tasekirja Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tasekirja Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Y"

Transkriptio

1 2016 tasekirja Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Y

2 KUUROJEN LIITTO TASEKIRJA 2016 Sisältää Kuurojen Liitto ry:n tilinpäätöksen tilikaudelta Tilinpäätös: Tuloslaskelma 3 Tase 4 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 18 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 19 Tilintarkastuskertomus Tämä tilinpäätös on säilytettävä saakka. KPL 2:

3 TULOSLASKELMA KONSERNI EMO VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot , , , ,81 Muut tuotot , ,30 Kulut Materiaalit ja palvelut , ,23 Henkilöstökulut , , , ,38 Poistot , , , ,03 Muut kulut , , , , , , , ,41 Yhteensä , , , ,60 VARAINHANKINTA Tuotot , , , ,29 Kulut Henkilöstökulut , , , ,84 Muut kulut , , , , , , , ,45 Yhteensä , , , ,84 Tuotto-/ kulujäämä , , , ,76 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Osuus osakkuusyrityksen voitosta 0, ,74 Tuotot 473, , , ,68 Osuus osakkuusyrityksen tappiosta ,37 0,00 Kulut , , , ,86 Yhteensä , , , ,82 Tuotto-/ kulujäämä , , , ,94 Yleisavustukset , , , ,00 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,65 0 0,00 Tilikauden yli-/ alijäämä , , , ,06 3

4 TASE KONSERNI EMO PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet ATK-ohjelmat Muut pitkävaikutteiset menot , , , , , , , ,55 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset , ,84 Keskeneräiset Koneet ja kalusto , , , ,64 Muut aineelliset hyödykkeet , , , , , , , ,36 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 0,00 0, , ,97 Osuudet osakkuusyrityksissä , , , ,00 Osakkeet omistusyhteysyrityksissä 2 300, , , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , , , , , , , ,56 OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN VARAT Osakkeet ja osuudet 8 976, , , ,48 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , , ,75 Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0, , ,85 Lainasaamiset muilta , , , ,00 Muut saamiset 2 411, , , ,80 Avustussaamiset , , , ,90 Siirtosaamiset , , , , , , , ,08 Rahat ja pankkisaamiset , , , , , , , ,36 4

5 TASE VASTATTAVAA KONSERNI EMO OMA PÄÄOMA Omakatteiset rahastot , , , ,47 Toimintapääoma , , , ,61 Edellisen tilikauden ylijäämä , , , ,22 Tilikauden ylijäämä , , , , , , , ,45 Yhteensä , , , ,92 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,31 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pankkilaina , ,22 Lyhytaikainen Pankkilainat , ,78 Saadut ennakot ,35 0, ,50 0,00 Ostovelat muilta , , , ,67 Muut velat , , , ,90 Siirtovelat , , , , , , , , , , , ,36 5

6 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET ARVOSTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintamenoonsa. Investointeja varten saadut avustukset on vähennetty hankintamenosta ennen poistoja. Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoonsa noudattaen alimman arvon periaatetta. Rahoitusomaisuuteen kirjatut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa. Varsinaisen toiminnan erittely tapaa on tilikaudella muutettu. Nyt on seurattu neljää toimialaa kun aikaisemmin oli yksitoista. Edellisen vuoden tiedot on muutettu vastaamaan uutta seurantaa. JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT Koneiden ja kaluston sekä aineettomien oikeuksien poistot on tehty ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti tasapoistoina viiden vuoden aikana. SOPIMUKSET Konsernin käytössä on konsernijohdon päätöksen mukaisesti kunkin yhteisön omat poistosuunnitelmat. Konsernin taloushallinto on keskitetty emoyhteisön hoidettavaksi. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tilinpäätökseen sisältyy Kuurojen Liitto ry ja sen tytär- ja osakkusyhtiöt. Omistusyhteysyritys Civicum Oy:n ei voida katsoa kuuluvan KL Konserniin, sillä Kuurojen Liitolla tai sen tytäryhtiöillä ei ole yhdessä eikä erikseen määräysvaltaa yhtiössä. ARVOSTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on arvostettu hankintamenoonsa. Investointeihin saadut avustukset on vähennetty aktivoidusta hankintamenosta ennen poistoja. Vaihto-omaisuus on arvostettu alimman arvon periaatetta noudattaen hankintamenoonsa. JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT Tilinpäätöstä laadittaessa tytäryhtiöiden erillistilinpäätöksissä tehtyjä poistoja ei ole muutettu emon poistosuunnitelman mukaisiksi. 6

7 ELIMINOINTISÄÄNNÖT Tytäryhtiöiden tuloslaskelmat on yhdistetty emon käyttämään yhdistyskaavaan kunkin tuotto- tai kuluryhmän luonteen mukaisesti siten, että liikevaihto on sisällytetty varsinaisen toiminnan tuottoihin. Konserniyhtiöitten keskinäiset liiketapahtumat on eliminoitu pääkirjanpidon sekä myynti- että ostoreskontran tietojen perusteella. Sisäinen omistus on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. Eliminoituihin osakkeisiin saadut RAY-avustukset on vähennetty rakennuksen arvosta. Vähemmistöosuus on erotettu Kiintestö Oy Valkea talon tilinpäätöspäivän mukaisesta omasta pääomasta vähemmistön omistusosuuden (%) suuruisena. Vähemmistöosuuksiin sisältyy osakkaiden kiinteistön rakentamista varten saamia RAY-avustuksia yhteensä ,55 euroa. Keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu nimellisarvostaan. Humanistinen ammattikorkeakoulu - Humakin tulos on yhdistelty konserniin omistusosuutta vastaavalla määrällä. Omistusosuudesta syntynyttä konsernireserviä tuloutuu ,37 euroa/ tilikausi. Yhdistely konserniin on laadittu kahden rivin yhdistelynä. Päättyneeltä tilikaudelta on laadittu konsernitilinpäätös, joka on nähtävissä osoitteessa Kuurojen Liitto ry, Ilkantie 4, HELSINKI. KONSERNIYHTIÖT KL konsernin muodostavat Kuurojen Liitto ry sekä liiton tytäryhtiöt, joiden omistus on seuraava: Emo: Kuurojen Liitto ry kotipaikka Helsinki Perustettu 1905, valtakunnallinen sosiaalialan etujärjestö Y-tunnus Tytäryhtiöt: KL Support Oy kotipaikka Helsinki Kuurojen Liitto ry omistaa 100%, perustettu 1991 Y-tunnus Toimiala tekstipuhelinlaitteiden myynti ja -vuokraus 400 osaketta Kiinteistö Oy Valkea talo kotipaikka Helsinki Kuurojen Liitto ry omistaa 54,8%, perustettu 1985 Y-tunnus Monitoimitalo eri kuulovammaisjärjestöjen käytössä KL lisäsi omistusosuuttaan v 2004 ostettuaan Helsingin Kuurojen Yhdistys ry:ltä sen perustajajäsenenä merkityt osakkeet, jotka ovat 3,6% koko osakekannasta 546 osaketta Osakkuusyhtiöt: Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy kotipaikka Helsinki Kuurojen Liitto ry omistaa 28,57%. Y-tunnus Humanistisen ammattikorkeakoulun toimiala on ylläpitää oppilaitosta, joka antaa ammattikorkeakoulutasoista koulutusta ja harjoittaa siihen liittyvää tutkimus- ja muuta toimintaa. Humanistinen ammattikorkeakoulu sai vakinaisen toimiluvan alkaen , ja osaketta 7

8 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1. VARSINAISEN TOIMINNAN ERITTELY KUUROJEN LIITTO RY Asiakkaan toimintaedellytysten tukeminen Tuotot , ,54 Kulut Henkilöstökulut , ,89 Muut kulut , ,66 Kulut yhteensä , ,55 Tilikauden ylijäämä / alijäämä 8, ,01 Edunvalvonta, elinikäinen oppiminen ja työllisyys Tuotot , ,13 Kulut Henkilöstökulut , ,65 Muut kulut , ,81 Kulut yhteensä , ,46 Tilikauden ylijäämä / alijäämä , ,33 Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen Tuotot , ,71 Kulut Henkilöstökulut , ,93 Muut kulut , ,24 Kulut yhteensä , ,17 Tilikauden ylijäämä / alijäämä , ,46 Hallinto ja viestintä Tuotot , ,50 Kulut Henkilöstökulut , ,91 Muut kulut , ,39 Kulut yhteensä , ,30 Tilikauden ylijäämä / alijäämä , ,80 Varsinainen toiminta yhteensä , ,60 Varsinaisen toiminnan erittely erottaa tuloslaskelman lukuun varainhankinnan henkilöstökuluilla ,62 0,00 ja rahastojen avustussiirrolla ,00 0, , ,60 8

9 Varainhankinta Tuotot Keräystuotot , ,35 Lahjoitukset , ,94 Muut tuotot 4 160,00 Tuotot yhteensä , ,29 Kulut Henkilöstökulut , ,84 Muut kulut , ,61 Kulut yhteensä , ,45 Tilikauden ylijäämä / alijäämä , ,84 2. KOKONAISTUOTOT JA -KULUT Kokonaistuotot , ,60 Kokonaiskulut , ,54 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,06 9

10 2. VARSINAISEN TOIMINNAN ERITTELY KONSERNI TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot , ,05 Muut tuotot , ,30 Kulut Materiaalit ja palvelut , ,23 Henkilöstökulut , ,41 Poistot , ,25 Muut kulut , , , ,68 Yhteensä , ,33 VARAINHANKINTA Tuotot , ,29 Kulut Henkilöstökulut , ,84 Muut kulut , , , ,45 Yhteensä , ,84 Tuotto- / kulujäämä , ,49 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta , ,74 Tuotot 473, ,43 Kulut , , , ,74 Tuotto-/ kulujäämä , ,75 YLEISAVUSTUKSET Yleisavustus , ,00 TULOVEROT Välittömät verot 0,00 0,00 Laskennalliset verot 0,00 0,00 0,00 0,00 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,65 TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ , ,60 10

11 KONSERNI EMO HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖSTÖKULUT Palkat , , , ,12 Eläkekulut , , , ,19 Muut henkilösivukulut , , , , , , , ,51 Vapaaehtoiset henkilösivukulut , , , , , , , ,89 5. SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOAJAT Aineettomat hyödykkeet 5 vuotta 5 vuotta Koneet ja kalusto 5 vuotta 5 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 5 vuotta 5 vuotta 6. SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Aineettomat hödykkeet , , , ,99 Aineelliset hyödykkeet , , , , , , , ,03 11

12 1. PYSYVÄT VASTAAVAT MUUTOKSET KONSERNI EMO ATK-ohjelmat Menojäännös , , , ,32 RAY-avustus ed.vuosilta , , , ,32 OPM avustus ed. vuosilta , , , ,00 Menojäännös ennen poistoja 0,00 0,00 0,00 0,00 Menojäännös ,00 0,00 0,00 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot Menojäännös , , , ,33 RAY-avustus ed.vuosilta OPM-avustus ed.vuosilta Menojäännös ennen poistoja , , , ,33 Lisäykset / vähennykset tilikauden aikana 0, ,54 0, ,54 OPM:n avustus Tilikauden suunnitelmapoisto , , , ,32 Menojäännös , , , ,55 Aineettomat hyödykkeet yhteensä Menojäännös , , , ,65 RAY-avustus ed.vuosilta , , , ,32 OPM avustus ed.vuosilta , , , ,00 Menojäännös ennen poistoja , , , ,33 Lisäykset / väh. Tilikauden aikana 0, , ,54 OPM:n avustus Tilikauden suunnitelmapoistot , , , ,32 Menojäännös , , , ,55 Rakennukset Menojäännös , ,43 0,00 0,00 RAY-avustus ed. vuosilta , ,60 0,00 0,00 OPM avustus ed. vuosilta Menojäännös ennen poistoja , ,83 0,00 0,00 Kertyneet poistot 1.1. Lisäykset tilikauden aikana 0, ,01 0,00 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 RAY:n avustus 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden suunnitelmapoistot Menojäännös , ,84 0,00 0,00 12

13 TASEEN LIITETIEDOT KONSERNI EMO Koneet ja kalusto Menojäännös , , , ,16 RAY-avustus ed-vuosilta , , , ,65 OPM avustus ed. vuosilta , , , , , , , ,68 RAY-avustus ed. vuosilta OPM avustus ed. vuosilta Menojäännös ennen poistoja , , , ,68 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Tilikauden suunnitelmapoistot , , , ,04 Menojäännös , , , ,64 Muut aineelliset hyödykkeet Menojäännös , , , ,20 RAY-avustus ed.vuosilta , , , ,55 OPM avustus ed. vuosilta , , , , , , , ,39 Lisäys tilikauden aikana 0,00 Menojäännös ennen poistoja , , , ,39 Lisäykset tilikauden aikana Tilikauden suunnitelmapoistot , , , ,67 Menojäännös , , , ,72 Aineelliset hyödykkeet yhteensä Menojäännös , , , ,36 RAY-avustus ed.vuosilta , , , ,20 OPM avustus ed. vuosilta , , , , , , , ,07 RAY-avustus ed. vuosilta 0,00 0,00 OPM avustus ed. vuosilta 0,00 0,00 Menojäännös ennen poistoja , , , ,07 Lisäykset tilikauden aikana 0, ,01 0,00 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden suunnitelmapoistot , , , ,71 Menojäännös , , , ,36 13

14 TASEEN LIITETIEDOT KONSERNI EMO SIJOITUKSET Tytäryhtiöosakkeet ,00 0, , ,97 Muutokset tilikaudden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 Tytäryhtiöosakkeet ,00 0, , ,97 Osuudet osakkuusyrityksissä , , , ,00 Muutokset tilikauden aikana , ,74 0,00 0,00 Osuudet osakkuusyrityksissä , , , ,00 Osakk. Ja osuudet omistusyhteysyr , , , ,00 Muutokset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 Osakk. Ja osuudet omistusyhteysyr , , , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,80 Muutokset tilikauden aikana 0, ,21 0, ,21 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,59 Sijoitukset , , , ,77 Muutokset tilikauden aikana , ,53 0, ,21 Sijoitukset , , , ,56 3. SAAMISET KONSERNIYHTIÖILTÄ Myyntisaamiset 0,00 0,00 430,40 0,00 Lainasaamiset 0,00 0, , ,85 0,00 0, , ,85 4. OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN VARAT Kirjanpitoarvo , , , ,48 Kirjanpitoarvo , , , ,48 Markkina-arvo , , , ,28 Erotus , , , ,80 14

15 TASEEN LIITETIEDOT KONSERNI EMO OMAKATTEISET RAHASTOT Puro-Lemberg rahasto Pääoma , , , ,38 Osinkotuotto 980,29 980,29 Korkotuotto 185,19 529,62 185,19 529,62 Edellisten vuosien virheiden korjaus , ,76 Myönnetyt apurahat -350,00 350,00-350,00 350,00 Pääoma , , , ,00 Lahjoitusrahasto Pääoma , , , ,99 Korkotuotot 2 727,06 786, ,06 786,48 Edellisten vuosien virheiden korjaus , ,98 Myönnetyt apurahat -700, ,00-700, ,00 Pääoma , , , ,47 Rahastot yhteensä , , , ,47 2. VELAT JOTKA ERÄÄNTYVÄT VIIDEN VUODEN TAI SITÄ PIDEMMÄN AJAN KULUTTUA Pankkilainat , ,22 0,00 0,00 15

16 TASEEN LIITETIEDOT KONSERNI EMO VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Vastuut ja vakuudet omasta velasta Käytettävissä oleva limiitti OP, Kuurojen Liitto ry , , , ,00 Käytettävissä oleva limiitti OP, KL Support Oy , , , , , , , ,00 Näiden vakuudeksi pantatut osakkeet, KOY Valkea talo , , , ,22 Laina KOY Valkea Talo , ,00 0,00 0,00 Vuokraoikeuden kiinnitys , ,00 0,00 0,00 Muut omat vastuut Leasingvastuut alkaneella tilikaudella , , , ,36 Leasingvastuut myöhemmillä tilikausilla , , , , , , , ,11 Yhteensä Pantit , , , ,22 Vuokraoikeuden kiinnitys , ,00 0,00 0,00 Muut vastuut , , , , , , , ,33 16

17 4. KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 2016 Omakatteiset Toiminta- Ed. tilikausien yli-/ Tilikauden yli-/oma pääoma rahastot pääoma alijäämä alijäämä yhteensä Oma pääoma , , ,73 0, ,82 Tuotot 3 892, ,54 Edellisten vuosien virheiden korjaus 0, , ,74 0,00 Elisan hyvityslasku kahteen kertaan 2013 kirjanpidossa , ,19 Ray -avustuksen palautus , ,00 Myönnetyt apurahat , ,00 Tilikauden tulos , ,35 Oma pääoma , , , , ,52 5. EMON OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 2016 Omakatteiset Toiminta- Ed. tilikausien yli-/ Tilikauden yli-/oma pääoma rahastot pääoma alijäämä alijäämä yhteensä Oma pääoma , , , ,92 Tuotot 3 892, ,54 Edellisten vuosien virheiden korjaus 0, , ,74 0,00 Elisan hyvityslasku kahteen kertaan 2013 kirjanpidossa , ,19 Myönnetyt apurahat , ,00 Tilikauden tulos , ,28 Oma pääoma , , , , ,55 17

18 7. LUETTELO KIRJANPIDONKIRJOISTA JA AINEISTOISTA Tilinpäätös Tilinpäätös ja tase-erittelyt Tililuettelo ja saldoluettelot Tilikohtainen tuloslaskelma Tilikohtainen tase Tililuettelo ja saldoluettelot Kirjanpidot Pääkirjat Palkkakirjanpito Tositteet Automaattiset tilinpäätöskirjaukset 1 Kassa 1-1 Korjausmuistiot Muut Myyntilasku Myyntisuoritus Ostolasku Ostosuoritus Palkat Pankki Liitetietotositteet 1-2 Tositteet säilytetään sähköisesti Netvisor järjestelmässä. 18

19 19

20 20

21 21

tasekirja Sisältää Kuurojen Liitto ry:n toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta

tasekirja Sisältää Kuurojen Liitto ry:n toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 2013 tasekirja Sisältää Kuurojen Liitto ry:n toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 2013 tasekirja Sisältää Kuurojen Liitto ry:n toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

tasekirja Sisältää Kuurojen Liitto ry:n toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta

tasekirja Sisältää Kuurojen Liitto ry:n toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 2015 tasekirja Sisältää Kuurojen Liitto ry:n toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. 31.12.2015 KUUROJEN LIITTO TASEKIRJA 2015 Sisältää Kuurojen Liitto ry:n toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen

Lisätiedot

tasekirja Sisältää Kuurojen Liitto ry:n toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta

tasekirja Sisältää Kuurojen Liitto ry:n toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 2014 tasekirja Sisältää Kuurojen Liitto ry:n toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 2014 tasekirja Sisältää Kuurojen Liitto ry:n toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto

Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliitto Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-009 1 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO PL 194, Simonkatu 12 B 00101 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0202096-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Suomen Jousiampujain Liitto ry

Suomen Jousiampujain Liitto ry Suomen Jousiampujain Liitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JOUSIAMPUJAIN LIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202135-8 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta 1 / 11 Bioenergia Ry Ytunnus: 24782369 Pien ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus:

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus: Arkistoviite: 2015-001 Kotipaikka: Joensuu Tämä tasekirja on säilytettävä 31,12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Pohjois-Karjalan Teafteriyhdistys ry 1.1.2015-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 1033663-2

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot