENTIEDOTE 2008 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 09 - Ympäristötieteen päivät Lahdessa 2009, Jäsenmaksu, Mainosesite 2 Logokilpailu, Ympäristö ja terveys lehti, Kansalliskomitea, Workshop-toiminta

Lisätiedot

VATAS-POSTI. Vatasten sukuseura ry Jäsenlehti n:o 4, lokakuu 2012

VATAS-POSTI. Vatasten sukuseura ry Jäsenlehti n:o 4, lokakuu 2012 VATAS-POSTI Vatasten sukuseura ry Jäsenlehti n:o 4, lokakuu 2012 2 Frida (4½ v): Kuvassa on Mikko ja Sisko Vatasen talo Tohmajärvellä, jossa kävimme sukukokouksen yhteydessä. Kuvassa on sateenkaari, kukkia

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Nyt Plussa-kortilla optikon näöntarkastus ilmaiseksi!

Nyt Plussa-kortilla optikon näöntarkastus ilmaiseksi! 2011 1 Liikenteessä sekunnit ratkaisevat. Syyspimeällä vastaantulevien ajoneuvojen ajovalot saattavat sokaista kuljettajia ja häikäisystä toipuminen voi kestää useita sekunteja. Hyvä liikenne näkö perustuu

Lisätiedot

POKKINEN. syyskuu 2009. LC OULU/POKKITÖRMÄ perustettu 14.1.1958

POKKINEN. syyskuu 2009. LC OULU/POKKITÖRMÄ perustettu 14.1.1958 1 POKKINEN syyskuu 2009 LC OULU/POKKITÖRMÄ perustettu 14.1.1958 JÄRJESTÖMME TUNNUSLAUSE Me palvelemme - We serve KANSAINVÄLINEN TEEMA: Liikkeellä kasvuun Move to grow KOTIMAINEN TEEMA: Yhdessä nuorten

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN 1 ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN Piia Siikala Riitta Winter Metropolia AMK Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa -projektin koulutus Vajaaliikkeisten

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 4 / 2012

PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 4 / 2012 8.3.2012 PL 1627 70211 KUOPIO hallitus@serveriry.fi serveriry.fi Hallituksen kokous 4 / 2012 Aika: Keskiviikkona 29.2.2012 klo 16:15 Paikka: MT4, Technopolis Läsnä: Aappo Alamäki, hallituksen PJ Aino Aholainen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous Tämän vihkosen tarkoituksena ei ole pelotella ketään asettumasta ehdolle yhdistysten luottamustehtäviin. Monet karttavat joutumasta luottamushenkilöksi, koska pelkäävät sekä vastuuta

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Pöytäkirja - Yhteenveto Paikka: Suomi-Seura, Mariankatu 8 Aika: maanantai 15. - tiistai 16.4.2013 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 16/2011-2012 Toimitila, Aurakatu 20 E Turku 260313 Sihteeri Mervi Taurén Läsnä Puheenjohtaja Marita Savonmäki X Jäsen Veli-Pekka Virtanen

Lisätiedot