Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010"

Transkriptio

1 Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010

2 Kehittämisavustus Pankit/rahoitusyhtiöt Finnvera -lainat, takaukset Maaseudun yritystuet Tekes Finnfund UM KTM/yhteisvienti Mikä yritys Koko, toimiala, paikkakunta Mikä hanke? Mihin rahoitusta haetaan, mitä ollaan tekemässä Hankkeen kokonaisrahoitus Perusasiat Hakemus jätettävä hyvissä ajoin ennen hankkeeseen ryhtymistä. Hankesuunnitelma Tarjoukset Keksintösäätiö Nopef Koulutus/konsultointi Sitra Starttiraha Muut yritysrahoituslähteet Pääomasijoittajat Työllistämistuki

3 Yrityskoko Mikroyritys: alle 10 hlöäja liikevaihto tai tase max2 M ja riippumaton Pieni yritys: alle 50 hlöäja liikevaihto tai tase max10 M ja riippumaton PK-yritys: alle 250 hlöäja liikevaihto max50 M tai tase max43 M ja riippumattomuutta kuvaavat tunnusmerkit (EU) Suuryritys: ed.suurempi liikevaihto=vuosiliikevaihto

4 Tuen suuntaaminen 2010 Kasvuhakuiset yritykset Aloittamisvaiheessa olevat yritykset Uusia kehittyviä aloja edustavat yritykset Yritysten osaamisen ja verkottumisen lisääminen Uuden teknologian käyttöönotto keskusten ohella myös näiden ulkopuolisilla alueilla EAKR-tuesta67% suunnataan haasteellisille alueille (pl. Tampere,Nokia,Ylöjärvi, Pirkkala,Kangasala, Lempäälä) Teemarahoitus kohdistuu kärkiklustereihin

5 Kehittämisavustus Harkinnanvarainenavustus, joka perustuu yritys-ja hankearviointiin Toiminnan aloittamiseen, laajentamiseen tai kehittämiseen ja valmistelurahoitukseen Investointeihin ja muihin kehittämistoimenpiteisiin Voi sisältää erityyppisiä kehittämistoimenpiteitä Lisäksi pienelle innovatiiviselle yritykselle myös uusien työpaikkojen palkkamenoihin sekätoimitilojen ja laitteiden vuokramenoihin

6 Yritys-ja hankearviointi Yrityksellä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan Avustuksella arvioidaan olevan merkittävävaikutus hankkeen toteuttamiseen Konkreettinen hankesuunnitelma (tavoitteet, toimenpiteet, menot, vaikutukset yrityksen toimintaan, aikataulu) Hankkeella on merkittävävaikutus yrityksen kasvuun, teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai liiketoimintaosaamiseen Hanke on alueen elinkeinorakennetta vahvistava Puoltavina tekijöinäpidetään hankkeen myönteisiävaikutuksia työllisyyteen, ympäristöön ja tasa-arvoon

7 Investointiin Aineellisiin (maa-alueet, rakennukset, koneet ja laitteet) ja aineettomiin (patentti, käyttöoikeus) käyttöomaisuushankintoihin Koneiden ja laitteiden pitkäaikaiseen vuokraamiseen enintään kolmelta vuodelta Tukiprosentit 10 % -35 % riippuen tukialueesta ja yrityskoosta Liikenteen toimialalle 10 % - 15% Maaseudun mikroyrityksille maaseutuohjelmasta max 35% Kunnan tai kuntaomisteisen yhtiön rakentamiin toimitiloihin vain IItukialueella Kyläkauppatuki max 40% ( ) Yrityksen tulee käyttääomaisuuttaan vähintään 3 vuotta avustuksen maksamisesta.

8 Yritysrahoitus ohjelmakaudella (enimmäistukitasot alueella) II tukialue Investointituki: keskisuuri yritys 15 %, pieni 25 %, mikro 25 % II tukialue (harvaan asuttu maaseutualue) Investointituki: keskisuuri yritys 15 %, pieni 25 %, mikro 35 % * HUOM! Längelmäestä Oriveteen liitetty alue ** KURU (liitetty Ylöjärveen ) III tukialue Investointituki: keskisuuri 10 %, pieni 20 %, mikro 20% (poislukien Tampere, Pirkkala, Nokia, Ylöjärvi, Kangasala ja Lempäälä) ** III tukialue (harvaan asuttu maaseutualue) Investointituki: keskisuuri 10 %, pieni 20 %, mikro 30 % Koko Pirkanmaa: Kehittämistuki 50 % (Kansainvälistyminen, markkinointi, liikkeenjohtotaidot, tuote- tuotantomenetelmien kehittäminen) Palkkatuki innovatiivisille 50 % Käynnistystuki mikroyrityksille 50 % maas Yritysten toimintaympäristön kehittäminen 80% Kyläkauppatuki 40 % Ent. Suodenniemen kunta * Etelä-Pirkanmaa Yksinyrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkaaminen 30 %/ 1. v, 15 %/ 2. v 8

9 Muuhun kehittämiseen Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen 35 50% Liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen ja muun niihin rinnastettavan toiminnan kehittämiseen 50% Yrityksen perustamis-ja toimintaedellytysten selvittämiseen 50% Valmistelurahoitukseen max 70 %/

10 Hyväksyttäviäkehittämismenoja Ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käyttö (tarjousten perusteella) Hankkeeseen liittyvät palkkamenot pääsääntöisesti vain uuden avainhenkilön osalta, sisäisiäpalkkoja työajanseurannan perusteella Matkamenotmatkasuunnitelman perusteella Ulkomailla pidettäville messuille osallistuminenmm. paikanvuokra, esitteet, matkat Tuotteiden tai tuotantomenetelmien kehittämisessä raakaaineiden ja puolivalmisteiden aiheuttamat menotja hankkeeseen liittyvät kone- ja laitehankinnat hankkeen ajalta

11 Pirkanmaan ELY-keskuksen linjaukset kehittämisavustuksen myöntämisessä Investoinnit III-tukialueella, poislukien Tampere, Pirkkala, Nokia, Ylöjärvi, Kangasala ja Lempäälä. Mikroyritysten hankkeet pääsääntöisesti maaseutuohjelmasta Teemarahoitus kärkiklustereihin: älykkäät koneet, nano-ja mikrojärjestelmät, tulevaisuuden materiaalit, healthbio -terveyden bioklusteri, hyvinvointi, tulevaisuuden energiateknologia, joka paikan tietotekniikka, digitaaliset sisällöt. Tuettavissa toimialoissa otetaan huomioon alueen palvelujen säilyttäminen ja kilpailunäkökohdat. Tuotekehityshankkeet ohjataan ensisijassa teknologian kehittämisosastolle (erityisesti ohjelmistojen kehittämishankkeet). Käytettyjen koneiden tukemiselle ei ole estettä, mikäli se yrityksen kannalta on tarkoituksenmukaista ja uutta teknologiaa.

12 Pirkanmaan ELY-keskuksen linjaukset kehittämisavustuksen myöntämisessä Investoinnit Kriittisesti suhtaudutaan seuraaviin toimialoihin Tukku- ja vähittäiskauppa (huom. kyläkauppatuki) Henkilökohtaista palvelua tarjoavat yritykset Ravitsemustoiminta vain matkailuhankkeiden yhteydessä Sosiaali- ja terveysalalla vain merkittäviin erityiskone- ja laiteinvestointeihin voidaan tukea myöntää tapauskohtaisesti Liikennealan tavanomaiset investoinnit Maa- ja rakennusalan urakointi (Maa-, metsä- ja kalatalous - laki rajaa kokonaan pois)

13 Pirkanmaan ELY-keskuksen linjaukset kehittämisavustuksen myöntämisessä Pääsääntöisesti: ei kiinteistöyhtiöille ei yrityskauppoihin eikä liiketoiminnan jatkamiseen ei konkurssiin menneiden yritysten toiminnan jatkamiseen

14 De minimis -tuki Ns. vähämerkityksellinen tuki (ei vaadi EU-hyväksyntää) Julkista tukea voidaan myöntääde minimis -tukena enintään (liikenteen toimialan yritykselle ) kuluvan verovuoden ja kahden edeltävän verovuoden aikana. Tuen saaja vastaa siitä, ettäeri tahojen (ministeriöt, Tekes, Finnvera, kunnat) maksamien de minimis -tukien yhteismääräei ylity.

15 Kehittämisavustuksen hakeminen ja Jatkuva haku maksaminen Hakemus on jätettäväennen hankkeen aloittamista, ennen sopimuksen tai tilauksen tekemistä Pidettävä erillistä projektikirjanpitoa Maksatushakemus tehdään toteutuneista kustannuksista jälkikäteen yhdessätai kahdessa erässä ellei toisin ole sovittu

16 Hankkeiden vaikuttavuuden seuranta Avustuksen saajalta kysytään hankkeen vaikuttavuudesta ja toteutumisesta maksatusvaiheessa ja kahden vuoden kuluttua hankkeen päättymisestä Aiemmin myönnettyjen avustusten vaikutukset arvioidaan uutta hakemusta käsiteltäessä

17 Valmistelurahoitus VARA Valmistellaan pk-yritysten tutkimus- ja kehittämistoimenpiteitä Toimenpiteet ovat tyypillisesti lyhytkestoisia selvityksiäja sisältävät riippumattomilta ulkopuolisilta asiantuntijoilta hankittavia ostopalveluja. Valmistelurahoituksella yrityksiä kannustetaan haasteellisiin tutkimusja kehittämishankkeisiin, joissa Tekes (tai EU) voisi lähtökohtaisesti olla mukana omilla rahoitusmuodoillaan valmistelurahoituksella toteutettavan selvityksen jälkeen. Enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistäkustannuksista, kuitenkin enintään euroa.

18 Kyläkauppatuki Sijainti haja-asutusalueilla Päivittäistavaroiden myyntipinta-ala on alle 400 m2 Päivittäistavaroiden vuosimyynti alle 2 miljoonaa euroa. Avustuksen piirissä ovat myös myymäläautot Investointiin, jonka arvioidaan parantavan tai monipuolistavan kyläkaupan palveluja. Pyritään turvaamaan haja-asutusalueiden kyläkauppojen toiminnan jatkuvuus Max 40 % Voimassaolo Ennen hakemuksen laatimista ja jättämistä kannattaa olla yhteydessä ELYkeskukseen avustuksen myöntämisperusteista.

19 Energiatuki Energiatuella vaikutetaan uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntymiseen, energiankäytön edistämiseen, uuden energiateknologian käyttöönoton edistämiseen sekä energian tuotannon ja käytön ympäristöhaittojen vähentämiseen. Energiatuki on harkinnanvarainen ja sen myöntäminen perustuu tapauskohtaiseen harkintaan Pirkanmaan ELY-keskus, tekijän nimi

20 Energiatuki, ELY-keskuksissa päätettävät hankkeet 1. Energiansäästöä ja energiankäytön tehostamista edistävät hankkeet - energiakatselmukset ja analyysit ml. uusiutuvan energian kuntakatselmukset - energiatehokkuussopimuksiin liittyvät tavanomaisen tekniikan säästöinvestointihankkeet, sisältäen myös ne energiatehokkuussopimuksiin liittyvät hankkeet, joilla ei hakijan antaman vakuutuksen perusteella ole vaikutusta päästöoikeuksiin - nk. ESCO-hankkeet 2. Uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävät tavanomaisen tekniikan investointihankkeet tietyin poikkeuksin Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osasto

21 Energiatuki Energiansäästöä ja energiakäytön tehostamista edistävät hankkeet - Energiakatselmukset ml. uusiutuvan energian kuntakatselmukset 40-60% - Energiatehokkuussopimuksiin liittyvät säästöinvestoinnit ja ESCOhankkeet 15 30% Uusiutuvien energialähteiden käyttöäedistävät tavanomaisen tekniikan investointihankkeet - Esim. lämpökeskukset, hakkurit, murskaimet, enintään 30%. Yrityksille ja yhteisöille; ei asuinkiinteistöille, maatiloille eikä valtionosuutta saaviin perustamishankkeisiin

22 Konsultointipalvelut ELY-keskukset tarjoavat pk-yritysten elinkaaren eri vaiheisiin ja ongelmiin räätälöityjä kehittämisohjelmia. Konsultointipalveluja toteutetaan ennalta sovitun tuotekonseptin mukaan. Työ-ja elinkeinoministeriöja ELY-keskukset ovat kilpailuttaneet eri osaamis-ja toimialojen konsultteja, jotka on valmennettu palvelujen toteuttamiseen. Konsultointipalvelu käynnistyy yrityksen liiketoiminnan nykytilanteen arvioinnilla. Sen jälkeen määritellään yrityksen kehittämistarpeet. Lopputuloksena yritys saa tarpeet ja voimavarat huomioonottavan kehittämisohjelman toimenpidesuosituksineen. Kohderyhmä: pk-yritysten johto-ja avainhenkilöt, koko henkilöstö

23 Konsultointipalvelut Balanssi DesignStart easkel Globaali Kunto Monitaito Myyntiteho PalveluTuotto PK-LTS ProStart TuoteStart Tuotto+ ViestinVaihto EcoStart talouden ja rahoituksen kehittäminen muotoilun ja graafisen viestinnän kehittäminen tietotekniikka liiketoiminnassa pk-yritysten kansainvälistymisen kehittäminen pk-yritysten liiketoiminnan kehittäminen liiketoiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittäminen pk-yrityksen markkinoinnin ja myynnin kehittäminen palveluyritysten laatu ja tuottavuus pk-yritysten liiketoimintasuunnitelman laatiminen yritysidean arviointi- ja kehittäminen tuote- ja palveluideoiden kehittäminen tuotannollisten yritysten tuottavuuden kehittäminen pk-yritysten hallittu omistajanvaihdos ympäristöasioiden hallinta Yrityskohtainen konsultointi Kohderyhmä: pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt, koko henkilöstö

24 Yritysvalmennus Pk-yritysten johto- ja avainhenkilöille Suunniteltu vastaamaan pk-yritysten tarpeisiin, mikämerkitsee käytännönläheisyyden korostamista kouluttajia ja opetusmenetelmiä valittaessa. Valmennukseen sisältyy usein myös yrityskohtaista konsultointia. Tavoitteena on liikkeenjohtotaitojen kehittäminen ja liiketoimintaosaamisen parantaminen. Päällikkövalmennukset mm. Toimitusjohtajakurssi, Markkinointipäällikkö- ja Tuotantopäällikkö-ohjelma Kansainvälistymis- ja vientiohjelmat Kohderyhmä: pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt

25 Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille Hankkeiden tarkoituksena on yritysten toimintaympäristön tai yritystoiminnan kehittymisedellytysten parantaminen Edistäämerkittävästi alueen pk-yritysten perustamista, laajentamista tai kehittämistä Yritystoiminnan kannalta tarpeelliset selvitykset Yritysten tarvitsemien uusien palvelujen kehittäminen Yritysten yhteistyön sekäyritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyön edistäminen Muut yritysten toimintaympäristöä ja kehittymisedellytyksiä parantavat toimenpiteet

26 Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun mikroyritykset Maaseudun mikroyritykset voivat saada rahoitusta: ELY- keskuksen maaseudun yritystukirahoituksesta ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Toimintaryhmiltä (myös TEKES ja FINNVERA sekä kunnat mahdollisia) Yrityshankkeet kohdennetaan tarkoituksenmukaisimpaan rahoituslähteeseen huomioiden ELY-keskuksen linjaukset

27 Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelman alueellisia painotuksia Maaseutualueella tarkoitetaan kaupungin läheisen maaseudun, ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun kuntia Painopiste on harvaan asutun ja ydinmaaseudun yritysten rahoituksessa Maaseutuohjelmasta rahoitettavien mikroyritysten kohdealueesta on rajattu tuen ulkopuolelle Pirkanmaan alueen yli asukkaan kuntien (Kangasala, Nokia, Tampere ja Ylöjärvi) asemakaava-alueet eräin poikkeuksin Tuki voidaan jättää myöntämättä myös sellaista toimenpidettä varten, joka toteutetaan vastaavalla kaupunkimaisella alueella

28 Maaseudun kehittämiseen myönnettävän lain tavoitteet: Maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistaminen Maaseudun yritysten toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn kehittäminen Maataloustuotteiden kilpailukyvyn edistäminen Maaseudun asukkaiden elämänlaadun parantaminen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen

29 Tuettava toiminta (lain 6 ) mm. Maatilan toiminnan laajentaminen maatalouden ulkopuolelle Yrityksen toiminnan aloittaminen tai laajentaminen Yrityksen tuottavuuden ja tuotteiden laadun parantaminen sekä toiminnan kansainvälistyminen Yrityksen toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tukevien asiantuntijapalveluiden ja koulutuksen hankkimiseen sekä yritysten välisen yhteistyön kehittäminen

30 Toimialoista maaseudun yritystukien piiriin ensisijaisesti tulevat: Maatilan yhteydessä muuta yritystoimintaa harjoittavat yritykset (Maatalousyritys) Elintarvikkeita jatkojalostavat yritykset ANNEX 1:n osalta Käsityöyritykset Urakointia harjoittavat yritykset (niiltä osin kuin linjataan rahoituskelpoiseksi) Hoiva-alan mikroyritykset Maaseutumatkailuyritykset Maaseutuyrityksille tuotettavat palvelut

31 Yrityksille myönnettävät tuet Käynnistystuki Koskee enintään kahta henkilötyövuotta koskevia työntekijöiden palkkauksesta aiheutuvia ennakonpidätyksenalaisia kustannuksia esim. 1x 24 kk, 2x12 kk tai 4x6kk Yrityksille, joiden palkattujen työntekijöiden määrä ei ole ylittänyt 0,5 henkilötyövuotta tukea haettaessa Vähintään 25 viikkotuntia käsittävä työsuhde Enintään kahden vuoden ajanjakson palkkakustannuksiin Tuki enintään 50 % maksetusta palkasta (ilman sivukuluja) De minimistuki Käytössä toimintalinja 3:lla

32 Investointituen kohteet Aineettomat oikeudet (mm. patentit, mallioikeudet ) Rakennuksen rakentaminen, laajentaminen, korjaaminen, rakennukseen kiinteästi kuuluvat varusteet, koneet ja laitteet Rakennuksen hankkiminen maapohjineen yrityskäyttöön Rakennuksen hankintaan liittyy ehtoja, jotka on tapauskohtaisesti selvitettävä Koneet ja laitteet Myös ehdot täyttävät käytetyt koneet ja laitteet De minimistukea ( ei annex I toiminnan osalta)

33 Yrityksen kehittämistuella voidaan tukea Uusien tuotteiden ja palvelujen sekä tuotantomenetelmien kehittämistä, käyttöönottoa ja kaupallistamista Innovaatioiden ja tutkimustulosten kaupallistamista Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan edistämistä Maatalousyritysten, mikroyritysten pienten yritysten ja keskisuurten yritysten verkostoitumista keskenään Yrityksen toiminnan kannalta olennaista liiketoimintaosaamisen lisäämistä

34 Kehittämistuen enimmäismäärä enintään 90 % aloittavan yrityksen neuvonta- tai muun vastaavan asiantuntijapalvelun hankkimisesta aiheutuneisiin kustannuksiin enintään euron hankkeessa (ei jo toimintansa aloittaneelle yritykselle) 50 % muista kehittämistoimenpiteistä johtuviin kustannuksiin

35 Yhteystiedot Sinua palvelevat yritysasiantuntija Pirjo Isometsä yritysasiantuntija Riitta Rakkola yritysasiantuntija Timo Fager yritysasiantuntija Petri Tallila energia-asiantuntija Tenho Leinonen sähköpostiosoite on muotoa

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS YRITYKSEN RAHOITUSOPAS 2014 businessoulu.com 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. KÄYTTÖPÄÄOMAN TARPEEN LASKENTA JA MINIMOINTIKEINOT 3 3. KÄYTTÖPÄÄOMAN RAHOITUS 4 4. YRITYKSEN LAAJENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi 2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS www.novago.fi SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1. RAHOITUKSEN SUUNNITTELU 3 1.1 Toimitilat 3 1.2 Koneet ja laitteet 3 1.3 Valmistusoikeudet 4 1.4 Käyttöpääoma 4 1.5 Talouden tunnuslukuja

Lisätiedot

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET 1. MAASEUDUN YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKKEET Hanketyypit: yleishyödyllinen kehittämishanke yleishyödyllinen

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Esittäjänä Manu Setälä, Tekes@Pirkanmaan ELY-keskus Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS MARRASKUU 2014 1 JOHDANTO Pienten ja keskisuurten yritysten kehittämiseen on Suomessa mahdollista saada useita erilaisia tukimuotoja. Ne vaihtelevat rahoitus- ja hankekaudesta

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343 SISÄLLYS N:o Sivu 329 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki... 885 330 Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1305/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston

Lisätiedot

Julkista tukea ja rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistyvälle yritykselle Kasva ja menesty kansainvälisillä markkinoilla

Julkista tukea ja rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistyvälle yritykselle Kasva ja menesty kansainvälisillä markkinoilla Julkista tukea ja rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistyvälle yritykselle Kasva ja menesty kansainvälisillä markkinoilla Kimmo Aura Aluepäällikkö, Uusimaa 26.6.2012 Esityksen rakenne Tyypilliset rahoitustarpeet

Lisätiedot

Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet

Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet Maaseudun kehittämisen lähtökohtana ovat maaseudun asukkaat ja heidän

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SISÄLLYS N:o Sivu 44 Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta... 138 45 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot