Mistä Helsingille energiaa tulevaisuudessa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mistä Helsingille energiaa tulevaisuudessa?"

Transkriptio

1 Mistä Helsingille energiaa tulevaisuudessa? Tea Erätuuli, vanhempi asiantuntija Jussi Kukkonen, kehityspäällikkö Energiatoimintojen kehitys, Helsingin Energia

2 Helsingin Energia

3 Helsingin Energia Tarjoamme sähköenergiaa noin asiakkaalle Suomessa. Kaukolämpömme kattaa yli 90 prosenttia pääkaupungin lämmitystarpeesta. Kaukojäähdytyksen toimittajana olemme Euroopan kolmanneksi suurin. Tarjoamme palveluja energiantuotanto- ja jakelujärjestelmien suunnitteluun, projektointiin ja kunnossapitoon. Vastaamme myös Helsingin ulkovalaistuksesta. Helsingin Energia Helsingin Energia 3

4 Helen-konserni Helen-konsernin emoyritys Helsingin Energia on yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä. Helsingin Energian tytäryhtiöitä ovat Helen Sähköverkko Oy, sähkön siirto Helsingin alueella Mitox Oy, energianmittauspalveluja energia- ja kiinteistöalan yrityksille Oy Mankala Ab, vesivoimayhtiö Suomen Energia-Urakointi Oy, sähköisen yhdyskuntatekniikan palveluyritys Lisäksi Helsingin Energialla on osakkuusyhtiöitä ja se omistaa voimaosuuksia eri yhtiöissä. Helsingin Energia Helsingin Energia 4

5 Helen-konsernin avainluvut Helen-konserni Liikevaihto, milj. euroa Tulos ennen satunnaisia eriä ja tilinpäätössiirtoja, milj. euroa Taseen loppusumma, milj. euroa Sijoitetun pääoman tuotto, % Omavaraisuusaste, % Helsingin Energia Helsingin Energia 5

6 Vastuullista energiantuotantoa Monipuoliset energianlähteet Tuotanto Suurin osa tuottamastamme energiasta on peräisin maakaasusta. Sähkön ja lämmön yhteistuotannon lisäksi tuotantorakenteeseemme kuuluu ydinvoimaa sekä tuuli- ja vesivoimaa. Selvitämme myös biopolttoaineiden käyttöä monissa eri hankkeissa. Tuotamme sähköä, lämpöä ja jäähdytystä pääasiassa omissa voimalaitoksissamme ja lämpökeskuksissamme eri puolilla Helsinkiä. Tuotamme sähköä ja kaukolämpöä ympäristön ja kustannusten kannalta tehokkaalla yhteistuotannolla sekä kolmoistuotannolla, jossa tuotetaan samassa prosessissa kaukojäähdytystä. Voimalaitokset Voimalaitoksiamme ovat Vuosaaren, Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitokset, vesivoimalaitos Vanhakaupunginkoskella, Sörnäisissä sijaitseva lämpöpumppulaitos, varavoimalaitos Kellosaaressa sekä lukuisat lämpökeskukset eri puolilla Helsinkiä. Helsingin Energia Helsingin Energia 6

7 Energiatehokasta yhteis- ja kolmoistuotantoa Yhteistuotannossa tuotetaan samassa prosessissa sähköä ja lämpöä. Kolmoistuotannossa samassa prosessissa tuotetaan lisäksi kaukojäähdytystä. Samasta määrästä polttoainetta saadaan enemmän energiaa käyttöön. Samalla hiilidioksidipäästöt vähenevät. Helsingin Energian kaukolämpö ja -jäähdytys ovat moninkertaisesti palkittuja toiminnan systemaattisesta kehittämisestä ja ratkaisuista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Helsingin Energia Helsingin Energia 7

8 Sähkön hankinta tukkumyyntiin 2012 Yhteensä GWh (Helsingin voimalaitokset, voimaosuudet ja ostot) Sähköstä tuotettiin Helsingin voimalaitoksilla 72 %. Yhteistuotannon osuus Helsingin voimalaitoksilla oli 99 %. Helsingin Energia Helsingin Energia 8

9 Kaukolämmön hankinta 2012 Yhteensä GWh Yhteistuotannon osuus Helsingin voimalaitoksilla oli 88 %. Helsingin Energia Helsingin Energia 9

10 Lämmöntarve 8 TWh/v. Kaukolämmöllä yli 90 % Vuosaari Hanasaari Salmisaari

11 Hanasaari B -voimalaitos Käyttöön: 1974, 1977 Sähköteho: 228 MW Lämpöteho: 420 MW Hyötysuhde: 85 % Polttoaine: Kivihiili Helsingin Energia Helsingin Energia 11

12 Salmisaaren voimalaitokset Salmisaari A Käyttöön: 1953 (1986) Sähköteho: - Lämpöteho: 180 MW Hyötysuhde: 92 % Polttoaine: Kivihiili Salmisaari B Käyttöön: 1984 Sähköteho: 160 MW Lämpöteho: 300 MW Hyötysuhde: 88 % Polttoaine: Kivihiili Helsingin Energia Helsingin Energia 12

13 Kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

14 Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 2050 Energiatehokkuus Biopolttoaineet Vesivoima Tuulivoima Aurinkolämpö ja aurinkosähkö Älykkäät verkkoratkaisut Hiilidioksidin talteenotto Helsingin Energia

15 Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 400 Yhteistuotanto Kolmoistuotanto 300 g CO 2 / kwh 200 Jätevesilämpö Tuulivoima Merituuli Metsäbiopolttoaineet Monipolttoainelaitos Uudet teknologiat 100 Aurinko CO 2 talteenotto Helsingin Energia

16 Kehitysohjelman toteutus Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymä Helsingin Energian kehitysohjelma tähtää hiilineutraaliin tulevaisuuteen. Kehitysohjelman näkökulmina ovat ilmastotavoitteet, uusiutuvan energian lisääminen sekä ilmanlaatu- ja tilakysymykset. Vuonna 2014 Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksissa aloitetaan seospoltto, jossa kivihiilestä korvataan 5 10 prosenttia biopolttoaineilla. Helsingin kaupunginvaltuusto päättää vuonna 2015 kahdesta vaihtoehdosta Vuosaareen rakennetaan uusi monipolttoainevoimalaitos. Biopolttoaineiden osuutta lisätään 40 prosenttiin Hanasaaren ja Salmisaaren B-voimalaitoksissa. Helsingin Energia 16

17 Tavoite vuoteen 2020 mennessä Uusiutuvan osuus energian tuotannosta ja hankinnasta 20 % (nyt n. 5 %) Kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 1990 verrattuna - 20 % Lisäksi EU:n komission hyväksymän teollisuuspäästöjen direktiivin (IED) mukaiset kiristyvät rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten päästörajatavoitteet Helsingin Energia 17

18 Helsingin Energian kehitysohjelma Toteutusvaiheet Biomassan seospoltto, Hanasaari ja Salmisaari Biomassa kivihiilen joukkoon 2014 alkaen 5 10 % puupellettiä (n t/a) Teollisuuspäästödirektiivin (IED) mukaiset ilmansuojeluinvestoinnit, Hanasaari ja Salmisaari Vuoden 2015 päätösten valmistelu 2015 Vuonna 2015 päätös ohjelman toteutuksen jatkosta VuC-voimalaitos tai biomassan seospoltto 40 % Hanasaaressa ja Salmisaaressa yli 1 milj. kiinto-m 3 /a Helsingin Energia 18

19 Selvitettävät biopolttoaineet Hake Puupelletti Biohiili (paahdettu biomassa) Synteettinen biokaasu (SNG) Helsingin Energia

20 Tilantarve samalle energiamäärälle (1 m³ kivihiiltä = n. 7 MWh energiaa) Energiatiheys Kivihiili 1 1,2 2,5 8,5 Paahdettu biomassa Puupelletti Hake

21 Hanasaaren pellettikoe Kattilassa K3 on kokeiltu pelletin polttoa marraskuusta 2012 lähtien. Pelletti jauhetaan yhdessä kivihiilen kanssa hiilimyllyissä, ja jauhettu seos puhalletaan kattilaan poltettavaksi. Koepäiviä oli yli 30, joiden aikana poltettiin noin 1400 tonnia pellettiä. Pelletin osuus hiilimyllyssä vaihteli välillä 3-17 %. Kokeita todennäköisesti jatketaan 2013 syksyllä Helsingin Energia

22 Biopolttoaineiden hankinta 2014 alkaen n t/a puupellettiä hankinnan rakenne toimittajat/sopimukset logistiikka/välivarastot kumipyörät (5-7 rekkaa/vrk/laitos) merikuljetus Valmistaudutaan biohankinnan kasvattamiseen vuoteen 2020 yli 1 milj. kiinto-m 3 /a; vastaa (vaihtoehtoisesti) n. 300 MW Bio-SNG (HELKA) yli t/a (yli 0,8 milj. m 3 /a) puupellettiä yli t/a (yli 0,5 milj. m 3 /a) torrefioitua pellettiä (TISCO) yli t/a (yli 3 milj. m 3 /a) metsähaketta Helsingin Energia 22

23

24

25

26 = Torrefioitua eli paahdettua biomassaa, joka usein vielä pelletöidään voi siis käyttää myös termiä paahtopelletti Mitä on biohiili? = Biopolttoaine, jolla korkea lämpöarvo ja hiilimäisiä ominaisuuksia = Lupaava seospolttoaine kivihiililaitoksiin Helsingin Energia

27 Biohiilen valmistusprosessi massa- ja energiataseet Kuvat: ECN Helsingin Energia

28 Yhdistetty torrefiointi ja pelletöinti Helsingin Energia

29 TISCO- Hanke Hanke perustiedot Kesto 24kk (09/ /2013) Budjetti n. 2,3 milj. (Helen 400 k ) Tekes 35% Metso vetää hanketta Tiivis rinnakkaishanke Jokaisella oma projekti Tutkimuslaitospainotteinen Hankkeen johto Hankkeen ohjausryhmä Tekes Metso PVL Helsingin Energia UPM Jussi Kukkonen Helsingin Energia 29

30 TISCO- Hankkeen tavoitteet Raaka-aine Torrefaction Voimalaitos Hankkeessa käydään läpi koko biohiilen arvoketju Jussi Kukkonen Helsingin Energia 30

31 Synteesikaasun (SNG) valmistus SNG valmistus lähellä biomassaraaka-ainevaroja Monivaiheinen ja paljon tilaa vaativa teollinen prosessi: kaasutus, metanointi, puhdistus, paineistus ja jäähdytys Valmiin kaasun (SNG) syöttö maakaasuverkkoon Laitoksen investointikustannukset suuret Kaasun käyttö mahdollista Vuosaaren kaasukombivoimalaitoksilla Käyttö mahdollista myös suurilla seossuhteilla Tekniikka kehitysvaiheessa Bio-SNG kehityshanke (HELKA) (Helen, Gasum, Metsä Fibre) Helsingin Energia Helsingin Energia 31

32 HELKA- hanke Helsingin Energia, Gasum ja Metsä Fibre suunnittelevat biokaasua tuottavan biojalostamon rakentamista Joutsenoon Biojalostamohankkeen taustalla on tavoite lisätä uusiutuvien energian käyttöä Laitoksen suunniteltu tuotantoteho olisi maksimissaan saan 200 MW Se tulisi kattamaan vuodessa noin kotitalouden sähkön ja lämmön kulutuksen Biojalostamohanke on parhaillaan selvitysvaiheessa Hankkeen investointipäätös tehtäneen aikaisintaan vuonna 2014 Laitoksen rakentaminen kestäisi arviolta 2 3 vuotta

33 Lisätietoa kehitysohjelmastamme: helen.fi Blogi: blogi.helen.fi YVA: helen.fi/bioyva Helsingin Energia

34 Tuulivoima Suomen Merituuli Oy Helsingin Energia ja EPV Energia Oy tasaosuuksin Hankealueet Siipyy ja Inkoo-Raasepori 10/02/11 Helsingfors Helsingin EnergiEnergia Suomen Hyötytuuli Oy 8 Energiayhtiötä tasaosin Tuotantoa Porissa ja Raahessa Helsingin Energia

35 Tuulivoimarakentamisen reunaehtoja Prosessi YVA-menettely Kaavoitus/toimenpideluvat Rakennusluvat (Ympäristölupa) Tekniset reunaehdot Tuulisuus Maanomistus Hyväksyttävyys Puolustusvoimat Siviili-ilmailu Verkkoliityntä Liikenne Investointipäätös Kannattavuus, rahoitus Ohjausmekanismit Teknologia Helsingin Energia

36 Suomen Merituulen tuulipuistohankkeet Kotimainen yhtiö, omistajina Helsingin Energia ja EPV Energia eli taustalla ovat kunnat ja kaupungit. Yhtiö on lähellä sähkön kuluttajia. Valmisteluissa kaksi merituulipuistoa merelle, joiden merialueet ovat valtion omistuksessa. Suomen Merituuli on ollut mukana Ajoksen ns. meriperustusprojektissa. Pyhtäällä yhtiöllä on meneillään tekninen ja ympäristöllinen esisuunnittelu. Helsingin Energia

37 Siipyy Suunniteltu merituulipuisto koostuu 80 tuulimyllystä. Tuulimyllyjen napakorkeus on n. 100 m ja teho 3 5 MW. Merituulipuiston kokonaiskapasiteetti on MW, mikä vastaa jopa kerrostalokaksion sähköntarvetta. Määrä on n. 17 kertaa suurempi kuin Kristiinankaupungin sähkön kulutus. Hanke tuottaa uusiutuvaa tuulienergia jopa noin 1200 GWh vuodessa. Asukaskyselyssä vastanneista 71 prosenttia suhtautui hankkeeseen myönteisesti ja 82 prosenttia arvioi hankkeen vaikutukset myönteisempänä kuin toteuttamatta jättämisen. Helsingin Energia 37

38 Inkoo-Raasepori Suunniteltu merituulipuisto koostuu 60 tuulimyllystä. Tuulimyllyjen napakorkeus on n. 100 m ja teho 3 5 MW. Merituulipuiston kokonaiskapasiteetti on MW, mikä vastaa n kerrostalokaksion sähköntarvetta. Määrä on n. 13 kertaa suurempi kuin Inkoon kunnan sähkön kulutus. Vastaavasti se on noin 20 % Helsingin tai 40 % Espoon sähkön kulutuksesta. Hanke tuottaa uusiutuvaa tuulienergiaa jopa noin 900 GWh vuodessa. Merituulipuisto on toteutuessaan Inkoon- Raaseporin alueen historian suurin yksittäinen investointi, suuruudeltaan satoja miljoonia euroja. Helsingin Energia 38

39 Perustukset Jääkuormat Syvyyden vaikutus betonin määrään Perustuksen paino yli tonnia Perustuksien kuljettaminen? Helsingin Energia 39

40 10/02/11 Helsingfors Energi Helsingin Energia

41

42 Ryhmätyöt Nykytilanne Biomassan polttaminen Tuulivoima Muut energiantuotantoideat +, -, uhat, mahdollisuudet, ideat Helsingin Energia

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja Vuosikertomus 2011 Lukuisat turkuenergialaiset varmistavat työllään joka päivä, että kaupunkilaisten arki pyörii tuttuun tapaan. Vuosikertomuksemme sivuilla pääset tutustumaan muutamaan heistä. Lue myös

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Visio ja toiminta-ajatus 10 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 12 Riskienhallinta 14 Markkinatekijät LIIKETOIMINTA-ALUEET

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 22.3.2010 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2008 Turku Energia SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2008 lyhyesti etulieve Keskeiset tapahtumat 2008 etulieve Turku Energia tänään 3 Toimitusjohtajan katsaus 6 Energia-alan toimintaympäristö muutoksessa

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

1 HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014

1 HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Taloutta kuvaavia tunnuslukuja 2 Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 10 Liitetiedot 11 Muut sähköliiketoiminnot, tuloslaskelma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Contents SISÄLTÖ UPM KONSERNI 1 Visio, toiminta-ajatus, arvot 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 2010 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 Strategia 11 Taloudelliset

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö The Biofore Company vuosikertomus 2 Sisältö UPM-KONSERNI Avaintietoja 2 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 UPM:n liiketoimintojen strateginen suunta 6 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen

Lisätiedot

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 15.4.2014 nro 13 Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Elina Virkkunen Projektipäällikkö MTT Sotkamo Keskiruotsalainen Östersundin kunta Jämtlannissa

Lisätiedot

Gasum. Luonnonkaasuilla puhtaampaan huomiseen. ympäristö & turvallisuus kaasun nykyinen käyttö & tulevaisuus

Gasum. Luonnonkaasuilla puhtaampaan huomiseen. ympäristö & turvallisuus kaasun nykyinen käyttö & tulevaisuus Luonnonkaasuilla puhtaampaan huomiseen avoimuus toimitusvarmuus ympäristö & turvallisuus kaasun nykyinen käyttö & tulevaisuus Gasum Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän Ilmastokumppanitverkostoon Sisältö

Lisätiedot

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2014 Yrityskaupalla koko Itämeren alue haltuun pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov TAUSTA Kolmenkulman energiahanke on Nokian kaupungin koordinoima Pirkanmaan-liiton rahoittama

Lisätiedot

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue pakokaasu 350K 2,14 kg/s 650K kv5 Jäähdytysvesi 364K 2,22 kg/s polttoilma 461 K 2,07 kg/s 298K 345 K m kv = 7,9kg/s 358K kv3 m k v 4 Kaukolämpö 327 K 318K

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 2008 / YHTEISKUNTAvastuuRAPORTTI / VANTAAN ENERGIA Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla

Lisätiedot

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu VUOSIKERTOMUS 20 08 Sisällysluettelosta pääset suoraan haluamallesi sivulle - painat vain otsikkoa. Acrobatissa valitse asetus: Näytä/Sivunäyttö/Yksi sivu Sisältö 2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3 VUOSiKErTOMUS 2013 2 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 Sisällys 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lappeenrannan Energia Oy 8 Konsernipalvelut 9 Henkilöstö 10 Energiakauppa 12 Lappeenrannan Verkonrakennus

Lisätiedot

4.Luento: Energiankäyttö Suomessa

4.Luento: Energiankäyttö Suomessa 4.Luento: Energiankäyttö Suomessa Rakennusten lämmitys Teollisuus tärkein Liikenteen energiankulutus lähes kaksinkertaistunut 80- luvusta Sähkön osuus kulutuksessa kasvanut nopeasti Suomen energiantuotannon

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2009

Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 SISÄLTÖ Konsernin toimitusjohtajalta 3 Yhteiskuntavastuun sisältö 4 Raportointiperiaatteet 5 Jyväskylän Energia -yhtiöiden profiili 6 Liiketoiminnat

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 213 UPM Vuosikertomus 213 Sisältö UPM konserni UPM lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Strategia 5 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat tekijät 11 Riskienhallinta

Lisätiedot

KAUPUNGEISSA ON PIAN SÄHKÖAUTOJEN AIKA. Helsingin Energian Jussi Palola katsoo tulevaisuuteen. 8/2012 Jukka Korkalaisen johtama osuuskunta

KAUPUNGEISSA ON PIAN SÄHKÖAUTOJEN AIKA. Helsingin Energian Jussi Palola katsoo tulevaisuuteen. 8/2012 Jukka Korkalaisen johtama osuuskunta ALANSA YKKÖNEN 8/2012 Jukka Korkalaisen johtama osuuskunta lämmittää Rautavaaran kuntakeskusta. sivu sivulla 36 20 Ranskan metropolit uudistuvat sivu 12 Pellettien pölypoltto tuli Suomeen sivu 22 Led alkaa

Lisätiedot

Vuosi 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat

Vuosi 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Vuosi 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Vuosi 2006 1.1. Sähkön myyntihintoja korotettiin. 1.1. Kaukolämmön energiamaksua korotettiin. 2.1. Asiakaspalvelun aukioloaika yhtenäistettiin siten,

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Yritysvastuuraportti 2010 GASUMIN YRITYSVASTUURAPORTTI 2010 1 GASUM LYHYESTI SISÄLTÖ Gasum on vuonna 1994 perustettu maakaasun maahantuontiin ja siirtotoimintaan

Lisätiedot

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa Toimikunnan mietintö Valmistunut 21.06.2004 2 Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 3.10.2002 toimikunnan selvittämään kivihiilen

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot