Hallitus kokoontui vuoden aikana 27 kertaa, kokouksia on pidetty tarpeen mukaan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitus kokoontui vuoden aikana 27 kertaa, kokouksia on pidetty tarpeen mukaan."

Transkriptio

1 Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2013

2 JOHDANTO Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, jonka toiminta perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003). Vuosi 2013 oli opiskelijakunnan yhdeksäs toimintavuosi lakisääteisenä opiskelijakuntana. Toimintakertomus on laadittu strategisen tason kuvauksena toimikauden toiminnasta ja tuloksista. Toimintakertomus esitellään opiskelijakunnan ydinprosessien mukaisesti. Perustoiminta oli vakaata läpi vuoden ja pääpaino oli edelleen Oamkin opiskelijoiden etujen ajamisessa. Hallituksen jäsen Riikka Ojanperä jätti eroilmoituksensa tammikuun alussa ja uutta hallituksen jäsentä alettiin rekrytoimaan heti alkuvuodesta. Hallitusta täydennettiin OSAKOn kevätkokouksessa, uudeksi sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi valittiin Pinja Laukkanen. Opiskelijakunnan tehtäviin lisättiin Lähtenyt liikkumaan hankkeen päätyttyä koko liikuntatuutoritoiminnan koordinoiminen ja kehittäminen. Liikuntatuutoreita koulutettiin useissa koulutuksissa ympäri vuoden ja liikuntatuutoritoimintaan jaettiin avustuksia. Toimikuntia järjestettiin säännöllisesti ympäri vuoden. Edustajiston aktiivisuus hiipui toimintavuoden loppua kohti, myös OSAKOn edustajistovaalien äänestysaktiivisuus laski lähes 10 prosenttiyksikköä ehdokkaiden ennennäkemättömästä kampanjoinnista huolimatta. Edustajisto perusti alkuvuodesta strategiatyöryhmän valmistelemaan opiskelijakunnan uutta strategiaa. Työryhmä kokoontui säännöllisesti aluksi pidetyn, kaikille avoimen strategiaseminaarin jälkeen. Strategian edistymistä esiteltiin edustajiston kokouksissa pitkin vuotta. Uusi strategia vuosille hyväksyttiin edustajiston syyskokouksessa Toimintavuoden aikana seurattiin tiiviisti Oamkin yhtiöittämistä ja kannettiin huolta siitä, että myös yhtiömuotoisessa ammattikorkeakoulussa säilyy opiskelijoiden edustus kaikilla päätöksenteon tasoilla.

3 1 TOIMINNAN OHJAUS 1.1 Päätöksenteko Edustajisto järjestäytyi ja kokoontui vuoden 2013 aikana kymmenen kertaa, neljästi keväällä ja kuudesti syksyllä. Kevään aikana edustajisto myönsi eron hallituksen jäsen Riikka Ojanperälle, perusti työryhmän laatimaan opiskelijakunnalle uuden strategian, teki puoltavan päätöksen SAMOKin osallistumisesta uuteen Frank -opiskelijakorttihankkeeseen, nimesi HPJ Nousiaisen ehdolle SAMOKin hallitukseen 2014 ja täydensi opintotukilautakuntaa. Kevätkokouksessa myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2012 hallitukselle, sekä täydennettiin hallitusta valitsemalla Pinja Laukkanen hallituksen jäseneksi. Syksyllä edustajisto täydensi vaalilautakuntaa, päätti OSAKOn hakevan Oulun seudun nuorisoasuntoyhdistys OsNan jäsenyyttä, valitsi seuraavan kauden opintotukilautakunnan opiskelijaedustajat, hyväksyi opiskelijakunnan uuden strategian ja aloitti Oamkin nimenmuutoksesta johtuvan sääntöjen päivittämisen käsittelemisen. Edustajiston valtuuttamana opiskelijakunta esitti SAMOKin liittokokouksessa Noora Nousiaista liiton hallituksen jäseneksi. Nousiainen tuli valituksi tehtävään. Hallitus kokoontui vuoden aikana 27 kertaa, kokouksia on pidetty tarpeen mukaan. Sekä SAMOK että OLL järjestivät vuoden aikana ylimääräiset liittokokoukset, joihin opiskelijakunta lähetti osallistujat. 1.2 Toiminta- ja taloussuunnitelmaprosessi Ydinprosessitiimit loivat alkuvuodesta operatiiviset toiminta- ja taloussuunnitelmat, joita seurattiin ja päivitettiin vuoden mittaan ydinprosessien tiimipalavereissa. Hallituksen puheenjohtajat esittelivät hallituksen toimintaa edustajistolle hallituksen tilannekatsauksissa. 1.3 Laadunvarmistus KOS Kanniainen on koulutuksen kehittäminen-prosessitiimin jäsenenä hoitanut tuutorointi- ja järjestökoulusten järjestämisestä. Kansainväliset tapahtumat sekä kv-tiimi jakaantuivat KS Vallon ja HJ Kotikankaan kesken. HJ Ojanperän jäätyä sivuun toiminnasta työnjaon uudelleen järjestäminen toi HJ Lyytikäisen vastuulle myös hyvinvointi- ja liikuntatapahtumat ja liikuntatuutoroinnin koordinoinnin kevään ajaksi. Liikuntatuutorointi on ollut kevään aikana ensimmäistä kertaa kokonaan OSAKOn vastuulla. Oulun korkeakoululiikunnan toimivien käytänteiden ja omien uusien toimintatapojen luominen on ollut haasteellista. Hallitus ja henkilöstö kokoontuivat kevätevakkoon 2.5. Kotkantien kampukselle suunnittelemaan viestintä strategiaa ja kirjoittamaan puolivuotiskertomusta. 1.4 Osaamisen johtaminen Hallituksen uusien toimijoiden perehdyttäminen aloitettiin joulukuun 2012 loppupuolella ja sitä jatkettiin tammikuun ensimmäisillä viikoilla. Perehdytyksen yleiset ja yhteiset osiot koettiin hyväksi, mutta vastuualuekohtaiset perehdytykset kaipaavat vielä kehittämistä. Edustajiston perehdyttämiskoulutus Predari järjestettiin Uusi vaalilautakunta valittiin opiskelijakunnan kevätkokouksessa Vaalilautakunnalle luotiin kevätkaudella ensimmäistä kertaa operatiivinen toimintasuunnitelma.

4 Kehityskeskustelut hallituksen ja työntekijöiden osalta käytiin huhti- ja marraskuussa. Hallitus ja henkilökunta ovat edistäneet ja kehittäneet osaamistaan mm. SAMOKin tapahtumiin ja Oamkin järjestämiin koulutuksiin osallistumalla. 1.5 Sidosryhmäyhteistyö OSAKOn hallitus tapasi kevään aikana Oulun Yliopiston Ylioppilaskunnan (OYY) kanssa vapaammissa merkeissä kolme kertaa, sekä Annos 53-vuosijuhlilla. O Diakon keväällä aloittanutta Oulun jaostoa tavattiin lounaan merkeissä. Helmikuun alussa OSAKOlaiset tapasivat koulutuskuntayhtymän johtaja Paloniemeä ja vararehtori Kimaria OSEKKin saunatiloissa. Keskustelun aiheina Oamk Oy, opiskelijavaikuttaminen sekä Oamkin vetovoimaisuus koulutuksen tarjoajana. PS Korhonen, HPJ Nousiainen ja HVPJ Leppänen osallistuivat SAMOKin ystävänpäiväkutsuille helmikuussa. Helmikuun lopulla kaupungin johtaja Pennanen, kaupungin valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat Talvitie ja Moilanen vierailivat opiskelijakunnan toimistolla keskustelemassa Oamk Oy:n yhtiöhallituksen muodosta sekä opiskelijavaikuttamisesta yleensä. Kalevan kanssa allekirjoitettiin perinteinen opiskelijaetu-sopimus, sekä järjestettiin yhdessä Kalevan ja OYY:n kanssa Ookkonää sanonu -opiskelijatapahtuman. PS Korhonen tapasi myös Forum24:n päätoimittajan. Seurakunnan kanssa tehtiin yhteistyötä tuutorikoulutusten tiimoilta sekä lanseerattiin uusi alkoholiton matalan kynnyksen tapahtumasarja Hengailuilta. HPJ Nousiainen ja HVPJ Leppänen osallistuivat Oamkin kustantamana AMK-päiville PS Korhonen ja HPJ Nousiainen tapasivat PSOASin Jari Simosen mainosmyynnin ja kuulumisten vaihtamisen merkeissä huhtikuussa. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuriosaston järjestämään I :) Nuorisotakuu-tapahtuman suunnitteluun osallistuivat HPJ Nousiainen ja HJ Koskelainen. Tapahtuma järjestettiin yökerho Dionen tiloissa. Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Akseli Hakala vieraili OSAKOn toimistolla Huhtikuun lopulla Alumnien kesänkorkkajaisissa OSAKOn puolesta kävivät HPJ Nousiainen sekä HJ Laukkanen. Kevään aikana HPJ Nousiainen ja HJ Lyytikäinen edustivat Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan METKAn vuosijuhlilla. HPJ Nousiainen vieraili Porissa Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan SAMMAKKOn, Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn, Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan SAIKOn ja Arcada ammattikorkeakoulun ASK:n vuosijuhlilla. HJ Laukkanen osallistui Laurea ammattikorkeakoulun LAUREAMKOn vuosijuhlille. Koulutusalajärjestöjen kanssa tavattiin vuoden aikana neljä kertaa. Kaksi kertaa puheenjohtajien ja kaksi kertaa kaikkien hallituslaisten kanssa.

5 1.6 Toimielimet Opiskelijakunnan puheenjohtajana toimi Sini-Elina Kärsämä ja varapuheenjohtajana Toni Parkkinen. Edustajisto kokoontui kymmenen kertaa. Kuusi kymmenestä kokouksesta olivat järjestäytyessään moitteenvaraisia vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Vaalilautakunnan puheenjohtajana toimi Mirva Saarelainen, pidetyssä kevätkokouksessa hänet valittiin puheenjohtajaksi uudelle kaudelle. Vaalilautakunta kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa. Edustajistovaaleissa ehdolle asettui 41 jäsentä, järjestäytyneinä seitsemään vaaliliittoon. Äänestysprosentti laski edellisestä vuodesta lähes 10 prosenttiyksikköä 18,27 prosenttiin. Alkuvuodesta perustettu strategiatyöryhmä järjesti strategiatyön alussa kaikille avoimen strategiaseminaarin, jossa vanhemmat toimijat kertoivat OSAKOn historiasta ja Aku Aarva opiskelijakunta JAMKOn strategiatyöprosessista. Tilaisuuteen osallistui kymmenkunta osallistujaa. Seminaarin päätteeksi tehtiin ryhmätyö, jonka pohjalta muodostettiin opiskelijakunnan nykytila-analyysi ja kartoitettiin seuraavan kauden strategiset avainkohdat. Työryhmä kokoontui lähes viikoittain ja aikaansaatu strategia hyväksyttiin edustajiston syyskokouksessa

6 2 OPISKELIJOIDEN EDUSTAMINEN Seuraavilla sivuilla ovat kuvattuina opiskelijakunnan edustajiston, hallituksen ja vaalilautakunnan kokoonpanot taulukoissa 1. ja 2. Taulukossa 3. on kuvattuna Oamkin opiskelijoiden ja opiskelijakunnan edustukset ammattikorkeakoulun ja muiden sidosryhmien toimielimissä ja työryhmissä. Taulukko 1. EDUSTAJISTO 2013 Hyvä tekniikka Varsinaiset jäsenet Miikka Keski-Säntti Matti Haarala Arto Latvala Toni Parkkinen Stefan Karjalainen Daniel Rantala Jyri Parkkila Juha Nord Opiskelijoiden Luvalla Varsinaiset jäsenet Jussi Ylitalo Alisa Bragge Aku Savolainen Hannu Vähätiitto Hulda Achrén Tradenomiopiskelijat Varsinaiset jäsenet Teemu Teinonen Jussi Veteläinen Sini-Elina Kärsämä Juho Kuusela Tommi Martin Varajäsenet Eemeli Kyröläinen Harri Leinonen Markus Mäkitalo Esko Hietavala Ville Rasehorn Jarmo Häyrynen Varajäsenet Eero Peltokoski Maria Hiltunen Jenni Lehtola Emilia Isola Emma Eskola Varajäsen Laura Mattila Sairaan hyvä Varsinaiset jäsenet Joonas Husa Veli-Matti Korhonen Anne Härkönen Jesse Heikkinen Riikka Ojanperä Kulttuurin vaalilliitto Varsinaiset jäsenet Vesa-Ville Väänänen Valtteri Törmänen Varajäsenet Eetu Halonen Marko Anttila

7 Sosialidemokraattiset opiskelijat Varsinainen jäsen Liisa Komminaho Varajäsenet Mirva Saarelainen Miikka-Aukusti Heiskanen Heidi Keränen Shakil Sarker Sakari Järvelä Keskustaopiskelijat Varajäsenet Jyrki Mäkitalo Asmo Saloranta Taulukko 2. HALLITUS Noora Nousiainen Heikki Leppänen Juho Koskelainen Kiril Kotikangas Toni Lyytikäinen Pinja Laukkanen ( ) Riikka Ojanperä ( ) VAALILAUTAKUNTA saakka valittu vaalilautakunta Mirva Saarelainen (pj), Heidi Keränen Jenni Lehtola (vpj), varalla Aku Savolainen Jenni Toiviainen, varalla Jyrki Mäkitalo Liisa Komminaho, varalla Veli-Matti Korhonen Toni Parkkinen, varalla Miikka Keski-Säntti Mirva Saarelainen (PJ), varalla Vesa-Ville Väänänen Markus Mäkitalo, varalla Eemeli Kyröläinen Toni Parkkinen, varalla Jussi Ylitalo Juha Nord, varalla Sini-Elina Kärsämä Liisa Komminaho, varalla Veli-Matti Korhonen Miikka-Aukusti Heiskanen, varalla Tommi Jyrki Mäkitalo, varalla Miikka-Aukusti Heiskanen Forsman Tuomas Tikkala, varalla Katriina Pylväs Pauli Tavasti, varalla Rami Laine Taulukko 3. Ammattikorkeakoulun hallitus Tutkintolautakunta Opintotukilautakunta Markus Mäkitalo OTEK (varajäsen Noora Nousiainen SOTE) Jyrki Mäkitalo LIIKE (varajäsen Mika Kukkonen LIIKE) Jenni Toiviainen OTEK (varajäsen Mika Kukkonen LIIKE) Heikki Leppänen LIIKE (varajäsen Juho Paaso-Rantala KULTT) Mirva Saarelainen SOTE (varajäsen Mika Kukkonen LIIKE) Sini-Elina Kärsämä LIIKE (varajäsen Toni Lyytikäinen SOTE)

8 Tutkintokollegiot Yksikönjohtajien kokous Kansainvälistymisen koordinaatiotyöryhmä Opintoasioiden työryhmä Oamkin ympäristöasioiden työryhmä Opinnäytetyö työryhmä Tuomas Tikkala (varajäsen Mirva Saarelainen), SOTE Miikka-Aukusti Heiskanen (varajäsen Vesa-Ville Väänänen), KULLT Markus Mäkitalo (varajäsen Matti Haarala), OTEK Pauli Tavasti (varajäsen Liisa Komminaho), LIIKE Kimmo Pennanen (varajäsen Lauri Kettunen), LUOVA Aki Erikkilä, RAAHE Noora Nousiainen, Heikki Leppänen Tanja Vallo, Kiril Kotikangas Noora Nousiainen, Juho Koskelainen, Jari-Pekka Kanniainen Pinja Laukkanen, Toni Lyytikäinen, Heikki Leppänen Toni Lyytikäinen, Pinja Laukkanen Pohjois-Pohjanmaan liiton nuorisoasiain työryhmä Noora Nousiainen Palautevastaavat Tki-johtoryhmä Laatukoordinaattoreiden työryhmä Viestintävastaavien työryhmä Opettamisen kehittämisen työryhmä Valintaperustetyöryhmä Korkeakoululiikunnan työryhmä Arviointisäännön uudistus -työryhmä Sirpa-työryhmä Tki-julkaisuneuvosto Oamk&OY opiskelijarekrytointityöryhmä Oamk&OY kv -palvelujen ohjausryhmä Oamk&OY -johtoryhmä Kv -harjoittelukonsortio ohjausryhmä Juho Koskelainen Heikki Leppänen, Pinja Laukkanen Noora Nousiainen, Juho Koskelainen Tanja Vallo, Tapio Korhonen Noora Nousiainen, Juho Koskelainen Kiril Kotikangas, Noora Nousiainen Pinja Laukkanen, Toni Lyytikäinen Juho Koskelainen, Noora Nousiainen Jari-Pekka Kanniainen Tanja Vallo Tanja Vallo, Heikki Leppänen Tanja Vallo, Kiril Kotikangas Noora Nousiainen, Heikki Leppänen Tanja Vallo, Kiril Kotikangas

9 Toteutussuunnitelma työryhmä Valtti -ohjausryhmä Opinto-ohjaajien työryhmä ICF -työryhmä Sodexo -ohjausryhmä Jari-Pekka Kanniainen, Noora Nousiainen Jari-Pekka Kanniainen, Noora Nouaisiainen Jari-Pekka Kanniainen, Juho Koskelainen Noora Nousiainen, Heikki Leppänen Noora Nousiainen, Heikki Leppänen

10 3 KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Vuonna 2013 koulutuksen kehittämisen prosessitiimissä toimi HPJ Nousiainen, HJ Koskelainen, HJ Kotikangas ja KOS Kanniainen. Perustuutoroinnin koordinoimiseen on osallistunut opiskeluhyvinvoinnin edistämisen prosessista HJ Lyytikäinen. Kansainvälistä tuutorointia on hoitanut KOS Kanniaisen lisäksi HJ Kotikangas, joka on toiminut edellisen vuoden mukaisesti hallituksen pääasiallisena kansainvälisyysvastaavana. Ydinprosessitiimi kokoontui yhdeksän kertaa vuoden aikana. KOS Kanniainen tuotti OSAKOlle koulutussuunnitelman, jolla pyritään kokoamaan opiskelijakunnan laajaa koulutustoimintaa yksiin kansiin sekä auttamaan koulutusten suunnittelussa. Koulutuksen kehittämisen ydinprosessitiimin jäsenet HPJ Nousiainen ja HJ Koskelainen osallistuivat JAMKOn järjestämille laatupäiville ja osallistuivat ohjelmaan pitämällä koulutuksen dokumentoinnista opiskelijakunnan toiminnassa. Alkusyksyllä Oamk tuotti toimilupahakemuksen Opetus- ja kulttuuriministeriölle. OSAKO tuotti toimilupahakemukseen mm. osia koskien opiskelijapalveluita ja opiskelijatoimintaa. OSAKO kommentoi Oamkin uutta tekeillä olevaa strategiaa Minun Oamk yhteisöpalvelun kautta elokuussa. Opiskelijapalveluiden työryhmässä on keskusteltu ja puolustettu koulutuksen maksuttomuutta tutkintosäännön uudistamisen yhteydessä. Esitettiin lukukausimaksut mahdollistava kirjaus poistettavaksi tutkintosäännöstä. Esitettiin toive, että aiheesta käytäisiin laajempaa keskustelua, johon kaikki opiskelijat otetaan mukaan. Syksyllä luotiin opiskelijakunnan malli opinto-ohjauksen järjestämisestä, jota ehdotettiin opinto-ohjaajien työryhmässä. Study Group-, assistenttiopettaja- ja kokemustuutoritoiminnan aloittamista ja kehittämistä pidettiin esillä opinto-ohjaajien ja opiskelijapalveluiden kokouksissa. Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista pidettiin esillä muun muassa ottamalla se osaksi tuutorikoulutuksia ja huomioimalla se työryhmätyöskentelyssä. OSAKO on kommentoinut Oamkin Sora-lainsäädännön käytäntöjä loppukeväästä opintoasioiden työryhmässä sekä erillisissä palavereissa hallinnon suunnittelijan kanssa. 3.1 Tuutoritoiminta Tuutoritoimintaa kehitettiin edelleen viime vuodesta. Muutoksia tuutorointiin tuli myös, kun Oamk päätti kokonaan lakkauttaa hyvinvointipalveluistaan liikuntatuutoroinnista vastanneen henkilön työsuhteen. Liikuntatuutorointi siirtyi opiskelijakunnan vastuulle vuoden 2013 tammikuusta lähtien. Kevättä 2013 tuutoroinnin osalta leimasivat muutokset, uuden kehittäminen ja sopeutuminen. Liikuntatuutorointi järjestettiin uudelleen koulutussihteeriltä hallituksen jäsenen vastuulle toukokuussa, kun hallitusta täydennettiin HJ Laukkasella. Tuutoriksi haluavat pystyivät ilmoittautumaan kevään koulutukseen valmiin lomakkeen avulla paperilla ja sähköisesti. Perustuutoreille järjestettiin kaksi iltakoulutusta (27.3. ja 2.4. sekä 3.4. ja 5.4.) ja kv-tuutoreille yksi iltakoulutus (10.4. ja 12.4.). Sekä perus- että kv-tuutoriryhmille järjestettiin koulutuksien jälkeen saunailta. Vuonna 2013 perustuutoreita koulutettiin 111 ja kansainvälisiä tuutoreita 81. Uusille tuutoreille luotiin sosiaaliseen mediaan Facebookkiin yhteiset ryhmät, yksi yhteinen kaikille ja toinen erikseen kansainvälisille tuutoreille. Tuutoritiimillä oli oma ryhmänsä kuten myös liikuntatuutoreilla. Tuutoreihin oltiin yhteydessä myös sähköpostilistojen kanssa, joille erikseen kysyttiin edellisistä tuutoreista halukkaat

11 jatkajat. KOS Kanniainen lähetti tuutoreille noin kerran kuukaudessa tuutoriuutiset, joissa tiedotettiin tuutoreille tärkeistä tapahtumista ja mm. rekrytoinnin aikataulusta. KOS Kanniainen ja HJ Laukkanen opiskeluhyvinvoinnin tiimistä järjestivät liikuntatuutorikoulutukset suomeksi 7.5, 14.8., ja englanniksi Järjestettiin tapaaminen kokemustuutoreille ja paikalla oli 4 tuutoria. Tuutoritiimi kokoontui yhteensä kuusi kertaa. Tiimissä suunniteltiin rekrytointia, liikuntatuutorointia, kokemustuutorointia ja koulutuksia. Lisäksi keväällä keskusteltiin tuutoripassin käyttöönotosta. Kevätkauden päätteeksi tuutoreille järjestettiin tuutoripiknikki Linnansaaressa. Piknikille osallistui noin 30 tuutoria. Syksyn päätteeksi järjestetyssä tuutoreiden pikkujouluissa oli mukana noin 60 tuutoria. 3.2 Laatutyö yhteistyössä Oamkin kanssa Opiskelijakunta osallistui kuitenkin laatutyöhön osallistumalla laatukoordinaattoreiden työryhmään sekä laatukoulukseen 14.3., jonka aiheena oli sidosryhmien osallistuminen Oamkin laatutyöhön. HJ Koskelainen piti perustuutorikoulutuksissa koulutusosuuden, jossa käsiteltiin opiskelijoiden osallistumista Oamkin toiminnan kehittämiseen. Koulutuksen kehittämisen ydinprosessitiimi osallistui Oamkin sisäiseen auditointiin, jossa oli mukana viisi nuorisoasteen sekä ylempää amk-tutkintoa. OSAKOsta Oamkin sisäisiin auditointeihin osallistuivat HPJ Nousiainen, HJ Koskelainen, HJ Kotikangas ja KOS Kanniainen. Opiskelijajäsenet osallistuivat auditointikoulutukseen 6.9. Auditointiprosessi kesti syyskuusta marraskuuhun. Opiskelijakunta teetti kyselyn yhden koulutusohjelman kaikille opiskelijoille koulutusohjelman nykytilanteesta ja kehittämisestä. Kysely teetettiin koulutusohjelmasta nousseitten palautteiden perusteella. Kyselyn tuloksia on käsitelty yhdessä Oamkin henkilökunnan kanssa ja käsittely jatkui seuraavalle vuodelle. 3.3 Koulutusohjelmatiimitoiminta Vuonna 2013 OSAKOn koulutusohjelmatiimitoiminnan koordinoinnista vastasi HJ Koskelainen. Koulutusohjelmatiimikoulutukset järjestettiin keväällä ja syksyllä Koulutettavia osallistujia oli kevään koulutuksessa 10 ja syksyn koulutuksessa 14. Koulutusohjelmatiimien opiskelijajäsenten koulutuksissa vierailevina kouluttajina olivat Oamkista Timo Pieti sekä opiskelijat Markus Mäkitalo ja HPJ Nousiainen. Syksyn koulutus pidettiin rakennusmestareiden saunatilassa ja siellä kouluttajina toimivat Pietin ja Nousiaisen lisäksi opiskelija Daniel Wallenius. Koulutuksen oli tarkoitus olla kaksikielinen (suomi ja englanti), mutta ainuttakaan englanninkieliseen koulutukseen ilmoittautunutta ei saapunut paikalle. Vuoden mittaan on jatkettu perinteisiä vierailuja koulutusohjelmatiimien kokouksissa. HJ Koskelainen, HJ Kotikangas ja KOS Kanniainen kävivät seuraamassa koulutusohjelmatiimien kokouksia Sosiaali- ja Terveysalan sekä Tekniikan yksiköissä. Koulutusohjelmatiimien toimintaa esiteltiin opiskelijoille erityisesti perustuutorikoulutuksissa ja koulutusohjelmatiimien opiskelijaedustajien koulutuksessa. Sosiaali- ja terveysalan yksikössä koulutusohjelmatiimien sidosryhmien osallistumisesta keskusteltiin koulutusohjelmavastaavien kokouksessa 26.4.

12 3.4 Uuden opiskelijan opas KOS Kanniainen koordinoi sisällön osalta ja Uuden opiskelijan oppaan päivittämistä huhti - kesäkuussa. Oppaan sisältö käytiin yhdessä läpi koko toimistoväen voimin ja sisältöä päivitettiin opiskelijakuntaa mainostavammaksi ja opiskelijaa palvelevammaksi. Opas lähetetään jokaiselle uudelle opiskelijalle valintakirjeen yhteydessä. PS Korhonen toimi julkaisun ilmoitusmyyjänä ja Laura Haapasaari taittajana. 3.5 Koulutuksen kehittämistoimikunta Koke-toimikunta ei kokoontunut kevään aikana, toimikunta kokoontui syksyllä kahdesti ja joissa koulutusalajärjestöjen ja edustajiston jäsenten edustus oli varsin laiha. 3.6 Työryhmät ja muu toiminta Keväällä koulutuksen kehittämisen ydinprosessitiimin jäsenet osallistuivat Oamkin opintoasioiden, laatukoordinaattoreiden, kansainvälisten koordinaattoreiden, opetuksen kehittämis-, valintaperuste-, opinnäytetyö-, Valtti-ohjausryhmään, TKI-johtoryhmään, Sodexon ohjausryhmään, palautevastaaviin sekä yksiköiden johtajien kokouksiin. Lisäksi koulutuksen kehittämisen ydinprosessitiimillä oli yhteys alumnihallitukseen, KOS Kanniaisen ollessa mukana alumnitoiminnassa. Organisaatiomuutoksen myötä yksikön johtajien kokoukset muuttuivat syksyllä Oamkin laajaksi johtotiimiksi. OSAKO valitsi Vuoden opettajaksi Pasi Särkelän koulutusalajärjestöjen esitysten pohjalta. Syksyllä järjestettävään Oamk-gaalaan pyydettiin opiskelijakuntaa valitsemaan myös vuoden opiskelija. Vuoden opettaja ja vuoden opiskelija palkittiin myös Oamk-gaalassa. Vuoden opiskelijaksi valittiin opettajien tekemistä esityksistä Mikko Ollanketo. Opiskelijaedustajan käsikirjaa on päivitetty pitkin vuotta, mm. Oamkin organisaatiomuutoksesta johtuen sekä muita tarkistuksia. Keväällä pidetyssä tiimin evakossa käsikirjaa pohdittiin uusittavan kokonaisuutena esim. erilaisessa muodossa. SAMOKin Lähtölaukausristeilylle koulutuksen kehittämisen tiimistä osallistuivat kaikki jäsenet. Koulutuksen kehittämiseen liittyen osallistuttiin muun muassa tutkintosääntöihin, opiskelijavalintauudistukseen, aikuisopiskelijoiden huomioimiseen sekä OPALA-kyselyyn syventyvässä seminaarissa sekä KOS Kanniaisella oli puheenvuoro hallinnon opiskelijaedustajien kouluttamiseen liittyvässä seminaarissa. HPJ Nousiainen ja HJ Koskelainen osallistuivat SAMOKin koulutuspoliittiseen tapaamiseen HJ Koskelainen ja KOS Kanniainen osallistuivat 25.5 Oulun yliopistolla järjestettyyn valtakunnalliseen AHOTkiertueeseen, jossa keskusteltiin aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen hyvistä käytänteistä. KOS Kanniainen osallistui Tampereella järjestetyille Elopäiville, joiden teemana oli uraohjaus- ja alumniasiat. HPJ Nousiainen, HJ Lyytikäinen ja HJ Laukkanen osallistuivat Oamkin kehittämispäiville Rokualla OSAKOn edustajat osallistuivat Oamkin Opopatioon infoständin muodossa.

13 4 OPISKELUHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 4.1 Ympäristötyö Lähes koko kevään 2013 ajan OHE-tiimistä puuttui yksi jäsen, mistä syystä tehtäviä jouduttiin priorisoimaan, ja OSAKOn ympäristötyö toteutettiin minimipanoksella. Ympäristötiimiä veti HVPJ Leppänen. Tiimi kokoontui keväällä kaksi kertaa ja toteutti lisäksi vierailun Laanilan ekovoimalaitokselle. Syksyllä ympäristötiimi kokoontui kerran. Lisäksi OSAKOlla on edellisvuoden tapaan ollut koko vuoden ajan edustaja Oamkin kestävän kehityksen tiimissä. HVPJ Leppänen osallistui tiimin kokoontumisiin neljä kertaa ja HJ Lyytikäinen kahdesti. OSAKO on tiedottanut opiskelijoita ympäristöaiheisista kampanjoista (esim. Earth Hour). Luomu- /lähiruokapiiristä keskusteltiin uudelleen Oamkin kanssa, ja resurssipulan vuoksi OSAKO päätti vetäytyä hankkeesta. 4.2 Kansainvälisyys OSAKOn kv-toiminta on laajentunut vuoden 2013 aikana. Perinteisten tehtävien lisäksi OSAKO on ottanut vastuulleen muun muassa ystäväperhetoiminnan käynnistämisen. Vastuu kuukausittaisista kv-tapahtumista siirrettiin syksyllä hallituksen kv-vastaavalle, ja KS Vallo otti ystäväperhetoiminnan hoitaakseen. Toimintaa suunniteltiin ja markkinoitiin syksyn aikana, ja varsinainen aloitus tapahtui joulukuussa. Ensimmäinen kierros päättyy elokuussa Lisäksi KS Vallo on toteuttanut yhdessä Oamkin kanssa ulkomailta palanneiden opiskelijoiden paluuorientaation sekä kv-opiskelijoiden keskustelutilaisuuden KS myös koordinoi kv-opiskelijoille tarkoitettujen hätäkorttien tilaamista elokuussa. Mahdollisuutta perustaa Oamkiin oma ESN-jaosto selvitettiin talvella, mutta ainakaan toistaiseksi tälle ei nähty tarvetta. Kv-tapahtumia on järjestetty kuukausittain entiseen tapaan, neuvontatehtävät ovat säilyneet ennallaan, Going Abroad -kampanja toteutettiin totutusti alku- ja loppuvuodesta ja uusien kv-opiskelijoiden orientaatiopäiviin on osallistuttu sekä alkuvuodesta että syksyllä. Kv-tiimi kokoontui keväällä kaksi kertaa ja syksyllä kerran. Kv-tuutorikoulutukset järjestettiin 10. ja KS Vallo osallistui SAMOKin kv-sektoritapaamiseen Loppuvuodesta tehtiin suunnitelma tulevan vuoden työnjakoa varten. Kulttuurisihteerin vastuulla tulevat olemaan Going Abroad -kampanja, ystäväperhetoiminta, paluuorientaatiot ja kv-opiskelijoiden keskustelutilaisuudet. Hallituksen kv-vastaava vastaa kv-opiskelijoiden edunvalvonnasta ja järjestää kuukausittaisia tapahtumia yhteistyössä hallituksen tapahtumavastaavan kanssa. 4.3 Liikunta Keväällä sosiaalipoliittisen vastaavan puuttuessa liikunta-asioita hoiti HJ Lyytikäinen, OSAKOn kevätkokouksesta eteenpäin HJ Laukkanen. Vuoden alussa liikuntatuutorointi siirtyi korkeakoululiikunnalta OSAKOn vastuulle. Kevät kului toiminnan uudelleenjärjestelyn merkeissä, ja toukokuussa pidettiin ensimmäinen OSAKOn järjestämä liikuntatuutorikoulutus, joka jatkui elokuussa. Liikuntatuutoritoiminnan kehittäminen oli syksyllä yksi liikuntatyön

14 painopisteistä. Opiskelijaliikuntakentällä keskusteltiin vuoden aikana liikuntatuutoroinnista paljon, ja Opiskelijoiden Liikuntaliiton järjestämiin liikuntatuutoroinnin järjestäjien tapaamisiin osallistui OSAKOlta maaliskuussa HJ Lyytikäinen ja marraskuussa HJ Laukkanen. Paikallista liikuntaedunvalvontaa tehtiin vuoden aikana vaikuttamalla korkeakoululiikuntasuositusten näkymiseen Oamk Oy:n toimilupahakemuksessa. Marraskuussa varmistettiin nopealla tahdilla liikuntatuutoroinnin rahoitus vuodelle 2014, kun ammattikorkeakoululta tuli ilmoitus liikuntatuutoroinnin rahoituslähteenä käytetyn hankkeen loppumisesta. Yhteistyötä Oulun korkeakoululiikunnan kanssa tehtiin tiiviisti pitkin vuotta, ja molempiin korkeakoululiikunnan työryhmän tapaamisiin osallistuttiin. Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) järjestämälle liikunnan sektoritapaamiselle osallistuttiin kolme kertaa. Ensimmäisellä kerralla OSAKOa edusti HJ Lyytikäinen, toisella tapaamisella toukokuussa matkaan lähtivät HJ Lyytikäinen ja HJ Laukkanen, ja syksyllä reissussa oli HJ Laukkanen. OLL:n ylimääräiseen liittokokoukseen lokakuussa osallistui HPJ Nousiainen, ja varsinaiseen liittokokoukseen marraskuussa osallistuivat HPJ Nousiainen ja HJ Laukkanen. HJ Laukkanen osallistui myös OLL:n järjestämään seuraworkshop-tilaisuuteen. OSAKOn liikunta- ja hyvinvointitiimi kokoontui koko vuoden aikana viisi kertaa. Keväällä tiimiä veti HJ Lyytikäinen yhdessä KOS Kanniaisen kanssa, ja syksyllä vetovastuussa oli HJ Laukkanen. 4.4 Tapahtumat LaskiaisRally Laskiainen sekä ystävänpäivätapahtuma yhdistettiin yhdeksi tapahtumaksi. Laskiaistapahtumassa laskettiin kahdessa kategoriassa, perinteisessä sekä ystävänpäiväkategoriassa. Hankifutis Hankifutis järjestettiin tänä vuonna toista kertaa Oulun Huuhkajanpuistossa. Tapahtumassa olivat mukana kaikki koulutusalajärjestöt. Hyvinvointipäivät OSAKO osallistui Kotkantien hyvinvointipäivään Mukana olivat myös liikuntatuutorit. Muilla kampuksilla hyvinvointipäiviä ei järjestetty. Syksyn Cooper-tapahtumasta vastasi tänä vuonna OYY. Hengailuillat 9.4., 1.10., Vuoden aikana järjestettiin yhteistyössä seurakunnan kanssa kolme hengailuiltaa, joiden oli tarkoitus olla matalan kynnyksen alkoholittomia tapahtumia, jossa voi napostella pientä purtavaa, kuunnella elävää musiikkia ja seurustella. Kävijöitä oli noin 10 tapahtumaa kohden. WappuRally Vappu vietettiin perinteisissä merkeissä kaupungilla rastisuunnistaen ja kesäteatterilla jatkoillen. Rastisuunnistukseen ilmoittautui yli 100 joukkuetta. Vuosijuhlat SuperSweet Sixteen Opiskelijakunnan vuosijuhlat järjestettiin toukokuussa ravintola Gloriassa. Juhlissa myönnettiin ansio- ja kunniamerkkejä ansioituneille OSAKOn toimijoille. Tapahtumalla oli Gloriassa kaikille avoimet baarijatkobileet, jossa kävijöitä oli noin 100. Tour d Oulu 4.9. Perinteinen rastisuunnistus ympäri Oulua. Jatkobileet järjestettiin Club Dionessa, jossa oli runsas määrä kävijöitä.

15 Preludi 6.9. Preludi järjestettiin viimeistä kertaa Kuusisaaressa, jossa kävijöitä oli noin Oktobeer Uusi baaritapahtuma Oktobeer järjestettiin ravintola Gloriassa. Tapahtuman ajankohta oli huono, eikä osallistujia ollut kuin noin 100. Halloween Perinteinen Halloween järjestettiin Tivolissa. Tilaisuudessa kävijöitä oli kohtalaisesti. OSAKORock OSAKOrock järjestettiin Hevimestassa. Aika ja paikka olivat otolliset, mitkä tekivät tapahtumasta onnistuneen. 4.5 Kulttuuritoimikunta Koko vuoden aikana kulttuuritiimi kokoontui 10 kertaa. 4.6 Kansainväliset tapahtumat Going Abroad -kampanja Liikkuvuusmarkkinointikampanja toteutettiin tammi-helmikuussa eri tavoin eri yksiköissä. Marraskuun GA-ilta järjestettiin Rauhalassa jatkoklubina päiväohjelmalle, jonka aikana Madventures kävi puhumassa jokaisella kampuksella. SaunaNight Vuoden ensimmäisenä kv-tapahtumana järjestettiin sauna-/tutustumisilta Rakennusmestarien saunalla. Paikalla noin 50 kv-opiskelijaa ja -tuutoria. Pilkit 16. & Pilkkiretket Kuusisaaren edustalle olivat menestys. Retket toteutettiin yhteistyössä Oulun Erä- ja kalamiesten kanssa. Yhteensä retkillä mukana hieman vajaa 60 osallistujaa. Retki Lumilinnaan Mukana Kemissä oli täysi bussilastillinen Oamkin ja yliopiston opiskelijoita. Retki Ranuan eläinpuistoon Mukana Ranualla oli sekä kv-opiskelijoita että suomalaisia opiskelijoita, joista osalla oli perhe mukana. Bussi täyttyi kokonaan. Pelipiknik Mahdollisuus pelata mölkkyä, krokettia, jalkapalloa tai frisbeegolfia Hiirosen kentällä. Alkuperäistä piknikiä jouduttiin lykkäämään huonon sään vuoksi, ja lopullinen ajankohta osoittautui liian myöhäiseksi vaihtarien kannalta. Paikalla kymmenkunta osallistujaa. SaunaNight SaunaNight järjestettiin poikkeuksellisesti Myllyojan asukastuvalla. Tapahtuma keräsi mukavasti väkeä paikalle, etäisestä sijainnista huolimatta.

16 Retki Liminganlahdelle Yhdessä Liminganlahden Luontokeskuksen kanssa, heidän aloitteestaan ja kustantaessaan puolet linjaautokyydistä, järjestettiin retki Liminganlahdelle lintuja bongailemaan. Matkalle osallistui lähes 40 opiskelijaa, pääosin vaihto-opiskelijoita. Retki Ranuan eläinpuistoon & Joulupukin pajakylään Mukana koko päivän kestäneellä retkellä vajaa bussillinen Oamkin kv-opiskelijoita. Mukana myös muutama suomalainen opiskelija. Santa s Kitchen Yhteistyössä Business Kitchenin kanssa järjestetty, erityisesti kv-opiskelijoille ja -tuutoreille suunnattu tutustumistapahtuma Business Kitcheniin. Paikalla vain kahdeksan osallistujaa. 4.7 Opiskelijoiden edustaminen Vuoden aikana OHE-tiimin jäsenet ovat osallistuneet seuraaviin työryhmiin: HVPJ Leppänen - Kestävän kehityksen tiimi - Tki-johtoryhmä - Yamk-aamiaiset - Yksiköiden opiskeluhyvinvointiryhmät HJ Lyytikäinen - Kestävän kehityksen tiimi - Opinnäytetyöt - Yksiköiden opiskeluhyvinvointiryhmät HJ Laukkanen - Yksiköiden opiskeluhyvinvointiryhmät - Korkeakoululiikunnan työryhmä KS Vallo - Kv-koordinaattorit - Viestintävastaavat - Tk-julkaisuneuvosto - Opiskelijarekrytointi - Kv-harjoittelukonsortio - Oamkin ja OY:n kv-palvelut - Kv-viestintä (uusi & väliaikainen) Opiskeluterveysaseman henkilöstöä tavattiin kerran syksyllä. HVPJ Leppänen osallistui SAMOKin ylimääräiseen liittokokoukseen, sopo-tapaamiseen, kesäseminaariin, Palapeliin ja varsinaiseen liittokokoukseen. Lisäksi HVPJ Leppänen oli mukana amk-päivillä ja Oamkin opopatiolla. HJ Lyytikäinen oli mukana SAMOKin sopo-tapaamisessa, Palapelissä ja liittokokouksessa. Lisäksi HJ Lyytikäinen osallistui OLL:n sektoritapaamisiin ja liikuntatuutorointikoulutuksiin sekä Oamkin kehittämispäiville ja opopatiolle. HJ Laukkanen osallistui SAMOKin kesäseminaariin, Palapeliin ja liittokokoukseen, OLL:n sektoritapaamisiin, liikuntatuutoroinnin järjestäjien tapaamiseen, seuraworkshop-tilaisuuteen ja varsinaiseen liittokokoukseen sekä Oamkin kehittämispäiville ja opopatiolle.

17 KS Vallo osallistui SAMOKin kv- ja viestintäsektoritapaamisiin. Lisäksi OSAKOn hallitus osallistui Helsingissä järjestettyyn opintotukimielenosoitukseen.

18 5 OPISKELIJA- JA JÄRJESTÖPALVELUT 5.1 Järjestökoulutukset ja opintojaksot OSAKO on järjestänyt järjestökoulutuksia osana Järjestötoiminta I ja II -opintojaksoja. Järjestökoulutukset on tarkoitettu koulutusalajärjestöjen ja opiskelijakunnan hallituksien jäsenille. Tavoitteena on ollut, että koulutuksiin ja koulutusalajärjestön hallitustoimintaan osallistunut opiskelija osaa toimia aktiivisena opiskelijayhteisön jäsenenä. Hän osaa soveltaa oppimiaan kokous- ja neuvottelutekniikoiden tietoja ja taitoja vastaaviin tilanteisiin. Lisäksi hän osaa kertoa yhdistystoiminnan vaikuttamisen keinot. Opiskelijakunnan hallituksessa toiminut opiskelija osaa toimia aktiivisena opiskelijayhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Hän osaa soveltaa oppimiaan kokous- ja neuvottelutekniikoiden tietoja ja taitoja vastaaviin tilanteisiin. Lisäksi hän osaa kertoa opiskelijan, opiskelijakuntatoiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot. Vuonna 2013 järjestettiin kuusi järjestökoulutusiltaa. Koulutuksien aiheina olivat opiskelijajärjestötoiminnan perusteet 31.1, talousasiat ja markkinointi 13.3, kokoustekniikka ja vuorovaikutustaidot 15.5, jäsenrekrytointi ja tapahtumat 18.9, hyvinvointi- ja laatuasiat 16.10, sekä perehdytys ja perinteensiirto Koulutuksissa on ollut yhteensä 127 osallistujaa. Koulutukset on järjestetty Ravintola Gloriassa, Liiketalouden sekä Sosiaali- ja terveysalan yksiköissä. Jokaisesta koulutuksesta on kerätty palautetta koulutuksien kehittämiseksi. 5.2 Jäsenpalvelut Syksyllä jäsenpalveluna jaettava opiskelijakalenteri tilattiin keväällä Suomen Järjestöpalvelut Oy:n kautta. SJP Oy ei kuitenkaan pystynyt toimittamaan kalentereita. OSAKOn jäsenet ovat pystyneet hakemaan projektiavustuksia jatkuvasti. Hakemuksia vastaanotettiin vuoden aikana 19 kappaletta ja hallitus myönsi avustuksen 16 projektille. Opiskelijat ovat voineet lainata suksia, makuupusseja ja -alustoja opiskelijakunnan toimistolta. Palvelu kiinnosti etenkin kansainvälisiä opiskelijoita. Toimistolta oli lainattavissa muun muassa 20 paria hiihtosuksia, useampia laskettelusuksia ja luistimia. OSAKO jakoi jäsenmaksua maksamattomille kannatusjäsenilleen yleisavustusta helmikuussa laadittujen sopimusten perusteella.

19 6 HALLINTOPALVELUT 6.1 Varainhankinta Opiskelijakunnan tulot muodostuivat 2013 Oamkin yleisavustuksesta, tuutori- ja kansainvälisyystoiminnan yhteistyö- ja rahoitussopimuksesta, jäsenmaksuista, tapahtumasponsoroinnista sekä julkaisujen ilmoitusmyynnistä. Suurimmat menoerät olivat henkilökunnan ja luottamushenkilöiden palkat ja palkkiot, muut hallinnon kustannukset, SAMOKin jäsenmaksu, koulutusalajärjestöjen kanssa solmitut yleisavustus- sekä yhteistyö- ja rahoitussopimukset sekä toimintasektoreiden tapahtumat. Keväällä opiskelijakunnan jäsenmäärä oli 4022 ja jäsenprosentti 61,71. Syksyllä jäseniä oli 3944 ja jäsenprosentti 55, Palvelupisteet Helmikuussa opiskelijakunta neuvotteli yhteistyö- ja rahoitussopimukset koulutusalajärjestöjen kanssa opiskelijakunnan palveluiden tuottamisesta yksiköissä vuodelle Oulaisissa palvelupistettä on hoitanut kirjaston henkilökunta ja Raahessa tarvittaessa opiskelijapalveluiden toimisto. 6.3 Toimitilat Toimitiloissa suoritettiin suuri järjestyksen muutos syksyn lähiopetuksettoman viikon, viikon 43, aikana. Työrauhan lisäämiseksi aikaisempi hallituksen yhteinen huone muutettiin kokous-/olohuoneeksi ja hallitus hajautettiin toimiston huoneisiin pareittain. OSAKOn toimitiloja ovat hyödyntäneet muun muassa opiskelijaryhmät, roolipelikerho ja Oamkin alumnit. Opiskelijaryhmät hyödynsivät tiloja huomattavasti edellisvuosia enemmän. 6.4 Luottamushenkilöt ja henkilöstö Hallituksen jäsen Riikka Ojanperä jätti eroilmoituksensa tammikuun alussa. Edustajisto myönsi Ojanperälle eron hallituksesta tammikuun kokouksessaan. Hallitusta täydennettiin pidetyssä edustajiston kokouksessa Pinja Laukkasella. Vaalilautakuntaa ja muita toimielimiä täydennettiin vuoden mittaan tarvittaessa. Sihteeristössä ei tapahtunut muutoksia vuoden 2013 aikana. Hallituksen kokouksessa Konsta Ryhänen valittiin opiskelijakunnan ilmoitusmyyjäksi, tehtävänään myydä ilmoituksia Osakolaiseen ja hankkia sponsoreita opiskelijakunnan tapahtumiin. Osakolaisen päätoimittajana toimi Daniel Wallenius ja lehden, sekä Uuden opiskelijan oppaan taittajana Laura Haapasaari. Tapahtumien julisteet ja haalarimerkit suunnitteli Niina Luomajoki.

20 7 VIESTINTÄ Vuonna 2013 OSAKOlla on ollut käytössään seuraavat viestintäkanavat: osakoweb.fi, OSAKOn Facebooksivu ja teemakohtaiset Facebook-ryhmät (esim. tuutorit, kv-tutkinto-opiskelijat), joka toinen tiistai sähköpostitse lähetettävä opiskelijatiedote sekä OSAKO tiedottaa -palsta opiskelijaintra Oivassa. Lisäksi tiedottamisessa on hyödynnetty julisteita, OSAKOn kiertävää ständiä, Avack-mainoksia ja Opiskelijan Oulu -mobiilikorttia. Haikuja kellarista -blogia on kirjoitettu pääsääntöisesti joka torstai. Pääasiassa blogista ovat vastanneet hallituksen jäsenet ja työntekijät, mutta myös vierailevia bloggaajia on ollut muutamia. Edustajistolle ja KAJ-toimijoille on lähetetty joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko edunvalvontakirje, johon on koottu kuulumisia kuluneelta kuukaudelta sekä tietoa tulevista asioista. Osakolaista on julkaistu neljä numeroa. Lehdet ilmestyivät 31.1., 25.4., ja Opiskelijakunta julkaisi toimikauden aikana kaikille Oamkiin valituille hyväksymiskirjeen mukana kotiin lähetetyn Uuden opiskelijan oppaan. Lukuvuosikalenterit tilattiin edellisvuosien tapaan Suomen Järjestöpalvelut SJP Oy:ltä. Vaaditut materiaalit toimitettiin kevään aikana SJP:lle, mutta yhtiön ongelmien takia se ei pystynyt toimittamaan kalentereita ollenkaan. Tiedotustoiminta SJP:n suunnasta oli todella luokatonta, tiedusteluihin ei vastattu ja vahvistus kalentereiden peruutuksesta saatiin joulukuun 19. päivänä. Vuoden aikana on valmisteltu OSAKOn viestintästrategiaa ja -suunnitelmaa sekä opiskelijatiedotteen ja kotisivujen uudistamista. Ajankohtaisia uutisia OSAKOn toiminnasta on lähetetty aiempaa aktiivisemmin paikallismedialle. PS Korhonen valittiin Vuoden oamkilaiseksi pidetyssä Oamk-gaalassa.

Noora Nousiainen Heikki Leppänen Toni Lyytikäinen Pinja Laukkanen Kiril Kotikangas Juho Koskelainen

Noora Nousiainen Heikki Leppänen Toni Lyytikäinen Pinja Laukkanen Kiril Kotikangas Juho Koskelainen OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN SYYSKOKOUS Aika 27.11.2013 kello 16.15 Paikka Oamk, Liiketalouden yksikkö, auditorio B353 Teuvo Pakkalan katu 19, 90130 OULU Paikalla Matti Haarala Vesa-Ville

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS Aika 29.9.2014 klo 16.30 Paikka OSAKOn toimisto, Kajaanintie 32 D 61 Paikalla Matti Haarala Tuomas Tikkala Saana Annala Eemeli Kyröläinen

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Tervetuloa tuutorikoulutuksiin! 24.3., ja illanvietto 17.4.

Tervetuloa tuutorikoulutuksiin! 24.3., ja illanvietto 17.4. Tervetuloa tuutorikoulutuksiin! 24.3., 31.3. ja illanvietto 17.4. Jari-Pekka Kanniainen & Sami Heinonen 24.3.2015 Koulutusten ohjelma Tiistai 24.3 Kotkantien auditorio 1 15:00 Tervetulosanat, Jari-Pekka

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5. Mitä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012 Aika: 22.2.2012 klo 11:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja)

Lisätiedot

12.2.2012. Varsinaiset edustajat: 1 Teemu Tiilikainen EPJ Paikalla 2 Julia Anjala EVPJ Paikalla 3 Janne Kuikka Paikalla 4 Jani Savolainen Paikalla

12.2.2012. Varsinaiset edustajat: 1 Teemu Tiilikainen EPJ Paikalla 2 Julia Anjala EVPJ Paikalla 3 Janne Kuikka Paikalla 4 Jani Savolainen Paikalla PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 12.2.2013 Klo 17.30 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1205 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Teemu Tiilikainen EPJ Paikalla 2 Julia Anjala EVPJ Paikalla 3 Janne Kuikka

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika 8.12.2016 klo 16:30 Paikka Oamk, Kontinkankaan kampus, A2082 Kiviharjuntie 8, 90220 OULU Paikalla Monica Pirttilä Joonas

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 1.2.2012 klo 13:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Lisäksi: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00 0 O Y ( KUNTA Hallituksen kokouks. YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016 Aika: 3.3.2016 klo 8.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 ESITYSLISTA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 ESITYSLISTA Aika: Tiistaina 8.10.2013, klo 16 20 Paikka: Nuortentila Vaihde, Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 7/2016 Maahanmuuttajaneuvosto

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 7/2016 Maahanmuuttajaneuvosto Aika Maanantai 19.12 klo 12:18 16:50 Paikka Villa Victor, Torikatu 23 Kokouksen osanottajat Fischer Erwin, puh.joht. Suorsa Angela, varapuh.joht. Dolinšek Saša El Hassane Kazza Györgyne Szanto Bernadett

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2013 Aika: 8.2.2013 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

TUUTOROINNIN TOTEUTUS ENGissä

TUUTOROINNIN TOTEUTUS ENGissä Insinööritieteiden korkeakoulu/ Opinto- ja opiskelijapalvelut, 27.1.2012, päivitetty 4.4.2014/ VR TUUTOROINNIN TOTEUTUS ENGissä Opiskelija Opintotuutori Opettajatuutori Opintoneuvojat, kilta Opinto- ja

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Sami Jussinmäki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet Oppilaiden osallisuustiimi Lukuvuoden 2013-2014 arviointi ja lukuvuoden 2014-2015 tavoitteet Toiminnan tavoitteet Oppilaiden osallisuuden ryhmiä ovat oppilaskuntatoiminta, tukioppilastoiminta sekä välituntitoiminta.

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Jukka Latva-Somppi (t1laju02), Hermanni Korkeamäki(t1kohe01), Janne Mikkola(t1mija00)

Jukka Latva-Somppi (t1laju02), Hermanni Korkeamäki(t1kohe01), Janne Mikkola(t1mija00) Muistattehan, että teidän täytyy olla koululla pe 31.8. klo: 8.15 alkaen!?! AUT2SN - Jukka Latva-Somppi (t1laju02), Hermanni Korkeamäki(t1kohe01), Janne Mikkola(t1mija00) LVI2SNA - Ante Hietala(ante.hietala@hotmail.com),

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 21. elokuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Asteriski ry Syyskokous (7) Vesilinnantie Turku

Asteriski ry Syyskokous (7) Vesilinnantie Turku Asteriski ry Syyskokous 2016 1 (7) ASTERISKI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2016 Aika 3.11.2016 klo 16.15 Paikka Sali XXI, Agora Läsnä Juha Jaaksi, Janne Iltanen, Jesse Rauha, Arttu Laitinen (poistui

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/

PÖYTÄKIRJA 3/ 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 3/2013 8.4.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 3.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: LUT:n luentosali 1381 LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. Bremer Britt Eloranta Henri Ferm Joonas

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Sanna Johansson Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5.

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016 ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 15.1.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 AIKA: 18.1.2016, klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2016. AIKA: , klo 12:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2016. AIKA: , klo 12:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 16.5.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 8/2016 AIKA: 18.4.2016, klo 12:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 2 / 2012 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 6 ) 15.3.2012. KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 2 / 2012 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 6 ) 15.3.2012. KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 2 / 2012 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 6 ) 15.3.2012 _ KOKOUSAIKA Torstai 15.3.2012 klo 10.00 12.30 _ KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi _ OSALLISTUJAT

Lisätiedot

Järvenpään Vasemmisto

Järvenpään Vasemmisto Toimintakertomus vuodelta 2013 1. Yleistä Järvenpään Vasemmisto onnistui 2012 kunnallisvaaleissa hyvin ja sai yhden lisäpaikan eli kolme valtuutettua kaupunginvaltuustoon. Onnistunut tekninen vaaliliitto

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/6 Pöytäkirja 15/2015 Aika: 23. huhtikuuta 2015 klo 9.30 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SYL-delegaation ohjeistus. Lähetekeskustelu AYYE10/

SYL-delegaation ohjeistus. Lähetekeskustelu AYYE10/ SYL-delegaation ohjeistus Lähetekeskustelu AYYE10/14 5.11.2014 SISÄLTÖ 1. Mikä on SYL:n liittokokous ja delegaatio? 2. Mitä tässä lähetekeskustelussa? 3. Aiheiden esittelyt 1. Lausuntokierros ja AYY:n

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

3. Työjärjestyksen hyväksyminen Lisätty kohdat 12. Työelämäpäivät, 16. Kevätkokous, 11. Opintotukikannanotto ja 7. Ruutisalaliiton tuomitseminen.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen Lisätty kohdat 12. Työelämäpäivät, 16. Kevätkokous, 11. Opintotukikannanotto ja 7. Ruutisalaliiton tuomitseminen. TIIMA RY PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 06/2013 4.3.2013 klo 12.00 Tiimahuone, Linnanmaa Läsnäolijat: Ilkka Peuna Noora Alatainio Anton Kurttila Taneli Sihvonen Riku Yliviuhkola Aleksi Oja Tuomas Timonen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Vertaisohjaus ammattikorkeakoulujen. Opiskelija Riikka Töytäri ja projektiassistenti Reima Kallinen

Vertaisohjaus ammattikorkeakoulujen. Opiskelija Riikka Töytäri ja projektiassistenti Reima Kallinen Vertaisohjaus ammattikorkeakoulujen kentässä Opiskelija Riikka Töytäri ja projektiassistenti Reima Kallinen VTR vuonna 2004 Työrengaskokoukset 4.4.2004 Lahti (LAMKO ry) 10.5.2004 Seinäjoki (SAMO ry) 5.10.2004

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Hannonen Maiju, edustajiston puheenjohtaja Pölönen Henna, edustajiston varapuheenjohtaja

Hannonen Maiju, edustajiston puheenjohtaja Pölönen Henna, edustajiston varapuheenjohtaja Pöytäkirja 8 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 8/2013 Aika: kello 13.00 Paikka: Läsnä: Neuvotteluhuone Kummeli, Skinnarila, Lappeenranta Eskelinen Patrik, puheenjohtaja Borgström Toni, varapuheenjohtaja Huhtiranta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset VETURI V Ryhmätöiden tuotokset Tuotettu Kurussa 7.-8.4.2006 Teema 1: Callidus-tuutorointi Vetäjät: tutorsihteeri Heidi Kerbs, HAMOK ja tutorvastaava Jari Nurmi, RANKA 1.1 AMK:N ROOLI (rahoitus? yhteistyökumppanit?

Lisätiedot

17.8.2015 PÄÄTÖSLUETTELO 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015

17.8.2015 PÄÄTÖSLUETTELO 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015 Aika: Maanantai 17.8.2015 Kello 16:53-20:31 Paikka: Visamäki, Hämeenlinna Läsnä: Emma Heinänen, puheenjohtaja Lauri Säilä, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan.

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan. Järvenpään vihreät ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Järvenpään Vihreät ry:n hallitukseen kuuluivat vuonna 2014 Tiia Lintula (puheenjohtaja), Salla Hänninen (varapuheenjohtaja), Katri Kakko, Seija Kareinen (taloudenhoitaja),

Lisätiedot

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kosmos Buran ry Hallituksen kokous 1/2016 Pöytäkirja Aika: torstai 14.1.2016 klo 15:00 Paikka: Yliopiston akvaario Läsnä: Hilma Sormunen, Liina Tamminen, Jarno Vartiainen, Iida Vesterinen, Bigga Konola,

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle 21.4/2015.

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle 21.4/2015. LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA ESITYSLISTA EDUSTAJISTON KOKOUS 3/2015 2015 AIKA: 23.4.2015, klo 16.00, LS3 PAIKKA: Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, LS2 JAKELU: varsinaiset jäsenet: varajäsenet: Ville

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN Timo Virtanen - koulutuspoliittinen vastaava 2016 Tampereen Tradenomiopiskelijat ry Abstract in english This document lays out the agenda of educational

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2013 19.4.2013. AIKA 18.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik estynyt, varalla Strömberg Niko

PÖYTÄKIRJA 4/2013 19.4.2013. AIKA 18.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik estynyt, varalla Strömberg Niko 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 4/2013 19.4.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 18.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C., varalla Strömberg Niko Bremer

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/ Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/14 27.3.14 Lähetekeskustelun kulku 1. Esittely: Mitä on tapahtunut ennen vuotta 2014? 2. OLL-esittely /Hanna Huumonen, pj, OLL 3. Kysymykset

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja Tiia Kolu Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T...

Lisätiedot

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09)

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09) KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA Aika: 11.2.2009 16:16 Paikka: Kemian tekniikan rakennuksen luentosali Ke 2 Läsnäolijat: Liite 1 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011. Aika Tiistai kello Hallituksen kokoushuone HR144

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011. Aika Tiistai kello Hallituksen kokoushuone HR144 YLIOPISTOKOLLEGIO Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011 Aika Tiistai 13.12.2011 kello 13.00 Paikka Hallituksen kokoushuone HR144 Asialistat 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 Yliopistokollegion

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Sandholm Aino-Liisa edustajiston varapuheenjohtaja (-20.47) Kauppinen Susanna pääsihteeri

Sandholm Aino-Liisa edustajiston varapuheenjohtaja (-20.47) Kauppinen Susanna pääsihteeri PÖYTÄKIRJA 24 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA Aika: 14.11.2011 kello 18.00 Paikka: Opiskelijakunnan neuvotteluhuone Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Lempiäinen Mika varapuheenjohtaja Hannonen Maiju jäsen

Lisätiedot

1.10.2015 PÄÄTÖSLUETTELO 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015

1.10.2015 PÄÄTÖSLUETTELO 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 Aika: Maanantai 1.10.2015 Kello 15:12-18:34. Paikka: Visamäki, Hämeenlinna Kutsutut: Emma Heinänen, puheenjohtaja Lauri Säilä,

Lisätiedot

Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2013 Aika: 25.4.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014.

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014. Pöytäkirja 10/2016 1 (14) Johtoryhmä 19.10.2016 Aika 19.10.2016 klo 09:03-12:07 Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00-20.07 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Timo Toivonen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO Sivu 1 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 KOKOUSAIKA Torstai 20.8.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Auditorio Omega, ICT-city, Joukahaisenkatu, TURKU ASIALUETTELO 1 Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 8/2015 10.9.2015

PÖYTÄKIRJA 8/2015 10.9.2015 21.9.2015 Sivu 1(6) PÖYTÄKIRJA 8/2015 10.9.2015 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 15.9.2015, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Ahmad Kafil (NEON) Ahtiainen Aapo (KY), saapui kohdassa 6 Bebek

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 8/2016 Aika: 25. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2016

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2016 Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2016 Kiimingin jäälihalli Jäälintie 6 90900 Kiiminki 1.3.2016 klo 18.00 Kokouspöytäkirja 1. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja Harri Sanaksenaho avasi

Lisätiedot