Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2009"

Transkriptio

1 Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2009

2 JOHDANTO Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (OAMK) opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, jonka toiminta perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003). Vuosi 2009 oli OSAKOn viides toimintavuosi lakisääteisenä opiskelijakuntana. Toimintakertomus on laadittu strategisen tason kuvauksena toimikauden toiminnan painopisteistä ja tuloksista. Vuoden 2009 painopisteinä olivat OSAKOn laadunvarmistusjärjestelmän vahvistaminen seurantaa ja prosessien kuvaamista tehostamalla, hallituksen ja sihteeristön syvempi kouluttaminen heti toimikauden alussa sekä yhteistyön aloittaminen uusien nuorten kaupunginvaltuutettujen kanssa. Vuonna 2009 suunnitelmissa oli uusia strategia toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen. Työ saatiin alkuun, mutta työ jatkuu vielä 2010 vuoden puolella. OSAKOn toteutti visiotaan toimimalla opiskelijoiden näköisenä nostamalla jäsenmääräänsä ja jakamalla projektiavustuksia. Koulutuksessa ilmeneviä epäkohtia tuotiin esille järjestämällä äänenavaus -palautekiertue sekä osallistuttiin useisiin koulutusta kehittäviin työryhmiin. Opiskelijakunta jäsentensä äänitorvena piti esillä opiskelijoiden asioita olemalla mukana Oulun seudun ammattikorkeakoulun strategiatyöryhmässä sekä edisti opiskeluhyvinvointia järjestämällä kulttuuri- ja vapaa-ajantapahtumia. 1 TOIMINNAN OHJAUS 1.1 Strategiset painopistealueet Opiskelijalähtöistä toimintakulttuuria edistettiin myöntämällä huomattavia jäsenalennuksia tapahtumiin ja lanseerattiin uusia tapahtumia, kuten OSAKORock sekä Halloweenbileet. Moniarvoista ja monimuotoista opiskelijatoimintaa vahvistettiin jakamalla projektiavustuksia opiskelijakunnan toimintaa tukevaan toimintaan. Avustuksia haettiin muun muassa xxxx. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilden toimikunta Syke:ttä kehitettiin toteuttamaan opiskelijatoimintaa yksikössä. Sitoutuneita ja osaavia toimijoita tuettiin koulutuksin sekä määrittelemällä tarkemmin vastuualueet. Järjestökoulutusten sisältöjä valmisteltiin yhdessä koulutusalajärjestöjen kanssa, jotta niistä saatiin paremmin tarvetta vastaavia. Perinteensiirtoa kehitettiin suunnittelemalla yhteisiä tapaamisia myös seuraavalle vuodelle. OSAKOn vastuullinen taloudenpito ja ammattimaiset toimintatavat paranivat tarkemman budjetoinnin ja suunnittelun myötä. Vuoden aikana tilattiin liiketalouden opiskelijalta taloudenhallinta työkalu. Vuonna 2009 otettiin käyttöön täysipäiväinen työhallitus, jossa kaikki hallituksen jäsenet toimivat kokopäiväisesti sekä saivat korkeampaa palkkiota, jotta mahdollistuisi opiskeluista poissaolo myös taloudellisesti. Riippumaton opiskelijalehti Osakolainen päätettiin laittaa seuraavaksi vuodeksi hyllylle, jotta sitä voitaisiin kehittää niin sisällöllisesti, kuin myös taloudellisesti enemmän itsenäiseksi. Yhteistyö Oamkin kanssa sujui luontevimmin työryhmätyöskentelyn kautta, joten perinteiset OSAKO-Oamk tapaamiset jätettiin pois. Yhteistyössä alueen nuorten vaikuttajien kanssa valmisteltiin valtuustoaloite opiskelijoiden osallistumisesta Oulun kaupungin palvelutoiminnan kehittämiseen. Asemaa valtakunnallisella opiskelijakuntakentällä vahvistettiin tuomalla SAMOKin liittokokousasiat edustajiston päätettäviksi, olemalla aktiivisesti mukana kaikissa SAMOKin työryhmissä sekä esittämällä ehdokasta liiton hallitukseen vuodelle Liittokokous valitsi hallituksen varapuheenjohtaja Konsta Ryhäsen liiton varapuheenjohtajaksi.

3 1.2 Toimielimet Opiskelijakunnan puheenjohtajana toimi Matias Ojalehto ja varapuheenjohtajana Päivi Iivonen. Edustajisto kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Sääntömääräisten asioiden lisäksi edustajisto päätti muun muassa kahdesta jäsenaloitteesta, sähköisestä äänestyksestä edustajistovaalissa, ohjesäännön ja sääntöjen muuttamisesta, ympäristöohjelmasta, hallituksen luottamuksesta sekä ansiomerkkiohjessäännöstä. Edustajiston roolia vahvistettiin edelleen strategisessa päätöksenteossa hallituksen ja vaalilautakunnan huolehtiessa operatiivisen toiminnan ohjaamisesta. Hallitus kokoontui toimikauden aikana 22 kertaa järjestäytymiskokouksen lisäksi, noin kahden viikon välein kesäkuukausia lukuun ottamatta. Hallituksen jäsenten sitoutuneisuus oli koko OSAKOn historian paras, läsnäoloprosentti kokouksissa oli 88%. Hallituksen toimintaa tuettiin hankkimalla bussikortti sekä pitämällä kehityskeskusteluita ja evakoita tärkeimpien asioiden kehittämiseksi. Vaalilautakunta kokoontui 5 kertaa. Edustajistovaalin lisäksi se järjesti opintotukilautakunnan täydennysvaalin, ammattikorkeakoulun hallituksen, tutkinto- ja opintotukilautakuntien opiskelijajäsenten vaalit. Edustajistovaalissa vuoden 2009 edustajiston valitsemiseksi ehdolle asettui 56 jäsentä. Ehdokkaat järjestäytyivät 6 vaaliliittoon ja vaaliliitot muodostivat kaksi vaalirengasta. Äänestysprosentti tippui muutaman prosenttiyksikön edellisvuodesta 34,3 prosenttiin ollen silti yksi korkeakouluopiskelijajärjestöjen parhaista. Opiskelijakunnan toimielinten kokoonpanot on kuvattu taulukossa 1. Ammattikorkeakoulun toimielinten ja muiden OSAKOn toimintaan läheisesti liittyvien työryhmien kokoonpanot on kuvattu taulukossa 2.

4 Taulukko 1. EDUSTAJISTO Varsinainen vaalirengas (Tradenomiopiskelijoiden vaaliliitto, Unissäkävelijät -vaaliliitto, Selkärankaisten vaaliliitto, Luova-vaaliliitto) Unissakävelijät -vaaliliitto: Jarkko Luusua Tarja Rönkkö Suvi Välikangas Jenny Laurila Senja Koskinen Katja Dahlgren Selkärankaisten vaaliliitto: Outi Rahkola Antti Karumäki Esa Viippola Hilla Reiniharju Tradenomiopiskelijoiden vaaliliitto: Maija Tahkola Henri Tahkola Konsta Ryhänen Katja Helkala Luova vaaliliitto: Anne-Mari Kemppainen Varajäsenet: Aino Varila Julia Boström Olli Riipinen Ville Junnila Juuso Kaukola-Risku Timo Pieti Sanna Pikkarainen Markku Kynsijärvi Olivier Nyakossi Kristian Brännare Tommi Sallinen Jere Häyrynen Asko Mäkäräinen Ville Kauppinen HALLITUS Hyvä tekniikka -vaaliliitto: Erkki Talala Henna Mannermaa Arttu Pyhäluoto Vesa-Pekka Arola Heikki Kaisto Marika Koistinen Maria Karvonen Johanna Karjalainen Marko Paalavuo Arto Kitti Erkki Talala Heikki Hellgren

5 Jyrki Mäkitalo Konsta Ryhänen Suvi Lukkarila Maija Tahkola Jari-Pekka Kanniainen Jonna Taivaloja puheenjohtaja varapuheenjohtaja VAALILAUTAKUNTA Taulukko 2. Hallitus Tutkintolautakunta Opintotukilautakunta Tutkintokollegiot Yksikönjohtajien kokoukset Kansainvälistymisen koordinaatiotyöryhmä Opintoasioiden työryhmä Ympäristötiimi Tutkimus- ja kehitystoiminnan laatutiimi Purje-projektin ohjausryhmä Purje-projektin projektiryhmä Opinnäytetöiden kehittämistyöryhmä Oamkin ja Oulun yliopiston välisen yhteistyön ja työnjaon kehittämishankkeen johtoryhmä Pohjois-Pohjanmaan Liiton nuorisofoorumi VETURI-verkosto Sirpa-työryhmä SAMOKin taloustoimikunta SAMOKin Lyyra- ja jäsenrekisterityöryhmät Eliisa Alatalo (varajäsen Niko Peltokangas) Heikki Kaisto (varajäsen Jarkko Luusua (5.9. saakka), Jyrki Mäkitalo 5.9. alkaen) Jyrki Sivonen (varajäsen Tomi Kukkonen) Niko Peltokangas (varajäsen Eliisa Alatalo) xx.xx.2008 Niko Peltokangas, Katja Dahlgrén Annu Sipilä, Mervi Kauppi Tomi Kukkonen, Mikko Vieltojärvi Kulttuurialan yksikkö: Mari Seppänen, varalla Riia Niemelä Luonnonvara-alan yksikkö: Toni Aitta (varajäsen Laura Hekkala) Liiketalouden yksikkö: Tomi Kukkonen Tekniikan yksikkö: Jyrki Mäkitalo Sosiaali- ja terveysalan yksikkö: Katri Pintamo-Kenttälä Raahen tekniikan ja talouden yksikkö: Jyrki Sivonen Jyrki Mäkitalo Suvi Lukkarila, Erja Simuna Jyrki Mäkitalo, Jonna Taivaloja, Maija Tahkola Suvi Lukkarila, Konsta Ryhänen Jyrki Mäkitalo Konsta Ryhänen Jari-Pekka Kanniainen Tapio Korhonen Jyrki Mäkitalo Jyrki Mäkitalo Tapio Korhonen Tapio Korhonen Maija Tahkola Kaisa Keski-Korpela

6 Opiskelijaintra-työryhmä Jyrki Mäkitalo, Tapio Korhonen 1.3 Laadunvarmistus Vuonna 2009 oli käytössä OSAKOn prosessikäsikirja ja erilaisia laatutyökaluja. Yleisesti prosessiajattelua edistettiin jakamalla hallituksen vastuualueita prosessikäsikirjan mukaisesti, operatiivisen toimintasuunnitelman valmistelulla, laatutyökalujen käytöllä. 1.4 Osaaminen ja yhteistyö OSAKO järjesti yhdessä Helsingin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan kanssa keväällä yhteistyöopiskelijakuntien Kot-kot -koulutuksen. Koulutuksessa käsiteltiin SAMOKia, kunnallista vaikuttamista, opiskeluterveydenhuoltoa, opiskelijakunnan velvollisuuksia työnantajana, erityisryhmien edunvalvontaa, opiskelijoiden toimeentuloa sekä viestintää. Opiskelijakunnan hallitus ja työntekijät tapasivat kuukausittain Oamkin opintotoimiston henkilökuntaa OSAKO- Oamk-yhteistyötapaamisissa. Oulun yliopiston ylioppilaskuntaa tavattiin keväällä ja syksyllä hallitusten yhteisessä illanvietossa. Oulun nuorten valtuutettujen kanssa suunniteltiin kunnallisvaikuttamista keväällä ja syksyllä pidetyissä tapaamisissa. Yhteistyössä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa OSAKO kutsui koolle Pohjois-Suomen korkeakouluopiskelijajärjestöt. Helmikuussa perustettiin Puolen Suomen korkeakouluopiskelijoiden neuvosto (PUSUKO- NE). Kevään ja syksyn tapaamisten aiheena oli koulutuksen maksuttomuus ja molempien tapaamisten tuotoksena syntyi mediahuomiota saanut julkilausuma. 2 OPISKELIJOIDEN EDUSTAMINEN Oamkin opiskelijoiden ja opiskelijakunnan edustukset ammattikorkeakoulun ja muiden sidosryhmien toimielimissä ja työryhmissä on kuvattu taulukossa 2. 3 KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN HVPJ Mäkitalo ja KOS Korhonen osallistuivat Oamkin opiskelijaintran kehittämistyöryhmän toimintaan. OSA- KO toi pääasiassa esiin opiskelijoiden tarpeen, että intra olisi tarpeeksi kattava koko opiskeluaikana Opiskeluasioista tiedottaminen ja opiskelijapalautteen kerääminen OSAKO järjesti kaikissa yksiköissä Äänenavaus -kiertueen, jossa tiedotettiin opiskelijoita opiskelijoiden oikeuksista, opiskelijapalautteesta ja kunnallisvaalissa vaikuttamisesta. Opiskelijoiden palautteet koostettiin loppuvuodesta muistioksi, joka toimitettiin opintoasioiden päälliköille. 3.2 Opiskelijatuutoritoiminnan koordinoiminen OSAKO järjesti kaksi perustuutereiden viikonloppukoulutusta ja kv-tuutorikoulutuksen kahtena koulutusiltana kevään aikana. Yhteensä vuonna 2008 koulutettiin x perustuutoria ja x kansainvälistä tuutoria. Kansainvälistä tuutorikoulutusta uudistettiin ottamalla enemmän esiin perustuutoritoiminnan asioita. Tämä antoi valmiudet kaikille kv-tuutoreille toimia myös kansainvälisten tutkinto-opiskelijaryhmien tuutoreina. Alkuvuodesta vastuu markkinointituutoreiden kouluttamisesta siirtyi Oamkin viestintäpalveluille. Tuutoritiimi kokoontui vuoden aikana säännöllisesti ja yksiköihin laadittiin opiskelijatuutorointisuunnitelmat ja tapahtumakalenterit? Opiskelijatuutoreiden ja opettajatuutoreiden yhteistapaaminen. (Vuoden aikana saatiin valmiiksi WebCT-alusta, jolle opiskelijatuutorointiraportit ja oppimispäiväkirjat palautetaan vuonna 2008.)

7 OSAKO osallistui aikuisopiskelijoiden vertaisohjauksen kehittämiseen yhdessä Oamkin kanssa ja osallistumalla alkuvuodesta valtakunnalliseen aikuisopiskelijoiden ohjaus -hankkeen seminaariin. Oamk perusti vuoden aikana oman hankkeen aikuisopiskelijoiden vertaisohjauksen kehittämisestä. KOS Korhonen osallistui valtakunnallisen Sirpa-ryhmän toimintaan. Vuoden aikana Sirpa-ryhmä suunnitteli valtakunnallisia SAMOKin Veturi-verkoston koulutuksia entiseen malliin. Veturi-verkosto kokoontui kahdesti ja Sirpa-ryhmä x kertaa. Vuoden aikana laadittiin muun muassa materiaalia tuutorikouluttajille ja kaikille tuutoritoiminnan kanssa tekemisissä oleville. Näin OSAKO antoi panoksen muiden opiskelijakuntien tuutoritoiminnan kehittämiseen. 3.3 Valtakunnalliseen koulutuspolitiikkaan vaikuttaminen OSAKO osallistui maksuttoman koulutuksen päivän toimintaan järjestämällä tempauksen Sosiaali- ja terveysalan yksikössä. Tempauksessa portsareiksi pukeutuneet Alatalo ja Taivaloja pysäyttivät opiskelijoita tarjoten namusia ja täsmätietoa käynnissä olevasta koulutuksen kaupallistamistouhusta. 3.4 Opintoasioihin vaikuttaminen HPJ Alatalo ja hallituksen jäsenet Taivaloja ja Hurskainen osallistuivat vuoden aikana opintoasioiden työryhmän kokouksiin. KOS Korhonen osallistui opinnäytetöiden kehittämiseen Oamkin työryhmässä ja toi esiin omia kokemuksiaan opinnäyteprosessista. Vuoden aikana rekrytoitiin uusia koulutusohjelmatiimien opiskelijaedustajia ja uudistettiin heidän koordinoimistaan yhdessä Oamkin kanssa. Opiskelijakunta nostettiin selkeästi merkittäväksi osapuoleksi opiskelijapalautteen keräämisessä ja työstämisessä. 4 OPISKELUHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 4.1 Hyvinvointipalveluista tiedottaminen Opintotuesta sekä muista sosiaalisista etuuksista tiedotettiin opiskelijoita uuden opiskelijan oppaassa sekä Taskutieto -kalenteriin merkittiin valmiiksi opintotukeen liittyvät päivämäärät. Keväällä järjestettiin hyvinvointiviikko, missä teemapäivien aiheina olivat mm. opintososiaaliset etuudet, liikunta sekä alkoholinkäyttö. Viikon aikana kierrettiin eri yksiköissä ja keskiviikkona tekniikan- ja kulttuurialan yksikössä opiskelijakunta järjesti Oulun seudun ammattikorkeakoulun hyvinvointipäivän osana hyvinvointiviikkoa. Hyvinvointipäivän aiheena oli seksuaaliterveys ja opiskelijoiden osallistuminen oli viikon runsainta. Opintotuen muutoksista tiedotettiin opiskelijoita mm. opiskelijatiedotteen avulla. 4.2 Kansalaistoiminta- ja kansainvälisyysvalmiuksien tuottaminen HVPJ Mäkitalo sekä HJ Ristiluoma osallistuivat Oamkin yhteiseen ympäristötiimiin. Ympäristötiimissä valmisteltiin Oulun seudun ammattikorkeakoulun ympäristöohjelma. Lokakuussa järjestettiin perinteinen ympäristöpäivä, jossa teemana oli kansalaisvaikuttaminen. Paneeliin osallistui runsas määrä opiskelijoita sekä tekniikanja kulttuurialan yksikön aulassa olevilla ständeillä kävi myös kiitettävä määrä opiskelijoita. Kehitysyhteistyötä tehtiin vuonna 2008 viimeisen kerran SAMOKin ja Taksvärkki ry:n yhteisen Haalarihali tempauksen merkeissä. Viime vuosista poiketen tänä vuonna jaossa ei ollut haalarimerkkejä, niiden kustannusten oltua edellisinä vuosina niin kalliit, ettei keräys tuottanut merkittävästi rahaa itse avustuskohteelle. Vuoden alussa järjestettiin edellisvuotiseen tapaan Study Abroad tapahtumat kaikissa yksiköissä. Keväällä Study Abroad konseptia muutettiin sisältämään myös ulkomailla tapahtuva harjoittelu ja tapahtuman nimi muu-

8 tettiin Going Abroadiksi. Going Abroad tapahtuma järjestettiin Otto.K ravintolassa ja opiskelijoiden määrä paikanpäällä oli poikkeuksellisen hyvä. Kunnallisvaalien alla järjestettiin vaalipaneeleita Oulun seudun ammattikorkeakoulun eri yksiköissä, joissa opiskelijat pääsivät tapaamaan nuoria ehdokkaita ja kysymään heidän kantaa opiskelijoille tärkeisiin asioihin. Paneelien lisäksi äänestysaktiivisuuteen kannustettiin ennakkoäänestyspisteen hankkimisella Kotkantielle keskusvaalipaneelin vaikuttamalla. 4.3 Opiskeluhyvinvointiin vaikuttaminen Vuonna 2008 laitettiin alulle esteettömyys- ja tasa-arvoselvityksen teko. Selvitystä tekemään haettiin opiskelijoita, jotka voisivat toteuttaa sen opinnäytetyönä. Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä valittiin kaksi opiskelijaa ja selvitys jaettiin kahteen osaan. Opiskelijakunta on pitkään jo vaatinut Oulun seudun ammattikorkeakouluun opintopsykologitoimintaa. Vuoden 2008 lopulla ammattikorkeakoulu päätti perustaa hankkeen, jossa kehitetään ohjauspalveluita Oulun seudun ammattikorkeakoulussa sekä kartoitetaan opintopsykologitoiminnan tarvetta ja laajuutta. Liikuntapalveluiden kehittämiseen opiskelijakunta osallistui mm. Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun yhteistyöhankkeeseen sisältyvässä liikuntatyöryhmässä, jossa opiskelijoiden edustajana toimi HVPJ Mäkitalo. Opiskelijakuntaan perustettiin hyvinvointitiimi, jonka puheenjohtajana toimi HJ Lukkarila. Tiimiin osallistui koulutusalajärjestöjen sosiaalipolitiikasta vastaavia sekä muita asiasta kiinnostuneita. Tiimin kokouksissa pohdittiin mm. hyvinvointitapahtuman sisältöä sekä hyvinvointipalveluiden kehittämistä Oulun seudun ammattikorkeakoulussa. Oulun korkeakouluopiskelijoiden yhteisessä kunnallispoliittisessa ohjelmassa vaadittiin keskitettyä opiskeluterveydenhuoltoa ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Kunnallisvaalien alla kunnallispoliittista ohjelmaa jaettiin ehdolla oleville sekä kirjoitettiin kannan otto sanomalehti Kalevaan. Aikaisempina vuosina tehtyjen aloitteiden opiskeluterveydenhuollon kehittämisestä ansiosta Oulun kaupunki perusti opiskeluterveydenhuollon kehittämistyöryhmän, jossa ammattikorkeakoulun opiskelijoita edusti HVPJ Mäkitalo. Työryhmä kokoontui vuoden aikana harvoin ja alkuvuonna myönteisesti vastaanotettu opiskelijakunnan kanta keskitettyyn terveydenhuoltoon kuitenkin loppuvuonna tyrmättiin mahdottomana toteuttaa. Suomen ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n liittokokouksessa opiskelijakunta OSAKO tekemä esitys opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä hyväksyttiin liiton poliittiseen ohjelmaan vain yhdellä pienellä muutoksella ja edellinen linja rahoituksen kierrättämisestä ammattikorkeakoulujen kautta poistettiin. 4.4 Opiskelijakulttuurin edistäminen - liittarionnistuminen 5 OPISKELIJA- JA JÄRJESTÖPALVELUT OSAKO järjesti vuonna 2008 järjestötoiminta I ja II opintojaksot. Ilmoittautuneille järjestettiin x koulutustapahtumaa. Aiheina olivat. 6 OSAKOLAINEN Opiskelijalehti Osakolainen ilmestyi toimintavuonna seitsemän kertaa. Lehden päätoimittajana toimi Niko Peltokangas ja taittajana Mika Saloranta, joka vastasi myös ilmoitusmyynnistä. Avustajina käytettiin pääasiassa Oamkin opiskelijoita ja alumneja. Lehti jatkoi itsenäistä toimituspolitiikkaansa ja onnistui herättämään keskusteluakin ammattikorkeakoulussa ajankohtaisista asioista. Osakolaiselle perustettiin kesällä toimitusneuvosto, johon päätoimittaja kutsui suunnittelija, toimituspäällikkö Annu Hattusen, toimittaja Sabina Mäen, päätoimittaja, mainostoimistoyrittäjä Juha Penttilän ja yliopettaja Pertti Sillanpään. Toimitusneuvosto toimi päätoimittajan asiantuntijatukena lehden kehittämisessä.

9 Jakelua kehitettiin hankkimalla syksyllä jakelutelineet Oamkin yksiköihin ja muutamiin kohteisiin Oulun keskustassa. Vuoden lopulla suunniteltiin ulkoasu-uudistusta, joka toteutetaan vuoden 2009 alussa. 7 HALLINTOPALVELUT Opiskelijakunnan tulot muodostuivat jäsenmaksuista, Oamkin yleisavustuksesta ja tuutori- ja kansainvälisyystoiminnan ostopalvelusopimuksesta sekä julkaisujen ilmoitusmyynnistä. Suurimmat menoerät olivat henkilökunnan ja luottamushenkilöiden palkat ja palkkiot, muut hallinnon kustannukset, SAMOKin jäsenmaksu ja koulutusalajärjestöjen kanssa solmitut ostopalvelusopimukset sekä toimintasektoreiden tapahtumat. Hallitus jatkoi koko vuoden säästökuuriaan. OSAKOlla syyslukukauden työssäoppimisjaksonsa suoritti merkonomiopiskelija Anni xx. OSAKOn toimistolla työskentelevät saivat osallistua Oamkin työkykytoimintaan. Opiskelijakunnan palkatut työntekijät toimikauden aikana: Bastian Fähnrich kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri (31.2. saakka) Niko Peltokangas päätoimittaja Kaisa Keski-Korpela pääsihteeri Mervi Kauppi tiedottaja (xx) Mika Saloranta taittaja Heidi Välimaa palvelupistevastaava ( , projektityöntekijä) Tapio Korhonen koulutussihteeri Tarja Rönkkö palvelupistevastaava ( ) 8 VIESTINTÄ Opiskelijakunnan tiedotustoiminnasta vastasi alkuvuoden ajan hallituksen puheenjohtaja tiedottajaharjoittelijan hankkimiseen saakka. Tiedottajaharjoittelijoina toimivat Oamkissa viestintää opiskelevat Susanna Siironen ja Katja Kilponen. Opiskelijakunta julkaisi toimikauden aikana Uuden opiskelijan oppaan sekä kaikille jäsenille jaetun kalenterin sisältävän taskutieto-kirjan. Mainosmyyntiä näihin sekä Osakolainen--lehteen hoiti alkuvuoden jälkeen Trapesti Oy sekä muutamat luottamushenkilöt. OSAKO uudisti toimintavuoden aikana internetsivunsa ja siirsi ne osoitteeseen Tiedottamisen pääkanavina käytettiin internetsivuja sekä Sidosryhmä- ja Opiskelijatiedotteita, jotka ilmestyivät sähköpostitse kahden viikon välein opiskelukuukausien aikana. OSAKO hankki mainostilaa koulutusalajärjestöjen opiskelijahaalareista. Opiskelijakunta sai myös jonkin verran medianäkyvyyttä sähköisen edustajistovaalin ja eduskuntavaalien mielipidekirjoitusten ansiosta. Opiskelijakunnan jäsenmäärä oli kevään laskentapäivänä 3338 jäsentä (jäsenprosentti 47 % läsnä olevista tutkinto-opiskelijoista) ja syksyllä 3529 jäsentä (jäsenprosentti 47 %). Jäsenmäärällä mitattuna OSAKO on Suomen kolmanneksi suurin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijalla oli alkuvuonna mahdollisuus ostaa jäsenyys ja tilata opiskelijakortti maksukuittia vastaan. Alkusyksystä otettiin käyttöön sähköinen jäseneksiliittymisjärjestelmä, jonka myötä paperisten jäsenlomakkeiden määrä väheni vuoden loppua kohden. Opiskelijakortteja ja tarroja välitettiin opiskelijakunnan toimistolta, koulutusalajärjestöjen toimistoista, myymälöistä ja kahviloista, Oulaisissa palvelupisteen toimintaa hoiti osaston kirjasto sekä sosiaali- ja terveysalan yksikössä syksystä lukien palkattu palvelupistehoitaja. Jäsenrekrytoinnista vastasi pääsihteeri yhdessä hallituksen kanssa. Rekrytointia varten laadittiin Jäsenyyden houkuttelevuutta lisättiin xx. Koulutusalajärjestöille ja OSAKOn hallitukselle järjestettiin syksyllä jäsenrekrytointikoulutus rekrytoinnin tueksi (oliko sellaista?).

10 OSAKOn jäsenmäärä kasvoi loppuvuodesta yli Tavoitteeksi asetettua xx prosentin jäsenastetta ei kuitenkaan saavutettu. 9 KIRJOITUKSET JA TAPAHTUMAKALENTERI Opiskelijakunta julkaisi vuonna 2006 seuraavat aloitteet, esitykset, lausunnot ja kannanotot: OSAKOn eduskuntavaaliteemat Tapahtumakalenterissa käytettyjen lyhenteiden selitykset: BF EA JM JT KK MH NP HK SR SL MK MS ES Bastian Fähnrich Eliisa Alatalo Jyrki Mäkitalo Jonna Taivaloja Kaisa Keski-Korpela Minna Hurskainen Niko Peltokangas Heikki Kaisto Sami Ristiluoma Suvi Lukkarila Mervi Kauppi Mika Saloranta Erja Simuna Tammikuu 7. Johtoryhmä MT, EA, JM, KK 8. Purje-projektin projektiryhmä SL 8. Info Raahen uusille opiskelijoille KK, EA, SL, TK 9. Vaihto-opiskelijoiden orientaatiopäivä JM muita? 10. Viestintätiimi KK muita? 10. Purje-projektin ohjausryhmä JM, EA 10. Opiskeluterveydenhuollon kehittämistyöryhmä JM 10. Purje-projektin info JM 10. PJ-tapaaminen OYY:n kanssa MT, EA, JM 14. YJ-kokous KK 15. Club KulttuRally JM, SR, SL, BF 15. SaunaNight JM, SR, SL, BF 17. OSAKO-Oamk hallitus & sihteerit 17. Prosessikoulutus puheenjohtajisto, hallitus & sihteerit Predari hallitus, KK, TK 21. Johtoryhmä MT, EA, JM, KK 21. Yj-kokous KK 28. OSEKK:n hallintojohtajan tapaaminen JM Lähtölaukaus EA, JM, JK, SL, SR, KK, TK

11 Helmikuu 4. Oulaisten uusien opiskelijoiden info KK, EA, TK 5. Study Abroad (LUOVA) BF muita? 5. Johtoryhmä MT, EA, JM, KK 5. Ympäristötiimi JM, SR 6. Ostopalvelusopimusneuvottelut EA, KK, JM, JK 6. Hyvinvointitiimi JM, SL, SR, BF 7. LaskiaisRally hallitus 8. Study Abroad (Oulainen) BF muita? 11. Study Abroad (Raahe) BF muita? 11. Kupo- suunnittelu OYY:n kanssa EA, JM, MT 11. Tuutoritiimi TK, JK, BF 12. Study Abroad (LIIKE) BF muita? 12. Opintoasiain työryhmä EA, JK, MH 12. Opiskelijaintran kehittäminen -työryhmä JM, TK? 13. KV-koordinaatio työryhmä KK?, BF, SR 13. Johtoryhmä MT, EA, JM, KK 13. KOPO-tiimi EA, JK, MH, TK 14. Study Abroad (OTEK & KULTT) BF, muita? 18. Johtoryhmä MT, EA, JM, KK 18. Opiskeluterveydenhuollon kehittämistyöryhmä JM 18. Kaupunginvaltuuston kokous EA, muita? 19. Study Abroad (SOTE) BF, muita? 19. Opiskelijapalaute ständi (LIIKE)? 19. Club KulttuRally JM, SR, SL, BF 20. OSEKK strategia seminaari EA, JM, KK, muita? 21. OSAKO-Oamk hallitus & sihteerit 21. SaunaNight JM, SR, SL, BF, muita? 22. Viikkopalaveri hallitus & KK, BF 22. Sipra-päivä TK 22. OYY:n vuosijuhlat MT, EA, JM, SL, KK 25. Talous-iltakoulu hallitus 25. Purje-projektin ohjausryhmä JM 26. Johtoryhmä MT, EA, JM, KK 27. Opiskelijoiden terveysliikuntahanke: tuutorkouluttajien koulutus TK 27. Hyvinvointitiimi JM, SL, SR 27. Järjestökoulutus JM, muita? 27. Pohjois-Pohjanmaan liiton nuorisofoorumi JM 28. Viikkopalaveri hallitus & sihteerit

12 28. KAJ-neuvottelut RAMKO:n kanssa KK, EA, JM 29. SAMOKin visio-päivä EA, MT SAMOKin pj-evakko EA Maaliskuu 4. Alumniyhdistyksen hallituksen kokous TK 7. Lyyra-työryhmä KK 8. OSAKOn kriittisen kehittämisen iltamat hallitus, puheenjohtajisto & sihteerit 10. Viestintätiimi KK, MK, MS 10. Tuutoritiimi TK, JT, MH 10. Kupo-suunnittelua OYY:n kanssa MT, EA, JM, muita? 11. Yj-kokous KK 11. Ympäristötiimi JM, SR 12. Vierailu opiskeluterveysasemalla JM, SL, SR, EA muita? 13. Johtoryhmä MT, EA, JM, KK 14. SAMOKin kv-,kopo-, ja sopo-tapaaminen EA, MH, JT, SL Rukan reissu JM, SR 17. Vierailu lääninhallitukseen JM, KK 18. Opintoasiain työryhmä EA, MH, TK muita? 18. Aikuisopiskelijoiden ohjaus keskustelu EA, JT, MH, TK 18. Järjestökoulutus hallitus muita? 18. Club KulttuRally JM, SR, SL, BF 18. SaunaNight JM, SR, SL, BF 19. Äänenavauskiertue Raahessa EA, JM, MH 19. Kopo-tiimi EA, JT, MH, TK 19. Edustajiston kevätkokous hallitus, sihteerit, puheenjohtajisto 25. Yj-kokous KK 26. Opiskelijaedustajien tapaaminen EA, MH, JT muita? 27. Lyyra-työryhmä KK 27. OSAKO-Oamk hallitus, muita? 27. Hallituksen tyky-päivä hallitus KotKot-koulutus hallitus, puheenjohtajisto muita? 31. Pohjois-Suomen insinöörikoulutuksen tulevaisuus seminaari JM muita? 31. Ostopalvelusopimuksen seuranta Otro:n kanssa EA, JM, KK

13 31. Jäsenrekrytointi brainstorm hallitus, puheenjohtajisto & sihteerit Huhtikuu 1. Järjestökoulutus hallitus 4. SAMOKin PJ-PS tapaaminen EA, muita? VETURI IX TK 7. Yj-kokous 9. KV-koordinaatio kokous SR KV-tuutorikoulutus TK, EA, JT, MH 10. Hyvinvointitiimi JM, SL, SR Perustuutorikoulutus viikonloppu TK, EA, JT, MH 11. Opinnäytetyöpalaveri JM, SL, SR 14. Viestintätiimi KK muita? 14. SAMOKin kopo-työryhmä EA 15. Club KulttuRally JM, SR, SL 15. SaunaNight JM, SR, SL 15. Opintoasiain työryhmä EA muita? 15. TK-laatutiimi EA KV-tuutorikoulutus TK, EA, JT, MH 16. Kopo-tiimi EA, JT, MH, TK 17. Viestintätiimi KK muita? 17. Kunnallisvaaliseminaari EA, JM, MH, SR, MT Perustuutorikoulutus viikonloppu TK, EA, JT, MH muita? Hyvinvointiviikko JM 21. Yj-kokous KK 21. Pohjois-Pohjanmaan liiton nuorisofoorumi JM 22. Kupo-aamupala OYY:n kanssa EA, muita? 22. Oamk-OY yhteistyöhankkeen johtoryhmä EA 22. Kunnallispoliittinen keskustelutilaisuus (Raahe) EA, JM, MT, MH, muita? 23. Oamkin hyvinvointipäivä JM, SL, SR 23. Järjestökoulutus hallitus 24. OSAKO-Oamk hallitus & sihteerit 28. Johtoryhmä MT, EA, JM, KK 29. Oamkin laatukoulutus ketä? 29. TK-laatutiimi EA 30. WappuRally hallitus

14 Toukokuu 5. Lyyra-työryhmä KK 5. Edustajiston kokous hallitus & sihteerit 6. Jäsenrekrytointikampanjan suunnittelu KK muita? 6. Ympäristötiimi SR 6. Purje-projektin ohjausryhmä JM 6. Club KulttuRally JM, SR, SL PJ-PS tapaaminen ja PS-risteily EA 8. Kehityskeskustelu KK, MK 8. Kehityskeskustelu KK, TK 13. Opintoasiain työryhmä EA, JT, MH 13. Sporttipassi kokous OTEKilla KK Amk-päivät EA 16. Palaveri Arinan kanssa ketä? 19. Yj-kokous KK 19. Johtoryhmä MT, EA, JM, KK 20. Opintoasiain työryhmä ja kv-koordinaatiotyöryhmä EA, MH, JT, SR 21. Viestintätiimi KK muita? 22. Rehtorin tapaaminen EA, JM, JT, SL, KK 22. OSAKO-Oamk hallitus & sihteerit 27. Kokous Kalevan kanssa JM, KK 27. Kupo-tapaaminen OYY:n kanssa EA, JM, muita? 29. OSEKK strategiaseminaari EA, JM 30. Liikuntatyöryhmä JM

15 Kesäkuu 3. TK-laatutiimi EA 3. Ympäristötiimi SR? 3. OSAKOn kesäjuhlat ketä? 4. OSEKK:n tapaaminen? ketä? 9. Yj-kokous KK 9. Opiskelijaintran työryhmä JM, TK 16. Yj-kokous KK Heinäkuu Elokuu 14. OSAKOn evakko EA, JM, JT, ESmuita? 26. Järjestökoulutus hallitus

16 Syyskuu 4. Tour de Oulu hallitus & sihteerit 5. Preludi hallitus & sihteerit 23. Järjestökoulutus hallitus

17 Lokakuu

18 Marraskuu 11. Järjestökoulutus hallitus

19 Joulukuu

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2008

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2008 Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2008 JOHDANTO Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) opiskelijoiden etu-

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2007

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2007 Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2007 JOHDANTO Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (OAMK) opiskelijoiden etu-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA. Johtaminen ja toiminnan ohjaus

TOIMINTASUUNNITELMA. Johtaminen ja toiminnan ohjaus TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA Johtaminen ja toiminnan ohjaus - Laaditaan yhteistyö- ja rahoitussopimus Oulun ammattikorkeakoulun kanssa vuodelle 2016 - Neuvotellaan liikuntatuutoroinnin,

Lisätiedot

Opiskelijakunnan toimielinten kokoonpanot on kuvattu taulukossa 1.

Opiskelijakunnan toimielinten kokoonpanot on kuvattu taulukossa 1. JOHDANTO Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (OAMK) opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, jonka toiminta perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003).

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTASUUNNITELMA 2007

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTASUUNNITELMA 2007 1 JOHDANTO Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (OAMK) lakisääteinen opiskelijakunta,

Lisätiedot

Hallitus kokoontui kevään aikana 14 kertaa ja 13 kertaa syksyllä. Kokouksia on pidetty tarpeen mukaan.

Hallitus kokoontui kevään aikana 14 kertaa ja 13 kertaa syksyllä. Kokouksia on pidetty tarpeen mukaan. Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2011 JOHDANTO Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) opiskelijoiden etu-

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2010

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2010 Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2010 JOHDANTO Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) opiskelijoiden etu-

Lisätiedot

Noora Nousiainen Heikki Leppänen Toni Lyytikäinen Pinja Laukkanen Kiril Kotikangas Juho Koskelainen

Noora Nousiainen Heikki Leppänen Toni Lyytikäinen Pinja Laukkanen Kiril Kotikangas Juho Koskelainen OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN SYYSKOKOUS Aika 27.11.2013 kello 16.15 Paikka Oamk, Liiketalouden yksikkö, auditorio B353 Teuvo Pakkalan katu 19, 90130 OULU Paikalla Matti Haarala Vesa-Ville

Lisätiedot

Elokuussa opiskelijakunnassa aloitti työnsä uusi kulttuurisihteeri Tanja Vallo. Tanja on syksyn aikana perehtynyt ja perehdytetty työtehtäviinsä.

Elokuussa opiskelijakunnassa aloitti työnsä uusi kulttuurisihteeri Tanja Vallo. Tanja on syksyn aikana perehtynyt ja perehdytetty työtehtäviinsä. Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2012 1 TOIMINNAN OHJAUS 1.1 Päätöksenteko Edustajisto kokoontui yhdeksän kertaa vuoden aikana, neljästi keväällä ja viidesti syksyllä.

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS Aika 6.10.2014 klo 16.30 Paikka Oamkin Kotkantien kampus, Kotkantie 1, auditorio 3. Paikalla Matti Haarala Tuomas Tikkala Johanna Väyrynen

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (OSAKO) STRATEGIA 2007 2009

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (OSAKO) STRATEGIA 2007 2009 Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (OSAKO) STRATEGIA 2007 2009 OSAKO on Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden näköinen opiskelijakunta ja heidän arvostettu äänitorvensa ammattikorkeakouluyhteisössä,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005 1(11) 1 YLEISTÄ

TOIMINTAKERTOMUS 2005 1(11) 1 YLEISTÄ TOIMINTAKRTOMUS 2005 1(11) 1 YLISTÄ Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (OAMK) opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö. Opiskelijakunnan toiminta

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

Hallitus kokoontui vuoden aikana 27 kertaa, kokouksia on pidetty tarpeen mukaan.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 27 kertaa, kokouksia on pidetty tarpeen mukaan. Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2013 JOHDANTO Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) opiskelijoiden etu-

Lisätiedot

OSAKOn strategia 2014-2017

OSAKOn strategia 2014-2017 OSAKOn strategia 2014-2017 Johdanto, strategiatyöryhmän terveiset lukijalle Opiskelijakunnan edustajisto perusti vuoden 2013 ensimmäisessä kokouksessaan strategiatyöryhmän, johon nimettiin seitsemän OSAKOn

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 1.2.2012 klo 13:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Lisäksi: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Tamy-info. Tietoa ylioppilaskunnastasi. Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Tamy-info. Tietoa ylioppilaskunnastasi. Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Tamy-info Tietoa ylioppilaskunnastasi Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho Mikä on ylioppilaskunta? Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia,

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirja 1 (6) HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 2012 Aika: 14.12.2011 kello 17.00 Paikka: Opiskelijakunnan neuvotteluhuone, Skinnarila, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Borgström Toni

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016. Yleistä. Sivu 1 / 10

TOIMINTASUUNNITELMA 2016. Yleistä. Sivu 1 / 10 Sivu 1 / 10 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä (myöhemmin Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulussa (myöhemmin TAMK) toimiva lakisääteinen ja sitoutumaton opiskelijakunta. Julkisoikeudellinen opiskelijakunta

Lisätiedot

Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten

Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto SAMOK ry valtakunnallinen ja sitoutumaton ammattikorkeakouluopiskelijoiden edunvalvoja perustettu vuonna 1996 perustajaliitot SKOL, STOL ja TERHOL

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle 21.4/2015.

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle 21.4/2015. LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA ESITYSLISTA EDUSTAJISTON KOKOUS 3/2015 2015 AIKA: 23.4.2015, klo 16.00, LS3 PAIKKA: Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, LS2 JAKELU: varsinaiset jäsenet: varajäsenet: Ville

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS Aika 11.9.2014 klo 17:00 Paikka Oamkin sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Paasi, luokka D1191 Kiviharjuntie 8, Oulu Paikalla Noora Nousiainen

Lisätiedot

12.2.2012. Varsinaiset edustajat: 1 Teemu Tiilikainen EPJ Paikalla 2 Julia Anjala EVPJ Paikalla 3 Janne Kuikka Paikalla 4 Jani Savolainen Paikalla

12.2.2012. Varsinaiset edustajat: 1 Teemu Tiilikainen EPJ Paikalla 2 Julia Anjala EVPJ Paikalla 3 Janne Kuikka Paikalla 4 Jani Savolainen Paikalla PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 12.2.2013 Klo 17.30 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1205 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Teemu Tiilikainen EPJ Paikalla 2 Julia Anjala EVPJ Paikalla 3 Janne Kuikka

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2014

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2014 Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2014 JOHDANTO Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, jonka

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry.

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2014 Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Vuosi 2014 Vuosi 2014 oli yhdistyksen 77. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

Tervetuloa tuutorikoulutuksiin! 24.3., ja illanvietto 17.4.

Tervetuloa tuutorikoulutuksiin! 24.3., ja illanvietto 17.4. Tervetuloa tuutorikoulutuksiin! 24.3., 31.3. ja illanvietto 17.4. Jari-Pekka Kanniainen & Sami Heinonen 24.3.2015 Koulutusten ohjelma Tiistai 24.3 Kotkantien auditorio 1 15:00 Tervetulosanat, Jari-Pekka

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016 ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 15.1.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 AIKA: 18.1.2016, klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.50. Todettiin läsnäolijat.

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.50. Todettiin läsnäolijat. PÖYTÄKIRJA 4 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA Aika: 1.2.2011 kello 17.00 Paikka: Saikolo, Kimpisen kampus, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Piirainen Maria varapuheenjohtaja Holopainen Tiina jäsen

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

16.9.2011. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.14. Todettiin läsnäolijat.

16.9.2011. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.14. Todettiin läsnäolijat. PÖYTÄKIRJA 17 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA Aika: 29.8.2011 kello 17.00 Paikka: Saikolo, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Lempiäinen Mika varapuheenjohtaja Hannonen Maiju jäsen Holopainen Tiina

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009. Yleistä

TOIMINTASUUNNITELMA 2009. Yleistä 1(5) TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä (Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Opiskelijoita TAMKissa edustaa opiskelijakunta. HALLINTO Opiskelijakunnan

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/5 Pöytäkirja Aika: 20. helmikuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

19.8.2010. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.18. Myönnettiin David Hauserille läsnäolo- ja puheoikeus.

19.8.2010. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.18. Myönnettiin David Hauserille läsnäolo- ja puheoikeus. PÖYTÄKIRJA 12 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2010 Aika: 17.8.2010 kello 16.00 Paikka: Saikolo, Kimpisen kampus, Lappeenranta Kutsutut: Räsänen Joona puheenjohtaja läsnä Oksanen Riku varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

YLEISTÄ. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009

YLEISTÄ. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009 Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät.

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Viestintästrategian rooli Opiskelijakunta OSAKOssa viestintä ymmärretään osaksi kaikkea opiskelijakunnan toimintaa. OSAKO viestii erityisesti rekrytoidakseen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Nikkanen Rilla edustajiston pj poissa Paakki Mika edustajiston vpj poissa Kauppinen Susanna pääsihteeri läsnä

Nikkanen Rilla edustajiston pj poissa Paakki Mika edustajiston vpj poissa Kauppinen Susanna pääsihteeri läsnä PÖYTÄKIRJA 16 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA 16/2010 Aika: 2.11.2010 kello 12.00 Paikka: Neuvotteluhuone Saimia, Kimpisen kampus, Lappeenranta Kutsutut: Räsänen Joona puheenjohtaja läsnä Oksanen Riku varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 (Hyväksytty valtuustossa 28.11.2011)

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 (Hyväksytty valtuustossa 28.11.2011) TOIMINTASUUNNITELMA 2012 (Hyväksytty valtuustossa 28.11.2011) 1. Yleistä (myöhemmin Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulussa (myöhemmin TAMK) toimiva lakisääteinen ja sitoutumaton opiskelijakunta. Julkisoikeudellinen

Lisätiedot

STRATEGIA 2011-2013. Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO

STRATEGIA 2011-2013. Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO STRATEGIA 2011-2013 OSAKO on jäsentensä hyvinvoinnista huolehtiva aktiivisen kansalaisuuden edistäjä ja arvostettu vaikuttaja sekä tunnustettu korkeakoulutuksen

Lisätiedot

Borgström Toni, edustajiston varapuheenjohtaja

Borgström Toni, edustajiston varapuheenjohtaja Pöytäkirja 15 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 15/2014 Aika: 24.9.2014 kello 16.00 Paikka: Kutsutut: Neuvottelutila Kummeli, Lappeenranta Paakki Pauliina, hallituksen puheenjohtaja Huhtiranta Sonja Hämäläinen

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(6) Edustajisto 7/12 7.5.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 7.5..2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(6) Edustajisto 7/12 7.5.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 7.5..2012 Klo 17. ESITYSLISTA 1(6) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA 7.5..2012 Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 2002 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj myöhässä 3 Salla

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirja 11 1 (6) HALLITUKSEN KOKOUS 11/2012 Aika: 19.6.2012 kello 17.00 Paikka: Neuvotteluhuone Kummeli, Skinnarilan kampus Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Borgström Toni jäsen Kurronen Laura jäsen,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/5 Pöytäkirja 32/2015 Aika: 22. lokakuuta 2015 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Cecilia Hanhikoski Jari Kärkkäinen Salla Lähteenmäki poissa Jari Malkamäki Juha Oksanen Sanna Paasonen Nina Sivunen poistui kohdan 70 jälkeen

Cecilia Hanhikoski Jari Kärkkäinen Salla Lähteenmäki poissa Jari Malkamäki Juha Oksanen Sanna Paasonen Nina Sivunen poistui kohdan 70 jälkeen Hallituksen kokous 1 (5) Aika 26.9.2015 klo 9.00 Paikka Valkea talo, kokoushuone A 3.44, Helsinki Läsnä Jaana Aaltonen puheenjohtaja Outi Ahonen Elina Blundin poissa Cecilia Hanhikoski Jari Kärkkäinen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2012 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2012 Vuosi 2012 oli yhdistyksen 75. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

TUUTORIN KÄSIKIRJA Tiivistelmä. Opas vertaisohjauksen tueksi Oulun ammattikorkeakoulussa

TUUTORIN KÄSIKIRJA Tiivistelmä. Opas vertaisohjauksen tueksi Oulun ammattikorkeakoulussa TUUTORIN KÄSIKIRJA Tiivistelmä Opas vertaisohjauksen tueksi Oulun ammattikorkeakoulussa Hei uusi tuutori! Hienoa, että päätit hakea Oulun ammattikorkeakoulun tuutoriksi! Uskomme, että sinulla on edessä

Lisätiedot

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09)

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09) KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA Aika: 11.2.2009 16:16 Paikka: Kemian tekniikan rakennuksen luentosali Ke 2 Läsnäolijat: Liite 1 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

2 Hallinto KAMOn hallitukseen kuuluivat toimikaudella 2006 seuraavat opiskelijat:

2 Hallinto KAMOn hallitukseen kuuluivat toimikaudella 2006 seuraavat opiskelijat: TOIMINTAKEROMUS 1.6. 31.12.2006 1 (5) 1 Yleistä (KAMO) on opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö. Opiskelijakunnan toiminta perustuu Ammattikorkeakoululakiin (351/2003). Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Lisätiedot

Hannonen Maiju, edustajiston puheenjohtaja Pölönen Henna, edustajiston varapuheenjohtaja

Hannonen Maiju, edustajiston puheenjohtaja Pölönen Henna, edustajiston varapuheenjohtaja Pöytäkirja 8 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 8/2013 Aika: kello 13.00 Paikka: Läsnä: Neuvotteluhuone Kummeli, Skinnarila, Lappeenranta Eskelinen Patrik, puheenjohtaja Borgström Toni, varapuheenjohtaja Huhtiranta

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

13.5.2015 PÄÄTÖSLUETTELO 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015. Aika: Keskiviikko 13.5.2015 Kello 16:59-18:15.

13.5.2015 PÄÄTÖSLUETTELO 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015. Aika: Keskiviikko 13.5.2015 Kello 16:59-18:15. 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015 Aika: Keskiviikko 13.5.2015 Kello 16:59-18:15. Paikka: Läsnä: K-rakennus, Visamäki Emma Heinänen, puheenjohtaja Lauri Säilä, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl 11 O k\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 44/2013 Aika: 19.12.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2013 19.4.2013. AIKA 18.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik estynyt, varalla Strömberg Niko

PÖYTÄKIRJA 4/2013 19.4.2013. AIKA 18.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik estynyt, varalla Strömberg Niko 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 4/2013 19.4.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 18.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C., varalla Strömberg Niko Bremer

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Menestyvä yritys Menestyvä kaupunki Toimintasuunnitelma 2012 Porin Yrittäjien Visio Yhdistyksen jäsentyytyväisyys ja pysyvyys ovat vertailuyhdistyksiä parempi ja jäsenmäärä on nousujohteinen. Yhdistyksen

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO Sivu 1 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 KOKOUSAIKA tiistai 27.1.2015 klo 16.45 KOKOUSPAIKKA Auditorio Joukahainen, Lemminkäisenkatu 30, TURKU ASIALUETTELO 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 6/2012

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 6/2012 Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 6/2012 Aika: 23.10.2012 klo 16:00 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. Osallistujat: Läsnä: Olli-Pekka Sartanen puheenjohtaja Suvi

Lisätiedot

Poissa: Sandholm Aino-Liisa edustajiston varapuheenjohtaja. Puheenjohtaja avaa kokouksen kello 16.35. Todettiin läsnäolijat.

Poissa: Sandholm Aino-Liisa edustajiston varapuheenjohtaja. Puheenjohtaja avaa kokouksen kello 16.35. Todettiin läsnäolijat. PÖYTÄKIRJA 3 (1/6) HALLITUS PÖYTÄKIRJA Aika: 18.1.2011 kello 16.00 Paikka: Saikolo, Kimpisen kampus, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Piirainen Maria varapuheenjohtaja Holopainen Tiina

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2016. AIKA: , klo 12:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2016. AIKA: , klo 12:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 16.5.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 8/2016 AIKA: 18.4.2016, klo 12:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17. PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1207 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj paikalla 3 Salla Korhonen paikalla

Lisätiedot

LAMKO. Tutorvastaavan opas LAMKO

LAMKO. Tutorvastaavan opas LAMKO LAMKO Tutorvastaavanopas LAMKO SISÄLTÖ Tutorvastaavantehtävät...2 Tapaamiset...2 Vastaavientapaamiset...2 Alojentutortapaamiset...2 Tutorkansio...5 Kirjevalituille...5 Google-kalenteri...6 Tutorpassit...7

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00 0 O Y ( KUNTA Hallituksen kokouks. YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016 Aika: 3.3.2016 klo 8.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan

Lisätiedot

Poissa: Oksman Mika jäsen Nikkanen Rilla edustajiston puheenjohtaja Sandholm Aino-Liisa edustajiston varapuheenjohtaja

Poissa: Oksman Mika jäsen Nikkanen Rilla edustajiston puheenjohtaja Sandholm Aino-Liisa edustajiston varapuheenjohtaja PÖYTÄKIRJA 2 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA Aika: 20.12.2010 kello 16.30 Paikka: Saikolo, Kimpisen kampus, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Piirainen Maria varapuheenjohtaja Holopainen Tiina

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot

16.9.2011. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.08. Todetaan läsnäolijat.

16.9.2011. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.08. Todetaan läsnäolijat. PÖYTÄKIRJA 16 (1/5) HALLITUS ESITYSLISTA Aika: 10.8.2011 kello 17.00 Paikka: Saikolo, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Lempiäinen Mika varapuheenjohtaja Hannonen Maiju jäsen Holopainen

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (Hyväksytty valtuustossa 10.12.2012)

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (Hyväksytty valtuustossa 10.12.2012) TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (Hyväksytty valtuustossa 10.12.2012) 1. Yleistä (myöhemmin Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulussa (myöhemmin TAMK) toimiva lakisääteinen ja sitoutumaton opiskelijakunta. Julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kristian Rasehorn ja Juho-Petrus Nieminen

2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kristian Rasehorn ja Juho-Petrus Nieminen Riihimäen kaupunki PÖYTÄKIRJA 02/2009 Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus Nuorisovaltuusto 10.2.2009 NUORISOVALTUUSTON KOKOUS Aika tiistaina 10.2.2009 kello 17.10 Paikka nuorisokeskus Monari, Uudenmaankatu

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 24.3.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 AIKA: 30.3.2016, klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Numerot otsikoiden edessä tarkoitaa prioriteettiä 1 = tärkeä, 2 = melko tärkeä Edunvalvonta 1 Luodaan METKAlle poliittinen ohjelma

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS Aika 31.1.2015 klo 15:00 Paikka Hietasaaren leirikeskus, Oulu Hietasaarentie 19, 90500 Oulu Edaattorit Matthew O Loughlin Kirsi Kärkkäinen

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570 Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570 Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2015 Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan

Lisätiedot

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14 Hallituksen kokous 1 (5) Aika 26.4.2014 klo 9.20 16.38 Paikka Jyväskylän Kuurojen yhdistys, Jyväskylä Läsnä Jaana Keski-Levijoki puheenjohtaja Jaana Aaltonen Elina Blundin Cecilia Hanhikoski Johan Hedrén

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Sandholm Aino-Liisa edustajiston varapuheenjohtaja (-20.47) Kauppinen Susanna pääsihteeri

Sandholm Aino-Liisa edustajiston varapuheenjohtaja (-20.47) Kauppinen Susanna pääsihteeri PÖYTÄKIRJA 24 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA Aika: 14.11.2011 kello 18.00 Paikka: Opiskelijakunnan neuvotteluhuone Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Lempiäinen Mika varapuheenjohtaja Hannonen Maiju jäsen

Lisätiedot