RIEGL VZ-400 -LASERKEILAIMEN PIKAOPAS MAASTOON

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIEGL VZ-400 -LASERKEILAIMEN PIKAOPAS MAASTOON"

Transkriptio

1 RIEGL VZ-400 -LASERKEILAIMEN PIKAOPAS MAASTOON Jussi Kinnunen Turun yliopisto Maantieteen ja geologian laitos Geologian osasto

2 RIEGL VZ-400 -LASERKEILAIMEN PIKAOPAS MAASTOON 1. Johdanto Tämän tekstin tarkoituksena on toimia oppaana laserkeilauksen suorittamiseen keilaimen hyvillä perusasetuksilla. Teksti on pyritty laatimaan sillä periaatteella että tämän oppaan avulla asiaa tuntematonkin onnistuu turvallisesti tekemään lyhyen keilausreissun maastoon ja suorittamaan joukon keilauksia. Keilaimen manuaalisetti käsittää noin 600 sivua tekstiä ja pelkästään sen varassa ilman käyttöönohjauskoulutusta on vaikea tehdä onnistunutta keilausta. Oletusarvona opasta tehdessä on kuitenkin pidetty sitä että lukija tietää mikä laserkeilain on, mitä sillä voi mitata ja minkä tyyppistä aineistoa sillä saadaan. Keilaimen käytön osaamisen lisäksi tulee osata käyttää myös RTK-GPS-laitetta tai jotain muuta senttimetritarkkaa paikannusmetodia tähysten paikkojen koordinaattien määrittämiseksi. Laserkeilain edustaa nykyaikaista huipputekniikkaa. Se on hienomekaniikan, tarkkuusoptiikan ja digitaalisen tietojenkäsittelyn yhteensulauma, joka on pakattu maastossa käytettävään muotoon. Kaiken keilainkäytön yhteydessä on hyvä pitää mielessä että kyseessä on erittäin hintava, laitekokonaisuudessaan pienen asunnon tai parin-kolmen uuden katumaasturin hintainen mittausväline. Kalleudestaan huolimatta Maantieteen ja geologian laitoksen keilainta ei ole vakuutettu, joten jos se katoaa tai hajoaa, korjauslaskua ei maksa ainakaan vakuutusyhtiö. Laitteen väärällä käsittelyllä voi saada aikaan mittavat taloudelliset vahingot. Riegl VZ-400 -laserkeilain on esitelty kuvissa 1 ja 2. Lasersäde on täysin näkymätön ja silmille vaaraton. Laitteella voi työskennellä vaikka väkijoukossa ilman vaaraa. Suurin mittausetäisyys long range -mittausohjelmalla on 600 metriä, vaikka käytännössä nopeassa lähimittauksessa ( high speed -moodi) geologisissa kohteissa keilausetäisyys on lähes poikkeuksetta vain (-100) metriä (enintään 350 m). Mittausnopeus high speed - lähimittausmoodilla on mittausta sekunnissa ja long range -kaukomittausmoodilla mittausta sekunnissa. Kuvissa 3 ja 4 on esitetty perusmittauksen (Panorama_xx) näkökenttä, joka on 360 x 100 (säteen horisontaalitasosta 40 alaspäin ja 60 ylöspäin). Lähimmät mittaukset alkavat siten n. 2 m päässä keilainaseman juuresta maastosta 2

3 riippuen. Mittausdata tallennetaan joko keilaimen sisäiseen muistiin tai USB-muistitikulle. Keilainta ohjataan joko: 1) keilaimen omasta käyttöliittymästä, 2) langattomalla (Wi-Fi) laitteella (tabletit, puhelimet) tai 3) RiScan Pro -ohjelman avulla kiinteällä yhteydellä (verkkokaapelilla) varustetusta kannettavasta tietokoneesta. Tässä esitetyssä ohjeessa käytämme keilaimen omaa käyttöliittymää. Kuva 1. Keilaimen etupuoli vasemmassa ja käyttäjäpuoli oikeassa kuvassa. Kuva 2. Keilaimen yläpuoli vasemmassa ja alapuoli oikeassa kuvassa. 3

4 Kuva 3. Keilain sivusta ja peruskeilausalue. Kuva 4. Keilausalueen 3D-kuva. 2. Suunnittelu Päätä etukäteen mitä tai mitkä kohteet haluat keilata. Suunnittele ensin keilainasemien paikat (geometria) ja merkitse ne (kivi, risu, merkkausspraymaali, polkaisu kantapäällä ym.). Varsinkin silloin jos keilattava kohde on hyvin epätasainen ja kuoppainen (esim. kalliosaaret, kallioleikkaukset), huomioi riittävän tiheä keilausasemien väli välttääksesi keilauskatveet. Kun tiedät keilausasemien paikat, suunnittele niiden väleihin ja ympärille tähysten paikat, sekä merkitse ne samoin kun keilausasemat. Yritä noudattaa kvadranttisääntöä, eli aseta 4

5 joka keilainasemaa kohti vähintään neljä tähystä, yksi jokaiseen 90 asteen keilaussektoriin. Esimerkiksi rannoilla, tienvarsilla ja luolissa tämä on usein mahdotonta toteuttaa, koska tähyksiä ei pysty asettamaan keilainaseman ympärille. Tästä huolimatta kannattaa ja pitää asemoida ainakin neljä tähystä sinne mihin ne voi laittaa. Hyvällä menestyksellä on käytetty kymmentä tähystä, joista keilauksen edetessä aina pari kauimmaista on siirretty parempiin positioihin vähän lähemmäksi seuraavaa uutta keilausasemaa. Jos on mahdollista, tähyspisteet saattaa pystyä asettamaan niin, ettei niitä tarvitse siirtää lainkaan. Litteät tähykset tulee keilaimen siirron yhteydessä kuitenkin muistaa joka kerta käydä kääntämässä uutta keilainasemaa kohti. Tämä unohtuu usein, jolloin keilaus täytyy suorittaa uusiksi. Poista kaikki keilauksen esteet tai asiat, joiden et halua näkyvän pistepilvessä ja kuvissa, kuten esim. tyhjät keilainvarusteboksit, auto, vene tai kaljakori. Muista itse pysyä pois keilainsäteen ja valokuvien tieltä. Kannattaa pitää mielessä että keilaus ei onnistu sateella tai voimakkaassa sumussa sironnan takia, eikä kovalla tuulella keilaimen kaatumisvaaran takia. Tuulella tähykset saattavat myös liikkua niin, että asemointitarkkuus kärsii. Äkillisen sateen varalle kannattaa pitää mukana paria isoa mustaa jätesäkkiä, jotta varusteet saa nopeasti suojattua. Minimivarusteiden muistilista: iso musta keilainlaukku, pienempi musta kameralaukku, keltainen Nikon-kolmijalka 5/8 UNC -uroskierteellä, iso keltainen RTK-GPS-laukku ja GPSsauva, sekä oma, uusi, vähintään 16 Gb USB-muistitikku. Kannattaa myös huolehtia siitä että joka laukussa on siihen kuuluvat tarvikkeet. Ota lisäksi matkaan tähykset telineineen. Varustesetti saattaa mahtua tilavaan henkilöauton takakonttiin ja kulkee hyvin ainakin farmarin perässä. 3. Tähykset Ilman harkittua tähysten käyttöä, niiden asettelua ja niiden paikan tarkkaa määritystä keilausaineisto on arvotonta. Varsinkin jos tutkimuskohteesta otetaan useita keilauksia, on pistepilvien yhdistäminen jälkeenpäin on erittäin työläs ja joskus mahdotonkin tehtävä. Sen sijaan kunnolla mitattujen tähyspisteiden koordinaatit voi keilausdatan jälkikäsittelyssä 5

6 viedä RiScan Pro -ohjelmaan tekstitiedostotaulukkona ja pistepilven georeferointi tapahtuu silloin nappia painamalla. Tähysten on oltava samalla keilauskerralla aina samanlaisia (geometria, koko, väri), koska keilaimen voi ohjelmoida etsimään vain yhdentyyppisiä tähyksiä samalla keilauskerralla. Tavallisesti käytössä on 5 cm:n läpimittainen, litteä tähysheijastin, joka käännetään aina keilainta kohti ennen keilauksen alkua. Kehittyneempiä tähyksiä ovat kolmiulotteiset, sylinterin ja pallon muotoiset tähysheijastimet, joita ei tarvitse käydä kääntelemässä keilaimen siirtojen välillä. Tähyksiä pyritään asettamaan keilaimen ympärille vähintään neljä kappaletta em. kvadranttisäännön mukaan (kuva 5). Kuva 5. Esimerkki rakennuksen ympäri tehtävästä keilauksesta käyttäen kahdeksaa keilausasemaa ja 12 tähystä. Ensimmäinen tähysmenetelmävaihtoehto on asettaa tähykset samanlaisille puujalustoille kuin keilain. Jalustan laitetason ruuviin kiinnitetään tällöin ensin pienen varren päähän sijoitettu RTK-GPS -vastaanotin, jonka avulla mitataan tähyskolmijalan kiinnitysruuvin koordinaatit. GPS-yksikkö irrotetaan ja tähyspidike (kuva 6) ruuvataan sen paikalle. GPS- "limpun" pohjan ja tähyksen keskipisteen välinen matka mitataan ja se huomioidaan korkeuskorjauksena. 6

7 Kuva 6. Rieglin tähyspidike. Heijastavan kiekon halkaisija on 5 cm. Toinen vaihtoehto on käyttää maanmittausnauloja, jotka voidaan hakata joko kiinteään kallioon porattuihin reikiin tai kallionrakoihin. Naulat voidaan hakata myös väliaikaiseenalustaan, esim. lankunpätkään. Naulojen paikat mitataan takymetrillä tai RTK- GPS:llä. Maanmittausnaulat ovat karkaistusta teräksestä valmistettuja, leveäkantaisia nauloja, joiden kannassa on kuoppa prisma- tai GPS-sauvan piikkiä varten. Geologian osastolla on valmistettu 10 kpl alumiiniputkellisia, ruuvikärkisiä tähyksiä, jotka voidaan asettaa naulan kantaan pystysuoraan 3 cm paksun pyöreän puulevyn (halkaisija n. 30 cm) avulla. Puulevyn reunoilla on kolme siipimuttereilla säädettävää kierretankojalkaa ja libelli eli kuplavesivaaka (kuva 7). Tähyksen alumiiniputken alapäässä olevan ruuvin kärjen ja tähyksen keskipisteen välinen etäisyys on 107,5 cm, mikä tulee huomioida GPS-mittauksen tuloksessa (=lisätään GPS:llä mitattuun korkeuteen). Näissä kahdessa ensimmäisessä tähysvaihtoehdossa on litteää tähystä siis käytävä aina kääntämässä mittausten välissä kohti uutta keilausasemaa. Kuva 7. Maanmittausnauloja varten kehitetty vaaitettava tähysteline. 7

8 Jos mittauspaikka on pehmeällä maalla, voidaan kolmantena vaihtoehtona käyttää niin ikään geologian osastolla tehtyjä piikkikärkisiä seipätä, joissa on pallotähykset (kuva 8). Seiväs isketään pehmeään maahan tai kangella tehdään ensin kuoppa ja asetetaan seiväs siihen tukevasti. Seipään yläosassa on n. 20 cm pituudelta 5/8" UNC kierretankoa, jossa alinna on kaksi mutteria, keskellä tähyspallo ja pallon päällä kolmas mutteri. Ruuvaa RTK- GPS -"limppu" kierretankoon niin, että RTK-GPS:n pohja tulee kiinni ylämutterin päälle. Mittaa tähyksen koordinaatit (korkeuslukema ylimmän mutterin päällä) ja irrota GPSvastaanotin varovasti. Mitatun koordinaattipisteen korkeusarvossa on huomioitava pallon säde, joka on 5,72 cm/2 = 2,86 cm ja mutterin paksuus (= summa vähennetään mitatusta GPS-korkeudesta). 3D-tähyksiin ei tarvitse koskea niin kauan kuin niitä voi muuten käyttää mittauksien tähyspisteenä (=näkyy pistepilviaineistossa), sillä pallo (tai sylinteri) näkyy keilaimelle samanlaisena joka puolelta. Kuva 8. Pallotähys kierretangossa seipään päässä. 4. Jalustan (kolmijalka) pystytys (puinen Nikon) Avaa jalkoja yhdessä pitävä hihna. Avaa joka jalasta iso siipiruuvi, vedä jalan jatko-osa ulos ja kiristä siipiruuvit hyvin. Irrota muovinen, keltainen laitetason päällyssuojus avaamalla alapuolella oleva punainen, muovinuppinen ruuvi. Yhden jalan sisäpuolella on vetoketjullinen, keltainen pussi. Ota sieltä kuusiokoloavain ja avaa sillä laitetason sivulla olevat kolme kiristysruuvia. Aseta kolmijalka keilausasemalle (maahan, kalliolle) laitetaso mahdollisimman vaakasuoraan. Lopullinen keilaimen asennon säätö tapahtuu keilaimen 8

9 oman pakkokeskitysalustan ruuveilla. Kiristä laitetason sivun kolme kuusiokoloruuvia hyvin. Jos keilausasema on vinolla tai liukkaalla pinnalla, kuten kalliolla, voidaan käyttää pitkää, kiristettävää retkeilyhihnaa pitämään jalat varmasti yhdessä paikoillaan. 5. Laitteiston käsittely ja käyttökuntoon asettaminen Muista ladata laserkeilaimen ja RTK-GPS:n (sekä GPS-yksikön, että maastotallentimen) akut ennen maastoon menoa. Keilaimen akun täyteen lataus kestää 6-8 tuntia. Täydellä akun latauksella on keilattu 12 asemaa päivän aikana. Älä luota siihen että edellinen käyttäjä on huomannut ladata akut. Maastosta on usein kova kiire pois iltahämärissä. Lataamaton akku maastossa on käytännössä hukkapäivä keilauksessa. Nosta keilainyksikköä vain sen päällä olevista punaisista kahvoista ja tukemalla alta vihreästä pakkokeskitysalustasta. Laitteen lasiosaan, jonka läpi lasersäde kulkee, ei missään olosuhteissa tule koskea millään muulla kuin optiikan puhdistukseen tarkoitetulla puhdistusliinalla. Keilain nostetaan laukustaan suoralle, tasaiselle ja puhtaalle alustalle, väliaikaisena laskupaikkana on käytetty onnistuneesti esim. puhdasta muovisankoa. Pyörittele ensimmäiseksi keilaimen alaosan vihreän pakkokeskitysalustan kaikki kolme poikittaista säätöruuvikehää ala-asentoon. Ylhäältä maahan päin katsottaessa kierrä kehiä vastapäivään niin pitkälle kuin ne kiertyvät. Nosta keilamen päällä oleva antenni pystyyn. Irrota keilaimen päällä oleva alumiinilevy, jossa on Rieglin logo, kiertämällä kolme sormiruuvia (iso keskellä ja kummassakin reunassa yksi pienempi) auki. Talleta levy jonnekin mistä löydät sen. Älä kosketa millään alta paljastuvia kontaktipintoja, sillä ne yhdistyvät kameran vastaaviin pintoihin, kun kamera liitetään keilaimeen. Nikon D800 -kamera on mustassa pikkulaukussa. Kamera on valmiiksi kiinni alumiinisessa kehyksessä. Kehyksen päällä on polkupyörän soittokellon kokoinen, päältä tummanharmaa ja alareunasta punainen GPS-antenni. Tätä kamerakehyssysteemiä käytetään kokonaisuutena. Älä koske mihinkään muuhun kuin seuraavassa mainittuihin kohtiin. Älä irrota osia toisistaan. Kamera kehyksineen on Rieglin tehtaalla tälle nimenomaiselle keilaimelle kalibroitu ja asiaa tuntemattoman säädöt pilaavat kalibroinnin. Jos et siis tiedä mitä olet tekemässä, tee vain seuraavat toimenpiteet: Irrota 9

10 kahdella sormiruuvilla kiinni oleva kamerakehyksen alumiininen, kontakteja suojaava pohjalevy ja laita se talteen. Aseta suojaamaton kamerakehyksen alaosa keilaimen päälle paikkaan josta aiemmin irrotit toisen alumiinisen suojalevyn. Pyri laskemaan kamerakehys suoraan paikalleen kontaktit vastakkain ja varo kontaktinastoja. Kierrä sormiruuvit kiinni. Poista kameran linssinsuojus ja laita se talteen. Käännä kameran virtakytkin ON-asentoon. Kamera on nyt asennettu ja käyttövalmis (kuva 9). Kamera saa virtansa keilaimesta ja tästä eteenpäin keilain ohjaa kameraa. Kameraa ei irroteta keilaimesta keilaimen siirtojen ajaksi, vaan se kulkee keilaimeen kiinnitettynä mukana työpäivän ajan. Kuva 9. Laserkeilain ja kamera kehyksineen. Kuvasta puuttuu kamerakehyksen päällä oleva GPS-vastaanotin. 6. Keilaimen kiinnitys kolmijalalle Nosta keilain pystytetyn kolmijalan laitetasolle ja kiinnitä se kolmijalan punanuppisella sormiruuvilla pakkokeskitysalustan alla olevaan keskireikään. Kiristä hyvin, mutta älä liikaa. Kolmijalan säätöihin ei enää kosketa sen jälkeen kun keilain on kiinnitetty laitetasolle. Kun keilainasemaa siirretään, keilainyksikkö poikkeuksetta irrotetaan kolmijalasta ja asemointi ja asennon säätö tehdään joka keilausasemalla alusta asti uudestaan. Keilainta ei koskaan lasketa suoraan maahan tai kalliolle. Jos keilaajia on useita, joku voi kannatella keilainta kolmijalan siirron ajan, yksin keilatessa keilainta pidetään esim. em. muovisangossa. Poista keilaimen Power 1 -töpselin plugikansi vetämällä, siinä ei ole kierteitä (kuva 10) ja laita kansi talteen. Virtajohdon pistokepäissä on kohoumia, joiden tulee vastata akun ja 10

11 Power 1-töpselin uriin. Virtajohdon saa oikein paikalleen vain tietyssä asennossa. Kiinnitä ensin virtajohdon toinen pää akkuun ja sitten toinen pää keilaimen Power 1-töpseliin. Power 1 -töpselin päällä alkaa vilkkua vihreä merkkivalo. Akun voi säilyttää muovisangossa keilaimen alla. Nyt keilain on valmiina käynnistettäväksi. Kuva 10. Akkujohtotöpseli (Power 1 socket) ja virtanappula (Power ON/OFF). 7. Keilaimen käynnistäminen ja asennon säätö Ennen kuin käynnistät keilaimen, liitä alustettu (tyhjä) ja mielellään nopea (uusi) USBmuistitikku keilaimen lipan alla olevaan USB-väylään. Yhden keilauksen sisältämän datan (pistepilven) koko riippuu asetuksista, mutta on tässä esitetyllä metodilla luokkaa 0,8-1,2 Gb/keilaus. 16 Gb:n tikulle menisi tämän perusteella n. 10 skannausta kuvineen, joka voi olla päiväksi liian vähän. 32 Gb muistitikun pitäisi riittää pitkäksikin työpäiväksi. Muistitikut eivät kuulu varusteisiin, joten muista ottaa oma muistitikkusi maastoon. Käynnistä laserkeilain näpäyttämällä kyljestä löytyvää virtanäppäintä, Power On/Off nappia, (kuva 10). Äsken vilkkunut vihreä merkkivalo alkaa palaa tasaisesti vihreänä ja hetken kuluttua käyttöliittymäruutuun aukeaa aloitusnäyttö (kuva 11). 11

12 Kuva 11. Keilaimen aloitusnäyttö ja hallintanäppäimet. Kuva 12. Settings-nappia painamalla aukeaa Main menu. Paina aloitusnäytössä Settings päästäksesi Main menuun (kuva 12). Siirry nuolinäppäimellä kohtaan Instrument position setup ja paina Enter. Avautuvassa kuvassa näet digitaalisen libellin l. vesivaa an kuplan, joka pitäisi saada ristikon keskelle säätämällä pakkokeskitysalustan kehiä (kuva 13). Mitä pienemmäksi saat Roll- ja Pitch-arvot, sen lähempänä kupla on keskustaa ja sen paremmin laite on pystysuorassa. Laitekouluttajan mukaan alle 0.060:n arvot ovat hyväksyttäviä, mutta pienellä harjoituksella luvut saa helposti tuhannesosiin (0.00x) ja on aina parempi mitä tarkemmin keilain on pystysuorassa. Asennon säätö on lopputuloksen kannalta tärkeä vaihe, eikä sitä tule laiminlyödä. Kun se on tehty, paina kaksi kertaa Back palataksesi aloitusnäyttöön. 12

13 Kuva 13. Keilaimen asennon säätö pakkokeskitysalustalla. 8. Keilausprojektin luonti ja keilausasetukset Säädä vain tässä luetellut arvot. Älä toistaiseksi koske muihin. 1.) Luo aloitusnäytössä uusi keilausprojekti. Valitse nuolinäppäimillä Project ja paina Enter. Hyväksy koneen ehdottama uusi nimi painamalla Ok ja Enter. Voit kuitenkin halutessasi muokata projektin nimeä. Aloitusnäytön Position-ruudussa pitäisi nyt lukea ) Valitaan kohtuullinen keilaustarkkuus. Jos aloitusnäytön Pattern-kohdassa ei lue Panorama_20, niin toimi seuraavasti. Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Pattern ja paina Enter. Valitse nuolinäppäimellä kohta Panorama20 ja paina Enter (kuva 14). Nyt olet valinnut 12 minuutin keilausohjelman, jossa on esisäädetyistä mittausmoodeista toiseksi paras resoluutio. Panorama_10-ohjelmalla resoluutio on vielä parempi, mutta yksi keilaus kestää n. 50 minuuttia. Kuva 14. Uuden keilausprojektin luonti ja mittausohjelman valinta. Valitse ohjelma Panorama_20. 13

14 Kuva 15. Scanposition setup sivu 1/2. Kuva 16. Scanposition setup sivu 2/2. Paina Main menussa Settings (kuva 12) valitse nuolinäppäimillä Scan position setup ja paina Enter. Valitse välilehdellä Scanposition setup page 1/2 (kuva 15) Storage mediaksi AUTO USB/INT, jolloin keilausdata tallentuu asentamallesi USB-tikulle ja tilan loppuessa jatkaa laitteen sisäiseen muistiin. Meas Prog arvoksi valitaan HIGH SPEED. Aseta Pos. Estimation auto -arvoksi ACCURATE. Aseta Image acquisition -arvoksi ON, Reflector search -arvoksi ON, Scan registered only -arvoksi ja Register auto -arvoksi OFF. Siirry oikealla sivunuolella sivulle page 2/2. Valitse nuolinäppäimillä Reflector Search&ScanSetup (kuva 16). Sivulla page 1/3 valitse tähyksen halkaisija kohdassa Reflector diameter[m] (kuva 17). Laite hyväksyy mitatessa pyöreän tähyksen, jonka halkaisija on 1/2 2 kertaa tähyksen halkaisija. Oletusarvona on 0.05 m, eli litteän tähyksen halkaisija. Arvoa ei tarvitse muuttaa myöskään geologian osaston pallotähyksille. Reflectance treshold on tähysmittauksen heijastuksen kynnysarvo. Jos tähyksen heijastusarvo on sama tai ylittää tähän asetetun arvon, mittaus 14

15 hyväksytään. Tyypillinen asetuksen arvo on Min. pointcount on tähykseen osuvien mittauspisteiden minimimäärä. Oletusarvo 002 on lähimittauksissa ehkä turhan vähän, kun tähykseen voi osua kymmeniä pisteitä. Arvo 10 on toiminut hyvin jos tähykset ovat alle 30 m:n päässä keilaimesta. Max. reflector count rajoittaa löytyvien tähysten määrää. Lähimittauksissa tässä on käytetty tähysten todellista määrää onnistuneesti, eli jos käytössä on ollut 10 tähystä, niin tähän on asetettu arvoksi 10. Sivulla page 2/3 (kuva 18) voit asettaa Search range [m] -kohdassa säteen, jolta etäisyydeltä tähyksiä etsitään. Laite ei etsi tässä asetettujen arvojen ulkopuolelle jääviä tähyksiä. Min. distance to neighbour[m], eli minimimatka naapuriin on kahden tähyksen välinen minimietäisyys. Tällä toiminnolla voidaan rajoittaa esim. kaupunkimittauksissa auton valojen aiheuttamia häiriötähyksiä asettamalla minimietäisyydeksi vaikka 2-3 m, mikä on yleensä enemmän kuin auton leveys eli auton etulamppujen välinen etäisyys. Huomioi että tähykset voivat olla silti melkein samalla mittauslinjalla, mutta jos niiden etäisyys on kuitenkin tässä asetetun arvon yli, ne otetaan mukaan tähysskannaukseen. Kuva 17. Reflector search and scan, sivu 1/3. Kuva 18. Reflector search and scan, sivu 2/3. 15

16 Sivu page 3/3 (kuva 19) on otettu tähän mukaan lähinnä esittelytarkoituksessa. Jos tähysten mitatut koordinaatit tiedetään, ne voidaan tuoda tekstitiedostona jo nyt skanneriin, mutta tässä ohjeessa emme koske tämän välilehden asetuksiin. Kuva 19. Reflector search and scan, sivu 3/3. Kun kaikki asetukset ovat valmiit, paina START aloittaaksesi keilauksen. Pysyttele pois keilaimen kuvauspuolelta, ettet mene lasersäteen eteen tai vilahda valokuvissa. Tämä tarkoittaa sitä että joko: 1) kävelet ja pyörit keilaimen mukana näyttöruudun puolella työn etenemistä seuraten ja varoen kompastumasta jalustan jalkoihin tai akkujohtoon 2) istut keilaimen alla tai 3) poistut vaikkapa kahville pois keilaimen läheisyydestä alueelle jolla ei ole merkitystä lopputuloksen kannalta tai kulman taakse. Keilainta ei kuitenkaan tule jättää yksin pitkiksi ajoiksi. Paras vaihtoehto näistä on 1, koska näet koko ajan mitä tapahtuu ja pystyt reagoimaan virhetilanteissa. Startin jälkeen keilain alkaa toimia ja tekee seuraavat kolme asiaa esitetyssä järjestyksessä, jos työ on onnistunut: 1) Keilaa ohjelmoidun alueen eli Panorama_xx-asetuksella pyörähtää hitaasti ympäri täyden kierroksen ylhäältä katsottuna vastapäivään. Työn etenemistä voi seurata näytöltä. 2) Kamera ottaa valokuvat eli pyörähtää täyden kierroksen ylhäältä katsottuna myötäpäivään. Kameran ottamat viisi valokuvaa näkyvät peräkkäin näytöllä, (kuva 20) 3) Keilain etsii muististaan juuri keilaamastaan aineistosta tähykset ja hienoskannaa jokaisen erikseen. Tähysten hienoskannatut kuvat näkyvät myös peräjälkeen näytöllä (kuva 21). 16

17 Kun koko kolmivaiheinen prosessi on ohi - tässä tapauksessa n. 20 minuutissa - näyttöön tulee teksti SCAN FINISHED (kuva 22). Jos keilaus epäonnistuu, laite ilmoittaa sen, mikä on epäonnistunut. Yleensä jokin arvo on jäänyt säätämättä tai säädetty väärin, tähykset ovat jääneet kääntämättä, USB-tikku on vanhaa hidasta mallia ja kirjoitusbufferi siksi ylittyy, kamera ei ota kuvia tai laite ei aloita tähysten hienoskannausta automaattisesti. Yritä korjata tilanne muuttamalla keilaimen asetuksia ja yritä skannausta uudelleen. Voit joko skannata vanhan päälle tai tehdä uuden tallennuspaikan aloitusnäytön NewPos-kohdassa. Samalta keilainasemalta voit skannata niin monta tallennuspaikkaa (=pistepilveä) kun haluat. Kuva 20. Kamera on juuri ottanut kaikki kuvat, yleensä arvoksi on annettu viisi kuvaa. Kuva 21. Hienoskannattu tähys näyttää tältä keilaimen näytöllä. Lähellä sijainneen tähyksen alue koostuu sadoista mittauspisteistä. 17

18 Kuva 22. Keilaus onnistuneesti loppuun asti suoritettuna. Voit sammuttaa laitteen ja siirtää välineet uudelle asemalle tai pakata kotiinlähtöä varten. 9. Keilaimen siirto Kun skannaus on ensimmäiseltä keilausasemalta onnistuneesti suoritettu ilman virheilmoituksia, voit siirtää keilaimen seuraavalle asemalle: 1) Sammuta keilain painamalla virtanappia kolme sekuntia. 2) Näytön sammuttua irrota virtajohto keilaimesta. 3) Irrota keilain kolmijalalta. Aloita tämän jälkeen kaikki uudestaan alusta pystyttämällä kolmijalka uudelle asemalle mahdollisimman vaaka-asentoon. Kiinnitä keilain, kiinnitä akkujohto keilaimeen, käynnistä keilain ja paina aloitusnäytössä NewPos perustaaksesi uuden tallennuspaikan (TÄRKEÄ! ettei uusi keilaus mene edellisen päälle). Vaaitse keilain pakkokeskitysalustan kanssa. Jos käytät litteitä tähyksiä, käy kääntämässä ne keilainta kohti (TÄRKEÄ! unohtuu helposti) ja aloita uusi skannaus. Jos ensimmäinen keilaus onnistui, mitään arvoja ei tarvitse säätää enää keilaimen siirtojen yhteydessä. Muutaman aseman keilattuasi löydät työhön itsellesi sopivan rytmin ja parin skannauspäivän jälkeen työ sujuu jo rutiinilla. Työn sujuvuuden ja onnistumisen kannalta on tärkeää että suoritat aina kaikki toimenpiteet ja lisäksi oikeassa järjestyksessä. Työtä voi tehdä hyvin yksin, kahden hengen ryhmä on parempi, mutta yli kolme henkilöä on jo tarpeettoman suuri työryhmä. Kolmen hengen ryhmästä kannattaa valita pisin, vahvin ja vakain hoitamaan yksinomaan keilaimen irrotusta, siirtoa, kannattelua ja kiinnitystä. Toinen voi tehdä kolmijalan siirrot ja kolmas tuo akku-johto-yhdistelmän ja lähtee sitten juoksemaan tähyksiä ympäri ja kääntää ne kohti uutta asemaa. 18

19 10. Loppusanat Näillä ohjeilla pääset laserkeilauksessa nopeasti alkuun niin että saat tutkimuskohteestasi pistepilviä kovalevylle. Näillä ohjeilla voi tehdä töitä periaatteessa niin kauan kuin kaikki menee hyvin ja aineisto tyydyttää tutkijaa. Keilaimesta löytyy kuitenkin suuri määrä optioita, joihin tutustuminen kannattaa perustyön ollessa selvä. Jatkossa laitteen syvällisempään ymmärtämiseen tarvitset laitemanuaaleja. Ne löytyvät tehdasasennettuina, englanninkielisinä pdf-tiedostoina keilaimen sisäiseltä kovalevyltä ja ovat näin aina saatavilla. Jos keilaimeen on liitetty kannettava tietokone, voit lukea käyttöohjeita sen avulla. Voit myös kopioida manuaalit USB-tikullesi myöhempää käyttöä varten. Suosittelen manuaalien kopiointia keilaimen ensimmäisen käyttökerran yhteydessä. Seuraava vaihe laserkeilausprojektissasi on pistepilvien siirto Riegl RiScan Pro -ohjelmaan ja niiden käsittely tehokkaalla 64bit-työasemalla. Ensimmäiseksi täytyy karsia pois mahdolliset virheelliset tähysskannaukset, kalibroida tähykset ja georeferoida pistepilvet, jotta niitä voidaan käyttää vaikkapa GIS-ohjelmissa. Haluat varmasti lukea myös pisteille värit keilaimen ottamista valokuvista, jonka jälkeen pistepilviaineistoa ja työsi onnistumista voikin jo visuaalisesti tutkia. RiScan Pro:n ohjeet löytyvät ohjelman asentamisen jälkeen tietokoneelta pdf-muodossa. Ohjelma toimii täydellisesti (aineistoa voi muokata ja tallentaa) vain keilaimen ollessa kiinni tietokoneessa (ikuinen lisenssi) tai donglen eli USB-lisenssikapulan ollessa liitettynä tietokoneen USB-porttiin. Donglelisenssejä on Maantieteen ja geologian laitoksella tätä kirjoittaessa vain neljä kappaletta. Lisenssi vanhenee kapulasta kuukausittain ja se pitää käydä päivittämässä maantieteen osaston lisenssimanagerikoneesta. RiScan Pro - lisensointiasioita hoitaa maantieteen osastolla laboraattori Leena Laurila, Parannusehdotuksia ja kommentteja tähän monisteeseen voi lähettää sähköpostiini Turussa Jussi Kinnunen 19

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon.

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon. 1 Kuvien ja asiakirjojen skannaus HP Scanjet G4050 (PIKAOHJE!) VALOKUVIEN SKANNAUS 1. Käynnistä skanneri virtapainikkeesta 2. Avaa skannerin kansi ja aseta kuva seuraavasti: kuvapuoli, eli skannattava

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI.

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. Sisällys 1. Perusvalaistus ja valkokangas... 1 2. Tietokone, dokumenttikamera, kevyt äänentoisto, netti

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Onni Seisomatelineen Käyttöohje

Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni - seisomatelineen käyttöohje Sisällysluettelo Tuotteen kuvaus... 3 Perushuolto-ohje... 3 Tärkeää!... 3 1. Laatikon sisältö... 4 2. Alustan kokoonpano... 4 3. Rungon

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava, EU

Vetokoukku, irrotettava, EU Ohje nro Versio Osa nro 8682344 1.2 30763398 Vetokoukku, irrotettava, EU IMG-219257 Sivu 1 / 11 Varuste A0000162 A0000161 A0000165 J8903469 Sivu 2 / 11 IMG-219256 Sivu 3 / 11 IMG-213320 Sivu 4 / 11 JOHDANTO

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka

PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka 1 Toimintaperiaate PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka on tarkoitettu puoliautomaattiseksi tiekoneiden kallistuskulmamittariksi. Laite ohjaa käyttäjää äänimerkeillä

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta Sibelius-tulostin Monistamossa on uusi tulostin nimeltään sibelius, joka korvaa vanhan topelius-tulostimen. Tällä uudella tulostimella on käytössä tulostusmäärien seuranta sekä henkilökohtainen tulostussaldo.

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 17.3.2016 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

KONEEN KÄYNNISTÄMINE ABITTIKOEJÄRJESTELMÄÄN WINDOWS

KONEEN KÄYNNISTÄMINE ABITTIKOEJÄRJESTELMÄÄN WINDOWS KONEEN KÄYNNISTÄMINE ABITTIKOEJÄRJESTELMÄÄN WINDOWS 10-käyttöjärjestelmä (Windows 8) 1. Laita Abitti USB-tikku tietokoneen USB-porttiin. 2. Käynnistä kone. 3. Valitse Käynnistä -valikosta (nurkassa oleva

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

HOME TRAINER. Malli B780P

HOME TRAINER. Malli B780P HOME TRAINER Malli B780P Osalista Kuvio 1 Etujalan asennus 1. Kiinnitä etujalka (B) pääkehykseen (A) ruuvit (L1), prikat (L2) sekä (L6) ja mutterit (L3). Kuvio 2 Reunajalan asennus 1. Kiinnitä reunajalka

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Valokuvien, diojen ja filminegatiivien skannaus ION PICS 2 PC Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. ION PICS 2 PC skannerilla voit skannata valokuvia, dioja ja filminegatiiveja tietokoneelle

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia RAKENNUSOHJE Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia 251 Lehden nro 60 mukana sait 13 uutta radio-ohjattavan F2007-autosi osaa. Osat ovat vaihteistokotelo, jarruakseli,

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit

Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit Sivu 1/7 Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit Tarkastus- ja säätöedellytykset Rengaspaineet ohjeenmukaiset Ajovalojen lasit puhtaat ja kuivat. Ajovalojen lasit eivät saa olla vioittuneet. Ajovalojen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri Liveseuranta (1/9) Liveseuranta on kätevä tapa hoitaa ottelupöytäkirjan täyttäminen jo itse ottelun aikana. Suosittelemme sen käyttämistä sarjasta riippumatta, jolloin kaikki tarpeellinen pystytään tekemään

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta Art. Nr. 22421 Move & Twist Iloinen toimintapeli, jossa pienet leppäkertut yrittävät kiivetä kukan vartta pitkin ylös päästäkseen kauniin kukan luo. Tehtävästä suoriutumiseen leppäkertut tarvitsevat kuitenkin

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje SiMAP-mittaus 28.8.2012

Lyhyt käyttöohje SiMAP-mittaus 28.8.2012 1 (7) SiMAP -mittaus Contents 1. SiMAP-MITTAUSJÄRJESTELMÄ...1 2. KÄYTTÖÖNOTTO...2 2.1 Tee tämä ensin!...2 2.2 Sim-kortin asettaminen paikoilleen...2 3. MITTAUS...3 3.1 Salkku mittauskohteessa...3 3.2 Anturit...3

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Maskeeraus ja hionta Vaihe 1 Vaihe 2 1

Maskeeraus ja hionta Vaihe 1 Vaihe 2 1 Vaihe 1 Laita maskeerausteippiä n. 1 cm pohjaosien sisemmästä jyrsitystä merkkiviivasta sekä n. 1cm sivumoduulien mustasta merkkivivasta. Hio maskeerauksen ulkopuolinen alue karhunkielellä. Maskeeraus

Lisätiedot

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Opettajan määräämissä noin kolmen hengen ryhmissä toteutetaan projekti, jossa yhdistyy yhtälöiden ratkaiseminen hahmotuskyky ja luovuus annettujen resurssien käyttö tutustuminen

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

1. 10 x 21 moduulimittainen ovi sopii oviaukkoon, joka on 100 cm leveä ja 210 cm korkea.

1. 10 x 21 moduulimittainen ovi sopii oviaukkoon, joka on 100 cm leveä ja 210 cm korkea. 1. 10 x 21 moduulimittainen ovi sopii oviaukkoon, joka on 100 cm leveä ja 210 cm korkea. 2. Karmin leveysmitta on 15 mm oviaukkoa vähemmän, ja korkeusmitta on 30 mm oviaukkoa vähemmän. Näin väliin jää

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Laitteiston käyttöönotto-opas

Laitteiston käyttöönotto-opas Pakkauksesta poistaminen Poista kaikki pakkausmateriaalit. Tämän oppaan kuvat ovat samantyyppisen mallin kuvia. Ne saattavat erota omasta mallistasi, mutta laitteiden käyttötavoissa ei ole eroa. Tuotteen

Lisätiedot

Huonekalujen kokoamisohje

Huonekalujen kokoamisohje Huonekalujen kokoamisohje Tämä ohje on tehty antamaan yleisiä ohjeita huonekalujemme kasaamisesta sekä helpottamaan itse kasaamista. Huonekalujen kasaaminen voi joskus olla työlästä, mutta sitä ei kannata

Lisätiedot

24.3.2005 Versio 1.0. BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille

24.3.2005 Versio 1.0. BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille 1 SISÄLLYLUETTELO 24.3.2005 1. Asennus...3 1.1 Bluetooth Dongle...3 1.2 Bluetooth GPS...3

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas RT Controller

Käyttöönotto-opas RT Controller Käyttöönotto-opas RT Controller Pikaopas RT-järjestelmän käyttöönottoa varten Aloitusopas RT Controller Versio 1.3 (090831) (Käytä tämän pikaoppaan kanssa opasta User Manual RT Controller, versio 2.1 tai

Lisätiedot

NÄIN KOKOAT GT-KATOKSEN TARVITTAVAT TYÖKALUT # kaksi 17mm kiintoavainta, rautaviila # kahdet tikkaat # ruuvin väännin/porakone

NÄIN KOKOAT GT-KATOKSEN TARVITTAVAT TYÖKALUT # kaksi 17mm kiintoavainta, rautaviila # kahdet tikkaat # ruuvin väännin/porakone GT-KATOS Siisti ympäristöön istuva katos suojaa autot, veneet ja työkoneet ilmansaasteilta, puiden oksilta, lehdiltä ja sateilta. Katoksia voidaan jatkaa 2500mm moduleilla tai tarpeen muuttuessa myös lyhentää

Lisätiedot

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni.

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. 1 Olethan tutustunut laitteen käyttösääntöihin ennen digitoinnin aloittamaista! Seuraa ohjetta huolellisesti vaihe vaiheelta. 1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. näyttö DVD/VHS-laitte

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia, etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista,

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

Kenguru 2011 Cadet (8. ja 9. luokka)

Kenguru 2011 Cadet (8. ja 9. luokka) sivu 1 / 7 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi, jos et halua

Lisätiedot

Hifitalo 2010. Hifitalo SIMPLE-XXX KOTELOT. Kasausohje YHTEYSTIEDOT

Hifitalo 2010. Hifitalo SIMPLE-XXX KOTELOT. Kasausohje YHTEYSTIEDOT Hifitalo 2010 Hifitalo SIMPLE-XXX KOTELOT Kasausohje YHTEYSTIEDOT Myymälä: info@hifitalo tel.044 055 3595 Asentamo: asentamo@hifitalo.fi tel.040 588 4680 Onnittelut, olette ostaneet itsellenne laatutuotteen

Lisätiedot

Koristepaneeli, ulkopuoli

Koristepaneeli, ulkopuoli Ohje nro Versio Osa nro 31265210 1.2 31265211 Koristepaneeli, ulkopuoli IMG-275024 Sivu 1 / 13 Varuste A0000162 IMG-239446 IMG-239980 IMG-239663 A0000177 A0000214 M0000232 IMG-275023 Sivu 2 / 13 JOHDANTO

Lisätiedot

JAKSO 1 ❷ 3 4 5 PIHAPIIRIN PIILESKELIJÄT

JAKSO 1 ❷ 3 4 5 PIHAPIIRIN PIILESKELIJÄT JAKSO 1 ❷ 3 4 5 PIHAPIIRIN PIILESKELIJÄT 28 Oletko ikinä pysähtynyt tutkimaan tarkemmin pihanurmikon kasveja? Mikä eläin tuijottaa sinua takaisin kahdeksalla silmällä? Osaatko pukeutua sään mukaisesti?

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. FI SUOMI TURVAOHJEET 1. Älä anna sellaisten henkilöiden

Lisätiedot

2017/01/30 02:12 1/10 Muokkaa

2017/01/30 02:12 1/10 Muokkaa 2017/01/30 02:12 1/10 Muokkaa Muokkaa Valikon toiminnot: Kaivanto > Jaa Kaivanto jaetaan kahdeksi kaivannoksi valitussa solmussa. Valikko: Suunnitelma > Muokkaa > Kaivanto > Jaa Valitse solmu, jossa kaivanto

Lisätiedot