KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry TIEDOTTEITA AJANKOHTAISTA KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY:N KEVÄTKOKOUS. Tervehdys kylä lä inen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry 22.4.2015 TIEDOTTEITA AJANKOHTAISTA KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY:N KEVÄTKOKOUS. Tervehdys kylä lä inen"

Transkriptio

1 Koski as. kyläyhdistys ry 2/ KOSKEN KAIKU Tervehdys kylä lä inen Elä mme tääs vuodenäikää jolloin jokäinen pä ivä tuo jotäin uuttä. Pitkä, pimeä jä kosteä tälvi on tääs siirtynyt muistoihin. On uuden tekemisen äikä. Vihiniemen kylätalolla alkaa korjaukset tänä kesänä. Niin myo s kylä tälomme herä ä pä ivien pidetessä pitkä stä tälvilevostä. Kuten lehdissä jo kerrottiin tälven rä ntä säteissä, säi yhdistyksemme Kotiseutuliitoltä ävustuksen kylä tälomme monivuotisen korjäusuräkän kä ynnistä miseksi. Anoimme rähää sä hko syo to n muutoksiin jä tälomiehen äsunnon sortuneen lättiän korjäusto ihin. Säimme myo s Lions Club Pernio ltä, yhdistyksen tä yttä essä kunnioitettävät puoli vuosisätää lähjoituksen kylä tälon kunnostukseen. Kyseinen huomionosoitus yllä tti, muttä no yrä nä jä kiitollisin mielin sen otimme västään. Tälonmiehen äsunnon pitkä äikäinen vuokräläinen ei enä ä uusi vuokräsopimustä. Sopimus umpeutuu huhtikuun lopussä. Jokäinen kylä lä inen on tervetullut kätsomään jä mähdollisesti ävustämään korjäusuräkässä. Tälkoistä tiedotetään myo hemmin, kun säädään hommät kä ynnistettyä. Myo s pihätälkoot ovät äjänkohtäiset. Monen nä ko istä risuä jä roskää on tääs tälvi kä tkenyt kylä tälomme ympä risto o n. Eero Källio, pj TIEDOTTEITA AJANKOHTAISTA KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY:N KEVÄTKOKOUS Koski äs. kylä yhdistyksen sä ä nto mä ä rä inen kevä tkokous pidettiin klo 12 Vihiniemen kylä tälollä. Päikällä oli 13 jä sentä sekä yksi yhdistyksen ulkopuolinen henkilo. Kokouksessä kä siteltiin sä ä nto mä ä rä iset äsiät jä hyvä ksyttiin toimintäkertomus, tilinpä ä to s jä täse vuodeltä Toiminnäntärkästäjät Mirja Lindström jä Ilpo Halonen olivät tehneet toiminnäntärkästuksen jä läätineet toiminnäntärkästuskertomuksen. Kevä tkokous myo nsi västuuväpäuden johtokunnän jä senille jä muille västuuvelvollisille tilikäudeltä Suomen Kotiseutuliiton kokousten ä ä nivältäiseksi edustäjäksi välittiin Eero Kallio. Kevä tkokouksen jä lkeen keskusteltiin kevä ä n tulevästä toiminnästä: kylä tälon korjäuksestä jä Avointen Kylien pä ivä stä (6.6.) sekä Kosken kärtänon Lehmä nloikästä (9.5.). Hyvä nä periäätteenä nä h- tiin, että kylä tälon korjäuksessä hyo dynnetä ä n mähdollisimmän päljon tälkootyo tä jä ämmättitäitoä väätivissä tehtä vissä mähdollisuuksien mukään päikällisiä yrityksiä. Myo s Kosken teiden kunto puhututti jä mietimme, mitä äsiälle voisi tehdä. Teksti jä kuvä: Elinä Kotiläinen Kevätkokous osui juuri virpomisajankohtaan. 1

2 OTAK VIHI-VAARIST VAARI? Nyy vast räpsitä Kyl mäilm o vä hä täitämättomäst muuttunu, sinä ki lyhkä sel äikä, mitä mä ä ole nä it käpossi polkujän tällännu. Jos ny esimerkiks, ottä väik ton välokuväukse. Ku mä ä oli simmone no o sipoik, niin ei sillo kuvi otettu ku vää jos joku sättus kuolemä täi tä yttä mä po ä rei vuossi. Jos muute joku hälus filmi tuhlät nii sillo tä llä tti kuinäs tääti pä ä l, jä oltti ihä visuste ku ol simmone tä rkjä toimitus meneillä s. Kuvä olivä siihe äikkä käik täiteellissi, olivä ihä nuukä käik mustävälkossi, vä reist ei kukkä viel mittä perustänu. Ol nee keksitty, mut mäksovä niipäl, ettei mittä mä ä rä. Semmosenki äjä muistä viel hyvi, ku ite kehitetti kuvä, en mä ä sentä, mitä kuvi mul ny eres olis ollu, ku ei ollu kämeräkä. Eno simmost touhu härräst, hä ä ol perä kämmäri käik äukkunä tilkinny jä joku pien punertävä välo käjäst kättolämpu tiläl. Sit ol jottä lootti mis ol eri litkui ku hä ä virut tulevi kuviäs. Sit hä ä ol pinkottännu jonku puoripune seinä s seinä, jä niist roikot kuvi ku ne kuivus. Mä ä muist ku ouro kätku, eikä päl ollu lupä mennä kkä sin kurkkimä ku hommä ol kä ynnis. Jä ku eno tä llä s ove reikeli, loppus yrittä minenki. mukkä. Rohkeesse kolme minutti säi mone nä ko st sä hellyst äikäseks. Ihmise olivä ku seippä nielle, kukkä uskältänu puhukkä, väik ne munki vehke olivä mykki Selkki nä kys pä ä äsjäs, ku äinäki nuore flikä kirmäsivä pois, ikä väsikä suviläitumel. Sen touhu lopet tykkä nä s vireo ku nee tulivä märkkinoil. Nyy sit hommä o menny ihä hurjäks, ku otetä ties mil vehkel vää nä it dikikuvi. Kyl niissä ki mä ä rä korvä lääru äikä päl, täi onhä nyyki päl kuväji mikkä ottä jumälättomä komjei kuvi, meiti kylä lki usevämppi. Jä käit niit kuvi tuleki ku puhelimel sää kuvi jä sitä ei juur nuore uskäl kä restä s läske, äinäkä puolt metri käuemmäks ittestä st. Nä itte dikikämeroitte äikän on tullu toi ittes kuväämine muotti, selfiks väi miks niit sänotä, muust päre olis sänoo simmossi kuvi okuks, ku kerrä o omäkuvä. Viimä ne hullutus o ku tä llä tä kämerä tiku nokkä jä otetä vä hä käukeppä kuvä ku omä kä re jä ä lyhkä - seks. Enne jos hälust ittestä s kuvä jä täustäks mäisemä täi muistomerki nii ei tärvinnu ku pyyttä käveri ottä se kuvä, nyy se ei pässä ku se käveri sohi omä keppis käns jo jä rä psi ittestä s kuvä sämä äikkä. Käike äikkä kämerä kehittys, jä niit rupes olemä melkke jo jokä tälos. Kuvi ei sentä otettu ku sillo tä llo. Ihä hyvi voi sämäs rulläs ol kährenki joulu kuvä. Se ol simmostä äikkä ku ol sit jo rulläkämerä jä rulläl säi päri tusinä kuvi, jä joskus viä l joku ylimä ä rä ne. Vois kyl joskus päriki kuvä välottu sämä kohtä, se ol sitä sen äikäst potosoppäust. Vä rillissi kuvi rupes sit äin vää enemmi tulemä, väik äikä punertävi näämoi ne esmä se fä rifilmi tuottivä. Vihi-vääri Yhres väihes ol muotti käitäfilmäämine. Mä ä ki meni siihe touhu KOSKEN KAIKU Julkaisija: Koski äs. kyläyhdistys ry. Päätoimittaja: Elinä Kotiläinen Tämän numeron toimituskunta: Eero Källio, Säärä Kemppäinen, Juhäni Kiiskinen, Elinä Kotiläinen, Säri Kyllo - nen, Eric Penttilä, Veli-Pekkä Rännilä, Anä Schorin Taitto: Elinä Kotiläinen Paino: Multiprint Jakelu: Koski äs. täloudet (25560 postinumeroälue) Painos: 200 kpl Toinen vuosikertä. ILMESTYMISAIKATAULU 2015 No 3 Elokuu 2015 No 4 Märräskuu 2015 Aineistot ilmestymiskuukäuden 1. pä ivä ä n mennessä osoitteellä täi toimituskunnän käuttä. Otämme mielellä mme västään myo s juttuideoitä, päläutteitä jä toiveitä. Toimitus pidä ttä ä oikeuden muokätä lä hetettyjä äineistojä. Aineistojä ei päläutetä. ILMOITUKSET JA MAINOKSET Lehteen voi jätkossä ostää ilmoitus jä mäinostilää. Pieni mäinos mäksää 10 / lehti, iso mäinos 20 /lehti. KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY. Y-tunnus Väpäämuotoiset jä senhäkemukset täi Koski äs. kylä yhdistys ry. c/o Ailä Helin Käivosmä entie Koski äs. Vuoden 2015 jä senmäksu on 15. 2

3 LUONTOPALSTA Kevä t. Huhtikuun älku, metsonkuu. Mäkoilen huolellä näämioidussä teltässäni odotellen äämun välkenemistä, täistellen puutumistä, suonenvetojä yms. telttäilun kiusojä västään, joitä ihminen kohtää yo pyessä ä n ulkonä yo ilmän älittäessä reilusti jä ä kääpin lä mpo tilän. Juuri sillä hetkellä, kun pimeä murtuu itä isen täiväänrännän väälenevään käjoon, lentä ä lehtokurppä suorään kojuni yli. Hymyilen itsekseni kurpän sä ä nno llisyydelle. Juuri niin, osäsinkin jo odottää sinuä kurppä, olet tärkempi äikätäulussäsi kuin Suomen junäliikenne. Väikkä vielä on kä ytä n- no ssä lä hes pimeä ä, kuulen punärinnän trillien, kulorästään visläilun jä lä heiseltä suoltä kuuluvien kurjenhuutojen lomässä metson väroväistä nä ppä ilyä. Metso istuu vielä yo oksällään korkeällä petä jä ssä, jokä sijäitsee ihän telttäkojuni vierellä. Metso on ollut hereillä jo hyvä n äikää, häkoillut hävuäämiäistään äämuyo n pimeydessä. Piän kuulen toisen, kolmännen metson nä ppä ilyt sekä väimeät siipien kähähdukset, kun ne väihtävät ruokäiluoksää täi perä ti ruokäilupuutä. Kohtä ensimmä inen kukko rysä htä ä kuuluvästi määhän, sitten toinen, kolmäs jä niin edelleen. Ne levittä vä t pyrsto nsä jä äloittävät kukin omällä tontillään metson kummällisen läulun, jotä on lä hes mähdoton kuvätä sänällisesti: sihinä ä, näksähduksiä, poksähduksiä jä merkillisiä ro hkä isyjä. Metsollä on äikä lääjä ä ä nivälikoimä ihmiskorvin kuultunä jä toki tiedä n, että metso ä ä ntä ä vielä päremmin tääjuuksillä, joitä ihmiskorvä ei kykene kuulemään läinkään. Käksi kukkoä mähtäilee toisilleen... Nääpurit, äjättelen. :) Ne seisovät lä hekkä in nokät västäkkäin tuijottäen toisiään keskittyneesti, kuin punnitäkseen omiä mähdollisuuksiään mähdollisessä keskinä isessä voimäin mittelo ssä. Siinä äämuvälossä seistessä ä n ne ovät hyvin suuriä, hyvin käuniitä. Minä mietin telttäkojussäni, miltä se kukko västustäjän silmin lä hietä isyydeltä kätsottunä oikeästi nä yttä ä. Uskon, että hyvin hurjältä, voimäkkäältä jä perä ä näntämättomältä. Aämun väljettuä sodin läkkää, äreenät tyhjenevä t jä isä nnä t poistuvät äämutoimiin. On kuin päikällä ei koskään olisi yhtä ä n metsoä ollutkään, onhän västä huhtikuun älku. Poistuessäni kojustä kuulen kängäskiurun erinomäisen käunistä läuluä korkeältä metsä n yltä. Tiedä n, että metsolässä käikki on mällillään. Teksti jä kuvät: Anä Schorin 3

4 KYLÄLLÄ TAPAHTUNUTTA TALVIRIEHA Läskiäissunnuntäinä sä ä suosi kylä yhdistyksemme kolmänteen Tälviriehä-täpähtumään sääpuneitä, noin reiluä kuuttäkymmentä vieräskirjään nimensä kirjoittänuttä. Aurinko päistoi jä pieni päkkänen tärjosi lä hes hänkikäntoä. Täpähtumä älkoi kello yhdentoistä äikoihin Vihiniemen kylä tälon ympä risto ssä. Pulkkämä essä, Lehtojen rinteessä, oli luntä sen verrän, että siinä juuri pulkkä luisti. Sämällä pellollä lenkkiä kiersi Stunttä-poni tärjoten läpsille rekiäjeluelä myksiä. Sisä llä kylä tälollä oli tärjollä mm. hernesoppää, läskiäispullää jä mäkkärää. Sälin puolellä oli käsvomääläustä Kemppaisten tytä r- ten toimestä sekä mähdollisuus luovään täiteilemiseen sormivä - rien jä äskärtelumäälien känssä. Sälissä oli po ydä lle levitetty täpettejä, jä äjätuksenä oli, että määlärit ikuistäisivät myo s kä tensä jä ljen muistoksi täpähtumästä. Jä mitä pä olisi riehä ilmän perinteistä ärvontää, pä ä pälkintonä vihreä pulkkä. Kylä yhdistyksen kälentereitä oli myo s myynnissä, äiheenä vuoden 2015 kälenterissä on Kosken äsemän junärätä. Kälenterin voi edelleen säädä omäkseen ottämällä yhteyden Eero Kallioon, p Täpähtumässä oli enemmä n luntä kuin edellisenä tälvenä, muttä vä hemmä n kuin ensimmä isenä tälviriehän jä rjestä misvuonnä Sämässä suhteessä täisi mennä myo s kä vijo iden lukumä ä rä. Tälviriehän puuhäporukkä oli myo s melko sämä kuin äiempinä vuosinä. Tä hä n kylä n yhteisten täpähtumien puuhäporukkään olisivät tervetulleitä käikki, jotkä kokevät tä lläisten yhteiso llisen tekemisen tuovän elä mä n iloä. Uudet ideät jä äjätukset tulevät uusien tekijo iden myo tä. Buffetissa nautittiin laskiaispullista. Teksti: Säri Kyllo nen Kuvät: Eero Källio Lehtojen pellon rinteessä sai pitkät pulkkaliu ut. Pulkkamäen ympäri pääsi myös rekiajelulla. PÖLLÖRETKI Kosken kylä yhdistyksen luontoretkellä määliskuussä suunnättiin po llo jen perä ä n luontoguru Ana Schorinin johdollä. Tä mä oli toinen yritys retkelle, sillä älkuperä inen retkipä ivä viikkoä äiemmin, peruuntui kovän tuulen johdostä. Kello 20:30 Vihiniemen kylä täloltä stärttäsi viitisentoistä innokästä po llo jen huhuilun kuuntelijää jälkäpätikässä kohti Vänhää Koskentietä. Retkellä kuultiin hyvin päljon eriläisiä ä ä niä : junän suhähteluä, lentokoneitä, äutojen hurinää jä Kosken voimäläitoksen jylyä. Po llo jen ä ä net räjoittuivät tä llä kertää pieneen pä tkä ä n helmipo llo n (kuvassa) puputustä, muttä mätkän edetessä näutittiin hyvä stä seurästä jä liikunnän ilostä: kä velymätkää kärttui noin 8 kilometrin verrän. Mätkällä pysä hdyttiin vä lillä näuttimään evä itä jä käikkien iloksi jä ihmetykseksi metsä n siimeksessä to rmä ttiin kähteen leikkisä ä n mä yrä n pentuun, jotkä päinivät ihän polun vieressä, eivä tkä ensin tuntuneet läisinkään kiusääntuvän uteliäästä kätselijäjoukostä. O inen väellus täitettiin täskulämppujen loisteessä iloisesti rupätellen sekä kuunnellen Anän tietä mystä tä hdistä jä luonnon äsioistä. Tä mä oli luontoretkeä pärhäimmillään! Teksti Säri Kyllo nen Kuvä: Anä Schorin 4

5 LINTURETKI SAARENJÄRVELLE Läuäntäiäämu äukeni tä ydellisenä klo 9 kylä täloltä stärtänneille linturetkeilijo ille. Aurinko päistoi kirkkäältä täiväältä jä lä mpo tilä hiläutui pikkuhiljää ylo spä in. Mukänä oli kymmenkuntä lintujentiirääjää, isojä jä pienempiä. Jo tutuksi kä yneen retkivetä jä Ana Schorinin johdollä tepästeltiin kiikärit käulässä loistävälle lintujen bongäuspäikälle Sälmisen konehällin nurkille, jostä äukeni lääjä nä kymä Säärenjä rvelle. Siellä meitä odotti kolme lintuälän ämmättimiestä kiikärit tärkennettuinä. Kiikärin linssiin osui niin isojä kuin pieniä muuttolintujä, eniten huomiotä värmään säivät härvinäisemmät korkeällä käärrelleet petolinnut hiirihäukkä jä merikotkä. Komeitä kurkiä, läulujoutseniä sekä kottäräisiä jä moniä muitä Säärenjä rven idyllisellä lintujä rvellä viihtyviä läjejä oli liikkeellä. Kinkkisiä lintuihin liittyviä kysymyksiä lenteli nä ille vuosiä lintujä bongänneille jä västäukset lentelivä t täkäisin kuin äpteekin hyllyltä. Nä mä rennon räuhälliset luontoretket ovät nyt reilun vuoden verrän tuoneet ihänteellisen mähdollisuuden lä hteä mukävällä porukällä näuttimään Kosken äsemän luonnon tärjoämiä elä myksiä. Jä nnityksellä jä ä dä ä n odottämään seuräävää luontoretkeä. Nä istä retkistä voi ilmoituksen bongätä Kosken kylä yhdistyksen Fäcebook-ryhmä stä, kylä n ilmoitustäulultä täi kylä n omiltä nettisivuiltä, Retkiteksti: Säri Kyllo nen Retkikuvä: Eero Källio Lintuhärrästäjän teksti: Juhäni Kiiskinen Lintukuvät: Veli-Pekkä Rännilä Retkeläisiä Ampuhaukka RETKI LINTUHARRASTAJAN SILMIN Läjejä nä htiin yhteensä 62 kpl, joistä härvinäisin oli määkotkä. Mielenkiintoistä oli myo s nä hdä määkotkä jä merikotkä yhtä äikää ilmässä. Ampuhäukkä teki nä yttä vä n ylilennon jä täiväänvuohiä oli päikällä härvinäisen suuri lukumä ä rä (53 kpl). Hemppo pistä ytyi esittä ytymä ssä koko retkiporukälle jä täiväältä kuultiin myo s käpustärinnän surumielinen huiluä ä ni. Lintujen ä ä nimääilmään voit tutustuä: https://soundcloud.com/vprännilä Listä retkellä nä hdyistä linnuistä: Ampuhäukkä Kurki Rä kä ttirästäs Fäsääni Kä pytikkä Sinisorsä Hääpänä Läulurästäs Sinitiäinen Häräkkä Määkotkä Täiväänvuohi Härmäälokki Merikotkä Tälitiäinen Härmääpä ä tikkä Merimetso Tävi Hemppo Metsä hänhi Teeri Hiirihäukkä Metsä viklo Telkkä Isokoskelo Mustärästäs Tikli Joutsen Nääkkä Tukkäsotkä Kääkkuri Näurulokki Tuulihäukkä Kälälokki Niittykirvinen To yhto hyyppä Känähäukkä Nä rhi Uivelo Käpustärintä Päjusirkku Uuttukyyhky Käulushäikärä Peippo Väris Keltäsirkku Peukäloinen Värpunen Kesykyyhky Pikkuvärpunen Värpushäukkä Kiuru Punäkylkirästäs Viherpeippo Korppi Punätulkku Vihervärpunen Kottäräinen Puukiipijä Vä stä rä kki Kulorästäs Räutiäinen Maakotka Metsähanhia 5

6 KYLÄLÄISEN ESITTELY ERIC (EERO) PENTTILÄ Säimme helmikuun puolivä lissä tävänomäisestä mukävästi poikkeävän yhteydenoton Koski äs. sä hko postiimme. Se älkoi Terveiset Austräliästä jä sisä lsi tärinän entisestä koskeläisestä Eero Penttilästä, nykyisestä gueensländiläisestä Eric Penttilästä. Eric kirjoittää: Häkiessäni ä skettä in jotäin äivän muutä netissä, osuin yllä ttä en Koski äs. -sivuille. Sivujä lukiessäni mieleeni päläutuivät läpsuusjä nuoruusäjän käukäiset, muttä käuniit muistot elä mä stä ni Koskellä 1950-luvullä. Asuin 18-vuotiääksi ästi Kosken Vä ä rlä n, Kivilinnäksi kutsutussä, nykyisin käi jo melko räppeutuneessä, suuressä tälossä. Täloon kuului käikkiään kolme pientä äsuntoä jä meidä n lisä ksemme muissä äsunnoissä oli usein vuokräläisiä. Tälon historiästä tiedä n väin sen verrän, että ä itini ilmeisesti säi sen ostettuä jonkin siirtoläisten äsuttämisprojektin käuttä. Västäpä ä tä oli sämäntäpäinen vänhä hirsiräkennus, jonkä silloinen Kosken poliisi, Eelis Julin, myo hemmin purki jä räkensi itse nykyisin päikällä olevän räkennuksen. Kosken kärtänollä oli vielä tuolloin hyvin keskeinen äsemä päikällisten äsukkäiden elä mä ssä. Silloin olivät vielä toiminnässä voimäläitoksen lisä ksi äinäkin mylly jä sähä. Pä ä osän kärtänon toiminnästä perustui tietysti määnviljelykseen jä kärjänhoitoon. Se tyo llisti äikä moniä päikällisiä. Oli ägronomiä, oli pehtooriä, oli tällimiestä, oli kärjäkkoä, puutärhuriä, träktorin kuljettäjiä, muonämiehiä jä renkejä. Monet minunkin kouluäjän kesä lomistä kuluivät sokerijuurikkään härvennuksessä, jä säinpä joskus heinä äikään äjää jopä hevostä. Silloin poikänenkin tunsi itsensä jo melkein mieheksi. Austräliässä viettä mä ni vuodet ovät kuluneet monenläisissä tehtä - vissä. Nyt elä kepä ivinä voi jo tunteä suurtä tyydytystä siitä, että minullä on ollut tiläisuus pälvellä Austräliän suomäläisyhteiso ä monissä luottämustehtä vissä. Olen ollut mukänä yli 30 vuottä edistä mä ssä suomäläisten vänhustenhoitoä tä ä llä. Olemme onnistuneet säämään äikään mällikelpoisen vänhustenhoitoläitoksen Finländiä Villägen, sekä 23 yksittä istä täloä kä sittä vä n elä kelä iskylä n. Toimin väimoni Sonjan känssä muutämän vuoden Finländiä Villägen johtäjänä, sekä myo hemmin pitkä ä n myo s Austräliän Suomäläisen Lepokotiyhdistyksen puheenjohtäjänä. Rädiotyo kin on tullut tutuksi toimittuäni yli kymmenen vuottä määilmän suurimmän monikulttuurisen rädioäsemän SBS:n suomenkielisten lä hetysten toimittäjänä jä pä ä llikko nä. SBS-rädio lä hettä ä ohjelmiä yli 70:llä eri kielellä, joistä suomen kieli on yksi. Siinä toimessä minullä oli mähdollisuus suomen kielen jä kulttuurin yllä pitä misen lisä ksi tehdä tyo tä myo s Suomen tunnetuksi tekemiseksi tä ä llä Austräliässä. Yhteenvetonä on käi todettävä, että käikestä huolimättä sydä messä ni olen äinä "koskeläinen", väikkä käksoiskänsäläisenä minullä on käksi määtä, synnyinmää jä äsuinmää. Ericin kotitalo, Kivilinna, pihan puolelta kuvattuna 1950-luvulla Kä vin ensin Kosken äsemän känsäkouluä jä myo hemmin Pernio n Yhteiskouluä. Austräliän terveisin, Eric (Eero) Penttilä Yksinhuoltäjää itini kuoltuä 1958 Helsingin päremmät tyo mähdollisuudet houkuttelivät nuorukäisen muuttämään pois Koskeltä. Siitä huolimättä Koski on ollut minulle hyvin lä heinen päikkä, väikkä määilmän tiet ovätkin kuljettäneet minut käuäs Koskeltä. Olen äsunut viimeiset 48 vuottä Austräliässä jä nykyisin vietä n elä kepä iviä Queensländin pä ä käupungin Brisbänen lä histo llä sijätsevällä Bribien säärellä. Käikistä muutoksistä huolimättä Koski sä ilyy muistoissäni selläisenä kuin se oli 50-luvullä. Kosken äsemäseutu oli silloisen mittäpuun mukään melko vilkäs päikkä. Itse äsemä oli hyvin keskeinen päikkä, missä äinäkin me nuoret kokoonnuimme usein junien tuloäikoihin. Päikän vilkkäudestä kertoo myo s se, että äsemän vieressä toimi kolme käuppää, jä käikille tuntui riittä vä n äsiäkkäitä. Koskellä oli myo s tuolloin Aimo Keskitälon omistämä täksikin. Se nä htiin äinä äsemällä odottämässä junästä poistuviä mätkustäjiä. Muistini mukään Keskitälon täksi poistui äsemältä hyvin härvoin tyhjä nä. Linjä-äutoliikennekin oli kohtäläistä: päri pä ivittä istä, edestäkäistä vuoroä Helsinkiin. Sen lisä ksi Koskellä kä vi ärkipä ivisin myo s Aijälän käivosmiehiä kuljettävä linjä-äuto. Räutätie jä äsemä olivät myo s tä rkeä tyo näntäjä. Oli äsemäpä ä llikko, äsemämies, pärikin rätävärtijää, rätämestäri jä tietysti myo s postinhoitäjä. Aijälän käivoksen tuottämä mälmirikäste kuljetettiin kuormä-äutoillä Kosken äsemällä olleen "mälmiläiturin" käuttä junänväunuihin vietä vä ksi edelleen muuälle. Tä mä kin tyo llisti muistini mukään äinäkin 4-5 päikällistä äutoilijää. Teksti: Eric Penttilä jä Elinä Kotiläinen Kuvät: Eric Penttilä 6

7 KOTISEUTUMME ENNEN JA NYT SUURI KUUSI Kun Kosken äsemältä mentiin Pernio n suuntään noin kilometrin mätkä, tultiin neljä n tien risteykseen. Tiet hääräutuivät Pernio o n, Ylikulmälle, Kiskoon jä Kosken äsemälle. Risteys oli äikoinään kuuluisä siitä, että yhdessä häärässä käsvoi vältävän suuri kuusi. Sen ympä rysmittää kä vi moni mittäilemässä, ylettyisivä tko kä sivärret sen ympä ri. Kyllä siinä tärvittiin äinäkin pärin ihmisen kä sivärret, ennen kuin puunympä rys tuli mitättuä. Kuusestä oli äjän mittään tullut niin kuuluisä määmerkki, että Täälintehdäs - Helsinki -linjä-äutossäkin rähästäjälle mäksuä suorittäessä riitti, kun sänoi menevä nsä "Ison kuusen" lä helle, niin hä n heti tiesi, missä selläinen oli. Kuusestä tuli muutenkin jonkinläinen määmerkki. Sitä kä ytettiin jonkinläisenä ilmoitustäulunä. Päikälliset ihmiset läittoivät siihen monenläisiä ilmoituksiä täväroiden myynnistä jä ties mistä käikestä muustäkin. Kuusessä ilmoitettiin myo s päikällisistä täpähtumistä. Yksinkertäiset kä sinkirjoitetut iltämäilmoitukset näulättiin kuusen runkoon. Siihen äikään televisiot olivät hyvin härvinäisiä, eikä määseudullä ollut elokuväteättereitä. Ainä silloin tä llo in kuuseen ilmääntui oikein kirjäpäinotyo nä tehty komeä mäinos, jokä kertoi ohikulkijoille, että kylä ä n oli tulossä elokuväesitys. Elokuväkiertueet, millä nimellä nuo esitykset tunnettiin, kiersivä t ympä ri määtä päikkäkunnältä toiselle. Muistääkseni useimmät noistä esityksistä pidettiin silloisellä Vihiniemen Tyo vä entälollä. Sälin eteen äsetettiin pienikokoinen kängäs jä sälin täkäosään äseteltiin po ydä stä jä tuoleistä koroke projektorille, jottä kuvä nä kyisi kätsojien pä iden yli. Pienistä mukänä kuljetettävistä läitteistä jä kenties älkeellisen filminkin johdostä kuvän läätu oli heikko. Mustävälkoinen kuvä vä risi jä nä ytti kuin lumihiutäleitä olisi sätänut känkäällä. A ä ni oli sitä heikompi. Puhe sä risi jä musiikin täso ylitti usein puheen. Se ei kuitenkään häitännut innostunuttä yleiso ä : elokuvän viesti jä täpähtumät selvisivä t yleiso lle jä nä htiin oikeitä filmitä htiä esiintymä ssä. Muistini mukään kä vin juuri Vihiniemessä kätsomässä ensi kertää myo s Vä ino Linnän Tuntemättomän Sotilään. Se oli minulle hyvin väikuttävä täpähtumä jä muistän tuon elokuvän täpähtumiä vielä kin. Tuo kuuluisä kuusi on käi käädettu jo vuosiä sitten. Teiden muodostämä risteyskin on muuttänut muotoään vuosien kuluessä. Kuusi kuitenkin sä ilyy monien muistoissä. Teksti: Eric Penttilä KYLÄTALON 60-LUKU Jos 1950-luku oli äktiivisen jä monipuolisen toiminnän äikää Vihiniemen Tyo vä entälollä, nä kyy po ytä kirjoissä päljon viitteitä siitä, miten toimintä 1960-luvullä vä heni, jä muuttui myo s poliittisemmäksi. Tyo vä enyhdistyksen kokouksiä oli härvemmin, kokousmuistiot ovät lyhyitä jä iso osä kokousäjästä kä ytettiin eri tähoiltä tulleiden kiertokirjeiden lukemiseen. Täpähtumiä on härväkseltään jä jä rjestysmiesväkuutuskin peruttiin vuonnä Tyo vä entälollä jä rjestetä ä n kuitenkin vielä räittius- jä puurojuhlät, jä luvun lopullä yritetä ä n elvyttä ä liikuntähärrästuksiä: 1967 jä rjestetä ä n hiihtokilpäilut jä sämänä vuonnä äloitetään uudestään lentopällopelit. Toiminnän vä hä isyys nä kynee myo s siinä, että 1966 erikseen pä ä tetä ä n, että vähtimestärin on mäksettävä sä hko läsku jä hänkittävä puut itse. Tyo vä entälon kuitenkin yllä pidetä ä n jä tälossä tehdä ä n tärvittävät korjäukset. Heti vuosikymmenen älussä äsennetään kättotikäpuut, 1962 tehdä ä n remontti vähtimestärin äsunnossä jä 1967 korjätään tälon vesikätto. Vuosikymmenen lopullä pyydetä ä n ärvio tyo vä entälon sä hko istä jä kevä ä llä 1969 ne pä ä tetä ä n uusiä. Tälon yllä pitoon hänkitään värojä mm. myymä llä rätäpo lkkyjä rädänvärrestä jä vä lillä hyo dynnetä ä n väihtokäuppojäkin: Tyo vä entälolle säätiin portäät väihtämällä kolme liträä ylijä ä mä määliä puutävärään. Aivän vuosikymmenen lopullä, Itsenä isyyspä ivä nä , täpähtuu jotäin, jokä äloittää lä hes kymmenvuotisen väiheikkään tärinän Tyo vä entälon historiässä: Vähtimestäri vie känojen lä m- mikkeeksi kuumiä hiiliä ulkohuoneeseen sillä seuräuksellä, että yo llä klo 3.15 ulkohuone pälää. Todennä ko isesti kä ymä lä räkennus päloi niin hyvin, koskä siellä oli puuvärästo, jossä sä ilytettiin myo s päläviä nesteitä, äinäkin jokin äikä myo hemmin ännetään pälävien nesteiden sä ilytyskielto. Tä stä älkää vä rikä s wc-pohdintä, jostä säätte lukeä seuräävässä numerossä, jä tekisipä mieleni sänoä, että ei kyseinen keskustelu äivän pä ä to ksessä ä n ole vielä luvulläkään. Teksti: Elinä Kotiläinen 7

8 KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY KIITTÄÄ LIONS CLUB PERNIÖTÄ Lions Club Pernio on toiminut Pernio n jä Sä rkisälon älueillä 50 vuottä. Juhläpä ivä ä vietettiin monin eri tävoin läuäntäinä 7. pä ivä - nä määliskuutä Juhläpä ivä n kunniäksi LC Pernio hälusi myo s tukeä räjällisillä resursseillä pyyteeto ntä jä ärvokästä väpääehtoistyo tä tekeviä yhdistyksiä jä yhteiso jä. Kosken äsemän kylä - yhdistys ry säi lähjoituksenä 1500 Vihiniemen kylä tälon kunnostukseen. Koski äs. kylä yhdistys ry kiittä ä lä mpimä sti LC Pernio tä huomionosoituksestä. Teksti Elinä Kotiläinen Kuvä: Pernio nseudun lehti Koski as. kyläyhdistyksen puheenjohtaja Eero Kallio vastaanotti lahjoituksen LC Perniön juhlatoimikunnan puheenjohtajalta Pekka Paakkaselta. TAPAHTUMAKALENTERI TAPAHTUMAKALENTERI ON KAIKILLE AVOIN! Onko tiedossäsi täpähtumiä, joistä kännättäisi kertoä kylä lä isille? Täi oletko itse ehkä jä rjestä mä ssä jotäin, johon häluäisit kutsuä kylä lä iset mukään? Täpähtumäkälenteri on käikille kylä lä isille ävoin jä mäksuton ilmoitustäulu. Lä hetä täpähtumätiedot ilmestymiskuukäuden 1. pä ivä ä n mennessä osoitteellä 8

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira)

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Kaikki lajit Kaikkiaan on havaittu 91 eri lajia. Eri vuosina lajeja on havaittu seuraavasti: 2014 2013 2012 2011

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 10.12.2016 klo 15:00 Paikka: Allianssi talo, Asemapa a lliko nkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten puheenjohtaja Jesse Ja a

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

TLY:n retki Örön saarelle

TLY:n retki Örön saarelle TLY:n retki Örön saarelle 3.-4.10. Maisema eteläkärjestä Bengtskärin majakalle päin Juhani & Paula Piekkala Turun lintutieteellinen yhdistys järjesti kautta aikain ensimmäisen retken legendaariselle Örön

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Janne Aalto EKLY:n perinteinen kevätyhteishavainnointi vietettiin lauantaina 23.4. 2016. Havainnointiin osallistuttiin neljällä

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä)

Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä) KAUPUNKILUONNON HAVAINNOINTIPISTE Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä) Sijainti: Hämäläntien päästä lähtee polku merenrantaan. Kulkiessasi rantaan päin oikealle jää kuusimetsää. Käänny jollekin kuusivaltaiseen

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008 EKLY:n yhp 19.4.28 Sivu 1/6 RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.28 Esa Partanen helmikuu 29 (kirjoitusvirhekorjauksia 3/29) PERINNE HENKIIN JA HETI SEITSEMÄN PAIKKAA MUKANA Lauantaina 19.4.28 järjestettiin

Lisätiedot

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Kaivostoimintaa FAMCON:n Suomen kaivoksilla johtanut Jakob Wilson oli syntymänimeltään Jaakko Sjöberg ja lähtöisin pohjanmaalta, Kalajoelta (syntynyt 7.10.1846). Hänen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN

TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN 1 TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN A) Sisältökysymykset: 1. Miksi pojan nimeksi tuli Peukaloinen? 2. Millainen Peukaloinen oli lapsena? 3. Miten Peukaloinen ohjasi hevosta oikeaan paikkaan? 4. Mitä vastaan

Lisätiedot

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero.

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. VILU Kevät 2016 Pääkirjoitus: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. Penkkarit ja vanhojen tanssit menivät vilauksessa ja loma tulee vastaan, vaikka kuinka yrittäisit sitä vältellä. Luntakin on satanut,

Lisätiedot

Formula 18 Ranking 21.5., 28.5., Suomalainen Pursiseura ry ( SPS )

Formula 18 Ranking 21.5., 28.5., Suomalainen Pursiseura ry ( SPS ) Formula 18 Ranking 21.5., 28.5., 4.6.2015 Suomalainen Pursiseura ry ( SPS ) Purjehdusohje 1. Säännöt 1.1. Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusa a nno issa ma a riteltyja sa a nto ja. 1.2. Kielten

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Työssäoppimiseni ulkomailla

Työssäoppimiseni ulkomailla Työssäoppimiseni ulkomailla Nimeni on Jenna Virtanen suoritin kuukauden 7.2.-11.3.2015 Pintakäsittely alan työharjoittelusta Espanjassa Fuerteventuran Corralejossa. Työskentelin kauppakeskuksessa nimeltä

Lisätiedot

EUROOPPANUORET RY. SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

EUROOPPANUORET RY. SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Eurooppanuoret ry, Unga Europeer rf. Kansainva lisissa yhteyksissa liitosta voidaan ka ytta a nimitysta JEF Finland. Na issa sa a nno

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä Lennä, kotka, lennä Afrikkalainen kertomus Mukaillut Christopher Gregorowski Lennä, kotka, lennä 5 Muuan maanviljelijä lähti eräänä päivänä etsimään kadonnutta vasikkaa. Karjapaimenet olivat palanneet

Lisätiedot

Maallikkojen ilmoittamien lintuhavaintojen luotettavuus

Maallikkojen ilmoittamien lintuhavaintojen luotettavuus Maallikkojen ilmoittamien lintuhavaintojen luotettavuus Jukka Jokimäki ja Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki Arktinen keskus Rovaniemen kaupunkilintuatlas- projekti Rovaniemi 2012 1.Johdanto Luonnon tilan

Lisätiedot

LINTUYHDISTYS KUIKKA SÄÄNNÖT 1(5) Talvipinnaralli

LINTUYHDISTYS KUIKKA SÄÄNNÖT 1(5) Talvipinnaralli LINTUYHDISTYS KUIKKA SÄÄNNÖT 1(5) Tervetuloa mukaan Kuikan 28:een in! n säännöt 1 Alue ja aika Alueena on Lintuyhdistys Kuikan toimialue eli Pohjois-Savo tai toimialueelle erikseen rajattu alue. Kilpailuaika

Lisätiedot

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla.

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla. Ranska Chamonix Niin tällänen blogikin pitäis kirjottaa. Meinasin että kirjotan ihan mitä olen Ranskassa tehny ja lisäilen sinne tänne kuvia, en oo mitenkään blogin kirjottaja tyyppiä. 3.1 Lähin Kittilästä

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa IkäArvokas palvelupäivä Kangaslammin seurakuntasalissa keskiviikkona 23.9.2015 klo 11-15 Leiripäivään kutsuttiin mukaan erityisesti kotona yksin asuvia ikäihmisiä, jotka harvoin pääsevät mukaan toimintaan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Näkymätön reppu SIEPPO 3

Näkymätön reppu SIEPPO 3 Näkymätön reppu Kuinkahan monta tavaraa maailmassa on? (Kuinka monta tavaraa sinulla on?) Kuinkahan paljon aineita jokaisen tavaran näkymättömässä repussa on kaikkiaan? (Mikä ihmeen näkymätön reppu?) Näkymätön

Lisätiedot

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE JO ITSENÄISTYNEILTÄ- ITSENÄISTYVILLE NUORILLE Talla.... vihkolla haluamme jakaa kokemuksiamme teille. Omilleen-toiminnan kokemusasiantuntijaryhmä on suunnitellut vihkon sisällön. Ryhmään on osallistunut

Lisätiedot

Merisuo & Storm Lisää luettavaa 2. Sisältö

Merisuo & Storm Lisää luettavaa 2. Sisältö Sisältö Opettajalle.................................... 3 Kalat metsässä................................. 5 Swaffhamin kulkukauppias........................ 14 Lontoon silta...................................

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Heippa. Jari Vanhakylä

Heippa. Jari Vanhakylä 1 2 Heippa Kevät on tullut taas siihen pisteeseen, että on aika aloitella kalastuskausi. Kohta jäät sulavat ja mm. siikaonginta kevätauringossa kutsuu. Kun kahden kilon siika on saatu vuorossa on yli kolmen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1. Yleista s Lataus s Ka ytto s Lisa tietoja s Lakka Pihakivet GDL ohjeet

SISÄLTÖ. 1. Yleista s Lataus s Ka ytto s Lisa tietoja s Lakka Pihakivet GDL ohjeet SISÄLTÖ 1. Yleista s. 3 2. Lataus s. 3 3. Ka ytto s. 4 4. Lisa tietoja s. 7 2 Lakka Pihakivet GDL ohjeet 1. Yleistä Lakka Pihakivet GDL objekti toimii Archicad ohjelmistossa ja se on tehty helpottamaan

Lisätiedot

Taloyhtiön asukkaiden kuulumisia. Kaaduin takahuoneessa ja kaikki muut työntekijät nauroivat KATSO YLLÄTYSTULOS!

Taloyhtiön asukkaiden kuulumisia. Kaaduin takahuoneessa ja kaikki muut työntekijät nauroivat KATSO YLLÄTYSTULOS! TOIMITTAJAT PISTIVÄT KESÄN JÄÄTELÖT JÄRJESTYKSEEN SIVU 3 KATSO YLLÄTYSTULOS! Kaaduin takahuoneessa ja kaikki muut työntekijät nauroivat -Rasmus SIVU 2 Taloyhtiön asukkaiden kuulumisia. SIVU 6 KUINKA KAUPPA

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU 21.9.2010 1(5) IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU Kunnanvaltuuston päättämä Ideamylly on pyörinyt vinhaa vauhtia. Esityksiä, aloitteita, asioita ja

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 POLIITTISEN TOIMINNAN PAINOPISTEET JÄRJESTÖLLINEN TOIMINTA VIESTINTÄ JA JULKAISUT HALLINTO JA TALOUS Toimintasuunnitelma ma a rittelee Eurooppanuorten peruslinjat vuodeksi

Lisätiedot

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä. Liikuntalupaus 1. Omassa pihassa, pyörätiellä, metsässä ja missä vielä meidän perhe liikkuu, polskuttelee, kiikkuu. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

q-toset Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja 6a-luokan lehti numero 2/2011

q-toset Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja 6a-luokan lehti numero 2/2011 q-toset 6a-luokan lehti numero 2/2011 Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja Kirsi Jokela Mitä koulua kävitte? -Kävin Sorvaston koulua. Millaista siellä oli? -Tosi kivaa. Siellä

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Hailuoto 24. 25.3.2007 Olsyn ja Helsyn retki

Hailuoto 24. 25.3.2007 Olsyn ja Helsyn retki Hailuoto 24. 25.3.2007 Olsyn ja Helsyn retki Junassa on tunnelmaa siitä ei pääse mihinkään. Ja yöjunassa sitä on moninverroin enemmän. Aamulla puoli kahdeksan aikaan astuimme yön rytkytyksen jälkeen Oulun

Lisätiedot

P U M P U L I P I L V E T

P U M P U L I P I L V E T T U O M O K. S I L A S T E P U M P U L I P I L V E T Runoja TUOMO K. SILASTE Teokset: Matka, romaani; 2007 Rakkaani kosketa minua, runoja; 2007 Apolloperhonen, runoja; 2008 Rakastettu leskirouva Gold,

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Fuengirola Fuengirola on kaupunki eteläisessä Espanjassa, Andalusian maakunnassa. Kaupunki sijaitsee Välimeren rannalla Costa del Solin eli Aurinkorannikon alueella.

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

JOULUMAA Joulumaahan matkamies jo moni tietä kysyy; Sinne saattaa löytää, vaikka paikallansa pysyy Katson taivaan tähtiä ja niiden helminauhaa

JOULUMAA Joulumaahan matkamies jo moni tietä kysyy; Sinne saattaa löytää, vaikka paikallansa pysyy Katson taivaan tähtiä ja niiden helminauhaa JOULUMAA Joulumaahan matkamies jo moni tietä kysyy; Sinne saattaa löytää, vaikka paikallansa pysyy Katson taivaan tähtiä ja niiden helminauhaa Itsestäni etsittävä on mun joulurauhaa Joulumaa on muutakin

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Sohvalle vai lenkille?

Sohvalle vai lenkille? Sohvalle vai lenkille? 7.5.15 Aleksi Perkiö 8lk Isojoen Koulukolmio Sisällysluettelo Aleksi Perkiö, Sohvalle vai lenkille? 7.5.15 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Mikä satuolento haluaisit olla?...4

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Maanatai aamuna 2.11 hyppäsimme Ylivieskassa junaan kohti Helsinkiä, jossa olimme puolen päivän aikoihin. Lento Pariisiin lähti 16.05. Meitä

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta

Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta Johdantoa peliteoriaan - ka ytetyt termit Peliteoria tutkii pelaajien toimintaa peleissa. Mika on peli? Mika on pelaaja? Peli tarkasti

Lisätiedot

Reetta Minkkinen

Reetta Minkkinen 28.4.2016 Reetta Minkkinen Perhe Koska kertaus on opintojen äiti (minun) kirjani. (sinun) kirjasi. hänen kirjansa. (meidän) kirjamme. (teidän) kirjanne. heidän kirjansa. Muistatko: 5 perheenjäsentä 5 eläintä

Lisätiedot

Työssäoppimisjaksoni Sierra Leonessa, Afrikassa 15.10-19.11.2015. Nanna Perttunen, vaatetusalan artesaaniopiskelija

Työssäoppimisjaksoni Sierra Leonessa, Afrikassa 15.10-19.11.2015. Nanna Perttunen, vaatetusalan artesaaniopiskelija Työssäoppimisjaksoni Sierra Leonessa, Afrikassa 15.10-19.11.2015 Nanna Perttunen, vaatetusalan artesaaniopiskelija Lounais-Suomen ammattiopisto, Novida Saavuimme Sierra Leonen pääkaupunkiin Freetowniin

Lisätiedot

Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta Sähköposti: kajaanin.planeetta@gmail.com

Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta Sähköposti: kajaanin.planeetta@gmail.com Julkaisija: Kajaanin Planeetta ry Päätoimittaja: Jari Heikkinen Teksti ja kuvat: Jari Heikkinen, jos ei muuta mainita Ilmestyminen: Kolme numeroa vuodessa (huhtikuu, elokuu, joulukuu) Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta

Lisätiedot

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Maarit Naakka LuK Marika Vahekoski Luk 0 Kuva1. Lapväärtin joki virtaa Dagsmarkin halki. Kannen kuvassa on joen eteläpuolista vanhaa asutusta.

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

1. Saaren luontopolku

1. Saaren luontopolku 1. Saaren luontopolku Ulvilan Saarenluoto on vanhaa Kokemäenjoen suistoa, joka sijaitsi tällä seudulla 1300-luvulla. Maankohoamisen jatkuessa jääkauden jälkeen suisto on siirtynyt edemmäs, Porin edustalle.

Lisätiedot

OU! Kirjaston yö taiteissa

OU! Kirjaston yö taiteissa OU! Kirjaston yö taiteissa Taiteiden yön toinen juhlajulkaisu 22.8.2013 1 Pääkirjoitus Taidetta ja remonttia K eskellä pääkirjaston remonttia vietettiin uuden Oulun kaupungin juhlavuoden taiteiden yötä.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Keski-Suomen luontomuseo

Keski-Suomen luontomuseo Keski-Suomen luontomuseo Tehtävät 0-1 lk. Tässä näet museon pohjapiirroksen. Se on meidän karttamme tällä kierroksella. Hei! Olen oppaasi Kalle. Kun teet ristikon saat tietää, mikä eläin minä olen. 1.

Lisätiedot

HEHE VERSO15 Helpeen helistäjän leirilehti keskiviikko 29.7.

HEHE VERSO15 Helpeen helistäjän leirilehti keskiviikko 29.7. HEHE VERSO15 Helpeen helistäjän leirilehti keskiviikko 29.7. ARKIPÄIVÄ LEIRILLÄ Mä en tienny, et tä ä llä on nä in mielenkiintoistä ohjelmää. Ohimennen bongättu kommentti, jokä summää värmään monen äjätukset.

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjänaiset:

Keski-Suomen Yrittäjänaiset: Tervehdys kaikille ihanat Yrittäjänaiset. Vuosi alkaa olla lopuillaan ja on aika pikkuhiljaa rauhoittua Joulun viettoon, kukin tavallaan. Mennyt vuosi yhdistyksellämme oli varsin vaiherikas lukuisine tapahtumineen

Lisätiedot

SYNTYMÄTTÖMILLE LAPSILLEMME

SYNTYMÄTTÖMILLE LAPSILLEMME SYNTYMÄTTÖMILLE LAPSILLEMME MAA OLI AUTIO JA KYLMÄ I minä kävelin poispäin näistä päivistä jätin sudenjälkiä ettei minua etsittäisi polulla kohtasin tytön joka sanoi että on vapaus nauttia ei sitä kiinnostanut

Lisätiedot

Keski-Suomen luontomuseo

Keski-Suomen luontomuseo Keski-Suomen luontomuseo Tehtävät 1-2 lk. Tässä näet museon pohjapiirroksen. Se on meidän karttamme tällä kierroksella. Hei! Olen oppaasi Kalle. Kun teet ristikon saat tietää, mikä eläin minä olen. 1.

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin. Marjatta Tuomisto

Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin. Marjatta Tuomisto Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin TAUSTAA Taloyhtiöömme kuuluu kaksi taloa joissa asuntoja on yhteensä 48. (kaksioita ja kolmioita.)

Lisätiedot

BADALONA, ESPANJA 29.05. 16.07. 2013. Titta Lumiaho 25.07.2013

BADALONA, ESPANJA 29.05. 16.07. 2013. Titta Lumiaho 25.07.2013 BADALONA, ESPANJA 29.05. 16.07. 2013 Titta Lumiaho 25.07.2013 JOHDANTOA Minun yksi unelmista on ollut se, että pääsen ulkomaille työharjoitteluun. Tämä unelma toteutui, kun opettajani ilmoitti, että Espanjassa

Lisätiedot

IDEA. Manimiitti Järvenperän koulu. @Nuorisopalvelut1. Julkaistu 19.4.2016. Viety eteenpäin 2.5.2016. Espoon nuorisopalvelut LISÄTIETOA KOMMENTIT (59)

IDEA. Manimiitti Järvenperän koulu. @Nuorisopalvelut1. Julkaistu 19.4.2016. Viety eteenpäin 2.5.2016. Espoon nuorisopalvelut LISÄTIETOA KOMMENTIT (59) Tämä idea on luotu Nuortenideat.fi-vaikuttamispalvelussa. https://www.nuortenideat.fi//fi/ideat/654/ Manimiitti Järvenperän koulu IDEA 19.4.2016 klo 12.22 @Nuorisopalvelut1 Tämä on Espoon nuorisopalveluiden

Lisätiedot

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala juha.honkala@helsinki.fi 24.3.2010 Keskitalvi Ruokinnat, hevostallien ympäristöt Avovesistöt Pihlajanmarjatalvet (tilhet,

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 6.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 6.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(6) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Kuva 1 Tässä vielä harjoiteltiin Viimeisiä veneitä Anne-Maija näyttää sanoja etupenkissä Itsenäisyyspäivänä olikin sunnuntai ja perinteinen

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Johdanto Aloimme etsimään työssäoppimispaikkaa ulkomailta, koska olimme kiinnostuneet mahdollisuudesta

Lisätiedot