45. Maanantaina 19 päivänä kesäkuuta 1995

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "45. Maanantaina 19 päivänä kesäkuuta 1995"

Transkriptio

1 45. Maanantaina 19 päivänä kesäkuuta 1995 kello Päiväjärjestys 6) Hallituksen esitys laiksi pakkokeinolain 5 a luvun 2 :n muuttamisesta 0 Ooo Ilmoituksia Ehdotukset eräiden lakiehdotusten jättämisestä lepäämään l) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta Hallituksen esitys 21/1995 Sivistysvaliokunnan mietintö 5/1995 2) Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 :n muuttamisesta Oo Oo Hallituksen esitys 28/1995 Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö II ) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain 25 :n poikkeuksellisesta soveltamisestaja työttömyysturvalain 22ja 24 :n muuttamisesta ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 1101 Hallituksen esitys 40/1995 Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 3/ ) Hallituksen esitys eräiden rikoslain kokonaisuudistuksen toiseen vaiheeseen liittyvien lakien muutoksiksi II 02 Hallituksen esitys 42/1995 Lakivaliokunnan mietintö 2/1995 5) Hallituksen esitys laiksi matkustajaalus Estonian hylyn rauhoittamisesta Hallituksen esitys 10/199 5 Lakivaliokunnan mietintö 3/1995 Hallituksen esitys 9/1995 Lakivaliokunnan mietintö 4/1995 7) Hallituksen esitys laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Hallituksen esitys 37/1995 Valtiovarainvaliokunnan mietintö 3/1995 8) Hallituksen esitys laiksi kiinteistön luovutuksesta Latvian tasavallalle Hallituksen esitys 41/1995 Valtiovarainvaliokunnan mietintö 5/1995 9) Hallituksen esitys laiksi eräiden valtion ammatillisten oppilaitosten kiinteistöjen luovuttamisesta kunnalle tai kuntayhtymälleooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Hallituksen esitys 46/1995 Valtiovarainvaliokunnan mietintö 6/ ) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 20 luvun 1 :n muuttamisesta ooo Hallituksen esitys 45/1995 Hallintovaliokunnan mietintö 1/ ) Hallituksen esitys laeiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain sekä valtion rata verkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä annetun lain 10 :n muuttamisesta OoOOoo ooo 00 Hallituksen esitys 49/1995 Liikennevaliokunnan mietintö 1/ "

2 Maanantaina ) Hallituksen esitys laiksi maitohygienialain 23 :n muuttamisesta II 04 Hallituksen esitys Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö 2/ ) Hallituksen esitys laiksi ammatillisista opettajankoulutuslaitoksista annetun lain 5 :n muuttamisesta.... Hallituksen esitys 20/1995 Sivistysvaliokunnan mietintö 2/ ) Hallituksen esitys oppilaan erottamista oppilaitoksesta ja koulunkäynnistä pidättämistä koskevien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta.... Hallituksen esitys Sivistysvaliokunnan mietintö 3/ ) Hallituksen esitys pohjoismaisen sosiaalipalvelusopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä..... Hallituksen esitys 29/1995 Sosiaali-ja terveysvaliokunnan mietintö 2/ ) Hallituksen esitys laiksi asuntokauppalain 8 luvun 1 :n muuttamisesta 1105 Hallituksen esitys 18/1995 Talousvaliokunnan mietintö 7/ ) Hallituksen esitys laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden muiden luottolaitostoimintaan liittyvien lakien muuttamisesta.... Hallituksen esitys 44/1995 Talousvaliokunnan mietintö Mietintöjen pöydällepano 18) Hallituksen esitys laeiksi holhouslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.... Hallituksen esitys Lakivaliokunnan mietintö 5/1995 " 19) Eduskunnan tilintarkastajien kertomus vuodelta Kertomus 5/1995 Valtiovarainvaliokunnan mietintö 4/1995 Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies S-L. Anttila. Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä edustajat Korkeaoja ja Tuomioja. Ilmoitusasiat: Kertomus hallituksen toimenpiteistä vuonna 1994 Ilmoitetaan, että hallituksen kirjelmän ohella viime huhtikuun 12 päivältä on eduskunnalle annettu hallituksen kertomus toimenpiteistään vuonna Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille. Puheenvuoron saatuaan lausuu Ed. P e k k a r i n e n : Arvoisa puhemies! Valtiovarainvaliokunta kokoontuu välittömästi tämän istunnon keskeyttämisen jälkeen. Päiväjärjestyksessä olevat asiat: 1) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta Lepäämään jättäminen Hallituksen esitys 21/1995 Sivistysvaliokunnan mietintö 5/1995 Viime istunnossa ed. Aula ed. Korteniemen kannattamana ehdotti silloin hyväksytyn lakiehdotuksenjättämistä lepäämään. Siitä ehdotuksesta on nyt tehtävä päätös, minkä jälkeen päätetään samoin viime istunnossa tehdystä perustelulausumaehdotuksesta. Ensin sallitaan keskustelu asiasta ja sen jälkeen toimitetaan äänestys lepäämäänjättämisehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Jos

3 Opintotuen leikkaukset 1099 vähintään 1/3 eduskunnan kaikista jäsenistä kannattaa lepäämäänjättämisehdotusta, on lakiehdotus, sanamuodoltaan sellaisena kuin se on kolmannessa käsittelyssä hyväksytty, jätetty lepäämään seuraavien varsinaisten valtiopäivien jälkeen pidettäviin varsinaisiin valtiopäiviin, mutta muussa tapauksessa on lepäämäänjättämisehdotus hylätty. Jos lepäämäänjättämisehdotus hylätään, tehdään päätös mainitusta perusteluja koskevasta ehdotuksesta, mutta jos lakiehdotus jää lepäämaan, katsotaan perustelulausumaehdotus ra uenneeksi. Menettelytapa hyväksytään. Äänestykset ja päätökset: Nyt on äänestettävä lepäämäänjättämisehdotuksesta. Joka kannattaa ehdotusta, että esillä oleva lakiehdotus, sanamuodoltaan sellaisena kuin se on kolmannessa käsittelyssä hyväksytty, jätetään lepäämään seuraavien varsinaisten valtiopäivienjälkeen pidettäviin varsinaisiin valtiopäiviin, äänestää "jaa"; joka ei sitä kannata, äänestää "ei". Jos vähintään 1/3 eduskunnan kaikista jäsenistä kannattaa lepäämäänjättämisehdotusta, on se hyväksytty, mutta muussa tapauksessa on sanottu ehdotus hylätty. "Jaa" äänestävät seuraavat edustajat: Aittoniemi, Ala-Nissilä, Alaranta, Aula, Huuhtanen, Hyssälä, lsohookana-asunmaa, Juhantalo, Jäätteenmäki, Kalli, Kallis, Kankaanniemi, Karjula, Kiviniemi, Koistinen, Komi, Korkeaoja, Korteniemi, Koski M., Kuoppa, Kääriäinen, Lehtosaari, Leppänen J., Liikkanen, Lämsä, Manninen, Myllyniemi, Mölsä, Pehkonen, Pekkarinen, Penttilä, Pesälä, Puhjo, Ranta Muotia, Rehn, Ryhänen, Saari, Salo, Suhola, Takkula, Tarkka, Tennilä, Vanhanen, Vehviläinen, Veteläinen, Vihriälä, Vuorensoiaja Väistö. "Ei" äänestävät seuraavat edustajat: Aaltonen, Ala-Harja, Andersson C., Andersson J., Anttila U., Apukka, Aura, Backman, Biaudet, Brax, Bremer, Bryggare, Elo, Filatov, Gustafsson, Halonen, Hassi, Heinonen, Heliberg, Helle, Huotari, Hurskainen, Huttu, Häkämies, Hämäläinen, Immonen, Itälä, Jaakonsaari, Jansson, Joenpalo, Juurola, Jääskeläinen, Kaarilahti, Kallio, Kalliomäki, Kantalainen, Karhunen, Karjalainen, Kekkonen, Knaapi, Korhonen M., Korhonen R., Koski V., Koskinen H., Koskinen J., Koskinen M., Krohn, Kuisma, Kukkonen J., Kukkonen U-M., Kuosmanen, Kurola, Laakso, Laaksonen, Lahtela, Laitinen, Lapintie, Lax, Leppänen P., Linden, Lindroos, Lipponen, Malm, Markkula H., Markkula M., Mähönen, Mönkäre, Niinistö, Nikula, Nurmi, Nyby, Ojala A., Ojala 0., Ojala R., Olin, Paasilinna, Partanen, Peltomo, Perho-Santala, Pietikäinen M., Pietikäinen S., Piha, Pohjola M., Pohjola T., Polvi, Prusti, Puhakka, Puisto, Pulliainen, Pykäläinen, Rajamäki, Rantanen, Rask, Rauramo, Rimmi, Rinne, Roos, Rosendahl, Räsänen, Saarinen, Saario, Salolainen, Sasi, Savela, Seppänen, Skinnari, Smeds, Soininvaara, Tahvanainen, Taina, Tiilikainen, Tiuri, Tiusanen, Tulonen, Tuomioja, Tykkyläinen, Törnqvist, Uotila, Vehkaoja, Viitamies, Viitanen, Viljamaa, Vokkolainen, Vähänäkki, Wahlström ja Zyskowicz. Poissa äänestyksestä ovat seuraavat edustajat: Aho, Alho, Anttila S-L., Dromberg, Enestam, Ihamäki, Kanerva, Karpio, Kautto, Kemppainen, Kiljunen, Kokkonen, Lamminen, Lindqvist, Linnainmaa, Louekoski, Luhtanen, Löv, Mikkola, Norrback, Paasio, Saapunki, Viinanen, Virtanen ja Vistbacka... Aänestykse~_sä on annettu 48 jaa-ja 126 ei-ääntä; poissa 25. (Aän. 6) Eduskunta on hylännyt lepäämäänjättämisehdotuksen. Lopuksi on vielä päätettävä perusteluja koskevasta ed. Aulan ehdotuksesta. Mietintö "jaa", ed. Aulan ehdotus "ei". Äänestykse~_sä on annettu 126 jaa-ja 48 ei-ääntä; poissa 25. (Aän. 7) Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

4 Maanantaina ) Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 :n muuttamisesta Lepäämään jättäminen Hallituksen esitys 28/1995 Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö Viime istunnossa ed. Hyssälä ed. Mannisen kannattamana ehdotti silloin hyväksytyn lakiehdotuksen jättämistä lepäämään. Siitä ehdotuksesta on nyt tehtävä päätös. Ensin sallitaan keskustelu asiasta ja sen jälkeen toimitetaan äänestys lepäämäänjättämisehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Jos vähintään 1/3 eduskunnan kaikistajäsenistä kannattaa lepäämäänjättämisehdotusta, on lakiehdotus, sanamuodoltaan sellaisena kuin se on kolmannessa käsittelyssä hyväksytty, jätetty lepäämään seuraavien varsinaisten valtiopäivien jälkeen pidettäviin varsinaisiin valtiopäiviin, mutta muussa tapauksessa on lepäämäänjättämisehdotus hylätty. Menettelytapa hyväksytään. Keskustelu: Ed. U. Antti 1 a: Arvoisa puhemies! Kolmannessa käsittelyssä, jossa äänestettiin tämän esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, en ollut silloin hallituksen esityksen kannalla. Tässä käsittelyssä keskusteltaessa lepäämäänjättämisestä en kuitenkaan kannata tämän esityksen jättämistä lepäämään. Perusteluni on se, että uskon pikemminkin perusoikeustyyppiseen ajatteluun, jolloin, mikäli perusoikeusuudistus olisi voimassa, mielestäni olisi hyvinkin tulkittavissa niin, että tämä esitys olisi pitänyt muuttaa sen ajatusten mukaiseksi. Keskustelu julistetaan Nyt on päätettävä lepäämäänjättämisehdotuksesta. Äänestys ja päätös: Joka kannattaa ehdotusta, että esillä oleva lakiehdotus, sanamuodoltaan sellaisena kuin se on kolmannessa käsittelyssä hyväksytty, jätetään lepäämään seuraavien varsinaisten valtiopäivienjälkeen pidettäviin varsinaisiin valtiopäiviin, äänestää "jaa"; joka ei sitä kannata, äänestää "ei". Jos vähintään 1/3 eduskunnan kaikista jäsenistä kannattaa lepäämäänjättämisehdotusta, on se hyväksytty, mutta muussa tapauksessa on sanottu ehdotus hylätty. "Jaa" äänestävät seuraavat edustajat: Aittoniemi, Ala-Nissilä, Alaranta, Aula, Hurskainen, Huuhtanen, Hyssälä, Isohookana Asunmaa, Juhantalo, Jääskeläinen, Jäätteenmäki, Kalli, Kallis, Kankaanniemi, Karjula, Kiviniemi, Koistinen, Komi, Korkeaoja, Korteniemi, Koski M., Kuoppa, Kääriäinen, Lehtosaari, Leppänen J., Liikkanen, Lämsä, Manninen, Myllyniemi, Mölsä, Pehkonen, Pekkarinen, Penttilä, Pesälä, Puhjo, Pulliainen, Ranta-Muotio, Rehn, Ryhänen, Räsänen, Saari, Salo, Smeds, Suhola, Takkula, Tarkka, Tennilä, Vanhanen, Vehviläinen, Veteläinen, Vihriälä, Vuorensola ja Väistö. "Ei" äänestävät seuraavat edustajat: Aaltonen, Ala-Harja, Andersson C., Andersson J., Anttila U., Apukka, Aura, Backman, Biaudet, Brax, Bremer, Bryggare, Elo, Filatov, Gustafsson, Halonen, Hassi, Heinonen, Heliberg, Helle, Huotari, Huttu, Häkämies, Hämäläinen, Immonen, Itälä, Jaakonsaari, Jansson, Joenpalo, Juurola, Kaarilahti, Kallio, Kalliomäki, Kantalainen, Karhunen, Karjalainen, Kekkonen, Knaapi, Korhonen M., Korhonen R., Koski V., Koskinen H., Koskinen J., Koskinen M., Krohn, Kuisma, Kukkonen J., Kukkonen U-M., Kuosmanen, Kurola, Laakso, Laaksonen, Lahtela, Laitinen, Lapintie, Lax, Leppänen P., Linden, Lindroos, Lipponen, Malm, Markkula H., Markkula M., Mähönen, Mönkäre, Niinistö, Nikula, Nyby, Ojala A., Ojala 0., Ojala R., Olin, Paasilinna, Partanen, Peltomo, Perho-Santala, Pietikäinen M., Pietikäinen S., Piha, Pohjola M., Pohjola T., Polvi, Prusti, Puhakka, Puisto, Pykäläinen, Rajamäki, Rantanen, Rask, Rauramo, Rimmi, Rinne, Roos, Rosendahl, Saarinen, Saario, Salolainen, Sasi, Savela, Seppänen, Skinnari, Soininvaara, Tahvanainen, Taina, Tiilikainen, Tiuri, Tiusanen, Tulonen, Tuomioja, Tykkyläinen, Törnqvist, Uotila, Vehkaoja, Viitamies, Viitanen, Viljamaa, Vokkolainen, Vähänäkki, Wahlström ja Zyskowicz.

5 Työttömyysturvan leikkaukset 1101 Poissa äänestyksestä ovat seuraavat edustajat: Aho, Alho, Anttila S-L., Dromberg, Enestam, Ihamäki, Kanerva, Karpio, Kautto, Kemppainen, Kiljunen, Kokkonen, Lamminen, Lindqvist, Linnainmaa, Louekoski, Luhtanen, Löv, Mikkola, Norrback, Nurmi, Paasio, Saapunki, Viinanen, Virtanen ja Vistbacka. Äänestykse~_sä on annettu 53 jaa- ja 120 ei-ääntä; poissa 26. (Aän. 8) Eduskunta on hylännyt lepäämäänjättämisehdotuksen. 3) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain 25 :n poikkeuksellisesta soveltamisesta ja työttömyysturvalain 22 ja 24 :n muuttamisesta Lepäämään jättäminen Hallituksen esitys 40/1995 Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 3/1995 Viime istunnossa ed. Manninen ed. Kankaanniemen kannattamana ehdotti silloin hyväksyttyjen lakiehdotustenjättämistä lepäämään. Siitä ehdotuksesta on nyt tehtävä päätös. Ensin sallitaan keskustelu asiasta ja sen jälkeen toimitetaan äänestys lepäämäänjättämisehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Jos vähintään 1/3 eduskunnan kaikistajäsenistä kannattaa lepäämäänjättämisehdotusta, on lakiehdotukset, sanamuodoltaan sellaisina kuin ne on kolmannessa käsittelyssä hyväksytty, jätetty lepäämään seuraavien varsinaisten valtiopäivien jälkeen pidettäviin varsinaisiin valtiopäiviin, mutta muussa tapauksessa on lepäämäänjättämisehdotus hylätty. Menettelytapa hyväksytään. Nyt on päätettävä lepäämäänjättämisehdotuksesta. Äänestys ja päätös: Joka kannattaa ehdotusta, että esillä olevat lakiehdotukset, sanamuodoltaan sellaisina kuin ne on kolmannessa käsittelyssä hyväksytty,jätetään lepäämään seuraavien varsinaisten valtiopäivien jälkeen pidettäviin varsinaisiin valtiopäiviin, äänestää "jaa"; joka ei sitä kannata, äänestää "ei". Jos vähintään 113 eduskunnan kaikista jäsenistä kannattaa lepäämäänjättämisehdotusta, on se hyväksytty, mutta muussa tapauksessa on sanottu ehdotus hylätty. "Jaa" äänestävät seuraavat edustajat: Aittoniemi, Ala-Nissilä, Alaranta, Aula, Huuhtanen, Hyssälä, Isohookana-Asunmaa, Juhantalo, Jääskeläinen, Jäätteenmäki, Kalli, Kallis, Kankaanniemi, Karjula, Kiviniemi, Koistinen, Komi, Korkeaoja, Korteniemi, Koski M., Kuoppa, Kääriäinen, Lehtosaari, Leppänen J., Liikkanen, Lämsä, Manninen, Myllyniemi, Mölsä, Pehkonen, Pekkarinen, Pesälä, Puhjo, Ranta Muotia, Rehn, Ryhänen, Räsänen, Saari, Salo, Smeds, Suhola, Takkula, Tennilä, Vanhanen, Vehviläinen, V eteläinen, Vihriälä, Vuorensola ja Väistö. "Ei" äänestävät seuraavat edustajat: Aaltonen, Ala-Harja, Andersson C., Andersson J., Anttila U., Apukka, Aura, Backman, Biaudet, Brax, Bremer, Bryggare, Elo, Filatov, Gustafsson, Halonen, Hassi, Heinonen, Heliberg, Helle, Huotari, Hurskainen, Huttu, Häkämies, Hämäläinen, Immonen, Itälä, Jaakonsaari, Jansson, Joenpalo, Juurola, Kaarilahti, Kallio, Kalliomäki, Kantalainen, Karhunen, Karjalainen, Kekkonen, Knaapi, Korhonen M., Korhonen R., Koski V., Koskinen H., Koskinen J., Koskinen M., Krohn, Kuisma, Kukkonen J., Kukkonen U-M., Kuosmanen, Kurola, Laakso, Laaksonen, Lahtela, Laitinen, Lapintie, Lax, Leppänen P., Linden, Lindroos, Lipponen, Malm, Markkula H., Markkula M., Mähönen, Mönkäre, Niinistö, Nikula, Nurmi, Nyby, Ojala A., Ojala 0., Ojala R., Olin, Paasilinna, Partanen, Peltomo, Perho-Santala, Pietikäinen M., Pietikäinen S., Piha, Pohjola M., Pohjola T., Polvi, Prusti, Puhakka, Puisto, Pulliainen, Pykäläinen, Rajamäki, Rantanen, Rask, Rauramo, Rimmi, Rinne, Roos, Rosendahl, Saarinen, Saario, Salolainen, Sasi, Savela, Seppänen, Skinnari, Soininvaara, Tahvanainen, Taina, Tiilikainen,

6 Maanantaina Tiuri, Tiusanen, Tolonen, Tuomioja, Tykkyläinen, Törnqvist, Uotila, Vehkaoja, Viitamies, Viitanen, Viljamaa, Vokkolainen, Vähänäkki, Wahlström ja Zyskowicz. "Tyhjää" äänestävät edustajat Penttilä ja Tarkka. Poissa äänestyksestä ovat seuraavat edustajat: Aho, Alho, Anttila S-L., Dromberg, Enestam, Ihamäki, Kanerva, Karpio, Kautto, Kemppainen, Kiljunen, Kokkonen, Lamminen, Lindqvist, Linnainmaa, Louekoski, Luhtanen, Löv, Mikkola, Norrback, Paasio, Saapunki, Viinanen, Virtanen ja Vistbacka. Äänestyksessä on anj.?:ettu 49 jaa-ja 123 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 25. (Aän. 9) Eduskunta on hylännyt lepäämäänjättämisehdotuksen. Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan tänään kello Täysistunto keskeytetään kello Toisessa käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotus sekä lakivaliokunnan mietinnössä ehdotettu 16.lakiehdotus voidaan Lakiehdotukset hyväksytään. Lakiehdotusten kolmas käsittely julistetaan 5) Hallituksen esitys laiksi matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta Hallituksen esitys 10/1995 Lakivaliokunnan mietintö 3/1995 Täysistuntoa jatketaan kello Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies S-L. Anttila. 4) Hallituksen esitys eräiden rikoslain kokonaisuudistuksen toiseen vaiheeseen liittyvien lakien muutoksiksi Hallituksen esitys 42/1995 Lakivaliokunnan mietintö 2/1995 6) Hallituksen esitys laiksi pakkokeinolain 5 a luvun 2 :n muuttamisesta Hallituksen esitys 9/1995 Lakivaliokunnan mietintö 4/1995

7 Maatalouden interventiorahasto ) Hallituksen esitys laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys 37/1995 Valtiovarainvaliokunnan mietintö 3/1995 Ensin sallitaan keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen kuluessa on esitettävä kaikki asiassa tehtävät ehdotukset. Sen jälkeen päätetään kolmannessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. Koska toisessa käsittelyssä päätetty lakiehdotus on käsiteltävä perustuslain säätämisjärjestyksessä, ehdotan meneteltäväksi seuraavasti: Ensin tehdään päätös siitä valtiovarainvaliokunnan ehdotuksesta, joka koskee lakiehdotuksen julistamista kiireelliseksi. Jos valtiovarainvaliokunnan ehdotus hyväksytään, päätetään lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Jos ehdotus kiireelliseksi julistamisesta hylätään, tehdään päätös lakiehdotuksen hyväksymisestä jätettäväksi lepäämään tai sen hylkäämisestä. Menettelytapa hyväksytään. Lakiehdotus julistetaan kiireelliseksi yksimielisesti. Lakiehdotus hyväksytään yksimielisesti. 8) Hallituksen esitys laiksi kiinteistön luovutuksesta Latvian tasavallalle Hallituksen esitys 41/1995 Valtiovarainvaliokunnan mietintö 5/1995 9) Hallituksen esitys laiksi eräiden valtion ammatillisten oppilaitosten kiinteistöjen luovuttamisesta kunnalle tai kuntayhtymälle Hallituksen esitys Valtiovarainvaliokunnan mietintö 6/ ) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 20 luvun 1 :n muuttamisesta Hallituksen esitys 45/1995 Hallintovaliokunnan mietintö 1/ ) Hallituksen esitys laeiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain sekä valtion rata verkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä annetun lain 10 :n muuttamisesta Hallituksen esitys 49/1995 Liikennevaliokunnan mietintö 1/1995

8 Maanantaina Toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan Lakiehdotukset hyväksytään. Lakiehdotusten kolmas käsittely julistetaan 12) Hallituksen esitys laiksi maitohygienialain 23 :n muuttamisesta Hallituksen esitys 25/1995 Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö 2/ ) Hallituksen esitys laiksi ammatillisista opettajankoulutuslaitoksista annetun lain 5 :n muuttamisesta Hallituksen esitys 20/1995 Sivistysvaliokunnan mietintö 2/ ) Hallituksen esitys oppilaan erottamista oppilaitoksesta ja koulunkäynnistä pidättämistä koskevien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta Hallituksen esitys 23/1995 Sivistysvaliokunnan mietintö 3/1995 Toisessa käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotus sekä sivistysvaliokunnan mietinnössä ehdotettu ll.lakiehdotus voidaan Lakiehdotukset hyväksytään. Lakiehdotusten kolmas käsittely julistetaan 15) Hallituksen esitys pohjoismaisen sosiaalipalvelusopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä Osittain kolmas, osittain ainoa käsittely Hallituksen esitys 29/1995 Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 2/1995 Ensin sallitaan keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Senjälkeen päätetään kolmannessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä, ja lopuksi ainoassa käsittelyssä sosiaali-ja terveysvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen niiden määräysten hyväksymistä, jotka vaativat eduskunnan suostumuksen. Menettelytapa hyväksytään. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvä ehdotus hyväksytään.

9 Asuntokauppa ) Hallituksen esitys laiksi asuntokauppalain 8 luvun 1 :n muuttamisesta Hallituksen esitys 18/1995 Talousvaliokunnan mietintö 7/ ) Hallituksen esitys laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden muiden luottolaitostoimintaan liittyvien lakien muuttamisesta Hallituksen esitys 44/1995 Talousvaliokunnan mietintö 11/1995 Toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan Lakiehdotukset hyväksytään. Lakiehdotusten kolmas käsittely julistetaan 18) Hallituksen esitys laeiksi holhouslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Hallituksen esitys 16/1995 Lakivaliokunnan mietintö 5/1995 Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomiseen toiseen täysistuntoon. 19) Eduskunnan tilintarkastajien kertomus vuodelta 1994 Kertomus 5/1995 Valtiovarainvaliokunnan mietintö 4/1995 Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomiseen toiseen täysistuntoon. Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina kello 12. Täysistunto lopetetaan kello Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Tiitinen

10

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana: Aaltonen, Markus Sakari

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana: Aaltonen, Markus Sakari EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat Vaalikausi 1995 1998, 24.03.1995 23.03.1999 Nimi: Aaltonen, Markus Sakari Aloitti edustajana: Aho, Esko Tapani 1983 Aittoniemi, Sulo Eerikki 1987 Ala-Harja, Kirsti Raili

Lisätiedot

166. Keskiviikkona 10 päivänä joulukuuta 1997

166. Keskiviikkona 10 päivänä joulukuuta 1997 166. Keskiviikkona 10 päivänä joulukuuta 1997 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely 1) Hallituksen esitys oikeusapulaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi.......... 5672 Hallituksen

Lisätiedot

171. Lauantaina 13 päivänä joulukuuta 1997

171. Lauantaina 13 päivänä joulukuuta 1997 171. Lauantaina 13 päivänä joulukuuta 1997 kello 0005 Päiväjärjestys Ilmoituksia Kolmas käsittely 1) Hallituksen esitys oikeusapulaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi 0000000 0000 0 5846 Hallituksen

Lisätiedot

199. Perjantaina 5 päivänä helmikuuta 1999

199. Perjantaina 5 päivänä helmikuuta 1999 199. Perjantaina 5 päivänä helmikuuta 1999 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi.......................... 7726 Hallituksen esitys 1/1998 vp Perustuslakivaliokunnan

Lisätiedot

6. PERJANTAINA 11. HELMIKUUTA 2000

6. PERJANTAINA 11. HELMIKUUTA 2000 PTK 6/2000 vp 6. PERJANTAINA 11. HELMIKUUTA 2000 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja 1) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali... 143 2) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali...

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana:

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana: EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat Vaalikausi 1999 2002, 24.03.1999 18.03.2003 Nimi: Aho, Esko Tapani 1983 Aho, Hannu Tapio 1999 Aittoniemi, Sulo Eerikki 1987 Akaan-Penttilä, Eero Erkki Emanuel 1999 Ala-Nissilä,

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

84. Maanantaina 15 päivänä kesäkuuta 1992

84. Maanantaina 15 päivänä kesäkuuta 1992 84. Maanantaina 15 päivänä kesäkuuta 1992 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Kolmas käsittely: S. 6) Ehdotus laiksi Kanadan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana:

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana: EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat Vaalikausi 1991 1994, 22.03.1991 23.03.1995 Nimi: Aho, Esko Tapani 1983 Aho, Raila Orvokki 1987 Aittoniemi, Sulo Eerikki 1987 Ala-Harja, Kirsti Raili 1987 Ala-Nissilä,

Lisätiedot

146. Keskiviikkona 24 päivänä marraskuuta 1993

146. Keskiviikkona 24 päivänä marraskuuta 1993 146. Keskiviikkona 24 päivänä marraskuuta 1993 kello 0.40 Päiväjärjestys Esitellään: So Ilmoituksia Toinen käsittely: 1) Ehdotukset laeiksi alueiden kehittämisestä ja saariston kehityksen edistämisestä

Lisätiedot

129. Tiistaina 20 päivänä lokakuuta 1992

129. Tiistaina 20 päivänä lokakuuta 1992 129. Tiistaina 20 päivänä lokakuuta 1992 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Kolmas käsittely: S. 5) Ehdotus laiksi maatalousyrittäjien eläkelain 10 :n muuttamisesta... 3783 Hallituksen esitys n:o 175

Lisätiedot

Tili riksdagen. ÅTGÄRDSMOTION 215/2000 rd. Befolkningspolitiska mål. AM 215/2000 rd- Håkan Nordman /sv m.fl.

Tili riksdagen. ÅTGÄRDSMOTION 215/2000 rd. Befolkningspolitiska mål. AM 215/2000 rd- Håkan Nordman /sv m.fl. AM 215/2000 rd- Håkan Nordman /sv m.fl. ÅTGÄRDSMOTION 215/2000 rd Befolkningspolitiska mål Tili riksdagen Enligt befolkningsprognoserna kommer Finlands folk att åldras kraftigt fram tili år 2030 och därefter

Lisätiedot

125. PERJANTAINA 5. JOULUKUUTA 2014

125. PERJANTAINA 5. JOULUKUUTA 2014 PTK 125/2014 vp 125. PERJANTAINA 5. JOULUKUUTA 2014 kello 13.04 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely 1) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi; Hallituksen

Lisätiedot

132. Töstaina 29 päivänä marraskuuta 1994

132. Töstaina 29 päivänä marraskuuta 1994 132. Töstaina 29 päivänä marraskuuta 1994 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Kolmas käsittely: 1) Ehdotus laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen

Lisätiedot

139. Keskiviikkona 7 päivänä joulukuuta 1994

139. Keskiviikkona 7 päivänä joulukuuta 1994 139. Keskiviikkona 7 päivänä joulukuuta 1994 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Kolmas käsittely: 1) Ehdotukset laeiksi ennakkoperintälain ja arvonlisäverolain 1 :n muuttamisesta... 5711 Hallituksen esitys

Lisätiedot

179. Töstaina 15 päivänä joulukuuta 1992

179. Töstaina 15 päivänä joulukuuta 1992 179. Töstaina 15 päivänä joulukuuta 1992 Päiväjärjestys kello 14 Toinen käsittely: s. Ilmoituksia Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään päätös ed. Seppäsen ym. pankkituen käytön valvonnan järjestämistä

Lisätiedot

Läsnä pj. Markku Koski /kesk vpj. Matti Ahde /sd (nimenhuudon jälkeen) jäs. Christina Gestrin /r (nimenhuudon jälkeen)

Läsnä pj. Markku Koski /kesk vpj. Matti Ahde /sd (nimenhuudon jälkeen) jäs. Christina Gestrin /r (nimenhuudon jälkeen) VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 29/2006 vp Tiistai 6.6.2006 kello 12.00-12.40 Läsnä pj. Markku Koski /kesk vpj. Matti Ahde /sd jäs. Christina Gestrin /r Kyösti Karjula /kesk Jari Koskinen /kok Pekka

Lisätiedot

164. Tiistaina 20 päivänä joulukuuta 1994

164. Tiistaina 20 päivänä joulukuuta 1994 164. Tiistaina 20 päivänä joulukuuta 1994 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Kolmas käsittely: 1) Ehdotus laiksi eräistä poikkeuksista kuntien valtionosuuslain säännöksiin vuonna 1995... 6178 Hallituksen

Lisätiedot

Tiistai kello ,

Tiistai kello , VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 54/2004 vp Tiistai 14.12.2004 kello 10.00 11.25, 11.35 11.45 Läsnä pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk vpj. Matti Ahde /sd jäs. Christina Gestrin /r Jyri Häkämies /kok Kyösti

Lisätiedot

124. Perjantaina 10 päivänä lokakuuta 1997

124. Perjantaina 10 päivänä lokakuuta 1997 124. Perjantaina 10 päivänä lokakuuta 1997 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia 4) Hallituksen esitys laiksi pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain soveltamatta jättämisestä annetun lain I ja 2 :n

Lisätiedot

167. Lauantaina 7 päivänä joulukuuta 1996

167. Lauantaina 7 päivänä joulukuuta 1996 167. Lauantaina 7 päivänä joulukuuta 1996 kello 16.20 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely 1) Hallituksen esitys valtion aluehallintoa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi... 5368 Hallituksen esitys

Lisätiedot

Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta 1991 Suominen, Ilkka /kok Sasi, Kimmo /kok 11.04.1991 Metsämäki,

Lisätiedot

19. Tiistaina 3 päivänä maaliskuuta 1998

19. Tiistaina 3 päivänä maaliskuuta 1998 19. Tiistaina 3 päivänä maaliskuuta 1998 kello 14 Päiväjärjestys 4) Hallituksen esitys laiksi eräiden kiinteistöjen luovuttamisesta Helsingin kau- Ilmoituksia pungille... 849 Ulkopuolella päiväjärjestyksen

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana:

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana: EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat Vaalikausi 2003 2006, 19.03.2003 20.03.2007 Nimi: Ahde, Matti Allan 1970 Ahonen, Esko Olavi 2003 Akaan-Penttilä, Eero Erkki Emanuel 1999 Ala-Nissilä, Olavi Oskari 1991

Lisätiedot

164. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993

164. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993 164. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993 kello 17.55 Päiväjärjestys Ilmoituksia : 1) Ehdotus laiksi eräistä poikkeuksista kuntien valtionosuuslain 8 :n säännöksiin vuonna 1994... 4908 Hallituksen esitys

Lisätiedot

VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/1998 vp

VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/1998 vp VaVM 22/1998 vp- HE 61/1998 vp VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/1998 vp Hallituksen esitys laiksi erään Joroisten kunnassa sijaitsevan kiinteistön myymisestä Järvikylä Gods Aktiebolag -nimiselle yhtiölle

Lisätiedot

77. TORSTAINA 1. HEINÄKUUTA 2010

77. TORSTAINA 1. HEINÄKUUTA 2010 PTK 77/2010 vp 77. TORSTAINA 1. HEINÄKUUTA 2010 kello 10.02 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Teollisuuden Voima Oyj:n hakemukseen

Lisätiedot

189. Tiistaina 26 päivänä tammikuuta 1999

189. Tiistaina 26 päivänä tammikuuta 1999 189. Tiistaina 26 päivänä tammikuuta 1999 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja 1) Kansliatoimikunnan täydennysvaali 7373 2) Valiokuntien täydennysvaalit.... 3) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana: Aaltonen, Markus Sakari

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana: Aaltonen, Markus Sakari EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat Vaalikausi 1987 1990, 21.03.1987 21.03.1991 Nimi: Aaltonen, Markus Sakari Aloitti edustajana: Ahde, Matti Allan 1970 Aho, Esko Tapani 1983 Aho, Raila Orvokki 1987 Ahonen,

Lisätiedot

63. PERJANTAINA 5. KESÄKUUTA 2009

63. PERJANTAINA 5. KESÄKUUTA 2009 PTK 63/2009 vp 63. PERJANTAINA 5. KESÄKUUTA 2009 kello 13.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ulkopuolella päiväjärjestyksen 1) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2010 2013... 3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

161. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993

161. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993 161. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993 kello 0.40 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely: S. 5) Ehdotukset työmarkkinatukea koskeviksi laeiksi sekä laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta... 4866

Lisätiedot

116. Torstaina 30 päivänä marraskuuta 1995

116. Torstaina 30 päivänä marraskuuta 1995 116. Torstaina 30 päivänä marraskuuta 1995 kello 0.20 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta......

Lisätiedot

42. Perjantaina 16 päivänä kesäkuuta 1995

42. Perjantaina 16 päivänä kesäkuuta 1995 42. Perjantaina 16 päivänä kesäkuuta 1995 kello 0.15 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely 1) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta... 1010 Hallituksen esitys 21/1995 vp Sivistysvaliokunnan

Lisätiedot

156. Keskiviikkona 1 päivänä joulukuuta 1993

156. Keskiviikkona 1 päivänä joulukuuta 1993 156. Keskiviikkona 1 päivänä joulukuuta 1993 kello 21.50 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely: 1) Ehdotus laiksi tasavallan presidentin palkkiosta.......................... 4697 Hallituksen esitys

Lisätiedot

94. PERJANTAINA 17. LOKAKUUTA 2008

94. PERJANTAINA 17. LOKAKUUTA 2008 PTK 94/2008 vp 94. PERJANTAINA 17. LOKAKUUTA 2008 kello 13.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ulkopuolella päiväjärjestyksen 1) Perusterveydenhuollon tason turvaaminen... 3 Välikysymys VK 3/2008 vp Toinen käsittely

Lisätiedot

176. Torstaina 12 päivänä joulukuuta 1996

176. Torstaina 12 päivänä joulukuuta 1996 176. Torstaina 12 päivänä joulukuuta 1996 kello 11 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta.................................................

Lisätiedot

Perjantai kello

Perjantai kello VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 39/2004 vp Perjantai 22.10.2004 kello 12.00-12.50 Läsnä pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk vpj. Matti Ahde /sd jäs. Christina Gestrin /r Jyri Häkämies /kok Kyösti Karjula /kesk

Lisätiedot

112. Perjantaina 25 päivänä syyskuuta 1998

112. Perjantaina 25 päivänä syyskuuta 1998 112. Perjantaina 25 päivänä syyskuuta 1998 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja 1) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali... 4404 2) Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali....

Lisätiedot

83. Maanantaina 9 päivänä kesäkuuta 1997

83. Maanantaina 9 päivänä kesäkuuta 1997 83. Maanantaina 9 päivänä kesäkuuta 1997 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja 1) Valiokuntien täydennysvaalit... 2738.. 2) Edusku~nan kirjaston hallituksen taydennysvaah... 2739 Kolmas käsittely

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 166/2001 vp Laki uusyrittäjyyden edistämisestä ja tuloverolain muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakialoitteessa ehdotetaan säädettäväksi laki uusyrittäjyyden edistämisestä,

Lisätiedot

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 49/2002 vp Perjantai 25.10.2002 kello 14.00-15.09 Läsnä nimenhuudossa vpj. vpj. jäs. Kimmo Kiljunen /sd Kirsi Piha /kok Eero Akaan-Penttilä /kok Maria Kaisa Aula /kesk

Lisätiedot

Perjantai 5.9.2003 kello 12.00-12.55

Perjantai 5.9.2003 kello 12.00-12.55 VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23/2003 vp Perjantai 5.9.2003 kello 12.00-12.55 Läsnä pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk vpj. Matti Ahde /sd jäs. Eva Biaudet /r Jyri Häkämies /kok Jari Koskinen /kok Pekka Kuosmanen

Lisätiedot

Edustajat. nimi vaalipiiri puolue sukupuoli

Edustajat. nimi vaalipiiri puolue sukupuoli nimi vaalipiiri puolue sukupuoli Ahde Matti Oulun vaalipiiri sd m Ahonen Esko Vaasan vaalipiiri kesk m Akaan-Penttilä Eero Uudenmaan vaalipiiri kok m Alanko-Kahiluoto Outi Helsingin vaalipiiri vihr n Alatalo

Lisätiedot

95. TIISTAINA 23. MARRASKUUTA 1999

95. TIISTAINA 23. MARRASKUUTA 1999 PTK 95/1999 vp 95. TIISTAINA 23. MARRASKUUTA 1999 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun

Lisätiedot

> KIRJALLISIA KYSYMYKSIÄ HALLITUKSELLE

> KIRJALLISIA KYSYMYKSIÄ HALLITUKSELLE Päivämäärä Nro Arkistotunnus Kysyjä ja aihe Vastaaja Päivämäärä 19910813 1 KK 194/1991 Jouni J. Särkijärvi: Lääkärien jääviydestä sairausvakuutuksesta korvattavia laboratoriotutkimuksia määrättäessä Eeva

Lisätiedot

110. Perjantaina 24 päivänä marraskuuta 1995

110. Perjantaina 24 päivänä marraskuuta 1995 110. Perjantaina 24 päivänä marraskuuta 1995 kello 2 Päiväjärjestys Ilmoituksia l) Hallituksen esitys laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun

Lisätiedot

143. Perjantaina 15 päivänä marraskuuta 1996

143. Perjantaina 15 päivänä marraskuuta 1996 143. Perjantaina 15 päivänä marraskuuta 1996 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely 1) Hallituksen esitys vuoden 1997 veroasteikkolaiksi................. 4537 Hallituksen esitys 1 04/1996

Lisätiedot

165. Torstaina 10 päivänä joulukuuta 1998

165. Torstaina 10 päivänä joulukuuta 1998 165. Torstaina 10 päivänä joulukuuta 1998 kello 18 Päiväjärjestys Mietintöjen pöydällepano 6) Hallituksen esitys laiksi kehitys-! 1 m o i t u k s i a alueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista

Lisätiedot

149. Torstaina 21 päivänä marraskuuta 1996

149. Torstaina 21 päivänä marraskuuta 1996 149. Torstaina 21 päivänä marraskuuta 1996 kello 18 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta... 4744 Hallituksen esitys 219/1996

Lisätiedot

79. Maanantaina 8 päivänä kesäkuuta 1998

79. Maanantaina 8 päivänä kesäkuuta 1998 79. Maanantaina 8 päivänä kesäkuuta 1998 kello 12 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely 1) Hallituksen esitys oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan kohdistuvia rikoksia sekä

Lisätiedot

Talousvaliokunnan mietintö vp

Talousvaliokunnan mietintö vp TaVM 9/1996 vp- HE 86/1996 vp Talousvaliokunnan mietintö 911996 vp Hallituksen esitys laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta Eduskunta on lähettänyt 21 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

136. Perjantaina 8 päivänä joulukuuta 1989

136. Perjantaina 8 päivänä joulukuuta 1989 136. Perjantaina 8 päivänä joulukuuta 1989 kello 15.30 Päiväjärjestys Ilmoituksia Kolmas käsittely: Siv. 1) Ehdotukset laeiksi maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta sekä tappion tasa ukses ta tulo

Lisätiedot

186. Perjantaina 15 päivänä helmikuuta 1991

186. Perjantaina 15 päivänä helmikuuta 1991 186. Perjantaina 15 päivänä helmikuuta 1991 kello 17.10 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ehdotukset eräiden lakiehdotusten jättämisestä lepäämään: Siv. 1) Ehdotus laiksi poliisin hallinnosta 6684 Hallituksen

Lisätiedot

131. PERJANTAINA 17. JOULUKUUTA 1999

131. PERJANTAINA 17. JOULUKUUTA 1999 PTK 13U1999 vp 131. PERJANTAINA 17. JOULUKUUTA 1999 kello 12 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja 1) Talousvaliokunnan täydennysvaali............ 4515 2) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen

Lisätiedot

25. Perjantaina 19 päivänä maaliskuuta 1993

25. Perjantaina 19 päivänä maaliskuuta 1993 Päiväjärjestys 25. Perjantaina 19 päivänä maaliskuuta 1993 kello 13 5) Ehdotus laiksi kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain 11 :n 8 momentin kumoamisesta... 685 s. Ilmoituksia Ainoa käsittely:

Lisätiedot

138. Maanantaina 5 päivänä joulukuuta 1994

138. Maanantaina 5 päivänä joulukuuta 1994 138. Maanantaina 5 päivänä joulukuuta 1994 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Kolmas käsittely: 1) Ehdotukset laeiksi hovioikeuslain 5 :n ja käräjäoikeuslain muuttamisesta.. 5677 Hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

81. Maanantaina 10 päivänä kesäkuuta 1996

81. Maanantaina 10 päivänä kesäkuuta 1996 81. Maanantaina 10 päivänä kesäkuuta 1996 kello 12 Päiväjärjestys Ilmoituksia Kolmas käsittely 1) Hallituksen esitys Suomen rikosoikeuden soveltamisalaa koskevan lainsäädännön uudistamisesta... 2273 Hallituksen

Lisätiedot

Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48. Läsnä nimenhuudossa

Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48. Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 10/2003 vp Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Arja Alho /sd Mikko Elo

Lisätiedot

85. Perjantaina 15 päivänä marraskuuta 1991

85. Perjantaina 15 päivänä marraskuuta 1991 Päiväjärjestys Ilmoituksia 85. Perjantaina 15 päivänä marraskuuta 1991 kello 13 Mainittu, vuoden 1990 vp:ltä lepäämässä oleva lakiehdotus (HE 11211990 vp) Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 7

Lisätiedot

199. Perjantaina 10 päivänä helmikuuta 1995

199. Perjantaina 10 päivänä helmikuuta 1995 199. Perjantaina 10 päivänä helmikuuta 1995 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään päätös ympäristövaliokunnan ehdotuksesta eduskunnan lausunnoksi asuntopolitiikkaa

Lisätiedot

14. Tiistaina 10 päivänä maaliskuuta 1992

14. Tiistaina 10 päivänä maaliskuuta 1992 Päiväjärjestys Ilmoituksia Kolmas käsittely: 14. Tiistaina 10 päivänä maaliskuuta 1992 1) Ehdotukset laiksi pakkokeinolain 1 ja 2 luvun muuttamisesta ja laiksi rikoslain 28 luvun 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 27/1996 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 27/1996 vp StVM 27/1996 vp- HE 175/1996 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 27/1996 vp Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 26 jäsentä ja varajäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 26 jäsentä ja varajäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 31/2009 vp Tiistai 6.10.2009 kello 12.00-13.30 Läsnä pj. vpj. jäs. vjäs. sihteerit Hannes Manninen /kesk Kari Rajamäki /sd Tarja Filatov /sd Christina Gestrin /r Pertti

Lisätiedot

LM 67/1995 rd. Lagmotion 67. M. Pietikäinen m.fl.: Lagmotion med förslag tili lag om besöksförbud. Tili Riksdagen

LM 67/1995 rd. Lagmotion 67. M. Pietikäinen m.fl.: Lagmotion med förslag tili lag om besöksförbud. Tili Riksdagen LM 67/1995 rd Lagmotion 67 M. Pietikäinen m.fl.: Lagmotion med förslag tili lag om besöksförbud Tili Riksdagen Våldet är ett stort samhälieligt problem, också våldet inom familjen. Det är oftast kvinnor,

Lisätiedot

VAHVISTAMATTA JÄÄNEET LAIT

VAHVISTAMATTA JÄÄNEET LAIT HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2001 vp Vahvistamatta jääneinä palautuneet arpajaislaki, laki arpajaisverolain muuttamisesta, laki rahankeräyslain muuttamisesta, laki viihdelaitelain muuttamisesta, laki

Lisätiedot

136. PERJANTAINA 10. MARRASKUUTA 2000

136. PERJANTAINA 10. MARRASKUUTA 2000 PTK 136/2000 vp 136. PERJANTAINA 10. MARRASKUUTA 2000 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain... 4463 Hallituksen esitys HE 140/2000 vp Valtiovarainvaliokunnan mietintö

Lisätiedot

15. Perjantaina 2 päivänä maaliskuuta 1990

15. Perjantaina 2 päivänä maaliskuuta 1990 15. Perjantaina 2 päivänä maaliskuuta 1990 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja: Siv. 1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit..................................... 492 Esitellään: 5) Hallituksen esitys

Lisätiedot

60. Tiistaina 25 päivänä toukokuuta 1993

60. Tiistaina 25 päivänä toukokuuta 1993 60. Tiistaina 25 päivänä toukokuuta 1993 kello 21.45 Päiväjärjestys S. 5) Ehdotukset metsästyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi... 1453 Ilmoituksia Hallituksen esitys n:o 300/1992 vp Lakialoite

Lisätiedot

124. Maanantaina 13 päivänä tammikuuta 1992

124. Maanantaina 13 päivänä tammikuuta 1992 124. Maanantaina 13 päivänä tammikuuta 1992 kello 12 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely: S. 1) Ehdotus valtion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1992...... 4376 Hallituksen esitys n:o 57 Raha-asia-aloitteet

Lisätiedot

16. Perjantaina 5 päivänä toukokuuta 1995

16. Perjantaina 5 päivänä toukokuuta 1995 16. Perjantaina 5 päivänä toukokuuta 1995 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Lakialoite laiksi tuloverolain 101 :n muuttamisesta.................................... 418 Lakialoite

Lisätiedot

Keskiviikko kello Läsnä nimenhuudossa

Keskiviikko kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 20/2005 vp Keskiviikko 4.5.2005 kello 13.30-14.47 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Jari Vilén /kok Antti Kaikkonen /kesk Kimmo Kiljunen /sd Mikko Elo /sd Heidi

Lisätiedot

SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/1998 vp. Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä pohjoismaisista työmarkkinoista henkilöille, jotka ovat

SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/1998 vp. Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä pohjoismaisista työmarkkinoista henkilöille, jotka ovat SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/1998 vp Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä pohjoismaisista työmarkkinoista henkilöille, jotka ovat saaneet ammattipätevyyden antavan, vähintään kolmevuotisen korkeamman

Lisätiedot

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 31/2003 vp Perjantai 17.10.2003 kello 14.00-14.51 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Arja Alho /sd Mikko

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 30/2001 vp. Laki pakkokeinolain 1 luvun 1 :n ja rikoslain 3luvun 6 :n ja vahingonkorvauslain 5 luvun 6 :n muuttamisesta

Eduskunnalle. LAKIALOITE 30/2001 vp. Laki pakkokeinolain 1 luvun 1 :n ja rikoslain 3luvun 6 :n ja vahingonkorvauslain 5 luvun 6 :n muuttamisesta LAKIALOITE 30/2001 vp pakkokeinolain 1 luvun 1 :n ja rikoslain 3luvun 6 :n ja vahingonkorvauslain 5 luvun 6 :n muuttamisesta Eduskunnalle Suomen rikosmäärät ovat valitettavasti edelleen kasvussa. Kehitykseen

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä

Lisätiedot

148. Maanantaina 24 päivänä marraskuuta 1997

148. Maanantaina 24 päivänä marraskuuta 1997 148. Maanantaina 24 päivänä marraskuuta 1997 kello 12 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys vuoden 1997 toiseksi lisätalousarvioksi... 5014 Hallituksen esitys 226/1997 vp 2)

Lisätiedot

116. PERJANTAINA 6. LOKAKUUTA 2000

116. PERJANTAINA 6. LOKAKUUTA 2000 PTK 116/2000 vp 116. PERJANTAINA 6. LOKAKUUTA 2000 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ulkopuolella päiväjärjestyksen 1) Vanhenevan väestön palvelujen turvaaminen... 3793 Vaaleja Välikysymys VK 4/2000

Lisätiedot

122. Tiistaina 26 päivänä lokakuuta 1993

122. Tiistaina 26 päivänä lokakuuta 1993 122. Tiistaina 26 päivänä lokakuuta 1993 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Kolmas käsittely: S. 5) Ehdotus laiksi maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain 9 :n muuttamisesta.................

Lisätiedot

96. Torstaina 19 päivänä kesäkuuta 1997

96. Torstaina 19 päivänä kesäkuuta 1997 96. Torstaina 19 päivänä kesäkuuta 1997 kello 0.05 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys laiksi kotitaloustyön väliaikaisesta verotuesta............ 3265 Hallituksen esitys 85/1997 vp Työasiainvaliokunnan

Lisätiedot

Hallintovaliokunnan mietintö 4/1997 vp

Hallintovaliokunnan mietintö 4/1997 vp HaVM 4/1997 vp- HE 12/1997 vp Hallintovaliokunnan mietintö 4/1997 vp Hallituksen esitys eräiksi muutoksiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevaan lainsäädäntöön Eduskunta on 28 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

132. LAUANTAINA 18. JOULUKUUTA 1999

132. LAUANTAINA 18. JOULUKUUTA 1999 PTK 132/1999 vp 132. LAUANTAINA 18. JOULUKUUTA 1999 kello 9 Päiväjärjestys Dmoituksia Ainoa käsittely 1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2000... 4647 Hallituksen esitys HE 40/1999 vp

Lisätiedot

Valtiovarainvaliokunnan mietintö 12/1995 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö 12/1995 vp VaVM 12/1995 vp- HE 71/1995 vp Valtiovarainvaliokunnan mietintö 12/1995 vp Hallituksen esitys vuoden 1995 toiseksi lisätalousarvioksi Eduskunta on 14 päivänä syyskuuta 1995 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan

Lisätiedot

99. Perjantaina 14 päivänä lokakuuta 1988

99. Perjantaina 14 päivänä lokakuuta 1988 99. Perjantaina 14 päivänä lokakuuta 1988 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely: 1) Kertomus niistä toimenpiteistä, joihin eduskunnan tekemät muistutukset valtiovarain hoidosta ja tilinpidosta

Lisätiedot

1989 vp. - II LaVM n:o 4 - Esitys n:o 237/1988 vp.

1989 vp. - II LaVM n:o 4 - Esitys n:o 237/1988 vp. 1989 vp. - II LaVM n:o 4 - Esitys n:o 237/1988 vp. Toisen lakivaliokunnan mietintö n:o 4 hallituksen esityksestä laiksi perintökaaren 25 luvun muuttamisesta Eduskunta on 14 päivänä helmikuuta 1989 lähettänyt

Lisätiedot

118. Tiistaina 6 päivänä marraskuuta 1990

118. Tiistaina 6 päivänä marraskuuta 1990 118. Tiistaina 6 päivänä marraskuuta 1990 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely: Siv. 1) Ehdotukset laeiksi työsopimuslain, vuosilomalain 3 : n ja sairausvakuutuslain muuttamisesta..............

Lisätiedot

132. TIISTAINA 7. MARRASKUUTA 2000

132. TIISTAINA 7. MARRASKUUTA 2000 PTK 132/2000 vp 132. TIISTAINA 7. MARRASKUUTA 2000 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ulkopuolella päiväjärjestyksen 1) Valtioneuvoston selonteko aluehallinto 2000 -uudistuksen toteutumisesta... 4328

Lisätiedot

72. Maanantaina 8 päivänä kesäkuuta 1992

72. Maanantaina 8 päivänä kesäkuuta 1992 Päiväjärjestys Ilmoituksia Kolmas käsittely: 72. Maanantaina 8 päivänä kesäkuuta 1992 1) Ehdotus laiksi maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain 7 ja 9 :n muuttamisesta... 2141

Lisätiedot

121. Perjantaina 22 päivänä lokakuuta 1993

121. Perjantaina 22 päivänä lokakuuta 1993 121. Perjantaina 22 päivänä lokakuuta 1993 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ulkopuolella päiväjärjestyksen S. 4) Ehdotukset laiksi tieliikennelain 66 ja 67 :n ja tieliikennelain 4 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana:

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana: EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat Vaalikausi 2007 2010, 21.03.2007 19.04.2011 Nimi: Ahde, Matti Allan 1970 Ahonen, Esko Olavi 2003 Akaan-Penttilä, Eero Erkki Emanuel 1999 Alanko-Kahiluoto, Satu Outi

Lisätiedot

27. Torstaina 12 päivänä maaliskuuta 1998

27. Torstaina 12 päivänä maaliskuuta 1998 27. Torstaina 12 päivänä maaliskuuta 1998 kello 18 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys laeiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain, tutkintavankeudesta annetun lain,

Lisätiedot

32. Perjantaina 22 päivänä huhtikuuta 1994

32. Perjantaina 22 päivänä huhtikuuta 1994 32. Perjantaina 22 päivänä huhtikuuta 1994 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Kolmas käsittely: 6) Ehdotus laiksi aluevaihdosta valtion ja Helsingin kaupungin välillä............ 802 Hallituksen esitys

Lisätiedot

72. Maanantaina 1 päivänä kesäkuuta 1998

72. Maanantaina 1 päivänä kesäkuuta 1998 72. Maanantaina 1 päivänä kesäkuuta 1998 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja 1) Eduskunnan tilintarkastajien täydennysvaali... 2755 Kolmas käsittely 2) Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta

Lisätiedot

72. Maanantaina 26 päivänä toukokuuta 1997

72. Maanantaina 26 päivänä toukokuuta 1997 72. Maanantaina 26 päivänä toukokuuta 1997 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Kolmas käsittely 1) Hallituksen esitys laiksi pakkokeinolain 5 aja 6 luvun muuttamisesta 00 0 oo.. 00 0 00 2261 Hallituksen

Lisätiedot

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 46/2003 vp Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Arja Alho /sd Mikko

Lisätiedot

Perjantai kello ja

Perjantai kello ja PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 102/2005 vp Perjantai 9.12.2005 kello 09.30-11.25 ja 12.00-12.40 Läsnä pj. Kimmo Sasi /kok vpj. Arja Alho /sd jäs. Hannu Hoskonen /kesk Sinikka Hurskainen /sd (6 osittain,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITTEET

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITTEET VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 37/2002 vp Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 127 a :n muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä joulukuuta 2002 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan

Lisätiedot

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 23/2003 vp Perjantai 19.9.2003 kello 14.00-16.10 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Mikko Elo /sd Christina

Lisätiedot

1. Kuka seuraavista sopisi mielestänne parhaiten kannattamanne puolueen omaksi presidenttiehdokkaaksi seuraavissa presidentinvaaleissa?

1. Kuka seuraavista sopisi mielestänne parhaiten kannattamanne puolueen omaksi presidenttiehdokkaaksi seuraavissa presidentinvaaleissa? TALOUSTUTKIMUS OY 20110630 11:50:11 TYÖ 2624.14 TAULUKKO 9025 ss VER % Telebus vko 22Ati-24B/2011 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis

Lisätiedot

1992 vp- VaVM 46- HE 114

1992 vp- VaVM 46- HE 114 1992 vp- VaVM 46- HE 114 Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 46 hallituksen esityksen johdosta laeiksi maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain 9 :n muuttamisesta ja lannoiteverosta

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 124/2002 vp Laki Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi Suomen Pankista annettua lakia siten, että eduskunta

Lisätiedot