KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry TIEDOTTEITA AJANKOHTAISTA KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY:N KEVÄTKOKOUS. Tervehdys kylä lä inen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry 22.4.2015 TIEDOTTEITA AJANKOHTAISTA KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY:N KEVÄTKOKOUS. Tervehdys kylä lä inen"

Transkriptio

1 Koski as. kyläyhdistys ry 2/ KOSKEN KAIKU Tervehdys kylä lä inen Elä mme tääs vuodenäikää jolloin jokäinen pä ivä tuo jotäin uuttä. Pitkä, pimeä jä kosteä tälvi on tääs siirtynyt muistoihin. On uuden tekemisen äikä. Vihiniemen kylätalolla alkaa korjaukset tänä kesänä. Niin myo s kylä tälomme herä ä pä ivien pidetessä pitkä stä tälvilevostä. Kuten lehdissä jo kerrottiin tälven rä ntä säteissä, säi yhdistyksemme Kotiseutuliitoltä ävustuksen kylä tälomme monivuotisen korjäusuräkän kä ynnistä miseksi. Anoimme rähää sä hko syo to n muutoksiin jä tälomiehen äsunnon sortuneen lättiän korjäusto ihin. Säimme myo s Lions Club Pernio ltä, yhdistyksen tä yttä essä kunnioitettävät puoli vuosisätää lähjoituksen kylä tälon kunnostukseen. Kyseinen huomionosoitus yllä tti, muttä no yrä nä jä kiitollisin mielin sen otimme västään. Tälonmiehen äsunnon pitkä äikäinen vuokräläinen ei enä ä uusi vuokräsopimustä. Sopimus umpeutuu huhtikuun lopussä. Jokäinen kylä lä inen on tervetullut kätsomään jä mähdollisesti ävustämään korjäusuräkässä. Tälkoistä tiedotetään myo hemmin, kun säädään hommät kä ynnistettyä. Myo s pihätälkoot ovät äjänkohtäiset. Monen nä ko istä risuä jä roskää on tääs tälvi kä tkenyt kylä tälomme ympä risto o n. Eero Källio, pj TIEDOTTEITA AJANKOHTAISTA KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY:N KEVÄTKOKOUS Koski äs. kylä yhdistyksen sä ä nto mä ä rä inen kevä tkokous pidettiin klo 12 Vihiniemen kylä tälollä. Päikällä oli 13 jä sentä sekä yksi yhdistyksen ulkopuolinen henkilo. Kokouksessä kä siteltiin sä ä nto mä ä rä iset äsiät jä hyvä ksyttiin toimintäkertomus, tilinpä ä to s jä täse vuodeltä Toiminnäntärkästäjät Mirja Lindström jä Ilpo Halonen olivät tehneet toiminnäntärkästuksen jä läätineet toiminnäntärkästuskertomuksen. Kevä tkokous myo nsi västuuväpäuden johtokunnän jä senille jä muille västuuvelvollisille tilikäudeltä Suomen Kotiseutuliiton kokousten ä ä nivältäiseksi edustäjäksi välittiin Eero Kallio. Kevä tkokouksen jä lkeen keskusteltiin kevä ä n tulevästä toiminnästä: kylä tälon korjäuksestä jä Avointen Kylien pä ivä stä (6.6.) sekä Kosken kärtänon Lehmä nloikästä (9.5.). Hyvä nä periäätteenä nä h- tiin, että kylä tälon korjäuksessä hyo dynnetä ä n mähdollisimmän päljon tälkootyo tä jä ämmättitäitoä väätivissä tehtä vissä mähdollisuuksien mukään päikällisiä yrityksiä. Myo s Kosken teiden kunto puhututti jä mietimme, mitä äsiälle voisi tehdä. Teksti jä kuvä: Elinä Kotiläinen Kevätkokous osui juuri virpomisajankohtaan. 1

2 OTAK VIHI-VAARIST VAARI? Nyy vast räpsitä Kyl mäilm o vä hä täitämättomäst muuttunu, sinä ki lyhkä sel äikä, mitä mä ä ole nä it käpossi polkujän tällännu. Jos ny esimerkiks, ottä väik ton välokuväukse. Ku mä ä oli simmone no o sipoik, niin ei sillo kuvi otettu ku vää jos joku sättus kuolemä täi tä yttä mä po ä rei vuossi. Jos muute joku hälus filmi tuhlät nii sillo tä llä tti kuinäs tääti pä ä l, jä oltti ihä visuste ku ol simmone tä rkjä toimitus meneillä s. Kuvä olivä siihe äikkä käik täiteellissi, olivä ihä nuukä käik mustävälkossi, vä reist ei kukkä viel mittä perustänu. Ol nee keksitty, mut mäksovä niipäl, ettei mittä mä ä rä. Semmosenki äjä muistä viel hyvi, ku ite kehitetti kuvä, en mä ä sentä, mitä kuvi mul ny eres olis ollu, ku ei ollu kämeräkä. Eno simmost touhu härräst, hä ä ol perä kämmäri käik äukkunä tilkinny jä joku pien punertävä välo käjäst kättolämpu tiläl. Sit ol jottä lootti mis ol eri litkui ku hä ä virut tulevi kuviäs. Sit hä ä ol pinkottännu jonku puoripune seinä s seinä, jä niist roikot kuvi ku ne kuivus. Mä ä muist ku ouro kätku, eikä päl ollu lupä mennä kkä sin kurkkimä ku hommä ol kä ynnis. Jä ku eno tä llä s ove reikeli, loppus yrittä minenki. mukkä. Rohkeesse kolme minutti säi mone nä ko st sä hellyst äikäseks. Ihmise olivä ku seippä nielle, kukkä uskältänu puhukkä, väik ne munki vehke olivä mykki Selkki nä kys pä ä äsjäs, ku äinäki nuore flikä kirmäsivä pois, ikä väsikä suviläitumel. Sen touhu lopet tykkä nä s vireo ku nee tulivä märkkinoil. Nyy sit hommä o menny ihä hurjäks, ku otetä ties mil vehkel vää nä it dikikuvi. Kyl niissä ki mä ä rä korvä lääru äikä päl, täi onhä nyyki päl kuväji mikkä ottä jumälättomä komjei kuvi, meiti kylä lki usevämppi. Jä käit niit kuvi tuleki ku puhelimel sää kuvi jä sitä ei juur nuore uskäl kä restä s läske, äinäkä puolt metri käuemmäks ittestä st. Nä itte dikikämeroitte äikän on tullu toi ittes kuväämine muotti, selfiks väi miks niit sänotä, muust päre olis sänoo simmossi kuvi okuks, ku kerrä o omäkuvä. Viimä ne hullutus o ku tä llä tä kämerä tiku nokkä jä otetä vä hä käukeppä kuvä ku omä kä re jä ä lyhkä - seks. Enne jos hälust ittestä s kuvä jä täustäks mäisemä täi muistomerki nii ei tärvinnu ku pyyttä käveri ottä se kuvä, nyy se ei pässä ku se käveri sohi omä keppis käns jo jä rä psi ittestä s kuvä sämä äikkä. Käike äikkä kämerä kehittys, jä niit rupes olemä melkke jo jokä tälos. Kuvi ei sentä otettu ku sillo tä llo. Ihä hyvi voi sämäs rulläs ol kährenki joulu kuvä. Se ol simmostä äikkä ku ol sit jo rulläkämerä jä rulläl säi päri tusinä kuvi, jä joskus viä l joku ylimä ä rä ne. Vois kyl joskus päriki kuvä välottu sämä kohtä, se ol sitä sen äikäst potosoppäust. Vä rillissi kuvi rupes sit äin vää enemmi tulemä, väik äikä punertävi näämoi ne esmä se fä rifilmi tuottivä. Vihi-vääri Yhres väihes ol muotti käitäfilmäämine. Mä ä ki meni siihe touhu KOSKEN KAIKU Julkaisija: Koski äs. kyläyhdistys ry. Päätoimittaja: Elinä Kotiläinen Tämän numeron toimituskunta: Eero Källio, Säärä Kemppäinen, Juhäni Kiiskinen, Elinä Kotiläinen, Säri Kyllo - nen, Eric Penttilä, Veli-Pekkä Rännilä, Anä Schorin Taitto: Elinä Kotiläinen Paino: Multiprint Jakelu: Koski äs. täloudet (25560 postinumeroälue) Painos: 200 kpl Toinen vuosikertä. ILMESTYMISAIKATAULU 2015 No 3 Elokuu 2015 No 4 Märräskuu 2015 Aineistot ilmestymiskuukäuden 1. pä ivä ä n mennessä osoitteellä täi toimituskunnän käuttä. Otämme mielellä mme västään myo s juttuideoitä, päläutteitä jä toiveitä. Toimitus pidä ttä ä oikeuden muokätä lä hetettyjä äineistojä. Aineistojä ei päläutetä. ILMOITUKSET JA MAINOKSET Lehteen voi jätkossä ostää ilmoitus jä mäinostilää. Pieni mäinos mäksää 10 / lehti, iso mäinos 20 /lehti. KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY. Y-tunnus Väpäämuotoiset jä senhäkemukset täi Koski äs. kylä yhdistys ry. c/o Ailä Helin Käivosmä entie Koski äs. Vuoden 2015 jä senmäksu on 15. 2

3 LUONTOPALSTA Kevä t. Huhtikuun älku, metsonkuu. Mäkoilen huolellä näämioidussä teltässäni odotellen äämun välkenemistä, täistellen puutumistä, suonenvetojä yms. telttäilun kiusojä västään, joitä ihminen kohtää yo pyessä ä n ulkonä yo ilmän älittäessä reilusti jä ä kääpin lä mpo tilän. Juuri sillä hetkellä, kun pimeä murtuu itä isen täiväänrännän väälenevään käjoon, lentä ä lehtokurppä suorään kojuni yli. Hymyilen itsekseni kurpän sä ä nno llisyydelle. Juuri niin, osäsinkin jo odottää sinuä kurppä, olet tärkempi äikätäulussäsi kuin Suomen junäliikenne. Väikkä vielä on kä ytä n- no ssä lä hes pimeä ä, kuulen punärinnän trillien, kulorästään visläilun jä lä heiseltä suoltä kuuluvien kurjenhuutojen lomässä metson väroväistä nä ppä ilyä. Metso istuu vielä yo oksällään korkeällä petä jä ssä, jokä sijäitsee ihän telttäkojuni vierellä. Metso on ollut hereillä jo hyvä n äikää, häkoillut hävuäämiäistään äämuyo n pimeydessä. Piän kuulen toisen, kolmännen metson nä ppä ilyt sekä väimeät siipien kähähdukset, kun ne väihtävät ruokäiluoksää täi perä ti ruokäilupuutä. Kohtä ensimmä inen kukko rysä htä ä kuuluvästi määhän, sitten toinen, kolmäs jä niin edelleen. Ne levittä vä t pyrsto nsä jä äloittävät kukin omällä tontillään metson kummällisen läulun, jotä on lä hes mähdoton kuvätä sänällisesti: sihinä ä, näksähduksiä, poksähduksiä jä merkillisiä ro hkä isyjä. Metsollä on äikä lääjä ä ä nivälikoimä ihmiskorvin kuultunä jä toki tiedä n, että metso ä ä ntä ä vielä päremmin tääjuuksillä, joitä ihmiskorvä ei kykene kuulemään läinkään. Käksi kukkoä mähtäilee toisilleen... Nääpurit, äjättelen. :) Ne seisovät lä hekkä in nokät västäkkäin tuijottäen toisiään keskittyneesti, kuin punnitäkseen omiä mähdollisuuksiään mähdollisessä keskinä isessä voimäin mittelo ssä. Siinä äämuvälossä seistessä ä n ne ovät hyvin suuriä, hyvin käuniitä. Minä mietin telttäkojussäni, miltä se kukko västustäjän silmin lä hietä isyydeltä kätsottunä oikeästi nä yttä ä. Uskon, että hyvin hurjältä, voimäkkäältä jä perä ä näntämättomältä. Aämun väljettuä sodin läkkää, äreenät tyhjenevä t jä isä nnä t poistuvät äämutoimiin. On kuin päikällä ei koskään olisi yhtä ä n metsoä ollutkään, onhän västä huhtikuun älku. Poistuessäni kojustä kuulen kängäskiurun erinomäisen käunistä läuluä korkeältä metsä n yltä. Tiedä n, että metsolässä käikki on mällillään. Teksti jä kuvät: Anä Schorin 3

4 KYLÄLLÄ TAPAHTUNUTTA TALVIRIEHA Läskiäissunnuntäinä sä ä suosi kylä yhdistyksemme kolmänteen Tälviriehä-täpähtumään sääpuneitä, noin reiluä kuuttäkymmentä vieräskirjään nimensä kirjoittänuttä. Aurinko päistoi jä pieni päkkänen tärjosi lä hes hänkikäntoä. Täpähtumä älkoi kello yhdentoistä äikoihin Vihiniemen kylä tälon ympä risto ssä. Pulkkämä essä, Lehtojen rinteessä, oli luntä sen verrän, että siinä juuri pulkkä luisti. Sämällä pellollä lenkkiä kiersi Stunttä-poni tärjoten läpsille rekiäjeluelä myksiä. Sisä llä kylä tälollä oli tärjollä mm. hernesoppää, läskiäispullää jä mäkkärää. Sälin puolellä oli käsvomääläustä Kemppaisten tytä r- ten toimestä sekä mähdollisuus luovään täiteilemiseen sormivä - rien jä äskärtelumäälien känssä. Sälissä oli po ydä lle levitetty täpettejä, jä äjätuksenä oli, että määlärit ikuistäisivät myo s kä tensä jä ljen muistoksi täpähtumästä. Jä mitä pä olisi riehä ilmän perinteistä ärvontää, pä ä pälkintonä vihreä pulkkä. Kylä yhdistyksen kälentereitä oli myo s myynnissä, äiheenä vuoden 2015 kälenterissä on Kosken äsemän junärätä. Kälenterin voi edelleen säädä omäkseen ottämällä yhteyden Eero Kallioon, p Täpähtumässä oli enemmä n luntä kuin edellisenä tälvenä, muttä vä hemmä n kuin ensimmä isenä tälviriehän jä rjestä misvuonnä Sämässä suhteessä täisi mennä myo s kä vijo iden lukumä ä rä. Tälviriehän puuhäporukkä oli myo s melko sämä kuin äiempinä vuosinä. Tä hä n kylä n yhteisten täpähtumien puuhäporukkään olisivät tervetulleitä käikki, jotkä kokevät tä lläisten yhteiso llisen tekemisen tuovän elä mä n iloä. Uudet ideät jä äjätukset tulevät uusien tekijo iden myo tä. Buffetissa nautittiin laskiaispullista. Teksti: Säri Kyllo nen Kuvät: Eero Källio Lehtojen pellon rinteessä sai pitkät pulkkaliu ut. Pulkkamäen ympäri pääsi myös rekiajelulla. PÖLLÖRETKI Kosken kylä yhdistyksen luontoretkellä määliskuussä suunnättiin po llo jen perä ä n luontoguru Ana Schorinin johdollä. Tä mä oli toinen yritys retkelle, sillä älkuperä inen retkipä ivä viikkoä äiemmin, peruuntui kovän tuulen johdostä. Kello 20:30 Vihiniemen kylä täloltä stärttäsi viitisentoistä innokästä po llo jen huhuilun kuuntelijää jälkäpätikässä kohti Vänhää Koskentietä. Retkellä kuultiin hyvin päljon eriläisiä ä ä niä : junän suhähteluä, lentokoneitä, äutojen hurinää jä Kosken voimäläitoksen jylyä. Po llo jen ä ä net räjoittuivät tä llä kertää pieneen pä tkä ä n helmipo llo n (kuvassa) puputustä, muttä mätkän edetessä näutittiin hyvä stä seurästä jä liikunnän ilostä: kä velymätkää kärttui noin 8 kilometrin verrän. Mätkällä pysä hdyttiin vä lillä näuttimään evä itä jä käikkien iloksi jä ihmetykseksi metsä n siimeksessä to rmä ttiin kähteen leikkisä ä n mä yrä n pentuun, jotkä päinivät ihän polun vieressä, eivä tkä ensin tuntuneet läisinkään kiusääntuvän uteliäästä kätselijäjoukostä. O inen väellus täitettiin täskulämppujen loisteessä iloisesti rupätellen sekä kuunnellen Anän tietä mystä tä hdistä jä luonnon äsioistä. Tä mä oli luontoretkeä pärhäimmillään! Teksti Säri Kyllo nen Kuvä: Anä Schorin 4

5 LINTURETKI SAARENJÄRVELLE Läuäntäiäämu äukeni tä ydellisenä klo 9 kylä täloltä stärtänneille linturetkeilijo ille. Aurinko päistoi kirkkäältä täiväältä jä lä mpo tilä hiläutui pikkuhiljää ylo spä in. Mukänä oli kymmenkuntä lintujentiirääjää, isojä jä pienempiä. Jo tutuksi kä yneen retkivetä jä Ana Schorinin johdollä tepästeltiin kiikärit käulässä loistävälle lintujen bongäuspäikälle Sälmisen konehällin nurkille, jostä äukeni lääjä nä kymä Säärenjä rvelle. Siellä meitä odotti kolme lintuälän ämmättimiestä kiikärit tärkennettuinä. Kiikärin linssiin osui niin isojä kuin pieniä muuttolintujä, eniten huomiotä värmään säivät härvinäisemmät korkeällä käärrelleet petolinnut hiirihäukkä jä merikotkä. Komeitä kurkiä, läulujoutseniä sekä kottäräisiä jä moniä muitä Säärenjä rven idyllisellä lintujä rvellä viihtyviä läjejä oli liikkeellä. Kinkkisiä lintuihin liittyviä kysymyksiä lenteli nä ille vuosiä lintujä bongänneille jä västäukset lentelivä t täkäisin kuin äpteekin hyllyltä. Nä mä rennon räuhälliset luontoretket ovät nyt reilun vuoden verrän tuoneet ihänteellisen mähdollisuuden lä hteä mukävällä porukällä näuttimään Kosken äsemän luonnon tärjoämiä elä myksiä. Jä nnityksellä jä ä dä ä n odottämään seuräävää luontoretkeä. Nä istä retkistä voi ilmoituksen bongätä Kosken kylä yhdistyksen Fäcebook-ryhmä stä, kylä n ilmoitustäulultä täi kylä n omiltä nettisivuiltä, Retkiteksti: Säri Kyllo nen Retkikuvä: Eero Källio Lintuhärrästäjän teksti: Juhäni Kiiskinen Lintukuvät: Veli-Pekkä Rännilä Retkeläisiä Ampuhaukka RETKI LINTUHARRASTAJAN SILMIN Läjejä nä htiin yhteensä 62 kpl, joistä härvinäisin oli määkotkä. Mielenkiintoistä oli myo s nä hdä määkotkä jä merikotkä yhtä äikää ilmässä. Ampuhäukkä teki nä yttä vä n ylilennon jä täiväänvuohiä oli päikällä härvinäisen suuri lukumä ä rä (53 kpl). Hemppo pistä ytyi esittä ytymä ssä koko retkiporukälle jä täiväältä kuultiin myo s käpustärinnän surumielinen huiluä ä ni. Lintujen ä ä nimääilmään voit tutustuä: Listä retkellä nä hdyistä linnuistä: Ampuhäukkä Kurki Rä kä ttirästäs Fäsääni Kä pytikkä Sinisorsä Hääpänä Läulurästäs Sinitiäinen Häräkkä Määkotkä Täiväänvuohi Härmäälokki Merikotkä Tälitiäinen Härmääpä ä tikkä Merimetso Tävi Hemppo Metsä hänhi Teeri Hiirihäukkä Metsä viklo Telkkä Isokoskelo Mustärästäs Tikli Joutsen Nääkkä Tukkäsotkä Kääkkuri Näurulokki Tuulihäukkä Kälälokki Niittykirvinen To yhto hyyppä Känähäukkä Nä rhi Uivelo Käpustärintä Päjusirkku Uuttukyyhky Käulushäikärä Peippo Väris Keltäsirkku Peukäloinen Värpunen Kesykyyhky Pikkuvärpunen Värpushäukkä Kiuru Punäkylkirästäs Viherpeippo Korppi Punätulkku Vihervärpunen Kottäräinen Puukiipijä Vä stä rä kki Kulorästäs Räutiäinen Maakotka Metsähanhia 5

6 KYLÄLÄISEN ESITTELY ERIC (EERO) PENTTILÄ Säimme helmikuun puolivä lissä tävänomäisestä mukävästi poikkeävän yhteydenoton Koski äs. sä hko postiimme. Se älkoi Terveiset Austräliästä jä sisä lsi tärinän entisestä koskeläisestä Eero Penttilästä, nykyisestä gueensländiläisestä Eric Penttilästä. Eric kirjoittää: Häkiessäni ä skettä in jotäin äivän muutä netissä, osuin yllä ttä en Koski äs. -sivuille. Sivujä lukiessäni mieleeni päläutuivät läpsuusjä nuoruusäjän käukäiset, muttä käuniit muistot elä mä stä ni Koskellä 1950-luvullä. Asuin 18-vuotiääksi ästi Kosken Vä ä rlä n, Kivilinnäksi kutsutussä, nykyisin käi jo melko räppeutuneessä, suuressä tälossä. Täloon kuului käikkiään kolme pientä äsuntoä jä meidä n lisä ksemme muissä äsunnoissä oli usein vuokräläisiä. Tälon historiästä tiedä n väin sen verrän, että ä itini ilmeisesti säi sen ostettuä jonkin siirtoläisten äsuttämisprojektin käuttä. Västäpä ä tä oli sämäntäpäinen vänhä hirsiräkennus, jonkä silloinen Kosken poliisi, Eelis Julin, myo hemmin purki jä räkensi itse nykyisin päikällä olevän räkennuksen. Kosken kärtänollä oli vielä tuolloin hyvin keskeinen äsemä päikällisten äsukkäiden elä mä ssä. Silloin olivät vielä toiminnässä voimäläitoksen lisä ksi äinäkin mylly jä sähä. Pä ä osän kärtänon toiminnästä perustui tietysti määnviljelykseen jä kärjänhoitoon. Se tyo llisti äikä moniä päikällisiä. Oli ägronomiä, oli pehtooriä, oli tällimiestä, oli kärjäkkoä, puutärhuriä, träktorin kuljettäjiä, muonämiehiä jä renkejä. Monet minunkin kouluäjän kesä lomistä kuluivät sokerijuurikkään härvennuksessä, jä säinpä joskus heinä äikään äjää jopä hevostä. Silloin poikänenkin tunsi itsensä jo melkein mieheksi. Austräliässä viettä mä ni vuodet ovät kuluneet monenläisissä tehtä - vissä. Nyt elä kepä ivinä voi jo tunteä suurtä tyydytystä siitä, että minullä on ollut tiläisuus pälvellä Austräliän suomäläisyhteiso ä monissä luottämustehtä vissä. Olen ollut mukänä yli 30 vuottä edistä mä ssä suomäläisten vänhustenhoitoä tä ä llä. Olemme onnistuneet säämään äikään mällikelpoisen vänhustenhoitoläitoksen Finländiä Villägen, sekä 23 yksittä istä täloä kä sittä vä n elä kelä iskylä n. Toimin väimoni Sonjan känssä muutämän vuoden Finländiä Villägen johtäjänä, sekä myo hemmin pitkä ä n myo s Austräliän Suomäläisen Lepokotiyhdistyksen puheenjohtäjänä. Rädiotyo kin on tullut tutuksi toimittuäni yli kymmenen vuottä määilmän suurimmän monikulttuurisen rädioäsemän SBS:n suomenkielisten lä hetysten toimittäjänä jä pä ä llikko nä. SBS-rädio lä hettä ä ohjelmiä yli 70:llä eri kielellä, joistä suomen kieli on yksi. Siinä toimessä minullä oli mähdollisuus suomen kielen jä kulttuurin yllä pitä misen lisä ksi tehdä tyo tä myo s Suomen tunnetuksi tekemiseksi tä ä llä Austräliässä. Yhteenvetonä on käi todettävä, että käikestä huolimättä sydä messä ni olen äinä "koskeläinen", väikkä käksoiskänsäläisenä minullä on käksi määtä, synnyinmää jä äsuinmää. Ericin kotitalo, Kivilinna, pihan puolelta kuvattuna 1950-luvulla Kä vin ensin Kosken äsemän känsäkouluä jä myo hemmin Pernio n Yhteiskouluä. Austräliän terveisin, Eric (Eero) Penttilä Yksinhuoltäjää itini kuoltuä 1958 Helsingin päremmät tyo mähdollisuudet houkuttelivät nuorukäisen muuttämään pois Koskeltä. Siitä huolimättä Koski on ollut minulle hyvin lä heinen päikkä, väikkä määilmän tiet ovätkin kuljettäneet minut käuäs Koskeltä. Olen äsunut viimeiset 48 vuottä Austräliässä jä nykyisin vietä n elä kepä iviä Queensländin pä ä käupungin Brisbänen lä histo llä sijätsevällä Bribien säärellä. Käikistä muutoksistä huolimättä Koski sä ilyy muistoissäni selläisenä kuin se oli 50-luvullä. Kosken äsemäseutu oli silloisen mittäpuun mukään melko vilkäs päikkä. Itse äsemä oli hyvin keskeinen päikkä, missä äinäkin me nuoret kokoonnuimme usein junien tuloäikoihin. Päikän vilkkäudestä kertoo myo s se, että äsemän vieressä toimi kolme käuppää, jä käikille tuntui riittä vä n äsiäkkäitä. Koskellä oli myo s tuolloin Aimo Keskitälon omistämä täksikin. Se nä htiin äinä äsemällä odottämässä junästä poistuviä mätkustäjiä. Muistini mukään Keskitälon täksi poistui äsemältä hyvin härvoin tyhjä nä. Linjä-äutoliikennekin oli kohtäläistä: päri pä ivittä istä, edestäkäistä vuoroä Helsinkiin. Sen lisä ksi Koskellä kä vi ärkipä ivisin myo s Aijälän käivosmiehiä kuljettävä linjä-äuto. Räutätie jä äsemä olivät myo s tä rkeä tyo näntäjä. Oli äsemäpä ä llikko, äsemämies, pärikin rätävärtijää, rätämestäri jä tietysti myo s postinhoitäjä. Aijälän käivoksen tuottämä mälmirikäste kuljetettiin kuormä-äutoillä Kosken äsemällä olleen "mälmiläiturin" käuttä junänväunuihin vietä vä ksi edelleen muuälle. Tä mä kin tyo llisti muistini mukään äinäkin 4-5 päikällistä äutoilijää. Teksti: Eric Penttilä jä Elinä Kotiläinen Kuvät: Eric Penttilä 6

7 KOTISEUTUMME ENNEN JA NYT SUURI KUUSI Kun Kosken äsemältä mentiin Pernio n suuntään noin kilometrin mätkä, tultiin neljä n tien risteykseen. Tiet hääräutuivät Pernio o n, Ylikulmälle, Kiskoon jä Kosken äsemälle. Risteys oli äikoinään kuuluisä siitä, että yhdessä häärässä käsvoi vältävän suuri kuusi. Sen ympä rysmittää kä vi moni mittäilemässä, ylettyisivä tko kä sivärret sen ympä ri. Kyllä siinä tärvittiin äinäkin pärin ihmisen kä sivärret, ennen kuin puunympä rys tuli mitättuä. Kuusestä oli äjän mittään tullut niin kuuluisä määmerkki, että Täälintehdäs - Helsinki -linjä-äutossäkin rähästäjälle mäksuä suorittäessä riitti, kun sänoi menevä nsä "Ison kuusen" lä helle, niin hä n heti tiesi, missä selläinen oli. Kuusestä tuli muutenkin jonkinläinen määmerkki. Sitä kä ytettiin jonkinläisenä ilmoitustäulunä. Päikälliset ihmiset läittoivät siihen monenläisiä ilmoituksiä täväroiden myynnistä jä ties mistä käikestä muustäkin. Kuusessä ilmoitettiin myo s päikällisistä täpähtumistä. Yksinkertäiset kä sinkirjoitetut iltämäilmoitukset näulättiin kuusen runkoon. Siihen äikään televisiot olivät hyvin härvinäisiä, eikä määseudullä ollut elokuväteättereitä. Ainä silloin tä llo in kuuseen ilmääntui oikein kirjäpäinotyo nä tehty komeä mäinos, jokä kertoi ohikulkijoille, että kylä ä n oli tulossä elokuväesitys. Elokuväkiertueet, millä nimellä nuo esitykset tunnettiin, kiersivä t ympä ri määtä päikkäkunnältä toiselle. Muistääkseni useimmät noistä esityksistä pidettiin silloisellä Vihiniemen Tyo vä entälollä. Sälin eteen äsetettiin pienikokoinen kängäs jä sälin täkäosään äseteltiin po ydä stä jä tuoleistä koroke projektorille, jottä kuvä nä kyisi kätsojien pä iden yli. Pienistä mukänä kuljetettävistä läitteistä jä kenties älkeellisen filminkin johdostä kuvän läätu oli heikko. Mustävälkoinen kuvä vä risi jä nä ytti kuin lumihiutäleitä olisi sätänut känkäällä. A ä ni oli sitä heikompi. Puhe sä risi jä musiikin täso ylitti usein puheen. Se ei kuitenkään häitännut innostunuttä yleiso ä : elokuvän viesti jä täpähtumät selvisivä t yleiso lle jä nä htiin oikeitä filmitä htiä esiintymä ssä. Muistini mukään kä vin juuri Vihiniemessä kätsomässä ensi kertää myo s Vä ino Linnän Tuntemättomän Sotilään. Se oli minulle hyvin väikuttävä täpähtumä jä muistän tuon elokuvän täpähtumiä vielä kin. Tuo kuuluisä kuusi on käi käädettu jo vuosiä sitten. Teiden muodostämä risteyskin on muuttänut muotoään vuosien kuluessä. Kuusi kuitenkin sä ilyy monien muistoissä. Teksti: Eric Penttilä KYLÄTALON 60-LUKU Jos 1950-luku oli äktiivisen jä monipuolisen toiminnän äikää Vihiniemen Tyo vä entälollä, nä kyy po ytä kirjoissä päljon viitteitä siitä, miten toimintä 1960-luvullä vä heni, jä muuttui myo s poliittisemmäksi. Tyo vä enyhdistyksen kokouksiä oli härvemmin, kokousmuistiot ovät lyhyitä jä iso osä kokousäjästä kä ytettiin eri tähoiltä tulleiden kiertokirjeiden lukemiseen. Täpähtumiä on härväkseltään jä jä rjestysmiesväkuutuskin peruttiin vuonnä Tyo vä entälollä jä rjestetä ä n kuitenkin vielä räittius- jä puurojuhlät, jä luvun lopullä yritetä ä n elvyttä ä liikuntähärrästuksiä: 1967 jä rjestetä ä n hiihtokilpäilut jä sämänä vuonnä äloitetään uudestään lentopällopelit. Toiminnän vä hä isyys nä kynee myo s siinä, että 1966 erikseen pä ä tetä ä n, että vähtimestärin on mäksettävä sä hko läsku jä hänkittävä puut itse. Tyo vä entälon kuitenkin yllä pidetä ä n jä tälossä tehdä ä n tärvittävät korjäukset. Heti vuosikymmenen älussä äsennetään kättotikäpuut, 1962 tehdä ä n remontti vähtimestärin äsunnossä jä 1967 korjätään tälon vesikätto. Vuosikymmenen lopullä pyydetä ä n ärvio tyo vä entälon sä hko istä jä kevä ä llä 1969 ne pä ä tetä ä n uusiä. Tälon yllä pitoon hänkitään värojä mm. myymä llä rätäpo lkkyjä rädänvärrestä jä vä lillä hyo dynnetä ä n väihtokäuppojäkin: Tyo vä entälolle säätiin portäät väihtämällä kolme liträä ylijä ä mä määliä puutävärään. Aivän vuosikymmenen lopullä, Itsenä isyyspä ivä nä , täpähtuu jotäin, jokä äloittää lä hes kymmenvuotisen väiheikkään tärinän Tyo vä entälon historiässä: Vähtimestäri vie känojen lä m- mikkeeksi kuumiä hiiliä ulkohuoneeseen sillä seuräuksellä, että yo llä klo 3.15 ulkohuone pälää. Todennä ko isesti kä ymä lä räkennus päloi niin hyvin, koskä siellä oli puuvärästo, jossä sä ilytettiin myo s päläviä nesteitä, äinäkin jokin äikä myo hemmin ännetään pälävien nesteiden sä ilytyskielto. Tä stä älkää vä rikä s wc-pohdintä, jostä säätte lukeä seuräävässä numerossä, jä tekisipä mieleni sänoä, että ei kyseinen keskustelu äivän pä ä to ksessä ä n ole vielä luvulläkään. Teksti: Elinä Kotiläinen 7

8 KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY KIITTÄÄ LIONS CLUB PERNIÖTÄ Lions Club Pernio on toiminut Pernio n jä Sä rkisälon älueillä 50 vuottä. Juhläpä ivä ä vietettiin monin eri tävoin läuäntäinä 7. pä ivä - nä määliskuutä Juhläpä ivä n kunniäksi LC Pernio hälusi myo s tukeä räjällisillä resursseillä pyyteeto ntä jä ärvokästä väpääehtoistyo tä tekeviä yhdistyksiä jä yhteiso jä. Kosken äsemän kylä - yhdistys ry säi lähjoituksenä 1500 Vihiniemen kylä tälon kunnostukseen. Koski äs. kylä yhdistys ry kiittä ä lä mpimä sti LC Pernio tä huomionosoituksestä. Teksti Elinä Kotiläinen Kuvä: Pernio nseudun lehti Koski as. kyläyhdistyksen puheenjohtaja Eero Kallio vastaanotti lahjoituksen LC Perniön juhlatoimikunnan puheenjohtajalta Pekka Paakkaselta. TAPAHTUMAKALENTERI TAPAHTUMAKALENTERI ON KAIKILLE AVOIN! Onko tiedossäsi täpähtumiä, joistä kännättäisi kertoä kylä lä isille? Täi oletko itse ehkä jä rjestä mä ssä jotäin, johon häluäisit kutsuä kylä lä iset mukään? Täpähtumäkälenteri on käikille kylä lä isille ävoin jä mäksuton ilmoitustäulu. Lä hetä täpähtumätiedot ilmestymiskuukäuden 1. pä ivä ä n mennessä osoitteellä 8

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero LINTUHAVAINNOT 1999 ALKAEN 1999 Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero 30.3. Varis Salon keskusta 1 5.4. Käpytikka Halikonlahti/Salo 2 5.4. Peippo Halikonlahti/Salo 3 5.4. Fasaani Halikonlahti/Salo

Lisätiedot

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry LUONTOPALSTA. Hei kyla la inen

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry LUONTOPALSTA. Hei kyla la inen Koski as. kyläyhdistys ry /..5 KOSKEN KAIKU Hei kyla la inen Olemme taas saaneet nauttia talven riemuista, kelia on ollut joka la hto o n ja viela varmaan jotain ylla tyksia saadaan kokea, ennen kuin valkovuokot

Lisätiedot

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira)

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Kaikki lajit Kaikkiaan on havaittu 91 eri lajia. Eri vuosina lajeja on havaittu seuraavasti: 2014 2013 2012 2011

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sosiaalialalle soveltuvaa korkeakoulututkintoa opiskelevien ammatillisena yhdistyksena ja siina tarkoituksessa

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sosiaalialalle soveltuvaa korkeakoulututkintoa opiskelevien ammatillisena yhdistyksena ja siina tarkoituksessa SA A NNO T NIMI JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksesta ka yteta a n na issa sa a nno issa nimitysta yhdistys. Yhdistys on Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattija rjesto Talentia ry Fackorganisationen

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 10.12.2016 klo 15:00 Paikka: Allianssi talo, Asemapa a lliko nkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten puheenjohtaja Jesse Ja a

Lisätiedot

Preesens, imperfekti ja perfekti

Preesens, imperfekti ja perfekti Preesens, imperfekti ja perfekti ennen nyt Neljä vuotta sitten olin töissä tehtaassa. Nyt minä olen lähihoitaja. r Olen työskennellyt sairaalassa jo kaksi vuotta. J Joo, kävin toissapäivänä. Sinun tukka

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

TLY:n retki Örön saarelle

TLY:n retki Örön saarelle TLY:n retki Örön saarelle 3.-4.10. Maisema eteläkärjestä Bengtskärin majakalle päin Juhani & Paula Piekkala Turun lintutieteellinen yhdistys järjesti kautta aikain ensimmäisen retken legendaariselle Örön

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Kekribuffetherkkuja Kylätalolla. Kuva: Sari Kyllo nen

Kekribuffetherkkuja Kylätalolla. Kuva: Sari Kyllo nen Koski as. kyläyhdistys ry Numero 4/2014 20.11.2014 KOSKEN KAIKU AJANKOHTAISTA AIKA AIKAA KUTAKIN Vuosi on taas ka a ntynyt loppusuoralle. On mukava katsella taaksepa in kyla n ja kyla yhdistyksemme ela

Lisätiedot

Opas kuntouttavaan tyo toimintaan

Opas kuntouttavaan tyo toimintaan Opas kuntouttavaan tyo toimintaan Yleistä 2 Eurajoen kunta ja rjesta a kuntouttavaa tyo toimintaa pitkään työttömänä olleille ja sen tarkoituksena on parantaa asiakkaan ela ma nhallintaa, työelämävalmiuksia

Lisätiedot

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Janne Aalto EKLY:n perinteinen kevätyhteishavainnointi vietettiin lauantaina 23.4. 2016. Havainnointiin osallistuttiin neljällä

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008 EKLY:n yhp 19.4.28 Sivu 1/6 RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.28 Esa Partanen helmikuu 29 (kirjoitusvirhekorjauksia 3/29) PERINNE HENKIIN JA HETI SEITSEMÄN PAIKKAA MUKANA Lauantaina 19.4.28 järjestettiin

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Quick Report. 1) Which DSC are you from? Text Responses. 2) Viestinta. Helsinki Finland Helsinki Helsinki Helsinki1 DSC

Quick Report. 1) Which DSC are you from? Text Responses. 2) Viestinta. Helsinki Finland Helsinki Helsinki Helsinki1 DSC Quick Report ) Which DSC are you from? Helsinki Finland Helsinki Helsinki Helsinki DSC ) Viestinta 5 Standard Deviation Responses Weighted Average DiEM5:n ja senet saatetaan tietoisiksi ajankohtaisista

Lisätiedot

FINDRI REF- TECHNOLOGY. Findri Ref-Control. Lauhduttimien ja nesteja a hdyttimien puhaltimien seka pumppujen ohjauskeskus

FINDRI REF- TECHNOLOGY. Findri Ref-Control. Lauhduttimien ja nesteja a hdyttimien puhaltimien seka pumppujen ohjauskeskus Findri Ref-Control Lauhduttimien ja nesteja a hdyttimien puhaltimien seka pumppujen ohjauskeskus Kohteeseen kuin kohteeseen optimoitavat Findri Ref-Control -ohjauskeskukset Oy Yleiskylma -Findri tarjoaa

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

EUROOPPANUORET RY. SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

EUROOPPANUORET RY. SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Eurooppanuoret ry, Unga Europeer rf. Kansainva lisissa yhteyksissa liitosta voidaan ka ytta a nimitysta JEF Finland. Na issa sa a nno

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

Formula 18 Ranking 21.5., 28.5., Suomalainen Pursiseura ry ( SPS )

Formula 18 Ranking 21.5., 28.5., Suomalainen Pursiseura ry ( SPS ) Formula 18 Ranking 21.5., 28.5., 4.6.2015 Suomalainen Pursiseura ry ( SPS ) Purjehdusohje 1. Säännöt 1.1. Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusa a nno issa ma a riteltyja sa a nto ja. 1.2. Kielten

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä)

Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä) KAUPUNKILUONNON HAVAINNOINTIPISTE Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä) Sijainti: Hämäläntien päästä lähtee polku merenrantaan. Kulkiessasi rantaan päin oikealle jää kuusimetsää. Käänny jollekin kuusivaltaiseen

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Esikoulun itsearviointilomakkeiden täyttämisohjeet

Esikoulun itsearviointilomakkeiden täyttämisohjeet Esikoulun itsearviointilomakkeiden täyttämisohjeet Ensimma inen keskustelu pideta a n lokakuussa (lapsen itsearviointi) ja toinen keskustelu maalis-huhtikuussa (siirtyminen esikoulusta kouluun). E S I

Lisätiedot

Maallikkojen ilmoittamien lintuhavaintojen luotettavuus

Maallikkojen ilmoittamien lintuhavaintojen luotettavuus Maallikkojen ilmoittamien lintuhavaintojen luotettavuus Jukka Jokimäki ja Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki Arktinen keskus Rovaniemen kaupunkilintuatlas- projekti Rovaniemi 2012 1.Johdanto Luonnon tilan

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Retinranta Nallikarissa

Retinranta Nallikarissa KAUPUNKILUONNON HAVAINNOINTIPISTE Retinranta Nallikarissa Sijainti: Retinrannan luontopiste on Nallikarista Toppilansaareen merenrannan tuntumassa johtavan pyörätien varressa. Sinne löytää helpoiten Nallikarinranta-nimisen

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

HEHE VERSO15 Helpeen helistäjän leirilehti torstai 30.7.

HEHE VERSO15 Helpeen helistäjän leirilehti torstai 30.7. HEHE VERSO15 Helpeen helistäjän leirilehti torstai 30.7. SATAA, PAISTAA, SATAA, PAISTAA... Tä nä ä n voi todetä, että ilmässä on ollut väihtelevää pilvisyyttä - meidä n välmiuttämme on testättu 38 sekunnin

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

LINTUYHDISTYS KUIKKA SÄÄNNÖT 1(5) Talvipinnaralli

LINTUYHDISTYS KUIKKA SÄÄNNÖT 1(5) Talvipinnaralli LINTUYHDISTYS KUIKKA SÄÄNNÖT 1(5) Tervetuloa mukaan Kuikan 28:een in! n säännöt 1 Alue ja aika Alueena on Lintuyhdistys Kuikan toimialue eli Pohjois-Savo tai toimialueelle erikseen rajattu alue. Kilpailuaika

Lisätiedot

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN?

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? 1. MILLOIN? KOSKA? 2. MIHIN AIKAAN? 3. MINÄ PÄIVÄNÄ? 4. MILLÄ VIIKOLLA? 5. MISSÄ KUUSSA? 6. MINÄ VUONNA? 7. MILLÄ VUOSIKYMMENELLÄ? 8. MILLÄ

Lisätiedot

Makor HaTikvah. Sisällys. Poikamme rukoilevat. Kirjoittaja: Graafinen suunnittelu:

Makor HaTikvah. Sisällys. Poikamme rukoilevat. Kirjoittaja: Graafinen suunnittelu: Makor HaTikvah Uutisia alkulähteeltä lokakuu 2014 6. vuosikerta, N:0 3 Sisällys Poikamme rukoilevat 1 Matkani Suomeen 2 Palautetta Suomesta 2 Kiitosraportti keinusta 3 Henkilökohtainen haaste sinulle Down

Lisätiedot

Lucia-päivä 13.12.2013

Lucia-päivä 13.12.2013 Lucia-päivä 13.12.2013 Perjantai 13.12.2013 oli tapahtumarikas päivä: oli Lucia-päivä! Päivä alkoi klo 8.15 juhlasalissa, kun Luciat esiintyivät EKOn väen ja joulupuuroon kutsuttujen vieraiden edessä.

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero.

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. VILU Kevät 2016 Pääkirjoitus: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. Penkkarit ja vanhojen tanssit menivät vilauksessa ja loma tulee vastaan, vaikka kuinka yrittäisit sitä vältellä. Luntakin on satanut,

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Kaivostoimintaa FAMCON:n Suomen kaivoksilla johtanut Jakob Wilson oli syntymänimeltään Jaakko Sjöberg ja lähtöisin pohjanmaalta, Kalajoelta (syntynyt 7.10.1846). Hänen

Lisätiedot

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI UUDENVUODEN YMPÄRISTÖLUPAUS-KILPAILU KEVÄT 2010 PYYKÖSJÄRVEN PÄIVÄKOTI YMPÄRISTÖKERHO NEULASET PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI Pyykösjärven päiväkoti on mukana kansainvälisessä

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

8 9 Kopionti ehdottomasti kielletty.

8 9 Kopionti ehdottomasti kielletty. Nä-mä jo o-saam-me. Kir-joi-ta sa-nat so-pi-van ku-van al-le. Li-sää puut-tu-vat ta-vut. Piir-rä ju-tus-ta ku-va. Kek-si pen-nuil-le ni-met.... 8 9 Kirjoita ku-vaan: Piir-rä ku-vaan: Lu-mi-u-kol-le hat-tu

Lisätiedot

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa Maanantai 22.6. Hei olen Joni ja aloitin kesätyöt tänään. Päivä alkoi aamupäivästä kahdentoista pintaan perehdytyksellä työtoimista, sekä ohjeista blogin pitämisen suhteen. Loppu päivä menikin hyllyttäessä

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

Islannin Matkaraportti

Islannin Matkaraportti Islannin Matkaraportti Olen aina haaveillut työskentelystä ulkomailla ja koulun kautta sain siihen mahdollisuuden! En itse oikein tiennyt mihin maahan haluaisin mennä mutta päädyin Islantiin koska opettaja

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1. Yleista s Lataus s Ka ytto s Lisa tietoja s Lakka Pihakivet GDL ohjeet

SISÄLTÖ. 1. Yleista s Lataus s Ka ytto s Lisa tietoja s Lakka Pihakivet GDL ohjeet SISÄLTÖ 1. Yleista s. 3 2. Lataus s. 3 3. Ka ytto s. 4 4. Lisa tietoja s. 7 2 Lakka Pihakivet GDL ohjeet 1. Yleistä Lakka Pihakivet GDL objekti toimii Archicad ohjelmistossa ja se on tehty helpottamaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 POLIITTISEN TOIMINNAN PAINOPISTEET JÄRJESTÖLLINEN TOIMINTA VIESTINTÄ JA JULKAISUT HALLINTO JA TALOUS Toimintasuunnitelma ma a rittelee Eurooppanuorten peruslinjat vuodeksi

Lisätiedot

TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN

TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN 1 TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN A) Sisältökysymykset: 1. Miksi pojan nimeksi tuli Peukaloinen? 2. Millainen Peukaloinen oli lapsena? 3. Miten Peukaloinen ohjasi hevosta oikeaan paikkaan? 4. Mitä vastaan

Lisätiedot

Työssäoppimiseni ulkomailla

Työssäoppimiseni ulkomailla Työssäoppimiseni ulkomailla Nimeni on Jenna Virtanen suoritin kuukauden 7.2.-11.3.2015 Pintakäsittely alan työharjoittelusta Espanjassa Fuerteventuran Corralejossa. Työskentelin kauppakeskuksessa nimeltä

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

HANNU 60 vuotta. Yllätys onnistui. Voi teitä minkä teitte mulle!!

HANNU 60 vuotta. Yllätys onnistui. Voi teitä minkä teitte mulle!! TORNIO KÄRPÄT - JOKERIT 2.10.2012 RAKSILA HANNU 60 vuotta Yllätys onnistui Lätkäbussilaisten järjestämä yllätys Hannun merkkipäivän kunniaksi onnistui, vaikka aluksi tuntui mutkia tulevan matkaan, kun

Lisätiedot

KADUILLA, PUISTOISSA. 1. Kaduilla, puistoissa Kallion porukkaa jos jonkinlaista: sydämellistä ja vähemmän sellaista huolten painamaa ja kepeää

KADUILLA, PUISTOISSA. 1. Kaduilla, puistoissa Kallion porukkaa jos jonkinlaista: sydämellistä ja vähemmän sellaista huolten painamaa ja kepeää KADUILLA, PUISTOISSA 1. Kaduilla, puistoissa Kallion porukkaa jos jonkinlaista: sydämellistä ja vähemmän sellaista huolten painamaa ja kepeää 2. Omissa, vieraissa kämpissä yksin tai ystävän kanssa aamuun

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

Matkakertomus Busiasta 2.6.-15.6.2011

Matkakertomus Busiasta 2.6.-15.6.2011 Matkakertomus Busiasta 2.6.-15.6.2011 Lähdimme Kenian matkalle hyvin varautuneina kohdata erilainen kulttuuri. Olimme jo saaneet kuulla, mihin asioihin on syytä varautua, ja paikan päällä tuntuikin, että

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS 12-VUOTIAANA

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS 12-VUOTIAANA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS 12-VUOTIAANA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja Juutalaiset pojat kävivät kotikaupunkinsa synagoogassa koulua 5-vuotiaasta

Lisätiedot

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry 18.11.2015. Tervehdys

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry 18.11.2015. Tervehdys Koski as. kyläyhdistys ry 4/2015 18.11.2015 KOSKEN KAIKU Tervehdys Vuosi alkaa ka a ntya jo loppusuoralle ja tuota pikaa pa a sta a n aloittamaan ihan uutta vuotta. Kyla yhdistyksen kannalta vuosi on ollut

Lisätiedot

VIRKISTYSLEIRI SOMPALAN LEIRIKESKUKSESSA

VIRKISTYSLEIRI SOMPALAN LEIRIKESKUKSESSA VIRKISTYSLEIRI SOMPALAN LEIRIKESKUKSESSA 12. 16.8.2013 Olipa tosi mukava kurssi. Sopivan rauhallinen tempoltaan ja kuitenkin tarpeeksi jokaiselle sopivia aktiviteetteja ja paikka mitä loistavin! Lähdimme

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Väritystehtävä VESILINTUJA Kesä tulee muuttolinnun siivin

Väritystehtävä VESILINTUJA Kesä tulee muuttolinnun siivin Väritystehtävä VESILINTUJA Kesä tulee muuttolinnun siivin Suurin osa Lapin linnuista on muuttolintuja. Kaukaisimmat muuttolinnut viettävät talvensa tuhansien kilometrien päässä, Afrikassa tai Intiassa

Lisätiedot

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä Lennä, kotka, lennä Afrikkalainen kertomus Mukaillut Christopher Gregorowski Lennä, kotka, lennä 5 Muuan maanviljelijä lähti eräänä päivänä etsimään kadonnutta vasikkaa. Karjapaimenet olivat palanneet

Lisätiedot

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa.

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa. JOULUN TUNNELMA Nyt joulun kellot näin kaukaa soi, joulurauhaa julistaa. Äänet hiljentyvät kaupungin ja on kiire jäänyt taa. Nyt syttyy tähdet nuo miljoonat jokaiselle tuikkimaan. Jälleen kodeissa vain

Lisätiedot

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta 1. Sähköpostilla 2. Puhelimella suoraan päätoimittajaan, toimitussihteeriin tai toimittajaan (numerot lehden viimeisellä aukeamalla) 3. Kirjeellä/kortilla 4. Facebookisssa,

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Sinettiseminaari 2013 ryhmätyöt

Sinettiseminaari 2013 ryhmätyöt Sinettiseminaari 2013 ryhmätyöt Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20 fax 09 3481 2095 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu Tehtävä: Lämmittely

Lisätiedot

4.1 Samirin uusi puhelin

4.1 Samirin uusi puhelin 4. kappale (neljäs kappale) VÄRI T JA VAATTEET 4.1 Samirin uusi puhelin Samir: Tänään on minun syntymäpäivä. Katso, minun lahja on uusi kännykkä. Se on sedän vanha. Mohamed: Se on hieno. Sinun valkoinen

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina Tästä se alkoi Tiinan talli 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina 2 Tässä se kauan odotettu kirjoitus, mitä joskus vuosia sitten lupasin ja itse asiassa jo aloitinkin. Eli mistä kaikki alkoi. Vuosi -85

Lisätiedot

VENESJÄRVEN KYLÄSANOMAT www.kankaanpaa.fi/venesjarvi Kesäkuu 2006

VENESJÄRVEN KYLÄSANOMAT www.kankaanpaa.fi/venesjarvi Kesäkuu 2006 VENESJÄRVEN KYLÄSANOMAT www.kankaanpaa.fi/venesjarvi Kesäkuu 2006 Puheenjohtajan palsta Hei kaikille venesjärveläisille ja lehden lukijoille. Nyt se ISOKESÄ vihdoin alkoi. Niin ainakin omat lapset sanoivat

Lisätiedot

Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4.2011

Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4.2011 Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4.2011 Marko Ruti EKLY:n perinteinen kevätyhteishavainnointi vietettiin aurinkoisessa säässä lauantaina 23.4.2011. Yhtään sellaista havainnointipaikkaa,

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Merisuo & Storm Lisää luettavaa 2. Sisältö

Merisuo & Storm Lisää luettavaa 2. Sisältö Sisältö Opettajalle.................................... 3 Kalat metsässä................................. 5 Swaffhamin kulkukauppias........................ 14 Lontoon silta...................................

Lisätiedot

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi.

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. 2007 Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. Nyt on hyvä muistella mennyttä kesää ja sen tapahtumia.

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

AISTIT AVOINNA YMPÄRI VUODEN

AISTIT AVOINNA YMPÄRI VUODEN Aistikahvilan saattaminen ympärivuotiseksi Deme-passi koulutus 2012-2013 LOMAKOTI ILONPISARA Toiminnan alku Aistikahvila sai alkunsa THL (terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen) Mental healthprojektista,

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry UUSI JOHTOKUNTALAINEN ANU HEISKANEN. Kylätalo jouluvalot syttyivät. adve tt a. Tervehdys

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry UUSI JOHTOKUNTALAINEN ANU HEISKANEN. Kylätalo jouluvalot syttyivät. adve tt a. Tervehdys Koski as. kyläyhdistys ry /.. KOSKEN KAIKU Tervehdys Talvi on ottanut taas meida t syleilyynsa. On ollut vesisadetta, pakkasta ja luntakin on tullut. Jos viela saataisiin kunnon sa hko katko voisi jo puhua

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Näkymätön reppu SIEPPO 3

Näkymätön reppu SIEPPO 3 Näkymätön reppu Kuinkahan monta tavaraa maailmassa on? (Kuinka monta tavaraa sinulla on?) Kuinkahan paljon aineita jokaisen tavaran näkymättömässä repussa on kaikkiaan? (Mikä ihmeen näkymätön reppu?) Näkymätön

Lisätiedot

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU 21.9.2010 1(5) IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU Kunnanvaltuuston päättämä Ideamylly on pyörinyt vinhaa vauhtia. Esityksiä, aloitteita, asioita ja

Lisätiedot