Tavoitteena kaupan alan osaaja Liisa Kairisto-Mertanen Turun ammattikorkeakoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavoitteena kaupan alan osaaja Liisa Kairisto-Mertanen Turun ammattikorkeakoulu"

Transkriptio

1 Tavoitteena kaupan alan osaaja Liisa Kairisto-Mertanen Turun ammattikorkeakoulu Kaupan alan osaamisfoorum

2 Toimipisteet ja tulosalueet Bioalat ja liiketalous Hyvinvointipalvelut Taideakatemia Tekniikka, ympäristö ja talous Terveysala Tietoliikenne ja sähköinen kauppa Kehittäminen

3 Tradenomikoulutus Turun ammattikorkeakoulussa Bioalat ja liiketalous Liiketalouden ko 80 alpa Lemminkäisenkatu Dp in international business 40 alpa Lemminkäisenkatu Tietoliikenne ja sähköinen kauppa Liiketalouden ko 40 alpa Salo Bisnessakatemia Tekniikka, ympäristö ja talous Myyntityön ko 40 alpa Sepänkatu Liiketoiminnan logistiikan ko 40 alpa Sepänkatu Tavoitteena liiketalouden ammattiosaamisen levittäminen myös muihin koulutusohjelmiin monialaisesti ja muiden koulutusohjelmien osaamisen tuominen tradenomiopiskelijoiden ulottuville!

4 Monialainen innovaatioakatemia Monialainen tulosalue, jossa työskentely tapahtuu muodostetussa fyysisessä sosiaalisessa virtuaalisessa tilassa Vuosi tutkintoa 2160 opiskelijaa Vakituista opettajakuntaa 130 Muita työntekijöitä 80 Budjetti 10 m Ulkoiset tulot 3,7 m T&K 3,0 m Palvelut 0,6 m Muut tulot 0,1 m

5 Monialaiset tutkinnot ovat todellisuutta Myyntityön opintojaksoja on mahdollista liittää kaikkiin tulosalueemme insinööritutkintoihin Myös ostomoduuli on mahdollinen Liiketoiminnan logistiikan ko ja autokuljetustekniikan ko tekevät kiinteää yhteistyötä: toimitusketjun hallinta Tuotantotalouden insinööriopinnot liikkuvat tekniikan ja liiketalouden rajapinnassa Erilaiset international semesterit tuovat kansainvälisen ulottuvuuden kaikille opiskelijoille International semester on Industrial Sales Asian studies International semester on purchasing

6 Innovaatioakatemian koulutusohjelmat ja tutkinnot Insinööri Auto- ja kuljetustekniikan ko Kone- ja tuotantotekniikan ko Rakennustekniikan ko Tuotantotalouden ko Rakennusmestari Rakennusalan työnjohdon ko Ympäristötösuunnittelija Kestävän kehityksen ko Iktyonomi Kala- ja ympäristötalous Tradenomi Liiketoiminnan logistiikan ko Myyntityön ko Muotoilija Muotoilun ko Insinööri (ylempi AMK) Rakentaminen (ylempi AMK) Ympäristöteknologia (ylempi AMK)

7 Maailma muuttuu Luova talous on tulevaisuutta Yritysten ansaintalogiikka tulee yhä enemmän perustumaan innovaatioihin Uudella luovalla luokalla on menestymisen avaimet Tulevaisuudessa työn luonne muuttuu 1. Työ, jossa sekä päämäärä että työn tekotapa ovat jonkun muun määrittelemiä 2. Työ, jossa päämäärä on jonkun muun määrittämä mutta menetelmät sen saavuttamiseksi ovat avoimia 3. Työ, jossa sekä päämäärä että menetelmät sen saavuttamiseksi oivat avoimia Luokan 3 mukainen nuotiton työ lisääntyy

8 Muuttuvassa maailmassa tarvitaan uusia keinoja!

9 Koulutuksen olennaiset kysymykset Opiskelijat Ammattikorkeakoulu Amk tutkinto oppiminen opetus projektit harjoittelu Ammattiin kasvaminen Miten saadaan hyvää väkeä sisään? Mitä valmistuneiden pitäisi osata? Miten toiminta ammattikorkeakoulussa tapahtuu?

10 Se, minkälaisen prosessin kautta minun mielessäni oleva fakta muuttuu sinun mielessäsi olevaksi faktaksi, on kaikkea muuta kuin faktaa Anu Yanar, Oivallus raportti

11 Ammattikorkeakoulu oppiminen opetus projektit harjoittelu Ammattiin kasvaminen

12

13

14 Yes, it s actually true you can get a degree by repeating everything the teacher says. lkm

15 Yes, it s actually true you can get a degree by repeating everything the teacher says. lkm

16 Innovaatiopedagogiikka on uusi laadukkaan opettamisen ja oppimisen kulttuuri!

17 Innovaatiopedagogiikan avulla pyritään tuottamaan ammattitaitoa, joka mahdollistaa työelämän innovaatioprosesseihin osallistumisen.

18 Uusi kulttuuri Innovaatiopedagogiikka Koulutus Tarvitaan Kiinteät kontaktit koulutuksen ja tutkimus- kehitys- ja palvelutoiminnan välillä Ammattikorkeakoulut Mahdollisuuksia itsenäiseen ja projekteissa tapahtuvaan työskentelyyn Tutkimus ja kehitystoiminta Innovaatio Oppimista omien päämäärien ja niiden saavuttamiksi tarvittavien keinojen määrittämiseen

19

20 Innovatiivinen yksilö on kaiken lähtökohta Yksilötason innovaatiokompetenssit kykenee itsenäiseen ajatteluun ja päätöksentekoon osaa toimia tavoitteellisesti ja sinnikkäästi kykenee luovaan ongelmaratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan

21 Kyky kytkeytyä verkoston kautta kompetenssien verkkoon Yhteisötason innovaatiokompetenssit osaa toimia yhteistyökykyisesti monialaisessa tiimissä ja työyhteisössä Ongelma osaa toimia oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yhteisön tavoitteiden mukaisesti Output osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen ja yhdistäen erialojen tietoja ja menetelmiä osaa toimia eettisten ja yhteiskuntavastuullisten periaatteiden mukaisesti osaa toimia työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa

22 Kyky rakentaa verkostoja ja työskennellä niitä hyväksikäyttäen Verkostotason innovaatiokompetenssit osaa luoda ja ylläpitää työelämäyhteyksiä Vuorovaikutus osaa toimia verkostoissa kykenee moniammatilliseen ja -kulttuuriseen yhteistyöhön kykenee itsenäiseen kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen Suhde

23 Tarvitaan yhteistyötä ammattikorkeakoulun ja ympäröivän elinkeinoelämän välillä! Työelämäprojektit Työharjoittelu Palvelutoiminnan projektit Tutkimus- ja kehitystyö Opinnäytetyö

24 Monialainen projekteissa oppiminen lähtee projektipajasta Opettajaohjaaja Opiskelijaohjaaja 1 Opiskelijaohjaaja 3 Opiskelijaohjaaja 2

25

26

27 BisnesAkatemia Salossa Syksyllä 2011 perustetussa Salon BisnesAkatemiassa opiskelu tapahtuu opiskelijoiden perustamissa tiimiyrityksissä, joista valmistuu monipuolisia osaajia sekä liiketalouden että tietojenkäsittelyn aloille. BisnesAkatemiassa toimitaan yrittäjinä, laajennetaan omia verkostoja, kansainvälistytään ja opitaan tiimityöskentelyn huippuosaajaksi. BisnesAkatemialaisia valmentaa kokeneet valmentajat Jussi Puhakainen, Jaana Kallio-Gerlander, Päivi Killström ja Antti Siltanen. Akatemiassa työskentelee kolme osuuskuntaa: Osuuskunta Zemi Finland, Proodo Ideaosuuskunta sekä Osuuskunta Meilo. Kokonaisuudessaan Akatemiassa on yli 40 aktiivista ja motivoitunutta osuuskuntalaista.

28 Osuuskuntatoiminta Sepänkadulla Tekym, perustettu opiskelijaa Opiskelijoita: konetekniikasta, tuotantotaloudesta, restauroinnista, kestävästä kehityksestä Villikortti, perustettu opiskelijaa Opiskelijoita myyntityön ko:sta I-deal, perustettu opiskelijaa Liiketoiminnan logistiikan opiskelijoita Jackpot, opiskelijaa Auto-ja kuljetustekniikan opiskelijoita o Autoteku, 2009 o 20 opiskelijaa o Group 131, 2010 o 8 opiskelijaa o Auto- ja kuljetustekniikan opiskelijoita o Logasi, 2009 o 20 opiskelijaa o Auto-ja kuljetustekniikka o Carheart, 2009 o o 20 opiskelijaa Auto-ja kuljetustekniikka

29 Best seller myyntikilpailu

30 MeriMYY Luodaan kokonaiskuva Varsinais-Suomen meri- ja metalliteollisuuden pk-yritysten kasvu- ja uudistumispotentiaalista yhdessä Rakennemuutostoimiston kanssa. Organisoidaan tulevaisuusverstaita, kumppanuusverstaita, myyntiklinikoita sekä kehittämisryhmätoimintaa. Valmistellaan kohderyhmien pk-yrityksissä tuotteistamis-, tuotekehitys-, ja verkosto-/kumppanihankkeita sekä valmennusja koulutuskokonaisuuksia ja ohjataan valmisteltuja hankkeita ELY-keskuksen palveluiden piiriin. Saadaan aikaan pk-yrityksissä uudistumiskykyä, innovaatioaktiivisuutta, uusiin tilanteisiin reagointiaktiivisuutta, uusia kumppanuusverkostoja, tarjoamainnovaatioita, uusia tuotteita ja palveluja, myynnin ja myyntiosaamisen kehittymistä, asiakas- ja markkinalähtöisyyden kehittymistä, myynnin ja liikevaihdon kasvua.

31 Auraamo yritysprojektit T&k hanke Osallistuvat yritykset teettivät toimeksiantoja Opiskelijat saivat opintopisteitä Kokemukset erittäin hyviä

32 Saavutetut innovaatiokomptenssit Innopolku Semester 8 Opinnäytetyö ja harjoittelu Semester 7 Semester 6 Tutkimuspaja Ideapaja Osuuskunta Semester 5 Tutkimuspaja Ideapaja Osuuskunta Semester 4 Tutkimuspaja Ideapaja Osuuskunta Semester 3 Tutkimuspaja Ideapaja Osuuskunta Semester 2 Tutkimuspaja Ideapaja Osuuskunta Semester 1 Projektipaja

33 Opiskelijan polku 1: yksilötason innovaatiokompetenssit 2. Yhteisötason innovaatiokompetenssit 3. Verkostotason innovaatiokompentenssit Valmistuminen

34 Topics can relate (but are not limited) to the following: Collaborating, co-producing and creating: adapting selling processes, sales and sales management strategies and techniques to engage with a fully-participative society Addressing customer and consumer expectations while involved with the sales process Leveraging technology in the participative sales exchange Identifying the limits of customer participation and aligning organizational strategy Managing resources to allow customer engagement while maintaining reasonable balance for those in customer-interfacing roles and functionsoptimizing social networks and social media for business growth and customer satisfaction Managing people and messages across multiple platforms Teaching sales innovatively and inspiring student engagement

35 Lisätietoja: Koulutusjohtaja Liisa Kairisto-Mertanen Puh /tyt Tähän kuva tai kaavio

36 Määritelmiä Innovaatio Jatkuvan parantamisen periaatteelle nojaavaa osaamisen parantamista, joka johtaa työelämässä hyödynnettävään ideaan, osaamiseen tai muuhun käytäntöön Innovation pedagogy Innovaatiopedagogiikka on oppimisote, joka määrittelee uudella tavalla kuinka tietoa omaksutaan, tuotetaan ja käytetään siten, että saadaan aikaan innovaatioita.

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS Avaamme asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS KEVÄT 2014 Sisältö NUORTEN KOULUTUS AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Media-alan koulutus Medianomi (AMK) s. 9 s. 9 Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) s. 11 LUONNONVARA-

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

Innovaatiodidaktiikan käsikirja

Innovaatiodidaktiikan käsikirja Innovaatiodidaktiikan käsikirja Opas innovaatioprosesseja fasilitoivalle Laura-Maija Hero Innovaatiodidaktiikan KÄSIKIRJA 2014 1 Sisällysluettelo 04 Innovaatioprosesseja fasilitoivalle 06 08 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013 HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Turun ammattikorkeakoulu Oy / Turku University of Applied Sciences Ltd 1.2.

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 22 Irma Vahvaselkä & Kaarina Murtola (toim.) PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen 1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK........................................................... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA RESTONOMI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA

MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA RESTONOMI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA RESTONOMI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 2 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2015 Hyväksytty 31.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15..20 hyväksymässä

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2007-2008

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2007-2008 YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2007-2008 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma 210 op Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 210 op Nuoret & Aikuiset 1 1. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 9 energiakeskittymän ansiosta alueella riittää töitä nyt ja tulevaisuudessa. VAMK YOURSELF TO WORK... 5 11 LUOKALLANI EI OLE KETÄÄN, JOKA EI OLE SAANUT TYÖPAIKKAA MOLEMPINA KESINÄ.

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Foorumi 2010 hyvät käytännöt Juhani Keskitalo, Samuli Kolari, Janne Roslöf & Carina Savander-Ranne (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu INSSI-hankkeen oppimisprosessin

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 Informaatioteknologian tiedekunta Petri Vähäkainu Pekka Neittaanmäki Laura Mononen Suomen pelialan koulutuksen kartoitus toteutettiin syyslukukaudella

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9 Vuosikertomus 2009 sisällys sisällys 1 Toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila 3 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2009 4 3 Metropolian toiminta 2009 7 4 Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 8 5 Tilinpäätös

Lisätiedot

ERIKOISNUMERO. Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015

ERIKOISNUMERO. Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015 ERIKOISNUMERO Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015 Erikoisnumero 3.2015 Pääkirjoitus Seija Mahlamäki-Kultanen JohtajaFT, dosentti Hämeen ammattikorkeakoulu Seija.mahlamaki-kultanen@hamk.fi Raija Meriläinen

Lisätiedot

Ammattimainen viestintä

Ammattimainen viestintä Ammattimainen viestintä Tunnus: COS2RM002 Laajuus: 6 op (162 h) Ajoitus: 3. ja 4. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin

Lisätiedot

FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO. TkL Helena Forsman Gsm 040 527 1211 helena.forsman@evtek.

FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO. TkL Helena Forsman Gsm 040 527 1211 helena.forsman@evtek. FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat Mihin tällä raportilla pyritään? 2 1 MIKSI MUUTOSTA TARVITAAN? 3 Yritysten haasteet ja miten ne

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

OPINTO-OPAS STUDY GUIDE 2005-2006

OPINTO-OPAS STUDY GUIDE 2005-2006 OPNTO-OPAS STUDY GUDE 2005-2006 1 TERVETULOA OPSELEMAAN MELN AMMATTOREA- OULUUN! WELCOME TO STUDY AT MEL POLYTECHNC! Hyvä Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelija. Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon monialaiseen,

Lisätiedot

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Mailis Korkiakangas, Päivi Mantere, Kaija Meriläinen & Marja Mikkola (toim.) RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications I

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30 HAKIJAN OPAS 2015 Sisällysluettelo Hyvä hakija! Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2015...6 OSA I: SUOMENKIELINEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan taustaselvitys. Foredata Oy

Matkailu- ja ravitsemisalan taustaselvitys. Foredata Oy Matkailu- ja ravitsemisalan taustaselvitys Foredata Oy Selvitys on tarkoitettu hyödynnettäväksi Opetushallituksen VOSE-projektissa toteutettavassa matkailu- ja ravitsemisalan ennakointityössä. 30.11.2011

Lisätiedot

kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT

kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT 2 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Mediakeskus Valo Tikkurilan Laureaan s. 16 6 Laurea kehittämässä

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot