OHJEET VIESTINTÄVERKON JA VIESTINTÄPALVELUIDEN KÄYTTÄJILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEET VIESTINTÄVERKON JA VIESTINTÄPALVELUIDEN KÄYTTÄJILLE"

Transkriptio

1 Ohje 1 OHJEET VIESTINTÄVERKON JA VIESTINTÄPALVELUIDEN KÄYTTÄJILLE Tässä ohjeessa selvitetään menettelytavat, joiden avulla voidaan - turvata henkilöiden yksityisyyden suoja sähköisessä viestinnässä (tarkemmin ks. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä -kirje ) - antaa työnantajalle mahdollisuus saada käyttöönsä toimintansa kannalta välttämättömät, sille tarkoitetut viestit - estää virusten, matojen ja muiden haittaohjelmien pääsy kaupungin tietoverkkoon sekä - torjua roskapostia Tässä ohjeessa kerrotaan myös sähköposti- ja Internet-liikenteen käyttörajoituksista sekä käytön teknisestä seurannasta. Rajoitukset ovat välttämättömiä, jotta sähköisen viestinnän tietoturva voidaan toteuttaa ja yksityisyys turvata. Ohjeen tarkoituksena on myös ehkäistä viestintäverkon ja viestintäpalveluiden väärinkäyttöä toimimalla tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 147 :n 3 momentissa tarkoitettuina ohjeina.

2 Ohje 2 Sisällysluettelo Ohjeessa käytettyjä termejä... 3 Lainsäädäntö... 5 Yksityisyyden suojaaminen tietoturvan avulla... 5 Sähköiset viestimet työvälineinä... 6 Internetin käyttörajoitukset... 6 Sähköposti... 7 Väärään osoitteeseen saapunut henkilökohtainen sähköpostiviesti... 9 Väärään osoitteeseen saapunut viranomaiselle tarkoitettu sähköpostiviesti... 9 Sähköpostin virussuodatus Roskapostin suodatus Postin käsittely henkilön loman yms. poissaolon aikana Verkonvalvonta ja lokitietojen käsittely Toimenpiteet luvattoman käytön selvittämiseksi Toimenpiteet palvelussuhteen päättyessä Seuraamukset Voimassaolo... 13

3 Ohje 3 Ohjeessa käytettyjä termejä Seuraavassa on määritelty muutamia tässä ohjeessa käytettyjä termejä. Internet Intranet Sähköpostiosoitteet Roskaposti Virus, haittaohjelma Maailmanlaajuinen (kaikille avoin) tietokoneiden välinen verkko. Kaupungin Internetissä näkyvä etusivun osoite on Organisaation sisäinen tietoverkko (sisäinen internet). Kaupungin intranetin osoite on Helmi ( Organisaatiokohtainen sähköpostiosoite, ns. ryhmäpostilaatikko Viraston tai työyksikön yhteinen osoite, johon lähetetään palveluja tai viranomaistoimenpiteitä edellyttävät viestit. Osoite on muodostettu organisaation nimestä, esim. Postilaatikon käyttöoikeus on yleensä useammalla henkilöllä. Henkilökohtainen sähköpostiosoite Osoite muodostuu periaatteella Jos saman nimisiä henkilöitä on useita, nämä erotetaan lisäämällä etu- ja sukunimen väliin ns. initiaali, joka on pääsääntöisesti henkilön toisen nimen ensimmäinen kirjain, esim. Yksityinen sähköpostiosoite Käyttäjän omaan käyttöönsä ulkopuoliselta palveluntarjoajalta hankkima sähköpostiosoite. Häiritsevä sähköpostiviesti, jota vastaanottaja ei halua saada. Roskapostia lähetetään massajakeluina perinteisinä kirjeinä sekä Internetissä sähköposti- ja keskusteluryhmäviesteinä. Haittaohjelmat aiheuttavat tarkoituksellisesti koneen käyttäjän kannalta ei-toivottuja tapahtumia tietokoneessa, tietojärjestelmässä tai sen osassa. Haittaohjelmia ovat esimerkiksi virukset, madot ja troijanhevoset. Usein haittaohjelma yrittää levitä monistamalla itseään. Haittaohjelma voi tuhota tai muuttaa tietokoneen levymuistissa olevia tietoja. Haittaohjelma voi tarttua tietokoneeseen mm. siihen liitetystä muistitikusta, sähköpostiviestistä tai verkkosivulta.

4 Ohje 4 Vertaisverkko, tiedostonjakoverkko Mobiililaite Tunnistamistieto Lokitiedosto Tietokoneverkko, jossa jokainen verkkoon kytketty kone toimii sekä palvelimena että asiakkaana verkon muille koneille. Arkikielessä vertaisverkoilla tarkoitetaan erityisiä tiedostonjakoverkkoja, joita käytetään yleisimmin musiikin ja elokuvien jakoon. Mukana kulkevat tieto- ja viestintätekniikan laitteet, kuten älypuhelimet, tabletit, jne. Tunnistamistieto on käyttäjään yhdistettävissä oleva tieto, jota viestintäverkossa käsitellään viestien siirtämiseksi, jakelemiseksi tai tarjolla pitämiseksi. Tietojärjestelmät kirjaavat tapahtumatietoja ns. lokitiedostoon. Lokitiedostoa voidaan lukea myöhemmin, jos on tarve selvittää järjestelmän toimintahäiriöitä tai tietomurtoja.

5 Ohje 5 Lainsäädäntö Tässä ohjeessa on otettu erityisesti huomioon seuraavat lait: Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) Henkilötietolaki (523/1999) EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679) Yksityisyyden suojaaminen tietoturvan avulla Sähköisen viestinnän yksityisyyttä suojaavan tietoturvan keskeisenä tavoitteena on tietoliikenneverkkojen toimivuuden ja turvallisuuden varmistaminen. Olennainen osa turvatoimia on haittaohjelmien torjuminen, roskapostien estäminen ja tietoverkkoliikenteen toiminnan varmistaminen. Huomattava osa viruksista ja muista haittaohjelmista tulee kaupungin tietoliikenneverkkoon sähköpostiliitteistä ja Internet-sivustoilta. Vaikka virustorjunta on hyvin hoidettu ja virukset yleensä löytyvät ennen kuin ne ehtivät levitä työasemasta laajemmalle, virusten poistaminen aiheuttaa huomattavasti lisätyötä ja lisää siten kustannuksia. Aina on myös olemassa vaara, että virus tai muu haittaohjelma on niin uusi, ettei virustorjunta sitä havaitse. Silloin kaupungin koko tietoliikenneverkon toiminta saattaa lamaantua tai tiedostoja tuhoutua. Eräät haittaohjelmat salakirjoittavat tiedostoja siten, että niitä ei enää saa takaisin käyttökuntoon. Jokaisen kaupungin tieto- ja viestintäjärjestelmiä käyttävän henkilön tulee tutustua Helsingin kaupungin tietoturvaohjeistoon (Helmi / Yhteiset palvelut / Tietoturva, ).

6 Ohje 6 Sähköiset viestimet työvälineinä Kuten muutkin työvälineet, myös tietotekniset laitteet ohjelmistoineen ja yhteyksineen on tarkoitettu työtehtävien hoitamiseen. Laitevalinnat on suunniteltu työkäytön mukaan. Työajan tehokkaan käytön periaatteesta seuraa, että työaika käytetään työasioiden hoitamiseen. Niinpä työvälineinä olevan sähköpostin, Internetin ja intranetin käyttöoikeudet on tarkoitettu työtehtävien hoitamiseen. Työnantaja osoittaa työssä käytettävät välineet. Kaupungin sähköpostia ja Internet-yhteyksiä ei saa käyttää yksityiseen yritys- tai yhdistystoimintaan eikä vastaaviin työtehtäviin liittymättömiin tehtäviin. Kielto ei koske kaupungin sisäiseen ammattiyhdistystoimintaan liittyvää viestintää. Pienimuotoinen yksityiskäyttö, kuten henkilökohtaisten laskujen maksaminen, on kuitenkin sallittua, ellei se haittaa työtehtävien hoitamista. Kaupunki ei ratko yksityiskäyttöön tai työntekijän omiin laitteisiin liittyviä ongelmia eikä vastaa henkilölle niistä mahdollisesti koituneista vahingoista. Kaupunki valvoo kaupungin tietoverkon tietoliikennettä viestintämahdollisuuksien turvaamiseksi. Kaikesta käytöstä, myös pienimuotoisesta yksityiskäytöstä, jää tietoliikennelokeihin merkintöjä. Välitystietoja voivat käsitellä kaupungin viestintäverkon ja viestintäpalvelun ylläpidosta ja tietoturvasta sekä turvallisuudesta huolehtivat henkilöt, jotka työskentelevät kaupungin tietohallinnossa tai palvelutoimittajalla. Työnantaja voi antaa työtehtävien hoitamista varten mobiililaitteen ohjelmistoineen ja yhteyksineen henkilölle työkäyttöön. Tämä ohje koskee näitäkin laitteita. Etäkäytöstä ja työsuhde- ja luontaisetupuhelimista on omat lisäohjeensa. Internetin käyttörajoitukset Jokainen käyttäjä on omalta osaltaan vastuussa siitä, että hänen tiedostonsa, sähköpostiviestinsä, Internet-käyttönsä sekä työantajan tieto- ja viestintäteknisten laitteiden sekä kaupungin hallussa olevien tietojen käyttö on lakien, ohjeiden ja hyvän tavan mukaista. Tietoliikenneverkon toiminnan ja kaupungin hallussa olevien tietojen turvaamiseksi käyttäjän tulee omassa toiminnassaan huomioida seuraavat seikat työantajan laitteiden ja tietojen käyttämisestä: - kaupungin viestintäverkon kautta saa välittää ja hakea työhön liittyviä aineistoja

7 Ohje 7 - viestintäverkkoa ja viestintäpalveluja tulee käyttää vastuullisesti, jotta vältetään kaupungin tiedoille ja laitteille aiheutuvia vaaroja - kaupungin tietoverkkoon ei saa oikeudettomasti avata pääsyä sivulliselle - palomuurin, virustorjunnan yms. tietojärjestelmien turvamekanismien tulee olla päällä eikä niiden käyttöä saa kiertää - verkkosivujen selailussa on käytettävä harkintaa ja varottava haittaohjelmien (virusten, matojen, salakirjoittavien kiristysohjelmien ja muiden vastaavien) pääsemistä kaupungin laitteisiin ja verkkoon. Kaupungin välineillä ei saa asioida uhkapelipalveluissa, tietoliikenteen anonymisointipalveluissa, hakkerointiohjelmien sivuilla, tekijänoikeuksilla suojattua materiaalia luvattomasti sisältävissä palveluissa, aikuisviihdepalveluissa eikä Bittorrent/Darknet/Tor -tyyppisissä palveluissa. Tällaisista verkkosijainneista on tavanomaista suurempi vaara aiheutua haittaa kaupungin toiminnalle. - kaupungin tietoja ja tietoverkkoja vaarantavia ohjelmia, kuten vertaisverkko-ohjelmia, tai laitteita ei saa ladata tai tuoda kaupungin tietoverkkoon. - viestintää ei saa harjoittaa rikolliseen tarkoitukseen. Esimerkiksi tietoverkon tutkiminen verkkoskannereilla on kiellettyä, ellei se nimenomaan ole annettu työtehtäväksi. Tietoliikenteelle aiheuttaa haittaa myös työhön liittymätön musiikin, videon tai TVohjelmien verkkoliikenne (sisällön striimaus ), sillä ne vievät varsinaisen toiminnan tietoliikenteeltä tilaa ja aiheuttavat hitautta järjestelmiin. Kaupungin tietoliikenneverkko on toteutettu varsinaisen toiminnan tietoliikennetarpeiden perusteella. Viestintämahdollisuuksien turvaamiseksi kaupunki voi rajoittaa teknisillä estoilla Internetissä olevien palvelujen ja www-osoitteiden käyttöä sekä tietoliikennettä kaupungin verkossa ja etäkäytössä olevilta työasemilta. Rajoituksilla pyritään estämään kaupungin tietoja ja laitteita uhkaavien vaarojen aiheuttamia tappiota kaupungille ja mahdollistamaan kaupungin mahdollisimman häiriötön, jatkuva toiminta. Sähköposti Sähköpostiviestinnässä lähettäjä on vastuussa viestin perillemenosta sekä lähetettävän viestin sisällöstä. On otettava huomioon, että vastaanottajan henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen lähetetty viesti ei välttämättä tule tietoon esimerkiksi vastaanottajan pitkän poissaolon takia.

8 Ohje 8 Organisaatioyksikön yhteisiä ryhmäpostilaatikoita on syytä käyttää aina, kun viesti edellyttää palveluja tai viranomaistoimenpiteitä. Henkilöillä ei ole oikeutta lukea alaistensa tai työtovereidensa sähköposteja ilman asianomaisen lupaa. Poikkeuksena on tilanne, jossa henkilö on estynyt suorittamasta työtehtäviään. Tällöin työnantajalla on yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 6 luvussa määritellyin edellytyksin oikeus ottaa selville, onko henkilölle lähetetty työnantajalle kuuluvia sähköpostiviestejä. Jos esimies tai työtoveri jostain syystä lukee toiselle henkilölle osoitetun sähköpostiviestin, lukijalla on vaitiolovelvollisuus. Yksityisluonteisten ja muiden luottamuksellisten sähköpostiviestien sisältöä ei saa ilmaista eikä tietoa niiden olemassaolosta tai sisällöstä saa käyttää hyväksi. (Tietoyhteiskuntakaari, 17 luku, 136 ) Tietoturvan ja kaupungin sujuvan toiminnan varmistamiseksi ja tietosuojan turvaamiseksi käyttäjän on huolehdittava seuraavista sähköpostin käyttöön liittyvistä asioista: - työtehtäviin käytetään työnantajan tarjoamia sähköpostipalveluita. Kaupungin tarjoamilla sähköpostipalveluilla pyritään varmistamaan, että kaupungin tietoihin liittyvät sähköpostit tulevat kaikissa tilanteissa käsitellyiksi oikein. - salassa pidettäviä tietoja ei voida lähettää salaamattomina tavallisena sähköpostina. Niiden lähettämisessä käytetään turvasähköpostia tai liitetiedostojen salausta. Jos tämä ei ole mahdollista lähetetään tiedot tavallisena kirjepostina, ei sähköpostilla. Turvasähköpostin ja liitetiedostojen salaamisen tekniset käyttöohjeet ovat saatavilla niitä tarvitseville paikallisen ICT-tuen kautta. - työpaikan sähköpostiin tulevia viestejä saa jatkolähettää automaattisesti vain työantajan osoittamiin sähköpostiosoitteisiin. Viestejä siis ei saa automaattisesti uudelleen ohjata omaan kotipostiinsa. Työnantaja voi kaupungin tietoja suojatakseen teknisesti estää automaattisen jatkolähettämisen. Jatkolähettämiselle ei ole muutenkaan tarvetta, sillä sähköpostien etäkäyttöön on tarjolla Outlook Web Access, jonka käyttöön saa apua paikalliselta ICT-tuelta. - kaupungin sähköpostijärjestelmä suojaa viestintää haittaohjelmilta ja roskaposteilta, mutta kaikesta huolimatta viesteissä voi olla roskaposteja. Roskapostit tulee poistaa niitä avaamatta.

9 Ohje 9 - käytä työpaikan sähköpostiosoitetta vain työtehtäviin kuuluville keskustelu- ja postituslistoille kirjautumiseen. Käytä omiin harrastuksiin tms. liittyvissä yhteyksissä jotain muuta kuin työpaikan sähköpostia. Sähköpostipalvelinten ylikuormittumisen estämiseksi postilaatikoiden koko voidaan rajoittaa ja postijärjestelmään voidaan tarvittaessa asettaa aikarajoja, joiden jälkeen viestejä voidaan poistaa automaattisesti. Sähköpostilla saadut viestit ja liitetiedostot on tallennettava työyksikössä sovittuihin yhteisiin tallennuspaikkoihin silloin, kun kyse on organisaatiolle kuuluvista dokumenteista ja tiedoista. Tällä varmistetaan, että kaupungin tehtäviin liittyvät tiedot ovat käytettävissä tarvittaessa. Kaupungilla on oikeus valvoa kaikkea kaupungin tietoverkon tietoliikennettä viestintämahdollisuuksien turvaamiseksi. Jos työntekijä käyttää henkilökohtaista verkkosähköpostiaan työnantajan antamilla välineillä, työnantajan tietoliikennelokeihin jää tästäkin käytöstä merkintöjä. Työantaja käsittelee näitä merkintöjä samoin kuin muitakin kaupungin tietoliikennelokeja. Pienimuotoinen henkilökohtainen käyttö ei saa haitata työtehtävien hoitamista. Väärään osoitteeseen saapunut henkilökohtainen sähköpostiviesti Se, joka on ottanut vastaan tai muutoin saanut tiedon sähköisestä viestistä, radioviestinnästä tai välitystiedosta, jota ei ole hänelle tarkoitettu, ei saa ilman viestinnän osapuolen suostumusta ilmaista tai käyttää hyväksi viestin sisältöä, välitystietoa tai tietoa viestin olemassaolosta, ellei laissa toisin säädetä. (Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 136 :n 4 mom.) Jos henkilö saa jostakin syystä toiselle henkilölle tarkoitetun sähköpostiviestin, hän on vaitiolovelvollinen sekä viestin olemassaolosta että sen sisällöstä. Vastaanottajan tulee antaa lähettäjälle tieto siitä, että viesti tuli väärälle henkilölle ja hävittää viesti, ellei sitä lähettäjän suostumuksella ohjata oikealle vastaanottajalle. Väärään osoitteeseen saapunut viranomaiselle tarkoitettu sähköpostiviesti Viranomaiselle erehdyksessä väärään osoitteeseen toimitettu asiakirja on viipymättä siirrettävä toimivaltaiseksi katsottavalle viranomaiselle. Siirrosta on ilmoitettava asiakirjan lähettäneelle. (Hallintolain (434/2003) 21 ).

10 Ohje 10 Sähköpostin virussuodatus Saapuva sähköposti tarkistetaan koneellisesti automaattisesti haittaohjelmien varalta ja viruksia sisältävät viestit liitteineen poistetaan. Poistamisesta lähetetään mahdollisuuksien mukaan tieto viestin vastaanottajalle. Tietoturvasyistä sähköpostiviesteistä voidaan automaattisesti poistaa.exe,.com tai.mp3-liitetiedostot tai muut yleisesti haitalliseksi luokitellut sisällöt. Sähköpostipalvelun tuottaja ylläpitää listaa automaattisesti poistettavista tiedostotyypeistä. Tilapäisesti voidaan estää myös muiden liitetiedostotyyppien suodattaminen (esim..ziptiedostot). Poikkeavista suodatusperiaatteista tiedotetaan tapauskohtaisesti. Roskapostin suodatus Roskaposteja suodatetaan koneellisesti automaattisesti tietoverkon ja palvelujen turvaamiseksi. Postin käsittely henkilön loman yms. poissaolon aikana Jos henkilö ei ole ennen poissaoloaan asettanut sähköpostiinsa automaattivastausta tai antanut toiselle henkilölle suostumusta postinsa lukemiseen, työnantajalla on tietyin yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 6 luvussa määritellyin edellytyksin oikeus avata henkilön postilaatikko ja lukea henkilön sähköpostiviestejä. Menettely työnantajalle kuuluvien sähköpostien hakemiseen ja avaamiseen, ks. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä -kirje Suostumus annetaan määrittelemällä toiselle henkilölle oikeudet saapuneet-kansioon kansion käyttöoikeudet-toiminnolla. Verkonvalvonta ja lokitietojen käsittely Sähköposti ja muut tietojärjestelmät sekä Internet-selailu tallettavat käyttäjien toimenpiteistä ja käynneistä järjestelmissä ns. lokitietoja. Lokit ovat välttämättömiä, kun selvitetään virhetilanteita ja väärinkäytöksiä. Lokitietoja kerätään automaattisesti ja niitä seurataan teknisin menetelmin. Lokitiedot on suojattu ulkopuolisilta ja ainoastaan ylläpitäjät voivat tarkastella niitä. Käyttäjän henkilötietoja sisältäviä lokitietoja koskee henkilötietojen käsittelyn yleiset edellytykset ja periaatteet. Lokitietoja käytetään teknisen kehittämisen, virhetilanteiden ja mahdollisten väärinkäytösten selvittämiseen.

11 Ohje 11 Internet-liikennettä ja muuta kaupungin tietoverkon liikennettä seurataan myös tilastollisesti siten, ettei valvonta kytkeydy yksittäiseen käyttäjään. Sähköpostijärjestelmän lokitiedostoon kerätään tietoja viestien lähettäjistä, vastaanottajista, viestien kulkuun liittyvistä kellonajoista jne. Kaupungin virustorjuntajärjestelmä kerää lokitietoa havaituista haittaohjelmista. Virustorjuntajärjestelmän keräämiä tietoja käytetään virusten saastuttamien tietokoneiden puhdistamiseen. Virusten laatua, määrää ja esiintymistiheyttä seurataan yhteenvetoraportein, joista yksittäinen käyttäjä ei ole tunnistettavissa. Toimenpiteet luvattoman käytön selvittämiseksi Tietoyhteiskuntakaaren 149 :n 1 momentin mukaan yhteisötilaaja saa käsitellä välitystietoja automaattisen hakutoiminnon avulla, joka voi perustua viestien kokoon, yhteenlaskettuun kokoon, tyyppiin, määrään, yhteystapaan tai kohdeosoitteisiin. Helsingin kaupunki käsittelee tunnistamistietoja automaattisten hakutoimintojen avulla. Jos automaattisen haun perusteella on perusteltu syy epäillä, että viestintäverkkoa tai viestintäpalveluja käytetään tämän (tietoyhteiskuntakaaren 147 :n 3 momentissa tarkoitetun) ohjeen vastaisesti, voi kaupunki käsitellä tunnistamistietoja manuaalisesti seuraavissa tietoyhteiskuntakaaren 149 :n 2 momentin mukaisissa tapauksissa: 1) automaattisen hakutoiminnon avulla on havaittu viestinnässä poikkeama; 2) maksullisen tietoyhteiskunnan palvelun käytön kustannukset ovat nousseet epätavallisen korkeiksi; 3) viestintäverkossa havaitaan sinne oikeudetta asennettu laite, ohjelma tai palvelu; taikka 4) yksittäistapauksessa muusta 1 3 kohtaan rinnastuvasta, yleisesti havaittavissa olevasta seikasta voidaan päätellä, että viestintäverkkoa, viestintäpalvelua tai maksullista tietoyhteiskunnan palvelua käytetään tämän ohjeen vastaisesti.

12 Ohje 12 Tietoyhteiskuntakaaren 149 :n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun käsittelyn edellytyksenä on, että tapahtuma tai teko todennäköisesti aiheuttaa yhteisötilaajalle merkittävää haittaa tai vahinkoa. 149 :n 2 momentissa tarkoitetun käsittelyn edellytyksenä on lisäksi, että tiedot ovat välttämättömiä luvattoman käytön ja siitä vastuussa olevien selvittämiseksi sekä luvattoman käytön lopettamiseksi. Toimenpiteet palvelussuhteen päättyessä Palvelussuhteen päättyessä henkilö käy tarvittaessa työnantajan edustajan kanssa läpi omat hakemistonsa ja tiedostonsa. Kaupungilla ei ole velvollisuutta tiedostojen säilyttämiseen tai niiden luovuttamiseen henkilölle jälkikäteen. Henkilökohtaiset sähköpostiviestit tulee poistaa ja työnantajalle tulee tarvittaessa antaa mahdollisuus työpostien lukemiseen. Viestintäkumppaneille tulee mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa sähköpostiosoitteen sulkemisesta. Seuraamukset Palvelussuhteen päätyttyä henkilön sähköpostiosoite ja -laatikko poistetaan. Työnantajalla on tietyin edellytyksin oikeus ennen sähköpostilaatikon poistamista ottaa selville, onko henkilölle lähetetty työnantajalle kuuluvia sähköpostiviestejä. Jos henkilö toimii vastoin näitä ohjeita, hänen Internetin ja sähköpostin käyttöoikeuksiaan voidaan rajoittaa joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Jos henkilö rikkoo kohdassa 1 (lainsäädäntö) mainittujen lakien säännöksiä, määräytyvät teon seuraamukset kyseisten säännösten mukaan. Lisäksi henkilö voi joutua rikoslain ja vahingonkorvauslain mukaiseen vastuuseen sekä törkeässä tapauksessa hänelle voidaan antaa varoitus tai hänen palvelussuhteensa voidaan päättää. Tietojärjestelmän ylläpitäjä ei saa paljastaa sivullisille mitään asemansa vuoksi tietoonsa saamiaan asioita eikä käyttää näin saamiaan tietoja työtehtäviinsä kuulumattomiin tarkoituksiin. Tieto- ja viestintärikoksista tuomitaan rangaistukset rikoslain (39/1889) luvun 38 mukaan. Useiden tieto- ja viestintärikosten yrityskin on rangaistava. Tietomurrosta ja sen yrityksestä tehdään aina tutkintapyyntö poliisille.

13 Ohje 13 Voimassaolo Tämä ohje tulee voimaan lukien ja on voimassa toistaiseksi. Lisätiedot: Kaupunginkanslian oikeuspalvelut, Hallinto- ja palvelussuhteet -yksikkö

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Päivitetty 11.5.2017 TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 2 (5) JOHDANTO Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian (myöhemmin Omnia) tietoverkon ja -järjestelmien sitovat Omnian opiskelijoita

Lisätiedot

kaikki muut väärään osoitteeseen tulleet viestit tulee palauttaa lähettäjälle.

kaikki muut väärään osoitteeseen tulleet viestit tulee palauttaa lähettäjälle. Sähköpostisäännöt Sähköpostisäännöt koskevat kaikkia yliopiston sähköpostijärjestelmien käyttäjiä. Henkilökunnalle merkityt osiot koskevat yliopiston yksiköitä, koko henkilökuntaa ja heihin rinnastettavia

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN SÄHKÖPOSTIN JA INTERNET-YHTEYKSIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN SÄHKÖPOSTIN JA INTERNET-YHTEYKSIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Tietohallintotyöryhmä LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN SÄHKÖPOSTIN JA INTERNET-YHTEYKSIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 27.2.2002 (Päivitetty 30.12.2004) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 27.2.2002 2 LAPPEENRANNAN

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Sä hkö pöstisä ä nnö t

Sä hkö pöstisä ä nnö t Sä hkö pöstisä ä nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Sähköpostiosoitteet... 3 3 Kirjesalaisuus suojaa sähköpostia...

Lisätiedot

Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin JASMINA HEINONEN

Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin JASMINA HEINONEN Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin 1 Esityksen sisältö Mistä on kysymys? Sovellettava lainsäädäntökehikko Vastakkaiset intressit ja niiden punninta? Työelämän tietosuojalain

Lisätiedot

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut...

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... Palvelukuvaus 19.1.2015 1 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 2 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2 2.1. Sähköpostipalvelu... 2 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... 3 3. TOIMITUS

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA Nice Tuesday 11.11.2008 asianajaja Klaus Nyblin 1 1. Nykyisin: työnantajilla ei oikeutta tunnistamistietojen

Lisätiedot

Lähetys- ja palautusvelvollisuudet eivät koske haittaohjelmaviestejä eivätkä roskapostia.

Lähetys- ja palautusvelvollisuudet eivät koske haittaohjelmaviestejä eivätkä roskapostia. Sähköpostisäännöt 1/5 Sähköpostisäännöt Sähköpostisäännöt koskevat kaikkia yliopiston sähköpostijärjestelmien käyttäjiä. Henkilökunnalle merkityt osiot koskevat yliopiston yksiköitä, koko henkilökuntaa

Lisätiedot

Sähköpostisäännöt lyhyesti

Sähköpostisäännöt lyhyesti Sähköpostisäännöt lyhyesti Sähköpostin käyttäjällä on yksi tai useampia rooleja esimerkiksi henkilökuntaa ja opiskelijoita koskevat säännöt ovat osittain erilaiset. Kaikkia sääntöjä on noudatettava käytä

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

Lapin yliopiston sähköpostisäännöt

Lapin yliopiston sähköpostisäännöt Tietohallinto Tietoturva, sääntö 13.5.2016 Julkinen Lapin yliopiston sähköpostisäännöt Versio Pvm Muutokset Henkilö 1.0 13.05.2016 Dokumentti luotu Esa Mätäsaho 1.0 13.05.2016 Käsitelty yhteistoimintaneuvostossa

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos 24.04.2008 Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta yrityssalaisuudet, luvaton käyttö ja tietoturva 2 Hallitusohjelma hallitus edistää

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN IT-ALUEKESKUKSEN TIETOTURVAOHJEET

KESKI-POHJANMAAN IT-ALUEKESKUKSEN TIETOTURVAOHJEET KESKI-POHJANMAAN IT-ALUEKESKUKSEN TIETOTURVAOHJEET TIETOTURVALLISUUDEN MUISTILISTA 1. Tietoturvallisuus perustuu lainsäädäntöön ja normiohjaukseen 2. Tietoturvallisuudesta huolehtiminen on kaikkien tehtävä,

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sähköpostisäännöt

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sähköpostisäännöt Tietohallinto Tietoturva, sääntö 24.1.2017 Julkinen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sähköpostisäännöt Versio Pvm Muutokset Henkilö 1.0 13.05.2016 Dokumentti luotu Esa Mätäsaho 1.0 4.1.2017 Ohje lokalisoitu

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta

Varmaa ja vaivatonta Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Tekninen valvonta sähköisissä palveluissa Päällikkö Jarkko Saarimäki Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika jarkko.saarimaki@ficora.fi Ennakkokysymys

Lisätiedot

Kymenlaakson Kyläportaali

Kymenlaakson Kyläportaali Kymenlaakson Kyläportaali Klamilan vertaistukiopastus Tietoturva Tietoturvan neljä peruspilaria 1. Luottamuksellisuus 2. Eheys 3. Saatavuus 4. (Luotettavuus) Luottamuksellisuus Käsiteltävää tietoa ei paljasteta

Lisätiedot

Laki. sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Laki. sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 3/2009 vp Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Sähköpostisäännöt lyhyesti

Sähköpostisäännöt lyhyesti Sähköpostisäännöt lyhyesti Sähköpostin käyttäjällä on yksi tai useampia rooleja Esimerkiksi henkilökuntaa ja opiskelijoita koskevat säännöt ovat osittain erilaiset. Kaikkia sääntöjä on noudatettava Käytä

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ICT-palveluiden käyttösäännöt

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ICT-palveluiden käyttösäännöt Tietohallinto Tietoturva, sääntö 24.1.2017 Julkinen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ICT-palveluiden käyttösäännöt Versio pvm Muutokset Henkilö 1.0 13.05.2016 Dokumentti luotu Esa Mätäsaho 1.0 4.1.2017

Lisätiedot

Sähköpostisäännöt. Tampereen teknillinen yliopisto Sähköpostisäännöt 1 (6) TTY/520/002/2013 23.5.2013. Sähköpostisäännöt lyhyesti

Sähköpostisäännöt. Tampereen teknillinen yliopisto Sähköpostisäännöt 1 (6) TTY/520/002/2013 23.5.2013. Sähköpostisäännöt lyhyesti Tampereen teknillinen yliopisto Sähköpostisäännöt 1 (6) Sähköpostisäännöt Sähköpostisäännöt lyhyesti Sähköpostin käyttäjällä on yksi tai useampia rooleja esimerkiksi henkilökuntaa ja opiskelijoita koskevat

Lisätiedot

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 312/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vankeuslain 12 luvun ja tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi vankeuslain 12 luvun

Lisätiedot

Käsitelty yhteistyötoimikunnassa Kuntayhtymän johtaja hyväksynyt

Käsitelty yhteistyötoimikunnassa Kuntayhtymän johtaja hyväksynyt SÄHKÖPOSTISÄÄNNÖT 1/6 Käsitelty yhteistyötoimikunnassa 3.11.2016 Kuntayhtymän johtaja hyväksynyt 10.1.2017 Sähköpostisäännöt lyhyesti Sähköpostin käyttäjällä on yksi tai useampia rooleja esimerkiksi henkilökuntaa

Lisätiedot

Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt

Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt Tietohallinto Tietoturva, sääntö 13.5.2015 Julkinen Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt Versio pvm Muutokset Henkilö 1.0 13.05.2016 Dokumentti luotu Esa Mätäsaho 1.0 13.05.2016 Käsitelty yhteistoimintaneuvostossa

Lisätiedot

TIETOTURVA. Eduberry tietotekniikka marjanviljelijän apuvälineenä Leena Koponen

TIETOTURVA. Eduberry tietotekniikka marjanviljelijän apuvälineenä Leena Koponen TIETOTURVA Eduberry tietotekniikka marjanviljelijän apuvälineenä Leena Koponen 24.1.2017 TIETOTURVA KÄSITTEENÄ = tietojen, tietojärjestelmien, palveluiden ja verkkoliikenteen suojaamista Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

SOVELLUSOHJE SÄÄNTÖÖN SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtajan xx.xx.2010 vahvistama

SOVELLUSOHJE SÄÄNTÖÖN SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtajan xx.xx.2010 vahvistama Sovellusohje sääntöön sähköpostin käsittelysäännöt 1/5 SOVELLUSOHJE SÄÄNTÖÖN SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT Itä-Suomen yliopiston hallintojohtajan xx.xx.2010 vahvistama Sisällysluettelo: 1 Yleistä... 1 2

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa 2.10.2017 Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko Petri Puhakainen, valtioneuvoston tietoturvapäällikkö Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki Tietoturva tiedon varastoinnissa 1 Sisällysluettelo Miksi Tietoturvaa? Tietoturva vrs. Tietosuoja Uhkia Tietoturvan osa-alueet

Lisätiedot

F-SECURE SAFE. Toukokuu 2017

F-SECURE SAFE. Toukokuu 2017 F-SECURE SAFE Toukokuu 2017 F-SECURE SAFE SUOJAA YHTEYTESI YKSI TURVA KAIKILLE LAITTEILLE Suojaa kaikki eri laitteesi - PC:t, Macit, puhelimet ja tabletit - yhdellä palvelulla. VIRUSTEN TORJUNTA Suojaa

Lisätiedot

Muokkaa otsikon perustyyliä napsauttamalla

Muokkaa otsikon perustyyliä napsauttamalla Verkkoviestinnän tietoturva Muokkaa tekstin perustyylejä toinen taso yrityksissä neljäs taso HTK NETCOMMUNICATION OY Ari Wikström 1 HTK NETCOMMUNICATION OY Muokkaa tekstin perustyylejä toinen taso neljäs

Lisätiedot

ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sähköpostin käsittelysäännöt v.2004. Sisällysluettelo

ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sähköpostin käsittelysäännöt v.2004. Sisällysluettelo ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sähköpostin käsittelysäännöt v.2004 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Sähköpostiviestien ja osoitteiden määritelmät sekä käsittely 2.1 Määritelmät ja käyttötarkoitukset 2.2

Lisätiedot

Sähköpostin käsittelysäännöt

Sähköpostin käsittelysäännöt Sähköpostin käsittelysäännöt Johtokunta 15.6.2012 YT-ryhmä 24.5.2012 Johtoryhmä 14.3.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Sähköpostiviestien ja -osoitteiden määritelmät sekä käsittely... 3 2.1 Sähköpostiviestityypit

Lisätiedot

IT-palvelut ja tietoturvallisuus Tampereen yliopistossa

IT-palvelut ja tietoturvallisuus Tampereen yliopistossa IT-palvelut ja tietoturvallisuus Tampereen yliopistossa Tietotekniikkataidot 12.3.2014 Sisältö Tietohallinto julkisilla verkkosivuilla Yliopiston intranet Opiskelijan tietotekniikkaopas pääkohdat ja täydennyksiä

Lisätiedot

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Liikenteen turvallisuusvirasto 27.9.2012 Sisällysluettelo Luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 1.2.1 Suodatettava liikenne... 3 1.3 Palvelun rajoitukset...

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

28.11.2013. Ammattikorkeakoulun IT-palvelujen säännöstö sitoo ja velvoittaa jokaista käyttäjää. Myös sinua.

28.11.2013. Ammattikorkeakoulun IT-palvelujen säännöstö sitoo ja velvoittaa jokaista käyttäjää. Myös sinua. 28.11.2013 IT-palvelujen väärinkäytön seuraamukset lyhyesti Ammattikorkeakoulun IT-palvelujen säännöstö sitoo ja velvoittaa jokaista käyttäjää. Myös sinua. IT-palvelujen väärinkäytöllä tarkoitetaan IT-palvelujen

Lisätiedot

Työntekijän sähköpostin ja työtiedostojen hakeminen ja avaaminen

Työntekijän sähköpostin ja työtiedostojen hakeminen ja avaaminen KUOPION KAUPUNKI POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Työntekijän sähköpostin ja työtiedostojen hakeminen ja avaaminen Hyväksytty: Kaupungin yhteistyötoimikunta 10.12.2014 Asianumero: 5445/07.01.00/2014 49

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa suosituksia sähköpostin

Lisätiedot

Sähköpostin arkistointi

Sähköpostin arkistointi Suomen XII liikearkistopäivät 1 12.-13.9.2007 Tampere Sähköpostin arkistointi www.industrialitc.fi 2 Esityksen sisältö Sähköpostiarkistointi osana informaation hallintaa ja ECM-kokonaisuutta Lainsäädäntö

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta viestintää

Varmaa ja vaivatonta viestintää Varmaa ja vaivatonta viestintää Viestintäviraston toimet kaikille viestinnän Suomessa luottamuksellisuuden turvaamiseksi Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika Asta Sihvonen-Punkka LVM:n keskustelutilaisuus

Lisätiedot

Salatun sähköpostipalvelun käyttöohje

Salatun sähköpostipalvelun käyttöohje Salatun sähköpostipalvelun käyttöohje Lappeenrannan teknillinen yliopisto tarjoaa henkilökunnalle käyttöön salatun sähköpostipalvelun. Salattu sähköposti on tarkoitettu käytettäväksi tilanteissa, joissa

Lisätiedot

Lapin yliopisto / (6)

Lapin yliopisto / (6) Lapin yliopisto / 14.3.2006 1(6) SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Yleistä... 1 2 Sähköpostiviestien ja osoitteiden määritelmät sekä käsittely... 2 2.1 Määritelmät ja käyttötarkoitukset...

Lisätiedot

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 3/2001 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 3/2001 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 75/2000 vp). Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtajan vahvistama

SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtajan vahvistama Sähköpostin käsittelysäännöt 1/7 SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT Itä-Suomen yliopiston hallintojohtajan vahvistama Sisällysluettelo: 1 Yleistä... 2 2 Sähköpostiviestien ja -osoitteiden määritelmät sekä käsittely...

Lisätiedot

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1/2 TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1. Tutkimusluvan hakijan tiedot Sukunimi Etunimet Syntymäaika Lähiosoite Postinumero ja toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite 2. Asiakirjat, joihin tutkimuslupaa haetaan

Lisätiedot

ProNetti -sähköpostijärjestelmä

ProNetti -sähköpostijärjestelmä Sivu 1(6) käyttöohje ProNetti -sähköpostijärjestelmä Protacon Solutions Oy:n tarjoamassa sähköpostijärjestelmässä sähköposteja voidaan lukea ja lähettää käyttämällä esimerkiksi Thunderbird tai Microsoft

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Tietojärjestelmien käyttösäännöt ovat osa Humanistisen ammattikorkeakoulun tietohallinnon laatimaa säännöstöä. Nämä säännöt koskevat Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoita, henkilökuntaa ja kaikkia

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

OPISKELIJAN VERKKOPALVELU- JA TIETOTURVAOPAS

OPISKELIJAN VERKKOPALVELU- JA TIETOTURVAOPAS OPISKELIJAN VERKKOPALVELU- JA TIETOTURVAOPAS Lukijalle Tämä verkkopalvelu- ja tietoturvaopas on tarkoitettu kaikille Liedon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoille. Se julkaistaan ja sitä ylläpidetään

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu. tietotekniikkapalvelujen kayttosaannot versio 2.0

Laurea-ammattikorkeakoulu. tietotekniikkapalvelujen kayttosaannot versio 2.0 Laurea-ammattikorkeakoulu tietotekniikkapalvelujen kayttosaannot versio 2.0 2017 Laurea-ammattikorkeakoulu Tekija Tietohallinto Laurean tietotekniikkapalvelujen kayttosaannot Muutoshistoria: Muutos ajan-

Lisätiedot

Tietoyhteiskunnan taudit ja rohdot 2000-luvulla. 29.1.2004 Erkki Mustonen tietoturva-asiantuntija

Tietoyhteiskunnan taudit ja rohdot 2000-luvulla. 29.1.2004 Erkki Mustonen tietoturva-asiantuntija Tietoyhteiskunnan taudit ja rohdot 2000-luvulla 29.1.2004 Erkki Mustonen tietoturva-asiantuntija Virusten lyhyt evoluutio 1981 ja alussa oli Elk Cloner (Apple II) 1983 akateemista tutkimusta Fred Cohen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tietohallinto JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA VERSIO 1.0 11.5.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 KATTAVUUS... 1 3 MITÄ TIETOTURVA ON... 1 4 MIKSI TIETOTURVAA...

Lisätiedot

Sähköposti ja tekstiviesti tietoturvatontako? Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö V-SSHP

Sähköposti ja tekstiviesti tietoturvatontako? Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö V-SSHP Sähköposti ja tekstiviesti tietoturvatontako? Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö V-SSHP Esityksen sisältö Esimerkkejä hyötykäytöstä Miksi tämä on ajankohtaista? Säännöksiä ja suosituksia Pohdintaa Kaiser

Lisätiedot

Kyberturvallisuus. Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö

Kyberturvallisuus. Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Kyberturvallisuus Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Kyberturvallisuuskeskuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuuus Kansallinen CERT-toiminto; ohjeet, tiedotteet, haavoittuvuuskoordinaatio

Lisätiedot

Verkkorikollisuus tietoturvauhkana. Valmiusseminaari, 11.10.2005 ylitarkastaja Sari Kajantie, KRP/Tietotekniikkarikosyksikkö

Verkkorikollisuus tietoturvauhkana. Valmiusseminaari, 11.10.2005 ylitarkastaja Sari Kajantie, KRP/Tietotekniikkarikosyksikkö Verkkorikollisuus tietoturvauhkana Valmiusseminaari, 11.10.2005 ylitarkastaja Sari Kajantie, KRP/Tietotekniikkarikosyksikkö Verkkorikollisuuden erityispiirteet Verkkorikollisuus on ammattimaista ja tähtää

Lisätiedot

Webkoulutus 10.11.2012

Webkoulutus 10.11.2012 Webkoulutus 10.11.2012 Yleistä kotisivuista Ohjelma Lions liiton ohjeet websivuista Kotisivut Lions-liiton palvelimella Kotisivujen pohjamateriaali Kompozer ohjelma ja sen käyttö 10.11.2011 DC Mika Mustonen

Lisätiedot

Tietoturva ja tietosuoja. Tietotekniikan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

Tietoturva ja tietosuoja. Tietotekniikan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen Tietoturva ja tietosuoja Tavoite ja sisältö Tavoite Ymmärtää tietoturvan ja tietosuojan merkitys osana työtapaa. Sisältö Tietoturvan ja tietosuojan käsitteet Tietoturvaa edistävät toimenpiteet Virukset

Lisätiedot

MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA?

MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA? EU-tietosuoja-asetuksen vaikutukset koulutuskierros Yhteistyössä tietosuojavaltuutetun toimisto ja FCG / Maaliskuu 2015 MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA? Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu Tietosuojavaltuutetun

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Yleistä SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT. Hyväksytty Humanistisen ammattikorkeakoulun hallituksessa 18.05.

Sisällysluettelo. Yleistä SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT. Hyväksytty Humanistisen ammattikorkeakoulun hallituksessa 18.05. 1 (12) SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT Sähköpostin käsittelysäännöt ovat osa Humanistisen ammattikorkeakoulun tietohallinnon laatimaa säännöstöä. Nämä säännöt koskevat Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT

SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT Sähköpostin käsittelysäännöt ovat osa Humanistisen ammattikorkeakoulun tietohallinnon laatimaa säännöstöä. Nämä säännöt koskevat Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoita, henkilökuntaa ja kaikkia

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015. 368/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015. 368/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015 368/2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain

Lisätiedot

Fixcom Webmail ohje. Allekirjoitus. Voit lisätä yhden tai useamman allekirjoituksen.

Fixcom Webmail ohje. Allekirjoitus. Voit lisätä yhden tai useamman allekirjoituksen. Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

1) Miten määritellään viestintäpalvelun toteuttamisen vaarantuminen?

1) Miten määritellään viestintäpalvelun toteuttamisen vaarantuminen? Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 4.10.2007 5/6020/2007 Elisa Oyj Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject n Abuse-seminaari OHJE TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ INTERNET-PALVELUJEN ABUSE-TILANTEISSA

Lisätiedot

Tamico Yrityssähköposti

Tamico Yrityssähköposti ------- Tamico Yrityssähköposti Pikakäyttöopas ver. 106165-6, 18.8.2014 Sisältö 1 Johdanto... 1 1.1 Yleistä palvelusta... 1 2 Web-sähköpostin käyttäminen Tamico Yrityssähköposti -palvelussa.... 2 2.1 Yrityssähköpostipalveluun

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sähköpostipolitiikka

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sähköpostipolitiikka SIILINJÄRVEN KUNTA Sähköpostipolitiikka Versio-23: 2.6.2016 Sisältö 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Tiivistelmä tämän sähköpostipolitiikan keskeisestä asiasisällöstä... 2 2 MÄÄRITELMIÄ JA KÄSITTELYSÄÄNTÖJÄ... 3 2.1

Lisätiedot

Abuse-seminaari 12.9.2006

Abuse-seminaari 12.9.2006 Abuse-seminaari Abuse-seminaari 12.9.2006 9.30-10.00 Kahvi 10.00-10.15 Tervetuliaissanat ja seminaarin työjärjestyksen esittely Erka Koivunen, Viestintävirasto 10.15-11.00 Internet Abuse -toiminnot teleyrityksessä

Lisätiedot

Huolehdittava asia Kuka huolehtii ja miten Tarkistus Verkon käyttäjätunnus ja sähköposti

Huolehdittava asia Kuka huolehtii ja miten Tarkistus Verkon käyttäjätunnus ja sähköposti 1 (6) PALVELUSSUHTEESEEN LIITTYVÄT KÄYTTÖOIKEUS- YM. ICT-ASIAT Palvelussuhteen alkaessa Huolehdittava asia Kuka huolehtii ja miten Tarkistus Verkon käyttäjätunnus ja sähköposti Esimies tilaa IdM-järjestelmän

Lisätiedot

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Sisällys F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Sisällys Luku 1: Aloittaminen...3 1.1 Tilauksen hallinta...4 1.2 Tietokoneen suojauksen varmistaminen...4 1.2.1 Suojaustilakuvakkeet...4

Lisätiedot

Lokipolitiikka (v 1.0/2015)

Lokipolitiikka (v 1.0/2015) KYS erityisvastuualue Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Lokipolitiikka (v 1.0/2015) Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 3 LOKI JA LOKITIETO... 3 4 LOKITIETOJEN

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ 1. Sopijapuolet Etätyöntekijä Työyksikkö Lähiesimies 2. Työpaikka Palvelukeskus/ työyksikkö Etätyön suorituspaikka (osoite, puhelinnumero) 3. Etätyön luonne Etätyö on kokoaikaista

Lisätiedot

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta LIITE 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt Sisältö 1. Yleistä 2. Käytön periaatteet 3. Käyttäjän asema 4. Käyttäjätunnukset ja salasanat 5. Asianmukainen

Lisätiedot

Tietosuoja Copyright (c) 2005 ACE LAW Offices

Tietosuoja Copyright (c) 2005 ACE LAW Offices Tietosuoja Esityksen sisältö Sääntely-ympäristö Henkilötietolaki Sähköisen viestinnän tietosuoja Tietoturvallisuus Rikoslaki Muuta alaa koskeva sääntelyä Sääntely-ympäristö Perustuslaki Henkilötietolaki

Lisätiedot

Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden

Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden turvallisempaan käyttöön 11/2014 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Mikä on pilvipalvelu?... 3 2 Mikä on pilvitallennuspalvelu?... 3 3 Ovatko pilvipalvelut turvallisia?...

Lisätiedot

Valviran asiointipalvelun kohdalla sovelletaan sen omia ehtoja sikäli kuin ne poikkeavat näistä käyttöehdoista.

Valviran asiointipalvelun kohdalla sovelletaan sen omia ehtoja sikäli kuin ne poikkeavat näistä käyttöehdoista. 1 (5) Käyttöehdot 1. Asiointitilin tarkoitus ja käyttöehdot 1.1 Asiointitilin käytön osapuolet Yhteystiedot: Valvira PL 210 00281 Helsinki 0295 209 111 kirjaamo(a)valvira.fi Asiointitilin käyttäjä voi

Lisätiedot

eresepti- ja KANTA-hankkeissa

eresepti- ja KANTA-hankkeissa Tietoturvallisuus ja yksityisyydensuoja 1 eresepti- ja KANTA-hankkeissa Teemupekka Virtanen Sosiaali- ja terveysministeriö teemupekka.virtanen@stm.fi 2 Käsitteitä Tietosuoja, yksityisyyden suoja Periaatteessa

Lisätiedot

Työntekijän sähköpostin hakeminen ja avaaminen

Työntekijän sähköpostin hakeminen ja avaaminen Tietohallinto Tietoturva, ohje 13.5.2016 Julkinen Työntekijän sähköpostin hakeminen ja avaaminen Versio pvm Muutokset Henkilö 1.0 13.05.2016 Dokumentti luotu Esa Mätäsaho 1.0 13.05.2016 Käsitelty yhteistoimintaneuvostossa

Lisätiedot

Abuse-toiminnan ajankohtaiset ilmiöt

Abuse-toiminnan ajankohtaiset ilmiöt Abuse-toiminnan ajankohtaiset ilmiöt Viestintäviraston Abuse-seminaari Saku Tolvanen Tietoturvapäällikkö Elisa Oyj Mitä, miksi ja milloin Luotettavuus SVTSL Tietoturva Muuta Mennyt vuosi Ilmoitusten käsittely

Lisätiedot

Tietoverkon käyttösäännöt

Tietoverkon käyttösäännöt Säännöt 1 (7) Tietoverkon käyttösäännöt Säännöt 2 (7) SISÄLLYS 1 TARKOITUS... 3 2 SOVELTAMISALA... 3 3 MÄÄRITELMÄT... 3 4 YLEISET PERIAATTEET... 3 5 KÄYTTÖOIKEUS... 3 6 YLEISET EHDOT... 4 6.1 OIKEUDET...

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut Järjestelmän asetukset Järjestelmänhallinnan työkalut Ubuntussa järjestelmän hallintaan ja asetusten muokkaamiseen tarkoitetut ohjelmat on koottu Järjestelmä-valikon alle Asetukset- ja Ylläpito -alavalikoista

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä

Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä Kuopion kaupunki Selvitys 1 (5) Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Fronter sisältää sähköisen oppimisympäristön, sähköisiä oppimateriaaleja sekä käyttäjäpalvelut.

Fronter sisältää sähköisen oppimisympäristön, sähköisiä oppimateriaaleja sekä käyttäjäpalvelut. KÄYTTÖOIKEUSSITOUMUS 1 (5) Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö KUNTALAISVERKON PALVELUT JA FRONTER Kuvaus palveluista, käyttösäännöt ja käyttöoikeussitoumus 1. KUNTALAISVERKKO Espoon suomenkielisen

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri Palomuuri Teoriaa Palomuurin tehtävä on estää ei-toivottua liikennettä paikalliseen verkkoon tai verkosta. Yleensä tämä tarkoittaa, että estetään liikennettä Internetistä paikallisverkkoon tai kotikoneelle.

Lisätiedot

TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARIKKOMUSTEN SEURAAMUSTAULUKKO

TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARIKKOMUSTEN SEURAAMUSTAULUKKO TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARIKKOMUSTEN SEURAAMUSTAULUKKO 3.4.2015 Taustaa Lainsäädäntö edellyttää (esim. sosiaali- ja terveydenhuollossa) palveluista vastuussa olevan valvomaan asiakas/potilastietojen käyttöä

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT

SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT 1(9) SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. YLEISTÄ 2 2. SÄHKÖPOSTIVIESTIEN JA OSOITTEIDEN

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ- JA KÄSITTELYSÄÄNNÖT

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ- JA KÄSITTELYSÄÄNNÖT KANKAANPÄÄN KAUPUNKI SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ- JA KÄSITTELYSÄÄNNÖT 2007 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ- JA KÄSITTELYSÄÄNNÖT SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1. Määritelmiä 1.2. Käyttöoikeudet 1.3. Salasanat

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE X/2010 1(12) SAIRAANHOITOPIIRI LUONNOS 31.8.2010 Konsernihallinto

HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE X/2010 1(12) SAIRAANHOITOPIIRI LUONNOS 31.8.2010 Konsernihallinto HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE X/2010 1(12) SÄHKÖISTEN VIESTINTÄVÄLINEIDEN KÄYTÖN PERIAATTEET 1 OHJEEN TAUSTA Tässä ohjeessa käsitellään sähköpostin ja internetin käytön periaatteita työnantajan ja

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste. REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Varhaiskasvatuspalvelujen sijaisrekisteri Henkilötietolaki (523/99) 10 SISÄLTÖ

Rekisteri- ja tietosuojaseloste. REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Varhaiskasvatuspalvelujen sijaisrekisteri Henkilötietolaki (523/99) 10 SISÄLTÖ REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Varhaiskasvatuspalvelujen sijaisrekisteri Henkilötietolaki (523/99) 10 SISÄLTÖ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

PALVELUSSUHTEESEEN LIITTYVÄT KÄYTTÖOIKEUS- YM. ICT-ASIAT. Palvelussuhteen alkaessa 1 (6)

PALVELUSSUHTEESEEN LIITTYVÄT KÄYTTÖOIKEUS- YM. ICT-ASIAT. Palvelussuhteen alkaessa 1 (6) 1 (6) PALVELUSSUHTEESEEN LIITTYVÄT KÄYTTÖOIKEUS- YM. ICT-ASIAT Palvelussuhteen alkaessa Käyttöoikeudet ja käyttäjätunnukset - Esimies tilaa työntekijälle verkon käyttäjätunnuksen ja sähköpostin KS-Tiedon

Lisätiedot