VUOSIKERTOMUS Prizztech Oy Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Yrityspalvelu Enter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2011. Prizztech Oy Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Yrityspalvelu Enter"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2011 Prizztech Oy Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Yrityspalvelu Enter

2 PRIZZTECH VUOSIKERTOMUS 2011 Sisällysluettelo Toimitusjohtajalta 3 Muutosten vuosi 4 Prizztech Oy 6 Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK 14 Yrityspalvelu Enter 18

3 TOIMITUSJOHTAJALTA Missä mennään? Vuosi 2011 oli Prizztech Oy:n historiassa tähän mennessä merkittävin. Yhtiö koki asioita, joita harva yritys saa kokea koko elinaikanaan. Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEKin hankinta ja sopimus Yrityspalvelu Enterin alkavien yritysten neuvontapalveluiden siirrosta osaksi Prizztechiä olivat keskeisin osa toteutunutta muutosta. Myös fyysinen muutto samoihin tiloihin Porin Puuvillaan oli osa muutosprosessia. Miten tämä muutos oli mahdollista? Tosiasia on, että muutosten aikaikkuna oli juuri nyt. Seudullinen yhteisymmärrys palveluiden keskittämisestä yhteen organisaatioon ei olisi vielä pari vuotta sitten ollut saavutettavissa. Edelläkävijyyttä edusti silloin tehty yhteistyösopimus edellä mainittujen organisaatioiden välillä. Yhteistyön tiivistymisen myötä lopputulos oli vääjäämätön ja prosessissa mukana olleiden mielestä itsestään selvä. Myös tämän ymmärtäminen vaati oman aikansa. Keskittämisen etujen sisäistäminen ja eri sidosryhmien aito sitoutuminen muutokseen vaatii sekin ajatukseen kypsymistä. Muutokset ovat edelleenkin kansallisesti edistyksellisiä. Olemme valmiit kohtaamaan tulevaisuuden muita alueita paremmassa valmiudessa. Kansalliseen muutokseen olemme luoneet alueellisen vastinparin. Tämän asian merkitys selviää viimeistään uudella, vuonna 2014 käynnistyvällä ohjelmakaudella. Mikä sitten muuttui? Yksi asia, jonka voi aistia, on, että usko omaan tekemiseen on vahvistunut. Sulautuvien organisaatioiden toiminta on saanut hyvää, jopa erinomaista palautetta toiminnastaan jo useiden vuosien ajan. Näin myös viime vuonna, jolloin saimme kansallistakin tunnustusta ennätyksellisen paljon. Kyse ei siis ole siitä. Ymmärrys koko neuvontaja kehittämistoiminnan laajuudesta ja laadusta vahvistaa uskoa siihen, että Satakunnan viime aikojen kehitykseen on vaikuttanut myös oma tekemisemme. Tämä korrelaatio on havaittu myös kansallisesti. Siksi siitä on erinomaisen hyvä jatkaa. Uusien kuntien tulo kokonaisasiakkaaksi vuoden alussa osoittaa uskon vahvistuneen myös alueellisesti. Uudenlaista vireyttä onkin nyt enemmän kuin alueella on aikoihin nähty. Elämme etsikkoaikaa, jossa ratkaistaan tulevaisuuden suunta. Oma roolimme tulevaisuuden tekijänä on selkeä ja voimme keskittyä itse tekemiseen. Prizztech Oy:n toiminnan sisältönä ovat yrittäjyyden ja liiketoiminnan edistäminen, elinkeinoelämää tukevien vetovoimaisten toimintaympäristöjen rakentaminen ja tutkimusyhteisöjen vahvistamien. Tavoitteenamme on olla maan paras yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluja tarjoava toimija. Olemme vahva jo nyt ja sitä aiomme olla myös jatkossa. Risto Liljeroos toimitusjohtaja 3

4 Muutosten vuosi Vuosi 2011 jää Prizztech-konsernin historiaan muutosten vuotena. Yhtenä muutoksen käynnistäjänä oli vuoden 2010 lopulla Porin kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös asettaa työryhmä selvittämään mahdollisuuksia keskittää alueen yrityspalvelut yhteen organisaatioon. Reunaehtoina oli, että mahdollisella keskittämisellä ei saa olla vaikutuksia toimijoiden nykyisiin yhteistyörakenteisiin ja toiminnallisuuksiin eri alueilla. Vuoden 2011 alussa em. selvitystyö käynnistyi ja varsin nopeasti kävi ilmeiseksi, että yhden toimijan malli sai laajan kannatuksen. Niinpä nämä yrityspalvelut päätettiin keskittää Prizztech Oy:öön. Kun samanaikaisesti tehtiin päätös toimintojen keskittämisestä Porin Puuvillaan, olivat muutoksen elementit kasassa. Loppuvuonna tehtiin päätökseen liittyviä ratkaisuja. Prizztech Oy osti Porin seudun kunnilta, yrittäjäyhdistyksiltä ja Satakunnan kauppakamarilta näiden omistamat Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy PO- SEKin osakkeet tehtiin sulautumissopimus näiden yhtiöiden sulauttamisesta alkaen. Marraskuussa Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry:n syyskokous puolestaan hyväksyi Prizztech Oy:n esityksen alkavien yritysten neuvontapalvelujen siirtämisestä osaksi Prizztech Oy:n toimintaa. Niinpä Yrityspalvelu Enter toimii yhtiön osana alkaen. Loppuvuonna käynnistyivät vielä osakekaupat, joissa yksityisen sektorin toimijat myivät omistamansa Prizztech Oy:n osakkeet Porin seudun kunnille. Vuoden 2012 aikana Prizztech Oy:n omistusta tarjotaan vielä satakuntalaisille kunnille, jotka eivät vielä ole yhtiön omistajina. Toimintojen keskittämiselle yhteen yhtiöön on useita syitä, joista kolme keskeisintä ovat asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus ja palvelutoiminnan kansallinen kilpailukyky. Satakunnasta onkin nyt syntynyt eräänlainen elinkeinopalvelujen laboratorio, jonka toimintaa seurataan kiinnostuksella, niin ministeriöiden kuin muiden alueidenkin toimesta. Satakuntalainen palvelurakenne on yrityskentässä koettu toimintojen ja toimijoiden osalta varsin monimuotoiseksi. Kun tähän lisätään julkisen sektorin eri toimijoiden tarjoamat palvelut, on helppo uskoa yritysten näkökulmasta palvelutarjonnan vaikuttavan sekavalta. Tätä ongelmaa ratkaistaan kansallisesti kokoamalla palvelut Yritys-Suomi -palvelun alle. Sama tavoite on myös alueellisessa toiminnassa keskittämällä toiminnot yhden luukun periaatteella tapahtuvaksi, tapahtuipa asiakaskontakti puhelimitse, sähköisin välinein tai paikalla käyden. Yhteistyö kansallisten toimijoiden kanssa on yksinkertaisempaa toimijaverkoston selkiytymisen myötä ja näin on mahdollista tehokkaammin hyödyntää kansallisia välineitä yritysten kilpailukyvyn turvaamisessa. Kuntatalouden kireyteen ei ole nähtävissä helpotusta lähitulevaisuudessa. On selvää, että samalla panostuksella toivotaan jatkossa saavan enemmän. Hallinnon yksinkertaistaminen, toiminnan eri tukipalvelujen koordinointi ja jatkuva kehittäminen ovat ensimmäisiä kustannustehokkuuden painopistealueita. Palvelutoiminnan kansallista kilpailukykyä tarvitaan, jotta alueen ja sen elinkeinoelämän kehittämiseen saadaan riittävät resurssit myös jatkossa. Mikäli kaavailut ohjelmarakenteesta ja sen toteutuksesta toteutuvat uudella ohjelmakaudella, kiristyy alueiden kilpailu entisestään. 4

5 PRIZZTECHIN TOIMINTA VUONNA 2011 Prizztech-konserni alkaen Prizztech Oy Prizzpoint Oy Prizzway Oy Porin Seudun Matkailu Oy MAISA PRIZZ-YHTEISÖ Enter Yrityskehitys ja neuvontapalvelut Kasvu- ja innovaatiopalvelut Yrittäjyys ja liiketoiminta Vetovoimaiset toiminta- ympäristöt Tutkimusyhteisöt Osaamiskeskusohjelma Tutkimus- ja kehittämisyksiköt Viestintä ja yhteiskuntasuhteet Hallinto- ja tukipalvelut Nopean toiminnan joukot 5

6 Prizztech Oy Prizztech Oy:n toiminta jakaantui tilikauden alussa emoyhtiön lisäksi kahteen tytäryhtiöön, jotka ovat asiantuntijapalveluita markkinaehtoisesti tarjoava Prizzway Oy ja monikäyttäjäkiinteistöjen palveluja tarjoava Prizzpoint Oy. Vuoden 2011 aikana Prizztech Oy hankki omistukseensa Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:n koko osakekannan, joten siitä muodostui konserniin kolmas tytäryhtiö. Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy omistaa Porin Seudun Matkailu Oy:n koko osakekannan. Prizztech Oy kuuluu Porin kaupunkikonserniin, eikä se laadi erillistä alakonsernitilinpäätöstä. Prizztech Oy:n liikevaihto oli ,62 euroa ( ,29 euroa vuonna 2010). Liikevaihdon kasvu oli yli 12 %. Liikevaihto ylitti 7 %:lla budjetoidun tason. Prizztech Oy:n toiminta yleishyödyllisenä projektinhallintaorganisaationa ei ole liiketoiminnallisesti kannattavaa vaan se tarvitsee rinnalleen katteellisia toimintoja, jotka on sijoitettu konsernin tytäryhtiöihin. Prizztech Oy:n tilinpäätöksen osoittama tappio oli ,08 euroa ( ,66 euroa vuonna 2010). Yhtiön taseen loppusumma on ,30 euroa ( ,56 euroa). Yhtiön liikevaihto jakaantui vuonna 2011 aiempien vuosien tapaan useaan rahoituslähteeseen. Yhtiön liikevaihdosta pääosin EU-pohjainen, eri rahoittajatahoilta tullut rahoitus oli yli 38 %, kun se edellisenä vuonna oli 37 %. Näitä rahoittajatahoja ovat mm. Satakuntaliitto, Satakunnan ELY-keskus, Tekes ja Uudenmaan ELY-keskus. Projektirahoituksen volyymi oli kaikkiaan 2,75 miljoona euroa. Projektirahoitus jatkoi voimakasta kasvuaan, sillä kasvu oli lähes 16 %. Prizztech Oy:n rahoituslähteet Porin kaupunki Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy Rauman seutu Pohjois-Satakunta Muut kunnat Rahoittajaorganisaatiot Osaamiskeskusohjelma perusrahoitus Yritykset Yliopistoyksiköt Muut

7 PRIZZTECHIN TOIMINTA VUONNA 2011 Liikevaihdon jakauma yksiköittäin Kasvu-ja innovaatiopalvelut 19 % Hallinto- ja tukipalvelut 3 % Palvelutoiminta 20 % Kehittämis- ja tutkimusyksiköt 21% Satakunnan osaamiskeskus 37 % Yritysrahoitus nousi toiseksi suurimmaksi rahoituslähteeksi, sillä sen osuus liikevaihdosta oli 21 %. Yritysrahoitus kasvoi 16 %. Yliopistoilta tullut, lähinnä vuokrarahoitus oli samaa suuruusluokkaa yritysrahoituksen kansa, sillä sen osuus oli 20 %. Yliopistoilta tullut liikevaihto säilyi edellisen vuoden tasolla, sillä kasvua oli ainoastaan 0,5 %. Prizztech Oy:n käynnissä olevien projektien kokonaisvolyymi on vakiintunut viime vuosina 8 9 miljoonan euron tasolle. Projektikanta oli noin 8,5 miljoonaa euroa Prizztech Oy:llä on toimipisteet Porissa, Raumalla, Huittisissa ja Kankaanpäässä. Vuonna 2011 yksi merkittävä muutos oli Porin toimintojen muutto Porin Puuvillaan ja Rauman toimiston muutto Teknologiatalo Sytyttimeen. Yhtiön palveluksessa oli toimintavuoden aikana keskimäärin 62 henkilöä (50 henkilöä). Prizztech Oy:n toiminta ulottuu maakuntaan ja kansalliselle tasolle. Prizztech Oy:n toiminta jakaantui neljään kokonaisuuteen, jotka olivat kehittämis- ja tutkimusyksiköt, Satakunnan osaamiskeskusohjelma, liiketoiminnan kehittämispalvelut sekä tytäryhtiöt. Yhtiöllä on kansallinen rooli erityisesti valtakunnallisen erityisohjelman, osaamiskeskusohjelman, toteutuksessa. SATAKUNNAN OSAAMISKESKUSOHJELMAN toteutus pohjautuu ohjelmakaudella aluelähtöiseen klusterimalliin. Satakunnassa ohjelmaa toteutetaan Energiateknologian klusteriohjelman, Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelman ja Meriklusteriohjelman kokonaisuuksissa. Äetsän Vetykylä ja Satakunnan Energiatoimisto toimivat osana energiateknologian klusteriohjelmaa. Satakunnan osaamiskeskusohjelman osuus vuonna 2011 oli 37 % koko toiminnasta. 7

8 Satakunnan osaamiskeskus on jo aiempina vuosina menestynyt valtakunnallisissa arvioinneissa erinomaisesti, eikä tämäkään kerta tuottanut poikkeusta. Toimintasuunnitelmien osalta Satakunnan osaamiskeskus oli 13 osaamiskeskuksen kokonaisuudessa Länsi-Suomen, Kuopion, Tampereen, Joensuun ja Seinäjoen kanssa ylimmässä A+++ ryhmässä. Yksittäiset osaamisalat, Jokapaikan tietotekniikka, Meriklusteri ja Energiateknologiat saivat kaikki arvosanat ½. Arvioinnissa ja palautteessa Satakunnan osaamiskeskuksen toiminnasta esiin nostettiin mm. Protomokonseptin toteuttaminen (Satakunnassa Apparaaatti-nimellä), offshore-teollisuuden yhteishankkeet ja alihankintaosaamisen kehittäminen ydinvoima-alalla Finnuclear-teeman alla. Kansainvälisyys nousee jatkossa entistä tärkeämmäksi ohjelmaperusteisessa kehittämisessä. Niinpä Jokapaikan tietotekniikan UbiChina-hanke ja Meriklusterin Brasilian-markkinoiden avaamiseen tähtäävät toimenpiteet saivat huomiota. Satakunnan osaamiskeskus on edelläkävijänä lanseerannut termin nopean toiminnan joukot kuvaamaan kehitystyön toteuttajien roolia. Vuoden 2011 aikana Satakunnan osaamiskeskus toimi veturina, kun Meriklusteri organisoi kansallisesti ja alueellisesti meriteollisuuden rakennemuutokseen liittyvät toimenpiteet. Yksi saavutuksista oli myös Lounaisrannikon meriteollisuuden innovaatioalustan käynnistäminen sekä se, että kasvavalle offshore-sektorille on selkeästi syntynyt oma klusterinsa, jolla on omaa kehittämistoimintaa, organisoituvaa koulutusta ja kehittyviä suhteita eri markkinoille. Yksittäisiä organisaatioita koskettavassa rakennemuutostilanteessa Jokapaikan tietotekniikka otti haasteen vastaan Digian muutostilanteessa. Yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa toteutettujen toimenpiteiden ansiosta merkittävä osa digialaisia työllistyi nopeasti, ja alueelle saatiin sijoittumaan myös uusi yritys, Profit Software Oy. Aurinkoenergian osa-alue laajeni toimintavuonna selkeästi kansalliseksi. Toimintaan osallistuneiden yritysten määrä kasvoi 80 yritykseen. SolarForum tunnistetaan kansallisena verkostona. Myös Länsi- Suomen tuulivoimakeskus aloitti toimintansa. Ylimaakunnallisella yhteistyöllä pyritään vahvistamaan ja kehittämään tuulivoima-alaa nykyisestä, maakunnallisena pääkohdealueena on offshore -tuulivoima. Poimintoja 1 VETOVOIMAISET INNOVAATIO- YMPÄRISTÖT Vetovoimaisten innovaatioympäristöjen osalta on kehitetty alueen toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkottuneisuutta. Toimivan innovaatioympäristön elementtejä ovat mm. tutkimuksen, koulutuksen, yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden yhteistyö. Satakunnan osaamiskeskus on toiminut aktiivisesti näiden elementtien yhteen saattamisessa. Konkreettisia esimerkkejä ovat mm: Teollisuuden tietotekniikka -kokonaisuuden laajentaminen ja Apparaatin (Satakunnan Protomo) käynnistäminen (JPT) yhteistyössä SAMK:n kanssa IFCO- hanke (Innovative Finnish Business and Product Concepts for Offshore Industry) ja Meridiem-yhteistyö Lounaisrannikolla (Meriklusteri) Finnuclear-toiminnan organisointi Finnuclear ry:ksi. Ry:n operatiivisena toimijana on Prizztech Oy:n FinNuclear-yksikkö (Energia) 8

9 PRIZZTECHIN TOIMINTA VUONNA 2011 Konsernin liikevaihto vuonna 2011 Liikevaihto Tulos Prizztech Oy , ,08 Prizzpoint Oy , ,42 Prizzway Oy , ,53 Yhteensä , ,13 Konsernin liikevaihdon kehitys Liikevaihto B2012 9

10 2 UUDISTUVA LIIKETOIMINTA Liiketoiminnan uudistamisen vahvana taustatekijänä Satakunnan osaamiskeskuksessa on liiketoimintaosaamisen alueella jo vuosia tehty työ niin teoreettisen mallintamisen kuin käytännön työkalujenkin osalta. Kaikkiin kehityshankkeisiin kytketään mukaan liiketoiminnallinen ja liiketoimintaosaamisen kehittämisen näkökulma. Parhaita esimerkkejä tästä toiminnasta ovat mm: MESSI-hanke (Meriklusteri), jossa kansallisella tasolla kehitetään meriteollisuuden alihankintaverkoston osaamista Aurinkoenergiaklusterin rakentamisessa (Energia) tarjotaan yrityksille esim. LVI-alalla, uutta pilottiympäristöä, jossa niiden nykyosaamiselle ja nykytuotteille avautuu uusia markkinoita, kun yhdessä muiden yritysten kanssa rakennetaan kokonaisvaltaista ratkaisua uudelle liiketoimintaalueelle (aurinkoenergiaratkaisut). Länsi-Suomen tuulivoimakeskus-hankkeen käynnistäminen JPT:n projektitoiminta: kuusi uutta teknologiayritystä ja 24 uutta työpaikkaa Satakuntaan. 3 KASVUHAKUINEN, KANSAINVÄLISTYVÄ LIIKETOIMINTA Kansainvälinen liiketoiminta ja sen kehittäminen on alueellisen ja kansallisen toiminnan ohella yksi osaamiskeskuksen painopistealue. Se on myös vaikein toiminta-alue, jolla menestyminen edellyttää oikeita valintoja. Satakunnan osaamiskeskuksen kaikki osaamisalat ovat analysoineet alueen ja sen toimijoiden vahvuuksia sekä tehneet tämän pohjalta omat valintansa: Meriosaaminen: Brasilia ja Venäjä JPT: Finnode vastuualueena Kiina, sekä UbiChina-hankkeen käynnistäminen Energia: Keski-Euroopan markkinaselvitykset RES-direktiiviin nojautuen Lisäksi on järjestetty kansainvälistymistä tukevia tapahtumia. PRIZZTECHIN KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUS- YKSIKÖT ovat elinkeinoelämän tarpeisiin pohjautuvia, edellisen ohjelmakauden tuloksina syntyneitä yksiköitä. Raumalla teknologiatalo Sytyttimessä toimivan Vesi-Instituutti WANDERin toiminnan tärkeimmät lähtökohdat ovat talousveden laadun ja verkostomateriaalien turvallisuuden lisääminen sekä talousvesialan standardointityö. Porissa toimivan Magneettiteknologiakeskuksen tavoitteena on tukea ja edistää paikallista osaamista magneettiteknologian alalla sekä edistää magneettialan tutkimusta Suomessa. Ydinenergia-alan yksikkö FinNuclear toimii läheisessä yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n kanssa mm. koordinoimalla Ydinenergia-alan toimittajat -toimialaryhmän toimintaa. Kaikkien yksiköiden tavoitteena on oman alan yritysten toimintaedellytysten parantaminen, alan yhteistyön lisääminen sekä alan imagon nostaminen. Kehittämis- ja tutkimusyksiköiden toiminta on kansallista ja lisääntyvässä määrin kansainvälistä. Yksiköiden yhteenlaskettu osuus Prizztech Oy:n toimintavolyymistä oli 21 %. 10

11 PRIZZTECHIN TOIMINTA VUONNA 2011 Poimintoja: Magneettiteknologiakeskus valmisteli ja käynnisti yhteistyössä alan yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa kahdeksan laajaa tutkimus- ja tuotekehityshanketta liittyen funktionaalisiin ja kestomagneettimateriaaleihin sekä näiden sovelluksiin. Kesäkuussa järjestettiin toisen kerran eurooppalainen suprajohdealan kansainvälinen kesäkoulu. Lokakuussa järjestettiin kansainvälinen magneettikonferenssi 6th Nordic Magnetic Conference, jonka aihepiiriin kuuluivat mm. spintroniikka ja funktionaaliset magneettimateriaalit. Vuoden aikana toteutettiin myös magneettialan tulevaisuutta luotaava hanke Magneettiteknologiaklusteri Vesi-Instituutti WANDER osallistui aktiivisesti eurooppalaisten talousvesialan säädösten ja standardien valmisteluun sekä EU:n puitteissa että valmisteltaessa kansallisia kantoja näihin painottaen suomalaisia olosuhteita ja suomalaisten yritysten etua. Raumalle valmistui vuoden 2011 aikana Teknologiatalo Sytytin, johon on rakennettu ainutlaatuinen tutkimuskäyttöön soveltuva täyden mittakaavan vesijohtoverkosto kylmälle ja lämpimälle vedelle kupari- ja PEX-putkista. Tutkimusverkosto on osa talon omaa normaalia verkostoa ja se on Vesi-Instituutin tutkimustoiminnan kivijalka. Ympäristöministeriön, Sosiaali- ja terveysministeriön, Finanssialan keskusliitto ry:n, Kiinteistöliitto ry:n sekä Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimeksiannosta tehtiin selvitys vesijohtojen saneerauspinnoittamisen hyväksyntämenettelyn kehittämisestä Suomessa. FinNuclear-yksikkö organisoi voimayhtiöiden ja asiantuntijoiden kanssa yritysvalmennuspaketin, joka vuoden 2011 aikana tiivistettiin kolmeen moduuliin. Tätä täydensivät mm. STUK:n pyynnöstä organisoidut koulutustilaisuudet sekä aihekohtaiset workshopit, erityisesti liittyen ydinalan laadunhallintaan ja dokumentointiin. Vuoden 2011 aikana organisoitiin myös Nuclear Quality Assurance koulutusta USAsta Suomeen. Toimintakauden aikana perustettiin valtakunnallinen FinNuclear ry, jonka operatiivinen toiminta toteutetaan Prizztech Oy:n FinNuclear-yksikön kautta. Yhdistyksessä on mukana 40 ydinvoima-alan toimijaa. KASVU- JA INNOVAATIOPALVELUT tarjoavat erikoistuneita yrityspalveluja, kehittämisympäristöjä sekä toimivat elinkeinoyhtiön ja ELY-keskuksen palvelujen toteuttajana. Toimintaa ohjaavat seudulliset elinkeino- ja innovaatiostrategiat. Yksikön toiminnan muodostivat kehittämishankkeet, innovaatiopalvelut, tulevaisuuden osaamista vahvistavat palvelut, aluekehitysyhteistyö sekä kansainvälinen projektitoiminta. Kasvu- ja innovaatiopalveluiden osuus Prizztech Oy:n toiminnasta oli lähes 19 %. Laajoilla kehittämisohjelmilla nostetttiin esiin seuraavat yritysten liiketoimintaa kehittävät teemat: hyvinvointialan yritysten kehittäminen, vastuullinen liiketoiminta, innovaatiojohtaminen ja kestävän kehityksen innovaatiot rakentamisessa. Kilpailukyvyn eri elementtien ja liiketoiminnan strategisen tarkastelun kautta suunnitellut kehittämisohjelmat kokosivat yritykset yhteen, antoivat mahdollisuuden toisilta yrityksiltä oppimiseen, erilaisiin täsmäkoulutuksiin sekä myös yrityskohtaisiin kehittämistoimiin. Vuoden aikana eri teemoista saatuihin palautteisiin voidaan olla hyvin tyytyväisiä. Poimintoja: Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämisohjelma Satakunnassa (HYKE) -hankkeen puitteissa liiketoimintaansa kehitti lähes 200 hyvinvointialan yritystä. Vuoden vaihteessa päättynyt hanke kesti yli kolme vuotta ja sai laajaa vaikutta- 11

12 vuutta hyvinvointitoimialalla. Toiminnan pääosassa oli hyvinvointialan yrittäjyyden ja liiketoiminnan eri osa-alueiden kehittäminen, mm. yrityksen johtamiseen, esimiestyöhön, talouteen ja markkinointiin sekä laadunhallintaan liittyvät asiat. Liiketoiminnan valmennusten lisäksi hankkeessa järjestettiin laajoja toimialatilaisuuksia, joissa nostettiin esille alan yrittäjyyden kannalta ajankohtaisia teemoja, kuten palvelusetelin käytön laajentamismahdollisuudet. VALID-hankkeessa on käyty aktiivisesti esittelemässä yritysvastuun teemoja satakuntalaisissa yrityksissä. Yritykset ovat olleet kiinnostuneita analysoimaan liiketoimintalähtöisesti tarpeitaan kehittyä vastuullisuudessa. Vuoden 2011 aikana yrityksissä on tehty 26 erilaista kehittämisprojektia, kuten laadittu yritysvastuuraportteja ja vastuullisuusohjelmia, kehitetty vastuullisuus-viestintää, laskettu hiilijalanjälkiä, tehty ympäristöohjelmia, kartoitettu ja kehitetty työhyvinvointia ja esimiestyötä, arvioitu työolosuhteiden sosiaalista vastuuta ja selvitetty asiakastyytyväisyyttä. Puurids-toiminta oli esillä heinäkuun alussa Farmari-messuilla, jossa puualan kehittämistä esiteltiin Euroopan komission virkamiehille. Kansainvälistyminen oli toiminnan painopisteenä koko loppuvuoden. Toimintaan tutustuivat myös Leader-ryhmät Ranskasta, Ruotsista ja Luxemburgista. Näiden käynnin tavoitteena oli yhteisen hankkeen käynnistäminen yhdessä metsänomistajien ja Metsäntutkimuslaitoksen kanssa. Hanketoiminnan vaikutusten ja toimintamalliin liittyvä tutkimusyhteistyö jatkui Metsäntutkimuslaitoksen kanssa. Yksikön toimintaan kuuluvat myös mm. Satakunta Busines Campus (SBC)-verkoston vuoden aikana vakiintunut ja laajentunut toiminta sekä yhteistyössä POSEKin kanssa toteutettu Kasvuhautomopalvelu. Innovaatiopalveluissa arvioitiin vuoden 2011 aikana yli 50 uutta liikeideaa. Keksintösäätiön kanssa tehtävä yhteistyö tiivistyi ja Prizztechin asiantuntijat saivat toimeksiantoja myös muutamien maakunnan ulkopuolisten innovaatioaihioiden osalta. Satakunnan ulkopuolelta tulevat aihiot ovat osoitus siitä, että innovaatiopalvelujen osaaminen on hyödynnettävissä kansallisesti ja palvelun tuloksellisuus on korkea. Satakunnan innovaatiopalvelumallin kehittäminen jatkui ja syntynyttä Ideavalmentaja-konseptia esiteltiin mm. Keksintösäätiön Tuoteväylä-päivässä. PRIZZTECH OY:N TYTÄRYHTIÖT Prizztech Oy:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Prizzway Oy:n, toimialana on asiantuntija-, kehitys-, konsultointi-, koulutus ja tutkimuspalveluiden tarjoaminen. Prizzwayn ydinliiketoimintaa ovat kokonaisvaltaisen liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien palvelumallien ja työkalujen kehittäminen, tuotteistaminen ja kouluttaminen. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna ,57 euroa ( ,20 euroa vuonna 2010). Liikevaihdon laskun taustalla oli yhtiön keskittyminen ydinliiketoimintaansa siirtämällä yksiköiden saamat toimeksiannot emoyhtiölle. Yhtiön toiminnallinen tulos oli ,53 euroa (9.296,16 euroa). Yhtiön kehittämällä Progress-järjestelmällä on merkittävä rooli kansallisissa kehittämishankkeissa, joita toteutetaan yhteistyössä Suomen Teknologiakeskusten Liitto ry:n (TEKEL) ja Teknologiateollisuus ry:n kanssa. Prizzway Oy onnistui toimintavuoden aikana laajentamaan toimintaansa Suomessa. Syksyllä 2011 lanseerattiin Progress -tuoteperheeseen strategian luomiseen ja suunnitteluun tarkoitettu työkalu. Uuden Progress E1-tuotteen koulutus aloitettiin erityisesti konsulttiyrityksille ja tuote otettiin mukaan Teknologiateollisuuden hallinnoimaan TRIOplus ohjelmaan uutena palveluna. 12

13 PRIZZTECHIN TOIMINTA VUONNA 2011 Prizzway Oy sai marraskuussa 2011 tunnustusta voittamalla kansallisen TEKELin Uusi avaus kilpailun teknologiakeskushenkilöiden äänestyksessä. Kilpailussa oli mukana kahdeksan ehdokasta. Prizztech Oy:n kokonaan omistaman Prizzpoint Oy:n tehtävänä on toteuttaa monikäyttäjäkiinteistöjen palveluja. Yhtiö toimii Porin yliopistokeskuksen palvelukeskuksen toimintojen organisoijana ja toteuttajana. Yhtiön liikevaihto säilyi toimintakaudella lähes edellisen vuoden tasalla ollen ,45 euroa ( ,61 euroa vuonna 2010). Prizzpoint Oy:n toiminnallinen tulos oli ,42 euroa (21.231,86 euroa). Toimintavuoden aikana yhtiö vastasi lisäksi mm. Porin yliopistokeskuksen viestintä ja vaikuttavuus-hankkeen toteuttaumisesta ja yliopistokeskuksen ja Satakunnan korkeakoululaitoksen markkinointiviestinnästä. Prizztech Oy on lisäksi omistajana Offshore Technology Center Oy:ssä n. 7 %:in omistusosuudella. Yhtiön toiminta liittyy läheisesti Prizztech Oy:n hallinnoiman Satakunnan osaamiskeskusohjelman Meriklusterin sisältöihin. Prizztech Oy on lisäksi pienosakkaana strategisen huippuosaamisen keskittymässä, Tieto- ja viestintätekniikan tutkimus TIVIT Oy:ssä, alle 1 %:n omistusosuudella. Prizztech Oy:n uusi tytäryhtiö, elinkeino- ja yrityspalveluja tarjoavan Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEKin liikevaihto vuonna 2011 oli ,57 euroa. Yleishyödyllisen yhtiön tulos oli 445,51 euroa positiivinen. Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEKin kokonaan omistaman Porin Seudun Matkailu Oy MAISAn liikevaihto vuonna 2011 oli ,27 euroa ja tulos 7.482,03 euroa. Hallitus Prizztech Oy:n hallitus 2011 Hallituksen jäsen Puheenjohtaja Reko Aalto-Setälä Varapuheenjohtaja Asko Aro-Heinilä Muut jäsenet Kimmo Aho Jari Heiniluoma Altti Lammi Sonja Myllykoski Olli Naukkarinen Ahti Pisto Raisa Ranta Esa Sairanen Varajäsen Juha Vasama Harri Viren Jouko Tutti Matti Rehula Teemu Hyöky Heli Vannemaa Markku Uusitalo Olli Wanne Sonja Saarinen Pia Hirvonen Yhtiön hallitus toimi myös Satakunnan osaamiskeskusohjelman johtoryhmänä. Osaamiskeskustoiminnassa on kaikissa klusteriohjelmissa oma alueellinen ohjausryhmänsä. Ohjausryhmien tehtävinä oli ohjelmien strateginen suunnittelu sekä ohjelmaan liitettävien hankkeiden seulonta. Myös kehittämis- ja tutkimusyksiköillä on kullakin oma ohjaus- / johtoryhmänsä. Yhtiön toimitusjohtajana toimii DI Risto Liljeroos. 13

14 Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy PO Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEKin toiminta perustui seudullisiin strategioihin, joista merkittävimmät olivat Porin seudun elinkeinostrategia sekä Porin seudun innovaatiostrategia. Elinkeinostrategia kuvaa toiminnan painopisteet ja kehittämisteemat sekä tavoitteet ja mittarit vuoteen 2015 saakka. Toimintaa ohjasi myös Porin seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma, joka sisällöltään on suurelta osin elinkeinostrategian mukaisten toimenpiteiden toteutusta. Vuonna 2011 yhteistyö Prizztech Oy:n kanssa tiivistyi entisestään. Tähän vaikuttivat mm. muutto yhteisiin toimitiloihin Porin Puuvillaan huhtikuussa Keväällä syntyivät myös päätökset toimintojen keskittämisestä Prizztech Oy:öön. Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:n palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 19 henkilöä. Toiminnallisesti organisaatio jakautui kahteen kokonaisuuteen, yrityskehitys- ja neuvontapalvelut sekä seutumarkkinointi ja sijoittumispalvelut. Yhtiön rahoituspohja koostuu pääosin Porin seudun kuntien rahoitusosuuksista. Yhtiö tuotti elinkeinopalvelut viiden kunnan alueella. Nämä kunnat ovat Harjavalta, Huittinen, Nakkila, Pori ja Ulvila. Näiden kuntien rahoitusosuus yhtiön koko toiminnasta oli 66 % (63 % vuonna 2010) yhtiön liikevaihdosta. Vuoden loppupuolella Kokemäen kaupunki ja Luvian kunta päättivät liittyä yhtiön kokonaisasiakkaaksi vuoden 2012 alusta. Loppuosa liikevaihdosta muodostui yhtiön hallinnoimien hankkeiden rahoituksesta, Porin seudun Liikevaihto Tulos POSEK ,57 445,51 MAISA , ,03 Konserni , ,99 Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:n liikevaihto vuonna 2011 oli ,57 euroa ( ,88 euroa vuonna 2010). Liikevaihto ylitti budjetoidun 5 %. Tilikauden tulos oli 445,51 euroa voitollinen ( ,31 euroa). Taseen loppusumma oli ,96 euroa ( ,05 euroa). Yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö Porin Seudun Matkailu Oy MAISA toimii matkailupalvelujen kehittäjänä ja tuottajana koheesio- ja kilpailukykyohjelman rahoituksesta, seudun muiden kuntien maksuosuuksista seudullisten kehityshankkeiden ja -ohjelmien rahoitukseen sekä yritysten osallistumismaksuista. POSEK jatkoi tilikauden aikana Porin seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) vastuuorganisaationa Yrityspalvelu Enterin rooli alkavien yritysten neuvontapalveluiden toteuttajana on merkittävä. Myös Enterin toiminta siirtyy osaksi Prizztech Oy:tä. Vuonna 2011 nämä palvelut toteutettiin tilaaja-tuottaja-peri- 14

15 SEK POSEKIN TOIMINTA VUONNA 2011 aatteella. POSEKin kautta kanavoituneen rahoituksen määrä alkavien yritysten neuvontapalveluihin oli yhteensä euroa (8,8 % liikevaihdosta). Elintarvikealan kehittämistehtäviä toteuttavalle Satafood kehittämisyhdistys ry:lle osoitettu rahoitus oli yhteensä euroa (2,5 % liikevaihdosta). Merkittävimpänä tuloksena ja osoituksena Porin seudun toimijoiden yhteistyöstä, jossa POSEK on vahvasti mukana, oli Työ- ja elinkeinoministeriön toukokuussa myöntämä tunnustus Suomen parhaasta innovaatiotoiminnasta. Porin seutu on osoittanut innostunutta, määrätietoista ja erinomaisesti organisoitunutta yhteispeliä verkostotoiminnassa. Alueen aktiivinen ja liikkuva pelityyli kerää pisteitä ja auttaa myös muita hyviin suorituksiin. Porilaisten pelikirja ei täyty soolosuorituksista, vaan Porissa pelataan joukkuepeliä. Pelipaikat on onnistuttu jakamaan hyvin ja valmennus toimii. Porilaisten innovaatiotoiminnasta huokuu sekä kurinalainen tekeminen että hersyvä peli-ilo, todettiin ministeriön tunnustuksessa Yhteenveto vuodelle 2011 asetetuista tavoitteista ja toteumista Yrityskehitys- ja neuvontapalvelut Tavoite Toteuma Yritysten yhteydenottoja ja tapaamisia Puhelinpalvelun kontaktit Asiakkaita Kasvuhautomoyrityksiä Yrityskummitoiminta Kummeja Kummiyrityksiä (kumulatiivinen luku) Mentoroitavia opiskelijoita (kumulatiivinen luku) Sukupolven- ja omistajanvaihdospalveluita hyödyntäviä yrityksiä Yksikön koordinoimissa hankkeissa mukana olevia yrityksiä Yrittäjyyskasvatustoiminta ( YES -keskus ) Koulukumppaneja Opettajia yrittäjyyskasvatuksen koulutuksissa Yrittäjyystapahtumat Yrittäjiä Opettajia Opiskelijoita

16 Yhteenveto vuodelle 2011 asetetuista tavoitteista ja toteumista Yrityskehitys- ja neuvontapalvelut Tavoite Toteuma Verkostoitumis-, koulutus- ja tietoiskutilaisuudet Osallistujia Tilaisuuksia Vapaat Toimitilat -palvelun Kohteet Kävijämäärät Vapaat Yritystontit -palvelun kattavuus % + 20 % 9/9 kuntaa % + 5 % 7/9 kuntaa Yksikön koordinoimien kehittämishankkeiden käynnistäminen Livinglab - käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan (innovaatiotoiminta) Luova Rinki (luovien alojen kehittäminen) Länsi-Suomen Pelastusharjoituskeskuksen palvelutuotannon käynnistäminen (toimintaympäristön kehittäminen) Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalueen AV- suunnittelu (selvitys) YES Goes to lukio (yrittäjyyskasvatus) 2 5 Kansainvälistymispalvelut Tavoite Toteuma Yritysten yhteydenottoja ja tapaamisia Asiakkaita Kansainvälistymiseen liittyvät omat tilaisuudet 4 6 Räätälöityjä toimeksiantoja Kansainvälisten yritysten sijoittumishankkeita 4 5 Tiedote kansainvälistymispalveluista 4-6 krt/vuosi 8 Tietopalvelusivut toiminnassa Toiminnassa Toiminnassa 16

17 POSEKIN TOIMINTA VUONNA 2011 Porin Seudun Matkailu Oy MAISA Porin Seudun Matkailu Oy MAISA on kokonaan Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEKin omistama yhtiö. MAISAn keskeisimpiä toimintoja ovat kokous-, konsertti- ja tapahtumapalvelut, tilavuokraukset, majoituspalvelut, matkailu- ja neuvontapalvelut, yhteispalvelupiste Höövelin palvelut, kävelykadun ja Promenadi-Porin myynti- ja markkinointi sekä Top Camping Yyterin leirintäalue. Yhtiön käymien neuvottelujen tuloksena Porissa järjestettiin useita suurtapahtumia ja kokouksia, mm. SuomiAreena, Farmari 2011-tapahtuma, Porispere, Iccorock, valtakunnalliset maanmittauspäivät, SOK:n kesäpäivät, Sachtleben Pigments Oy Porin tehtaiden 50-vuotisjuhlat ja H-DCF ry:n ajokauden päättäjäiset Yyterin leirintäalueella. Näiden lisäksi Porin seudulla järjestettiin useita kokouksia, urheilu- ja kulttuuritapahtumia, joiden toteutuksessa yhtiö on ollut mukana. Porin seudun matkailumarkkinointia toteutettiin tilikauden aikana mm. osallistumalla messuihin. Näistä merkittävimpiä ovat Helsingin matkamessut, Kongressimessut sekä Suoma-kiertue sekä Porin ruoka-, koti- ja viinimessut. Mainoskampanjoita toteutettiin lehdistössä ja radiossa vuoden mittaan useita, esitetuotanto piti sisällään 13 erilaista ja erikielistä seudullista matkailuesitettä. Yhtiölle tehtiin uudet verkkosivut teknisesti, visuaalisesti sekä sisällöllisesti. Niiden kautta jaettiin matkailuinformaatiota sekä myytiin mm. kotimajoitusta Porin seudun suurtapahtumien ajalle. Hallitus POSEKin hallitus 2011 Hallituksen jäsen Puheenjohtaja Kim Huovinlahti Varapuheenjohtaja Arto Saarinen Muut jäsenet Eija Hakala Jaana Karrimaa Markku Kivinen Juhani Kotiranta Petri Lahtinen Ilmo Myllymaa Jyrki Peltomaa Ulla Turkki Varajäsen Seppo Niemistö Juhani Seppälä Heidi Katajamäki Ilmo Marttila Jari-Pekka Ekberg Eero Mattsson Eerik Heijari Kari Ojalahti Eila Törmä Esa J. Anttila Yhtiön hallitus toimi myös Porin seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmänä. Yhtiön toimitusjohtajana toimi DI Risto Liljeroos. Yhtiön myyntitoimenpiteitä toteutettiin ympäri vuoden mm. osallistumalla myyntitapahtumiin, asiakaskäynneillä, myyntikampanjoilla, järjestämällä asiakastilaisuuksia sekä aktiivisella asiakaskontaktoinnilla. Top Camping Yyterin leirintäalueen toimintoja ja palveluja kehitettiin edelleen tilikauden aikana, ja yhtiö panosti erityisesti leirintäalueen palveluiden laadun parantamiseen ja toiminnan prosessien kehittämiseen. 17

18 Yrityspalvelu Enter Enter tuotti yritystoimintaa suunnittelevan sekä alkavan yrityksen neuvontapalvelut yhteistyössä Satakunnan verotoimiston ja Porin seudun TE-toimiston kanssa. Vuoden 2011 toiminnan merkittävimpinä asioina olivat toiminnan laajentuminen Raumalle ja Eurajoelle sekä Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry:n ylläpitämän Enterin toiminnan myynti Prizztech Oy:lle. YKSIKÖN PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET Enterin neuvonta on tarkoitettu kaikille yrittäjäksi aikoville. Kanssakäyminen asiantuntijaverkoston, viranomaisten sekä muiden sidosryhmien välillä on kiinteä osa Enterin toimintaa. Tavoitteena on uusien, kannattavien yritysten synnyttäminen toimialueemme kuntiin sekä yrittäjyyden edistäminen. Yrittäjäksi aikovien neuvonta lähtee aina asiakkaiden tarpeista. Neuvontatarve ja ongelmat pyritään ratkaisemaan asiakkaan lähtökohdista. Neuvontaprosessi on aina henkilökohtainen ja luottamuksellinen. TOTEUTUNEET TOIMENPITEET 2011 Neuvonnan tuloksena yritystoiminnan on aloittanut noin 40 % uusista asiakkaista. Osa asiakkaista ohjattiin yrittäjäkoulutuksen piiriin, osa luopui ideasta, osa työllistyi palkkatyöhön tai ohjattiin muille elinkeinotoimijoille ja te-toimistoon. Minustako Yrittäjä -tilaisuuksia, tietoiskuja yrittäjyydestä, järjestettiin yhteistyössä eri paikkakunnilla. Yrittäjäkursseja järjestettiin kaksi yhteistyössä ValmennusMajakan kanssa. Yrittäjyyteen liittyviä luentoja ja koulutuksia pidettiin vuoden aikana 104 ja näihin osallistui yhteensä 1593 henkilöä. Viime vuonna Eneterin neuvojat osallistuivat noin kymmeneen eri yrittäjyyteen tai liiketoimintaosaamiseen liittyvään projektiin. Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan Enterin yleisarvosana oli 8,9 asteikolla Enterin palveluja suosittelee 92 % palveluita käyttäneistä henkilöistä. TOTEUTUNEET TULOKSET VUODELTA 2011 Toiminnallisesti Enterin vuosi 2011 oli kaikilla mittareilla edellisvuotta vilkkaampi: Uudet asiakkaat +26 % Asiakaskäynnit +16 % Uudet yritykset +14 % Viranomaislausunnot +16,5 % Enter oli absoluuttiselta kävijämäärältään Suomen kolmanneksi suurin yritystoimintaa suunnittelevan palvelukeskus Tampereen Ensimetrin, Helsingin Yritys-Helsinki ry:n jälkeen. Väkilukuun suhteutettuna Enter oli Suomen käytetyin yritystoimintaa suunnittelevan palvelukeskus. Enter on 10 henkilön voimin toimiva alkavan yrittäjän yritysneuvontaan ja yrittäjyyden edistämiseen erikoistunut tiimi. Omien toimistojen Porin, Rauman ja Huittisten lisäksi asiakkaita vastaanotettiin Kokemäen kaupungintalolla sekä Kaakkois-Satakunnan työ- ja elinkeinotoimiston Harjavallan toimipisteessä. Vuorovaikutteinen toiminta Satakunnan ELY-keskuksen, Porin Seudun ja Kaakkois-Satakunnan TE-toimistojen, Satakunnan verotoimiston, Finnveran sekä ProAgria Satakunnan kanssa jatkui tiiviinä. Yksikön pääasiallinen rahoitus koostuu kuntaosuuksista ja kuntien asiakaskäyntien määrien perusteella maksamista maksuosuuksista sekä viranomaisilta laskutettavista lausunnoista. 18

19 ENTERIN TOIMINTA VUONNA 2011 Yrityspalvelu Enterin toiminta lukuina. Hallitus Tapahtuma Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry:n, Yrityspalvelu Enterin hallitus 2011 Uudet asiakkaat Asiakaskäynnit Hallituksen jäsen Puheenjohtaja Timo Aro Varajäsen Kari Ojalahti Asiakkaiden perustamat yritykset Varapuheenjohtaja Tiina Ahonen Muut jäsenet: Mikko Huhtala Viranomaislausunnot Jorma Huuhtanen Hannele Tähtinen Eila Törmä Timo Junnila Markus Lauri Ville Kotka Eero Mattsson Mikko Polvenlahti Minna Katajala Seppo Pynnä Kimmo Aho Juha-Matti Ojaperä Liikevaihto Tulos , , , ,37 Yhdistyksen hallitus toimii jatkossa Prizztech Oy:öön siirtyvän Enterin ohjausryhmänä, valvoo sen etuja, antaa tarvittaessa lausuntoja Prizztechin hallitukselle sekä päättää yhdistyksen varoista stipendirahaston sääntöjen mukaisesti. 19

20 PRIZZTECH Prizztech Oy Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Yrityspalvelu Enter PL 18 (Pohjoisranta 11 D) Pori puh. (02)

Prizztechin kansainvälinen toiminta Vetääkö Venäjä? 9.4.2014, Pasi Pitkänen

Prizztechin kansainvälinen toiminta Vetääkö Venäjä? 9.4.2014, Pasi Pitkänen Prizztechin kansainvälinen toiminta Vetääkö Venäjä? 9.4.2014, Pasi Pitkänen Missio Tehtävämme on maakunnan hyvinvoinnin edistäminen yrityselämää vahvistamalla. Visio Prizztech Oy on kansallisesti arvostettu

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK TEM 11.6.2009

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia 2009-2015 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 VISIO 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin

Lisätiedot

Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012

Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012 Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012 Kotkan-Haminan seutu viisi kuntaa noin 88.000 asukasta noin 5000 yritystä meri ja raja 2 Avainluvut 2011 konserni

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämisohjelma Satakunnassa HYKE

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämisohjelma Satakunnassa HYKE Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämisohjelma Satakunnassa HYKE Hyvinvointialan kehittäjäseminaari Hyvä-aluefoorum Turku 10.12.2009 Marika Lähde, Prizztech Oy Hyke-hankkeen tausta ja lähtökohta Strateginen

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelma 2007-2013

Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Pääsihteeri Pirjo Kutinlahti Työ- ja elinkeinoministeriö TEM Innovaatioympäristöt ryhmän sidosryhmätilaisuus 11.3.2008 HELSINKI Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Aura 21.10.2016 Jyrki Isotalo 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

OSKE-viestinnän tehostaminen. Riikka Pellikka Lappeenranta 28.9.2011

OSKE-viestinnän tehostaminen. Riikka Pellikka Lappeenranta 28.9.2011 OSKE-viestinnän tehostaminen Riikka Pellikka Lappeenranta 28.9.2011 Miksi OSKE-viestintää? OSKEn panostukset näkyvät yleensä loppukaudesta NYT AIKA KERTOA TULOKSISTA Yritysten aktivointi OSKE-toimintaan

Lisätiedot

Living Lab toiminta seudun kehittämisen kannalta ja Hyvinvointialan Living Lab -hanke kokonaisuutena

Living Lab toiminta seudun kehittämisen kannalta ja Hyvinvointialan Living Lab -hanke kokonaisuutena Living Lab toiminta seudun kehittämisen kannalta ja Hyvinvointialan Living Lab -hanke kokonaisuutena Teknologia tukemassa ikääntyneiden kotona asumista seminaari Tampere, Kuuselan seniorikeskus 12.4.2011

Lisätiedot

Satakunnan Osaamiskeskus. Marko Lehtimäki Prizztech Oy

Satakunnan Osaamiskeskus. Marko Lehtimäki Prizztech Oy Satakunnan Osaamiskeskus Marko Lehtimäki Prizztech Oy 2011 Satakunnan Osaamiskeskus ESITYS: 1. Rakenne, työkalut ja toteutus 2. Case JPT Yritystaso rakennemuutoksessa 3. Case Meri Toimiala rakennemuutoksessa

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/lehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Yritysten

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 PRIZZTECH

VUOSIKERTOMUS 2010 PRIZZTECH VUOSIKERTOMUS 2010 PRIZZTECH PRIZZTECH VUOSIKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajalta 3 Prizztech Oy lyhyesti 2010 4 Prizztech Oy:n tuloslaskelma 2010 6 Prizztech Oy:n tase 2010 7 Aloitteellinen

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Länsi-Suomen aluestrategiaseminaari

Länsi-Suomen aluestrategiaseminaari Länsi-Suomen aluestrategiaseminaari TEEMA 1 Energiateknologia ja uusiutuvat energiamuodot Risto Liljeroos Prizztech Oy Prizztech Oy on suomalaisen innovaatioympäristön keskeinen toimija, joka toimii hyvinvoinnin

Lisätiedot

Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014. Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri

Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014. Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri Hanke alkanut 1.4.2013, joka on 2-vuotinen 2013-2014) Yrittäjien matkailuhankkeen rahoittajina ovat (EAKR-rahoitteinen hanke): Satakunnan ELY-keskus, Satakuntaliitto

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Kankaanpäästä Satakunnan vetovoimaisin yrittäjäkaupunki seminaari Kankaanpään kaupungin elinkeinopalvelut Marko Rajamäki

Kankaanpäästä Satakunnan vetovoimaisin yrittäjäkaupunki seminaari Kankaanpään kaupungin elinkeinopalvelut Marko Rajamäki Kankaanpäästä Satakunnan vetovoimaisin yrittäjäkaupunki seminaari 30.1.2018 Kankaanpään kaupungin elinkeinopalvelut Marko Rajamäki Taustaa Kankaanpään kaupungin tarpeet elinkeinopalveluiden uudelleenjärjestelylle

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Aro Timo, kehittämispäällikkö, Porin kaupunki Aro-Heinilä Asko, suunnittelujohtaja, Rauman kaupunki Isokallio Matti, johtaja, Sataedu Karvonen Marja, ylijohtaja,

Lisätiedot

Puitesopimus kehitysyhtiö Posintra Oy:n kanssa vuoteen 2020

Puitesopimus kehitysyhtiö Posintra Oy:n kanssa vuoteen 2020 ESITYS / Posintra Oy / 6.5.2015 Posintra Oy:n omistajakunnat: Porvoon ja Loviisan kaupungit Askolan, Myrskylän ja Lapinjärven kunnat Puitesopimus kehitysyhtiö Posintra Oy:n kanssa vuoteen 2020 Taustaa

Lisätiedot

- Karhukuntatoimikunta: pöytäkirja 1/2010-1/5

- Karhukuntatoimikunta: pöytäkirja 1/2010-1/5 1/5 KARHUKUNTATOIMIKUNTA: PÖYTÄKIRJA 1/2010 Paikka: Porin kaupungintalo, KH:n huone (1. krs.) Aika: 17.2.2010, klo 12.16-13.45 Läsnä: Luukkonen, Aino-Maija (X) Marttila, Ilmo ( ) Pitkänen, Pasi (X) ( )

Lisätiedot

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 1 Taustaa Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää ja koordinoi Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, osakeyhtiömuotoinen,

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

SATAKUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI 2014

SATAKUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI 2014 SATAKUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI 2014 PORI 17.12.201412 2014 Kaarina Nurmi Tutkimuspäällikkö, VTT Rauman kaupunki Elinkeino- ja suunnittelupalvelut kaarina.nurmi@rauma.fi 050 307 3542 RAUMAN ALUEEN KORKEAKOULUTUKSEN

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Elintarvikealan kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla. Salme Haapala, kehittämispäällikkö Foodwest Oy 7.10.2003

Elintarvikealan kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla. Salme Haapala, kehittämispäällikkö Foodwest Oy 7.10.2003 Elintarvikealan kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla Salme Haapala, kehittämispäällikkö Foodwest Oy 7.10.2003 FOODWEST OY Historia Yritystiedot Omistajat Status Toimialueet vuonna 1995 perustettu elintarvikealan

Lisätiedot

LADEC. Kestävän kasvun vauhdittaja. Nastolan Teollisuusryhmä

LADEC. Kestävän kasvun vauhdittaja. Nastolan Teollisuusryhmä LADEC Kestävän kasvun vauhdittaja Nastolan Teollisuusryhmä 28.09.2017 Sisällysluettelo Elinkeino-/kehittämisyhtiön rooli kansallisessa yrityspalveluverkostossa Yhteenveto Ladecin palveluista - Perustamis-

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen

Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen 13.-14.9.2013 Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@prizz.fi Yritysneuvoja Tero Patoranta tero.patoranta@prizz.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

KOKO Länsi-Uusimaa. Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla. www.länsi.fi/koko

KOKO Länsi-Uusimaa. Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla. www.länsi.fi/koko KOKO Länsi-Uusimaa Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla www.länsi.fi/koko Hyvinvointitoimialan kehittäminen Länsi-Uusimaa HALLINTO Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy Toimitusjohtaja - Laskujen hyväksyminen

Lisätiedot

SataSPIN. Prosessien parantaminen verkostoitumalla. Porin korkeakouluyksikkö, TTKK

SataSPIN. Prosessien parantaminen verkostoitumalla. Porin korkeakouluyksikkö, TTKK SataSPIN Prosessien parantaminen verkostoitumalla Porin korkeakouluyksikkö, TTKK Ohjelmistoasiantuntemuksen keskus Centre of Software Expertise - CoSE Timo.Varkoi@pori.tut.fi http://www.pori.tut.fi SPI

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018 Budjettiyhteenveto Kehittämiskeskus Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 779 960 223 297 190 796 164 025 149 727 Tuet ja avustukset 573 291

Lisätiedot

Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys Työvaliokunnan 6. kokous

Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys Työvaliokunnan 6. kokous Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys Työvaliokunnan 6. kokous Aika: 7.2.2014 klo 13.00-15.50 Paikka: Merikarvian kunnatalo Läsnä: Jaana Laitinen-Pesola, pj x Aino-Maija Luukkonen x Pori Leena Jokinen-Anttila

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1993 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

SATAKUNNAN TALOUDEN NÄKYMÄT JA HYVINVOINTI INKA-ohjelma

SATAKUNNAN TALOUDEN NÄKYMÄT JA HYVINVOINTI INKA-ohjelma SATAKUNNAN TALOUDEN NÄKYMÄT JA HYVINVOINTI INKA-ohjelma MISSIO Tehtävämme on maakunnan hyvinvoinnin edistäminen yrityselämää vahvistamalla. VISIO Prizztech Oy on kansallisesti arvostettu elinkeinoelämän

Lisätiedot

Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011

Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011 Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011 Taustaa ja tavoitteita TEM johtaa Oske-ohjelman toteutusta Nykyisen ohjelmakauden linjaukset ja tavoitteet PÄÄOSASSA Keskustelun avaus, ajatuksia

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT Kasvun eväät seminaari Joensuu 3.4.2017 Ritva Saarelainen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Kasvupalvelujen tarvekategoriat 1. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen yrityksille

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS

PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS Kehittämispäällikkö Timo Aro, Porin kaupunki Satakunnan Tulevaisuusfoorumi 10.10.2013 Liisanpuisto, Pori Porin kaupunki Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Sukupolven- ja omistajanvaihdospalvelu Satakunnassa

Sukupolven- ja omistajanvaihdospalvelu Satakunnassa TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2018 Päivitetty 7.8.2017 Koordinaattorin tehtävät: - Asiakasneuvonta ja koordinointi sukupolven- ja omistajanvaihdosasioissa - Omistajanvaihdosteeman koulutus- ja tietoiskutilaisuuksien

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Suunnitellusti vapaalle. Satakunnan ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka

Suunnitellusti vapaalle. Satakunnan ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka Suunnitellusti vapaalle Satakunnan ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka 1 MISTÄ APUA OMISTAJANVAIHDOS TILANTEESEEN? Julkiset toimijat: ELY-keskus Finnvera Verotoimisto Sedulliset toimijat: Yrityspalvelu

Lisätiedot

Satakunnan Osaamisprofiili 2013. Maakuntaohjelma 2014-2017: tausta-aineisto

Satakunnan Osaamisprofiili 2013. Maakuntaohjelma 2014-2017: tausta-aineisto Satakunnan Osaamisprofiili 2013 Maakuntaohjelma 2014-2017: tausta-aineisto Satakunnan maakuntaohjelman 2014-2017 tausta-aineisto: Missä asioissa Satakunta erottuu osaamisellaan? Mikä on ainutlaatuista

Lisätiedot

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Pori 2.9.2015 Anne Jortikka Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

28.10.2013 Ari Hiltunen

28.10.2013 Ari Hiltunen 28.10.2013 Ari Hiltunen Kaupunginhallituksen kokous 28.10.2013 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Mitattavuus ja vaikuttavuus Välittömät vaikutukset eli mitä tehdään ja välilliset tulokset muiden toimijoiden

Lisätiedot

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Uutta luovaa taloutta Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Murros Meneillään on talouden murros. Tiedon, osaamisen, luovuuden ja merkitysten rooli kasvaa. Uudistuva talous, digitalisoituva

Lisätiedot

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen 1 20.11.2015 Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen Jarmo Kauppinen kehittämisjohtaja, varatoimitusjohtaja JOSEK Oy Mistä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILU OY OMISTAJUUS YHTEISMARKKINOINTI-, MYYNTI- PALVELUSOPIMUSMALLI STRATEGIATYÖRYHMÄN MIETINTÖ 25.3.2009

HÄMEEN MATKAILU OY OMISTAJUUS YHTEISMARKKINOINTI-, MYYNTI- PALVELUSOPIMUSMALLI STRATEGIATYÖRYHMÄN MIETINTÖ 25.3.2009 HÄMEEN MATKAILU OY OMISTAJUUS YHTEISMARKKINOINTI-, MYYNTI- PALVELUSOPIMUSMALLI - STRATEGIATYÖRYHMÄN MIETINTÖ 25.3.2009 Matkailu maakunnan yksi strategisista elinkeinoista ja toiseksi suurin työllistäjä

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

23.1.2012 Measurepolis Development Oy

23.1.2012 Measurepolis Development Oy 23.1.2012 Measurepolis Development Oy 1 Miksi mittaus- ja tietojärjestelmien keskittymä Kajaanissa? Pitkät perinteet - Kajaani Oy perusti elektroniikkateollisuuden 40 vuotta sitten ja loi siten perustan

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Lounaisrannikkoyhteistyön tilannekatsaus syyskuu 2014 Pipa Turvanen, Lounaisrannikkoyhteistyön asiamies

Lounaisrannikkoyhteistyön tilannekatsaus syyskuu 2014 Pipa Turvanen, Lounaisrannikkoyhteistyön asiamies Lounaisrannikkoyhteistyön tilannekatsaus syyskuu 2014 Pipa Turvanen, Lounaisrannikkoyhteistyön asiamies LOURA-KUMPPANUUS STRATEGINEN Kohtalonyhteys Pysyvä strateginen yhteistoimintamalli TAKTINEN Pitkäkestoinen

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ. Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013

ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ. Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013 ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013 Lappi kasvavat elinkeinot Matkailu ja palvelut o Matkailukeskuksia: Levi, Luosto, Olos, Pallas, Pyhä,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Digia Oyj Toimitusjohtajan katsaus 16.3.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden 2010 pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua

Lisätiedot

Innovaatio ja osaaminen -verkosto

Innovaatio ja osaaminen -verkosto Innovaatio ja osaaminen -verkosto 4.5.2009 Yleistä verkostosta Innovaatio ja osaaminen verkoston toiminta on käynnistynyt vuoden 2005 alussa osana alue-keskusohjelmaa. Verkoston tavoitteena on systemaattisen

Lisätiedot

Maakuntahallitus 4.5.2010. Prizztech Oy

Maakuntahallitus 4.5.2010. Prizztech Oy Prizztech Oy Prizztech Oy Prizztech Oy on suomalaisen innovaatioympäristön keskeinen toimija, joka toimii hyvinvoinnin edistämiseksi luomalla elinkeinoelämälle kilpailukyvyn vahvistamisen edellytyksiä

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Tuotanto- ja palveluverkostot 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Esityksen sisältö Tuotanto- ja palveluverkostot Toimialan yritykset Yhteistyöllä saavutettavat edut 2 Tuotanto- ja palveluverkostot Kansainvälinen

Lisätiedot

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti.

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. H A A S T E E N A K A S V U Suomessa syntyy kansainvälisesti katsoen

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 13.4.2010 Markku Gardin

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 13.4.2010 Markku Gardin Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 13.4.2010 Markku Gardin Laajempi aluejako 9 toimialuetta Toimialueet Lappi Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle KIVi Kajaani 29.11.2011 Mikko Kiiskinen Tekesin palveluja yrityksen kansainvälistymispolulla Rahoitus Tekesin T&K&I rahoitus kv. strategia (innovaatiopalveluiden

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Salon seudun KOKO. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010. Maakunnan kehittämisraha Projektisuunnitelma

Salon seudun KOKO. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010. Maakunnan kehittämisraha Projektisuunnitelma 1(7) Salon seudun KOKO Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010 Maakunnan kehittämisraha Projektisuunnitelma 2(7) Hankkeen nimi Salon seudun KOKO Tiivistelmä Salon seudun KOKO:n tärkein tehtävä on rakentaa

Lisätiedot

ELINKEINOJEN JA YRITYSTOIMINNAN EDISTÄMISTÄ JA KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN TARKISTUS VUODELLE 2018

ELINKEINOJEN JA YRITYSTOIMINNAN EDISTÄMISTÄ JA KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN TARKISTUS VUODELLE 2018 Kaupunginhallitus 8.1.2018 Liite 1 6 ELINKEINOJEN JA YRITYSTOIMINNAN EDISTÄMISTÄ JA KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN TARKISTUS VUODELLE 2018 Sopijaosapuolet Palvelujen tuottaja: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei

Lisätiedot