Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella"

Transkriptio

1 Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 1336/2006 mukaiset avustukset

2 Sisällysluettelo 2 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet Pohjanmaan TE-keskuksen rahoituslinjaukset myönnettäessä yritystukea maaseutuohjelmasta Yrityksen investointituki Yrityksen käynnistystuki Yrityksen tai yritysryhmän kehittämistuki Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi mukaiset avustukset Pohjanmaan maakunnan alue: Pohjanmaan TE-keskuksen yritysosaston rahoituslinjaukset yrityshankkeissa Pohjanmaan maakunnassa Keskeiset rahoituslinjaukset ja EU-osarahoitettavien hankkeiden rahoituskriteerit Keski-Pohjanmaan maakunnan alue: Pohjanmaan TE-keskuksen rahoituslinjaukset yrityksen kehittämisavustus hankkeissa Keski-Pohjanmaalla Avustuksen suuntaaminen ja harkinta Yleiset edellytykset avustuksen saamiselle Toimialoihin liittyvät painotukset Alkavat yritykset Investoinnit...12 Luettelo kuvista ja liitteistä Kuva 1. Kartta yrityksen investointituessa sovellettavista tukialueista (maaseutuohjelma)... 5 Kuva 2. Maaseututyypit... 6 Kuva 3. Tukialuekartta Liite 1. Yrityksen kehittämisavustuksen hakuohjeita Liite 2. Yritystuen myöntäminen ja yritystukihakemuksen täyttöohjeet

3 Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella 3 Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen (jatkossa TE-keskus) toimialue muodostuu kahdesta maakunnasta; Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaan maakunnista. TE-keskuksen alue on jaettu eri tukialueisiin ohjelmasta ja lainsäädännöstä riippuen. TE-keskuksessa myönnetään yritysrahoitusta pääsääntöisesti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta (yritystuet) ja Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 1336/2006 mukaisesti (kehittämisavustukset). TE-keskuksen alueella toteutetaan useita ohjelmia joiden kautta samantyyppiset yritykset voivat hakea tukea. Lainsäädäntö ja tulkinnat voivat muuttua ohjelmakauden aikana. Ota siksi aina yhteyttä TEkeskuksen tukikäsittelijöihin tukea haettaessa. Yritystuen ja kehittämisavustuksen hakeminen tehdään erillisillä lomakkeilla. Liitteinä ovat yritystukihakemuksen täyttöohjeet (liite 2) ja yrityksen kehittämisavustuksen hakuohjeet (liite 1). 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet TE-keskus on ottanut vastaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan (jatkossa maaseutuohjelma) sisältyviä yritystukihakemuksia alkaen. TE-keskus sai luvan yritystukihakemuksien myöntöpäätöksien tekemiseen Yritystukea on mahdollista hakea myös paikallisilta Leader-toimintaryhmiltä. Haettaessa tukea TE-keskuksen rahoituskiintiöstä hakemus tulee toimittaa TE-keskukselle. Haettaessa tukea paikallisen toimintaryhmän rahoituskiintiöstä hakemus tulee toimittaa sille toimintaryhmälle, jonka alueella tuettava toimenpide on tarkoitus toteuttaa. Pohjanmaan TEkeskuksen alueella toimivat seuraavat paikalliset toimintaryhmät: - Pirityiset ry, Kaustisen seutukunnassa, - Rieska-Leader ry, Kokkolan seutukunnasa, - Studiefrämjandet i Österbotten rf, rannikkopohjanmaalla, - Yhyres-Kehittämisyhdistys ry, Kyrönmaalla, Maaseutuohjelmasta tuetaan sen tavoitteita toteuttavien, maaseudun yritystoimintaa monipuolistavien yritysten perustamista, kehittämistä ja laajentamista. Yritystukea on mahdollista hakea investointeihin (investointituki), yritysten kehittämiseen (kehittämistuki) ja ensimmäisten vieraiden työntekijöiden palkkakustannuksiin (käynnistystuki). Yritystuen saaja voi olla: -maatalousyritys (maatila) ryhtyessään harjoittamaan tai harjoittaessaan muuta yritystoimintaa kuin maatalous. Maatalousyrityksen katsotaan laajentavan toimintaansa maatalouden ulkopuolelle, jos se ryhtyy maatilalla tai siltä käsin tuottamaan palveluja tai valmistamaan muita tuotteita kuin maataloustuotteita. -maaseudulla sijaitseva mikroyritys aloittaessaan, laajentaessaan tai kehittäessään toimintaansa, - jossa on alle 10 työntekijää - jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa ja joka täyttää mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten määritelmää koskevan komission suosituksen 2003/361 mikroyrityksen ehdot -maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittava pk-yritys kehittäessään toimintaansa - jossa on alle 250 työntekijää - jonka vuosiliikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa ja joka täyttää mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmää koskevan komission suosituksen 2003/361 keskisuuren yrityksen ehdot 3

4 1.1 Pohjanmaan TE-keskuksen rahoituslinjaukset myönnettäessä yritystukea maaseutuohjelmasta 4 Maaseutuohjelmasta tuettavan investoinnin tai muun toimenpiteen on liityttävä sellaisen yritystoimintaan, joka lisää ohjelma-alueen asukkaiden toimeentulomahdollisuuksia, monipuolistaa alueen elinkeinotoimintaa tai parantaa elinkeinotoiminnan rakennetta heikentämättä kuitenkaan toimivien yritysten toimintaedellytyksiä. Maaseutuohjelman lisäksi yritystukien priorisointia ohjaavat Pohjanmaan TE-keskuksen alueelliset valintakriteerit. Maaseutuohjelmasta tai paikallisen toimintaryhmän ohjelmasta haettujen hankkeiden toteuttaminen voidaan hakijan omalla riskillä aloittaa sen jälkeen, kun maaseutuohjelman mukainen tukihakemus on jätetty TEkeskukselle tai paikalliselle toimintaryhmälle. Tämä ei kuitenkaan anna hakijalle etusijaa itse hakemuksen käsittelyssä. Vaikka sekä hakemus että tuen hakija täyttäisivät kaikki lainmukaiset vaatimukset, se ei kuitenkaan tarkoita, että tuki automaattisesti voidaan myöntää. Maaseutuohjelman yritystuet myönnetään niille hankkeille jotka parhaiten täyttävät asetetut tavoitteet ja valintakriteerit. Pohjanmaan TE-keskuksen toimialue jakautuu kolmeen tukialueeseen (katso kuva 1) ja neljään maasuutyyppeihin (katso kuva 2). Maaseutuohjelman mukaan pääosa yritystukiin varatusta rahoituksesta kohdistetaan yrityksille, jotka harjoittavat toimintaansa ydinmaaseudulla tai harvaan asutulla maaseudulla. Pohjanmaan maakunnassa kaupungeiksi luokitellaan Vaasa, Pietarsaari ja Kaskinen. Mustasaari ja Luoto luokitellaan kaupunkien läheiseksi maaseuduksi. Saaret, joihin ei ole kiinteää tieyhteyttä ja saariin, joihin on kiinteä tieyhteys Luodossa, Mustasaaressa, Närpiössä, Oravaisissa ja Vöyri-Maksamaalla luokitellaan saaristoalueiksi ja kuuluvat toiseen tukialueeseen. Maalahti on luokiteltu harvaan asutuksi maaseuduksi. Muut kunnat Pohjanmaan maakunnassa katsotaan ydinmaaseuduksi. Keski-Pohjanmaan maakunnassa Kokkola luokitellaan kaupungiksi, Lestijärvi harvaan asutuksi maaseuduksi ja muut kunnat ydinmaaseuduksi. Yritystuet ydin- ja harvaan asutulla maaseudulla TE-keskus voi myöntää maaseutuohjelmasta yritystukea maatalous- ja mikroyrityksille. Lisäksi tukea voidaan myöntää maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittaville pk-yrityksille. Yritystuet kaupungeissa ja kaupunkien läheisellä maaseudulla (Vaasa, Kokkola, Pietarsaari, Kaskinen, Mustasaari ja Luoto) TE-keskus voi myöntää yritystukea maaseutuohjelmasta maatalousyrityksille ja maatilakytkentäisille mikroyrityksille. Lisäksi tukea voidaan myöntää maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittaville pkyrityksille. Taajama-alueilla Vaasassa ja Kokkolassa TE-keskus voi myöntää yritystukea ainoastaan maataloustuotteiden ensiasteen jalostukseen. TE-keskus voi myöntää kehittämisavustusta (TEM) lain valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 1336/2006 mukaisesti kaupunkien ja kaupunkien läheisellä maaseudulla sijaitseville mikroyrityksille. Yritystuet saaristoalueilla TE-keskus voi myöntää yritystukea maaseutuohjelmasta maatalous- ja mikroyrityksille sekä maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittaville pk-yrityksille riippumatta maaseututyypeistä. 4

5 Kuva 1. Kartta yrityksen investointituessa sovellettavista tukialueista (maaseutuohjelma) 5 5

6 Kuva 2. Maaseututyypit 6 6

7 Yrityksen investointituki Tukea voivat hakea: -maatilat, jotka harjoittavat tai ryhtyvät harjoittamaan maatalouden ohella muuta yritystoimintaa -alle 10 työntekijän mikroyritykset maaseudulla -alle 250 työntekijän pk-yritykset, jotka harjoittavat maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta Maatiloille ja mikroyrityksille voidaan myöntää avustusta yritystoiminnan aloittamisessa tai laajentamisessa tarpeellisen käyttöomaisuuden hankintaan ja sen muutos- ja parannustöihin. Vaihto-omaisuuden hankintaan ja käyttöpääomaan avustusta ei myönnetä. Pk-yrityksille voidaan myöntää pääsääntöisesti avustusta maataloustuotteiden ensiasteen jalostuksen ja markkinoinnin tuottavuuden lisäämistä, tuotteiden laadun parantamista sekä toiminnan kansainvälistämistä tukeviin investointeihin. Tuen määrä riippuu yrityksen koosta ja sijainnista. Oheisessa taulukossa näkyvät investointituen määrät erikokoisissa yrityksissä ja eri tukialueilla. Keskisuuri yritys tarkoittaa yritystä, joka työllistää alle 250 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Pieni yritys työllistää alle 50 työntekijää ja sen vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa. Mikroyritys työllistää alle kymmenen henkeä ja sen vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Investointitukea voidaan myöntää maatalousyritykselle, mikroyritykselle, pienelle yritykselle ja keskisuurelle yritykselle siten, että tuen prosentuaalinen enimmäismäärä investoinnin hyväksyttävästä kustannuksesta on: Kansallinen tukialue Keskisuuri yritys prosenttia Pieni yritys prosenttia I tukialue II tukialue harvaan asuttu maaseutu 35 III tukialue harvaan asuttu maaseutu 30 Maatalous- ja mikroyritys prosenttia Investointituen määrässä otetaan huomioon investoinnin luonne ja merkittävyys. TE-keskus voi käyttää harkintavaltaansa investointituen määrän arvioinnissa ja TE-keskus voi soveltaa alhaisempia tukiprosentteja kuin yllä olevat enimmäismäärät. TE-keskuksen tukihakemuksien käsittelijät antavat tarkempaa tietoa sovellettavista tukitasoista tapauskohtaisesti Yrityksen käynnistystuki Tukea voivat hakea -aloittavat yritykset tai -yritykset, joilla ei vielä ole palkattuja työntekijöitä Yritys voi saada käynnistystukea palkatessaan ensimmäisiä vieraita työntekijöitä. Tukea voi saada enintään kahden henkilötyövuoden palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin kahden vuoden aikana. Näin voidaan siis enintään tukea yhden työntekijän kahden vuoden palkkausta, kahden työntekijän yhden vuoden palkkausta tai neljän työntekijän puolen vuoden palkkausta. TE-keskus käyttää harkintavaltaansa käynnistyskauden pituuden määrittämisessä. 7

8 8 Tukea voidaan myöntää enintään 50 prosenttia palkasta. Hyväksyttävät kustannukset ovat rahana ja luontaisetuina suoritettavat ennakonpidätyksenalaiset kohtuulliset palkkakustannukset. Käynnistystukea ei myönnetä maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittaville pk-yrityksille, pienmuotoista mekaanista puunjalostusta tai pelto- ja metsäbiomassan hyödyntämiseen perustuvaa energian tuotantoa harjoittaville mikroyrityksille Yrityksen tai yritysryhmän kehittämistuki Tukea voivat hakea -maatalouden ohella muuta yritystoimintaa harjoittavat maatilat, -maaseudun mikroyritykset ja -ensiasteen jalostusta harjoittavat pk-yritykset Tukea voidaan myöntää sellaisen yrityksen ulkopuolisen asiantuntemuksen ja osaamisen hankkimiseen, joka kehittää yrityksen tuotteita, tuotantomenetelmiä tai markkinointia tai muuten parantaa yrityksen liiketoimintaa. Vähintään kolme yritystä voi toteuttaa kehittämishankkeen ryhmänä. Kaikkien hankkeessa mukana olevien yritysten tulee täyttää ohjelman edellytykset. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden ja koulutuksen hankkiminen sekä muut kehittämishankkeen kustannukset käyttöomaisuusinvestointeihin luettavia kustannuksia lukuun ottamatta. Tuen määrä voi olla toimenpiteestä, kustannuksista ja yrityksen toimialasta riippuen enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta tai markkinointia harjoittavalle yrityksille tai pienimuotoista mekaanista puunjalostusta taikka pelto- ja metsäbiomassan hyödyntämisen perustuva energiatuotteiden tuotantoa harjoittavalle mikroyrityksille kehittämistukea voidaan myöntää enintään 40 % kehittämistoimenpiteen kustannuksista. Kehittämistukea voidaan myöntää myös ennen yritystoiminnan aloittamista yrityksen toimintaedellytysten selvittämiseen, jolloin tuen määrä voi olla enintään 90 prosenttia korkeintaan 1500 euron kustannuksista. 8

9 2 Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi mukaiset avustukset Yritysrahoituslainsäädäntö on uudistunut, uudistetut säädökset tulivat voimaan Vuoden alusta alkoi myös uusi EU:n ohjelmakausi, joka kestää vuodet Säädösten tavoitteena on parantaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten pitkän aikavälin kilpailukykyä kehittämällä osaamista, teknologian tasoa, kansainvälistymisen edellytyksiä sekä yritysten toimintaympäristöä. Rahoitusta on tarkoitus suunnata erityisesti yrityksille, joilla on hyvät kasvuedellytykset. 2.1 Pohjanmaan maakunnan alue: Pohjanmaan TE-keskuksen yritysosaston rahoituslinjaukset yrityshankkeissa Pohjanmaan maakunnassa TE-keskuksen myöntämästä yritysrahoituksesta Pohjanmaalla on osa EU-osarahoitteista ja osa kansallisista rahoitusta. Yritysten kehittämisavustus on harkinnanvaraista tukea, jota haetaan TE-keskukselta ennen hankkeeseen ryhtymistä. Uudistettu yritystukilainsäädäntö tarjoaa varsin monipuoliset mahdollisuudet pk-yritysten rahoittamiseen. Määrärahojen ollessa kuitenkin rajalliset, on tarkoituksenmukaista tehdä rahoituslinjauksia, joita noudatetaan niiden hankkeiden rahoittamisessa, jotka valmistellaan TE-keskuksen yritysosastolla voimaan tulleen uuden lainsäädännön mukaan yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen aineellisiin ja aineettomiin investointeihin ja/tai muihin kehittämistoimenpiteisiin. Lisäksi pienelle yritykselle 1 voidaan myöntää kehittämisavustusta mm. palkkamenoihin. Lisäksi voidaan myöntää yrityksen toimintaympäristön kehittämisavustusta julkiselle ja yksityiselle yhteisölle hankkeisiin, joiden tarkoituksena on yritysten toimintaympäristön tai yritystoiminnan kehittymisedellytysten parantaminen. Avustusta suunnataan valtioneuvoston asetuksen 675/2007 valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseen mukaan hankkeisiin, jotka edistävät: 1) uuden yritystoiminnan syntymistä; 2) uusien tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä sekä käyttöönottoa; 3) tutkimustulosten kaupallistamista ja innovaatiotoimintaa; 4) uuden teknologian soveltamista ja käyttöönottoa; 5) pienten ja keskisuurten yritysten yhteistoimintaa; 6) alueiden yritystoiminnan monipuolistamissa tai vahvistamista; 7) yritysten ja oppi- ja tutkimuslaitosten sekä yritysten ja muiden julkisten yhteisöjen yhteistoimintaa. EU-osarahoitteista avustusta voidaan myöntää sellaisille hankkeille, jotka täyttävät Alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoitteen Länsi Suomen EAKR-toimenpide-ohjelman toimintalinjassa 1. (Yritystoiminnan edistäminen), toimintalinjassa 2. (Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen) ja toimintalinjassa 4. (Vaasan kaupungin alue, TL.1 ja TL.2 mukaan) asetetut tavoitteet ja kriteerit Keskeiset rahoituslinjaukset ja EU-osarahoitettavien hankkeiden rahoituskriteerit Painopistealoja Pohjanmaan maakunnan alueella ovat energia-ala, metalliala, ICT-ala, puuala, vene- ja muoviala, elintarvikeala ja palveluala. - kehittämisavustus myönnetään tuotanto- ja yrityspalveluyrityksille sekä hoiva-yrityksille. - kehittämishankkeet ovat etusijalla 1 alle 50 työntekijää ja liikevaihto tai taseen loppusumma enintään 10 milj.euroa 9

10 Toimitilojen rakentamiseen ei pääsääntöisesti myönnetä tukea. Koneiden ja laitehankintojen osalta rahoitetaan ensisijaisesti vain uutena hankittavia koneita. 10 Hankekäsittelyssä arvioidaan tuen merkitystä toimintaan. Tuettavan hankkeen minimikoko on Yritysosasto käsittelee kaikki mikroyritysten kehittämisavustushakemukset Vaasan, Pietarsaaren ja Kaskisten kaupunkien alueilla sekä Mustasaaren kunnan alueella poislukien kunnan saariston alueet että Luodon kunnan alueen poislukien Eugmon alue. Koko Pohjanmaan maakunnan alueella yritysosasto käsittelee mikroyritysten aloittavan pienen yrityksen yrittäjän kohtuullisten laskennallisten palkkamenojen perusteella myönnettävät avustukset. Maaseutuosasto käsittelee muut Pohjanmaan maakunnan alueen mikroyritysten ja maatilayritysten sekä maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittavien pk-yritysten investointi- ja kehittämistukihakemukset. Mikroyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää, jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 milj. sekä joka täyttää yrityksen riippumattomuutta kuvaavat ja muut komission suositukseen sisältyvät tunnusmerkit. 2.2 Keski-Pohjanmaan maakunnan alue: Pohjanmaan TE-keskuksen rahoituslinjaukset yrityksen kehittämisavustus hankkeissa Keski-Pohjanmaalla Uusi yritystukien myöntämistä säätelevä valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annettu laki (1336/2006) ja siihen liittyvä valtioneuvoston asetus (675/2007) tulivat voimaan Lisäksi tuen myöntämistä säädellään Työvoima- ja elinkeinoministeriön (TEM, aikaisemmin KTM) vuosiohjeella, käsikirjalla, rahoitusnäkemyslinjauksella ja muulla TEM:n ohjeistuksella. Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen EAKR toimenpideohjelman toteuttaminen ja määrärahojen käyttö KTM:n (jatkossa TEM) hallinnonalalla yritysosastojen hankkeiden osalta alkoi Pääosa Pohjanmaan TE-keskuksen yritysosaston myöntämästä rahoituksesta Keski- Pohjanmaan alueella tulee tästä ohjelmasta. Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvaraista tukea, jota haetaan TE-keskukselta enemmän kuin mitä sitä voidaan saatujen määrärahojen puitteissa myöntää. Uudistettu yritystukilainsäädäntö mahdollistaa samaan aikaan entistä monipuolisemmat mahdollisuudet lähinnä pk-yritysten rahoittamiseen. Koska määrärahat ovat vuosittain riittämättömiä yritysten esittämiin tarpeisiin nähden, on TE-keskuksen tasolla tarkoituksenmukaista tehdä rahoituslinjauksia. Näitä linjauksia noudatetaan niiden yrityshankkeiden rahoittamisessa, jotka valmistellaan Pohjanmaan TE-keskuksen yritysosastolla Kokkolan palvelupisteessä. Linjaukset perustuvat mm. Keski-Pohjanmaan maakunnallisiin painotuksiin, TE-keskuksen näkemyksiin tuen vaikutuksista kilpailun vääristymiseen, tukien vaikuttavuuden arvioimiseen sekä muiden toimijoiden rahoitusmahdollisuuksien huomioimiseen. Tämä rahoituslinjaus on valmisteltu yhteistyössä Pohjanmaan TE-keskuksen yritysosaston ja Keski- Pohjanmaan liiton kanssa ja se on käsitelty ja hyväksytty sekä Keski-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä että maakunnan yhteistyöryhmässä Linjauspaperi tarkistetaan tarvittaessa vuosittain Keski-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöasiakirjojen valmistelun yhteydessä Avustuksen suuntaaminen ja harkinta Lainsäädännössä edellytetään, että hanke vaikuttaa merkittävästi yrityksen kasvuun, teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai liiketoimintaosaamiseen. Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joissa avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen: 1) nopeammassa aikataulussa 2) korkeatasoisempana 10

11 3) laajempana tai 4) hanketta ei toteuteta ilman myönnettävää avustusta 11 Avustus on harkinnanvarainen ja kaikki hankkeet arvioidaan tapauskohtaisesti. avustus suunnataan pääsääntöisesti pk-yritysten hankkeisiin, jotka edistävät Uuden yritystoiminnan syntymistä Uusien tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä sekä käyttöönottoa Uuden teknologian soveltamista ja käyttöönottoa Pienten ja keskisuurten yritysten yhteistoimintaa Alueiden yritystoiminnan monipuolistamista tai vahvistamista tai Yritysten ja oppi- ja tutkimuslaitosten sekä yritysten ja muiden julkisten yhteisöjen yhteistoimintaa. Avustus kohdistetaan suunnitelmallisiin, jokapäiväisestä toiminnasta erillisiin yrityksen toimintaa kehittäviin kokonaisuuksiin, jotka ovat merkittäviä suhteessa yrityksen kokoon. Rahoitusta suunnataan erityisesti pk-yrityksiä kokonaisvaltaisesti (hankkeessa kehitetään sekä osaamista että teknologiaa) kehittäviin hankkeisiin. Mikäli hanke sisältää pelkästään kone-, laite- tai rakennusinvestointeja, hankkeen tulee edistää lain ja EAKR- ohjelma-asiakirjan toimintalinjan tavoitteita erityisen hyvin Yleiset edellytykset avustuksen saamiselle Edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ovat muun muassa: jatkuva kannattava toiminta ei merkittäviä maksuhäiriömerkintöjä (esimerkiksi verorästejä), velkasaneerauksessa olevalle yritykselle ei pääsääntöisesti voida myöntää tukea uudenlainen tuote/palvelu/tuottamistapa ei paljon välittömiä kilpailijoita tai/ja kasvavat markkinat yrittäjän edellytykset tavoittaa laajemmat markkinat (osaaminen, resurssit - valmiita potentiaalisia asiakaskontakteja, verkosto). Yrityksen kehittämisavustusta ei voida myöntää kalatalouteen, maatalouteen, metsätalouteen eikä maataloustuotteiden ensiasteen jalostukseen (paitsi liikennekäyttöön tarkoitettu bioetanolin tai biokaasun tuotanto) eikä markkinointiin. Palveluyritysten hankkeiden painopiste on kehittämisessä mutta pienimuotoiset investoinnit tässä yhteydessä ovat mahdollisia. Kehittämishankkeiden yhteydessä arvioidaan myös tuotteistettujen palvelujen ja TYKES ohjelman sopivuus. Maaseutuohjelmaan sopivat taajaman ulkopuolella toimivien mikroyritysten hankkeet ohjataan maaseutuosastolle tai toimintaryhmälle. Maaseutuosasto käsittelee alle 10 henkilöä työllistävät ja alle 2 milj. euron omaavan liikevaihdon yritykset Kokkolan määritellyn alueen ulkopuolella siten kuin osastojen välisessä yhteistyösopimuksessa on kerrottu. Asetuksessa valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi on määritetty vain maksimitukitaso. Tällä tasolla tukea ei automaattisesti myönnetä. Ministeriön vuosiohjeen mukaan tavanomainen tukitaso on 5-10 prosenttiyksikköä maksimia alhaisempi, alueelliset kehittämisnäkökulmat, haasteelliset alueet sekä hankkeen sisältö, luonne ja merkittävyys huomioidaan korotusta harkittaessa. Tuki kohdennetaan hankkeen kannalta olennaisimpiin kustannuksiin. Kehittämishankkeissa etusijalla ovat asiantuntijapalveluista ja avainhenkilöiden palkkakustannuksista aiheutuneet kustannukset. Käytettyjen koneiden ja laitteiden hankintaa tuetaan perustelluista syistä Toimialoihin liittyvät painotukset Yritysrahoituksen kohteena ovat ensisijaisesti Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman painopistetoimialat metalli- ja konepaja-, puu-, vene-, ICT-, kemia-, bioenergia- ja ympäristöteknologia-, matkailu- ja palveluala sekä kansainvälistyvät kasvuyritykset. Palvelualalla tukea kohdistetaan yritys- sekä muiden palvelualojen ja matkailun alueelta puuttuvien, uusia innovatiivisia palveluja luoviin hankkeisiin. Avustettavan toiminnan 11

12 lähtökohtana on, että niiden on parannettava oleellisesti yritysten kilpailukykyä. Pääsääntöisesti hankkeen on oltava merkittävä suhteessa yrityksen kokoon. Kehittämishankkeet ovat etusijalla, kehittämishankkeeseen liittyvän avainhenkilön palkkaan myönnetään avustusta enintään 1. vuoden ajalle. Myös kaivostoiminta on maakunnalle tulevaisuudessa merkityksellinen, kaivostoimialaan liittyvien mittavien investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen pyritään ensisijaisesti löytämään korvaavia kansallisia tai mahdollisesti muita rahoitusratkaisuja. Kilpailullisista syistä tukea ei pääsääntöisesti myönnetä toimialalle, joka suuntautuu pääasiassa paikallisille markkinoille ja yksityiseen kulutukseen, jossa toiminta perustuu urakkatarjousmenettelyyn ja jossa työ tehdään pääasiassa urakkakohteissa. Muiden toimialojen yritysten tukeminen on mahdollista, mikäli hanke sopii erityisen hyvin EU-ohjelmaan. Konsulttialan yrityksiä tuetaan vain kun kyseessä on erityiset perusteet (ei tavanomaista liikkeenjohdollista konsultointia, kilpailutilanne otettava huomioon). Vähittäis- ja tukkukaupan hankkeita ei tueta (poikkeus kyläkaupan tuki) Hoiva- ja sosiaalialan yritysten osalta noudatetaan KTM:n toimialapäällikön rahoituslinjauksia: toimialan investointien tukemiseen suhtaudutaan pidättyvästi. Kehittämishankkeen yhteydessä pienimuotoisten investointien tukeminen on mahdollista. Muut hankkeet, kuten liiketoimintaosaamisen kehittäminen ovat mahdollisia Alkavat yritykset Aloittaville yrityksille myönnetään avustusta lähinnä pienille innovatiivisille tuotannollisille tai yrityspalveluja tuottaville yrityksille. Hankkeella tulee olla merkittävä vaikutus yrityksen käynnistymiseen, kasvuedellytyksiin, teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai liiketoimintaosaamiseen. Avustusta palkkamenoihin voidaan myöntää uudelle innovatiiviselle yritykselle pääsääntöisesti yrittäjän laskennalliseen palkkaan yhden vuoden ajalta. Uusille tavanomaisille yrityksille ei myönnetä tukea palkkamenoihin Investoinnit Kiinteistöjen ostoa ei tueta. Toimitilojen rakentamisen tukemiseen suhtaudutaan entistä kriittisemmin ja näissä hankkeissa etsitään vaihtoehtoisia rahoitusmalleja mm. Finnveran korkotukilainaratkaisuista. Teollisuushallien rakentamista voidaan tukea tuotantopohjaa laajentavien, merkittävästi uusia työpaikkoja luovien hankkeiden osalta. Laskennallinen toteutusaika investoinneille on pääsääntöisesti 12 kk

13 Kuva 3. Tukialuekartta 13 13

14 Liite 1. Yrityksen kehittämisavustuksen hakuohjeita (Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 1336/2006) 14 1 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvarainen valtionavustus, jota yritys voi hakea investointeihin tai muihin kehittämistoimenpiteisiin. Pieni yritys voi hakea avustusta myös uusien työntekijöiden palkkamenoihin. Innovatiivinen pieni yritys voi hakea avustusta palkkamenojen lisäksi myös muihin toimintamenoihin. Kehittämisavustusta voidaan myöntää myös kunnalle tai sellaiselle kiinteistöyhtiölle, jossa kunta on omistajana, toimitilojen rakentamiseen pienten ja keskisuurten yritysten käyttöön. Kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, jolla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun, teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai liiketoimintaosaamiseen. Avustuksen myöntämistä puoltavana tekijänä pidetään hankkeen myönteisiä työllisyys-, ympäristö- tai tasa-arvovaikutuksia. Kehittämisavustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Avustuksen myöntäminen investointeihin I ja II tukialueilla edellyttää lisäksi, että avustuksen hakija saa ennen hankkeen aloittamista hakuohjeiden kohdan 5 Kehittämisavustuksen hakeminen ja maksaminen mukaisen TE-keskuksen ilmoituksen siitä, että hanke vaikuttaa täyttävän avustukselle asetetut perusedellytykset. Kehittämisavustusta voidaan myöntää, kun yritys aloittaa toimintansa taikka laajentaa tai kehittää sitä. Avustuksen kohteena olevan hankkeen tulee olla yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta merkittävä. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ja että avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen. Kehittämisavustusta ei voida myöntää kalatalouteen, maatalouteen eikä metsätalouteen. Avustusta ei voida myöntää myöskään maataloustuotteiden jalostukseen tai markkinointiin, lukuun ottamatta liikennekäyttöön tarkoitetun bioetanolin tuotantoon liittyviä investointeja. 2 HANKESUUNNITELMA Kehittämisavustus myönnetään yrityksen esittämän hankesuunnitelman mukaiseen rajattuun hankkeeseen. Hankesuunnitelma esitetään erillisellä liitteellä. Hankesuunnitelman on oltava yksityiskohtainen ja sen on vastattava seuraaviin kysymyksiin: mitkä ovat hankkeen konkreettiset tavoitteet mistä erillisistä toimenpiteistä hanke koostuu ja mikä on kunkin toimenpiteen sisältö mitkä ovat hankkeen menot eriteltyinä osa-alueittain tai toimenpiteittäin mitkä ovat hankkeen vaikutukset yrityksen toimintaan mikä on hankkeen aikataulu Jokaisesta hankkeeseen kuuluvasta matkasta on esitettävä suunniteltu matkan kohde ja tarkoitus. Hankittavien ulkopuolisten asiantuntija - ja muiden palvelujen (esim. konsultointi) on normaalisti perustuttava kirjalliseen tarjoukseen, josta on liitettävä kopio hakemuksen yhteyteen. Mikäli jokin avustuksen piiriin esitettävä ulkopuolinen palvelu ei perustu tarjoukseen, on hankesuunnitelmassa perusteltava miksi tarjousta ei ole. Hankesuunnitelmassa ja muissa liitteissä tulee olla päiväys ja laatijan allekirjoitus. 3 YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka henkilöstömäärä on vähemmän kuin 250 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Lisäksi yrityksen tulee täyttää yrityksen riippumattomuutta kuvaavat ja muut EU:n komission suositukseen sisältyvät pienen ja keskisuuren yrityksen tunnusmerkit. 14

15 Pienellä yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka henkilöstömäärä on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa. Lisäksi yrityksen tulee täyttää yrityksen riippumattomuutta kuvaavat ja muut EU:n komission suositukseen sisältyvät pienen yrityksen tunnusmerkit. Mikroyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka henkilöstömäärä on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Lisäksi yrityksen tulee täyttää yrityksen riippumattomuutta kuvaavat ja muut EU:n komission suositukseen sisältyvät pienen yrityksen tunnusmerkit. 4 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN PIIRIIN KUULUVAT MENOT JA MYÖNNETTÄVÄN AVUSTUKSEN ENIMMÄISMÄÄRÄ 4.1 INVESTOINNIT Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää aineellisiin ja aineettomiin investointimenoihin. Aineellisella investoinnilla tarkoitetaan maa-alueiden, rakennusten, koneiden, laitteiden ja kaluston hankintaa. Myös koneiden ja laitteiden pitkäaikaisesta vuokraamisesta aiheutuvat menot voidaan hyväksyä enintään kolmen vuoden ajalta. Aineettomalla investoinnilla tarkoitetaan teknologian siirtoon liittyvien patenttioikeuksien, käyttölupien, tietotaidon ja patentoimattoman teknisen tietämyksen hankintaa. Kehittämisavustuksen myöntäminen investointiin edellyttää, että avustuksen saaja rahoittaa investoinnin hankintamenosta vähintään 25 prosenttia sellaisella rahoituksella, jossa ei ole julkisen rahoittajan myöntämää rahoitusta. Kehittämisavustusta ei voida myöntää kuorma-auton, pakettiauton tai muun vastaavan kuljetuskaluston hankintaan. Kehittämisavustusta voidaan myöntää suurelle yritykselle vain uutena tehtyjen hankintojen osalta. 15 Investointiin myönnettävän yrityksen kehittämisavustuksen ja muun valtion tueksi katsottavan tuen prosenttiosuuksien yhteenlaskettu osuus investoinnin hankintamenosta on enintään: I TUKIALUE II TUKIALUE III TUKIALUE Enimmäis- Enimmäis- Enimmäisprosenttiosuus prosenttiosuus prosenttiosuus Suuri yritys Keskisuuri ,5 yritys Pieni yritys Mikroyritys Mikroyritys harvaan asutulla maaseudulla Avustusta ei voi myöntää II tukialueella suurelle yritykselle Ylä-Pirkanmaan seutukunnan alueella ja Kuusankosken kaupungissa. Liikenteen toimialan yrityksen avustuksen ja muun valtion tueksi katsottavan tuen prosenttiosuuksien yhteenlaskettu osuus investoinnin hankintamenosta on tukialueella I enintään 15. Tukialueella II avustuksen prosenttiosuus on pienellä ja keskisuurella yrityksellä enintään 15 ja suurella yrityksellä enintään 10. Tukialueella III avustuksen prosenttiosuus on pienellä yrityksellä enintään 15 ja keskisuurella yrityksellä enintään 7,5. Tukialueen II pienillä saarilla ja saaristoalueilla, jotka on lueteltu Euroopan yhteisön komission 15

16 päätöksen valtiontuki N 359/2006 liitteen kohdissa F11 81, F1 183 ja F11 95 on avustuksen prosenttiosuus pienellä ja keskisuurella yrityksellä enintään MUUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää investointien lisäksi myös muihin kehittämistoimenpiteisiin. Muilla kehittämistoimenpiteillä tarkoitetaan yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen sekä tuotteiden ja, tuotantomenetelmien kehittämistä, yrityksen perustamis- ja toimintaedellytysten selvittämistä sekä muuta niihin rinnastettavaa yritystoiminnan merkittävää kehittämistä. Muista kehittämistoimenpiteistä aiheutuvia menoja voivat olla seuraavat menot: 1) ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot; 2) palkkamenot; 3) matkamenot; 4) ulkomailla pidettäville messuille tai näyttelyyn osallistumisesta aiheutuvat menot; 5) kone- ja laitehankinnoista tai niiden vuokraamisesta aiheutuvat menot siltä osin kuin ne kohdistuvat tuotteiden tai tuotantomenetelmien kehittämiseen; sekä 6) raaka-aineiden ja puolivalmisteiden hankinnasta aiheutuvat menot, jolloin avustusta voidaan myöntää vain tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Avustuksen piiriin voidaan pääsääntöisesti hyväksyä vain paikkamenoja, jotka aiheutuvat yrityksen kehittämisen kannalta keskeisen uuden toimihenkilön (avainhenkilö) paikkaamisesta yritykseen. Avustuksen piiriin voidaan erityisestä syystä hyväksyä myös yrityksen olemassa olevan henkilöstön palkkamenoja edellyttäen, että henkilöllä on oleellinen merkitys kehittämistoimenpiteen toteuttamisessa ja että asianomaisen työntekijän ajankäyttöä hankkeen piirissä seurataan erillisellä tunti- tai päivätasoisella kirjallisella työajan seurannalla, joka on maksatuksen yhteydessä tarkastettavissa. Avustuksen piiriin hyväksytään palkkamenot ilman työnantajamaksuja. Yrityksen kehittämisavustuksen ja muun valtion tueksi katsottavan tuen prosenttiosuuksien yhteenlaskettu osuus muiden kehittämistoimenpiteiden menoista voi olla enintään PALKKAMENOT JA MUUT TOIMINTAMENOT Aloittavalle tai laajentavalle pienelle yritykselle voidaan myöntää kehittämisavustusta uusien työntekijöiden palkkamenojen perusteella. Avustuksen piiriin hyväksytään palkkamenot ilman työnantajamaksuja. Avustusta voidaan myöntää myös aloittavan pienen yrityksen yrittäjän kohtuullisten laskennallisten palkkamenojen perusteella. Pienelle innovatiiviselle yritykselle voidaan lisäksi myöntää avustusta asiantuntija- ja muiden palvelujen käytöstä aiheutuviin menoihin sekä toimitilojen ja laitteiden vuokramenoihin. Avustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia ja sitä voidaan myöntää enintään 24 kuukauden ajalta. Avustus myönnetään de minimis -tukena. 5 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN Kehittämisavustusta koskeva hakemus on jätettävä ennen hankkeen aloittamista siihen TE-keskukseen, jonka alueella hanke toteutetaan. On huomattava, että esimerkiksi hanketta koskevan sopimuksen tai tilauksen tekeminen, hankinnan toimitus tai hankintaa koskeva maksu merkitsee hankkeen aloittamista. Avustuksen myöntäminen investointeihin tukialueilla I ja II edellyttää, että tuen hakija saa ennen hankkeen aloittamista EY:n komission asetuksen (EY) N:o artiklassa 5 asetetun velvoitteen perusteella kirjallisesti TE-keskuksen alustavan arvion siitä, että hanke vaikuttaa täyttävän avustuksen myöntämiselle asetetut perusedellytykset. TE-keskus ottaa varsinaisesti kantaa tuen myöntämiseen tai myöntämättä jättämiseen hakemuksen tarkemman käsittelyn perusteella. Investointihankkeeseen ei voi edellä mainitun komission asetuksen perusteella myöntää avustusta, jos hanke on aloitettu ennen kuin hakija on saanut TE-keskuksen ilmoituksen

17 Kehittämisavustuksen saajan on pidettävä avustuksen piiriin kuuluvista menoista projektikirjanpitoa, joka tulee toteuttaa osana avustuksen saajan kirjanpitolain mukaista kirjanpitoa, ellei TE-keskuksen kanssa ole toisin sovittu. Kehittämisavustuksen saajan on toimitettava projektikohtainen kirjanpitotuloste avustuksen piiriin kuuluvista menoista avustuksen maksatusta varten. TE-keskus maksaa kehittämisavustuksen erillisestä hakemuksesta hankkeen edistymisen mukaan myöntämispäätöksessä asetettujen ehtojen ja hyväksyttävän selvityksen perusteella. Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä TE-keskuksen asiantuntijaan. Tämä tehostaa mahdollisen hakemuksen laatimista ja sen käsittelyä TEkeskuksessa. Samalla hakija saa lisätietoja kehittämisavustuksen myöntämisperusteista. 6 DE MINIMIS -TUKI (Ns. vähämerkityksinen tuki) Yrityksille voidaan kohdistaa julkista tukea de minimis -tukena enintään euroa (liikenteen toimialan yritykselle enintään euroa) kuluvan verovuoden ja kahden edeltävän verovuoden aikana. Tuen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (esim. ministeriöt, ministeriön alaiset viranomaiset, Tekes, Finnvera Oyj, kunnat ja maakuntien liitot) maksamien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. 7 HANKKEEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI: (Hakemuksen kohta 18) Kohdat a) ja b) yhdessä muodostavat uusien kokoaikaisten pysyvien työpaikkojen yhteismäärän Uusi kokoaikainen pysyvä työpaikka Uusi työpaikka voi olla luonteeltaan a) pysyvä kokoaikainen tai b) kausiluonteinen (kesä/talvi) tai osa-aikainen (esim. 50 % kokopäiväisestä työajasta), mutta kuitenkin luonteeltaan pysyvä työpaikka. a) Pysyvä kokoaikainen lasketaan sellaisenaan työpaikkana. Uusia pysyviä kokoaikaisia työpaikkoja ovat tehtävät, joiden keston voidaan arvioida jatkuvan yli 5 vuotta. b) Kausiluonteiset tai osa-aikaiset työsuhteet, joiden keston voidaan arvioida jatkuvan yli 5 vuotta. Ko. työsuhteet muutetaan pysyviksi kokoaikaisiksi seuraavasti: esimerkiksi kaksi 4-tuntista työpäivää tekevää osa-aikaista työsuhdetta muodostaa yhden työpaikan (oletus 8-tuntisesta työpäivästä, tai muu normaali yrityskohtainen työpäivän pituus). Tai esimerkiksi kaksi jatkuvaa työsuhdetta, joissa työssäoloaika on kuusi kuukautta vuodessa, muodostavat yhden pysyvän kokoaikaisen työpaikan. Huolellisesti täytetty hakemus ja asianmukaiset liitteet mahdollistavat hakemuksen sujuvan käsittelyn. Lisätietoja sekä TE-keskusten yhteystiedot:

18 Liite 2. Yritystuen myöntäminen ja yritystukihakemuksen täyttöohjeet (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma ) 18 YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain (1443/2006), sekä maaseudun yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (632/2007) mukaista yrityksen investointitukea, yrityksen kehittämistukea ja yritystoiminnan käynnistystukea Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tärkein tavoite on maaseutumaisten alueiden asukkaiden työpaikkojen ja toimeentulomahdollisuuksien lisääminen elinkeinotoimintaa monipuolistamalla. Työvoima- ja elinkeinokeskukset ovat laatineet alueelliset maaseudun kehittämissuunnitelmat ja paikalliset toimintaryhmät paikalliset maaseudun kehittämissuunnitelmat. Tietoa alueellisesta maaseudun kehittämisohjelmasta saa työvoima- ja elinkeinokeskuksesta ja paikallisesta maaseudun kehittämisohjelmasta toimintaryhmältä. Tuen hakeminen Yritystukea voidaan hakea paikalliselta työvoimaja elinkeinokeskukselta tai paikallisen toimintaryhmän rahoituskiintiöstä. Haettaessa tukea työvoima- ja elinkeinokeskukselta hakemus tulee toimittaa sille työvoima- ja elinkeinokeskukselle, jonka toimialueella tuettava toimenpide on tarkoitus toteuttaa. Haettaessa tukea paikallisen toimintaryhmän rahoituskiintiöstä hakemus tulee toimittaa sille toimintaryhmälle, jonka alueella tuettava toimenpide on tarkoitus toteuttaa. Tukea on haettava ennen toimenpiteen aloittamista. Hakemus on täytettävä huolellisesti ja sen mukana on toimitettava kaikki vaadittavat liitteet. Tietojen tulee olla paikkansapitäviä ja esitettyjen arvioiden mahdollisimman realistisia, sillä tuen käyttöä seurataan ja valvotaan ja tuen vaikuttavuutta arvioidaan myös hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella. Työvoima- ja elinkeinokeskus ja toimintaryhmä voivat pyytää ennen päätöksentekoa ja lausunnonantoa lisäselvennyksiä ja tarkennuksia. Hakemuksen vireilletulo ja toimenpiteen aloittaminen Tukea voidaan myöntää tuettavasta toimenpiteestä aiheutuviin tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet tukihakemuksen vireilletulon jälkeen. Kun rahoitusta haetaan työvoima- ja elinkeinokeskukselta, tukihakemus tulee vireille, kun se on toimitettu toimivaltaiselle työvoima- ja elinkeinokeskukselle. Kun rahoitusta haetaan paikallisen toimintaryhmän rahoituskiintiöstä, tukihakemus tulee vireille, kun se on toimitettu toimivaltaiselle paikalliselle toimintaryhmälle. Toimintaryhmä käsittelee sille toimitetut hakemukset ja antaa niistä lausunnon. Ryhmä toimittaa tukihakemuksen ja lausunnon työvoimaja elinkeinokeskukselle. Työvoima- ja elinkeinokeskus päättää tuen myöntämisestä. Ennen työvoima- ja elinkeinokeskuksen rahoituspäätöstä hakija toteuttaa toimenpidettä omalla vastuullaan, koska ei ole varmaa, että rahoitustukea myönnetään. Yritystuen ehtoja Tuettavan investoinnin tai muun toimenpiteen tulee liittyä sellaiseen yritystoimintaan, joka lisää ohjelma-alueen asukkaiden toimeentulomahdollisuuksia, monipuolistaa alueen elinkeinotoimintaa tai parantaa elinkeinotoiminnan rakennetta heikentämättä kuitenkaan toimivien yritysten toimintaedellytyksiä. Mikroyritystä suuremman yrityksen harjoittaessa maataloustuotteen ensiasteen jalostusta tai markkinointia toimintaa voidaan tukea vain, jos yli puolet yrityksen liikevaihdosta tulee kyseisestä toiminnasta. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuki on tuen kohteena olevan yritystoiminnan kannalta tarpeellinen. Yritystuen saaja voi olla: maatalousyritys (maatila) ryhtyessään harjoittamaan tai harjoittaessaan muuta yritystoimintaa kuin maatalous. Maatalousyrityksen katsotaan laajentavan toimintaansa maatalouden ulkopuolelle, jos se ryhtyy maatilalla tai siltä käsin tuottamaan palveluja tai valmistamaan muita tuotteita kuin maataloustuotteita.

19 maaseudulla sijaitseva mikroyritys aloittaessaan, laajentaessaan tai kehittäessään toimintaansa, - jossa on alle 10 työntekijää - jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittava pk-yritys kehittäessään toimintaansa - jossa on alle 250 työntekijää - jonka vuosiliikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa - josta suurempi yritys omistaa enintään neljäsosan Työntekijöiden määrän laskennasta on lisätietoa kohdassa 7. Tuetun investoinnin kohdetta ei saa pysyvästi tai merkittävässä määrin käyttää muuhun kuin tuen kohteena olevaan yritystoimintaan ennen kuin viisi vuotta on kulunut tuen viimeisen erän maksamisesta. Tuen kohteena olevaa yritystoimintaa ei myöskään saa lopettaa tai olennaisesti supistaa ennen kuin viisi vuotta on kulunut tuen viimeisen erän maksamisesta. 1. TUKIMUOTO Merkitään mitä tukea tällä hakemuksella haetaan: yrityksen investointituki, yrityksen kehittämistuki, yrityksen käynnistystuki. Yrityksen investointituki Investointitukea voidaan myöntää rakennuksen, rakenteen tai rakennelman suunnittelemisesta, rakentamisesta, laajentamisesta, korjaamisesta ja hankkimisesta sekä aineettomien oikeuksien, koneiden ja laitteiden tai muun yritystoiminnassa tarvittavan käyttöomaisuuden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin. Tukea voidaan myöntää rakennuksen hankinnan yhteydessä maapohjan hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin. Investointituen myöntämisen edellytyksenä on, että tuettavan yritystoiminnan tuotteelle on olemassa markkinat. Tukea voidaan myöntää yritystoiminnassa tarpeelliseen investointiin, jolla on olennaista merkitystä yritystoiminnan käynnistymiseen, laajentumiseen tai yrityksen mahdollisuuteen jatkaa toimintaansa markkinaolosuhteiden muutosten johdosta. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että investointi toteutetaan investoinnin tarkoitukseen nähden kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla. Investoinnin kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa otetaan huomioon investointikustannusten lisäksi investoinnin käyttöaika, laatu, käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä muut vastaavat seikat. Tuen myöntämisen edellytyksenä on myös, että tuen saaja pitää rakennusinvestointeja koskevat kohteet asianmukaisesti vakuutettuna ainakin siihen saakka, kun tarkoitukseen myönnetty tuki on maksettu kokonaan. 19 Tuen ulkopuolelle jäävät seuraavat investoinnit: - traktorin hankinta maatalousyritystä varten - puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta - energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotanto - toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien tai liiketoiminnan hankinta tai toimenpide, jonka tarkoituksena on yrityksen omistajanvaihdoksen rahoittaminen - kiinteistön tai rakennuksen hankinta julkisyhteisöltä, jollei hankinnan kohde ole ollut käyvän hinnan selvittämiseksi julkisesti myytävänä vähintään kahden kuukauden ajan tai sen hankintahinta perustu vähintään kahden myyjästä riippumattoman itsenäisen arvioijan käyvän hinnan arvioon - yrityksen tavanomainen korvausinvestointi, johon ei sisälly korvattavan kohteen olennaista laajentamista tai kokonaan uuden teknologian käyttöönottoa Yrityksen kehittämistuki Kehittämistukea voidaan myöntää kehittämistyöstä ja sen suunnittelusta aiheutuviin kustannuksiin. Kehittämistukea voidaan myöntää yritykselle sellaiseen asiantuntija-apuun tai koulutukseen, joka hankitaan yrityksen ulkopuolelta ja jonka avulla yritys voi suunnitella toimintansa tehostamista, laajentamista tai uudelleen suuntaamista, etsiä uusia markkinoita, parantaa tuotteiden laatua, kehittää uusia tuotteita tai muuten parantaa liiketoimintaansa. Tukea voidaan lisäksi myöntää kehittämistyöstä yrityksessä aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin.

20 Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että toimenpide on yrityksen tavanomaiseen liiketoimintaan nähden poikkeuksellinen laadultaan tai määrältään tai kyseessä on yrityksen aloittamisen tai merkittävän laajentamisen edellytyksiä koskeva selvitys. Yrityksen kehittämistuella voidaan tukea: 1) uusien tuotteiden ja palvelujen sekä tuotantomenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa; 2) innovaatioiden ja tutkimustulosten kaupallistamista 3) tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan edistämistä 4) yritysten verkostoitumista 5) yrityksen toiminnan kannalta olennaista liiketoimintaosaamisen lisäämistä. Yrityksen kehittämistukea voidaan myöntää yrityksen kehittämisestä aiheutuviin kohtuullisiin kustannuksiin: 1) ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käyttö 2) matkat 3) määräaikaisen asiantuntijan palkkaus 4) osallistuminen messuille tai näyttelyyn 5) kone- ja laitehankinnat tai niiden vuokraaminen (menon kohdistuttava kehittämistoimenpiteeseen; ei ole tuotantotoimintaan hankittavaa käyttöomaisuutta) 6) raaka-aineiden ja puolivalmisteiden hankinta 7) muut vastaavat suunnitelmassa eritellyt kehittämistoiminnan menot. 8) sellaiset kirjanpito- seuranta- ja raportointikustannukset, jotka johtuvat yritysryhmälle myönnetystä tuesta Tukea ei myönnetä palkkoihin tai palkkioihin, jotka ylittävät olennaisesti alalla maksettavien palkkojen ja palkkioiden tason. Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistoimenpiteisiin kohdistuvaa tukea ei myönnetä myytäväksi tarkoitetun prototyypin kehittämisestä aiheutuviin menoihin. Yritystoiminnan käynnistystuki Käynnistystukea voidaan myöntää maatalousyritykselle (maatilalle), jos se aloittaa toiminnan laajentamisen maatalouden ulkopuolelle tai jatkaa laajentamista sekä mikroyritykselle toiminnan aloittamiseen tai laajentamiseen. Maatalousyrityksen katsotaan laajentavan toimintaansa maatalouden ulkopuolelle, jos se ryhtyy maatilalla tai siltä käsin tuottamaan palveluja tai valmistamaan muita tuotteita kuin maataloustuotteita. Yritykselle voidaan myöntää käynnistystukea sen palkatessa ensimmäisiä työntekijöitä yrityksen tavanomaista, säännöllistä liiketoimintaa varten vähintään 25 viikkotuntia käsittävään jatkuvaksi tarkoitettuun työsuhteeseen. Käynnistystukea ei myönnetä kausiluonteisiin lyhytaikaisiin töihin otettujen henkilöiden palkkaukseen. Tukea voidaan myöntää yritykseen palkattavan ensimmäisen työntekijän työsuhteen alkamisajankohtaa seuraavan enintään kahden vuoden pituiselta ajanjaksolta aiheutuviin palkkakustannuksiin ja lomarahaan. Palkkakustannukset voivat muodostua yhden henkilön kahden vuoden palkkauksesta tai esim. neljän henkilön kuuden kuukauden palkkakustannuksista. Käynnistystukea voi saada enintään kahta henkilötyövuotta vastaavasta työntekijöiden palkkauksesta aiheutuvista kustannuksista. 20 Tukea voi saada yritys, jonka työntekijöiden määrä yrittäjää lukuun ottamatta ei ole ylittänyt puolta henkilötyövuotta vastaavassa yritystoiminnassa sinä tilikautena, jona hakemus on tullut vireille, ja sitä edeltäneenä tilikautena, Tuen maksamisen perusteena tulee olla vähintään kuuden kuukauden palkkakustannukset. Henkilötyövuodella tarkoitetaan yhden kokoaikaisen työntekijän tavanomaista vuotuista työaikaa. Tukea ei myönnetä yrittäjän omaan palkkaan. Yhteisön hakiessa tukea yksi sen osakkaista tai jäsenistä katsotaan yrittäjäksi. Tukikelpoisia työntekijän palkkakustannuksia ovat: 1) kohtuulliset ennakonpidätyksenalaiset rahana suoritettavat palkkakustannukset 2) enintään verotusarvon määrään asti sellaiset kohtuulliset luontaisedut, joista yritykselle aiheutuu säännöllisiä kohdennettavissa olevia menoja. Kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan palkkaa verrata vastaavasta työstä samalla alalla sellaisille henkilöille maksettuihin palkkoihin, joiden pätevyys pääosin vastaa tuen avulla palkattavan henkilön pätevyyttä. 2. HAKIJA Yritystoimintaa voi harjoittaa luonnollinen henkilö (toiminimenä tai maatalousyrityksessä

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet 2007-2013 Sisällysluettelo 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet... 2 1.1 Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoituslinjaukset

Lisätiedot

TUKENA JA RAHOITAJANA

TUKENA JA RAHOITAJANA ELY-KESKUS MATKAI LUYRI TTÄJÄN TUKENA JA RAHOITAJANA 22.09.2010 2010 Lisää viraston Paul a Nordenswan nimi, tekijän nimi ja osasto 21.9.2010 1 Avustusten myöntäminen yrityksille Kansalliset rahat EAKR-rahat=

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Maaseutuohjelman yritystukien suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella Yritystuki-info Ulla Mehto-Hämäläinen

Maaseutuohjelman yritystukien suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella Yritystuki-info Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseutuohjelman yritystukien suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella 2014-2020 Yritystuki-info 11.6.2015 Ulla Mehto-Hämäläinen Sivu 1 27.5.2015 Yritystukien suuntaaminen Toteutetaan Manner-Suomen

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Uusiutuva energia NYT! tilaisuus 24.2.2016 Timitran Linna, LIEKSA ELY-keskus Haetut yritystuet tukimuodoittain vuonna 2015. -

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun kehittämisaamu Yritysrahoituksen tietoisku Keski-Suomen ELY-keskus 28.9.2016 Maaseutuohjelman rahoitus yrityksille Rahoitusta vuosille 2014-2020 käytettävissä yhteensä n. 24 milj. Tukea myönnetään

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Valtioneuvoston asetus. yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1. Valtioneuvoston asetus. yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2007 N:o 1 3 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Valtioneuvoston asetus toiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 2

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Paltamo 10.2.2015 Yleistä maaseudun yritystuesta Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla. Yritysten perustamista ja investointeja

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus 16.2.2015 Muutoksia 2014 à Säädösmuutokset Aluekehityslainsäädäntö Yritystukisäädökset Maaseudun

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman yritysrahoitus elintarvikealan investointeihin

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman yritysrahoitus elintarvikealan investointeihin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus elintarvikealan investointeihin Salo 27.9.2016 Toimialapäällikkö Markku Alm Sivu 1 Esityksen sisältö Maaseudun yritysrahoitus investointeihin

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Rakennusinvestointien valmistelu

Rakennusinvestointien valmistelu Rahoitus- ja palveluinfo Tyrnävällä to 4.2.2016 Rakennusinvestointien valmistelu Jari Lehto Asiantuntija, RI maaseudun rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3.2.2016

Lisätiedot

Luonnos Ely-keskuksen rahoitusstrategiaksi Kalevi Pölönen

Luonnos Ely-keskuksen rahoitusstrategiaksi Kalevi Pölönen Luonnos Ely-keskuksen rahoitusstrategiaksi 2011 18.1.2011 Kalevi Pölönen Kalevi Pölönen www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala 26.1.2011 1 Esityksen sisältö 1. Rahoituksen painopisteet 2. Rahoituksen kohteet

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Yritystuen myöntäminen Tukikelpoisuus. Leader-työn ajankohtaispäivät 28.10.2015 Reijo Martikainen

Yritystuen myöntäminen Tukikelpoisuus. Leader-työn ajankohtaispäivät 28.10.2015 Reijo Martikainen Yritystuen myöntäminen Tukikelpoisuus Leader-työn ajankohtaispäivät 28.10.2015 Reijo Martikainen 30.10.2015 TUKIKELPOISUUS Kehittämislain tavoitteet (1 ) 1) Elinkeinotoiminta monipuolistaa, uudistaa, lisätä

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasuseminaari, Liminganlahden luontokeskus 27.2.2014 Asiantuntija Kalevi Hiivala Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1 1. Maatilan lämpökeskus ja biokaasulaitos

Lisätiedot

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER Ohjelmakausi 2007 2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 aiemmin Leader oli oma Euroopan Unionin yhteisöaloiteohjelma, rahoitus

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Alueellinen valmistelurahoitus kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Valmistelurahoitus vuonna 2008 Pk-yritysten innovaatiotoiminnan valmisteluun liittyvät 15 000 euroa ja sitä pienemmät

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä.

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. PALVELUSETELI Tuen myöntämisen kriteerit Tavoite Kenelle Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. Entisen Rovaniemen maalaiskunnan

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET

PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET 2015- ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS MAASEUTUYKSIKKÖ Alvar Aallon katu 8, 60100 Seinäjoki Puh. 0295 027 500 LAILA LUOMA 7.2.2017 PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET 2015- TYÖTÄ EI

Lisätiedot

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015 Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes Heli Flink 30.11.2015 Sisältö Juridinen perusta De minimis Hankehakemuksen arviointiperusteet Tukikelpoinen yritys Hankkeissa hyväksyttävät kustannukset Esimerkkejä

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseutuohjelma yritystuet

Manner-Suomen maaseutuohjelma yritystuet Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014 2020 yritystuet Pohjanmaan ELY-keskus Matias Smeds 21.4.2015 Sivu 1 Yleistä tuesta Maaseutualueella toimiville Manner-Suomen maaseutuohjelman tavoitteita edistäville

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma AJANKOHTAISTA TOIMEENPANOSTA Elinkeinojen kehittäminen

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma AJANKOHTAISTA TOIMEENPANOSTA Elinkeinojen kehittäminen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 AJANKOHTAISTA TOIMEENPANOSTA Elinkeinojen kehittäminen Rahoitusinfo 5.5.2015 Kalevi Hiivala Asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 6.5.2015 YRITYSTEN

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Maatalouden investointitukien maksatus

Maatalouden investointitukien maksatus Maatalouden investointitukien maksatus 21.4.2015 1 Miten saada myönnetty investointituki maksuun? Hyrrän kautta Maksua ja nostolupaa on mahdollista hakea myös lomakkeella Tuki maksetaan/lainaa myönnetään

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus. Tukea kasvuun ja kehittymiseen

Yrityksen kehittämisavustus. Tukea kasvuun ja kehittymiseen Yrityksen kehittämisavustus Tukea kasvuun ja kehittymiseen Vauhtia kasvuun! Menestyminen laajenevassa kilpailuympäristössä vaatii yrityksiltä panostuksia teknologiaan ja osaamiseen. Kasvu edellyttää jatkuvaa

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukien ajankohtaiset Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukipäätökset Tehty 332 päätöstä, tukea myönnetty noin 23 m Näistä Leader-päätöksiä 90 kpl ja 1,9 m 297 investointitukea 29

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 794. Valtioneuvoston asetus. maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 794. Valtioneuvoston asetus. maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2001 N:o 794 798 SISÄLLYS N:o Sivu 794 Valtioneuvoston asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Maatalouden Investointituki. Viljankuivaukseen uutta puhtia, Askola 15.12.2015

Maatalouden Investointituki. Viljankuivaukseen uutta puhtia, Askola 15.12.2015 Maatalouden Investointituki Viljankuivaukseen uutta puhtia, Askola 15.12.2015 Sivu 1 23.02.2016 Maatalouden rakennetukijärjestelmä Kansallinen säädösperusta; - Laki maatalouden rakennetuista (1476/2007,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet 1 Yritystuet / yleistä Tukea voidaan myöntää päätoimiseen yrittäjyyteen - pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle yrittäjälle tai työntekijälle Yrityksellä

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Leader YHYRES Leader-toiminta on Euroopan laajuinen verkosto. Suomessa 54 Leader-ryhmää, koko Euroopassa yli 3000. Leader YHYRES toiminta-alue: Isokyrö, Laihia, Vaasan Vähäkyrö

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Maaseuturahoituksen uudet tuulet Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.2016 Ylitarkastaja Juuso Kalliokoski Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet ja yritysryhmät Rahoitusinfo virran Sali. Asiantuntija Kalevi Hiivala

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet ja yritysryhmät Rahoitusinfo virran Sali. Asiantuntija Kalevi Hiivala Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet ja yritysryhmät Rahoitusinfo 24.8.2016 10-virran Sali Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 25.8.2016 Sivu 2 25.8.2016 Yritystukea voi hakea vähintään 18-vuotias

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Maaseutuohjelman yritystuet

Maaseutuohjelman yritystuet Maaseutuohjelman 2014-2020 yritystuet Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 ELY-keskuksen rahoitus pk-yrityksille Team Finland Yritysten kehittämispalvelut (Hämeen ELY-keskus) Kehittämisavustus + ÄRM/ERM + TF-tuki

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 4 Maksatuksen tiedot... 4 Hankkeen toteutuneet

Lisätiedot

Rakennerahastojen mahdollisuudet maaseudun kehittäjänä - Yrityksen kehittämisavustus ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus 11.6.

Rakennerahastojen mahdollisuudet maaseudun kehittäjänä - Yrityksen kehittämisavustus ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus 11.6. Rakennerahastojen mahdollisuudet maaseudun kehittäjänä - Yrityksen kehittämisavustus ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Yritystoiminnan rahoitus Yrityksen kehittämisavustus (TEM): Yrityksen

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yritysrahoitus ohjelmakaudella

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yritysrahoitus ohjelmakaudella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Älykäs ja osallistava kasvu maaseutualueilla: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Sivu 1 16.5.2014

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

HE 24/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 24/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 24/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yritystuesta annettua lakia. Ehdotuksen

Lisätiedot

Rohkeasti kasvuun millä resursseilla?

Rohkeasti kasvuun millä resursseilla? Rohkeasti kasvuun millä resursseilla? Ajankohtaista yritystuista 1.10.2014 Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Muutoksia 2014 Lainsäädäntö Aluekehityslait ja asetukset Yritystukilaki

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet IsoValkeinen 31.3.2015 1 Pekka Stjerna Yleistä maaseudun yritystuesta Maaseudun yritystukea haetaan ELY-keskuksista ja Leaderryhmien kautta

Lisätiedot

YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ

YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ Yrittäjyys ja mahdollisuuksien maaseutu 28.1.2016 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Lisätiedot

HE 61/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 61/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 61/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan yritystuesta annettua lakia muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 1 HAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEITA... 2 Hakijan perustiedot... 4 Hakijan de minimis tuet... 5 Hakijan toiminnan tiedot... 6 Hakijan

Lisätiedot

Maatalouden investointituet. Tuen saaja Tuotannon edellytykset Tukitasot ja kohteet Tuen haku ja myöntö

Maatalouden investointituet. Tuen saaja Tuotannon edellytykset Tukitasot ja kohteet Tuen haku ja myöntö Maatalouden investointituet Tuen saaja Tuotannon edellytykset Tukitasot ja kohteet Tuen haku ja myöntö 1 Maatilojen investointituet Maatalouden tukemista, pääpaino maatilojen kilpailukykyä ja kannattavuutta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2016-2020 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 :n nojalla:

Lisätiedot

Maatalouden investointituet

Maatalouden investointituet Maatalouden investointituet Tuen saaja Tuotannon edellytykset Tukitasot ja kohteet Tuen haku ja myöntö 1 Maatilojen investointituet Maatalouden tukemista, pääpaino maatilojen kilpailukykyä ja kannattavuutta

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Asetuksista/ hanketoiminta

Asetuksista/ hanketoiminta Leader 2014-2020 Asetuksista/ hanketoiminta Kehittämishankkeet Koulutus, tiedonvälitys, selvitykset, suunnitelmat Palveluiden kehittäminen Kylien kehittäminen, maisemien ja kulttuuri- ja luonnonperinnön

Lisätiedot

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä, parantaa tamperelaisten välityömarkkinoiden toimivuutta

Lisätiedot

Maaseudun yritystuen valintakriteerit ja valintajaksot Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa

Maaseudun yritystuen valintakriteerit ja valintajaksot Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa 1.11.2016 Maaseudun yritystuen valintakriteerit ja valintajaksot Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa Rahoitettavat yrityshankkeet valitaan Maa- ja metsätalousministeriön vahvistamien valintakriteereiden perusteella.

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT Hamina 12.3.2013 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Tilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pohjois-Pohjanmaalla 15.12.2015 Palveluesimies Virpi Niemi 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus

Lisätiedot

Yritysrahoituksen mahdollisuudet. Savitaipale Riikka Huhtanen

Yritysrahoituksen mahdollisuudet. Savitaipale Riikka Huhtanen Yritysrahoituksen mahdollisuudet Savitaipale 1.9.2016 Riikka Huhtanen Mitä maaseudun yritystuki on käytännössä? Tässä yksi esimerkki: US Wood Oy (youtube) Lisää käytännön esimerkkejä osoitteessa www.kaakonkantri.fi

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus Ohjeita maksatukseen

Yrityksen kehittämisavustus Ohjeita maksatukseen Yrityksen kehittämisavustus Ohjeita maksatukseen Kainuun työ- ja elinkeinokeskus Sisällys 1. Maksatuksen ajankohta...3 2. Avustuksen maksamisen yleiset edellytykset...3 2.1 Projektikirjanpito...4 3. Maksatushakemus

Lisätiedot

Palkkatuki v. 2016. Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki (JTYPL) 916/2012, luku 7. 14.1.2016 Keski-Suomen TE-toimisto

Palkkatuki v. 2016. Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki (JTYPL) 916/2012, luku 7. 14.1.2016 Keski-Suomen TE-toimisto Palkkatuki v. 2016 Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki (JTYPL) 916/2012, luku 7 1 Palkkatuen käsite ja palkkatuella tuettavan työn tarkoitus Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi

Lisätiedot

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN Lappeenranta 26.05.2016 Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen

Lisätiedot

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti Leaderistä rahoitusta Karkkila Lohja Salo Vihti Leader-toiminta Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

MAATILOJEN INVESTOINTITUET 2015-2020. Helmikuu 2016

MAATILOJEN INVESTOINTITUET 2015-2020. Helmikuu 2016 MAATILOJEN INVESTOINTITUET 2015-2020 Helmikuu 2016 Sivu 1 19.2.2016 MANNER-SUOMEN MAASEUTUOHJELMA 2014-2020 Maatilojen investointituet rahoitetaan osittain ohjelmasta 1) Ns. EU-osarahoitteisia tukia 2)

Lisätiedot

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen Ideasta totta Vaala 17.3.2015 Pirjo Oikarinen Perustietoa Leaderista Kainuussa 2 ryhmää Oulujärvi LEADER: Paltamo, Puolanka, Vaala, Kajaanin maaseutualueet Elävä Kainuu LEADER: Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijärvi,

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 1 LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KÄRKIHANKE: LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 2 o OKM toimeenpanee Sipilän

Lisätiedot