Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014"

Transkriptio

1 Teknologian tutkimuskeskus VTT Low Carbon Finland platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014

2 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuluttajien arvoja, asenteita, valmiuksia, pelkoja ja toiveita siirryttäessä vähähiiliseen tulevaisuuteen. Tutkimuksen kohderyhmänä oli Manner-Suomen vuotias väestö. Tutkimusmenetelmä Tutkimusaineisto kerättiin monikanavaisesti puhelinhaastattelujen ja internet paneelin yhdistelmänä. Aineisto kerättiin maaliskuussa Otos painotettiin vastaamaan tutkimusalueen väestöä. Tutkimuksen otoskoko oli 1000 vastausta. Tutkimuksen virhemarginaali on maksimissaan 3.1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutkimuksen eri vaiheiden (suunnittelu/tiedonkeruu/analysointi) laadunhallinta noudattaa SFS- ISO 20252:2008 laatustandardia.

3 Aineiston rakenne (1/2)

4 Aineiston rakenne (2/2)

5 Tutkimusraportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Tutkimuksen tuloksia voi esitellä ja kertoa omille asiakasyrityksille. Raporttia tai osia siitä ei saa kuitenkaan edelleen luovuttaa, kopioida tai julkaista ilman Tietoykkönen Oy:n lupaa. Markkinoinnissa ja mainonnassa voidaan mainita toimeksiantajan luvut ja sijoitus vertailussa. Muiden yritysten lukuja tai sijoituksia ei ole lupa julkaista nimeltä mainittuna. Muutoin toimeksiantaja voi käyttää tutkimustuloksia soveltuvin osin omassa toiminnassaan ja markkinointiviestinnässään siltä osin kuin se ei ole ristiriidassa markkinointi- ja yhteiskuntatutkimuksen kansainvälisten perussääntöjen* kanssa. *) ICC/ESOMAR, International Code of Marketing and Social Research Practice 1994

6 PÄÄTÖKSENTEKOON PERUSTEET VÄHÄHIILISYYTEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA -Esitän aluksi joukon väittämiä, jotka koskevat kuluttajien päätöksenteon perusteita vähähiilisyyteen liittyvissä asioissa. Vastaa asteikolla 1-5, jossa 1=täysin eri mieltä 5=täysin samaa mieltä.

7

8

9 KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖ- /ILMASTOKUORMITUKSEN MÄÄRÄTIETOINEN VÄHENTÄMINEN -Oletko pyrkinyt vähentämään kasvihuonekaasupäästö-/ilmastokuormitustasi määrätietoisesti?

10

11 MERKITTÄVIMMÄT ESTEET KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJÄ JA ILMASTONKUORMITUSTA VÄHENTÄVIEN RATKAISUJEN KÄYTTÖÖNOTOLLE KYSYMYS: Mitkä seuraavista syistä ovat omalla kohdallasi merkittäviä esteitä sellaisten ratkaisujen käyttöönotolle, jotka vähentävät kasvihuonekaasu-päästöjä ja ilmastokuormitusta? Voi valita useita syitä. (Kysyttiin vastaajilta, jotka eivät ole pyrkineet vähentämään kasvihuonepäästö- /ilmastokuormitustaan määrätietoisesti)

12

13 MIELUISIN ASUINYMPÄRISTÖ KYSYMYS: Esitän seuraavaksi kaksi väittämää, jotka koskevat yhdyskuntarakennetta. Vastaa asteikolla 1-5, jossa 1=täysin eri mieltä 5=täysin samaa mieltä.

14

15 ASUMINEN, UUSIUTUVA ENERGIA JA ENERGIATEHOKKUUS KYSYMYS: Seuraavaksi esitän väittämiä, jotka koskevat asumista, uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta. Asteikko edelleen 1-5, jossa 1=täysin eri mieltä 5=täysin samaa mieltä.

16

17

18 RUOKAVALIO JA LIIKENNE KYSYMYS: Vielä muutama väittämä koskien ruokavaliota ja liikennettä. Asteikko edelleen 1-5, jossa 1=täysin eri mieltä 5=täysin samaa mieltä.

19

20

21 AVOIMET KOMMENTIT KYSYMYS: Tuliko teille vielä mieleen jotain sellaista tähän tutkimusaiheeseen liittyvää, josta haluaisitte kertoa omin sanoin?

22 Avoimet kommentit tutkimusaiheeseen liittyen Afrikka täyteen aurinkokennoja, ilmaista sähköä koko maapallolle. Aurinkovoima ainoa paras keino, ei lopu ikinä kesken. Tuulivoimakin olisi hyvä, mutta siitä on haittaa eläimille ja rannikot olisivat täynnä. Aihe on tärkeä Aina toivoisi, että uusia tapoja keksittäisiin ja saataisiin ihmiset uskomaan, ettei uusia laitteita aina tarvita ainakaan lisää. Asennekasvatusta pitäisi lisätä kouluissa, että asenne miellettäisiin jo pienenä. Lapsiin panostettava, sillä he voivat opettaa myös vanhempiaan (lajittelu ym.). Asenteet ja tietoisuus koko maailmassa. Asumme pienellä paikkakunnalla ja n. 12 kilometrin päässä taajamasta. Hoidamme omaa kasvi- ja perunamaata, marjapensaita, omenapuita. Lähimetsistä kerätään marjoja, sieniä. Eletään suht. vaatimattomasti. Energiatehokkuutta lisättäisiin mutta varat riittävät vain asumiseen ja elämiseen, ei suuriin remontteihin. Mitenkähän selvitään edes viemäröinnin järjestämisestä...? Asumme syrjäseudulla, jossa julkisten välineiden käyttö on mahdotonta. Ihmisten liikkumisesta ei pitäisi joutua maksamaan haja-asutusaluilla asuvien ihmisten kustannuksella. Aurinkoenergian hyödyntäminen tavallisessa arjessa. Aurinkokennoja voisi hyödyntää enemmän. Ne eivät ole pahan näkoisiä vaan asiallisia. Ne ei aiheuta hurinaa kuten tuulivoima. Aurinkopaneeleita voitaisiin käyttää enemmän esim. Helsingin kaupungin kerrostaloissa, helppo asentaa Autoilun rajoittaminen määrättyinä päivinä kuten joissakin muissa maissa. Auton hinnat ja vero on este ettei voi hankkia vähäpäästöistä autoa. Bioenergian ja hakkeen käyttöön resursseja enemmän. Tuulihommaa pitäis tarkemmin miettiä. Edullisemmaksi pientaloille aurinkokennot ym. uusiutuvan energian ratkaisut omakotitalo asukkaille. ALVi voisi olla pienempi aurinkoenergia ratkaisuissa ym. Ei lisää lakeja yksityisille ihmisille. (jatkuu )

23 Ei ole pysynyt mukana uusissa sanoissa - hiilijalanjälki, uusiutuva energia, aurinkopaneelit... Sähkölaskusta: otettu yhteyttä sähköyhtiöön sähkölaskun vuoksi, eikä edelleenkään tiedä mistä se koostuu. Mielenkiintoisia nämä asiat ovat. 50-luvulla syntyneen pihi kasvatus (säästäväisyys sähkön käytössä) onkin yllättäen kääntynyt plussaksi. Ei vouhota kovin paljon maailma pyörii pyörimistään. Ei ymmärrä vieläkään jatkuvaa keskustelua ydinvoiman ja uusiutuvan energian vaihtoehdoista, koska kerta yhtäkään ydinvoimalaa ei saisi enää rakentaa. Ihmisille pitäisi antaa mahdollisuus käyttää halvemmalla muilla kuin bensalla ja dieselillä toimivia autoja. Vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttöä pitäisi tukea. Eikö muka kaupunkimaisessa asumistavassa voi olla luontoa lähellä? Kaavoituksessa tulisi huomioida, että jokaisen tiiviisti rakennetun alueen lähistöllä olisi riittävät puisto- tai metsäalueet, ettei ihmisten pidä mennä omalla autolla tai julkisella kulkuneuvolla ulkoilemaan. Erityisesti useiden vanhempien ihmisten luontoon siirtymisvaihtoehtona ei ole pyöräily tai pitkä kävelymatka. En huomannut kysymyksiä ydinvoimasta. Mihin ryhmään se lasketaan? Sitä ei voi puolustella uusiutuvana eikä ympäristöystävällisenä ratkaisuna. En ole koskaan törmännyt tutkimuksiin jossa olisi verrattu asumisen päästöjä tiiviin kaupunkiasumisen (kaukolämpö) ja haja-asutusalueella/ympäristökunnissa suorasähkölämmitteisen asumisen välillä, huomioiden sähkön tuotantomuoto. En osaa sanoa jos ei ole faktoja ja lisää tukia vankiloihin, mamuille, ja muille neekereille. En pysty antamaan painoarvoa asunnon energiamuodolle, vaikka haluaisin, koska joudun valitsemaan vuokraasuntoni lähinnä hinnan ja sijainnin perusteella. en vastusta sähkö- yms autoja sinänsä, vaan kannatan niitä vaihtoehtona bensa-autoille, mutta en koe tarvetta omistaa minkäänlaista henkilöautoa vaan yritän etsiä muita keinoja liikkumiseen. Energia hinta on korkea, esim. sähkö itsessään ei maksa paljon mutta sähkönsiirtohinta on yhtä suuri kun sähkön hinta. Energiahuolto Suomessa ei voisi toimia 100 % uusiutuvalla energialla nykyisellä tekniikalla. Uusiutuvat ovat kuitenkin hyvä lisä. Energiajätteen keräämistä tehostettava. (jatkuu )

24 Energian säästämisessä ei ole relevanttia seurata Suomen omaa tilannetta, koska Suomi on toisinaan energian netto-ostaja ja toisinaan taas myyjä. Pitäisi tietää, milloin Fortum jakaa osinkoja ja milloin ei, jotta nähtäisiin, mihin sähkösäästöt menevät. Siirrossa säästäminen ei välttämättä säästä sähkössä. Systeemi ohjaa tuhlaamaan sähköä. Aurinkoenergiaan satsaaminen Lapissa on mahdotonta. Energiankulutuksen muuttaminen uusiutuviin lähteisiin tärkeää, mutta se ei saisi johtaa energian enempään kulutukseen. Kokonaisenergian kulutuksen pitää siis kiinnittää huomiota. Energiatehokkuus menty joissakin asioissa liian pitkälle, rakennusmateriaali valmistuksessa hiilijalanjälki on sen verran suuri ettei siitä ole mitään hyötyä. Asuntojen ikä sitä kautta lyhenee. Energiatehokkuus on tärkeä juttu, joka pitäisi ottaa ja otetaankin huomioon. Se pitäisi olla huomioon koko ajan kaikessa päätöksenteossa. Liikenteen osalta Helsingin keskustassa voisi satsata edelleen joukkoliikenteeseen ja kevyen liikenteenväyliin. Ylipäätään isojen kaupunkien keskustoissa sama. Energiatodistukset järkeviksi. Nyt ne eivät anna oikeaa kuvaa. Esimerkiksi nyt iso talo, jossa asuu yksi henkilö, on erinomainen energialuokaltaan, mutta eihän se kerro itse talosta mitään. Autot tupruttavat pakokaasuja suoraan ilmaan. Autoverotuksella voisi kannustaa sähköautojen käyttöön. Uusi tekoallas Lappiin, valjastettaisiin vesivoimaa sieltä saatavaksi. Erittäin tärkeää olisi saada lopetettua lietelannan käyttö ja levittäminen pellolle, vaan olisi siirryttävä lannan kompostointiin. EU määrää kuinka kauaksi ojan reunasta saa levittää, mutta ne levitetään ihan ojan reunaan asti. Päästöt ovat sanoinkuvaamattomat. Lietelanta on ilmaston ja vesistöjen kannalta erittäin huono asia. EU:n määräysten tulisi olla sellaisia, etteivät saasteet siirry toimenpiteiden myötä alueelta toiselle. On epäoikeudenmukaista, jos toisaalla kärsitään taloudellisesti ilmastonmuutoksen hillinnän vuoksi samaan aikaan kun ongelma vain siirtyy toiselle alueelle. Euroopan Unionin tulisi pyrkiä pysymään omissa tavoitteissa. Hiiltä käytetään joka paikassa, koska se on halvempaa kuin esim. maakaasu verojen takia. Fiksu tutkimusaihe, erittäin ajankohtainen Haka-asutusalueen asukkaille aika hassuja kysymyksiä Hakelämmitys laiteet jos hankkii, niin polttoaineen hinta on niin korkea ettei sitä voi käyttää. (jatkuu )

25 Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, jos samalla lisätään pienhiukkasia, esim. biodieselin käytöllä, on pähkähullua. Hiilidioksidi ei ole elämälle vahingollinen kaasu, sitä on ihmisissäkin, kun taas ns. pienhiukkaset ovat elolliselle luonnolle vahingollisia. Hiljattain julkaistiin tutkimus, jossa kerrottiin, että vaikka autojen hiilidioksidipäästöt vähenevät, niin pienhiukkaspäästöt lisääntyvät. Se on hyvin huolestuttavaa kehitystä. Huolestunut ennen kaikkea maailmalla tapahtuviin päästöihin, Suomi hoitanut hyvin asiansa siihen verrattuna, sanktioita maihin, jotka saastuttavat enemmän Huonojalkaiselle yleiset kulkuneuvot eivät ole oikea ratkaisu. Hyvä että tätä tutkimusta tehdään, on tärkeä aihe. Kaikki ehdotukset tosi hyviä, mutta käytännössä toteuttaminen vaikeaa (perhe, arki). Moni hyvä idea tulee kuitenkin mahdottomaksi arkirealiteettien vuoksi. Hyvä, että joku muukin panostaa. Itse mm. pyöräilee, käyttää julkisia ja syö kasviksia. Ihan mielenkiintoista olisi kuulla kaikkea uutta asiaan liittyvää. Tiedottamista lisää. Ihannemaailmassa kaikki ajattelisivat ja toimisivat edellä mainituilla tavoilla, mutta todellisuudessa toteuttaminen on vaivalloisempaa ja kalliimpaa. Ihmettelee, miksi Porvoossa kaikki uudet asuinalueet pakotetaan kaukolämpöön, ei saa käyttää maalämpöä. Ihmiset itsekkäitä, mutta iso rahapala/tarpeeksi kannustinta, niin ihminen keksii vaikka mitä. Ihmisillä on erilaisia tarpeita ja mahdollisuuksia hyödyntää tutkimuksen asioita, joten olisi pitänyt voida antaa tarkempia perusteluja kuin pelkkä numero. Raha ratkaisee paljon asioissa. Luontoa pitää säästää ja maailmaa pelastaa, mutta miten se tehdään on toinen kysymys. Ihmisten pitäisi satsata enemmän puulämmitykseen, Suomessa on energiapuuta vaikka kuinka paljon. Ilmansaasteita pitäisi saada pienennettyä, hiukkassuodattimet autoihin Ilmastonmuutos on korkeammassa kädessä, tässä pannaan meidät vain maksumieheksi kaikkien uusien laitteiden suhteen. Kaikki nämä vesijutut mökeillä on pelkkää rahastusta. Kaikki on aina elänyt aivan hyvin ilman tällaista vouhotusta. Ilmoitusmuutos on turhaa vouhotusta, sananlasku 'vuodet ei ole veljeksiä' ei mitään tietoa mikä on ilmastonmuutos ensi vuonna. Itselläni on jo käytössä aurinkopaneelit. Pyrin jatkuvasti vähentämään hiilidioksidipäästöjä. (jatkuu )

26 Jo valittujen lämmitysjärjestelmien ( kaupunki on määrännyt alueelle) sähkölämmitys verojen nostaminen( lue sakottaminen sähkölämmittämisestä) on mielestäni väärin. Ohjattiin sähkölämmitykseen ja nyt siitä sakotetaan? Energiatodistus on samanlainen sähköstä sakotetaan. Todistuksella ei ole mitään arvoa. Joka paikkaan samat jutut, ympäri maailmaa (Kiina ynnä muut). Kaikki valtiot pitää saada tasapuolisesti mukaan, sakot päälle jos ei pysty. Jos isot valtiot (esim. Yhdysvallat) eivät vähennä päästöjä, ei pienen Suomen tekemisillä ole mitään merkitystä. Jos halutaan vähentää päästöjä, niin se täytyy tehdä taloudellisesti mahdolliseksi. Julkista liikennettä tarvitsisi parantaa, koska nyt sillä ei pääse lähellekään joka paikkaan. Jos ihmisten elinkeinoja ei rajoiteta liikaa, päästötavoitteet ovat hyviä, yleensä ei olla tietoisia miten tavoitteet vaikuttavat esim. maataloustuottajien elinkeinoihin Jos kaavassa määrätään lämmitysmuoto, etenkin Kaukolämpö nostaa kustannuksia merkittävästi, koska sitä tuottavat ulkomaiset firmat, Tuulivoimaa subventoidaan kaksi kertaa mitä normaalisähkö maksaa ja tarvitaan toinen voimalaitos, Tuulivoimaa ei tarvittaisi, mutta muuta bioenergiaa kyllä Jos palmuöljyä lisätään mukaan biopolttoaineisiin, niin se on pahinta, mitä voi tehdä maapallolle. Ihmisten suurin huijaus. Jos rahaa olisi rajattomasti käytössäni, voisin ottaa käyttöön enemmän uusiutuvaa energiaa ja voisin tehdä valintoja ylipäätään ympäristöystävällisyyden mukaan. Jotkut uusiutuvat energia muodot niillä saattaa pitkällä ajalla olla hyvinkin suuri hiilijalanjälki kuten tuulivoima. valmistus ylläpito ym. Joukkoliikenne ei toimi täälläpäin Joukkoliikenne on ihan ok, autoilua on ihan liikaa. Monilla perheillä montakin autoa. Joukkoliikenneyhteyksiä olisi parannettava. Joukkoliikenteen aikataulut tulisi olla (etenkin ruuhka-aikoihin) niin tiheitä, että oikeasti olisi vaihtoehto kulkea bussilla. Kahdeksan tunnin työpäivän päälle tällä hetkellä bussilla matkat lisäisi lasten hoitoaikaa jopa 110 minuuttia, eihän päiväkoti enää ole edes auki puoli kuudelta... toki hinnatkaan eivät saisi kovasti muutoksen myötä nousta (esimerkki Jyväskylästä) Joukkoliikenteen rajallisen reitit pakottavat oman auton käyttöön. (jatkuu )

27 Joutopuuta on maaseudulla valtavasti. Sen hyödyntäminen ja puulämmitteisten tulisijojen kehittäminen olisi tärkeää. Asiaa voisi hoitaa esim. metsänomistajien verotuksella tai valtion tuella. Puuta makaa pitkin pituuttaan pitkin metsiä. Puulämmityksen hiilipäästöistä on puhuttu, joten suodatinasia on myös tärkeä. Pienhakepolttimoiden kehittäminen sellaiseksi, että ne olisi helppo asentaa taloihin, oli keskeistä myös. Julkinen liikenne ei toimi harvaan asutuilla alueilla, kimppakyyteihin pätee sama asia Julkinen liikenne ei toimi muualla kuin pääkaupunkiseudulla oman kokemukseni mukaan. jätemaksussa ja kertoja ei ole mahdollisuus minimoida lain tai firman vuoksi, kun tyhjennysauto käy tietyin välein tyhjentämässä roskiksen, vaikka se on vajaa, eikä siitä hyvitetä, vaikka elämäntapa on säästävä, ettei kaatopaikkajätettä tule toisin kuin oletetaan ja roskiksen vois käydä harvemminkin tyhjentämässä. Tavarat ja ruokakin pakataan turhan kuluttavasti moneen kääröön. Taloudellisesti ei ainakaan kuluttajalle siis kannattavaa?! Jätteiden lajittelu on tärkeää! Jätteiden lajittelu pitäisi olla tarkempaa sekä siitä informointi ihmisille pitäisi olla tarkempaa ja opettavaisempaa, energia- ja kaatopaikkajäte pitäisi olla erillisiä Jätteiden tehokas käyttö, kierrätys Kaikenmoisten uusien hienojen vähäpäästöisten autojen valmistuksesta tulee niin paljon päästöjä, ettei niiden käyttöönotossa ole järkeä siihen verrattuna, että käyttää vanhoja autoja. Kaikilla tasoilla säästäen päästään tavoitteisiin. Kaikki lupaavat tekevänsä hyvää, mutta kuka oikeasti tekee? Kulutustottumuksia ohjaa hinta ja helppous. Tämä ei tarkoita sitä, että verojen korotus automaattisesti parantaa asiaa. Kaikki nämä ovat hyviä asioita, kunhan niitä voidaan toteuttaa uusilla teknisillä ratkaisuilla. Kallista kuluttajille: haluja olisi, mutta hinta on este. Kannattaa aurinkoenergiaa ja tuulivoimaa. Kannattaa aurinkopaneeleita ja maalämpöä. Kannattaa joukkoliikennettä ja kevyttä liikennettä. Kannattaa kevyttä liikennettä kaupunkialueella pitäisi käyttää ennemmin sitä kuin autoa. Kannattaa tuulivoimaenergiaa yms, mutta pitäisi katsoa, ettei tuulivoimaloita pystytetä kulttuuripaikoille. Kannattais ajatella miten on ennen vanhaan rakennuttu ei ollut home ongelmia. Nykyisin pullotetaan talot tulee home ja ilmastointi ongelmia paljon. (jatkuu )

28 Kasvatan suuren osan elintarvikkeista itselleni, jolloin säästyy,,, Pyydän lihan ja kalan itse, jolloin säästyy,,, Pidän sähkömonopolia suurena vääryytenä, haluaisin edullista sähköenergiaa ilman siirtokustannuksia, vaikka omana tuotantona tuuli,aurinko ym. Kasvihuonepäästöjen vähentämisessä suurin osa tulee teollisuudesta. Kehysriihessä ympäristöasiat liian pienellä huomiolla. Valtion pitäisi ohjata enemmän. Käytännöstä: kuntien pitäisi tehdä paljon enemmän, jotta asukkaat ajattelisivat kestävää kehitystä kaikessa. Kerrostalo ja omakotiasuminen eri asia, aiheet eivät liippaa arkielämää Keskityttävä kaupunkien ongelmiin ja kerskakulutukseen. Ei saa puuttua liian innokkaasti maaseudun pienasujien oloihin eikä heidän elämäänsä saa hankaloittaa entisestään. Kesämökin ja saunan lämmitykseen joutuu kyllä puuta käyttämään, vaikka nyt on kuullut, että puun polttoakin pitäisi rajoittaa. Kevyttä liikennettä voisi lisätä ja talvella hiihdellä enemmän Kierrätyksen tehostaminen. Lähiruuan lisääminen. Kivihiilen käyttö lopetettava ja metsähakkeelta vero pois. Kivihiilen tuominen Suomeen on aivan älytöntä ja turvetuotanto voitaisiin ottaa käyttöön ja säästää silloin kuljetuskustannuksissa. Etelä-Afrikan kivihiilen käyttö pitäisi lopettaa ja tuottaa siellä aurinkoenergiaa. Suomalaisia on vain 6 miljoonaa, joten koko maapallon väestöön tai Kiinaan tai Intiaan verrattuna merkitys on aika pieni. Pieni myös verrattuna Eurooppaan kokonaiskulutukseen tai Pariisiin, jossa sama määrä asukkaita kuin Suomessa. Kokee asian aika tärkeäksi nykytiedon valossa. Kokee voivansa vaikuttaa lähinnä käyttämällä joukkoliikennettä ja pyöräilyä. Se missä asuu, vaikuttaa paljon. Pintaan puskee skeptinen suhtautuminen ilmastonmuutokseen: se tuntuu bisnekseltäkin tällä hetkellä, sillä päästökaupoissa ym. pyörii niin isot rahat. Ei varmaa, onko ilmastonmuutos totta. Öljystä ja ydinvoimasta olisi hyvä päästä eroon. Koko ilmastonmuutos pitäis olla enemmän tieteellistä pohjaa, nykyisellään poliittista. Puolueetonta tutkimustietoa pitäisi saada. Poliittisia päätöksiä mistä voi olla puolesta tai vastaa. Kommenttina tutkimuksen toteutukseen: Tiedonpuute haittasi mielipiteen kertomista. Taustatietoa pitäisi olla enemmän. (jatkuu )

29 Kotimaisen energian käyttöä pitäisi tukea enemmän Kotitalouksille on turha pistää rajoitteita tai rasituksia energian suhteen, pitäisi kiinnittää huomio etenkin teollisuuteen ja sen rajoittamiseen sekä verottamiseen Kuluttajan näkökulmasta ja perheellisenä ihmisenä voi sanoa, että ympäristöystävälliset valinnat ovat aivan liian kalliita ja niitä yleensä lähestytään verotuksen kautta, mikä ei ole käytännön läheistä. Jos tätä järkeistettäisiin, useat valitsisivat mieluummin ympäristöystävällisen vaihtoehdon. Kuluttajien tietoutta käytännön valinnoista parannettava. Luontoa säästävien ratkaisujen taloudellinen Kuluttajilla ei saa maksattaa väärien päätösten kuluja. Maaseudulle ei saa määrätä käytettäviksi kalliita laitteita, jotka eivät toimi. Kun asuu metsän keskellä, joukkoliikennettä ei ole ja työmatkat ovat pitkät, niin kyllä se karsii joukkoliikenteen, kevyen liikenteen ym. vaihtoehtojen käyttöä. Kun on vähän rahaa, ei voi tehdä niin ympäristötietoisia ratkaisuja kuin haluaisi, siksi mieluummin porkkanaa ja kannustinta kuin maksuja ja määräyksiä, niin minunkinlaiset ihmiset voisivat ottaa enemmän osaa talkoisiin. Myös täällä maalla itäsuomessa esim. joukkoliikenteen ja kimppakyytien käyttö ei useinkaan ole käytännössä mahdollista (kerran päivässä kulkevat autot), myös kevyenliikenteen käyttöön ei ole satsattu täällä, ei tehdä pyöräteitä, vaan kaikkien on kuljettava samalla kapealla valtatiellä missä piennar on 10 cm leveä ja rekat paahtava ohitse. Kustannus kokonaisuudessaan ratkaisee. On käsittämätöntä että mitä tahansa kuljetetaan sinne ja tänne miettimättä onko se järkevää. Kun ajaa kohti pohjoista tukkirekat ajavat molempiin suuntiin, samoin jakeluautot. Siinä ei juurikaan ajatella päästöjä... hinta ratkaisee. Kysymyksiin on vaikeaa vastata iän vuoksi Kysymysten asettelu ei ole aina relevanttia Käyttäisi mielellään joukkoliikennettä, mutta asuu maaseudulla eikä siellä joukkoliikennettä ole riittävästi. lapsille täytyy opettaa jo esikoulusta lähtien energian säästämisestä LED-valot on yleistyneet meidän taloudessa. Eli sitä mukaa, kun on perinteisiä lamppuja menny rikki, niin niitä on vaihdettu LED-lampuiksi. Lentoliikennettä ja ralliautoilua voisi rajoittaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi myös. Ja ihmisten pitäisi mennä elintasossaan taaksepäin. (jatkuu )

30 Liian vaikeita kysymyksiä Liikenneverojen toimiminen ja lisääminen, biopolttoaineiden saaminen todella ekologisiksi vaihtoehdoiksi. Ei saa olla pelkkä viherleima yhtiöiden imagossa. Lisää joukkoliikennettä ja kilometriraja siihen, milloin saa käyttää omaa autoa. Esimerkiksi alle kolmen kilometrin työmatkat olisi kuljettava kävellen tai polkupyörällä. Suurissa kaupungeissa ei oman auton käyttöä lainkaan, vaan kulkeminen joukkoliikenteellä. Luonto elää omaa elämäänsä, ei siihen auta 5 miljoonaisen kansan ympäristön yliaktiivinen luonnonsuojelu, kilpailukyvyn kustannuksella. Samaan aikaan ympäri maailmaa useampi miljardi ihmistä viis veisaa luontoarvoista. Eli jos luontoa suojellaan niin edetään samalla tavalla kaikki. Luontoa ajatellen Suomi on globaalissa mittakaavassa tupruttelijoista pienimpiä pahiksia. Suomen ei pitäisi hurahtaa mihinkään ilmastohömpötykseen, mikäli siitä ei ole käärittävissä kunnon voittoja. Lämpimiä ostostiloja rakennetaan Helsinkiin, samoin hiihtotunneleissa ei ole mitään järkeä Maalla asuvana tuntuu olevan turha saada suurempia vaikutuksia aikaan. On melkein pakko olla oma auto, jotta pääsee liikkumaan. Ristiriitaista on se, että vaaditaan uusia, vähäpäästöisiä autoja, mutta teiden kunnosta ei pidetä huolta. Maalla palveluista kaukana ja työmatkan ollessa pitkä kaikki ei vain onnistu. Maalämpöön pitäisi panostaa valtiovallan taholta, ilmastokuormitusta vähentävät systeemit maksavat liikaa ja alkuinvestoinnit ovat kalliita, valtio voisi auttaa tässä Maapallo pitää asiasta huolta: tehdään me ihmiset mitä tahansa, niin luonto toimii kuin toimii. Rahaa vain hukkaan menee tällä keinolla. Säästösyistä lopettaisin vouhottamisen ympäristöasioista. Maaseutuasujalle ristiriitainen tutkimus: ihan eri asia jos asuisi kaupungissa. Maalla joutuu rakentamaan yksi, eikä esim. joukkoliikennettä ole. Maaseutumainen pikkukaupunki toimii eri tavoin kuin ison kaupungin ydinkeskusta, ei voi käyttää samoja rakenteita. Maksajiksi ne, jotka eniten tuhoavat. (jatkuu )

31 Mielenkiintoinen aihe. Rakennusala ei ole vielä valmis mihinkään monimutkaisiin asioihin. Tällä alalla rakennusfirmoissa on suuri osaamisvaje, juuri rakentajilla osaamisvajetta, suunnittelupuolella tietoa voi jo ollakin. Liikenteen osalta pitäisi olla ratkaisu, joka toimii Suomen olosuhteissa (sähköauton akku vs. Suomen talvi) Mies huolehtii talouden lämmitysjutuista, minkä vuoksi osaaminen niiden suhteen oli vastauksissa vaillinaista. Miksi sähköstä pitää tehdä tavalliselle kuluttajalle niin kallista? Mieluummin porkkanoilla kuin kepillä. Missä turvetuotanto uudella tekniikalla saisi vaikka kaikki kaupungit lämpimäksi mutta poliittinen uhka menee järjen ohi Miten eri rakennusmateriaalit vaikuttavat ilmastoon ja energian käyttöön Monet asiat ovat kesken ja asioita pitää vielä kehittää. Suurimmat saastuttajat ovat Intia ja Kiina. Siellä pitäisi saada säästöjä aikaan. Maapallo on yhteinen ja siellä asenteet ovat vanhanaikaisia. Moniakin asioita voisin tehdä toisin jos kustannukset eivät paljon nousisi. Monikansalliset yhtiöt pitäisi saada aisoihin (Kanada, Kiina, Intia, Afrikka, Etelä-Amerikka). Ilmastonmuutoksen hillintä on mahdotonta niin kauan kuin ne saavat toimia mielensä mukaan. moottorikelkat, mönkijät, vesiskootterit ja ym. voisi kieltää turhina energian kuluttajina ja ympäristön häiriötekijöinä Muistutus ruoankulutuksesta ja hukkaanmenosta tähän. Mitä voisi tehdä sen hyväksi? Ruokaa tuhlataan paljon! Ruokaa tulisi ostaa/valmistaa tarpeen mukaan, jotta ruokajätettä tulisi mahdollisimman vähän. Museoidussa rakennuksessa ei voi itse valita muutoksia. Muutosten pitäisi olla aina laajemmalla kaavalla, teollisuushan aina määrää, mitä energiaa käytetään. Kuluttajien mielipiteillä on aika vähän merkitystä verrattuna teollisuuteen. Siksi tarvitaan ydinvoimaa. Teollisuudelle korkeampi hinta sähköön, niin voitaisiin saada aikaan muutoksia. Määräykset eivät auta. Ei auta mitään, vaikka kuinka pyrkii käyttämään mainittuja keinoja. Isommat tahot vaikuttavat. Nettisivusto, josta löytyy keskitetysti aiheeseen liittyvää tietoa. (jatkuu )

32 Niin kauan kuin päättäjät lentävät ja kulkevat ylipäätään millään kulkuneuvolla ympäri maailmaa satojen jopa tuhansien henkilöiden voimalla näissä merkeissä ja jättävät hiilijalanjälkiään ns. kokouksiinsa, syövät, juovat ja kuluttavat oikein koko klaanin voimalla, en nosta sormeanikaan asian hyväksi. Ihan naurettavaa viherpiiperöiden tai päättäjien touhua, kumpiko on ensin, muna vai kana? Nollaenergiatalot johtavat homevaurioihin. Ns. täydennysrakentaminen ja sen rajoittaminen maaseudulla on huonosti perusteltu - haittavaikutukset suurempia kuin hyödyt - tilaahan meillä on - pelkillä euroilla perusteleminen ei vakuuta... Nykypäivänä asuntoihin rakennetaan takkoja ym. näissä rakennuslupaehdoissa ei vaadita tilaa polttoaineen säilyttämiseen. Nykyään ihmiset eivät vielä osaa jätteiden kierrätystä. Sekajätteeseen menee kauhean paljon biojätettä, ihmiset eivät lajittelusta/kierrätyksestä. Näistä puhutaan ja kohkataan hienoilla termeillä, mutta asioista pitäisi puhua yleiskielellä. Asioista pitäisi kertoa yksinkertaisemmin. Pitäisi kertoa, miten yksittäinen ihminen voi itse käytännössä ja arjessa edesauttaa näitä asioita. Konkreettisia ohjeita, miten voi toimia ja mitä tehdä. Nämä taivaisiin kurottelevat, haihattelevat tavoitteet tulevat liian kalliiksi tavallisille ihmisille, joilla ei ole taloudellista mahdollisuutta tehdä kaikkea elämässään uudelleen (esim. rakentaa uusi talo). Keskiluokka laitetaan hirvittävän taakan alle maailmanparantajien toimesta. Olemme säästäneet 10 vuoden aikana energiaa taloudessamme n. 30%/vuosi.Tarkat luvut ylhäällä. Turhaa autoilua ei ole, asiat hoidetaan ns. yhdellä kertaa. Aurinkoenergiaa käytetään mökillä. Lisäenergiaa varaavasta takasta, jota käytetään talviaikana joka päivä. Yläpohja talosta lisäeristettiin vuosi sitten. Kaikki sähköt poissa päältä kokonaan, kun laitteet eivät käytössä. Olen eläkkeellä oleva ja olen hankkinut asunnon ja kesämökin eikä eläkkeellä olevalla ole varallisuutta tehdä kovin kalliita ratkaisuita ( PIENI ELÄKE) ASUMISEEN JA OLEMISEEN? Oli puhetta uusiutuvasta energia, mutta ydinvoima lienee kriittinen päästövähennyskeino. Olisi halunnut monessa kohtaa tutkimusta tarkentaa ja ottaa kantaa, sillä monet näihin asioihin liittyvät päätökset ja mielipiteet ovat kytköksissä rahaan. Tavallinen ihminen on tiukoilla näiden vaatimusten edessä. Maapalloa tukevat ratkaisu ovat niin kalliita. (jatkuu )

33 Olisi tärkeää levittää julkisuudessa vielä enemmän tietoa siitä, miten omat ratkaisut vaikuttavat hiilijalanjälkeen. Voisi olla uudisrakentamista koskevia pakottavia säädöksiä, mutta vanhempaan rakennuskantaan on vaikea vaikuttaa. Päästötavoite on erittäin korkea ja se vaatii tehokkaita toimia valtiovallan osalta. Olisin valmis muuttamaan ruokailutottumuksiani eettisyyden vuoksi, mutta en kasvihuonepäästöjen vuoksi. Lisäksi olen valmis käyttämään bioenergiaa, mikäli se on hinnaltaan kilpailukykyistä. Oma säästökeinoni on ostaa ekologisesti tuotettua sähköä talouteeni Oman henkilöauton käytölle ei ole vaihtoehtoja kuin isoimmissa kaupungeissa, ei varsinkaan muuna kuin virastoaikana. Yksittäisellä kerrostaloasukkaalla ei ole paljoakaan vaihtoehtoja energiankäyttömuotojaan valitessaan. oman liikkumisen vaikeudet hankaloittavat monien ympäristö-ystävällisempien liikkumistapojen käyttöä, ainakin pitkillä matkoilla. On aivan järkyttävää, että nuoret ihmiset menevät kilometrin päähän autolla urheilemaan, voisi alkaa verrytellä jo kotoa lähtiessä. Tavallinen ihminen ei voi vaikuttaa isoihin asioihin, niin sitten voisi tehdä omassa elämässä pieniä oikeita valintoja. Isoihin asioihin vaikuttavat henkilöt voisivat tehdä parempia päätöksiä. On jo tehnyt paljon - aurinkopaneelit on, pyöräilee työmatkat. Kaikkensa on yrittänyt. On väärin, että oma kansantalous tapetaan sillä, että ollaan menossa joka asiassa (vaatimukset, tavoitteet) ykkösenä. Muut tuhlaa ja tuhoaa, mutta Suomi yrittää pelastaa. On kiinnostunut lämpöpumpuista ja pientuulivoimasta. On opiskellut ympäristötaloutta ja tiedostaa nämä asiat sen perusteella. Tieto ja valistus on tässä olennaisen tärkeää. Pitää miettiä jokapäiväisissä asioissa. On tutkinut aurinkolämpöä viime aikoina normaalin lämmityksen lisäksi. Sen tuki on ilmeisesti loppunut (2009) joskus on ilmeisesti tällainen tuki ollut. Jos edelleen olisi, henkilö ei miettisi aurinkoenergian lisäämistä. Tällä hetkellä henkilö kuitenkin on kallistumassa aurinkoenergiaan. Takassa on vesikiertojärjestelmä, ja naapureihin verrattuna sähkölasku on 1/3. On tärkeää kehittää uusia systeemiä. On vaihtanut juuri puulämmityksen maalämpöön. Se on energiatehokas ja sähköä kuluu vähemmän. Lämmittää edelleen myös puulla. Onko aurinkokenno autoja? (jatkuu )

34 Onko kukaan koskaan laskenut kuinka paljon yhä lisääntyvä energian käyttö lämmittää ilmastoa. Kaikkihan muuttuu lopulta lämmöksi. Nyt puhutaan vain kasvihuonekaasuista. Opiskelee LVI-insinööriksi, asiat ovat tuttuja. Jatkossa panostaa siihen, ettei kuormiteta luontoa ja saadaan säästöä. Opiskelen ympäristöteknologiaa, joten oli aikamoisen sopiva tutkimusaihe. Osa näistä ratkaisuista ei toimisi, esim. sähköauto, toisaalta kuluttaisi energiaa. Osaan kysymyksistä vaikea vastata niiden harkinnanvaraisuuden vuoksi. Paljon asioita uusiutuvaan energiaan liittyen voisi toteuttaa, mutta toteuttaminen on yleensä kallista yksityishenkilölle Paljon kiinni kaupunkien politiikasta energiaratkaisujen suhteen, Porvoossa voitaisiin lisätä tuulivoimaa esim. Palvelutaloissa ihmiset kuluttavat eri lailla, mutta asukkaat eivät kykene itse vaikuttamaan energian käyttöön Perheellisen vähän vaikea vastata siihen, että tarkoittaako joku tutkimus itseä vai koko perhettä. Pienellä yksilöllä on vähän mahdollisuuksia vaikuttaa. Pienipalkkaisella hinta tulee olemaan suuri este monien uusien omasta mielestäni hyvien ja eettisten tuotteiden käyttöön ottamisessa ( aurinkokennot / sähköauto tms.) Niiden hinnat yritysten verotuksella alas, niin ei tarvitse olla johtaja voidakseen valita ekologisia vaihtoehtoja. Pientuuli voimalat on suuri katastrofi, perustukset jää luontoon tuhansiksi vuosiksi, sähkön hinta tuplaantuu. Kivihiilen tuonti lopetettava kokonaan. Pientä skeptisyyttä on tähän maailman pelastamiseen: hienoja ideoita, joiden vaikutus voikin olla loppujen lopuksi negatiivinen. Pitäisi ottaa huomioon verohelpotusten ja tukien tarve. Se jää nyt mietityttämään, että toteutuvatko tällaiset asiat kansalaisten verojen kautta, niin että uusiutuvan energian verotus olisi kalliimpi tulevaisuudessakin. Pitäisi paremmin informoida, miten ihmiset voisivat itse vähentää kasvihuonepäästöjä. Joka talouteen voisi jakaa pienen ohjekirjasen. Pitää tärkeänä sähkön säästämistä ja energiatehokkaiden lamppujen käyttämistä. Polttoaineverojen vuoksi uusiutuvan energian käyttö Suomessa on mahdotonta laaja-alaisesti, etenkin liikennettä koskien, verot, joita kerätään uusiutuvaan energiaan pitäisi mennä itse kohteeseen, ei herrojen taskuihin (jatkuu )

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2014 Yrityskaupalla koko Itämeren alue haltuun pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä?

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? 1 2 Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? ***** Voimakkaampi kuin maailman kaikkien armeijoiden voima on idea, jonka aika on tullut. Victor Hugo Omistettu

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI JARKKO OLLIKAINEN. Puiden ja pensaiden seasta Hyvää Kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme!

Kiinteistö VIESTI JARKKO OLLIKAINEN. Puiden ja pensaiden seasta Hyvää Kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme! Kiinteistö Huhtikuu VIESTI 1/2015 ORAS TYNKKYNEN Maailmalla on menossa energiamurros sivu 7 JARKKO OLLIKAINEN Älä säilytä rappukäytävässä mitään helposti syttyvää sivu 8 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 2. haastattelukierros Väliyhteenveto 16.2.2011 YMy. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis Oy

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin - yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö -hankkeen selvitys Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve Yksikönjohtaja

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16 Fortum 2 2010 Vierailulla Krapissa 16 Aurinkovallankumous lähellä? 20 Hans Pirttilä on uusi Fortum Tutor 26 Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8 Kestävä kaupunki

Lisätiedot

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla:

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla: U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA - Elintaso nousee maailmalla, ihmiset syövät kehittyvissäkin maissa enemmän ja ennen kaikkea syövät enemmän

Lisätiedot

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 9/2008 Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat Selvitys Vanhasen

Lisätiedot

"EHKÄ TOIMII, EHKÄ EI" - näkökulmia pientalorakentajan ekotehokkaan lämmitysjärjestelmän valintaan

EHKÄ TOIMII, EHKÄ EI - näkökulmia pientalorakentajan ekotehokkaan lämmitysjärjestelmän valintaan "EHKÄ TOIMII, EHKÄ EI" - näkökulmia pientalorakentajan ekotehokkaan lämmitysjärjestelmän valintaan Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Essi Lahti 2011 Johtamisen ja kansainvälisen

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

demos helsingin tulevaisuuskatsaus PELOTON 17 tapaa luoda uusia markkinoita

demos helsingin tulevaisuuskatsaus PELOTON 17 tapaa luoda uusia markkinoita demos helsingin tulevaisuuskatsaus Sharetribe, RePack, Venuu ja seitsemän muuta resurssiviisasta kasvuyritystä PELOTON 17 tapaa luoda uusia markkinoita Tekesin Soini: Kasvua kokeilualueilta YM:n Nikula:

Lisätiedot

Kestävät valinnat ja fiksut hankinnat

Kestävät valinnat ja fiksut hankinnat 2 2010 SISÄLLYS PÄÄKIRJOITUS 3 Pääkirjoitus 4 LIVE liikkeelle AJASSA 6 Luonnonvaroista strategisesti 7 Energiaklinikka Kuopion asuntomessuilla Uusia tuotteita energiamerkinnän piiriin Eroon ruokahävikistä

Lisätiedot

Lainat ovat edelleen paisuneet

Lainat ovat edelleen paisuneet Lauantai 25. lokakuuta 2014 uusisuomi.fi Lainat ovat edelleen paisuneet Entistä useampi velallinen varautuu korkojen nousuun säästämällä ja muilla keinoilla. Tutkimus, s. 4 6 Päättäjät purkaisivat liiallista

Lisätiedot

TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ

TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ Asukastyytyväisyystutkimus Hi-Log Oy, Gummeruksenkatu, FIN - Jyväskylä, Tel. + (), Fax. + (), www.salokorpi.com/hi-log Hi-Log Oy Aki Vuorenmaa Gummeruksenkatu

Lisätiedot

Tampereen Harava kysely 2013. Vapaa sana keskustan kehittämisestä, kaikki vastaukset.

Tampereen Harava kysely 2013. Vapaa sana keskustan kehittämisestä, kaikki vastaukset. 1. Hämeenkatu should be a pedestrian street. At the moment it is polluting, it is busy and dangerous. Tampere would be more visited, more green and beautiful with a pedestrian centric area. Keskustori

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET...

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS 1 JULKAISU No 34 Avoin yliopisto 2 KESTÄVÄ KEHITYS 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 4 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin yliopisto, PL

Lisätiedot

4-5 6-11. Jorma Peltomäki eläkkeelle harrastusten pariin. Energian säästö ei tapahdu ilman asennemuutosta. Pelastuskoirat harjoittelivat asuintalossa

4-5 6-11. Jorma Peltomäki eläkkeelle harrastusten pariin. Energian säästö ei tapahdu ilman asennemuutosta. Pelastuskoirat harjoittelivat asuintalossa Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 3 2011 4-5 Jorma Peltomäki eläkkeelle harrastusten pariin 6-11 Energian säästö ei tapahdu ilman asennemuutosta 14 Pelastuskoirat harjoittelivat asuintalossa

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

[RAPORTTI KULUTTAJAKYSELYSTÄ 2012-2013]

[RAPORTTI KULUTTAJAKYSELYSTÄ 2012-2013] 2013 Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry 6.3.2013 kuluttajat.pk@gmail.com [RAPORTTI KULUTTAJAKYSELYSTÄ 2012-2013] Raportti Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry:n suorittamasta kuluttajakyselystä, jolla saatiin

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Säästä energiaa myös ruokailussa. Asokotien lehti 3/2013. 20 Asopaketti uudisti kodin Salossa 24 Dyykkaisitko? 28 Puhdas liesi säästää sähköä

Säästä energiaa myös ruokailussa. Asokotien lehti 3/2013. 20 Asopaketti uudisti kodin Salossa 24 Dyykkaisitko? 28 Puhdas liesi säästää sähköä Asokotien lehti 3/2013 Osallistu energiansäästöviikkoon voita Jopo! 20 Asopaketti uudisti kodin Salossa 24 Dyykkaisitko? 28 Puhdas liesi säästää sähköä Säästä energiaa myös ruokailussa Energiansäästöviikko

Lisätiedot