Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen palvelut yrittäjälle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen palvelut yrittäjälle"

Transkriptio

1 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen palvelut yrittäjälle Anne Pulkkinen Asiantuntija, yrityskehitys p Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Starttiraha, TE-toimisto Haetaan TE-toimistosta ennen yritystoiminnan aloittamista Yrittäjän henkilökohtaista tuloa Työttömille, palkkatyöstä yrittäjiksi siirtyville, opinnot päättäville ja kotityöstä yrittäjiksi ryhtyville Kaksivaiheinen: ensimmäiset kuusi kuukautta 31,36 euroa/päivä (noin 650 E/kk) ja väliarvioinnin jälkeen mahdollisesti lisäaikaa Päätöstä tehtäessä huomioidaan mm. alan yritysten kilpailutilanne ja uuden yritystoiminnan tarve paikkakunnalla

3 Esityksen sisältö TUOTTEISTETUT ASIANTUNTIJAPALVELUT YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUS Investoinnit Pienen yrityksen palkka ja muut toimintamenot Muut kehittämistoimenpiteet MAASEUTURAHOITUS & TOIMINTARYHMÄT KEKSINTÖSÄÄTIÖ TEKES ja valmistelurahoitus PRH-palvelut Yritys Suomi puhelinpalvelu aloittavalle yrittäjälle Koillismaan alueen yrittäjäaamiainen P.Saravesi

4 Tuotteistetut asiantuntijapalvelut Tuotteistettujen konsultaatioiden myöntäminen loppunut syyskuun lopussa 2013 Yhteyshenkilö Esa Räisänen, puh , Vuonna 2014 jatkuu yritystoiminnan kehittämispalveluiden myöntäminen yrityksille Asiantuntijapalveluita yritystoiminnan kehittämistarpeiden arvioimiseksi ja kehittämissuunnitelman laatimiseksi sekä toteuttamiseksi, koulutuspalvelut liiketoiminnan osa-alueisiin sekä asiantuntijapalvelut pk-yritysten verkostoitumisen tukemiseksi Max. 15 päivää/3 vuotta Ei yksityishenkilöille Arvioitu päivähinta noin 300 E

5 Yrityksen kehittämisavustus, yleistä (1/3) Lakiin perustuva harkinnanvarainen tuki Suunnataan hankkeisiin, jotka edistävät Uuden yritystoiminnan syntymistä Uusien tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä sekä käyttöönottoa Tutkimustulosten kaupallistamista ja innovaatiotoimintaa Uuden teknologian soveltamista ja käyttöönottoa Pienten ja keskisuurten yritysten yhteistoimintaa Alueiden yritystoiminnan monipuolistamista tai vahvistamista tai Yritysten ja oppi- ja tutkimuslaitosten sekä yritysten ja muiden julkisten yhteisöjen yhteistoimintaa Hankkeella oltava merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun, teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai liiketoimintaosaamiseen Pääsääntöisesti pk-yrityksille

6 Yrityksen kehittämisavustus, yleistä (2/3) Tukea suunnitelmallisiin, tavanomaisesta toiminnasta erillisiin kehittämistoimenpiteisiin, jotka ovat merkittäviä suhteessa yrityksen kokoon. Kenelle? kasvuyritykset vientiyritykset innovaatiohakuiset ja kykyiset yritykset korkean teknologian yritykset taajamissa sij. yritykset Tukimuodot Investoinnit Pienen yrityksen palkka- ja muut toimintamenot (ent. hautomotuki) Muut kehittämistoimenpiteet 1. työntekijän palkkaaminen kyläkauppatuki Hakeminen Jatkuva haku, hakemuksen oltava ELY-keskuksessa ennen hankkeen aloittamista

7 Yrityksen kehittämisavustus (3/3) Peruskriteerit Yrityksellä edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan Hanke merkittävä Uudenlainen tuote/palvelu/tuottamistapa Yrityksen ja hankkeen rahoitus kunnossa Ei negatiivista vaikutusta kilpailutilanteeseen Tuen myöntämisen rajoituksia Ei voida myöntää kalatalouteen, maatalouteen, metsätalouteen eikä maataloustuotteiden jalostukseen eikä markkinointiin (paitsi liikennekäyttöön tarkoitettu bioetanolin tuotanto) Ei merkittäviä maksuhäiriömerkintöjä (esim. verorästit) tai velkasaneeraus Paljon paikallisia kilpailijoita Kilpailullisista syistä tukea ei pääsääntöisesti myönnetä niille toimialoille, jotka suuntautuvat pääasiassa paikallisille markkinoille ja yksityiseen kulutukseen, tai joissa toiminta perustuu urakkatarjousmenettelyyn ja joissa työ tehdään pääasiassa urakkakohteissa Vähittäis- ja tukkukaupan hankkeita ei tueta Konsultointiyrityksiä tuetaan vain kun kyseessä on erityiset perusteet Hoiva- ja sosiaalialan yritysten investointeihin suhtaudutaan pidättyväisesti Matkailun toimialalla ensisijaisesti kasvavat ja kansainvälistyvät matkailukeskukset

8 YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUS Investoinnit Tukea merkittäviin käyttöomaisuusinvestointeihin (esim. koneet, laitteet) Sekä aineelliset että aineettomat investoinnit Myös hankinnat leasing-rahoituksella ja osamaksukaupalla rahoitusyhtiön kautta Toimitilojen rakentamista/käyttötarkoituksen muuttamista voidaan tukea, jos liiketoimintaa laajennetaan ja/tai hanke luo uusia työpaikkoja Yksittäisellä päätöksellä avustusta samanaikaisesti investointeihin ja muihin kehittämistoimenpiteisiin monipuolisia ja kokonaisvaltaisia hankekokonaisuuksia Avustuksen %-osuus % tukialueesta ja yrityksen koosta riippuen Erityisehtoja tai rajoituksia Ei yrityksen tai kiinteistön ostoon Ei lähipiiriostoja Käytettyjen koneiden- tai laitteiden hankinnassa rajoituksia Toimialalinjauksia (esim. matkailu, hoiva- ja sosiaaliala) Julkisen rahoituksen osuus max. 75 % (esim. Finnveran laina)

9 Maksimitukitasot investointiin 171 Oulun seutukunta 173 Oulunkaaren Raahen Siikalatvan Nivala-haapajärven Ylivieskan Koillismaan.. ENIMMÄISPROSENTTIOSUUDET I TUKI- ALUE II TUKI- ALUE III TUKI- ALUE Suuri yritys Keskisuuriyri tys ,5 Pieni yritys Mikroyritys Mikroyritys harvaan asutulla maaseudulla

10 YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUS Pienen yrityksen toimintamenot Palkkamenot Aloittaville tai laajentaville pienille yrityksille uusien työntekijöiden palkkaamiseen Tukiaika palkkoihin korkeintaan 12 kk tuki 50 % Laskennallinen palkkatuki pääsääntöisesti henkilöyhtiöille, 6 kk * euroa Tukea palkkoihin ei myönnetä henkilölle, joka on saanut starttirahaa, toistuvaiskorvausta (palkkaa, eläkettä tms.) tai jolle hakijayritys on maksanut palkkoja ennen hakemuksen jättämistä Muut toimintamenot innovatiiviselle pienelle yritykselle asiantuntijapalvelut, toimitilojen ja laitteiden vuokrat tuki 50 %, yleensä 12 kk

11 Esimerkki aloittavan yrityksen rahoituksesta Yritys perustetaan ja Startti Oy jättää kehittämisavustushakemuksen ELYkeskukseen tarvittavine liitteineen (LTS, hankesuunnitelma, laskelmat) Kustannukset ELY-keskuksen tuki Investoinnit (tietokone, ohjelmistot, puhelin, kalusteet) Saara Startin palkat 12 kk x 3000 Asiantuntija-apu 12 kk (tilitoimisto, juridiset palvelut, ) (25%) (50%) (50%) Toimitilavuokrat 12 kk (50%) Yhteensä Minimiosakepääoman ja mahdollisen tuen lisäksi Saara tarvitsee myös muuta rahoitusta (omat sijoitukset, tulorahoitus, Finnvera tai pankkilaina) ELY-keskus arvioi Startti Oy:n yritysidean, edellytykset kannattavaan toimintaan, kilpailutilanteen, rahoituksen jne.

12 YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUS Muut kehittämistoimenpiteet Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen Liiketoimintaosaamisen kehittäminen Kansainvälistymisen käynnistäminen tai laajentaminen Yritysten yhteistoiminnan ja verkottumisen kehittäminen Yrityksen perustamis- ja toimintaedellytysten selvittäminen Muu pitkän aikavälin kilpailukyvyn kehittäminen Tuki % hyväksytyistä kustannuksista, tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämisessä tuki de minimis ehtoista, jos yli 45 % tuki pienelle yritykselle ulkopuoliset asiantuntijapalvelut (palvelun antajan tarjoukset, riippumattomuus) uuden avainhenkilön palkkakustannukset (sis. hankeaikaan kohdistuvan ja työntekijälle maksetun lomapalkan ja lomarahan ilman työnantajamaksuja) olemassa olevan henkilön palkkakustannukset (vain erityisestä syystä, oleellinen merkitys, vain työajanseurannan mukaiset työajan palkkamenot, ei välillisiä palkkoja ja työnantajamaksuja matkat, (ei myynti-/vientimatkat) messuosallistumiset (kv-hankkeissa) kone- ja laitehankinnat sekä raaka-ainemenot (tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämishankkeissa)

13 Vinkkejä: hakemukset löytyvät hakemuksessa ohjeet ja luettelo tarvittavista liitteistä allekirjoitettu hakemus tulee jättää ELY-keskukseen ennen hankkeen aloittamista (Huom! kirjallisen tilauksen tai hankintasopimuksen allekirjoitus) jatkuva haku laskelmat/ennusteet: realistisuus ( kuka on asiakas, miksi maksaa, mistä maksaa, paljonko maksaa, kuinka monta kpl pitää myydä, kuka on kilpailija ) Liitteenä lts, liikeidea tärkeämpi kuin sivumäärä Hankekuvaus mukaan HUOM! Eri rahoituskanavat!! Hankkeen kokonaisrahoitus oltava kunnossa Kysyvä ei tieltä eksy

14 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman yritystuet Maaseudun yritystoimintaa monipuolistavien yritysten perustaminen, kehittäminen ja laajentaminen Kenelle? maaseudulla sijaitsevat alle 10 henkeä työllistävät mikroyritykset (lv<2 milj) maatilalla maatalouden ohella harjoitettavaan muuhun yritystoimintaan alle 250 henkeä työllistävä, maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta ja markkinointia harjoittava yritys Mihin? investoinnit, yritysten kehittäminen ja ensimmäisten vieraiden työntekijöiden palkkakustannukset Investoinnit yritystoiminnassa tarvittavien toimitilojen rakentamiseen tai hankkimiseen, koneiden ja laitteiden ostamiseen (myös käytetyt) tai käyttöomaisuuden erilaisiin muutos- ja parannustöihin (tuki 20 35%) maaseudun ProStart yritystoiminnan edellytysten selvittämiseen (kustannukset max 3 000, tuki 90%) Kehittämistukea myönnetään asiantuntija-apuun tai koulutukseen, joka kehittää yrityksen liikkeenjohtoa, markkinointia, tuotteita tai muuten kehittää yrityksen toimintaa (tuki max 50%, 200t ) 1. vieraiden työntekijöiden palkkaaminen (tuki max 50%, 2 htv palkkauskustannuksiin) Lisätietoja: Kalevi Hiivala, p , Pekka Seppänen

15 Toimintaryhmät Tukea päätoimisten maaseutuyritysten käynnistämiseen, kehittämiseen ja pienimuotoisiin investointeihin Kenelle? pääosin 1-2 hengen yrityksiä ja aloittavia yritykset, max 10 henkilöä muut kuin maatilakytkentäiset Toimintaryhmä JoMMa ry Haukipudas Ii Kempele Kiiminki Muhos Pudasjärvi Utajärvi Yli-Ii Oulun kaupungissa maaseutualueet Lisätietoja: vs. toiminnanjohtaja Pirjo Hongisto, p Toimisto: Kiilakiventie 1 (4. krs), OULU, Nouseva Rannikkoseutu ry Hailuoto Lumijoki Liminka Tyrnävä Siikajoki Raahe Pyhäjoki Vihanti Rantsila Lisätietoja: toiminnanjohtaja Soila Haapsaari, p Toimisto: Ruukinkuja 2, RUUKKI, Koillismaan alueen yrittäjäaamiainen P.Saravesi

16 YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUS, EAKR (ELY-KESKUS) -Kasvuyritykset -Vientiyritykset -Innovaatiohakuiset ja kykyiset yritykset -Korkean teknologian yritykset -Taajamissa sij. yritykset -Matkailukeskukset MAASEUTURAHASTO, MSR (ELY-KESKUS) -elintarvikkeiden ensiasteen jalostusta harj. yritykset, myös pk-kokoiset -Maatilakytkennäiset ja osana maa- ja metsätalouden tuotantoketjua olevat yritykset -taajaman ulkopuolella sijaitsevat alle 10 htv ohjelman mukaiset yritykset -Tuki aina De minimis YRITYSTUKIEN YHTEENSOVITUS POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUSESSA MOLEMMAT RAHOITUSMUODOT -Matkailu: Maatilakytkentäiset (MSR) Matkailukeskuksissa sij. ja kaupunkien vapaaajanmatkailun oheispalvelut (EAKR) -Energia: Osana maa- ja metsätalouden tuotantoketjua (MSR) Uudet teknologiat ja teollinen tuotanto (EAKR) MAASEUTURAHASTO, MSR (TOIMINTARYHMÄT) -pääosin 1-2 htv ja aloittavat yritykset, max 10 htv - Muut kuin maatilakytkentäiset -Toimintaryhmillä omat ohjelmat ja linjaukset -Tuki max

17 Ideat Keksintösäätiön rahoitus Ideasta liiketoimintaa? Palvelut pähkinänkuoressa ALUEELLINEN TOIMINTA Tuoteväylä-tiimi KANSALLINEN TOIMINTA Kehittämistiimi Aktivointi Tunnistaminen Ensiarviointi Arviointi Liikeidean kehittäminen Tuoteväylä tiimi voi tilata euron edestä esiselvityksiä esim. markkinatutkimuksia. Lisätietoja: keksintöasiamies Juha Elf p , innovaatioasiantuntia Jani Jokitalo innovaatioasiamiehet (Oulun yliopisto) Pekka Räsänen ja Maarit Jokela Kasvuyritysaihiot Lisensointihankkeet

18 TEKESin rahoitusvaihtoehdot pienille ja keskisuurille yrityksille Haasteellisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmisteluun. Haetaan ELYstä. Palvelualueet Asiakkaat ja markkinat Liiketoimintamalli ja strategia Tuotteet, palvelut ja tuotanto Johtaminen ja henkilöstö TE: valmistelurahoitus Käytetään poikkeustapauksissa, jos muut keinot eivät sovellu. Mahdolliset rahoitusinstrumentit T&K avustus (de minimis) Työelämän kehittäminen (koulutusavustus tulossa myöhemmin) Voidaan käyttää mm. kansainvälistymissuunnitelman tekemiseen. Max. 2 * 50 te, Alle 6 v. yrityksille tuki % 75, muille 50. De minimis ehtoista tukea. Kasvun ja kansainvälistymisen suunnittelu T&K avustus ja laina Tärkein instrumentti, mahdollistaa melko laaja-alaisen kehittämisen osana t&k-projektia. Joko avustusta, lainaa tai niiden yhdistelmä. Kasvun vaiheet: Suunnittelu Aloittaminen Laajentaminen Erillisenä vain, jos haluat johtamisen ja henkilöstön kehittämistä ilman t&k:ta, muutoin osana t&k-rahoitusta. Lupaavimpien yritysten liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. NIY

19 Valmistelurahoitus Kenelle? Pk-yrityksille Mihin? hankkeisiin joilla valmistellaan 1) valmiuksia käynnistää uusia tutkimus-kehityshankkeita; 2) uusien innovatiivisten liiketoimintojen käynnistymistä; 3) kansainvälistymistä; tai 4) kehittämiseen liittyvää teknologisen taikka muun osaamisen lisäämistä. avustus voidaan myöntää enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään euroa Ulkopuoliset palvelut ja asiantuntijat, palkat, matkat Lisätietoja: Satu Kuusela, p

20 Yritys Suomi puhelinpalvelu valtakunnallinen puhelinnumero ma pe klo (suomi) (ruotsi) Neuvontaa yrityksen perustamiseen liittyvissä tyypillisimmissä asiakokonaisuuksissa (rahoitus, verotus, luvat, yritysmuoto, perustamistoimet ym.) ELY-keskuksen ja TE-toimistojen yrityspalveluiden neuvonta sekä sähköisten palveluiden neuvonta TEM-konsernin (Tekes, Finnvera, Finpro, PRH) yrittäjille suunnattujen yrityspalveluiden ja verkkopalveluiden neuvonta

21 YHTEYSTIEDOT: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue Käyntiosoite: Viestikatu 1, Puh.vaihde Seppänen Pekka, p (energiatuet, konepajat, maaseudun yritystuet) Hiivala Kalevi, p (maaseudun yritystuet, elintarviketeollisuus) Keränen Arja, p (matkailu) Pulkkinen Anne, p (ICT, alkavat yritykset) Ek Johanna, p (ICT, terveysteknologia) Hanhela Jouko, p (puutoimiala) Karesvuo Olli-Matti, p (terveysteknologia, alkavat yritykset) Repka Tiina, p (ICT, alkavat yritykset) Elf Juha, p Keksintöasiamies Jani Jokitalo, p Räisänen Esa, p tuotteistetut palvelut (yrityskohtaiset konsultointipalvelut) Salmela Markus, p (kuljetustuet) Seppänen Kalevi, p ryhmäpäällikkö Heinonen Merja, p (tukien maksatus) Heinola Reijo, p (tukien maksatus) Sorvisto Ingrid, p (tukien maksatus)

Mitä Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus tarjoaa yrityksille?

Mitä Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus tarjoaa yrityksille? Mitä Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus tarjoaa yrityksille? Neuvonta ja koulutus Tuotteistetut asiantuntijapalvelut, yritysosasto Yrityksen kehittämisavustus, yritysosasto Maaseudun yritystoiminnan tuki, maaseutuosasto

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena

Lisätiedot

Yritystoiminnan rahoitus mikro- ja pk-yrityksille TEM, MMM

Yritystoiminnan rahoitus mikro- ja pk-yrityksille TEM, MMM Yritystoiminnan rahoitus mikro- ja pk-yrityksille TEM, MMM Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Innovaatiot ja yritysrahoitus Kari Rintala 13.12.2012 1 Rahoitustuotteet yrityksille 1. Maaseuturahaston yritystuki

Lisätiedot

Kasvun avauksia Ylä-Pirkanmaalle! Rakennemuutosohjelma 2011-2012 Liite 1

Kasvun avauksia Ylä-Pirkanmaalle! Rakennemuutosohjelma 2011-2012 Liite 1 Yrityskehittäminen * Pirkanmaan ELY-keskus Investointituki (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma) Maatiloille ja mikroyrityksille voidaan myöntää avustusta yritystoiminnan aloittamisessa tai laajentamisessa

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010

Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010 Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010 Kehittämisavustus Pankit/rahoitusyhtiöt Finnvera -lainat, takaukset Maaseudun yritystuet Tekes Finnfund UM KTM/yhteisvienti Mikä yritys Koko,

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN YRITYSRAHOITUSLINJAUKSET

LÄNSI-SUOMEN YRITYSRAHOITUSLINJAUKSET LÄNSI-SUOMEN YRITYSRAHOITUSLINJAUKSET Keski-Suomi Pirkanmaa Varsinais-Suomi Satakunta Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Voimassa toistaiseksi 16.3.2015 alkaen Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. RAHOITUKSEN

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu

Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu Työvoima- ja elinkeinokeskus Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin 14.12.2009 1 Työ- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset) 15 kpl Suomessa Työ-

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS YRITYKSEN RAHOITUSOPAS 2014 businessoulu.com 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. KÄYTTÖPÄÄOMAN TARPEEN LASKENTA JA MINIMOINTIKEINOT 3 3. KÄYTTÖPÄÄOMAN RAHOITUS 4 4. YRITYKSEN LAAJENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE

Lisätiedot

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Oivalluksen portaat 10.11.2011 Pauli Santala Kysymyksiä Mikä ihmeen matkailuinnovaatio, mihin niitä tarvitaan? Missä niitä matkailuinnovaatioita oikein

Lisätiedot

Tekesin Innovaatiorahoitus

Tekesin Innovaatiorahoitus Tekesin Innovaatiorahoitus Energiaomavaraisuus ja yrittäjyys koulutuspäivät 5.-6.2.2013 Eija-Riitta Hämäläinen Asiantuntija DM 05-2011 Palveluinnovaatiot Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio?

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin 16.3.2015 Rakennerahasto suuralueet 1.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Oulussa Etelä-Savon ELY -keskus Mikkelissä Keski-Suomen

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Yritysrahoituksen iltapäivä. 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen

Yritysrahoituksen iltapäivä. 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen Yritysrahoituksen iltapäivä 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen Esityksen sisältö 1. Yrityksen kehittämisavustus (ELY-keskus) 2. Tekesin rahoitus 3. Yrityksen kehittämispalvelut Avustuksia pk-yritysten

Lisätiedot

PK- yritysten EAKR-rahoitus

PK- yritysten EAKR-rahoitus PK- yritysten EAKR-rahoitus Pohjanmaalla 2014-2020 Henrik Broman 6.11.2014 1 Ajankohtaista 15.9. alkoi uusien hakemusten vastaanotto ja kirjaus Sähköinen haku KATSO- tunnisteella https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritystukien-sahkoinen-

Lisätiedot

KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE. Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus

KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE. Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus Yritystukirahoitus Pohjois-Savossa ohjelmakaudella 2007-2013 EAKR-rahoitus 21.6.2007-24.6.2014 yhteensä 100 497 720 euroa,

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 19.3.2015 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Yrityksille Joilla Venäjäperusasiat kunnossa

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Sisältö: Tekesin innovaatiorahoitus pk-yrityksille KKS, Palvelut, Kampanjat, Pilotointirahoitus Team Finland, Lets Grow rahoitusohjelma ELY Rahoitus,

Lisätiedot

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki YRITYSTUKIOPAS 2015 Ilmajoki Jalasjärvi Kauhava Kuortane Kurikka Lapua Seinäjoki 2 Sisällys 1 2 3 4 ALKUSANAT 4 YLEISTÄ YRITYSTUISTA 6 TUENMYÖNTÄJÄTAHOT 9 Leader-ryhmät 9 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 10

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien

Maaseudun hanke- ja yritystukien Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 1 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Rahoitusta kasvuun ja kansainvälistymiseen

Rahoitusta kasvuun ja kansainvälistymiseen Rahoitusta kasvuun ja kansainvälistymiseen Jyväskylä 16.4.2015 Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus 16.4.2015 Rakennerahasto suuralueet 1.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Oulussa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus kasvun ja kansainvälistymisen tuet 26.8.2014

Varsinais-Suomen ELY-keskus kasvun ja kansainvälistymisen tuet 26.8.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus kasvun ja kansainvälistymisen tuet 26.8.2014 Itsenäisyydenaukio 2, Turku www.gointernational.fi Jari Kauppila www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 040 825 8501 Team.Finland.fi

Lisätiedot