RIEGL VZ-400 -LASERKEILAIMEN PIKAOPAS MAASTOON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIEGL VZ-400 -LASERKEILAIMEN PIKAOPAS MAASTOON"

Transkriptio

1 RIEGL VZ-400 -LASERKEILAIMEN PIKAOPAS MAASTOON Jussi Kinnunen Turun yliopisto Maantieteen ja geologian laitos Geologian osasto

2 RIEGL VZ-400 -LASERKEILAIMEN PIKAOPAS MAASTOON 1. Johdanto Tämän tekstin tarkoituksena on toimia oppaana laserkeilauksen suorittamiseen keilaimen hyvillä perusasetuksilla. Teksti on pyritty laatimaan sillä periaatteella että tämän oppaan avulla asiaa tuntematonkin onnistuu turvallisesti tekemään lyhyen keilausreissun maastoon ja suorittamaan joukon keilauksia. Keilaimen manuaalisetti käsittää noin 600 sivua tekstiä ja pelkästään sen varassa ilman käyttöönohjauskoulutusta on vaikea tehdä onnistunutta keilausta. Oletusarvona opasta tehdessä on kuitenkin pidetty sitä että lukija tietää mikä laserkeilain on, mitä sillä voi mitata ja minkä tyyppistä aineistoa sillä saadaan. Keilaimen käytön osaamisen lisäksi tulee osata käyttää myös RTK-GPS-laitetta tai jotain muuta senttimetritarkkaa paikannusmetodia tähysten paikkojen koordinaattien määrittämiseksi. Laserkeilain edustaa nykyaikaista huipputekniikkaa. Se on hienomekaniikan, tarkkuusoptiikan ja digitaalisen tietojenkäsittelyn yhteensulauma, joka on pakattu maastossa käytettävään muotoon. Kaiken keilainkäytön yhteydessä on hyvä pitää mielessä että kyseessä on erittäin hintava, laitekokonaisuudessaan pienen asunnon tai parin-kolmen uuden katumaasturin hintainen mittausväline. Kalleudestaan huolimatta Maantieteen ja geologian laitoksen keilainta ei ole vakuutettu, joten jos se katoaa tai hajoaa, korjauslaskua ei maksa ainakaan vakuutusyhtiö. Laitteen väärällä käsittelyllä voi saada aikaan mittavat taloudelliset vahingot. Riegl VZ-400 -laserkeilain on esitelty kuvissa 1 ja 2. Lasersäde on täysin näkymätön ja silmille vaaraton. Laitteella voi työskennellä vaikka väkijoukossa ilman vaaraa. Suurin mittausetäisyys long range -mittausohjelmalla on 600 metriä, vaikka käytännössä nopeassa lähimittauksessa ( high speed -moodi) geologisissa kohteissa keilausetäisyys on lähes poikkeuksetta vain (-100) metriä (enintään 350 m). Mittausnopeus high speed - lähimittausmoodilla on mittausta sekunnissa ja long range -kaukomittausmoodilla mittausta sekunnissa. Kuvissa 3 ja 4 on esitetty perusmittauksen (Panorama_xx) näkökenttä, joka on 360 x 100 (säteen horisontaalitasosta 40 alaspäin ja 60 ylöspäin). Lähimmät mittaukset alkavat siten n. 2 m päässä keilainaseman juuresta maastosta 2

3 riippuen. Mittausdata tallennetaan joko keilaimen sisäiseen muistiin tai USB-muistitikulle. Keilainta ohjataan joko: 1) keilaimen omasta käyttöliittymästä, 2) langattomalla (Wi-Fi) laitteella (tabletit, puhelimet) tai 3) RiScan Pro -ohjelman avulla kiinteällä yhteydellä (verkkokaapelilla) varustetusta kannettavasta tietokoneesta. Tässä esitetyssä ohjeessa käytämme keilaimen omaa käyttöliittymää. Kuva 1. Keilaimen etupuoli vasemmassa ja käyttäjäpuoli oikeassa kuvassa. Kuva 2. Keilaimen yläpuoli vasemmassa ja alapuoli oikeassa kuvassa. 3

4 Kuva 3. Keilain sivusta ja peruskeilausalue. Kuva 4. Keilausalueen 3D-kuva. 2. Suunnittelu Päätä etukäteen mitä tai mitkä kohteet haluat keilata. Suunnittele ensin keilainasemien paikat (geometria) ja merkitse ne (kivi, risu, merkkausspraymaali, polkaisu kantapäällä ym.). Varsinkin silloin jos keilattava kohde on hyvin epätasainen ja kuoppainen (esim. kalliosaaret, kallioleikkaukset), huomioi riittävän tiheä keilausasemien väli välttääksesi keilauskatveet. Kun tiedät keilausasemien paikat, suunnittele niiden väleihin ja ympärille tähysten paikat, sekä merkitse ne samoin kun keilausasemat. Yritä noudattaa kvadranttisääntöä, eli aseta 4

5 joka keilainasemaa kohti vähintään neljä tähystä, yksi jokaiseen 90 asteen keilaussektoriin. Esimerkiksi rannoilla, tienvarsilla ja luolissa tämä on usein mahdotonta toteuttaa, koska tähyksiä ei pysty asettamaan keilainaseman ympärille. Tästä huolimatta kannattaa ja pitää asemoida ainakin neljä tähystä sinne mihin ne voi laittaa. Hyvällä menestyksellä on käytetty kymmentä tähystä, joista keilauksen edetessä aina pari kauimmaista on siirretty parempiin positioihin vähän lähemmäksi seuraavaa uutta keilausasemaa. Jos on mahdollista, tähyspisteet saattaa pystyä asettamaan niin, ettei niitä tarvitse siirtää lainkaan. Litteät tähykset tulee keilaimen siirron yhteydessä kuitenkin muistaa joka kerta käydä kääntämässä uutta keilainasemaa kohti. Tämä unohtuu usein, jolloin keilaus täytyy suorittaa uusiksi. Poista kaikki keilauksen esteet tai asiat, joiden et halua näkyvän pistepilvessä ja kuvissa, kuten esim. tyhjät keilainvarusteboksit, auto, vene tai kaljakori. Muista itse pysyä pois keilainsäteen ja valokuvien tieltä. Kannattaa pitää mielessä että keilaus ei onnistu sateella tai voimakkaassa sumussa sironnan takia, eikä kovalla tuulella keilaimen kaatumisvaaran takia. Tuulella tähykset saattavat myös liikkua niin, että asemointitarkkuus kärsii. Äkillisen sateen varalle kannattaa pitää mukana paria isoa mustaa jätesäkkiä, jotta varusteet saa nopeasti suojattua. Minimivarusteiden muistilista: iso musta keilainlaukku, pienempi musta kameralaukku, keltainen Nikon-kolmijalka 5/8 UNC -uroskierteellä, iso keltainen RTK-GPS-laukku ja GPSsauva, sekä oma, uusi, vähintään 16 Gb USB-muistitikku. Kannattaa myös huolehtia siitä että joka laukussa on siihen kuuluvat tarvikkeet. Ota lisäksi matkaan tähykset telineineen. Varustesetti saattaa mahtua tilavaan henkilöauton takakonttiin ja kulkee hyvin ainakin farmarin perässä. 3. Tähykset Ilman harkittua tähysten käyttöä, niiden asettelua ja niiden paikan tarkkaa määritystä keilausaineisto on arvotonta. Varsinkin jos tutkimuskohteesta otetaan useita keilauksia, on pistepilvien yhdistäminen jälkeenpäin on erittäin työläs ja joskus mahdotonkin tehtävä. Sen sijaan kunnolla mitattujen tähyspisteiden koordinaatit voi keilausdatan jälkikäsittelyssä 5

6 viedä RiScan Pro -ohjelmaan tekstitiedostotaulukkona ja pistepilven georeferointi tapahtuu silloin nappia painamalla. Tähysten on oltava samalla keilauskerralla aina samanlaisia (geometria, koko, väri), koska keilaimen voi ohjelmoida etsimään vain yhdentyyppisiä tähyksiä samalla keilauskerralla. Tavallisesti käytössä on 5 cm:n läpimittainen, litteä tähysheijastin, joka käännetään aina keilainta kohti ennen keilauksen alkua. Kehittyneempiä tähyksiä ovat kolmiulotteiset, sylinterin ja pallon muotoiset tähysheijastimet, joita ei tarvitse käydä kääntelemässä keilaimen siirtojen välillä. Tähyksiä pyritään asettamaan keilaimen ympärille vähintään neljä kappaletta em. kvadranttisäännön mukaan (kuva 5). Kuva 5. Esimerkki rakennuksen ympäri tehtävästä keilauksesta käyttäen kahdeksaa keilausasemaa ja 12 tähystä. Ensimmäinen tähysmenetelmävaihtoehto on asettaa tähykset samanlaisille puujalustoille kuin keilain. Jalustan laitetason ruuviin kiinnitetään tällöin ensin pienen varren päähän sijoitettu RTK-GPS -vastaanotin, jonka avulla mitataan tähyskolmijalan kiinnitysruuvin koordinaatit. GPS-yksikkö irrotetaan ja tähyspidike (kuva 6) ruuvataan sen paikalle. GPS- "limpun" pohjan ja tähyksen keskipisteen välinen matka mitataan ja se huomioidaan korkeuskorjauksena. 6

7 Kuva 6. Rieglin tähyspidike. Heijastavan kiekon halkaisija on 5 cm. Toinen vaihtoehto on käyttää maanmittausnauloja, jotka voidaan hakata joko kiinteään kallioon porattuihin reikiin tai kallionrakoihin. Naulat voidaan hakata myös väliaikaiseenalustaan, esim. lankunpätkään. Naulojen paikat mitataan takymetrillä tai RTK- GPS:llä. Maanmittausnaulat ovat karkaistusta teräksestä valmistettuja, leveäkantaisia nauloja, joiden kannassa on kuoppa prisma- tai GPS-sauvan piikkiä varten. Geologian osastolla on valmistettu 10 kpl alumiiniputkellisia, ruuvikärkisiä tähyksiä, jotka voidaan asettaa naulan kantaan pystysuoraan 3 cm paksun pyöreän puulevyn (halkaisija n. 30 cm) avulla. Puulevyn reunoilla on kolme siipimuttereilla säädettävää kierretankojalkaa ja libelli eli kuplavesivaaka (kuva 7). Tähyksen alumiiniputken alapäässä olevan ruuvin kärjen ja tähyksen keskipisteen välinen etäisyys on 107,5 cm, mikä tulee huomioida GPS-mittauksen tuloksessa (=lisätään GPS:llä mitattuun korkeuteen). Näissä kahdessa ensimmäisessä tähysvaihtoehdossa on litteää tähystä siis käytävä aina kääntämässä mittausten välissä kohti uutta keilausasemaa. Kuva 7. Maanmittausnauloja varten kehitetty vaaitettava tähysteline. 7

8 Jos mittauspaikka on pehmeällä maalla, voidaan kolmantena vaihtoehtona käyttää niin ikään geologian osastolla tehtyjä piikkikärkisiä seipätä, joissa on pallotähykset (kuva 8). Seiväs isketään pehmeään maahan tai kangella tehdään ensin kuoppa ja asetetaan seiväs siihen tukevasti. Seipään yläosassa on n. 20 cm pituudelta 5/8" UNC kierretankoa, jossa alinna on kaksi mutteria, keskellä tähyspallo ja pallon päällä kolmas mutteri. Ruuvaa RTK- GPS -"limppu" kierretankoon niin, että RTK-GPS:n pohja tulee kiinni ylämutterin päälle. Mittaa tähyksen koordinaatit (korkeuslukema ylimmän mutterin päällä) ja irrota GPSvastaanotin varovasti. Mitatun koordinaattipisteen korkeusarvossa on huomioitava pallon säde, joka on 5,72 cm/2 = 2,86 cm ja mutterin paksuus (= summa vähennetään mitatusta GPS-korkeudesta). 3D-tähyksiin ei tarvitse koskea niin kauan kuin niitä voi muuten käyttää mittauksien tähyspisteenä (=näkyy pistepilviaineistossa), sillä pallo (tai sylinteri) näkyy keilaimelle samanlaisena joka puolelta. Kuva 8. Pallotähys kierretangossa seipään päässä. 4. Jalustan (kolmijalka) pystytys (puinen Nikon) Avaa jalkoja yhdessä pitävä hihna. Avaa joka jalasta iso siipiruuvi, vedä jalan jatko-osa ulos ja kiristä siipiruuvit hyvin. Irrota muovinen, keltainen laitetason päällyssuojus avaamalla alapuolella oleva punainen, muovinuppinen ruuvi. Yhden jalan sisäpuolella on vetoketjullinen, keltainen pussi. Ota sieltä kuusiokoloavain ja avaa sillä laitetason sivulla olevat kolme kiristysruuvia. Aseta kolmijalka keilausasemalle (maahan, kalliolle) laitetaso mahdollisimman vaakasuoraan. Lopullinen keilaimen asennon säätö tapahtuu keilaimen 8

9 oman pakkokeskitysalustan ruuveilla. Kiristä laitetason sivun kolme kuusiokoloruuvia hyvin. Jos keilausasema on vinolla tai liukkaalla pinnalla, kuten kalliolla, voidaan käyttää pitkää, kiristettävää retkeilyhihnaa pitämään jalat varmasti yhdessä paikoillaan. 5. Laitteiston käsittely ja käyttökuntoon asettaminen Muista ladata laserkeilaimen ja RTK-GPS:n (sekä GPS-yksikön, että maastotallentimen) akut ennen maastoon menoa. Keilaimen akun täyteen lataus kestää 6-8 tuntia. Täydellä akun latauksella on keilattu 12 asemaa päivän aikana. Älä luota siihen että edellinen käyttäjä on huomannut ladata akut. Maastosta on usein kova kiire pois iltahämärissä. Lataamaton akku maastossa on käytännössä hukkapäivä keilauksessa. Nosta keilainyksikköä vain sen päällä olevista punaisista kahvoista ja tukemalla alta vihreästä pakkokeskitysalustasta. Laitteen lasiosaan, jonka läpi lasersäde kulkee, ei missään olosuhteissa tule koskea millään muulla kuin optiikan puhdistukseen tarkoitetulla puhdistusliinalla. Keilain nostetaan laukustaan suoralle, tasaiselle ja puhtaalle alustalle, väliaikaisena laskupaikkana on käytetty onnistuneesti esim. puhdasta muovisankoa. Pyörittele ensimmäiseksi keilaimen alaosan vihreän pakkokeskitysalustan kaikki kolme poikittaista säätöruuvikehää ala-asentoon. Ylhäältä maahan päin katsottaessa kierrä kehiä vastapäivään niin pitkälle kuin ne kiertyvät. Nosta keilamen päällä oleva antenni pystyyn. Irrota keilaimen päällä oleva alumiinilevy, jossa on Rieglin logo, kiertämällä kolme sormiruuvia (iso keskellä ja kummassakin reunassa yksi pienempi) auki. Talleta levy jonnekin mistä löydät sen. Älä kosketa millään alta paljastuvia kontaktipintoja, sillä ne yhdistyvät kameran vastaaviin pintoihin, kun kamera liitetään keilaimeen. Nikon D800 -kamera on mustassa pikkulaukussa. Kamera on valmiiksi kiinni alumiinisessa kehyksessä. Kehyksen päällä on polkupyörän soittokellon kokoinen, päältä tummanharmaa ja alareunasta punainen GPS-antenni. Tätä kamerakehyssysteemiä käytetään kokonaisuutena. Älä koske mihinkään muuhun kuin seuraavassa mainittuihin kohtiin. Älä irrota osia toisistaan. Kamera kehyksineen on Rieglin tehtaalla tälle nimenomaiselle keilaimelle kalibroitu ja asiaa tuntemattoman säädöt pilaavat kalibroinnin. Jos et siis tiedä mitä olet tekemässä, tee vain seuraavat toimenpiteet: Irrota 9

10 kahdella sormiruuvilla kiinni oleva kamerakehyksen alumiininen, kontakteja suojaava pohjalevy ja laita se talteen. Aseta suojaamaton kamerakehyksen alaosa keilaimen päälle paikkaan josta aiemmin irrotit toisen alumiinisen suojalevyn. Pyri laskemaan kamerakehys suoraan paikalleen kontaktit vastakkain ja varo kontaktinastoja. Kierrä sormiruuvit kiinni. Poista kameran linssinsuojus ja laita se talteen. Käännä kameran virtakytkin ON-asentoon. Kamera on nyt asennettu ja käyttövalmis (kuva 9). Kamera saa virtansa keilaimesta ja tästä eteenpäin keilain ohjaa kameraa. Kameraa ei irroteta keilaimesta keilaimen siirtojen ajaksi, vaan se kulkee keilaimeen kiinnitettynä mukana työpäivän ajan. Kuva 9. Laserkeilain ja kamera kehyksineen. Kuvasta puuttuu kamerakehyksen päällä oleva GPS-vastaanotin. 6. Keilaimen kiinnitys kolmijalalle Nosta keilain pystytetyn kolmijalan laitetasolle ja kiinnitä se kolmijalan punanuppisella sormiruuvilla pakkokeskitysalustan alla olevaan keskireikään. Kiristä hyvin, mutta älä liikaa. Kolmijalan säätöihin ei enää kosketa sen jälkeen kun keilain on kiinnitetty laitetasolle. Kun keilainasemaa siirretään, keilainyksikkö poikkeuksetta irrotetaan kolmijalasta ja asemointi ja asennon säätö tehdään joka keilausasemalla alusta asti uudestaan. Keilainta ei koskaan lasketa suoraan maahan tai kalliolle. Jos keilaajia on useita, joku voi kannatella keilainta kolmijalan siirron ajan, yksin keilatessa keilainta pidetään esim. em. muovisangossa. Poista keilaimen Power 1 -töpselin plugikansi vetämällä, siinä ei ole kierteitä (kuva 10) ja laita kansi talteen. Virtajohdon pistokepäissä on kohoumia, joiden tulee vastata akun ja 10

11 Power 1-töpselin uriin. Virtajohdon saa oikein paikalleen vain tietyssä asennossa. Kiinnitä ensin virtajohdon toinen pää akkuun ja sitten toinen pää keilaimen Power 1-töpseliin. Power 1 -töpselin päällä alkaa vilkkua vihreä merkkivalo. Akun voi säilyttää muovisangossa keilaimen alla. Nyt keilain on valmiina käynnistettäväksi. Kuva 10. Akkujohtotöpseli (Power 1 socket) ja virtanappula (Power ON/OFF). 7. Keilaimen käynnistäminen ja asennon säätö Ennen kuin käynnistät keilaimen, liitä alustettu (tyhjä) ja mielellään nopea (uusi) USBmuistitikku keilaimen lipan alla olevaan USB-väylään. Yhden keilauksen sisältämän datan (pistepilven) koko riippuu asetuksista, mutta on tässä esitetyllä metodilla luokkaa 0,8-1,2 Gb/keilaus. 16 Gb:n tikulle menisi tämän perusteella n. 10 skannausta kuvineen, joka voi olla päiväksi liian vähän. 32 Gb muistitikun pitäisi riittää pitkäksikin työpäiväksi. Muistitikut eivät kuulu varusteisiin, joten muista ottaa oma muistitikkusi maastoon. Käynnistä laserkeilain näpäyttämällä kyljestä löytyvää virtanäppäintä, Power On/Off nappia, (kuva 10). Äsken vilkkunut vihreä merkkivalo alkaa palaa tasaisesti vihreänä ja hetken kuluttua käyttöliittymäruutuun aukeaa aloitusnäyttö (kuva 11). 11

12 Kuva 11. Keilaimen aloitusnäyttö ja hallintanäppäimet. Kuva 12. Settings-nappia painamalla aukeaa Main menu. Paina aloitusnäytössä Settings päästäksesi Main menuun (kuva 12). Siirry nuolinäppäimellä kohtaan Instrument position setup ja paina Enter. Avautuvassa kuvassa näet digitaalisen libellin l. vesivaa an kuplan, joka pitäisi saada ristikon keskelle säätämällä pakkokeskitysalustan kehiä (kuva 13). Mitä pienemmäksi saat Roll- ja Pitch-arvot, sen lähempänä kupla on keskustaa ja sen paremmin laite on pystysuorassa. Laitekouluttajan mukaan alle 0.060:n arvot ovat hyväksyttäviä, mutta pienellä harjoituksella luvut saa helposti tuhannesosiin (0.00x) ja on aina parempi mitä tarkemmin keilain on pystysuorassa. Asennon säätö on lopputuloksen kannalta tärkeä vaihe, eikä sitä tule laiminlyödä. Kun se on tehty, paina kaksi kertaa Back palataksesi aloitusnäyttöön. 12

13 Kuva 13. Keilaimen asennon säätö pakkokeskitysalustalla. 8. Keilausprojektin luonti ja keilausasetukset Säädä vain tässä luetellut arvot. Älä toistaiseksi koske muihin. 1.) Luo aloitusnäytössä uusi keilausprojekti. Valitse nuolinäppäimillä Project ja paina Enter. Hyväksy koneen ehdottama uusi nimi painamalla Ok ja Enter. Voit kuitenkin halutessasi muokata projektin nimeä. Aloitusnäytön Position-ruudussa pitäisi nyt lukea ) Valitaan kohtuullinen keilaustarkkuus. Jos aloitusnäytön Pattern-kohdassa ei lue Panorama_20, niin toimi seuraavasti. Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Pattern ja paina Enter. Valitse nuolinäppäimellä kohta Panorama20 ja paina Enter (kuva 14). Nyt olet valinnut 12 minuutin keilausohjelman, jossa on esisäädetyistä mittausmoodeista toiseksi paras resoluutio. Panorama_10-ohjelmalla resoluutio on vielä parempi, mutta yksi keilaus kestää n. 50 minuuttia. Kuva 14. Uuden keilausprojektin luonti ja mittausohjelman valinta. Valitse ohjelma Panorama_20. 13

14 Kuva 15. Scanposition setup sivu 1/2. Kuva 16. Scanposition setup sivu 2/2. Paina Main menussa Settings (kuva 12) valitse nuolinäppäimillä Scan position setup ja paina Enter. Valitse välilehdellä Scanposition setup page 1/2 (kuva 15) Storage mediaksi AUTO USB/INT, jolloin keilausdata tallentuu asentamallesi USB-tikulle ja tilan loppuessa jatkaa laitteen sisäiseen muistiin. Meas Prog arvoksi valitaan HIGH SPEED. Aseta Pos. Estimation auto -arvoksi ACCURATE. Aseta Image acquisition -arvoksi ON, Reflector search -arvoksi ON, Scan registered only -arvoksi ja Register auto -arvoksi OFF. Siirry oikealla sivunuolella sivulle page 2/2. Valitse nuolinäppäimillä Reflector Search&ScanSetup (kuva 16). Sivulla page 1/3 valitse tähyksen halkaisija kohdassa Reflector diameter[m] (kuva 17). Laite hyväksyy mitatessa pyöreän tähyksen, jonka halkaisija on 1/2 2 kertaa tähyksen halkaisija. Oletusarvona on 0.05 m, eli litteän tähyksen halkaisija. Arvoa ei tarvitse muuttaa myöskään geologian osaston pallotähyksille. Reflectance treshold on tähysmittauksen heijastuksen kynnysarvo. Jos tähyksen heijastusarvo on sama tai ylittää tähän asetetun arvon, mittaus 14

15 hyväksytään. Tyypillinen asetuksen arvo on Min. pointcount on tähykseen osuvien mittauspisteiden minimimäärä. Oletusarvo 002 on lähimittauksissa ehkä turhan vähän, kun tähykseen voi osua kymmeniä pisteitä. Arvo 10 on toiminut hyvin jos tähykset ovat alle 30 m:n päässä keilaimesta. Max. reflector count rajoittaa löytyvien tähysten määrää. Lähimittauksissa tässä on käytetty tähysten todellista määrää onnistuneesti, eli jos käytössä on ollut 10 tähystä, niin tähän on asetettu arvoksi 10. Sivulla page 2/3 (kuva 18) voit asettaa Search range [m] -kohdassa säteen, jolta etäisyydeltä tähyksiä etsitään. Laite ei etsi tässä asetettujen arvojen ulkopuolelle jääviä tähyksiä. Min. distance to neighbour[m], eli minimimatka naapuriin on kahden tähyksen välinen minimietäisyys. Tällä toiminnolla voidaan rajoittaa esim. kaupunkimittauksissa auton valojen aiheuttamia häiriötähyksiä asettamalla minimietäisyydeksi vaikka 2-3 m, mikä on yleensä enemmän kuin auton leveys eli auton etulamppujen välinen etäisyys. Huomioi että tähykset voivat olla silti melkein samalla mittauslinjalla, mutta jos niiden etäisyys on kuitenkin tässä asetetun arvon yli, ne otetaan mukaan tähysskannaukseen. Kuva 17. Reflector search and scan, sivu 1/3. Kuva 18. Reflector search and scan, sivu 2/3. 15

16 Sivu page 3/3 (kuva 19) on otettu tähän mukaan lähinnä esittelytarkoituksessa. Jos tähysten mitatut koordinaatit tiedetään, ne voidaan tuoda tekstitiedostona jo nyt skanneriin, mutta tässä ohjeessa emme koske tämän välilehden asetuksiin. Kuva 19. Reflector search and scan, sivu 3/3. Kun kaikki asetukset ovat valmiit, paina START aloittaaksesi keilauksen. Pysyttele pois keilaimen kuvauspuolelta, ettet mene lasersäteen eteen tai vilahda valokuvissa. Tämä tarkoittaa sitä että joko: 1) kävelet ja pyörit keilaimen mukana näyttöruudun puolella työn etenemistä seuraten ja varoen kompastumasta jalustan jalkoihin tai akkujohtoon 2) istut keilaimen alla tai 3) poistut vaikkapa kahville pois keilaimen läheisyydestä alueelle jolla ei ole merkitystä lopputuloksen kannalta tai kulman taakse. Keilainta ei kuitenkaan tule jättää yksin pitkiksi ajoiksi. Paras vaihtoehto näistä on 1, koska näet koko ajan mitä tapahtuu ja pystyt reagoimaan virhetilanteissa. Startin jälkeen keilain alkaa toimia ja tekee seuraavat kolme asiaa esitetyssä järjestyksessä, jos työ on onnistunut: 1) Keilaa ohjelmoidun alueen eli Panorama_xx-asetuksella pyörähtää hitaasti ympäri täyden kierroksen ylhäältä katsottuna vastapäivään. Työn etenemistä voi seurata näytöltä. 2) Kamera ottaa valokuvat eli pyörähtää täyden kierroksen ylhäältä katsottuna myötäpäivään. Kameran ottamat viisi valokuvaa näkyvät peräkkäin näytöllä, (kuva 20) 3) Keilain etsii muististaan juuri keilaamastaan aineistosta tähykset ja hienoskannaa jokaisen erikseen. Tähysten hienoskannatut kuvat näkyvät myös peräjälkeen näytöllä (kuva 21). 16

17 Kun koko kolmivaiheinen prosessi on ohi - tässä tapauksessa n. 20 minuutissa - näyttöön tulee teksti SCAN FINISHED (kuva 22). Jos keilaus epäonnistuu, laite ilmoittaa sen, mikä on epäonnistunut. Yleensä jokin arvo on jäänyt säätämättä tai säädetty väärin, tähykset ovat jääneet kääntämättä, USB-tikku on vanhaa hidasta mallia ja kirjoitusbufferi siksi ylittyy, kamera ei ota kuvia tai laite ei aloita tähysten hienoskannausta automaattisesti. Yritä korjata tilanne muuttamalla keilaimen asetuksia ja yritä skannausta uudelleen. Voit joko skannata vanhan päälle tai tehdä uuden tallennuspaikan aloitusnäytön NewPos-kohdassa. Samalta keilainasemalta voit skannata niin monta tallennuspaikkaa (=pistepilveä) kun haluat. Kuva 20. Kamera on juuri ottanut kaikki kuvat, yleensä arvoksi on annettu viisi kuvaa. Kuva 21. Hienoskannattu tähys näyttää tältä keilaimen näytöllä. Lähellä sijainneen tähyksen alue koostuu sadoista mittauspisteistä. 17

18 Kuva 22. Keilaus onnistuneesti loppuun asti suoritettuna. Voit sammuttaa laitteen ja siirtää välineet uudelle asemalle tai pakata kotiinlähtöä varten. 9. Keilaimen siirto Kun skannaus on ensimmäiseltä keilausasemalta onnistuneesti suoritettu ilman virheilmoituksia, voit siirtää keilaimen seuraavalle asemalle: 1) Sammuta keilain painamalla virtanappia kolme sekuntia. 2) Näytön sammuttua irrota virtajohto keilaimesta. 3) Irrota keilain kolmijalalta. Aloita tämän jälkeen kaikki uudestaan alusta pystyttämällä kolmijalka uudelle asemalle mahdollisimman vaaka-asentoon. Kiinnitä keilain, kiinnitä akkujohto keilaimeen, käynnistä keilain ja paina aloitusnäytössä NewPos perustaaksesi uuden tallennuspaikan (TÄRKEÄ! ettei uusi keilaus mene edellisen päälle). Vaaitse keilain pakkokeskitysalustan kanssa. Jos käytät litteitä tähyksiä, käy kääntämässä ne keilainta kohti (TÄRKEÄ! unohtuu helposti) ja aloita uusi skannaus. Jos ensimmäinen keilaus onnistui, mitään arvoja ei tarvitse säätää enää keilaimen siirtojen yhteydessä. Muutaman aseman keilattuasi löydät työhön itsellesi sopivan rytmin ja parin skannauspäivän jälkeen työ sujuu jo rutiinilla. Työn sujuvuuden ja onnistumisen kannalta on tärkeää että suoritat aina kaikki toimenpiteet ja lisäksi oikeassa järjestyksessä. Työtä voi tehdä hyvin yksin, kahden hengen ryhmä on parempi, mutta yli kolme henkilöä on jo tarpeettoman suuri työryhmä. Kolmen hengen ryhmästä kannattaa valita pisin, vahvin ja vakain hoitamaan yksinomaan keilaimen irrotusta, siirtoa, kannattelua ja kiinnitystä. Toinen voi tehdä kolmijalan siirrot ja kolmas tuo akku-johto-yhdistelmän ja lähtee sitten juoksemaan tähyksiä ympäri ja kääntää ne kohti uutta asemaa. 18

19 10. Loppusanat Näillä ohjeilla pääset laserkeilauksessa nopeasti alkuun niin että saat tutkimuskohteestasi pistepilviä kovalevylle. Näillä ohjeilla voi tehdä töitä periaatteessa niin kauan kuin kaikki menee hyvin ja aineisto tyydyttää tutkijaa. Keilaimesta löytyy kuitenkin suuri määrä optioita, joihin tutustuminen kannattaa perustyön ollessa selvä. Jatkossa laitteen syvällisempään ymmärtämiseen tarvitset laitemanuaaleja. Ne löytyvät tehdasasennettuina, englanninkielisinä pdf-tiedostoina keilaimen sisäiseltä kovalevyltä ja ovat näin aina saatavilla. Jos keilaimeen on liitetty kannettava tietokone, voit lukea käyttöohjeita sen avulla. Voit myös kopioida manuaalit USB-tikullesi myöhempää käyttöä varten. Suosittelen manuaalien kopiointia keilaimen ensimmäisen käyttökerran yhteydessä. Seuraava vaihe laserkeilausprojektissasi on pistepilvien siirto Riegl RiScan Pro -ohjelmaan ja niiden käsittely tehokkaalla 64bit-työasemalla. Ensimmäiseksi täytyy karsia pois mahdolliset virheelliset tähysskannaukset, kalibroida tähykset ja georeferoida pistepilvet, jotta niitä voidaan käyttää vaikkapa GIS-ohjelmissa. Haluat varmasti lukea myös pisteille värit keilaimen ottamista valokuvista, jonka jälkeen pistepilviaineistoa ja työsi onnistumista voikin jo visuaalisesti tutkia. RiScan Pro:n ohjeet löytyvät ohjelman asentamisen jälkeen tietokoneelta pdf-muodossa. Ohjelma toimii täydellisesti (aineistoa voi muokata ja tallentaa) vain keilaimen ollessa kiinni tietokoneessa (ikuinen lisenssi) tai donglen eli USB-lisenssikapulan ollessa liitettynä tietokoneen USB-porttiin. Donglelisenssejä on Maantieteen ja geologian laitoksella tätä kirjoittaessa vain neljä kappaletta. Lisenssi vanhenee kapulasta kuukausittain ja se pitää käydä päivittämässä maantieteen osaston lisenssimanagerikoneesta. RiScan Pro - lisensointiasioita hoitaa maantieteen osastolla laboraattori Leena Laurila, Parannusehdotuksia ja kommentteja tähän monisteeseen voi lähettää sähköpostiini Turussa Jussi Kinnunen 19

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE 1/8 KÄYTÖN ALOITUS Täyttö Kierrä tankin yläosa irti vastapäivään pitämällä toisella kädellä kiinni tankista ja tarttumalla toisella kädellä päädyn uritettuun osaan. Varo, ettei

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje Tervetuloa käyttämään Samsungin Galaxy Tab tietokonetta Laitteen keskeinen ominaisuus on 7 tuuman kosketusnäyttö, jonka alapuolella ole neljä (4) taustavalaistua ohjausnäppäintä, ja yläpuolella 1.3 pixelin

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin Pikaopas Seinäpidike Kiinnitysruuvit Liitä

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT 74 cm - 89 cm Suomi ASENNUSOHJEET KOMPACT KOMPACT - www.arke.ws Ennenkuin ryhdyt asennustyöhön, pura portaiden kaikki osat pakkauksistaan. Aseta kaikki osat tilavalle alustalle ja tarkista osien lukumäärä

Lisätiedot

SPS ZOOM 300. 3D Laserkeilain

SPS ZOOM 300. 3D Laserkeilain SPS ZOOM 300 3D Laserkeilain SPS ZOOM 300 3D Laserkeilain 3D laserkeilain on laite joka mittaa ja kerää tarkkaa tietoa ympäristön kohteista. Mitattuja pistepilviä voidaan sen jälkeen käyttää suunnittelussa

Lisätiedot

Mittalaite ja puhelin on laitettu toimimaan automaattisesti yhdessä, sinun tulee seurata puhelimen antamia ohjeita mittauksen suorittamiseen.

Mittalaite ja puhelin on laitettu toimimaan automaattisesti yhdessä, sinun tulee seurata puhelimen antamia ohjeita mittauksen suorittamiseen. TIETOA MITTAUKSESTA VERENPAINE Olet saanut käyttöösi Beurer-mittalaitteen ja puhelimen. Mittalaitteella mitataan verenpaine ja syke. Mittauksen jälkeen puhelin lähettää mitatut arvot hoitajalle. Käsittele

Lisätiedot

YLEISTÄ. Näytön kuvaus. Päävalikko. Asetukset. GolfBuddy Tämä ominaisuus on yhteydessä GolfBuddy GPS Golf Applikaatioon.

YLEISTÄ. Näytön kuvaus. Päävalikko. Asetukset. GolfBuddy Tämä ominaisuus on yhteydessä GolfBuddy GPS Golf Applikaatioon. Pikaopas YLEISTÄ Näytön kuvaus 1. Väylän numero 6. Matka greenin keskelle 2. Satelliittisignaalin taso 7. Seuraava näyttö 3. Akunkesto 8. Matka greenin eteen 4. Väylän Par-luku 9. Dynaaminen greeninäkymä

Lisätiedot

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2017 TULOSPALVELUN OHJEET LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2017 TULOSPALVELUN OHJEET LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2017 TULOSPALVELUN OHJEET 30.4.2017 1. LAITTEISTO - Kannettava tietokone Panasonic CF-29, verkkolaturi, autolaturi ja langaton hiiri. (vara-akku) - Emit 250 -lukijaleimasin ( UUSI USB-lukija)

Lisätiedot

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon.

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon. 1 Kuvien ja asiakirjojen skannaus HP Scanjet G4050 (PIKAOHJE!) VALOKUVIEN SKANNAUS 1. Käynnistä skanneri virtapainikkeesta 2. Avaa skannerin kansi ja aseta kuva seuraavasti: kuvapuoli, eli skannattava

Lisätiedot

Asennus Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä.

Asennus Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Asennus Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen kuusiokoloavainten lisäksi asennukseen vaaditaan ristipää ruuvimeisseli, jakoavain, kumivasara ja pihdit. Kun asennat kuntolaitetta käytä

Lisätiedot

Air Sync Käyttöopas. Air Syncin lataaminen. Virran kytkentä ja katkaisu On/Off Air Sync

Air Sync Käyttöopas. Air Syncin lataaminen. Virran kytkentä ja katkaisu On/Off Air Sync Air Sync Käyttöopas Air Syncin lataaminen 1. Liitä Air Syncin Micro USB-liitin (D) tietokoneeseesi tai muuhun vastaavaan latauslaitteeseen käyttämällä mukana tullutta USB-kaapelia tai vastaavaa Micro USBliitintä.

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015 TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO - Kannettava tietokone Panasonic CF-29, verkkolaturi, autolaturi ja langaton hiiri. (vara-akku) - Emit 250 -lukijaleimasin - MTR4-kortinlukija

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

CROSSTRAINER (Model E 7000P)

CROSSTRAINER (Model E 7000P) CROSSTRAINER (Model E 7000P) Kuva 1 Poista pultit (C4) tiivisterenkaat (C5) ja mutterit (C6) takavakaajasta (C). Laita kaksi pulttia (C4) takavakaajan läpi, kiinnittääksesi kannattimen laitteeseen (A),

Lisätiedot

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata.

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. 1 Tulostaulun käyttöohje 1. Yleistä Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. Näytön alapuolella olevilla A, B, C jne. painikkeilla voi valita

Lisätiedot

Langaton verenpainemittari (BP7) PIKAOPAS

Langaton verenpainemittari (BP7) PIKAOPAS FI Langaton verenpainemittari (BP7) PIKAOPAS Pikaoppaassa kerrotaan, kuinka mobiililaite määritellään, Bluetooth-yhteys muodostetaan ja verenpaine mitataan. Noudata alla olevia ohjeita aloittaaksesi mittauksen.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Uusi FWB500 ilmakiväärisi on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna.

Uusi FWB500 ilmakiväärisi on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna. KÄYTTÖOHJE FEINWERKBAU 500 ILMAKIVÄÄRI Ennen aseen käyttöä Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Aseesi toimii moitteettomasti vain jos käsittelet sitä oikein ja huollat

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA

MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA MAAILMAN PIENIN VIDEOKAMERA PIKAOHJE Copyright 2009 Bat. Power Oy www.batpower.fi Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään Versio 1.0 JOHDANTO Kiitos kun ostit MiniDV MD80

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä. Asennuksessa tarvitaan mukana toimitettujen työkalujen lisäksi jakoavain, pihdit sekä ristipääruuvimeisseli.

Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä. Asennuksessa tarvitaan mukana toimitettujen työkalujen lisäksi jakoavain, pihdit sekä ristipääruuvimeisseli. Asennus Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä. Asennuksessa tarvitaan mukana toimitettujen työkalujen lisäksi jakoavain, pihdit sekä ristipääruuvimeisseli. Käytä alla olevaa kuvaa pienten osien tunnistukseen

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

WLAN-laitteen asennusopas

WLAN-laitteen asennusopas 1 WLAN-laitteen asennusopas Ohje Inteno DG200 käyttöön WLAN-tukiasemana Tässä ohjeessa WLAN ja WIFI tarkoittavat samaa asiaa. 2 1. Myyntipaketin sisältö: -Inteno-modeemireititin (malli DG200) -Virtajohto

Lisätiedot

JEOL JSM-840 PYYHKÄISYELEKTRONIMIKROSKOOPIN KÄYTTÖ Perusohje kuvantamiseen

JEOL JSM-840 PYYHKÄISYELEKTRONIMIKROSKOOPIN KÄYTTÖ Perusohje kuvantamiseen Tämä käyttöohje on kirjoitettu ESR-projektissa Mikroanturitekniikan osaamisen kehittäminen Itä-Suomen lääninhallitus, 2007, 86268 JEOL JSM-840 PYYHKÄISYELEKTRONIMIKROSKOOPIN KÄYTTÖ Perusohje kuvantamiseen

Lisätiedot

KOMEROT: - Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana

KOMEROT: - Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana RUNKOJEN KASAUSOHJE Alakaapit...2 Komerot...3 Yläkaapit...4 Laatikoston runko...5 Rullakiskolaatikoston runkokiskot...6 Rullakiskolaatikon kasaus...8 Rullakiskolaatikon etulevyn asenus...9 Vaimennetun

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 405768-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Polkupyöräteline, vetolaitteeseen kiinnitettävä Accessories Part No. Group Date

Lisätiedot

www.nikkostirling.com

www.nikkostirling.com www.nikkostirling.com FI Pikatarkennusrengas Varmistusrengas Objektiivi Parallaksin säätö Runkoputki Tornin suojus Korkeussäätö Sivuttaissäätö Suurennuksen säätö Valaistus Okulaari 36 Onnittelut Nikko

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Alcoguard. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 IMG

Installation instructions, accessories. Alcoguard. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 IMG Installation instructions, accessories Ohje nro 31316158 Versio 1.3 Osa nro 30756974, 30758207 Alcoguard IMG-335486 Volvo Car Corporation Alcoguard- 31316158 - V1.3 Sivu 1 / 22 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20 Sisällysluettelo Huomautuksia 1 Rakenne. 2 Ominaisuudet. 3 Tekniset tiedot... 4 Pikaopas. 5 Ongelmanratkaisu.. 6 Huomautuksia: 1. Älä

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "horsealarm receiver only".

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä horsealarm receiver only. Toimintaperiaate: 1. Kytke virta toistimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "RadioLink only". Kun virta on kytketty toistimeen, laitteen vihreä valo välähtää. 2. Kytke virta vastaanottimeen

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

Tynnyrisaunan asennusohje (1013)

Tynnyrisaunan asennusohje (1013) Tynnyrisaunan asennusohje (1013) 1 Asenna tynnyri suoralla alustalla Huom: Osa no: 1 ei kuulu toimitukseen. Asenna saunan tukiosa, osat sopivat jyrsittyihin uriin. Ruuvaa kiinni osat (ruuvien reijät merkittyinä,

Lisätiedot

Etupaneeli. ON LINE valo on sammunut jos virhetila tai painettu PAUSE. Näytöllä lukee ON LINE => tulostin on valmis

Etupaneeli. ON LINE valo on sammunut jos virhetila tai painettu PAUSE. Näytöllä lukee ON LINE => tulostin on valmis Toshiba B-SA4T opas Etupaneeli ON LINE valo on sammunut jos virhetila tai painettu PAUSE FEED:llä saa yhden tyhjän tarran tai viimeksi tulostuneen tarran uudelleen (asetettava huoltomenusta) Kuva muovikuorisen

Lisätiedot

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet Lue asennusohjeet läpi ennen töiden aloittamista. Jotta kehykset eivät vaurioituisi kuljetuksen aikana, ne toimitetaan osina. Olemme kuitenkin testanneet koko järjestelmän paneeleineen ennen toimitusta

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 S&A Matintupa 2007 Ohjelman käynnistys Ohjelma käynnistyy tuplaklikkaamalla DATALOGGER ohjelmakuvaketta. Ohjelma avautuu tuplaklikkaamalla Datalogger kuvaketta.

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

HOME TRAINER MALLI B480

HOME TRAINER MALLI B480 HOME TRAINER MALLI B480 KUVA 1 ETUOSAN ALATUEN ASENNUSOHJE Kohta 1. Irrota esiasennetut mutterit (L3) ja prikat (L2) Kohta 2. Asenna etuosan tuki (B) paikalleen rungon (A) kanssa käyttäen pultteja (L1),

Lisätiedot

Onni Seisomatelineen Käyttöohje

Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni - seisomatelineen käyttöohje Sisällysluettelo Tuotteen kuvaus... 3 Perushuolto-ohje... 3 Tärkeää!... 3 1. Laatikon sisältö... 4 2. Alustan kokoonpano... 4 3. Rungon

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MERKKIVALOT... 3 3 TAKAPANEELIN KUITULIITÄNTÄ... 4 4 ETUPANEELIN LIITTIMET JA LED-PAINIKE... 4 5 OIKEAN SIVUPANEELIN RESET-PAINIKE...

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

Navigointijärjestelmä, kannettava, Asennussarja TMC

Navigointijärjestelmä, kannettava, Asennussarja TMC Installation instructions, accessories Ohje nro 31285391 Versio 1.2 Osa nro 31285376, 31339014 Navigointijärjestelmä, kannettava, Asennussarja TMC Volvo Car Corporation Navigointijärjestelmä, kannettava,

Lisätiedot

Passikuva - Käyttöohje Pispalan Insinööritoimisto Oy

Passikuva - Käyttöohje Pispalan Insinööritoimisto Oy Passikuva - Käyttöohje Pispalan Insinööritoimisto Oy Pispalan Insinööritoimisto Oy Harry Karvonen harry.karvonen@pispalanit.fi 27. lokakuuta 2013 Passikuva - Käyttöohje Sisältö i Sisältö 1 Passikuva 1

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

TIETOA MITTAUKSESTA TYÖPERÄINEN ASTMA

TIETOA MITTAUKSESTA TYÖPERÄINEN ASTMA TIETOA MITTAUKSESTA TYÖPERÄINEN ASTMA Olet saanut käyttöösi Vitalograph Lung Monitor BT mittalaitteen (kuva oikealla). Laitteella mitataan keuhkojen toimintakykyä ja puhelimesi lähettää mittauksen jälkeen

Lisätiedot

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille 12428 Radio-ohjattava 4WD Buggy WLtoys 1:12 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille Tuotteen

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli EPSON R Aluksi -kameran poistaminen pakkauksesta Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. -kamera Mac-sovitinkaapeli ohjelmisto (tyyppi ja määrä vaihtelevat maakohtaisesti) kantohihna videokaapeli

Lisätiedot

Kiitos, että valitsit laadukkaan LUXNEL -tuotteen!

Kiitos, että valitsit laadukkaan LUXNEL -tuotteen! Asennusohje Toimitussisältö Luxnel valopaneeli koostuu valaisinelementistä, laminoidusta valokuvasta ja karkaistusta turvalasista. Valaisinelementin on IP44 suojattu Virtalähde 24VDC IP65, pistotulpalla

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Tervetuloa. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Pakkauksen sisältö Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin (vaihtelee alueittain) Pikaopas Seinäpidike

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979)

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Sivu 1 / 7 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

Phantom / H3-3D Gimbal Kalibrointiohjeet. Aloitus:

Phantom / H3-3D Gimbal Kalibrointiohjeet. Aloitus: Phantom / H3-3D Gimbal Kalibrointiohjeet - Uuden kauko-ohjaimen yhdistäminen kopteriin - Kauko-ohjaimen kalibrointi - Gimbaalin kuvauskulman säätövivun X1 kalibrointi - Gimbaalin asetukset - IMU kalibrointi

Lisätiedot

Golfsimulaattorin käyttö- ja peliohjeet

Golfsimulaattorin käyttö- ja peliohjeet Golfsimulaattorin käyttö- ja peliohjeet 1. Käynnistys 1.1 Koneiden käynnistys Käynnistettäviä laitteita on yhteensä Kolme: tietokone, monitori ja videotykki, myös tarvittaessa lasertulostin. Tietokoneen

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE Van Raam Kivo Plus -tandem

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE Van Raam Kivo Plus -tandem KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE Van Raam Kivo Plus -tandem Kivo Plus on sähköavusteinen kolmipyöräinen tandem, kolmipyöräisyys helpottaa pyörän selkään nousemista ja tuo vakautta ajoon. Pyörässä on 8 vaihdetta.

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka päivitetään laiteohjelma langattomiin kauko-ohjaimiin WR-1 ja

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI.

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. Sisällys 1. Perusvalaistus ja valkokangas... 1 2. Tietokone, dokumenttikamera, kevyt äänentoisto, netti

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1 Ajokorttimoduuli Moduuli 2 - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta Harjoitus 1 Tämän harjoituksen avulla opit alustamaan levykkeesi (voit käyttää levykkeen sijasta myös USBmuistitikkua). Harjoitus tehdään Resurssienhallinnassa.

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun.

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun. ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Huolehdi siitä, että puhelimen akussa on riittävästi virtaa ja pidä puhelin aina päällä. Varmista, että puhelimesi bluetooth-yhteys on päällä.

Huolehdi siitä, että puhelimen akussa on riittävästi virtaa ja pidä puhelin aina päällä. Varmista, että puhelimesi bluetooth-yhteys on päällä. TIETOA MITTAUKSESTA Olet saanut käyttöösi Elisa Etämittaus sovelluksen sekä CoaguChek INRange -mittalaitteen (kuva oikealla). CoaguChek INRange -mittalaitteella ja CoaguChek XS PT Test PST -testeillä mitataan

Lisätiedot

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä.

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. DINO 80R Pikaopas Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. Yhteystiedot: 040 6736064 Mikko Jokiranta 050 3171745 Jukka Jokiranta veljeksetjokiranta@gmail.com YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

Svan Lift manuaali 1

Svan Lift manuaali 1 Svan Lift manuaali 1 Svan Lift -wc-nostin Svan Lift -wc-nostin on apuväline henkilöille, joilla on vaikeuksia wc-istuimelle istuutumisessa tai siitä pois nousemisessa. Svan Lift kiinnitetään WC-istuimeen

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot