Opiskelijakunnan toimielinten kokoonpanot on kuvattu taulukossa 1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijakunnan toimielinten kokoonpanot on kuvattu taulukossa 1."

Transkriptio

1 JOHDANTO Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (OAMK) opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, jonka toiminta perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003). Vuosi 2006 oli OSAKOn toinen toimintavuosi lakisääteisenä opiskelijakuntana. Toimintakertomus on laadittu strategisen tason kuvauksena toimikauden toiminnan painopisteistä ja tuloksista. Vuoden 2006 toiminnan painopisteeksi määriteltiin opiskelijakunnan toiminta ja näkyvyys OAMK:n koulutusyksiköissä. Opiskelijakunta vahvisti asemaansa opiskelijoiden edustajana yksiköissä muun muassa nimeämällä edustajat yksikkökohtaisiin tutkintokollegioihin, toimimalla ammattikorkeakoulun opintoasioiden työryhmässä yksiköiden edustajien kanssa sekä vahvistamalla tiedotustoimintaansa. Merkittävimpiä yksittäisiä saavutuksia ja sattumuksia vuoden aikana olivat strategian hyväksyminen edustajiston syyskokouksessa, opiskelijoiden hyvinvointiselvityksen tekeminen, keskustelun herättäminen opiskeluterveydenhuollosta Oulun kaupunginvaltuustossa sekä lokakuussa tapahtunut opiskelijakunnan toimiston muutto OAMK:n rehtorin toimiston tiloihin. 1 HALLINTO 1.1 Johtaminen ja päätöksenteko Opiskelijakunnan puheenjohtajana toimi Eliisa Alatalo ja varapuheenjohtajana Maria Taipaleenmäki. Edustajisto kokoontui toimikauden aikana seitsemän (7) kertaa. Edustajistoryhmien toiminta taantui hieman edellisvuodesta; esimerkiksi opiskelijakunnan sääntöjen käsittelemistä siirrettiin useissa kokouksissa, koska paikalla ei ollut vaadittua kahden kolmasosan enemmistöä. Hallitus kokoontui toimikauden aikana 22 kertaa, noin kahden viikon välein kesäkuukausia lukuun ottamatta. Hallituksen jäsenten vaihtuvuus väheni hieman edellisvuosiin verrattuna. Muutama hallituksen kokous oli päätösvallaton tai jäi osallistujien puutteen vuoksi pitämättä. Hallitus valmisteli vuoden aikana strategian , jonka edustajisto hyväksyi syyskokouksessaan. Strategian jalkauttaminen toimintaan aloitettiin toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä. Vaalilautakunta kokoontui seitsemän kertaa. Edustajistovaalien lisäksi se järjesti opintotukilautakunnan, tutkintolautakunnan ja ammattikorkeakoulun hallituksen opiskelijajäsenten valinnan. Edustajistovaalissa vuoden 2007 edustajiston valitsemiseksi ehdolle asettui 34 jäsentä. Ehdokkaat järjestäytyivät viiteen vaaliliittoon, joista neljä muodosti yhteisen vaalirenkaan. Äänestysprosentti laski edellisvuodesta 15 prosenttiin. Opiskelijakunnan toimielinten kokoonpanot on kuvattu taulukossa 1.

2 Taulukko 1. EDUSTAJISTO Tekniikan OTE -vaaliliitto Juho Karinen Maria Taipaleenmäki Jussi Havela Sanna Pikkarainen Joonas Jukkola Ville Säynäjäkangas Esa Eronen Teija Auno Saana-Mari Möttönen Jesse Konu Laura Mäkelä Harri Leinonen Santra Lacy (varajäsen) Antti Pyykkö (varajäsen) Tuomas Haverinen (varajäsen) Jari Pennanen (varajäsen) Niina Ylisuutari (varajäsen) Antti Karhu (varajäsen) Harri Kastell (varajäsen) Hanna Palosaari (varajäsen) Juha Heikura (varajäsen) Markku Alatalo (varajäsen) Ville Leinonen (varajäsen) Janne Roppola (varajäsen) Vaalirenkaisiin ja vaaliliittoihin kuulumattomat Heini Honkalammi HALLITUS Niko Peltokangas Jaakko Isoviita Leena Heikkinen Juho Konu Tero Kronqvist Sabina Mäki-Kilpijärvi Tuomo Polo Outi Rahkola Tere Sammallahti VAALILAUTAKUNTA Maria Taipaleenmäki, puheenjohtaja ( 24.8.) Sanna Pikkarainen, puheenjohtaja (24.8. ) Jarkko Luusua, varapuheenjohtaja Laura Hekkala Heini Honkalammi Mervi Kauppi Ville Javanainen Nina Ylisuutari Hulahula-vaalirengas (Kulttuurialan vaaliliitto, Luonnonvara-alan vaaliliitto) Greta Savolainen Eliisa Alatalo Suvi Kykyri Leena Heikkinen (19.9. ) Andrew Atkinson Outi Rahkola ( 19.9., varajäsen) Timo Jokiniemi (varajäsen) Henri Kemppainen (varajäsen) Heikki Hietaharju (varajäsen) Toni Aitta (varajäsen) Maria Anttila (varajäsen) Saana Alanärä (varajäsen) Valtava vaalirengas (Lyötyn liitto, Oikia OSOTE -vaaliliitto) Tapio Korhonen Jaakko Linna Sini Syrjä Tomi Kukkonen Kari Ervasti Jari Silvola Ville Javanainen Aki Saarenpää (varajäsen) Kati Ontero (varajäsen) Annu Sipilä (varajäsen) Mika Kananen (varajäsen) Katja Anisimaa (1.6., varajäsen) Silla Kakkola (varajäsen) Tuomas Mokko (varajäsen) puheenjohtaja varapuheenjohtaja, järjestövastaava sosiaalipoliittinen vastaava ( 19.9.) sosiaalipoliittinen vastaava koulutuspoliittinen vastaava kansainvälisyys- ja kulttuurivastaava ( 24.8.) kansainvälisyys- ja kulttuurivastaava (24.8. ) sosiaalipoliittinen vastaava (19.9. ) tuutorivastaava varajäsen Teija Auno varajäsen Tapio Korhonen varajäsen Andrew Atkinson varajäsen Riikka Hänninen varajäsen Saana Alanärä varajäsen Kari Ervasti varajäsen Sanna Pikkarainen, Ville Säynäjäkangas

3 1.2 Talous- ja henkilöstöhallinto Opiskelijakunnan tulot muodostuivat jäsenmaksuista, OAMK:n yleisavustuksesta ja tuutori- ja kansainvälisyystoiminnan ostopalvelusopimuksesta sekä julkaisujen ilmoitusmyynnistä. Suurimmat menoerät olivat henkilökunnan ja luottamushenkilöiden palkat ja palkkiot, muut hallinnon kustannukset, SA- MOKin jäsenmaksu ja koulutusalajärjestöjen toiminta-avustukset sekä toimintasektoreiden tapahtumat. Odotettua pienempinä toteutuneita avustus- ja ostopalvelutuottoja kompensoitiin vuoden mittaan laskuttamalla erityisesti opiskelijatuutori- ja kansainvälisyystoiminnan kuluja OAMK:lta. Edustajisto teki keväällä toimintasuunnitelmaan muutoksen, jonka perusteella opiskelijakuntaan palkattiin päätoimittaja-tiedottaja. Medianomiopiskelija Hanna Kuparinen toimi OSAKOn tiedottajaharjoittelijana syyslukukaudella, joten päätoimittaja-tiedottajan tehtävien pääpaino oli Osakolainen-lehdessä. Sosionomiopiskelija Saija Korkeakangas teki työharjoittelua loppukeväästä sosiaalipoliittisella sektorilla. Merkonomiopiskelijat Meri Pitkälä ja Päivi Juutinen suorittivat työssäoppimisjaksonsa peräkkäin opiskelijakunnassa syyskaudella. Opiskelijakunnan palkatut työntekijät toimikauden aikana: Katja Anisimaa Bastian Fähnrich Maarit Kalamies Jari-Pekka Kaleva Kaisa Keski-Korpela Marjaana Manninen Maria Niiranen Milka Peltokangas Titta Pulkkinen Jarkko Ruonakoski Anu Simula kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri (31.5. saakka, osa-aikainen) kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri (1.8. lähtien, osa-aikainen) ilmoitusmyyjä (16.2. lähtien, projektityöntekijä) päätoimittaja-tiedottaja (15.7. lähtien, projektityöntekijä) tuutorsihteeri (12.12 saakka), koulutuspoliittinen sihteeri ( lähtien) pääsihteeri (1.3. lähtien) pääsihteeri (.3. saakka) taittaja (28.8. lähtien, projektityöntekijä) siivooja ( saakka, projektityöntekijä) Osakolaisen päätoimittaja (30.4 saakka, projektityöntekijä) taittaja (30.6. saakka, projektityöntekijä) ilmoitusmyyjä (3.4. saakka, projektityöntekijä) 1.3 Jäsenrekrytointi ja -tietohallinto Opiskelijakunnan jäsenmäärä oli kevään laskentapäivänä 3039 jäsentä (jäsenprosentti 45% läsnäolevista tutkinto-opiskelijoista) ja syksyllä 3136 jäsentä (46%). Jäsenmäärällä mitattuna OSAKO on Suomen kolmanneksi suurin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijalla oli mahdollisuus ostaa jäsenyys ja tilata opiskelijakortti maksukuittia vastaan opiskelijakunnan toimistolta tai koulutusalajärjestöjen toimistoista, myymälöistä ja kahviloista. Oulaisissa tehtävää hoiti osaston kirjasto. Opiskelijakunnan jäsenmaksua maksamattomiksi kannatusjäseneksi liittyivät vuoden aikana Oulun seudun ammattikorkeakoulun kulttuurialan opiskelijat ry, Raahen Ammattikorkeakouluopiskelijat ry, Oulun seudun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan opiskelijat LUVA ry sekä Oulun seudun ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat - OSOTE ry. Jäsenrekrytoinnista vastasi pääsihteeri yhdessä hallituksen kanssa. Ammattikorkeakoulu tuki jäsenrekrytointia tuottamalla juliste- ja muuta esittelymateriaalia. Tavoitteeksi asetettua 60 prosentin jäsenastetta ei saavutettu, joten rekrytoinnin kehittämistoimenpiteitä kirjattiin myös seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaan. 1.4 Viestintä Opiskelijakunnan tiedotustoiminnasta vastasi alkuvuoden ajan hallituksen tiedotusvastaava yhdessä hallituksen ja työntekijöiden kanssa ja loppuvuodesta tiedottajaharjoittelija ja päätoimittaja-tiedottaja. Jäsentiedottaminen kehittyi sähköpostitiedottamisen käyttöönoton myötä aktiivisemmaksi ja saavuttavammaksi. Opiskelijakunta julkaisi toimikauden aikana Uuden opiskelijan oppaan sekä jäsenkalenterin.

4 Tiedottamisen pääkanavina käytettiin internetsivuja sekä Puolikuu- ja Opiskelijatiedotteita, jotka ilmestyivät sähköpostitse kahden viikon välein opiskelukuukausien aikana. OSAKO hankki mainostilaa koulutusalajärjestöjen opiskelijahaalareista. Opiskelijakunta sai myös jonkin verran medianäkyvyyttä edustajistovaalin ja mielipidekirjoitusten ansiosta. Näkyvyys väheni kuitenkin edellisvuodesta. 1.5 Järjestöpolitiikka ja sidosryhmäyhteistyö Opiskelijakunnan järjestötoiminnasta vastasivat järjestövastaava ja hallituksen puheenjohtaja. Järjestötoiminnan painopistealueita olivat koulutusalajärjestöpolitiikka, valtakunnallinen yhteistyö muiden opiskelijakuntien kanssa sekä SAMOKin toimintaan vaikuttaminen. Koulutusalajärjestöjen toimijoille järjestettiin neljä koulutustapahtumaa sekä yksi tapaaminen Koulutusalajärjestöjen puheenjohtajille järjestettiin yksi tapaaminen. Kaikkien koulutusalajärjestöjen kanssa solmittiin yhteistyösopimus jäsenyyden välittämisestä ja muista palveluista. OSAKO järjesti keväällä opiskelijakuntien lakisääteistä asemaa ja tulevaisuuden haasteita käsitelleen kaksipäiväisen Viimeiset lainsuojattomat -seminaarin, johon osallistui opiskelijakuntien edustajia ympäri maata. Opiskelijakunta vieraili myös Kemi-Tornion ja Kajaanin ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien vieraana sekä piti tiivistä yhteyttä Helsingin ammattikorkeakoulun opiskelijakuntaan. OSAKOlla oli edustus SAMOKin taloustoimikunnassa ja koulutuspoliittisessa työryhmässä sekä strategianseurantatyöryhmässä, joka ei kokoontunut toimikauden aikana kertaakaan. Opiskelijakunnan edustajat osallistuivat myös SAMOKin koulutuksiin ja sektoritapaamisiin. Kesäkuussa järjestetyssä ylimääräisessä liittokokouksessa opiskelijakunta vaikutti merkittävästi liiton sääntöjen muuttamiseen. Marraskuussa pidetty liittokokous valitsi SAMOKin hallituksen jäseneksi OSAKOn hallituksessa vuoden aikana toimineen Sabina Mäki-Kilpijärven. Liittokokouksessa opiskelijakunnan edustajat edustivat myös Kajaanin ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry:tä. Opiskelijakunnan hallitus ja työntekijät tapasivat kuukausittain OAMK:n opintotoimiston henkilökuntaa OSAKO-OAMK-yhteistyötapaamisissa, joiden toimintamalli vahvistettiin vuoden lopuksi OSAKO- OAMK-yhteistyömuistioon. Yhteistyössä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa OSAKO järjesti kaksi valtakunnalliseen opintorahakampanjaan liittyvää tapahtumaa. Järjestöjen välillä käytiin keskustelua läpi vuoden suunnitellen esimerkiksi Pohjois-Suomen korkeakouluopiskelijoiden tulevaisuuden yhteistyötä. 1.6 Osakolainen Osakolainen ilmestyi toimikauden aikana kuusi kertaa. Hallitus päätti keväällä Osakolaisen kustannuspolitiikasta, jonka mukaan päätoimittaja on vastuussa lehden toimituspolitiikasta ja sisällöstä. Lehti alkoi kehittyä sisällöltään itsenäisemmäksi. 2 VARSINAINEN TOIMINTA 2.1 Opiskelijoiden edustaminen OAMK:n opiskelijoiden ja opiskelijakunnan edustukset ammattikorkeakoulun ja muiden sidosryhmien toimielimissä ja työryhmissä on kuvattu taulukossa 2.

5 Taulukko 2. Hallitus Tutkintolautakunta Opintotukilautakunta Tutkintokollegiot Yksikönjohtajien kokoukset Kansainvälistymisen koordinaatiotyöryhmä Viestintävastaavien kokoukset Oranssin toimituskunta Opintojen ohjauksen työryhmä Sähköinen HOPS -projektiryhmä Opintoasioiden työryhmä Ympäristötiimi Tutkimus- ja kehitystoiminnan laatutiimi Purje-projektin ohjausryhmä Purje-projektin projektiryhmä Opinnäytetöiden kehittämistyöryhmä Harjoittelun kehittämistyöryhmä OAMK:n ja Oulun yliopiston välisen yhteistyön ja työnjaon kehittämishankkeen johtoryhmä Pohjois-Pohjanmaan Liiton nuorisofoorumi Vertaistuutoroinnin työrengas (Oped-exo) Sirpa-työryhmä SAMOKin taloustoimikunta ja koulutuspoliittinen työryhmä Heikki Kaisto (varajäsen Matias Rasi) Niko Peltokangas (varajäsen Päivi Puijola) Janne Kalinainen (varajäsen Juha Ojala) Jessica Alatalo (varajäsen Juho Harjula, erottua Ilkka Ylitie) Juho Konu (varajäsen Niko Peltokangas) Kari Nevala (varajäsen Tomi Kukkonen) Annu Sipilä (varajäsen Sini Syrjä) Kulttuurialan yksikkö: Outi Rahkola Luonnonvara-alan yksikkö: Toni Aitta (varajäsen Laura Hekkala) Liiketalouden yksikkö: Tomi Kukkonen Tekniikan yksikkö: Jaakko Lappalainen Sosiaali- ja terveysalan yksikkö: Jarkko Luusua Raahen tekniikan ja talouden yksikkö: Riikka Hänninen Marjaana Manninen, Kaisa Keski-Korpela Sabina Mäki-Kilpijärvi, Katja Anisimaa, Tuomo Polo, Bastian Fähnrich Jaakko Isoviita, Hanna Kuparinen Marjaana Manninen, Kaisa Keski-Korpela, Hanna Kuparinen Tero Kronqvist, Jaakko Isoviita Suvi Kykyri Niko Peltokangas Niko Peltokangas Juho Konu Niko Peltokangas Niko Peltokangas Niko Peltokangas Opiskelijakunta nimesi vuoden aikana edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen, tutkintolautakuntaan ja opintotukilautakuntaan. Yksiköihin perustettiin tutkintokollegiot tutkinnon hyväksymismenettelyä varten ja opiskelijakunta nimesi niihin opiskelijaedustajat. Myös koulutusohjelmatiimien opiskelijaedustusta päivitettiin. OAMK:n ja Oulun yliopiston välisen yhteistyön ja työnjaon kehittämishankkeen työryhmiin rekrytoitiin opiskelijaedustajia keväällä. Opiskelijaedustajille järjestettiin yksi koulutustapahtuma ja Opiskelijaedustajan käsikirja päivitettiin. 2.2 Koulutuspolitiikka Koulutuspoliittisen toiminnan painopisteitä olivat koulutusohjelmatiimien opiskelijaedustajat, harjoittelun ja opinnäytetöiden kehittämishankkeet, opiskelijoiden neuvontapalvelut sekä OAMK:n ja Oulun

6 yliopiston välisen yhteistyön ja työnjaon kehittämishanke. Lisäksi järjestettiin Vuoden opettaja -äänestys ja sektorin toimijat osallistuivat opiskelijoiden hyvinvointiselvityksen kyselyn laatimiseen. Koulutuspoliittinen tiimi kokoontui kaksi kertaa mutta osallistujamäärä jäi erittäin vähäiseksi. Koulutusohjelmatiimien jäsenille tehtiin kysely, johon saatiin pääosin opettajajäsenten vastauksia. Opiskelijajäsenten rekrytoimisessa ja osallistumisessa tiimien toimintaan havaittiin kehittämiskohteita, joihin puuttuminen on ensisijaisen tärkeää opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksia kehitettäessä. Kaikille opiskelijoille suunnattu palautekampanja epäonnistui tiedottamisen puutteen vuoksi. OSAKO osallistui valtakunnallisiin opinnäytetöiden ja työharjoittelun kehittämishankkeiden seminaareihin sekä hankkeiden tulosten jalkauttamiseen OAMK:ssa. Opiskelijakuntaan tuli vuoden aikana useita opiskelijan oikeusturvaan liittyviä yhteydenottoja, joihin reagoitiin selvittämällä ongelmaa ja olemalla yhteydessä sen mahdollisiin osapuoliin. Joitain kysymyksiä vietiin eteenpäin myös OAMK:n opintoasioiden työryhmään, jossa opiskelijakunta vaikutti vuoden aikana esimerkiksi opinnäytetöiden kansittamisen maksullisuuden poistamiseen. Ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteistyöhankkeen työryhmiin rekrytoitiin opiskelijaedustajia ja opiskelijakunnalla oli edustus hankkeen johtoryhmässä. Opiskelijakunta toi johtoryhmässä ja hankkeen seminaareissa esiin huolensa korkeakoulujen erilaisten koulutusprofiilien säilymisestä mutta kannusti hankkeen työryhmiä jatkamaan työtään profiilien selkeyttämiseksi ja opiskelun tukipalvelujen kehittämiseksi. 2.3 Opiskelijatuutoritoiminta Vuoden aikana järjestettiin opiskelijatuutorin peruskoulutus viikonloppukoulutuksena Haukiputaalla Virpiniemessä ja kaksiosaisena iltakoulutuksena Oulussa. Englanninkielistä kv-tuutorikoulutusta laajennettiin niin, että se antaa myös perustiedot opiskelijatuutoroinnista ja esiintymisestä. Kv-tuutorikoulutus ja markkinointituutorikoulutus järjestettiin Oulussa. Yhteensä koulutettiin 128 opiskelijatuutoria, joista 44 kv-tuutoria, sekä 10 markkinointituutoria. Kaikkiin yksiköihin laadittiin opiskelijatuutorointisuunnitelmat ja tapahtumakalenterit tulevalle vuodelle. Uudet vertaisohjauksen opintojaksot otettiin käyttöön ja näin opiskelijatuutorit saavat todellista työmäärää vastaavat opintopisteet. Lisäksi alettiin rakentaa WebCT-alustalle vertaisohjauksen opintojaksoa yksiköiden keskustelun välineeksi ja opiskelijatuutorointiraporttien ja oppimispäiväkirjojen palauttamista varten. Vuoden aikana pyrittiin käynnistämään kokemustuutorointia ja kehittämään opiskelijatuutorointia koko opintopolun mittaiseksi. Tähän liittyen Liiketalouden yksikössä järjestettiin ensimmäinen callidustuutorin ja alumnin yhteistyössä pitämä CALumni-tunti. Myös aikuistuutorointi oli yhä ajankohtainen aihe. Aikuiskoulutus on hyvin eri muotoista eri yksiköissä ja siksi päädyttiin selvittämään vertaisohjauksen toteuttamisen mahdollisuutta verkon kautta. Selvitystyö aloitetaan vuonna Opiskelijatuutorointia koskevan palautekyselyn toteuttamiseksi otettiin käyttöön zef-palautekyselyjärjestelmä. Kyselyn toteutus siirtyi vuoden 2007 maaliskuulle, koska sitä ei haluttu toteuttaa päällekkäin uusille opiskelijoille tehdyn Opiskelijana Oulun seudun ammattikorkeakoulussa -kyselyn kanssa. Tuutorsihteeri osallistui Oped-työryhmän kokousten kautta OAMK:n opintojen ohjauksen kehittämistyöhön. Lisäksi tuutorsihteeri osallistui Oped-Exo-projektin vertaistuutoroinnin työrenkaaseen sekä SIRPA-ryhmän työskentelyyn ja tätä kautta toimittiin vertaisohjauksen laatukriteeristön ja VETURIstrategian luomisessa. 2.4 Sosiaalipolitiikka Sosiaalipoliittisen toiminnan painopisteinä vuoden aikana olivat opiskelijoiden hyvinvointiselvitys, kunnallinen terveydenhuoltovaikuttaminen, ympäristötoiminta sekä valtakunnallinen opintorahavaikuttaminen. Lisäksi opiskelijakunta osallistui OAMK:n ja Oulun Diakonissalaitoksen Purje-projektiin, valmisteli

7 opiskelijoiden kriisiopasta ja häirintäyhdyshenkilöjärjestelmää sekä järjesti OAMK:n keilamestaruusturnauksen. Hyvinvointiselvitys tehtiin osittain työharjoitteluna. Selvityksessä käsiteltiin opiskelijoiden terveydentilaa ja terveystottumuksia, opiskeluun liittyviä hyvinvointitekijöitä sekä esimerkiksi toimeentuloa. Selvitys keräsi kiitettävän määrän vastauksia ja tuotti tärkeää tietoa opiskelijakunnan vaikuttamistyön tueksi. OSAKOlla oli edustus OAMK:n ympäristötiimissä, jonka kanssa järjestettiin ympäristötapahtuma lokakuussa Tekniikan yksikössä. Tapahtuman yhteydessä pidetty energia-aiheinen paneelikeskustelu keräsi paljon yleisöä. Ympäristötapahtuma ja sen valmistelu opiskelijakunnan Hyvinvointitiimissä vahvisti OSAKOn ympäristötoimintaa luonnollisena osana sosiaalipoliittista sektoria. OSAKO osallistui valtakunnalliseen Nouse jo! kampanjaan tekemällä kannanoton sekä järjestämällä keväällä opintorahatempauksen ja syksyllä kiitettävästi osallistujia houkutelleen mielenosoituksen yhdessä OYY:n kanssa. Kunnallinen terveydenhuoltovaikuttaminen konkretisoitui nuorten kaupunginvaltuutettujen valtuustoaloitteena, jonka opiskelijakunta valmisteli. Aloite sai aikaan keskustelua kaupunginvaltuustossa budjettikäsittelyn yhteydessä ja opiskeluterveydenhuollon kehittämistä selvitetään Oulun kaupungissa vuonna Kansainvälisyys- ja kulttuuritoiminta Toimintavuoden aikana oli kansainvälisyys- ja kulttuurisektorit limiytettiin yhdeksi toimintasektoriksi lähtökohtana ajatus siitä, että molempien sektoreiden toiminta on tavalla tai toisella kulttuuria ja että jokaisessa tapahtumassa voi olla kansainvälinen ulottuvuus. Tavoitteena oli palvella monipuolisella vaihtoopiskelijoille suunnatulla toiminnalla myös suomalaisia opiskelijoita sekä houkutella vaihto-opiskelijoita osallistumaan perinteisiin opiskelijatapahtumiin. Sektori luopui kv-klubin, kv-tiimin ja kulttuuritiimin nimistä vuoden alussa. Kokoontuva tiimi valitsi itselleen nimeksi KulttuRallyn ja tiimin nimen myötä uudesta kulttuuritoimintaa järjestävästä klubista tuli Club KulttuRally. Suurten muutosten vuoksi myös ennestään vanhentuneet verkkosivut päivitettiin ajan tasalle. Uusi sähköpostilista jää vielä tekemään tuloaan. Perinteisten Sauna Partyjen nimi vaihdettiin SaunaNightiksi, koska vanha nimi oli palautteen mukaan harhaanjohtava. SaunaNightit pyrittiin mahdollisuuksien mukaan järjestämään muiden tapahtumien ohessa, jolloin paikalle saataisi houkuteltua suomalaisiakin opiskelijoita. SaunaNighteissa oli joka kerta kiitettävä määrä opiskelijoita. Oululaiset vaihto-opiskelijat eivät kuitenkaan olleet erityisen innokkaita lähtemään Oulun ulkopuolelle. OSAKOn ja OYY:n kulttuurivastaavat jatkoivat aikaisemmin alkanutta työtä uusien opiskelijoiden kulttuurisetelin saamiseksi. Asia kuitenkin pysähtyi kulttuuritoimen johtoryhmään, josta se palautettiin uudelleenvalmisteltavaksi. Kv- ja kulttuurisektori järjesti lukukauden aikana yhteensä neljä Study Abroad tapahtumaa, kaksi Raahessa ja kaksi Oulussa. Sektori osallistui myös OAMKn järjestämiin vaihto-opiskelijoiden orientaatiopäiviin sekä kv-tuutorkoulutuksen suunnitteluun ja itse koulutukseen. Sektori järjesti opiskelijoille kolme matkaa. Perinteeksi muodostunut kv-sektorin matka Jokkmokkin saamelaismarkkinoille venytettiin tällä kertaa kaksipäiväiseksi ja reissuun yhdistettiin myös vierailu Kemin Lumilinnaan. Matkalle osallistui 49 opiskelijaa, joista kuusi oli suomalaisia. Reissu onnistui jopa 40 asteen pakkasesta huolimatta erinomaisesti. Ohjelma oli monipuolista ja yöpyminen hoitui mukavasti koululla. Huhtikuussa järjestettiin laskettelureissu Rukalle. Osallistujamäärä jäi alle 30:n, vaikka mahdollisuudesta tiedotettiin monipuolisesti myös suomalaisille opiskelijoille. Vaihto-opiskelijoiden pyynnöstä järjestimme pikaisella aikataululla lisäksi päivän reissun Ranuan eläinpuistoon Matkalla vierailimme myös Yli-Iin Kierikkikeskuksessa. Suurin osa noin 35 osallistujasta oli jälleen vaihto-opiskelijoita. OSAKOlle hankittiin avaimet Tuiran uimarannan avantouimareille tarkoitettuihin uimakoppeihin ja sektori kokoontui avantouinnin merkeissä pari kertaa. Perinteeksi muodostunut laskiaistapahtuma hou-

8 kutteli Raksilan mäelle reilut 50 opiskelijaa. Tapahtuma nimettiin sektorin tiimin mukaisesti LaskiaisRallyksi / DownhillRallyksi. Lumisiin mäenlaskukilpailuihin osallistui lähes 10 joukkuetta. Vappuviikko käynnistettiin yhdessä OYY:n kanssa bändi-illalla 45 Specialissa. Tapahtuma veti paikalle muutamia kymmeniä ihmisiä. Vappuaattona koulutusalajärjestöjen kanssa yhteistyössä järjestetty rastisuunnistus WappuRally oli yleisömenestys hengen joukkueita pääsi maaliin saakka 25. Suunnistajia ollut lienee parisataa. Aurinkoisen suunnistuspäivän päätteeksi sadat opiskelijat kerääntyivät juhlistamaan vappua kesäteatterille, missä jaettiin WappuRallyn palkinnot ja Tikkupalaa. Juhlatunnelman loi paikalle tilattu dj. Vuoden toinen puolikas ja syyslukukausi pyörähtivät käyntiin lukuvuoden avajaisten eli Preludin muodossa. Syyskauden retket suuntautuivat Koitelinkoskelle, Karhunkierrokselle Kuusamoon, joulupukin luo Rovaniemelle sekä pikkujoulun viettoon Raaheen. Vuoden aikana järjestettiin myös sauna- ja te toja sekä vaalivalvojaiset. Te loista palautesampona toimi Kansainvälinen illallinen, joka järjestettiin Study Abroad tapahtuman yhteydessä Sosiaali- ja terveysalan yksikössä. OAMK:n vaihtoopiskelijat ympäri maailmaa valmistivat omista maistaan kotoisin olevia aterioita, joita kaikki saivat maistaa. Kansainvälisyys- ja kulttuurisektorin tiimi kokoontui noin kerran kuukaudessa, yhteensä neljä kertaa kevään aikana. KulttuRally-tiimiin osallistui koulutusalajärjestöjen kansainvälisyys- ja kulttuurivastaavia sekä kv-tuutoreita. Kävijämäärä oli alkuvuodesta hyvä, mutta väheni kevättä kohti. Tiimissä ideoitiin ja suunniteltiin sektorin tapahtumia sekä välitettiin informaatiota koulutusalajärjestöjen omista tapahtumista. Suurin kysymys menneenä vuonna osoittautui olevan se, miten vaihto-opiskelijat ja suomalaiset opiskelijat saataisiin aktiivisempaan kanssakäymiseen keskenään. Sosiaalisten suhteiden vähäisyys harmittaa ennen kaikkea vaihto-opiskelijoita, jotka ovat tulleet tutustumaan suomalaisiin ihmisiin ja kulttuuriin. Suomalaiset opiskelijat kuulostavat lisäksi karttavan Club KulttuRallyn retkiä ja tapahtumia, koska he kokevat, etteivät tapahtumat ole heitä varten, vaan ainoastaan vaihto-opiskelijoille tai tuutoreille. Ilmoittelupolitiikassa kävi selväksi, että vanha kunnon ilmoitustauluilmoittelu on yhä tärkeää sähköpostiilmoittelun lisäksi. 3 Kirjoitukset ja tapahtumakalenteri Opiskelijakunta julkaisi vuonna 2006 seuraavat aloitteet, esitykset, lausunnot ja kannanotot: 1.3. Sosiaali- ja terveysalan yksikön ongelmista on keskusteltava avoimesti Opintorahaa on viimein korotettava Lausunto SAMOKin sääntöjen muuttamisesta Vain järkeviä muutoksia ammattikorkeakoulujen ylläpitomalliin Talousarvioaloite Opiskelijaterveydenhuollon keskittäminen ja resurssien lisääminen Talousarvioaloite liite Muistio ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta Julkilausuma Minkä arvoinen on opiskelijan ääni Lausunto SAMOKin liittokokousasiakirjoista Lausunto maakuntaohjelmasta Esitys: Nuorisofoorumin varajäsen Tapahtumakalenterissa käytettyjen lyhenteiden selitykset: BF EA JI JK JPK KA Bastian Fähnrich Eliisa Alatalo Jaakko Isoviita Juho Konu Jari-Pekka Kaleva Katja Anisimaa

9 KK LH MT NP OR SK SM TK TP TPo TS Kaisa Keski-Korpela Leena Heikkinen Maria Taipaleenmäki Niko Peltokangas Outi Rahkola Sabina Mäki-Kilpijärvi Tero Kronqvist Titta Pulkkinen Tuomo Polo Tere Sammallahti Tammikuu 9. Koulutusohjelmatiimi- ja tuutori-info musiikin opiskelijoille NP, SK 9. STTK:n esiintymis- ja työnantajakoulutus NP, TK, TS, LH, MM, TP 9. Uusien opiskelijoiden info KAHAlla 12. Tapaaminen: O Diakon HPJ Lehtisaari NP Edustajiston ja koulutusalajärjestöjen koulutus Hietasaaressa hallitus, sihteeristö Hallituksen toimintasuunnitelmaevakko Hietasaaressa hallitus, sihteeristö 17. Uusien opiskelijoiden info SOTElla SAMOKin Lähtölaukaus 2006 MT, NP, JI, LH, TK Arenen ECTS-projektin työseminaari MM, SK 25. OAMK:n hallituksen kokous NP 25. Study Abroad -tapahtuma Raahessa MK, KA 26. OSAKO-OAMK-kokous NP, LH, TK, SM, MM, SK 27. Uusien opiskelijoiden info Oulaisissa 27. Study Abroad -tapahtuma Oulussa MK, KA 30. Uusien opiskelijoiden info RATOLIssa Helmikuu 1. Tapaaminen: rehtori Lantto NP, MM 2. Tapaaminen: OYY:n hallitus ja sihteeristö EA, NP, JI, LH, JK, TK, SM, TS, MM 6. Club KulttuRallyn tapaaminen SM, KA 7. Edustajiston kokous 7. Arenen luonnovara- ja ympäristöalan työrenkaan kokous LH 8. Tapaaminen: opintoasioiden johtaja Anttinen, suunnittelija Hentilä NP, JK, MM 8. Järjestökoulutus KAHAlla SAMOKin puheenjohtaja-evakko Lammilla NP 13. Tapaaminen: OYY:n HPJ Seppälä NP 13. OAMK:n ja Oulun yliopiston yhteistyöhankkeen avausseminaari NP 14. SAMOKin koulutuspoliittisen työryhmän kokous Helsingissä NP 15. Tapaaminen: Oulun kaupungin MAMU-projektipäällikkö NP 16. OAMK:n hallituksen kokous NP 14. SAMOKin HARKE- ja Arene-työrenkaiden edustajien koulutus Helsingissä LH 14. Opintoasioiden työryhmän kokous TK

10 16. KAJ-tapaaminen KAHAlla NP, JI, SM 16. Tapaaminen: O Diakon HPJ Lehtisaari EA, NP 17. Saunailta OAMK:n Alumnit ry:n kanssa OTEKissa NP, JI, JK, TK, TS, MM, SK, TP 20. KTAMK:n ja RAMK:n opiskelijoiden hyvinvointitutkimuksen julkistaminen Kemissä NP, LH 22. Järjestökäynti RATOLissa, tapaaminen: Ramko ry:n toimijat, opintoasiainpäällikkö Rajaniemi NP, JI 22. LaskiaisRally ja SaunaNight SM, KA 24. OYY:n vuosijuhla EA, NP, JI, JK Maaliskuu 1. Tapaaminen: OYY:n koulutuspoliittinen sektori NP, MM 1. Opintoasioiden työryhmän kokous TK 2. OAMK:n keilamestaruusturnaus MT, JI, LH Viimeiset lainsuojattomat -seminaari EA, NP, JI, LH, JK, TK, SM, MM, SK, KA 6. HARKEn työrenkaan kokous LH 13. SAMOKin taloustoimikunnan kokous NP 13. Kunnallisvaikuttamistapaaminen: OYY:n HJ Pitko, HJ Huusko, HJ Lukkarila, O Diakon HPJ Lehtisaari NP, LH, JK, SM 13. KulttuRally-tiimin tapaaminen SM, KA 14. Opintoasioiden työryhmän kokouksessa TK 14. Tapaaminen OSOTE ry:n kanssa HVPJ 15. Tapaaminen, IOL:n Tiainen ja Torvela sekä OIO:n Hemmilä NP ja KK 17. Tapaaminen Oulun kaupungin projektipäällikkö Ata Bosin kanssa NP ja SM 21. SAMOKin PJ-PS-tapaaminen HPJ ja PS 22. Näkyvyystempaus RATOLissa EA, NP, JI ja KK 22. OAMK:n hallituksen kokous NP 23. Opintojenohjaajien ja tuutortiimin yhteispalaveri SK ja TS 24. Tapaaminen rehtorin kanssa NP ja KK 24. Kv-tuutor koulutus TS, SM, SK, BF 24. SaunaNight Raahessa 27. Edustajiston kokous OTEKilla 27. Yksikönjohtajien kokous KK 27. Tapaaminen OYY:n Seppälän ja Nissisen kanssa NP ja KK 28. Koulutuspoliittisen tiimin kokous JI ja TK 29. HUMAKOn edustajiston koulutus NP 30. Tapaaminen opintoasiain johtajan kanssa NP ja KK Huhtikuu 1. Laskettelureissu Rukalle SM ja BF Tuutorin peruskoulutus, kaksiosainen iltakoulutus JI, TS ja SK 3. YJ-kokous KK 3. Opiskelijatoimintaluennot SOTElla NP ja JI

11 4. Pohjois-Pohjanmaan liiton Nuorisofoorumin kokous NP Näkyvyystempaus Tekniikan ja Kulttuurin yksiköissä EA, NP, JI, ja KK 6. Tapaaminen Nouse jo! -kampanjasta OYY:n Huuskon ja Kolehmaisen kanssa kangas NP, LH, JK ja Korkea- 7. Ammattikorkeasta oikeisiin töihin - työelämätapahtuma MT, LH, KK ja BF 7. SAMOKin Ajankohtainen kakkonen -koulutus NP, TK 7. SAMOKin koulutuspoliittisen työryhmän kokous NP Tuutorin peruskoulutus, viikonloppukoulutus JI, SK ja TS 8. SAMOKin kopo-tapaaminen TK 10. Opiskelijatoimintaluennot SOTElla NP ja JI 10. KulttuRally-tiimin tapaaminen SM ja BF 11. Hyvinvointitiimi tapaaminen LH ja JK 12. Tapaaminen SAMOKin Itälinnan kanssa NP ja KK 13. Retki Ranuan eläinpuistoon ja Yli-Iin Kierikkikeskukseen SM 18. OYY-saunailta, Opintorahatempauksen suunnittelu klo 18. NP, JK, SM, BF ja KK 19. Opintopisteitä opiskelijatoiminnasta -koulutus II KAHAlla EA, NP, JK 19. OAMK-OSAKO-tapaaminen NP, TS, KK, BF ja Korkeakangas 19. OAMK:n ja Oulun yliopiston yhteistyöhankkeen johtoryhmän kokous NP 21. T&K-toiminnan laadunvarmistuksen koulutustilaisuus NP 21. SaunaNight Luvalla SM ja BF 22. Kauppaopettajapäivien pääjuhla NP 24. Bändi-ilta 45:ssa OYY:n kanssa 25. Opintorahatempaus Rotuaarilla 25. OAMK:n ympäristötiimin kokous LH 27. OAMK:n laadunvarmistustyön keskustelutilaisuus NP 30. WappuRally Toukokuu 3. Edustajiston kokous 4. Tapaaminen projektikoordinaattori Erja Laitisen ja OAMK:n Hentilän kanssa Purje-projektista NP, KK ja Korkeakangas 4. OAMK-OY-hankkeen kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän kokous JI 8. Opinnäytetyöhankkeen projektiryhmän kokous SK 8. Yksikönjohtajien kokous KK 9. Tapaaminen SOTEn Virolaisen kanssa NP ja KK AMK-päivät Helsingissä EA ja NP 11.5 Dialogue Today - Actions tomorrow -seminaari Teknologiakylässä SM 12. Järjestövierailu KAMO ry:n luo Kajaaniin NP, TK ja KK 16. OAMK-OY-hankkeen täydennyskoulutustyöryhmän kokous NP 17. T&K-laatutiimin koulutus ja kokous NP 17. OAMK:n hallituksen kokous NP 18. OAMK-OSAKO-tapaaminen NP, SM, TK, KK ja Korkeakangas 22. Tapaaminen OSAKK:n Juntusen ja Lindénin kanssa EA, NP ja KK 22. Pohjois-Pohjanmaan liiton Nuorisofoorumin kokous NP

12 24. Opintoasiain työryhmä JI 24. SAMOKin taloustoimikunnan kokous NP 24. Opinnäytetyöhankkeen projektiryhmän kokous SK SAMOKin pääsihteeriristeily KK 30. Tapaaminen nuorten valtuutettujen kanssa opiskelijaterveydenhuollosta NP, LH ja JK Kesäkuu 1. OAMK-OY-yhteistyöhankkeen johtoryhmän kokous NP 1. Tapaaminen VIPin Ilmavirran kanssa NP ja KK 2. SAMOKin ylimääräinen liittokokous MT, NP, JI ja SM 7. Tapaaminen LUOVAn Rossin kanssa NP ja KK 8. Tapaaminen Mikko Sormusen kanssa JI ja KK 9. T&K-laatutiimin kokous NP 12. Yksikönjohtajakokous KK 13. Purje-hankkeen johtoryhmän kokous NP 14. Purje-hankkeen kokous KK 15. SAMOKin koulutuspoliittisen työryhmän kokous NP 15. SAMOKin 10-vuotisjuhla NP ja JI 21. OAMK:n hallituksen kokous NP 27. Tapaaminen OTEKin Kimarin kanssa NP ja KK 28. Tapaaminen Anttisen ja Rehtorin kanssa NP ja KK 30. Tapaaminen Tötterströmin kanssa NP ja KK 30. OSAKOn kesäjuhla MT, NP, JI, TS, KK ja SK Elokuu 4. Tapaaminen LIIKEn Similän kanssa NP ja KK 8. Tapaaminen RATOLin Pieskän NP ja KK 9. Tapaaminen OYY kanssa EA, NP ja KK 14. Purje-projekti kokous KK 16. Tapaaminen TAKOn Komminahon kanssa NP ja KK EA, MT, NP, JI, LH, OSAKOn evakko JK, TK, TS, KK, SK ja BF 21. KAJ-palaveri toimistolla NP ja KK 21. Kuulumisten kokous KK 22. OAMK:n ympäristötiimin kokous NP 23. Uusien opiskelijoiden info LUOVAlla EA, NP ja SK 23. OAMK:n hallituksen kokous NP 24. OAMK-OY-yhteistyöhankkeen johtoryhmän kokous NP 24. Edustajiston kokous EA, MT, JI ja KK 25. SAMOKin puheenjohtajaevakko NP 25. Uusien opiskelijoiden info Sotella JI, JK ja KK 26. SAMOKin koulutuspoliittisen työryhmän kokous NP SAMOKin kesäseminaari EA, NP ja JK 29. Kulttuurin yksikön uusien opiskelijoiden info EA, NP, KK, SK ja Pitkälä

13 30. OSAKOn 1-vuotisjuhla 31. Tekniikan yksikön uusien opiskelijoiden info JI Liiken uusien opiskelijoiden info EA, SK, ja BF Syyskuu 5. Ylempien AMK-tutkintojen kehittämisverkoston kehittämisfoorumi NP 5. Vulcanalia EA ja NP 6. Uusien opiskelijoiden info Oulaisissa JI ja KK 7. Viestinnällä kilpailukykyä -seminaari NP ja SK 7. Preludi 8. Sopojen saunailta JK 11. Pohjois-Pohjanmaan liiton Nuorisofoorumi NP 11. YJ-kokous KK 12. OAMK-OY-hankkeen täydennyskoulutustyöryhmän kokous NP 13. Opintoasioiden kehittämispäivä NP, TK ja SK 13. Tapaaminen OYY:n ja 2. asteen opiskelijatoimijoiden kanssa LII- KEn saunatiloissa EA, NP, JK ja TS 14. OAMK-OSAKO-tapaaminen NP, JI, JK, TPo, TS, KKja SK 15. OAMK:n lukuvuoden avajaiset EA, NP, JI, JK, TS, KK ja BF 20. OAMK:n hallituksen kokous NP Yliopiston ja OAMK:in KV-toimijoiden tuumauspäivät BF 21. SAMOKin taloustoimikunnan kokous NP 23. Retki Koitelinkoskelle TPo ja BF SAMOKin kopo-tapaaminen NP ja TK 25. YJ-kokous KK 25. KKA:n Korkeakouluopiskelija yhteiskunnallisena toimijana - arvioinnin aloitusseminaari NP 25. Purje-projektin kokous 26. Purje-projektin ohjausryhmä NP 28. Opinnäytetöiden kehittämishankkeen päätösseminaari NP ja SK 27. ja 29. Toimiston muutto Lokakuu 2. Hallituksen iltakoulu 2. Tapaaminen kansanedustaja Martti Korhosen ja OYY:n toimijoiden NP kanssa 4. OSAKOn ympäristötapahtuma NP, JK, OR 5. SAMOKin pääsihteerievakko KK SAMOKin Kikkakolmonen-koulutus ja Palapeli-seminaari Jyväskylässä EA, NP, JK, OR ja KK 9. YJ-kokous KK 9. Liiketalouden yksikön avajaiset NP ja KK 9. Opintorahamielenosoitus Rotuaarilla EA, JK 9. Pohjois-Pohjanmaan liiton Nuorisofoorumin kokous NP 10. Akavan korkeakoulukierroksen kutsuvieraslounas AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät NP

14 12. Liiketalouden yksikön avoimet ovet SK, KK ja Juutinen 16. Opiskelijaedustajien koulutus Liiketalouden yksikössä NP, JI ja TK 17. Vaalilautakunnan kokous KK 17. SAMOKin taloustoimikunnan kokous NP 18. OSAKOn toimiston tupaantuliaiset 18. OAMK:n hallituksen kokous NP 19. OSAKO-OAMK-kokous NP, TS, KK, SK, BF ja Juutinen 24. OAMK-OY-yhteistyöhankkeen johtoryhmän kokous NP 30. Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivä NP 30. YJ-kokous KK Marraskuu 2. Markkoinointituutorkoulutus TS ja SK 3. OSAKOn ständi sotella NP, KK ja Juutinen 6. YJ-kokous KK 6. Hallituksen iltakoulu 7. ja 9. Edustajistovaalit 8. Edustajiston kokous 7. ja 9.11 Vaalilautakunnan kokous KK Pohjois-Pohjanmaan liiton Nuorisofoorumi Tromssassa NP 9. Jälkilaskenta-tapahtuma EA, JI, JK, OR ja Tpo, KK ja BF 13. OAMK-OY-yhteistyöhankkeen täydennyskoulutustyöryhmän kokous NP 13. Hallituksen liittokokousiltakoulu EA, NP, JI, OR, JK, SM KK ja SK 13. YJ-kokous KK 14. TK-laatutiimin kokous NP 14. SAMOKin PJ ehdokkaat käymässä EA ja NP 15. OAMK:n hallituksen kokous NP 15. Draivityöllistymishankkeen kokous SK SAMOKin liittokokous Espoossa EA, NP, JI, JK, SM KK ja SK 19. Hallituksen toimintasuunnitelmaevakko EA, NP, JI, JK, TPo, TK ja KK 24. Rehtorin tapaaminen NP ja KK 27. YJ-kokous KK 27. OAMK-OY:n kieliyhteistyökokouksessa TPo 28. Opintoasioiden kokous TK 29. Edustajiston syyskokous Liiketalouden yksikössä 30. Edustajiston järjestäymiskokous Joulukuu 2. Uuden hallituksen koulutus, Raksamestarien saunalla 5. Punakuonobileet 7. OAMK:n hallituksen kokous NP

15 8. PJ PS -tapaaminen Tampereella EA, NP ja KK PJ-exPJ- tapaaminen Kurussa NP ja EA 8. Tuutoreiden pikkujoulut KS 18. Nuorisofoorumin pikkujoulutapaaminen OR

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2007

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2007 Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2007 JOHDANTO Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (OAMK) opiskelijoiden etu-

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 1.2.2012 klo 13:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Lisäksi: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

Noora Nousiainen Heikki Leppänen Toni Lyytikäinen Pinja Laukkanen Kiril Kotikangas Juho Koskelainen

Noora Nousiainen Heikki Leppänen Toni Lyytikäinen Pinja Laukkanen Kiril Kotikangas Juho Koskelainen OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN SYYSKOKOUS Aika 27.11.2013 kello 16.15 Paikka Oamk, Liiketalouden yksikkö, auditorio B353 Teuvo Pakkalan katu 19, 90130 OULU Paikalla Matti Haarala Vesa-Ville

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen Page 1/5 EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: 7.12.2016 klo 18.15 Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku Esityslista 134 Kokouksen avaaminen 135 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016 ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 15.1.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 AIKA: 18.1.2016, klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 24.3.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 AIKA: 30.3.2016, klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS Aika 29.9.2014 klo 16.30 Paikka OSAKOn toimisto, Kajaanintie 32 D 61 Paikalla Matti Haarala Tuomas Tikkala Saana Annala Eemeli Kyröläinen

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

12.2.2012. Varsinaiset edustajat: 1 Teemu Tiilikainen EPJ Paikalla 2 Julia Anjala EVPJ Paikalla 3 Janne Kuikka Paikalla 4 Jani Savolainen Paikalla

12.2.2012. Varsinaiset edustajat: 1 Teemu Tiilikainen EPJ Paikalla 2 Julia Anjala EVPJ Paikalla 3 Janne Kuikka Paikalla 4 Jani Savolainen Paikalla PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 12.2.2013 Klo 17.30 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1205 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Teemu Tiilikainen EPJ Paikalla 2 Julia Anjala EVPJ Paikalla 3 Janne Kuikka

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 21. elokuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 YLEISTÄ HALLITUS YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Kokoukset Yhdistyksen jäsenet

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet... 1 1.2 Hallinto... 1 1.2.1 Edustajisto... 1 1.2.2 Hallitus... 1 1.2.3 Tiimit...

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00 0 O Y ( KUNTA Hallituksen kokouks. YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016 Aika: 3.3.2016 klo 8.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012 Aika: 22.2.2012 klo 11:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja)

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

Järvenpään Vasemmisto

Järvenpään Vasemmisto Toimintakertomus vuodelta 2013 1. Yleistä Järvenpään Vasemmisto onnistui 2012 kunnallisvaaleissa hyvin ja sai yhden lisäpaikan eli kolme valtuutettua kaupunginvaltuustoon. Onnistunut tekninen vaaliliitto

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille Insinöörikoulutuksen ja tietojenkäsittelyn tärkeät päivät 2013 2014 heinäkuu elokuu 26 29 syyskuuta Elokuu 2013 27 30 28 31 elokuu 291 302 313 syyskuu 14 25 36 47 58 69 10 7 11 8 12 9 10 13 11 14 12 15

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen Tavoiteltu tulos: Lasten ja nuorten palveluneuvonta ja ohjausyksikkö on löytänyt sellaiset työmuodot, jotka vaikuttavat asiakkaiden elämään myönteisesti. Asiakasvalikointi Asiakasvalikoitumisesta seurantatietoa

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Cecilia Hanhikoski Jari Kärkkäinen Salla Lähteenmäki poissa Jari Malkamäki Juha Oksanen Sanna Paasonen Nina Sivunen poistui kohdan 70 jälkeen

Cecilia Hanhikoski Jari Kärkkäinen Salla Lähteenmäki poissa Jari Malkamäki Juha Oksanen Sanna Paasonen Nina Sivunen poistui kohdan 70 jälkeen Hallituksen kokous 1 (5) Aika 26.9.2015 klo 9.00 Paikka Valkea talo, kokoushuone A 3.44, Helsinki Läsnä Jaana Aaltonen puheenjohtaja Outi Ahonen Elina Blundin poissa Cecilia Hanhikoski Jari Kärkkäinen

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

2 Hallinto KAMOn hallitukseen kuuluivat toimikaudella 2006 seuraavat opiskelijat:

2 Hallinto KAMOn hallitukseen kuuluivat toimikaudella 2006 seuraavat opiskelijat: TOIMINTAKEROMUS 1.6. 31.12.2006 1 (5) 1 Yleistä (KAMO) on opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö. Opiskelijakunnan toiminta perustuu Ammattikorkeakoululakiin (351/2003). Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2017 Aika: Torstai 2.3.2017 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan.

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan. Järvenpään vihreät ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Järvenpään Vihreät ry:n hallitukseen kuuluivat vuonna 2014 Tiia Lintula (puheenjohtaja), Salla Hänninen (varapuheenjohtaja), Katri Kakko, Seija Kareinen (taloudenhoitaja),

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika 8.12.2016 klo 16:30 Paikka Oamk, Kontinkankaan kampus, A2082 Kiviharjuntie 8, 90220 OULU Paikalla Monica Pirttilä Joonas

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 8/ estynyt, varalla Niko Strömberg

PÖYTÄKIRJA 8/ estynyt, varalla Niko Strömberg 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 8/2013 21.11.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 20.11.2013, klo 17.00 PAIKKA: LUT:n luentosali 1381 LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. Bremer Britt Eloranta Henri Ferm

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2016. AIKA: , klo 12:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2016. AIKA: , klo 12:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 16.5.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 8/2016 AIKA: 18.4.2016, klo 12:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset VETURI V Ryhmätöiden tuotokset Tuotettu Kurussa 7.-8.4.2006 Teema 1: Callidus-tuutorointi Vetäjät: tutorsihteeri Heidi Kerbs, HAMOK ja tutorvastaava Jari Nurmi, RANKA 1.1 AMK:N ROOLI (rahoitus? yhteistyökumppanit?

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjänaiset:

Keski-Suomen Yrittäjänaiset: Tervehdys kaikille ihanat Yrittäjänaiset. Vuosi alkaa olla lopuillaan ja on aika pikkuhiljaa rauhoittua Joulun viettoon, kukin tavallaan. Mennyt vuosi yhdistyksellämme oli varsin vaiherikas lukuisine tapahtumineen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012 Aika: 13.12.2012 klo 09.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2013 19.4.2013. AIKA 18.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik estynyt, varalla Strömberg Niko

PÖYTÄKIRJA 4/2013 19.4.2013. AIKA 18.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik estynyt, varalla Strömberg Niko 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 4/2013 19.4.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 18.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C., varalla Strömberg Niko Bremer

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO Sivu 1 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 KOKOUSAIKA Torstai 20.8.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Auditorio Omega, ICT-city, Joukahaisenkatu, TURKU ASIALUETTELO 1 Kokouksen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 Aika: 13.11.2012 klo 09.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09)

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09) KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA Aika: 11.2.2009 16:16 Paikka: Kemian tekniikan rakennuksen luentosali Ke 2 Läsnäolijat: Liite 1 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2013 Aika: 8.2.2013 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 7/2016 Maahanmuuttajaneuvosto

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 7/2016 Maahanmuuttajaneuvosto Aika Maanantai 19.12 klo 12:18 16:50 Paikka Villa Victor, Torikatu 23 Kokouksen osanottajat Fischer Erwin, puh.joht. Suorsa Angela, varapuh.joht. Dolinšek Saša El Hassane Kazza Györgyne Szanto Bernadett

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/

PÖYTÄKIRJA 3/ 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 3/2013 8.4.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 3.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: LUT:n luentosali 1381 LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. Bremer Britt Eloranta Henri Ferm Joonas

Lisätiedot

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14 Hallituksen kokous 1 (5) Aika 26.4.2014 klo 9.20 16.38 Paikka Jyväskylän Kuurojen yhdistys, Jyväskylä Läsnä Jaana Keski-Levijoki puheenjohtaja Jaana Aaltonen Elina Blundin Cecilia Hanhikoski Johan Hedrén

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

P A L K K A - J A P A L K K I O S E L V I T Y S

P A L K K A - J A P A L K K I O S E L V I T Y S P A L K K A - J A P A L K K I O S E L V I T Y S 2 0 1 2 Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 suosituksen 47 mukaisesti. Hallintoneuvoston jäsenten palkitseminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012 LIONS CLUB TAMMELA RY TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012 Yleistä Tällä kaudella ei ole kansainvälisiä projekteja. Pääpaino on paikallisissa palveluaktiviteeteissa sekä klubin toiminnan kehittämisessä.

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/5 Pöytäkirja 32/2015 Aika: 22. lokakuuta 2015 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 8/2016 Aika: 25. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016 8.4.2016 Aika: 15.4.2016 klo 17.00 ESITYSLISTA Paikka: Kunnonpaikka: Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela Edustajiston varsinaiset jäsenet: Alho, Emmi Anttalainen, Tommi Gabbouj, Sami Hakkarainen, Henri Hentunen,

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt Sivu 1 / 10 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Ynnä ry, hallituksen kokous 27/2015 1/5. x x x, saapui 9:ssä. x, poistui 7:ssä x x x. x, saapui 7:ssä. x, saapui 7:ssä

Ynnä ry, hallituksen kokous 27/2015 1/5. x x x, saapui 9:ssä. x, poistui 7:ssä x x x. x, saapui 7:ssä. x, saapui 7:ssä Ynnä ry, hallituksen kokous 27/2015 1/5 Hallituksen kokous 27/2015 Aika: 13.10.2015 16.01 Paikka: Ynnän ainejärjestötila MaD242 Hallitus: Juho Siitari Teemu Vasama Janne Arkke Miikka Harju Tuomo Huttu

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 4 / Joensuu: Aurora/AU205, Kuopio: MediStudia/MS307, Savonlinna: A130

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 4 / Joensuu: Aurora/AU205, Kuopio: MediStudia/MS307, Savonlinna: A130 8.9.2016 Aika: 15.9.2016 klo 18.00 ESITYSLISTA Paikka: Joensuu: Aurora/AU205, Kuopio: MediStudia/MS307, Savonlinna: A130 Edustajiston varsinaiset jäsenet: Anttalainen, Tommi Gabbouj, Sami Hakkarainen,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS 7/2016

PÖYTÄKIRJA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS 7/2016 PÖYTÄKIRJA 1.12.2016 LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS 7/2016 AIKA: 8.12.2016, klo 15.00 PAIKKA: Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, LS2 JAKELU: varsinaiset jäsenet: varajäsenet: 1. Amanda

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet Oppilaiden osallisuustiimi Lukuvuoden 2013-2014 arviointi ja lukuvuoden 2014-2015 tavoitteet Toiminnan tavoitteet Oppilaiden osallisuuden ryhmiä ovat oppilaskuntatoiminta, tukioppilastoiminta sekä välituntitoiminta.

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot