Federointi kertakirjautumisen mahdollistajana Mika Seitsonen ja Ahti Haukilehto, senior-konsultit Soveltosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Federointi kertakirjautumisen mahdollistajana Mika Seitsonen ja Ahti Haukilehto, senior-konsultit Soveltosta"

Transkriptio

1 Federointi kertakirjautumisen mahdollistajana Mika Seitsonen ja Ahti Haukilehto, senior-konsultit Soveltosta

2 Sisältö 2 Federoinnin ja claim-pohjaisen identiteetin arkkitehtuuri Pilvipalveluiden tuki federoinnille Hyödyntämiskohteet

3 Active Directoryn iso kuva 3 White Paper:istä Active Directory from on-premises to the cloud : 88% of Fortune 1000 and 95% of enterprises use AD Windows Azure Active AD FS 1.0 AD FS 1.1 AD FS 2.0 AD FS 2.1 Active Directory Active Directory Domain Services

4 Todennuksen ja valtuutuksen haasteita 4 Etäkäyttö miten toteutetaan pääsy yrityksen sisäverkossa tai Extranetissa oleviin palveluihin silloin, kun todennukseen käytettävä Identity Store (IS) on verkollisesti hankalasti sijoitettu? palomuuriavaukset erilliset identiteetit eri Identity Storeissa (aiheuttaa tarpeen synkronoinnille) Partnerit/asiakkaat miten tarjota partnerin tai asiakkaan käyttäjille pääsy palveluita tarjoavan yrityksen resursseihin niin, että todennustietojen kontrolli on partner- tai asiakasorganisaatiolla? halutaan välttyä tilanteelta, jossa partner-organisaation käyttäjille luodaan tuplatunnukset Windows-luottosuhteet eivät ole ratkaisu verkkoteknisten syiden eivätkä päätelaitteiden kirjon kasvamisen takia Pilvipalvelut miten voidaan toteuttaa Single Sign-On (SSO) yrityksen omilla AD-tunnuksilla pilvipalveluihin?

5 Miten claim-based identity sopii tähän kuvaan? Ongelmat nykyisissä todennusratkaisuissa yhteensopimattomuus (LM, NTLM) verkkotekniset seikat (Kerberos) sovellusten vaatimukset AD FS:n käyttötapauksessa todennus tehdään erikseen Identity Storea vasten AD FS:n tapauksessa Identity Store on AD, ellei ketjutettu Kun käyttäjä on todennettu, hänen tietojensa pohjalta voidaan muodostaa claim:eja (Claim), jotka kuvaavat käyttäjän ominaisuuksia (nimi, käyttäjätunnus, ryhmäjäsenyydet jne.) ADFS-palvelin muodostaa claimin/claimeja käyttäen eri datalähteistä saatavaa attribuuttidataa Sovellus, johon käyttäjä kirjautuu, ei tee todennusta, vaan valtuuttaa käyttäjän claim:in tietojen pohjalta sovellusten pitää ymmärtää ja todentaa claim:in sisältö claim:in tulee sisältää tiedot, jotka sovellus tarvitsee päätöksiä tehdessään Federoidussa järjestelmässä relying party myöntää pääsyn resursseihin claims provider:in myöntämien claim:ien sisällön perusteella. Relying party luottaa claims provider:iin näiden välinen suhde kuvataan luottamussuhteena

6 Analogia claim-pohjaisesta todennuksesta ja valtuutuksesta Tilaisuus: vähän vielä TechDays:iä suurempi konferenssi Tilaisuuteen osallistuvalla henkilöllä Simo on kolme roolia: Tilaisuuden sponsorin edustaja Esiintyjä/luennoitsija Osallistuja muiden esityksissä Rekisteröityminen: Simo esittää rekisteröintitiskin luottaman tahon (Security Token Service) myöntämän kuvallisen henkilöllisyystodistuksen (Security Token) Sisältää väittämiä (claim) henkilöstä: valokuva, nimi, syntymäaika jne. Aitouden voi varmistaa eri tekijöiden perusteella (esim. hologrammi) Rekisteröitymisen yhteydessä Simo saa konferenssipassin, jossa nimi sekä eri värisiä tunnisteita Ko. passi on voimassa konferenssialueella Valtuutus eri tilojen ovilla seisovan henkilön toimesta (Relying Party) Materiaalinjakopisteessä Simo saa yhden värisen tunnisteen perusteella osallistujamateriaalin Simo pääsee näyttelyalueelle toisen passin tunnistevärin perusteella (sponsorin edustaja), vaikka alue ei olekaan vielä avattu osallistujille Simo pääsee puhujien tilaan passin kolmannen tunnistevärin perusteella 6

7 Claim-pohjaisen todennuksen ja valtuutuksen toimintaperiaate Claims Provider (CP) Security Token Service (STS) Authentication Provider Attribute Store User / Subject /Principal Security Token sisältää claim:ejä käyttäjästä Esimerkiksi: Nimi Ryhmäjäsenyys(ksiä) User Principal Name (UPN) Sähköpostiosoite Puhelinnumero Muita attribuuttien arvoja Myöntäjän digit. allekirjoitus Authentication request ST Active Directory Issues Security Token Security Token todentaa/valtuuttaa käyttäjän sovellukseen Relying party / Resource provider Luottaa myöntäjän myöntämään security token:iin

8 Termistö ja yhteensopivuus Konsepti Identiteettejä ylläpitävän federointiosapuolen käyttäjää kuvaava XMLdokumentti, jonka taho lähettää sovellusta hallitsevalle osapuolelle käyttöpyynnön aikana Federointiosapuoli, joka luo käyttäjille Security Token:eita Federointiosapuoli, joka hyödyntää Security Token:eita sovelluksen valtuutuksessa Käyttäjää kuvaavaa dataa, joka lähetetään Security Microsofttermi Security Token Claims Provider Relying Party Claim SAML 2.0 termi Assertion Identity Provider Service Provider Assertion statement Loistodokumentti Using AD FS 2.0 for interoperable SAML 2.0-based federated Web Single Sign-On France/Interop/2010/Using_ADFS2_0_For_In teroperable_saml_2_0- Based_Federated_SSO.docx Sisältää myös 11 Gotchas AD FS 2.0 Content Map: tents/articles/2735.aspx

9 Passiivinen profiili kahden organisaation tapauksessa Toisen organisaation käyttäjä Claim-tietoinen sovelluksesi AD FS -palvelusi Toisen organisaation ADFS STS & IP Toisen organisaation Active Directory Browse app Not authenticated Redirect to your STS Home realm discovery ST ST Send Token Return page and cookie Redirected to partner STS requesting ST for partner user Return ST for consumption by your STS Redirected to your STS Return new ST ST Process token ST Authenticate

10 Active Directory Federation Services (AD FS) -versiot Windows Server 2003 R2:lle ladattava laajennus Federation Service Federation Service Proxy Web Agent Rajoituksia Tukee vain WS-Federation passive requestor -profiilia > vain selain-pohjaiset web-sovellukset tuettuja Ei tue SAML-protokollaa Paljon manuaalisia (URL) määrityksiä 1.1 Windows Server 2008/R2 Feature Claim-pohjaisten sovellusten integroitu määritys Token-pohjaisten sovellusten manuaalinen määritys toukokuu 2010 Erikseen ladattava paketti Tukee SAML IdP Lite, SP Lite ja egov - profiileja Aktiivisia asiakassovelluksia (SOAPpohjaiset, WCF) Sovelluskehitysympäristöä (Windows Identity Framework 1.0) Joustava sääntöjen määrityskieli claim:ien välitykseen ja muunnoksiin 2.1 Windows Server 2012 Feature 10

11 Microsoftin claim:eja hyödyntävät palvelut Sharepoint 2007: claim-pohjainen todennus mahdollista 2010: claim-pohjainen todennus suoraan integroituna 2013: claim-pohjainen todennus oletuksena Dynamics CRM 2010: Internet Facing Domain: vain claim-pohjainen (AD FS) todennus mahdollista Active Directory Rights Management Service (RMS) Active Directory / Kerberos Dynamic Access Control; tästä lisää esim. Karjalaisen Joonaksen eilisessä esityksessä Windows Dynamic Access Control

12 Office 365 kertakirjautuminen 12 Edellyttää yrityksen sisäistä AD FS -palvelua, jotta todennus voidaan tehdä yrityksen Active Directory:ssä olevilla käyttäjätunnuksilla Haluttaessa käyttää Active Directory - tunnuksia valtuutuksessa (ja esim. postituslistojen ryhmäjäsenyyksiä) tarvitaan DirSync-palvelin Forefront Identity Manager:in suppea versio Active Directory IDMGT Customer Premises Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0 Federation Service Microsoft Online Directory Synchronization Tool Trust Provisioning Platform Microsoft Online Services Identity Platform Sign-in Service Directory Store Microsoft Office 365 Desktop Setup Microsoft Online Portal (MOP)

13 Google Apps -kertakirjautuminen SAML v 2.0 -pohjainen Google ACS (Assertion Consumer Service) Uloskirjautumis-URL määritys AD FS - Relying Party Trust Endpoints-välilehti Endpoint Type = SAML Logout Binding = POST URL =https://sso.yritys.fi/adfs/ls /?wa=wsignout1.0 Varmenteen domain suffix oltava sama kuin STS URL domain suffix ADFS-palvelun asennuksessa syntynyt itseallekirjoitettu varmenne ei kelpaa IIS 8 Manager:illa luotu ei puolestaan kelpaa AD FS -palvelulle Esim. IIS 6 Resource Kit:in selfssl.exe toimii 13

14 AD FS -topologiat ja käytettävyys I 14 Stand-Alone Federation Server Using WID Federation Server Farm Using WID

15 AD FS -topologiat ja käytettävyys II 15 Federation Server Farm Using WID and Proxies Federation Server Farm Using SQL Server and Proxies

16 Windows Azure Access Control Service (ACS) 16 Palvelu, joka Osaa hoitaa claimien (esim. ADFS) konsolidoinnin Osaa hoitaa SoMe identiteetit Ei ole pakko käyttää, nämä ominaisuudet on kohtuullisen helppo tehdä WIF:llä sovellukseen, mutta Helpottaa etenkin pilvessä olevan sovelluksen claimien käsittelyä STS:n hallinta eriytetty sovelluksesta : ) Helppo tapa tehdä SaaS järjestelmän autentikointi

17

18 Windows Identity Foundation 18 Tulee.NET 4.5 mukana API ja työkalut claimien käsittelyyn sovelluksessa (client ja STS) Hyvin, hyvin samanlaista kuin perinteisen identiteetin käsittely Jokainen ASP.NET koodaaja osaa ASP.NET Web.Config:n editointityökalut Local STS testaamiseen

19

20 Mietteitä federoidusta identiteetistä 20 Autentikointi (todentaminen) ja identiteettin siirtäminen onnistuu helposti claimien avulla Auktorisointi (valtuuttaminen) onkin sitten oleellisesti hankalampaa Identiteettien hallitsijan (usein HR-osasto) on vaikea tietää SaaS-sovellusten käyttöoikeustarpeita SaaS järjestelmän pääkäyttäjä on yleensä vastuussa valtuutusmäärityksistä, muttei identiteeteistä Usein auktorisointi hajautuu Identiteetin hallitsija antaa karkean jaottelun (vakituinen työntekijä, määräaikainen, alihankkija jne.) Sovellus ja sen pääkäyttäjä antaa tarkemman roolin Käyttäjän profiili on lähes aina sovelluksen vastuulla.

21 Windows Azure Active Directory (WAAD) 21 AD palveluna Internet-skaalautuva AD Multitenant identiteettipalvelu Rest API (Graph) AD voidaan synkronoida tänne Iltapäivällä on aiheesta oma luento

22 Lisäinformaatiota 22 Aihealueen kurssit Soveltossa Implementing Active Directory Federation Services (ADFS) v2, 3 pv, alkaen Dokumentaatio A Guide to Claims-Based Identity and Access Control, Second Edition Microsoft Office 365 Single Sign-On (SSO) with AD FS 2.0 Developing Multi-tenant Applications for the Cloud, 3rd Edition - Book Download Active Directory from on-premises to the cloud

23 Q&A t

24 Thank you for coming! Feedback can be given via mobile or laptop through techdays.fi seminar schedule Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentations. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION. #td2013fi

Antti Alila Teknologia-asiantuntija +358504999526 antti.alila@microsoft.com

Antti Alila Teknologia-asiantuntija +358504999526 antti.alila@microsoft.com Antti Alila Teknologia-asiantuntija +358504999526 antti.alila@microsoft.com Identity Lifecycle Management ILM (Identity Lifecycle Manager) Strong Authentication Information Protection Federated Identity

Lisätiedot

Nykyaikainen viestintäalusta

Nykyaikainen viestintäalusta Nykyaikainen viestintäalusta OSALLISTUMINEN TUOTTAVUUS Mitä viestintä ja milloin Milloin Ensi tapaaminen, tärkeä neuvottelu jne Menetelmä Henkilökohtainen Arvo / vaikutus Suurin vaikutus Päätöksentekoa

Lisätiedot

Office365. Mika Valtonen MaestroYhtiöt mika.valtonen@maestro.fi www.maestro.fi

Office365. Mika Valtonen MaestroYhtiöt mika.valtonen@maestro.fi www.maestro.fi Office365 Mika Valtonen MaestroYhtiöt mika.valtonen@maestro.fi www.maestro.fi Agenda Microsoft Exchange 2007 ympäristöstä siirtyminen Microsoft Exchange Online käyttöön Microsoft Office 365 eri vaihtoehdot

Lisätiedot

TechNet TV Windows 8.1

TechNet TV Windows 8.1 TechNet TV Windows 8.1 BYODiin liittyvät ominaisuudet Petri Paavola Windows Client MVP Names.fi 22.10.2013 Petri Paavola Windows Client MVP Petri.Paavola@names.fi Windows 8.1 BYOD-käytössä Web Application

Lisätiedot

Vi V nk n kej e ä Wi W nd n o d w o s 7: 7 n : käy ä tttö t ö ö n ö Etunimi Sukunimi

Vi V nk n kej e ä Wi W nd n o d w o s 7: 7 n : käy ä tttö t ö ö n ö Etunimi Sukunimi Vinkkejä Windows 7:n käyttöön Etunimi Sukunimi Uudet tuulet, uudet taustakuvat Microsoftilla on ollut tapana julkaista uusia taustakuvia uuden Windows-version mukana. Maisemavalokuvat ovat olleet Windowsin

Lisätiedot

- ADFS 2.0 ja SharePoint 2010

- ADFS 2.0 ja SharePoint 2010 Haka- ja Virtu -seminaari 9.2.2011 - ADFS 2.0 ja SharePoint 2010 CASE: Eduuni-työtilat - opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan yhteinen sähköisen työskentelyn ja verkostoitumisen alusta. Kehityspäällikkö

Lisätiedot

Mobiilitietoturva käytännössä

Mobiilitietoturva käytännössä Mobiilitietoturva käytännössä Petri Ala-Annala Senior Principal, CISM, CISA, CISSP-ISSAP Technology Days 2013 1 Mobiilitietoturva käytännössä 1 Päätelaitteiden turvallisuuden hallinta työkäytössä 2 Älypuhelin-

Lisätiedot

SUOMEKSI. Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki

SUOMEKSI. Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki SUOMEKSI Verkkopalveluiden ja sivustojen käyttöehdot Seuraavassa esitetään Forum Virium Helsingin (jäljempänä FVH) julkisten sivustojen käyttöehdot.

Lisätiedot

PDF:n turvallisuuden uusi taso Adobe Reader - ja Adobe Acrobat -ohjelmistojen avulla Acrobat X -tuoteperhe nostaa vaatimustasoa

PDF:n turvallisuuden uusi taso Adobe Reader - ja Adobe Acrobat -ohjelmistojen avulla Acrobat X -tuoteperhe nostaa vaatimustasoa Adobe Security White Paper Adobe Reader X:n ja Adobe Acrobat X:n uudet tietoturvaominaisuudet auttavat pienentämään PDF-pohjaisista haittaohjelmista aiheutuvia riskejä. PDF:n turvallisuuden uusi taso Adobe

Lisätiedot

Liiketoimintaa tukeva turvallinen yhteistyö sidosryhmien kanssa, käyttäjätunnistus sekä identiteettitieto sidosryhmäpalveluissa

Liiketoimintaa tukeva turvallinen yhteistyö sidosryhmien kanssa, käyttäjätunnistus sekä identiteettitieto sidosryhmäpalveluissa Liiketoimintaa tukeva turvallinen yhteistyö sidosryhmien kanssa, käyttäjätunnistus sekä identiteettitieto sidosryhmäpalveluissa UBISECURE SOLUTIONS, INC. Charles Sederholm To be the prefered partner in

Lisätiedot

Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla. Sami Lavikko

Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla. Sami Lavikko Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla Sami Lavikko Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 1 MIKSI LUKISIT TÄMÄN OPPAAN?... 2 MIKÄ ON OFFICE 365?... 2 MITEN HYÖDYN OFFICE 365:STÄ?... 3 MINKÄ

Lisätiedot

Cisco Supervisor Desktop User Guide

Cisco Supervisor Desktop User Guide Cisco Supervisor Desktop User Guide Cisco Unified Contact Center Enterprise and Hosted Release 8.5 November 2010 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706

Lisätiedot

Senaattilan käyttöehdot

Senaattilan käyttöehdot Käyttöehdot 1/6 Senaattilan käyttöehdot Rekisteröityessään Senaattilan käyttäjäksi käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan ja sitoutuu noudattamaan niitä. Yleistä Senaattila.fi -verkkosivusto

Lisätiedot

KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINTA MICROSOFT WINDOWS- TIEDOSTOPALVELIMILLA

KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINTA MICROSOFT WINDOWS- TIEDOSTOPALVELIMILLA KRTT Oulu Käyttöoikeuksien hallinta 9.12.2008 1(21) KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINTA MICROSOFT WINDOWS- TIEDOSTOPALVELIMILLA 1 OHJEEN TARKOITUS Käyttöoikeuksien hallinnalla (acl, access control lists) tarkoitetaan

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. IBM TIVOLI ETCOOL- VERKO VALVO TAJÄRJESTELMÄ DOKUME TAATIO Case Corenet Oy

OPINNÄYTETYÖ. IBM TIVOLI ETCOOL- VERKO VALVO TAJÄRJESTELMÄ DOKUME TAATIO Case Corenet Oy T A M P E R E E N A M M A T T I K O R K E A K O U L U OPINNÄYTETYÖ IBM TIVOLI ETCOOL- VERKO VALVO TAJÄRJESTELMÄ DOKUME TAATIO Case Corenet Oy Tero Hyvärinen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Seppo Leppänen VIDEONEUVOTTELUJÄRJESTELMÄT JA KOKOUSPALVELUVERTAILU

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Seppo Leppänen VIDEONEUVOTTELUJÄRJESTELMÄT JA KOKOUSPALVELUVERTAILU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Seppo Leppänen VIDEONEUVOTTELUJÄRJESTELMÄT JA KOKOUSPALVELUVERTAILU OPINNÄYTETYÖ Kesäkuu.2010 OPINNÄYTETYÖ Kesäkuu 2010 Tietotekniikan

Lisätiedot

Oikea tieto oikeaan aikaan

Oikea tieto oikeaan aikaan Huhtikuu 2008 Numero 4 ORACLEN UUTISET Oikea tieto oikeaan aikaan Onko se mahdollista? INSIDE ONE Tietotulva haltuun Tietotulva on iso haaste tämän päivän yrityksille. Lue kuinka keskisuuret yritykset

Lisätiedot

Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas

Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas Sonera Yrityssähköposti Sonera Työtila Sonera Toimistoviestintä 27.11.2012 Sisältö 1/39 Sonera Toimisto -palveluiden pääkäyttäjän opas 27.11.2012 1 Perusteet... 4 1.1

Lisätiedot

YHDISTÄ. Liiketoimintaratkaisuja ilman rajoja

YHDISTÄ. Liiketoimintaratkaisuja ilman rajoja YHDISTÄ Liiketoimintaratkaisuja ilman rajoja NOPEUTA Liiketoimintaa ilman rajoja Talouselämän, teollisuudenalojen, yksittäisten yritysten ja liikesuhteiden rajat ovat katoamassa. Markkinakentällä ei olla

Lisätiedot

Asennusopas Tarkistusversio B. McAfee SaaS Web Protection Service

Asennusopas Tarkistusversio B. McAfee SaaS Web Protection Service Asennusopas Tarkistusversio B McAfee SaaS Web Protection Service COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Älä kopioi ilman lupaa. TUOTEMERKIT McAfee, McAfee logo, McAfee Active Protection, McAfee CleanBoot,

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Käyttäjienhallintatyökalu

Käyttäjienhallintatyökalu Käyttäjienhallintatyökalu 2 Käyttäjienhallinta-ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Käyttäjienhallintatyökalusta... 3 1.1 Excel-taulukko csv-tiedoston luomisessa...4 2 Käyttäjien luominen... 4 2.1 Käyttäjien

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Ciscon WLAN-kontrollerin konfigurointi

Ciscon WLAN-kontrollerin konfigurointi Ciscon WLAN-kontrollerin konfigurointi Dokumentissa esitetään Ciscon WLAN-kontrollerin konfigurointia. Kuvat on otettu 4402-sarjan kontrollerista joten eri mallin komentoikkunat saattavat näyttää erilaisilta.

Lisätiedot

SAP Business One 6.5

SAP Business One 6.5 Versio 6.5 Syyskuu 2003 Suomi SAP Business One 6.5 Versiotiedotteet SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Saksa Tekijänoikeudet Copyright 2003 SAP AG. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun

Lisätiedot

TeleWell TW-VoIP-S2. VoIP-sovitin. Ohjekirja. Copyright TeleWell Oy

TeleWell TW-VoIP-S2. VoIP-sovitin. Ohjekirja. Copyright TeleWell Oy TeleWell TW-VoIP-S2 VoIP-sovitin Ohjekirja Copyright TeleWell Oy 2 SISÄLTÖ 1. LAITTEEN KUVAUS...4 1.1. TIETOJA LAITTEESTA...4 1.2. MYYNTIPAKETIN SISÄLTÖ...4 2. LAITTEEN LIITÄNNÄT...5 3. LAITTEEN VALOT...6

Lisätiedot

Solutions from SAP SAP Business One 2005 A. Julkaisutiedot. Toukokuu 2005

Solutions from SAP SAP Business One 2005 A. Julkaisutiedot. Toukokuu 2005 Solutions from SAP SAP Business One 2005 A Toukokuu 2005 Sisältö Yhteenveto... 3 SAP Business One 2005 A - Keskeiset ominaisuudet... 3 Tositteita useilla kielillä... 3 Varastoraportti... 4 Pankkitäsmäytysprosessi...

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

Saara Hynninen VERKKOKAUPPOJEN MENESTYSTEKIJÄT ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

Saara Hynninen VERKKOKAUPPOJEN MENESTYSTEKIJÄT ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Saara Hynninen VERKKOKAUPPOJEN MENESTYSTEKIJÄT ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2011 TIIVISTELMÄ Hynninen, Saara Verkkokauppojen menestystekijät asiakkaan näkökulmasta

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta Liiketalous, matkailu, tietojenkäsittely ja viestintä Pori Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma TK00 2005

Lisätiedot