Hallitus kokoontui vuoden aikana 27 kertaa, kokouksia on pidetty tarpeen mukaan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitus kokoontui vuoden aikana 27 kertaa, kokouksia on pidetty tarpeen mukaan."

Transkriptio

1 Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2013

2 JOHDANTO Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, jonka toiminta perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003). Vuosi 2013 oli opiskelijakunnan yhdeksäs toimintavuosi lakisääteisenä opiskelijakuntana. Toimintakertomus on laadittu strategisen tason kuvauksena toimikauden toiminnasta ja tuloksista. Toimintakertomus esitellään opiskelijakunnan ydinprosessien mukaisesti. Perustoiminta oli vakaata läpi vuoden ja pääpaino oli edelleen Oamkin opiskelijoiden etujen ajamisessa. Hallituksen jäsen Riikka Ojanperä jätti eroilmoituksensa tammikuun alussa ja uutta hallituksen jäsentä alettiin rekrytoimaan heti alkuvuodesta. Hallitusta täydennettiin OSAKOn kevätkokouksessa, uudeksi sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi valittiin Pinja Laukkanen. Opiskelijakunnan tehtäviin lisättiin Lähtenyt liikkumaan hankkeen päätyttyä koko liikuntatuutoritoiminnan koordinoiminen ja kehittäminen. Liikuntatuutoreita koulutettiin useissa koulutuksissa ympäri vuoden ja liikuntatuutoritoimintaan jaettiin avustuksia. Toimikuntia järjestettiin säännöllisesti ympäri vuoden. Edustajiston aktiivisuus hiipui toimintavuoden loppua kohti, myös OSAKOn edustajistovaalien äänestysaktiivisuus laski lähes 10 prosenttiyksikköä ehdokkaiden ennennäkemättömästä kampanjoinnista huolimatta. Edustajisto perusti alkuvuodesta strategiatyöryhmän valmistelemaan opiskelijakunnan uutta strategiaa. Työryhmä kokoontui säännöllisesti aluksi pidetyn, kaikille avoimen strategiaseminaarin jälkeen. Strategian edistymistä esiteltiin edustajiston kokouksissa pitkin vuotta. Uusi strategia vuosille hyväksyttiin edustajiston syyskokouksessa Toimintavuoden aikana seurattiin tiiviisti Oamkin yhtiöittämistä ja kannettiin huolta siitä, että myös yhtiömuotoisessa ammattikorkeakoulussa säilyy opiskelijoiden edustus kaikilla päätöksenteon tasoilla.

3 1 TOIMINNAN OHJAUS 1.1 Päätöksenteko Edustajisto järjestäytyi ja kokoontui vuoden 2013 aikana kymmenen kertaa, neljästi keväällä ja kuudesti syksyllä. Kevään aikana edustajisto myönsi eron hallituksen jäsen Riikka Ojanperälle, perusti työryhmän laatimaan opiskelijakunnalle uuden strategian, teki puoltavan päätöksen SAMOKin osallistumisesta uuteen Frank -opiskelijakorttihankkeeseen, nimesi HPJ Nousiaisen ehdolle SAMOKin hallitukseen 2014 ja täydensi opintotukilautakuntaa. Kevätkokouksessa myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2012 hallitukselle, sekä täydennettiin hallitusta valitsemalla Pinja Laukkanen hallituksen jäseneksi. Syksyllä edustajisto täydensi vaalilautakuntaa, päätti OSAKOn hakevan Oulun seudun nuorisoasuntoyhdistys OsNan jäsenyyttä, valitsi seuraavan kauden opintotukilautakunnan opiskelijaedustajat, hyväksyi opiskelijakunnan uuden strategian ja aloitti Oamkin nimenmuutoksesta johtuvan sääntöjen päivittämisen käsittelemisen. Edustajiston valtuuttamana opiskelijakunta esitti SAMOKin liittokokouksessa Noora Nousiaista liiton hallituksen jäseneksi. Nousiainen tuli valituksi tehtävään. Hallitus kokoontui vuoden aikana 27 kertaa, kokouksia on pidetty tarpeen mukaan. Sekä SAMOK että OLL järjestivät vuoden aikana ylimääräiset liittokokoukset, joihin opiskelijakunta lähetti osallistujat. 1.2 Toiminta- ja taloussuunnitelmaprosessi Ydinprosessitiimit loivat alkuvuodesta operatiiviset toiminta- ja taloussuunnitelmat, joita seurattiin ja päivitettiin vuoden mittaan ydinprosessien tiimipalavereissa. Hallituksen puheenjohtajat esittelivät hallituksen toimintaa edustajistolle hallituksen tilannekatsauksissa. 1.3 Laadunvarmistus KOS Kanniainen on koulutuksen kehittäminen-prosessitiimin jäsenenä hoitanut tuutorointi- ja järjestökoulusten järjestämisestä. Kansainväliset tapahtumat sekä kv-tiimi jakaantuivat KS Vallon ja HJ Kotikankaan kesken. HJ Ojanperän jäätyä sivuun toiminnasta työnjaon uudelleen järjestäminen toi HJ Lyytikäisen vastuulle myös hyvinvointi- ja liikuntatapahtumat ja liikuntatuutoroinnin koordinoinnin kevään ajaksi. Liikuntatuutorointi on ollut kevään aikana ensimmäistä kertaa kokonaan OSAKOn vastuulla. Oulun korkeakoululiikunnan toimivien käytänteiden ja omien uusien toimintatapojen luominen on ollut haasteellista. Hallitus ja henkilöstö kokoontuivat kevätevakkoon 2.5. Kotkantien kampukselle suunnittelemaan viestintä strategiaa ja kirjoittamaan puolivuotiskertomusta. 1.4 Osaamisen johtaminen Hallituksen uusien toimijoiden perehdyttäminen aloitettiin joulukuun 2012 loppupuolella ja sitä jatkettiin tammikuun ensimmäisillä viikoilla. Perehdytyksen yleiset ja yhteiset osiot koettiin hyväksi, mutta vastuualuekohtaiset perehdytykset kaipaavat vielä kehittämistä. Edustajiston perehdyttämiskoulutus Predari järjestettiin Uusi vaalilautakunta valittiin opiskelijakunnan kevätkokouksessa Vaalilautakunnalle luotiin kevätkaudella ensimmäistä kertaa operatiivinen toimintasuunnitelma.

4 Kehityskeskustelut hallituksen ja työntekijöiden osalta käytiin huhti- ja marraskuussa. Hallitus ja henkilökunta ovat edistäneet ja kehittäneet osaamistaan mm. SAMOKin tapahtumiin ja Oamkin järjestämiin koulutuksiin osallistumalla. 1.5 Sidosryhmäyhteistyö OSAKOn hallitus tapasi kevään aikana Oulun Yliopiston Ylioppilaskunnan (OYY) kanssa vapaammissa merkeissä kolme kertaa, sekä Annos 53-vuosijuhlilla. O Diakon keväällä aloittanutta Oulun jaostoa tavattiin lounaan merkeissä. Helmikuun alussa OSAKOlaiset tapasivat koulutuskuntayhtymän johtaja Paloniemeä ja vararehtori Kimaria OSEKKin saunatiloissa. Keskustelun aiheina Oamk Oy, opiskelijavaikuttaminen sekä Oamkin vetovoimaisuus koulutuksen tarjoajana. PS Korhonen, HPJ Nousiainen ja HVPJ Leppänen osallistuivat SAMOKin ystävänpäiväkutsuille helmikuussa. Helmikuun lopulla kaupungin johtaja Pennanen, kaupungin valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat Talvitie ja Moilanen vierailivat opiskelijakunnan toimistolla keskustelemassa Oamk Oy:n yhtiöhallituksen muodosta sekä opiskelijavaikuttamisesta yleensä. Kalevan kanssa allekirjoitettiin perinteinen opiskelijaetu-sopimus, sekä järjestettiin yhdessä Kalevan ja OYY:n kanssa Ookkonää sanonu -opiskelijatapahtuman. PS Korhonen tapasi myös Forum24:n päätoimittajan. Seurakunnan kanssa tehtiin yhteistyötä tuutorikoulutusten tiimoilta sekä lanseerattiin uusi alkoholiton matalan kynnyksen tapahtumasarja Hengailuilta. HPJ Nousiainen ja HVPJ Leppänen osallistuivat Oamkin kustantamana AMK-päiville PS Korhonen ja HPJ Nousiainen tapasivat PSOASin Jari Simosen mainosmyynnin ja kuulumisten vaihtamisen merkeissä huhtikuussa. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuriosaston järjestämään I :) Nuorisotakuu-tapahtuman suunnitteluun osallistuivat HPJ Nousiainen ja HJ Koskelainen. Tapahtuma järjestettiin yökerho Dionen tiloissa. Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Akseli Hakala vieraili OSAKOn toimistolla Huhtikuun lopulla Alumnien kesänkorkkajaisissa OSAKOn puolesta kävivät HPJ Nousiainen sekä HJ Laukkanen. Kevään aikana HPJ Nousiainen ja HJ Lyytikäinen edustivat Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan METKAn vuosijuhlilla. HPJ Nousiainen vieraili Porissa Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan SAMMAKKOn, Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn, Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan SAIKOn ja Arcada ammattikorkeakoulun ASK:n vuosijuhlilla. HJ Laukkanen osallistui Laurea ammattikorkeakoulun LAUREAMKOn vuosijuhlille. Koulutusalajärjestöjen kanssa tavattiin vuoden aikana neljä kertaa. Kaksi kertaa puheenjohtajien ja kaksi kertaa kaikkien hallituslaisten kanssa.

5 1.6 Toimielimet Opiskelijakunnan puheenjohtajana toimi Sini-Elina Kärsämä ja varapuheenjohtajana Toni Parkkinen. Edustajisto kokoontui kymmenen kertaa. Kuusi kymmenestä kokouksesta olivat järjestäytyessään moitteenvaraisia vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Vaalilautakunnan puheenjohtajana toimi Mirva Saarelainen, pidetyssä kevätkokouksessa hänet valittiin puheenjohtajaksi uudelle kaudelle. Vaalilautakunta kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa. Edustajistovaaleissa ehdolle asettui 41 jäsentä, järjestäytyneinä seitsemään vaaliliittoon. Äänestysprosentti laski edellisestä vuodesta lähes 10 prosenttiyksikköä 18,27 prosenttiin. Alkuvuodesta perustettu strategiatyöryhmä järjesti strategiatyön alussa kaikille avoimen strategiaseminaarin, jossa vanhemmat toimijat kertoivat OSAKOn historiasta ja Aku Aarva opiskelijakunta JAMKOn strategiatyöprosessista. Tilaisuuteen osallistui kymmenkunta osallistujaa. Seminaarin päätteeksi tehtiin ryhmätyö, jonka pohjalta muodostettiin opiskelijakunnan nykytila-analyysi ja kartoitettiin seuraavan kauden strategiset avainkohdat. Työryhmä kokoontui lähes viikoittain ja aikaansaatu strategia hyväksyttiin edustajiston syyskokouksessa

6 2 OPISKELIJOIDEN EDUSTAMINEN Seuraavilla sivuilla ovat kuvattuina opiskelijakunnan edustajiston, hallituksen ja vaalilautakunnan kokoonpanot taulukoissa 1. ja 2. Taulukossa 3. on kuvattuna Oamkin opiskelijoiden ja opiskelijakunnan edustukset ammattikorkeakoulun ja muiden sidosryhmien toimielimissä ja työryhmissä. Taulukko 1. EDUSTAJISTO 2013 Hyvä tekniikka Varsinaiset jäsenet Miikka Keski-Säntti Matti Haarala Arto Latvala Toni Parkkinen Stefan Karjalainen Daniel Rantala Jyri Parkkila Juha Nord Opiskelijoiden Luvalla Varsinaiset jäsenet Jussi Ylitalo Alisa Bragge Aku Savolainen Hannu Vähätiitto Hulda Achrén Tradenomiopiskelijat Varsinaiset jäsenet Teemu Teinonen Jussi Veteläinen Sini-Elina Kärsämä Juho Kuusela Tommi Martin Varajäsenet Eemeli Kyröläinen Harri Leinonen Markus Mäkitalo Esko Hietavala Ville Rasehorn Jarmo Häyrynen Varajäsenet Eero Peltokoski Maria Hiltunen Jenni Lehtola Emilia Isola Emma Eskola Varajäsen Laura Mattila Sairaan hyvä Varsinaiset jäsenet Joonas Husa Veli-Matti Korhonen Anne Härkönen Jesse Heikkinen Riikka Ojanperä Kulttuurin vaalilliitto Varsinaiset jäsenet Vesa-Ville Väänänen Valtteri Törmänen Varajäsenet Eetu Halonen Marko Anttila

7 Sosialidemokraattiset opiskelijat Varsinainen jäsen Liisa Komminaho Varajäsenet Mirva Saarelainen Miikka-Aukusti Heiskanen Heidi Keränen Shakil Sarker Sakari Järvelä Keskustaopiskelijat Varajäsenet Jyrki Mäkitalo Asmo Saloranta Taulukko 2. HALLITUS Noora Nousiainen Heikki Leppänen Juho Koskelainen Kiril Kotikangas Toni Lyytikäinen Pinja Laukkanen ( ) Riikka Ojanperä ( ) VAALILAUTAKUNTA saakka valittu vaalilautakunta Mirva Saarelainen (pj), Heidi Keränen Jenni Lehtola (vpj), varalla Aku Savolainen Jenni Toiviainen, varalla Jyrki Mäkitalo Liisa Komminaho, varalla Veli-Matti Korhonen Toni Parkkinen, varalla Miikka Keski-Säntti Mirva Saarelainen (PJ), varalla Vesa-Ville Väänänen Markus Mäkitalo, varalla Eemeli Kyröläinen Toni Parkkinen, varalla Jussi Ylitalo Juha Nord, varalla Sini-Elina Kärsämä Liisa Komminaho, varalla Veli-Matti Korhonen Miikka-Aukusti Heiskanen, varalla Tommi Jyrki Mäkitalo, varalla Miikka-Aukusti Heiskanen Forsman Tuomas Tikkala, varalla Katriina Pylväs Pauli Tavasti, varalla Rami Laine Taulukko 3. Ammattikorkeakoulun hallitus Tutkintolautakunta Opintotukilautakunta Markus Mäkitalo OTEK (varajäsen Noora Nousiainen SOTE) Jyrki Mäkitalo LIIKE (varajäsen Mika Kukkonen LIIKE) Jenni Toiviainen OTEK (varajäsen Mika Kukkonen LIIKE) Heikki Leppänen LIIKE (varajäsen Juho Paaso-Rantala KULTT) Mirva Saarelainen SOTE (varajäsen Mika Kukkonen LIIKE) Sini-Elina Kärsämä LIIKE (varajäsen Toni Lyytikäinen SOTE)

8 Tutkintokollegiot Yksikönjohtajien kokous Kansainvälistymisen koordinaatiotyöryhmä Opintoasioiden työryhmä Oamkin ympäristöasioiden työryhmä Opinnäytetyö työryhmä Tuomas Tikkala (varajäsen Mirva Saarelainen), SOTE Miikka-Aukusti Heiskanen (varajäsen Vesa-Ville Väänänen), KULLT Markus Mäkitalo (varajäsen Matti Haarala), OTEK Pauli Tavasti (varajäsen Liisa Komminaho), LIIKE Kimmo Pennanen (varajäsen Lauri Kettunen), LUOVA Aki Erikkilä, RAAHE Noora Nousiainen, Heikki Leppänen Tanja Vallo, Kiril Kotikangas Noora Nousiainen, Juho Koskelainen, Jari-Pekka Kanniainen Pinja Laukkanen, Toni Lyytikäinen, Heikki Leppänen Toni Lyytikäinen, Pinja Laukkanen Pohjois-Pohjanmaan liiton nuorisoasiain työryhmä Noora Nousiainen Palautevastaavat Tki-johtoryhmä Laatukoordinaattoreiden työryhmä Viestintävastaavien työryhmä Opettamisen kehittämisen työryhmä Valintaperustetyöryhmä Korkeakoululiikunnan työryhmä Arviointisäännön uudistus -työryhmä Sirpa-työryhmä Tki-julkaisuneuvosto Oamk&OY opiskelijarekrytointityöryhmä Oamk&OY kv -palvelujen ohjausryhmä Oamk&OY -johtoryhmä Kv -harjoittelukonsortio ohjausryhmä Juho Koskelainen Heikki Leppänen, Pinja Laukkanen Noora Nousiainen, Juho Koskelainen Tanja Vallo, Tapio Korhonen Noora Nousiainen, Juho Koskelainen Kiril Kotikangas, Noora Nousiainen Pinja Laukkanen, Toni Lyytikäinen Juho Koskelainen, Noora Nousiainen Jari-Pekka Kanniainen Tanja Vallo Tanja Vallo, Heikki Leppänen Tanja Vallo, Kiril Kotikangas Noora Nousiainen, Heikki Leppänen Tanja Vallo, Kiril Kotikangas

9 Toteutussuunnitelma työryhmä Valtti -ohjausryhmä Opinto-ohjaajien työryhmä ICF -työryhmä Sodexo -ohjausryhmä Jari-Pekka Kanniainen, Noora Nousiainen Jari-Pekka Kanniainen, Noora Nouaisiainen Jari-Pekka Kanniainen, Juho Koskelainen Noora Nousiainen, Heikki Leppänen Noora Nousiainen, Heikki Leppänen

10 3 KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Vuonna 2013 koulutuksen kehittämisen prosessitiimissä toimi HPJ Nousiainen, HJ Koskelainen, HJ Kotikangas ja KOS Kanniainen. Perustuutoroinnin koordinoimiseen on osallistunut opiskeluhyvinvoinnin edistämisen prosessista HJ Lyytikäinen. Kansainvälistä tuutorointia on hoitanut KOS Kanniaisen lisäksi HJ Kotikangas, joka on toiminut edellisen vuoden mukaisesti hallituksen pääasiallisena kansainvälisyysvastaavana. Ydinprosessitiimi kokoontui yhdeksän kertaa vuoden aikana. KOS Kanniainen tuotti OSAKOlle koulutussuunnitelman, jolla pyritään kokoamaan opiskelijakunnan laajaa koulutustoimintaa yksiin kansiin sekä auttamaan koulutusten suunnittelussa. Koulutuksen kehittämisen ydinprosessitiimin jäsenet HPJ Nousiainen ja HJ Koskelainen osallistuivat JAMKOn järjestämille laatupäiville ja osallistuivat ohjelmaan pitämällä koulutuksen dokumentoinnista opiskelijakunnan toiminnassa. Alkusyksyllä Oamk tuotti toimilupahakemuksen Opetus- ja kulttuuriministeriölle. OSAKO tuotti toimilupahakemukseen mm. osia koskien opiskelijapalveluita ja opiskelijatoimintaa. OSAKO kommentoi Oamkin uutta tekeillä olevaa strategiaa Minun Oamk yhteisöpalvelun kautta elokuussa. Opiskelijapalveluiden työryhmässä on keskusteltu ja puolustettu koulutuksen maksuttomuutta tutkintosäännön uudistamisen yhteydessä. Esitettiin lukukausimaksut mahdollistava kirjaus poistettavaksi tutkintosäännöstä. Esitettiin toive, että aiheesta käytäisiin laajempaa keskustelua, johon kaikki opiskelijat otetaan mukaan. Syksyllä luotiin opiskelijakunnan malli opinto-ohjauksen järjestämisestä, jota ehdotettiin opinto-ohjaajien työryhmässä. Study Group-, assistenttiopettaja- ja kokemustuutoritoiminnan aloittamista ja kehittämistä pidettiin esillä opinto-ohjaajien ja opiskelijapalveluiden kokouksissa. Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista pidettiin esillä muun muassa ottamalla se osaksi tuutorikoulutuksia ja huomioimalla se työryhmätyöskentelyssä. OSAKO on kommentoinut Oamkin Sora-lainsäädännön käytäntöjä loppukeväästä opintoasioiden työryhmässä sekä erillisissä palavereissa hallinnon suunnittelijan kanssa. 3.1 Tuutoritoiminta Tuutoritoimintaa kehitettiin edelleen viime vuodesta. Muutoksia tuutorointiin tuli myös, kun Oamk päätti kokonaan lakkauttaa hyvinvointipalveluistaan liikuntatuutoroinnista vastanneen henkilön työsuhteen. Liikuntatuutorointi siirtyi opiskelijakunnan vastuulle vuoden 2013 tammikuusta lähtien. Kevättä 2013 tuutoroinnin osalta leimasivat muutokset, uuden kehittäminen ja sopeutuminen. Liikuntatuutorointi järjestettiin uudelleen koulutussihteeriltä hallituksen jäsenen vastuulle toukokuussa, kun hallitusta täydennettiin HJ Laukkasella. Tuutoriksi haluavat pystyivät ilmoittautumaan kevään koulutukseen valmiin lomakkeen avulla paperilla ja sähköisesti. Perustuutoreille järjestettiin kaksi iltakoulutusta (27.3. ja 2.4. sekä 3.4. ja 5.4.) ja kv-tuutoreille yksi iltakoulutus (10.4. ja 12.4.). Sekä perus- että kv-tuutoriryhmille järjestettiin koulutuksien jälkeen saunailta. Vuonna 2013 perustuutoreita koulutettiin 111 ja kansainvälisiä tuutoreita 81. Uusille tuutoreille luotiin sosiaaliseen mediaan Facebookkiin yhteiset ryhmät, yksi yhteinen kaikille ja toinen erikseen kansainvälisille tuutoreille. Tuutoritiimillä oli oma ryhmänsä kuten myös liikuntatuutoreilla. Tuutoreihin oltiin yhteydessä myös sähköpostilistojen kanssa, joille erikseen kysyttiin edellisistä tuutoreista halukkaat

11 jatkajat. KOS Kanniainen lähetti tuutoreille noin kerran kuukaudessa tuutoriuutiset, joissa tiedotettiin tuutoreille tärkeistä tapahtumista ja mm. rekrytoinnin aikataulusta. KOS Kanniainen ja HJ Laukkanen opiskeluhyvinvoinnin tiimistä järjestivät liikuntatuutorikoulutukset suomeksi 7.5, 14.8., ja englanniksi Järjestettiin tapaaminen kokemustuutoreille ja paikalla oli 4 tuutoria. Tuutoritiimi kokoontui yhteensä kuusi kertaa. Tiimissä suunniteltiin rekrytointia, liikuntatuutorointia, kokemustuutorointia ja koulutuksia. Lisäksi keväällä keskusteltiin tuutoripassin käyttöönotosta. Kevätkauden päätteeksi tuutoreille järjestettiin tuutoripiknikki Linnansaaressa. Piknikille osallistui noin 30 tuutoria. Syksyn päätteeksi järjestetyssä tuutoreiden pikkujouluissa oli mukana noin 60 tuutoria. 3.2 Laatutyö yhteistyössä Oamkin kanssa Opiskelijakunta osallistui kuitenkin laatutyöhön osallistumalla laatukoordinaattoreiden työryhmään sekä laatukoulukseen 14.3., jonka aiheena oli sidosryhmien osallistuminen Oamkin laatutyöhön. HJ Koskelainen piti perustuutorikoulutuksissa koulutusosuuden, jossa käsiteltiin opiskelijoiden osallistumista Oamkin toiminnan kehittämiseen. Koulutuksen kehittämisen ydinprosessitiimi osallistui Oamkin sisäiseen auditointiin, jossa oli mukana viisi nuorisoasteen sekä ylempää amk-tutkintoa. OSAKOsta Oamkin sisäisiin auditointeihin osallistuivat HPJ Nousiainen, HJ Koskelainen, HJ Kotikangas ja KOS Kanniainen. Opiskelijajäsenet osallistuivat auditointikoulutukseen 6.9. Auditointiprosessi kesti syyskuusta marraskuuhun. Opiskelijakunta teetti kyselyn yhden koulutusohjelman kaikille opiskelijoille koulutusohjelman nykytilanteesta ja kehittämisestä. Kysely teetettiin koulutusohjelmasta nousseitten palautteiden perusteella. Kyselyn tuloksia on käsitelty yhdessä Oamkin henkilökunnan kanssa ja käsittely jatkui seuraavalle vuodelle. 3.3 Koulutusohjelmatiimitoiminta Vuonna 2013 OSAKOn koulutusohjelmatiimitoiminnan koordinoinnista vastasi HJ Koskelainen. Koulutusohjelmatiimikoulutukset järjestettiin keväällä ja syksyllä Koulutettavia osallistujia oli kevään koulutuksessa 10 ja syksyn koulutuksessa 14. Koulutusohjelmatiimien opiskelijajäsenten koulutuksissa vierailevina kouluttajina olivat Oamkista Timo Pieti sekä opiskelijat Markus Mäkitalo ja HPJ Nousiainen. Syksyn koulutus pidettiin rakennusmestareiden saunatilassa ja siellä kouluttajina toimivat Pietin ja Nousiaisen lisäksi opiskelija Daniel Wallenius. Koulutuksen oli tarkoitus olla kaksikielinen (suomi ja englanti), mutta ainuttakaan englanninkieliseen koulutukseen ilmoittautunutta ei saapunut paikalle. Vuoden mittaan on jatkettu perinteisiä vierailuja koulutusohjelmatiimien kokouksissa. HJ Koskelainen, HJ Kotikangas ja KOS Kanniainen kävivät seuraamassa koulutusohjelmatiimien kokouksia Sosiaali- ja Terveysalan sekä Tekniikan yksiköissä. Koulutusohjelmatiimien toimintaa esiteltiin opiskelijoille erityisesti perustuutorikoulutuksissa ja koulutusohjelmatiimien opiskelijaedustajien koulutuksessa. Sosiaali- ja terveysalan yksikössä koulutusohjelmatiimien sidosryhmien osallistumisesta keskusteltiin koulutusohjelmavastaavien kokouksessa 26.4.

12 3.4 Uuden opiskelijan opas KOS Kanniainen koordinoi sisällön osalta ja Uuden opiskelijan oppaan päivittämistä huhti - kesäkuussa. Oppaan sisältö käytiin yhdessä läpi koko toimistoväen voimin ja sisältöä päivitettiin opiskelijakuntaa mainostavammaksi ja opiskelijaa palvelevammaksi. Opas lähetetään jokaiselle uudelle opiskelijalle valintakirjeen yhteydessä. PS Korhonen toimi julkaisun ilmoitusmyyjänä ja Laura Haapasaari taittajana. 3.5 Koulutuksen kehittämistoimikunta Koke-toimikunta ei kokoontunut kevään aikana, toimikunta kokoontui syksyllä kahdesti ja joissa koulutusalajärjestöjen ja edustajiston jäsenten edustus oli varsin laiha. 3.6 Työryhmät ja muu toiminta Keväällä koulutuksen kehittämisen ydinprosessitiimin jäsenet osallistuivat Oamkin opintoasioiden, laatukoordinaattoreiden, kansainvälisten koordinaattoreiden, opetuksen kehittämis-, valintaperuste-, opinnäytetyö-, Valtti-ohjausryhmään, TKI-johtoryhmään, Sodexon ohjausryhmään, palautevastaaviin sekä yksiköiden johtajien kokouksiin. Lisäksi koulutuksen kehittämisen ydinprosessitiimillä oli yhteys alumnihallitukseen, KOS Kanniaisen ollessa mukana alumnitoiminnassa. Organisaatiomuutoksen myötä yksikön johtajien kokoukset muuttuivat syksyllä Oamkin laajaksi johtotiimiksi. OSAKO valitsi Vuoden opettajaksi Pasi Särkelän koulutusalajärjestöjen esitysten pohjalta. Syksyllä järjestettävään Oamk-gaalaan pyydettiin opiskelijakuntaa valitsemaan myös vuoden opiskelija. Vuoden opettaja ja vuoden opiskelija palkittiin myös Oamk-gaalassa. Vuoden opiskelijaksi valittiin opettajien tekemistä esityksistä Mikko Ollanketo. Opiskelijaedustajan käsikirjaa on päivitetty pitkin vuotta, mm. Oamkin organisaatiomuutoksesta johtuen sekä muita tarkistuksia. Keväällä pidetyssä tiimin evakossa käsikirjaa pohdittiin uusittavan kokonaisuutena esim. erilaisessa muodossa. SAMOKin Lähtölaukausristeilylle koulutuksen kehittämisen tiimistä osallistuivat kaikki jäsenet. Koulutuksen kehittämiseen liittyen osallistuttiin muun muassa tutkintosääntöihin, opiskelijavalintauudistukseen, aikuisopiskelijoiden huomioimiseen sekä OPALA-kyselyyn syventyvässä seminaarissa sekä KOS Kanniaisella oli puheenvuoro hallinnon opiskelijaedustajien kouluttamiseen liittyvässä seminaarissa. HPJ Nousiainen ja HJ Koskelainen osallistuivat SAMOKin koulutuspoliittiseen tapaamiseen HJ Koskelainen ja KOS Kanniainen osallistuivat 25.5 Oulun yliopistolla järjestettyyn valtakunnalliseen AHOTkiertueeseen, jossa keskusteltiin aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen hyvistä käytänteistä. KOS Kanniainen osallistui Tampereella järjestetyille Elopäiville, joiden teemana oli uraohjaus- ja alumniasiat. HPJ Nousiainen, HJ Lyytikäinen ja HJ Laukkanen osallistuivat Oamkin kehittämispäiville Rokualla OSAKOn edustajat osallistuivat Oamkin Opopatioon infoständin muodossa.

13 4 OPISKELUHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 4.1 Ympäristötyö Lähes koko kevään 2013 ajan OHE-tiimistä puuttui yksi jäsen, mistä syystä tehtäviä jouduttiin priorisoimaan, ja OSAKOn ympäristötyö toteutettiin minimipanoksella. Ympäristötiimiä veti HVPJ Leppänen. Tiimi kokoontui keväällä kaksi kertaa ja toteutti lisäksi vierailun Laanilan ekovoimalaitokselle. Syksyllä ympäristötiimi kokoontui kerran. Lisäksi OSAKOlla on edellisvuoden tapaan ollut koko vuoden ajan edustaja Oamkin kestävän kehityksen tiimissä. HVPJ Leppänen osallistui tiimin kokoontumisiin neljä kertaa ja HJ Lyytikäinen kahdesti. OSAKO on tiedottanut opiskelijoita ympäristöaiheisista kampanjoista (esim. Earth Hour). Luomu- /lähiruokapiiristä keskusteltiin uudelleen Oamkin kanssa, ja resurssipulan vuoksi OSAKO päätti vetäytyä hankkeesta. 4.2 Kansainvälisyys OSAKOn kv-toiminta on laajentunut vuoden 2013 aikana. Perinteisten tehtävien lisäksi OSAKO on ottanut vastuulleen muun muassa ystäväperhetoiminnan käynnistämisen. Vastuu kuukausittaisista kv-tapahtumista siirrettiin syksyllä hallituksen kv-vastaavalle, ja KS Vallo otti ystäväperhetoiminnan hoitaakseen. Toimintaa suunniteltiin ja markkinoitiin syksyn aikana, ja varsinainen aloitus tapahtui joulukuussa. Ensimmäinen kierros päättyy elokuussa Lisäksi KS Vallo on toteuttanut yhdessä Oamkin kanssa ulkomailta palanneiden opiskelijoiden paluuorientaation sekä kv-opiskelijoiden keskustelutilaisuuden KS myös koordinoi kv-opiskelijoille tarkoitettujen hätäkorttien tilaamista elokuussa. Mahdollisuutta perustaa Oamkiin oma ESN-jaosto selvitettiin talvella, mutta ainakaan toistaiseksi tälle ei nähty tarvetta. Kv-tapahtumia on järjestetty kuukausittain entiseen tapaan, neuvontatehtävät ovat säilyneet ennallaan, Going Abroad -kampanja toteutettiin totutusti alku- ja loppuvuodesta ja uusien kv-opiskelijoiden orientaatiopäiviin on osallistuttu sekä alkuvuodesta että syksyllä. Kv-tiimi kokoontui keväällä kaksi kertaa ja syksyllä kerran. Kv-tuutorikoulutukset järjestettiin 10. ja KS Vallo osallistui SAMOKin kv-sektoritapaamiseen Loppuvuodesta tehtiin suunnitelma tulevan vuoden työnjakoa varten. Kulttuurisihteerin vastuulla tulevat olemaan Going Abroad -kampanja, ystäväperhetoiminta, paluuorientaatiot ja kv-opiskelijoiden keskustelutilaisuudet. Hallituksen kv-vastaava vastaa kv-opiskelijoiden edunvalvonnasta ja järjestää kuukausittaisia tapahtumia yhteistyössä hallituksen tapahtumavastaavan kanssa. 4.3 Liikunta Keväällä sosiaalipoliittisen vastaavan puuttuessa liikunta-asioita hoiti HJ Lyytikäinen, OSAKOn kevätkokouksesta eteenpäin HJ Laukkanen. Vuoden alussa liikuntatuutorointi siirtyi korkeakoululiikunnalta OSAKOn vastuulle. Kevät kului toiminnan uudelleenjärjestelyn merkeissä, ja toukokuussa pidettiin ensimmäinen OSAKOn järjestämä liikuntatuutorikoulutus, joka jatkui elokuussa. Liikuntatuutoritoiminnan kehittäminen oli syksyllä yksi liikuntatyön

14 painopisteistä. Opiskelijaliikuntakentällä keskusteltiin vuoden aikana liikuntatuutoroinnista paljon, ja Opiskelijoiden Liikuntaliiton järjestämiin liikuntatuutoroinnin järjestäjien tapaamisiin osallistui OSAKOlta maaliskuussa HJ Lyytikäinen ja marraskuussa HJ Laukkanen. Paikallista liikuntaedunvalvontaa tehtiin vuoden aikana vaikuttamalla korkeakoululiikuntasuositusten näkymiseen Oamk Oy:n toimilupahakemuksessa. Marraskuussa varmistettiin nopealla tahdilla liikuntatuutoroinnin rahoitus vuodelle 2014, kun ammattikorkeakoululta tuli ilmoitus liikuntatuutoroinnin rahoituslähteenä käytetyn hankkeen loppumisesta. Yhteistyötä Oulun korkeakoululiikunnan kanssa tehtiin tiiviisti pitkin vuotta, ja molempiin korkeakoululiikunnan työryhmän tapaamisiin osallistuttiin. Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) järjestämälle liikunnan sektoritapaamiselle osallistuttiin kolme kertaa. Ensimmäisellä kerralla OSAKOa edusti HJ Lyytikäinen, toisella tapaamisella toukokuussa matkaan lähtivät HJ Lyytikäinen ja HJ Laukkanen, ja syksyllä reissussa oli HJ Laukkanen. OLL:n ylimääräiseen liittokokoukseen lokakuussa osallistui HPJ Nousiainen, ja varsinaiseen liittokokoukseen marraskuussa osallistuivat HPJ Nousiainen ja HJ Laukkanen. HJ Laukkanen osallistui myös OLL:n järjestämään seuraworkshop-tilaisuuteen. OSAKOn liikunta- ja hyvinvointitiimi kokoontui koko vuoden aikana viisi kertaa. Keväällä tiimiä veti HJ Lyytikäinen yhdessä KOS Kanniaisen kanssa, ja syksyllä vetovastuussa oli HJ Laukkanen. 4.4 Tapahtumat LaskiaisRally Laskiainen sekä ystävänpäivätapahtuma yhdistettiin yhdeksi tapahtumaksi. Laskiaistapahtumassa laskettiin kahdessa kategoriassa, perinteisessä sekä ystävänpäiväkategoriassa. Hankifutis Hankifutis järjestettiin tänä vuonna toista kertaa Oulun Huuhkajanpuistossa. Tapahtumassa olivat mukana kaikki koulutusalajärjestöt. Hyvinvointipäivät OSAKO osallistui Kotkantien hyvinvointipäivään Mukana olivat myös liikuntatuutorit. Muilla kampuksilla hyvinvointipäiviä ei järjestetty. Syksyn Cooper-tapahtumasta vastasi tänä vuonna OYY. Hengailuillat 9.4., 1.10., Vuoden aikana järjestettiin yhteistyössä seurakunnan kanssa kolme hengailuiltaa, joiden oli tarkoitus olla matalan kynnyksen alkoholittomia tapahtumia, jossa voi napostella pientä purtavaa, kuunnella elävää musiikkia ja seurustella. Kävijöitä oli noin 10 tapahtumaa kohden. WappuRally Vappu vietettiin perinteisissä merkeissä kaupungilla rastisuunnistaen ja kesäteatterilla jatkoillen. Rastisuunnistukseen ilmoittautui yli 100 joukkuetta. Vuosijuhlat SuperSweet Sixteen Opiskelijakunnan vuosijuhlat järjestettiin toukokuussa ravintola Gloriassa. Juhlissa myönnettiin ansio- ja kunniamerkkejä ansioituneille OSAKOn toimijoille. Tapahtumalla oli Gloriassa kaikille avoimet baarijatkobileet, jossa kävijöitä oli noin 100. Tour d Oulu 4.9. Perinteinen rastisuunnistus ympäri Oulua. Jatkobileet järjestettiin Club Dionessa, jossa oli runsas määrä kävijöitä.

15 Preludi 6.9. Preludi järjestettiin viimeistä kertaa Kuusisaaressa, jossa kävijöitä oli noin Oktobeer Uusi baaritapahtuma Oktobeer järjestettiin ravintola Gloriassa. Tapahtuman ajankohta oli huono, eikä osallistujia ollut kuin noin 100. Halloween Perinteinen Halloween järjestettiin Tivolissa. Tilaisuudessa kävijöitä oli kohtalaisesti. OSAKORock OSAKOrock järjestettiin Hevimestassa. Aika ja paikka olivat otolliset, mitkä tekivät tapahtumasta onnistuneen. 4.5 Kulttuuritoimikunta Koko vuoden aikana kulttuuritiimi kokoontui 10 kertaa. 4.6 Kansainväliset tapahtumat Going Abroad -kampanja Liikkuvuusmarkkinointikampanja toteutettiin tammi-helmikuussa eri tavoin eri yksiköissä. Marraskuun GA-ilta järjestettiin Rauhalassa jatkoklubina päiväohjelmalle, jonka aikana Madventures kävi puhumassa jokaisella kampuksella. SaunaNight Vuoden ensimmäisenä kv-tapahtumana järjestettiin sauna-/tutustumisilta Rakennusmestarien saunalla. Paikalla noin 50 kv-opiskelijaa ja -tuutoria. Pilkit 16. & Pilkkiretket Kuusisaaren edustalle olivat menestys. Retket toteutettiin yhteistyössä Oulun Erä- ja kalamiesten kanssa. Yhteensä retkillä mukana hieman vajaa 60 osallistujaa. Retki Lumilinnaan Mukana Kemissä oli täysi bussilastillinen Oamkin ja yliopiston opiskelijoita. Retki Ranuan eläinpuistoon Mukana Ranualla oli sekä kv-opiskelijoita että suomalaisia opiskelijoita, joista osalla oli perhe mukana. Bussi täyttyi kokonaan. Pelipiknik Mahdollisuus pelata mölkkyä, krokettia, jalkapalloa tai frisbeegolfia Hiirosen kentällä. Alkuperäistä piknikiä jouduttiin lykkäämään huonon sään vuoksi, ja lopullinen ajankohta osoittautui liian myöhäiseksi vaihtarien kannalta. Paikalla kymmenkunta osallistujaa. SaunaNight SaunaNight järjestettiin poikkeuksellisesti Myllyojan asukastuvalla. Tapahtuma keräsi mukavasti väkeä paikalle, etäisestä sijainnista huolimatta.

16 Retki Liminganlahdelle Yhdessä Liminganlahden Luontokeskuksen kanssa, heidän aloitteestaan ja kustantaessaan puolet linjaautokyydistä, järjestettiin retki Liminganlahdelle lintuja bongailemaan. Matkalle osallistui lähes 40 opiskelijaa, pääosin vaihto-opiskelijoita. Retki Ranuan eläinpuistoon & Joulupukin pajakylään Mukana koko päivän kestäneellä retkellä vajaa bussillinen Oamkin kv-opiskelijoita. Mukana myös muutama suomalainen opiskelija. Santa s Kitchen Yhteistyössä Business Kitchenin kanssa järjestetty, erityisesti kv-opiskelijoille ja -tuutoreille suunnattu tutustumistapahtuma Business Kitcheniin. Paikalla vain kahdeksan osallistujaa. 4.7 Opiskelijoiden edustaminen Vuoden aikana OHE-tiimin jäsenet ovat osallistuneet seuraaviin työryhmiin: HVPJ Leppänen - Kestävän kehityksen tiimi - Tki-johtoryhmä - Yamk-aamiaiset - Yksiköiden opiskeluhyvinvointiryhmät HJ Lyytikäinen - Kestävän kehityksen tiimi - Opinnäytetyöt - Yksiköiden opiskeluhyvinvointiryhmät HJ Laukkanen - Yksiköiden opiskeluhyvinvointiryhmät - Korkeakoululiikunnan työryhmä KS Vallo - Kv-koordinaattorit - Viestintävastaavat - Tk-julkaisuneuvosto - Opiskelijarekrytointi - Kv-harjoittelukonsortio - Oamkin ja OY:n kv-palvelut - Kv-viestintä (uusi & väliaikainen) Opiskeluterveysaseman henkilöstöä tavattiin kerran syksyllä. HVPJ Leppänen osallistui SAMOKin ylimääräiseen liittokokoukseen, sopo-tapaamiseen, kesäseminaariin, Palapeliin ja varsinaiseen liittokokoukseen. Lisäksi HVPJ Leppänen oli mukana amk-päivillä ja Oamkin opopatiolla. HJ Lyytikäinen oli mukana SAMOKin sopo-tapaamisessa, Palapelissä ja liittokokouksessa. Lisäksi HJ Lyytikäinen osallistui OLL:n sektoritapaamisiin ja liikuntatuutorointikoulutuksiin sekä Oamkin kehittämispäiville ja opopatiolle. HJ Laukkanen osallistui SAMOKin kesäseminaariin, Palapeliin ja liittokokoukseen, OLL:n sektoritapaamisiin, liikuntatuutoroinnin järjestäjien tapaamiseen, seuraworkshop-tilaisuuteen ja varsinaiseen liittokokoukseen sekä Oamkin kehittämispäiville ja opopatiolle.

17 KS Vallo osallistui SAMOKin kv- ja viestintäsektoritapaamisiin. Lisäksi OSAKOn hallitus osallistui Helsingissä järjestettyyn opintotukimielenosoitukseen.

18 5 OPISKELIJA- JA JÄRJESTÖPALVELUT 5.1 Järjestökoulutukset ja opintojaksot OSAKO on järjestänyt järjestökoulutuksia osana Järjestötoiminta I ja II -opintojaksoja. Järjestökoulutukset on tarkoitettu koulutusalajärjestöjen ja opiskelijakunnan hallituksien jäsenille. Tavoitteena on ollut, että koulutuksiin ja koulutusalajärjestön hallitustoimintaan osallistunut opiskelija osaa toimia aktiivisena opiskelijayhteisön jäsenenä. Hän osaa soveltaa oppimiaan kokous- ja neuvottelutekniikoiden tietoja ja taitoja vastaaviin tilanteisiin. Lisäksi hän osaa kertoa yhdistystoiminnan vaikuttamisen keinot. Opiskelijakunnan hallituksessa toiminut opiskelija osaa toimia aktiivisena opiskelijayhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Hän osaa soveltaa oppimiaan kokous- ja neuvottelutekniikoiden tietoja ja taitoja vastaaviin tilanteisiin. Lisäksi hän osaa kertoa opiskelijan, opiskelijakuntatoiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot. Vuonna 2013 järjestettiin kuusi järjestökoulutusiltaa. Koulutuksien aiheina olivat opiskelijajärjestötoiminnan perusteet 31.1, talousasiat ja markkinointi 13.3, kokoustekniikka ja vuorovaikutustaidot 15.5, jäsenrekrytointi ja tapahtumat 18.9, hyvinvointi- ja laatuasiat 16.10, sekä perehdytys ja perinteensiirto Koulutuksissa on ollut yhteensä 127 osallistujaa. Koulutukset on järjestetty Ravintola Gloriassa, Liiketalouden sekä Sosiaali- ja terveysalan yksiköissä. Jokaisesta koulutuksesta on kerätty palautetta koulutuksien kehittämiseksi. 5.2 Jäsenpalvelut Syksyllä jäsenpalveluna jaettava opiskelijakalenteri tilattiin keväällä Suomen Järjestöpalvelut Oy:n kautta. SJP Oy ei kuitenkaan pystynyt toimittamaan kalentereita. OSAKOn jäsenet ovat pystyneet hakemaan projektiavustuksia jatkuvasti. Hakemuksia vastaanotettiin vuoden aikana 19 kappaletta ja hallitus myönsi avustuksen 16 projektille. Opiskelijat ovat voineet lainata suksia, makuupusseja ja -alustoja opiskelijakunnan toimistolta. Palvelu kiinnosti etenkin kansainvälisiä opiskelijoita. Toimistolta oli lainattavissa muun muassa 20 paria hiihtosuksia, useampia laskettelusuksia ja luistimia. OSAKO jakoi jäsenmaksua maksamattomille kannatusjäsenilleen yleisavustusta helmikuussa laadittujen sopimusten perusteella.

19 6 HALLINTOPALVELUT 6.1 Varainhankinta Opiskelijakunnan tulot muodostuivat 2013 Oamkin yleisavustuksesta, tuutori- ja kansainvälisyystoiminnan yhteistyö- ja rahoitussopimuksesta, jäsenmaksuista, tapahtumasponsoroinnista sekä julkaisujen ilmoitusmyynnistä. Suurimmat menoerät olivat henkilökunnan ja luottamushenkilöiden palkat ja palkkiot, muut hallinnon kustannukset, SAMOKin jäsenmaksu, koulutusalajärjestöjen kanssa solmitut yleisavustus- sekä yhteistyö- ja rahoitussopimukset sekä toimintasektoreiden tapahtumat. Keväällä opiskelijakunnan jäsenmäärä oli 4022 ja jäsenprosentti 61,71. Syksyllä jäseniä oli 3944 ja jäsenprosentti 55, Palvelupisteet Helmikuussa opiskelijakunta neuvotteli yhteistyö- ja rahoitussopimukset koulutusalajärjestöjen kanssa opiskelijakunnan palveluiden tuottamisesta yksiköissä vuodelle Oulaisissa palvelupistettä on hoitanut kirjaston henkilökunta ja Raahessa tarvittaessa opiskelijapalveluiden toimisto. 6.3 Toimitilat Toimitiloissa suoritettiin suuri järjestyksen muutos syksyn lähiopetuksettoman viikon, viikon 43, aikana. Työrauhan lisäämiseksi aikaisempi hallituksen yhteinen huone muutettiin kokous-/olohuoneeksi ja hallitus hajautettiin toimiston huoneisiin pareittain. OSAKOn toimitiloja ovat hyödyntäneet muun muassa opiskelijaryhmät, roolipelikerho ja Oamkin alumnit. Opiskelijaryhmät hyödynsivät tiloja huomattavasti edellisvuosia enemmän. 6.4 Luottamushenkilöt ja henkilöstö Hallituksen jäsen Riikka Ojanperä jätti eroilmoituksensa tammikuun alussa. Edustajisto myönsi Ojanperälle eron hallituksesta tammikuun kokouksessaan. Hallitusta täydennettiin pidetyssä edustajiston kokouksessa Pinja Laukkasella. Vaalilautakuntaa ja muita toimielimiä täydennettiin vuoden mittaan tarvittaessa. Sihteeristössä ei tapahtunut muutoksia vuoden 2013 aikana. Hallituksen kokouksessa Konsta Ryhänen valittiin opiskelijakunnan ilmoitusmyyjäksi, tehtävänään myydä ilmoituksia Osakolaiseen ja hankkia sponsoreita opiskelijakunnan tapahtumiin. Osakolaisen päätoimittajana toimi Daniel Wallenius ja lehden, sekä Uuden opiskelijan oppaan taittajana Laura Haapasaari. Tapahtumien julisteet ja haalarimerkit suunnitteli Niina Luomajoki.

20 7 VIESTINTÄ Vuonna 2013 OSAKOlla on ollut käytössään seuraavat viestintäkanavat: osakoweb.fi, OSAKOn Facebooksivu ja teemakohtaiset Facebook-ryhmät (esim. tuutorit, kv-tutkinto-opiskelijat), joka toinen tiistai sähköpostitse lähetettävä opiskelijatiedote sekä OSAKO tiedottaa -palsta opiskelijaintra Oivassa. Lisäksi tiedottamisessa on hyödynnetty julisteita, OSAKOn kiertävää ständiä, Avack-mainoksia ja Opiskelijan Oulu -mobiilikorttia. Haikuja kellarista -blogia on kirjoitettu pääsääntöisesti joka torstai. Pääasiassa blogista ovat vastanneet hallituksen jäsenet ja työntekijät, mutta myös vierailevia bloggaajia on ollut muutamia. Edustajistolle ja KAJ-toimijoille on lähetetty joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko edunvalvontakirje, johon on koottu kuulumisia kuluneelta kuukaudelta sekä tietoa tulevista asioista. Osakolaista on julkaistu neljä numeroa. Lehdet ilmestyivät 31.1., 25.4., ja Opiskelijakunta julkaisi toimikauden aikana kaikille Oamkiin valituille hyväksymiskirjeen mukana kotiin lähetetyn Uuden opiskelijan oppaan. Lukuvuosikalenterit tilattiin edellisvuosien tapaan Suomen Järjestöpalvelut SJP Oy:ltä. Vaaditut materiaalit toimitettiin kevään aikana SJP:lle, mutta yhtiön ongelmien takia se ei pystynyt toimittamaan kalentereita ollenkaan. Tiedotustoiminta SJP:n suunnasta oli todella luokatonta, tiedusteluihin ei vastattu ja vahvistus kalentereiden peruutuksesta saatiin joulukuun 19. päivänä. Vuoden aikana on valmisteltu OSAKOn viestintästrategiaa ja -suunnitelmaa sekä opiskelijatiedotteen ja kotisivujen uudistamista. Ajankohtaisia uutisia OSAKOn toiminnasta on lähetetty aiempaa aktiivisemmin paikallismedialle. PS Korhonen valittiin Vuoden oamkilaiseksi pidetyssä Oamk-gaalassa.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Toimintakerto- mus OLL:N LIITTOKOKOUS, 14. 15.11.2013 ASIAKIRJA 5 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2013-30.9.2013

Toimintakerto- mus OLL:N LIITTOKOKOUS, 14. 15.11.2013 ASIAKIRJA 5 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2013-30.9.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Toimintakerto- 2013 mus OLL:n toiminta tammikuusta syyskuuhun vuonna 2013 liikuntapoliittisen edunvalvonnan, palvelutoiminnan ja opiskelijahuippu-urheilun saralla. 14 15 16

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Puoluehallitus 19.5.2011 1(1) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäkoskentie 22, Akaa 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Inkubio ry

Toimintakertomus 2012 Inkubio ry Inkubio ry Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Fuksitoimikunta... 4 2.1 Kevään toiminta... 4 2.2 Syksyn toiminta... 4 3 Opintotoimikunta...5 3.1 Edunvalvonta... 6 3.2 Laskupiiri ja opintokysely... 6 4 Sisä-

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013 Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Sisällys 1. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet 2013... 2 2. Valtakunnallinen

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 ESITYS

TOIMINTAKERTOMUS 2014 ESITYS TOIMINTAKERTOMUS 2014 ESITYS Terveydenhuoltoalan ammattijärjestö TEHY ry Tehyn Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto 707 ry ao707@tehy.net http://ao707.tehy.fi 1. YLEISTÄ Vuosi 2014 oli ammattiosaston

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 Sisältö Puheenjohtaja Jukka Relanderin tervehdys... 4 Toiminnanjohtaja Sinikka Sipilän katsaus...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

HALLITUS 11.4.2013 JA VALTUUSTO 28.4.2013

HALLITUS 11.4.2013 JA VALTUUSTO 28.4.2013 VUOSIKERTOMUS 2012 HALLITUS 11.4.2013 JA VALTUUSTO 28.4.2013 VUOSIKERTOMUS 2012 1 YLEISTÄ...3 SISÄLTÖ ALUEELLINEN TOIMINTA... 26 LIITON NIMEÄMÄT HENKILÖT... 50 HALLINTO...5 Valtuusto...6 Liittohallitus...6

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen Vuosikertomus 2014 1 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 4 2.3 Valtion tutkimuslaitosten

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 Johdanto Toimintavuotta 2008 leimasivat useat maailmanlaajuiset kriisit. Kevään ruokakriisi romutti pitkään vallinneen käsityksen

Lisätiedot

Vuosikertomus. Sisältö

Vuosikertomus. Sisältö Vuosikertomus 2011 Suunnittelu, kuvat ja taitto: Juho Paavola 2011, 2012 Kaikki tekstit: Tampereen ensi- ja turvakoti ry 2011 Kannen Ystäväpuun maalannut Riikka Latonen Painopaikka: Eräsalon Kirjapaino

Lisätiedot