Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2009"

Transkriptio

1 Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2009

2 JOHDANTO Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (OAMK) opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, jonka toiminta perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003). Vuosi 2009 oli OSAKOn viides toimintavuosi lakisääteisenä opiskelijakuntana. Toimintakertomus on laadittu strategisen tason kuvauksena toimikauden toiminnan painopisteistä ja tuloksista. Vuoden 2009 painopisteinä olivat OSAKOn laadunvarmistusjärjestelmän vahvistaminen seurantaa ja prosessien kuvaamista tehostamalla, hallituksen ja sihteeristön syvempi kouluttaminen heti toimikauden alussa sekä yhteistyön aloittaminen uusien nuorten kaupunginvaltuutettujen kanssa. Vuonna 2009 suunnitelmissa oli uusia strategia toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen. Työ saatiin alkuun, mutta työ jatkuu vielä 2010 vuoden puolella. OSAKOn toteutti visiotaan toimimalla opiskelijoiden näköisenä nostamalla jäsenmääräänsä ja jakamalla projektiavustuksia. Koulutuksessa ilmeneviä epäkohtia tuotiin esille järjestämällä äänenavaus -palautekiertue sekä osallistuttiin useisiin koulutusta kehittäviin työryhmiin. Opiskelijakunta jäsentensä äänitorvena piti esillä opiskelijoiden asioita olemalla mukana Oulun seudun ammattikorkeakoulun strategiatyöryhmässä sekä edisti opiskeluhyvinvointia järjestämällä kulttuuri- ja vapaa-ajantapahtumia. 1 TOIMINNAN OHJAUS 1.1 Strategiset painopistealueet Opiskelijalähtöistä toimintakulttuuria edistettiin myöntämällä huomattavia jäsenalennuksia tapahtumiin ja lanseerattiin uusia tapahtumia, kuten OSAKORock sekä Halloweenbileet. Moniarvoista ja monimuotoista opiskelijatoimintaa vahvistettiin jakamalla projektiavustuksia opiskelijakunnan toimintaa tukevaan toimintaan. Avustuksia haettiin muun muassa xxxx. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilden toimikunta Syke:ttä kehitettiin toteuttamaan opiskelijatoimintaa yksikössä. Sitoutuneita ja osaavia toimijoita tuettiin koulutuksin sekä määrittelemällä tarkemmin vastuualueet. Järjestökoulutusten sisältöjä valmisteltiin yhdessä koulutusalajärjestöjen kanssa, jotta niistä saatiin paremmin tarvetta vastaavia. Perinteensiirtoa kehitettiin suunnittelemalla yhteisiä tapaamisia myös seuraavalle vuodelle. OSAKOn vastuullinen taloudenpito ja ammattimaiset toimintatavat paranivat tarkemman budjetoinnin ja suunnittelun myötä. Vuoden aikana tilattiin liiketalouden opiskelijalta taloudenhallinta työkalu. Vuonna 2009 otettiin käyttöön täysipäiväinen työhallitus, jossa kaikki hallituksen jäsenet toimivat kokopäiväisesti sekä saivat korkeampaa palkkiota, jotta mahdollistuisi opiskeluista poissaolo myös taloudellisesti. Riippumaton opiskelijalehti Osakolainen päätettiin laittaa seuraavaksi vuodeksi hyllylle, jotta sitä voitaisiin kehittää niin sisällöllisesti, kuin myös taloudellisesti enemmän itsenäiseksi. Yhteistyö Oamkin kanssa sujui luontevimmin työryhmätyöskentelyn kautta, joten perinteiset OSAKO-Oamk tapaamiset jätettiin pois. Yhteistyössä alueen nuorten vaikuttajien kanssa valmisteltiin valtuustoaloite opiskelijoiden osallistumisesta Oulun kaupungin palvelutoiminnan kehittämiseen. Asemaa valtakunnallisella opiskelijakuntakentällä vahvistettiin tuomalla SAMOKin liittokokousasiat edustajiston päätettäviksi, olemalla aktiivisesti mukana kaikissa SAMOKin työryhmissä sekä esittämällä ehdokasta liiton hallitukseen vuodelle Liittokokous valitsi hallituksen varapuheenjohtaja Konsta Ryhäsen liiton varapuheenjohtajaksi.

3 1.2 Toimielimet Opiskelijakunnan puheenjohtajana toimi Matias Ojalehto ja varapuheenjohtajana Päivi Iivonen. Edustajisto kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Sääntömääräisten asioiden lisäksi edustajisto päätti muun muassa kahdesta jäsenaloitteesta, sähköisestä äänestyksestä edustajistovaalissa, ohjesäännön ja sääntöjen muuttamisesta, ympäristöohjelmasta, hallituksen luottamuksesta sekä ansiomerkkiohjessäännöstä. Edustajiston roolia vahvistettiin edelleen strategisessa päätöksenteossa hallituksen ja vaalilautakunnan huolehtiessa operatiivisen toiminnan ohjaamisesta. Hallitus kokoontui toimikauden aikana 22 kertaa järjestäytymiskokouksen lisäksi, noin kahden viikon välein kesäkuukausia lukuun ottamatta. Hallituksen jäsenten sitoutuneisuus oli koko OSAKOn historian paras, läsnäoloprosentti kokouksissa oli 88%. Hallituksen toimintaa tuettiin hankkimalla bussikortti sekä pitämällä kehityskeskusteluita ja evakoita tärkeimpien asioiden kehittämiseksi. Vaalilautakunta kokoontui 5 kertaa. Edustajistovaalin lisäksi se järjesti opintotukilautakunnan täydennysvaalin, ammattikorkeakoulun hallituksen, tutkinto- ja opintotukilautakuntien opiskelijajäsenten vaalit. Edustajistovaalissa vuoden 2009 edustajiston valitsemiseksi ehdolle asettui 56 jäsentä. Ehdokkaat järjestäytyivät 6 vaaliliittoon ja vaaliliitot muodostivat kaksi vaalirengasta. Äänestysprosentti tippui muutaman prosenttiyksikön edellisvuodesta 34,3 prosenttiin ollen silti yksi korkeakouluopiskelijajärjestöjen parhaista. Opiskelijakunnan toimielinten kokoonpanot on kuvattu taulukossa 1. Ammattikorkeakoulun toimielinten ja muiden OSAKOn toimintaan läheisesti liittyvien työryhmien kokoonpanot on kuvattu taulukossa 2.

4 Taulukko 1. EDUSTAJISTO Varsinainen vaalirengas (Tradenomiopiskelijoiden vaaliliitto, Unissäkävelijät -vaaliliitto, Selkärankaisten vaaliliitto, Luova-vaaliliitto) Unissakävelijät -vaaliliitto: Jarkko Luusua Tarja Rönkkö Suvi Välikangas Jenny Laurila Senja Koskinen Katja Dahlgren Selkärankaisten vaaliliitto: Outi Rahkola Antti Karumäki Esa Viippola Hilla Reiniharju Tradenomiopiskelijoiden vaaliliitto: Maija Tahkola Henri Tahkola Konsta Ryhänen Katja Helkala Luova vaaliliitto: Anne-Mari Kemppainen Varajäsenet: Aino Varila Julia Boström Olli Riipinen Ville Junnila Juuso Kaukola-Risku Timo Pieti Sanna Pikkarainen Markku Kynsijärvi Olivier Nyakossi Kristian Brännare Tommi Sallinen Jere Häyrynen Asko Mäkäräinen Ville Kauppinen HALLITUS Hyvä tekniikka -vaaliliitto: Erkki Talala Henna Mannermaa Arttu Pyhäluoto Vesa-Pekka Arola Heikki Kaisto Marika Koistinen Maria Karvonen Johanna Karjalainen Marko Paalavuo Arto Kitti Erkki Talala Heikki Hellgren

5 Jyrki Mäkitalo Konsta Ryhänen Suvi Lukkarila Maija Tahkola Jari-Pekka Kanniainen Jonna Taivaloja puheenjohtaja varapuheenjohtaja VAALILAUTAKUNTA Taulukko 2. Hallitus Tutkintolautakunta Opintotukilautakunta Tutkintokollegiot Yksikönjohtajien kokoukset Kansainvälistymisen koordinaatiotyöryhmä Opintoasioiden työryhmä Ympäristötiimi Tutkimus- ja kehitystoiminnan laatutiimi Purje-projektin ohjausryhmä Purje-projektin projektiryhmä Opinnäytetöiden kehittämistyöryhmä Oamkin ja Oulun yliopiston välisen yhteistyön ja työnjaon kehittämishankkeen johtoryhmä Pohjois-Pohjanmaan Liiton nuorisofoorumi VETURI-verkosto Sirpa-työryhmä SAMOKin taloustoimikunta SAMOKin Lyyra- ja jäsenrekisterityöryhmät Eliisa Alatalo (varajäsen Niko Peltokangas) Heikki Kaisto (varajäsen Jarkko Luusua (5.9. saakka), Jyrki Mäkitalo 5.9. alkaen) Jyrki Sivonen (varajäsen Tomi Kukkonen) Niko Peltokangas (varajäsen Eliisa Alatalo) xx.xx.2008 Niko Peltokangas, Katja Dahlgrén Annu Sipilä, Mervi Kauppi Tomi Kukkonen, Mikko Vieltojärvi Kulttuurialan yksikkö: Mari Seppänen, varalla Riia Niemelä Luonnonvara-alan yksikkö: Toni Aitta (varajäsen Laura Hekkala) Liiketalouden yksikkö: Tomi Kukkonen Tekniikan yksikkö: Jyrki Mäkitalo Sosiaali- ja terveysalan yksikkö: Katri Pintamo-Kenttälä Raahen tekniikan ja talouden yksikkö: Jyrki Sivonen Jyrki Mäkitalo Suvi Lukkarila, Erja Simuna Jyrki Mäkitalo, Jonna Taivaloja, Maija Tahkola Suvi Lukkarila, Konsta Ryhänen Jyrki Mäkitalo Konsta Ryhänen Jari-Pekka Kanniainen Tapio Korhonen Jyrki Mäkitalo Jyrki Mäkitalo Tapio Korhonen Tapio Korhonen Maija Tahkola Kaisa Keski-Korpela

6 Opiskelijaintra-työryhmä Jyrki Mäkitalo, Tapio Korhonen 1.3 Laadunvarmistus Vuonna 2009 oli käytössä OSAKOn prosessikäsikirja ja erilaisia laatutyökaluja. Yleisesti prosessiajattelua edistettiin jakamalla hallituksen vastuualueita prosessikäsikirjan mukaisesti, operatiivisen toimintasuunnitelman valmistelulla, laatutyökalujen käytöllä. 1.4 Osaaminen ja yhteistyö OSAKO järjesti yhdessä Helsingin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan kanssa keväällä yhteistyöopiskelijakuntien Kot-kot -koulutuksen. Koulutuksessa käsiteltiin SAMOKia, kunnallista vaikuttamista, opiskeluterveydenhuoltoa, opiskelijakunnan velvollisuuksia työnantajana, erityisryhmien edunvalvontaa, opiskelijoiden toimeentuloa sekä viestintää. Opiskelijakunnan hallitus ja työntekijät tapasivat kuukausittain Oamkin opintotoimiston henkilökuntaa OSAKO- Oamk-yhteistyötapaamisissa. Oulun yliopiston ylioppilaskuntaa tavattiin keväällä ja syksyllä hallitusten yhteisessä illanvietossa. Oulun nuorten valtuutettujen kanssa suunniteltiin kunnallisvaikuttamista keväällä ja syksyllä pidetyissä tapaamisissa. Yhteistyössä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa OSAKO kutsui koolle Pohjois-Suomen korkeakouluopiskelijajärjestöt. Helmikuussa perustettiin Puolen Suomen korkeakouluopiskelijoiden neuvosto (PUSUKO- NE). Kevään ja syksyn tapaamisten aiheena oli koulutuksen maksuttomuus ja molempien tapaamisten tuotoksena syntyi mediahuomiota saanut julkilausuma. 2 OPISKELIJOIDEN EDUSTAMINEN Oamkin opiskelijoiden ja opiskelijakunnan edustukset ammattikorkeakoulun ja muiden sidosryhmien toimielimissä ja työryhmissä on kuvattu taulukossa 2. 3 KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN HVPJ Mäkitalo ja KOS Korhonen osallistuivat Oamkin opiskelijaintran kehittämistyöryhmän toimintaan. OSA- KO toi pääasiassa esiin opiskelijoiden tarpeen, että intra olisi tarpeeksi kattava koko opiskeluaikana Opiskeluasioista tiedottaminen ja opiskelijapalautteen kerääminen OSAKO järjesti kaikissa yksiköissä Äänenavaus -kiertueen, jossa tiedotettiin opiskelijoita opiskelijoiden oikeuksista, opiskelijapalautteesta ja kunnallisvaalissa vaikuttamisesta. Opiskelijoiden palautteet koostettiin loppuvuodesta muistioksi, joka toimitettiin opintoasioiden päälliköille. 3.2 Opiskelijatuutoritoiminnan koordinoiminen OSAKO järjesti kaksi perustuutereiden viikonloppukoulutusta ja kv-tuutorikoulutuksen kahtena koulutusiltana kevään aikana. Yhteensä vuonna 2008 koulutettiin x perustuutoria ja x kansainvälistä tuutoria. Kansainvälistä tuutorikoulutusta uudistettiin ottamalla enemmän esiin perustuutoritoiminnan asioita. Tämä antoi valmiudet kaikille kv-tuutoreille toimia myös kansainvälisten tutkinto-opiskelijaryhmien tuutoreina. Alkuvuodesta vastuu markkinointituutoreiden kouluttamisesta siirtyi Oamkin viestintäpalveluille. Tuutoritiimi kokoontui vuoden aikana säännöllisesti ja yksiköihin laadittiin opiskelijatuutorointisuunnitelmat ja tapahtumakalenterit? Opiskelijatuutoreiden ja opettajatuutoreiden yhteistapaaminen. (Vuoden aikana saatiin valmiiksi WebCT-alusta, jolle opiskelijatuutorointiraportit ja oppimispäiväkirjat palautetaan vuonna 2008.)

7 OSAKO osallistui aikuisopiskelijoiden vertaisohjauksen kehittämiseen yhdessä Oamkin kanssa ja osallistumalla alkuvuodesta valtakunnalliseen aikuisopiskelijoiden ohjaus -hankkeen seminaariin. Oamk perusti vuoden aikana oman hankkeen aikuisopiskelijoiden vertaisohjauksen kehittämisestä. KOS Korhonen osallistui valtakunnallisen Sirpa-ryhmän toimintaan. Vuoden aikana Sirpa-ryhmä suunnitteli valtakunnallisia SAMOKin Veturi-verkoston koulutuksia entiseen malliin. Veturi-verkosto kokoontui kahdesti ja Sirpa-ryhmä x kertaa. Vuoden aikana laadittiin muun muassa materiaalia tuutorikouluttajille ja kaikille tuutoritoiminnan kanssa tekemisissä oleville. Näin OSAKO antoi panoksen muiden opiskelijakuntien tuutoritoiminnan kehittämiseen. 3.3 Valtakunnalliseen koulutuspolitiikkaan vaikuttaminen OSAKO osallistui maksuttoman koulutuksen päivän toimintaan järjestämällä tempauksen Sosiaali- ja terveysalan yksikössä. Tempauksessa portsareiksi pukeutuneet Alatalo ja Taivaloja pysäyttivät opiskelijoita tarjoten namusia ja täsmätietoa käynnissä olevasta koulutuksen kaupallistamistouhusta. 3.4 Opintoasioihin vaikuttaminen HPJ Alatalo ja hallituksen jäsenet Taivaloja ja Hurskainen osallistuivat vuoden aikana opintoasioiden työryhmän kokouksiin. KOS Korhonen osallistui opinnäytetöiden kehittämiseen Oamkin työryhmässä ja toi esiin omia kokemuksiaan opinnäyteprosessista. Vuoden aikana rekrytoitiin uusia koulutusohjelmatiimien opiskelijaedustajia ja uudistettiin heidän koordinoimistaan yhdessä Oamkin kanssa. Opiskelijakunta nostettiin selkeästi merkittäväksi osapuoleksi opiskelijapalautteen keräämisessä ja työstämisessä. 4 OPISKELUHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 4.1 Hyvinvointipalveluista tiedottaminen Opintotuesta sekä muista sosiaalisista etuuksista tiedotettiin opiskelijoita uuden opiskelijan oppaassa sekä Taskutieto -kalenteriin merkittiin valmiiksi opintotukeen liittyvät päivämäärät. Keväällä järjestettiin hyvinvointiviikko, missä teemapäivien aiheina olivat mm. opintososiaaliset etuudet, liikunta sekä alkoholinkäyttö. Viikon aikana kierrettiin eri yksiköissä ja keskiviikkona tekniikan- ja kulttuurialan yksikössä opiskelijakunta järjesti Oulun seudun ammattikorkeakoulun hyvinvointipäivän osana hyvinvointiviikkoa. Hyvinvointipäivän aiheena oli seksuaaliterveys ja opiskelijoiden osallistuminen oli viikon runsainta. Opintotuen muutoksista tiedotettiin opiskelijoita mm. opiskelijatiedotteen avulla. 4.2 Kansalaistoiminta- ja kansainvälisyysvalmiuksien tuottaminen HVPJ Mäkitalo sekä HJ Ristiluoma osallistuivat Oamkin yhteiseen ympäristötiimiin. Ympäristötiimissä valmisteltiin Oulun seudun ammattikorkeakoulun ympäristöohjelma. Lokakuussa järjestettiin perinteinen ympäristöpäivä, jossa teemana oli kansalaisvaikuttaminen. Paneeliin osallistui runsas määrä opiskelijoita sekä tekniikanja kulttuurialan yksikön aulassa olevilla ständeillä kävi myös kiitettävä määrä opiskelijoita. Kehitysyhteistyötä tehtiin vuonna 2008 viimeisen kerran SAMOKin ja Taksvärkki ry:n yhteisen Haalarihali tempauksen merkeissä. Viime vuosista poiketen tänä vuonna jaossa ei ollut haalarimerkkejä, niiden kustannusten oltua edellisinä vuosina niin kalliit, ettei keräys tuottanut merkittävästi rahaa itse avustuskohteelle. Vuoden alussa järjestettiin edellisvuotiseen tapaan Study Abroad tapahtumat kaikissa yksiköissä. Keväällä Study Abroad konseptia muutettiin sisältämään myös ulkomailla tapahtuva harjoittelu ja tapahtuman nimi muu-

8 tettiin Going Abroadiksi. Going Abroad tapahtuma järjestettiin Otto.K ravintolassa ja opiskelijoiden määrä paikanpäällä oli poikkeuksellisen hyvä. Kunnallisvaalien alla järjestettiin vaalipaneeleita Oulun seudun ammattikorkeakoulun eri yksiköissä, joissa opiskelijat pääsivät tapaamaan nuoria ehdokkaita ja kysymään heidän kantaa opiskelijoille tärkeisiin asioihin. Paneelien lisäksi äänestysaktiivisuuteen kannustettiin ennakkoäänestyspisteen hankkimisella Kotkantielle keskusvaalipaneelin vaikuttamalla. 4.3 Opiskeluhyvinvointiin vaikuttaminen Vuonna 2008 laitettiin alulle esteettömyys- ja tasa-arvoselvityksen teko. Selvitystä tekemään haettiin opiskelijoita, jotka voisivat toteuttaa sen opinnäytetyönä. Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä valittiin kaksi opiskelijaa ja selvitys jaettiin kahteen osaan. Opiskelijakunta on pitkään jo vaatinut Oulun seudun ammattikorkeakouluun opintopsykologitoimintaa. Vuoden 2008 lopulla ammattikorkeakoulu päätti perustaa hankkeen, jossa kehitetään ohjauspalveluita Oulun seudun ammattikorkeakoulussa sekä kartoitetaan opintopsykologitoiminnan tarvetta ja laajuutta. Liikuntapalveluiden kehittämiseen opiskelijakunta osallistui mm. Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun yhteistyöhankkeeseen sisältyvässä liikuntatyöryhmässä, jossa opiskelijoiden edustajana toimi HVPJ Mäkitalo. Opiskelijakuntaan perustettiin hyvinvointitiimi, jonka puheenjohtajana toimi HJ Lukkarila. Tiimiin osallistui koulutusalajärjestöjen sosiaalipolitiikasta vastaavia sekä muita asiasta kiinnostuneita. Tiimin kokouksissa pohdittiin mm. hyvinvointitapahtuman sisältöä sekä hyvinvointipalveluiden kehittämistä Oulun seudun ammattikorkeakoulussa. Oulun korkeakouluopiskelijoiden yhteisessä kunnallispoliittisessa ohjelmassa vaadittiin keskitettyä opiskeluterveydenhuoltoa ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Kunnallisvaalien alla kunnallispoliittista ohjelmaa jaettiin ehdolla oleville sekä kirjoitettiin kannan otto sanomalehti Kalevaan. Aikaisempina vuosina tehtyjen aloitteiden opiskeluterveydenhuollon kehittämisestä ansiosta Oulun kaupunki perusti opiskeluterveydenhuollon kehittämistyöryhmän, jossa ammattikorkeakoulun opiskelijoita edusti HVPJ Mäkitalo. Työryhmä kokoontui vuoden aikana harvoin ja alkuvuonna myönteisesti vastaanotettu opiskelijakunnan kanta keskitettyyn terveydenhuoltoon kuitenkin loppuvuonna tyrmättiin mahdottomana toteuttaa. Suomen ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n liittokokouksessa opiskelijakunta OSAKO tekemä esitys opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä hyväksyttiin liiton poliittiseen ohjelmaan vain yhdellä pienellä muutoksella ja edellinen linja rahoituksen kierrättämisestä ammattikorkeakoulujen kautta poistettiin. 4.4 Opiskelijakulttuurin edistäminen - liittarionnistuminen 5 OPISKELIJA- JA JÄRJESTÖPALVELUT OSAKO järjesti vuonna 2008 järjestötoiminta I ja II opintojaksot. Ilmoittautuneille järjestettiin x koulutustapahtumaa. Aiheina olivat. 6 OSAKOLAINEN Opiskelijalehti Osakolainen ilmestyi toimintavuonna seitsemän kertaa. Lehden päätoimittajana toimi Niko Peltokangas ja taittajana Mika Saloranta, joka vastasi myös ilmoitusmyynnistä. Avustajina käytettiin pääasiassa Oamkin opiskelijoita ja alumneja. Lehti jatkoi itsenäistä toimituspolitiikkaansa ja onnistui herättämään keskusteluakin ammattikorkeakoulussa ajankohtaisista asioista. Osakolaiselle perustettiin kesällä toimitusneuvosto, johon päätoimittaja kutsui suunnittelija, toimituspäällikkö Annu Hattusen, toimittaja Sabina Mäen, päätoimittaja, mainostoimistoyrittäjä Juha Penttilän ja yliopettaja Pertti Sillanpään. Toimitusneuvosto toimi päätoimittajan asiantuntijatukena lehden kehittämisessä.

9 Jakelua kehitettiin hankkimalla syksyllä jakelutelineet Oamkin yksiköihin ja muutamiin kohteisiin Oulun keskustassa. Vuoden lopulla suunniteltiin ulkoasu-uudistusta, joka toteutetaan vuoden 2009 alussa. 7 HALLINTOPALVELUT Opiskelijakunnan tulot muodostuivat jäsenmaksuista, Oamkin yleisavustuksesta ja tuutori- ja kansainvälisyystoiminnan ostopalvelusopimuksesta sekä julkaisujen ilmoitusmyynnistä. Suurimmat menoerät olivat henkilökunnan ja luottamushenkilöiden palkat ja palkkiot, muut hallinnon kustannukset, SAMOKin jäsenmaksu ja koulutusalajärjestöjen kanssa solmitut ostopalvelusopimukset sekä toimintasektoreiden tapahtumat. Hallitus jatkoi koko vuoden säästökuuriaan. OSAKOlla syyslukukauden työssäoppimisjaksonsa suoritti merkonomiopiskelija Anni xx. OSAKOn toimistolla työskentelevät saivat osallistua Oamkin työkykytoimintaan. Opiskelijakunnan palkatut työntekijät toimikauden aikana: Bastian Fähnrich kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri (31.2. saakka) Niko Peltokangas päätoimittaja Kaisa Keski-Korpela pääsihteeri Mervi Kauppi tiedottaja (xx) Mika Saloranta taittaja Heidi Välimaa palvelupistevastaava ( , projektityöntekijä) Tapio Korhonen koulutussihteeri Tarja Rönkkö palvelupistevastaava ( ) 8 VIESTINTÄ Opiskelijakunnan tiedotustoiminnasta vastasi alkuvuoden ajan hallituksen puheenjohtaja tiedottajaharjoittelijan hankkimiseen saakka. Tiedottajaharjoittelijoina toimivat Oamkissa viestintää opiskelevat Susanna Siironen ja Katja Kilponen. Opiskelijakunta julkaisi toimikauden aikana Uuden opiskelijan oppaan sekä kaikille jäsenille jaetun kalenterin sisältävän taskutieto-kirjan. Mainosmyyntiä näihin sekä Osakolainen--lehteen hoiti alkuvuoden jälkeen Trapesti Oy sekä muutamat luottamushenkilöt. OSAKO uudisti toimintavuoden aikana internetsivunsa ja siirsi ne osoitteeseen Tiedottamisen pääkanavina käytettiin internetsivuja sekä Sidosryhmä- ja Opiskelijatiedotteita, jotka ilmestyivät sähköpostitse kahden viikon välein opiskelukuukausien aikana. OSAKO hankki mainostilaa koulutusalajärjestöjen opiskelijahaalareista. Opiskelijakunta sai myös jonkin verran medianäkyvyyttä sähköisen edustajistovaalin ja eduskuntavaalien mielipidekirjoitusten ansiosta. Opiskelijakunnan jäsenmäärä oli kevään laskentapäivänä 3338 jäsentä (jäsenprosentti 47 % läsnä olevista tutkinto-opiskelijoista) ja syksyllä 3529 jäsentä (jäsenprosentti 47 %). Jäsenmäärällä mitattuna OSAKO on Suomen kolmanneksi suurin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijalla oli alkuvuonna mahdollisuus ostaa jäsenyys ja tilata opiskelijakortti maksukuittia vastaan. Alkusyksystä otettiin käyttöön sähköinen jäseneksiliittymisjärjestelmä, jonka myötä paperisten jäsenlomakkeiden määrä väheni vuoden loppua kohden. Opiskelijakortteja ja tarroja välitettiin opiskelijakunnan toimistolta, koulutusalajärjestöjen toimistoista, myymälöistä ja kahviloista, Oulaisissa palvelupisteen toimintaa hoiti osaston kirjasto sekä sosiaali- ja terveysalan yksikössä syksystä lukien palkattu palvelupistehoitaja. Jäsenrekrytoinnista vastasi pääsihteeri yhdessä hallituksen kanssa. Rekrytointia varten laadittiin Jäsenyyden houkuttelevuutta lisättiin xx. Koulutusalajärjestöille ja OSAKOn hallitukselle järjestettiin syksyllä jäsenrekrytointikoulutus rekrytoinnin tueksi (oliko sellaista?).

10 OSAKOn jäsenmäärä kasvoi loppuvuodesta yli Tavoitteeksi asetettua xx prosentin jäsenastetta ei kuitenkaan saavutettu. 9 KIRJOITUKSET JA TAPAHTUMAKALENTERI Opiskelijakunta julkaisi vuonna 2006 seuraavat aloitteet, esitykset, lausunnot ja kannanotot: OSAKOn eduskuntavaaliteemat Tapahtumakalenterissa käytettyjen lyhenteiden selitykset: BF EA JM JT KK MH NP HK SR SL MK MS ES Bastian Fähnrich Eliisa Alatalo Jyrki Mäkitalo Jonna Taivaloja Kaisa Keski-Korpela Minna Hurskainen Niko Peltokangas Heikki Kaisto Sami Ristiluoma Suvi Lukkarila Mervi Kauppi Mika Saloranta Erja Simuna Tammikuu 7. Johtoryhmä MT, EA, JM, KK 8. Purje-projektin projektiryhmä SL 8. Info Raahen uusille opiskelijoille KK, EA, SL, TK 9. Vaihto-opiskelijoiden orientaatiopäivä JM muita? 10. Viestintätiimi KK muita? 10. Purje-projektin ohjausryhmä JM, EA 10. Opiskeluterveydenhuollon kehittämistyöryhmä JM 10. Purje-projektin info JM 10. PJ-tapaaminen OYY:n kanssa MT, EA, JM 14. YJ-kokous KK 15. Club KulttuRally JM, SR, SL, BF 15. SaunaNight JM, SR, SL, BF 17. OSAKO-Oamk hallitus & sihteerit 17. Prosessikoulutus puheenjohtajisto, hallitus & sihteerit Predari hallitus, KK, TK 21. Johtoryhmä MT, EA, JM, KK 21. Yj-kokous KK 28. OSEKK:n hallintojohtajan tapaaminen JM Lähtölaukaus EA, JM, JK, SL, SR, KK, TK

11 Helmikuu 4. Oulaisten uusien opiskelijoiden info KK, EA, TK 5. Study Abroad (LUOVA) BF muita? 5. Johtoryhmä MT, EA, JM, KK 5. Ympäristötiimi JM, SR 6. Ostopalvelusopimusneuvottelut EA, KK, JM, JK 6. Hyvinvointitiimi JM, SL, SR, BF 7. LaskiaisRally hallitus 8. Study Abroad (Oulainen) BF muita? 11. Study Abroad (Raahe) BF muita? 11. Kupo- suunnittelu OYY:n kanssa EA, JM, MT 11. Tuutoritiimi TK, JK, BF 12. Study Abroad (LIIKE) BF muita? 12. Opintoasiain työryhmä EA, JK, MH 12. Opiskelijaintran kehittäminen -työryhmä JM, TK? 13. KV-koordinaatio työryhmä KK?, BF, SR 13. Johtoryhmä MT, EA, JM, KK 13. KOPO-tiimi EA, JK, MH, TK 14. Study Abroad (OTEK & KULTT) BF, muita? 18. Johtoryhmä MT, EA, JM, KK 18. Opiskeluterveydenhuollon kehittämistyöryhmä JM 18. Kaupunginvaltuuston kokous EA, muita? 19. Study Abroad (SOTE) BF, muita? 19. Opiskelijapalaute ständi (LIIKE)? 19. Club KulttuRally JM, SR, SL, BF 20. OSEKK strategia seminaari EA, JM, KK, muita? 21. OSAKO-Oamk hallitus & sihteerit 21. SaunaNight JM, SR, SL, BF, muita? 22. Viikkopalaveri hallitus & KK, BF 22. Sipra-päivä TK 22. OYY:n vuosijuhlat MT, EA, JM, SL, KK 25. Talous-iltakoulu hallitus 25. Purje-projektin ohjausryhmä JM 26. Johtoryhmä MT, EA, JM, KK 27. Opiskelijoiden terveysliikuntahanke: tuutorkouluttajien koulutus TK 27. Hyvinvointitiimi JM, SL, SR 27. Järjestökoulutus JM, muita? 27. Pohjois-Pohjanmaan liiton nuorisofoorumi JM 28. Viikkopalaveri hallitus & sihteerit

12 28. KAJ-neuvottelut RAMKO:n kanssa KK, EA, JM 29. SAMOKin visio-päivä EA, MT SAMOKin pj-evakko EA Maaliskuu 4. Alumniyhdistyksen hallituksen kokous TK 7. Lyyra-työryhmä KK 8. OSAKOn kriittisen kehittämisen iltamat hallitus, puheenjohtajisto & sihteerit 10. Viestintätiimi KK, MK, MS 10. Tuutoritiimi TK, JT, MH 10. Kupo-suunnittelua OYY:n kanssa MT, EA, JM, muita? 11. Yj-kokous KK 11. Ympäristötiimi JM, SR 12. Vierailu opiskeluterveysasemalla JM, SL, SR, EA muita? 13. Johtoryhmä MT, EA, JM, KK 14. SAMOKin kv-,kopo-, ja sopo-tapaaminen EA, MH, JT, SL Rukan reissu JM, SR 17. Vierailu lääninhallitukseen JM, KK 18. Opintoasiain työryhmä EA, MH, TK muita? 18. Aikuisopiskelijoiden ohjaus keskustelu EA, JT, MH, TK 18. Järjestökoulutus hallitus muita? 18. Club KulttuRally JM, SR, SL, BF 18. SaunaNight JM, SR, SL, BF 19. Äänenavauskiertue Raahessa EA, JM, MH 19. Kopo-tiimi EA, JT, MH, TK 19. Edustajiston kevätkokous hallitus, sihteerit, puheenjohtajisto 25. Yj-kokous KK 26. Opiskelijaedustajien tapaaminen EA, MH, JT muita? 27. Lyyra-työryhmä KK 27. OSAKO-Oamk hallitus, muita? 27. Hallituksen tyky-päivä hallitus KotKot-koulutus hallitus, puheenjohtajisto muita? 31. Pohjois-Suomen insinöörikoulutuksen tulevaisuus seminaari JM muita? 31. Ostopalvelusopimuksen seuranta Otro:n kanssa EA, JM, KK

13 31. Jäsenrekrytointi brainstorm hallitus, puheenjohtajisto & sihteerit Huhtikuu 1. Järjestökoulutus hallitus 4. SAMOKin PJ-PS tapaaminen EA, muita? VETURI IX TK 7. Yj-kokous 9. KV-koordinaatio kokous SR KV-tuutorikoulutus TK, EA, JT, MH 10. Hyvinvointitiimi JM, SL, SR Perustuutorikoulutus viikonloppu TK, EA, JT, MH 11. Opinnäytetyöpalaveri JM, SL, SR 14. Viestintätiimi KK muita? 14. SAMOKin kopo-työryhmä EA 15. Club KulttuRally JM, SR, SL 15. SaunaNight JM, SR, SL 15. Opintoasiain työryhmä EA muita? 15. TK-laatutiimi EA KV-tuutorikoulutus TK, EA, JT, MH 16. Kopo-tiimi EA, JT, MH, TK 17. Viestintätiimi KK muita? 17. Kunnallisvaaliseminaari EA, JM, MH, SR, MT Perustuutorikoulutus viikonloppu TK, EA, JT, MH muita? Hyvinvointiviikko JM 21. Yj-kokous KK 21. Pohjois-Pohjanmaan liiton nuorisofoorumi JM 22. Kupo-aamupala OYY:n kanssa EA, muita? 22. Oamk-OY yhteistyöhankkeen johtoryhmä EA 22. Kunnallispoliittinen keskustelutilaisuus (Raahe) EA, JM, MT, MH, muita? 23. Oamkin hyvinvointipäivä JM, SL, SR 23. Järjestökoulutus hallitus 24. OSAKO-Oamk hallitus & sihteerit 28. Johtoryhmä MT, EA, JM, KK 29. Oamkin laatukoulutus ketä? 29. TK-laatutiimi EA 30. WappuRally hallitus

14 Toukokuu 5. Lyyra-työryhmä KK 5. Edustajiston kokous hallitus & sihteerit 6. Jäsenrekrytointikampanjan suunnittelu KK muita? 6. Ympäristötiimi SR 6. Purje-projektin ohjausryhmä JM 6. Club KulttuRally JM, SR, SL PJ-PS tapaaminen ja PS-risteily EA 8. Kehityskeskustelu KK, MK 8. Kehityskeskustelu KK, TK 13. Opintoasiain työryhmä EA, JT, MH 13. Sporttipassi kokous OTEKilla KK Amk-päivät EA 16. Palaveri Arinan kanssa ketä? 19. Yj-kokous KK 19. Johtoryhmä MT, EA, JM, KK 20. Opintoasiain työryhmä ja kv-koordinaatiotyöryhmä EA, MH, JT, SR 21. Viestintätiimi KK muita? 22. Rehtorin tapaaminen EA, JM, JT, SL, KK 22. OSAKO-Oamk hallitus & sihteerit 27. Kokous Kalevan kanssa JM, KK 27. Kupo-tapaaminen OYY:n kanssa EA, JM, muita? 29. OSEKK strategiaseminaari EA, JM 30. Liikuntatyöryhmä JM

15 Kesäkuu 3. TK-laatutiimi EA 3. Ympäristötiimi SR? 3. OSAKOn kesäjuhlat ketä? 4. OSEKK:n tapaaminen? ketä? 9. Yj-kokous KK 9. Opiskelijaintran työryhmä JM, TK 16. Yj-kokous KK Heinäkuu Elokuu 14. OSAKOn evakko EA, JM, JT, ESmuita? 26. Järjestökoulutus hallitus

16 Syyskuu 4. Tour de Oulu hallitus & sihteerit 5. Preludi hallitus & sihteerit 23. Järjestökoulutus hallitus

17 Lokakuu

18 Marraskuu 11. Järjestökoulutus hallitus

19 Joulukuu

Opiskelijakunnan toimielinten kokoonpanot on kuvattu taulukossa 1.

Opiskelijakunnan toimielinten kokoonpanot on kuvattu taulukossa 1. JOHDANTO Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (OAMK) opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, jonka toiminta perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003).

Lisätiedot

Hallitus kokoontui vuoden aikana 27 kertaa, kokouksia on pidetty tarpeen mukaan.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 27 kertaa, kokouksia on pidetty tarpeen mukaan. Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2013 JOHDANTO Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) opiskelijoiden etu-

Lisätiedot

Elokuussa opiskelijakunnassa aloitti työnsä uusi kulttuurisihteeri Tanja Vallo. Tanja on syksyn aikana perehtynyt ja perehdytetty työtehtäviinsä.

Elokuussa opiskelijakunnassa aloitti työnsä uusi kulttuurisihteeri Tanja Vallo. Tanja on syksyn aikana perehtynyt ja perehdytetty työtehtäviinsä. Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2012 1 TOIMINNAN OHJAUS 1.1 Päätöksenteko Edustajisto kokoontui yhdeksän kertaa vuoden aikana, neljästi keväällä ja viidesti syksyllä.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 YLEISTÄ Vuosi 2004 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n seitsemäs toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2003

TOIMINTAKERTOMUS 2003 1 YLEISTÄ Vuosi 2003 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n kuudes toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Taitto: Samuli Maxenius Piirrokset: Ella Villiina Makkonen Kannen kuva: Turun ylioppilastalo A Sisällys Johdanto 4 Organisaatio

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry Toimintakertomus 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHDISTYKSEN TOIMINTA... 3 1.1 Yhdistyksen kokoukset... 3 1.2 Hallitus... 4 1.3 Yhteistyö... 4 1.3.1 Suomen Ekonomiliitto

Lisätiedot

YLEISTÄ. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009

YLEISTÄ. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009 Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 1 Johdanto Lapin yliopiston ylioppilaskunnan toiminta oli vuonna 2013 aktiivista. Vuoden teemana oli yhteisöllisyys, jonka avulla ylioppilaskunta pyrki lisäämään opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013

OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 2(19) YLEISKATSAUS OPTIMI RY:N TOIMINTAVUOTEEN 2013 Yleistä. Vuonna 2013 Optimin toiminnassa oli jatkuvuutta, sillä jopa kahdeksan hallituksen jäsentä oli edellisestä hallituksesta.

Lisätiedot

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. JOHDANTO 3. PRESIDENTINVAALIT 4. KUNTAVAALIT 5. EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTA 6. HALLITUSTYÖ JA SISÄASIANMINISTERIÖ 7. EUROPARLAMENTAARIKON

Lisätiedot

KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta

KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta KY Toimintakertomus 2004 KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta Toimintakertomus 2004 KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta Sisällys Pääsihteerin tervehdys 6 Mikä KY on? 8 Edustajisto

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 4 2 HALLINTO 4 2.1 LIITTOHALLITUS 5 2.1.1 Puheenjohtaja 5 2.1.2 Varapuheenjohtajat 5 2.1.3 Puheenjohtajisto

Lisätiedot

MAMK = SUOMEN PARAS. Lukuvuosi 2015 2016

MAMK = SUOMEN PARAS. Lukuvuosi 2015 2016 MAMK = SUOMEN ARAS Lukuvuosi 2015 2016 Opiskelijan nimi Ryhmätunnus Lukuvuosi 2015 2016 TOIMITUSTIEDOT Toimitus Xamk viestintä- ja markkinointipalvelut Graafinen suunnittelu ja taitto Xamk viestintä- ja

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sivu 1 / 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Yleistä (myöhemmin Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulussa (myöhemmin TAMK) toimiva lakisääteinen ja sitoutumaton opiskelijakunta. Julkisoikeudellinen opiskelijakunta

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2011

Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2011 Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2011 Hyväksytty puoluehallituksessa 10.3.2012 ja 30.3.2012 Vahvistettavaksi puoluevaltuuskunnassa 1.4.2012 tilinpäätöksen yhteydessä Sisällysluettelo YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA...2

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

Turun yliopiston Biologian ja Maantieteen Opiskelijain yhdistys SYNAPSI ry Esityslista Sääntömääräinen kevätkokous 2013

Turun yliopiston Biologian ja Maantieteen Opiskelijain yhdistys SYNAPSI ry Esityslista Sääntömääräinen kevätkokous 2013 Turun yliopiston Biologian ja Maantieteen Opiskelijain yhdistys SYNAPSI ry Esityslista Sääntömääräinen kevätkokous 2013 Päivämäärä: 26.3.2013 Aika: 18:00 Paikka: Luonnontieteiden talo 1, luentosali XV,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen kolmastoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013 Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Sisällys 1. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet 2013... 2 2. Valtakunnallinen

Lisätiedot