Ohjelmakausi Leader-rahoitus Yritys- ja hanketuet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmakausi 2014-2020 Leader-rahoitus Yritys- ja hanketuet"

Transkriptio

1 Pohjois-Satakunta

2 Ohjelmakausi Leader-rahoitus Yritys- ja hanketuet

3 Esityksen sisältö Miksi olemme täällä? Yhdistyksen esittely Leader Pohjois-Satakunnan starategian painopisteet Mikä muuttuu entiseen verrattuna? Leader-rahoitus yrityksille Leader-rahoitus yhteisöille Sähköinen haku HYRRÄ

4 Miksi tämä kiertue? EU:n ohjelmakausi käyntiin huhtikuulla Hankkeiden valmistelu kannattaa aloittaa nyt Maaseuturahastossa käyttöön sähköinen haku Tukiehtoihin muutoksia Hankevalinnoissa uusia painotuksia Rahaa jaossa melko runsaasti Haluamme kuulla mielipiteitä ja ideoita

5 asukasta Toiminta-alue

6 Henkilöstö Toiminnanjohtaja Juha Vanhapaasto Hankesihteeri Päivi Hietapakka Hankeneuvoja Tanja Aarnikuru Kv-koordinaattori Krista Antila Satakunnan toimintaryhmien yhteinen tiedottaja Marjut Haapanen

7

8 Hallitus Julkinen taho: Marjo Yliluoma Karvia (pj) Mika Hatanpää Kankaanpää Anne Vastamäki-Ahola Merikarvia Jari Heiniluoma Parkano Yhdistykset/yrittäjät: Maria Käkelä Antti Ylinentalo Mikko Lahdentausta Jarkko Piilola Kimmo Mattila Ikaalinen Siikainen Kihniö Parkano Ikaalinen Yksittäiset asukkaat: Esa Kivioja Honkajoki Aimo Ihanamäki Jämijärvi (vpj) Tero Lehtonen Pomarkku Tuula Raukola Kankaanpää

9

10 Päätöksenteko Päätökset tehdään paikallisesti: Leader-ryhmien hallituksissa on kattava alueellinen edustus ja kolmikanta (julkinen, yhdistykset / yritykset, asukkaat)

11 Mitä Leader on? Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten hyville ideoille

12 Leaderin periaatteet 1. Alueperusteisuus 2. Alhaalta ylös periaate 3. Paikallinen kumppanuus 4. Monialaisuus 5. Innovatiivisuus 6. Alueidenvälinen ja kansainvälinen yhteistyö 7. Verkostoituminen

13 Ohjelmakausi Hankkeille jaettu avustuksina 5,4 M Yksityistä rahaa + talkootyötä n.4,1 M (40%) Ohjelman kokonaisbudjetti 10,5 M 311 rahoitettua hanketta -149 yritystukea -162 yleishyödyllistä hanketta

14 Strategian painopisteet PAINOPISTEET Maaseudun elinkeinot Maaseudun palvelut Yhteisöllisyys Kansainvälisyys TOIMINTA- PERIAATTEET Asiakaslähtöisyys Uudet ideat ja toimintatavat Laajapohjainen yhteistyö VISIO 2020 Osaaminen LÄPIKÄYVÄT TEEMAT Kestävä kehitys ja läheisyysperiaate

15 Maaseudun yrittäjyys Suuri merkitys alueen elinvoimaisuudelle ja työllisyydelle Aloittamista, kehittämistä ja uuden kokeilua tuetaan Yritysverkostojen ja yhteisöjen syntyä edistetään Yrittäjyyden edellytyksistä huolehditaan

16 Maaseudun palvelut Palveluiden tuottamisen uudet mallit ja kokeilut Onko keskittäminen aina paras ratkaisu? Kuntaliitosten vaikutus? Teknologian hyödyntäminen (valokuituverkko, some) Tärkeä tekijä viihtyvyyden ja vetovoiman kannalta - peruspalvelut (rajanveto kuntien tehtäviin) - kulttuuri - asuminen - matkailu - nuoriso

17 Osallistava yhteisöllisyys Vastavoima yksilöllisyyden korostamiselle Merkitys korostuu Voimien kokoaminen Kylätoiminnan uudistuminen Nuorten aktivointi Lähidemokratiamallit

18 Kansainvälisyys Kymmennen vuoden aikana luotu laaja yhteistyöverkosto ympäri Eurooppaa Eniten Suomessa kv-hankkeita Alueella useita aktiivisia toimijoita Kulttuurivaihto, hyvät käytännöt Mikroyritysten kansainvälistyminen Hankkeiden jatkuvuus ja kontaktien ylläpito ED-tiedotus Nuorison osallistaminen Kv-koordinaattoritoiminnan jatkuminen

19 Mikä muuttuu? Sähköinen asiointi Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Toimenpiteet laajempia kokonaisuuksia Valintakriteerien käyttö korostuu Hanketyyppeihin muutoksia

20 Yritystuet Yleiset ehdot Investointituki Perustamistuki Yritysryhmän kehittämistuki Yhteistyöhankkeet

21 Yritystuet Yleiset ehdot: hakija on 18 vuotta täyttänyt riittävä ammattitaito kaikki yritysmuodot tukikelpoisia tuettava toiminta Leader-alueella mikroyritys (max. 10 htv) liikennöinti, koneurakointi, vähittäiskauppa ja energiaturpeen tuotanto tukien ulkopuolella kilpailutilannetta arvioidaan tapauskohtaisesti tuella on synnytettävä jotakin uutta tai laajennettava vanhaa

22 Yritystuet Investointituki Aineelliset investoinnit: Tuotantotilat/rakennukset - ostamiseen - kunnostamiseen - rakentamiseen - kiinteistöyhtiön osakkeiden hankintaan Uusien koneiden ja laitteiden hankintaan (ei korvausinvestointeihin)

23 Yritystuet Aineettomat investoinnit: tietokoneohjelmistojen hankkiminen tai kehittäminen; patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja muiden vastaavien aineettomien oikeuksien hankkiminen investoinnin suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät yleiskustannukset osana tuettavaa toimenpidettä. tuki 20% arvonlisäverottomista kustannuksista minimi-investointi osamaksukauppa tuettavaa, jos omistus siirtyy hankkeen aikana

24 Yritystuet Toteutettavuustutkimukset investoinnin järkevyyden ja toteuttamistavan selvittämiseen tuloksena investointisuunnitelma (tai tulos, että ei kannata toteuttaa) tuki 50% (de minimis tukena)

25 Yritystuet Perustamistuki aloittavan yrittäjän ensimmäisen uuden yrityksen perustamiseen neuvonta- ja konsulttipalveluihin muihin yrityksen alkuvaiheen kustannuksiin ei investointeihin toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma toimenpidesuunnitelma ja kustannusarvio

26 Yritystuet Perustamistuki toimivan yrityksen uuden liiketoiminnan aloittamiseen ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö osallistuminen messuille, näyttelyihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin muut yrityksen uuden liiketoiminnan aloittamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet

27 Yritystuet Perustamistuki tuki min. 5000, max , maksetaan tavoitteiden saavuttamisen perusteella vähint. kahdessa erässä kokeiluhankkeissa tuki max

28 Yritysryhmän kehittämistuki 2-9 yritystä toteuttajana kehittäjäorganisaatio oltava yhteistyötä yritysten välillä voi olla koulutushanke tai esim. tuotannollisen yhteistyön kehittäminen soveltuu hyvin esim. matkailumarkkinointiin voi sisältää yrityskohtaisia toimia tuki 70%???

29

30 Yhteistyöhanke Vähintään kaksi osapuolta Yrityksiä, kehittämisorganisaatioita, oppilaitoksia, tutkimuslaitoksia Toimintasuunnitelmaan perustuvaa aitoa yhteistyötä Tuki myönnetään hankkeen vastuulliselle toimijalle Tuki max. 90%

31 Yhteistyöhanke Uudet tuotteet, menetelmät ja tekniikat (pilotointi) Paikalliset tuotteet, lyhyet toimitusketjut (markkinointi) Energian säästö, ympäristön tilaa parantavat menetelmät Klusterien perustaminen Hyvinvointi- ja terveyspalveluiden tuottaminen

32 Hanketuet Yleistä: hakijana voivat olla yhdistykset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, kunnat, säätiöt tms. hyödyn on kohdistuttava monille (yleishyödyllisyys) tuki ei saa kohdistua julkisyhteisön lakisääteisten tehtävien hoitoon pääasiallinen tarkoitus ei saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu tukea ei myönnetä hakijan tavanomaiseen toimintaan

33 Hanketuet Mitä voidaan tukea? Koulutustoimenpiteet Tiedonvälitys ja esittelytoiminta Selvitykset ja suunnitelmat Yleishyödylliset investoinnit Paikallisten palveluiden kehittäminen Kylien kehittäminen (sis. kulttuuri- ja luonnonperinnön) Maaseutuelinkeinoja ja yrittäjien yhteistyötä edistävät toimet Innovatiiviset toimet vesien suojelemiseksi Biomassaan perustuviin prosesseihin liittyvät hankkeet

34 Hanketuet Hyväksyttävät kulut kehittämishankkeissa: palkat ja palkkiot matkakustannukset ostopalvelut vuokrat muut kulut (esim. pienhankinnat ja tarjoilukulut) talkootyö (ei koulutus- ja tiedonvälityshankkeissa)

35 Hanketuet Hyväksyttävät kulut investointihankkeissa: rakennuksen hankkiminen, rakentaminen, korjaaminen tai laajentaminen koneiden, laitteiden ja välineiden hankkiminen pienimuotoiset vesihuolto- ja tietoliikenneinvestoinnit viranomaisluvat, rekisteröintimaksut yms. palo- ja talkoovakuutukset hankkeen toteutusaikana tietokoneohjelmistot, patentit, käyttöluvat, tavaramerkit yms. talkootyö (10 /h, konetyö lisäksi 30 /h, ikä > 15 v)

36 Hanketuet Maksimitukitasot: koulutus ja tiedonvälitys 100 % (kohdennetulle ryhmälle 70% tai 60%) kansainväliset ja alueidenväliset hankkeet 100% yhteistyöhankkeet 90% muut kehittämishankkeet 90% investoinnit 75% (omarahoituksesta max. 75% talkoota) julkisyhteisöjen investoinnit 100% (vähint. 30% muuta julkista) maksimiavustus yhdelle hankkeelle minimiavustus 5000

37 Teemahanke helpottaa yhteisöjen mahdollisuuksia hyödyntää rahoitusta edistää paikallisen strategian toteuttamista Leader-ryhmä hakee hanketta tietyllä teemalla, kokoaa siihen alahankkeita ja hallinnoi hankkeen mahdollistaa pienet kehittämistoimet ja investoinnit

38 Yksinkertaistetut maksatusmenettelyt flat rate 24% tai 15% - välilliset kustannukset korvataan prosenttiosuutena palkkakustannuksista - välillisiä kuluja ovat toimistokulut, matkakulut, koulutukset, työterveys, toimitila- ja laitekulut, tarjoilut - muut kulut (välittömät) korvataan todellisiin aiheutuneisiin kuluihin perustuen (kuittien perusteella) - jos valitaan 15%, niin matkakulut kuuluvat välittömiin kustannuksiin

39 Yksinkertaistetut maksatusmenettelyt Kertakorvaus - tuen suuruus määritellään yksityiskohtaisen kustannusarvion perusteella - tukipäätöksessä yksilöidään hankkeen tulos tai toimenpide ja sen todentaminen - hanke voidaan jakaa osiin, joiden toteuduttua tuki siltä osin maksetaan

40 Tuen maksuerät Yleishyödyllinen investointi (kuittiperusteinen) - enintään kuusi erää, viimeinen vähintään 20% Kertakorvaus - enintään kolme erää Ennakkoa voi hakea enintään 20% tuen määrästä

41 Miten hakuprosessi etenee? ota yhteyttä Leader-toimistoon ja esitä ideasi idean kehittely, tarvittaessa asiantuntijoiden apua hankesuunnitelman ja budjetin laadinta tarvittavien liitteiden kokoaminen hakemus Hyrrään käsittely Leader-hallituksessa lausunto Hyrrään ELY-keskuksen laillisuustarkastus Päätös hakijalle

42 Sähkoinen hankejärjestelmä HYRRÄ Hyrrään kirjaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla (HST-kortti). Kun hakijana on yhdistys tai jokin muu organisaatio, tarvitaan verottajan tarjoamassa Katso-palvelussa tehty valtuutus, jolla hakemuksen täyttäjä voi toimia organisaation edustajana Hyrrässä. Katso- kirjautumisesta tullaan antamaan hakijalle tarvittava ohjeistus. Allekirjoittaminen Hyrrässä tapahtuu sähköisesti eli paperisia lomakkeita allekirjoituksineen ei tarvitse toimittaa postitse ELY-keskukseen tai Leader- ryhmään.

43 Sähkoinen hankejärjestelmä HYRRÄ Nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö eli Katso-pääkäyttäjä voi palvelussa antaa muille organisaation käyttäjille erilaisia rooleja: Hyrrä-hakija, joka voi selata, täyttää ja lähettää organisaation tuki- ja maksuhakemuksia Hyrrässä (vastaa allekirjoitusta). Hyrrä-avustaja, joka voi selata ja täyttää hakemusta ja lomakkeita, mutta ei ole oikeutettu jättämään niitä viranomaiskäsittelyyn. Hyrrä-selaaja, joka voi selata organisaation tuki- ja maksuhakemuksia. Yrityksellä tai yhdistyksellä tulee olla Y-tunnus, jotta sille voidaan myöntää Katso-tunniste. Katso-palvelun käyttö on organisaatioille ilmaista. https://yritys.tunnistus.fi/

44 Katso-tunnisteen hakeminen Pääkäyttäjän tunnisteen perustaminen Tällä toiminnolla voit perustaa organisaatiollesi pääkäyttäjän. Pääkäyttäjällä on oltava organisaation nimenkirjoitusoikeus. Organisaation pääkäyttäjän tunniste perustetaan seuraavassa järjestyksessä: 1. Pääkäyttäjän henkilöllisyyden varmentaminen 2. Palvelun käyttöehtojen hyväksyminen 3. Organisaation perustietojen syöttäminen 4. Tunnisteen salasanojen muodostaminen 5. Kertakäyttösalasanalistan muodostaminen ja tulostaminen 6. Tunnisteen yhteenvedon hyväksyminen 7. Tunnisteen perustamisen vahvistaminen Pääkäyttäjän tunniste muodostuu seuraavasti: Katso-käyttäjätunnus muodostuu perustamisen yhteydessä Kiinteän salasanan ja pääkäyttäjäsalasanan valitset itse Kertakäyttösalasanalistan tulostat itsellesi hakemisen yhteydessä Käyttäjätunnusta, kiinteää salasanaa ja kertakäyttösalasanalistaa tarvitset tunnistautuessasi asiointipalveluihin ja Katso-palveluun. Pääkäyttäjäsalasanaa tarvitset vain organisaatiosi sisäiseen Katso-hallinnointiin (organisaation muut tunnisteet, valtuutukset ja perustietojen muutokset). Käyttäjän ohjeisiin sisältyy esimerkkitapaus Pääkäyttäjän perustaminen (pdf). Tarvitset vaiheisiin 5 ja 6 tulostinta tai voit kopioida kertakäyttösalasanalistan tiedostoon Käyttäjän ohjeissa kuvatulla tavalla (https://yritys.tunnistus.fi - Käyttäjän ohjeet).

45 Aktiivinen Pohjois- Satakunta ry Keskuskatu 51b Kankaanpää

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 19.3.2015 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien

Maaseudun hanke- ja yritystukien Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 1 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET 1. MAASEUDUN YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKKEET Hanketyypit: yleishyödyllinen kehittämishanke yleishyödyllinen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Yhteistyöllä menestystä maaseudulle - vuoropuhelua uuden ohjelmakauden alussa Kuopio 1.10.2014 Seinäjoki 2.10.2014 Oulu 6.10.2014 Helsinki

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Aluekehittämisen ajankohtaiskiertue Huhtikuu 2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 13.4.2015 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2014-2020 * varojen

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa ja sen hakeminen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa ja sen hakeminen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa ja sen hakeminen Mari Kuparinen Tiina Huotari Uudenmaan liitto 13.6.2014 Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti

Lisätiedot

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki YRITYSTUKIOPAS 2015 Ilmajoki Jalasjärvi Kauhava Kuortane Kurikka Lapua Seinäjoki 2 Sisällys 1 2 3 4 ALKUSANAT 4 YLEISTÄ YRITYSTUISTA 6 TUENMYÖNTÄJÄTAHOT 9 Leader-ryhmät 9 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 10

Lisätiedot

Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet

Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet Maaseudun kehittämisen lähtökohtana ovat maaseudun asukkaat ja heidän

Lisätiedot

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Valtakunnalliset museopäivät Lappeenranta 19.5.2015 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus .Salpapolku, Parikkalan

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin Paimio 9.6.2015 Toimialapäällikkö Markku Alm Sivu 1 Esityksen sisältö Maaseudun yritysrahoitus investointeihin ohjelmakaudella

Lisätiedot

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Laatukäsikirja Versio 13.8.2012 Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki, Finland PL 45, 61801 Kauhajoki, Finland Y-tunnus: 1082564-7 Kotipaikka:Isojoki

Lisätiedot

YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI. Ohjelmakausi 2007 2013. Eija Eloranta

YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI. Ohjelmakausi 2007 2013. Eija Eloranta YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI Ohjelmakausi 2007 2013 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskuksen julkaisuja 4 Julkaisija: Turun yliopiston Brahea-keskus Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet

Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet Maaseudun kehittämisen lähtökohtana ovat maaseudun asukkaat ja heidän

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Sisältö: Tekesin innovaatiorahoitus pk-yrityksille KKS, Palvelut, Kampanjat, Pilotointirahoitus Team Finland, Lets Grow rahoitusohjelma ELY Rahoitus,

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

Maaseutuohjelman yritystuet Leader

Maaseutuohjelman yritystuet Leader Leader 2014-2020 Maaseutuohjelman yritystuet Leader Rahoitustuki- ja neuvontainfo, Nurmijärvi 3.3.2015 Esko Pietari, EMO ry Mitä on Leader-toiminta? Leader-ryhmät Yritystuet Tuen hakeminen Mitä on Leader-toiminta?

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1. YLEISTÄ Oulujärvi LEADER ry on yhdistys, joka aktivoi ja tukee maaseudun asukkaita

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010

Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010 Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010 Kehittämisavustus Pankit/rahoitusyhtiöt Finnvera -lainat, takaukset Maaseudun yritystuet Tekes Finnfund UM KTM/yhteisvienti Mikä yritys Koko,

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015 Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 18.2.2015 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava

Lisätiedot