RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Vuoden 2009 tilinpäätös Vuoden 2009 toimintakertomus Neuvottelut yhteisen jätelautakunnan perustamisesta Yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen täydentämällä tasaarvosuunnitelmaa Arvonimet ja kunnia- sekä ansiomerkkiehdotukset Kursseja, seminaareja ja yhteistyötapaamisia Ilmoitusasiat Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat PUHEENJOHTAJA Pekka Hintikka

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2010 Kunnanhallitus Sivu 134 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pekka Hintikka Jarmo Karjalainen Raija Haukka Anu Hotti Jarmo Hänninen Ulla Pakarinen Jaakko Vesterinen puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen Muut osallistujat Tauno Herranen Anneli Jalkanen Marja-Liisa Kaikkonen Risto Niemelä Tapio Kataja valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja, kunnanjohtaja hallintojohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Pekka Hintikka KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Tapio Kataja Maanantai klo kunnanvirasto Allekirjoitukset Anu Hotti Jarmo Hänninen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Tapio Kataja

3 Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kh 118 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 50 :n ja hallintosäännön :ien mukaisesti. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Kh 119 KunL:n 50 :n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkistamisesta. Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkistamaan pöytäkirjan. Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Anu Hotin ja Jarmo Hännisen. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kh 120 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

4 Kunnanhallitus VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖS Kh 121 Liite 1 Käyttötalouden kokonaismenot olivat ,03 euroa. Kasvu edellisvuoteen johtuu pääosin Vesannon kanssa tehdystä perusturvayhteistyöstä, jossa Rautalampi hoiti isäntäkuntamallin mukaisesti Vesannon sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tehtävät. Käyttötalouden kokonaismenot ilman Vesannon perusturvaa olivat ,87 euroa, kasvua edellisvuotiseen ,71 euroa eli 0,5 %. Käyttötalouden tulot olivat ,19 euroa. Samoin kuin menoissa myös tässä Vesanto-yhteistyö nosti selvästi tulojen määrää mm. Vesannon maksamien kuntaosuuksien takia. Käyttötalouden tulot ilman Vesantoa olivat ,44 euroa. Vähennystä edellisvuoteen oli ,56 euroa eli 1,8 %. Käyttötalouden ulkoiset menot ilman Vesantoa olivat ,02 euroa. Kasvua edellisvuotiseen oli euroa eli 1,7 %. Kasvu koostuu mm. hallinnon euron, perusturvan euron, koulutuksen euron, vapaa-aikatoimen euron, teknisen euron ja ympäristötoimen euron ylityksistä. Terveydenhuollon menot laskivat euroa. Käyttötalouden ulkoiset menot ylittivät kuitenkin alkuperäisessä talousarviossa hyväksytyn määrän ,94 eurolla, kunnanvaltuusto hyväksyi lisämäärärahat joulukuussa Käyttötalouden ulkoisia tuloja kertyi ilman Vesannon osuutta ,44 euroa, joka oli ,43 euroa eli 1,8 % edellisvuotista vähemmän. Hallintokunnittain esim. sosiaalitoimen tulot laskivat euroa. Koulutuksen tulot kasvoivat euroa. Koulutuksen sisällä peruskoulutuksen tulot kasvoivat euroa ja lasten päivähoidon tulot laskivat euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen tulot laskivat euroa. Teknisen toimen tulot kasvoivat euroa. Menolajeittain tarkasteltuna Vesanto mukaan lukien henkilöstökulut olivat euroa ja palvelujen osto euroa. Rautalammin menot menolajeittain kehittyivät seuraavasti: palkkausmenot kasvoivat eli 6,2 %, palvelujen osto väheni euroa eli 1.4 %, aineet ja tarvikkeet kasvoivat euroa eli 9 %, avustukset vähenivät euroa eli 2,8 % ja muut menot kasvoivat euroa eli 19,7 %.

5 Kunnanhallitus Investointimenot vuonna 2009 olivat euroa, joka on euroa eli 21 % edellisvuotista pienempi. Investointiosan nettomenot olivat euroa. Summa on talousarviossa arvioitua suurempi. Suurin hanke oli työkeskuksen tulipalon jälkeinen rakentaminen, joka tehtiin siis pääosin vakuutuskorvauksella. Tenniskenttää rakennettiin eurolla, josta kunnan osuus oli euroa. Kirkonkylän vesilaitosta rakennettiin eurolla ja viemärilaitosta eurolla. Tytäryhtiöosakkeita ja osuuksia hankittiin eurolla. Verotuloja kertyi ,54 euroa. Kertymä on ,46 euroa talousarviossa arvioitua pienempi, mutta parempi kuin pitkin vuotta taloudellisesta tilanteesta ja kokonaisverokertymästä tehdyt valtakunnalliset arviot ennakoivat. Vuotta aikaisempaan verrattuna verokertymä supistui ,50 euroa eli 0,7 %. Valtionosuudet olivat euroa eli euroa ja 7,1 % edellisvuotista suuremmat. Tuloslaskelman mukainen vuosikate oli ,52 euroa. Määrä oli selvästi arvioitua suurempi ja tässä tilanteessa hyvä. Vuosikatteen tasoon vaikutti hyvän verokertymän lisäksi mm. se, että terveydenhuollon menot jopa supistuivat edellisvuodesta eurolla eikä suuria yllätyksiä tullut muualtakaan. Sosiaalitoimen menot kuitenkin kasvoivat edellisvuodesta euroa. Poistojen määrä oli ,90 euroa joten tilikauden ylijäämäksi muodostui euroa. Kunnalla oli vuoden vaihteessa pitkäaikaista talousarviolainaa euroa ja tilapäislainaa euroa eli korollista lainaa kaiken kaikkiaan euroa, joka on euroa/asukas. Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastettavaksi. Kunnanhallitus allekirjoitti tilinpäätöksen ja jätti sen tilintarkastajien tarkastettavaksi.

6 Kunnanhallitus VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS Kh 122 Liite 1 Osastot ovat jättäneet kertomuksensa vuoden 2009 toiminnasta. Kertomus annetaan tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Vuoden 2009 toimintakertomus liitteenä 1. Kunnanhallitus päättää antaa vuoden 2009 toimintakertomuksen tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi.

7 Kunnanhallitus NEUVOTTELUT YHTEISEN JÄTELAUTAKUNNAN PERUSTAMISESTA Kh 123 Liite 2 Kunnat ovat antaneet myönteisen vastauksen Jätekukon jätelautakunnan perustamisesta tehtyyn kyselyyn. Jätekukko kutsuu kunnat jatkoneuvotteluihin jätelautakunnan perustamisesta. Neuvottelu pidetään to klo Kylpylähotelli Kunnonpaikassa Vuorelassa. Neuvotteluissa käsitellään yhteislautakunnan isäntäasiaa, lautakunnan kokoonpanoa, tehtäviä ym. Edustajan nimi pyydetään ilmoittamaan mennessä neuvottelujen sihteerille Seija Pöntiselle. Liitteenä 2 on Jätehuollon neuvottelukunnan kirje. Kunnanhallitus päättää valita edustajansa neuvotteluihin. Kunnanhallitus valitsi edustajikseen kunnanhallituksen varapuheenjohtajan Jarmo Karjalaisen sekä teknisen lautakunnan puheenjohtajan Jouko Pispalan ja hänen varaedustajakseen lautakunnan varapuheenjohtaja Ari Weiden sekä virkamiesedustajaksi tekninen johtaja Tuure Savolaisen.

8 Kunnanhallitus YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN TÄYDENTÄMÄLLÄ TASA- ARVOSUUNNITELMAA Kh 124 Liite 3 Sisäasiainministeriö on lähettänyt Suomen kunnille uudistetut Yleiset suositukset yhdenvertaisuussuunnitelman sisällöiksi. Tarve suosituksiin on käynyt ilmi Joensuun yliopiston tekemästä tutkimuksesta yhdenvertaisuuslain toimivuudesta Suomessa. Kaikki viranomaiset eivät ole laatineet yhdenvertaisuussuunnitelmia tai jos ovat sen tehneet, niin nykyiset suunnitelmat eivät sisällä konkreettisia toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Rautalammin kunnalla ei ole yhdenvertaisuussuunnitelmaa, mutta tasa-arvosuunnitelma on laadittu. Laajapohjainen toimikunta on antanut ehdotuksen uudeksi yhdenvertaisuuslaiksi loppuvuodesta Laajapohjainen työryhmä on valmistellut suosituksia yhdenvertaisuussuunnittelua varten. Suomessa syrjintä on kielletty sekä perustuslaissa ja erityislainsäädännössä. Yhdenvertaisuuslaki kieltää mm. ikään etniseen ja kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen sekä seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan välittömän ja välillisen syrjinnän, häirinnän ja ohjeen tai käskyn syrjiä. Syrjintä voi olla moniperusteista tai risteävää ja tapahtua samanaikaisesti tai eri tilanteissa. Laki koskee myös kaikkia suomalaisia. Yhdenvertaisuuslakiin perustuva suunnitelma voi olla joko erillinen suunnitelma tai osa muuta suunnitelmaa esim. tasa-arvosuunnitelmaa tai kotouttamislain mukaista kotouttamisohjelmaa. Kunnanhallitus antaa tehtäväksi perusturvaosastolle valmistella ehdotus yhdenvertaisuussuunnitelmaksi täydentäen kunnassa jo olevaa tasa-arvosuunnitelmaa ja ottaa valmistelussa huomioon tarpeellisessa määrin kotouttamista koskevat konkreettiset asiat. Esitys tulee olla valmiina mennessä.

9 Kunnanhallitus ARVONIMET JA KUNNIA- SEKÄ ANSIOMERKKIEHDOTUKSET Kh 125 Rautalampi täyttää 450 vuotta vuonna Vuosien 2010 ja 2011 aikana on juhlavuoden tapahtumiin liittyen perusteltua huomioida myös pitkäaikaisia viran- ja toimenhaltijoita sekä luottamushenkilöitä erilaisin huomionosoituksin. Itä-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt kunnille kirjelmän, jossa se pyytää kuntia tekemään ehdotuksia ritarikuntien kunniamerkkien hakemiseksi mennessä. Suomen kuntaliitolta on mahdollisuus jatkuvasti hakea ansiomerkkejä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Lisäksi kunnalla on mahdollisuus hakea arvonimiä juhlavuoteen liittyen tai olla mukana eri yhteisöjen kanssa hakemassa arvonimiä pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta kuntalaisilleen. Kunnanhallitukselle valmistellaan ehdotus kunnia- ja ansiomerkkien hakemiseksi sekä mahdollisien arvonimien hakemiseksi.

10 Kunnanhallitus KURSSEJA, SEMINAAREJA JA YHTEISTYÖTAPAAMISIA Kh 126 Itä-Suomen aluehallintovirasto on kutsunut Itä-Suomen kuntien ja kaupunkien johtajat sekä maakuntajohtajat maanpuolustuksen erikoiskurssille no 10, Mikkelin Karkialammen kasarmialueelle. Suomen Yrittäjät on esittänyt kutsun kuntien ja kaupunkien hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajia sekä kunnan-/kaupunginjohtajia kunnallisjohdon perinteiseen kevätseminaariin Tallinnaan. Itä-Suomen aluehallintoviraston ja aluehallinnon yhteistyötapaaminen järjestetään klo Kuopiossa, missä esitellään virastoa, turvallisuussuunnitelman tilaa, kuntien puheenvuoroa alue- ja paikallishallinnon palveluiden saatavuudesta sekä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisestä. Päätetään siitä, keitä henkilöistä osallistuu eri tilaisuuksiin. Risto Niemelä osallistuu Itä-Suomen aluehallinto viraston maanpuolustuksen erikoiskurssille. Suomen Yrittäjien kunnallisjohdon risteilylle osallistuvat: Tauno Herranen, Pekka Hintikka ja Risto Niemelä Kuopiossa pidettävään yhteistyötapaamiseen osallistuvat: Raija Haukka, Anu Hotti ja Tapio Kataja.

11 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Kh 127 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Kuntaliiton yleiskirje : Merenkulun ympäristönsuojelulaki voimaan Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry:n kursu kevätkokoukseen Pohjola-Nordenin kutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen Lassilan Osakaskunnan kutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen PV Iisveden Metsän tilausristeilyt 2010 ja vuosikertomus Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

12 Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÖYTÄKIRJAT Kh 128 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat: 1. Perusturvalautakunnan pöytäkirja Kunnanhallitus päättää, ettei toimielinten päätöksiä siirretä kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 18.7.2014 klo 15 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite Asia nro KOKOUSKUTSU Laatimispäivä 14.7.2014 Nro 5 / 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 09.03.2015 klo 17.00 18.25 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 17.11.2014 581 Kokousaika 17.11.2014 klo 15.00 17.54 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 PUHEENJOHTAJA JULKIPANO- TODISTUS

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88 Kunnanhallitus Aika Paikka 30.03.2015 klo 17:00-20:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA Aika klo 19.00 21.43 Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Muut läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt,

Lisätiedot

ENNEN VARSINAISEN KOKOUKSEN ALKUA KESKIPISTE-LEADER RY:N TOIMINNANJOHTAJA ILKKA PELTOLA PITI LEADER-INFON

ENNEN VARSINAISEN KOKOUKSEN ALKUA KESKIPISTE-LEADER RY:N TOIMINNANJOHTAJA ILKKA PELTOLA PITI LEADER-INFON REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro VALTUUSTO 2/2010 Aika: tiistai 15.6.2010 klo 18.00 Paikka: kunnantalo, valtuustosali Pöytäkirja nähtävillä: perjantaina 18.6.2010 ENNEN VARSINAISEN KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot