Yritystuki. Kevät 2015, alp

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8.5.2015. Yritystuki. Kevät 2015, alp"

Transkriptio

1 Yritystuki Kevät 2015, alp 1

2 Viisari ry Kehittämisen painopisteet: Monipuolinen pienyrittäjyys Asumisviihtyvyys ja ympäristö Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen Läpäisevät teemat: Lähitalous lähituotteet, paikallisuus, itsetekeminen Nuoret vaikutusmahdollisuudet, vapaa-aika, paluumuuttajat Vihreä voima luontolähtöisyys, hyvinvointi, kulttuuri, matkailu Kansainvälisyys yhteistyö, uudet ratkaisut, verkostot Viisari ry Monipuolinen pienyrittäjyys mitä tavoittelemme? rahoitamme mikroyrityksiä, joiden liiketoiminta perustuu esim. lähituotteiden, paikallisten resurssien, raaka-aineiden ja osaamisen hyödyntämiseen Tuemme mm: rohkeita kokeiluja, uusia avauksia yli perinteisten toimialarajojen olemassa olevan yritystoiminnan kehittämistä kestäviä ja ympäristöystävällisiä tuotantotapoja Yhden jäte on toisen raaka-aine paikallisen kulttuurin tuotteistamista liiketoiminnaksi yritystoiminnan jatkuvuutta 2

3 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa yritystukirahoitus sekä Leaderinettä ELY-keskuksen kautta haettaville tuille Sama lainsäädäntö Leader ELY, sovitaan työnjako Haku avataan toukokuussa Huomioitavaa, että ELY-keskuksessa on myös muuta kuin maaseuturahaston tukea ja niillä omat sääntönsä! Yritystuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä: Yrityksen toimipaikka Suomessa ja ohjelman soveltamisalueella, Viisarin alueella Tuki nopeuttaa toimenpiteen toteutusta, se voidaan toteuttaa korkeampitasoisena, laajempana, ilman tukea toimenpidettä ei toteutettaisi Yrityksellä edellytykset jatkuvaan, kannattavaan toimintaan Tuen myöntämisen edellytyksenä selvitys yrityksen taloudellisesta asemasta kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus; tuettavan toiminnan kohteena olevien tuotteiden ja palveluiden riittävät markkinat Yrittäjän / avainhenkilöiden riittävä ammattitaito, koulutus, työkokemus, muuten hankittu osaaminen 3

4 Yritystoiminnan tukemisen yleisiä edellytyksiä jatkuu Yritystoiminta edistää ohjelman / strategian tavoitteita Tuen myöntämisellä on vain vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia Yritys esittää toteuttamiskelpoisen liiketoimintasuunnitelman, johon on sisällytetty suunniteltujen toimenpiteiden kustannusarvio ja selvitys toiminnan luonteesta Mikroyritykselle / pienelle yritykselle Maaseutualueilla toimivat mikroyritykset ja pienet yritykset Mikroyritys: alle 10 htv, liikevaihto ja tase max2 milj., Leader Pieni yritys: alle 50 htv, liikevaihto ja tase max10 milj., ELY-keskus Tukimuodot Investointituki Perustamistuki 4

5 Investointituki - Sellaiseen yrityksen investointiin, jolla on olennaista merkitystä yritysten perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle - Paikallisesti toimivalle yritykselle investointitukea myönnettäessä tarkkana jotta ei aiheuteta markkinahäiriöitä - Rakentamisen suunnitelma ja asiakirjat: pääpiirustukset, erikoissuunnitelmat, rakennusselostus ja siihen liittyvä kustannusarvio- tai laskelma Aineelliset investoinnit Kiinteän omaisuuden rakentaminen, kunnostaminen (hankkiminen) Uusien koneiden, laitteiden ja välineiden hankkiminen, osamaksukauppa hyväksytään tietyin ehdoin Investoinnin suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät yleiskustannukset osana toteuttavaa toimenpidettä mukaan lukien lupa-ja rekisteröintimaksut Aineettomat investoinnit Tietokoneohjelmistojen hankkiminen tai kehittäminen Patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja muiden vastaavien aineettomien oikeuksien hankkiminen Investoinnin toteutettavuustutkimus Selvitetään yrityksen aineellisen investoinnin toteutettavuuden edellytykset, ostopalvelut ja palkat 5

6 Tuen suuruus Yritysten investointitukiviisarin alueella on 20 %. Odotettavissa on, että Äänekosken, Pihtiputaan ja Viitasaaren osalta tuki tulee olemaan 30 %, tämä odottaa vielä hyväksyntää komissiossa! (arvio toukokuun puoliväli) Tukea voidaan myöntää, jos tuen suuruus on vähintään euroa. Tuki maksetaan enintään neljässä erässä Toteutettavuustutkimuksen tuki 50 % hyväksyttävistä kustannuksista, tuen minimimäärä euroa (tutkimuksen hinta vähintään euroa) Investointeja koskevia rajoituksia Tuen ulkopuolelle jäävät mm: 1) traktorin hankinta 2) liikennealan investointi (kuljetusala) 3) puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta 4) käytössä olevan koneen tai laitteen korvaaminen uudella, ellei tule uutta teknologiaa taikka toiminta oleellisesti laajene 5) energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit 6) toimenpide, jonka tarkoituksena on yrityksen omistajavaihdoksen rahoittaminen 7) Kiinteistön tai rakennusten hankinta julkisyhteisöltä tietyin ehdoin 8) Arvonlisävero ellei hakijan lopullinen kulu 9) Rahoituksesta johtuvat kustannukset 10)Osamaksusopimukseen liittyvät hallinto-,vakuutus-,korjaus- jne. kulut 11)Lähi-/ sisäpiiristä tehdyt hankinnat 6

7 Perustamistuki Uuden yrityksen perustamistoimenpiteisiin -yritys perustettu jälkeen Liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien konsultointi-ja asiantuntijapalveluiden käyttö Tuotantotilojen, koneiden ja laitteiden vuokraus Muut uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeelliset toimenpiteet Toimivan yrityksen uuden liiketoiminnan perustamistoimenpiteet - yritystoimintaa harjoitettu yhtäjaksoisesti vähintään kolme vuotta Ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö Tuen kohdistus uusi toimintayksikö, toimiala, liiketoiminta-alue, tuote tai palvelu, asiakkaat Osallistuminen messuille, näyttelyihin ja vastaaviin tapahtumiin Muut yrityksen uuden liiketoiminnan aloittamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet Kummassakaan ei investointeja. Perustamistuki Tuen määrä Max euroa uuden yrityksen perustamiseen, tuki väh Max euroa toimivan yrityksen uuteen liiketoimintaan, tuki väh Max euroa kokeiluun, tuki väh Perustamistuen myöntämisen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman esittäminen sekä tuettavaa toimenpidettä koskeva toimenpidesuunnitelma. Tuki maksetaan vähintään kahdessa erässä. Ensimmäinen erä kun yritys on merkitty kauppa-, alv- ja ennakonperintärekistereihin. Perustamistuki ja starttiraha eivät mahdu samaan hankkeeseen. 7

8 Kokeilulla tarkoitetaan mm. yrityksen toimintaedellytyksiä vahvistavien, liiketoimintasuunnitemaan perustuvien uusien tuotteiden ja palveluiden sekä toimintamallien asiakas-ja markkinalähtöistä suunnittelua, testaamista ja kehittämistä rajatulla laajuudella, aikataululla ja kustannuksilla Monipuolinen pienyrittäjyys mitä tavoittelemme Esimerkkejä mahdollisista toimenpiteistä: monipalveluyrittäjyys, yrittäjien yhteistyö ja vertaistuki, pienimuotoinen tuotekehitys- ja testaustoiminta, uudet palvelukonseptit, kierrätysmateriaalien monipuolinen hyödyntäminen, kansalaistoiminnasta yritystoiminnaksi kokeileva biotalousyrittäjyys, jossa mahdollisina sisältöinä esim. ruokaketju, puuteollisuus, luonnonantimet, luontoelämysten tuotteistaminen, luontolähtöinen matkailu, luonnonyrttien ja niihin liittyvän perinteen hyödyntäminen 8

9 Viisarin linjaukset Viisarin linjaukset: Autokorjaamot ja huoltamot jäävät kilpailutilanteen takia Leaderrahoituksen ulkopuolelle. Tapauskohtaisesti tukea harkitaan, mikäli yritys tarjoaa merkittäviä palveluja paikallisille yrityksille. Ei toimistokäyttöön tarkoitettuja tietokoneita (laskutus tms.), vaan tuotannolliseen toimintaan Rakennuksen ostoa ja maapohjan ostoa ei tueta Teiden kunnostusta yksittäisenä toimenpiteenä ei tueta. Kuitenkin osana muuta investointia tien rakentaminen on mahdollista Jatkuva haku kesätaukoa lukuun ottamatta YRITYSTUKIEN VALINTAKRITEERIT Pakolliset kriteerit (kaikkien täytyttävä): Toimenpide toteuttaa Viisarin paikallista ohjelmaa Toimenpiteen lähtökohtana ovat Viisari-alueen yrittäjien tarpeet Toimenpiteen idea on noussut paikallisesta tarpeesta Toimenpiteen tuoma hyöty kohdistuu pääasiassa Viisarin alueelle Liiketoimintasuunnitelma on ymmärrettävä selkeät toimenpiteet selkeät, mitattavat ja saavutettavissa olevat tulokset Hakijalla on riittävä osaaminen ja taloudelliset resurssit hankkeen toteuttamiseksi välirahoitus yksityinen rahoitus Hakija on sitoutunut hankkeen toteuttamiseen Toimenpide on ympäristövaikutuksiltaan vähintään neutraali (ei negatiivisia vaikutuksia) 9

10 YRITYSTUKIEN VALINTAKRITEERIT Muut kriteerit Skaala Toimenpiteet kohdistuvat mikroyritykseen 0/1 Toimenpide tukee uuden yrityksen syntymistä 0/2 Toimenpiteen vaikutus kilpailutilanteeseen on vähäinen 0/1 Toimenpide edistää naisten työllisyyttä 0/2 Toimenpide edistää nuorten työllisyyttä 0/2 Toimenpide säilyttää työpaikkoja 0/2 Toimenpiteessä kokeillaan ja testataan uutta toimintatapaa 0/2 tuotetta 0/2 palvelua 0/2 kekseliästä kokeilua 0/2 Toimenpide tukee palvelujen saatavuutta alueella 0/2 Yrityksellä edellytykset jatkuvaan, taloudell. kannattavaan toimintaan 0/1 Toimenpiteellä on positiivisia ympäristövaikutuksia 0/1 Toimenpiteen on saatava väh. 2 pistettä tullakseen rahoituskelpoiseksi. Toimenpide voi saada pisteitä skaalan mukaisesti. Kriteerin täyttyessä sen saama pistearvo on skaalan mukaisesti joko 1 tai 2. Kriteerien täyttyminen todetaan hallituksen kokouksessa. Kiitos Yhteistyössä 10

11 Viisari ry Sivulantie SAARIJÄRVI Arja-Leena Peiponen toiminnanjohtaja Mari Puro talous-/hankesihteeri

Yritystuki Talvi 2015

Yritystuki Talvi 2015 Yritystuki Talvi 2015 1 Viisari ry Kehittämisen painopisteet: Monipuolinen pienyrittäjyys Asumisviihtyvyys ja ympäristö Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen Läpäisevät teemat: Lähitalous lähituotteet, paikallisuus,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä xx päivänä xxxxkuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) nojalla:

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 80/2015 Valtioneuvoston asetus. maaseudun yritystuesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 80/2015 Valtioneuvoston asetus. maaseudun yritystuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2015 80/2015 Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Suupohja Kurikka 26.5.2015

Suupohja Kurikka 26.5.2015 Suupohja Kurikka 26.5.2015 Yleistä Suupohjan Kehittämisyhdistys ry on alueellinen kehittämisorganisaatio, joka on perustettu vuonna 1996 laajentunut toiminta-alue käsittää 5 kuntaa; Isojoki, Karijoki,

Lisätiedot

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 TOIMINTAA, NEUVONTAA JA RAHOITUSTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Maaliskuu 2015 JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014 2020 yritystuet

Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014 2020 yritystuet Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014 2020 yritystuet Varsinais-Suomen ELY-keskus Sivu 1 Yleistä tuesta Maaseutualueella toimiville Manner-Suomen maaseutuohjelman tavoitteita edistäville pienille (alle 50

Lisätiedot

Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015

Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015 Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015 Faktaa Mansikasta Yhdistyksen johtavana ajatuksena toimia maaseutualueiden elinvoimaisuuden puolesta Yhdistyksen toimialue Sisä-Savo, Leppävirta, Varkauden

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin 16.3.2015 Rakennerahasto suuralueet 1.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Oulussa Etelä-Savon ELY -keskus Mikkelissä Keski-Suomen

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin Paimio 9.6.2015 Toimialapäällikkö Markku Alm Sivu 1 Esityksen sisältö Maaseudun yritysrahoitus investointeihin ohjelmakaudella

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus. Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus. Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 19.3.2015 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien

Maaseudun hanke- ja yritystukien Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 1 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET 1. MAASEUDUN YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKKEET Hanketyypit: yleishyödyllinen kehittämishanke yleishyödyllinen

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014 2020 yritystuet

Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014 2020 yritystuet Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014 2020 yritystuet Perustamistuki Varsinais-Suomen ELY-keskus Sivu 1 Perustamistuki (Komission asetus (EU) N:o 702/2014 maa- ja metsätalousalan ryhmäpoikkeusasetus ) tarkoitettu

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet

Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Yleistä maaseudun yritystuesta 1/2 Perustuu maaseudun kehittämistä koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020 Leader-rahoitus Yritys- ja hanketuet

Ohjelmakausi 2014-2020 Leader-rahoitus Yritys- ja hanketuet Pohjois-Satakunta Ohjelmakausi 2014-2020 Leader-rahoitus Yritys- ja hanketuet Esityksen sisältö Miksi olemme täällä? Yhdistyksen esittely Leader Pohjois-Satakunnan starategian painopisteet Mikä muuttuu

Lisätiedot

Pilkepäivä Airport Hotel 10.12.2014. Maaseutuohjelman Yritystuet uudelle ohjelmakaudelle v. 2014-2020. Asiantuntija Kalevi Hiivala POP ELY.

Pilkepäivä Airport Hotel 10.12.2014. Maaseutuohjelman Yritystuet uudelle ohjelmakaudelle v. 2014-2020. Asiantuntija Kalevi Hiivala POP ELY. Pilkepäivä Airport Hotel 10.12.2014 Maaseutuohjelman Yritystuet uudelle ohjelmakaudelle v. 2014-2020 Asiantuntija Kalevi Hiivala POP ELY Sivu 1 Yritystukitoimenpiteiden valmistelun tilanne ohjelma-asiakirjaa

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet

Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Yritystuet Yritystuen tavoitteena on - lisätä toimeentulomahdollisuuksia ja työpaikkoja maaseudulla - Edesauttaa uusien yritysten

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maatilayritysten ja maaseudun pienyritysten yritysrahoitus Yrityksen investointituki Janakkala 2.3.2015 Kari Palvaila, rahoitusasiantuntija Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö

Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAA 2007-2013 Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö MANNER-SUOMEN

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN YRITYSRAHOITUSLINJAUKSET

LÄNSI-SUOMEN YRITYSRAHOITUSLINJAUKSET LÄNSI-SUOMEN YRITYSRAHOITUSLINJAUKSET Keski-Suomi Pirkanmaa Varsinais-Suomi Satakunta Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Voimassa toistaiseksi 16.3.2015 alkaen Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. RAHOITUKSEN

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Yhteistyöllä menestystä maaseudulle - vuoropuhelua uuden ohjelmakauden alussa Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Yhteistyöllä menestystä maaseudulle - vuoropuhelua uuden ohjelmakauden alussa Kuopio 1.10.2014 Seinäjoki 2.10.2014 Oulu 6.10.2014 Helsinki

Lisätiedot

PERUSTAMISTUKI Perustamistuki yritystoiminnan aloittamiseen maaseutualueilla

PERUSTAMISTUKI Perustamistuki yritystoiminnan aloittamiseen maaseutualueilla PERUSTAMISTUKI Perustamistuki yritystoiminnan aloittamiseen maaseutualueilla Janakkala 2.3.2015 Kari Palvaila, Rahoitusasiantuntija Hämeen ELY-keskus Sivu 1 1.3.2015 Esityksen sisältö Oikeusperusta Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri.

yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri. yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri.net Mitkä Leader-ryhmät? Leader-ryhmät ovat yhdistyksiä ja itsenäisiä

Lisätiedot