Opiskelijakunnan toimielinten kokoonpanot on kuvattu taulukossa 1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijakunnan toimielinten kokoonpanot on kuvattu taulukossa 1."

Transkriptio

1 JOHDANTO Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (OAMK) opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, jonka toiminta perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003). Vuosi 2006 oli OSAKOn toinen toimintavuosi lakisääteisenä opiskelijakuntana. Toimintakertomus on laadittu strategisen tason kuvauksena toimikauden toiminnan painopisteistä ja tuloksista. Vuoden 2006 toiminnan painopisteeksi määriteltiin opiskelijakunnan toiminta ja näkyvyys OAMK:n koulutusyksiköissä. Opiskelijakunta vahvisti asemaansa opiskelijoiden edustajana yksiköissä muun muassa nimeämällä edustajat yksikkökohtaisiin tutkintokollegioihin, toimimalla ammattikorkeakoulun opintoasioiden työryhmässä yksiköiden edustajien kanssa sekä vahvistamalla tiedotustoimintaansa. Merkittävimpiä yksittäisiä saavutuksia ja sattumuksia vuoden aikana olivat strategian hyväksyminen edustajiston syyskokouksessa, opiskelijoiden hyvinvointiselvityksen tekeminen, keskustelun herättäminen opiskeluterveydenhuollosta Oulun kaupunginvaltuustossa sekä lokakuussa tapahtunut opiskelijakunnan toimiston muutto OAMK:n rehtorin toimiston tiloihin. 1 HALLINTO 1.1 Johtaminen ja päätöksenteko Opiskelijakunnan puheenjohtajana toimi Eliisa Alatalo ja varapuheenjohtajana Maria Taipaleenmäki. Edustajisto kokoontui toimikauden aikana seitsemän (7) kertaa. Edustajistoryhmien toiminta taantui hieman edellisvuodesta; esimerkiksi opiskelijakunnan sääntöjen käsittelemistä siirrettiin useissa kokouksissa, koska paikalla ei ollut vaadittua kahden kolmasosan enemmistöä. Hallitus kokoontui toimikauden aikana 22 kertaa, noin kahden viikon välein kesäkuukausia lukuun ottamatta. Hallituksen jäsenten vaihtuvuus väheni hieman edellisvuosiin verrattuna. Muutama hallituksen kokous oli päätösvallaton tai jäi osallistujien puutteen vuoksi pitämättä. Hallitus valmisteli vuoden aikana strategian , jonka edustajisto hyväksyi syyskokouksessaan. Strategian jalkauttaminen toimintaan aloitettiin toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä. Vaalilautakunta kokoontui seitsemän kertaa. Edustajistovaalien lisäksi se järjesti opintotukilautakunnan, tutkintolautakunnan ja ammattikorkeakoulun hallituksen opiskelijajäsenten valinnan. Edustajistovaalissa vuoden 2007 edustajiston valitsemiseksi ehdolle asettui 34 jäsentä. Ehdokkaat järjestäytyivät viiteen vaaliliittoon, joista neljä muodosti yhteisen vaalirenkaan. Äänestysprosentti laski edellisvuodesta 15 prosenttiin. Opiskelijakunnan toimielinten kokoonpanot on kuvattu taulukossa 1.

2 Taulukko 1. EDUSTAJISTO Tekniikan OTE -vaaliliitto Juho Karinen Maria Taipaleenmäki Jussi Havela Sanna Pikkarainen Joonas Jukkola Ville Säynäjäkangas Esa Eronen Teija Auno Saana-Mari Möttönen Jesse Konu Laura Mäkelä Harri Leinonen Santra Lacy (varajäsen) Antti Pyykkö (varajäsen) Tuomas Haverinen (varajäsen) Jari Pennanen (varajäsen) Niina Ylisuutari (varajäsen) Antti Karhu (varajäsen) Harri Kastell (varajäsen) Hanna Palosaari (varajäsen) Juha Heikura (varajäsen) Markku Alatalo (varajäsen) Ville Leinonen (varajäsen) Janne Roppola (varajäsen) Vaalirenkaisiin ja vaaliliittoihin kuulumattomat Heini Honkalammi HALLITUS Niko Peltokangas Jaakko Isoviita Leena Heikkinen Juho Konu Tero Kronqvist Sabina Mäki-Kilpijärvi Tuomo Polo Outi Rahkola Tere Sammallahti VAALILAUTAKUNTA Maria Taipaleenmäki, puheenjohtaja ( 24.8.) Sanna Pikkarainen, puheenjohtaja (24.8. ) Jarkko Luusua, varapuheenjohtaja Laura Hekkala Heini Honkalammi Mervi Kauppi Ville Javanainen Nina Ylisuutari Hulahula-vaalirengas (Kulttuurialan vaaliliitto, Luonnonvara-alan vaaliliitto) Greta Savolainen Eliisa Alatalo Suvi Kykyri Leena Heikkinen (19.9. ) Andrew Atkinson Outi Rahkola ( 19.9., varajäsen) Timo Jokiniemi (varajäsen) Henri Kemppainen (varajäsen) Heikki Hietaharju (varajäsen) Toni Aitta (varajäsen) Maria Anttila (varajäsen) Saana Alanärä (varajäsen) Valtava vaalirengas (Lyötyn liitto, Oikia OSOTE -vaaliliitto) Tapio Korhonen Jaakko Linna Sini Syrjä Tomi Kukkonen Kari Ervasti Jari Silvola Ville Javanainen Aki Saarenpää (varajäsen) Kati Ontero (varajäsen) Annu Sipilä (varajäsen) Mika Kananen (varajäsen) Katja Anisimaa (1.6., varajäsen) Silla Kakkola (varajäsen) Tuomas Mokko (varajäsen) puheenjohtaja varapuheenjohtaja, järjestövastaava sosiaalipoliittinen vastaava ( 19.9.) sosiaalipoliittinen vastaava koulutuspoliittinen vastaava kansainvälisyys- ja kulttuurivastaava ( 24.8.) kansainvälisyys- ja kulttuurivastaava (24.8. ) sosiaalipoliittinen vastaava (19.9. ) tuutorivastaava varajäsen Teija Auno varajäsen Tapio Korhonen varajäsen Andrew Atkinson varajäsen Riikka Hänninen varajäsen Saana Alanärä varajäsen Kari Ervasti varajäsen Sanna Pikkarainen, Ville Säynäjäkangas

3 1.2 Talous- ja henkilöstöhallinto Opiskelijakunnan tulot muodostuivat jäsenmaksuista, OAMK:n yleisavustuksesta ja tuutori- ja kansainvälisyystoiminnan ostopalvelusopimuksesta sekä julkaisujen ilmoitusmyynnistä. Suurimmat menoerät olivat henkilökunnan ja luottamushenkilöiden palkat ja palkkiot, muut hallinnon kustannukset, SA- MOKin jäsenmaksu ja koulutusalajärjestöjen toiminta-avustukset sekä toimintasektoreiden tapahtumat. Odotettua pienempinä toteutuneita avustus- ja ostopalvelutuottoja kompensoitiin vuoden mittaan laskuttamalla erityisesti opiskelijatuutori- ja kansainvälisyystoiminnan kuluja OAMK:lta. Edustajisto teki keväällä toimintasuunnitelmaan muutoksen, jonka perusteella opiskelijakuntaan palkattiin päätoimittaja-tiedottaja. Medianomiopiskelija Hanna Kuparinen toimi OSAKOn tiedottajaharjoittelijana syyslukukaudella, joten päätoimittaja-tiedottajan tehtävien pääpaino oli Osakolainen-lehdessä. Sosionomiopiskelija Saija Korkeakangas teki työharjoittelua loppukeväästä sosiaalipoliittisella sektorilla. Merkonomiopiskelijat Meri Pitkälä ja Päivi Juutinen suorittivat työssäoppimisjaksonsa peräkkäin opiskelijakunnassa syyskaudella. Opiskelijakunnan palkatut työntekijät toimikauden aikana: Katja Anisimaa Bastian Fähnrich Maarit Kalamies Jari-Pekka Kaleva Kaisa Keski-Korpela Marjaana Manninen Maria Niiranen Milka Peltokangas Titta Pulkkinen Jarkko Ruonakoski Anu Simula kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri (31.5. saakka, osa-aikainen) kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri (1.8. lähtien, osa-aikainen) ilmoitusmyyjä (16.2. lähtien, projektityöntekijä) päätoimittaja-tiedottaja (15.7. lähtien, projektityöntekijä) tuutorsihteeri (12.12 saakka), koulutuspoliittinen sihteeri ( lähtien) pääsihteeri (1.3. lähtien) pääsihteeri (.3. saakka) taittaja (28.8. lähtien, projektityöntekijä) siivooja ( saakka, projektityöntekijä) Osakolaisen päätoimittaja (30.4 saakka, projektityöntekijä) taittaja (30.6. saakka, projektityöntekijä) ilmoitusmyyjä (3.4. saakka, projektityöntekijä) 1.3 Jäsenrekrytointi ja -tietohallinto Opiskelijakunnan jäsenmäärä oli kevään laskentapäivänä 3039 jäsentä (jäsenprosentti 45% läsnäolevista tutkinto-opiskelijoista) ja syksyllä 3136 jäsentä (46%). Jäsenmäärällä mitattuna OSAKO on Suomen kolmanneksi suurin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijalla oli mahdollisuus ostaa jäsenyys ja tilata opiskelijakortti maksukuittia vastaan opiskelijakunnan toimistolta tai koulutusalajärjestöjen toimistoista, myymälöistä ja kahviloista. Oulaisissa tehtävää hoiti osaston kirjasto. Opiskelijakunnan jäsenmaksua maksamattomiksi kannatusjäseneksi liittyivät vuoden aikana Oulun seudun ammattikorkeakoulun kulttuurialan opiskelijat ry, Raahen Ammattikorkeakouluopiskelijat ry, Oulun seudun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan opiskelijat LUVA ry sekä Oulun seudun ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat - OSOTE ry. Jäsenrekrytoinnista vastasi pääsihteeri yhdessä hallituksen kanssa. Ammattikorkeakoulu tuki jäsenrekrytointia tuottamalla juliste- ja muuta esittelymateriaalia. Tavoitteeksi asetettua 60 prosentin jäsenastetta ei saavutettu, joten rekrytoinnin kehittämistoimenpiteitä kirjattiin myös seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaan. 1.4 Viestintä Opiskelijakunnan tiedotustoiminnasta vastasi alkuvuoden ajan hallituksen tiedotusvastaava yhdessä hallituksen ja työntekijöiden kanssa ja loppuvuodesta tiedottajaharjoittelija ja päätoimittaja-tiedottaja. Jäsentiedottaminen kehittyi sähköpostitiedottamisen käyttöönoton myötä aktiivisemmaksi ja saavuttavammaksi. Opiskelijakunta julkaisi toimikauden aikana Uuden opiskelijan oppaan sekä jäsenkalenterin.

4 Tiedottamisen pääkanavina käytettiin internetsivuja sekä Puolikuu- ja Opiskelijatiedotteita, jotka ilmestyivät sähköpostitse kahden viikon välein opiskelukuukausien aikana. OSAKO hankki mainostilaa koulutusalajärjestöjen opiskelijahaalareista. Opiskelijakunta sai myös jonkin verran medianäkyvyyttä edustajistovaalin ja mielipidekirjoitusten ansiosta. Näkyvyys väheni kuitenkin edellisvuodesta. 1.5 Järjestöpolitiikka ja sidosryhmäyhteistyö Opiskelijakunnan järjestötoiminnasta vastasivat järjestövastaava ja hallituksen puheenjohtaja. Järjestötoiminnan painopistealueita olivat koulutusalajärjestöpolitiikka, valtakunnallinen yhteistyö muiden opiskelijakuntien kanssa sekä SAMOKin toimintaan vaikuttaminen. Koulutusalajärjestöjen toimijoille järjestettiin neljä koulutustapahtumaa sekä yksi tapaaminen Koulutusalajärjestöjen puheenjohtajille järjestettiin yksi tapaaminen. Kaikkien koulutusalajärjestöjen kanssa solmittiin yhteistyösopimus jäsenyyden välittämisestä ja muista palveluista. OSAKO järjesti keväällä opiskelijakuntien lakisääteistä asemaa ja tulevaisuuden haasteita käsitelleen kaksipäiväisen Viimeiset lainsuojattomat -seminaarin, johon osallistui opiskelijakuntien edustajia ympäri maata. Opiskelijakunta vieraili myös Kemi-Tornion ja Kajaanin ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien vieraana sekä piti tiivistä yhteyttä Helsingin ammattikorkeakoulun opiskelijakuntaan. OSAKOlla oli edustus SAMOKin taloustoimikunnassa ja koulutuspoliittisessa työryhmässä sekä strategianseurantatyöryhmässä, joka ei kokoontunut toimikauden aikana kertaakaan. Opiskelijakunnan edustajat osallistuivat myös SAMOKin koulutuksiin ja sektoritapaamisiin. Kesäkuussa järjestetyssä ylimääräisessä liittokokouksessa opiskelijakunta vaikutti merkittävästi liiton sääntöjen muuttamiseen. Marraskuussa pidetty liittokokous valitsi SAMOKin hallituksen jäseneksi OSAKOn hallituksessa vuoden aikana toimineen Sabina Mäki-Kilpijärven. Liittokokouksessa opiskelijakunnan edustajat edustivat myös Kajaanin ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry:tä. Opiskelijakunnan hallitus ja työntekijät tapasivat kuukausittain OAMK:n opintotoimiston henkilökuntaa OSAKO-OAMK-yhteistyötapaamisissa, joiden toimintamalli vahvistettiin vuoden lopuksi OSAKO- OAMK-yhteistyömuistioon. Yhteistyössä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa OSAKO järjesti kaksi valtakunnalliseen opintorahakampanjaan liittyvää tapahtumaa. Järjestöjen välillä käytiin keskustelua läpi vuoden suunnitellen esimerkiksi Pohjois-Suomen korkeakouluopiskelijoiden tulevaisuuden yhteistyötä. 1.6 Osakolainen Osakolainen ilmestyi toimikauden aikana kuusi kertaa. Hallitus päätti keväällä Osakolaisen kustannuspolitiikasta, jonka mukaan päätoimittaja on vastuussa lehden toimituspolitiikasta ja sisällöstä. Lehti alkoi kehittyä sisällöltään itsenäisemmäksi. 2 VARSINAINEN TOIMINTA 2.1 Opiskelijoiden edustaminen OAMK:n opiskelijoiden ja opiskelijakunnan edustukset ammattikorkeakoulun ja muiden sidosryhmien toimielimissä ja työryhmissä on kuvattu taulukossa 2.

5 Taulukko 2. Hallitus Tutkintolautakunta Opintotukilautakunta Tutkintokollegiot Yksikönjohtajien kokoukset Kansainvälistymisen koordinaatiotyöryhmä Viestintävastaavien kokoukset Oranssin toimituskunta Opintojen ohjauksen työryhmä Sähköinen HOPS -projektiryhmä Opintoasioiden työryhmä Ympäristötiimi Tutkimus- ja kehitystoiminnan laatutiimi Purje-projektin ohjausryhmä Purje-projektin projektiryhmä Opinnäytetöiden kehittämistyöryhmä Harjoittelun kehittämistyöryhmä OAMK:n ja Oulun yliopiston välisen yhteistyön ja työnjaon kehittämishankkeen johtoryhmä Pohjois-Pohjanmaan Liiton nuorisofoorumi Vertaistuutoroinnin työrengas (Oped-exo) Sirpa-työryhmä SAMOKin taloustoimikunta ja koulutuspoliittinen työryhmä Heikki Kaisto (varajäsen Matias Rasi) Niko Peltokangas (varajäsen Päivi Puijola) Janne Kalinainen (varajäsen Juha Ojala) Jessica Alatalo (varajäsen Juho Harjula, erottua Ilkka Ylitie) Juho Konu (varajäsen Niko Peltokangas) Kari Nevala (varajäsen Tomi Kukkonen) Annu Sipilä (varajäsen Sini Syrjä) Kulttuurialan yksikkö: Outi Rahkola Luonnonvara-alan yksikkö: Toni Aitta (varajäsen Laura Hekkala) Liiketalouden yksikkö: Tomi Kukkonen Tekniikan yksikkö: Jaakko Lappalainen Sosiaali- ja terveysalan yksikkö: Jarkko Luusua Raahen tekniikan ja talouden yksikkö: Riikka Hänninen Marjaana Manninen, Kaisa Keski-Korpela Sabina Mäki-Kilpijärvi, Katja Anisimaa, Tuomo Polo, Bastian Fähnrich Jaakko Isoviita, Hanna Kuparinen Marjaana Manninen, Kaisa Keski-Korpela, Hanna Kuparinen Tero Kronqvist, Jaakko Isoviita Suvi Kykyri Niko Peltokangas Niko Peltokangas Juho Konu Niko Peltokangas Niko Peltokangas Niko Peltokangas Opiskelijakunta nimesi vuoden aikana edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen, tutkintolautakuntaan ja opintotukilautakuntaan. Yksiköihin perustettiin tutkintokollegiot tutkinnon hyväksymismenettelyä varten ja opiskelijakunta nimesi niihin opiskelijaedustajat. Myös koulutusohjelmatiimien opiskelijaedustusta päivitettiin. OAMK:n ja Oulun yliopiston välisen yhteistyön ja työnjaon kehittämishankkeen työryhmiin rekrytoitiin opiskelijaedustajia keväällä. Opiskelijaedustajille järjestettiin yksi koulutustapahtuma ja Opiskelijaedustajan käsikirja päivitettiin. 2.2 Koulutuspolitiikka Koulutuspoliittisen toiminnan painopisteitä olivat koulutusohjelmatiimien opiskelijaedustajat, harjoittelun ja opinnäytetöiden kehittämishankkeet, opiskelijoiden neuvontapalvelut sekä OAMK:n ja Oulun

6 yliopiston välisen yhteistyön ja työnjaon kehittämishanke. Lisäksi järjestettiin Vuoden opettaja -äänestys ja sektorin toimijat osallistuivat opiskelijoiden hyvinvointiselvityksen kyselyn laatimiseen. Koulutuspoliittinen tiimi kokoontui kaksi kertaa mutta osallistujamäärä jäi erittäin vähäiseksi. Koulutusohjelmatiimien jäsenille tehtiin kysely, johon saatiin pääosin opettajajäsenten vastauksia. Opiskelijajäsenten rekrytoimisessa ja osallistumisessa tiimien toimintaan havaittiin kehittämiskohteita, joihin puuttuminen on ensisijaisen tärkeää opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksia kehitettäessä. Kaikille opiskelijoille suunnattu palautekampanja epäonnistui tiedottamisen puutteen vuoksi. OSAKO osallistui valtakunnallisiin opinnäytetöiden ja työharjoittelun kehittämishankkeiden seminaareihin sekä hankkeiden tulosten jalkauttamiseen OAMK:ssa. Opiskelijakuntaan tuli vuoden aikana useita opiskelijan oikeusturvaan liittyviä yhteydenottoja, joihin reagoitiin selvittämällä ongelmaa ja olemalla yhteydessä sen mahdollisiin osapuoliin. Joitain kysymyksiä vietiin eteenpäin myös OAMK:n opintoasioiden työryhmään, jossa opiskelijakunta vaikutti vuoden aikana esimerkiksi opinnäytetöiden kansittamisen maksullisuuden poistamiseen. Ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteistyöhankkeen työryhmiin rekrytoitiin opiskelijaedustajia ja opiskelijakunnalla oli edustus hankkeen johtoryhmässä. Opiskelijakunta toi johtoryhmässä ja hankkeen seminaareissa esiin huolensa korkeakoulujen erilaisten koulutusprofiilien säilymisestä mutta kannusti hankkeen työryhmiä jatkamaan työtään profiilien selkeyttämiseksi ja opiskelun tukipalvelujen kehittämiseksi. 2.3 Opiskelijatuutoritoiminta Vuoden aikana järjestettiin opiskelijatuutorin peruskoulutus viikonloppukoulutuksena Haukiputaalla Virpiniemessä ja kaksiosaisena iltakoulutuksena Oulussa. Englanninkielistä kv-tuutorikoulutusta laajennettiin niin, että se antaa myös perustiedot opiskelijatuutoroinnista ja esiintymisestä. Kv-tuutorikoulutus ja markkinointituutorikoulutus järjestettiin Oulussa. Yhteensä koulutettiin 128 opiskelijatuutoria, joista 44 kv-tuutoria, sekä 10 markkinointituutoria. Kaikkiin yksiköihin laadittiin opiskelijatuutorointisuunnitelmat ja tapahtumakalenterit tulevalle vuodelle. Uudet vertaisohjauksen opintojaksot otettiin käyttöön ja näin opiskelijatuutorit saavat todellista työmäärää vastaavat opintopisteet. Lisäksi alettiin rakentaa WebCT-alustalle vertaisohjauksen opintojaksoa yksiköiden keskustelun välineeksi ja opiskelijatuutorointiraporttien ja oppimispäiväkirjojen palauttamista varten. Vuoden aikana pyrittiin käynnistämään kokemustuutorointia ja kehittämään opiskelijatuutorointia koko opintopolun mittaiseksi. Tähän liittyen Liiketalouden yksikössä järjestettiin ensimmäinen callidustuutorin ja alumnin yhteistyössä pitämä CALumni-tunti. Myös aikuistuutorointi oli yhä ajankohtainen aihe. Aikuiskoulutus on hyvin eri muotoista eri yksiköissä ja siksi päädyttiin selvittämään vertaisohjauksen toteuttamisen mahdollisuutta verkon kautta. Selvitystyö aloitetaan vuonna Opiskelijatuutorointia koskevan palautekyselyn toteuttamiseksi otettiin käyttöön zef-palautekyselyjärjestelmä. Kyselyn toteutus siirtyi vuoden 2007 maaliskuulle, koska sitä ei haluttu toteuttaa päällekkäin uusille opiskelijoille tehdyn Opiskelijana Oulun seudun ammattikorkeakoulussa -kyselyn kanssa. Tuutorsihteeri osallistui Oped-työryhmän kokousten kautta OAMK:n opintojen ohjauksen kehittämistyöhön. Lisäksi tuutorsihteeri osallistui Oped-Exo-projektin vertaistuutoroinnin työrenkaaseen sekä SIRPA-ryhmän työskentelyyn ja tätä kautta toimittiin vertaisohjauksen laatukriteeristön ja VETURIstrategian luomisessa. 2.4 Sosiaalipolitiikka Sosiaalipoliittisen toiminnan painopisteinä vuoden aikana olivat opiskelijoiden hyvinvointiselvitys, kunnallinen terveydenhuoltovaikuttaminen, ympäristötoiminta sekä valtakunnallinen opintorahavaikuttaminen. Lisäksi opiskelijakunta osallistui OAMK:n ja Oulun Diakonissalaitoksen Purje-projektiin, valmisteli

7 opiskelijoiden kriisiopasta ja häirintäyhdyshenkilöjärjestelmää sekä järjesti OAMK:n keilamestaruusturnauksen. Hyvinvointiselvitys tehtiin osittain työharjoitteluna. Selvityksessä käsiteltiin opiskelijoiden terveydentilaa ja terveystottumuksia, opiskeluun liittyviä hyvinvointitekijöitä sekä esimerkiksi toimeentuloa. Selvitys keräsi kiitettävän määrän vastauksia ja tuotti tärkeää tietoa opiskelijakunnan vaikuttamistyön tueksi. OSAKOlla oli edustus OAMK:n ympäristötiimissä, jonka kanssa järjestettiin ympäristötapahtuma lokakuussa Tekniikan yksikössä. Tapahtuman yhteydessä pidetty energia-aiheinen paneelikeskustelu keräsi paljon yleisöä. Ympäristötapahtuma ja sen valmistelu opiskelijakunnan Hyvinvointitiimissä vahvisti OSAKOn ympäristötoimintaa luonnollisena osana sosiaalipoliittista sektoria. OSAKO osallistui valtakunnalliseen Nouse jo! kampanjaan tekemällä kannanoton sekä järjestämällä keväällä opintorahatempauksen ja syksyllä kiitettävästi osallistujia houkutelleen mielenosoituksen yhdessä OYY:n kanssa. Kunnallinen terveydenhuoltovaikuttaminen konkretisoitui nuorten kaupunginvaltuutettujen valtuustoaloitteena, jonka opiskelijakunta valmisteli. Aloite sai aikaan keskustelua kaupunginvaltuustossa budjettikäsittelyn yhteydessä ja opiskeluterveydenhuollon kehittämistä selvitetään Oulun kaupungissa vuonna Kansainvälisyys- ja kulttuuritoiminta Toimintavuoden aikana oli kansainvälisyys- ja kulttuurisektorit limiytettiin yhdeksi toimintasektoriksi lähtökohtana ajatus siitä, että molempien sektoreiden toiminta on tavalla tai toisella kulttuuria ja että jokaisessa tapahtumassa voi olla kansainvälinen ulottuvuus. Tavoitteena oli palvella monipuolisella vaihtoopiskelijoille suunnatulla toiminnalla myös suomalaisia opiskelijoita sekä houkutella vaihto-opiskelijoita osallistumaan perinteisiin opiskelijatapahtumiin. Sektori luopui kv-klubin, kv-tiimin ja kulttuuritiimin nimistä vuoden alussa. Kokoontuva tiimi valitsi itselleen nimeksi KulttuRallyn ja tiimin nimen myötä uudesta kulttuuritoimintaa järjestävästä klubista tuli Club KulttuRally. Suurten muutosten vuoksi myös ennestään vanhentuneet verkkosivut päivitettiin ajan tasalle. Uusi sähköpostilista jää vielä tekemään tuloaan. Perinteisten Sauna Partyjen nimi vaihdettiin SaunaNightiksi, koska vanha nimi oli palautteen mukaan harhaanjohtava. SaunaNightit pyrittiin mahdollisuuksien mukaan järjestämään muiden tapahtumien ohessa, jolloin paikalle saataisi houkuteltua suomalaisiakin opiskelijoita. SaunaNighteissa oli joka kerta kiitettävä määrä opiskelijoita. Oululaiset vaihto-opiskelijat eivät kuitenkaan olleet erityisen innokkaita lähtemään Oulun ulkopuolelle. OSAKOn ja OYY:n kulttuurivastaavat jatkoivat aikaisemmin alkanutta työtä uusien opiskelijoiden kulttuurisetelin saamiseksi. Asia kuitenkin pysähtyi kulttuuritoimen johtoryhmään, josta se palautettiin uudelleenvalmisteltavaksi. Kv- ja kulttuurisektori järjesti lukukauden aikana yhteensä neljä Study Abroad tapahtumaa, kaksi Raahessa ja kaksi Oulussa. Sektori osallistui myös OAMKn järjestämiin vaihto-opiskelijoiden orientaatiopäiviin sekä kv-tuutorkoulutuksen suunnitteluun ja itse koulutukseen. Sektori järjesti opiskelijoille kolme matkaa. Perinteeksi muodostunut kv-sektorin matka Jokkmokkin saamelaismarkkinoille venytettiin tällä kertaa kaksipäiväiseksi ja reissuun yhdistettiin myös vierailu Kemin Lumilinnaan. Matkalle osallistui 49 opiskelijaa, joista kuusi oli suomalaisia. Reissu onnistui jopa 40 asteen pakkasesta huolimatta erinomaisesti. Ohjelma oli monipuolista ja yöpyminen hoitui mukavasti koululla. Huhtikuussa järjestettiin laskettelureissu Rukalle. Osallistujamäärä jäi alle 30:n, vaikka mahdollisuudesta tiedotettiin monipuolisesti myös suomalaisille opiskelijoille. Vaihto-opiskelijoiden pyynnöstä järjestimme pikaisella aikataululla lisäksi päivän reissun Ranuan eläinpuistoon Matkalla vierailimme myös Yli-Iin Kierikkikeskuksessa. Suurin osa noin 35 osallistujasta oli jälleen vaihto-opiskelijoita. OSAKOlle hankittiin avaimet Tuiran uimarannan avantouimareille tarkoitettuihin uimakoppeihin ja sektori kokoontui avantouinnin merkeissä pari kertaa. Perinteeksi muodostunut laskiaistapahtuma hou-

8 kutteli Raksilan mäelle reilut 50 opiskelijaa. Tapahtuma nimettiin sektorin tiimin mukaisesti LaskiaisRallyksi / DownhillRallyksi. Lumisiin mäenlaskukilpailuihin osallistui lähes 10 joukkuetta. Vappuviikko käynnistettiin yhdessä OYY:n kanssa bändi-illalla 45 Specialissa. Tapahtuma veti paikalle muutamia kymmeniä ihmisiä. Vappuaattona koulutusalajärjestöjen kanssa yhteistyössä järjestetty rastisuunnistus WappuRally oli yleisömenestys hengen joukkueita pääsi maaliin saakka 25. Suunnistajia ollut lienee parisataa. Aurinkoisen suunnistuspäivän päätteeksi sadat opiskelijat kerääntyivät juhlistamaan vappua kesäteatterille, missä jaettiin WappuRallyn palkinnot ja Tikkupalaa. Juhlatunnelman loi paikalle tilattu dj. Vuoden toinen puolikas ja syyslukukausi pyörähtivät käyntiin lukuvuoden avajaisten eli Preludin muodossa. Syyskauden retket suuntautuivat Koitelinkoskelle, Karhunkierrokselle Kuusamoon, joulupukin luo Rovaniemelle sekä pikkujoulun viettoon Raaheen. Vuoden aikana järjestettiin myös sauna- ja te toja sekä vaalivalvojaiset. Te loista palautesampona toimi Kansainvälinen illallinen, joka järjestettiin Study Abroad tapahtuman yhteydessä Sosiaali- ja terveysalan yksikössä. OAMK:n vaihtoopiskelijat ympäri maailmaa valmistivat omista maistaan kotoisin olevia aterioita, joita kaikki saivat maistaa. Kansainvälisyys- ja kulttuurisektorin tiimi kokoontui noin kerran kuukaudessa, yhteensä neljä kertaa kevään aikana. KulttuRally-tiimiin osallistui koulutusalajärjestöjen kansainvälisyys- ja kulttuurivastaavia sekä kv-tuutoreita. Kävijämäärä oli alkuvuodesta hyvä, mutta väheni kevättä kohti. Tiimissä ideoitiin ja suunniteltiin sektorin tapahtumia sekä välitettiin informaatiota koulutusalajärjestöjen omista tapahtumista. Suurin kysymys menneenä vuonna osoittautui olevan se, miten vaihto-opiskelijat ja suomalaiset opiskelijat saataisiin aktiivisempaan kanssakäymiseen keskenään. Sosiaalisten suhteiden vähäisyys harmittaa ennen kaikkea vaihto-opiskelijoita, jotka ovat tulleet tutustumaan suomalaisiin ihmisiin ja kulttuuriin. Suomalaiset opiskelijat kuulostavat lisäksi karttavan Club KulttuRallyn retkiä ja tapahtumia, koska he kokevat, etteivät tapahtumat ole heitä varten, vaan ainoastaan vaihto-opiskelijoille tai tuutoreille. Ilmoittelupolitiikassa kävi selväksi, että vanha kunnon ilmoitustauluilmoittelu on yhä tärkeää sähköpostiilmoittelun lisäksi. 3 Kirjoitukset ja tapahtumakalenteri Opiskelijakunta julkaisi vuonna 2006 seuraavat aloitteet, esitykset, lausunnot ja kannanotot: 1.3. Sosiaali- ja terveysalan yksikön ongelmista on keskusteltava avoimesti Opintorahaa on viimein korotettava Lausunto SAMOKin sääntöjen muuttamisesta Vain järkeviä muutoksia ammattikorkeakoulujen ylläpitomalliin Talousarvioaloite Opiskelijaterveydenhuollon keskittäminen ja resurssien lisääminen Talousarvioaloite liite Muistio ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta Julkilausuma Minkä arvoinen on opiskelijan ääni Lausunto SAMOKin liittokokousasiakirjoista Lausunto maakuntaohjelmasta Esitys: Nuorisofoorumin varajäsen Tapahtumakalenterissa käytettyjen lyhenteiden selitykset: BF EA JI JK JPK KA Bastian Fähnrich Eliisa Alatalo Jaakko Isoviita Juho Konu Jari-Pekka Kaleva Katja Anisimaa

9 KK LH MT NP OR SK SM TK TP TPo TS Kaisa Keski-Korpela Leena Heikkinen Maria Taipaleenmäki Niko Peltokangas Outi Rahkola Sabina Mäki-Kilpijärvi Tero Kronqvist Titta Pulkkinen Tuomo Polo Tere Sammallahti Tammikuu 9. Koulutusohjelmatiimi- ja tuutori-info musiikin opiskelijoille NP, SK 9. STTK:n esiintymis- ja työnantajakoulutus NP, TK, TS, LH, MM, TP 9. Uusien opiskelijoiden info KAHAlla 12. Tapaaminen: O Diakon HPJ Lehtisaari NP Edustajiston ja koulutusalajärjestöjen koulutus Hietasaaressa hallitus, sihteeristö Hallituksen toimintasuunnitelmaevakko Hietasaaressa hallitus, sihteeristö 17. Uusien opiskelijoiden info SOTElla SAMOKin Lähtölaukaus 2006 MT, NP, JI, LH, TK Arenen ECTS-projektin työseminaari MM, SK 25. OAMK:n hallituksen kokous NP 25. Study Abroad -tapahtuma Raahessa MK, KA 26. OSAKO-OAMK-kokous NP, LH, TK, SM, MM, SK 27. Uusien opiskelijoiden info Oulaisissa 27. Study Abroad -tapahtuma Oulussa MK, KA 30. Uusien opiskelijoiden info RATOLIssa Helmikuu 1. Tapaaminen: rehtori Lantto NP, MM 2. Tapaaminen: OYY:n hallitus ja sihteeristö EA, NP, JI, LH, JK, TK, SM, TS, MM 6. Club KulttuRallyn tapaaminen SM, KA 7. Edustajiston kokous 7. Arenen luonnovara- ja ympäristöalan työrenkaan kokous LH 8. Tapaaminen: opintoasioiden johtaja Anttinen, suunnittelija Hentilä NP, JK, MM 8. Järjestökoulutus KAHAlla SAMOKin puheenjohtaja-evakko Lammilla NP 13. Tapaaminen: OYY:n HPJ Seppälä NP 13. OAMK:n ja Oulun yliopiston yhteistyöhankkeen avausseminaari NP 14. SAMOKin koulutuspoliittisen työryhmän kokous Helsingissä NP 15. Tapaaminen: Oulun kaupungin MAMU-projektipäällikkö NP 16. OAMK:n hallituksen kokous NP 14. SAMOKin HARKE- ja Arene-työrenkaiden edustajien koulutus Helsingissä LH 14. Opintoasioiden työryhmän kokous TK

10 16. KAJ-tapaaminen KAHAlla NP, JI, SM 16. Tapaaminen: O Diakon HPJ Lehtisaari EA, NP 17. Saunailta OAMK:n Alumnit ry:n kanssa OTEKissa NP, JI, JK, TK, TS, MM, SK, TP 20. KTAMK:n ja RAMK:n opiskelijoiden hyvinvointitutkimuksen julkistaminen Kemissä NP, LH 22. Järjestökäynti RATOLissa, tapaaminen: Ramko ry:n toimijat, opintoasiainpäällikkö Rajaniemi NP, JI 22. LaskiaisRally ja SaunaNight SM, KA 24. OYY:n vuosijuhla EA, NP, JI, JK Maaliskuu 1. Tapaaminen: OYY:n koulutuspoliittinen sektori NP, MM 1. Opintoasioiden työryhmän kokous TK 2. OAMK:n keilamestaruusturnaus MT, JI, LH Viimeiset lainsuojattomat -seminaari EA, NP, JI, LH, JK, TK, SM, MM, SK, KA 6. HARKEn työrenkaan kokous LH 13. SAMOKin taloustoimikunnan kokous NP 13. Kunnallisvaikuttamistapaaminen: OYY:n HJ Pitko, HJ Huusko, HJ Lukkarila, O Diakon HPJ Lehtisaari NP, LH, JK, SM 13. KulttuRally-tiimin tapaaminen SM, KA 14. Opintoasioiden työryhmän kokouksessa TK 14. Tapaaminen OSOTE ry:n kanssa HVPJ 15. Tapaaminen, IOL:n Tiainen ja Torvela sekä OIO:n Hemmilä NP ja KK 17. Tapaaminen Oulun kaupungin projektipäällikkö Ata Bosin kanssa NP ja SM 21. SAMOKin PJ-PS-tapaaminen HPJ ja PS 22. Näkyvyystempaus RATOLissa EA, NP, JI ja KK 22. OAMK:n hallituksen kokous NP 23. Opintojenohjaajien ja tuutortiimin yhteispalaveri SK ja TS 24. Tapaaminen rehtorin kanssa NP ja KK 24. Kv-tuutor koulutus TS, SM, SK, BF 24. SaunaNight Raahessa 27. Edustajiston kokous OTEKilla 27. Yksikönjohtajien kokous KK 27. Tapaaminen OYY:n Seppälän ja Nissisen kanssa NP ja KK 28. Koulutuspoliittisen tiimin kokous JI ja TK 29. HUMAKOn edustajiston koulutus NP 30. Tapaaminen opintoasiain johtajan kanssa NP ja KK Huhtikuu 1. Laskettelureissu Rukalle SM ja BF Tuutorin peruskoulutus, kaksiosainen iltakoulutus JI, TS ja SK 3. YJ-kokous KK 3. Opiskelijatoimintaluennot SOTElla NP ja JI

11 4. Pohjois-Pohjanmaan liiton Nuorisofoorumin kokous NP Näkyvyystempaus Tekniikan ja Kulttuurin yksiköissä EA, NP, JI, ja KK 6. Tapaaminen Nouse jo! -kampanjasta OYY:n Huuskon ja Kolehmaisen kanssa kangas NP, LH, JK ja Korkea- 7. Ammattikorkeasta oikeisiin töihin - työelämätapahtuma MT, LH, KK ja BF 7. SAMOKin Ajankohtainen kakkonen -koulutus NP, TK 7. SAMOKin koulutuspoliittisen työryhmän kokous NP Tuutorin peruskoulutus, viikonloppukoulutus JI, SK ja TS 8. SAMOKin kopo-tapaaminen TK 10. Opiskelijatoimintaluennot SOTElla NP ja JI 10. KulttuRally-tiimin tapaaminen SM ja BF 11. Hyvinvointitiimi tapaaminen LH ja JK 12. Tapaaminen SAMOKin Itälinnan kanssa NP ja KK 13. Retki Ranuan eläinpuistoon ja Yli-Iin Kierikkikeskukseen SM 18. OYY-saunailta, Opintorahatempauksen suunnittelu klo 18. NP, JK, SM, BF ja KK 19. Opintopisteitä opiskelijatoiminnasta -koulutus II KAHAlla EA, NP, JK 19. OAMK-OSAKO-tapaaminen NP, TS, KK, BF ja Korkeakangas 19. OAMK:n ja Oulun yliopiston yhteistyöhankkeen johtoryhmän kokous NP 21. T&K-toiminnan laadunvarmistuksen koulutustilaisuus NP 21. SaunaNight Luvalla SM ja BF 22. Kauppaopettajapäivien pääjuhla NP 24. Bändi-ilta 45:ssa OYY:n kanssa 25. Opintorahatempaus Rotuaarilla 25. OAMK:n ympäristötiimin kokous LH 27. OAMK:n laadunvarmistustyön keskustelutilaisuus NP 30. WappuRally Toukokuu 3. Edustajiston kokous 4. Tapaaminen projektikoordinaattori Erja Laitisen ja OAMK:n Hentilän kanssa Purje-projektista NP, KK ja Korkeakangas 4. OAMK-OY-hankkeen kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän kokous JI 8. Opinnäytetyöhankkeen projektiryhmän kokous SK 8. Yksikönjohtajien kokous KK 9. Tapaaminen SOTEn Virolaisen kanssa NP ja KK AMK-päivät Helsingissä EA ja NP 11.5 Dialogue Today - Actions tomorrow -seminaari Teknologiakylässä SM 12. Järjestövierailu KAMO ry:n luo Kajaaniin NP, TK ja KK 16. OAMK-OY-hankkeen täydennyskoulutustyöryhmän kokous NP 17. T&K-laatutiimin koulutus ja kokous NP 17. OAMK:n hallituksen kokous NP 18. OAMK-OSAKO-tapaaminen NP, SM, TK, KK ja Korkeakangas 22. Tapaaminen OSAKK:n Juntusen ja Lindénin kanssa EA, NP ja KK 22. Pohjois-Pohjanmaan liiton Nuorisofoorumin kokous NP

12 24. Opintoasiain työryhmä JI 24. SAMOKin taloustoimikunnan kokous NP 24. Opinnäytetyöhankkeen projektiryhmän kokous SK SAMOKin pääsihteeriristeily KK 30. Tapaaminen nuorten valtuutettujen kanssa opiskelijaterveydenhuollosta NP, LH ja JK Kesäkuu 1. OAMK-OY-yhteistyöhankkeen johtoryhmän kokous NP 1. Tapaaminen VIPin Ilmavirran kanssa NP ja KK 2. SAMOKin ylimääräinen liittokokous MT, NP, JI ja SM 7. Tapaaminen LUOVAn Rossin kanssa NP ja KK 8. Tapaaminen Mikko Sormusen kanssa JI ja KK 9. T&K-laatutiimin kokous NP 12. Yksikönjohtajakokous KK 13. Purje-hankkeen johtoryhmän kokous NP 14. Purje-hankkeen kokous KK 15. SAMOKin koulutuspoliittisen työryhmän kokous NP 15. SAMOKin 10-vuotisjuhla NP ja JI 21. OAMK:n hallituksen kokous NP 27. Tapaaminen OTEKin Kimarin kanssa NP ja KK 28. Tapaaminen Anttisen ja Rehtorin kanssa NP ja KK 30. Tapaaminen Tötterströmin kanssa NP ja KK 30. OSAKOn kesäjuhla MT, NP, JI, TS, KK ja SK Elokuu 4. Tapaaminen LIIKEn Similän kanssa NP ja KK 8. Tapaaminen RATOLin Pieskän NP ja KK 9. Tapaaminen OYY kanssa EA, NP ja KK 14. Purje-projekti kokous KK 16. Tapaaminen TAKOn Komminahon kanssa NP ja KK EA, MT, NP, JI, LH, OSAKOn evakko JK, TK, TS, KK, SK ja BF 21. KAJ-palaveri toimistolla NP ja KK 21. Kuulumisten kokous KK 22. OAMK:n ympäristötiimin kokous NP 23. Uusien opiskelijoiden info LUOVAlla EA, NP ja SK 23. OAMK:n hallituksen kokous NP 24. OAMK-OY-yhteistyöhankkeen johtoryhmän kokous NP 24. Edustajiston kokous EA, MT, JI ja KK 25. SAMOKin puheenjohtajaevakko NP 25. Uusien opiskelijoiden info Sotella JI, JK ja KK 26. SAMOKin koulutuspoliittisen työryhmän kokous NP SAMOKin kesäseminaari EA, NP ja JK 29. Kulttuurin yksikön uusien opiskelijoiden info EA, NP, KK, SK ja Pitkälä

13 30. OSAKOn 1-vuotisjuhla 31. Tekniikan yksikön uusien opiskelijoiden info JI Liiken uusien opiskelijoiden info EA, SK, ja BF Syyskuu 5. Ylempien AMK-tutkintojen kehittämisverkoston kehittämisfoorumi NP 5. Vulcanalia EA ja NP 6. Uusien opiskelijoiden info Oulaisissa JI ja KK 7. Viestinnällä kilpailukykyä -seminaari NP ja SK 7. Preludi 8. Sopojen saunailta JK 11. Pohjois-Pohjanmaan liiton Nuorisofoorumi NP 11. YJ-kokous KK 12. OAMK-OY-hankkeen täydennyskoulutustyöryhmän kokous NP 13. Opintoasioiden kehittämispäivä NP, TK ja SK 13. Tapaaminen OYY:n ja 2. asteen opiskelijatoimijoiden kanssa LII- KEn saunatiloissa EA, NP, JK ja TS 14. OAMK-OSAKO-tapaaminen NP, JI, JK, TPo, TS, KKja SK 15. OAMK:n lukuvuoden avajaiset EA, NP, JI, JK, TS, KK ja BF 20. OAMK:n hallituksen kokous NP Yliopiston ja OAMK:in KV-toimijoiden tuumauspäivät BF 21. SAMOKin taloustoimikunnan kokous NP 23. Retki Koitelinkoskelle TPo ja BF SAMOKin kopo-tapaaminen NP ja TK 25. YJ-kokous KK 25. KKA:n Korkeakouluopiskelija yhteiskunnallisena toimijana - arvioinnin aloitusseminaari NP 25. Purje-projektin kokous 26. Purje-projektin ohjausryhmä NP 28. Opinnäytetöiden kehittämishankkeen päätösseminaari NP ja SK 27. ja 29. Toimiston muutto Lokakuu 2. Hallituksen iltakoulu 2. Tapaaminen kansanedustaja Martti Korhosen ja OYY:n toimijoiden NP kanssa 4. OSAKOn ympäristötapahtuma NP, JK, OR 5. SAMOKin pääsihteerievakko KK SAMOKin Kikkakolmonen-koulutus ja Palapeli-seminaari Jyväskylässä EA, NP, JK, OR ja KK 9. YJ-kokous KK 9. Liiketalouden yksikön avajaiset NP ja KK 9. Opintorahamielenosoitus Rotuaarilla EA, JK 9. Pohjois-Pohjanmaan liiton Nuorisofoorumin kokous NP 10. Akavan korkeakoulukierroksen kutsuvieraslounas AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät NP

14 12. Liiketalouden yksikön avoimet ovet SK, KK ja Juutinen 16. Opiskelijaedustajien koulutus Liiketalouden yksikössä NP, JI ja TK 17. Vaalilautakunnan kokous KK 17. SAMOKin taloustoimikunnan kokous NP 18. OSAKOn toimiston tupaantuliaiset 18. OAMK:n hallituksen kokous NP 19. OSAKO-OAMK-kokous NP, TS, KK, SK, BF ja Juutinen 24. OAMK-OY-yhteistyöhankkeen johtoryhmän kokous NP 30. Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivä NP 30. YJ-kokous KK Marraskuu 2. Markkoinointituutorkoulutus TS ja SK 3. OSAKOn ständi sotella NP, KK ja Juutinen 6. YJ-kokous KK 6. Hallituksen iltakoulu 7. ja 9. Edustajistovaalit 8. Edustajiston kokous 7. ja 9.11 Vaalilautakunnan kokous KK Pohjois-Pohjanmaan liiton Nuorisofoorumi Tromssassa NP 9. Jälkilaskenta-tapahtuma EA, JI, JK, OR ja Tpo, KK ja BF 13. OAMK-OY-yhteistyöhankkeen täydennyskoulutustyöryhmän kokous NP 13. Hallituksen liittokokousiltakoulu EA, NP, JI, OR, JK, SM KK ja SK 13. YJ-kokous KK 14. TK-laatutiimin kokous NP 14. SAMOKin PJ ehdokkaat käymässä EA ja NP 15. OAMK:n hallituksen kokous NP 15. Draivityöllistymishankkeen kokous SK SAMOKin liittokokous Espoossa EA, NP, JI, JK, SM KK ja SK 19. Hallituksen toimintasuunnitelmaevakko EA, NP, JI, JK, TPo, TK ja KK 24. Rehtorin tapaaminen NP ja KK 27. YJ-kokous KK 27. OAMK-OY:n kieliyhteistyökokouksessa TPo 28. Opintoasioiden kokous TK 29. Edustajiston syyskokous Liiketalouden yksikössä 30. Edustajiston järjestäymiskokous Joulukuu 2. Uuden hallituksen koulutus, Raksamestarien saunalla 5. Punakuonobileet 7. OAMK:n hallituksen kokous NP

15 8. PJ PS -tapaaminen Tampereella EA, NP ja KK PJ-exPJ- tapaaminen Kurussa NP ja EA 8. Tuutoreiden pikkujoulut KS 18. Nuorisofoorumin pikkujoulutapaaminen OR

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 YLEISTÄ Vuosi 2004 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n seitsemäs toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

Hallitus kokoontui vuoden aikana 27 kertaa, kokouksia on pidetty tarpeen mukaan.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 27 kertaa, kokouksia on pidetty tarpeen mukaan. Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2013 JOHDANTO Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) opiskelijoiden etu-

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013 Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Sisällys 1. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet 2013... 2 2. Valtakunnallinen

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Puoluehallitus 19.5.2011 1(1) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäkoskentie 22, Akaa 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 Sisältö Puheenjohtaja Jukka Relanderin tervehdys... 4 Toiminnanjohtaja Sinikka Sipilän katsaus...

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen Vuosikertomus 2014 1 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 4 2.3 Valtion tutkimuslaitosten

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry Liittovaltuusto 21.4.2012 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011 Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry 1 I SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2011 Vuonna 2011 Suomen Reserviupseeriliiton

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005

Toimintakertomus 2005 1 Toimintakertomus 2005 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama kansalaisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tukea ensisijaisesti heikossa kouluttautumis-

Lisätiedot

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 n julkaisu 2/2008 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ ISSN 1238-6464 ISBN 978-952-227-040-5 (nid.) 978-952-227-041-2 (PDF) Taitto Paino Vammalan Kirjapaino

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 Johdanto Toimintavuotta 2008 leimasivat useat maailmanlaajuiset kriisit. Kevään ruokakriisi romutti pitkään vallinneen käsityksen

Lisätiedot