Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014"

Transkriptio

1 Teknologian tutkimuskeskus VTT Low Carbon Finland platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014

2 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuluttajien arvoja, asenteita, valmiuksia, pelkoja ja toiveita siirryttäessä vähähiiliseen tulevaisuuteen. Tutkimuksen kohderyhmänä oli Manner-Suomen vuotias väestö. Tutkimusmenetelmä Tutkimusaineisto kerättiin monikanavaisesti puhelinhaastattelujen ja internet paneelin yhdistelmänä. Aineisto kerättiin maaliskuussa Otos painotettiin vastaamaan tutkimusalueen väestöä. Tutkimuksen otoskoko oli 1000 vastausta. Tutkimuksen virhemarginaali on maksimissaan 3.1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutkimuksen eri vaiheiden (suunnittelu/tiedonkeruu/analysointi) laadunhallinta noudattaa SFS- ISO 20252:2008 laatustandardia.

3 Aineiston rakenne (1/2)

4 Aineiston rakenne (2/2)

5 Tutkimusraportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Tutkimuksen tuloksia voi esitellä ja kertoa omille asiakasyrityksille. Raporttia tai osia siitä ei saa kuitenkaan edelleen luovuttaa, kopioida tai julkaista ilman Tietoykkönen Oy:n lupaa. Markkinoinnissa ja mainonnassa voidaan mainita toimeksiantajan luvut ja sijoitus vertailussa. Muiden yritysten lukuja tai sijoituksia ei ole lupa julkaista nimeltä mainittuna. Muutoin toimeksiantaja voi käyttää tutkimustuloksia soveltuvin osin omassa toiminnassaan ja markkinointiviestinnässään siltä osin kuin se ei ole ristiriidassa markkinointi- ja yhteiskuntatutkimuksen kansainvälisten perussääntöjen* kanssa. *) ICC/ESOMAR, International Code of Marketing and Social Research Practice 1994

6 PÄÄTÖKSENTEKOON PERUSTEET VÄHÄHIILISYYTEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA -Esitän aluksi joukon väittämiä, jotka koskevat kuluttajien päätöksenteon perusteita vähähiilisyyteen liittyvissä asioissa. Vastaa asteikolla 1-5, jossa 1=täysin eri mieltä 5=täysin samaa mieltä.

7

8

9 KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖ- /ILMASTOKUORMITUKSEN MÄÄRÄTIETOINEN VÄHENTÄMINEN -Oletko pyrkinyt vähentämään kasvihuonekaasupäästö-/ilmastokuormitustasi määrätietoisesti?

10

11 MERKITTÄVIMMÄT ESTEET KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJÄ JA ILMASTONKUORMITUSTA VÄHENTÄVIEN RATKAISUJEN KÄYTTÖÖNOTOLLE KYSYMYS: Mitkä seuraavista syistä ovat omalla kohdallasi merkittäviä esteitä sellaisten ratkaisujen käyttöönotolle, jotka vähentävät kasvihuonekaasu-päästöjä ja ilmastokuormitusta? Voi valita useita syitä. (Kysyttiin vastaajilta, jotka eivät ole pyrkineet vähentämään kasvihuonepäästö- /ilmastokuormitustaan määrätietoisesti)

12

13 MIELUISIN ASUINYMPÄRISTÖ KYSYMYS: Esitän seuraavaksi kaksi väittämää, jotka koskevat yhdyskuntarakennetta. Vastaa asteikolla 1-5, jossa 1=täysin eri mieltä 5=täysin samaa mieltä.

14

15 ASUMINEN, UUSIUTUVA ENERGIA JA ENERGIATEHOKKUUS KYSYMYS: Seuraavaksi esitän väittämiä, jotka koskevat asumista, uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta. Asteikko edelleen 1-5, jossa 1=täysin eri mieltä 5=täysin samaa mieltä.

16

17

18 RUOKAVALIO JA LIIKENNE KYSYMYS: Vielä muutama väittämä koskien ruokavaliota ja liikennettä. Asteikko edelleen 1-5, jossa 1=täysin eri mieltä 5=täysin samaa mieltä.

19

20

21 AVOIMET KOMMENTIT KYSYMYS: Tuliko teille vielä mieleen jotain sellaista tähän tutkimusaiheeseen liittyvää, josta haluaisitte kertoa omin sanoin?

22 Avoimet kommentit tutkimusaiheeseen liittyen Afrikka täyteen aurinkokennoja, ilmaista sähköä koko maapallolle. Aurinkovoima ainoa paras keino, ei lopu ikinä kesken. Tuulivoimakin olisi hyvä, mutta siitä on haittaa eläimille ja rannikot olisivat täynnä. Aihe on tärkeä Aina toivoisi, että uusia tapoja keksittäisiin ja saataisiin ihmiset uskomaan, ettei uusia laitteita aina tarvita ainakaan lisää. Asennekasvatusta pitäisi lisätä kouluissa, että asenne miellettäisiin jo pienenä. Lapsiin panostettava, sillä he voivat opettaa myös vanhempiaan (lajittelu ym.). Asenteet ja tietoisuus koko maailmassa. Asumme pienellä paikkakunnalla ja n. 12 kilometrin päässä taajamasta. Hoidamme omaa kasvi- ja perunamaata, marjapensaita, omenapuita. Lähimetsistä kerätään marjoja, sieniä. Eletään suht. vaatimattomasti. Energiatehokkuutta lisättäisiin mutta varat riittävät vain asumiseen ja elämiseen, ei suuriin remontteihin. Mitenkähän selvitään edes viemäröinnin järjestämisestä...? Asumme syrjäseudulla, jossa julkisten välineiden käyttö on mahdotonta. Ihmisten liikkumisesta ei pitäisi joutua maksamaan haja-asutusaluilla asuvien ihmisten kustannuksella. Aurinkoenergian hyödyntäminen tavallisessa arjessa. Aurinkokennoja voisi hyödyntää enemmän. Ne eivät ole pahan näkoisiä vaan asiallisia. Ne ei aiheuta hurinaa kuten tuulivoima. Aurinkopaneeleita voitaisiin käyttää enemmän esim. Helsingin kaupungin kerrostaloissa, helppo asentaa Autoilun rajoittaminen määrättyinä päivinä kuten joissakin muissa maissa. Auton hinnat ja vero on este ettei voi hankkia vähäpäästöistä autoa. Bioenergian ja hakkeen käyttöön resursseja enemmän. Tuulihommaa pitäis tarkemmin miettiä. Edullisemmaksi pientaloille aurinkokennot ym. uusiutuvan energian ratkaisut omakotitalo asukkaille. ALVi voisi olla pienempi aurinkoenergia ratkaisuissa ym. Ei lisää lakeja yksityisille ihmisille. (jatkuu )

23 Ei ole pysynyt mukana uusissa sanoissa - hiilijalanjälki, uusiutuva energia, aurinkopaneelit... Sähkölaskusta: otettu yhteyttä sähköyhtiöön sähkölaskun vuoksi, eikä edelleenkään tiedä mistä se koostuu. Mielenkiintoisia nämä asiat ovat. 50-luvulla syntyneen pihi kasvatus (säästäväisyys sähkön käytössä) onkin yllättäen kääntynyt plussaksi. Ei vouhota kovin paljon maailma pyörii pyörimistään. Ei ymmärrä vieläkään jatkuvaa keskustelua ydinvoiman ja uusiutuvan energian vaihtoehdoista, koska kerta yhtäkään ydinvoimalaa ei saisi enää rakentaa. Ihmisille pitäisi antaa mahdollisuus käyttää halvemmalla muilla kuin bensalla ja dieselillä toimivia autoja. Vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttöä pitäisi tukea. Eikö muka kaupunkimaisessa asumistavassa voi olla luontoa lähellä? Kaavoituksessa tulisi huomioida, että jokaisen tiiviisti rakennetun alueen lähistöllä olisi riittävät puisto- tai metsäalueet, ettei ihmisten pidä mennä omalla autolla tai julkisella kulkuneuvolla ulkoilemaan. Erityisesti useiden vanhempien ihmisten luontoon siirtymisvaihtoehtona ei ole pyöräily tai pitkä kävelymatka. En huomannut kysymyksiä ydinvoimasta. Mihin ryhmään se lasketaan? Sitä ei voi puolustella uusiutuvana eikä ympäristöystävällisenä ratkaisuna. En ole koskaan törmännyt tutkimuksiin jossa olisi verrattu asumisen päästöjä tiiviin kaupunkiasumisen (kaukolämpö) ja haja-asutusalueella/ympäristökunnissa suorasähkölämmitteisen asumisen välillä, huomioiden sähkön tuotantomuoto. En osaa sanoa jos ei ole faktoja ja lisää tukia vankiloihin, mamuille, ja muille neekereille. En pysty antamaan painoarvoa asunnon energiamuodolle, vaikka haluaisin, koska joudun valitsemaan vuokraasuntoni lähinnä hinnan ja sijainnin perusteella. en vastusta sähkö- yms autoja sinänsä, vaan kannatan niitä vaihtoehtona bensa-autoille, mutta en koe tarvetta omistaa minkäänlaista henkilöautoa vaan yritän etsiä muita keinoja liikkumiseen. Energia hinta on korkea, esim. sähkö itsessään ei maksa paljon mutta sähkönsiirtohinta on yhtä suuri kun sähkön hinta. Energiahuolto Suomessa ei voisi toimia 100 % uusiutuvalla energialla nykyisellä tekniikalla. Uusiutuvat ovat kuitenkin hyvä lisä. Energiajätteen keräämistä tehostettava. (jatkuu )

24 Energian säästämisessä ei ole relevanttia seurata Suomen omaa tilannetta, koska Suomi on toisinaan energian netto-ostaja ja toisinaan taas myyjä. Pitäisi tietää, milloin Fortum jakaa osinkoja ja milloin ei, jotta nähtäisiin, mihin sähkösäästöt menevät. Siirrossa säästäminen ei välttämättä säästä sähkössä. Systeemi ohjaa tuhlaamaan sähköä. Aurinkoenergiaan satsaaminen Lapissa on mahdotonta. Energiankulutuksen muuttaminen uusiutuviin lähteisiin tärkeää, mutta se ei saisi johtaa energian enempään kulutukseen. Kokonaisenergian kulutuksen pitää siis kiinnittää huomiota. Energiatehokkuus menty joissakin asioissa liian pitkälle, rakennusmateriaali valmistuksessa hiilijalanjälki on sen verran suuri ettei siitä ole mitään hyötyä. Asuntojen ikä sitä kautta lyhenee. Energiatehokkuus on tärkeä juttu, joka pitäisi ottaa ja otetaankin huomioon. Se pitäisi olla huomioon koko ajan kaikessa päätöksenteossa. Liikenteen osalta Helsingin keskustassa voisi satsata edelleen joukkoliikenteeseen ja kevyen liikenteenväyliin. Ylipäätään isojen kaupunkien keskustoissa sama. Energiatodistukset järkeviksi. Nyt ne eivät anna oikeaa kuvaa. Esimerkiksi nyt iso talo, jossa asuu yksi henkilö, on erinomainen energialuokaltaan, mutta eihän se kerro itse talosta mitään. Autot tupruttavat pakokaasuja suoraan ilmaan. Autoverotuksella voisi kannustaa sähköautojen käyttöön. Uusi tekoallas Lappiin, valjastettaisiin vesivoimaa sieltä saatavaksi. Erittäin tärkeää olisi saada lopetettua lietelannan käyttö ja levittäminen pellolle, vaan olisi siirryttävä lannan kompostointiin. EU määrää kuinka kauaksi ojan reunasta saa levittää, mutta ne levitetään ihan ojan reunaan asti. Päästöt ovat sanoinkuvaamattomat. Lietelanta on ilmaston ja vesistöjen kannalta erittäin huono asia. EU:n määräysten tulisi olla sellaisia, etteivät saasteet siirry toimenpiteiden myötä alueelta toiselle. On epäoikeudenmukaista, jos toisaalla kärsitään taloudellisesti ilmastonmuutoksen hillinnän vuoksi samaan aikaan kun ongelma vain siirtyy toiselle alueelle. Euroopan Unionin tulisi pyrkiä pysymään omissa tavoitteissa. Hiiltä käytetään joka paikassa, koska se on halvempaa kuin esim. maakaasu verojen takia. Fiksu tutkimusaihe, erittäin ajankohtainen Haka-asutusalueen asukkaille aika hassuja kysymyksiä Hakelämmitys laiteet jos hankkii, niin polttoaineen hinta on niin korkea ettei sitä voi käyttää. (jatkuu )

25 Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, jos samalla lisätään pienhiukkasia, esim. biodieselin käytöllä, on pähkähullua. Hiilidioksidi ei ole elämälle vahingollinen kaasu, sitä on ihmisissäkin, kun taas ns. pienhiukkaset ovat elolliselle luonnolle vahingollisia. Hiljattain julkaistiin tutkimus, jossa kerrottiin, että vaikka autojen hiilidioksidipäästöt vähenevät, niin pienhiukkaspäästöt lisääntyvät. Se on hyvin huolestuttavaa kehitystä. Huolestunut ennen kaikkea maailmalla tapahtuviin päästöihin, Suomi hoitanut hyvin asiansa siihen verrattuna, sanktioita maihin, jotka saastuttavat enemmän Huonojalkaiselle yleiset kulkuneuvot eivät ole oikea ratkaisu. Hyvä että tätä tutkimusta tehdään, on tärkeä aihe. Kaikki ehdotukset tosi hyviä, mutta käytännössä toteuttaminen vaikeaa (perhe, arki). Moni hyvä idea tulee kuitenkin mahdottomaksi arkirealiteettien vuoksi. Hyvä, että joku muukin panostaa. Itse mm. pyöräilee, käyttää julkisia ja syö kasviksia. Ihan mielenkiintoista olisi kuulla kaikkea uutta asiaan liittyvää. Tiedottamista lisää. Ihannemaailmassa kaikki ajattelisivat ja toimisivat edellä mainituilla tavoilla, mutta todellisuudessa toteuttaminen on vaivalloisempaa ja kalliimpaa. Ihmettelee, miksi Porvoossa kaikki uudet asuinalueet pakotetaan kaukolämpöön, ei saa käyttää maalämpöä. Ihmiset itsekkäitä, mutta iso rahapala/tarpeeksi kannustinta, niin ihminen keksii vaikka mitä. Ihmisillä on erilaisia tarpeita ja mahdollisuuksia hyödyntää tutkimuksen asioita, joten olisi pitänyt voida antaa tarkempia perusteluja kuin pelkkä numero. Raha ratkaisee paljon asioissa. Luontoa pitää säästää ja maailmaa pelastaa, mutta miten se tehdään on toinen kysymys. Ihmisten pitäisi satsata enemmän puulämmitykseen, Suomessa on energiapuuta vaikka kuinka paljon. Ilmansaasteita pitäisi saada pienennettyä, hiukkassuodattimet autoihin Ilmastonmuutos on korkeammassa kädessä, tässä pannaan meidät vain maksumieheksi kaikkien uusien laitteiden suhteen. Kaikki nämä vesijutut mökeillä on pelkkää rahastusta. Kaikki on aina elänyt aivan hyvin ilman tällaista vouhotusta. Ilmoitusmuutos on turhaa vouhotusta, sananlasku 'vuodet ei ole veljeksiä' ei mitään tietoa mikä on ilmastonmuutos ensi vuonna. Itselläni on jo käytössä aurinkopaneelit. Pyrin jatkuvasti vähentämään hiilidioksidipäästöjä. (jatkuu )

26 Jo valittujen lämmitysjärjestelmien ( kaupunki on määrännyt alueelle) sähkölämmitys verojen nostaminen( lue sakottaminen sähkölämmittämisestä) on mielestäni väärin. Ohjattiin sähkölämmitykseen ja nyt siitä sakotetaan? Energiatodistus on samanlainen sähköstä sakotetaan. Todistuksella ei ole mitään arvoa. Joka paikkaan samat jutut, ympäri maailmaa (Kiina ynnä muut). Kaikki valtiot pitää saada tasapuolisesti mukaan, sakot päälle jos ei pysty. Jos isot valtiot (esim. Yhdysvallat) eivät vähennä päästöjä, ei pienen Suomen tekemisillä ole mitään merkitystä. Jos halutaan vähentää päästöjä, niin se täytyy tehdä taloudellisesti mahdolliseksi. Julkista liikennettä tarvitsisi parantaa, koska nyt sillä ei pääse lähellekään joka paikkaan. Jos ihmisten elinkeinoja ei rajoiteta liikaa, päästötavoitteet ovat hyviä, yleensä ei olla tietoisia miten tavoitteet vaikuttavat esim. maataloustuottajien elinkeinoihin Jos kaavassa määrätään lämmitysmuoto, etenkin Kaukolämpö nostaa kustannuksia merkittävästi, koska sitä tuottavat ulkomaiset firmat, Tuulivoimaa subventoidaan kaksi kertaa mitä normaalisähkö maksaa ja tarvitaan toinen voimalaitos, Tuulivoimaa ei tarvittaisi, mutta muuta bioenergiaa kyllä Jos palmuöljyä lisätään mukaan biopolttoaineisiin, niin se on pahinta, mitä voi tehdä maapallolle. Ihmisten suurin huijaus. Jos rahaa olisi rajattomasti käytössäni, voisin ottaa käyttöön enemmän uusiutuvaa energiaa ja voisin tehdä valintoja ylipäätään ympäristöystävällisyyden mukaan. Jotkut uusiutuvat energia muodot niillä saattaa pitkällä ajalla olla hyvinkin suuri hiilijalanjälki kuten tuulivoima. valmistus ylläpito ym. Joukkoliikenne ei toimi täälläpäin Joukkoliikenne on ihan ok, autoilua on ihan liikaa. Monilla perheillä montakin autoa. Joukkoliikenneyhteyksiä olisi parannettava. Joukkoliikenteen aikataulut tulisi olla (etenkin ruuhka-aikoihin) niin tiheitä, että oikeasti olisi vaihtoehto kulkea bussilla. Kahdeksan tunnin työpäivän päälle tällä hetkellä bussilla matkat lisäisi lasten hoitoaikaa jopa 110 minuuttia, eihän päiväkoti enää ole edes auki puoli kuudelta... toki hinnatkaan eivät saisi kovasti muutoksen myötä nousta (esimerkki Jyväskylästä) Joukkoliikenteen rajallisen reitit pakottavat oman auton käyttöön. (jatkuu )

27 Joutopuuta on maaseudulla valtavasti. Sen hyödyntäminen ja puulämmitteisten tulisijojen kehittäminen olisi tärkeää. Asiaa voisi hoitaa esim. metsänomistajien verotuksella tai valtion tuella. Puuta makaa pitkin pituuttaan pitkin metsiä. Puulämmityksen hiilipäästöistä on puhuttu, joten suodatinasia on myös tärkeä. Pienhakepolttimoiden kehittäminen sellaiseksi, että ne olisi helppo asentaa taloihin, oli keskeistä myös. Julkinen liikenne ei toimi harvaan asutuilla alueilla, kimppakyyteihin pätee sama asia Julkinen liikenne ei toimi muualla kuin pääkaupunkiseudulla oman kokemukseni mukaan. jätemaksussa ja kertoja ei ole mahdollisuus minimoida lain tai firman vuoksi, kun tyhjennysauto käy tietyin välein tyhjentämässä roskiksen, vaikka se on vajaa, eikä siitä hyvitetä, vaikka elämäntapa on säästävä, ettei kaatopaikkajätettä tule toisin kuin oletetaan ja roskiksen vois käydä harvemminkin tyhjentämässä. Tavarat ja ruokakin pakataan turhan kuluttavasti moneen kääröön. Taloudellisesti ei ainakaan kuluttajalle siis kannattavaa?! Jätteiden lajittelu on tärkeää! Jätteiden lajittelu pitäisi olla tarkempaa sekä siitä informointi ihmisille pitäisi olla tarkempaa ja opettavaisempaa, energia- ja kaatopaikkajäte pitäisi olla erillisiä Jätteiden tehokas käyttö, kierrätys Kaikenmoisten uusien hienojen vähäpäästöisten autojen valmistuksesta tulee niin paljon päästöjä, ettei niiden käyttöönotossa ole järkeä siihen verrattuna, että käyttää vanhoja autoja. Kaikilla tasoilla säästäen päästään tavoitteisiin. Kaikki lupaavat tekevänsä hyvää, mutta kuka oikeasti tekee? Kulutustottumuksia ohjaa hinta ja helppous. Tämä ei tarkoita sitä, että verojen korotus automaattisesti parantaa asiaa. Kaikki nämä ovat hyviä asioita, kunhan niitä voidaan toteuttaa uusilla teknisillä ratkaisuilla. Kallista kuluttajille: haluja olisi, mutta hinta on este. Kannattaa aurinkoenergiaa ja tuulivoimaa. Kannattaa aurinkopaneeleita ja maalämpöä. Kannattaa joukkoliikennettä ja kevyttä liikennettä. Kannattaa kevyttä liikennettä kaupunkialueella pitäisi käyttää ennemmin sitä kuin autoa. Kannattaa tuulivoimaenergiaa yms, mutta pitäisi katsoa, ettei tuulivoimaloita pystytetä kulttuuripaikoille. Kannattais ajatella miten on ennen vanhaan rakennuttu ei ollut home ongelmia. Nykyisin pullotetaan talot tulee home ja ilmastointi ongelmia paljon. (jatkuu )

28 Kasvatan suuren osan elintarvikkeista itselleni, jolloin säästyy,,, Pyydän lihan ja kalan itse, jolloin säästyy,,, Pidän sähkömonopolia suurena vääryytenä, haluaisin edullista sähköenergiaa ilman siirtokustannuksia, vaikka omana tuotantona tuuli,aurinko ym. Kasvihuonepäästöjen vähentämisessä suurin osa tulee teollisuudesta. Kehysriihessä ympäristöasiat liian pienellä huomiolla. Valtion pitäisi ohjata enemmän. Käytännöstä: kuntien pitäisi tehdä paljon enemmän, jotta asukkaat ajattelisivat kestävää kehitystä kaikessa. Kerrostalo ja omakotiasuminen eri asia, aiheet eivät liippaa arkielämää Keskityttävä kaupunkien ongelmiin ja kerskakulutukseen. Ei saa puuttua liian innokkaasti maaseudun pienasujien oloihin eikä heidän elämäänsä saa hankaloittaa entisestään. Kesämökin ja saunan lämmitykseen joutuu kyllä puuta käyttämään, vaikka nyt on kuullut, että puun polttoakin pitäisi rajoittaa. Kevyttä liikennettä voisi lisätä ja talvella hiihdellä enemmän Kierrätyksen tehostaminen. Lähiruuan lisääminen. Kivihiilen käyttö lopetettava ja metsähakkeelta vero pois. Kivihiilen tuominen Suomeen on aivan älytöntä ja turvetuotanto voitaisiin ottaa käyttöön ja säästää silloin kuljetuskustannuksissa. Etelä-Afrikan kivihiilen käyttö pitäisi lopettaa ja tuottaa siellä aurinkoenergiaa. Suomalaisia on vain 6 miljoonaa, joten koko maapallon väestöön tai Kiinaan tai Intiaan verrattuna merkitys on aika pieni. Pieni myös verrattuna Eurooppaan kokonaiskulutukseen tai Pariisiin, jossa sama määrä asukkaita kuin Suomessa. Kokee asian aika tärkeäksi nykytiedon valossa. Kokee voivansa vaikuttaa lähinnä käyttämällä joukkoliikennettä ja pyöräilyä. Se missä asuu, vaikuttaa paljon. Pintaan puskee skeptinen suhtautuminen ilmastonmuutokseen: se tuntuu bisnekseltäkin tällä hetkellä, sillä päästökaupoissa ym. pyörii niin isot rahat. Ei varmaa, onko ilmastonmuutos totta. Öljystä ja ydinvoimasta olisi hyvä päästä eroon. Koko ilmastonmuutos pitäis olla enemmän tieteellistä pohjaa, nykyisellään poliittista. Puolueetonta tutkimustietoa pitäisi saada. Poliittisia päätöksiä mistä voi olla puolesta tai vastaa. Kommenttina tutkimuksen toteutukseen: Tiedonpuute haittasi mielipiteen kertomista. Taustatietoa pitäisi olla enemmän. (jatkuu )

29 Kotimaisen energian käyttöä pitäisi tukea enemmän Kotitalouksille on turha pistää rajoitteita tai rasituksia energian suhteen, pitäisi kiinnittää huomio etenkin teollisuuteen ja sen rajoittamiseen sekä verottamiseen Kuluttajan näkökulmasta ja perheellisenä ihmisenä voi sanoa, että ympäristöystävälliset valinnat ovat aivan liian kalliita ja niitä yleensä lähestytään verotuksen kautta, mikä ei ole käytännön läheistä. Jos tätä järkeistettäisiin, useat valitsisivat mieluummin ympäristöystävällisen vaihtoehdon. Kuluttajien tietoutta käytännön valinnoista parannettava. Luontoa säästävien ratkaisujen taloudellinen Kuluttajilla ei saa maksattaa väärien päätösten kuluja. Maaseudulle ei saa määrätä käytettäviksi kalliita laitteita, jotka eivät toimi. Kun asuu metsän keskellä, joukkoliikennettä ei ole ja työmatkat ovat pitkät, niin kyllä se karsii joukkoliikenteen, kevyen liikenteen ym. vaihtoehtojen käyttöä. Kun on vähän rahaa, ei voi tehdä niin ympäristötietoisia ratkaisuja kuin haluaisi, siksi mieluummin porkkanaa ja kannustinta kuin maksuja ja määräyksiä, niin minunkinlaiset ihmiset voisivat ottaa enemmän osaa talkoisiin. Myös täällä maalla itäsuomessa esim. joukkoliikenteen ja kimppakyytien käyttö ei useinkaan ole käytännössä mahdollista (kerran päivässä kulkevat autot), myös kevyenliikenteen käyttöön ei ole satsattu täällä, ei tehdä pyöräteitä, vaan kaikkien on kuljettava samalla kapealla valtatiellä missä piennar on 10 cm leveä ja rekat paahtava ohitse. Kustannus kokonaisuudessaan ratkaisee. On käsittämätöntä että mitä tahansa kuljetetaan sinne ja tänne miettimättä onko se järkevää. Kun ajaa kohti pohjoista tukkirekat ajavat molempiin suuntiin, samoin jakeluautot. Siinä ei juurikaan ajatella päästöjä... hinta ratkaisee. Kysymyksiin on vaikeaa vastata iän vuoksi Kysymysten asettelu ei ole aina relevanttia Käyttäisi mielellään joukkoliikennettä, mutta asuu maaseudulla eikä siellä joukkoliikennettä ole riittävästi. lapsille täytyy opettaa jo esikoulusta lähtien energian säästämisestä LED-valot on yleistyneet meidän taloudessa. Eli sitä mukaa, kun on perinteisiä lamppuja menny rikki, niin niitä on vaihdettu LED-lampuiksi. Lentoliikennettä ja ralliautoilua voisi rajoittaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi myös. Ja ihmisten pitäisi mennä elintasossaan taaksepäin. (jatkuu )

30 Liian vaikeita kysymyksiä Liikenneverojen toimiminen ja lisääminen, biopolttoaineiden saaminen todella ekologisiksi vaihtoehdoiksi. Ei saa olla pelkkä viherleima yhtiöiden imagossa. Lisää joukkoliikennettä ja kilometriraja siihen, milloin saa käyttää omaa autoa. Esimerkiksi alle kolmen kilometrin työmatkat olisi kuljettava kävellen tai polkupyörällä. Suurissa kaupungeissa ei oman auton käyttöä lainkaan, vaan kulkeminen joukkoliikenteellä. Luonto elää omaa elämäänsä, ei siihen auta 5 miljoonaisen kansan ympäristön yliaktiivinen luonnonsuojelu, kilpailukyvyn kustannuksella. Samaan aikaan ympäri maailmaa useampi miljardi ihmistä viis veisaa luontoarvoista. Eli jos luontoa suojellaan niin edetään samalla tavalla kaikki. Luontoa ajatellen Suomi on globaalissa mittakaavassa tupruttelijoista pienimpiä pahiksia. Suomen ei pitäisi hurahtaa mihinkään ilmastohömpötykseen, mikäli siitä ei ole käärittävissä kunnon voittoja. Lämpimiä ostostiloja rakennetaan Helsinkiin, samoin hiihtotunneleissa ei ole mitään järkeä Maalla asuvana tuntuu olevan turha saada suurempia vaikutuksia aikaan. On melkein pakko olla oma auto, jotta pääsee liikkumaan. Ristiriitaista on se, että vaaditaan uusia, vähäpäästöisiä autoja, mutta teiden kunnosta ei pidetä huolta. Maalla palveluista kaukana ja työmatkan ollessa pitkä kaikki ei vain onnistu. Maalämpöön pitäisi panostaa valtiovallan taholta, ilmastokuormitusta vähentävät systeemit maksavat liikaa ja alkuinvestoinnit ovat kalliita, valtio voisi auttaa tässä Maapallo pitää asiasta huolta: tehdään me ihmiset mitä tahansa, niin luonto toimii kuin toimii. Rahaa vain hukkaan menee tällä keinolla. Säästösyistä lopettaisin vouhottamisen ympäristöasioista. Maaseutuasujalle ristiriitainen tutkimus: ihan eri asia jos asuisi kaupungissa. Maalla joutuu rakentamaan yksi, eikä esim. joukkoliikennettä ole. Maaseutumainen pikkukaupunki toimii eri tavoin kuin ison kaupungin ydinkeskusta, ei voi käyttää samoja rakenteita. Maksajiksi ne, jotka eniten tuhoavat. (jatkuu )

31 Mielenkiintoinen aihe. Rakennusala ei ole vielä valmis mihinkään monimutkaisiin asioihin. Tällä alalla rakennusfirmoissa on suuri osaamisvaje, juuri rakentajilla osaamisvajetta, suunnittelupuolella tietoa voi jo ollakin. Liikenteen osalta pitäisi olla ratkaisu, joka toimii Suomen olosuhteissa (sähköauton akku vs. Suomen talvi) Mies huolehtii talouden lämmitysjutuista, minkä vuoksi osaaminen niiden suhteen oli vastauksissa vaillinaista. Miksi sähköstä pitää tehdä tavalliselle kuluttajalle niin kallista? Mieluummin porkkanoilla kuin kepillä. Missä turvetuotanto uudella tekniikalla saisi vaikka kaikki kaupungit lämpimäksi mutta poliittinen uhka menee järjen ohi Miten eri rakennusmateriaalit vaikuttavat ilmastoon ja energian käyttöön Monet asiat ovat kesken ja asioita pitää vielä kehittää. Suurimmat saastuttajat ovat Intia ja Kiina. Siellä pitäisi saada säästöjä aikaan. Maapallo on yhteinen ja siellä asenteet ovat vanhanaikaisia. Moniakin asioita voisin tehdä toisin jos kustannukset eivät paljon nousisi. Monikansalliset yhtiöt pitäisi saada aisoihin (Kanada, Kiina, Intia, Afrikka, Etelä-Amerikka). Ilmastonmuutoksen hillintä on mahdotonta niin kauan kuin ne saavat toimia mielensä mukaan. moottorikelkat, mönkijät, vesiskootterit ja ym. voisi kieltää turhina energian kuluttajina ja ympäristön häiriötekijöinä Muistutus ruoankulutuksesta ja hukkaanmenosta tähän. Mitä voisi tehdä sen hyväksi? Ruokaa tuhlataan paljon! Ruokaa tulisi ostaa/valmistaa tarpeen mukaan, jotta ruokajätettä tulisi mahdollisimman vähän. Museoidussa rakennuksessa ei voi itse valita muutoksia. Muutosten pitäisi olla aina laajemmalla kaavalla, teollisuushan aina määrää, mitä energiaa käytetään. Kuluttajien mielipiteillä on aika vähän merkitystä verrattuna teollisuuteen. Siksi tarvitaan ydinvoimaa. Teollisuudelle korkeampi hinta sähköön, niin voitaisiin saada aikaan muutoksia. Määräykset eivät auta. Ei auta mitään, vaikka kuinka pyrkii käyttämään mainittuja keinoja. Isommat tahot vaikuttavat. Nettisivusto, josta löytyy keskitetysti aiheeseen liittyvää tietoa. (jatkuu )

32 Niin kauan kuin päättäjät lentävät ja kulkevat ylipäätään millään kulkuneuvolla ympäri maailmaa satojen jopa tuhansien henkilöiden voimalla näissä merkeissä ja jättävät hiilijalanjälkiään ns. kokouksiinsa, syövät, juovat ja kuluttavat oikein koko klaanin voimalla, en nosta sormeanikaan asian hyväksi. Ihan naurettavaa viherpiiperöiden tai päättäjien touhua, kumpiko on ensin, muna vai kana? Nollaenergiatalot johtavat homevaurioihin. Ns. täydennysrakentaminen ja sen rajoittaminen maaseudulla on huonosti perusteltu - haittavaikutukset suurempia kuin hyödyt - tilaahan meillä on - pelkillä euroilla perusteleminen ei vakuuta... Nykypäivänä asuntoihin rakennetaan takkoja ym. näissä rakennuslupaehdoissa ei vaadita tilaa polttoaineen säilyttämiseen. Nykyään ihmiset eivät vielä osaa jätteiden kierrätystä. Sekajätteeseen menee kauhean paljon biojätettä, ihmiset eivät lajittelusta/kierrätyksestä. Näistä puhutaan ja kohkataan hienoilla termeillä, mutta asioista pitäisi puhua yleiskielellä. Asioista pitäisi kertoa yksinkertaisemmin. Pitäisi kertoa, miten yksittäinen ihminen voi itse käytännössä ja arjessa edesauttaa näitä asioita. Konkreettisia ohjeita, miten voi toimia ja mitä tehdä. Nämä taivaisiin kurottelevat, haihattelevat tavoitteet tulevat liian kalliiksi tavallisille ihmisille, joilla ei ole taloudellista mahdollisuutta tehdä kaikkea elämässään uudelleen (esim. rakentaa uusi talo). Keskiluokka laitetaan hirvittävän taakan alle maailmanparantajien toimesta. Olemme säästäneet 10 vuoden aikana energiaa taloudessamme n. 30%/vuosi.Tarkat luvut ylhäällä. Turhaa autoilua ei ole, asiat hoidetaan ns. yhdellä kertaa. Aurinkoenergiaa käytetään mökillä. Lisäenergiaa varaavasta takasta, jota käytetään talviaikana joka päivä. Yläpohja talosta lisäeristettiin vuosi sitten. Kaikki sähköt poissa päältä kokonaan, kun laitteet eivät käytössä. Olen eläkkeellä oleva ja olen hankkinut asunnon ja kesämökin eikä eläkkeellä olevalla ole varallisuutta tehdä kovin kalliita ratkaisuita ( PIENI ELÄKE) ASUMISEEN JA OLEMISEEN? Oli puhetta uusiutuvasta energia, mutta ydinvoima lienee kriittinen päästövähennyskeino. Olisi halunnut monessa kohtaa tutkimusta tarkentaa ja ottaa kantaa, sillä monet näihin asioihin liittyvät päätökset ja mielipiteet ovat kytköksissä rahaan. Tavallinen ihminen on tiukoilla näiden vaatimusten edessä. Maapalloa tukevat ratkaisu ovat niin kalliita. (jatkuu )

33 Olisi tärkeää levittää julkisuudessa vielä enemmän tietoa siitä, miten omat ratkaisut vaikuttavat hiilijalanjälkeen. Voisi olla uudisrakentamista koskevia pakottavia säädöksiä, mutta vanhempaan rakennuskantaan on vaikea vaikuttaa. Päästötavoite on erittäin korkea ja se vaatii tehokkaita toimia valtiovallan osalta. Olisin valmis muuttamaan ruokailutottumuksiani eettisyyden vuoksi, mutta en kasvihuonepäästöjen vuoksi. Lisäksi olen valmis käyttämään bioenergiaa, mikäli se on hinnaltaan kilpailukykyistä. Oma säästökeinoni on ostaa ekologisesti tuotettua sähköä talouteeni Oman henkilöauton käytölle ei ole vaihtoehtoja kuin isoimmissa kaupungeissa, ei varsinkaan muuna kuin virastoaikana. Yksittäisellä kerrostaloasukkaalla ei ole paljoakaan vaihtoehtoja energiankäyttömuotojaan valitessaan. oman liikkumisen vaikeudet hankaloittavat monien ympäristö-ystävällisempien liikkumistapojen käyttöä, ainakin pitkillä matkoilla. On aivan järkyttävää, että nuoret ihmiset menevät kilometrin päähän autolla urheilemaan, voisi alkaa verrytellä jo kotoa lähtiessä. Tavallinen ihminen ei voi vaikuttaa isoihin asioihin, niin sitten voisi tehdä omassa elämässä pieniä oikeita valintoja. Isoihin asioihin vaikuttavat henkilöt voisivat tehdä parempia päätöksiä. On jo tehnyt paljon - aurinkopaneelit on, pyöräilee työmatkat. Kaikkensa on yrittänyt. On väärin, että oma kansantalous tapetaan sillä, että ollaan menossa joka asiassa (vaatimukset, tavoitteet) ykkösenä. Muut tuhlaa ja tuhoaa, mutta Suomi yrittää pelastaa. On kiinnostunut lämpöpumpuista ja pientuulivoimasta. On opiskellut ympäristötaloutta ja tiedostaa nämä asiat sen perusteella. Tieto ja valistus on tässä olennaisen tärkeää. Pitää miettiä jokapäiväisissä asioissa. On tutkinut aurinkolämpöä viime aikoina normaalin lämmityksen lisäksi. Sen tuki on ilmeisesti loppunut (2009) joskus on ilmeisesti tällainen tuki ollut. Jos edelleen olisi, henkilö ei miettisi aurinkoenergian lisäämistä. Tällä hetkellä henkilö kuitenkin on kallistumassa aurinkoenergiaan. Takassa on vesikiertojärjestelmä, ja naapureihin verrattuna sähkölasku on 1/3. On tärkeää kehittää uusia systeemiä. On vaihtanut juuri puulämmityksen maalämpöön. Se on energiatehokas ja sähköä kuluu vähemmän. Lämmittää edelleen myös puulla. Onko aurinkokenno autoja? (jatkuu )

34 Onko kukaan koskaan laskenut kuinka paljon yhä lisääntyvä energian käyttö lämmittää ilmastoa. Kaikkihan muuttuu lopulta lämmöksi. Nyt puhutaan vain kasvihuonekaasuista. Opiskelee LVI-insinööriksi, asiat ovat tuttuja. Jatkossa panostaa siihen, ettei kuormiteta luontoa ja saadaan säästöä. Opiskelen ympäristöteknologiaa, joten oli aikamoisen sopiva tutkimusaihe. Osa näistä ratkaisuista ei toimisi, esim. sähköauto, toisaalta kuluttaisi energiaa. Osaan kysymyksistä vaikea vastata niiden harkinnanvaraisuuden vuoksi. Paljon asioita uusiutuvaan energiaan liittyen voisi toteuttaa, mutta toteuttaminen on yleensä kallista yksityishenkilölle Paljon kiinni kaupunkien politiikasta energiaratkaisujen suhteen, Porvoossa voitaisiin lisätä tuulivoimaa esim. Palvelutaloissa ihmiset kuluttavat eri lailla, mutta asukkaat eivät kykene itse vaikuttamaan energian käyttöön Perheellisen vähän vaikea vastata siihen, että tarkoittaako joku tutkimus itseä vai koko perhettä. Pienellä yksilöllä on vähän mahdollisuuksia vaikuttaa. Pienipalkkaisella hinta tulee olemaan suuri este monien uusien omasta mielestäni hyvien ja eettisten tuotteiden käyttöön ottamisessa ( aurinkokennot / sähköauto tms.) Niiden hinnat yritysten verotuksella alas, niin ei tarvitse olla johtaja voidakseen valita ekologisia vaihtoehtoja. Pientuuli voimalat on suuri katastrofi, perustukset jää luontoon tuhansiksi vuosiksi, sähkön hinta tuplaantuu. Kivihiilen tuonti lopetettava kokonaan. Pientä skeptisyyttä on tähän maailman pelastamiseen: hienoja ideoita, joiden vaikutus voikin olla loppujen lopuksi negatiivinen. Pitäisi ottaa huomioon verohelpotusten ja tukien tarve. Se jää nyt mietityttämään, että toteutuvatko tällaiset asiat kansalaisten verojen kautta, niin että uusiutuvan energian verotus olisi kalliimpi tulevaisuudessakin. Pitäisi paremmin informoida, miten ihmiset voisivat itse vähentää kasvihuonepäästöjä. Joka talouteen voisi jakaa pienen ohjekirjasen. Pitää tärkeänä sähkön säästämistä ja energiatehokkaiden lamppujen käyttämistä. Polttoaineverojen vuoksi uusiutuvan energian käyttö Suomessa on mahdotonta laaja-alaisesti, etenkin liikennettä koskien, verot, joita kerätään uusiutuvaan energiaan pitäisi mennä itse kohteeseen, ei herrojen taskuihin (jatkuu )

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014

Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014 Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien keskusliitto ry:n, Pörssisäätiön ja Viisas Raha lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET 1(10) VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET TAUSTAA Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta vesivoimaan ja muihin energialähteisiin Jatkoa ET:n teettämälle

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma Energiaa luonnosta GE2 Yhteinen maailma Energialuonnonvarat Energialuonnonvaroja ovat muun muassa öljy, maakaasu, kivihiili, ydinvoima, aurinkovoima, tuuli- ja vesivoima. Energialuonnonvarat voidaan jakaa

Lisätiedot

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka Jaakko Kiander 28.10.2008 Selvityksen rakenne Ilmastopolitiikan tavoitteet Kuinka paljon kotitalouksien energiankulutusta pitää rajoittaa? Energian hinnan

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

ILMASTO-OHJELMA Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN

ILMASTO-OHJELMA Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN ILMASTO-OHJELMA 2016 2020 Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN Espoon kaupunki haluaa olla vastuullinen edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kaupunki on laatinut ilmasto-ohjelman,

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Pörssisäätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen ilman sitä maapallolla olisi 33 C kylmempää. Ihminen voimistaa kasvihuoneilmiötä ja siten lämmittää ilmakehää esimerkiksi

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat. Jyväskylä

Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat. Jyväskylä Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat Jyväskylä 28.1.2010 1. Suomen ilmasto- ja energiapolitiikka vuoteen 2020 2. Tulevaisuusselonteko: kohti vähäpäästöistä Suomea 3. Esimerkkejä maakuntien ilmastopolitiikasta

Lisätiedot

Kohti päästöttömiä energiajärjestelmiä

Kohti päästöttömiä energiajärjestelmiä Kohti päästöttömiä energiajärjestelmiä Prof. Sanna Syri, Energiatekniikan laitos, Aalto-yliopisto Siemensin energia- ja liikennepäivä 13.12.2012 IPCC: päästöjen vähentämisellä on kiire Pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6. Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.2016 Esteettömyystutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Invalidiliiton

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Tutkimus tieto 2/2002 Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN USJÄRJESTÖ Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 Suomen Gallup tutki

Lisätiedot

Sähköisen liikenteen foorumi 2014

Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Miten Suomi hyötyy sähköisestä liikenteestä Hannele Pokka 14.5.2014 Ilmastopaneelin (IPCC) terveiset sähköisen liikkumisen näkökulmasta Kasvihuonepäästöt ovat lisääntyneet

Lisätiedot

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Energiateollisuus ry:n syysseminaari 13.11.2014, Finlandia-talo

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä 1 Mikä ajaa liikenteen muutosta EU:ssa? 2 Kohti vuotta 2020 Optimoidut diesel- ja bensiinimoottorit vastaavat

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI VAIKUTA VALINNOILLASI Oletko kyllästynyt nykyiseen yltiökapitalistiseen ja keinotteluun perustuvaan talousjärjestelmäämme, joka perustuu aineellisen ja tarpeettoman kulutuksen kasvattamiseen ja kulutuksen

Lisätiedot

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä Hiilineutraali Korkeasaari 9.2.2016 Antti Knuuti, VTT 040 687 9865, antti.knuuti@vtt.fi

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Selvitys kuntien ja kaupunkien energiavalinnoista

Selvitys kuntien ja kaupunkien energiavalinnoista Selvitys kuntien ja kaupunkien energiavalinnoista Koneyrittäjät ja MTK Tiedotustilaisuus Selvityksen taustaa Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien parissa kyselyn kuntien ja kaupunkien

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

ZA4730. Flash Eurobarometer 206b (EU Transport Policy) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4730. Flash Eurobarometer 206b (EU Transport Policy) Country Specific Questionnaire Finland ZA4730 Flash Eurobarometer 206b (EU Transport Policy) Country Specific Questionnaire Finland FLASH EUROBAROMETER ON TRANSPORT May 2007 QUESTIONNAIRE Q1. Mikä seuraavista sopii teihin? [KOODAA ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Ilmastonmuutos. Ihmiskunnan suurin haaste. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Ilmastonmuutos. Ihmiskunnan suurin haaste. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Ilmastonmuutos Ihmiskunnan suurin haaste Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 1 2 Ilmastonmuutos edelleen tosiasia Maapallon keskimääräinen lämpötila noussut 100 vuoden aikana 0,74 C 15 lämpimintä vuotta

Lisätiedot

Savon ilmasto-ohjelma Kuntalaisten silmin

Savon ilmasto-ohjelma Kuntalaisten silmin Savon ilmasto-ohjelma Kuntalaisten silmin www.ymparisto.fi/savonilmasto-ohjelma Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuntakoulutus 5.12.2012 Suonenjoki 12.12.2012 Mikkeli 1 Maapallon ilmasto muuttuu - nopeus? 2

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ

YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ Juhlaseminaari 17.11.2009 eduskunta Jarna Pasanen Maan ystävät ry SDP:n ympäristöohjelma 1969: Luonnon käytön, hoidon ja suojelun suunnittelua estävät meillä ennen kaikkea perustuslain

Lisätiedot

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry.

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Counting backwards vähähiilisen asumisen skenaariot Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Tiedämme, että asiat eivät voi jatkua nykyisellään toteutuma lähde: Raupach et al.: Global and regional

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Edessä väistämätön muutos

Edessä väistämätön muutos Edessä väistämätön muutos 50 kestävää ratkaisua Jätkäsaareen -tilaisuus Pirkko Heikinheimo, VNK Ennakoitu lämpeneminen tällä vuosisadalla Ilman ilmastopolitiikkaa Sen kanssa Lähde: MIT Sektorit kuvaavat

Lisätiedot

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta on puhdasta lähienergiaa pientuottajalta sähkönkäyttäjille Farmivirta tuotetaan mikro- ja pienvoimaloissa uusiutuvilla

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Elinkeinoministeri Olli Rehn Päättäjien 40. Metsäakatemia Majvikin Kongressikeskus 26.4.2016 Pariisin ilmastokokous oli menestys Pariisin

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ARKTISILLA ALUEILLA

ILMASTONMUUTOS ARKTISILLA ALUEILLA YK:n Polaari-vuosi ILMASTONMUUTOS ARKTISILLA ALUEILLA Ilmastonmuutos on vakavin ihmiskuntaa koskaan kohdannut ympärist ristöuhka. Ilmastonmuutos vaikuttaa erityisen voimakkaasti arktisilla alueilla. Vaikutus

Lisätiedot

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin 28.6.2016 Aloitamme klo 9.00 Kysymykset viestitoiminnon kautta Webinaari tallennetaan AIKATAULU JA OHJELMA Linjat aukeavat klo 8.45

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä 7.9.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa taloyhtiöille

Lisätiedot

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa.

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 BIOENERGIA RY TIIVISTETTYNÄ Historiamme ulottuu 70 vuoden taakse (Turveteollisuusliitto 1943,

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle ll 2010-luvulla Hiilitieto ry:n seminaari 18.3.2010 Ilkka Kananen Ilkka Kananen 19.03.2010 1 Energiahuollon turvaamisen perusteet Avointen energiamarkkinoiden toimivuus

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -kysely Avoinna 26.3.-18.5.2014 Liittyi Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheeseen, suunnattiin asukkaille Kysely keskittyi

Lisätiedot

Tuulivoima & lähiasukkaat

Tuulivoima & lähiasukkaat Tuulivoima & lähiasukkaat..0 Tutkimuksesta Tutkimuksella pyrittiin selvittämään asukkaiden mielipiteitä tuulivoimasta neljällä paikkakunnalla, jossa on moderneja tuulivoimaloita. Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia. Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen

Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia. Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen www.helsinki.fi/yliopisto 11.4.2011 1 Muuttuva vapaa-ajan asuminen muuttuvalla maaseudulla

Lisätiedot

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen 19.4.2012 Riittääkö bioraaka-ainetta 1 Päästötavoitteet CO 2 -vapaa sähkön ja lämmön tuottaja 4/18/2012 2 Näkökulma kestävään energiantuotantoon Haave: Kunpa ihmiskunta osaisi elää luonnonvarojen koroilla

Lisätiedot

Asumisen ympäristövaikutukset

Asumisen ympäristövaikutukset 1 Asumisen ympäristövaikutukset Energiankulutus: lämmitys, sähkö ja lämmin vesi Veden kulutus Ostostavat ja hankinnat Rakentaminen, remontointi ja kunnossapito Jätehuolto: lajittelu ja kompostointi 2 Energiankulutus

Lisätiedot

Johdatus työpajaan. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik

Johdatus työpajaan. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik Johdatus työpajaan Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik 14.9.2016 Bioenergian osuus Suomen energiantuotannosta 2015 Puupolttoaineiden osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Kasvihuoneilmiö tekee elämän maapallolla mahdolliseksi

Kasvihuoneilmiö tekee elämän maapallolla mahdolliseksi Kasvihuoneilmiö tekee elämän maapallolla mahdolliseksi H2O CO2 CH4 N2O Lähde: IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change Lämpötilan vaihtelut pohjoisella pallonpuoliskolla 1 000 vuodessa Lämpötila

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa?

Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa? Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa? Tero Kiviniemi DI, Executive MBA Toimialajohtaja Suomen rakentamispalvelut 9.9.2010 1 Energia ja ympäristö Globaali megatrendi Kansainväliset ja EU-tasoiset

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) ZA4811 Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) Country Specific Questionnaire Finland Flash Eurobarometer on The expectations and wishes

Lisätiedot

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy Liikkumistottumuksiin ja -asenteisiin pitää ryhtyä vaikuttamaan joka

Lisätiedot

Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy

Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Tarkastellut strategiat Kansainvälisiä ja kansallisia luonnonvarojen

Lisätiedot

Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelma

Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelma Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelma Toni Lustila Kaavoitus 22.9.2016 toni.lustila@vaasa.fi Tässä esityksessä: Energia- ja ilmasto-ohjelma yleisesti Ohjelman tavoitteet ja vaikutukset Aikaansaannoksia

Lisätiedot

VÄHÄHIILISYYS JA KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 - SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA

VÄHÄHIILISYYS JA KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 - SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA VÄHÄHIILISYYS JA KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 - SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Vähähiilisen yhteiskunnan toteutuminen edellyttää muutoksia asenteissa ja rakenteissa, uusia toimintatapoja ja -malleja,

Lisätiedot

Miten autokannan päästöjä vähennetään?

Miten autokannan päästöjä vähennetään? Miten autokannan päästöjä vähennetään? Autoalan ilmasto- ja energialinjaukset Tero Kallio, Autotuojat ry Autokannan uudistaminen autoveron poistaminen vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvon alentaminen

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 4.11.2015 Lauri Penttinen Hoitokuluista energiaan ja veteen

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon

Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon Enni Ruokamo, Rauli Svento ja Maria Kopsakangas-Savolainen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, SYKE BC-DC Workshop 16.1.2017 Kyselyn taustat ja tarkoitus Pilottitutkimus

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet

Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet Tilanne tällä hetkellä Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa 2000-2012 Arvioita tämänhetkisestä tilanteesta

Lisätiedot

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET Niina Rajakoski 2.2.2017 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? iareenan teemana tällä kertaa ikääntyvien Yhteisöllisyys utopiaa vai huomisen arkea? Millaisia toiveita ikääntyneillä

Lisätiedot

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Skaftkärr Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Kehityshankkeen rakenne Hankkeen kesto 2008-2012 Alueen rakentuminen 2011-2020 Rahoittajat

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet

Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet 2015e = tilastoennakko Energian kokonais- ja loppukulutus Öljy, sis. biokomponentin 97 87 81 77 79 73 Kivihiili 40 17 15 7 15 3 Koksi,

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin?

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013 Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Vanhasen hallituksen strategiassa vuonna 2020 Vuonna 2020: Kokonaiskulutus

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI

TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI TALENTUM HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Terhi Majasalmi ISBN: 978-952-14-1884-6 ISBN:978-952-14-1883-9 Ulkoasu: Lapine Oy Paino: BALTO print 2012

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata!

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! Matti tapasi uuden naapurin Jussin Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! M : Niin olet muuttanut uuteen taloon nyt. Miltä sinusta

Lisätiedot

Eri lämmitysmuotojen yhdistelmät. Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu

Eri lämmitysmuotojen yhdistelmät. Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu Eri lämmitysmuotojen Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu 26.9.2016 Mikä lämmitysjärjestelmä on sopiva juuri meidän taloon? Esisijaisesti suositellaan kaukolämpöön liittymistä aina

Lisätiedot