Mitä Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus tarjoaa yrityksille?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus tarjoaa yrityksille?"

Transkriptio

1 Mitä Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus tarjoaa yrityksille? Neuvonta ja koulutus Tuotteistetut asiantuntijapalvelut, yritysosasto Yrityksen kehittämisavustus, yritysosasto Maaseudun yritystoiminnan tuki, maaseutuosasto Yhteishankintakoulutus, työvoimaosasto Tekesin tuet, teknologian kehittämisosasto

2 Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) TE-keskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön alaisia valtion aluehallintoyksiköitä. TE-keskusten tehtävät: Tukevat ja neuvovat yrityksiä niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa, osallistuvat innovaatioympäristön kehittämiseen, hoitavat alueellista työvoimapolitiikkaa sekä edistävät maatilatalouden ja maaseutuelinkeinojen kehittymistä. TE-keskukset ovat elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden asiantuntijoita. TE-keskusten toimintaa ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä sisäasiainministeriö.

3 TE-keskuksen toiminta-ajatus ja visio Toiminta-ajatus Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus on valtion kehittämis- ja palvelukeskus, joka hyvässä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kehittää alueen elinkeinoja, työmarkkinoita sekä maaseutua. TE-keskus toimii ennakoivasti ottaen huomioon alueiden erityispiirteet ja hoitaa viranomaistehtävänsä laadukkaasti. Visio Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus on asiakaslähtöinen, osaava ja tehokas viranomainen ja aluekehittäjä.

4 TE-keskuksen palvelut yritykselle Neuvonta Omat tuotteet ja palvelut, julkiset rahoitusinstrumentit, muut neuvontaorganisaatiot Patentti- ja rekisterihallituksen sekä verohallinnon palvelut yrityksille Y-lomakkeet (yrityksen perustaminen tai lopettaminen ja muutosilmoitukset) Kaupparekisteriotteet Itsepalveluna asiakaspääte Kaupparekisteriin Koulutus Alkaville ja toimiville yrityksille koulutusta (OYP-päivät, neuvottelutaito/myynti, nuoren yrittäjän tj kurssit ym.)

5 Tuotteistetut asiantuntijapalvelut Pk-yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin ja ongelmiin räätälöityjä konsultointi- ja asiantuntijapalveluja Balanssi, talouden ja rahoituksen ohjelma DesignStart, muotoilun ja graafisen viestinnän kehittämisohjelma easkel, tietotekniikka liiketoiminnassa -kehittämisohjelma Globaali, kansainvälistymisen kehittämisohjelma Kunto, liiketoiminnan kehittämisohjelma Monitaito, liiketoiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittämisohjelma Myyntiteho, myynnin ja markkinoinnin kehittämisohjelma Palvelutuotto, palveluyritysten laadun ja tuottavuuden kehittämisohjelma Pk-LTS, pk-yritysten liiketoimintasuunnitelman laatimisohjelma ProStart, yritysidean arviointi- ja kehittämisohjelma TuoteStart, tuote- ja palveluideoiden kehittämisohjelma Tuotto +, tuotannollisten yritysten tuottavuuden kehittämisohjelma Verkostoreittaus, pk-yritysten verkostoitumiskyvyn arviointi ja kehittämisohjelma Viestinvaihto, hallittuun sukupolvenvaihdokseen valmentava kehittämisohjelma Yrityskohtainen konsultointi pk-yrityksille Tilaus tehdään sivuilta

6 Yritystukien yhteensovitus työnjako Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen alueella Yritysosasto (yos): - Kasvuyritykset - Vientiyritykset - Innovaatiohakuiset ja kykyiset yritykset - Korkean teknologian yritykset - Taajamissa sij. yritykset - Matkailukeskukset Molemmat: -Matkailu: Maatilakytkentäiset (mos) Matkailukeskuksissa sij. ja kaupunkien vapaaajanmatkailun oheispalvelut (yos) -Energia: Osana maa- ja metsätalouden tuotantoketjua (mos) Uudet teknologiat ja teollinen tuotanto (yos) Toimintaryhmät rahoittavat: -pääosin 1-2 htv ja aloittavat yritykset, max 10 htv -Muut kuin maatilakytkentäiset -Omat ohjelmat -Tuki max Maaseutuosasto (mos) -elintarvikkeiden ensiasteen jalostusta harj. yritykset, myös pk-kokoiset Pääpaino: -Maatilakytkentäisissä ja osana maa- ja metsätalouden tuotantoketjua olevissa yrityksissä -Taajaman ulkopuolella sijaitsevissa alle 10 htv ohjelman mukaisissa yrityksissä -Tuki aina De minimis

7 Yrityksen kehittämisavustus Lakiin perustuva harkinnanvarainen avustus Laki valtionavustuksista yritystoiminnan kehittämiseksi 1336/2006 Asetus valtionavustuksista yritystoiminnan kehittämiseksi 675/2007 Ministeriön (TEM) antamat ohjeet TE-keskuksen omat rahoituslinjaukset Myöntämisessä otettava huomioon rakennerahasto-ohjelmien tavoitteet

8 Yleistä yritysten tukemisesta Suunnataan hankkeisiin, jotka edistävät Uuden yritystoiminnan syntymistä Uusien tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä sekä käyttöönottoa Tutkimustulosten kaupallistamista ja innovaatiotoimintaa Uuden teknologian soveltamista ja käyttöönottoa Pienten ja keskisuurten yritysten yhteistoimintaa Alueiden yritystoiminnan monipuolistamista tai vahvistamista tai Yritysten ja oppi- ja tutkimuslaitosten sekä yritysten ja muiden julkisten yhteisöjen yhteistoimintaa Hankkeella oltava merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun, teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai liiketoimintaosaamiseen Pääsääntöisesti pk-yrityksille Ei voida myöntää kalatalouteen, maatalouteen, metsätalouteen eikä maataloustuotteiden jalostukseen eikä markkinointiin (paitsi liikennekäyttöön tarkoitettu bioetanolin tuotanto)

9 Yleistä yritysten tukemisesta Tuki on harkinnanvarainen ja kaikki hankkeet arvioidaan tapauskohtaisesti Tuella ei saa vääristää kilpailua Edellytyksiä tuen saamiselle: Edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ei luottohäiriöitä, ei velkasaneerauksessa (pääsääntöisesti) uudenlainen tuote/palvelu/tuottamistapa ei paljon välittömiä kilpailijoita tai/ja kasvavat markkinat yrittäjän edellytykset tavoittaa laajemmat markkinat (osaaminen, resurssit - valmiita potentiaalisia asiakaskontakteja, verkosto)

10 Yrityksen kehittämisavustus Investoinnit Aineelliset investoinnit: maa-alueet, rakennukset, koneet, laitteet ja kalusto Aineettomat investoinnit: tekniikan siirtoon liittyvä patenttioikeuksien, käyttölupien, tietotaidon ja patentoimattoman teknisen tietämyksen hankinta Tuen %-osuus riippuu kansallisesta tukivyöhykkeestä ja yrityksen koosta, maksimituki on 7,5-35 % julkisen rahoituksen osuus investoinnin hankintamenoista max. 75 % Palkkamenot Aloittaville tai laajentaville pienille yrityksille uusien työntekijöiden palkkaamiseen tuki 50 %, 6 tai 12 kk, ei hyväksytä palkan sivukuluja, de minimis ehtoista Laskennallinen palkkameno yrittäjälle, ei saa sisältää EAKR-varoja Muut toimintamenot kuin palkat Innovatiiviselle pienelle yritykselle Asiantuntijapalvelut, toimitilojen ja laitteiden vuokrat tuki 50 %, 12 kk, de minimis ehtoista

11 Tukitasot investointiin (pääsääntöinen tukitaso 5-10% alempi) 171 Oulun seutukunta 173 Oulunkaaren Raahen Siikalatvan Nivala-haapajärven Ylivieskan Koillismaan.. ENIMMÄISPROSENTTIOSUUDET I TUKI- ALUE II TUKI- ALUE III TUKI- ALUE Suuri yritys Keskisuuriyri tys ,5 Pieni yritys Mikroyritys Mikroyritys harvaan asutulla maaseudulla

12 Yrityksen kehittämisavustus Muut kehittämistoimenpiteet Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen Liiketoimintaosaamisen kehittäminen Kansainvälistyminen Yritysten yhteistoiminnan ja verkottumisen kehittäminen Yrityksen perustamis- ja toimintaedellytysten selvittäminen Muu pitkän aikavälin kilpailukyvyn kehittäminen Tuki 50 % hyväksytyistä kustannuksista, paitsi tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämisessä % riippuen tukialueesta Hyväksyttävät kulut: ulkopuoliset asiantuntijapalvelut, palkat (ei sivukulut), matkat, osallistuminen messuille Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämishankkeissa lisäksi kone- ja laitehankinnat sekä raaka-ainemenot Palkat ja matkat de minimis-ehtoisena paitsi tuotteiden ja tuotantomenetelmien hankkeissa. Messut de minimis-ehtoisena paitsi jos kyseessä ensimmäinen osallistumiskerta ao. messuille. Ei myytäväksi tarkoitetun prototyypin rakentamiseen

13 Yrityksen kehittämisavustus Avustuksen myöntäminen ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin 30 % ensimmäiset 12 kk ja 15 % seuraavat 12 kk Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus Työaika vähintään 25 h/vko Hakijan kiinteä toimipaikka ja palkattavan työntekijän toimipaikka tukialue 1:llä, de minimis ehtoinen tuki Kyläkaupan investoinnit Päivittäistavarakauppa, jonka myyntipinta-ala alle 400 m 2 Tuki enintään 40 % Voimassa

14 Energiatuki Uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen, energiansäästön tehostamiseen, uuden energiateknologian käyttöönoton edistämiseen, energian tuotannon ja käytön ympäristöhaittojen vähentämiseen Esim: energiakatselmukset ja analyysit Säästöinvestointihankkeet katselmusten perusteella Uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävät hankkeet, esim. pellettikattilat Etusija uuden teknologian hankkeille Myönnetään yrityksille ja yhteisöille (esim. kunnat, seurakunnat) ei koko/sijaintirajoituksia Päästökauppasektorille (yli 20 Mw tuottavat laitokset, esim Oulun Energia) kuuluvia investointeja ei tueta Tarkempia tietoja: toimialapäällikkö Seppo Mähönen puh

15 Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Voittoa tavoittelemattomille julkisille (kunta, kuntayhtymä, yliopisto, ammattikorkeakoulu tms.) ja yksityisille yhteisöille (yhdistys, osuuskunta, yritys tms.) sekä säätiöille Hankkeisiin, joiden tarkoituksena on yritysten toimintaympäristön tai yritystoiminnan kehittymisedellytysten parantaminen Hyväksyttävät kustannukset: palkat, matkat, tilat, koneiden ja laitteiden vuokrat, investoinnit, raaka-aineet ja puolivalmisteet, yleiskustannukset (max 10%) Tuki max 80% hyväksytyistä kustannuksista Avustus yrityksille tarjottavan maksullisen palvelutoiminnan kehittämiseen myönnetään de minimis tukena

16 Hakeminen Hakemukset voi tulostaa Hakemuksessa ohjeet ja luettelo tarvittavista liitteistä Allekirjoitettu hakemus tulee jättää TEkeskukseen ennen hankkeen aloittamista (Ennen kirjallisen tilauksen tai hankintasopimuksen allekirjoituspäivää. Mikäli kyseessä on investointi I tai II tukialueella, on lisäksi odotettava TEkeskuksen kirjallinen saapumisilmoitus) jatkuvahaku

17 Mitä yhteishankintakoulutus on? Yhteishankintakoulutus on yritykselle räätälöityä työvoimakoulutusta, jonka yritys ja työhallinto suunnittelevat, toteuttavat ja rahoittavat yhdessä suunnitellaan yrityksen tarpeiden pohjalta toteutetaan joustavasti yrityksen tilanteeseen sopivalla tavalla ja yhteistyössä valitun kouluttajaorganisaation kanssa rahoitetaan yhdessä siten, että työhallinto maksaa koulutuksen hankintakustannuksista yleensä enintään puolet Yhteishankintakoulutuksena ei voida järjestää yrityksen tavanomaista henkilöstökoulutusta.

18 Yhteishankintakoulutus sopii moneen tilanteeseen 1) Yritys tarvitsee uutta, osaavaa työvoimaa 2) Yrityksen muutos- ja kehittämistilanteet 3) Henkilöstön vähentäminen tai toiminnan lopettaminen

19 Miten yhteishankintakoulutus toteutetaan? Opiskelijat voidaan kouluttaa yksittäinen opiskelija tai opiskelijaryhmä työtön, työttömyysuhan alainen tai työssä oleva yritys osallistuu opiskelijoiden valintaan Koulutuksen pituus voi vaihdella koulutustavoitteiden ja henkilöstön koulutustarpeiden mukaan pääsääntöisesti vähintään 10 pv / hlö Koulutuksen sisältö suunnitellaan yrityksen tarpeiden pohjalta sisältää lähiopetusta ja työssä oppimista voi sisältää ammatillisen tutkinnon tai sen osan Kustannukset työhallinto maksaa koulutuksen hankintakustannuksista yleensä enintään puolet Lisätietoja: Yhteyshenkilö TE-keskuksessa: yksikön päällikkö Mari Tuomikoski puh ,

20 Tekesin toiminta-ajatus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden keinoin. Tämä uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja vientiä ja siten luo työllisyyttä ja hyvinvointia.

21 Tekes tarjoaa kannustavaa riskirahoitusta yrityksille Tekes kannustaa tutkimus- ja kehitysrahoituksellaan yrityksiä käynnistämään tutkimus- ja kehitysprojekteja nopeuttamaan projektien tulosten hyödyntämistä liiketoiminnassa lisäämään yhteistyötä ja verkottumista hyödyntämään kansainvälistä yhteistyötä Rahoitus on tarkoitettu tutkimukseen ja tuotekehitykseen edistämään uusien yritysten syntymistä ja vahvistamaan alkavien yritysten kasvua Suomessa toimiville yrityksille ja yhteisöille, yrityksen ulkomainen omistus ei vaikuta rahoitukseen Rahoituksen näkökulma on Suomen yhteiskunnan ja kansantalouden etu

22 Rahoitusmuodot Avustukset on tarkoitettu tutkimuksellisiin projekteihin, jotka luovat pohjaa tuotteiden ja palvelujen kehittämiselle projekteja valmisteleviin esiselvityksiin Lainat on tarkoitettu projekteihin, joissa syntyy markkinoitava tuote tai palvelu etupäässä pienille ja keskisuurille yrityksille Rahoitus voi myös olla avustuksen ja lainan yhdistelmä.

23 Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus Toimintavuosi 2007

24 Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen rahoitus rahoitusmuodoittain (milj. ) Rahoitusmuodoittain Tekes rahoitus 34,3 50,9 Työllistämistuet 22,0 25,9 Maatalouden rakennetuet 16,2 21,4 Aikuiskoulutus 18,7 17,8 Pk-yritystuet 16,6 14,2 Maatalouden ymp.tuet 6,8 6,7 Työvoimapol. Inves.tuet 10,7 3,8 ESR-hanketuet 8,3 3,6 Maaseudun kehitt. 5,4 0,9 Muut 7,1 4,7 Yhteensä 146,1 milj. 149,9 milj.

25 Painopisteklusteri Elektroniikka & tietoliikenne Ohjelmisto& sisältötuotanto TE-keskuksen rahoitus maakunnan painopisteklustereittain Rahoitus MIlj. Euroa % kokonaisrahoit. rahoitus MIlj. Euroa % kokonaisrahoit. 13,8 9,4 24,1 16,1 13,1 9,0 13,3 8,9 Metalli 9,8 6,7 7,3 4,9 Elintarvike & bioteknologia 3,2 2,2 4,4 2,9 Rakent.&ympäristötekn. 18,6 12,7 12,7 8,5 Terveys & Hyvinvointi 4,9 3,4 9,1 6,1 Maaseutu 27,7 19,0 27,7 18,5 Puu 3,2 2,2 3,2 2,1 Matkailu 2,4 1,6 2,2 1,5 Yhteensä painopisteklustereittain suunnattiin v ,9 milj. euroa eli noin 69,3 % kokonaisrahoituksesta. Vuonna 2006 painopisteklustereille 96,7 milj. euroa eli 66,2 % kokonaisrahoituksesta. Kaikkea TE-keskuksen myöntämää rahoitusta, mm. työllistämistukia, ei voida tilastoida klustereittain.

26 Kiitokset Mikäli jokin asia jäi askarruttamaan, ota yhteyttä! Lisätietoa myös Anne Pulkkinen, yritystutkija

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010

Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010 Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010 Kehittämisavustus Pankit/rahoitusyhtiöt Finnvera -lainat, takaukset Maaseudun yritystuet Tekes Finnfund UM KTM/yhteisvienti Mikä yritys Koko,

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu

Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu Työvoima- ja elinkeinokeskus Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin 14.12.2009 1 Työ- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset) 15 kpl Suomessa Työ-

Lisätiedot

Yritystoiminnan rahoitus mikro- ja pk-yrityksille TEM, MMM

Yritystoiminnan rahoitus mikro- ja pk-yrityksille TEM, MMM Yritystoiminnan rahoitus mikro- ja pk-yrityksille TEM, MMM Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Innovaatiot ja yritysrahoitus Kari Rintala 13.12.2012 1 Rahoitustuotteet yrityksille 1. Maaseuturahaston yritystuki

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Oivalluksen portaat 10.11.2011 Pauli Santala Kysymyksiä Mikä ihmeen matkailuinnovaatio, mihin niitä tarvitaan? Missä niitä matkailuinnovaatioita oikein

Lisätiedot

Yritysrahoituksen iltapäivä. 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen

Yritysrahoituksen iltapäivä. 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen Yritysrahoituksen iltapäivä 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen Esityksen sisältö 1. Yrityksen kehittämisavustus (ELY-keskus) 2. Tekesin rahoitus 3. Yrityksen kehittämispalvelut Avustuksia pk-yritysten

Lisätiedot

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS YRITYKSEN RAHOITUSOPAS 2014 businessoulu.com 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. KÄYTTÖPÄÄOMAN TARPEEN LASKENTA JA MINIMOINTIKEINOT 3 3. KÄYTTÖPÄÄOMAN RAHOITUS 4 4. YRITYKSEN LAAJENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE

Lisätiedot

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki YRITYSTUKIOPAS 2015 Ilmajoki Jalasjärvi Kauhava Kuortane Kurikka Lapua Seinäjoki 2 Sisällys 1 2 3 4 ALKUSANAT 4 YLEISTÄ YRITYSTUISTA 6 TUENMYÖNTÄJÄTAHOT 9 Leader-ryhmät 9 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 10

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Sisältö: Tekesin innovaatiorahoitus pk-yrityksille KKS, Palvelut, Kampanjat, Pilotointirahoitus Team Finland, Lets Grow rahoitusohjelma ELY Rahoitus,

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta Materiaali yrityskehittäjille Toteutus: CreaMentors Oy 2010 1 Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Mitä on luova talous?... 4 2.1 Luova

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 19.3.2015 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE. Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus

KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE. Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus Yritystukirahoitus Pohjois-Savossa ohjelmakaudella 2007-2013 EAKR-rahoitus 21.6.2007-24.6.2014 yhteensä 100 497 720 euroa,

Lisätiedot

PK- yritysten EAKR-rahoitus

PK- yritysten EAKR-rahoitus PK- yritysten EAKR-rahoitus Pohjanmaalla 2014-2020 Henrik Broman 6.11.2014 1 Ajankohtaista 15.9. alkoi uusien hakemusten vastaanotto ja kirjaus Sähköinen haku KATSO- tunnisteella https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritystukien-sahkoinen-

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien

Maaseudun hanke- ja yritystukien Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 1 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 06-2010 Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta tutkimus- ja kehitys- (t&k) projekteihin kaiken

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin 16.3.2015 Rakennerahasto suuralueet 1.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Oulussa Etelä-Savon ELY -keskus Mikkelissä Keski-Suomen

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Esittäjänä Manu Setälä, Tekes@Pirkanmaan ELY-keskus Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013 ja sitä tarkentava Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2007-2013 Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Elintarvikealan

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAYRITTÄJYYDEN TUKENA. julkiset yrityspalvelut

HOITO- JA HOIVAYRITTÄJYYDEN TUKENA. julkiset yrityspalvelut HOITO- JA HOIVAYRITTÄJYYDEN TUKENA julkiset yrityspalvelut 2 Osaavat yritysneuvojat palveluksessanne Sosiaali- ja terveyspalvelualan (SOTE) yrityksessä tarvitaan monenlaista tietoa ja osaamista. Yritys

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin Paimio 9.6.2015 Toimialapäällikkö Markku Alm Sivu 1 Esityksen sisältö Maaseudun yritysrahoitus investointeihin ohjelmakaudella

Lisätiedot

Rahoitusta kasvuun ja kansainvälistymiseen

Rahoitusta kasvuun ja kansainvälistymiseen Rahoitusta kasvuun ja kansainvälistymiseen Jyväskylä 16.4.2015 Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus 16.4.2015 Rakennerahasto suuralueet 1.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Oulussa

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot