Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2009"

Transkriptio

1 Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2009

2 JOHDANTO Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (OAMK) opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, jonka toiminta perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003). Vuosi 2009 oli OSAKOn viides toimintavuosi lakisääteisenä opiskelijakuntana. Toimintakertomus on laadittu strategisen tason kuvauksena toimikauden toiminnan painopisteistä ja tuloksista. Vuoden 2009 painopisteinä olivat OSAKOn laadunvarmistusjärjestelmän vahvistaminen seurantaa ja prosessien kuvaamista tehostamalla, hallituksen ja sihteeristön syvempi kouluttaminen heti toimikauden alussa sekä yhteistyön aloittaminen uusien nuorten kaupunginvaltuutettujen kanssa. Vuonna 2009 suunnitelmissa oli uusia strategia toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen. Työ saatiin alkuun, mutta työ jatkuu vielä 2010 vuoden puolella. OSAKOn toteutti visiotaan toimimalla opiskelijoiden näköisenä nostamalla jäsenmääräänsä ja jakamalla projektiavustuksia. Koulutuksessa ilmeneviä epäkohtia tuotiin esille järjestämällä äänenavaus -palautekiertue sekä osallistuttiin useisiin koulutusta kehittäviin työryhmiin. Opiskelijakunta jäsentensä äänitorvena piti esillä opiskelijoiden asioita olemalla mukana Oulun seudun ammattikorkeakoulun strategiatyöryhmässä sekä edisti opiskeluhyvinvointia järjestämällä kulttuuri- ja vapaa-ajantapahtumia. 1 TOIMINNAN OHJAUS 1.1 Strategiset painopistealueet Opiskelijalähtöistä toimintakulttuuria edistettiin myöntämällä huomattavia jäsenalennuksia tapahtumiin ja lanseerattiin uusia tapahtumia, kuten OSAKORock sekä Halloweenbileet. Moniarvoista ja monimuotoista opiskelijatoimintaa vahvistettiin jakamalla projektiavustuksia opiskelijakunnan toimintaa tukevaan toimintaan. Avustuksia haettiin muun muassa xxxx. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilden toimikunta Syke:ttä kehitettiin toteuttamaan opiskelijatoimintaa yksikössä. Sitoutuneita ja osaavia toimijoita tuettiin koulutuksin sekä määrittelemällä tarkemmin vastuualueet. Järjestökoulutusten sisältöjä valmisteltiin yhdessä koulutusalajärjestöjen kanssa, jotta niistä saatiin paremmin tarvetta vastaavia. Perinteensiirtoa kehitettiin suunnittelemalla yhteisiä tapaamisia myös seuraavalle vuodelle. OSAKOn vastuullinen taloudenpito ja ammattimaiset toimintatavat paranivat tarkemman budjetoinnin ja suunnittelun myötä. Vuoden aikana tilattiin liiketalouden opiskelijalta taloudenhallinta työkalu. Vuonna 2009 otettiin käyttöön täysipäiväinen työhallitus, jossa kaikki hallituksen jäsenet toimivat kokopäiväisesti sekä saivat korkeampaa palkkiota, jotta mahdollistuisi opiskeluista poissaolo myös taloudellisesti. Riippumaton opiskelijalehti Osakolainen päätettiin laittaa seuraavaksi vuodeksi hyllylle, jotta sitä voitaisiin kehittää niin sisällöllisesti, kuin myös taloudellisesti enemmän itsenäiseksi. Yhteistyö Oamkin kanssa sujui luontevimmin työryhmätyöskentelyn kautta, joten perinteiset OSAKO-Oamk tapaamiset jätettiin pois. Yhteistyössä alueen nuorten vaikuttajien kanssa valmisteltiin valtuustoaloite opiskelijoiden osallistumisesta Oulun kaupungin palvelutoiminnan kehittämiseen. Asemaa valtakunnallisella opiskelijakuntakentällä vahvistettiin tuomalla SAMOKin liittokokousasiat edustajiston päätettäviksi, olemalla aktiivisesti mukana kaikissa SAMOKin työryhmissä sekä esittämällä ehdokasta liiton hallitukseen vuodelle Liittokokous valitsi hallituksen varapuheenjohtaja Konsta Ryhäsen liiton varapuheenjohtajaksi.

3 1.2 Toimielimet Opiskelijakunnan puheenjohtajana toimi Matias Ojalehto ja varapuheenjohtajana Päivi Iivonen. Edustajisto kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Sääntömääräisten asioiden lisäksi edustajisto päätti muun muassa kahdesta jäsenaloitteesta, sähköisestä äänestyksestä edustajistovaalissa, ohjesäännön ja sääntöjen muuttamisesta, ympäristöohjelmasta, hallituksen luottamuksesta sekä ansiomerkkiohjessäännöstä. Edustajiston roolia vahvistettiin edelleen strategisessa päätöksenteossa hallituksen ja vaalilautakunnan huolehtiessa operatiivisen toiminnan ohjaamisesta. Hallitus kokoontui toimikauden aikana 22 kertaa järjestäytymiskokouksen lisäksi, noin kahden viikon välein kesäkuukausia lukuun ottamatta. Hallituksen jäsenten sitoutuneisuus oli koko OSAKOn historian paras, läsnäoloprosentti kokouksissa oli 88%. Hallituksen toimintaa tuettiin hankkimalla bussikortti sekä pitämällä kehityskeskusteluita ja evakoita tärkeimpien asioiden kehittämiseksi. Vaalilautakunta kokoontui 5 kertaa. Edustajistovaalin lisäksi se järjesti opintotukilautakunnan täydennysvaalin, ammattikorkeakoulun hallituksen, tutkinto- ja opintotukilautakuntien opiskelijajäsenten vaalit. Edustajistovaalissa vuoden 2009 edustajiston valitsemiseksi ehdolle asettui 56 jäsentä. Ehdokkaat järjestäytyivät 6 vaaliliittoon ja vaaliliitot muodostivat kaksi vaalirengasta. Äänestysprosentti tippui muutaman prosenttiyksikön edellisvuodesta 34,3 prosenttiin ollen silti yksi korkeakouluopiskelijajärjestöjen parhaista. Opiskelijakunnan toimielinten kokoonpanot on kuvattu taulukossa 1. Ammattikorkeakoulun toimielinten ja muiden OSAKOn toimintaan läheisesti liittyvien työryhmien kokoonpanot on kuvattu taulukossa 2.

4 Taulukko 1. EDUSTAJISTO Varsinainen vaalirengas (Tradenomiopiskelijoiden vaaliliitto, Unissäkävelijät -vaaliliitto, Selkärankaisten vaaliliitto, Luova-vaaliliitto) Unissakävelijät -vaaliliitto: Jarkko Luusua Tarja Rönkkö Suvi Välikangas Jenny Laurila Senja Koskinen Katja Dahlgren Selkärankaisten vaaliliitto: Outi Rahkola Antti Karumäki Esa Viippola Hilla Reiniharju Tradenomiopiskelijoiden vaaliliitto: Maija Tahkola Henri Tahkola Konsta Ryhänen Katja Helkala Luova vaaliliitto: Anne-Mari Kemppainen Varajäsenet: Aino Varila Julia Boström Olli Riipinen Ville Junnila Juuso Kaukola-Risku Timo Pieti Sanna Pikkarainen Markku Kynsijärvi Olivier Nyakossi Kristian Brännare Tommi Sallinen Jere Häyrynen Asko Mäkäräinen Ville Kauppinen HALLITUS Hyvä tekniikka -vaaliliitto: Erkki Talala Henna Mannermaa Arttu Pyhäluoto Vesa-Pekka Arola Heikki Kaisto Marika Koistinen Maria Karvonen Johanna Karjalainen Marko Paalavuo Arto Kitti Erkki Talala Heikki Hellgren

5 Jyrki Mäkitalo Konsta Ryhänen Suvi Lukkarila Maija Tahkola Jari-Pekka Kanniainen Jonna Taivaloja puheenjohtaja varapuheenjohtaja VAALILAUTAKUNTA Taulukko 2. Hallitus Tutkintolautakunta Opintotukilautakunta Tutkintokollegiot Yksikönjohtajien kokoukset Kansainvälistymisen koordinaatiotyöryhmä Opintoasioiden työryhmä Ympäristötiimi Tutkimus- ja kehitystoiminnan laatutiimi Purje-projektin ohjausryhmä Purje-projektin projektiryhmä Opinnäytetöiden kehittämistyöryhmä Oamkin ja Oulun yliopiston välisen yhteistyön ja työnjaon kehittämishankkeen johtoryhmä Pohjois-Pohjanmaan Liiton nuorisofoorumi VETURI-verkosto Sirpa-työryhmä SAMOKin taloustoimikunta SAMOKin Lyyra- ja jäsenrekisterityöryhmät Eliisa Alatalo (varajäsen Niko Peltokangas) Heikki Kaisto (varajäsen Jarkko Luusua (5.9. saakka), Jyrki Mäkitalo 5.9. alkaen) Jyrki Sivonen (varajäsen Tomi Kukkonen) Niko Peltokangas (varajäsen Eliisa Alatalo) xx.xx.2008 Niko Peltokangas, Katja Dahlgrén Annu Sipilä, Mervi Kauppi Tomi Kukkonen, Mikko Vieltojärvi Kulttuurialan yksikkö: Mari Seppänen, varalla Riia Niemelä Luonnonvara-alan yksikkö: Toni Aitta (varajäsen Laura Hekkala) Liiketalouden yksikkö: Tomi Kukkonen Tekniikan yksikkö: Jyrki Mäkitalo Sosiaali- ja terveysalan yksikkö: Katri Pintamo-Kenttälä Raahen tekniikan ja talouden yksikkö: Jyrki Sivonen Jyrki Mäkitalo Suvi Lukkarila, Erja Simuna Jyrki Mäkitalo, Jonna Taivaloja, Maija Tahkola Suvi Lukkarila, Konsta Ryhänen Jyrki Mäkitalo Konsta Ryhänen Jari-Pekka Kanniainen Tapio Korhonen Jyrki Mäkitalo Jyrki Mäkitalo Tapio Korhonen Tapio Korhonen Maija Tahkola Kaisa Keski-Korpela

6 Opiskelijaintra-työryhmä Jyrki Mäkitalo, Tapio Korhonen 1.3 Laadunvarmistus Vuonna 2009 oli käytössä OSAKOn prosessikäsikirja ja erilaisia laatutyökaluja. Yleisesti prosessiajattelua edistettiin jakamalla hallituksen vastuualueita prosessikäsikirjan mukaisesti, operatiivisen toimintasuunnitelman valmistelulla, laatutyökalujen käytöllä. 1.4 Osaaminen ja yhteistyö OSAKO järjesti yhdessä Helsingin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan kanssa keväällä yhteistyöopiskelijakuntien Kot-kot -koulutuksen. Koulutuksessa käsiteltiin SAMOKia, kunnallista vaikuttamista, opiskeluterveydenhuoltoa, opiskelijakunnan velvollisuuksia työnantajana, erityisryhmien edunvalvontaa, opiskelijoiden toimeentuloa sekä viestintää. Opiskelijakunnan hallitus ja työntekijät tapasivat kuukausittain Oamkin opintotoimiston henkilökuntaa OSAKO- Oamk-yhteistyötapaamisissa. Oulun yliopiston ylioppilaskuntaa tavattiin keväällä ja syksyllä hallitusten yhteisessä illanvietossa. Oulun nuorten valtuutettujen kanssa suunniteltiin kunnallisvaikuttamista keväällä ja syksyllä pidetyissä tapaamisissa. Yhteistyössä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa OSAKO kutsui koolle Pohjois-Suomen korkeakouluopiskelijajärjestöt. Helmikuussa perustettiin Puolen Suomen korkeakouluopiskelijoiden neuvosto (PUSUKO- NE). Kevään ja syksyn tapaamisten aiheena oli koulutuksen maksuttomuus ja molempien tapaamisten tuotoksena syntyi mediahuomiota saanut julkilausuma. 2 OPISKELIJOIDEN EDUSTAMINEN Oamkin opiskelijoiden ja opiskelijakunnan edustukset ammattikorkeakoulun ja muiden sidosryhmien toimielimissä ja työryhmissä on kuvattu taulukossa 2. 3 KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN HVPJ Mäkitalo ja KOS Korhonen osallistuivat Oamkin opiskelijaintran kehittämistyöryhmän toimintaan. OSA- KO toi pääasiassa esiin opiskelijoiden tarpeen, että intra olisi tarpeeksi kattava koko opiskeluaikana Opiskeluasioista tiedottaminen ja opiskelijapalautteen kerääminen OSAKO järjesti kaikissa yksiköissä Äänenavaus -kiertueen, jossa tiedotettiin opiskelijoita opiskelijoiden oikeuksista, opiskelijapalautteesta ja kunnallisvaalissa vaikuttamisesta. Opiskelijoiden palautteet koostettiin loppuvuodesta muistioksi, joka toimitettiin opintoasioiden päälliköille. 3.2 Opiskelijatuutoritoiminnan koordinoiminen OSAKO järjesti kaksi perustuutereiden viikonloppukoulutusta ja kv-tuutorikoulutuksen kahtena koulutusiltana kevään aikana. Yhteensä vuonna 2008 koulutettiin x perustuutoria ja x kansainvälistä tuutoria. Kansainvälistä tuutorikoulutusta uudistettiin ottamalla enemmän esiin perustuutoritoiminnan asioita. Tämä antoi valmiudet kaikille kv-tuutoreille toimia myös kansainvälisten tutkinto-opiskelijaryhmien tuutoreina. Alkuvuodesta vastuu markkinointituutoreiden kouluttamisesta siirtyi Oamkin viestintäpalveluille. Tuutoritiimi kokoontui vuoden aikana säännöllisesti ja yksiköihin laadittiin opiskelijatuutorointisuunnitelmat ja tapahtumakalenterit? Opiskelijatuutoreiden ja opettajatuutoreiden yhteistapaaminen. (Vuoden aikana saatiin valmiiksi WebCT-alusta, jolle opiskelijatuutorointiraportit ja oppimispäiväkirjat palautetaan vuonna 2008.)

7 OSAKO osallistui aikuisopiskelijoiden vertaisohjauksen kehittämiseen yhdessä Oamkin kanssa ja osallistumalla alkuvuodesta valtakunnalliseen aikuisopiskelijoiden ohjaus -hankkeen seminaariin. Oamk perusti vuoden aikana oman hankkeen aikuisopiskelijoiden vertaisohjauksen kehittämisestä. KOS Korhonen osallistui valtakunnallisen Sirpa-ryhmän toimintaan. Vuoden aikana Sirpa-ryhmä suunnitteli valtakunnallisia SAMOKin Veturi-verkoston koulutuksia entiseen malliin. Veturi-verkosto kokoontui kahdesti ja Sirpa-ryhmä x kertaa. Vuoden aikana laadittiin muun muassa materiaalia tuutorikouluttajille ja kaikille tuutoritoiminnan kanssa tekemisissä oleville. Näin OSAKO antoi panoksen muiden opiskelijakuntien tuutoritoiminnan kehittämiseen. 3.3 Valtakunnalliseen koulutuspolitiikkaan vaikuttaminen OSAKO osallistui maksuttoman koulutuksen päivän toimintaan järjestämällä tempauksen Sosiaali- ja terveysalan yksikössä. Tempauksessa portsareiksi pukeutuneet Alatalo ja Taivaloja pysäyttivät opiskelijoita tarjoten namusia ja täsmätietoa käynnissä olevasta koulutuksen kaupallistamistouhusta. 3.4 Opintoasioihin vaikuttaminen HPJ Alatalo ja hallituksen jäsenet Taivaloja ja Hurskainen osallistuivat vuoden aikana opintoasioiden työryhmän kokouksiin. KOS Korhonen osallistui opinnäytetöiden kehittämiseen Oamkin työryhmässä ja toi esiin omia kokemuksiaan opinnäyteprosessista. Vuoden aikana rekrytoitiin uusia koulutusohjelmatiimien opiskelijaedustajia ja uudistettiin heidän koordinoimistaan yhdessä Oamkin kanssa. Opiskelijakunta nostettiin selkeästi merkittäväksi osapuoleksi opiskelijapalautteen keräämisessä ja työstämisessä. 4 OPISKELUHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 4.1 Hyvinvointipalveluista tiedottaminen Opintotuesta sekä muista sosiaalisista etuuksista tiedotettiin opiskelijoita uuden opiskelijan oppaassa sekä Taskutieto -kalenteriin merkittiin valmiiksi opintotukeen liittyvät päivämäärät. Keväällä järjestettiin hyvinvointiviikko, missä teemapäivien aiheina olivat mm. opintososiaaliset etuudet, liikunta sekä alkoholinkäyttö. Viikon aikana kierrettiin eri yksiköissä ja keskiviikkona tekniikan- ja kulttuurialan yksikössä opiskelijakunta järjesti Oulun seudun ammattikorkeakoulun hyvinvointipäivän osana hyvinvointiviikkoa. Hyvinvointipäivän aiheena oli seksuaaliterveys ja opiskelijoiden osallistuminen oli viikon runsainta. Opintotuen muutoksista tiedotettiin opiskelijoita mm. opiskelijatiedotteen avulla. 4.2 Kansalaistoiminta- ja kansainvälisyysvalmiuksien tuottaminen HVPJ Mäkitalo sekä HJ Ristiluoma osallistuivat Oamkin yhteiseen ympäristötiimiin. Ympäristötiimissä valmisteltiin Oulun seudun ammattikorkeakoulun ympäristöohjelma. Lokakuussa järjestettiin perinteinen ympäristöpäivä, jossa teemana oli kansalaisvaikuttaminen. Paneeliin osallistui runsas määrä opiskelijoita sekä tekniikanja kulttuurialan yksikön aulassa olevilla ständeillä kävi myös kiitettävä määrä opiskelijoita. Kehitysyhteistyötä tehtiin vuonna 2008 viimeisen kerran SAMOKin ja Taksvärkki ry:n yhteisen Haalarihali tempauksen merkeissä. Viime vuosista poiketen tänä vuonna jaossa ei ollut haalarimerkkejä, niiden kustannusten oltua edellisinä vuosina niin kalliit, ettei keräys tuottanut merkittävästi rahaa itse avustuskohteelle. Vuoden alussa järjestettiin edellisvuotiseen tapaan Study Abroad tapahtumat kaikissa yksiköissä. Keväällä Study Abroad konseptia muutettiin sisältämään myös ulkomailla tapahtuva harjoittelu ja tapahtuman nimi muu-

8 tettiin Going Abroadiksi. Going Abroad tapahtuma järjestettiin Otto.K ravintolassa ja opiskelijoiden määrä paikanpäällä oli poikkeuksellisen hyvä. Kunnallisvaalien alla järjestettiin vaalipaneeleita Oulun seudun ammattikorkeakoulun eri yksiköissä, joissa opiskelijat pääsivät tapaamaan nuoria ehdokkaita ja kysymään heidän kantaa opiskelijoille tärkeisiin asioihin. Paneelien lisäksi äänestysaktiivisuuteen kannustettiin ennakkoäänestyspisteen hankkimisella Kotkantielle keskusvaalipaneelin vaikuttamalla. 4.3 Opiskeluhyvinvointiin vaikuttaminen Vuonna 2008 laitettiin alulle esteettömyys- ja tasa-arvoselvityksen teko. Selvitystä tekemään haettiin opiskelijoita, jotka voisivat toteuttaa sen opinnäytetyönä. Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä valittiin kaksi opiskelijaa ja selvitys jaettiin kahteen osaan. Opiskelijakunta on pitkään jo vaatinut Oulun seudun ammattikorkeakouluun opintopsykologitoimintaa. Vuoden 2008 lopulla ammattikorkeakoulu päätti perustaa hankkeen, jossa kehitetään ohjauspalveluita Oulun seudun ammattikorkeakoulussa sekä kartoitetaan opintopsykologitoiminnan tarvetta ja laajuutta. Liikuntapalveluiden kehittämiseen opiskelijakunta osallistui mm. Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun yhteistyöhankkeeseen sisältyvässä liikuntatyöryhmässä, jossa opiskelijoiden edustajana toimi HVPJ Mäkitalo. Opiskelijakuntaan perustettiin hyvinvointitiimi, jonka puheenjohtajana toimi HJ Lukkarila. Tiimiin osallistui koulutusalajärjestöjen sosiaalipolitiikasta vastaavia sekä muita asiasta kiinnostuneita. Tiimin kokouksissa pohdittiin mm. hyvinvointitapahtuman sisältöä sekä hyvinvointipalveluiden kehittämistä Oulun seudun ammattikorkeakoulussa. Oulun korkeakouluopiskelijoiden yhteisessä kunnallispoliittisessa ohjelmassa vaadittiin keskitettyä opiskeluterveydenhuoltoa ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Kunnallisvaalien alla kunnallispoliittista ohjelmaa jaettiin ehdolla oleville sekä kirjoitettiin kannan otto sanomalehti Kalevaan. Aikaisempina vuosina tehtyjen aloitteiden opiskeluterveydenhuollon kehittämisestä ansiosta Oulun kaupunki perusti opiskeluterveydenhuollon kehittämistyöryhmän, jossa ammattikorkeakoulun opiskelijoita edusti HVPJ Mäkitalo. Työryhmä kokoontui vuoden aikana harvoin ja alkuvuonna myönteisesti vastaanotettu opiskelijakunnan kanta keskitettyyn terveydenhuoltoon kuitenkin loppuvuonna tyrmättiin mahdottomana toteuttaa. Suomen ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n liittokokouksessa opiskelijakunta OSAKO tekemä esitys opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä hyväksyttiin liiton poliittiseen ohjelmaan vain yhdellä pienellä muutoksella ja edellinen linja rahoituksen kierrättämisestä ammattikorkeakoulujen kautta poistettiin. 4.4 Opiskelijakulttuurin edistäminen - liittarionnistuminen 5 OPISKELIJA- JA JÄRJESTÖPALVELUT OSAKO järjesti vuonna 2008 järjestötoiminta I ja II opintojaksot. Ilmoittautuneille järjestettiin x koulutustapahtumaa. Aiheina olivat. 6 OSAKOLAINEN Opiskelijalehti Osakolainen ilmestyi toimintavuonna seitsemän kertaa. Lehden päätoimittajana toimi Niko Peltokangas ja taittajana Mika Saloranta, joka vastasi myös ilmoitusmyynnistä. Avustajina käytettiin pääasiassa Oamkin opiskelijoita ja alumneja. Lehti jatkoi itsenäistä toimituspolitiikkaansa ja onnistui herättämään keskusteluakin ammattikorkeakoulussa ajankohtaisista asioista. Osakolaiselle perustettiin kesällä toimitusneuvosto, johon päätoimittaja kutsui suunnittelija, toimituspäällikkö Annu Hattusen, toimittaja Sabina Mäen, päätoimittaja, mainostoimistoyrittäjä Juha Penttilän ja yliopettaja Pertti Sillanpään. Toimitusneuvosto toimi päätoimittajan asiantuntijatukena lehden kehittämisessä.

9 Jakelua kehitettiin hankkimalla syksyllä jakelutelineet Oamkin yksiköihin ja muutamiin kohteisiin Oulun keskustassa. Vuoden lopulla suunniteltiin ulkoasu-uudistusta, joka toteutetaan vuoden 2009 alussa. 7 HALLINTOPALVELUT Opiskelijakunnan tulot muodostuivat jäsenmaksuista, Oamkin yleisavustuksesta ja tuutori- ja kansainvälisyystoiminnan ostopalvelusopimuksesta sekä julkaisujen ilmoitusmyynnistä. Suurimmat menoerät olivat henkilökunnan ja luottamushenkilöiden palkat ja palkkiot, muut hallinnon kustannukset, SAMOKin jäsenmaksu ja koulutusalajärjestöjen kanssa solmitut ostopalvelusopimukset sekä toimintasektoreiden tapahtumat. Hallitus jatkoi koko vuoden säästökuuriaan. OSAKOlla syyslukukauden työssäoppimisjaksonsa suoritti merkonomiopiskelija Anni xx. OSAKOn toimistolla työskentelevät saivat osallistua Oamkin työkykytoimintaan. Opiskelijakunnan palkatut työntekijät toimikauden aikana: Bastian Fähnrich kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri (31.2. saakka) Niko Peltokangas päätoimittaja Kaisa Keski-Korpela pääsihteeri Mervi Kauppi tiedottaja (xx) Mika Saloranta taittaja Heidi Välimaa palvelupistevastaava ( , projektityöntekijä) Tapio Korhonen koulutussihteeri Tarja Rönkkö palvelupistevastaava ( ) 8 VIESTINTÄ Opiskelijakunnan tiedotustoiminnasta vastasi alkuvuoden ajan hallituksen puheenjohtaja tiedottajaharjoittelijan hankkimiseen saakka. Tiedottajaharjoittelijoina toimivat Oamkissa viestintää opiskelevat Susanna Siironen ja Katja Kilponen. Opiskelijakunta julkaisi toimikauden aikana Uuden opiskelijan oppaan sekä kaikille jäsenille jaetun kalenterin sisältävän taskutieto-kirjan. Mainosmyyntiä näihin sekä Osakolainen--lehteen hoiti alkuvuoden jälkeen Trapesti Oy sekä muutamat luottamushenkilöt. OSAKO uudisti toimintavuoden aikana internetsivunsa ja siirsi ne osoitteeseen Tiedottamisen pääkanavina käytettiin internetsivuja sekä Sidosryhmä- ja Opiskelijatiedotteita, jotka ilmestyivät sähköpostitse kahden viikon välein opiskelukuukausien aikana. OSAKO hankki mainostilaa koulutusalajärjestöjen opiskelijahaalareista. Opiskelijakunta sai myös jonkin verran medianäkyvyyttä sähköisen edustajistovaalin ja eduskuntavaalien mielipidekirjoitusten ansiosta. Opiskelijakunnan jäsenmäärä oli kevään laskentapäivänä 3338 jäsentä (jäsenprosentti 47 % läsnä olevista tutkinto-opiskelijoista) ja syksyllä 3529 jäsentä (jäsenprosentti 47 %). Jäsenmäärällä mitattuna OSAKO on Suomen kolmanneksi suurin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijalla oli alkuvuonna mahdollisuus ostaa jäsenyys ja tilata opiskelijakortti maksukuittia vastaan. Alkusyksystä otettiin käyttöön sähköinen jäseneksiliittymisjärjestelmä, jonka myötä paperisten jäsenlomakkeiden määrä väheni vuoden loppua kohden. Opiskelijakortteja ja tarroja välitettiin opiskelijakunnan toimistolta, koulutusalajärjestöjen toimistoista, myymälöistä ja kahviloista, Oulaisissa palvelupisteen toimintaa hoiti osaston kirjasto sekä sosiaali- ja terveysalan yksikössä syksystä lukien palkattu palvelupistehoitaja. Jäsenrekrytoinnista vastasi pääsihteeri yhdessä hallituksen kanssa. Rekrytointia varten laadittiin Jäsenyyden houkuttelevuutta lisättiin xx. Koulutusalajärjestöille ja OSAKOn hallitukselle järjestettiin syksyllä jäsenrekrytointikoulutus rekrytoinnin tueksi (oliko sellaista?).

10 OSAKOn jäsenmäärä kasvoi loppuvuodesta yli Tavoitteeksi asetettua xx prosentin jäsenastetta ei kuitenkaan saavutettu. 9 KIRJOITUKSET JA TAPAHTUMAKALENTERI Opiskelijakunta julkaisi vuonna 2006 seuraavat aloitteet, esitykset, lausunnot ja kannanotot: OSAKOn eduskuntavaaliteemat Tapahtumakalenterissa käytettyjen lyhenteiden selitykset: BF EA JM JT KK MH NP HK SR SL MK MS ES Bastian Fähnrich Eliisa Alatalo Jyrki Mäkitalo Jonna Taivaloja Kaisa Keski-Korpela Minna Hurskainen Niko Peltokangas Heikki Kaisto Sami Ristiluoma Suvi Lukkarila Mervi Kauppi Mika Saloranta Erja Simuna Tammikuu 7. Johtoryhmä MT, EA, JM, KK 8. Purje-projektin projektiryhmä SL 8. Info Raahen uusille opiskelijoille KK, EA, SL, TK 9. Vaihto-opiskelijoiden orientaatiopäivä JM muita? 10. Viestintätiimi KK muita? 10. Purje-projektin ohjausryhmä JM, EA 10. Opiskeluterveydenhuollon kehittämistyöryhmä JM 10. Purje-projektin info JM 10. PJ-tapaaminen OYY:n kanssa MT, EA, JM 14. YJ-kokous KK 15. Club KulttuRally JM, SR, SL, BF 15. SaunaNight JM, SR, SL, BF 17. OSAKO-Oamk hallitus & sihteerit 17. Prosessikoulutus puheenjohtajisto, hallitus & sihteerit Predari hallitus, KK, TK 21. Johtoryhmä MT, EA, JM, KK 21. Yj-kokous KK 28. OSEKK:n hallintojohtajan tapaaminen JM Lähtölaukaus EA, JM, JK, SL, SR, KK, TK

11 Helmikuu 4. Oulaisten uusien opiskelijoiden info KK, EA, TK 5. Study Abroad (LUOVA) BF muita? 5. Johtoryhmä MT, EA, JM, KK 5. Ympäristötiimi JM, SR 6. Ostopalvelusopimusneuvottelut EA, KK, JM, JK 6. Hyvinvointitiimi JM, SL, SR, BF 7. LaskiaisRally hallitus 8. Study Abroad (Oulainen) BF muita? 11. Study Abroad (Raahe) BF muita? 11. Kupo- suunnittelu OYY:n kanssa EA, JM, MT 11. Tuutoritiimi TK, JK, BF 12. Study Abroad (LIIKE) BF muita? 12. Opintoasiain työryhmä EA, JK, MH 12. Opiskelijaintran kehittäminen -työryhmä JM, TK? 13. KV-koordinaatio työryhmä KK?, BF, SR 13. Johtoryhmä MT, EA, JM, KK 13. KOPO-tiimi EA, JK, MH, TK 14. Study Abroad (OTEK & KULTT) BF, muita? 18. Johtoryhmä MT, EA, JM, KK 18. Opiskeluterveydenhuollon kehittämistyöryhmä JM 18. Kaupunginvaltuuston kokous EA, muita? 19. Study Abroad (SOTE) BF, muita? 19. Opiskelijapalaute ständi (LIIKE)? 19. Club KulttuRally JM, SR, SL, BF 20. OSEKK strategia seminaari EA, JM, KK, muita? 21. OSAKO-Oamk hallitus & sihteerit 21. SaunaNight JM, SR, SL, BF, muita? 22. Viikkopalaveri hallitus & KK, BF 22. Sipra-päivä TK 22. OYY:n vuosijuhlat MT, EA, JM, SL, KK 25. Talous-iltakoulu hallitus 25. Purje-projektin ohjausryhmä JM 26. Johtoryhmä MT, EA, JM, KK 27. Opiskelijoiden terveysliikuntahanke: tuutorkouluttajien koulutus TK 27. Hyvinvointitiimi JM, SL, SR 27. Järjestökoulutus JM, muita? 27. Pohjois-Pohjanmaan liiton nuorisofoorumi JM 28. Viikkopalaveri hallitus & sihteerit

12 28. KAJ-neuvottelut RAMKO:n kanssa KK, EA, JM 29. SAMOKin visio-päivä EA, MT SAMOKin pj-evakko EA Maaliskuu 4. Alumniyhdistyksen hallituksen kokous TK 7. Lyyra-työryhmä KK 8. OSAKOn kriittisen kehittämisen iltamat hallitus, puheenjohtajisto & sihteerit 10. Viestintätiimi KK, MK, MS 10. Tuutoritiimi TK, JT, MH 10. Kupo-suunnittelua OYY:n kanssa MT, EA, JM, muita? 11. Yj-kokous KK 11. Ympäristötiimi JM, SR 12. Vierailu opiskeluterveysasemalla JM, SL, SR, EA muita? 13. Johtoryhmä MT, EA, JM, KK 14. SAMOKin kv-,kopo-, ja sopo-tapaaminen EA, MH, JT, SL Rukan reissu JM, SR 17. Vierailu lääninhallitukseen JM, KK 18. Opintoasiain työryhmä EA, MH, TK muita? 18. Aikuisopiskelijoiden ohjaus keskustelu EA, JT, MH, TK 18. Järjestökoulutus hallitus muita? 18. Club KulttuRally JM, SR, SL, BF 18. SaunaNight JM, SR, SL, BF 19. Äänenavauskiertue Raahessa EA, JM, MH 19. Kopo-tiimi EA, JT, MH, TK 19. Edustajiston kevätkokous hallitus, sihteerit, puheenjohtajisto 25. Yj-kokous KK 26. Opiskelijaedustajien tapaaminen EA, MH, JT muita? 27. Lyyra-työryhmä KK 27. OSAKO-Oamk hallitus, muita? 27. Hallituksen tyky-päivä hallitus KotKot-koulutus hallitus, puheenjohtajisto muita? 31. Pohjois-Suomen insinöörikoulutuksen tulevaisuus seminaari JM muita? 31. Ostopalvelusopimuksen seuranta Otro:n kanssa EA, JM, KK

13 31. Jäsenrekrytointi brainstorm hallitus, puheenjohtajisto & sihteerit Huhtikuu 1. Järjestökoulutus hallitus 4. SAMOKin PJ-PS tapaaminen EA, muita? VETURI IX TK 7. Yj-kokous 9. KV-koordinaatio kokous SR KV-tuutorikoulutus TK, EA, JT, MH 10. Hyvinvointitiimi JM, SL, SR Perustuutorikoulutus viikonloppu TK, EA, JT, MH 11. Opinnäytetyöpalaveri JM, SL, SR 14. Viestintätiimi KK muita? 14. SAMOKin kopo-työryhmä EA 15. Club KulttuRally JM, SR, SL 15. SaunaNight JM, SR, SL 15. Opintoasiain työryhmä EA muita? 15. TK-laatutiimi EA KV-tuutorikoulutus TK, EA, JT, MH 16. Kopo-tiimi EA, JT, MH, TK 17. Viestintätiimi KK muita? 17. Kunnallisvaaliseminaari EA, JM, MH, SR, MT Perustuutorikoulutus viikonloppu TK, EA, JT, MH muita? Hyvinvointiviikko JM 21. Yj-kokous KK 21. Pohjois-Pohjanmaan liiton nuorisofoorumi JM 22. Kupo-aamupala OYY:n kanssa EA, muita? 22. Oamk-OY yhteistyöhankkeen johtoryhmä EA 22. Kunnallispoliittinen keskustelutilaisuus (Raahe) EA, JM, MT, MH, muita? 23. Oamkin hyvinvointipäivä JM, SL, SR 23. Järjestökoulutus hallitus 24. OSAKO-Oamk hallitus & sihteerit 28. Johtoryhmä MT, EA, JM, KK 29. Oamkin laatukoulutus ketä? 29. TK-laatutiimi EA 30. WappuRally hallitus

14 Toukokuu 5. Lyyra-työryhmä KK 5. Edustajiston kokous hallitus & sihteerit 6. Jäsenrekrytointikampanjan suunnittelu KK muita? 6. Ympäristötiimi SR 6. Purje-projektin ohjausryhmä JM 6. Club KulttuRally JM, SR, SL PJ-PS tapaaminen ja PS-risteily EA 8. Kehityskeskustelu KK, MK 8. Kehityskeskustelu KK, TK 13. Opintoasiain työryhmä EA, JT, MH 13. Sporttipassi kokous OTEKilla KK Amk-päivät EA 16. Palaveri Arinan kanssa ketä? 19. Yj-kokous KK 19. Johtoryhmä MT, EA, JM, KK 20. Opintoasiain työryhmä ja kv-koordinaatiotyöryhmä EA, MH, JT, SR 21. Viestintätiimi KK muita? 22. Rehtorin tapaaminen EA, JM, JT, SL, KK 22. OSAKO-Oamk hallitus & sihteerit 27. Kokous Kalevan kanssa JM, KK 27. Kupo-tapaaminen OYY:n kanssa EA, JM, muita? 29. OSEKK strategiaseminaari EA, JM 30. Liikuntatyöryhmä JM

15 Kesäkuu 3. TK-laatutiimi EA 3. Ympäristötiimi SR? 3. OSAKOn kesäjuhlat ketä? 4. OSEKK:n tapaaminen? ketä? 9. Yj-kokous KK 9. Opiskelijaintran työryhmä JM, TK 16. Yj-kokous KK Heinäkuu Elokuu 14. OSAKOn evakko EA, JM, JT, ESmuita? 26. Järjestökoulutus hallitus

16 Syyskuu 4. Tour de Oulu hallitus & sihteerit 5. Preludi hallitus & sihteerit 23. Järjestökoulutus hallitus

17 Lokakuu

18 Marraskuu 11. Järjestökoulutus hallitus

19 Joulukuu

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2007

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2007 Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2007 JOHDANTO Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (OAMK) opiskelijoiden etu-

Lisätiedot

Noora Nousiainen Heikki Leppänen Toni Lyytikäinen Pinja Laukkanen Kiril Kotikangas Juho Koskelainen

Noora Nousiainen Heikki Leppänen Toni Lyytikäinen Pinja Laukkanen Kiril Kotikangas Juho Koskelainen OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN SYYSKOKOUS Aika 27.11.2013 kello 16.15 Paikka Oamk, Liiketalouden yksikkö, auditorio B353 Teuvo Pakkalan katu 19, 90130 OULU Paikalla Matti Haarala Vesa-Ville

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 7/2016 Maahanmuuttajaneuvosto

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 7/2016 Maahanmuuttajaneuvosto Aika Maanantai 19.12 klo 12:18 16:50 Paikka Villa Victor, Torikatu 23 Kokouksen osanottajat Fischer Erwin, puh.joht. Suorsa Angela, varapuh.joht. Dolinšek Saša El Hassane Kazza Györgyne Szanto Bernadett

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 1.2.2012 klo 13:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Lisäksi: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016 ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 15.1.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 AIKA: 18.1.2016, klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle 21.4/2015.

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle 21.4/2015. LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA ESITYSLISTA EDUSTAJISTON KOKOUS 3/2015 2015 AIKA: 23.4.2015, klo 16.00, LS3 PAIKKA: Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, LS2 JAKELU: varsinaiset jäsenet: varajäsenet: Ville

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

12.2.2012. Varsinaiset edustajat: 1 Teemu Tiilikainen EPJ Paikalla 2 Julia Anjala EVPJ Paikalla 3 Janne Kuikka Paikalla 4 Jani Savolainen Paikalla

12.2.2012. Varsinaiset edustajat: 1 Teemu Tiilikainen EPJ Paikalla 2 Julia Anjala EVPJ Paikalla 3 Janne Kuikka Paikalla 4 Jani Savolainen Paikalla PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 12.2.2013 Klo 17.30 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1205 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Teemu Tiilikainen EPJ Paikalla 2 Julia Anjala EVPJ Paikalla 3 Janne Kuikka

Lisätiedot

Cecilia Hanhikoski Jari Kärkkäinen Salla Lähteenmäki poissa Jari Malkamäki Juha Oksanen Sanna Paasonen Nina Sivunen poistui kohdan 70 jälkeen

Cecilia Hanhikoski Jari Kärkkäinen Salla Lähteenmäki poissa Jari Malkamäki Juha Oksanen Sanna Paasonen Nina Sivunen poistui kohdan 70 jälkeen Hallituksen kokous 1 (5) Aika 26.9.2015 klo 9.00 Paikka Valkea talo, kokoushuone A 3.44, Helsinki Läsnä Jaana Aaltonen puheenjohtaja Outi Ahonen Elina Blundin poissa Cecilia Hanhikoski Jari Kärkkäinen

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Asteriski ry Syyskokous (7) Vesilinnantie Turku

Asteriski ry Syyskokous (7) Vesilinnantie Turku Asteriski ry Syyskokous 2016 1 (7) ASTERISKI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2016 Aika 3.11.2016 klo 16.15 Paikka Sali XXI, Agora Läsnä Juha Jaaksi, Janne Iltanen, Jesse Rauha, Arttu Laitinen (poistui

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012 Aika: 22.2.2012 klo 11:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja)

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS Aika 29.9.2014 klo 16.30 Paikka OSAKOn toimisto, Kajaanintie 32 D 61 Paikalla Matti Haarala Tuomas Tikkala Saana Annala Eemeli Kyröläinen

Lisätiedot

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09)

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09) KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA Aika: 11.2.2009 16:16 Paikka: Kemian tekniikan rakennuksen luentosali Ke 2 Läsnäolijat: Liite 1 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Hannonen Maiju, edustajiston puheenjohtaja Pölönen Henna, edustajiston varapuheenjohtaja

Hannonen Maiju, edustajiston puheenjohtaja Pölönen Henna, edustajiston varapuheenjohtaja Pöytäkirja 8 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 8/2013 Aika: kello 13.00 Paikka: Läsnä: Neuvotteluhuone Kummeli, Skinnarila, Lappeenranta Eskelinen Patrik, puheenjohtaja Borgström Toni, varapuheenjohtaja Huhtiranta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2013 19.4.2013. AIKA 18.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik estynyt, varalla Strömberg Niko

PÖYTÄKIRJA 4/2013 19.4.2013. AIKA 18.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik estynyt, varalla Strömberg Niko 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 4/2013 19.4.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 18.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C., varalla Strömberg Niko Bremer

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/5 Pöytäkirja 32/2015 Aika: 22. lokakuuta 2015 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset VETURI V Ryhmätöiden tuotokset Tuotettu Kurussa 7.-8.4.2006 Teema 1: Callidus-tuutorointi Vetäjät: tutorsihteeri Heidi Kerbs, HAMOK ja tutorvastaava Jari Nurmi, RANKA 1.1 AMK:N ROOLI (rahoitus? yhteistyökumppanit?

Lisätiedot

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille Insinöörikoulutuksen ja tietojenkäsittelyn tärkeät päivät 2013 2014 heinäkuu elokuu 26 29 syyskuuta Elokuu 2013 27 30 28 31 elokuu 291 302 313 syyskuu 14 25 36 47 58 69 10 7 11 8 12 9 10 13 11 14 12 15

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 24.3.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 AIKA: 30.3.2016, klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Tervetuloa tuutorikoulutuksiin! 24.3., ja illanvietto 17.4.

Tervetuloa tuutorikoulutuksiin! 24.3., ja illanvietto 17.4. Tervetuloa tuutorikoulutuksiin! 24.3., 31.3. ja illanvietto 17.4. Jari-Pekka Kanniainen & Sami Heinonen 24.3.2015 Koulutusten ohjelma Tiistai 24.3 Kotkantien auditorio 1 15:00 Tervetulosanat, Jari-Pekka

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14 Hallituksen kokous 1 (5) Aika 26.4.2014 klo 9.20 16.38 Paikka Jyväskylän Kuurojen yhdistys, Jyväskylä Läsnä Jaana Keski-Levijoki puheenjohtaja Jaana Aaltonen Elina Blundin Cecilia Hanhikoski Johan Hedrén

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2017 Aika: Torstai 2.3.2017 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

Salon kaupunki / /2017

Salon kaupunki / /2017 Salon kaupunki PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(14) Salon kaupunki 207/00.02.12.02/2017 Kokousaika 11.1.2017 klo 16.59 18.44 Kokouspaikka Salon kaupungintalo (kokoustila Mänty), Tehdaskatu 2 Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2016. AIKA: , klo 12:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2016. AIKA: , klo 12:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 16.5.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 8/2016 AIKA: 18.4.2016, klo 12:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet Oppilaiden osallisuustiimi Lukuvuoden 2013-2014 arviointi ja lukuvuoden 2014-2015 tavoitteet Toiminnan tavoitteet Oppilaiden osallisuuden ryhmiä ovat oppilaskuntatoiminta, tukioppilastoiminta sekä välituntitoiminta.

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 1/2017

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 1/2017 Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 1/2017 Aika: Perjantai 16.12.2016 klo 12.10 12.27 Paikka: KY-talo, Pieni puoli Läsnä: Jyri Heimo Hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Aika 15.11.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE 12.12.2008 2008 Opetushallitus Helsinki Nina Raki, Omnia Projektin organisaatio OHJAUSRYHMÄ (OPH, sidosryhmäedustajat) Koordinointi

Lisätiedot

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki, sivu 1

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki,  sivu 1 SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY 25.1.16 (U sivu 1 4. JÄSENET Tässä kohdassa tehdään uusi jäsenyyskriteeristö. Seurajäsen vastaa varsinaisia golfseuroja. Yhteisöjäsenyys mahdollistaa

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Sandholm Aino-Liisa edustajiston varapuheenjohtaja (-20.47) Kauppinen Susanna pääsihteeri

Sandholm Aino-Liisa edustajiston varapuheenjohtaja (-20.47) Kauppinen Susanna pääsihteeri PÖYTÄKIRJA 24 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA Aika: 14.11.2011 kello 18.00 Paikka: Opiskelijakunnan neuvotteluhuone Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Lempiäinen Mika varapuheenjohtaja Hannonen Maiju jäsen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika 8.12.2016 klo 16:30 Paikka Oamk, Kontinkankaan kampus, A2082 Kiviharjuntie 8, 90220 OULU Paikalla Monica Pirttilä Joonas

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00 0 O Y ( KUNTA Hallituksen kokouks. YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016 Aika: 3.3.2016 klo 8.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

2 Hallinto KAMOn hallitukseen kuuluivat toimikaudella 2006 seuraavat opiskelijat:

2 Hallinto KAMOn hallitukseen kuuluivat toimikaudella 2006 seuraavat opiskelijat: TOIMINTAKEROMUS 1.6. 31.12.2006 1 (5) 1 Yleistä (KAMO) on opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö. Opiskelijakunnan toiminta perustuu Ammattikorkeakoululakiin (351/2003). Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen YLIOPISTOKOLLEGIO 14.12.2015 Kokous 02/15 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen 4

Lisätiedot

JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2015. Aika: 1.12.2015 klo 16:04 17:00 Paikka: Sivistysosaston kokoushuone, Vapaudenkatu 8 a, 2.krs

JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2015. Aika: 1.12.2015 klo 16:04 17:00 Paikka: Sivistysosaston kokoushuone, Vapaudenkatu 8 a, 2.krs 1 (10 ) JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2015 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS JA TÄYDENNYSVAALI PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN VALITSEMISEKSI Aika: 1.12.2015 klo 16:04 17:00 Paikka: Sivistysosaston kokoushuone, Vapaudenkatu

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 YLEISTÄ HALLITUS YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Kokoukset Yhdistyksen jäsenet

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston tekemät kannanotot Kannanotto: Viherlaakson koululle ja lukiolle rakennettava kokonaan uusi koulurakennus (Hyväksytty 24.2.

Nuorisovaltuuston tekemät kannanotot Kannanotto: Viherlaakson koululle ja lukiolle rakennettava kokonaan uusi koulurakennus (Hyväksytty 24.2. ESPOON NUORISOVALTUUSTO PUOLIVUOTISKERTOMUS, RAPORTTI TOIMINNASTA / KEVÄT 2015 VAIKUTTAMINEN Nuorisovaltuuston tekemät aloitteet Nuorisovaltuusto ei ole kevään aikana tehnyt aloitteita, koska nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Järvenpään Vasemmisto

Järvenpään Vasemmisto Toimintakertomus vuodelta 2013 1. Yleistä Järvenpään Vasemmisto onnistui 2012 kunnallisvaaleissa hyvin ja sai yhden lisäpaikan eli kolme valtuutettua kaupunginvaltuustoon. Onnistunut tekninen vaaliliitto

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA

NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA Nuorisovaliokunnan rooli Hallituksen asettama, nuorten asioiden asiantuntijaelin. Noudattaa PAMin hallituksen laatimaa valiokuntien yleisohjesääntöä. Vie nuorten asioita

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00-20.07 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Timo Toivonen

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 21. elokuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014.

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014. Pöytäkirja 10/2016 1 (14) Johtoryhmä 19.10.2016 Aika 19.10.2016 klo 09:03-12:07 Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 Aika: 13.11.2012 klo 09.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 8/ estynyt, varalla Niko Strömberg

PÖYTÄKIRJA 8/ estynyt, varalla Niko Strömberg 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 8/2013 21.11.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 20.11.2013, klo 17.00 PAIKKA: LUT:n luentosali 1381 LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. Bremer Britt Eloranta Henri Ferm

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt Sivu 1 / 10 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO PÖYTÄKIRJA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS KOKOUSAIKA tiistai 17.11.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Omega/ ICT-City, Joukahaisenkatu, TURKU ASIALUETTELO 1 Kokouksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 8/2015 10.9.2015

PÖYTÄKIRJA 8/2015 10.9.2015 21.9.2015 Sivu 1(6) PÖYTÄKIRJA 8/2015 10.9.2015 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 15.9.2015, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Ahmad Kafil (NEON) Ahtiainen Aapo (KY), saapui kohdassa 6 Bebek

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016 8.4.2016 Aika: 15.4.2016 klo 17.00 ESITYSLISTA Paikka: Kunnonpaikka: Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela Edustajiston varsinaiset jäsenet: Alho, Emmi Anttalainen, Tommi Gabbouj, Sami Hakkarainen, Henri Hentunen,

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin. 19.10.2016 Sivu 1(5) Pöytäkirja 17/2016 19.9.2016 LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 AIKA: 19.9.2016, klo 8.00 PAIKKA: LTKY:n toimiston kokoushuone LÄSNÄ: Ville-Matti Rissanen, puheenjohtaja Daria Minashkina

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot