Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella"

Transkriptio

1 Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 1336/2006 mukaiset avustukset

2 Sisällysluettelo 2 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet Pohjanmaan TE-keskuksen rahoituslinjaukset myönnettäessä yritystukea maaseutuohjelmasta Yrityksen investointituki Yrityksen käynnistystuki Yrityksen tai yritysryhmän kehittämistuki Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi mukaiset avustukset Pohjanmaan maakunnan alue: Pohjanmaan TE-keskuksen yritysosaston rahoituslinjaukset yrityshankkeissa Pohjanmaan maakunnassa Keskeiset rahoituslinjaukset ja EU-osarahoitettavien hankkeiden rahoituskriteerit Keski-Pohjanmaan maakunnan alue: Pohjanmaan TE-keskuksen rahoituslinjaukset yrityksen kehittämisavustus hankkeissa Keski-Pohjanmaalla Avustuksen suuntaaminen ja harkinta Yleiset edellytykset avustuksen saamiselle Toimialoihin liittyvät painotukset Alkavat yritykset Investoinnit...12 Luettelo kuvista ja liitteistä Kuva 1. Kartta yrityksen investointituessa sovellettavista tukialueista (maaseutuohjelma)... 5 Kuva 2. Maaseututyypit... 6 Kuva 3. Tukialuekartta Liite 1. Yrityksen kehittämisavustuksen hakuohjeita Liite 2. Yritystuen myöntäminen ja yritystukihakemuksen täyttöohjeet

3 Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella 3 Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen (jatkossa TE-keskus) toimialue muodostuu kahdesta maakunnasta; Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaan maakunnista. TE-keskuksen alue on jaettu eri tukialueisiin ohjelmasta ja lainsäädännöstä riippuen. TE-keskuksessa myönnetään yritysrahoitusta pääsääntöisesti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta (yritystuet) ja Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 1336/2006 mukaisesti (kehittämisavustukset). TE-keskuksen alueella toteutetaan useita ohjelmia joiden kautta samantyyppiset yritykset voivat hakea tukea. Lainsäädäntö ja tulkinnat voivat muuttua ohjelmakauden aikana. Ota siksi aina yhteyttä TEkeskuksen tukikäsittelijöihin tukea haettaessa. Yritystuen ja kehittämisavustuksen hakeminen tehdään erillisillä lomakkeilla. Liitteinä ovat yritystukihakemuksen täyttöohjeet (liite 2) ja yrityksen kehittämisavustuksen hakuohjeet (liite 1). 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet TE-keskus on ottanut vastaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan (jatkossa maaseutuohjelma) sisältyviä yritystukihakemuksia alkaen. TE-keskus sai luvan yritystukihakemuksien myöntöpäätöksien tekemiseen Yritystukea on mahdollista hakea myös paikallisilta Leader-toimintaryhmiltä. Haettaessa tukea TE-keskuksen rahoituskiintiöstä hakemus tulee toimittaa TE-keskukselle. Haettaessa tukea paikallisen toimintaryhmän rahoituskiintiöstä hakemus tulee toimittaa sille toimintaryhmälle, jonka alueella tuettava toimenpide on tarkoitus toteuttaa. Pohjanmaan TEkeskuksen alueella toimivat seuraavat paikalliset toimintaryhmät: - Pirityiset ry, Kaustisen seutukunnassa, - Rieska-Leader ry, Kokkolan seutukunnasa, - Studiefrämjandet i Österbotten rf, rannikkopohjanmaalla, - Yhyres-Kehittämisyhdistys ry, Kyrönmaalla, Maaseutuohjelmasta tuetaan sen tavoitteita toteuttavien, maaseudun yritystoimintaa monipuolistavien yritysten perustamista, kehittämistä ja laajentamista. Yritystukea on mahdollista hakea investointeihin (investointituki), yritysten kehittämiseen (kehittämistuki) ja ensimmäisten vieraiden työntekijöiden palkkakustannuksiin (käynnistystuki). Yritystuen saaja voi olla: -maatalousyritys (maatila) ryhtyessään harjoittamaan tai harjoittaessaan muuta yritystoimintaa kuin maatalous. Maatalousyrityksen katsotaan laajentavan toimintaansa maatalouden ulkopuolelle, jos se ryhtyy maatilalla tai siltä käsin tuottamaan palveluja tai valmistamaan muita tuotteita kuin maataloustuotteita. -maaseudulla sijaitseva mikroyritys aloittaessaan, laajentaessaan tai kehittäessään toimintaansa, - jossa on alle 10 työntekijää - jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa ja joka täyttää mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten määritelmää koskevan komission suosituksen 2003/361 mikroyrityksen ehdot -maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittava pk-yritys kehittäessään toimintaansa - jossa on alle 250 työntekijää - jonka vuosiliikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa ja joka täyttää mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmää koskevan komission suosituksen 2003/361 keskisuuren yrityksen ehdot 3

4 1.1 Pohjanmaan TE-keskuksen rahoituslinjaukset myönnettäessä yritystukea maaseutuohjelmasta 4 Maaseutuohjelmasta tuettavan investoinnin tai muun toimenpiteen on liityttävä sellaisen yritystoimintaan, joka lisää ohjelma-alueen asukkaiden toimeentulomahdollisuuksia, monipuolistaa alueen elinkeinotoimintaa tai parantaa elinkeinotoiminnan rakennetta heikentämättä kuitenkaan toimivien yritysten toimintaedellytyksiä. Maaseutuohjelman lisäksi yritystukien priorisointia ohjaavat Pohjanmaan TE-keskuksen alueelliset valintakriteerit. Maaseutuohjelmasta tai paikallisen toimintaryhmän ohjelmasta haettujen hankkeiden toteuttaminen voidaan hakijan omalla riskillä aloittaa sen jälkeen, kun maaseutuohjelman mukainen tukihakemus on jätetty TEkeskukselle tai paikalliselle toimintaryhmälle. Tämä ei kuitenkaan anna hakijalle etusijaa itse hakemuksen käsittelyssä. Vaikka sekä hakemus että tuen hakija täyttäisivät kaikki lainmukaiset vaatimukset, se ei kuitenkaan tarkoita, että tuki automaattisesti voidaan myöntää. Maaseutuohjelman yritystuet myönnetään niille hankkeille jotka parhaiten täyttävät asetetut tavoitteet ja valintakriteerit. Pohjanmaan TE-keskuksen toimialue jakautuu kolmeen tukialueeseen (katso kuva 1) ja neljään maasuutyyppeihin (katso kuva 2). Maaseutuohjelman mukaan pääosa yritystukiin varatusta rahoituksesta kohdistetaan yrityksille, jotka harjoittavat toimintaansa ydinmaaseudulla tai harvaan asutulla maaseudulla. Pohjanmaan maakunnassa kaupungeiksi luokitellaan Vaasa, Pietarsaari ja Kaskinen. Mustasaari ja Luoto luokitellaan kaupunkien läheiseksi maaseuduksi. Saaret, joihin ei ole kiinteää tieyhteyttä ja saariin, joihin on kiinteä tieyhteys Luodossa, Mustasaaressa, Närpiössä, Oravaisissa ja Vöyri-Maksamaalla luokitellaan saaristoalueiksi ja kuuluvat toiseen tukialueeseen. Maalahti on luokiteltu harvaan asutuksi maaseuduksi. Muut kunnat Pohjanmaan maakunnassa katsotaan ydinmaaseuduksi. Keski-Pohjanmaan maakunnassa Kokkola luokitellaan kaupungiksi, Lestijärvi harvaan asutuksi maaseuduksi ja muut kunnat ydinmaaseuduksi. Yritystuet ydin- ja harvaan asutulla maaseudulla TE-keskus voi myöntää maaseutuohjelmasta yritystukea maatalous- ja mikroyrityksille. Lisäksi tukea voidaan myöntää maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittaville pk-yrityksille. Yritystuet kaupungeissa ja kaupunkien läheisellä maaseudulla (Vaasa, Kokkola, Pietarsaari, Kaskinen, Mustasaari ja Luoto) TE-keskus voi myöntää yritystukea maaseutuohjelmasta maatalousyrityksille ja maatilakytkentäisille mikroyrityksille. Lisäksi tukea voidaan myöntää maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittaville pkyrityksille. Taajama-alueilla Vaasassa ja Kokkolassa TE-keskus voi myöntää yritystukea ainoastaan maataloustuotteiden ensiasteen jalostukseen. TE-keskus voi myöntää kehittämisavustusta (TEM) lain valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 1336/2006 mukaisesti kaupunkien ja kaupunkien läheisellä maaseudulla sijaitseville mikroyrityksille. Yritystuet saaristoalueilla TE-keskus voi myöntää yritystukea maaseutuohjelmasta maatalous- ja mikroyrityksille sekä maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittaville pk-yrityksille riippumatta maaseututyypeistä. 4

5 Kuva 1. Kartta yrityksen investointituessa sovellettavista tukialueista (maaseutuohjelma) 5 5

6 Kuva 2. Maaseututyypit 6 6

7 Yrityksen investointituki Tukea voivat hakea: -maatilat, jotka harjoittavat tai ryhtyvät harjoittamaan maatalouden ohella muuta yritystoimintaa -alle 10 työntekijän mikroyritykset maaseudulla -alle 250 työntekijän pk-yritykset, jotka harjoittavat maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta Maatiloille ja mikroyrityksille voidaan myöntää avustusta yritystoiminnan aloittamisessa tai laajentamisessa tarpeellisen käyttöomaisuuden hankintaan ja sen muutos- ja parannustöihin. Vaihto-omaisuuden hankintaan ja käyttöpääomaan avustusta ei myönnetä. Pk-yrityksille voidaan myöntää pääsääntöisesti avustusta maataloustuotteiden ensiasteen jalostuksen ja markkinoinnin tuottavuuden lisäämistä, tuotteiden laadun parantamista sekä toiminnan kansainvälistämistä tukeviin investointeihin. Tuen määrä riippuu yrityksen koosta ja sijainnista. Oheisessa taulukossa näkyvät investointituen määrät erikokoisissa yrityksissä ja eri tukialueilla. Keskisuuri yritys tarkoittaa yritystä, joka työllistää alle 250 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Pieni yritys työllistää alle 50 työntekijää ja sen vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa. Mikroyritys työllistää alle kymmenen henkeä ja sen vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Investointitukea voidaan myöntää maatalousyritykselle, mikroyritykselle, pienelle yritykselle ja keskisuurelle yritykselle siten, että tuen prosentuaalinen enimmäismäärä investoinnin hyväksyttävästä kustannuksesta on: Kansallinen tukialue Keskisuuri yritys prosenttia Pieni yritys prosenttia I tukialue II tukialue harvaan asuttu maaseutu 35 III tukialue harvaan asuttu maaseutu 30 Maatalous- ja mikroyritys prosenttia Investointituen määrässä otetaan huomioon investoinnin luonne ja merkittävyys. TE-keskus voi käyttää harkintavaltaansa investointituen määrän arvioinnissa ja TE-keskus voi soveltaa alhaisempia tukiprosentteja kuin yllä olevat enimmäismäärät. TE-keskuksen tukihakemuksien käsittelijät antavat tarkempaa tietoa sovellettavista tukitasoista tapauskohtaisesti Yrityksen käynnistystuki Tukea voivat hakea -aloittavat yritykset tai -yritykset, joilla ei vielä ole palkattuja työntekijöitä Yritys voi saada käynnistystukea palkatessaan ensimmäisiä vieraita työntekijöitä. Tukea voi saada enintään kahden henkilötyövuoden palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin kahden vuoden aikana. Näin voidaan siis enintään tukea yhden työntekijän kahden vuoden palkkausta, kahden työntekijän yhden vuoden palkkausta tai neljän työntekijän puolen vuoden palkkausta. TE-keskus käyttää harkintavaltaansa käynnistyskauden pituuden määrittämisessä. 7

8 8 Tukea voidaan myöntää enintään 50 prosenttia palkasta. Hyväksyttävät kustannukset ovat rahana ja luontaisetuina suoritettavat ennakonpidätyksenalaiset kohtuulliset palkkakustannukset. Käynnistystukea ei myönnetä maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittaville pk-yrityksille, pienmuotoista mekaanista puunjalostusta tai pelto- ja metsäbiomassan hyödyntämiseen perustuvaa energian tuotantoa harjoittaville mikroyrityksille Yrityksen tai yritysryhmän kehittämistuki Tukea voivat hakea -maatalouden ohella muuta yritystoimintaa harjoittavat maatilat, -maaseudun mikroyritykset ja -ensiasteen jalostusta harjoittavat pk-yritykset Tukea voidaan myöntää sellaisen yrityksen ulkopuolisen asiantuntemuksen ja osaamisen hankkimiseen, joka kehittää yrityksen tuotteita, tuotantomenetelmiä tai markkinointia tai muuten parantaa yrityksen liiketoimintaa. Vähintään kolme yritystä voi toteuttaa kehittämishankkeen ryhmänä. Kaikkien hankkeessa mukana olevien yritysten tulee täyttää ohjelman edellytykset. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden ja koulutuksen hankkiminen sekä muut kehittämishankkeen kustannukset käyttöomaisuusinvestointeihin luettavia kustannuksia lukuun ottamatta. Tuen määrä voi olla toimenpiteestä, kustannuksista ja yrityksen toimialasta riippuen enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta tai markkinointia harjoittavalle yrityksille tai pienimuotoista mekaanista puunjalostusta taikka pelto- ja metsäbiomassan hyödyntämisen perustuva energiatuotteiden tuotantoa harjoittavalle mikroyrityksille kehittämistukea voidaan myöntää enintään 40 % kehittämistoimenpiteen kustannuksista. Kehittämistukea voidaan myöntää myös ennen yritystoiminnan aloittamista yrityksen toimintaedellytysten selvittämiseen, jolloin tuen määrä voi olla enintään 90 prosenttia korkeintaan 1500 euron kustannuksista. 8

9 2 Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi mukaiset avustukset Yritysrahoituslainsäädäntö on uudistunut, uudistetut säädökset tulivat voimaan Vuoden alusta alkoi myös uusi EU:n ohjelmakausi, joka kestää vuodet Säädösten tavoitteena on parantaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten pitkän aikavälin kilpailukykyä kehittämällä osaamista, teknologian tasoa, kansainvälistymisen edellytyksiä sekä yritysten toimintaympäristöä. Rahoitusta on tarkoitus suunnata erityisesti yrityksille, joilla on hyvät kasvuedellytykset. 2.1 Pohjanmaan maakunnan alue: Pohjanmaan TE-keskuksen yritysosaston rahoituslinjaukset yrityshankkeissa Pohjanmaan maakunnassa TE-keskuksen myöntämästä yritysrahoituksesta Pohjanmaalla on osa EU-osarahoitteista ja osa kansallisista rahoitusta. Yritysten kehittämisavustus on harkinnanvaraista tukea, jota haetaan TE-keskukselta ennen hankkeeseen ryhtymistä. Uudistettu yritystukilainsäädäntö tarjoaa varsin monipuoliset mahdollisuudet pk-yritysten rahoittamiseen. Määrärahojen ollessa kuitenkin rajalliset, on tarkoituksenmukaista tehdä rahoituslinjauksia, joita noudatetaan niiden hankkeiden rahoittamisessa, jotka valmistellaan TE-keskuksen yritysosastolla voimaan tulleen uuden lainsäädännön mukaan yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen aineellisiin ja aineettomiin investointeihin ja/tai muihin kehittämistoimenpiteisiin. Lisäksi pienelle yritykselle 1 voidaan myöntää kehittämisavustusta mm. palkkamenoihin. Lisäksi voidaan myöntää yrityksen toimintaympäristön kehittämisavustusta julkiselle ja yksityiselle yhteisölle hankkeisiin, joiden tarkoituksena on yritysten toimintaympäristön tai yritystoiminnan kehittymisedellytysten parantaminen. Avustusta suunnataan valtioneuvoston asetuksen 675/2007 valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseen mukaan hankkeisiin, jotka edistävät: 1) uuden yritystoiminnan syntymistä; 2) uusien tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä sekä käyttöönottoa; 3) tutkimustulosten kaupallistamista ja innovaatiotoimintaa; 4) uuden teknologian soveltamista ja käyttöönottoa; 5) pienten ja keskisuurten yritysten yhteistoimintaa; 6) alueiden yritystoiminnan monipuolistamissa tai vahvistamista; 7) yritysten ja oppi- ja tutkimuslaitosten sekä yritysten ja muiden julkisten yhteisöjen yhteistoimintaa. EU-osarahoitteista avustusta voidaan myöntää sellaisille hankkeille, jotka täyttävät Alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoitteen Länsi Suomen EAKR-toimenpide-ohjelman toimintalinjassa 1. (Yritystoiminnan edistäminen), toimintalinjassa 2. (Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen) ja toimintalinjassa 4. (Vaasan kaupungin alue, TL.1 ja TL.2 mukaan) asetetut tavoitteet ja kriteerit Keskeiset rahoituslinjaukset ja EU-osarahoitettavien hankkeiden rahoituskriteerit Painopistealoja Pohjanmaan maakunnan alueella ovat energia-ala, metalliala, ICT-ala, puuala, vene- ja muoviala, elintarvikeala ja palveluala. - kehittämisavustus myönnetään tuotanto- ja yrityspalveluyrityksille sekä hoiva-yrityksille. - kehittämishankkeet ovat etusijalla 1 alle 50 työntekijää ja liikevaihto tai taseen loppusumma enintään 10 milj.euroa 9

10 Toimitilojen rakentamiseen ei pääsääntöisesti myönnetä tukea. Koneiden ja laitehankintojen osalta rahoitetaan ensisijaisesti vain uutena hankittavia koneita. 10 Hankekäsittelyssä arvioidaan tuen merkitystä toimintaan. Tuettavan hankkeen minimikoko on Yritysosasto käsittelee kaikki mikroyritysten kehittämisavustushakemukset Vaasan, Pietarsaaren ja Kaskisten kaupunkien alueilla sekä Mustasaaren kunnan alueella poislukien kunnan saariston alueet että Luodon kunnan alueen poislukien Eugmon alue. Koko Pohjanmaan maakunnan alueella yritysosasto käsittelee mikroyritysten aloittavan pienen yrityksen yrittäjän kohtuullisten laskennallisten palkkamenojen perusteella myönnettävät avustukset. Maaseutuosasto käsittelee muut Pohjanmaan maakunnan alueen mikroyritysten ja maatilayritysten sekä maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittavien pk-yritysten investointi- ja kehittämistukihakemukset. Mikroyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää, jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 milj. sekä joka täyttää yrityksen riippumattomuutta kuvaavat ja muut komission suositukseen sisältyvät tunnusmerkit. 2.2 Keski-Pohjanmaan maakunnan alue: Pohjanmaan TE-keskuksen rahoituslinjaukset yrityksen kehittämisavustus hankkeissa Keski-Pohjanmaalla Uusi yritystukien myöntämistä säätelevä valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annettu laki (1336/2006) ja siihen liittyvä valtioneuvoston asetus (675/2007) tulivat voimaan Lisäksi tuen myöntämistä säädellään Työvoima- ja elinkeinoministeriön (TEM, aikaisemmin KTM) vuosiohjeella, käsikirjalla, rahoitusnäkemyslinjauksella ja muulla TEM:n ohjeistuksella. Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen EAKR toimenpideohjelman toteuttaminen ja määrärahojen käyttö KTM:n (jatkossa TEM) hallinnonalalla yritysosastojen hankkeiden osalta alkoi Pääosa Pohjanmaan TE-keskuksen yritysosaston myöntämästä rahoituksesta Keski- Pohjanmaan alueella tulee tästä ohjelmasta. Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvaraista tukea, jota haetaan TE-keskukselta enemmän kuin mitä sitä voidaan saatujen määrärahojen puitteissa myöntää. Uudistettu yritystukilainsäädäntö mahdollistaa samaan aikaan entistä monipuolisemmat mahdollisuudet lähinnä pk-yritysten rahoittamiseen. Koska määrärahat ovat vuosittain riittämättömiä yritysten esittämiin tarpeisiin nähden, on TE-keskuksen tasolla tarkoituksenmukaista tehdä rahoituslinjauksia. Näitä linjauksia noudatetaan niiden yrityshankkeiden rahoittamisessa, jotka valmistellaan Pohjanmaan TE-keskuksen yritysosastolla Kokkolan palvelupisteessä. Linjaukset perustuvat mm. Keski-Pohjanmaan maakunnallisiin painotuksiin, TE-keskuksen näkemyksiin tuen vaikutuksista kilpailun vääristymiseen, tukien vaikuttavuuden arvioimiseen sekä muiden toimijoiden rahoitusmahdollisuuksien huomioimiseen. Tämä rahoituslinjaus on valmisteltu yhteistyössä Pohjanmaan TE-keskuksen yritysosaston ja Keski- Pohjanmaan liiton kanssa ja se on käsitelty ja hyväksytty sekä Keski-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä että maakunnan yhteistyöryhmässä Linjauspaperi tarkistetaan tarvittaessa vuosittain Keski-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöasiakirjojen valmistelun yhteydessä Avustuksen suuntaaminen ja harkinta Lainsäädännössä edellytetään, että hanke vaikuttaa merkittävästi yrityksen kasvuun, teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai liiketoimintaosaamiseen. Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joissa avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen: 1) nopeammassa aikataulussa 2) korkeatasoisempana 10

11 3) laajempana tai 4) hanketta ei toteuteta ilman myönnettävää avustusta 11 Avustus on harkinnanvarainen ja kaikki hankkeet arvioidaan tapauskohtaisesti. avustus suunnataan pääsääntöisesti pk-yritysten hankkeisiin, jotka edistävät Uuden yritystoiminnan syntymistä Uusien tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä sekä käyttöönottoa Uuden teknologian soveltamista ja käyttöönottoa Pienten ja keskisuurten yritysten yhteistoimintaa Alueiden yritystoiminnan monipuolistamista tai vahvistamista tai Yritysten ja oppi- ja tutkimuslaitosten sekä yritysten ja muiden julkisten yhteisöjen yhteistoimintaa. Avustus kohdistetaan suunnitelmallisiin, jokapäiväisestä toiminnasta erillisiin yrityksen toimintaa kehittäviin kokonaisuuksiin, jotka ovat merkittäviä suhteessa yrityksen kokoon. Rahoitusta suunnataan erityisesti pk-yrityksiä kokonaisvaltaisesti (hankkeessa kehitetään sekä osaamista että teknologiaa) kehittäviin hankkeisiin. Mikäli hanke sisältää pelkästään kone-, laite- tai rakennusinvestointeja, hankkeen tulee edistää lain ja EAKR- ohjelma-asiakirjan toimintalinjan tavoitteita erityisen hyvin Yleiset edellytykset avustuksen saamiselle Edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ovat muun muassa: jatkuva kannattava toiminta ei merkittäviä maksuhäiriömerkintöjä (esimerkiksi verorästejä), velkasaneerauksessa olevalle yritykselle ei pääsääntöisesti voida myöntää tukea uudenlainen tuote/palvelu/tuottamistapa ei paljon välittömiä kilpailijoita tai/ja kasvavat markkinat yrittäjän edellytykset tavoittaa laajemmat markkinat (osaaminen, resurssit - valmiita potentiaalisia asiakaskontakteja, verkosto). Yrityksen kehittämisavustusta ei voida myöntää kalatalouteen, maatalouteen, metsätalouteen eikä maataloustuotteiden ensiasteen jalostukseen (paitsi liikennekäyttöön tarkoitettu bioetanolin tai biokaasun tuotanto) eikä markkinointiin. Palveluyritysten hankkeiden painopiste on kehittämisessä mutta pienimuotoiset investoinnit tässä yhteydessä ovat mahdollisia. Kehittämishankkeiden yhteydessä arvioidaan myös tuotteistettujen palvelujen ja TYKES ohjelman sopivuus. Maaseutuohjelmaan sopivat taajaman ulkopuolella toimivien mikroyritysten hankkeet ohjataan maaseutuosastolle tai toimintaryhmälle. Maaseutuosasto käsittelee alle 10 henkilöä työllistävät ja alle 2 milj. euron omaavan liikevaihdon yritykset Kokkolan määritellyn alueen ulkopuolella siten kuin osastojen välisessä yhteistyösopimuksessa on kerrottu. Asetuksessa valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi on määritetty vain maksimitukitaso. Tällä tasolla tukea ei automaattisesti myönnetä. Ministeriön vuosiohjeen mukaan tavanomainen tukitaso on 5-10 prosenttiyksikköä maksimia alhaisempi, alueelliset kehittämisnäkökulmat, haasteelliset alueet sekä hankkeen sisältö, luonne ja merkittävyys huomioidaan korotusta harkittaessa. Tuki kohdennetaan hankkeen kannalta olennaisimpiin kustannuksiin. Kehittämishankkeissa etusijalla ovat asiantuntijapalveluista ja avainhenkilöiden palkkakustannuksista aiheutuneet kustannukset. Käytettyjen koneiden ja laitteiden hankintaa tuetaan perustelluista syistä Toimialoihin liittyvät painotukset Yritysrahoituksen kohteena ovat ensisijaisesti Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman painopistetoimialat metalli- ja konepaja-, puu-, vene-, ICT-, kemia-, bioenergia- ja ympäristöteknologia-, matkailu- ja palveluala sekä kansainvälistyvät kasvuyritykset. Palvelualalla tukea kohdistetaan yritys- sekä muiden palvelualojen ja matkailun alueelta puuttuvien, uusia innovatiivisia palveluja luoviin hankkeisiin. Avustettavan toiminnan 11

12 lähtökohtana on, että niiden on parannettava oleellisesti yritysten kilpailukykyä. Pääsääntöisesti hankkeen on oltava merkittävä suhteessa yrityksen kokoon. Kehittämishankkeet ovat etusijalla, kehittämishankkeeseen liittyvän avainhenkilön palkkaan myönnetään avustusta enintään 1. vuoden ajalle. Myös kaivostoiminta on maakunnalle tulevaisuudessa merkityksellinen, kaivostoimialaan liittyvien mittavien investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen pyritään ensisijaisesti löytämään korvaavia kansallisia tai mahdollisesti muita rahoitusratkaisuja. Kilpailullisista syistä tukea ei pääsääntöisesti myönnetä toimialalle, joka suuntautuu pääasiassa paikallisille markkinoille ja yksityiseen kulutukseen, jossa toiminta perustuu urakkatarjousmenettelyyn ja jossa työ tehdään pääasiassa urakkakohteissa. Muiden toimialojen yritysten tukeminen on mahdollista, mikäli hanke sopii erityisen hyvin EU-ohjelmaan. Konsulttialan yrityksiä tuetaan vain kun kyseessä on erityiset perusteet (ei tavanomaista liikkeenjohdollista konsultointia, kilpailutilanne otettava huomioon). Vähittäis- ja tukkukaupan hankkeita ei tueta (poikkeus kyläkaupan tuki) Hoiva- ja sosiaalialan yritysten osalta noudatetaan KTM:n toimialapäällikön rahoituslinjauksia: toimialan investointien tukemiseen suhtaudutaan pidättyvästi. Kehittämishankkeen yhteydessä pienimuotoisten investointien tukeminen on mahdollista. Muut hankkeet, kuten liiketoimintaosaamisen kehittäminen ovat mahdollisia Alkavat yritykset Aloittaville yrityksille myönnetään avustusta lähinnä pienille innovatiivisille tuotannollisille tai yrityspalveluja tuottaville yrityksille. Hankkeella tulee olla merkittävä vaikutus yrityksen käynnistymiseen, kasvuedellytyksiin, teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai liiketoimintaosaamiseen. Avustusta palkkamenoihin voidaan myöntää uudelle innovatiiviselle yritykselle pääsääntöisesti yrittäjän laskennalliseen palkkaan yhden vuoden ajalta. Uusille tavanomaisille yrityksille ei myönnetä tukea palkkamenoihin Investoinnit Kiinteistöjen ostoa ei tueta. Toimitilojen rakentamisen tukemiseen suhtaudutaan entistä kriittisemmin ja näissä hankkeissa etsitään vaihtoehtoisia rahoitusmalleja mm. Finnveran korkotukilainaratkaisuista. Teollisuushallien rakentamista voidaan tukea tuotantopohjaa laajentavien, merkittävästi uusia työpaikkoja luovien hankkeiden osalta. Laskennallinen toteutusaika investoinneille on pääsääntöisesti 12 kk

13 Kuva 3. Tukialuekartta 13 13

14 Liite 1. Yrityksen kehittämisavustuksen hakuohjeita (Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 1336/2006) 14 1 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvarainen valtionavustus, jota yritys voi hakea investointeihin tai muihin kehittämistoimenpiteisiin. Pieni yritys voi hakea avustusta myös uusien työntekijöiden palkkamenoihin. Innovatiivinen pieni yritys voi hakea avustusta palkkamenojen lisäksi myös muihin toimintamenoihin. Kehittämisavustusta voidaan myöntää myös kunnalle tai sellaiselle kiinteistöyhtiölle, jossa kunta on omistajana, toimitilojen rakentamiseen pienten ja keskisuurten yritysten käyttöön. Kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, jolla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun, teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai liiketoimintaosaamiseen. Avustuksen myöntämistä puoltavana tekijänä pidetään hankkeen myönteisiä työllisyys-, ympäristö- tai tasa-arvovaikutuksia. Kehittämisavustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Avustuksen myöntäminen investointeihin I ja II tukialueilla edellyttää lisäksi, että avustuksen hakija saa ennen hankkeen aloittamista hakuohjeiden kohdan 5 Kehittämisavustuksen hakeminen ja maksaminen mukaisen TE-keskuksen ilmoituksen siitä, että hanke vaikuttaa täyttävän avustukselle asetetut perusedellytykset. Kehittämisavustusta voidaan myöntää, kun yritys aloittaa toimintansa taikka laajentaa tai kehittää sitä. Avustuksen kohteena olevan hankkeen tulee olla yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta merkittävä. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ja että avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen. Kehittämisavustusta ei voida myöntää kalatalouteen, maatalouteen eikä metsätalouteen. Avustusta ei voida myöntää myöskään maataloustuotteiden jalostukseen tai markkinointiin, lukuun ottamatta liikennekäyttöön tarkoitetun bioetanolin tuotantoon liittyviä investointeja. 2 HANKESUUNNITELMA Kehittämisavustus myönnetään yrityksen esittämän hankesuunnitelman mukaiseen rajattuun hankkeeseen. Hankesuunnitelma esitetään erillisellä liitteellä. Hankesuunnitelman on oltava yksityiskohtainen ja sen on vastattava seuraaviin kysymyksiin: mitkä ovat hankkeen konkreettiset tavoitteet mistä erillisistä toimenpiteistä hanke koostuu ja mikä on kunkin toimenpiteen sisältö mitkä ovat hankkeen menot eriteltyinä osa-alueittain tai toimenpiteittäin mitkä ovat hankkeen vaikutukset yrityksen toimintaan mikä on hankkeen aikataulu Jokaisesta hankkeeseen kuuluvasta matkasta on esitettävä suunniteltu matkan kohde ja tarkoitus. Hankittavien ulkopuolisten asiantuntija - ja muiden palvelujen (esim. konsultointi) on normaalisti perustuttava kirjalliseen tarjoukseen, josta on liitettävä kopio hakemuksen yhteyteen. Mikäli jokin avustuksen piiriin esitettävä ulkopuolinen palvelu ei perustu tarjoukseen, on hankesuunnitelmassa perusteltava miksi tarjousta ei ole. Hankesuunnitelmassa ja muissa liitteissä tulee olla päiväys ja laatijan allekirjoitus. 3 YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka henkilöstömäärä on vähemmän kuin 250 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Lisäksi yrityksen tulee täyttää yrityksen riippumattomuutta kuvaavat ja muut EU:n komission suositukseen sisältyvät pienen ja keskisuuren yrityksen tunnusmerkit. 14

15 Pienellä yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka henkilöstömäärä on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa. Lisäksi yrityksen tulee täyttää yrityksen riippumattomuutta kuvaavat ja muut EU:n komission suositukseen sisältyvät pienen yrityksen tunnusmerkit. Mikroyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka henkilöstömäärä on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Lisäksi yrityksen tulee täyttää yrityksen riippumattomuutta kuvaavat ja muut EU:n komission suositukseen sisältyvät pienen yrityksen tunnusmerkit. 4 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN PIIRIIN KUULUVAT MENOT JA MYÖNNETTÄVÄN AVUSTUKSEN ENIMMÄISMÄÄRÄ 4.1 INVESTOINNIT Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää aineellisiin ja aineettomiin investointimenoihin. Aineellisella investoinnilla tarkoitetaan maa-alueiden, rakennusten, koneiden, laitteiden ja kaluston hankintaa. Myös koneiden ja laitteiden pitkäaikaisesta vuokraamisesta aiheutuvat menot voidaan hyväksyä enintään kolmen vuoden ajalta. Aineettomalla investoinnilla tarkoitetaan teknologian siirtoon liittyvien patenttioikeuksien, käyttölupien, tietotaidon ja patentoimattoman teknisen tietämyksen hankintaa. Kehittämisavustuksen myöntäminen investointiin edellyttää, että avustuksen saaja rahoittaa investoinnin hankintamenosta vähintään 25 prosenttia sellaisella rahoituksella, jossa ei ole julkisen rahoittajan myöntämää rahoitusta. Kehittämisavustusta ei voida myöntää kuorma-auton, pakettiauton tai muun vastaavan kuljetuskaluston hankintaan. Kehittämisavustusta voidaan myöntää suurelle yritykselle vain uutena tehtyjen hankintojen osalta. 15 Investointiin myönnettävän yrityksen kehittämisavustuksen ja muun valtion tueksi katsottavan tuen prosenttiosuuksien yhteenlaskettu osuus investoinnin hankintamenosta on enintään: I TUKIALUE II TUKIALUE III TUKIALUE Enimmäis- Enimmäis- Enimmäisprosenttiosuus prosenttiosuus prosenttiosuus Suuri yritys Keskisuuri ,5 yritys Pieni yritys Mikroyritys Mikroyritys harvaan asutulla maaseudulla Avustusta ei voi myöntää II tukialueella suurelle yritykselle Ylä-Pirkanmaan seutukunnan alueella ja Kuusankosken kaupungissa. Liikenteen toimialan yrityksen avustuksen ja muun valtion tueksi katsottavan tuen prosenttiosuuksien yhteenlaskettu osuus investoinnin hankintamenosta on tukialueella I enintään 15. Tukialueella II avustuksen prosenttiosuus on pienellä ja keskisuurella yrityksellä enintään 15 ja suurella yrityksellä enintään 10. Tukialueella III avustuksen prosenttiosuus on pienellä yrityksellä enintään 15 ja keskisuurella yrityksellä enintään 7,5. Tukialueen II pienillä saarilla ja saaristoalueilla, jotka on lueteltu Euroopan yhteisön komission 15

16 päätöksen valtiontuki N 359/2006 liitteen kohdissa F11 81, F1 183 ja F11 95 on avustuksen prosenttiosuus pienellä ja keskisuurella yrityksellä enintään MUUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää investointien lisäksi myös muihin kehittämistoimenpiteisiin. Muilla kehittämistoimenpiteillä tarkoitetaan yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen sekä tuotteiden ja, tuotantomenetelmien kehittämistä, yrityksen perustamis- ja toimintaedellytysten selvittämistä sekä muuta niihin rinnastettavaa yritystoiminnan merkittävää kehittämistä. Muista kehittämistoimenpiteistä aiheutuvia menoja voivat olla seuraavat menot: 1) ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot; 2) palkkamenot; 3) matkamenot; 4) ulkomailla pidettäville messuille tai näyttelyyn osallistumisesta aiheutuvat menot; 5) kone- ja laitehankinnoista tai niiden vuokraamisesta aiheutuvat menot siltä osin kuin ne kohdistuvat tuotteiden tai tuotantomenetelmien kehittämiseen; sekä 6) raaka-aineiden ja puolivalmisteiden hankinnasta aiheutuvat menot, jolloin avustusta voidaan myöntää vain tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Avustuksen piiriin voidaan pääsääntöisesti hyväksyä vain paikkamenoja, jotka aiheutuvat yrityksen kehittämisen kannalta keskeisen uuden toimihenkilön (avainhenkilö) paikkaamisesta yritykseen. Avustuksen piiriin voidaan erityisestä syystä hyväksyä myös yrityksen olemassa olevan henkilöstön palkkamenoja edellyttäen, että henkilöllä on oleellinen merkitys kehittämistoimenpiteen toteuttamisessa ja että asianomaisen työntekijän ajankäyttöä hankkeen piirissä seurataan erillisellä tunti- tai päivätasoisella kirjallisella työajan seurannalla, joka on maksatuksen yhteydessä tarkastettavissa. Avustuksen piiriin hyväksytään palkkamenot ilman työnantajamaksuja. Yrityksen kehittämisavustuksen ja muun valtion tueksi katsottavan tuen prosenttiosuuksien yhteenlaskettu osuus muiden kehittämistoimenpiteiden menoista voi olla enintään PALKKAMENOT JA MUUT TOIMINTAMENOT Aloittavalle tai laajentavalle pienelle yritykselle voidaan myöntää kehittämisavustusta uusien työntekijöiden palkkamenojen perusteella. Avustuksen piiriin hyväksytään palkkamenot ilman työnantajamaksuja. Avustusta voidaan myöntää myös aloittavan pienen yrityksen yrittäjän kohtuullisten laskennallisten palkkamenojen perusteella. Pienelle innovatiiviselle yritykselle voidaan lisäksi myöntää avustusta asiantuntija- ja muiden palvelujen käytöstä aiheutuviin menoihin sekä toimitilojen ja laitteiden vuokramenoihin. Avustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia ja sitä voidaan myöntää enintään 24 kuukauden ajalta. Avustus myönnetään de minimis -tukena. 5 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN Kehittämisavustusta koskeva hakemus on jätettävä ennen hankkeen aloittamista siihen TE-keskukseen, jonka alueella hanke toteutetaan. On huomattava, että esimerkiksi hanketta koskevan sopimuksen tai tilauksen tekeminen, hankinnan toimitus tai hankintaa koskeva maksu merkitsee hankkeen aloittamista. Avustuksen myöntäminen investointeihin tukialueilla I ja II edellyttää, että tuen hakija saa ennen hankkeen aloittamista EY:n komission asetuksen (EY) N:o artiklassa 5 asetetun velvoitteen perusteella kirjallisesti TE-keskuksen alustavan arvion siitä, että hanke vaikuttaa täyttävän avustuksen myöntämiselle asetetut perusedellytykset. TE-keskus ottaa varsinaisesti kantaa tuen myöntämiseen tai myöntämättä jättämiseen hakemuksen tarkemman käsittelyn perusteella. Investointihankkeeseen ei voi edellä mainitun komission asetuksen perusteella myöntää avustusta, jos hanke on aloitettu ennen kuin hakija on saanut TE-keskuksen ilmoituksen

17 Kehittämisavustuksen saajan on pidettävä avustuksen piiriin kuuluvista menoista projektikirjanpitoa, joka tulee toteuttaa osana avustuksen saajan kirjanpitolain mukaista kirjanpitoa, ellei TE-keskuksen kanssa ole toisin sovittu. Kehittämisavustuksen saajan on toimitettava projektikohtainen kirjanpitotuloste avustuksen piiriin kuuluvista menoista avustuksen maksatusta varten. TE-keskus maksaa kehittämisavustuksen erillisestä hakemuksesta hankkeen edistymisen mukaan myöntämispäätöksessä asetettujen ehtojen ja hyväksyttävän selvityksen perusteella. Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä TE-keskuksen asiantuntijaan. Tämä tehostaa mahdollisen hakemuksen laatimista ja sen käsittelyä TEkeskuksessa. Samalla hakija saa lisätietoja kehittämisavustuksen myöntämisperusteista. 6 DE MINIMIS -TUKI (Ns. vähämerkityksinen tuki) Yrityksille voidaan kohdistaa julkista tukea de minimis -tukena enintään euroa (liikenteen toimialan yritykselle enintään euroa) kuluvan verovuoden ja kahden edeltävän verovuoden aikana. Tuen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (esim. ministeriöt, ministeriön alaiset viranomaiset, Tekes, Finnvera Oyj, kunnat ja maakuntien liitot) maksamien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. 7 HANKKEEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI: (Hakemuksen kohta 18) Kohdat a) ja b) yhdessä muodostavat uusien kokoaikaisten pysyvien työpaikkojen yhteismäärän Uusi kokoaikainen pysyvä työpaikka Uusi työpaikka voi olla luonteeltaan a) pysyvä kokoaikainen tai b) kausiluonteinen (kesä/talvi) tai osa-aikainen (esim. 50 % kokopäiväisestä työajasta), mutta kuitenkin luonteeltaan pysyvä työpaikka. a) Pysyvä kokoaikainen lasketaan sellaisenaan työpaikkana. Uusia pysyviä kokoaikaisia työpaikkoja ovat tehtävät, joiden keston voidaan arvioida jatkuvan yli 5 vuotta. b) Kausiluonteiset tai osa-aikaiset työsuhteet, joiden keston voidaan arvioida jatkuvan yli 5 vuotta. Ko. työsuhteet muutetaan pysyviksi kokoaikaisiksi seuraavasti: esimerkiksi kaksi 4-tuntista työpäivää tekevää osa-aikaista työsuhdetta muodostaa yhden työpaikan (oletus 8-tuntisesta työpäivästä, tai muu normaali yrityskohtainen työpäivän pituus). Tai esimerkiksi kaksi jatkuvaa työsuhdetta, joissa työssäoloaika on kuusi kuukautta vuodessa, muodostavat yhden pysyvän kokoaikaisen työpaikan. Huolellisesti täytetty hakemus ja asianmukaiset liitteet mahdollistavat hakemuksen sujuvan käsittelyn. Lisätietoja sekä TE-keskusten yhteystiedot:

18 Liite 2. Yritystuen myöntäminen ja yritystukihakemuksen täyttöohjeet (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma ) 18 YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain (1443/2006), sekä maaseudun yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (632/2007) mukaista yrityksen investointitukea, yrityksen kehittämistukea ja yritystoiminnan käynnistystukea Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tärkein tavoite on maaseutumaisten alueiden asukkaiden työpaikkojen ja toimeentulomahdollisuuksien lisääminen elinkeinotoimintaa monipuolistamalla. Työvoima- ja elinkeinokeskukset ovat laatineet alueelliset maaseudun kehittämissuunnitelmat ja paikalliset toimintaryhmät paikalliset maaseudun kehittämissuunnitelmat. Tietoa alueellisesta maaseudun kehittämisohjelmasta saa työvoima- ja elinkeinokeskuksesta ja paikallisesta maaseudun kehittämisohjelmasta toimintaryhmältä. Tuen hakeminen Yritystukea voidaan hakea paikalliselta työvoimaja elinkeinokeskukselta tai paikallisen toimintaryhmän rahoituskiintiöstä. Haettaessa tukea työvoima- ja elinkeinokeskukselta hakemus tulee toimittaa sille työvoima- ja elinkeinokeskukselle, jonka toimialueella tuettava toimenpide on tarkoitus toteuttaa. Haettaessa tukea paikallisen toimintaryhmän rahoituskiintiöstä hakemus tulee toimittaa sille toimintaryhmälle, jonka alueella tuettava toimenpide on tarkoitus toteuttaa. Tukea on haettava ennen toimenpiteen aloittamista. Hakemus on täytettävä huolellisesti ja sen mukana on toimitettava kaikki vaadittavat liitteet. Tietojen tulee olla paikkansapitäviä ja esitettyjen arvioiden mahdollisimman realistisia, sillä tuen käyttöä seurataan ja valvotaan ja tuen vaikuttavuutta arvioidaan myös hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella. Työvoima- ja elinkeinokeskus ja toimintaryhmä voivat pyytää ennen päätöksentekoa ja lausunnonantoa lisäselvennyksiä ja tarkennuksia. Hakemuksen vireilletulo ja toimenpiteen aloittaminen Tukea voidaan myöntää tuettavasta toimenpiteestä aiheutuviin tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet tukihakemuksen vireilletulon jälkeen. Kun rahoitusta haetaan työvoima- ja elinkeinokeskukselta, tukihakemus tulee vireille, kun se on toimitettu toimivaltaiselle työvoima- ja elinkeinokeskukselle. Kun rahoitusta haetaan paikallisen toimintaryhmän rahoituskiintiöstä, tukihakemus tulee vireille, kun se on toimitettu toimivaltaiselle paikalliselle toimintaryhmälle. Toimintaryhmä käsittelee sille toimitetut hakemukset ja antaa niistä lausunnon. Ryhmä toimittaa tukihakemuksen ja lausunnon työvoimaja elinkeinokeskukselle. Työvoima- ja elinkeinokeskus päättää tuen myöntämisestä. Ennen työvoima- ja elinkeinokeskuksen rahoituspäätöstä hakija toteuttaa toimenpidettä omalla vastuullaan, koska ei ole varmaa, että rahoitustukea myönnetään. Yritystuen ehtoja Tuettavan investoinnin tai muun toimenpiteen tulee liittyä sellaiseen yritystoimintaan, joka lisää ohjelma-alueen asukkaiden toimeentulomahdollisuuksia, monipuolistaa alueen elinkeinotoimintaa tai parantaa elinkeinotoiminnan rakennetta heikentämättä kuitenkaan toimivien yritysten toimintaedellytyksiä. Mikroyritystä suuremman yrityksen harjoittaessa maataloustuotteen ensiasteen jalostusta tai markkinointia toimintaa voidaan tukea vain, jos yli puolet yrityksen liikevaihdosta tulee kyseisestä toiminnasta. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuki on tuen kohteena olevan yritystoiminnan kannalta tarpeellinen. Yritystuen saaja voi olla: maatalousyritys (maatila) ryhtyessään harjoittamaan tai harjoittaessaan muuta yritystoimintaa kuin maatalous. Maatalousyrityksen katsotaan laajentavan toimintaansa maatalouden ulkopuolelle, jos se ryhtyy maatilalla tai siltä käsin tuottamaan palveluja tai valmistamaan muita tuotteita kuin maataloustuotteita.

19 maaseudulla sijaitseva mikroyritys aloittaessaan, laajentaessaan tai kehittäessään toimintaansa, - jossa on alle 10 työntekijää - jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittava pk-yritys kehittäessään toimintaansa - jossa on alle 250 työntekijää - jonka vuosiliikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa - josta suurempi yritys omistaa enintään neljäsosan Työntekijöiden määrän laskennasta on lisätietoa kohdassa 7. Tuetun investoinnin kohdetta ei saa pysyvästi tai merkittävässä määrin käyttää muuhun kuin tuen kohteena olevaan yritystoimintaan ennen kuin viisi vuotta on kulunut tuen viimeisen erän maksamisesta. Tuen kohteena olevaa yritystoimintaa ei myöskään saa lopettaa tai olennaisesti supistaa ennen kuin viisi vuotta on kulunut tuen viimeisen erän maksamisesta. 1. TUKIMUOTO Merkitään mitä tukea tällä hakemuksella haetaan: yrityksen investointituki, yrityksen kehittämistuki, yrityksen käynnistystuki. Yrityksen investointituki Investointitukea voidaan myöntää rakennuksen, rakenteen tai rakennelman suunnittelemisesta, rakentamisesta, laajentamisesta, korjaamisesta ja hankkimisesta sekä aineettomien oikeuksien, koneiden ja laitteiden tai muun yritystoiminnassa tarvittavan käyttöomaisuuden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin. Tukea voidaan myöntää rakennuksen hankinnan yhteydessä maapohjan hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin. Investointituen myöntämisen edellytyksenä on, että tuettavan yritystoiminnan tuotteelle on olemassa markkinat. Tukea voidaan myöntää yritystoiminnassa tarpeelliseen investointiin, jolla on olennaista merkitystä yritystoiminnan käynnistymiseen, laajentumiseen tai yrityksen mahdollisuuteen jatkaa toimintaansa markkinaolosuhteiden muutosten johdosta. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että investointi toteutetaan investoinnin tarkoitukseen nähden kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla. Investoinnin kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa otetaan huomioon investointikustannusten lisäksi investoinnin käyttöaika, laatu, käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä muut vastaavat seikat. Tuen myöntämisen edellytyksenä on myös, että tuen saaja pitää rakennusinvestointeja koskevat kohteet asianmukaisesti vakuutettuna ainakin siihen saakka, kun tarkoitukseen myönnetty tuki on maksettu kokonaan. 19 Tuen ulkopuolelle jäävät seuraavat investoinnit: - traktorin hankinta maatalousyritystä varten - puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta - energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotanto - toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien tai liiketoiminnan hankinta tai toimenpide, jonka tarkoituksena on yrityksen omistajanvaihdoksen rahoittaminen - kiinteistön tai rakennuksen hankinta julkisyhteisöltä, jollei hankinnan kohde ole ollut käyvän hinnan selvittämiseksi julkisesti myytävänä vähintään kahden kuukauden ajan tai sen hankintahinta perustu vähintään kahden myyjästä riippumattoman itsenäisen arvioijan käyvän hinnan arvioon - yrityksen tavanomainen korvausinvestointi, johon ei sisälly korvattavan kohteen olennaista laajentamista tai kokonaan uuden teknologian käyttöönottoa Yrityksen kehittämistuki Kehittämistukea voidaan myöntää kehittämistyöstä ja sen suunnittelusta aiheutuviin kustannuksiin. Kehittämistukea voidaan myöntää yritykselle sellaiseen asiantuntija-apuun tai koulutukseen, joka hankitaan yrityksen ulkopuolelta ja jonka avulla yritys voi suunnitella toimintansa tehostamista, laajentamista tai uudelleen suuntaamista, etsiä uusia markkinoita, parantaa tuotteiden laatua, kehittää uusia tuotteita tai muuten parantaa liiketoimintaansa. Tukea voidaan lisäksi myöntää kehittämistyöstä yrityksessä aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin.

20 Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että toimenpide on yrityksen tavanomaiseen liiketoimintaan nähden poikkeuksellinen laadultaan tai määrältään tai kyseessä on yrityksen aloittamisen tai merkittävän laajentamisen edellytyksiä koskeva selvitys. Yrityksen kehittämistuella voidaan tukea: 1) uusien tuotteiden ja palvelujen sekä tuotantomenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa; 2) innovaatioiden ja tutkimustulosten kaupallistamista 3) tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan edistämistä 4) yritysten verkostoitumista 5) yrityksen toiminnan kannalta olennaista liiketoimintaosaamisen lisäämistä. Yrityksen kehittämistukea voidaan myöntää yrityksen kehittämisestä aiheutuviin kohtuullisiin kustannuksiin: 1) ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käyttö 2) matkat 3) määräaikaisen asiantuntijan palkkaus 4) osallistuminen messuille tai näyttelyyn 5) kone- ja laitehankinnat tai niiden vuokraaminen (menon kohdistuttava kehittämistoimenpiteeseen; ei ole tuotantotoimintaan hankittavaa käyttöomaisuutta) 6) raaka-aineiden ja puolivalmisteiden hankinta 7) muut vastaavat suunnitelmassa eritellyt kehittämistoiminnan menot. 8) sellaiset kirjanpito- seuranta- ja raportointikustannukset, jotka johtuvat yritysryhmälle myönnetystä tuesta Tukea ei myönnetä palkkoihin tai palkkioihin, jotka ylittävät olennaisesti alalla maksettavien palkkojen ja palkkioiden tason. Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistoimenpiteisiin kohdistuvaa tukea ei myönnetä myytäväksi tarkoitetun prototyypin kehittämisestä aiheutuviin menoihin. Yritystoiminnan käynnistystuki Käynnistystukea voidaan myöntää maatalousyritykselle (maatilalle), jos se aloittaa toiminnan laajentamisen maatalouden ulkopuolelle tai jatkaa laajentamista sekä mikroyritykselle toiminnan aloittamiseen tai laajentamiseen. Maatalousyrityksen katsotaan laajentavan toimintaansa maatalouden ulkopuolelle, jos se ryhtyy maatilalla tai siltä käsin tuottamaan palveluja tai valmistamaan muita tuotteita kuin maataloustuotteita. Yritykselle voidaan myöntää käynnistystukea sen palkatessa ensimmäisiä työntekijöitä yrityksen tavanomaista, säännöllistä liiketoimintaa varten vähintään 25 viikkotuntia käsittävään jatkuvaksi tarkoitettuun työsuhteeseen. Käynnistystukea ei myönnetä kausiluonteisiin lyhytaikaisiin töihin otettujen henkilöiden palkkaukseen. Tukea voidaan myöntää yritykseen palkattavan ensimmäisen työntekijän työsuhteen alkamisajankohtaa seuraavan enintään kahden vuoden pituiselta ajanjaksolta aiheutuviin palkkakustannuksiin ja lomarahaan. Palkkakustannukset voivat muodostua yhden henkilön kahden vuoden palkkauksesta tai esim. neljän henkilön kuuden kuukauden palkkakustannuksista. Käynnistystukea voi saada enintään kahta henkilötyövuotta vastaavasta työntekijöiden palkkauksesta aiheutuvista kustannuksista. 20 Tukea voi saada yritys, jonka työntekijöiden määrä yrittäjää lukuun ottamatta ei ole ylittänyt puolta henkilötyövuotta vastaavassa yritystoiminnassa sinä tilikautena, jona hakemus on tullut vireille, ja sitä edeltäneenä tilikautena, Tuen maksamisen perusteena tulee olla vähintään kuuden kuukauden palkkakustannukset. Henkilötyövuodella tarkoitetaan yhden kokoaikaisen työntekijän tavanomaista vuotuista työaikaa. Tukea ei myönnetä yrittäjän omaan palkkaan. Yhteisön hakiessa tukea yksi sen osakkaista tai jäsenistä katsotaan yrittäjäksi. Tukikelpoisia työntekijän palkkakustannuksia ovat: 1) kohtuulliset ennakonpidätyksenalaiset rahana suoritettavat palkkakustannukset 2) enintään verotusarvon määrään asti sellaiset kohtuulliset luontaisedut, joista yritykselle aiheutuu säännöllisiä kohdennettavissa olevia menoja. Kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan palkkaa verrata vastaavasta työstä samalla alalla sellaisille henkilöille maksettuihin palkkoihin, joiden pätevyys pääosin vastaa tuen avulla palkattavan henkilön pätevyyttä. 2. HAKIJA Yritystoimintaa voi harjoittaa luonnollinen henkilö (toiminimenä tai maatalousyrityksessä

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS YRITYKSEN RAHOITUSOPAS 2014 businessoulu.com 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. KÄYTTÖPÄÄOMAN TARPEEN LASKENTA JA MINIMOINTIKEINOT 3 3. KÄYTTÖPÄÄOMAN RAHOITUS 4 4. YRITYKSEN LAAJENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET 1. MAASEUDUN YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKKEET Hanketyypit: yleishyödyllinen kehittämishanke yleishyödyllinen

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi 2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS www.novago.fi SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1. RAHOITUKSEN SUUNNITTELU 3 1.1 Toimitilat 3 1.2 Koneet ja laitteet 3 1.3 Valmistusoikeudet 4 1.4 Käyttöpääoma 4 1.5 Talouden tunnuslukuja

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343 SISÄLLYS N:o Sivu 329 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki... 885 330 Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SISÄLLYS N:o Sivu 44 Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta... 138 45 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Esittäjänä Manu Setälä, Tekes@Pirkanmaan ELY-keskus Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Ohje 1 (10) 4.4.2013 OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Yleistä Tukihakemuslomaketta käytetään haettaessa laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueille annetussa laissa (1186/2009, laajakaistatukilaki)

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Hallitusneuvos 27.6.2013 Anja Liukko Muistio Luonnos VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (10) Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta...

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (8) De minimis -avustuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset...

Lisätiedot

Yritystuki maaseudun kehittämisen välineenä

Yritystuki maaseudun kehittämisen välineenä MTT:n selvityksiä 95 Yritystuki maaseudun kehittämisen välineenä - maaseudun mikroyritykset ja yritystukien kohdentuminen Olli Voutilainen Maaseutu MTT:n selvityksiä 95 85 s., 6 liitettä Yritystuki maaseudun

Lisätiedot