Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella"

Transkriptio

1 Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 1336/2006 mukaiset avustukset

2 Sisällysluettelo 2 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet Pohjanmaan TE-keskuksen rahoituslinjaukset myönnettäessä yritystukea maaseutuohjelmasta Yrityksen investointituki Yrityksen käynnistystuki Yrityksen tai yritysryhmän kehittämistuki Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi mukaiset avustukset Pohjanmaan maakunnan alue: Pohjanmaan TE-keskuksen yritysosaston rahoituslinjaukset yrityshankkeissa Pohjanmaan maakunnassa Keskeiset rahoituslinjaukset ja EU-osarahoitettavien hankkeiden rahoituskriteerit Keski-Pohjanmaan maakunnan alue: Pohjanmaan TE-keskuksen rahoituslinjaukset yrityksen kehittämisavustus hankkeissa Keski-Pohjanmaalla Avustuksen suuntaaminen ja harkinta Yleiset edellytykset avustuksen saamiselle Toimialoihin liittyvät painotukset Alkavat yritykset Investoinnit...12 Luettelo kuvista ja liitteistä Kuva 1. Kartta yrityksen investointituessa sovellettavista tukialueista (maaseutuohjelma)... 5 Kuva 2. Maaseututyypit... 6 Kuva 3. Tukialuekartta Liite 1. Yrityksen kehittämisavustuksen hakuohjeita Liite 2. Yritystuen myöntäminen ja yritystukihakemuksen täyttöohjeet

3 Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella 3 Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen (jatkossa TE-keskus) toimialue muodostuu kahdesta maakunnasta; Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaan maakunnista. TE-keskuksen alue on jaettu eri tukialueisiin ohjelmasta ja lainsäädännöstä riippuen. TE-keskuksessa myönnetään yritysrahoitusta pääsääntöisesti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta (yritystuet) ja Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 1336/2006 mukaisesti (kehittämisavustukset). TE-keskuksen alueella toteutetaan useita ohjelmia joiden kautta samantyyppiset yritykset voivat hakea tukea. Lainsäädäntö ja tulkinnat voivat muuttua ohjelmakauden aikana. Ota siksi aina yhteyttä TEkeskuksen tukikäsittelijöihin tukea haettaessa. Yritystuen ja kehittämisavustuksen hakeminen tehdään erillisillä lomakkeilla. Liitteinä ovat yritystukihakemuksen täyttöohjeet (liite 2) ja yrityksen kehittämisavustuksen hakuohjeet (liite 1). 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet TE-keskus on ottanut vastaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan (jatkossa maaseutuohjelma) sisältyviä yritystukihakemuksia alkaen. TE-keskus sai luvan yritystukihakemuksien myöntöpäätöksien tekemiseen Yritystukea on mahdollista hakea myös paikallisilta Leader-toimintaryhmiltä. Haettaessa tukea TE-keskuksen rahoituskiintiöstä hakemus tulee toimittaa TE-keskukselle. Haettaessa tukea paikallisen toimintaryhmän rahoituskiintiöstä hakemus tulee toimittaa sille toimintaryhmälle, jonka alueella tuettava toimenpide on tarkoitus toteuttaa. Pohjanmaan TEkeskuksen alueella toimivat seuraavat paikalliset toimintaryhmät: - Pirityiset ry, Kaustisen seutukunnassa, - Rieska-Leader ry, Kokkolan seutukunnasa, - Studiefrämjandet i Österbotten rf, rannikkopohjanmaalla, - Yhyres-Kehittämisyhdistys ry, Kyrönmaalla, Maaseutuohjelmasta tuetaan sen tavoitteita toteuttavien, maaseudun yritystoimintaa monipuolistavien yritysten perustamista, kehittämistä ja laajentamista. Yritystukea on mahdollista hakea investointeihin (investointituki), yritysten kehittämiseen (kehittämistuki) ja ensimmäisten vieraiden työntekijöiden palkkakustannuksiin (käynnistystuki). Yritystuen saaja voi olla: -maatalousyritys (maatila) ryhtyessään harjoittamaan tai harjoittaessaan muuta yritystoimintaa kuin maatalous. Maatalousyrityksen katsotaan laajentavan toimintaansa maatalouden ulkopuolelle, jos se ryhtyy maatilalla tai siltä käsin tuottamaan palveluja tai valmistamaan muita tuotteita kuin maataloustuotteita. -maaseudulla sijaitseva mikroyritys aloittaessaan, laajentaessaan tai kehittäessään toimintaansa, - jossa on alle 10 työntekijää - jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa ja joka täyttää mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten määritelmää koskevan komission suosituksen 2003/361 mikroyrityksen ehdot -maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittava pk-yritys kehittäessään toimintaansa - jossa on alle 250 työntekijää - jonka vuosiliikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa ja joka täyttää mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmää koskevan komission suosituksen 2003/361 keskisuuren yrityksen ehdot 3

4 1.1 Pohjanmaan TE-keskuksen rahoituslinjaukset myönnettäessä yritystukea maaseutuohjelmasta 4 Maaseutuohjelmasta tuettavan investoinnin tai muun toimenpiteen on liityttävä sellaisen yritystoimintaan, joka lisää ohjelma-alueen asukkaiden toimeentulomahdollisuuksia, monipuolistaa alueen elinkeinotoimintaa tai parantaa elinkeinotoiminnan rakennetta heikentämättä kuitenkaan toimivien yritysten toimintaedellytyksiä. Maaseutuohjelman lisäksi yritystukien priorisointia ohjaavat Pohjanmaan TE-keskuksen alueelliset valintakriteerit. Maaseutuohjelmasta tai paikallisen toimintaryhmän ohjelmasta haettujen hankkeiden toteuttaminen voidaan hakijan omalla riskillä aloittaa sen jälkeen, kun maaseutuohjelman mukainen tukihakemus on jätetty TEkeskukselle tai paikalliselle toimintaryhmälle. Tämä ei kuitenkaan anna hakijalle etusijaa itse hakemuksen käsittelyssä. Vaikka sekä hakemus että tuen hakija täyttäisivät kaikki lainmukaiset vaatimukset, se ei kuitenkaan tarkoita, että tuki automaattisesti voidaan myöntää. Maaseutuohjelman yritystuet myönnetään niille hankkeille jotka parhaiten täyttävät asetetut tavoitteet ja valintakriteerit. Pohjanmaan TE-keskuksen toimialue jakautuu kolmeen tukialueeseen (katso kuva 1) ja neljään maasuutyyppeihin (katso kuva 2). Maaseutuohjelman mukaan pääosa yritystukiin varatusta rahoituksesta kohdistetaan yrityksille, jotka harjoittavat toimintaansa ydinmaaseudulla tai harvaan asutulla maaseudulla. Pohjanmaan maakunnassa kaupungeiksi luokitellaan Vaasa, Pietarsaari ja Kaskinen. Mustasaari ja Luoto luokitellaan kaupunkien läheiseksi maaseuduksi. Saaret, joihin ei ole kiinteää tieyhteyttä ja saariin, joihin on kiinteä tieyhteys Luodossa, Mustasaaressa, Närpiössä, Oravaisissa ja Vöyri-Maksamaalla luokitellaan saaristoalueiksi ja kuuluvat toiseen tukialueeseen. Maalahti on luokiteltu harvaan asutuksi maaseuduksi. Muut kunnat Pohjanmaan maakunnassa katsotaan ydinmaaseuduksi. Keski-Pohjanmaan maakunnassa Kokkola luokitellaan kaupungiksi, Lestijärvi harvaan asutuksi maaseuduksi ja muut kunnat ydinmaaseuduksi. Yritystuet ydin- ja harvaan asutulla maaseudulla TE-keskus voi myöntää maaseutuohjelmasta yritystukea maatalous- ja mikroyrityksille. Lisäksi tukea voidaan myöntää maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittaville pk-yrityksille. Yritystuet kaupungeissa ja kaupunkien läheisellä maaseudulla (Vaasa, Kokkola, Pietarsaari, Kaskinen, Mustasaari ja Luoto) TE-keskus voi myöntää yritystukea maaseutuohjelmasta maatalousyrityksille ja maatilakytkentäisille mikroyrityksille. Lisäksi tukea voidaan myöntää maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittaville pkyrityksille. Taajama-alueilla Vaasassa ja Kokkolassa TE-keskus voi myöntää yritystukea ainoastaan maataloustuotteiden ensiasteen jalostukseen. TE-keskus voi myöntää kehittämisavustusta (TEM) lain valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 1336/2006 mukaisesti kaupunkien ja kaupunkien läheisellä maaseudulla sijaitseville mikroyrityksille. Yritystuet saaristoalueilla TE-keskus voi myöntää yritystukea maaseutuohjelmasta maatalous- ja mikroyrityksille sekä maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittaville pk-yrityksille riippumatta maaseututyypeistä. 4

5 Kuva 1. Kartta yrityksen investointituessa sovellettavista tukialueista (maaseutuohjelma) 5 5

6 Kuva 2. Maaseututyypit 6 6

7 Yrityksen investointituki Tukea voivat hakea: -maatilat, jotka harjoittavat tai ryhtyvät harjoittamaan maatalouden ohella muuta yritystoimintaa -alle 10 työntekijän mikroyritykset maaseudulla -alle 250 työntekijän pk-yritykset, jotka harjoittavat maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta Maatiloille ja mikroyrityksille voidaan myöntää avustusta yritystoiminnan aloittamisessa tai laajentamisessa tarpeellisen käyttöomaisuuden hankintaan ja sen muutos- ja parannustöihin. Vaihto-omaisuuden hankintaan ja käyttöpääomaan avustusta ei myönnetä. Pk-yrityksille voidaan myöntää pääsääntöisesti avustusta maataloustuotteiden ensiasteen jalostuksen ja markkinoinnin tuottavuuden lisäämistä, tuotteiden laadun parantamista sekä toiminnan kansainvälistämistä tukeviin investointeihin. Tuen määrä riippuu yrityksen koosta ja sijainnista. Oheisessa taulukossa näkyvät investointituen määrät erikokoisissa yrityksissä ja eri tukialueilla. Keskisuuri yritys tarkoittaa yritystä, joka työllistää alle 250 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Pieni yritys työllistää alle 50 työntekijää ja sen vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa. Mikroyritys työllistää alle kymmenen henkeä ja sen vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Investointitukea voidaan myöntää maatalousyritykselle, mikroyritykselle, pienelle yritykselle ja keskisuurelle yritykselle siten, että tuen prosentuaalinen enimmäismäärä investoinnin hyväksyttävästä kustannuksesta on: Kansallinen tukialue Keskisuuri yritys prosenttia Pieni yritys prosenttia I tukialue II tukialue harvaan asuttu maaseutu 35 III tukialue harvaan asuttu maaseutu 30 Maatalous- ja mikroyritys prosenttia Investointituen määrässä otetaan huomioon investoinnin luonne ja merkittävyys. TE-keskus voi käyttää harkintavaltaansa investointituen määrän arvioinnissa ja TE-keskus voi soveltaa alhaisempia tukiprosentteja kuin yllä olevat enimmäismäärät. TE-keskuksen tukihakemuksien käsittelijät antavat tarkempaa tietoa sovellettavista tukitasoista tapauskohtaisesti Yrityksen käynnistystuki Tukea voivat hakea -aloittavat yritykset tai -yritykset, joilla ei vielä ole palkattuja työntekijöitä Yritys voi saada käynnistystukea palkatessaan ensimmäisiä vieraita työntekijöitä. Tukea voi saada enintään kahden henkilötyövuoden palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin kahden vuoden aikana. Näin voidaan siis enintään tukea yhden työntekijän kahden vuoden palkkausta, kahden työntekijän yhden vuoden palkkausta tai neljän työntekijän puolen vuoden palkkausta. TE-keskus käyttää harkintavaltaansa käynnistyskauden pituuden määrittämisessä. 7

8 8 Tukea voidaan myöntää enintään 50 prosenttia palkasta. Hyväksyttävät kustannukset ovat rahana ja luontaisetuina suoritettavat ennakonpidätyksenalaiset kohtuulliset palkkakustannukset. Käynnistystukea ei myönnetä maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittaville pk-yrityksille, pienmuotoista mekaanista puunjalostusta tai pelto- ja metsäbiomassan hyödyntämiseen perustuvaa energian tuotantoa harjoittaville mikroyrityksille Yrityksen tai yritysryhmän kehittämistuki Tukea voivat hakea -maatalouden ohella muuta yritystoimintaa harjoittavat maatilat, -maaseudun mikroyritykset ja -ensiasteen jalostusta harjoittavat pk-yritykset Tukea voidaan myöntää sellaisen yrityksen ulkopuolisen asiantuntemuksen ja osaamisen hankkimiseen, joka kehittää yrityksen tuotteita, tuotantomenetelmiä tai markkinointia tai muuten parantaa yrityksen liiketoimintaa. Vähintään kolme yritystä voi toteuttaa kehittämishankkeen ryhmänä. Kaikkien hankkeessa mukana olevien yritysten tulee täyttää ohjelman edellytykset. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden ja koulutuksen hankkiminen sekä muut kehittämishankkeen kustannukset käyttöomaisuusinvestointeihin luettavia kustannuksia lukuun ottamatta. Tuen määrä voi olla toimenpiteestä, kustannuksista ja yrityksen toimialasta riippuen enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta tai markkinointia harjoittavalle yrityksille tai pienimuotoista mekaanista puunjalostusta taikka pelto- ja metsäbiomassan hyödyntämisen perustuva energiatuotteiden tuotantoa harjoittavalle mikroyrityksille kehittämistukea voidaan myöntää enintään 40 % kehittämistoimenpiteen kustannuksista. Kehittämistukea voidaan myöntää myös ennen yritystoiminnan aloittamista yrityksen toimintaedellytysten selvittämiseen, jolloin tuen määrä voi olla enintään 90 prosenttia korkeintaan 1500 euron kustannuksista. 8

9 2 Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi mukaiset avustukset Yritysrahoituslainsäädäntö on uudistunut, uudistetut säädökset tulivat voimaan Vuoden alusta alkoi myös uusi EU:n ohjelmakausi, joka kestää vuodet Säädösten tavoitteena on parantaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten pitkän aikavälin kilpailukykyä kehittämällä osaamista, teknologian tasoa, kansainvälistymisen edellytyksiä sekä yritysten toimintaympäristöä. Rahoitusta on tarkoitus suunnata erityisesti yrityksille, joilla on hyvät kasvuedellytykset. 2.1 Pohjanmaan maakunnan alue: Pohjanmaan TE-keskuksen yritysosaston rahoituslinjaukset yrityshankkeissa Pohjanmaan maakunnassa TE-keskuksen myöntämästä yritysrahoituksesta Pohjanmaalla on osa EU-osarahoitteista ja osa kansallisista rahoitusta. Yritysten kehittämisavustus on harkinnanvaraista tukea, jota haetaan TE-keskukselta ennen hankkeeseen ryhtymistä. Uudistettu yritystukilainsäädäntö tarjoaa varsin monipuoliset mahdollisuudet pk-yritysten rahoittamiseen. Määrärahojen ollessa kuitenkin rajalliset, on tarkoituksenmukaista tehdä rahoituslinjauksia, joita noudatetaan niiden hankkeiden rahoittamisessa, jotka valmistellaan TE-keskuksen yritysosastolla voimaan tulleen uuden lainsäädännön mukaan yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen aineellisiin ja aineettomiin investointeihin ja/tai muihin kehittämistoimenpiteisiin. Lisäksi pienelle yritykselle 1 voidaan myöntää kehittämisavustusta mm. palkkamenoihin. Lisäksi voidaan myöntää yrityksen toimintaympäristön kehittämisavustusta julkiselle ja yksityiselle yhteisölle hankkeisiin, joiden tarkoituksena on yritysten toimintaympäristön tai yritystoiminnan kehittymisedellytysten parantaminen. Avustusta suunnataan valtioneuvoston asetuksen 675/2007 valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseen mukaan hankkeisiin, jotka edistävät: 1) uuden yritystoiminnan syntymistä; 2) uusien tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä sekä käyttöönottoa; 3) tutkimustulosten kaupallistamista ja innovaatiotoimintaa; 4) uuden teknologian soveltamista ja käyttöönottoa; 5) pienten ja keskisuurten yritysten yhteistoimintaa; 6) alueiden yritystoiminnan monipuolistamissa tai vahvistamista; 7) yritysten ja oppi- ja tutkimuslaitosten sekä yritysten ja muiden julkisten yhteisöjen yhteistoimintaa. EU-osarahoitteista avustusta voidaan myöntää sellaisille hankkeille, jotka täyttävät Alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoitteen Länsi Suomen EAKR-toimenpide-ohjelman toimintalinjassa 1. (Yritystoiminnan edistäminen), toimintalinjassa 2. (Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen) ja toimintalinjassa 4. (Vaasan kaupungin alue, TL.1 ja TL.2 mukaan) asetetut tavoitteet ja kriteerit Keskeiset rahoituslinjaukset ja EU-osarahoitettavien hankkeiden rahoituskriteerit Painopistealoja Pohjanmaan maakunnan alueella ovat energia-ala, metalliala, ICT-ala, puuala, vene- ja muoviala, elintarvikeala ja palveluala. - kehittämisavustus myönnetään tuotanto- ja yrityspalveluyrityksille sekä hoiva-yrityksille. - kehittämishankkeet ovat etusijalla 1 alle 50 työntekijää ja liikevaihto tai taseen loppusumma enintään 10 milj.euroa 9

10 Toimitilojen rakentamiseen ei pääsääntöisesti myönnetä tukea. Koneiden ja laitehankintojen osalta rahoitetaan ensisijaisesti vain uutena hankittavia koneita. 10 Hankekäsittelyssä arvioidaan tuen merkitystä toimintaan. Tuettavan hankkeen minimikoko on Yritysosasto käsittelee kaikki mikroyritysten kehittämisavustushakemukset Vaasan, Pietarsaaren ja Kaskisten kaupunkien alueilla sekä Mustasaaren kunnan alueella poislukien kunnan saariston alueet että Luodon kunnan alueen poislukien Eugmon alue. Koko Pohjanmaan maakunnan alueella yritysosasto käsittelee mikroyritysten aloittavan pienen yrityksen yrittäjän kohtuullisten laskennallisten palkkamenojen perusteella myönnettävät avustukset. Maaseutuosasto käsittelee muut Pohjanmaan maakunnan alueen mikroyritysten ja maatilayritysten sekä maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittavien pk-yritysten investointi- ja kehittämistukihakemukset. Mikroyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää, jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 milj. sekä joka täyttää yrityksen riippumattomuutta kuvaavat ja muut komission suositukseen sisältyvät tunnusmerkit. 2.2 Keski-Pohjanmaan maakunnan alue: Pohjanmaan TE-keskuksen rahoituslinjaukset yrityksen kehittämisavustus hankkeissa Keski-Pohjanmaalla Uusi yritystukien myöntämistä säätelevä valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annettu laki (1336/2006) ja siihen liittyvä valtioneuvoston asetus (675/2007) tulivat voimaan Lisäksi tuen myöntämistä säädellään Työvoima- ja elinkeinoministeriön (TEM, aikaisemmin KTM) vuosiohjeella, käsikirjalla, rahoitusnäkemyslinjauksella ja muulla TEM:n ohjeistuksella. Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen EAKR toimenpideohjelman toteuttaminen ja määrärahojen käyttö KTM:n (jatkossa TEM) hallinnonalalla yritysosastojen hankkeiden osalta alkoi Pääosa Pohjanmaan TE-keskuksen yritysosaston myöntämästä rahoituksesta Keski- Pohjanmaan alueella tulee tästä ohjelmasta. Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvaraista tukea, jota haetaan TE-keskukselta enemmän kuin mitä sitä voidaan saatujen määrärahojen puitteissa myöntää. Uudistettu yritystukilainsäädäntö mahdollistaa samaan aikaan entistä monipuolisemmat mahdollisuudet lähinnä pk-yritysten rahoittamiseen. Koska määrärahat ovat vuosittain riittämättömiä yritysten esittämiin tarpeisiin nähden, on TE-keskuksen tasolla tarkoituksenmukaista tehdä rahoituslinjauksia. Näitä linjauksia noudatetaan niiden yrityshankkeiden rahoittamisessa, jotka valmistellaan Pohjanmaan TE-keskuksen yritysosastolla Kokkolan palvelupisteessä. Linjaukset perustuvat mm. Keski-Pohjanmaan maakunnallisiin painotuksiin, TE-keskuksen näkemyksiin tuen vaikutuksista kilpailun vääristymiseen, tukien vaikuttavuuden arvioimiseen sekä muiden toimijoiden rahoitusmahdollisuuksien huomioimiseen. Tämä rahoituslinjaus on valmisteltu yhteistyössä Pohjanmaan TE-keskuksen yritysosaston ja Keski- Pohjanmaan liiton kanssa ja se on käsitelty ja hyväksytty sekä Keski-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä että maakunnan yhteistyöryhmässä Linjauspaperi tarkistetaan tarvittaessa vuosittain Keski-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöasiakirjojen valmistelun yhteydessä Avustuksen suuntaaminen ja harkinta Lainsäädännössä edellytetään, että hanke vaikuttaa merkittävästi yrityksen kasvuun, teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai liiketoimintaosaamiseen. Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joissa avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen: 1) nopeammassa aikataulussa 2) korkeatasoisempana 10

11 3) laajempana tai 4) hanketta ei toteuteta ilman myönnettävää avustusta 11 Avustus on harkinnanvarainen ja kaikki hankkeet arvioidaan tapauskohtaisesti. avustus suunnataan pääsääntöisesti pk-yritysten hankkeisiin, jotka edistävät Uuden yritystoiminnan syntymistä Uusien tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä sekä käyttöönottoa Uuden teknologian soveltamista ja käyttöönottoa Pienten ja keskisuurten yritysten yhteistoimintaa Alueiden yritystoiminnan monipuolistamista tai vahvistamista tai Yritysten ja oppi- ja tutkimuslaitosten sekä yritysten ja muiden julkisten yhteisöjen yhteistoimintaa. Avustus kohdistetaan suunnitelmallisiin, jokapäiväisestä toiminnasta erillisiin yrityksen toimintaa kehittäviin kokonaisuuksiin, jotka ovat merkittäviä suhteessa yrityksen kokoon. Rahoitusta suunnataan erityisesti pk-yrityksiä kokonaisvaltaisesti (hankkeessa kehitetään sekä osaamista että teknologiaa) kehittäviin hankkeisiin. Mikäli hanke sisältää pelkästään kone-, laite- tai rakennusinvestointeja, hankkeen tulee edistää lain ja EAKR- ohjelma-asiakirjan toimintalinjan tavoitteita erityisen hyvin Yleiset edellytykset avustuksen saamiselle Edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ovat muun muassa: jatkuva kannattava toiminta ei merkittäviä maksuhäiriömerkintöjä (esimerkiksi verorästejä), velkasaneerauksessa olevalle yritykselle ei pääsääntöisesti voida myöntää tukea uudenlainen tuote/palvelu/tuottamistapa ei paljon välittömiä kilpailijoita tai/ja kasvavat markkinat yrittäjän edellytykset tavoittaa laajemmat markkinat (osaaminen, resurssit - valmiita potentiaalisia asiakaskontakteja, verkosto). Yrityksen kehittämisavustusta ei voida myöntää kalatalouteen, maatalouteen, metsätalouteen eikä maataloustuotteiden ensiasteen jalostukseen (paitsi liikennekäyttöön tarkoitettu bioetanolin tai biokaasun tuotanto) eikä markkinointiin. Palveluyritysten hankkeiden painopiste on kehittämisessä mutta pienimuotoiset investoinnit tässä yhteydessä ovat mahdollisia. Kehittämishankkeiden yhteydessä arvioidaan myös tuotteistettujen palvelujen ja TYKES ohjelman sopivuus. Maaseutuohjelmaan sopivat taajaman ulkopuolella toimivien mikroyritysten hankkeet ohjataan maaseutuosastolle tai toimintaryhmälle. Maaseutuosasto käsittelee alle 10 henkilöä työllistävät ja alle 2 milj. euron omaavan liikevaihdon yritykset Kokkolan määritellyn alueen ulkopuolella siten kuin osastojen välisessä yhteistyösopimuksessa on kerrottu. Asetuksessa valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi on määritetty vain maksimitukitaso. Tällä tasolla tukea ei automaattisesti myönnetä. Ministeriön vuosiohjeen mukaan tavanomainen tukitaso on 5-10 prosenttiyksikköä maksimia alhaisempi, alueelliset kehittämisnäkökulmat, haasteelliset alueet sekä hankkeen sisältö, luonne ja merkittävyys huomioidaan korotusta harkittaessa. Tuki kohdennetaan hankkeen kannalta olennaisimpiin kustannuksiin. Kehittämishankkeissa etusijalla ovat asiantuntijapalveluista ja avainhenkilöiden palkkakustannuksista aiheutuneet kustannukset. Käytettyjen koneiden ja laitteiden hankintaa tuetaan perustelluista syistä Toimialoihin liittyvät painotukset Yritysrahoituksen kohteena ovat ensisijaisesti Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman painopistetoimialat metalli- ja konepaja-, puu-, vene-, ICT-, kemia-, bioenergia- ja ympäristöteknologia-, matkailu- ja palveluala sekä kansainvälistyvät kasvuyritykset. Palvelualalla tukea kohdistetaan yritys- sekä muiden palvelualojen ja matkailun alueelta puuttuvien, uusia innovatiivisia palveluja luoviin hankkeisiin. Avustettavan toiminnan 11

12 lähtökohtana on, että niiden on parannettava oleellisesti yritysten kilpailukykyä. Pääsääntöisesti hankkeen on oltava merkittävä suhteessa yrityksen kokoon. Kehittämishankkeet ovat etusijalla, kehittämishankkeeseen liittyvän avainhenkilön palkkaan myönnetään avustusta enintään 1. vuoden ajalle. Myös kaivostoiminta on maakunnalle tulevaisuudessa merkityksellinen, kaivostoimialaan liittyvien mittavien investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen pyritään ensisijaisesti löytämään korvaavia kansallisia tai mahdollisesti muita rahoitusratkaisuja. Kilpailullisista syistä tukea ei pääsääntöisesti myönnetä toimialalle, joka suuntautuu pääasiassa paikallisille markkinoille ja yksityiseen kulutukseen, jossa toiminta perustuu urakkatarjousmenettelyyn ja jossa työ tehdään pääasiassa urakkakohteissa. Muiden toimialojen yritysten tukeminen on mahdollista, mikäli hanke sopii erityisen hyvin EU-ohjelmaan. Konsulttialan yrityksiä tuetaan vain kun kyseessä on erityiset perusteet (ei tavanomaista liikkeenjohdollista konsultointia, kilpailutilanne otettava huomioon). Vähittäis- ja tukkukaupan hankkeita ei tueta (poikkeus kyläkaupan tuki) Hoiva- ja sosiaalialan yritysten osalta noudatetaan KTM:n toimialapäällikön rahoituslinjauksia: toimialan investointien tukemiseen suhtaudutaan pidättyvästi. Kehittämishankkeen yhteydessä pienimuotoisten investointien tukeminen on mahdollista. Muut hankkeet, kuten liiketoimintaosaamisen kehittäminen ovat mahdollisia Alkavat yritykset Aloittaville yrityksille myönnetään avustusta lähinnä pienille innovatiivisille tuotannollisille tai yrityspalveluja tuottaville yrityksille. Hankkeella tulee olla merkittävä vaikutus yrityksen käynnistymiseen, kasvuedellytyksiin, teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai liiketoimintaosaamiseen. Avustusta palkkamenoihin voidaan myöntää uudelle innovatiiviselle yritykselle pääsääntöisesti yrittäjän laskennalliseen palkkaan yhden vuoden ajalta. Uusille tavanomaisille yrityksille ei myönnetä tukea palkkamenoihin Investoinnit Kiinteistöjen ostoa ei tueta. Toimitilojen rakentamisen tukemiseen suhtaudutaan entistä kriittisemmin ja näissä hankkeissa etsitään vaihtoehtoisia rahoitusmalleja mm. Finnveran korkotukilainaratkaisuista. Teollisuushallien rakentamista voidaan tukea tuotantopohjaa laajentavien, merkittävästi uusia työpaikkoja luovien hankkeiden osalta. Laskennallinen toteutusaika investoinneille on pääsääntöisesti 12 kk

13 Kuva 3. Tukialuekartta 13 13

14 Liite 1. Yrityksen kehittämisavustuksen hakuohjeita (Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 1336/2006) 14 1 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvarainen valtionavustus, jota yritys voi hakea investointeihin tai muihin kehittämistoimenpiteisiin. Pieni yritys voi hakea avustusta myös uusien työntekijöiden palkkamenoihin. Innovatiivinen pieni yritys voi hakea avustusta palkkamenojen lisäksi myös muihin toimintamenoihin. Kehittämisavustusta voidaan myöntää myös kunnalle tai sellaiselle kiinteistöyhtiölle, jossa kunta on omistajana, toimitilojen rakentamiseen pienten ja keskisuurten yritysten käyttöön. Kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, jolla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun, teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai liiketoimintaosaamiseen. Avustuksen myöntämistä puoltavana tekijänä pidetään hankkeen myönteisiä työllisyys-, ympäristö- tai tasa-arvovaikutuksia. Kehittämisavustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Avustuksen myöntäminen investointeihin I ja II tukialueilla edellyttää lisäksi, että avustuksen hakija saa ennen hankkeen aloittamista hakuohjeiden kohdan 5 Kehittämisavustuksen hakeminen ja maksaminen mukaisen TE-keskuksen ilmoituksen siitä, että hanke vaikuttaa täyttävän avustukselle asetetut perusedellytykset. Kehittämisavustusta voidaan myöntää, kun yritys aloittaa toimintansa taikka laajentaa tai kehittää sitä. Avustuksen kohteena olevan hankkeen tulee olla yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta merkittävä. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ja että avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen. Kehittämisavustusta ei voida myöntää kalatalouteen, maatalouteen eikä metsätalouteen. Avustusta ei voida myöntää myöskään maataloustuotteiden jalostukseen tai markkinointiin, lukuun ottamatta liikennekäyttöön tarkoitetun bioetanolin tuotantoon liittyviä investointeja. 2 HANKESUUNNITELMA Kehittämisavustus myönnetään yrityksen esittämän hankesuunnitelman mukaiseen rajattuun hankkeeseen. Hankesuunnitelma esitetään erillisellä liitteellä. Hankesuunnitelman on oltava yksityiskohtainen ja sen on vastattava seuraaviin kysymyksiin: mitkä ovat hankkeen konkreettiset tavoitteet mistä erillisistä toimenpiteistä hanke koostuu ja mikä on kunkin toimenpiteen sisältö mitkä ovat hankkeen menot eriteltyinä osa-alueittain tai toimenpiteittäin mitkä ovat hankkeen vaikutukset yrityksen toimintaan mikä on hankkeen aikataulu Jokaisesta hankkeeseen kuuluvasta matkasta on esitettävä suunniteltu matkan kohde ja tarkoitus. Hankittavien ulkopuolisten asiantuntija - ja muiden palvelujen (esim. konsultointi) on normaalisti perustuttava kirjalliseen tarjoukseen, josta on liitettävä kopio hakemuksen yhteyteen. Mikäli jokin avustuksen piiriin esitettävä ulkopuolinen palvelu ei perustu tarjoukseen, on hankesuunnitelmassa perusteltava miksi tarjousta ei ole. Hankesuunnitelmassa ja muissa liitteissä tulee olla päiväys ja laatijan allekirjoitus. 3 YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka henkilöstömäärä on vähemmän kuin 250 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Lisäksi yrityksen tulee täyttää yrityksen riippumattomuutta kuvaavat ja muut EU:n komission suositukseen sisältyvät pienen ja keskisuuren yrityksen tunnusmerkit. 14

15 Pienellä yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka henkilöstömäärä on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa. Lisäksi yrityksen tulee täyttää yrityksen riippumattomuutta kuvaavat ja muut EU:n komission suositukseen sisältyvät pienen yrityksen tunnusmerkit. Mikroyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka henkilöstömäärä on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Lisäksi yrityksen tulee täyttää yrityksen riippumattomuutta kuvaavat ja muut EU:n komission suositukseen sisältyvät pienen yrityksen tunnusmerkit. 4 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN PIIRIIN KUULUVAT MENOT JA MYÖNNETTÄVÄN AVUSTUKSEN ENIMMÄISMÄÄRÄ 4.1 INVESTOINNIT Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää aineellisiin ja aineettomiin investointimenoihin. Aineellisella investoinnilla tarkoitetaan maa-alueiden, rakennusten, koneiden, laitteiden ja kaluston hankintaa. Myös koneiden ja laitteiden pitkäaikaisesta vuokraamisesta aiheutuvat menot voidaan hyväksyä enintään kolmen vuoden ajalta. Aineettomalla investoinnilla tarkoitetaan teknologian siirtoon liittyvien patenttioikeuksien, käyttölupien, tietotaidon ja patentoimattoman teknisen tietämyksen hankintaa. Kehittämisavustuksen myöntäminen investointiin edellyttää, että avustuksen saaja rahoittaa investoinnin hankintamenosta vähintään 25 prosenttia sellaisella rahoituksella, jossa ei ole julkisen rahoittajan myöntämää rahoitusta. Kehittämisavustusta ei voida myöntää kuorma-auton, pakettiauton tai muun vastaavan kuljetuskaluston hankintaan. Kehittämisavustusta voidaan myöntää suurelle yritykselle vain uutena tehtyjen hankintojen osalta. 15 Investointiin myönnettävän yrityksen kehittämisavustuksen ja muun valtion tueksi katsottavan tuen prosenttiosuuksien yhteenlaskettu osuus investoinnin hankintamenosta on enintään: I TUKIALUE II TUKIALUE III TUKIALUE Enimmäis- Enimmäis- Enimmäisprosenttiosuus prosenttiosuus prosenttiosuus Suuri yritys Keskisuuri ,5 yritys Pieni yritys Mikroyritys Mikroyritys harvaan asutulla maaseudulla Avustusta ei voi myöntää II tukialueella suurelle yritykselle Ylä-Pirkanmaan seutukunnan alueella ja Kuusankosken kaupungissa. Liikenteen toimialan yrityksen avustuksen ja muun valtion tueksi katsottavan tuen prosenttiosuuksien yhteenlaskettu osuus investoinnin hankintamenosta on tukialueella I enintään 15. Tukialueella II avustuksen prosenttiosuus on pienellä ja keskisuurella yrityksellä enintään 15 ja suurella yrityksellä enintään 10. Tukialueella III avustuksen prosenttiosuus on pienellä yrityksellä enintään 15 ja keskisuurella yrityksellä enintään 7,5. Tukialueen II pienillä saarilla ja saaristoalueilla, jotka on lueteltu Euroopan yhteisön komission 15

16 päätöksen valtiontuki N 359/2006 liitteen kohdissa F11 81, F1 183 ja F11 95 on avustuksen prosenttiosuus pienellä ja keskisuurella yrityksellä enintään MUUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää investointien lisäksi myös muihin kehittämistoimenpiteisiin. Muilla kehittämistoimenpiteillä tarkoitetaan yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen sekä tuotteiden ja, tuotantomenetelmien kehittämistä, yrityksen perustamis- ja toimintaedellytysten selvittämistä sekä muuta niihin rinnastettavaa yritystoiminnan merkittävää kehittämistä. Muista kehittämistoimenpiteistä aiheutuvia menoja voivat olla seuraavat menot: 1) ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot; 2) palkkamenot; 3) matkamenot; 4) ulkomailla pidettäville messuille tai näyttelyyn osallistumisesta aiheutuvat menot; 5) kone- ja laitehankinnoista tai niiden vuokraamisesta aiheutuvat menot siltä osin kuin ne kohdistuvat tuotteiden tai tuotantomenetelmien kehittämiseen; sekä 6) raaka-aineiden ja puolivalmisteiden hankinnasta aiheutuvat menot, jolloin avustusta voidaan myöntää vain tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Avustuksen piiriin voidaan pääsääntöisesti hyväksyä vain paikkamenoja, jotka aiheutuvat yrityksen kehittämisen kannalta keskeisen uuden toimihenkilön (avainhenkilö) paikkaamisesta yritykseen. Avustuksen piiriin voidaan erityisestä syystä hyväksyä myös yrityksen olemassa olevan henkilöstön palkkamenoja edellyttäen, että henkilöllä on oleellinen merkitys kehittämistoimenpiteen toteuttamisessa ja että asianomaisen työntekijän ajankäyttöä hankkeen piirissä seurataan erillisellä tunti- tai päivätasoisella kirjallisella työajan seurannalla, joka on maksatuksen yhteydessä tarkastettavissa. Avustuksen piiriin hyväksytään palkkamenot ilman työnantajamaksuja. Yrityksen kehittämisavustuksen ja muun valtion tueksi katsottavan tuen prosenttiosuuksien yhteenlaskettu osuus muiden kehittämistoimenpiteiden menoista voi olla enintään PALKKAMENOT JA MUUT TOIMINTAMENOT Aloittavalle tai laajentavalle pienelle yritykselle voidaan myöntää kehittämisavustusta uusien työntekijöiden palkkamenojen perusteella. Avustuksen piiriin hyväksytään palkkamenot ilman työnantajamaksuja. Avustusta voidaan myöntää myös aloittavan pienen yrityksen yrittäjän kohtuullisten laskennallisten palkkamenojen perusteella. Pienelle innovatiiviselle yritykselle voidaan lisäksi myöntää avustusta asiantuntija- ja muiden palvelujen käytöstä aiheutuviin menoihin sekä toimitilojen ja laitteiden vuokramenoihin. Avustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia ja sitä voidaan myöntää enintään 24 kuukauden ajalta. Avustus myönnetään de minimis -tukena. 5 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN Kehittämisavustusta koskeva hakemus on jätettävä ennen hankkeen aloittamista siihen TE-keskukseen, jonka alueella hanke toteutetaan. On huomattava, että esimerkiksi hanketta koskevan sopimuksen tai tilauksen tekeminen, hankinnan toimitus tai hankintaa koskeva maksu merkitsee hankkeen aloittamista. Avustuksen myöntäminen investointeihin tukialueilla I ja II edellyttää, että tuen hakija saa ennen hankkeen aloittamista EY:n komission asetuksen (EY) N:o artiklassa 5 asetetun velvoitteen perusteella kirjallisesti TE-keskuksen alustavan arvion siitä, että hanke vaikuttaa täyttävän avustuksen myöntämiselle asetetut perusedellytykset. TE-keskus ottaa varsinaisesti kantaa tuen myöntämiseen tai myöntämättä jättämiseen hakemuksen tarkemman käsittelyn perusteella. Investointihankkeeseen ei voi edellä mainitun komission asetuksen perusteella myöntää avustusta, jos hanke on aloitettu ennen kuin hakija on saanut TE-keskuksen ilmoituksen

17 Kehittämisavustuksen saajan on pidettävä avustuksen piiriin kuuluvista menoista projektikirjanpitoa, joka tulee toteuttaa osana avustuksen saajan kirjanpitolain mukaista kirjanpitoa, ellei TE-keskuksen kanssa ole toisin sovittu. Kehittämisavustuksen saajan on toimitettava projektikohtainen kirjanpitotuloste avustuksen piiriin kuuluvista menoista avustuksen maksatusta varten. TE-keskus maksaa kehittämisavustuksen erillisestä hakemuksesta hankkeen edistymisen mukaan myöntämispäätöksessä asetettujen ehtojen ja hyväksyttävän selvityksen perusteella. Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä TE-keskuksen asiantuntijaan. Tämä tehostaa mahdollisen hakemuksen laatimista ja sen käsittelyä TEkeskuksessa. Samalla hakija saa lisätietoja kehittämisavustuksen myöntämisperusteista. 6 DE MINIMIS -TUKI (Ns. vähämerkityksinen tuki) Yrityksille voidaan kohdistaa julkista tukea de minimis -tukena enintään euroa (liikenteen toimialan yritykselle enintään euroa) kuluvan verovuoden ja kahden edeltävän verovuoden aikana. Tuen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (esim. ministeriöt, ministeriön alaiset viranomaiset, Tekes, Finnvera Oyj, kunnat ja maakuntien liitot) maksamien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. 7 HANKKEEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI: (Hakemuksen kohta 18) Kohdat a) ja b) yhdessä muodostavat uusien kokoaikaisten pysyvien työpaikkojen yhteismäärän Uusi kokoaikainen pysyvä työpaikka Uusi työpaikka voi olla luonteeltaan a) pysyvä kokoaikainen tai b) kausiluonteinen (kesä/talvi) tai osa-aikainen (esim. 50 % kokopäiväisestä työajasta), mutta kuitenkin luonteeltaan pysyvä työpaikka. a) Pysyvä kokoaikainen lasketaan sellaisenaan työpaikkana. Uusia pysyviä kokoaikaisia työpaikkoja ovat tehtävät, joiden keston voidaan arvioida jatkuvan yli 5 vuotta. b) Kausiluonteiset tai osa-aikaiset työsuhteet, joiden keston voidaan arvioida jatkuvan yli 5 vuotta. Ko. työsuhteet muutetaan pysyviksi kokoaikaisiksi seuraavasti: esimerkiksi kaksi 4-tuntista työpäivää tekevää osa-aikaista työsuhdetta muodostaa yhden työpaikan (oletus 8-tuntisesta työpäivästä, tai muu normaali yrityskohtainen työpäivän pituus). Tai esimerkiksi kaksi jatkuvaa työsuhdetta, joissa työssäoloaika on kuusi kuukautta vuodessa, muodostavat yhden pysyvän kokoaikaisen työpaikan. Huolellisesti täytetty hakemus ja asianmukaiset liitteet mahdollistavat hakemuksen sujuvan käsittelyn. Lisätietoja sekä TE-keskusten yhteystiedot:

18 Liite 2. Yritystuen myöntäminen ja yritystukihakemuksen täyttöohjeet (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma ) 18 YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain (1443/2006), sekä maaseudun yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (632/2007) mukaista yrityksen investointitukea, yrityksen kehittämistukea ja yritystoiminnan käynnistystukea Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tärkein tavoite on maaseutumaisten alueiden asukkaiden työpaikkojen ja toimeentulomahdollisuuksien lisääminen elinkeinotoimintaa monipuolistamalla. Työvoima- ja elinkeinokeskukset ovat laatineet alueelliset maaseudun kehittämissuunnitelmat ja paikalliset toimintaryhmät paikalliset maaseudun kehittämissuunnitelmat. Tietoa alueellisesta maaseudun kehittämisohjelmasta saa työvoima- ja elinkeinokeskuksesta ja paikallisesta maaseudun kehittämisohjelmasta toimintaryhmältä. Tuen hakeminen Yritystukea voidaan hakea paikalliselta työvoimaja elinkeinokeskukselta tai paikallisen toimintaryhmän rahoituskiintiöstä. Haettaessa tukea työvoima- ja elinkeinokeskukselta hakemus tulee toimittaa sille työvoima- ja elinkeinokeskukselle, jonka toimialueella tuettava toimenpide on tarkoitus toteuttaa. Haettaessa tukea paikallisen toimintaryhmän rahoituskiintiöstä hakemus tulee toimittaa sille toimintaryhmälle, jonka alueella tuettava toimenpide on tarkoitus toteuttaa. Tukea on haettava ennen toimenpiteen aloittamista. Hakemus on täytettävä huolellisesti ja sen mukana on toimitettava kaikki vaadittavat liitteet. Tietojen tulee olla paikkansapitäviä ja esitettyjen arvioiden mahdollisimman realistisia, sillä tuen käyttöä seurataan ja valvotaan ja tuen vaikuttavuutta arvioidaan myös hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella. Työvoima- ja elinkeinokeskus ja toimintaryhmä voivat pyytää ennen päätöksentekoa ja lausunnonantoa lisäselvennyksiä ja tarkennuksia. Hakemuksen vireilletulo ja toimenpiteen aloittaminen Tukea voidaan myöntää tuettavasta toimenpiteestä aiheutuviin tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet tukihakemuksen vireilletulon jälkeen. Kun rahoitusta haetaan työvoima- ja elinkeinokeskukselta, tukihakemus tulee vireille, kun se on toimitettu toimivaltaiselle työvoima- ja elinkeinokeskukselle. Kun rahoitusta haetaan paikallisen toimintaryhmän rahoituskiintiöstä, tukihakemus tulee vireille, kun se on toimitettu toimivaltaiselle paikalliselle toimintaryhmälle. Toimintaryhmä käsittelee sille toimitetut hakemukset ja antaa niistä lausunnon. Ryhmä toimittaa tukihakemuksen ja lausunnon työvoimaja elinkeinokeskukselle. Työvoima- ja elinkeinokeskus päättää tuen myöntämisestä. Ennen työvoima- ja elinkeinokeskuksen rahoituspäätöstä hakija toteuttaa toimenpidettä omalla vastuullaan, koska ei ole varmaa, että rahoitustukea myönnetään. Yritystuen ehtoja Tuettavan investoinnin tai muun toimenpiteen tulee liittyä sellaiseen yritystoimintaan, joka lisää ohjelma-alueen asukkaiden toimeentulomahdollisuuksia, monipuolistaa alueen elinkeinotoimintaa tai parantaa elinkeinotoiminnan rakennetta heikentämättä kuitenkaan toimivien yritysten toimintaedellytyksiä. Mikroyritystä suuremman yrityksen harjoittaessa maataloustuotteen ensiasteen jalostusta tai markkinointia toimintaa voidaan tukea vain, jos yli puolet yrityksen liikevaihdosta tulee kyseisestä toiminnasta. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuki on tuen kohteena olevan yritystoiminnan kannalta tarpeellinen. Yritystuen saaja voi olla: maatalousyritys (maatila) ryhtyessään harjoittamaan tai harjoittaessaan muuta yritystoimintaa kuin maatalous. Maatalousyrityksen katsotaan laajentavan toimintaansa maatalouden ulkopuolelle, jos se ryhtyy maatilalla tai siltä käsin tuottamaan palveluja tai valmistamaan muita tuotteita kuin maataloustuotteita.

19 maaseudulla sijaitseva mikroyritys aloittaessaan, laajentaessaan tai kehittäessään toimintaansa, - jossa on alle 10 työntekijää - jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittava pk-yritys kehittäessään toimintaansa - jossa on alle 250 työntekijää - jonka vuosiliikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa - josta suurempi yritys omistaa enintään neljäsosan Työntekijöiden määrän laskennasta on lisätietoa kohdassa 7. Tuetun investoinnin kohdetta ei saa pysyvästi tai merkittävässä määrin käyttää muuhun kuin tuen kohteena olevaan yritystoimintaan ennen kuin viisi vuotta on kulunut tuen viimeisen erän maksamisesta. Tuen kohteena olevaa yritystoimintaa ei myöskään saa lopettaa tai olennaisesti supistaa ennen kuin viisi vuotta on kulunut tuen viimeisen erän maksamisesta. 1. TUKIMUOTO Merkitään mitä tukea tällä hakemuksella haetaan: yrityksen investointituki, yrityksen kehittämistuki, yrityksen käynnistystuki. Yrityksen investointituki Investointitukea voidaan myöntää rakennuksen, rakenteen tai rakennelman suunnittelemisesta, rakentamisesta, laajentamisesta, korjaamisesta ja hankkimisesta sekä aineettomien oikeuksien, koneiden ja laitteiden tai muun yritystoiminnassa tarvittavan käyttöomaisuuden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin. Tukea voidaan myöntää rakennuksen hankinnan yhteydessä maapohjan hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin. Investointituen myöntämisen edellytyksenä on, että tuettavan yritystoiminnan tuotteelle on olemassa markkinat. Tukea voidaan myöntää yritystoiminnassa tarpeelliseen investointiin, jolla on olennaista merkitystä yritystoiminnan käynnistymiseen, laajentumiseen tai yrityksen mahdollisuuteen jatkaa toimintaansa markkinaolosuhteiden muutosten johdosta. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että investointi toteutetaan investoinnin tarkoitukseen nähden kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla. Investoinnin kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa otetaan huomioon investointikustannusten lisäksi investoinnin käyttöaika, laatu, käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä muut vastaavat seikat. Tuen myöntämisen edellytyksenä on myös, että tuen saaja pitää rakennusinvestointeja koskevat kohteet asianmukaisesti vakuutettuna ainakin siihen saakka, kun tarkoitukseen myönnetty tuki on maksettu kokonaan. 19 Tuen ulkopuolelle jäävät seuraavat investoinnit: - traktorin hankinta maatalousyritystä varten - puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta - energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotanto - toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien tai liiketoiminnan hankinta tai toimenpide, jonka tarkoituksena on yrityksen omistajanvaihdoksen rahoittaminen - kiinteistön tai rakennuksen hankinta julkisyhteisöltä, jollei hankinnan kohde ole ollut käyvän hinnan selvittämiseksi julkisesti myytävänä vähintään kahden kuukauden ajan tai sen hankintahinta perustu vähintään kahden myyjästä riippumattoman itsenäisen arvioijan käyvän hinnan arvioon - yrityksen tavanomainen korvausinvestointi, johon ei sisälly korvattavan kohteen olennaista laajentamista tai kokonaan uuden teknologian käyttöönottoa Yrityksen kehittämistuki Kehittämistukea voidaan myöntää kehittämistyöstä ja sen suunnittelusta aiheutuviin kustannuksiin. Kehittämistukea voidaan myöntää yritykselle sellaiseen asiantuntija-apuun tai koulutukseen, joka hankitaan yrityksen ulkopuolelta ja jonka avulla yritys voi suunnitella toimintansa tehostamista, laajentamista tai uudelleen suuntaamista, etsiä uusia markkinoita, parantaa tuotteiden laatua, kehittää uusia tuotteita tai muuten parantaa liiketoimintaansa. Tukea voidaan lisäksi myöntää kehittämistyöstä yrityksessä aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin.

20 Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että toimenpide on yrityksen tavanomaiseen liiketoimintaan nähden poikkeuksellinen laadultaan tai määrältään tai kyseessä on yrityksen aloittamisen tai merkittävän laajentamisen edellytyksiä koskeva selvitys. Yrityksen kehittämistuella voidaan tukea: 1) uusien tuotteiden ja palvelujen sekä tuotantomenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa; 2) innovaatioiden ja tutkimustulosten kaupallistamista 3) tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan edistämistä 4) yritysten verkostoitumista 5) yrityksen toiminnan kannalta olennaista liiketoimintaosaamisen lisäämistä. Yrityksen kehittämistukea voidaan myöntää yrityksen kehittämisestä aiheutuviin kohtuullisiin kustannuksiin: 1) ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käyttö 2) matkat 3) määräaikaisen asiantuntijan palkkaus 4) osallistuminen messuille tai näyttelyyn 5) kone- ja laitehankinnat tai niiden vuokraaminen (menon kohdistuttava kehittämistoimenpiteeseen; ei ole tuotantotoimintaan hankittavaa käyttöomaisuutta) 6) raaka-aineiden ja puolivalmisteiden hankinta 7) muut vastaavat suunnitelmassa eritellyt kehittämistoiminnan menot. 8) sellaiset kirjanpito- seuranta- ja raportointikustannukset, jotka johtuvat yritysryhmälle myönnetystä tuesta Tukea ei myönnetä palkkoihin tai palkkioihin, jotka ylittävät olennaisesti alalla maksettavien palkkojen ja palkkioiden tason. Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistoimenpiteisiin kohdistuvaa tukea ei myönnetä myytäväksi tarkoitetun prototyypin kehittämisestä aiheutuviin menoihin. Yritystoiminnan käynnistystuki Käynnistystukea voidaan myöntää maatalousyritykselle (maatilalle), jos se aloittaa toiminnan laajentamisen maatalouden ulkopuolelle tai jatkaa laajentamista sekä mikroyritykselle toiminnan aloittamiseen tai laajentamiseen. Maatalousyrityksen katsotaan laajentavan toimintaansa maatalouden ulkopuolelle, jos se ryhtyy maatilalla tai siltä käsin tuottamaan palveluja tai valmistamaan muita tuotteita kuin maataloustuotteita. Yritykselle voidaan myöntää käynnistystukea sen palkatessa ensimmäisiä työntekijöitä yrityksen tavanomaista, säännöllistä liiketoimintaa varten vähintään 25 viikkotuntia käsittävään jatkuvaksi tarkoitettuun työsuhteeseen. Käynnistystukea ei myönnetä kausiluonteisiin lyhytaikaisiin töihin otettujen henkilöiden palkkaukseen. Tukea voidaan myöntää yritykseen palkattavan ensimmäisen työntekijän työsuhteen alkamisajankohtaa seuraavan enintään kahden vuoden pituiselta ajanjaksolta aiheutuviin palkkakustannuksiin ja lomarahaan. Palkkakustannukset voivat muodostua yhden henkilön kahden vuoden palkkauksesta tai esim. neljän henkilön kuuden kuukauden palkkakustannuksista. Käynnistystukea voi saada enintään kahta henkilötyövuotta vastaavasta työntekijöiden palkkauksesta aiheutuvista kustannuksista. 20 Tukea voi saada yritys, jonka työntekijöiden määrä yrittäjää lukuun ottamatta ei ole ylittänyt puolta henkilötyövuotta vastaavassa yritystoiminnassa sinä tilikautena, jona hakemus on tullut vireille, ja sitä edeltäneenä tilikautena, Tuen maksamisen perusteena tulee olla vähintään kuuden kuukauden palkkakustannukset. Henkilötyövuodella tarkoitetaan yhden kokoaikaisen työntekijän tavanomaista vuotuista työaikaa. Tukea ei myönnetä yrittäjän omaan palkkaan. Yhteisön hakiessa tukea yksi sen osakkaista tai jäsenistä katsotaan yrittäjäksi. Tukikelpoisia työntekijän palkkakustannuksia ovat: 1) kohtuulliset ennakonpidätyksenalaiset rahana suoritettavat palkkakustannukset 2) enintään verotusarvon määrään asti sellaiset kohtuulliset luontaisedut, joista yritykselle aiheutuu säännöllisiä kohdennettavissa olevia menoja. Kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan palkkaa verrata vastaavasta työstä samalla alalla sellaisille henkilöille maksettuihin palkkoihin, joiden pätevyys pääosin vastaa tuen avulla palkattavan henkilön pätevyyttä. 2. HAKIJA Yritystoimintaa voi harjoittaa luonnollinen henkilö (toiminimenä tai maatalousyrityksessä

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet 2007-2013 Sisällysluettelo 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet... 2 1.1 Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoituslinjaukset

Lisätiedot

TUKENA JA RAHOITAJANA

TUKENA JA RAHOITAJANA ELY-KESKUS MATKAI LUYRI TTÄJÄN TUKENA JA RAHOITAJANA 22.09.2010 2010 Lisää viraston Paul a Nordenswan nimi, tekijän nimi ja osasto 21.9.2010 1 Avustusten myöntäminen yrityksille Kansalliset rahat EAKR-rahat=

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013 ja sitä tarkentava Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2007-2013 Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Elintarvikealan

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Seuraavissa kappaleissa 1-6 esitettävät rahoituslinjaukset koskevat yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaista kehittämisavustusta.

Seuraavissa kappaleissa 1-6 esitettävät rahoituslinjaukset koskevat yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaista kehittämisavustusta. POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISLINJAUKSET YRITYSTUKIHANKKEISSA Yritystukien myöntämistä säätelevät valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annettu laki (1336/2006) ja siihen

Lisätiedot

Maaseudun yritystuet

Maaseudun yritystuet Maaseudun yritystuet Yritystuet ja kehittämishanketyypit Yritystuet Hanketuet Kehittämistuki -toimintaedellytykset / aloitettava - yritysryhmähanke - muu kehittäminen Käynnistystuki Yleishyödyllinen kehittämishanke

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Yritysrahoitusstrategia Kalevi Pölönen Yksikön päällikkö Innovaatiot ja yritysrahoitus

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Yritysrahoitusstrategia Kalevi Pölönen Yksikön päällikkö Innovaatiot ja yritysrahoitus Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Yritysrahoitusstrategia 12.3.2013 Kalevi Pölönen Yksikön päällikkö Innovaatiot ja yritysrahoitus Kalevi Pölönen www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala 12.3.2013 1 Taustaa Rahoitusstrategialla

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI Rahoitusmahdollisuudet mikroyrityksen sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä Kuortanen 1.9.2009 Jarmo Kallio MIKROYRITYS Yritys joka työllistää alle 10 työntekijää

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet

NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet Ohjelmakaudella 2007-2013 Pohjois-Savossa toimii kolme Leader -toimintaryhmää: Ylä-Savon Veturi ry www.ylasavonveturi.fi Kehittämisyhdistys Kalakukko ry www.kalakukkory.fi

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Kuvaus maaseutuohjelman yritystuen suuntaamisesta Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella

Kuvaus maaseutuohjelman yritystuen suuntaamisesta Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella 1.1.2017 Kuvaus maaseutuohjelman yritystuen suuntaamisesta 2014-2020 Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 mahdollistaa yritysten tukemista maaseudulla.

Lisätiedot

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015 ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015 17.3.2015 ELY:n keskeisimmät tukijärjestelmät (elintarvikeala) Maataloustuotteet (jalostusprosessin

Lisätiedot

JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 2305

JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 2305 1 YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 2305 YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain (1443/2006), sekä maaseudun

Lisätiedot

PK- yritysten EAKR-rahoitus

PK- yritysten EAKR-rahoitus PK- yritysten EAKR-rahoitus Pohjanmaalla 2014-2020 Henrik Broman 6.11.2014 1 Ajankohtaista 15.9. alkoi uusien hakemusten vastaanotto ja kirjaus Sähköinen haku KATSO- tunnisteella https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritystukien-sahkoinen-

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN

KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN Mistä apua ja rahoitusta kansainvälisyyteen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Yritysrahoitusryhmä Jarmo Kallio 13.12.2010 1 ELY-keskuksen

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014 Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus Uusi yritystukilaki L 9/2014 on tullut voimaan 1.7.2014. Lakia on tarkennettu erillisellä asetuksella VnA 716/2014,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN MAKSATUSHAKEMUS

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN MAKSATUSHAKEMUS YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN MAKSATUSHAKEMUS Ohjeita seuraavilla sivuilla Hakemuksen saapumispäivä 1 Hakijan virallinen nimi FarmiPeli Oy 3 Hakijan yhteyshenkilön nimi Urpo Manninen Faksi 4 Postinumero

Lisätiedot

Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö

Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAA 2007-2013 Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö MANNER-SUOMEN

Lisätiedot

Maaseutuohjelman yritystukien suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella Yritystuki-info Ulla Mehto-Hämäläinen

Maaseutuohjelman yritystukien suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella Yritystuki-info Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseutuohjelman yritystukien suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella 2014-2020 Yritystuki-info 11.6.2015 Ulla Mehto-Hämäläinen Sivu 1 27.5.2015 Yritystukien suuntaaminen Toteutetaan Manner-Suomen

Lisätiedot

Puhelin Faksi Hankkeen toteutuskunta. Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelin Faksi Hankkeen toteutuskunta. Postinumero ja postitoimipaikka Yrityksen kehittämisavustushakemus Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 1336/2006 mukainen yrityksen kehittämisavustus investointeihin, muihin kehittämistoimenpiteisiin sekä

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Uusiutuva energia NYT! tilaisuus 24.2.2016 Timitran Linna, LIEKSA ELY-keskus Haetut yritystuet tukimuodoittain vuonna 2015. -

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

ELY-keskuksen palvelut

ELY-keskuksen palvelut ELY-keskuksen palvelut Hoivayrittäjien tilaisuus 6.10.2011 Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 11.10.2011 1 Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Yrittäjäkoulutusta Ideasta yritykseksi -päivä,

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE. Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus

KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE. Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus Yritystukirahoitus Pohjois-Savossa ohjelmakaudella 2007-2013 EAKR-rahoitus 21.6.2007-24.6.2014 yhteensä 100 497 720 euroa,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittajana

Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittajana Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittajana Green Care Viva Etelä-Karjala, Joutseno Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun kehittämisaamu Yritysrahoituksen tietoisku Keski-Suomen ELY-keskus 28.9.2016 Maaseutuohjelman rahoitus yrityksille Rahoitusta vuosille 2014-2020 käytettävissä yhteensä n. 24 milj. Tukea myönnetään

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1199. Valtioneuvoston asetus. yritystoiminnan tukemisesta annetun lain voimaantulosta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 1199. Valtioneuvoston asetus. yritystoiminnan tukemisesta annetun lain voimaantulosta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 N:o 1199 1201 SISÄLLYS N:o Sivu 1199 Valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta annetun lain voimaantulosta... 3201 1200

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 1.3. 2013 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2012 ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna 199 yrityshanketta,

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 10.1.2014 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2013 ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna yrityksiä noin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Valtioneuvoston asetus. yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1. Valtioneuvoston asetus. yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2007 N:o 1 3 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Valtioneuvoston asetus toiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 2

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus 16.2.2015 Muutoksia 2014 à Säädösmuutokset Aluekehityslainsäädäntö Yritystukisäädökset Maaseudun

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Paltamo 10.2.2015 Yleistä maaseudun yritystuesta Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla. Yritysten perustamista ja investointeja

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet

Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Yritystuet Yritystuen tavoitteena on - lisätä toimeentulomahdollisuuksia ja työpaikkoja maaseudulla - Edesauttaa uusien yritysten

Lisätiedot

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen Kansainvälisen kasvun ja rahoituksen aamu 12.3.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus/Timo Mäkelä 13.3.2014 1 Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yrityksen kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Eija Tabell-Jokelainen Yleisiä periaatteita Taustalla kansallinen lainsäädäntö, EU:n rakennerahastoohjelma,

Lisätiedot

MAASEUTUOHJELMA 2007-2013 Hämeen TE-keskuksen rahoitus

MAASEUTUOHJELMA 2007-2013 Hämeen TE-keskuksen rahoitus MAASEUTUOHJELMA 2007-2013 Hämeen TE-keskuksen rahoitus Lyhyt katsaus maaseutuohjelman yritysrahoitukseen 9.10.2007 Tukijärjestelmän rakenne 2007-2013 Maaseudun kehittämislaki 1443/2006 YRITYSKOHTAISET

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maatilayritysten ja maaseudun pienyritysten yritysrahoitus Yrityksen investointituki Janakkala 2.3.2015 Kari Palvaila, rahoitusasiantuntija Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015

Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015 Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015 Faktaa Mansikasta Yhdistyksen johtavana ajatuksena toimia maaseutualueiden elinvoimaisuuden puolesta Yhdistyksen toimialue Sisä-Savo, Leppävirta, Varkauden

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman yritysrahoitus elintarvikealan investointeihin

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman yritysrahoitus elintarvikealan investointeihin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus elintarvikealan investointeihin Salo 27.9.2016 Toimialapäällikkö Markku Alm Sivu 1 Esityksen sisältö Maaseudun yritysrahoitus investointeihin

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Anne Pulkkinen 11.4.2014 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ YRITYSRAHOITUKSELLA

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ YRITYSRAHOITUKSELLA KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 YRITYSRAHOITUKSELLA Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-Keskus Haasteita ohjelman ratkaistavaksi Yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten heikentynyt kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maatilayritysten ja maaseudun pienyritysten yritysrahoitus Yrityksen investointituki Riihimäki 1.9.2015 Kari Palvaila, rahoitusasiantuntija Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto Sivu 1 syys 2007 Kehittämisen lähtökohdat Ohjelmallista toimintaa: Euroopan maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Luonnos Ely-keskuksen rahoitusstrategiaksi Kalevi Pölönen

Luonnos Ely-keskuksen rahoitusstrategiaksi Kalevi Pölönen Luonnos Ely-keskuksen rahoitusstrategiaksi 2011 18.1.2011 Kalevi Pölönen Kalevi Pölönen www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala 26.1.2011 1 Esityksen sisältö 1. Rahoituksen painopisteet 2. Rahoituksen kohteet

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Yrityksille Joilla Venäjäperusasiat kunnossa

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Kevät 2015 Heikki Moilanen Lapin Ely-keskus Maaseutu- ja energia yksikkö 17.2.2015 OHJELMAKAUDEN RAHOITUS LAPIN ELY:LLÄ KÄYTÖSSÄ YRITYSTUKIIN

Lisätiedot

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi on Rahoitusta Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä

Lisätiedot

Maaseudun yritystuet. Lainsäädäntö, valintaperusteet Investointituki. Perustamistuki. Hyrrä toteutettavuustutkimus.

Maaseudun yritystuet. Lainsäädäntö, valintaperusteet Investointituki. Perustamistuki. Hyrrä  toteutettavuustutkimus. Maaseudun yritystuet Lainsäädäntö, valintaperusteet Investointituki toteutettavuustutkimus Perustamistuki kokeilu Hyrrä www.mavi.fi/hyrra Säädöksiä Maaseutuohjelma 2014-2020 Laki maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Rakennusinvestointien valmistelu

Rakennusinvestointien valmistelu Rahoitus- ja palveluinfo Tyrnävällä to 4.2.2016 Rakennusinvestointien valmistelu Jari Lehto Asiantuntija, RI maaseudun rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3.2.2016

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Yritystuen myöntäminen Tukikelpoisuus. Leader-työn ajankohtaispäivät 28.10.2015 Reijo Martikainen

Yritystuen myöntäminen Tukikelpoisuus. Leader-työn ajankohtaispäivät 28.10.2015 Reijo Martikainen Yritystuen myöntäminen Tukikelpoisuus Leader-työn ajankohtaispäivät 28.10.2015 Reijo Martikainen 30.10.2015 TUKIKELPOISUUS Kehittämislain tavoitteet (1 ) 1) Elinkeinotoiminta monipuolistaa, uudistaa, lisätä

Lisätiedot

LEADER-tuki maaseutualueiden kehittämisessä. Heidi Pasanen, Leader-neuvoja

LEADER-tuki maaseutualueiden kehittämisessä. Heidi Pasanen, Leader-neuvoja LEADER-tuki maaseutualueiden kehittämisessä Heidi Pasanen, Leader-neuvoja Leader - yleisperiaatteita Läheisyysperiaatteeseen perustuva toimintatapa alueiden kehittämisessä Paikallista, alueiden välistä,

Lisätiedot

NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS

NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS Kevät 2015. Yleistä Suora tuki Aktiiviviljelijän määritelmä Rahoituskuri Täydentävät ehdot Suorien tukien 200 euron alaraja Maksetaan koko maassa Haetaan

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Manner-Suomen maaseutuohjelman maaseudun kehittämistukien haut Alustava aikataulun mukaan haut alkavat vaiheittain keväällä Kaikkien tukimuotojen

Lisätiedot

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER Ohjelmakausi 2007 2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 aiemmin Leader oli oma Euroopan Unionin yhteisöaloiteohjelma, rahoitus

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

Laki. maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Laki. maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) 8 :n 3 momentti ja 67, muutetaan 5

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 632. Valtioneuvoston asetus. N:o 632. maaseudun yritystoiminnan tukemisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 632. Valtioneuvoston asetus. N:o 632. maaseudun yritystoiminnan tukemisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 632 SISÄLLYS N:o Sivu 632 Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystoiminnan tukemisesta... 3095 N:o 632 Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Työkaluja elinkeinojen kehittämiseen

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Työkaluja elinkeinojen kehittämiseen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Työkaluja elinkeinojen kehittämiseen Kirkonkranni, Seinäjoki 24.9.2015 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Lisätiedot

HEVOSALA JA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA. Ypäjä 21.5.2010 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseudun kehittämisosasto

HEVOSALA JA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA. Ypäjä 21.5.2010 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseudun kehittämisosasto HEVOSALA JA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA Ypäjä 21.5.2010 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseudun kehittämisosasto LINJA 1 Maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn kehittäminen osaaminen (koulutus)

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN YRITTÄJYYS 2020 Maaseudun yrittäjyysseminaari Heureka, Tikkurila 18.3.2011 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto

Lisätiedot

Kehittämisen ja kasvun rahoitus

Kehittämisen ja kasvun rahoitus Kehittämisen ja kasvun rahoitus ELY- keskuksen rahoituspalvelut pk- yrityksille Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin 16.5.2017 Mistä suuntaa kasvulle? Kehittämiskartoitus Analyysi Yrityksen omatoimiseen kehittämistarpeiden

Lisätiedot

Pilkepäivä Airport Hotel 10.12.2014. Maaseutuohjelman Yritystuet uudelle ohjelmakaudelle v. 2014-2020. Asiantuntija Kalevi Hiivala POP ELY.

Pilkepäivä Airport Hotel 10.12.2014. Maaseutuohjelman Yritystuet uudelle ohjelmakaudelle v. 2014-2020. Asiantuntija Kalevi Hiivala POP ELY. Pilkepäivä Airport Hotel 10.12.2014 Maaseutuohjelman Yritystuet uudelle ohjelmakaudelle v. 2014-2020 Asiantuntija Kalevi Hiivala POP ELY Sivu 1 Yritystukitoimenpiteiden valmistelun tilanne ohjelma-asiakirjaa

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Maaseutuohjelman yritystuet

Maaseutuohjelman yritystuet Maaseutuohjelman 2014-2020 yritystuet Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Yritystoiminnan edistäminen maaseutuohjelmassa Yritysten rahoitus - Investointituki, perustamistuki, kokeilu, yritysryhmän kehittämistuki,

Lisätiedot

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Alueellinen valmistelurahoitus kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Valmistelurahoitus vuonna 2008 Pk-yritysten innovaatiotoiminnan valmisteluun liittyvät 15 000 euroa ja sitä pienemmät

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet

Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Pääehdot yritykselle Maaseutumaisella alueella sijaitsevat pienet (alle 50 htv) - ja mikro-yritykset tai elintarvikkeiden

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jarmo Jokinen 28.11.2017 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 30.3.2015 LUONNOS Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä huhtikuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Hankekoulutus 2011. Tuettava toiminta, hyväksyttävät kustannukset

Hankekoulutus 2011. Tuettava toiminta, hyväksyttävät kustannukset Hankekoulutus 2011 Tuettava toiminta, hyväksyttävät Tuen myöntämisen edellytykset Hanke on valtakunnallisen sekä paikallisen ohjelman mukainen Hanke antaa hakijalle mahdollisuuden sellaisiin toimenpiteisiin,

Lisätiedot

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasuseminaari, Liminganlahden luontokeskus 27.2.2014 Asiantuntija Kalevi Hiivala Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1 1. Maatilan lämpökeskus ja biokaasulaitos

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Maaseudun kehittämismahdollisuudet Hämeessä ohjelmakaudella 2014-2020. Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 18.3.2015 Hämeenlinna 19.3.

Maaseudun kehittämismahdollisuudet Hämeessä ohjelmakaudella 2014-2020. Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 18.3.2015 Hämeenlinna 19.3. Maaseudun kehittämismahdollisuudet Hämeessä ohjelmakaudella 2014-2020 Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 18.3.2015 Hämeenlinna 19.3.2015 Lahti Esityksen sisältö Kehittämishanketuen hyväksyttävät kustannukset

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013. Lapin ELY-keskus/Maaseutu ja energia

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013. Lapin ELY-keskus/Maaseutu ja energia Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 Sivu 1 20.6.2011 Kehittämisen lähtökohdat Euroopan maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007-2013 toteutetaan koko maassa Ahvenanmaata

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma AJANKOHTAISTA TOIMEENPANOSTA Elinkeinojen kehittäminen

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma AJANKOHTAISTA TOIMEENPANOSTA Elinkeinojen kehittäminen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 AJANKOHTAISTA TOIMEENPANOSTA Elinkeinojen kehittäminen Rahoitusinfo 5.5.2015 Kalevi Hiivala Asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 6.5.2015 YRITYSTEN

Lisätiedot

ELY-keskuksen rahoitusmahdollisuudet maaseutumatkailuyrittäjille

ELY-keskuksen rahoitusmahdollisuudet maaseutumatkailuyrittäjille ELY-keskuksen rahoitusmahdollisuudet maaseutumatkailuyrittäjille Valtakunnallinen maaseutumatkailuyrittäjien ja -kehittäjien seminaari Kuusamossa Kukka Kukkonen & Johanna Ek Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot